Prezentace - MS PowerPoint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace - MS PowerPoint"

Transkript

1 Vymezení pojmu Prezentace - MS PowerPoint Prezentace je posloupnost jednotlivých snímků (obrazovek), pomocí kterých představujeme jako lektor posluchačům určité téma. Prezentace se v současnosti často používá pro propagační a výukové účely, např. obchodní zástupce může u zákazníka představit své výrobky či služby, učitel může svým žákům představit určité učivo. Prezentace však může sloužit i k přehrávání uživatelem na jeho počítači, nebo také k automatickému předvádění bez zásahu uživatele - např. na nějakém veletrhu (i s časovou smyčkou). Výstup prezentace 1. Prezentace na obrazovce (nejpoužívanější umožňuje veškeré vymoženosti prezentačních technologií, zvláště různé efekty) 2. Prezentace na webu (přizpůsobení prezentace předvádění na webových stránkách) 3. Statické snímky (formát obrázku) doporučen formát PNG 4. Video (ve formátu WMV Windows Media Video) 5. Podklady (vytvoří dokument ve formátu MS Word) 6. Dokument PDF Způsoby vytvoření prezentace 1. Prázdná prezentace (všechno si musí uživatel vytvořit a nastavit sám) 2. Z motivu (uživatel sám vytváří jednotlivé snímky, nemusí však již nastavovat styl prezentace grafiku, pozadí, styl písma apod.); tento způsob je doporučen 3. Ze šablony (program vytvoří na základě vybrané šablony jakousi prezentaci s obecnými texty, které pak uživatel jen upravuje) 4. Z existující prezentace (na základě existující prezentace vzniká nová něco jako kopie existující prezentace) Prostředí programu MS PowerPoint 1. Titulkový pruh a) Název otevřeného dokumentu, název spuštěného programu b) Panel nástrojů Rychlý přístup c) Tlačítka (minimalizace, maximalizace/obnovení, zavřít) 2. Pásy karet (tzv. ribbony) postupné seznamování se s jednotlivými nabídkami v průběhu práce 3. Hlavní okno a) Režimy zobrazení b) Lupa c) Podokna Režim normálního zobrazení obsahuje několik podoken d) Podokno animací 4. Stavový řádek a) Informační údaje b) Režimy zobrazení c) Lupa 1 z 8

2 Vytváření nových snímků, rozložení snímku Když chceme vytvořit nový snímek, pak v menu Domů vybereme nabídku Nový snímek. Zároveň je třeba zvolit vhodné Rozložení snímku (požadované rozložení obsahu na snímku). Typy rozložení snímku 1. Úvodní snímek (pro úvodní a závěrečný snímek prezentace) 2. Pouze nadpis (pokud chceme na snímek volně vložit například obrázky) 3. Nadpis a obsah (výběr různého typu obsahu) 4. Nadpis a dva obsahy (resp. Dva obsahy) 5. Porovnání (nadpis a dva obsahy roztáhne přes celý snímek) 6. Obsah s titulkem 7. Obrázek s titulkem 8. Záhlaví části 9. Prázdný Základní režimy zobrazení (obsaženo v horním menu Zobrazit) Normální - výchozí pracovní režim zobrazení, ve kterém upravujeme jednotlivé části daného snímku. Obsahuje dvě podokna. Levé podokno pak obsahuje dva různé přehledy o obsahu naší prezentace: a) Osnova (obsahuje textovou část naší prezentace, tzn. všechny nadpisy a texty na jednotlivých snímcích) a b) Snímky (obsahuje miniatury jednotlivých snímků, což usnadňuje přepínání mezi snímky). Spodní podokno je určeno pro poznámky tzn. že lektor si může ke každému snímku napsat svůj komentář. Řazení snímků - zobrazuje miniatury jednotlivých snímků (podobně jako když otevřeme složku fotografií a zobrazíme si režim zobrazení Miniatury). Tento režim nám umožňuje měnit pořadí snímků (přetažením myší), kopírovat snímky (pomocí CTRL a tažením myší), odstranit snímky (klávesou DELETE nebo v kontextovém menu vybereme Odstranit snímek. Poznámky - zobrazí nám každý snímek na samostatné stránce (tiskové stránce A4), která se skládá ze dvou částí: v horní polovině se nachází zmenšená varianta snímku, dolní část je rezervována pro text poznámky lektora k danému snímku. Poznámky sice může lektor psát i v podokně Normálního režimu zobrazení, ale režim Poznámky nabízí komfortnější prostředí k této aktivitě a navíc je vhodný v vytištění poznámek lektora jako podpůrného materiálu k předvádění prezentace. Zobrazení pro čtení - spuštění prezentace v okně programu (ne na celou obrazovku) Prezentace (pás karet Prezentace) - slouží ke spuštění prezentace v zadaném režimu (nejčastěji celoobrazovkovém). Dá se aktivovat také pomocí klávesy F5 (ještě existuje možnost Shift+F5 ke spuštění prezentace od aktuálního snímku) nebo na pásu karet Prezentace. 2 z 8

