Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu"

Transkript

1 Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak /2010 1

2 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat informace o jednotlivých odděleních, lécích, pacientech, sestrách, lékařích a vyšetřeních pacientů. Vedení potřebuje tyto informace pro zjednodušení práce jednotlivých oddělení, ke snadnější archivaci, dostupnosti a ukládání dat. Tímto by se zjednodušil chod organizace, přehlednost a dostupnost údajů. Systém by měl obsahovat správu uživatelů a měl by vzít v potaz zabezpečení systému jako jednu z největších priorit. Systém by měl zahrnout hiearchii zaměstnanců včetně jejich možností editace v IS. Sestry by měli mít ty nejzákladnější práva pouze k nahlédnutí informací o pacientech, operacích či vyšetřeních. Vyjímečným případem jsou sestry které budou moct editovat informace o podávaných lécích. Lékaři, včetně primářů by měli mít možnost editovat pacientovy záznamy (vyšetření) pouze ze svého oddělení, avšak měli by mít možnost nahlédnout k datům i z jiných oddělení bez možnosti editace. Primáři by měli mít možnost správy informací o svých lékařích a sestrách, včetně přijímání nových, či mazání starých. Lékaři budou mít možnost spravovat informace o operacích a pacientech vyšetřeních na svých odděleních. Vedení nemocnice by mělo mít k dispozici informace o chodu celé organizace, včetně možnosti editace záznamů svých podřízených. Vedení může libovolně editovat informace o primářích, lékařích, odděleních, vyšetřeních, sestrách ale i pacientů. Administrátoři by pak měli mít možnost editovat všechna data v případě potřeby. Systém bude implementován jako samostatná aplikace, která bude komunikovat s databázovým serverem. Systém by měl být jednoduchý a přehledný, aby lékaři neztráceli zbytečně čas s papírováním a údržbou kartotéky, ale mohli se plně věnovat léčbě pacientů. FN používá na všech svých počítačích OS Windows. Požadovaný informační systém musí běžet pod OS Windows, přičemž běh pod dalšími OS není potřeba. Analýza požadavků Z neformální specifikace plynou následující požadavky na systém: abstraktní aktéři Sestra reprezentuje nejobecnějšího aktéra, který má pouze možnost prohlížet data v systému: Zobrazení vyšetření, operací, dostupných léků a informací o pacientech nejen z oddělení ke kterému je přiřazena. Potomkem je aktér sestra s právy pro léky. Sestra s právy pro léky reprezentuje aktéra, který má možnost spravovat léky daného oddělení. Potomkem je lékař. Lékař reprezentuje aktéra, který má možnost spravovat vyšetření, pacienty a operace na svém oddělení. Potomkem je aktér primář. Primář reprezentuje aktéra, který má možnost spravovat data o svých podřízených (lékaři a sestry). 2

3 speciální aktéři Vedení je aktérem s nejvyššími právy v systému. Má tedy možnost měnit, vytvářet, rušit a zobrazovat veškerá data v systému (Komunikuje se všemi případy užití). Následující diagram případů užití zobrazuje případy užití asociované s výše uvedenými aktéry. Plán projektu Analýza požadavků ukazuje, že se jedná o relativně netriviální systém a jeho realizaci je možné rozdělit na několik iterací v rámci uvažovaného iterativního životního cyklu vývoje. Rozhodli jsme se rozdělit vývoj na 3 iterace. Vyplynulo to z možnosti intuitivně rozdělit požadavky na 3 části, a to základní zobrazení dat, správa pacientů a vyšetření a konečně finální úprava zahrnující správu všech ostatních dat. (Správa lékařů, sester, oddělení). 3

4 1. iterace Výsledkem první iterace by měl být prototyp pouze s funkčností zobrazování libovolnému uživateli, v tomto případě roli sestry. Prozatím se nebude brát v úvahu autentizace a autorizace. 2. iterace Výsledkem druhé iterace je rozšíření předchozí iterace o nové 2 úrovně uživatelů, konkrétně lékaře, který bude mít možnost spravovat vyšetření, popřípadě předepisovat léky a sestry s právy pro správu léků. 4

