MS PowerPoint hlavní lišta (z ní jednotlivé nabídky); panel standardní, formát, kreslení stavový řádek aktuální situace (dole)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS PowerPoint 2000 1. hlavní lišta (z ní jednotlivé nabídky); panel standardní, formát, kreslení stavový řádek aktuální situace (dole)"

Transkript

1 MS PowerPoint Microsoft PowerPoint 2000 Poznámka k MS Office 2000 Vypnutí skrývání nepoužívaných položek v menu Nástroje / Vlastní / Možnosti, tlačítko Obnovit, zrušit označení V nabídkách zobrazovat Seznámení s programem Obecné vlastnosti tvorba prezentací, ovládání ruční nebo automatické oproti předchozím verzím (98 oproti 7.0) je rychlejší, lze odvolat více akcí, jednodušší práce se soubory, nové pojetí šablon a schémat, práce s předlohami, černobílé zobrazení, kontrola stylů, animace, snadnější ovládání prezentace po spuštění výběr ze čtyř metod (průvodce vhodné pro začátečníky, se šablonou volba podkladu pro vaši prezentaci, prázdná prezentace z ničeho, existující prezentace), je možná vzájemná kombinace nápověda (obsah, rejstřík, kontextová - otazníček) odvolávání akcí (jen těch, které nějak pozměňují prezentaci) Úpravy / Zpět Panely nástrojů hlavní lišta (z ní jednotlivé nabídky); panel standardní, formát, kreslení stavový řádek aktuální situace (dole) Zobrazení prezentací zobrazení snímku (jen jeden vybraný snímek, pro provádění změn), okno prezentace se snímkem, vodorovný a svislý posuvník + pravítka práce s pravítkem a vodítkem Zobrazit řadič snímků (celá prezentace najednou, práce se snímky jako s celistvými objekty, nelze upravovat text, práce s přechodovými efekty) zobrazení osnovy a poznámek na stejném místě lupa viz úpravy (týká se té části okna, kde právě jsem) Základy práce s prezentacemi Vytvoření nové prezentace Soubor / Nový karta Obecné Prázdná prezentace, příp. Stručný průvodce karta Šablony návrhů jen jeden snímek (formát, vzhled písma, typ odrážek ) karta Prezentace ucelená prezentace, doplňují se jen data Uložení prezentace Soubor / Uložit (Uložit jako) seznam, detaily, vlastnosti, náhled

2 MS PowerPoint Práce se snímky Vytvoření snímku nový snímek (panel, nabídka, vedle kreslení) výběr automatického rozvržení snímku (dle předpokládaných objektů) SHIFT + nový snímek = bez rozvržení Změna rozvržení Formát / Rozvržení (vedle kreslení) žádný hotový objekt se ze snímku neztratí Listování snímky klávesy na svislém posuvníku (PgUp předcházející, PgDn následující, Ctrl+Home první, Ctrl+End poslední) přejít do řadiče a přímo vybrat poklepáním na snímek Práce s více snímky v řadiči (přesun, kopírování, změna rozvržení, odstranění, změna pozadí, přechodové efekty, skrytí snímku) označení více snímku (SHIFT) výběr všech snímků Ctrl+A mazání pomocí Del změna pořadí přetažením nebo Úpravy Vyjmout / Vložit kopírování Úpravy / Duplikovat nebo Ctrl+tažení snímku Barevná schémata sada osmi vhodně se doplňujících barev, kterými se zbarvují jednotlivé části snímku (pozadí, stíny, výplně, zvýraznění, text a čáry, text titulu, zvýraznění, zvýraznění) schéma dáno šablonou změna Formát / Barevné schéma (k dispozici Náhled) / Použít u černobílé tiskárny je vhodné volit jen černobílé schéma vytvoření vlastního barevného schématu Formát / Barevné schéma / Vlastní lze přidat jako standardní Pozadí snímků v nové prezentaci dáno šablonou (barva, stín, vzorek, textura), obrázek jako pozadí Formát / Pozadí lze měnit současně pro více označených snímků lze překrýt pozadí předlohy

