Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com"

Transkript

1 PowerPoint prezentace dat

2 Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob přednášky výuka, prezentace, diskuse 4. zjistit možnosti (technické prostředky) zpětný projektor, dataprojektor atd.

3 Běžný obsah prezentace 1. seznámení a uvedení do problematiky vymezení tématu a základních linií 2. určení praktického smyslu přednášky a možnosti aplikace získaných poznatků zde může lektor uvést osobní zkušenost 3. vlastní výklad výuka doplněná o praktické ukázky s možností přímé interakce posluchače (může se ptát) 4. závěr a diskuse shrnutí, diskuse přednáška by měla obsahovat dostatek přestávek (obvykle po 45 min maximálně po 90 min výkladu)

4 Program PowerPoint - popis Horní menu Textové pole Panely nástrojů Vytvářený snímek Náhled snímků a jejich řazení Možnosti zobrazení Posun snímků

5 Možnosti zobrazení Osnova Normální pracovní zobrazení Zobrazení řazení snímků Zobrazení prezentace celá obrazovka * Režim celá obrazovka prezentaci ukončíme klávesou Esc

6 Nabídka zobrazit Možnosti zobrazení Černobílé zobrazení Vodítka kurzoru

7 Vytvoření nové prezentace na základě šablony

8 Vytvoření nové prezentace šablona 1. Soubor Nový 2. Záložka Šablony návrhů 3. Ok 4. Zvolit rozvržení 5. Ok

9 Změna šablony návrhu 1. 1xPT na snímek (mimo textová pole) 2. Volba Použít šablonu návrhu 3. Zvolit novou šablonu OK 4. OK

10 Změna barevného pozadí 1. 1xPT na snímek (mimo textová pole) 2. Volba Pozadí 3. Rozrolovat aktuální barvu 4. Zvolit Novou barvu Další barvy barevná paleta Vzhled výplně (obrázky, atd.) Aplikovat na všechny snímky Aplikovat na jediný (aktuální) snímek Nebudou použity grafické prvky z předlohy (šablony)

11 Změna barevného pozadí Vzhled výplně Přechod dvou barev Připravené barevné výplně Pozadí snímku může tvořit obrázek Volba přechodových barev Směr barevného přechodu na snímku Upřesnění směru přechodu barev

12 Potvrzení změny barevného pozadí Aplikovat změnu na všechny snímky Aplikovat změnu na jediný (aktuální) snímek Před potvrzením změn můžeme vidět náhled na aktuálním snímku

13 Barevné schéma snímku Úprava barevného schématu umožňuje změnit barvu textu, čar, stínů atd. 1. Formát Barevné schéma 2. Zvolíme záložku Standardní předdefinovaná schémata nebo Vlastní možnost definovat barvy Před potvrzením můžeme provést Náhled Změnu můžeme aplikovat na aktuální snímek volba Použít, nebo na celou prezentaci volba Použít u všech

14 Vytvoření nové prezentace na základě vzorové (připravené) ukázky

15 Vložení vzorové prezentace 1. Soubor Nový 2. Záložka Prezentace 3. Zvolíme požadovanou (již připravenou) prezentaci 4. OK * Vloženou prezentaci upravujeme standardním způsobem přepis textů, úprava objektů, změna barev

16 Rozvržení snímku U každého snímku lze nastavit rozvržení podle toho, co bude obsahovat. 1. Formát Rozvržení snímku 2. Zvolíme jeden z navržených způsobů uspořádání snímku a potvrdíme OK * Rozvržení snímku je možno dodatečně upravit tak, aby vyhovovalo zadávanému textu

17 Vložení dalších textových polí do snímku Po zvolení základního rozvržení můžeme provést úpravu snímku tak, aby vyhovoval předpokládanému obsahu 1. Klikneme na ikonu Textové pole v panelu Kreslení 2. Kurzor nastavíme na předpokládaný začátek text. pole, stiskneme levé tlačítko, držíme a "nakreslíme obdélník" (potom LT pustíme) * do obdélníku lze volně vpisovat

