PREZENTACE MS POWERPOINT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE MS POWERPOINT"

Transkript

1 PREZENTACE MS POWERPOINT

2 PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro tvorbu prezentace textový dokument převedený do formátu.pdf webová prezentace ve formátu.html, programy pro tvorbu prezentace MS PowerPoint, Impress (OpenOfice.org)

3 PREZENTACE ZÁSADY ÚSPĚŠNÉ PREZENTACE: připravenost přednášejícího, místnosti, techniky řeč pomalá, zřetelná a plynulá, používat výrazy srozumitelné okruhu posluchačů, dívat se posluchačům do očí a sledovat jejich reakce není vhodné mít ruce v kapse, drbat se ve vlasech, stát ztuhle na jednom místě ani přehnaně gestikulovat na konec prezentace zařadit krátké shrnutí přiměřená délka prezentace (vybrat jen podstatné informace)

4 program z programového balíku MS Office pro tvorbu prezentací

5 ZÁKLADNÍ POJMY počítačová prezentace sekvence za sebou řazených snímků, dokument PowerPointu, je typu.ppt, xpptx,.pps,.ppsx snímek základní prvek prezentace, který odpovídá 1 stránce, jsou na něm umístěny objekty, je to pracovní plocha dokumentu objekt prvek vložený do prezentace, existuje nadále samostatně, lze ho formátovat (obrázek, textový rám, klipart, automatický tvar.) předloha pozadí prezentace, vkládají se do ní objekty, které mají být na všech snímcích prezentace

6 pravítko pomocná lišta pro snadnější umísťování objektů, vodítka pomocné čáry, vedené svisle nebo vodorovně přechod snímku způsob, jakým při promítání prezentace přechází jeden snímek v druhý (střih) animace způsob, jakým se jednotlivé objekty objevují při promítání prezentace na ploše snímku časování předem definovaný časový rozvrh prezentace, který určuje, kdy se objeví objekty na ploše snímku a kdy přejde jeden snímek v druhý.

7 ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ PREZENTACE: barvy - volba kontrastních barev, jemné odstíny nebudou na plátně zřetelné text stručný, dostatečně velkým písmem, nesmí ho být na stránce příliš mnoho (max. 30 slov - 10 řádků), bezpatkové písmo obrázky dostatečné velké max. 3 na jednom snímků grafy, tabulky používat, obrazové informace se lépe pamatují zarovnání objektů - na optický střed stránky

8 PÁS KARET - ŘÍDICÍ STŘEDISKO VYTVÁŘENÍ PREZENTACE karta Domů tlačítka pro editaci textu karta Vložení položky pro vložení objektu na snímek tabulky, obrázky, diagramy, grafy, textová pole, zvuky, hypertextové odkazy, záhlaví a zápatí karta Návrh - výběru vzhledu snímků - návrh pozadí, písmo, barevné schéma karta Animace - efekty animace karta Prezentace výběru barvy pera nebo snímku, umožňuje nahrát mluvené slovo karta Revize - kontrolu pravopisu a službu zdrojů informací karta Zobrazení - umožňuje rychle přepnout do zobrazení poznámky, zapnout mřížky nebo uspořádat všechny otevřené prezentace v okně

9 JAK ZAČÍT S POWERPOINTEM stručný průvodce klade dotazy, vede, určeno pro naprosté začátečníky se šablonou nabízí mnoho šablon pro prostředí (pozadí) prezentace prázdná prezentace otevřít existující prezentaci při vytváření prezentace lze používat Osnovu.

10 ZOBRAZENÍ DOKUMENTU (volíme v nabídce Zobrazení) normální zobrazí snímek, slouží k editaci a úpravě snímků řazení snímků miniatury snímků v pořadí jejich řazení osnova zobrazí hierarchickou strukturu prezentace prezentace zobrazí prezentaci tak, jak je určena pro diváka. Spuštění F5, zastavení klávesa Esc (místní nabídka - příkazem Konec prezentace) poznámky rámeček pro poznámky slouží lektorovi. Vložené poznámky jsou skryty, zobrazí se pouze v normálním zobrazení nebo při projekci příkazem poznámky lektora - z místní nabídky

11 VLOŽENÍ SNÍMKŮ karta Domů nastavení rozložení snímků ÚPRAVY A EDITACE SNÍMKU každý snímek se skládá z: 1. pozadí 2. objektů

