Zdravotničtí pracovníci v datech NZIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotničtí pracovníci v datech NZIS"

Transkript

1 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v českém zdravotnictví Zdravotničtí pracovníci v datech NZIS Celkové shrnutí a dosud dostupná data za rok 9 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

2 Hlavní zdroj dat nový NZIS NZIS NRZP NRPZS NRHZS NRHOSP Referenční zdroje dat (registry) Národní registr zdravotnických pracovníků Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Národní registr hospitalizací Národní registr hrazených zdravotních služeb Zdravotnické registry Diagnosticky specificky zaměřené registry Statistická šetření Statistická šetření & analýzy referenčních sítí poskytovatelů Prevalenční / průřezové studie Mezinárodní studie, průzkumy, Health Data OECD, Eurostat, WHO, EHIS, EHES, ) Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

3 Nový NZIS = nová koncepce sběru dat = redukce administrativy NRHZS. NRPZS. NRHOSP 99. VALIDACE DAT Zdravotní registry.. Výběrová šetření Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

4 Národní registr zdravotnických pracovníků IT vývoj 9/7 Dokončen vývoj /8 Produkční provoz NRZP je dokončen a zcela funkční, včetně webových služeb Plnění a validace dat - 5/8 Import validace dat LZF - /8 Import validace dat NLZP /9 Ostrý, produkční provoz Validace dat se % pokrytím je problém zejména v případě NLZP Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

5 Ukázka plnění Národního registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP): lékaři dle editora, který založil záznam v NR-ZP, příklad - stav k.. 9 Počet 6 vzdělavatel - odborná způsobilost vzdělavatel - specializovaná způsobilost vzdělavatel - zvláštní odborná způsobilost poskytovatel migrace historických dat N = (, %) 9 (6, %) 7 (, %) 5 8 (9, %) 6 68 (, %) 8 6 Rok dosažení odborné způsobilosti (rok ukončení VŠ) Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost Zdroj: Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP)

6 Kromě vývoje nového NZIS usiluje MZ ČR a ÚZIS ČR o meziresortní využití již existujících dat PZS Daňová správa MF Úvazky/mzdy MF CZ-ISCO MPSV ČSÚ Agregace dle krajů (okresů) a druhu zařízení PZS 5 z. č. 8/9Sb. Úvazky / mzdy agregace dle kategorií pracovníků E E5 Ekonomika PZS? Personální kapacity

7 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v českém zdravotnictví Problém kapacity a stárnutí českých lékařů Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

8 Úvazky lékařů dle hlavních segmentů péče Plošná data za rok 8 budou uzavřena v červnu 9 7 CELÁ ČR 9 AKUTNÍ PÉČE OST. LŮŽKOVÁ 9 89 NELŮŽKOVÁ 6 7 CELÁ ČR 865 AKUTNÍ PÉČE 8 OST. LŮŽKOVÁ 9 NELŮŽKOVÁ Zdroj: Výkaz E (MZ) -, E (MZ) - a E (MZ) -

9 Dostupná data potvrzují neoptimální demografický vývoj populace lékařů

10 Přepočtené počty (úvazky) Přepočtené počty (úvazky) Věk lékařů původní demografická predikce z r. 5 6 Předpokládaný stav v roce 7 Předpokládaný stav v roce 5 N = N = let - let 5-9 let - let 5-9 let 5-5 let let Věk: průměr 5 let, medián 5 let 6-6 let let 7 a více let Přepočtené počty (úvazky) N = věk 6 a více let 56 ( %) věk 65 a více let 7 5 (8 %) - 9 let - let 5-9 let - let 5-9 let 5-5 let let Věk: průměr 5 let, medián 5 let 6-6 let let 7 a více let Přepočtené počty (úvazky) N = 67 věk 6 a více let 6 ( %) věk 65 a více let ( %)

11 Přepočtené počty (úvazky) Predikce vývoje počtu úvazků lékařů do roku stav podle NZIS predikce Demografická predikce odvozená od výchozí situace. Rok Přepočtené počty (úvazky) Rok Přepočtené počty (úvazky) Zdroj: Národní zdravotnický informační systém (NZIS) /Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF), Program statistických zjišťování MZ ČR/ Rok

12 Absolutní počet Absolutní počet Realita -> Lékaři podle věku a pracovního zařazení v Národním registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP) Věk lékařů v nemocnicích akutní péče Věk lékařů v ambulantních zařízeních Průměr 5 let Medián let 6 a více let 95 (7,9 %) 65 a více let 676 (9,7 %) Průměr 5 let Medián 5 let 6 a více let 89 (,9 %) 65 a více let 76 (9,7 %) Věk Věk Zdroj: Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP)

13 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče Výsledky sběru dat za rok 8 a predikce roku 9 z dat Q/9 Kapacity lékařů v nemocnicích ČR Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

