Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Kolejní 2906/ Brno 1

2 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Efektivní využívání ICT ve výuce PowerPoint - pokročilý Radim Kadlec 2

3 Obsah prezentace Hudba na pozadí Typy pro prezentace Záhlaví a zápatí Kontrola pravopisu Komentáře, poznámky, podklady, tisk Přenesení prezentace na jiný počítač Interaktivní prezentace Tvorba vlastních šablon prezentací Automatické prezentace s časováním a zvukovým doprovodem Práce v osnově Revize Publikování prezentace na webu Základní zásady tvorby prezentací PowerPoint

4 Hudba na pozadí [1] Příkaz Vložit - Video a zvuk - Zvuk ze souboru. Na dotaz "Jak chcete zvuk v prezentaci spustit?" vyberte možnost Automaticky. Do prezentace bude vložena ikona. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu a vyberte možnost vlastní animace. Klikněte pravým tlačítkem myši na název hudebního souboru a zvolte Možnosti efektu. V záložce Efekt změňte "Zastavit přehrávání" na takový počet snímků, jaký má vaše prezentace (pokud dopředu nevíte, nastavte vyšší číslo). V záložce Nastavení zvuku zatrhněte "Skrýt ikonu zvuku při prezentaci". 4

5 Hudba na pozadí [1] Typy pro vkládání hudby: Prezentace hledá hudbu na tom samém místě odkud jste ji do prezentace vložili. Kvůli odeslání výsledku své práce em potřebujeme, aby místo pouhého propojení hudby došlo k jejímu vložení. Příkaz Nástroje Možnosti - záložka Obecné. Přepište hodnotu "Propojit zvuky se soubory většími než" na kb. PowerPoint odmítá trvale přiložit formát Mp3. Nečiní mu problém formát WAV (nejsou komprimované). Proto je vhodné hudbu upravit: Snížíme kvalitu a tím i velikost MP3 (např. Pak Audio Converter). Změníme hlavičku souboru, aby se MP3 tvářila jako WAV (CDex - Convert Add RIFF-WAV(s) header to MP2 or MP3 file(s)). 5

6 Typy pro prezentace [2], [3] Předvedení elektronické prezentace: V Průzkumníku Windows klepneme na soubor prezentace pravým tlačítkem myši a vybereme příkaz Předvádění. Přímo v PowerPointu v Normálním zobrazení a přejdeme na snímek, kterým chceme začít: Příkaz Zobrazit Prezentace, příkaz Prezentace - Spustit prezentaci, stisknout F5, klepnout na tlačítko Prezentace z aktuálního snímku v levém dolním rohu okna PowerPointu. Ručně se dostaneme na další snímek: klepnutím myši, stiskem klávesy Enter, stiskem mezerníku, kolečkem myši (od sebe na předcházející snímek) stiskem šipky vpravo (šipkou vlevo na předcházející snímek), zadáním čísla a klávesy Enter na libovolný jiný snímek, klávesou Esc prezentaci ukončíme. 6

7 Typy pro prezentace [2], [3] Možnosti při projekci Do prezentace lze zasahovat místní nabídkou (pravé tlačítko myši) nebo vlevo dole - oblastí s tlačítky: Můžeme do prezentace kreslit, zvýrazňovat texty, měnit vzhled kurzoru myši (ukazatele), ukončit prezentaci atd. Ruční kresby, které vzniknou při projekci, nám budou v závěru nabídnuty k uložení. 7

8 Typy pro prezentace [2], [3] Vkládání objektů Do snímku je možno vložit i celé již vytvořené soubory z některých jiných programů MS Office (tabulky a grafy z Excelu): Příkaz Vložit - Objekt. Program zobrazí okno Vložit objekt, kde v levé horní části aktivujete zatržítko Vytvořit ze souboru - Procházet a nalezněte soubor pomocí k tomu určeného okna. Tabulku je možné v programu upravovat - dvakrát poklepete levým tlačítkem myši. 8

9 Typy pro prezentace [2] Kopie formátu Pro kopírování vzhledu a stylu určitého textu nebo jiného formátu slouží tlačítko Kopírovat formát z panelu nástrojů Standardní. Tato technika funguje i pro další objekty v prezentacích: následovně: Vybereme první položku (text či objekt) a klepneme na tlačítko Kopírovat formát. Klepneme na cílovou položku, do které budeme formát kopírovat. 9