18 Kopírování již existujícího text. pole 1. Klikneme do kopírovaného textového pole (mělo by již obsahovat text) 2. Kurzor umístíme na okrajovou čáru kopírovaného TP 3. Stiskneme levé tlačítko a držíme 4. Stiskneme klávesu Ctrl a držíme 5. Pokud chceme, aby byla textová pole kopie i originál přesně pod sebou, podržíme zároveň s klávesou Ctrl kl. Shift 6. Posuneme kurzor (obrys nového objektu) do místa určení a pustíme LT 7. Pustíme kl. Ctrl event. Shift

19 Přesun text. pole 1. Klikneme do přesun. text. pole (mělo by již obsahovat text) 2. Kurzor umístíme na okrajovou čáru TP 3. Stiskneme levé tlačítko a držíme 4. Posunujeme kurzorem obrys bude naznačovat umístění TP pokud požadujeme plynulejší posun TP, držíme při přesunu stisknutou klávesu Alt pokud požadujeme přesun TP přesně pod (nebo vedle) stávajícího umístění, držíme při přesunu stisknutou klávesu Shift

20 Úprava velikosti textového pole 1. Klikneme do edit. text. pole (mělo by již obsahovat text) 2. Kurzor umístíme na jeden z krajních čtverečků 3. Stiskneme levé tlačítko a držíme 4. Posunujeme kurzorem ve směru zobrazené šipky (dvojšipky) pokud požadujeme plynulejší změnu, držíme při edit. stisknutou klávesu Alt

21 Úprava vzhledu textového pole 1. Klikneme do edit. text. pole (mělo by již obsahovat text) 2. Pomocí ikon Barva výplně, Barva čáry, Styl čáry, Přerušovaná čára atd. v panelu kreslení provedeme požadované úpravy Barva výplně Barva čáry Styl čáry Přerušovaná čára

22 Stínové efekty textového pole 1. Klikneme do edit. text. pole (mělo by již obsahovat text) 2. Pomocí ikony Stín nastavíme požadovaný efekt Ikona Stín

23 Odstranění textového pole 1. Klikneme do edit. text. pole 2. Klikneme na okrajovou čáru 3. Stiskneme klávesu Delete

24 První snímek Snímek tvoří podklad a textové pole určené pro zadání informací. Dále může obsahovat graf, obrázek, video, organizační diagram atd. Psaní do textového pole 1. Klikneme do text. pole a zadáme text v "textovém režimu" se PP chová podobně jako MS Word 2. Po zadání textu klikneme mimo text. pole snímek se zobrazí tak, jak bude prezentován * pro lepší představu můžeme kliknout na ikonu "Prezentace"

25 Editace textu v PP Většina úprav textu probíhá podobně jako v MS Word. Program PowerPoint má ovšem několik zvláštností pomůcek pro editaci: Zvětšení, zmenšení textu 1. Klikneme na čáru textového pole, ve kterém chceme provést editaci, nebo označíme editovaný text 2. Klikáním na ikonu Zvětšit / zmenšit písmo dosáhneme požadované úpravy

26 Editace textu v PP ikona stín 1. Označíme editovaný text 2. Klikneme na ikonu Stín Záměna typů písem v prezentaci 1. Formát Zaměnit písma 2. Zvolíme, který typ písma chceme nahradit 3. zvolíme nový typ písma

27 Editace textu v PP řádkování 1. Klikneme do edit. text. pole 2. Formát Řádkování 3. Zvolíme požadovaný způsob řádkování 4. Můžeme provést náhled a potvrdit, nebo změnit volbu

28 Vložení dalšího - nového snímku 1. Vložit Nový snímek nebo ikona Nový snímek 2. Zvolíme rozvržení nového snímku 3. Potvrdíme OK

29 Vložení (kopie) duplikátu snímku Funkce se využívá, pokud je rozvržení a barevné schéma jednotlivých snímků podobné Vložit Duplikát snímku

30 Odrážky a číslování Program PP umožňuje používání jednoduchého číslování a odrážek Odrážky (číslování) je možno aktivovat již před psaním seznamu položek pomocí příslušné ikony Funkci lze také (s možností dalšího výběru) aplikovat pomocí volby Formát Odrážky a číslování

