Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com"

Transkript

1 PowerPoint prezentace dat

2 Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob přednášky výuka, prezentace, diskuse 4. zjistit možnosti (technické prostředky) zpětný projektor, dataprojektor atd.

3 Běžný obsah prezentace 1. seznámení a uvedení do problematiky vymezení tématu a základních linií 2. určení praktického smyslu přednášky a možnosti aplikace získaných poznatků zde může lektor uvést osobní zkušenost 3. vlastní výklad výuka doplněná o praktické ukázky s možností přímé interakce posluchače (může se ptát) 4. závěr a diskuse shrnutí, diskuse přednáška by měla obsahovat dostatek přestávek (obvykle po 45 min maximálně po 90 min výkladu)

4 Program PowerPoint - popis Horní menu Textové pole Panely nástrojů Vytvářený snímek Náhled snímků a jejich řazení Možnosti zobrazení Posun snímků

5 Možnosti zobrazení Osnova Normální pracovní zobrazení Zobrazení řazení snímků Zobrazení prezentace celá obrazovka * Režim celá obrazovka prezentaci ukončíme klávesou Esc

6 Nabídka zobrazit Možnosti zobrazení Černobílé zobrazení Vodítka kurzoru

7 Vytvoření nové prezentace na základě šablony

8 Vytvoření nové prezentace šablona 1. Soubor Nový 2. Záložka Šablony návrhů 3. Ok 4. Zvolit rozvržení 5. Ok

9 Změna šablony návrhu 1. 1xPT na snímek (mimo textová pole) 2. Volba Použít šablonu návrhu 3. Zvolit novou šablonu OK 4. OK

10 Změna barevného pozadí 1. 1xPT na snímek (mimo textová pole) 2. Volba Pozadí 3. Rozrolovat aktuální barvu 4. Zvolit Novou barvu Další barvy barevná paleta Vzhled výplně (obrázky, atd.) Aplikovat na všechny snímky Aplikovat na jediný (aktuální) snímek Nebudou použity grafické prvky z předlohy (šablony)

11 Změna barevného pozadí Vzhled výplně Přechod dvou barev Připravené barevné výplně Pozadí snímku může tvořit obrázek Volba přechodových barev Směr barevného přechodu na snímku Upřesnění směru přechodu barev

12 Potvrzení změny barevného pozadí Aplikovat změnu na všechny snímky Aplikovat změnu na jediný (aktuální) snímek Před potvrzením změn můžeme vidět náhled na aktuálním snímku

13 Barevné schéma snímku Úprava barevného schématu umožňuje změnit barvu textu, čar, stínů atd. 1. Formát Barevné schéma 2. Zvolíme záložku Standardní předdefinovaná schémata nebo Vlastní možnost definovat barvy Před potvrzením můžeme provést Náhled Změnu můžeme aplikovat na aktuální snímek volba Použít, nebo na celou prezentaci volba Použít u všech

14 Vytvoření nové prezentace na základě vzorové (připravené) ukázky

15 Vložení vzorové prezentace 1. Soubor Nový 2. Záložka Prezentace 3. Zvolíme požadovanou (již připravenou) prezentaci 4. OK * Vloženou prezentaci upravujeme standardním způsobem přepis textů, úprava objektů, změna barev

16 Rozvržení snímku U každého snímku lze nastavit rozvržení podle toho, co bude obsahovat. 1. Formát Rozvržení snímku 2. Zvolíme jeden z navržených způsobů uspořádání snímku a potvrdíme OK * Rozvržení snímku je možno dodatečně upravit tak, aby vyhovovalo zadávanému textu

17 Vložení dalších textových polí do snímku Po zvolení základního rozvržení můžeme provést úpravu snímku tak, aby vyhovoval předpokládanému obsahu 1. Klikneme na ikonu Textové pole v panelu Kreslení 2. Kurzor nastavíme na předpokládaný začátek text. pole, stiskneme levé tlačítko, držíme a "nakreslíme obdélník" (potom LT pustíme) * do obdélníku lze volně vpisovat

18 Kopírování již existujícího text. pole 1. Klikneme do kopírovaného textového pole (mělo by již obsahovat text) 2. Kurzor umístíme na okrajovou čáru kopírovaného TP 3. Stiskneme levé tlačítko a držíme 4. Stiskneme klávesu Ctrl a držíme 5. Pokud chceme, aby byla textová pole kopie i originál přesně pod sebou, podržíme zároveň s klávesou Ctrl kl. Shift 6. Posuneme kurzor (obrys nového objektu) do místa určení a pustíme LT 7. Pustíme kl. Ctrl event. Shift