3 Předvádění prezentace přechod snímku a vlastní animace Přechod snímku - jedná se o efekt při přechodu jednoho snímku za druhým. Jde o efekt, kterým se objeví snímek na obrazovce. Jde o různé pohybové kreace, které mohou zaujmout posluchače, získat tak jeho pozornost a oživit průběh prezentace. Pro nastavování přechodů snímků je nejvhodnější se přepnout do zobrazení Řazení snímků. Když chceme nastavit přechodový efekt, pak v menu Přechody vybereme vhodný typ přechodu a provedeme nastavení přechodových efektů u jednotlivých snímků. Kromě výběru typu efektu ještě nastavujeme jeho rychlost (doba trvání), zvuk (jde o zvuk, který provází daný efekt). Dále si volíme způsob přechodu na snímek, kde máme 2 možnosti: a) při kliknutí myši (nebo pomocí klávesy ENTER nebo MEZERNÍK nebo PAGE DOWN nebo ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA DOPRAVA), b) za kde si volíme čas (v sekundách), po kterém automaticky dojde k posunu na další snímek. Každá z těchto dvou možností je výhodná pro různé způsoby použití dané prezentace. Pokud budeme používat prezentaci jako lektor, který ji bude předvádět posluchačům, určitě bude nejvhodnější, aby danou prezentaci ovládal manuálně kliknutím myši. Časování je naopak vhodné k přehrávání uživatelem na jeho počítači, nebo také k automatickému předvádění bez zásahu uživatele. Je doporučeno zafajfkovat obě dvě možnosti. Pokud ale jako lektor nebudeme chtít využít nastaveného časování, můžeme jeho použití deaktivovat v menu Prezentace Nastavit prezentaci, kde najdeme část Přechod na další snímek a nastavíme volbu Ručně (je tam ještě volba S časováním, je-li k dispozici). Pokud budeme chtít nastavit vhodně časování jednotlivých snímků, použijeme k tomu nabídku Vyzkoušet časování v menu Prezentace. Pomocí této nabídky si sami určíme čas, po kterém bychom chtěli přejít na daný snímek (dojde vlastně ke spuštění prezentace s ovládacím prvkem pomocí kterého se přepínáme na další snímek a také sledujeme časy, které se nám nastavují u jednotlivých snímků a také celkový čas prezentace). Je doporučeno u každého snímku nastavit jiný přechodový efekt, aby byla prezentace poutavější. Animace - jedná se o efekt týkajících se obsahu každého snímku, tzn. nadpisů, textů, klipartů, grafů, tabulek, organizačních diagramů a dalších objektů. Pro nastavování animací je nutné se přepnout do zobrazení Normální, kde používáme menu (pás karet) Animace. Také můžeme nastavit Podokno animací, které obsahuje seznam nastavených animačních efektů. Než přidáme animaci, je nutné si nejdříve na daném snímku vybrat (označit myší) text či objekt, u kterého budeme chtít daný animační efekt nastavit. Pak vybereme tlačítko Přidat animaci a vybereme si požadovaný typ animačního efektu (nebo si vybereme požadovaný efekt přímo z nabídky animací). Pomocí animačního efektu můžeme docílit celkem 4 různých akcí, tzn. že existují 4 základní typy animačních efektů: a) Úvodní (jak a kdy se daný text nebo objekt objeví na daném snímku jedná se o nejčastěji používaný typ animačního efektu), b) Zvýrazňující (daný text či objekt udělá na daném snímku určitý pohyb, např. otáčení), c) Závěrečné (jak a kdy daný text nebo objekt ze snímku zmizí) a d) Dráhy pohybu (daný text či objekt udělá na snímku pohyb podle tvaru, který jsme určili, např. burský oříšek). Dané animační efekty můžeme různě kombinovat a u každého objektu (či textu) nastavit i více efektů, např. počátek, pak zdůraznění a nakonec konec. 3 z 8