10 Typy pro prezentace [2], [5] Odrážky a číslování Umístit kurzor do odstavce nebo vybrat několik odstavců ve snímku: tlačítko Odrážky z panelu nástrojů Formát. Příkaz Formát - Odrážky a číslování a klepneme na příslušnou kartu. 10

11 Typy pro prezentace [2], [5] Odsazení a nastavení tabulátorů Při práci s odrážkami a číslováním potřebujeme změnit odsazení odstavce: Příkaz Zobrazit Pravítko. Přesuneme kurzor do odstavce, jehož odsazení budeme měnit. Na pravítku se zobrazí aktuální odsazení. Zarážka tabulátoru je pozice, ke které se text zarovná po stisku klávesy Tab. Výchozí zarážky jsou označené malými šedými značkami těsně pod vodorovným pravítkem (jsou i na obrázku 2-2); jejich tažením můžeme tedy pozici zarážek změnit. Pro nastavení tabulátoru klepneme opakovaně na tlačítko po levém konci vodorovného pravítka, až se objeví symbol požadovaného typu tabulátoru; dále klepneme na potřebné místo v pravítku (zároveň se vymažou všechny zarážky vlevo od této pozice). Přesunout zarážku můžeme prostým tažením myši; přetažením mimo pravítko ji zrušíme. 11

12 Typy pro prezentace [2], [5] Odstavec základního textu má ale pět různých sad odsazení (zobrazuje jen značky odsazení aktuální úrovně a vyšších úrovní). Tažením horního trojúhelníčku - odsazení prvního řádku v odstavci Tažením spodního trojúhelníčku - odsazení textu za odrážkou a zároveň odsazení všech následujících řádků v odstavci. Tažením spodní obdélníkové značky - odsazení celého odstavce beze změny relativního odsazení jeho jednotlivých částí. 12

13 Záhlaví a zápatí [2], [3], [5] Možnost přidat do snímku informace o čísle a počtu slajdů, datu, názvu prezentace, autorovi atd. Vytvoření záhlaví a zápatí menu Zobrazit Záhlaví a zápatí Pro zrušení záhlaví a zápatí je potřeba vyvolat opět dialog Záhlaví a zápatí Datum a čas Číslo snímku Místo pro vlastní text Poznámka: přepsat záhlaví a zápatí přímo ve snímku nelze 13

14 Kontrola pravopisu [2] Normálně kontroluje PowerPoint pravopis hned při psaní a chybná slova podtrhuje červenou vlnovkou Definice: Nástroje Možnosti - karta Pravopis a styl. Klepnutím pravého tlačítka myši a výběrem správného slova můžeme chybu ihned opravit. PowerPoint umí také kontrolovat text vytvořených snímků: Nástroje Pravopis (F7). 14

15 Komentáře, poznámky, podklady, tisk [2], [3], [4], [5] Komentáře: Jsou vhodné při sdílení prezentace s jinými autory pro doplnění o různé komentáře. Komentáře vkládáme takto: Vložit - Komentář. Po uzavření se ve snímku se objeví pouze malá značka s číslem komentáře. Jméno recenzenta a jeho iniciály ve značkách komentářů změníme příkazem Nástroje Možnosti - karta Obecné. Pro zobrazení komentáře klepneme na jeho značku; pro úpravy textu poklepeme na značku a otevřeme tak okno komentáře s kurzorem. Přesunout komentář je jednoduché: stačí myšípřetáhnout jeho značku. Pro odstranění komentáře klepneme na značku a stiskneme klávesu Delete. Komentář se ve snímku zobrazuje jen tehdy, je-li vybrána volba nabídky Zobrazit, Značky. Při vložení prvního komentáře se tato volba zapíná automaticky. Pro správu komentářů můžeme využít také panel nástrojů Revize, který se objeví při vytvoření prvního komentáře. 15

16 Komentáře, poznámky, podklady, tisk [2], [3], [4], [5] Poznámky: V normálním zobrazení je možné přetažením příčky směrem nahoru zvětšete podokno poznámek. Zobrazení rozložení stránky je možné zvolit jako poznámky nebo normální. 16