5 3. iterace Poslední iterace by měla být finální verze aplikace. Zavedení nových uživatelů a především možnost upravovat všechna data obsažená v systému, včetně CRUD operací nad sestrami, lékaři a odděleními. 5

6 Nemocnice Projekt do předmětu AIS Modely 1. iterace Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak /2010 6

7 Diagram případů užití Specifikace případů užití Případ užití Zobraz kartu pacienta ID: 1 Zobraz kartu pacienta Zobrazí kartu pacienta Sestra Předpoklady: 1. Žádný Následné podmínky: 1. Je zobrazena karta pacienta Akce pro spuštění: Sestra vybere Pacienti Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam karet pacientů 2. Dokud sestra nevybere kartu pacienta 2.1. Systém nabídne sestře zadání parametrů pro vyhledání karet: jméno, příjmení, rodné číslo a adresa pacienta 2.2. Pokud sestra zadá parametry hledání a klikne na Vyhledat Systém zobrazí seznam vyhledaných karet pacientů 2.3. Sestra vybere Detail karty ze seznamu karet pacientů 3. Systém zobrazí kartu pacienta Alternativní toky: Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Často Speciální požadavky: 1. V bodě 1. a hlavního toku systém zobrazí seznam (bude umožňovat listování) ve formě tabulky, kde sloupce reprezentují id karty, jméno, příjmení, rodné číslo a adresu pacienta. Řádky reprezentují jednotlivé karty pacientů. 2. V bodě 1. a hlavního toku bude seznam umožňovat řazení dle id karty, jména, příjmení, rodného čísla a adresy pacienta Výjimky případu užití Zobraz kartu pacienta ID: 1.E.1 Zobraz kartu pacienta: Storno Sestra ukončí případ užití Sestra Předpoklady: 1. Žádný Následné podmínky: 1. Karta pacienta nebyla zobrazena Akce pro spuštění: Selhání v libovolném místě toku případu 1 Tok: 1. Sestra zvolí storno kdykoli v průběhu hlavního toku případu 1 Zřídka ID: 1.E.2 Zobraz kartu pacienta: Selhání operace Systém nedokáže pokračovat v případu a ukončí ho Sestra nebo systém Předpoklady: 1. Systém neprovedl korektně některý krok hlavního toku případu 1 2. Systém nespadl Následné podmínky: 1. Karta pacienta nebyla zobrazena 7

8 Akce pro spuštění: Selhání v libovolném místě toku případu 1 Tok: 1. Systém informuje sestru o selhání 2. Systém vrátí sestru do místa odkud vyvolala případ užití Zřídka ID: 1.E.3 Zobraz kartu pacienta: Selhání systému Systém nedokáže pokračovat v činnosti Sestra nebo systém Předpoklady: 1. Systém provedl nekorektní operaci 2. Systém nemůže pokračovat v činnosti Následné podmínky: 1. Karta pacienta nebyla zobrazena 2. Systém je ukončen Akce pro spuštění: Selhání v libovolném místě toku případu 1 Tok: 1. Systém informuje sestru o selhání 2. Systém se ukončí Zřídka Případ užití Zobraz operace ID: 2 Zobraz operace Zobrazí seznam operací podle zadaných kriterií Sestra Předpoklady: 1. Žádný Následné podmínky: 1. Je zobrazen seznam operací podle zadaných kriterií Akce pro spuštění: Sestra vybere Operace Hlavní tok: 1. Dokud nejsou správně zadaná omezení pro zobrazení seznamu operací 1.1. Systém nabídne sestře volbu následujících omezení pro zobrazení seznamu operací: časový rozsah, typ operace, jméno chirurga 1.2. Sestra změní hodnoty omezení nebo ponechá výchozí hodnoty omezení 1.3. Sestra potvrdí zobrazení 2. Systém zobrazí seznam operací podle zadaných kriterií Alternativní toky: 1. Neplatný časový rozsah Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Občas Speciální požadavky: 1. V bodě 1.1 hlavního toku systém nabídne výchozí hodnoty u následujících položek: časový rozsah od aktuálního data do budoucnosti, typ operace vše, jméno chirurga všichni 2. V bodě 2 hlavního toku systém zobrazí seznam (bude umožňovat listování) ve formě tabulky, kde sloupce reprezentují id, datum a čas, typ a poznámka operace, jméno chirurga, jméno a příjmení pacienta a řádky reprezentují jednotlivé operace. V seznamu budou naplánované operace barevně odlišeny od provedených. Jméno a příjmení pacienta bude odkazem na kartu pacienta. Alternativní toky případu Zobraz operace ID: 2.1 Zobraz operace: Neplatný časový rozsah Systém informuje sestru, že zadala neplatný časový rozsah Sestra Předpoklady: 1. Sestra zadala neplatný časový rozsah (nesmyslný interval) Následné podmínky: 1. Je zobrazeno upozornění na neplatný časový rozsah Akce pro spuštění: Sestra v kroku 1.3 hlavního toku případu 2 potvrdí zobrazení se zadaným neplatným časovým rozsahem Alternativní tok: 1. Systém informuje sestru o zadaném neplatném časovém rozsahu 2. Návrat k bodu 1.1 hlavního toku případu 4 Zřídka Speciální požadavky: Výjimky případu Zobraz operace odpovídají výjimkám případu užití 1. 8