4 Pokud chceme změnit typ animačního efektu, pak si označíme námi vytvořený efekt v seznamu efektů. Jakmile si ho v tomto seznamu efektů označíme, lze si vybrat jiný efekt v části Animace na pásu karet Animace. Pokud budeme chtít daný efekt odebrat, pak si ho v seznamu efektů vybereme a v kontextovém menu vybereme možnost Odebrat. Kromě výběru typu animačního efektu ještě musíme provést další nastavení. Prvním z těchto nastavení je výběr způsobu spuštění daného animačního efektu (nabídka Spustit v další části podokna Vlastní animace), kde máme na výběr tři různé možnosti: a) Při kliknutí (nebo také Spustit po kliknutí - animace se aktivuje kliknutím myši nebo pomocí vybrané klávesy), b) S předchozím (nebo také Spustit s předchozím - animace se spustí automaticky ihned bez časové prodlevy) a c) Po předchozím (nebo také Spustit po předchozím animace se spustí automaticky po určité časové prodlevě). Další vlastnost, kterou u jednotlivých efektů můžeme nastavit je volitelná pro daný typ efektu, např. pro efekt přílet můžeme ovlivnit směr příletu viz Možnosti efektu. Pak následuje volba doby trvání: a) Velmi pomalu, b) Pomalu, c) Středně, d) Rychle a e) Velmi rychle. Rychlost volíme podle situace, doporučuji raději rychlejší animační efekty. Pak následuje seznam efektů, kde u každého vybraného efektu lze ještě nastavit v kontextovém menu: a) Možnost efektu (kromě některých předchozích možností lze ještě v záložce Efekt nastavit zvuk animace, tlumení objektu po animaci, u textu rozšířené možnosti animace textu celý najednou, po slovech, po písmenech; dále jsou ještě záložky Časování (později) a záložka Animace textu nebo Animace grafu nebo Animace diagramu v závislosti na typu daného objektu, kde se nastavují ještě pokročilejší animační techniky u jednotlivých částí těchto objektů) a b) Časování (zde kromě možnosti výběru způsobu spuštění efektu je ještě možnost nastavit zpoždění, což je důležité u typu spuštění Po předchozím, dále se zde také může nastavit rychlost efektu a možnosti opakování, dále je zde zaškrtávací pole Převinout zpět po přehrání a také tlačítko Aktivační události ). Pod seznamem efektů (nebo na pásu karet Animace) jsou dvě tlačítka s šipkami nahoru a dolů Změnit pořadí, kde lze měnit pořadí jednotlivých efektů. Pak tu na pásu karet máme ještě tlačítko Náhled, kdy program na daném snímku spustí sekvenci jednotlivých animačních efektů. Neopomineme nechat označené zaškrtávací pole Automatický náhled. Nejlepší k vyzkoušení animací je spustit prezentaci z aktuálního snímku. Úpravy prezentací kreslení a práce s objekty Aby prezentace byla poutavá a zaujala posluchače, je dobré, aby byla obohacena o spoustu vložených objektů. Tzn., že není žádoucí, aby prezentace obsahovala pouze text. Po věcné stránce to sice může být postačující, ale po vzhledové stránce určitě ne. Ke vkládání různých objektů do jednotlivých snímků používáme pás karet Vložení. Typy objektů Kliparty (lze využít přímo rozložení snímku s umístěním klipartu; jsou součástí instalace MS Office a některé máme navíc k dispozici pomocí online připojení k Internetu), Obrázky ze souboru (nejčastěji používaný objekt; doporučuje se nastavení komprese obrázků, aby nedocházelo k neúměrnému zvětšení velikosti souboru s prezentací), Tabulky (lze využít přímo rozložení snímku s tabulkou; nejedná se o tabulku MS Wordu ani tabulku MS Excelu, jde o interní formát tabulky MS PowerPointu), Grafy (lze využít přímo rozložení snímku s grafem; MS PowerPoint k vytvoření grafu využívá interní modul MS Graph, který současně s grafem nabídne tabulku v datovém listu), SmartArt (Organizační diagramy nebo schémata) - lze využít přímo v rozložení snímku s organizačním diagramem; vytvoříme např. hierarchickou strukturu dané organizace, 4 z 8