17 Komentáře, poznámky, podklady, tisk [2], [3], [4], [5] Tisk prezentací: vytisknout prezentaci a poznámky ke každému snímku, pro posluchače připravit podklady. Rozsah tisku: Vše tisk celého dokumentu. Aktuální snímek. Výběr tisk vybraných snímků, označených do bloku. Snímky oddělovat čárkou nebo pomlčkou. Menu Soubor Tisk vyvolá okno pro tisk. V něm nastavíme tiskárnu, určíme rozsah tisku a počet kopií. Vlevo dole je rozvírací seznam Vytisknout. Vybrána je volba Snímky. 17

18 Komentáře, poznámky, podklady, tisk [2], [3], [4], [5] Tisk snímků: tisk na fólie (pro zpětný projektor), prezentace na nástěnce. Menu Soubor Tisk vyvolá okno pro tisk. V něm nastavíme tiskárnu, určíme rozsah tisku a počet kopií. Vlevo dole je rozvírací seznam Vytisknout. Vybrána je volba Snímky. 18

19 Komentáře, poznámky, podklady, tisk [2], [3], [4], [5] Tisk podkladů: tištěné stránky po jednom až devíti snímcích, u rozložení se třemi snímky na stránku vytiskne po pravé straně linky, do nichž si každý může zapisovat svoje vlastní poznámky Nastavíme ve stejném okně (Soubor Tisk), ale netiskneme Snímky, ale Podklady. Počet zmenšenin na stránce nastavme podle požadavků. 19

20 Komentáře, poznámky, podklady, tisk [2], [3], [4], [5] Tisk poznámek: vytištění poznámek lektora. Tisk osnovy: veškeré texty a nadpisy v prezentaci Poznámky lze vytisknout zase bez problémů a opět stejným způsobem. Menu Soubor Tisk. Vytisknout Poznámky. Soubor Tisk. Oblast Vytisknout s navolením položky Osnova. 20

21 Komentáře, poznámky, podklady, tisk [2], [3], [4], [5] Ve spodní části okna: Stupně šedi při tisku na černobílé tiskárně nebo jen černobíle Na velikost papíru Orámovat snímky Poznámka: Vzhledy tisků pro mód Podklady a Poznámky lze upravit detailněji přes menu Zobrazit Předloha Poznámka: Vzhledy tisků pro mód Podklady a Poznámky lze upravit detailněji přes menu Zobrazit Předloha Podklady, resp. Zobrazit Předloha Poznámky. 21

22 Přenesení prezentace na jiný počítač [2], [3] Uložení prezentace: Ukládání prezentací je v PowerPointu nativní typ souborů.ppt. Dialogové okno Uložit jako nabízí další souborové formáty pro uložení prezentace - HTML pro webové prezentace, obrázky nebo formát vhodný i pro starší verze. PowerPoint může v okamžiku uložení odstranit zapsané osobní informace (Autor, ), z komentářů se zároveň odstraní skutečné jméno uživatele a nahradí se slovem Autor. Tato volba je u prezentací pro webové prostředí. Volba Nástroje Možnosti - karta Zabezpečení - zaškrtneme políčko Při uložení z vlastností souboru odebrat osobní údaje. 22

23 Přenesení prezentace na jiný počítač [2] Natavení prezentace: Můžeme stanovit, které snímky budou zahrnuty do konečné prezentace, jak využijeme mluvený komentář a animace, a způsob přechodu snímků. Typ prezentace zvolíme: příkaz Prezentace Nastavení prezentace. Zpětný projektor: Na tiskárně můžeme prezentaci vytisknout na průhledné fólie pro zpětný projektor. Příkaz Soubor - Vzhled stránky - rozbalovací seznam Velikost snímků - vybereme položku Fólie, diapozitivy. 23

24 Přenesení prezentace na jiný počítač [2], [5] Vytvoření vlastní prezentace: Je možné ze snímků aktuální prezentace vytvořit několik alternativních prezentací (například vynecháme snímky). 1. Pro vytvoření: příkaz Prezentace - Vlastní prezentace - objeví se dialogové okno se seznamem. 2. Pro definici nové: tlačítko Nová a vyvoláme tak dialogové okno Definovat vlastní prezentaci. 3. Do textového pole Název prezentace napíšeme požadovaný název. 4. Dále vybereme jednotlivé snímky ze seznamu (nebo i více snímků najednou) a klepneme na tlačítko Přidat. 5. Nakonec klepneme na tlačítko OK. Pro úpravy, odebrání, kopírování nebo zobrazení některé z vlastních prezentací klepneme na odpovídající tlačítka dialogového okna Vlastní prezentace. Po dokončení klepneme na tlačítko Zavřít. 24