9 Případ užití Zobraz vyšetření ID: 3 Zobraz vyšetření Zobrazí seznam vyšetření podle zadaných kriterií Sestra Předpoklady: 1. Žádný Následné podmínky: 1. Je zobrazen seznam vyšetření podle zadaných kriterií Akce pro spuštění: Sestra vybere Zobraz vyšetření Hlavní tok: 1. Dokud nejsou správně zadaná omezení pro zobrazení seznamu vyšetření 1.1. Systém nabídne sestře volbu následujících omezení pro zobrazení seznamu vyšetření: časový rozsah, jméno lékaře 1.2. Sestra změní hodnoty omezení nebo ponechá výchozí hodnoty omezení 1.3. Sestra potvrdí zobrazení 2. Systém zobrazí seznam vyšetření podle zadaných kriterií Alternativní toky: 1. Neplatný časový rozsah Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Občas Speciální požadavky: 1. V bodě 1.1 hlavního toku systém nabídne výchozí hodnoty u následujících položek: časový rozsah od aktuálního data do budoucnosti, jméno lékaře všichni 2. V bodě 2 hlavního toku systém zobrazí seznam (bude umožňovat listování) ve formě tabulky, kde sloupce reprezentují id, datum a čas, jméno lékaře, jméno a příjmení pacienta a řádky reprezentují jednotlivá vyšetření. V seznamu budou naplánované operace barevně odlišeny od provedených. Jméno a příjmení pacienta bude odkazem na kartu pacienta. Alternativní toky případu Zobraz vyšetření ID: 3.1 Zobraz operace: Neplatný časový rozsah Systém informuje sestru, že zadala neplatný časový rozsah Sestra Předpoklady: 1. Sestra zadala neplatný časový rozsah (nesmyslný interval) Následné podmínky: 1. Je zobrazeno upozornění na neplatný časový rozsah Akce pro spuštění: Sestra v kroku 1.3 hlavního toku případu 3 potvrdí zobrazení se zadaným neplatným časovým rozsahem Alternativní tok: 1. Systém informuje sestru o zadaném neplatném časovém rozsahu 2. Návrat k bodu 1.1 hlavního toku případu 3 Zřídka Speciální požadavky: Výjimky případu Zobraz vyšetření odpovídají výjimkám případu užití 1. 9