14 Úvazky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v lůžkové péči Akutní lůžková péče Kategorie Rozdíl 8-7 Rozdíl v % Lékaři ,8% Zubní lékaři ,7% Farmaceuti* ,7% Celkem ,6% Ostatní lůžková péče Kategorie *do roku byli farmaceuti v lékárnách poskytovatelů lůžkové péče sledováni v segmentu nelůžkové péče Rozdíl 8-7 Rozdíl v % Lékaři ,9% Zubní lékaři ,7% Farmaceuti* ,% Celkem ,% Zdroj: Výkaz E (MZ) -, E (MZ) -

15 Vývoj úvazků lékařů v lůžkové péči: kumulativní změna od r. * Akutní lůžková péče v roce 8 nárůst o,8% oproti roku [HODNOTA] [HODNOTA] [HODNOTA] v roce 8 nárůst o,% oproti roku 7 Ostatní lůžková péče Vliv přesunu 5 nemocnic, tj. cca +7 úvazků * Včetně práce na dohody Zdroj: Výkaz E (MZ) -, E (MZ) - - roční výkazy o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

16 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v českém zdravotnictví Roční dynamika vybraných ambulantních poskytovatelů ZS Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

17 Počet míst poskytování zdravotních služeb (zdravotnická zařízení dle druhu) Druh ZZ Samostatná ordinace lékaře specialisty Samostatná ordinace PL - stomatologa Samost.ordinace prakt.lék.pro dospělé Lékárna Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace PL - gynekologa Samostatná stomatologická laboratoř Samostatné zařízení fyzioterapeuta Domácí zdravotní péče Oční optika Zdravotní péče v ústavech sociální p. Samostatné zařízení logopeda Samostatná odborná laboratoř Samostatné zařízení psychologa Samostatné zařízení nelékaře - jiné Nemocnice Sdružené ambulantní zařízení - malé Zdravotnická zachranná služba Zdravotnická dopravní služba Lázeňská léčebna Sdružené ambulantní zařízení - velké Výdejna zdravotnických prostředků Zdravotnické středisko Ostatní ambulantní zařízení Krajská hygienická stanice Hemodialyzační středisko Fakultní nemocnice Nemocnice následné péče Zařízení závodní preventivní péče Zdravotní ústav Ostatní zdravotnická zařízení Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) Psychiatrická léčebna Dětský domov pro děti do let Dětský stacionář V roce 8 obsahuje registr NRPZS celkem 56 míst poskytování zdravotních služeb zřizovaných poskytovateli (unikátní IČO). Druh ZZ Přeprava pacientů neodkladné péče Hospic Zařízení pro léčbu závislostí Záchytná stanice Ostatní odborné léčebné ústavy Psychoterapeutický stacionář Zařízení LPS Stacionář Rehabilitační ústav Samostat.zař.nelék. - návš.služ.sestry Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) Sdružení zdravotnických zařízení Ostatní dětské odborné léčebné ústavy Hospodářská org. neposkyt. zdrav. péči Další lůžkové zařízení Ostatní organizace MZ Krizové centrum Centrum duševního zdraví Dětská ozdravovna Dětská psychiatrická léčebna Samostatná transfuzní stanice Dětské centrum Sdružení lékáren Sdružení ambulantních zařízení Další zařízení záchranné služby Sdružení dětských zařízení Státní ústav pro kontrolu léčiv Státní zdravotní ústav Další zařízení hygienické služby IPVZ NCONZO Analýza je provedena na úrovni jednotlivých adres zdravotnických zařízení (každé IČO poskytovatele může mít více adres) - ICO+PCZ+PCDP. NRPZS

18 Dynamika počtu míst poskytování zdravotních služeb: Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé: uzavřená data k.. 7 Celková bilance počtu míst PZS v roce 7 Bilance Celá ČR Roční bilance 5 Celková bilance počtu míst PZS Dle kraje Karlovarský kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj - Pardubický kraj - Jihočeský kraj - Olomoucký kraj - Kraj Vysočina -5 Zlínský kraj -5 Hlavní město Praha -6 Plzeňský kraj -6 Moravskoslezský kraj - Ústecký kraj - Středočeský kraj -6 Jihomoravský kraj -5 Dle velikosti sídla > - Bilance počtu míst PZS v průběhu roku 5 - (-,5 %) 6-6 (-, %) 7-9 (-,5 %) Měsíc daného roku Měsíc Bilance Analýza je provedena na úrovni jednotlivých adres zdravotnických zařízení (každé IČO poskytovatele může mít více adres) - ICO+PCZ+PCDP. NRPZS

19 Dynamika počtu míst poskytování zdravotních služeb: Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé: uzavřená data k.. 8 Celková bilance počtu míst PZS v roce Bilance Celá ČR Roční bilance 5 Celková bilance počtu míst PZS -5 - Dle kraje Plzeňský kraj Zlínský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Hlavní město Praha Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Moravskoslezský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Dle velikosti sídla > Bilance počtu míst PZS v průběhu roku 5 - (-,5 %) 6-6 (-, %) 7-9 (-,5 %) 8-7 (-,%) Měsíc daného roku Měsíc Bilance Analýza je provedena na úrovni jednotlivých adres zdravotnických zařízení (každé IČO poskytovatele může mít více adres) - ICO+PCZ+PCDP. NRPZS -8