25 Přenesení prezentace na jiný počítač [2] Skrytí snímků: Do skrytého snímku informace pro vybraný okruhu účastníků, nebo jež budeme ukazovat jen za určitých okolností. Snímek skryjeme: vybereme na kartě Snímky a zadáme příkaz Prezentace - Skrýt snímek (funguje jako přepínač) V průběhu předvedení pak skrytý snímek vyvoláme: Ve snímku, který skrytému snímku předchází v běžném pořadí prezentace, stiskneme klávesu H (například ve snímku s otázkou, jejíž odpověď je obsažena ve skrytém snímku). 25

26 Přenesení prezentace na jiný počítač [2], [4] Balení pro disk CD-ROM: Problémy prezentace na cizím počítači při ručním kopírování na CD, Flash disk, : Prezentace je propojena s určitými externími soubory (například videoklipy a zvukové klipy, nestandardní typ písma), navíc, pokud se cesta k souboru na CD liší od původní cesty, musíme cestu v prezentaci ručně upravit. Na cílovém počítači není vůbec nainstalován PowerPoint, či starší verze. Řešením je funkce Balení pro disk CD-ROM: Zkopíruje soubor prezentace, všechny propojené soubory (a podle potřeby upraví automaticky jejich odkaz v prezentaci) a prohlížeč PowerPoint, s nímž můžeme prezentaci zobrazit i na počítači bez instalace PowerPoint. 26

27 Přenesení prezentace na jiný počítač [2], [4] Balení pro disk CD-ROM: Příkaz Soubor - Balení pro disk CD-ROM: V dialogovém okně můžeme upravit balení hotové prezentace: Název disku CD či složky na jiném médiu. Tlačítkem Přidat soubory můžeme zabalit i jiné prezentace. Tlačítko Možnosti - volby pro začlenění prohlížeče PowerPoint, propojených souborů a vložených písem. Najdeme zde také ochranu balíčku heslem. 27

28 Přenesení prezentace na jiný počítač [2], [4] Balení pro disk CD-ROM: Pokud je k počítači připojena zápisová jednotka CD, můžeme použít tlačítko Kopírovat na disk CD. Jestliže kopírujeme do složky místního disku, nebo na jiné přenosné médium, klepneme na tlačítko Kopírovat do složky (do existující složky nelze soubory uložit). 28

29 Přenesení prezentace na jiný počítač Tisk do dokumentu.pdf: Jednoduché použití při přenášení na jiný počítač. Spustitelné na všech počítačích. Prezentace bez animací a zvuků. Režim celé obrazovky v Adobe Acrobat: Zobrazení Režim na celou obrazovku (Ctrl + L) 29

30 Interaktivní prezentace [2] Hypertextové odkazy Pomocí hypertextových odkazů vytvoříme v prezentaci spojení ze snímku do jiného snímku, do dokumentů, nebo do webových stránek. Implicitně vytváří PowerPoint hypertextové odkazy při každém zápisu webové adresy. Hypertextové odkazy mohou být textové, nebo grafické objekty: Vybereme objekt, kterému chceme hypertextový odkaz přiřadit. Příkaz Vložit - Hypertextový odkaz. Do textového pole Adresa zapíšeme nebo vybereme cíl odkazu. 30

31 Interaktivní prezentace [2] Přiřazení akcí k objektům K objektu můžeme také přiřadit akci, která se provede při klepnutí během prezentace. Jako akci je možné definovat přechod hypertextovým odkazem na jiné místo, spuštění programu nebo makra, případně přehrání zvuku. Tlačítka akcí a stejně tak i akce u jiných objektů jsou užitečné zejména v prezentacích, které si uživatelé ovládají sami (informační akce). 31

32 Interaktivní prezentace [2] Pro vytvoření tlačítka akce: příkaz Prezentace - Tlačítka akcí - konkrétní podobu tlačítka ukazatel myši do požadované pozice tlačítka a tažením vyznačíme jeho velikost. Pro přiřazení akce ke objektu vybereme objekt příkaz Prezentace - Nastavení akcí. Akci, provedenou při klepnutí na objektu, definujeme na kartě Klepnutí myši Akci, která se provede při pohybu ukazatele myši nad objektem, nastavíme z karty Přetažení myši 32