31 Odrážky a číslování Kliknutím zvolíme typ odrážek Velikost odrážky Další odrážky Barva odrážky Kreslené odrážky

32 Vnořené seznamy V seznamech je možno kombinovat číslování a odrážky. Při kombinování lze nastavit úroveň. 1. Napíšeme celý seznam položek 2. Celý seznam očíslujeme 3. Klikneme do textu, který má být s odrážkou, a zvolíme ikonu odrážky pomocí ikon Zvýšit / Snížit úroveň nastavíme pozici odrážky v seznamu

33 Animace při přechodu snímků Při přechodu z jednoho snímku na druhý je možné použít animaci. Náhled 1. Prezentace Přechod snímku 2. Zvolíme požadovaný způsob přechodu a rychlost efektu Rychlost Výběr efektu Kdy má k efektu dojít

34 Textové efekty Při zobrazování snímku může být použit efekt aplikovaný na určitý text 1. 1xLT do edit. textu 2. Prezentace Vlastní animace 3. Záložka Efekty 4. Zvolíme efekt 5. Upřesníme provedení efektu 6. Zvolíme, jak má být uveden text s efektem 7. V záložce Pořadí a časování nastavíme, kdy má k efektu dojít, event. pokud je na daném snímku více odstavců s různým efektem pořadí provedení jednotlivých akcí

35 Textové efekty Nastavení časování Volba animovaného textu Náhled Volba efektu Upřesnění efektu Jak má k efektu dojít

36 Předdefinované animace 1. Klikneme do edit. textu 2. Prezentace Předdefinované animace 3. Zvolíme požadovanou animaci animace se zobrazí po kliknutí na tlačítko prezentace, nebo pokud zvolíme Prezentace Náhled animací - zobrazí okénko náhledu, ve kterém budou probíhat všechny efekty daného snímku (po kliknutí na toto okénko se efekt zopakuje) Zvolíme požadovaný efekt

37 Předdefinované animace - odstranění 1. Klikneme do animovaného textu 2. Prezentace Předdefinované animace 3. Zvolíme Bez efektu Odstranění efektu

38 Změna pořadí snímků Pořadí snímků lze měnit. 1. Stiskneme a držíme LT na náhledu přesun. Snímku v levém okně 2. Posunujeme kurzorem dolů (nahoru) až do místa, kam chceme snímek umístnit 3. Pustíme LT Pustit LT Stisk LT + držet + posun

39 Odstranění snímku 1. 1xLT na náhled odstraň. snímku 2. Stiskneme klávesu Delete 3. Pokud se zobrazí dotaz potvrdíme ANO 1 x LT

40 Záhlaví a zápatí snímků 1. Zobrazit Záhlaví a zápatí 2. Zvolíme, co chceme zobrazit v záhlaví a zápatí Datum a čas (automaticky aktualizovat) Číslo snímku Zápatí sem můžeme zadat vlastní text záhlaví (autor apod.) 3. Můžeme zvolit Nezobrazovat na úvodním snímku 4. Zvolíme, jestli se má změna projevit pouze u aktuálního snímku (volba Použít) nebo u Všech (volba Použít u všech )

41 Záhlaví a zápatí snímků Datum bude obnovováno Pevné zápatí na všech snímcích

42 Vkládání grafických objektů

43 Vložení obrázku - Klipart 1. Vložit Obrázek Klipart (Ze souboru) 2. Zvolíme kategorii obrázků 3. Klikneme na požadovaný obrázek 4. Klikneme na první ikonu, která se zobrazila u obrázku (Vložit klip)

44 Vložení obrázku zkopírováním obrazovky 1. Na obrazovce zobrazíme požadované okno 2. Na klávesnici stiskneme kl. Print Screen 3. Přepneme se do programu PP 4. Kurzor umístíme do místa vkládání 5. Klikneme na ikonu Vložit vložený obrázek lze dodatečně upravit (ořezat)

45 Editace obrázku přesun, Přesun obrázku: velikost Kurzor umístíme do obrázku Stiskneme levé tlačítko a držíme stisknuté Posunujeme myší po ploše snímku