3 MS PowerPoint Úpravy prezentací Zápatí snímků obvykle pro datum, čísla snímků apod. (pro vkládání na všechny snímky) plocha pro zápatí se dá změnit vytvoření zápatí Zobrazit / Záhlaví a zápatí změna a odstranění Zobrazit / Záhlaví a zápatí Předloha vzorový snímek určující vzhled celé prezentace snímky z ní přebírají barevné schéma, formát umístění titulního textu, formát jednotlivých úrovní, formát a umístění dat, zápatí a čísel snímků, pozadí, všechny objekty texty apod. jsou reprezentovány v předloze zástupnými symboly Formát / Rozvržení předlohy Zobrazit / Předloha nebo Shift + zobrazení Snímek lze nastavit formát textu v titulech, formát textu v základním textu, formát pro zápatí, datum a čísla formát pro jiné než textové objekty nastavit v předloze nelze text se nevloží, jen formát!!! lze nastavit výplň, obrysovou čáru pozadí a barevné schéma prezentace lze změnit z lib. snímku lze vložit grafické objekty změní-li se pozadí v předloze nedotkne se to snímků, které již předtím měly speciální pozadí, stejně tak písmo a formát titulu vypuštění grafiky z pozadí Formát / Pozadí / Vypustit grafiku z pozadí Šablona = zvláštní prezentace, která,může být použita i jako vzor pro novou či již vytvořenou prezentaci předznamenává určitý vzhled budoucí prezentace obsahuje předlohu snímků a titulů s osobitým formátováním, působivá barevná schémata, řadu snímků se vzorovým textem (jen u některých) šablonu lze kdykoli změnit ve složce Šablony s příponou *.pot použití šablony na existující prezentaci předloha a schémata nahradí p. a s. prezentace snímky budou přebarveny texty naformátovány jiným písmem, jiné řádkování, odrážky rámečky pro texty mohou být posunuty pozadí bude obsahovat jinou grafiku obsah prezentace se zachová, stejně tak odlišnosti od původní předlohy výběr šablony Formát / Použít šablonu návrhu nebo na panelu Standardní vytvoření vlastní šablony Soubor / Uložit jako šablonu úprava šablony Soubor / Otevřít úprava pozadí předlohy lze oddělit a libovolně upravit Psaní Textové objekty psaní textu do připravených nebo vložených rámečků pohyb pomocí kláves šipek, případně s Ctrl označování textu pomocí myši pomocí kurzorových kláves (Shift pro znak, Shift+Ctrl pro slovo, Ctrl+A pro celý text)

4 MS PowerPoint mazání a přepisování textu (Ctrl+Del následující slovo, Ctrl+Backspace předcházející slovo) přesun a kopírování (tažení myší, případně s Ctrl pro zachování na původním místě) Formátování formátování písma Formát / Písmo, typ, velikost a barva písma (vše na panelu Formát) formátování odstavců označit + zarovnání (vlevo, na střed Formát / Zarovnat) nebo změna řádkování (zvětšení, zmenšení), přidání a odebrání odrážek, snížení a zvýšení úrovně odstavce odrážky v nabídce Formát (lze vybrat i formát písma pro odrážky) úroveň odstavců člení se do pěti úrovní, změnou úrovně se změní odsazení (více vpravo), odrážka a velikost písma řádkování svislá vzdálenost řádek odstavce (mezery před a za odstavcem) Formát / Řádkování tečky a velikost písmen (odebrat či přidat tečky na konce odstavců Formát / Velká písmena Osnova zobrazení prezentace jako osnovy z titulů snímků a základního textu text prezentace je vidět jako celek zkratky: Tab / SHIFT Tab zvětšení / zmenšení odsazení odstavce Alt + SHIFT + šipky přesun vybraných odstavců Alt + SHIFT + +/- rozbalení, sbalení textu pod titulem Alt + SHIFT + A zobrazení celého textu Ctrl + ENTER vložení nového snímku rozdělení základního textu na dva snímky kurzor do odstavce + tlačítko šipky doleva na panelu osnovy Vložení data a čísla snímku pro vkládání na více snímků do zápatí Zobrazit / Záhlaví, zápatí vkládání na jeden snímek - umístit kurzor do textu Vložit / Datum a čas resp. Číslo snímku zvolit formát a případnou aktualizaci číslo snímku se při přesunech aktualizuje samo Kreslení pomocí panelu kreslení Základní tvary čára, obdélník, elipsa, oblouk, volný tvar pravidelný tvar se SHIFTem kreslení útvaru od středu s Ctrl změna volného tvaru pravé tlačítko / Upravit body uzavření (rozpojení) volného tvaru pravé tlačítko / Uzavřít (Otevřít) křivku Automatické tvary hvězdy, tlusté šipky, trojúhelníky, kvádr, bublina apod. změna aut.tvaru označit objekt Kreslení / Změnit automatický tvar, nový tvar si zachová vlastnosti původního (i text v něm obsažený) ukotvení textu v objektu vybrat text Formát / Objekt / Textové pole / Kotvicí bod textu