33 Tvorba vlastních šablon prezentací [2] Vytvoření vlastní šablony PowerPoint Do šablony umístíme společný obsah a formát, který pak již v nové prezentaci jen mírně upravíme: Vytvoříme nebo otevřeme prezentaci, která se má stát novou šablonou. Příkazem Soubor - Uložit jako otevřeme dialogové okno Uložit jako a vybereme Šablona návrhu (*.pot). Jestliže vybereme typ souboru *.pot, pak dialogové okno Uložit jako otevře automaticky aktuální složku uživatelských šablon. Příkazem Nový je možné vytvořit prezentaci jen z takové šablony, kterou uložíme do této složky nebo některé její podsložky. Výchozím umístěním Uživatelských šablon je C:\Documents and Settings\UživJméno\ Application Data\Microsoft\Templates, kde UživJméno je aktuální přihlašovací jméno do Windows. Pokud šablonu uložíme přímo do složky uživatelských šablon, objeví se v dialogovém okně Nová prezentace na kartě Obecné; pokud ji uložíme do jejích podsložek, objeví se na kartě stejného názvu jako podsložka. 33

34 Tvorba vlastních šablon prezentací [2] Práce s předlohami prezentace Můžeme globálně změnit výchozí formát a rozložení určitého prvku: Předloha nadpisu definuje - výchozí formát úvodního snímku prezentace. Předloha snímku stanovuje výchozí formát a rozložení jiných než úvodních snímků prezentace. Předloha poznámek popisuje výchozí formát a rozložení stránek s poznámkami. Předloha podkladů vyjadřuje formát a rozložení podkladů k prezentaci (tištěná verze prezentace, vypisovanou po devíti snímcích na stránku). 34

35 Tvorba vlastních šablon prezentací [2] Předloha úvodního snímku a snímku: Příkazem Zobrazit Předloha - Snímek přejdeme do zobrazení předlohy snímku. V podokně po levé straně okna prezentace klepneme na obrázek náhledu úvodního snímku, respektive náhledu běžného snímku (Typ předlohy se vypíše do bublinové nápovědy). Pokud na snímky v jedné prezentaci aplikujeme více než jednu šablonu návrhu, bude v ní také více dvojic s předlohou nadpisu a předlohou snímku. Pokud se vám práce s více předlohami zdá nesrozumitelná, můžete ji vypnout v dialogovém okně Nástroje, Možnosti na kartě Úpravy ve skupině Zakázat nové funkce zaškrtneme políčko Více předloh. Po této úpravě je možné aplikovat šablonu návrhu a její předlohy jen na celou prezentaci, nikoli na jednotlivé snímky. Upravíme formát a rozložení předlohy nadpisu nebo snímku, stejně jako u běžného jednotlivého snímku. Tyto změny zasahují přitom do výchozího formátu a rozložení příslušných snímků; to znamená, že případná přímá změna formátu a rozložení snímků potlačí tento výchozí formát. 35

36 Tvorba vlastních šablon prezentací [2] V rámci formátu můžeme změnit písmo a formát odstavce textu stačí vybrat text a změnit formát. Předloha označuje tyto zástupné symboly: Oblast nadpisu, Oblast objektu (oblast textu), Oblast data (v příkazu Zobrazit - Záhlaví a zápatí), Oblast zápatí (v příkazu Zobrazit - Záhlaví a zápatí) a Oblast čísla (v příkazu Zobrazit - Záhlaví a zápatí). Dále můžeme upravit barevné schéma a pozadí snímku. Umístění a velikost zástupných symbolů můžeme změnit myší. Panelu nástrojů Předloha snímků: Změníme-li písmo nebo formát odstavce určitého typu textu v předloze snímku (například v Oblasti nadpisu nebo v nejvyšší úrovni Oblasti textu), zdědí tuto změnu i předloha nadpisu pro úvodní snímek. Tuto změnu můžeme ale potlačit přímým formátováním předlohy nadpisu. Zástupný symbol můžeme z předlohy nadpisu nebo snímku odstranit tak, že jej vybereme a stiskneme klávesu Delete. Po tomto odstranění již předloha nijak nezasahuje do formátu odpovídajících zástupných symbolů na konkrétních snímcích. Zástupné symboly se ale ve skutečnosti ze snímků neodstraní; obnovíme je klepnutím na tlačítko Rozložení předlohy v panelu nástrojů Předloha snímku, kde dále zaškrtneme políčko obnoveného symbolu. Podobnými postupy můžeme změnit také formát a rozložení předlohy poznámek a předlohy podkladů, které zasahují do podoby stránek s poznámkami, respektive tištěných podkladů k prezentaci. (V zobrazení Poznámek můžeme nicméně formát předlohy u konkrétních stránek potlačit.) Pro práci s předlohou poznámek zadáme příkaz Zobrazit, Předloha, Poznámka; pro podklady pak Zobrazit, Předloha, Podklad. 36