10 Konceptuální diagram tříd Návrh schématu databáze 10

11 Návrh architektury aplikace 11

12 Diagram návrhových tříd (1. část) 12

13 Diagram návrhových tříd (2. část) 13

14 Diagram sekvence k případu užití Zobraz kartu pacienta 14

15 Diagram sekvence k případu užití Zobraz kartu pacienta (pokračování) 15

16 Diagram sekvence k případu užití Zobraz operace 16

17 Nemocnice Projekt do předmětu AIS Modely Výsledné modely Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak /

18 Specifikace případů užití Případ užití Správa léků Případ užití správa léků je sjednocením teoretických případů užití Přidat lék, Upravit lék a Odstranit lék. ID: 4 Správa léků Sestra s právy pro léky přidá, upraví nebo odebere léčivo Sestra s právy pro léky Předpoklady: 1. Sestra s právy pro léky je autorizovaná v systému Následné podmínky: 1. Je přidáno, upraveno nebo odebráno léčivo Akce pro spuštění: Sestra s právy pro léky vybere Správa léků Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam dostupných léků 2. Systém nabídne sestře s právy pro léky přidání nového léku a také umožní upravení/odstranění léku z uvedeného seznamu 3. Když sestra vybere Přidat lék 3.1. Systém zobrazí okno s možností zadání názvu a kódu léku 3.2. Sestra zadá údaje 3.3. Sestra potvrdí přidání léku 3.4. Systém uloží nový lék a zobrazí potvrzení o přidání 4. Když sestra vybere u konkrétního typu léku Upravit lék 4.1. Systém zobrazí okno s informacemi o léku (název, kód) v editačním režimu 4.2. Sestra potvrdí úpravu údajů (uložení změněných) 4.3. Systém zaznamená změny údajů o léku 5. Když sestra vybere u konkrétního typu léku Odebrat lék 5.1. Systém zobrazí dialog pro potvrzení operace 5.2. Sestra potvrdí odebrání léku 5.3. Systém odebere lék Alternativní toky: Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Občas Speciální požadavky: Výjimky případu Správa léků odpovídají výjimkám případu užití 1. Případ užití Správa pacientů Případ užití správa pacientů je sjednocením teoretických případů užití Přidat pacienta, Upravit pacienta a Odstranit pacienta. ID: 5 Správa pacientů Lékař vytvoří, upraví nebo odebere pacienta Lékař Předpoklady: 1. Lékař je autorizovaný v systému Následné podmínky: 1. Je vytvořen, upraven nebo odebrán pacient Akce pro spuštění: Lékař vybere Správa pacientů Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam pacientů 2. Systém nabídne lékaři vytvoření nového pacienta, umožní zobrazit podrobnosti pacienta z uvedeného seznamu, umožní vyhledat pacienta dle parametrů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa pacienta 3. Když lékař zadá parametry pro vyhledání pacienta a vybere Vyhledat pacienta 3.1. Systém zobrazí seznam nalezených pacientů 4. Když lékař vybere Nový pacient 4.1. Systém zobrazí okno s možností zadání jména, příjmení, adresy, rodného čísla, poznámky, alergií a pojišťovny pacienta 4.2. Lékař potvrdí vytvoření pacienta 4.3. Systém uloží nového pacienta a zobrazí potvrzení o vytvoření 5. Když lékař u konkrétního pacienta vybere Detail 5.1. Systém zobrazí okno s podrobnými informacemi o pacientovi (kartu pacienta) 5.2. Systém nabídne lékaři úpravu údajů a odstranění pacienta 5.3. Když lékař vybere Upravit Systém zobrazí okno s informacemi o pacientovi v editačním režimu Lékař potvrdí úpravu údajů (uložení změněných) Systém zaznamená změny údajů o pacientovi 5.4. Když lékař vybere Odstranit Systém zobrazí dialog pro potvrzení operace Lékař potvrdí odebrání Systém odebere pacienta a zobrazí informaci o odebrání 18