46 Editace obrázku přesun, Velikost obrázku: velikost Klikneme na obrázek Kurzor umístíme na jeden z rohových čtverečků, které se zobrazují okolo obrázku Stiskneme levé tlačítko a držíme Posunujeme myší zvětšování / zmenšování

47 Editace obrázku panel nástrojů Pomocí panelu nástrojů Obrázek lze provádět detailní nastavení obrázku včetně např. ořezání hran apod. Klikneme na obrázek Po zobrazení panelu Obrázek provádíme úpravy pomocí příslušných ikon pokud se panel Obrázek nezobrazí, klikneme na vložený grafický objekt pravým tlačítkem a zvolíme Zobrazit panel nástrojů obrázek Nastavení zobrazení černobílé, šedivé, vodoznak Více / méně jasu Více / méně kontrastu Oříznout Formát obrázku

48 Editace obrázku oříznutí 1. Klikneme na obrázek 2. Klikneme na ikonu Oříznout ukazatel myši se změní do podoby ikony Oříznout 3. Nastavíme myš na jeden z hraničních čtverečků obrázku, stiskneme levé tlačítko, držíme ho a posunujeme myší ve směru řezu Stisk LT + držet + posun ve směru řezu

49 WordArt umělecké písmo - vložení 1. Vložit Obrázek WordArt 2. Zobrazí se okno Galerie WordArtu zde zvolíme styl WordArtu a potvrdíme OK 3. Po potvrzení se zobrazí okno Upravit text WordArtu zde zadáme požadovaný text, nastavíme typ písma, velikost a event. řez - vše potvrdíme OK 4. Po potvrzení se WordArt vloží do dokumentu

50 WordArt umělecké písmo - editace 1. Klikneme na vložený WA 2. Editaci provádíme pomocí zobrazeného panelu nástrojů WA Slouží k editaci textu WordArtu Umožňuje zvolit jiný styl WordArtu Tvar WordArtu umožňuje zakřivení Volné otáčení Svislý text Mezery mezi znaky

51 Panel nástrojů Kreslení Panel Kreslení umožňuje vytváření a editaci jednoduchých obrázků, popisků apod..kreslení provádíme po zvolení tvaru při stisknutém levém tlačítku. 1. Z Horního menu zvolíme Zobrazit Panely nástrojů 2. Z nabídky vybereme Kreslení panel se obvykle zobrazí ve spodní části obrazovky Volné otáčení Kreslení čáry / šipky Kreslení obdélník / elipsa Styl šipky Předdefinované tvary Textové pole Barva výplně nakresleného objektu Barva čáry Stín a 3D

52 1. Vložit Tabulka Tabulka - vložení 2. Zvolíme počet řádků a sloupců a potvrdíme zobrazené okno OK

53 Tabulka - editace Po vložení tabulky do snímku se ve spodní části okna PP zobrazil panel nástrojů Tabulky a ohraničení. Navrhnout tabulku* Styl ohraničení Barva ohraničení - čáry Další editace tabulky např. vlož. řádků, sloupců, sloučení b. Svislé zarovnání Guma maže čáry Šířka ohraničení Barva výplně (buňky) Sloučení označených buněk * Ikona Navrhnout tabulku je obvykle aktivní hned po vložení nové tabulky a slouží k dokreslení dalších čar v tabulce proto je kurzor ve tvaru tužky.

54 Tabulka s grafem - vložení 1. Vložit Graf (nebo ikona Vložit graf) 2. Zobrazí se tabulka, do které zadáme data pro graf Pokud požadujeme, aby spolu s grafem byla na snímku také tabulka, označíme ji a po event. editaci klikneme na ikonu kopírovat. Potom klikneme na zvolené místo ve snímku a vložíme tabulku bude mít formát obrázku a pravděpodobně ji bude potřeba zvětšit. Pravděpodobné výsledky voleb do Senátu v roce 2004 ODS KSČM ČSSD KDU - ČSL ODS KSČM ČSSD KDU - ČSL VOLBY 28% 18% 17% 12%

55 Editace grafu Graf přesunujeme a zvětšujeme stejně jako ostatní grafické objekty. Pokud chceme upravit data pro graf (datová tabulka), klikneme dvakrát na edit. graf. Pokud chceme provést dodatečnou editaci barev grafu event. změnit typ grafu, postupujeme stejně. Pro změnu typu grafu použijeme ikonu Typ grafu. Další editace probíhá podobně jako v programu Excel tzn. pro změnu barev apod. používáme kontextové menu pod pravým tlačítkem.

