Co je to databáze? Data a informace. Použití databází

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je to databáze? Data a informace. Použití databází"

Transkript

1 Co je to databáze? Databáze v pravém slova smyslu je prostorem obsahujícím data, případně ještě metadata (tedy data o datech - nesoucí například informace o struktuře databázových tabulek). Databáze tedy není ve skutečnosti konkrétní programový produkt, databáze není ani Oracle Database, ani Sybase, IBM DB2 či MS SQL Server 2005, nebo MS Office Access A to ani přes to, že se o jednotlivých produktech významných databázových firem můžeme dočíst jako o databázích. Ve skutečnosti se jedná o databázové platformy. Data a informace Zjednodušeně lze data charakterizovat jako libovolnou posloupnost znaků, přičemž se nemusí jednat pouze o bity či bajty, tedy o data tak, jak je chápeme v oblasti výpočetní techniky. Pod posloupností se mohou skrývat libovolné znaky, třeba i ty, které vůbec neznáme. Data nám mohou, ale nemusí něco konkrétního říkat. V souvislosti s databázovými technologiemi je zřejmé, že nás zajímá především uložení, správa, zpracování a přenos dat. Pořád mluvíme jen o datech, ale v reálné praxi nám přijde jednodušší použít pojem informace. Chceme informaci o tom, kolik je průměrný plat. Chceme informaci o tom, kolik zaměstnanců máme. Chceme informaci, kdy nám letí letadlo. Důležitý je význam dat, proto je pojem informace spojen až s nějakým konkrétním významem, tzv. sémantikou dat. Z dat se stávají informace teprve tehdy, pokud jsme z nich (tedy v roli příjemce) schopni získat nějaké poznatky, vědomosti, znalosti. Pokud tedy příjemce rozumí významu v datech ukrytém, znamenají pro něj data také nějakou informaci. Pro správné pochopení vztahu pojmu data a informace je nezbytné si uvědomit, že ne všechna data musí nést nějakou informaci. Ve světě počítačů je tento vztah mezi daty a informacemi docela markantní. Jako příklad si můžeme uvést např. obrázek. Je to v podstatě jen soubor dat z jedniček a nul. Teprve až v případě použiti správného prohlížeče grafických dat získáme z obrázku informaci. Jiným příkladem muže byt posloupnost nul a jedniček vylisovaných na hudebním CD. Až v případě, že vložíme CD do přehrávače, bude mít pro nás audio nahrávka nějaký význam, tedy bude možné tyto data považovat za informaci. 5

2 Databáze Jak jsme již řekli v úvodu, databáze je jenom prostorem kde máme uložené data, ze kterých je mezné získat informace. Databáze jsou dneska všude kolem nás. I vy jistě vlastníte nějakou databázi. Příkladem muže byt např. vás mobilní telefon. Mimo spousty jiných v něm máte databázi kontaktů, SMS zpráv, historie hovorů atd. Existují ale mnohem větší databáze. Typickým příkladem je nemocnice, kde se vede, kromě toho jako v každé jiné firmě evidence pracovníků, také velká databáze pacientů a s nimi spojené chorobopisy, záznamu o výkonech pro zdravotní pojišťovny atd. Další příklad kdy je možné s úspěchem použít databázi, je rezervační systém. Ať už pro hotely, nebo např. systém rezervací u letecké společnosti, kde může být databáze roztroušena doslova po celém světě. I vaše banka má údaje o vašich účtech uložené v databázi, stejně jako státní správa o tom jestli a jak platíte daně a odvody. Ve vašem oblíbeném obchodě používají databázi pro evidenci a správu prodávaných položek. A takhle můžeme určitě pokračovat hodně dlouho. Struktura databáze Databáze jako datový prostor nám bez konkrétní databázové platformy, resp. nástroje, který bude schopen databázová data interpretovat, je na nic. Vždy když chceme použit databázi, musíme se rozhodnout pro nějakou databázovou platformu. Dnes jsou populární dva druhy databázi. Relační model databázi, o který se budeme pravě zajímat a ne-relační model. Relační typ databáze má několik základních prvků: Tabulky Tabulka je základním kamenem každé databáze, obsahuje v sobě data, které jsou uspořádány do záznamů (řádky v tabulce) a do polí (sloupce v tabulce). Jedné buňce z tabulky říkáme položka, která vždy patři konkrétnímu záznamu (řádku) a konkrétnímu poli (sloupců). V jednu chvíli muže byt v jedné položce jen jedna hodnota. Než tisíc slov nám pomůže situaci objasnit obrázek: 1. Definice polí v tabulce 2. Záznam v tabulce 3. Pole tabulky 4. položka tabulky 6

