Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu"

Transkript

1 Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak /2010 1

2 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat informace o jednotlivých odděleních, lécích, pacientech, sestrách, lékařích a vyšetřeních pacientů. Vedení potřebuje tyto informace pro zjednodušení práce jednotlivých oddělení, ke snadnější archivaci, dostupnosti a ukládání dat. Tímto by se zjednodušil chod organizace, přehlednost a dostupnost údajů. Systém by měl obsahovat správu uživatelů a měl by vzít v potaz zabezpečení systému jako jednu z největších priorit. Systém by měl zahrnout hiearchii zaměstnanců včetně jejich možností editace v IS. Sestry by měli mít ty nejzákladnější práva pouze k nahlédnutí informací o pacientech, operacích či vyšetřeních. Vyjímečným případem jsou sestry které budou moct editovat informace o podávaných lécích. Lékaři, včetně primářů by měli mít možnost editovat pacientovy záznamy (vyšetření) pouze ze svého oddělení, avšak měli by mít možnost nahlédnout k datům i z jiných oddělení bez možnosti editace. Primáři by měli mít možnost správy informací o svých lékařích a sestrách, včetně přijímání nových, či mazání starých. Lékaři budou mít možnost spravovat informace o operacích a pacientech vyšetřeních na svých odděleních. Vedení nemocnice by mělo mít k dispozici informace o chodu celé organizace, včetně možnosti editace záznamů svých podřízených. Vedení může libovolně editovat informace o primářích, lékařích, odděleních, vyšetřeních, sestrách ale i pacientů. Administrátoři by pak měli mít možnost editovat všechna data v případě potřeby. Systém bude implementován jako samostatná aplikace, která bude komunikovat s databázovým serverem. Systém by měl být jednoduchý a přehledný, aby lékaři neztráceli zbytečně čas s papírováním a údržbou kartotéky, ale mohli se plně věnovat léčbě pacientů. FN používá na všech svých počítačích OS Windows. Požadovaný informační systém musí běžet pod OS Windows, přičemž běh pod dalšími OS není potřeba. Analýza požadavků Z neformální specifikace plynou následující požadavky na systém: abstraktní aktéři Sestra reprezentuje nejobecnějšího aktéra, který má pouze možnost prohlížet data v systému: Zobrazení vyšetření, operací, dostupných léků a informací o pacientech nejen z oddělení ke kterému je přiřazena. Potomkem je aktér sestra s právy pro léky. Sestra s právy pro léky reprezentuje aktéra, který má možnost spravovat léky daného oddělení. Potomkem je lékař. Lékař reprezentuje aktéra, který má možnost spravovat vyšetření, pacienty a operace na svém oddělení. Potomkem je aktér primář. Primář reprezentuje aktéra, který má možnost spravovat data o svých podřízených (lékaři a sestry). 2

3 speciální aktéři Vedení je aktérem s nejvyššími právy v systému. Má tedy možnost měnit, vytvářet, rušit a zobrazovat veškerá data v systému (Komunikuje se všemi případy užití). Následující diagram případů užití zobrazuje případy užití asociované s výše uvedenými aktéry. Plán projektu Analýza požadavků ukazuje, že se jedná o relativně netriviální systém a jeho realizaci je možné rozdělit na několik iterací v rámci uvažovaného iterativního životního cyklu vývoje. Rozhodli jsme se rozdělit vývoj na 3 iterace. Vyplynulo to z možnosti intuitivně rozdělit požadavky na 3 části, a to základní zobrazení dat, správa pacientů a vyšetření a konečně finální úprava zahrnující správu všech ostatních dat. (Správa lékařů, sester, oddělení). 3

4 1. iterace Výsledkem první iterace by měl být prototyp pouze s funkčností zobrazování libovolnému uživateli, v tomto případě roli sestry. Prozatím se nebude brát v úvahu autentizace a autorizace. 2. iterace Výsledkem druhé iterace je rozšíření předchozí iterace o nové 2 úrovně uživatelů, konkrétně lékaře, který bude mít možnost spravovat vyšetření, popřípadě předepisovat léky a sestry s právy pro správu léků. 4