20 Dynamika počtu míst poskytování zdravotních služeb: Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: uzavřená data k.. 7 Celková bilance počtu míst PZS v roce Bilance Celá ČR Celková bilance počtu míst PZS -5 Dle kraje Pardubický kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Zlínský kraj Královéhradecký kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Hlavní město Praha Jihočeský kraj Moravskoslezský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Středočeský kraj Dle velikosti sídla > Bilance počtu míst PZS v průběhu roku - - Roční bilance (-,7 %) 6-5 (-, %) 7-88 (-, %) Měsíc daného roku Měsíc Bilance Analýza je provedena na úrovni jednotlivých adres zdravotnických zařízení (každé IČO poskytovatele může mít více adres) - ICO+PCZ+PCDP. NRPZS

21 Dynamika počtu míst poskytování zdravotních služeb: Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: uzavřená data k.. 8 Celková bilance počtu míst PZS v roce 8 Bilance Celá ČR Celková bilance počtu míst PZS Dle kraje + Jihočeský kraj 7 Hlavní město Praha Pardubický kraj 5 Karlovarský kraj Královéhradecký kraj - Olomoucký kraj - Liberecký kraj - Zlínský kraj - 5 Ústecký kraj - Plzeňský kraj -6 Kraj Vysočina -8 Středočeský kraj -8 Jihomoravský kraj - 7 Moravskoslezský kraj - 7 Dle velikosti sídla > - 7 Bilance počtu míst PZS v průběhu roku - - Roční bilance (-,7 %) 6-5 (-, %) (-, %) (-,%) Měsíc daného roku Měsíc Bilance Analýza je provedena na úrovni jednotlivých adres zdravotnických zařízení (každé IČO poskytovatele může mít více adres) - ICO+PCZ+PCDP. NRPZS -8

22 Ukázka regionálních dat: věkový profil populace praktických lékařů pro děti a dorost Praha Zastoupení lékařů podle věkových skupin hodnoceno podle úvazků, nikoliv podle fyzických osob Podíl [%] 5 Praha ČR Počet úvazků 989 Průměrný věk 58 let 56 let Střední věk (medián) 59 let 57 let Podíl lékařů ve věku 6+ 5, % 6, % podíl lékařů ve věku 65+ 9, %,6 % 5 5 Zdroj: Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)

23 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v českém zdravotnictví Celkový přehled kapacity sester Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University SPOLEČNÉ ANALYTICKÉ PRACOVIŠTĚ

24 Přepočtené úvazky zdravotních sester dle segmentů péče CELÁ ČR S -5 úvazků 8 7 AKUTNÍ PÉČE OST. LŮŽKOVÁ 8 86 NELŮŽKOVÁ CELÁ ČR 8 6 AKUTNÍ PÉČE OST. LŮŽKOVÁ 8 87 NELŮŽKOVÁ Zdroj: Výkaz E (MZ) -, E (MZ) - a E (MZ) -

25 Absolutní počet Zastoupení dle věkových kategorií [%] Všeobecné sestry ( 5) podle věku a pracovního zařazení v Národním registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP) 8 Věk celkem N = Průměr 6 let Medián 6 let 6 a více let 5 56 (6, %) 65 a více let 6 9 (6, %) Věk podle pracovního zařazení Počet* Průměr Medián v nemocnicích akutní péče 9 9 let let 5 (8, %) v ambulantních zařízeních let 7 let 7 (,9 %) v jiných zařízeních let 6 let 986 (,8 %) pracovní zařazení dosud neuvedeno 8 5 let 5 let 7 85 (6,5 %) * sestra může být zaměstnána ve více typech zdravotnických zařízení 9 (,9 %) 7 (6, %) 6 (, %) 79 (7,5 %) Věk Věk Zdroj: Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP)

26 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče Výsledky sběru dat za rok 8 a predikce roku 9 z dat Q/9 Kapacity sester v nemocnicích ČR Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

27 Úvazky sester v lůžkové péči Akutní lůžková péče Kategorie Rozdíl 8-7 Rozdíl v % Všeob. sestry a dětské sestry ,65% Porodní asistentky ,65% Všeob., dětské sestry a por. asistentky CELKEM Praktické sestry (zdrav. asistent) ,7% ,% Ostatní lůžková péče Kategorie Rozdíl 8-7 Rozdíl v % Všeob. sestry a dětské sestry ,6% Porodní asistentky 5,% Všeob., dětské sestry a por. asistentky CELKEM Praktické sestry (zdrav. asistent) ,6% ,% Zdroj: Výkaz E (MZ) -, E (MZ) -