12 VLOŽENÍ MOTIVU - KARTA NÁVRH Umístěním ukazatele na miniaturu získáte náhled alternativního pozadí. Chcete-li použít vlastní pozadí, např. fotografii - Formát pozadí. Další úpravy: Barvy - můžete vybrat barvy motivu a libovolně je upravit Písma - galerie Písma Efekty - vizuální efekty pro tvary, jako je záře, měkké okraje nebo prostorový vzhled Styly pozadí - změní pozadí motivu a současně zachovají sadu barev

13 PRÁCE S OBJEKTY Pomocí příkazu Vložit můžeme vkládat: obrázek - ze souboru nebo klipart, organizační diagram, automatický tvar, WordArt diagram, graf - spustí se program MS Graf, údaje v zobrazené tabulce nahradíme svými, 1. řádek a sloupec je určen pro názvy text - před vložením textu je nutné vložit textové pole a určit jeho velikost na ploše tabulka - zadá se počet řádků a sloupců, postupujeme jako ve Wordu další objekty - hypertextový odkaz (na jiný soubor v počítači nebo na internet), rovnici, obrázek ve formátu Photoeditor atd. datum a čas - lze vložit na konkrétní snímek (do text. pole) nebo na všechny snímky do záhlaví či zápatí, zvolíme formát.

14 OBRÁZKY 1.ze souborů 2. klipart dvojitým poklepáním na obrázek se objeví podnabídka k úpravě obrázků: - úprava, styly, uspořádání, velikost

15 TVARY, TEXTOVÁ POLE karta Formát - Nástroje kreslení - Styly pro textová pole pro popis titulku vložte textové pole - karta Vložení při vkládání textového pole se zobrazí karta Nástroje kreslení, klepněte na kartu Formát a použijte příkazy na ní následujícím způsobem: vyberte styl tvaru pro textové pole,výplň, barevný přechod, barvu obrysu tvaru a efekt, (zkosení nebo stín či záři) vložte, změňte a upravte tvary umístěte a uspořádejte tvary možnost vložení tlačítek akcí

16 ORGANIZAČNÍ DIAGRAMY přebírají barvy použitého motivu vedle diagramu se zobrazí textové pole a do něj můžete zadat text text zadávaný do podokna textu, je mapován k tvarům diagramu a zobrazuje se během psaní jako diagram vložní obrázků v rozložení Nadpis a obsah ikona SmartArt -obrázky nabízející rozložení organizačního diagramu

17 ANIMACE Rozhoduje o tom, jak se budou objevovat na ploše snímku jednotlivé objekty. umístíte ukazatel myši na objekt, který chceme animovat karta Animace vedle pole Animovat - seznam efektů, mezi které patří Zmizet, Rolovat, Vlastní. pro nastavení složitější animace nebo změnu rychlost i - Vlastní animace nacházejí se zde efekty přechodů snímku

18 PŘECHODY - KARTA ANIMACE způsob, jakým jeden snímek zmizí a je nahrazen následujícím snímkem standardní nastavení je bez přechodu je-li zaškrtnuto políčko Automatický náhled, snímek přechod ihned předvede lze zvolit rychlost přechodu a nabízí se i možnost použít tento přechod u všech snímků prezentace.

19 - ČASOVÁNÍ Časování Při časování nastavujeme dobu, po kterou má být snímek a jeho objekty přítomny při projekci na obrazovce. Existují dva způsoby: nastavení času, přechod snímku, časování snímků: v poli Přejít na snímek nastavením číselné hodnoty v poli Automaticky po (s) nastavení časování objektů: vlastní animace - časování

20 PROMÍTANÍ PREZENTACE T V principu jsou možné dvě metody: automatická projekce s časováním projekce ovládaná lektorem, prezentace reaguje na klepnutí myší

21 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Hypertextový odkaz může představovat: propojení mezi snímky v rámci jedné prezentace prezentace v prezentaci, ve které seskupíte snímky v existující prezentaci tak, že je možné zobrazit danou část prezentace před určitými posluchači snímek v jiné prezentaci ovou adresu, webovou stránku nebo soubor

22 Hypertextový odkaz lze vytvořit z: textu nebo objektu obrázku grafu obrazce nebo objektu WordArt

23 Tvorba hypertextového odkazu: vyberte v normálním zobrazení text nebo objekt, který chcete použít jako hypertextový odkaz na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na tlačítko Hypertextový odkaz