5 3. iterace Poslední iterace by měla být finální verze aplikace. Zavedení nových uživatelů a především možnost upravovat všechna data obsažená v systému, včetně CRUD operací nad sestrami, lékaři a odděleními. 5

6 Nemocnice Projekt do předmětu AIS Modely 1. iterace Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak /2010 6

7 Diagram případů užití Specifikace případů užití Případ užití Zobraz kartu pacienta ID: 1 Zobraz kartu pacienta Zobrazí kartu pacienta Sestra Předpoklady: 1. Žádný Následné podmínky: 1. Je zobrazena karta pacienta Akce pro spuštění: Sestra vybere Pacienti Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam karet pacientů 2. Dokud sestra nevybere kartu pacienta 2.1. Systém nabídne sestře zadání parametrů pro vyhledání karet: jméno, příjmení, rodné číslo a adresa pacienta 2.2. Pokud sestra zadá parametry hledání a klikne na Vyhledat Systém zobrazí seznam vyhledaných karet pacientů 2.3. Sestra vybere Detail karty ze seznamu karet pacientů 3. Systém zobrazí kartu pacienta Alternativní toky: Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Často Speciální požadavky: 1. V bodě 1. a hlavního toku systém zobrazí seznam (bude umožňovat listování) ve formě tabulky, kde sloupce reprezentují id karty, jméno, příjmení, rodné číslo a adresu pacienta. Řádky reprezentují jednotlivé karty pacientů. 2. V bodě 1. a hlavního toku bude seznam umožňovat řazení dle id karty, jména, příjmení, rodného čísla a adresy pacienta Výjimky případu užití Zobraz kartu pacienta ID: 1.E.1 Zobraz kartu pacienta: Storno Sestra ukončí případ užití Sestra Předpoklady: 1. Žádný Následné podmínky: 1. Karta pacienta nebyla zobrazena Akce pro spuštění: Selhání v libovolném místě toku případu 1 Tok: 1. Sestra zvolí storno kdykoli v průběhu hlavního toku případu 1 Zřídka ID: 1.E.2 Zobraz kartu pacienta: Selhání operace Systém nedokáže pokračovat v případu a ukončí ho Sestra nebo systém Předpoklady: 1. Systém neprovedl korektně některý krok hlavního toku případu 1 2. Systém nespadl Následné podmínky: 1. Karta pacienta nebyla zobrazena 7

