U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, OLOMOUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC"

Transkript

1 U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Modernizace infrastruktury objektu UP na ul. Purkrabská pro výuku spojenou s výzkumem - zhotovitel stavby, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č , Vám v souladu s 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), sdělujeme následující dodatečné informace č.9: Zadavatel touto dodatečnou informací č. 9 upřesňuje vybrané položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále jen výkaz výměr a současně i projektovou dokumentaci, která tvoří nedílnou sou zadávací dokumentace takto: A. ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE soubor SO 01 soupis prací ZTI xlsx nahrazuje SO 01 soupis prací ZTI-Z2.xlsx se změnami: - V položce poř.č. 6, kód položky p.c., Odvoz suti na skládku a vyb. hmot.., množství 63,596 se mění množství na 101,656 - V položce poř.č. 11, kód položky , Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN množství 240,0 se mění množství na 266,0 - V položce poř.č. 13, kód položky , Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN50..., množství 124,0 se mění množství na 131,0 - Položka poř.č. 23, kód položky , Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN Položka poř.č. 24, kód položky , Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou dodn Položka poř.č.25, kód položky , Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN Položka poř.č. 60, kód položky , Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50. Položky se vypouští v plném rozsahu, náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami jsou obsaženy v Soupise prací VN+ON Vedlejší a ostatní náklady, číslo položky ON-10 - Položka poř.č. 52, kód položky p.c., Úpravna vody kabinetová s objem. řízením se doplňuje o popis: rozsah nastavení m 3 0-8, kapacita m 3 x dh 40, objem pryskyřice 10 l, max. průtok 1,0m 3 /h - Položka poř.č. 53, kód položky p.c., Vstupní mechanický filtr před úpravnu vody se doplňuje o popis: jemnost 80 µm - V položce poř.č. 140, kód položky , Dvířka 15/30, množství 16,0

2 se mění množství na ks 30,0 doplňuje se: - Položka poř.č. 0-1, kód položky , Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením na dopr.prostř., měrná jedn. m 3, množství 34,030 - Položka poř.č. 0-2, kód položky p.c., Obsypání potrubí vhodnou sypaninou (písek) vč. prohození sypaniny a její dodávky, měrná jedn. m 3, množství 17,840 - Položka poř.č. 0-3, kód položky p.c., Pískové lože pod potrubí, měrná jedn. m 3, množství 5,947 - Položka poř.č. 3a, kód položky p.c., Vybourání otvorů ve zdivu cihelném á 0,09 m 3 ve stropech pro potrubí vč. odvozu, uložení a poplatku měrná jedn. kus, množství 44,0 - Položka poř.č. 45a, kód položky , Kohouty plnicí a vypouštěcí PN10 G ½, měrná jedn. kus, množství 1,0 - Položka poř.č. 47a, kód položky , Kohout kulový přímý G 1 ¼ PN42 do 185 C vnitřní závit, měrná jedn. kus, množství 2,0 - Položka poř.č. 55a, kód položky , Montáž vodovodních armatur se 2 závity, měrná jedn. kus, množství 1,0 - Položka poř.č. 55b, kód položky 42272p.c., Oddělovač systémů s regulovatelnou zónou tlaku (BA), měrná jedn. kus, množství 1,0 C Vzduchotechnika soubor SO 01 soupis prací VZT xlsx nahrazuje SO 01 soupis prací VZT.xlsx se změnami: Zařízení 1, 2, 3: - Pozice 1-11,1-12,1-13,1-14,1-15,1-36,1-27, 2-21,2-22,2-23, 3-28,3-29, 3-30, 3-31, 3-38, 3-39 jedná se o pozice VZT potrubí, u všech pozic upřesněno, že se jedná o těsnost třídy B. Všechny ostatní údaje zůstávají v platnosti. - Doplněná pozice 2-30a, Čtyřhranné potrubí sk.i, těsnost B, plastové-polypropylen-rovné. Počet:25. Jednotka: m2. - Doplněná pozice 2-30b, Čtyřhranné potrubí sk.i, těsnost B, plastové-polypropylentvarovky. Počet:10. Jednotka: m2. D Vytápění soubor SO 01 soupis prací TOPENÍ_31_1_2014.xls nahrazuje SO 01 soupis prací TOPENÍ.xlsx se změnami: - V položce poř.č. 24, kód položky , Popis: Montáž kotle litinového na plynná paliva se mění z kotle litinového na kotle ocelového - V položce poř.č. 25, kód položky 7311P1, Popis: Kondenzační litinový dvoukotel se z litinový dvoukotel mění na ocelový dvoukotel - Doplňuje se položka poř.č. 6a, kód položky p.c., Popis: Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách pl. Do 0,0225 m2, MJ: kus, množství celkem :52 Elektroinstalace soubor SO 01 soupis prací EL NN 31_01_2014.xlsx nahrazuje SO 01 soupis prací ELEKTROINSTALACE NN.xlsx se změnami: - V oddíle Materiály v položkách 33, 34, 35 je uvedena specifikace kabelu KABEL CXKH-R B2 s1d0, tato specifikace se mění na KABEL CHKH-R.