5 Obrazce (máme nabídku všech možných automatických tvarů), Video a zvuk (lze do prezentace vložit libovolný zvuk nebo video z Galerie médií, existujícího souboru; u zvuku navíc přehrát stopu zvukového CD nebo dokonce i nahrát zvuk, pokud máme k počítači připojený mikrofon) a Další vložené objekty (např. vytvořené objekty v jiných aplikacích např. tabulka a graf MS Excelu). Formátování a práce s objekty Pokud chceme upravit vložené objekty po stránce estetické, pak v kontextovém menu označeného objektu vybereme Formát obrazce (resp. obrázku, ). Hlavně se zabýváme nastavením výplně a čáry (převážně u automatických tvarů). U výplní můžeme vybrat pokročilejší nabídku Vzhled výplně, ve které nalezneme tyto záložky: Přechod (přechod barev), Textura (povrch s předvoleným designem), Vzorek (šrafování) a Obrázek (možnost vložení obrázku ze souboru jako výplně vybraného objektu). Celková úprava prezentací Předloha Pokud si chceme naši prezentaci vhodně upravit v jednotném stylu (hlavně styl písma, pozadí snímků apod.), nejlepším způsobem je upravit předlohu. Na pásu karet Zobrazení v části Zobrazení předlohy si lze vybrat z těchto možností (z těchto předloh): Předloha snímku, Předloha podkladů, Předloha poznámek. Pro nastavení jednotného vzhledu prezentace nás bude zajímat předloha snímku, které se také někdy říká vzorový snímek. Když si zobrazíme předlohu snímku, pak se nám v normálním režimu zobrazení zobrazí v levém podokně pouze dva snímky první představuje předlohu snímků, kde lze nastavit pozadí všech běžných snímků (bez úvodního snímku), styly písem u nadpisu a textu apod.); druhý snímek představuje předlohu nadpisů (týká se nastavení vzhledu a stylu úvodního snímku). Předloha snímku je vlastně abstrakcí jednotlivých snímků naší prezentace, tzn. že zde nenajdeme námi vložený obsah, ale pouze abstraktní text s označením nadpisu a různých úrovní textů. Než budeme chtít jako lektor vytisknout poznámky (režim zobrazení Poznámky ), lze si podobným způsobem upravit předlohu poznámky, kde lze nastavit rozložení obsahu na stránce, styly písem a úrovní, apod. Ještě zbývá jeden typ předlohy a to předloha podkladů, kde si lze pro různé typy podkladů (o kterých bude více řečeno v následující části) rozvrhnout oblasti záhlaví, zápatí, čísla stránky a data (datum). Nastavení a tisk podkladů Pokud chceme připravit pro posluchače nějaké tištěné podklady, pak můžeme využít v menu Soubor Tisk podnabídku Nastavení, kde kromě snímků, poznámek a osnovy můžeme tisknout právě podklady. Po vybrání této možnosti pak v části Podklady vybereme, kolik budeme chtít vytisknout snímků na stránku (jeden, dva, tři, dále vodorovně nebo svisle čtyři, šest a devět). Je doporučeno zvolit tři snímky na stránku, protože tyto tři snímky budou vytištěny v levé polovině stránky a v pravé polovině budou vytištěny linky, do kterých si posluchači mohou dělat vlastní poznámky v průběhu prezentace. Záhlaví a zápatí Ještě dříve než budeme tisknout podklady pro prezentaci, je vhodné si nastavit záhlaví a zápatí. Na pásu karet Vložení vybereme nabídku Záhlaví a zápatí, kde se nachází 2 záložky: Snímek a Poznámky a podklady. V části Snímek lze nastavit tyto položky: a) Datum a čas, kde můžeme zvolit automaticky aktualizovat (je zde výběr formátu data a času, nastavení jazyka a typu 5 z 8