3 Tabulka je tedy jedním z databázových objektů, tak jak je chápe aplikace Access. Dalšími objekty jsou Dotazy, Formuláře a Sestavy. Tabulky můžete upravovat: přidávat, odebírat záznamy i pole. Musíte si však dávat pozor na definování nových polí, existují totiž jen určité typy polí. Pokud chceme do pole zadávat např. časový údaj, použijeme datový typ datum a čas pro pole s touto informací. Pokud potřebujeme uložit informaci o adrese, jméně a podobně, použijeme jedno, resp. více polí typu Text a podobné. Datové typy Aplikace Access 2007 podporuje 10 různých druhů datových typu. Datový typ Popis Poznámka/omezeni Text Alfanumerická data (text, čísla) Umožňuje uložení až 255 znaků. Poznámka /MEMO Alfanumerická data (text, čísla) Umožňuje uložení až 2 GB dat, odlišný /BLOB přistup k datům, nedá se indexovat Číslo Číselná data Datum/čas Datumové a časové údaje Měna Peněžní data pracuje jako číslo, ale zaokrouhluje se dle národní měny a automaticky doplňuje symbol měny za číslo Automatické číslo Vytvoření jedinečné hodnoty používá se pro vytvoření identifikace záznamu, při jeho vložení do tabulky Ano/Ne logická hodnota (true/false) Objekt OLE Propojeni s jinými aplikacemi Hypertextový odkaz Webové adresy Příloha datové soubory Určit každému poli jeho datový typ je velice důležité z hlediska budoucího použití a využití informací uložených v těchto polích. Pokud budeme chtít např. informaci o všech zaměstnancích, kteří mají plat vyšší než já, budeme potřebovat porovnávat číselné datové typy. S textovým popisem kolik toho na výplatní pásce má ten či onen zaměstnanec si počítač neporadí. Proto je potřeba vždy věnovat návrhu datových typů v tabulce patřičnou pozornost. Tabulka představuje většinou popis jen jednoho druhu objektu. Jako nejjednodušší příklad databáze si můžeme za vzor vzít evidenci u praktického lékaře. Celou evidenci má na starosti sestřička. Takže když si vede evidenci pacientů, má je přehledně uspořádané v kartotéce a má o všem přehled. Jedna taková kartotéka muže představovat pravé naši tabulku a v ní má jenom jeden druh informací o pacientovi. Jméno, příjmení, rodné číslo atd. Pan doktor ke svojí práci potřebuje ještě někoho, kdo mu bude dodávat zdravotnický materiál, papíry, kancelářské potřeby atd. Evidenci dodavatelů ale určitě nebude mít sestřička v té samé kartotéce jako pacienty. Bude mít zavedenou jinou evidenci v jiné skříni. Podobné je to s tabulkami v databázi. Každá tabulka představuje jenom jeden typ subjektu. Jak jsme již naznačili, každý záznam v tabulce musí být jednoznačné identifikovatelný. K tomuto účelu slouží v tabulce Primární klíč. V naší tabulce může být za takovýto klíč považováno rodné číslo (jedná se totiž o údaj, který je pro každého člověka unikátní). V ostatních případech nemůžeme zaručit jednoznačnost dat, tedy že každý záznam bude mít danou položku jinou. Jako příklad si uvedeme situaci z naší ordinace. Když sestřička zavolá do ordinace Nováka, může se ji stát, že ji ve dveřích bude stát těch Nováku pět. Když ale upřesní svůj požadavek a zavolá si Nováka "ročník 77", ta šance, že 7