28 Vývoj úvazků všeobecných sester, dětských sester a porodních asistentek: kumulativní změna od r. * v roce 8 nárůst o,6% oproti roku 7 5 Ostatní lůžková péče Vliv přesunu 5 poskytovatelů, tj. cca +5 úvazků [HODNOTA] [HODNOTA] [HODNOTA] -5 [HODNOTA] [HODNOTA] -7 [HODNOTA] [HODNOTA] [HODNOTA] - [HODNOTA] - 5 [HODNOTA] [HODNOTA] [HODNOTA] - [HODNOTA] Akutní lůžková péče 7 8 v roce 8 pokles o -,9% oproti roku 7 Vliv přesunu poskytovatelů, tj. cca - úvazků * Včetně práce na dohody Zdroj: Výkaz E (MZ) -, E (MZ) - - roční výkazy o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

29 Vývoj úvazků sester v celkovém přehledu: kumulativní změna od r. * Vývoj úvazků všeobecných a dětských sester Vývoj úvazků praktických sester * * Zdroj: Výkaz E (MZ) -, E (MZ) - a E (MZ) - - roční výkazy o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících * Data za nelůžkový segment nejsou za rok 8 uzavřena

30 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče Výsledky sběru dat za rok 8 a predikce roku 9 z dat Q/9 Odměňování lékařů Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

31 Odměňování lékařů v souhrnu (průměr platy a mzdy) Akutní lůžková péče Vývoj odměňování v akutní lůžkové péči (aktuální vývoj 7 -> 8) Kategorie pracovníka Lékaři Index růstu 8/7 8% Vývoj odměňování v akutní lůžkové péči (aktuální vývoj 8 -> 9) Kategorie pracovníka Lékaři * Index růstu 9/8 8% * Pravděpodobnostní model výše odměn za celý kalendářní rok, založený na sběru dat za Q/9 Průměrná odměna lékaře v akutní lůžkové péči roste od roku 6 o cca 8% ročně. Dostupná data za rok 9 ukazují na průměrný nárůst o 8% i v tomto roce.

32 Odměňování lékařů v souhrnu (průměr platy a mzdy) Ostatní lůžková péče Vývoj odměňování v ostatní lůžkové péči (aktuální vývoj 7 -> 8) Kategorie pracovníka Lékaři Index růstu 8/7 % Vývoj odměňování v ostatní lůžkové péči (aktuální vývoj 8 -> 9) Kategorie pracovníka Lékaři * Index růstu 9/8 9% * Pravděpodobnostní model výše odměn za celý kalendářní rok, založený na sběru dat za Q/9 Průměrná odměna lékaře v ostatní lůžkové péči roste od roku 6 o cca 8 - % ročně. Dostupná data za rok 9 ukazují na průměrný nárůst o 9% i v tomto roce.

33 Odměňování lékařů dlouhodobý vývoj v čase 6 -> 9: +6 9 Kč; + 5% 9 -> 8: +9 5 Kč; + % Plat Mzda

34 Výše odměňování (Kč) Odměňování lékařů: srovnání s průměrnou mzdou v ČR % Odměňování lékařů a zubních lékařů oproti průměrným mzdám v ČR v % 7% % 8% % 9% % % % % Průměrné odměňování lékařů a zubních lékařů Průměrná mzda v ČR

35 Odměňování lékařů: vývoj v čase meziroční změny v % %, Lůžková péče, 9,6 8, 7, 8, 8,8 7,7 6,7 6,,,75,7,, 5-> 6 6-> 7 7-> 8 8->9* Plat Mzda * Srovnání 8 -> 9 je založeno na pravděpodobnostní predikci výše odměn za celý kalendářní rok 9, založený na sběru dat za Q/9

36 Odměňování lékařů v nemocnicích dle zřizovatele Lůžková péče Typ péče Zřizovatel /6 8/7 Akutní lůžková péče MZ Kraj Obec, město Církev Jiná právnická osoba Ostatní centrální orgány % 9% 8% % 6% % 8% 8% 8% 7% % 7% 6% 8% MZ Kraj Obec, město Církev Jiná právnická osoba Ostatní centrální orgány % 7% 9% 9% % 9% % 9% 9% 6% 7% % % % Akutní péče Celkem Ostatní lůžková péče Ostatní lůžková Celkem Průměrná odměna lékaře v lůžkové péči roste od roku 6 v nemocnicích všech typů zřizovatelů.

37 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče Výsledky sběru dat za rok 8 a predikce roku 9 z dat Q/9 Odměňování všeobecných sester a porodních asistentek Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

38 Odměňování sester v souhrnu (průměr platy a mzdy) Akutní lůžková péče Vývoj odměňování v akutní lůžkové péči (aktuální vývoj 7 -> 8) Kategorie pracovníka Všeobecné sestry a porodní asistentky Index růstu 8/7 % Vývoj odměňování v akutní lůžkové péči (aktuální vývoj 8 -> 9) Kategorie pracovníka Všeobecné sestry a porodní asistentky * Index růstu 9/8 % * Pravděpodobnostní model výše odměn za celý kalendářní rok, založený na sběru dat za Q/9 Průměrná odměna sestry v akutní lůžkové péči roste od roku 6 o cca % ročně. Dostupná data za rok 9 ukazují na průměrný nárůst o % i v tomto roce.