5 MS PowerPoint Úpravy objektů objekt = prvek umístěný na snímku, s kterým se dá pracovat jako s jedním celkem (textové rámečky, nakreslené obrazce, tabulky, grafy) označení několika objektů pomocí SHIFT, všech objektů Ctrl + A označení několika sousedních objektů tažení myší okolo těchto objektů zrušení označení klepnutí na pozadí Kopírování a přesun přesouvání tažení myší resp. Vyjmout a Vložit kopírování na snímku s klávesou Ctrl kopírování mezi snímky Kopírovat a Vložit zachování směru při přesouvání s klávesou SHIFT a myší duplikace objektu Úpravy / Duplikace (Ctrl + D) rovnoměrně rozmístěné duplikáty Úpravy / Duplikovat, přetáhnout do požadované pozice a opakovat Změna tvaru a velikosti tažením myši změna velikosti při zachování tvaru se SHIFTem změna velikosti při zachování polohy středu s Ctrl změna velikosti procentuelně Formát / Objekt (na pravém tlačítku) Výplně, obrysy, stín změna výplně a barvy a typu čáry Formát / Barvy a čáry / Výplň nebo na panelu Kreslení změna barvy a směru stínu na panelu Kreslení Stín / Nastavení stínu Kopírování formátu kopírování formátu textu tlačítko na panelu Standardní kopírování všech atributů jednoho objektu na druhý označit objekt, opět tlačítko na panelu Standardní kopírování na více objektů na tlačítko jen poklepat, ukončí se pomocí Esc použití formátu jako výchozího nastavení Formát / Barvy a čáry / Výchozí pro nové objekty Pořadí překrývání nejnovější objekt je vždy jako první v pořadí, toto pořadí lze měnit manipulační body skrytých objektů Tab nebo SHIFT + Tab převrstvení Kreslení / Pořadí nebo na pravém tlačítku myši Seskupování Kreslení / Seskupit resp. Oddělit resp. Znovu seskupit nebo na pravém tlačítku Otáčení a překlápění Kreslení / Otočit či překlopit objekty z ClipArtu je třeba před některou manipulací (např. otáčení) oddělit a znovu seskupit! vyrovnání do řady označit a Kreslení / Zarovnat či rozmístit pravítka Zobrazit / Pravítko využití vodítek Zobrazit / Vodítka, nové vodítko = přesun stávajícího s Ctrl, odstranění vodítka = odtažení pryč ze snímku