56 Vytvoření grafu z tabulky MS Excel 1. Vložit Graf 2. Klikneme na ikonu Importovat soubor 3. Vyhledáme a otevřeme (2xLT) požadovaný soubor s tabulkou MS Excel (např. Tabulka.xls) 4. Zvolíme list a potvrdíme OK

57 Zvuk v prezentaci Do prezentace je možno vložit nebo nahrát zvolený zvuk. Dále lze prezentaci propojit s CD a po kliknutí na zvolené tlačítko spustit požadovanou skladbu.

58 Vložení zvuku 1. Vložit Video a zvuk Zvuk ze souboru 2. Vyhledáme soubor se zvukem a provedeme vložení 3. PP se dotáže, zda požadujeme automatické spuštění zvuku při prezentaci, nebo zda má k přehrání dojít až po kliknutí Zvuk bude na snímku zobrazen v podobě malé ikony (lze zvětšit podobně jako obrázek)

59 Záznam zvuku 1. Vložit Video a zvuk Nahrát zvuk 2. Zadáme název zvukového záznamu 3. Klikneme na tlačítko Záznam 4. Pro skončení záznamu klikneme na tlačítko Stop 5. Pro přehrání záznamu klikneme na tlačítko Play 6. Potvrdíme OK Zvuk bude na snímku zobrazen v podobě malé ikony (reproduktor)

60 Nastavení zvuku 1. Klikneme na ikonu zvuku (reproduktor) pravým tlačítkem 2. Z menu zvolíme Vlastní animace 3. V zobrazeném okně můžeme v záložce Pořadí a časování nastavit, kdy má dojít k přehrání (po kliknutí / automaticky). Dále lze nastavit v záložce Nastavení multimédií, zda se má prezentace po dobu přehrávání zvuku zastavit, nebo má pokračovat dál, a kdy se má zastavit přehrávání.

61 Zvuk z CD 1. Vložíme CD s požadovanou skladbou 2. Vložit Video a zvuk Přehrát stopu zvukového CD 3. V zobrazeném okně zvolíme počáteční a poslední stopu, kterou chceme během prezentace přehrát, a potvrdíme OK 4. PP se dotáže, zda se má přehrávání spustit automaticky nebo po kliknutí vložený odkaz na CD bude na snímku zobrazen v podobě malé ikony

62 Video 1. Vložit Video a zvuk Video ze souboru 2. Vyhledáme požadované video a vložíme do prezentace 3. PP se dotáže, zda se má přehrávání spustit automaticky nebo po kliknutí vložený odkaz na video bude na snímku zobrazen v podobě malého obrázku určuje velikost přehrávání

63 1. Vložit Objekt Vložení objektu 2. Zvolíme, zda se má vytvořit nový objekt, nebo zda se má použít již existující soubor 3. Výběr potvrdíme OK Tato volba nám umožňuje vkládat např. tabulky MS Excel nebo texty MS Word.

64 Vložení hypertextového odkazu Vložit Hypertextový odkaz Odkaz na www stránku Komentář pro uživatele Odkaz na některý snímek Odkaz na vytvoření ové zprávy

65 Odstranění hypertextového odkazu 1. Klikneme pravým tlačítkem na text odkazu 2. Zvolíme Hypertextový odkaz Odebrat hypertextový odkaz

66 Záznam komentáře Program PP umožňuje zaznamenat k danému snímku mluvený komentář (vyjádření). Prezentace Zaznamenat mluvený komentář Zobrazené okno potvrdíme OK Zvolíme Aktuální snímek Nadiktujeme komentář a zastavíme průběh prezentace (1xPT a volba Konec prezentace) V zobrazeném okně zvolíme na dotaz časování Ne Záznam bude v prezentaci zobrazen v podobě malé ikony (reproduktor)