19 Přesun text. pole 1. Klikneme do přesun. text. pole (mělo by již obsahovat text) 2. Kurzor umístíme na okrajovou čáru TP 3. Stiskneme levé tlačítko a držíme 4. Posunujeme kurzorem obrys bude naznačovat umístění TP pokud požadujeme plynulejší posun TP, držíme při přesunu stisknutou klávesu Alt pokud požadujeme přesun TP přesně pod (nebo vedle) stávajícího umístění, držíme při přesunu stisknutou klávesu Shift

20 Úprava velikosti textového pole 1. Klikneme do edit. text. pole (mělo by již obsahovat text) 2. Kurzor umístíme na jeden z krajních čtverečků 3. Stiskneme levé tlačítko a držíme 4. Posunujeme kurzorem ve směru zobrazené šipky (dvojšipky) pokud požadujeme plynulejší změnu, držíme při edit. stisknutou klávesu Alt

21 Úprava vzhledu textového pole 1. Klikneme do edit. text. pole (mělo by již obsahovat text) 2. Pomocí ikon Barva výplně, Barva čáry, Styl čáry, Přerušovaná čára atd. v panelu kreslení provedeme požadované úpravy Barva výplně Barva čáry Styl čáry Přerušovaná čára

22 Stínové efekty textového pole 1. Klikneme do edit. text. pole (mělo by již obsahovat text) 2. Pomocí ikony Stín nastavíme požadovaný efekt Ikona Stín

23 Odstranění textového pole 1. Klikneme do edit. text. pole 2. Klikneme na okrajovou čáru 3. Stiskneme klávesu Delete

24 První snímek Snímek tvoří podklad a textové pole určené pro zadání informací. Dále může obsahovat graf, obrázek, video, organizační diagram atd. Psaní do textového pole 1. Klikneme do text. pole a zadáme text v "textovém režimu" se PP chová podobně jako MS Word 2. Po zadání textu klikneme mimo text. pole snímek se zobrazí tak, jak bude prezentován * pro lepší představu můžeme kliknout na ikonu "Prezentace"

25 Editace textu v PP Většina úprav textu probíhá podobně jako v MS Word. Program PowerPoint má ovšem několik zvláštností pomůcek pro editaci: Zvětšení, zmenšení textu 1. Klikneme na čáru textového pole, ve kterém chceme provést editaci, nebo označíme editovaný text 2. Klikáním na ikonu Zvětšit / zmenšit písmo dosáhneme požadované úpravy

26 Editace textu v PP ikona stín 1. Označíme editovaný text 2. Klikneme na ikonu Stín Záměna typů písem v prezentaci 1. Formát Zaměnit písma 2. Zvolíme, který typ písma chceme nahradit 3. zvolíme nový typ písma

27 Editace textu v PP řádkování 1. Klikneme do edit. text. pole 2. Formát Řádkování 3. Zvolíme požadovaný způsob řádkování 4. Můžeme provést náhled a potvrdit, nebo změnit volbu

28 Vložení dalšího - nového snímku 1. Vložit Nový snímek nebo ikona Nový snímek 2. Zvolíme rozvržení nového snímku 3. Potvrdíme OK

29 Vložení (kopie) duplikátu snímku Funkce se využívá, pokud je rozvržení a barevné schéma jednotlivých snímků podobné Vložit Duplikát snímku

30 Odrážky a číslování Program PP umožňuje používání jednoduchého číslování a odrážek Odrážky (číslování) je možno aktivovat již před psaním seznamu položek pomocí příslušné ikony Funkci lze také (s možností dalšího výběru) aplikovat pomocí volby Formát Odrážky a číslování

31 Odrážky a číslování Kliknutím zvolíme typ odrážek Velikost odrážky Další odrážky Barva odrážky Kreslené odrážky

32 Vnořené seznamy V seznamech je možno kombinovat číslování a odrážky. Při kombinování lze nastavit úroveň. 1. Napíšeme celý seznam položek 2. Celý seznam očíslujeme 3. Klikneme do textu, který má být s odrážkou, a zvolíme ikonu odrážky pomocí ikon Zvýšit / Snížit úroveň nastavíme pozici odrážky v seznamu