6 MS PowerPoint měření vzdálenosti mezi objekty přesunout vodítko k jednomu objektu (aktuální souřadnice při stisku myši), přesunout vodítko k druhému objektu a opět aktuální souřadnice mřížka každý snímek má neviditelnou siť čar (0,2 mm od sebe) a objekty k ní lze pro snazší manipulaci přichytit Kreslení / Přichytit do mřížky Dočasné vypnutí mřížky a vodítek (přichytávání) držet Alt Vkládání objektů obrázky, textové efekty, grafy, tabulky ClipArty vkládání tlačítko na panelu Standardní nebo Vložit / Obrázek vyhledávání v Galerii Najít automatický výběr ClipArtů Nástroje / Automatické ClipArty, vyhledá dle slov na snímku vhodné obrázky úprava ClipArtu oddělit, smazat či přebarvit jen nějakou část lze vkládat i obrázky za souborů a ty také zařazovat do Galerie ClipArtu Vložit / Obrázek / ClipArt / Importovat klipy Grafy přídavná aplikace Microsoft Graph zjednodušený Excel vložení grafu tlačítko na panelu Standardní nebo Vložit / Graf nebo poklepáním na snímku s příslušným rozvržením lze vkládat i jako Vložit / Objekt / Graf z aplikace Excel datový list obsahuje vzorové údaje a souběžně je na snímku konstruován graf, Zobrazit / Datový list nebo na pravém tlačítku myši místo nabídky Kreslení nabídka Data vytvoření tabulky pro graf klasicky načtení tabulky Úpravy / Importovat soubor výběr typu grafu hory na panelu Standardní nebo pravé tlačítko myši (lze nastavit jeden jako výchozí) na pravém tlačítku Možnosti grafu popisky, osy, názvy atd. Organizační diagramy vývojové diagramy, pavouk tenisového utkání apod. Vložit / Objekt / MS Organizační diagram 2.0 nebo dle rozvržení snímku vložit jméno, funkci, 3. a 4. řádek zmizí, pokud nejsou vyplněny, samy pro nové rámečky vybrat a pak klepnout myší tam, kde má dojít k připojení pro vložení manažera poklepat na podřízeného a vložit s Ctrl při přesunutí stačí tíhnout myší na zvolenou úroveň změny stylu větvení Styly změny vzhledu Text, Rámečky, Čáry, Diagram návrat pomocí Soubor / Konec Tabulky využití Wordu nebo Excelu vytvoření tabulky ve Wordu rozvržení typu tabulka nebo Vložit / Obrázek / Tabulka apl. Word navolit rozměr (případným tažením max. 6 nebo 7 řádků) později lze zvětšit mřížka se na snímek nepřenese a i zde ji lze skrýt Tabulka / Skrýt mřížku změna formátu Tabulka / Automatický formát tabulky, po skončení návrat Esc vytvoření tabulky v Excelu ikona na Standardním panelu navolit rozměr tažením myši

7 MS PowerPoint změna formátu Formát / Automatický formát po dokončení Esc Ozdobné textové efekty aplikace MS WordArt Vložit / Obrázek / WordArt nebo Vložit / Objekt panel WordArtu (galerie, formát, otáčení ) Další objekty např. matematická rovnice apod. vytvoření nového objektu Vložit / Objekt, vybrat typ objektu (lze zobrazit ikonu) vkládání hotových objektů Vložit / Objekt / Vytvořit ze souboru, soubor překopírovat pouhým tažením propojování objektů - v nabídce volba Propojení úpravy ve zdrojovém souboru se promítnou do prezentace a naopak kopírování z jiných aplikací přes schránku Zvláštnosti práce s vloženými objekty lze je přesouvat, měnit tvar a velikost, barvy, stíny nebo čáry; lze je oříznout nelze je natáčet a psát do nich přebarvení na pravém tlačítku Formát obrázku / Přebarvení přebarvit graf - lze jen přizpůsobit pozadí oříznutí panel Obrázek / tlačítko Oříznutí dodatečné úpravy výběr dvojím poklepáním nebo Úpravy / Objekt Předvádění prezentací promítání na celé obrazovce jako slidy různé přechodové efekty (kombinace obrazového a zvukového efektu), animace objektů apod. řečník si může zaznamenávat připomínky vzniklé při diskusi Spouštění a ovládání promítání bez zvláštních efektů právě dokončené prezentace Zobrazit / Prezentace nebo tlačítko v levém dolním rohu nebo Prezentace / Spustit prezentaci přechod mezi snímky PgDn a PgUp, ukončení Esc Načasování snímků na projekci automatická výměna snímků po určitých časových intervalech vhodné pracovat v řadiči manuální načasování vybrat snímek resp. Snímky, Nástroje / Přechod snímku nebo na panelu Řazení snímku nastavení způsobu přechodu a času ( vteřin tj. den); 0 neznamená, že nebude promítnut, ale bude promítnut na co nejkratší dobu zkušební projekce dojde k zapamatování času Prezentace / Vyzkoušet časování nebo na panelu Řazení snímků celkový čas prezentace, celkový čas snímku, nastavit čas snímku znovu, pozastavit, přechod na další snímek