8 Akce pro spuštění: Selhání v libovolném místě toku případu 1 Tok: 1. Systém informuje sestru o selhání 2. Systém vrátí sestru do místa odkud vyvolala případ užití Zřídka ID: 1.E.3 Zobraz kartu pacienta: Selhání systému Systém nedokáže pokračovat v činnosti Sestra nebo systém Předpoklady: 1. Systém provedl nekorektní operaci 2. Systém nemůže pokračovat v činnosti Následné podmínky: 1. Karta pacienta nebyla zobrazena 2. Systém je ukončen Akce pro spuštění: Selhání v libovolném místě toku případu 1 Tok: 1. Systém informuje sestru o selhání 2. Systém se ukončí Zřídka Případ užití Zobraz operace ID: 2 Zobraz operace Zobrazí seznam operací podle zadaných kriterií Sestra Předpoklady: 1. Žádný Následné podmínky: 1. Je zobrazen seznam operací podle zadaných kriterií Akce pro spuštění: Sestra vybere Operace Hlavní tok: 1. Dokud nejsou správně zadaná omezení pro zobrazení seznamu operací 1.1. Systém nabídne sestře volbu následujících omezení pro zobrazení seznamu operací: časový rozsah, typ operace, jméno chirurga 1.2. Sestra změní hodnoty omezení nebo ponechá výchozí hodnoty omezení 1.3. Sestra potvrdí zobrazení 2. Systém zobrazí seznam operací podle zadaných kriterií Alternativní toky: 1. Neplatný časový rozsah Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Občas Speciální požadavky: 1. V bodě 1.1 hlavního toku systém nabídne výchozí hodnoty u následujících položek: časový rozsah od aktuálního data do budoucnosti, typ operace vše, jméno chirurga všichni 2. V bodě 2 hlavního toku systém zobrazí seznam (bude umožňovat listování) ve formě tabulky, kde sloupce reprezentují id, datum a čas, typ a poznámka operace, jméno chirurga, jméno a příjmení pacienta a řádky reprezentují jednotlivé operace. V seznamu budou naplánované operace barevně odlišeny od provedených. Jméno a příjmení pacienta bude odkazem na kartu pacienta. Alternativní toky případu Zobraz operace ID: 2.1 Zobraz operace: Neplatný časový rozsah Systém informuje sestru, že zadala neplatný časový rozsah Sestra Předpoklady: 1. Sestra zadala neplatný časový rozsah (nesmyslný interval) Následné podmínky: 1. Je zobrazeno upozornění na neplatný časový rozsah Akce pro spuštění: Sestra v kroku 1.3 hlavního toku případu 2 potvrdí zobrazení se zadaným neplatným časovým rozsahem Alternativní tok: 1. Systém informuje sestru o zadaném neplatném časovém rozsahu 2. Návrat k bodu 1.1 hlavního toku případu 4 Zřídka Speciální požadavky: Výjimky případu Zobraz operace odpovídají výjimkám případu užití 1. 8

9 Případ užití Zobraz vyšetření ID: 3 Zobraz vyšetření Zobrazí seznam vyšetření podle zadaných kriterií Sestra Předpoklady: 1. Žádný Následné podmínky: 1. Je zobrazen seznam vyšetření podle zadaných kriterií Akce pro spuštění: Sestra vybere Zobraz vyšetření Hlavní tok: 1. Dokud nejsou správně zadaná omezení pro zobrazení seznamu vyšetření 1.1. Systém nabídne sestře volbu následujících omezení pro zobrazení seznamu vyšetření: časový rozsah, jméno lékaře 1.2. Sestra změní hodnoty omezení nebo ponechá výchozí hodnoty omezení 1.3. Sestra potvrdí zobrazení 2. Systém zobrazí seznam vyšetření podle zadaných kriterií Alternativní toky: 1. Neplatný časový rozsah Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Občas Speciální požadavky: 1. V bodě 1.1 hlavního toku systém nabídne výchozí hodnoty u následujících položek: časový rozsah od aktuálního data do budoucnosti, jméno lékaře všichni 2. V bodě 2 hlavního toku systém zobrazí seznam (bude umožňovat listování) ve formě tabulky, kde sloupce reprezentují id, datum a čas, jméno lékaře, jméno a příjmení pacienta a řádky reprezentují jednotlivá vyšetření. V seznamu budou naplánované operace barevně odlišeny od provedených. Jméno a příjmení pacienta bude odkazem na kartu pacienta. Alternativní toky případu Zobraz vyšetření ID: 3.1 Zobraz operace: Neplatný časový rozsah Systém informuje sestru, že zadala neplatný časový rozsah Sestra Předpoklady: 1. Sestra zadala neplatný časový rozsah (nesmyslný interval) Následné podmínky: 1. Je zobrazeno upozornění na neplatný časový rozsah Akce pro spuštění: Sestra v kroku 1.3 hlavního toku případu 3 potvrdí zobrazení se zadaným neplatným časovým rozsahem Alternativní tok: 1. Systém informuje sestru o zadaném neplatném časovém rozsahu 2. Návrat k bodu 1.1 hlavního toku případu 3 Zřídka Speciální požadavky: Výjimky případu Zobraz vyšetření odpovídají výjimkám případu užití 1. 9