6 kalendáře), nebo nastavit pevné datum a čas, b) Číslo snímku a c) Zápatí, kde můžeme např. uvést autora prezentace. Dále na této záložce můžeme nastavit, že se nebude záhlaví a zápatí zobrazovat na prvním snímku. Pak zvolíme buď tlačítko Použít, nebo Použít u všech nebo Storno. Většinou se nastavení záhlaví a zápatí pro snímky nepoužívají. Zato je doporučeno nastavit záhlaví a zápatí v druhé záložce Poznámky a podklady, které budou určeny k tisku. V této záložce se nacházejí tyto nabídky: a) Datum a čas (stejně jako u snímku), b) Záhlaví (vhodné k uvedení názvu prezentace), c) Číslo stránky a d) Zápatí (např. autor prezentace). Pozadí Důležitou součástí grafiky prezentace je Pozadí snímků. Pokud chceme nastavit jednotné pozadí pro všechny snímky prezentace, pak toto nastavení zvolíme v předloze snímku (pás karet Předloha snímků část Pozadí). Pokud chceme použít různé pozadí pro různé snímky, pak přejdeme na požadovaný snímek a na pásu karet Návrh v části Pozadí vybereme vhodný styl pozadí pro daný snímek z předdefinovaných stylů. Nebo použijeme dialogové okno Formát pozadí, kde můžeme nastavit různé typy výplně (souvislá, přechodová, obrázek nebo texturová výplň a vzorková výplň. Také můžeme skrýt grafiku pozadí (různě navržené grafické prvky v daném motivu). Pokud použijeme obrázek jako výplň, tak máme další možnosti automatických oprav obrázku, barvy obrázku nebo grafické efekty. Návrh snímku Pokud chceme docílit jednotné změny vzhledu naší prezentace, můžeme ještě na pásu karet Návrh změnit: a) motivy (předdefinované barevné motivy pozadí, písma, ), b) barevná schémata (barvy), c) písma, a d) efekty (animační schémata). Motivy jsme použili již při vytváření prezentace, proto tato nabídka slouží ke změně motivu, pokud jsme si rozmysleli, jak by naše prezentace měla vypadat. Motiv nám automaticky nastaví většinu vlastností týkajících se vzhledu prezentace, např. pozadí, styl a barvu písma, zarovnání. Navíc motiv můžeme použít buď u všech snímků, nebo pouze u vybraných snímků (kontextové menu daného motivu). Barevná schémata ponechají pozadí i styly písem, pouze změní jejich barvu. V této nabídce si dokonce můžeme vytvořit nové barevné schéma a sami nastavit barvu jednotlivých prvků prezentace. Efekty většinou nevyužíváme, protože nastavujeme vlastní animace individuálně podle vlastního uvážení. Možnosti použití prezentace Dříve než budeme samotnou prezentaci předvádět, je důležité zkontrolovat nastavení prezentace (pás karet Prezentace nabídka Nastavit prezentaci ). Zde si vybereme typ prezentace: a) předvádění lektorem (celá obrazovka) vhodné pro předvádění prezentace posluchačů lektorem, nebo lze použít i pro prohlížení jednotlivcem, b) prohlížení jednotlivcem (okno) s možností zobrazení posuvníku a c) automatické prohlížení (celá obrazovka) vhodné pro automatické předvádění prezentace, které bude probíhat automaticky v časové smyčce, dokud nezmáčkneme klávesu Esc. Dále je zde část Možnosti zobrazení, kde můžeme vybrat: opakovat až do stisknutí klávesy Esc (automaticky zafajfkováno při předchozím výběru možnosti automatického prohlížení), předvádět bez mluveného komentáře, předvádět bez animace a barvu pera a laserového ukazovátka (bude vysvětleno později). Další část se zabývá výběrem snímků, které se budou předvádět a nazývá se Zobrazit snímky (o tom bude rovněž řeč později). S částí Přechod na další snímek jsme se už seznámili při nastavování přechodu snímku: a) ručně (vhodné pro předvádění prezentace lektorem, pro které tímto nastavením zakážeme použití časování a automatického přechodu na další snímek) a b) s časováním, je-li k dispozici (vhodné pro prohlížení prezentace jednotlivcem nebo automatické prohlížení). V části více monitorů, pokud k počítači připojíme dataprojektor nebo 6 z 8