4 přijde ten pravý je již docela velká, stalé však to není jednoznačné určení. Rodné číslo nám určitou jistotu jednoznačnosti dává. Přesto však doporučujeme pro jednoznačnou identifikaci záznamu v tabulce používat číslo, které nenese pro záznam v tabulce žádnou informaci. Ideální je pravé použiti Automaticky generovaného čísla. Indexy Efektivní vyhledávání dat v databázi je obrovský problém, zejména s ohledem na neustále se zvyšující objem zpracovávaných dat. Jedna z technologií, které nám v tomto mohou pomoci, jsou databázové indexy. Jednotlivé záznamy jsou v databázových tabulkách obvykle uloženy neuspořádaně nemůžeme se tedy spolehnout na to, že jsou záznamy nějak vnitřně tříděny podle hodnot atributů. Vyhledat konkrétní záznam v neuspořádaném prostoru je neefektivní při hrubé síle se musí v nejhorším možném případě projít všechny záznamy, v průměru se dostáváme k náročnosti rovné polovině počtu záznamů. Použijeme-li ovšem index, který obsahuje indexovaná data v uspořádané podobě, postačí nám při vyhledávání najít požadovanou hodnotu v indexu a pomocí jednoznačného identifikátoru záznamu vrátit konkrétní požadovaný záznam. Podobně to funguje i u složených indexů (tedy indexů obsahujících více než jeden atribut, například příjmení+jméno+datum narození). Jako příklad si uvedeme situaci z naší ordinace. Záznamy je možné do kartotéky vkládat zcela náhodně a pak vyhledávání znamená projití všech záznamů nebo nějakým způsobem uspořádaně, například abecedně podle příjmení a jména pacienta. Obsahuje-li kartotéka oddělovací lístky například s počátečním písmenem, vyhledání konkrétního záznamu pro pacienta Novák František znamená nalezení oddílu pro N a poté konkrétního záznamu. Výkonový zisk je patrný na první pohled. Struktura indexu (oddělovací lístky) samozřejmě mohou jít do libovolné hloubky dle konkrétní potřeby. Například je také možné záznamy rozdělit do více polic či skříní. Jednu výhodu ovšem neupořádaná kartotéka má. Velmi rychlé je oproti vyhledávání vkládaní nových záznamů, sestra či lékař se nemusí nijak rozhodovat o tom, kam záznam vloží. U uspořádané kartotéky musí zjistit, kam daný záznam o pacientovi vlastně vložit. A naprosto stejné je to i u databázových indexů, které vkládání záznamů a případnou změnu dat nad indexovanými atributy mohou výrazně zpomalit. Nevýhodou indexované kartotéky může být i situace, kdy potřebujeme záznamy o pacientech přeskládat podle jiného kritéria či rozdělit do jiných poliček. A již vůbec nám takto řešená kartotéka nepomůže ve chvíli, kdy potřebujeme najít konkrétní záznam či více záznamů podle jiného kritéria, než je příjmení a jméno pacienta, například podle data posledního očkování na tetanus. V databázi bychom toto naštěstí řešili pomocí dalších indexů u kartotéky bychom mohli založit pomocnou kartotéku se základními údaji. Ta by pak obsahovala například odkaz na konkrétní kartotéku, poličku atd. Přijde ale zase zpomalení, při zakládání nového pacienta, resp. přeočkování stávajícího pacienta, protože by musela sestra konkrétní záznam najít a přeskládat na jinou pozici, kterou musí vyhledat. A podobné jako pomocná kartotéka, tak i nový index bude zabírat nějaké místo. Takže abychom si shrnuli výhody a nevýhody indexu: 8