10 Konceptuální diagram tříd Návrh schématu databáze 10

11 Návrh architektury aplikace 11

12 Diagram návrhových tříd (1. část) 12

13 Diagram návrhových tříd (2. část) 13

14 Diagram sekvence k případu užití Zobraz kartu pacienta 14

15 Diagram sekvence k případu užití Zobraz kartu pacienta (pokračování) 15

16 Diagram sekvence k případu užití Zobraz operace 16

17 Nemocnice Projekt do předmětu AIS Modely Výsledné modely Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak /

18 Specifikace případů užití Případ užití Správa léků Případ užití správa léků je sjednocením teoretických případů užití Přidat lék, Upravit lék a Odstranit lék. ID: 4 Správa léků Sestra s právy pro léky přidá, upraví nebo odebere léčivo Sestra s právy pro léky Předpoklady: 1. Sestra s právy pro léky je autorizovaná v systému Následné podmínky: 1. Je přidáno, upraveno nebo odebráno léčivo Akce pro spuštění: Sestra s právy pro léky vybere Správa léků Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam dostupných léků 2. Systém nabídne sestře s právy pro léky přidání nového léku a také umožní upravení/odstranění léku z uvedeného seznamu 3. Když sestra vybere Přidat lék 3.1. Systém zobrazí okno s možností zadání názvu a kódu léku 3.2. Sestra zadá údaje 3.3. Sestra potvrdí přidání léku 3.4. Systém uloží nový lék a zobrazí potvrzení o přidání 4. Když sestra vybere u konkrétního typu léku Upravit lék 4.1. Systém zobrazí okno s informacemi o léku (název, kód) v editačním režimu 4.2. Sestra potvrdí úpravu údajů (uložení změněných) 4.3. Systém zaznamená změny údajů o léku 5. Když sestra vybere u konkrétního typu léku Odebrat lék 5.1. Systém zobrazí dialog pro potvrzení operace 5.2. Sestra potvrdí odebrání léku 5.3. Systém odebere lék Alternativní toky: Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Občas Speciální požadavky: Výjimky případu Správa léků odpovídají výjimkám případu užití 1. Případ užití Správa pacientů Případ užití správa pacientů je sjednocením teoretických případů užití Přidat pacienta, Upravit pacienta a Odstranit pacienta. ID: 5 Správa pacientů Lékař vytvoří, upraví nebo odebere pacienta Lékař Předpoklady: 1. Lékař je autorizovaný v systému Následné podmínky: 1. Je vytvořen, upraven nebo odebrán pacient Akce pro spuštění: Lékař vybere Správa pacientů Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam pacientů 2. Systém nabídne lékaři vytvoření nového pacienta, umožní zobrazit podrobnosti pacienta z uvedeného seznamu, umožní vyhledat pacienta dle parametrů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa pacienta 3. Když lékař zadá parametry pro vyhledání pacienta a vybere Vyhledat pacienta 3.1. Systém zobrazí seznam nalezených pacientů 4. Když lékař vybere Nový pacient 4.1. Systém zobrazí okno s možností zadání jména, příjmení, adresy, rodného čísla, poznámky, alergií a pojišťovny pacienta 4.2. Lékař potvrdí vytvoření pacienta 4.3. Systém uloží nového pacienta a zobrazí potvrzení o vytvoření 5. Když lékař u konkrétního pacienta vybere Detail 5.1. Systém zobrazí okno s podrobnými informacemi o pacientovi (kartu pacienta) 5.2. Systém nabídne lékaři úpravu údajů a odstranění pacienta 5.3. Když lékař vybere Upravit Systém zobrazí okno s informacemi o pacientovi v editačním režimu Lékař potvrdí úpravu údajů (uložení změněných) Systém zaznamená změny údajů o pacientovi 5.4. Když lékař vybere Odstranit Systém zobrazí dialog pro potvrzení operace Lékař potvrdí odebrání Systém odebere pacienta a zobrazí informaci o odebrání 18