39 Odměňování sester v souhrnu (průměr platy a mzdy) Ostatní lůžková péče Vývoj odměňování v ostatní lůžkové péči (aktuální vývoj 7 -> 8) Kategorie pracovníka Všeobecné sestry a porodní asistentky Index růstu 8/7 % Vývoj odměňování v ostatní lůžkové péči (aktuální vývoj 8 -> 9) Kategorie pracovníka Všeobecné sestry a porodní asistentky * Index růstu 9/8 % * Pravděpodobnostní model výše odměn za celý kalendářní rok, založený na sběru dat za Q/9 Průměrná odměna sestry v neakutní lůžkové péči roste od roku 6 o % ročně. Dostupná data za rok 9 ukazují na další průměrný nárůst o %.

40 Odměňování sester dlouhodobý vývoj v čase 6 -> 9: + Kč; + 9% 5 5 -> 8: + Kč; + % Plat Mzda

41 Výše odměňování (Kč) Odměňování sester: srovnání s průměrnou mzdou v ČR % 5 5 Odměňování sester oproti průměrným mzdám v ČR v % 9% 8% 8% 6% 6% 8% % 6% % Průměrné odměňování sester Průměrná mzda v ČR

42 Odměňování sester: vývoj v čase meziroční změny v % % Lůžková péče 5,,68,,8,5,77,,7 9, 6, 6,5 5,75,, 5-> 6 6-> 7 7-> 8 8->9* Plat Mzda * Srovnání 8 -> 9 je založeno na pravděpodobnostní predikci výše odměn za celý kalendářní rok 9, založený na sběru dat za Q/9

43 Odměňování sester v nemocnicích dle zřizovatele Lůžková péče Typ péče Zřizovatel /6 8/7 Akutní lůžková péče MZ Kraj Obec, město Církev Jiná právnická osoba Ostatní centrální orgány % % % 6% 5% % % % % % % 9% % % MZ Kraj Obec, město Církev Jiná právnická osoba Ostatní centrální orgány % % 5% 6% 5% % % % % 7% 8% % % % Akutní péče Celkem Ostatní lůžková péče Ostatní lůžková Celkem Průměrná odměna sester v lůžkové péči roste od roku 6 v nemocnicích všech typů zřizovatelů.

44 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče Výsledky sběru dat za rok 8 Průměr není vše odkrytá variabilita dat o odměňování Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

45 Odměňování lékařů v souhrnu (průměr platy a mzdy) Vývoj odměňování v akutní lůžkové péči (aktuální vývoj 7 -> 8) Kategorie pracovníka Lékaři Akutní lůžková péče Index růstu 8/7 8% ROK 8. decil kvartil 6 7 medián 7 5. kvartil decil Odměny lékařů v akutní lůžkové péči v roce průměr decil. kvartil medián průměr. kvartil 9. decil

46 Odměňování lékařů v souhrnu (průměr platy a mzdy) Ostatní lůžková péče Vývoj odměňování v ostatní lůžkové péči (aktuální vývoj 7 -> 8) Kategorie pracovníka Lékaři Index růstu 8/7 % ROK 8. decil 7. kvartil 6 7 medián Odměny lékařů v ostatní lůžkové péči v roce kvartil decil průměr decil. kvartil medián průměr. kvartil 9. decil

47 Odměňování sester v souhrnu (průměr platy a mzdy) Vývoj odměňování v akutní lůžkové péči (aktuální vývoj 7 -> 8) Kategorie pracovníka Všeobecné sestry a porodní asistentky Akutní lůžková péče Index růstu 8/7 % ROK 8. decil 7. kvartil 55 medián Odměny všeobecných sester a porodních asistentek v akutní lůžkové péči v roce kvartil decil 766 průměr decil. kvartil medián průměr. kvartil 9. decil

48 Odměňování sester v souhrnu (průměr platy a mzdy) Vývoj odměňování v ostatní lůžkové péči (aktuální vývoj 7 -> 8) Kategorie pracovníka Všeobecné sestry a porodní asistentky Ostatní lůžková péče Index růstu 8/7 % ROK 8. decil 6 7. kvartil 6 medián 6 5. kvartil decil Odměny všeobecných sester a porodních asistentek v ostatní lůžkové péči v roce průměr decil. kvartil medián průměr. kvartil 9. decil

49 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče Výsledky sběru dat za rok 8 Nezávislá validace proti referenčnímu sběru dat /MPSV -> ISVP/ Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

50 Odměňování lékařů z dat Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) Gestorem Čtvrtletního šetření o průměrném výdělku je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. ISPV obsahuje údaje z pravidelného statistického šetření, které je pod názvem Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok. Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku je harmonizováno se strukturálním šetřením Evropské Unie pod názvem the Structure of Earnings Survey (viz nařízení Komise (ES) č. 96/ ve znění pozdějších předpisů). Výsledky ISPV jsou v každé sféře publikovány ve vybraných tříděních. Třídění odpovídají socioekonomickým znakům zaměstnanců (jednotlivým zaměstnáním podle klasifikace CZ-ISCO). Zdroj:

51 Lékaři - PLAT Odměňování lékařů z dat Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) Lékaři - MZDA

52 SESTRY - PLAT Odměňování lékařů z dat Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) SESTRY - MZDA

53 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče Výsledky sběru dat za rok 8 Struktura platů a mezd Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

54 Struktura mezd a platů v roce 8 Struktura platů a mezd lékařů a zubních lékařů PZS Akutní péče Struktura platů Struktura mezd Celkové průměrné hrubé příjmy % 7 79 % Celkové průměrné hrubé příjmy základní tarif 56 5% 58% základní mzda ostatní příplatky 66 5% 6 8% ostatní odměny % % odměny plat za práci přesčas 7 8 9% % mzda za práci přesčas náhrady platu 7 8 9% 88 % odměna za pracovní pohotovost odměna za pracovní pohotovost 5 % 67 % mzda za práci v sobotu a v neděli příplatek za vedení 97 % 56 % mzda za noční práci ostatní 5 % % mzda nebo náhrada mzdy za svátek příplatek za práci ve ztíženém prostředí 5 % 9 % mzda a příplatek za práci ve ztíženém prostředí Počet úvazků 7 9 Počet úvazků

55 Struktura mezd a platů v roce 8 PZS Ostatní lůžkové péče Struktura platů a mezd lékařů a zubních lékařů Struktura platů Struktura mezd Celkové průměrné hrubé příjmy % 7 8 % Celkové průměrné hrubé příjmy základní tarif 8 8 5% 8 68% základní mzda ostatní příplatky 9 98 % 8 5 % odměny náhrady platu 7 59 % 7 7 % ostatní odměny 6 5 9% 68 % mzda nebo náhrada mzdy za svátek plat za práci přesčas 778 7% 86 % mzda za práci přesčas odměna za pracovní pohotovost 5% 97 % odměna za pracovní pohotovost příplatek za vedení 97 % % mzda za práci v sobotu a v neděli ostatní 77 % 7 % mzda za noční práci příplatek za práci ve ztíženém prostředí % 7 % mzda a příplatek za práci ve ztíženém prostředí Počet úvazků 7 68 Počet úvazků

56 Síťový model systemizace (vývoj systému CZ-DRG) Kalkulace nad daty 9 referenčních nemocnic (RN) v roce 7 Nedostatek míst dle systemizace odpovídá objemu přesčasové práce kod kategorie ON Lékaři a zubní lékaři ON Farmaceuti ON Všeob. sestry a porodní asistentky ON Ostatní ZPBD úvazky DPP a Reálné systemizov Přesčas + Rozdíl přesčas pohotovost HPP DPČ úvazky aná místa pohotovost ON5 ZPSZ ON6 ZPOD ON7 JOP ON8 THP ON9 Dělníci Celkem V roce 7 byly zjištěny reálné úvazky v 9 RN v objemu Tyto úvazky jsou tvořeny úvazky z hlavního pracovního poměru a přepočtenými hodinami z dohod (DPP a DPČ). RN sestavily systemizovaná místa v objemu 7 97 úvazků, což je oproti reálným úvazkům nárůst o Tento rozdíl je generován hodinami zaměstnanců v HPP odpracovaných v době přesčas a pohotovosti.

57 Struktura mezd a platů v roce 8 Struktura platů a mezd všeobecných sester a porodních asistentek PZS Akutní péče Struktura platů Struktura mezd Celkové průměrné hrubé příjmy 7 % 5 79 % Celkové průměrné hrubé příjmy základní tarif % 6% základní mzda ostatní příplatky % 7 7 % ostatní náhrady platu % 5 % odměny plat za práci přesčas 86 5% 97 % mzda za práci přesčas odměny 7 % % mzda za práci v sobotu a v neděli příplatek za vedení 8 % 58 % mzda za noční práci odměna za pracovní pohotovost 86 % % mzda nebo náhrada mzdy za svátek příplatek za práci ve ztíženém prostředí 88 % 77 % odměna za pracovní pohotovost ostatní 6 % 7 % mzda a příplatek za práci ve ztíženém prostředí Počet úvazků Počet úvazků

58 Struktura mezd a platů v roce 8 Struktura platů a mezd všeobecných sester a porodních asistentek PZS Ostatní lůžkové péče Struktura platů Struktura mezd Celkové průměrné hrubé příjmy % 97 % Celkové průměrné hrubé příjmy základní tarif 768 6% 8 67% základní mzda ostatní příplatky 8 8 % 58 % ostatní náhrady platu 88 % 6 7% odměny plat za práci přesčas 7 % 6 % mzda za práci v sobotu a v neděli odměny 6 % 5 % mzda za noční práci příplatek za vedení 6 % 7 % mzda za práci přesčas příplatek za práci ve ztíženém prostředí 86 % 8 % mzda nebo náhrada mzdy za svátek ostatní % 65 % mzda a příplatek za práci ve ztíženém prostředí odměna za pracovní pohotovost 9 % 9 % odměna za pracovní pohotovost Počet úvazků Počet úvazků