24 HYPERTEXTOVÝ ODKAZ dále postupujte podle vašich požadavků: 1. existující soubor nebo webová stránka 2. místo v tomto dokumentu 3. vytvoření nového dokumentu 4. ová adresa 4 každý hypertextový odkaz lze odebrat (zrušit)

25 Automatické tvary Tlačítka akcí jsou předdefinované obrazce tlačítek (umístěné v galerii Obrazce), které můžete přidat do prezentace a poté k nim přiřadit akci, která bude provedena po kliknutí nebo umístění kurzoru myši na tlačítko. Akci lze také přiřadit ke klipartům, obrázkům nebo textu v obrázku SmartArt.

26 TLAČÍTKA AKCÍ Při spuštěné prezentaci je pak možné kliknutím nebo umístěním kurzoru myši na tlačítko spouštět následující akce: Přejít na další snímek, předchozí snímek, první snímek, poslední snímek, naposledy zobrazený snímek, snímek s určitým číslem, jinou prezentaci aplikace Microsoft Office PowerPoint nebo webovou stránku Spustit program Přehrát zvukový klip

27 TLAČÍTKA AKCÍ Přidání tlačítka akce a přiřazení akce: 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na možnost Tvary a potom v části Tlačítka akcí klikněte na obrazec tlačítka, který chcete přidat. 2. Klikněte na umístění na snímku a pak přetažením vykreslete tvar tlačítka.

28 TLAČÍTKA AKCÍ V dialogovém okně Nastavení akce proveďte některý z následujících kroků: Chcete-li zvolit, jaké má být chování tlačítka akce, když něj kliknete v zobrazení prezentace, klikněte na kartu Kliknutí myší. Chcete-li zvolit, jaké má být chování tlačítka akce, když na něj v zobrazení prezentace umístíte ukazatel myši, klikněte na kartu Přetažení myší.

29 TLAČÍTKA AKCÍ Vyberete akci, která bude provedeny po kliknutí nebo umístění ukazatele myši na tlačítko akce: obrazec bez přiřazené akce - možnost Žádná hypertextový odkaz - Přejít na cíl hypertextového odkazu (vyberte cíl) odkaz na soubor vytvořený jinou aplikací -Přejít na cíl hypertextového odkazu možnost Jiný soubor spustit program - Spustit program - tlačítko Procházet - vyberte požadovaný program obrazec vybraný jako tlačítko provádí určitou akci - Akce přidružená k objektu (vybrat akci) přehrát zvuk - zaškrtněte políčko Přehrát zvuk a vyberte požadovaný zvuk

30 - SHRNUTÍ Při tvorbě prezentace bychom měli postupovat asi takto: napíšeme text jednotlivých snímků, nastavíme úrovně nadpisů vložíme grafické prvky nastavíme rozměry a přesné umístění objektů nastavíme pozadí jednotlivých nebo všech snímků přiřadíme dynamické prvky objektům a snímkům stanovíme konečnou posloupnost promítání snímků, případně časování

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office PowerPoint 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Stručný popis Microsoft Excel

Stručný popis Microsoft Excel Stručný popis Microsoft Excel Zadávání údajů Do jednotlivých buněk v listu tabulkového sešitu Excel je možné zadávat následující typy informací: Číselné hodnoty, jako například 22 000, 29,95 Kč nebo 33

Více

aneb PowerPoint v kostce

aneb PowerPoint v kostce VYTVÁŘENÍ PREZENTACÍ aneb PowerPoint v kostce Bez počítačové prezentace bychom si dnes už asi neuměli představit předvedení výsledků naší práce, seznámení s výrobky nebo službami firmy, seznámení s fungováním

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a PowerPoint Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tvůrce prezentací PowerPoint,

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_IKT2_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah

Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah Úvod... 2 Než začnete s prací... 2 Přehled... 2 Máte-li nainstalován software webového serveru... 3 Aplikace FrontPage a prohlížeč Microsoft Internet Explorer...

Více

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka Obsah Page 1 Obsah Obsah ÚVOD 4 CO JE NOVÉHO VE VERZI 9.0 5 VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SEAVUS PROJECT VIEWER 5 NABÍDKY 7 PANELY NÁSTROJŮ 19 PÁSY S KARTAMI 27 ZOBRAZENÍ BACKSTAGE 29 PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato

Více