19 Alternativní toky: Zadáno existující rodné číslo Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Občas Speciální požadavky: 1. V bodě 1. a 3.1 hlavního toku systém zobrazí seznam (bude umožňovat listování) ve formě tabulky, kde sloupce reprezentují id karty pacienta, jméno, příjmení, rodné číslo a adresu pacienta. Řádky reprezentují jednotlivé karty pacientů. Seznam bude umožňovat řazení dle id karty, jména, příjmení, rodného čísla a adresy pacienta 2. V bodě 5.1 hlavního toku systém zobrazí: jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, poznámku, alergie, pojišťovnu, seznam vyšetření, seznam operací a aktuální předepsané léky pacienta. Seznamy budou ve formě tabulky. V seznamech budou naplánované vyšetření a operace barevně odlišeny od provedených. Výjimky případu Správa pacientů odpovídají výjimkám případu užití 1. Alternativní toky případu Správa pacientů ID: 5.1 Správa pacientů: Zadáno existující rodné číslo Systém informuje lékaře, že zadané rodné číslo již existuje Lékař Předpoklady: 1. Lékař zadal rodné číslo, které existuje v systému Následné podmínky: 1. Je zobrazeno upozornění o existenci pacienta se stejným rodným číslem Akce pro spuštění: Lékař v kroku 4.2 (nebo 5.3.2) hlavního toku případu 5 potvrdí akci s platným předpokladem Alternativní tok: 1. Systém informuje lékaře o existenci stejného rodného čísla 2. Návrat k bodu 4.2 (nebo 5.3.1) hlavního toku případu 5 Zřídka Speciální požadavky: Případ užití Správa operací Případ užití správa operací je sjednocením teoretických případů užití Přidat operaci, Upravit operaci a Odstranit operaci. ID: 6 Správa operací Lékař vytvoří, upraví nebo odstraní operaci Lékař Předpoklady: 1. Lékař je autorizovaný v systému Následné podmínky: 1. Je vytvořena, upravena nebo odebrána operace Akce pro spuštění: Lékař vybere Správa operací Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam operací 2. Systém nabídne lékaři vytvoření nové operace, umožní zobrazit podrobnosti operace se seznamu operací, umožní vyhledat operaci podle zadaných parametrů (časový rozsah, jméno,příjmení a rodné číslo pacienta, jméno chirurga) 3. Když lékař zadá parametry pro vyhledání operace a vybere Vyhledat operaci 3.1. Systém zobrazí seznam nalezených operací 4. Když lékař vybere Nová operace 4.1. Dokud lékař nevybere pacienta Systém nabídne lékaři zadání parametrů pro vyhledání pacienta: jméno, příjmení, rodné číslo a adresa pacienta Lékař zadá parametry pro vyhledání pacienta a vybere Vyhledat Systém zobrazí seznam nalezených pacientů Systém nabídne lékaři výběr pacienta ze seznamu Lékař vybere Vybrat ze seznamu nalezených pacientů 4.2. Systém vybere pacienta a zobrazí okno s možností zadání data a času operace, jména přiděleného chirurga, typu, průběhu a poznámky operace 4.3. Lékař zadá údaje 4.4. Lékař potvrdí vytvoření operace 4.5. Systém uloží novou operaci a zobrazí potvrzení o vytvoření 5. Když lékař vybere u konkrétního operace Podrobnosti 5.1. Systém zobrazí okno s podrobnými informacemi o operaci (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, jméno chirurga, typ operace, poznámka, blok a název oddělení) 5.2. Systém nabídne lékaři upravit údaje o operaci a odstranění operace 5.3. Když lékař vybere Upravit Systém zobrazí okno s informacemi o operaci v editačním režimu Lékař potvrdí úpravu údajů (uložení změněných) Systém zaznamená změny údajů o operaci 5.4. Když lékař vybere Odstranit 19