5 Výhody zrychlují významným způsobem vyhledávaní dat, což je v případě databázi její klíčová vlastnost. Nevýhody vložení nového záznamu má větší režii na zpracování, a každý nový index zabírá svými daty místo na disku. I když nad touto nevýhodou se v dnešním světě Terabytových disků dá úspěšné polemizovat. Závěr je takový, že použití indexu má svůj vyznám a určitě se oplatí indexy používat, ale všeho s mírou. Relace Relace je velmi důležitým pojmem v relačních databázích. Je to způsob propojení jednotlivých tabulek tak, aby spolu mohly komunikovat a aby jejich propojení umožňovalo svázat vzájemně související data. Při návrhu databáze je totiž běžné, že jsou data rozdělena do jednotlivých tabulek, které jsou propojeny pomocí vybraných údajů ve vybraných sloupcích. Důležité pro nás je zejména to propojení tabulek. Tomuto propojení se říká relace. Sloupec, podle kterého se tabulky propojují, je označen jako primární klíč. Primární klíč je atribut, jehož hodnota je pro každý záznam jedinečná. V relačních databázích jsou 3 typy relací: 1) Relace typu 1:1- je taková relace, že právě jednomu záznamu v jedné tabulce odpovídá právě jeden záznam v tabulce druhé. Jednotlivé záznamy v obou tabulkách jsou spojeny přímo. Tento typ relace se málo kdy používá, protože takto spojené údaje lze vlastně umístit pouze do jedné tabulky. Relace samotná pak slouží zejména pro lepší přehlednost. Relace 1:1 má význam zejména u velmi rozsáhlých tabulek s mnoha sloupci. V takovém případě slouží druhá propojená tabulka jako odlehčení té první, zejména v případě že se s hodnotami v druhé tabulce příliš často nepracuje. 2) Relace typu 1: N - je nejpoužívanějším typem. Vyjadřuje, že právě jednomu záznamu v první tabulce odpovídá více záznamů v tabulce druhé. Důležité je zvolit si primární klíč v tabulce, která bude tvořit relaci 1, na sloupec který bude propojen s druhou tabulkou (N) 3) Relace typu N: N (někdy také označována jako N: M) - Relace tohoto typu je méně častá. Definuje, že několika záznamům v první tabulce odpovídá několik záznamů v tabulce druhé. V případě používání takové relace, je pro její vytvoření nutná tzv. dekompozice vztahů neboli jejich rozdělení vytvořením tzv. spojovací tabulky. Tím se vlastně vytvoří pomocná tabulka spojením dvou primárních klíčů, ta je pak definována relací typu 1:N. Příkladem relace mezi tabulkami muže byt záznam pacienta v primární tabulce a druhá tabulka, která bude obsahovat záznamy o jeho návštěvách v ordinaci. Daný pacient je z pravidla u svého lékaře víckrát na návštěvě z nejrůznějšího důvodu, a proto je každá návštěva zaznamenaná do jiného záznamu v tabulce o návštěvách. Tato tabulka ale musí obsahovat identifikaci pacienta pravé přes primární klíč a tím bude možné určit, kterému pacientovi záznam o návštěvě patři. 9

6 Při navrhování databáze minimalizujete redundanci (duplicitu) dat rozdělením informací do mnoha tabulek s různými předměty. Potom tyto data spojíme prostřednictvím relací a to umístěním společných polí do souvisejících tabulek. Například relaci typu 1:N vyjádříte tak, že primární klíč z tabulky 1 přidáte jako další pole do tabulky N. Aplikace Access data opět spojí tak, že vezme hodnotu z tabulky N a vyhledá odpovídající hodnotu v tabulce 1. Tímto způsobem hodnoty v tabulce N odkazují na odpovídající hodnoty v tabulce 1. Referenční integrita Jak vidíme na obrázku, je na něm graficky znázorněna pravé tato situace. Všechno krásně funguje, ale jsou tu jisté situace, které nám můžou toto krásné fungování relace narušit. Pokud smažeme lékařský záznam, nic se nestane, pacient bude mít jen o jeden záznam míň. Co se ale stane, když odstraníme pacienta? V tabulce obsahující lékařské záznamy nám zůstanou osiřelé záznamy, které nikomu nepatří, přesto v tabulce zabírají místo. Na první pohled se zdá, že je vše v pořádku, vždyť takové záznamy nebudou narušovat data jiných pacientů, ani jejich záznamy, takže nějaké osiřelé záznamy nás nemusí zajímat. Opak je pravdou. Smyslem databází je ne jenom jejich schopnost data shromaždovat za účelem jejich ploché interpretace. Databáze poskytuje i jiný druh informací zprostředkovaný skrze statistiky a různé přehledy. Tady nám situace s osiřelými záznamy hodně zkreslí informaci o počtu návštěv za nějaké období za všechny pacienty. Jeden příklad za všechny: Pan Novák má 4 lékařské záznamy, pan Král má 2 záznamy a pani Fialová má 5 záznamů o návštěvě lékaře. Dohromady 11 záznamů o lékařské kontrole. Teď vymažeme záznam paní Fialové a počet záznamů o lékařské kontrole je pořád 11, ale jen dva pacienti. Pak si necháme vypsat podrobný rozpis o lékařských záznamech dle pacientů a zjistíme, že 4+2 je 11. Tomuto problém můžeme předejít mechanizmem, který je nazýván: Referenční integrita. Tato vlastnost relace bude mít za následek, že pokus vymazání pacienta skončí chybovým hlášením, že na daného pacienta jsou navázány přes relaci 10

7 jiné záznamy a tudíž není možné tento záznam smazat. Správně musíme odstranit všechny záznamy o lékařských záznamech daného pacienta a potom smazat pacienta. Tedy účelem referenční integrity je zabránit vzniku osiřelých záznamů a udržovat reference synchronní, aby k této hypotetické situaci nikdy nedošlo. 11