19 Alternativní toky: Zadáno existující rodné číslo Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Občas Speciální požadavky: 1. V bodě 1. a 3.1 hlavního toku systém zobrazí seznam (bude umožňovat listování) ve formě tabulky, kde sloupce reprezentují id karty pacienta, jméno, příjmení, rodné číslo a adresu pacienta. Řádky reprezentují jednotlivé karty pacientů. Seznam bude umožňovat řazení dle id karty, jména, příjmení, rodného čísla a adresy pacienta 2. V bodě 5.1 hlavního toku systém zobrazí: jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, poznámku, alergie, pojišťovnu, seznam vyšetření, seznam operací a aktuální předepsané léky pacienta. Seznamy budou ve formě tabulky. V seznamech budou naplánované vyšetření a operace barevně odlišeny od provedených. Výjimky případu Správa pacientů odpovídají výjimkám případu užití 1. Alternativní toky případu Správa pacientů ID: 5.1 Správa pacientů: Zadáno existující rodné číslo Systém informuje lékaře, že zadané rodné číslo již existuje Lékař Předpoklady: 1. Lékař zadal rodné číslo, které existuje v systému Následné podmínky: 1. Je zobrazeno upozornění o existenci pacienta se stejným rodným číslem Akce pro spuštění: Lékař v kroku 4.2 (nebo 5.3.2) hlavního toku případu 5 potvrdí akci s platným předpokladem Alternativní tok: 1. Systém informuje lékaře o existenci stejného rodného čísla 2. Návrat k bodu 4.2 (nebo 5.3.1) hlavního toku případu 5 Zřídka Speciální požadavky: Případ užití Správa operací Případ užití správa operací je sjednocením teoretických případů užití Přidat operaci, Upravit operaci a Odstranit operaci. ID: 6 Správa operací Lékař vytvoří, upraví nebo odstraní operaci Lékař Předpoklady: 1. Lékař je autorizovaný v systému Následné podmínky: 1. Je vytvořena, upravena nebo odebrána operace Akce pro spuštění: Lékař vybere Správa operací Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam operací 2. Systém nabídne lékaři vytvoření nové operace, umožní zobrazit podrobnosti operace se seznamu operací, umožní vyhledat operaci podle zadaných parametrů (časový rozsah, jméno,příjmení a rodné číslo pacienta, jméno chirurga) 3. Když lékař zadá parametry pro vyhledání operace a vybere Vyhledat operaci 3.1. Systém zobrazí seznam nalezených operací 4. Když lékař vybere Nová operace 4.1. Dokud lékař nevybere pacienta Systém nabídne lékaři zadání parametrů pro vyhledání pacienta: jméno, příjmení, rodné číslo a adresa pacienta Lékař zadá parametry pro vyhledání pacienta a vybere Vyhledat Systém zobrazí seznam nalezených pacientů Systém nabídne lékaři výběr pacienta ze seznamu Lékař vybere Vybrat ze seznamu nalezených pacientů 4.2. Systém vybere pacienta a zobrazí okno s možností zadání data a času operace, jména přiděleného chirurga, typu, průběhu a poznámky operace 4.3. Lékař zadá údaje 4.4. Lékař potvrdí vytvoření operace 4.5. Systém uloží novou operaci a zobrazí potvrzení o vytvoření 5. Když lékař vybere u konkrétního operace Podrobnosti 5.1. Systém zobrazí okno s podrobnými informacemi o operaci (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, jméno chirurga, typ operace, poznámka, blok a název oddělení) 5.2. Systém nabídne lékaři upravit údaje o operaci a odstranění operace 5.3. Když lékař vybere Upravit Systém zobrazí okno s informacemi o operaci v editačním režimu Lékař potvrdí úpravu údajů (uložení změněných) Systém zaznamená změny údajů o operaci 5.4. Když lékař vybere Odstranit 19