20 Alternativní toky: Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Systém zobrazí dialog pro potvrzení operace Lékař potvrdí odebrání Systém odebere operaci a zobrazí informaci o odebrání Občas Speciální požadavky: 1. V bodě 1. (nebo 3.1) hlavního toku budou operace seřazeny sestupně podle data. Naplánované operace budu barevně odlišeny od provedených. Seznam bude zobrazen formou tabulky se sloupci: id operace, jméno a příjmení pacienta, typ operace, jméno chirurga. Výjimky případu Správa operací odpovídají výjimkám případu užití 1. Případ užití Správa vyšetření Případ užití správa vyšetření je sjednocením teoretických případů užití Přidat vyšetření, Upravit vyšetření a Odstranit vyšetření. ID: 7 Správa vyšetření Lékař vytvoří, upraví nebo odstraní vyšetření Lékař Předpoklady: 1. Lékař je autorizovaný v systému Následné podmínky: 1. Je vytvořeno, upraveno nebo odebráno vyšetření Akce pro spuštění: Lékař vybere Správa vyšetření Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam vyšetření 2. Systém nabídne lékaři vytvoření nového vyšetření, umožní zobrazit podrobnosti vyšetření se seznamu vyšetření,umožní vyhledat vyšetření podle zadaných parametrů (časový rozsah, jméno, příjmení, rodné číslo pacienta, jméno vyšetřujícího lékaře) 3. Když lékař zadá parametry pro vyhledání vyšetření a vybere Vyhledat vyšetření 3.1. Systém zobrazí seznam nalezených vyšetření 4. Když lékař vybere Nové vyšetření 4.1. Dokud lékař nevybere pacienta Systém nabídne lékaři zadání parametrů pro vyhledání pacienta: jméno, příjmení, rodné číslo a adresa pacienta Lékař zadá parametry pro vyhledání pacienta a vybere Vyhledat Systém zobrazí seznam nalezených pacientů Systém nabídne lékaři výběr pacienta ze seznamu Lékař vybere Vybrat ze seznamu nalezených pacientů 4.2. Systém vybere pacienta a zobrazí okno s možností zadání data a času, popisu, poznámky vyšetření 4.3. Systém nabídne <<Extend>> Předepiš léky 4.4. Lékař zadá údaje 4.5. Lékař potvrdí vytvoření vyšetření 4.6. Systém uloží nové vyšetření a zobrazí potvrzení o vytvoření 5. Když lékař vybere u konkrétního vyšetření Podrobnosti 5.1. Systém zobrazí okno s podrobnými informacemi o vyšetření (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo pacienta, jméno vyšetřujícího lékaře, datum a popis vyšetření, blok a název oddělení) 5.2. Systém nabídne lékaři upravit údaje o vyšetření a odstranění vyšetření 5.3. Když lékař vybere Upravit 5.4. Systém zobrazí okno s informacemi o vyšetření (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo pacienta, jméno vyšetřujícího lékaře, datum a popis vyšetření, blok a název oddělení) v editačním režimu Systém nabídne <<Extend>> Předepiš léky Lékař upraví údaje Lékař potvrdí úpravu údajů (uložení změněných) Systém zaznamená změny údajů o operaci 5.5. Když lékař vybere Odstranit Systém zobrazí dialog pro potvrzení operace Lékař potvrdí odebrání Systém odebere vyšetření a zobrazí informaci o odebrání Alternativní toky: Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Občas Speciální požadavky: 1. V bodě 1. (nebo 3.1) hlavního toku budou vyšetření seřazeny sestupně podle data. Naplánované vyšetření budu barevně odlišeny od provedených. Seznam bude zobrazen formou tabulky se sloupci: id vyšetření, jméno a příjmení pacienta,, jméno vyšetřujícího lékaře. 20