8 Návrh databáze Správně navrhnout databázi, která by například dokázala pokrýt potřeby nějaké ordinace je velice těžký úkol a zpravidla se nepovede napoprvé ani profesionálům, kteří spravují takou ordinaci. Zpravidla je potřebné správným návrhem databáze pověřit databázového specialitu, který ale musí být zároveň zběhlý i v řízení nějaké ordinace, vyznat se ve výkazech pojišťoven, vědět jaké data vyžaduje statistický úřad od lékařů atd. Proto u zrodu dobře navržené a správně fungující databáze většinou stojí celý vývojový tým lidí. Další vlastnost, kterou je potřebné v databázích nastavit je oprávnění vstupu. Ne každý uživatel má právo na zápis do databáze. Příkladem muže být editace a přidáváni lékařského záznamu. Tady musí být oprávnění přístupu do databáze nastaveno přibližně takto: 1) Sestřička nemá právo přidávat, nebo upravovat lékařské záznamy 2) Sestřička ale může číst lékařské záznamy, protože si pacienti volají o výsledky svých vyšetření. 3) Sestřička může zadávat pacientské údaje do databáze a musí je upravovat a udržovat je aktuální. 4) Doktor muže v databázi upravovat jakýkoli záznam. Tedy pokud se jedná o databázi, jak jsme si ji načrtli v našem příkladu. Jiná situace by byla v nemocnici, kde je víc oddělení, je jasné, že oční doktor nebude upravovat záznamy o chirurgických operacích velkých kloubů, obzvláště když na tomto oddělení je primářem doktor Sova. Když je databáze správně navržena se všemi definicemi referenčních integrit, se všemi pomocnými nástroji, pak je předaná do užívání uživateli, který je od té chvíle plně zodpovědný za svá data. Tyto data musí udržovat aktuální, musí zadávat data nové a je vyškolen jak z databáze získávat informace. Nejčastěji jde právě o statistické údaje, data vypovídající o vývoji nějaké skutečnosti atd. atd. O data v databázi je, jak už jsme se dověděli, potřeba se řádné starat. Ovšem k této činnosti patři ještě jedna důležitá činnost. A sice zálohovaní dat. Tento úkon má zpravidla na starosti správce databáze. Tento člověk nemá o obsahu databáze ani tušení, nepotřebuje vědět jaký je obsah databáze. Tento správce databáze se musí postarat o to, aby v případě havárie, či už hardwarové, nebo softwarové, nejčastěji však havárii způsobené lidskou chybou, byl schopen ve velice krátkém časovém úseku (okamžitě) obnovit databázi z poslední zálohy a minimalizoval tak ztráty způsobené nějakou mimořádnou událostí. 12

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Access Tabulka letní semestr 2013

Access Tabulka letní semestr 2013 MS Access Tabulka letní semestr 2013 Tvorba nové tabulky importem dat propojením externího souboru pomocí Průvodce v návrhovém zobrazení Návrh struktury tabulky Tabulka záznam pole záznamu Jmeno RodCislo

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Použití databází. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Použití databází. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Co je to databáze?... 5 Data a informace... 5 Databáze... 6 Struktura databáze... 6 Tabulky... 6 Datové

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Úvod do databázových systémů Databáze je dnes velmi často skloňovaným slovem. Co se pod tímto termínem skrývá si vysvětlíme na několika následujících stranách a cvičeních. Databáze se využívají k ukládání

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 6, 60 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY INOVACE_0_ACCESS_P Číslo projektu: CZ.07/.5.00/4.077 Tematická

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Úvod do databázových systémů. Ing. Jan Šudřich

Úvod do databázových systémů. Ing. Jan Šudřich Ing. Jan Šudřich jan.sudrich@mail.vsfs.cz 1. Cíl předmětu: Úvod do databázových systémů Poskytnutí informací o vývoji databázových systémů Seznámení s nejčastějšími databázovými systémy Vysvětlení používaných

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky Otázka 20 A7B36DBS Zadání... 1 Slovníček pojmů... 1 Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky... 1 Zadání Relační DB struktury sloužící k optimalizaci

Více

5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ

5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ 5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ Databáze Databázi si můžeme představit jako místo, kam se ukládají všechny potřebné údaje. Přístup k údajům uloženým v databázi obstarává program, kterému se říká Systém Řízení Báze

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení:

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení: DUM 02 téma: Tabulky v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Kurz Databáze. Obsah. Návrh databáze E-R model. Datová analýza, tabulky a vazby. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Návrh databáze E-R model. Datová analýza, tabulky a vazby. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Kurz Databáze Datová analýza, tabulky a vazby Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Návrh databáze, E-R model, normalizace. Datové typy, formáty a rozsahy dat. Vytváření tabulek, polí, konvence pojmenování.