20 Alternativní toky: Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Systém zobrazí dialog pro potvrzení operace Lékař potvrdí odebrání Systém odebere operaci a zobrazí informaci o odebrání Občas Speciální požadavky: 1. V bodě 1. (nebo 3.1) hlavního toku budou operace seřazeny sestupně podle data. Naplánované operace budu barevně odlišeny od provedených. Seznam bude zobrazen formou tabulky se sloupci: id operace, jméno a příjmení pacienta, typ operace, jméno chirurga. Výjimky případu Správa operací odpovídají výjimkám případu užití 1. Případ užití Správa vyšetření Případ užití správa vyšetření je sjednocením teoretických případů užití Přidat vyšetření, Upravit vyšetření a Odstranit vyšetření. ID: 7 Správa vyšetření Lékař vytvoří, upraví nebo odstraní vyšetření Lékař Předpoklady: 1. Lékař je autorizovaný v systému Následné podmínky: 1. Je vytvořeno, upraveno nebo odebráno vyšetření Akce pro spuštění: Lékař vybere Správa vyšetření Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam vyšetření 2. Systém nabídne lékaři vytvoření nového vyšetření, umožní zobrazit podrobnosti vyšetření se seznamu vyšetření,umožní vyhledat vyšetření podle zadaných parametrů (časový rozsah, jméno, příjmení, rodné číslo pacienta, jméno vyšetřujícího lékaře) 3. Když lékař zadá parametry pro vyhledání vyšetření a vybere Vyhledat vyšetření 3.1. Systém zobrazí seznam nalezených vyšetření 4. Když lékař vybere Nové vyšetření 4.1. Dokud lékař nevybere pacienta Systém nabídne lékaři zadání parametrů pro vyhledání pacienta: jméno, příjmení, rodné číslo a adresa pacienta Lékař zadá parametry pro vyhledání pacienta a vybere Vyhledat Systém zobrazí seznam nalezených pacientů Systém nabídne lékaři výběr pacienta ze seznamu Lékař vybere Vybrat ze seznamu nalezených pacientů 4.2. Systém vybere pacienta a zobrazí okno s možností zadání data a času, popisu, poznámky vyšetření 4.3. Systém nabídne <<Extend>> Předepiš léky 4.4. Lékař zadá údaje 4.5. Lékař potvrdí vytvoření vyšetření 4.6. Systém uloží nové vyšetření a zobrazí potvrzení o vytvoření 5. Když lékař vybere u konkrétního vyšetření Podrobnosti 5.1. Systém zobrazí okno s podrobnými informacemi o vyšetření (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo pacienta, jméno vyšetřujícího lékaře, datum a popis vyšetření, blok a název oddělení) 5.2. Systém nabídne lékaři upravit údaje o vyšetření a odstranění vyšetření 5.3. Když lékař vybere Upravit 5.4. Systém zobrazí okno s informacemi o vyšetření (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo pacienta, jméno vyšetřujícího lékaře, datum a popis vyšetření, blok a název oddělení) v editačním režimu Systém nabídne <<Extend>> Předepiš léky Lékař upraví údaje Lékař potvrdí úpravu údajů (uložení změněných) Systém zaznamená změny údajů o operaci 5.5. Když lékař vybere Odstranit Systém zobrazí dialog pro potvrzení operace Lékař potvrdí odebrání Systém odebere vyšetření a zobrazí informaci o odebrání Alternativní toky: Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Občas Speciální požadavky: 1. V bodě 1. (nebo 3.1) hlavního toku budou vyšetření seřazeny sestupně podle data. Naplánované vyšetření budu barevně odlišeny od provedených. Seznam bude zobrazen formou tabulky se sloupci: id vyšetření, jméno a příjmení pacienta,, jméno vyšetřujícího lékaře. 20