33 Animace při přechodu snímků Při přechodu z jednoho snímku na druhý je možné použít animaci. Náhled 1. Prezentace Přechod snímku 2. Zvolíme požadovaný způsob přechodu a rychlost efektu Rychlost Výběr efektu Kdy má k efektu dojít

34 Textové efekty Při zobrazování snímku může být použit efekt aplikovaný na určitý text 1. 1xLT do edit. textu 2. Prezentace Vlastní animace 3. Záložka Efekty 4. Zvolíme efekt 5. Upřesníme provedení efektu 6. Zvolíme, jak má být uveden text s efektem 7. V záložce Pořadí a časování nastavíme, kdy má k efektu dojít, event. pokud je na daném snímku více odstavců s různým efektem pořadí provedení jednotlivých akcí

35 Textové efekty Nastavení časování Volba animovaného textu Náhled Volba efektu Upřesnění efektu Jak má k efektu dojít

36 Předdefinované animace 1. Klikneme do edit. textu 2. Prezentace Předdefinované animace 3. Zvolíme požadovanou animaci animace se zobrazí po kliknutí na tlačítko prezentace, nebo pokud zvolíme Prezentace Náhled animací - zobrazí okénko náhledu, ve kterém budou probíhat všechny efekty daného snímku (po kliknutí na toto okénko se efekt zopakuje) Zvolíme požadovaný efekt

37 Předdefinované animace - odstranění 1. Klikneme do animovaného textu 2. Prezentace Předdefinované animace 3. Zvolíme Bez efektu Odstranění efektu

38 Změna pořadí snímků Pořadí snímků lze měnit. 1. Stiskneme a držíme LT na náhledu přesun. Snímku v levém okně 2. Posunujeme kurzorem dolů (nahoru) až do místa, kam chceme snímek umístnit 3. Pustíme LT Pustit LT Stisk LT + držet + posun

39 Odstranění snímku 1. 1xLT na náhled odstraň. snímku 2. Stiskneme klávesu Delete 3. Pokud se zobrazí dotaz potvrdíme ANO 1 x LT

40 Záhlaví a zápatí snímků 1. Zobrazit Záhlaví a zápatí 2. Zvolíme, co chceme zobrazit v záhlaví a zápatí Datum a čas (automaticky aktualizovat) Číslo snímku Zápatí sem můžeme zadat vlastní text záhlaví (autor apod.) 3. Můžeme zvolit Nezobrazovat na úvodním snímku 4. Zvolíme, jestli se má změna projevit pouze u aktuálního snímku (volba Použít) nebo u Všech (volba Použít u všech )

41 Záhlaví a zápatí snímků Datum bude obnovováno Pevné zápatí na všech snímcích

42 Vkládání grafických objektů

43 Vložení obrázku - Klipart 1. Vložit Obrázek Klipart (Ze souboru) 2. Zvolíme kategorii obrázků 3. Klikneme na požadovaný obrázek 4. Klikneme na první ikonu, která se zobrazila u obrázku (Vložit klip)

44 Vložení obrázku zkopírováním obrazovky 1. Na obrazovce zobrazíme požadované okno 2. Na klávesnici stiskneme kl. Print Screen 3. Přepneme se do programu PP 4. Kurzor umístíme do místa vkládání 5. Klikneme na ikonu Vložit vložený obrázek lze dodatečně upravit (ořezat)

45 Editace obrázku přesun, Přesun obrázku: velikost Kurzor umístíme do obrázku Stiskneme levé tlačítko a držíme stisknuté Posunujeme myší po ploše snímku

46 Editace obrázku přesun, Velikost obrázku: velikost Klikneme na obrázek Kurzor umístíme na jeden z rohových čtverečků, které se zobrazují okolo obrázku Stiskneme levé tlačítko a držíme Posunujeme myší zvětšování / zmenšování

47 Editace obrázku panel nástrojů Pomocí panelu nástrojů Obrázek lze provádět detailní nastavení obrázku včetně např. ořezání hran apod. Klikneme na obrázek Po zobrazení panelu Obrázek provádíme úpravy pomocí příslušných ikon pokud se panel Obrázek nezobrazí, klikneme na vložený grafický objekt pravým tlačítkem a zvolíme Zobrazit panel nástrojů obrázek Nastavení zobrazení černobílé, šedivé, vodoznak Více / méně jasu Více / méně kontrastu Oříznout Formát obrázku