37 Automatické prezentace s časováním a zvukovým doprovodem [2] Záznam mluveného komentáře Prezentaci můžeme doplnit o mluvený komentář, který se nejčastěji používá u samostatně spouštěných prezentací a ve webovém prostředí: Vyvoláme příkaz Prezentace Zaznamenat mluvený komentář. Tlačítkem Nastavit úroveň mikrofonu provedeme kalibraci mikrofonu Změnit kvalitu a v dialogovém okně Výběr zvuku nadefinujeme formát a atributy záznamu. 37

38 Automatické prezentace s časováním a zvukovým doprovodem [2] Namluvíme hlasový doprovod k jednotlivým snímkům Klepnutím vždy přejdeme na další snímek. Pro zastavení - pravým tlačítkem myši do snímku a z místní nabídky vybrat příkaz Pozastavit. Po dokončení se zobrazí dotaz, jestli má spolu s komentáři uložit také časování. Pro synchronizaci doprovodných komentářů se snímky je ale nutné časování uložit. Prezentace následně přejde do zobrazení typu Řazení snímků V levém dolním rohu snímku je ikona s hvězdičkou, která naznačuje přítomnost komentáře. Další možností je příkaz Vložit Video a zvuk nahrát zvuk. Jakmile snímek otevřeme v Normálním zobrazení, objeví se v jeho levém dolním rohu ikona zvuku; při spuštění prezentace se mluvený komentář spustí automaticky i když z podokna úloh Vlastní animace, popsaného v kapitole 4, můžeme nastavit jeho přehrávání jen po klepnutí myši. Prezentaci je možné přehrát i bez zaznamenaného komentáře; zadáme příkaz Prezentace, Nastavení prezentace a dále zde zaškrtneme volbu Předvádět bez mluveného komentáře. Pokud jste v posledním kroku 5 uložili časování, budou se jednotlivé snímky při prezentaci posouvat po uplynutí času automaticky. Toto chování změníme z podokna úloh Přechod Snímku. 38

39 Práce v osnově [2] Namísto zadávání textu do zástupných symbolů nebo současně s ním můžeme nejprve uspořádat kostru prezentace do takzvané osnovy, kterou následně změníme na snímky. Osnova je souhrnem celé prezentace a je uspořádána do nadpisů a podnadpisů; Šablony vytváříme a upravujeme v Normálním zobrazení na kartě Osnova. Přesnou pozici podokna s osnovou určíme přetažením příčky. 39

40 Práce v osnově [2] Obsah prezentace na kartě Osnova můžeme upravovat pomocí běžných nástrojů: zvětšit a zmenšit odsazení (neboli přesunout vybraný text na vyšší nebo nižší úroveň osnovy), sbalit a rozbalit obsah pod nadpisy, zobrazit nebo skrýt formátování. 40

41 Práce v osnově [2] Při této práci je vhodné otevřít panel nástrojů Osnova (příkazem Zobrazit - Panely nástrojů - Osnova). 41

42 Práce v osnově [2] Zápis nové osnovy: Na kartě Osnova je číslovaná ikona snímku. Vedle ní můžeme zadat text nadpisu Pod ni základní text snímku, který může zasahovat do pěti různých úrovní osnovy: Enter -> stejný odstavec jako předchozí nebo z nadpisu vytvoříme nadpis nového snímku. Ctrl+Enter -> odstavec s odrážkami; pokud jsme naposledy psali nadpis snímku. Pro vytvoření osnovy s několika úrovněmi použijeme tlačítka Zvýšit úroveň a Snížit úroveň ze svislého panelu nástrojů Osnova. Jestliže jsme jako poslední napsali text nadpisu snímku, vytvoříme stiskem Ctrl+Enter odstavec s odrážkami; pokud jsme naposledy psali text uvnitř snímku (například text s odrážkami nebo číslovanou položku), vytvoříme klávesou Ctrl+Enter nový snímek. 42