59 DĚKUJI ZA POZORNOST Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016 Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 216 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1

Více

Odměňování v českém zdravotnictví v r. 2017

Odměňování v českém zdravotnictví v r. 2017 Odměňování v českém zdravotnictví v r. 217 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.2 (7/218) Připravil autorský

Více

Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2017

Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2017 Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2017 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1 (07/2018)

Více

Odměňování v českém zdravotnictví Data statistického šetření za r. 2016

Odměňování v českém zdravotnictví Data statistického šetření za r. 2016 Odměňování v českém zdravotnictví Data statistického šetření za r. 2016 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report

Více

Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2016

Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2016 Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2016 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1 (07/2017)

Více

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému

Více

Nový systém sběru dat a nové resortní ekonomické zpravodajství. Statistické zjišťování za rok 2015

Nový systém sběru dat a nové resortní ekonomické zpravodajství. Statistické zjišťování za rok 2015 Nový systém sběru dat a nové resortní ekonomické zpravodajství Statistické zjišťování za rok 2015 I. Plánovaný rozvoj Národního zdravotnického informačního systému /NZIS/ Co vše zahrnuje Národní zdravotnický

Více

Dostupné personální kapacity jako determinant hospitalizační péče

Dostupné personální kapacity jako determinant hospitalizační péče Personální kapacity v českém zdravotnictví Dostupné personální kapacity jako determinant hospitalizační péče Ing. Markéta Bartůňková 23. 05. 2018 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ Personální kapacity a odměňování 2017 ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY a ODMĚŇOVÁNÍ 2017 Personální kapacity a odměňování 2017 2 Personální

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY 2016 Zprávu zpracovala: Analýza a zpracování dat: Ing. V. Slábová Ing. M. Bartůňková; RNDr. J. Jarkovský

Více

Nově budované datové zdroje a hlavní zjištěná fakta

Nově budované datové zdroje a hlavní zjištěná fakta Personální kapacity v českém zdravotnictví Nově budované datové zdroje a hlavní zjištěná fakta Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a sta$s$ky České

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2012 30 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011 Wages and salaries in health services in 2011 Průměrný

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 22.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2003 Salaries in the health

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2006

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 12. 27 61 Mzdy ve zdravotnictví v roce 26 Wages in health services in 26 Souhrn Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Podpora vzdělávání českých lékařů

Podpora vzdělávání českých lékařů Personální kapacity a problémy v českém zdravotnictví Podpora vzdělávání českých lékařů jako jeden (nikoli jediný) nutný krok Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 10. 8. 2007 Salaries in the Health Services in the region Praha in 2006

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 10 České Budějovice 25.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 Salaries in

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 15 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013 Wages and salaries in health services in 2013 Průměrný

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 6. 29 14 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 28 Wages in health services in 28 Souhrn Průměrný měsíční plat zaměstnanců

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 7.6.2005 Salaries in the health services in the Jihomoravský region in 2004 Souhrn Informace

Více

Mimořádný sběr dat Stav nelékařů poskytovatelů lůžkové péče dle stavu k

Mimořádný sběr dat Stav nelékařů poskytovatelů lůžkové péče dle stavu k Mimořádný sběr dat Stav nelékařů poskytovatelů lůžkové péče dle stavu k 30.9.2015 Markéta Bartůňkova, Andrea Pokorná, Jan Mužík Sběr dat o stavu NLZP k 30.9.2015 PRACOVNÍ POMĚR (SKUTEČNOST) DPP, DPČ (SKUTEČNOST)

Více

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Výběrová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky 21.října 2009 Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Romana Malečkov ková ÚZIS ČR

Více

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a predikce vývoje do roku 2025-2040 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 10 1.9.2006 Salaries in the Health Services in the Karlovarský Region in 2005 Souhrn

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY 2015

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY 2015 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ : PERSONÁLNÍ KAPACITY 215 Zprávu zpracoval autorský kolektiv vedený: Analýza a zpracování dat: Recenzenti: Ing. M. Bartůňková;

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 7 30.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Plzeňském kraji v roce 2005 Salaries in the Health Services

Více

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Síť zdravotnických zařízení ústavní péče v České republice je složena z nemocnic a odborných

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období NZIS REPORT č. K/31 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období NZIS REPORT č. K/31 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/31 (08/2018) Stručný přehled činnosti

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2005

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.9.2006 46 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2005 Wages in health services in 2005 Souhrn Průměrná mzda zaměstnanců ve

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 6 7.7.25 Salaries in the Health Services in the Liberecký Region in 24 Souhrn Informace

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 215 Autoři: Ing. Markéta Bartůňková, Bc. Jan Jann, Mgr. Jan Žofka, Ing. Michal Kratochvíl, Ing. Zdena Nováková,

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 5 29.6.2005 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2004 Salaries in the health

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 6 29.6.2005 Salaries in the health services in the region Praha in 2004 Souhrn

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/27 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/27 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 13.6.2005 Mzdy ve zdravotnictví v Královéhradeckém kraji v roce 2004 Salaries