48 Editace obrázku oříznutí 1. Klikneme na obrázek 2. Klikneme na ikonu Oříznout ukazatel myši se změní do podoby ikony Oříznout 3. Nastavíme myš na jeden z hraničních čtverečků obrázku, stiskneme levé tlačítko, držíme ho a posunujeme myší ve směru řezu Stisk LT + držet + posun ve směru řezu

49 WordArt umělecké písmo - vložení 1. Vložit Obrázek WordArt 2. Zobrazí se okno Galerie WordArtu zde zvolíme styl WordArtu a potvrdíme OK 3. Po potvrzení se zobrazí okno Upravit text WordArtu zde zadáme požadovaný text, nastavíme typ písma, velikost a event. řez - vše potvrdíme OK 4. Po potvrzení se WordArt vloží do dokumentu

50 WordArt umělecké písmo - editace 1. Klikneme na vložený WA 2. Editaci provádíme pomocí zobrazeného panelu nástrojů WA Slouží k editaci textu WordArtu Umožňuje zvolit jiný styl WordArtu Tvar WordArtu umožňuje zakřivení Volné otáčení Svislý text Mezery mezi znaky

51 Panel nástrojů Kreslení Panel Kreslení umožňuje vytváření a editaci jednoduchých obrázků, popisků apod..kreslení provádíme po zvolení tvaru při stisknutém levém tlačítku. 1. Z Horního menu zvolíme Zobrazit Panely nástrojů 2. Z nabídky vybereme Kreslení panel se obvykle zobrazí ve spodní části obrazovky Volné otáčení Kreslení čáry / šipky Kreslení obdélník / elipsa Styl šipky Předdefinované tvary Textové pole Barva výplně nakresleného objektu Barva čáry Stín a 3D

52 1. Vložit Tabulka Tabulka - vložení 2. Zvolíme počet řádků a sloupců a potvrdíme zobrazené okno OK

53 Tabulka - editace Po vložení tabulky do snímku se ve spodní části okna PP zobrazil panel nástrojů Tabulky a ohraničení. Navrhnout tabulku* Styl ohraničení Barva ohraničení - čáry Další editace tabulky např. vlož. řádků, sloupců, sloučení b. Svislé zarovnání Guma maže čáry Šířka ohraničení Barva výplně (buňky) Sloučení označených buněk * Ikona Navrhnout tabulku je obvykle aktivní hned po vložení nové tabulky a slouží k dokreslení dalších čar v tabulce proto je kurzor ve tvaru tužky.

54 Tabulka s grafem - vložení 1. Vložit Graf (nebo ikona Vložit graf) 2. Zobrazí se tabulka, do které zadáme data pro graf Pokud požadujeme, aby spolu s grafem byla na snímku také tabulka, označíme ji a po event. editaci klikneme na ikonu kopírovat. Potom klikneme na zvolené místo ve snímku a vložíme tabulku bude mít formát obrázku a pravděpodobně ji bude potřeba zvětšit. Pravděpodobné výsledky voleb do Senátu v roce 2004 ODS KSČM ČSSD KDU - ČSL ODS KSČM ČSSD KDU - ČSL VOLBY 28% 18% 17% 12%

55 Editace grafu Graf přesunujeme a zvětšujeme stejně jako ostatní grafické objekty. Pokud chceme upravit data pro graf (datová tabulka), klikneme dvakrát na edit. graf. Pokud chceme provést dodatečnou editaci barev grafu event. změnit typ grafu, postupujeme stejně. Pro změnu typu grafu použijeme ikonu Typ grafu. Další editace probíhá podobně jako v programu Excel tzn. pro změnu barev apod. používáme kontextové menu pod pravým tlačítkem.

56 Vytvoření grafu z tabulky MS Excel 1. Vložit Graf 2. Klikneme na ikonu Importovat soubor 3. Vyhledáme a otevřeme (2xLT) požadovaný soubor s tabulkou MS Excel (např. Tabulka.xls) 4. Zvolíme list a potvrdíme OK

57 Zvuk v prezentaci Do prezentace je možno vložit nebo nahrát zvolený zvuk. Dále lze prezentaci propojit s CD a po kliknutí na zvolené tlačítko spustit požadovanou skladbu.