3 Měření a regulace soubor SO 01 soupis prací MaR 31_01_2014.xls nahrazuje SO 01 soupis prací MaR.xlsx se změnami: v oddíle C21 Elektromontáže Doplňuje se pol Montáž havarijního tlačítka na zeď - ks 1,00 Doplňuje se pol Cu kabel 3Bx1.5 mm2 750V (PU)-dle seznamu kabelu m 15,0 V pol Cu kabel stíněný - 1x2x0,8-dle seznamu kabelu m 260,0 se mění množství na 380,0 m v oddíle C36M Měření a regulace V pol montáž snímače teploty venkovní - ks 1,0 se mění množství na ks 2,0 V pol montáž teplotního čidla do VZT ks 10,0 se mění množství na ks 9,0 Doplňuje se pol Zapojení bezpečnostní plynové armatury ks 1,0 v oddíle Materiály V pol. 8 - Cu kabel stíněný 1X2X0.8-dle seznamu kabelu m 260,0 se mění množství na 380,0 m Doplňuje se pol Havarijní tlačítko v plastové skříňce chráněno sklem montáž na stěnu krytí IP 44 ks 1,0 Doplňuje se pol Cu kabel 3BX1,5-dle seznamu kabelu m 15,0 v oddíle Dodávky zařízení (specifikace) V pol. O19 - snímač venkovní teploty IP 30 rozsah -40 až +60 C ks 1,0 se mění množství na ks 2,0 V pol. O21 - snímač teploty do potrubí VZT s připojovací přírubou IP 54 ponor 280mm ks 10,0 se mění množství na ks 9,0 D.1.1.Architektonicko stavební řešení HSV + PSV soubor SO 01 soupis prací HSV+PSV 31_01_2014.xls nahrazuje SO 01 soupis prací HSV+PSV.xlsx se změnami: - V pol Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% slož.om.iii m 2 983,020 se mění výměra na m ,00 (výměra doplněna o pohled č. 8) - V pol Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými CPP P15 na MC m 3 27,30 se mění výměra na m 3 30,800 (opraven součet dílčích výměr z podlaží) opraven součet výměr z podlaží - V pol Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik a nosníků ve stěnách keramickým pletivem m 2 88,908 se mění výměra na m 2 134,988 (doplněno zaplentování ocel. překladů) V příloze této dodatečné informace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále jen výkaz výměr (v elektronické podobě), který v plném rozsahu nahrazuje dosavadní výkaz výměr zaslaný zadavatelem a ve kterém jsou zaznamenána všechna upřesnění učiněná zadavatelem ve všech dodatečných informacích, včetně této.

4 Vzhledem k charakteru dodatečných informací, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek, vše uvedené v Oznámení o zakázce uveřejněné ve VVZ a čl a čl Zadávací dokumentace takto: 11.1 Lhůta pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek končí dne 03. března 2014 ve 13:00 hod Místo a doba otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek se uskuteční dne 03. března 2014 ve 13:00 hod. jednací místnost č. 2 oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 8, Olomouc. S pozdravem Mgr. Petra Jungová kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba Níže uvedené údaje vycházejí z informací publikovaných daňovými poradci na internetu a je proto nutné vždy tyto údaje považovat pouze za pomocné při tvorbě investičních záměrů. Technické zhodnocení je

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK vydaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více