67 Časování Program PP umožňuje změřit čas potřebný k předvedení prezentace. 1. Prezentace Vyzkoušet časování Další snímek Zobrazí se panel časování, pomocí kterého můžeme měření ovládat Pauza Čas snímku Opakovat Celkový čas 2. Ukončíme prezentaci a zobrazený dotaz na časování potvrdíme Ne

68 Odeslání prezentace em 1. Soubor Odeslat Příjemce pošty (jako příloha) 2. Zadáme adresu příjemce apod.

69 Vytvoření osnovy pro MS Word 1. Soubor Uložit jako 2. Zadáme název osnovy 3. Rozrolujeme Typ souboru a zvolíme Osnova/RTF 4. Klikneme na tlačítko Uložit

70 Zobrazení prezentace I.způsob: Po vytvoření a uložení prezentace ukončíme program PowerPoint. 1. Klikneme pravým tlačítkem na ikonu souboru prezentace 2. Zvolíme Zobrazit 3. Zobrazí se první snímek na další přejdeme kliknutím myši Zpět na předchozí snímek se vrátíme: 1xPT Předchozí (můžeme také použít kurzorové šipky)

71 Zobrazení prezentace II.způsob: 1. Po vytvoření prezentaci uložíme 2. Klikneme na ikonu Prezentace, nebo zvolíme Prezentace Spustit prezentaci (dále je možno použít klávesu F5)

72 Předvádění prezentace Pro přechod na vybraný snímek postupujeme takto I.zp. Pravé tlačítko na aktuálně prezentovaném snímku Zvolíme Přejít Podle nadpisů Klikneme na zvolený nadpis II.zp. Pravé tlačítko na aktuálně prezentovaném snímku Zvolíme Přejít Navigátor Zvolíme požadovaný nadpis a potvrdíme

73 Kreslení do prezentace 1. Pravé tlačítko na aktuálně prezentovaném snímku 2. Zvolíme Možnosti ukazatele Pero Můžeme zvolit barvu pera (volba Barva pera ) 3. Při stisknutém LT kreslíme Kresby můžeme smazat: 1. 1xPT na aktuálně prezentovaném snímku 2. Obrazovka Guma

74 Tisk 1. Soubor Tisk 2. Zvolíme rozsah tisku a počet kopií 3. Dále můžeme zvolit Vytisknout: Podklady vytisknou se zmenšené ukázky prezentace v pravé části okna Tisk můžeme zvolit kolik snímků se má natisknout na jednu A4 Osnova natiskne osnovu prezentace 4. OK

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a PowerPoint Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tvůrce prezentací PowerPoint,

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Microsoft FrontPage 2000. učební texty. Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice

Microsoft FrontPage 2000. učební texty. Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice Microsoft FrontPage 2000 učební texty Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice Obsah Web... 3 Vytvoření nového webu... 3 Otevření webu... 4 Grafické prostředí programu...

Více

Microsoft Office WORD 2003

Microsoft Office WORD 2003 V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TEXTOVÝ EDITOR PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha Adaptabilita,

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office PowerPoint 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější.

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. 33. Tisk dokumentu Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. Přesuneme se pod tlačítko Office Klikneme

Více

Stručný popis Microsoft Excel

Stručný popis Microsoft Excel Stručný popis Microsoft Excel Zadávání údajů Do jednotlivých buněk v listu tabulkového sešitu Excel je možné zadávat následující typy informací: Číselné hodnoty, jako například 22 000, 29,95 Kč nebo 33

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Excel pro začátečníky (egon)

Excel pro začátečníky (egon) Excel pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz práce s MS Excel 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

Microsoft Excel 2013 tabulkový program

Microsoft Excel 2013 tabulkový program VŠE v Praze Microsoft Excel 2013 tabulkový program Markéta Kubálková 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 1 Základní pojmy a operace... 7 1.1 Tabulkový program... 7 1.2 Firma Encián... 7 1.3 Seznámení

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_IKT2_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ)

TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ) TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb víc než jen počítačka Tabulkové procesory jsou programy, které slouží pro výpočty (matematické, statistické, vědecké, logické, finanční,...), vytváření

Více