58 Vložení zvuku 1. Vložit Video a zvuk Zvuk ze souboru 2. Vyhledáme soubor se zvukem a provedeme vložení 3. PP se dotáže, zda požadujeme automatické spuštění zvuku při prezentaci, nebo zda má k přehrání dojít až po kliknutí Zvuk bude na snímku zobrazen v podobě malé ikony (lze zvětšit podobně jako obrázek)

59 Záznam zvuku 1. Vložit Video a zvuk Nahrát zvuk 2. Zadáme název zvukového záznamu 3. Klikneme na tlačítko Záznam 4. Pro skončení záznamu klikneme na tlačítko Stop 5. Pro přehrání záznamu klikneme na tlačítko Play 6. Potvrdíme OK Zvuk bude na snímku zobrazen v podobě malé ikony (reproduktor)

60 Nastavení zvuku 1. Klikneme na ikonu zvuku (reproduktor) pravým tlačítkem 2. Z menu zvolíme Vlastní animace 3. V zobrazeném okně můžeme v záložce Pořadí a časování nastavit, kdy má dojít k přehrání (po kliknutí / automaticky). Dále lze nastavit v záložce Nastavení multimédií, zda se má prezentace po dobu přehrávání zvuku zastavit, nebo má pokračovat dál, a kdy se má zastavit přehrávání.

61 Zvuk z CD 1. Vložíme CD s požadovanou skladbou 2. Vložit Video a zvuk Přehrát stopu zvukového CD 3. V zobrazeném okně zvolíme počáteční a poslední stopu, kterou chceme během prezentace přehrát, a potvrdíme OK 4. PP se dotáže, zda se má přehrávání spustit automaticky nebo po kliknutí vložený odkaz na CD bude na snímku zobrazen v podobě malé ikony

62 Video 1. Vložit Video a zvuk Video ze souboru 2. Vyhledáme požadované video a vložíme do prezentace 3. PP se dotáže, zda se má přehrávání spustit automaticky nebo po kliknutí vložený odkaz na video bude na snímku zobrazen v podobě malého obrázku určuje velikost přehrávání

63 1. Vložit Objekt Vložení objektu 2. Zvolíme, zda se má vytvořit nový objekt, nebo zda se má použít již existující soubor 3. Výběr potvrdíme OK Tato volba nám umožňuje vkládat např. tabulky MS Excel nebo texty MS Word.

64 Vložení hypertextového odkazu Vložit Hypertextový odkaz Odkaz na www stránku Komentář pro uživatele Odkaz na některý snímek Odkaz na vytvoření ové zprávy

65 Odstranění hypertextového odkazu 1. Klikneme pravým tlačítkem na text odkazu 2. Zvolíme Hypertextový odkaz Odebrat hypertextový odkaz

66 Záznam komentáře Program PP umožňuje zaznamenat k danému snímku mluvený komentář (vyjádření). Prezentace Zaznamenat mluvený komentář Zobrazené okno potvrdíme OK Zvolíme Aktuální snímek Nadiktujeme komentář a zastavíme průběh prezentace (1xPT a volba Konec prezentace) V zobrazeném okně zvolíme na dotaz časování Ne Záznam bude v prezentaci zobrazen v podobě malé ikony (reproduktor)

67 Časování Program PP umožňuje změřit čas potřebný k předvedení prezentace. 1. Prezentace Vyzkoušet časování Další snímek Zobrazí se panel časování, pomocí kterého můžeme měření ovládat Pauza Čas snímku Opakovat Celkový čas 2. Ukončíme prezentaci a zobrazený dotaz na časování potvrdíme Ne

68 Odeslání prezentace em 1. Soubor Odeslat Příjemce pošty (jako příloha) 2. Zadáme adresu příjemce apod.

69 Vytvoření osnovy pro MS Word 1. Soubor Uložit jako 2. Zadáme název osnovy 3. Rozrolujeme Typ souboru a zvolíme Osnova/RTF 4. Klikneme na tlačítko Uložit

70 Zobrazení prezentace I.způsob: Po vytvoření a uložení prezentace ukončíme program PowerPoint. 1. Klikneme pravým tlačítkem na ikonu souboru prezentace 2. Zvolíme Zobrazit 3. Zobrazí se první snímek na další přejdeme kliknutím myši Zpět na předchozí snímek se vrátíme: 1xPT Předchozí (můžeme také použít kurzorové šipky)

71 Zobrazení prezentace II.způsob: 1. Po vytvoření prezentaci uložíme 2. Klikneme na ikonu Prezentace, nebo zvolíme Prezentace Spustit prezentaci (dále je možno použít klávesu F5)