8 MS PowerPoint Přechodové efekty určujeme přechod toho snímku ne následujícího!!! označit snímek resp.snímky a Prezentace / Přechod snímku nebo ikona na panelu Řazení snímků nebo na pravém tlačítku myši lze měnit i přímo na panelu Řazení snímků (snímek, text) lze vybrat efekt (způsob přechodu a jeho rychlost) a zvuk klepnutím na obrázek se efekt předvede Skrytí snímku je dále součástí všech zobrazení, ale při prezentaci je přeskočen Prezentace / Skrýt snímek nebo na pravém tlačítku nebo na panelu Řazení snímků projeví se škrtnutým pořadovým číslem Animace objektů animace se může týkat textů, nakreslených obrázků i jiných objektů Postupné sestavování textů Prezentace / Vlastní animace Efekty animace hvězdička na panelu Formát animovat nadpis, animovat text na snímku; animace automobil, let.; pořadí animací; nastavení animace nastavení konce prezentace na černý snímek Nástroje / Možnosti Nastavení akcí Prezentace / Nastavení akcí nebo na pravém tlačítku myši lze spustit různé programy nebo přejít na různé snímky apod. Samotná prezentace na pravé tlačítko myši nebo v levém dolním rohu během projekce přechody, vzhled myši, pero, pozastavení, skrytí apod. časovač snímků aktuální čas zobrazení akt. snímku i celé prezentace; poměřuje nastavenou a skutečnou délku projekce W bílá obrazovka, B černá obrazovka, S pozastavení prezentace, A zobrazení nebo skrytí ukazovátka, E vymazání kreseb z projekce, Ctrl+P změna na pero, Ctrl+A změna na šipku, Ctrl+H skrytí ukazovátka a tlačítka, Ctrl+L skrytí uk. a tl. natrvalo Přenos prezentace na jiný počítač lze přenést i tam, kde nebyl PP nainstalován, kde je jiná abeceda apod. Soubor / Na cesty jakou prezentaci, kam sbalit, zda uložit propojené soubory, lze uložit i prohlížeč (je-li nainstalován!!!) při předvádění spustit pgm Pngsetup.exe kam se mají rozbalit

9 MS PowerPoint Tvorba a tisk podkladů prezentaci lze před tisknutím převést do Wordu a úpravy provádět tam tisk podkladů více snímků na jednom papíře (2,3,6) poznámkám a podkladům lze samostatně změnit zápatí a záhlaví Zobrazit / Záhlaví a zápatí / Podklady a poznámky nebo na více snímcích najednou pomocí předlohy podkladu Nástroje / Průvodní texty Akce k zapisování poznámek v průběhu prezentace a Zápis poznámkám, které se zatím nemají ukazovat ani tisknout nastavení velikosti snímků Soubor / Vzhled stránky tisk Soubor / Tisk černobílý tisk náhled Zobrazit / Černobíle!!! změnit i při tisku Poznámky průvodní stránka a s poznámkami Zobrazit / Poznámky nebo na vodorovném posuvníku lze sem vkládat různé objekty i měnit formát Export podkladů do Wordu Soubor / Odeslat / Microsoft Word nastavení rozložení snímků Doplňky korektury Nástroje / Automatické opravy pravopis Nástroje / Pravopis kontrola stylu pravopis, dodatečná velká písmena, odstranění nadměrné hustoty, interpunkce, jednotnost hledání a nahrazování textu importování osnovy Soubor / Otevřít / Osnovy vložení snímků importem z osnovy z Wordu Vložit / Snímky z osnovy vkládání snímků ze souboru Vložit / Snímky ze souboru úprava tlačítek Nástroje / Vlastní přizpůsobení uživatelského prostředí Nástroje / Možnosti Makra nahrávání a spouštění makra vytváření tlačítek pro makra na panelech přiřazování akcí tlačítkům (z Automatických tvarů) i lib. automatickým tvarům přechod na další/předchozí snímek, daný snímek, spuštění aplikace, otevření externího souboru apod.

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a PowerPoint Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tvůrce prezentací PowerPoint,

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Stručný popis Microsoft Excel

Stručný popis Microsoft Excel Stručný popis Microsoft Excel Zadávání údajů Do jednotlivých buněk v listu tabulkového sešitu Excel je možné zadávat následující typy informací: Číselné hodnoty, jako například 22 000, 29,95 Kč nebo 33

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna... 602Album Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3 Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...5 Ovládání 602Album myší...6 Přetažení (přesun Drag&Drop)...6

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více