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 27 215 NZIS REPORT č. K/13 (9/216) Stručný přehled

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 21.7.2004 Mzdy ve zdravotnictví v kraji Vysočina v roce 2003 Salaries in the health services

Více

Ekonomické ukazatele nemocnic

Ekonomické ukazatele nemocnic Ekonomické ukazatele nemocnic 15.5.2013 Lékařský důmd Zdeňka Novákov ková Rámec hospodaření vnější faktory zvýšen ení snížen ené sazby DPH z 10% na 14% pokračov ování zdravotnické reformy úhradová vyhláš

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 27 217 NZIS REPORT č. K/13 (8/218) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období NZIS REPORT č. K/14 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období NZIS REPORT č. K/14 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/14 (08/2018) Stručný přehled činnosti

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období NZIS REPORT č. K/2 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období NZIS REPORT č. K/2 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/2 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/15 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007 2015 NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 37 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2012 Health care workers as of 31. 12. 2012 Ve zdravotnictví

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/15 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 64 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2011 Health care workers as of 31. 12. 2011 Ve zdravotnictví

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru chirurgie

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 10. 2014 23 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2013 Health care workers as of 31. 12. 2013 Ve zdravotnictví

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/5 (08/2018) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období NZIS REPORT č. K/14 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období NZIS REPORT č. K/14 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/14 (09/2016) Stručný přehled činnosti

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 131/11 ze dne 27.10.2010 rámci Programu statistických zjišťování na rok 2011. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/18 (09/2016) Stručný přehled

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31.5.24 36 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 23 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014 2017 NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 8. 2011 47 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2010 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Síť zdravotnických zařízení 2000

Síť zdravotnických zařízení 2000 Síť zdravotnických zařízení 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Síť zdravotnických zařízení Řada: Zdravotnická

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2012 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2011 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014 2015 NZIS REPORT č. K/11 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie

Více

Síť zdravotnických zařízení 2001

Síť zdravotnických zařízení 2001 Síť zdravotnických zařízení 2001 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Síť zdravotnických zařízení Řada: Zdravotnická

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 2 5.5.2003 Síť zdravotnických v roce 2002 Na konci roku 2002 bylo v Pardubickém kraji

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období NZIS REPORT č. K/20 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období NZIS REPORT č. K/20 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/20 (09/2016) Stručný přehled činnosti

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 134/13 ze dne 26.10.2012 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2013. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období NZIS REPORT č. K/20 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období NZIS REPORT č. K/20 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/20 (08/2018) Stručný přehled činnosti

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období NZIS REPORT č. K/19 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období NZIS REPORT č. K/19 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/19 (08/2018) Stručný přehled

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 127/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 171/15 ze dne 31.10.2014 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období NZIS REPORT č. K/32 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období NZIS REPORT č. K/32 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/32 (08/2018) Zdravotnická dopravní

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 11. 212 57 Činnost oboru klinické hematologie v roce 211 Activity of health care institutions in clinical haematology

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období NZIS REPORT č. K/24 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období NZIS REPORT č. K/24 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/24 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru patologie

Více

3. Pracovníci ve zdravotnictví

3. Pracovníci ve zdravotnictví 3. Pracovníci ve zdravotnictví Zdravotnictví je ekonomicky sociálním systémem, majícím velký význam pro život celé společnosti. Plní její nejzákladnější potřeby, do značné míry přispívá k tomu, aby mohlo

Více

Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče

Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období NZIS REPORT č. K/23 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/23 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2003

Zdravotnická zařízení v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.4.2004 18 Zdravotnická zařízení v roce 2003 Od 1.1.2003 byla v souladu se zákonem č. 290 / 2002 Sb. převedena většina

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Od začátku roku do 30.6., 31.12. 1) 2009 IČO PČZ Zpravodajská

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/12 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Systém hlášení nežádoucích událostí Nežádoucí události za 2. pololetí roku 2015 Dekubity

Systém hlášení nežádoucích událostí Nežádoucí události za 2. pololetí roku 2015 Dekubity Systém hlášení nežádoucích událostí Nežádoucí události za 2. pololetí roku 2015 Dekubity Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Vývoj počtu pracovníků ve zdravotnictví

Vývoj počtu pracovníků ve zdravotnictví Vývoj počtu pracovníků ve zdravotnictví Rok Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, RNDr. Jan Mužík, Ph.D., doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 3-01:

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 3-01: Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2016 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 3-01: Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 3-01:

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 3-01: Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2016 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 3-01: Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení

Více

STRUKTURA REGISTRU. Referenční registr NRPZS. (v )

STRUKTURA REGISTRU. Referenční registr NRPZS. (v ) O STRUKTURA REGISTRU Referenční registr NRPZS (v. 1.1-12. 6. 2017) 1 OBSAH 2 Přehled zkratek... 3 3 Struktura záznamu na straně správních orgánů... 4 3.1 Poskytovatel FO (fyzická osoba)... 4 3.1.1 Poskytovatel...

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví kého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 30.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v roce 2002 Ke konci roku 2002 existovalo na území kého kraje

Více