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access Databáze Databázové systémy MS Access Nasazení databází Databáze evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Nová databáze, návrh tabulky Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Dlouhodobý úkol Ahoj! Dnes vás čeká vytvoření první databáze (tabulky). Budeme evidovat

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

DATABÁZE ACCESS Vytváření tabulek TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

DATABÁZE ACCESS Vytváření tabulek TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. DATABÁZE ACCESS Vytváření tabulek TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. a) Po spuštění Accessu otevřenou tabulku můžeme upravit tj. doplnit a

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Úvod do problematiky VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Databáze je uspořádaná množina velkého množství informací (dat). Příkladem databáze je překladový slovník, seznam PSČ nebo telefonní seznam. Databáze

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

Popisné systémy a databáze

Popisné systémy a databáze Popisné systémy a databáze Databáze v archeologii přístup k použití databází - dva způsoby aplikace databáze - databázové programy (jejich přednosti a omezení) databáze v archeologii - databáze jako výstup

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Microsoft. Access. Databáze s více tabulkami. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Databáze s více tabulkami. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Databáze s více tabulkami Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Databáze s více tabulkami standardní databáze se většinou skládá z více tabulek každá tabulka

Více

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni chápat základní principy databáze, vytvořit novou databázi, vytvořit a upravit tabulky, řadit a filtrovat data v tabulkách,

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_04 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Databázové systémy. Ing. Radek Holý

Databázové systémy. Ing. Radek Holý Databázové systémy Ing. Radek Holý holy@cvut.cz Literatura: Skripta: Jeřábek, Kaliková, Krčál, Krčálová, Kalika: Databázové systémy pro dopravní aplikace Vydavatelství ČVUT, 09/2010 Co je relační databáze?

Více

Microsoft. Access. Výběrové dotazy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Výběrové dotazy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Výběrové dotazy Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Výběrové dotazy výběrový dotaz slouží k výběru konkrétních dat z tabulky databáze podle zadaných kritérií

Více

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Nevýhody modelů založených na záznamech Co potřebujeme modelovat? Identifikace

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze

DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Databáze ze šablony: 7 Kancelářský software určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie vzdělávací

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Funkce hromadné korespondence se v aplikaci Word používá k vytvoření např. Formulářového dopisu zasílaného mnoha zákazníkům. Každý takový dopis obsahuje stejný druh informací, ale

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů.

Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů. 10.12 TVORBA FORMULÁŘE 10.12.1 VYTVOŘENÍ JEDNODUCHÉHO FORMULÁŘE Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů. Jak jste se

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

KIV/ZIS - cvičení. je dobré chodit na cvičení, lépe se pak vypracovávají semestrálky. první 2 týdny podle kapacity 1/37

KIV/ZIS - cvičení. je dobré chodit na cvičení, lépe se pak vypracovávají semestrálky. první 2 týdny podle kapacity 1/37 KIV/ZIS - cvičení David Široký (dsiroky@kiv.zcu.cz) http://portal.zcu.cz -> Courseware -> Moje předměty -> KIV/ZIS http://dasir.cz/vyuka/ docházka - není povinná, ale je sledovaná přesuny mezi cvičeními

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

Databáze. Databázové systémy

Databáze. Databázové systémy Databáze Databáze je velké množství uspořádaných informací, které popisují určitou oblast (např. školství, zdravotnictví). Databázi si lze představit jako soubor dat, který slouží pro popis reálného světa

Více

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1.

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. KARTA PACIENTA Karta pacienta byla vizuálně změněna z důvodu přidávání dalších polí. Záložky I.část, II, část byly nahrazeny záložkami Osobní údaje, Anamnéza,

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce Microsoft Office Excel vyhledávací funkce Karel Dvořák 2011 Vyhledávání v tabulkách Vzhledem ke skutečnosti, že Excel je na mnoha pracovištích používán i jako nástroj pro správu jednoduchých databází,

Více

Souborové systémy a logická struktura dat (principy, porovnání, příklady).