43 Práce v osnově [2] Úpravy osnovy: Pro výběr jednoho odstavce stačí v Osnově přetáhnout ukazatel myši přes text. Pro výběr odstavce a jeho podřízeného textu klepneme vlevo od odstavce, kde se ukazatel myši změní na čtyřstrannou šipku. Pro výběr snímku klepneme na ikonu snímku. Souvislý výběr vybereme tak, že při druhém klepnutí stiskneme klávesu Shift. Na jinou pozici přesuneme vybraný odstavec přetažením myší, nebo pomocí tlačítek Přesunout nahoru a Přesunout dolů v panelu nástrojů Osnova. 43

44 Práce v osnově [2] Rozvinutí a duplikace snímků Změna odstavce jednoho snímku do několika nových, samostatných, snímků: Vybereme zamýšlený odstavec nebo odstavce textu. Klepneme na tlačítko Zvýšit úroveň z panelu nástrojů Osnova (podle potřeby i opakovaně), až se z nejvyšší úrovně vybraných odstavců stanou samostatné snímky. Vytvoření identické kopie vybraného snímku: Snímek vybereme na kartě Osnova. Zadáme příkaz Vložit - Duplikát snímku. 44

45 Práce v osnově [2] Vytvoření souhrnného snímku Na úvod nebo konec prezentace můžeme vložit takzvaný souhrnný snímek To je snímek s programem prezentace, který obsahuje odrážky s nadpisy všech, případně jen vybraných, snímků: Na kartě Osnova vybereme snímky, z nichž chceme vytvořit souhrnný snímek. V panelu nástrojů Osnova klepneme na tlačítko Souhrnný snímek. Nový snímek se vloží před první z původně vybraných. 45

46 Práce v osnově [2] Vložení osnovy z MS Word V programu můžeme snímky importovat do již existující prezentace nebo vytvořit novou prezentaci. V hlavní nabídce program zvolte položku Vložit - Snímky z osnovy. Zde naleznete uložený soubor z MS Word a klepnete na Vložit. 46

47 Revize Revize jsou vhodné při vytváření prezentace v týmu s jinými autory nebo recenzentem, případně, když vám bude nadřízený nebo kolega do tvorby vaší prezentace aktivně vstupovat. Při této práci je vhodné otevřít panel nástrojů revize a podokno revizí. Pro revizi v nabídce Soubor Uložit jako. Do pole Název souboru zadejte nový název prezentace tak, aby označoval recenzenta, kterému chcete odeslat danou kopii na revizi, v rozevíracím seznamu Typ souboru vyberte položku Prezentace k revizi a potom klepněte na tlačítko Uložit. Uložte všechny soubory pro recenzenty do jedné složky vpočítači a odešlete jednotlivé kopie prezentace příslušným recenzentům. Pokud otevřete poté soubor se změnami, PowerPoint porovná data s původní verzí a zobrazí změny. 47

48 Publikování prezentace na webu [2] V rámci širší distribuce můžeme prezentaci uložit do formátu webové stránky a publikovat ji. Součástí webové prezentace mohou být i všechny grafické objekty, videoklipy, přechody, animace a hypertextové odkazy. Prohlížeč zobrazí každý snímek spolu s poznámkami a zároveň ukáže osnovu celé prezentace, v níž se můžeme snadno pohybovat. 48

49 Publikování prezentace na webu [2] Náhled prezentace ve webovém prohlížeči: Příkaz Soubor - Náhled webové stránky vyvolá podobu prezentace ve webovém prohlížeči. Uložení prezentace do webové stránky volbou Uložit jako: Prezentaci rychle převedeme na webovou stránku a uložíme ji na disk pod výchozími možnostmi publikování. Příkaz Soubor - Uložit jako webovou stránku Název souboru (příponu v názvu vynecháme, PowerPoint ji doplní sám). 49