21 Výjimky případu Správa vyšetření odpovídají výjimkám případu užití 1. Případ užití Předepiš léky Případ užití předepiš léky je rozšířením případu užití Správa vyšetření ID: 8 Předepiš léky Systém umožní lékaři předepsat léky Lékař Předpoklady: 1. Lékař je autorizovaný v systému, lékař vybere Předepiš léky Následné podmínky: 1. Je zobrazeno rozšíření umožňující předepsat léky Akce pro spuštění: Lékař vybere Předpis Hlavní tok: 1. Systém zobrazí rozšíření umožňující předepsat léky 2. Systém umožní lékaři vybrat lék a zadat množství Občas Speciální požadavky: 1. V bodě 1. hlavního toku systém zobrazí tlačítko s funkcí přidání dalšího léku Případ užití Správa lékařů Případ užití správa lékařů je sjednocením teoretických případů užití Přidat lékaře, Upravit lékaře a Odstranit lékaře. ID: 9 Správa lékařů Primář vytvoří, upraví nebo odstraní lékaře. Primář Předpoklady: 1. Primář je autorizovaný v systému Následné podmínky: 1. Je vytvořen, upraven nebo odstraněn lékař Akce pro spuštění: Primář vybere Správa lékařů Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam lékařů 2. Systém nabídne primáři vytvoření nového lékaře nebo umožní zobrazit podrobnosti lékaře ze seznamu lékařů 3. Když primář vybere Nový lékař 3.1. Systém zobrazí okno s možností zadat/vybrat údaje o lékaři a umístění lékaře (blok, oddělení) 3.2. Primář zadá/vybere údaje 3.3. Primář potvrdí vytvoření lékaře 3.4. Systém uloží nového lékaře a zobrazí informaci o vytvoření 4. Když primář vybere u konkrétního lékaře Podrobnosti 5.6. Systém zobrazí okno s podrobnými informacemi o lékaři 5.7. Systém nabídne primáři upravit údaje nebo odstranit lékaře 5.8. Když lékař vybere Upravit 5.9. Systém zobrazí okno s informacemi o lékaři v editačním režimu Primář upraví údaje Lékař potvrdí úpravu údajů (uložení změněných) Systém zaznamená změny údajů o lékaři Když lékař vybere Odstranit Systém zobrazí dialog pro potvrzení operace Primář potvrdí odebrání Systém odebere lékaře a zobrazí informaci o odebrání Alternativní toky: Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Zřídka Speciální požadavky: 1. V bodě 1. hlavního toku bude seznam zobrazen formou tabulky se sloupci: jméno, příjmení, titul, specializace lékaře a název oddělení Výjimky případu Správa lékařů odpovídají výjimkám případu užití 1. Případ užití Správa sester Je podobný jako u správy lékařů. Výjimky případu Správa sester odpovídají výjimkám případu užití 1. 21

22 Případ užití Správa oddělení Případ užití správa oddělení je sjednocením teoretických případů užití Přidat oddělení, Aktualizovat oddělení a Zrušit oddělení. ID: 10 Správa oddělení Vedení přidá, aktualizuje nebo zruší oddělení Vedení Předpoklady: 1. Vedení je autorizováno v systému Následné podmínky: 1. Je přidáno, aktualizováno nebo zrušeno oddělení Akce pro spuštění: Vedení vybere Správa oddělení Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam dostupných oddělení 2. Systém nabídne vedení přidání nového oddělení a také umožní aktualizaci/zrušení oddělení 3. Když vedení vybere Přidat oddělení 3.1. Systém zobrazí okno s možností zadání názvu a bloku oddělení 3.2. Vedení zadá údaje 3.3. Vedení potvrdí přidání oddělení 3.4. Systém uloží nové oddělení a zobrazí potvrzení o přidání 4. Když vedení vybere u konkrétního oddělení Aktualizovat 4.1. Systém zobrazí okno s informacemi o oddělení (název, blok) v editačním režimu 4.2. Vedení potvrdí úpravu údajů (uložení změněných) 4.3. Systém zaznamená změny údajů o oddělení 5. Když vedení vybere u konkrétního oddělení Zrušit 5.1. Systém zobrazí dialog pro potvrzení operace 5.2. Vedení potvrdí zrušení 5.3. Systém zjistí, zda lze zrušit oddělení (nikdo nesmí být přiřazen danému oddělení) 5.4. Když LZE zrušit oddělení Systém zruší oddělení a zobrazí informaci o zrušení 5.5. Když NELZE zrušit oddělení Systém zobrazí informaci, že nelze zrušit oddělení Alternativní toky: Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Zřídka Speciální požadavky: Výjimky případu Správa oddělení odpovídají výjimkám případu užití 1. Konceptuální diagram tříd 22