Souborové systémy a logická struktura dat (principy, porovnání, příklady). $TECH 13 Str. 1/5 Souborové systémy a logická struktura dat (principy, porovnání, příklady). Vymezení základních pojmů Soubor První definice: označuje pojmenovanou posloupnost bytů uloženou na nějakém

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

C# - Databáze úvod, ADO.NET. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

C# - Databáze úvod, ADO.NET. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí C# - Databáze úvod, ADO.NET Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Co je to databáze? Databáze je určitá uspořádaná množina informací

Více

Střední průmyslová škola Zlín

Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_33_01 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče.

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče. Primární a cizí klíč Kandidát primárního klíče (KPK) Je taková množina atributů, která splňuje podmínky: Unikátnosti Minimálnosti (neredukovatelnosti) Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

37. Indexování a optimalizace dotazů v relačních databázích, datové struktury, jejich výhody a nevýhody

37. Indexování a optimalizace dotazů v relačních databázích, datové struktury, jejich výhody a nevýhody 37. Indexování a optimalizace dotazů v relačních databázích, datové struktury, jejich výhody a nevýhody Využití databázových indexů Databázové indexy slouží ke zrychlení přístupu k datům a měly by se používat

Více

KIV/ZIS - cvičení 1/39

KIV/ZIS - cvičení 1/39 KIV/ZIS - cvičení Jakub Krauz E-mail: krauz@kiv.zcu.cz Kancelář: UN 326 (nová budova FAV) Konzultační hodiny: Pondělí 11:00 12:00 Čtvrtek 11:00 12:00 raději předem napsat email 1/39 KIV/ZIS - cvičení http://portal.zcu.cz

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

práce s Microsoft Accessem

práce s Microsoft Accessem Manuál práce s Microsoft Accessem pro cvičení z Humánní geografie 1 Zadání cvičení...2 2 Podkladová data...3 3 Microsoft Access...5 3.1 Založení nové databáze...6 3.2 Import tabelárních dat ve formátu

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Pátý modul. Databáze a systémy pro uchování dat. Co vše může v otázkách být?

Pátý modul. Databáze a systémy pro uchování dat. Co vše může v otázkách být? Pátý modul Databáze a systémy pro uchování dat Velmi užitečnou skupinou programů jsou databáze, i když běžný uživatel zatím u nás s nimi nepracuje tak často jak s textovými či tabulkovými editory. Pomáhají

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974 základní informace Databázové systémy Úvodní přednáška předměty: KI/DSY (B1801 Informatika - dvouoborová) KI/P502 (B1802 Aplikovaná informatika) ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb ki.ujep.cz termínovník,

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře a sestavy - vytváření Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře a sestavy - vytváření Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře

Více

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat;

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat; 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 1 2 Databázové systémy V této kapitole se dozvíte: Historii vývoje databázových systémů a jejich použití při zpracování údajů. Popisy struktur a charakteristiky

Více

Úvod do databázových systémů. Lekce 1

Úvod do databázových systémů. Lekce 1 Úvod do databázových systémů Lekce 1 Sylabus Základní pojmy DBS Životní cyklus DB, normalizace dat Modelování DBS, ER diagram Logická úroveň modelu, relační model Relační algebra a relační kalkul Funkční

Více

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly.

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly. Kapitola Reprezentace grafu V kapitole?? jsme se dozvěděli, co to jsou grafy a k čemu jsou dobré. rzo budeme chtít napsat nějaký program, který s grafy pracuje. le jak si takový graf uložit do počítače?

Více

Manuál. Omluvenky online

Manuál. Omluvenky online Manuál Omluvenky online Jan Čižmár Chlupac.com Brno 2013 Obsah 1 Přihlášení 2 2 Student 2 2.1 Výpis absencí........................... 3 2.2 Nastavení............................. 3 3 Zákonný zástupce

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 Na konec roku 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi plnou novinek, která končí vývojový cyklus stávající aplikace PRACANT. Verze systému 4.0 obsahuje tyto důležité

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Zálohování v Linuxu: která možnost je ta správná?

Zálohování v Linuxu: která možnost je ta správná? Petr Krčmář Zálohování v Linuxu: která možnost je ta správná? 4. listopadu 2012 LinuxAlt, Brno Moudro na úvod Lidé se dělí na ty, kteří zálohují a na ty, kteří o svá data ještě nepřišli. a ještě jedno

Více