50 Publikování prezentace na webu [2] V rozevíracím seznamu Typ souboru určíme formát webové stránky: Webová stránka tvořená jedním souborem (*.mht; *.mhtml) včetně doplňkových dat Webová stránka (*.htm; *.html) - ukládá data do klasické webové stránky (další soubory uloží do podsložky). Tlačítkem Změnit název můžeme stanovit titulek webové stránky v prohlížeči. 50

51 Publikování prezentace na webu [2] Tlačítkem Publikovat můžeme vytvořit samostatnou kopii prezentace, nastavit různé volby. Další možnosti vytvářené webové stránky nastavíme tlačítkem Webové možnosti. Klepneme na tlačítko Publikovat - PowerPoint vytvoří požadovanou webovou stránku. PowerPoint přizpůsobí webovou stránku podle nastavení ve skupině Podpora prohlížeče a nezapíše do ní žádné prvky, které by příslušný prohlížeč nepodporoval. Tlačítkem Procházet můžeme určit složku pro uložení webové stránky a její formát (jediný soubor nebo klasickou webovou stránku). 51

52 Základní zásady tvorby prezentací [3] Používejme atraktivní materiál s mírou. Důležitá je jednoduchost (často méně je více). Používejme živé a kontrastní barvy. Omezme počet číselných údajů na snímcích. Importujme další obrázky a grafiku (vlastní, ne jen dodávané s programem). Před prezentací proveďme nemilosrdné seškrtání (matoucí a nezáživné pryč) Při předvádění neopakujme doslova zobrazené texty na snímcích prezentace. Správně načasujme svůj komentář ke snímkům. Poskytněme posluchačům příležitost k odpočinku (třeba prázdným snímkem). Tištěné materiály předejme posluchačům spíše až na konci prezentace. 52

53 PowerPoint 2007 [4] Uživatel, který byl zvyklý na předchozí verze programu, bude jistě zprvu zaskočen novým vzhledem. 53

54 PowerPoint 2007 [4] PowerPoint 2007 bez problému otevře i uloží starší verze PowerPoint. PowerPoint 2007 je především s ovládacími prvky zcela odlišný. Nemusíme se ovšem obávat kompletní rekonstrukce nebo změny způsobu ovládání příkazů. Cílem je ovládání zjednodušit, udělat je více intuitivní. Dříve bylo možné určitou funkci vyvolat pomocí příkazu nebo ikony, tedy často dvěma či třemi způsoby. Od verze 2007 se již mezi příkazy a ikonami nerozlišuje, neboť tyto ovládací prvky byly sjednoceny a nyní se každá akce provede jedním způsobem, jedním postupem s použitím k tomu určeného tlačítka. 54

55 Literatura [1] MÜLLER, Slávek. Hudba na pozadí v PowerPointové prezentaci. PC [online]. 2009, XXXX, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.slavkuv.net/pc/clanky/hudba-na-pozadi-vpowerpointove-prezentaci/>. [2] YOUNG, Michael J.; HALVORSON, Michael. Mistroství v Microsoft Office System 2003 : PowerPoint Brno : Computer Press, a.s., s. [3] VOSTRÁLEK, Michal. PowerPoint 2003 : Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky, s. [4] BERNÁŠEK, Karel. Metodika výuky programu PowerPoint pro základní školu. Brno, s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY. [5] PowerPoint [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.jednodusenapc.czweb.org/index.html>. 55

56 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Děkuji za pozornost Kolejní 2906/ Brno Tel.: Fax:

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a PowerPoint Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tvůrce prezentací PowerPoint,

Více

Stručný popis Microsoft Excel

Stručný popis Microsoft Excel Stručný popis Microsoft Excel Zadávání údajů Do jednotlivých buněk v listu tabulkového sešitu Excel je možné zadávat následující typy informací: Číselné hodnoty, jako například 22 000, 29,95 Kč nebo 33

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Microsoft Office OneNote 2007

Microsoft Office OneNote 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Office OneNote 2007 Učební text pro předmět U072 doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. Praha 2009 Obsah 3 Obsah

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

Excel pro začátečníky (egon)

Excel pro začátečníky (egon) Excel pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz práce s MS Excel 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Microsoft FrontPage 2000. učební texty. Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice

Microsoft FrontPage 2000. učební texty. Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice Microsoft FrontPage 2000 učební texty Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice Obsah Web... 3 Vytvoření nového webu... 3 Otevření webu... 4 Grafické prostředí programu...

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více