7 velkoplošnou obrazovku, nastavíme, na kterém monitoru se bude zobrazovat prezentace. Je zde i možnost nastavení zobrazení pro přednášejícího (který vidí poznámky lektora). Vytvoření interaktivní prezentace Jednou z možností, jak danou prezentaci předvádět je vytvoření interaktivní prezentace. Interaktivní prezentace je určena pro prohlížení prezentace jednotlivcem. Pokud nechceme využít časování a automatického průběhu prezentace, aniž by uživatel do ní zasahoval, pak mu musíme nabídnout určité ovládací prvky, pomocí kterých bude danou prezentaci ovládat. Nejjednodušší možností je vytvoření Tlačítek akcí, které najdeme mezi Obrazci na pásu karet Vložení. Každé tlačítko má svou předdefinovanou akci, kterou má vykonat, pokud na něj klepneme nebo přes něj přetáhneme myší. Stačí si dané tlačítko vybrat a pomocí myši ho umístit (resp. nakreslit) v daném snímku. Pak se objeví nabídka Nastavení akce, o které bude řečeno později. Nastavit akci můžeme kromě tlačítek akcí, také u libovolného označeného textu a objektu (např. obrázku, obrazce). Stačí daný objekt či text označit a na pásu karet Vložení v části Odkazy zvolit nabídku Akce. Nabídka Nastavení akce nabízí dvě záložky: a) kliknutí myší a b) přetažení myší. Určuje způsob, jakým se daná akce spustí. Nabídky na jednotlivých záložkách jsou totožné. První je výběr akce. Můžeme přejít na cíl hypertextového odkazu (nejčastěji používaná volba), kde lze vybrat z těchto nabídek: následující snímek, předchozí snímek, první snímek, poslední snímek, poslední zobrazený snímek, konec prezentace, vlastní prezentace, snímek (umožňuje vybrat libovolný snímek v prezentaci nejvhodnější volba), adresa URL, jiná prezentace aplikace PowerPoint a jiný soubor. Další možností je spustit program (tlačítko procházet k výběru spustitelného souboru daného programu). Také můžeme spustit makro (sekvence určitých předdefinovaných úkonů, které jsme v PowerPointu provedli). Další akcí je akce přidružená k objektu. V oddělené části pak můžeme přehrát zvuk. Vlastní výběr snímků Pokud si potřebujeme prezentaci rozdělit do určitých částí, nebo provést výběr snímků, které budeme chtít předvádět, pak máme několik možností. První z možností je výběr určitého rozsahu snímků (výběr od do), které provedeme v nabídce Nastavit prezentaci (která se nachází na pásu karet Prezentace) v části Zobrazit snímky, kde kromě zobrazení všech snímků, máme právě možnost Od Do, kde si vybereme číslo počátečního a posledního snímku. Třetí možností v této části nabídky Nastavení prezentace je volba tzv. Vlastní prezentace, kterou si však nejprve musíme vytvořit. Vlastní prezentace slouží k vlastnímu výběru snímků, které budeme chtít předvádět. Tento výběr se provádí na pásu karet Prezentace v nabídce Vlastní prezentace, kde si můžeme vytvořit i několik vlastních prezentací (tzn. vlastních výběrů snímků) a uložit je pod určitými názvy. Nabídka Vlastní prezentace obsahuje seznam vlastních prezentací a tlačítka: nová, upravit, odebrat, kopírovat, zavřít a zobrazit (pomocí kterého si můžeme spustit daný výběr - vlastní prezentaci). Nabídka Vlastní prezentace je nejvhodnější formou výběru snímků, které budeme chtít v dané situaci předvést. Hlavní výhodou je, že můžeme použít více různých výběrů, uložit je pod určitým názvem a pak opakovaně používat. Pokud však chceme dočasně zakázat zobrazování určitého snímku během průběhu prezentace, např. z důvodu dalších úprav daného snímku, pak můžeme na pásu karet Prezentace vybrat nabídku Skrýt snímek. Opakovaným použitím této nabídky tento snímek opět zobrazíme. Zasahování do průběhu prezentace Prezentaci snadno spustíme pomocí funkční klávesy F5. Pokud chceme prezentaci spustit od aktuálního snímku, zmáčkneme Shift + F5. Výběr spuštění prezentace se také nachází na pásu karet Prezentace. 7 z 8