23 Návrh schématu databáze 23

24 Diagram návrhových tříd (1. část) 24

25 Diagram návrhových tříd (2. část) 25

26 Diagram sekvence k případu užití Správa léků 26

27 Diagram sekvence k případu užití Předepiš léky 27

28 Stavový diagram návaznosti obrazovek 28

29 Přejímací testy Odebrání pacienta Popis Lékař (primář nebo vedení) odstraní pacienta s rodným číslem X. Předpoklady V databázi se nachází pacient s rodným číslem X. Lékař (primář nebo vedení) je přihlášen do systému. Postup 1). a) Lékař (primář nebo vedení) zvolí v hlavním okně Správa pacientů. b) Možné reakce i) Systém zobrazí okno správy pacientů ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 2). a) Lékař (primář nebo veden)í zadá X do vyhledávacího pole a poté zadá Vyhledat b) Možné reakce i) Systém zobrazí seznam s jedním nalezeným pacientem, kterému odpovídá rodné číslo X. ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 3). a) Lékař (primář nebo vedení) vybere Detail u nalezeného pacienta s rodným číslem X. b) Možné reakce i) Systém zobrazí podrobné informace o pacientovi a možnosti: Upravit, Odstranit ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 4). a) Lékař (primář nebo vedení) vybere Odstranit i) Systém zobrazí zprávu o potvrzení operace odstranění. ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 5). a) Lékař (primář nebo vedení) potvrdí odstranění pacienta i) Systém smaže pacienta a s ním související záznamy z databáze ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému Změna názvu oddělení Popis Vedení změní název oddělení X na název Y. Předpoklady V databázi existuje oddělení s názvem X Vedení je přihlášeno do systému. Postup 1). a) Vedení zvolí v hlavním okně Správa oddělení. b) Možné reakce i) Systém zobrazí okno správy oddělení se seznamem všech dostupných oddělení ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 29

30 2). a) Vedení vybere Aktualizovat u oddělení s názvem X. b) Možné reakce i) Systém zobrazí okno s vybraným oddělením (název X) v editačním režimu. ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 3). a) Vedení změní název oddělení na Y a poté vybere Uložit b) Možné reakce i) Systém uloží nový název oddělení do databáze ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 30

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Datum: 16. 1. 2014 Verze: 01 OBSAH Obsah... 2 1 Přístup k tréninkové skupině v systému CzechTriSeries... 3 1.1 Přihlášení

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...3 Co je ISDP...3 Jaké jsou funkce ISDP...3 Slovník pojmů...3 Dílčí DP...3 DS...3 ISDP...3 JeDP...3 OS...3 SlDP...3

Více

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS výtah z ukázkového příkladu Cestovní kancelář z knihy Buchalcevová Alena, Stanovská Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Příručka pro plánovače IS MPP

Příručka pro plánovače IS MPP Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

[XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB

[XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB D2 [XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB Radek Ježdík Petr Hejhal Petr Smrček jezdirad@fel.cvut.cz hejhape1@fel.cvut.cz smrcepet@fel.cvut.cz 27. října 2013 Případy

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

30 APZ Klienti. Popis modulu

30 APZ Klienti. Popis modulu 30 APZ Klienti Uživatelský modul APZ Klienti náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci klientů agentury

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Požadavky Modelování případů užití

Požadavky Modelování případů užití Požadavky Modelování případů užití Požadavky část 2 Clear View Training 2005 v2.2 1 4.2 Modelování případů užití Modelování případů užití je jednou z forem inženýrství požadavků Modelování případů užití

Více

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Manuál aplikace SERBR Servisní systém s čtečkou čárových kódů Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Dobrý den, Vítáme Vás v aplikaci SERBR - Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Aplikace slouží k evidování

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník 20.5.2014 Obsah 1 Slovo úvodem 3 2 Role v aplikaci DAS 4 3 Slovník pojmů 5 4 Domovská stránka obchodníka 6 5 Vytvoření kampaně 8 5.1 Informace

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Manuál k online obchodování

Manuál k online obchodování Manuál k online obchodování I. Vyhledání cenného papíru Nejrychlejší vyhledání cenného papíru provedete přímo na hlavní stránce sekce obchodování Moje oblíbené, a to podle názvu, ISINu nebo kódu WKN. Hledaný

Více

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz Uživatelská příručka epusa Únor 2011 Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více