72 Předvádění prezentace Pro přechod na vybraný snímek postupujeme takto I.zp. Pravé tlačítko na aktuálně prezentovaném snímku Zvolíme Přejít Podle nadpisů Klikneme na zvolený nadpis II.zp. Pravé tlačítko na aktuálně prezentovaném snímku Zvolíme Přejít Navigátor Zvolíme požadovaný nadpis a potvrdíme

73 Kreslení do prezentace 1. Pravé tlačítko na aktuálně prezentovaném snímku 2. Zvolíme Možnosti ukazatele Pero Můžeme zvolit barvu pera (volba Barva pera ) 3. Při stisknutém LT kreslíme Kresby můžeme smazat: 1. 1xPT na aktuálně prezentovaném snímku 2. Obrazovka Guma

74 Tisk 1. Soubor Tisk 2. Zvolíme rozsah tisku a počet kopií 3. Dále můžeme zvolit Vytisknout: Podklady vytisknou se zmenšené ukázky prezentace v pravé části okna Tisk můžeme zvolit kolik snímků se má natisknout na jednu A4 Osnova natiskne osnovu prezentace 4. OK

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2 b) Vkládání objektů Kromě textových polí můžeme do snímků vkládat obrázky, grafy, tabulky, diagramy, zvukové stopy,

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

Tato Sada navazuje na VY_32_INOVACE_ICT začátečníci. VY_32_INOVACE_ICT postup práce 2. část pokročilí

Tato Sada navazuje na VY_32_INOVACE_ICT začátečníci. VY_32_INOVACE_ICT postup práce 2. část pokročilí Tato Sada navazuje na VY_3_INOVACE_ICT začátečníci. VY_3_INOVACE_ICT postup práce. část pokročilí . VÝŠKA ŘÁDKU A ŠÍŘKA SLOUPCE Po vložení tabulky lze podle potřeby upravit její rozměry (řádků, sloupců

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office PowerPoint 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Finální nastavení a spuštění prezentace

Finální nastavení a spuštění prezentace Finální nastavení a spuštění prezentace MS PowerPoint 2003 Časování prezentace Prezentaci lze ovládat ručně nebo je možné ji přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je nutno vytvořit

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

PowerPoint pro začátečníky (egon)

PowerPoint pro začátečníky (egon) PowerPoint pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz práce s MS PowerPoint 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 9. Karta Revize Zařazením karty Revize do pásu karet se možnosti a způsob práce s Excelem, Wordem a PowerPointem 2007 ještě více sblížily. V kartě Revize mámek dispozici služby kontroly pravopisu, práce

Více

MS PowerPoint 2000 1. hlavní lišta (z ní jednotlivé nabídky); panel standardní, formát, kreslení stavový řádek aktuální situace (dole)

MS PowerPoint 2000 1. hlavní lišta (z ní jednotlivé nabídky); panel standardní, formát, kreslení stavový řádek aktuální situace (dole) MS PowerPoint 2000 1 Microsoft PowerPoint 2000 Poznámka k MS Office 2000 Vypnutí skrývání nepoužívaných položek v menu Nástroje / Vlastní / Možnosti, tlačítko Obnovit, zrušit označení V nabídkách zobrazovat

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 04 IT předměty Ing. Miloslav Čtvrtečka 1 Klipart

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí aplikace PowerPoint... 3 2. Vytvoření a

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 4 U k á z k a k n i h

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

PREZENTACE. zpracoval: Ing. Marek Herman

PREZENTACE. zpracoval: Ing. Marek Herman M6 PREZENTACE zpracoval: Ing. Marek Herman ÚVOD DO POWER POINT 2010 Vytvoření nové prezentace CTRL+N Uložení souboru (Soubor -> Uložit jako) CTRL+S Změna typu souboru při uložení Prezentace aplikace PowerPoint

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

11. Elektronická prezentace grafika na snímku

11. Elektronická prezentace grafika na snímku 11. Elektronická prezentace grafika na snímku Kvalitní grafická úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PowerPoint 2010 podrobný průvodce Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci Spoluautor Michal

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Funkce hromadné korespondence se v aplikaci Word používá k vytvoření např. Formulářového dopisu zasílaného mnoha zákazníkům. Každý takový dopis obsahuje stejný druh informací, ale

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC textový editor MS WORD Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 0 MS Word - úvod Po spuštění programu MS WORD (ať z ikony nebo pomocí pracovní lišty a tlačítka

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více