8 Prezentace buď pokračuje automaticky, nebo je jí třeba posunout dál kliknutím myši nebo zmáčknutím vybrané klávesy (Enter nebo mezerník nebo šipka vpravo nebo šipka dolů nebo Page Down). Pokud se chceme vrátit o krok zpět, pak zmáčkneme vybranou klávesu (Backspace nebo Page Up nebo šipka nahoru nebo šipka vlevo). Pokud si nejsme vědomi těchto pravidel ovládání prezentace, pak ještě můžeme v průběhu prezentace aktivovat kontextové menu, kde mimo jiné jsou položky: další, předchozí, naposledy zobrazený, přejít na snímek (podmenu se seznamem jednotlivých snímků prezentace), vlastní prezentace (podmenu s výběrem vlastní prezentace), obrazovka (podmenu s těmito nabídkami: černá obrazovka, bílá obrazovka, zobrazit nebo skrýt rukopisnou značku, poznámky lektora, přepnout programy), možnosti ukazatele (podmenu s výběrem ukazatele: šipka, kuličkové pero, popisovač, zvýrazňovač, barva rukopisu, guma, vymazat veškerý rukopis na snímku, možnosti šipky), nápověda, pozastavit a konec prezentace. Pokud v průběhu prezentace chceme zvýraznit určité části snímku, můžeme k tomu použít ve výběru možnosti ukazatele místo šipky ještě kuličkové pero, popisovač nebo zvýrazňovač. Pokud chceme tyto rukopisné značky na snímku vymazat, použijeme gumu, nebo nabídku Vymazat veškerý rukopis na snímku. Pokud nechceme, aby se nám v průběhu prezentace zobrazovala kurzorová šipka, pak zakážeme její zobrazení v možnostech šipky (podmenu s nabídkami: automaticky, viditelný, skrýt vždy). Pokud si z nějakých důvodů přejeme přerušit prezentaci, pak můžeme zvolit ze dvou možností: černá obrazovka (buď pomocí kontextového menu nebo zmáčknutím klávesy B), nebo bílá obrazovka (v kontextovém menu nebo zmáčknutím klávesy W). Opětovným výběrem této nabídky bude naše prezentace opět pokračovat od místa, kde jsme ji přerušili. 8 z 8

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Finální nastavení a spuštění prezentace

Finální nastavení a spuštění prezentace Finální nastavení a spuštění prezentace MS PowerPoint 2003 Časování prezentace Prezentaci lze ovládat ručně nebo je možné ji přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je nutno vytvořit

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PowerPoint 2010 podrobný průvodce Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci Spoluautor Michal

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2 b) Vkládání objektů Kromě textových polí můžeme do snímků vkládat obrázky, grafy, tabulky, diagramy, zvukové stopy,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 9. Karta Revize Zařazením karty Revize do pásu karet se možnosti a způsob práce s Excelem, Wordem a PowerPointem 2007 ještě více sblížily. V kartě Revize mámek dispozici služby kontroly pravopisu, práce

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

PREZENTACE. zpracoval: Ing. Marek Herman

PREZENTACE. zpracoval: Ing. Marek Herman M6 PREZENTACE zpracoval: Ing. Marek Herman ÚVOD DO POWER POINT 2010 Vytvoření nové prezentace CTRL+N Uložení souboru (Soubor -> Uložit jako) CTRL+S Změna typu souboru při uložení Prezentace aplikace PowerPoint

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office PowerPoint 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

PowerPoint pro začátečníky (egon)

PowerPoint pro začátečníky (egon) PowerPoint pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz práce s MS PowerPoint 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 2 Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 V té to ka pi to le: Seznámení s Wordem a práce s dokumenty Základní techniky práce Tvorba tabulek Vkládání obrázků, grafů a diagramů Kapitola 2 Tvorba a úprava textů

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

PowerPoint 2010. podrobný průvodce. Marek Laurenčík. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci

PowerPoint 2010. podrobný průvodce. Marek Laurenčík. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci PowerPoint 2010 podrobný průvodce Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci Spoluautor Michal Bureš Odpovědný redaktor Pavel Němeček Sazba Tomáš Brejcha

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 4 U k á z k a k n i h

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL14 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL14 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft PowerPoint - prezentace Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL14

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 8. Karta Prezentace P o w e r P o i n t 2 0 0 7 Karta Prezentace umožňuje uživateli nastavit: Vlastní požadavky na spuštění prezentace (skupina příkazůspustit prezentaci). Typ prezentace a její vlastnosti

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí aplikace PowerPoint... 3 2. Vytvoření a

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

MS Office PowerPoint 2007/10 Stručný úvod do tvorby prezentací. 2012 Pomocný učební text pro výuku výpočetní techniky PaedDr.

MS Office PowerPoint 2007/10 Stručný úvod do tvorby prezentací. 2012 Pomocný učební text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. MS Office PowerPoint 2007/10 Stručný úvod do tvorby prezentací 2012 Pomocný učební text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 1. Seznámení s programem MS Office PowerPoint 2007/10 Microsoft

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Spuštění aplikace PowerPoint

Spuštění aplikace PowerPoint Spuštění aplikace PowerPoint Pro tvorbu prezentací existuje mnoho zajímavých aplikací. Nejrozšířenější, nejpoužívanější a pro naše účely plně postačující aplikací je Microsoft PowerPoint, který je součástí

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více