21 Výjimky případu Správa vyšetření odpovídají výjimkám případu užití 1. Případ užití Předepiš léky Případ užití předepiš léky je rozšířením případu užití Správa vyšetření ID: 8 Předepiš léky Systém umožní lékaři předepsat léky Lékař Předpoklady: 1. Lékař je autorizovaný v systému, lékař vybere Předepiš léky Následné podmínky: 1. Je zobrazeno rozšíření umožňující předepsat léky Akce pro spuštění: Lékař vybere Předpis Hlavní tok: 1. Systém zobrazí rozšíření umožňující předepsat léky 2. Systém umožní lékaři vybrat lék a zadat množství Občas Speciální požadavky: 1. V bodě 1. hlavního toku systém zobrazí tlačítko s funkcí přidání dalšího léku Případ užití Správa lékařů Případ užití správa lékařů je sjednocením teoretických případů užití Přidat lékaře, Upravit lékaře a Odstranit lékaře. ID: 9 Správa lékařů Primář vytvoří, upraví nebo odstraní lékaře. Primář Předpoklady: 1. Primář je autorizovaný v systému Následné podmínky: 1. Je vytvořen, upraven nebo odstraněn lékař Akce pro spuštění: Primář vybere Správa lékařů Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam lékařů 2. Systém nabídne primáři vytvoření nového lékaře nebo umožní zobrazit podrobnosti lékaře ze seznamu lékařů 3. Když primář vybere Nový lékař 3.1. Systém zobrazí okno s možností zadat/vybrat údaje o lékaři a umístění lékaře (blok, oddělení) 3.2. Primář zadá/vybere údaje 3.3. Primář potvrdí vytvoření lékaře 3.4. Systém uloží nového lékaře a zobrazí informaci o vytvoření 4. Když primář vybere u konkrétního lékaře Podrobnosti 5.6. Systém zobrazí okno s podrobnými informacemi o lékaři 5.7. Systém nabídne primáři upravit údaje nebo odstranit lékaře 5.8. Když lékař vybere Upravit 5.9. Systém zobrazí okno s informacemi o lékaři v editačním režimu Primář upraví údaje Lékař potvrdí úpravu údajů (uložení změněných) Systém zaznamená změny údajů o lékaři Když lékař vybere Odstranit Systém zobrazí dialog pro potvrzení operace Primář potvrdí odebrání Systém odebere lékaře a zobrazí informaci o odebrání Alternativní toky: Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Zřídka Speciální požadavky: 1. V bodě 1. hlavního toku bude seznam zobrazen formou tabulky se sloupci: jméno, příjmení, titul, specializace lékaře a název oddělení Výjimky případu Správa lékařů odpovídají výjimkám případu užití 1. Případ užití Správa sester Je podobný jako u správy lékařů. Výjimky případu Správa sester odpovídají výjimkám případu užití 1. 21

22 Případ užití Správa oddělení Případ užití správa oddělení je sjednocením teoretických případů užití Přidat oddělení, Aktualizovat oddělení a Zrušit oddělení. ID: 10 Správa oddělení Vedení přidá, aktualizuje nebo zruší oddělení Vedení Předpoklady: 1. Vedení je autorizováno v systému Následné podmínky: 1. Je přidáno, aktualizováno nebo zrušeno oddělení Akce pro spuštění: Vedení vybere Správa oddělení Hlavní tok: 1. Systém zobrazí seznam dostupných oddělení 2. Systém nabídne vedení přidání nového oddělení a také umožní aktualizaci/zrušení oddělení 3. Když vedení vybere Přidat oddělení 3.1. Systém zobrazí okno s možností zadání názvu a bloku oddělení 3.2. Vedení zadá údaje 3.3. Vedení potvrdí přidání oddělení 3.4. Systém uloží nové oddělení a zobrazí potvrzení o přidání 4. Když vedení vybere u konkrétního oddělení Aktualizovat 4.1. Systém zobrazí okno s informacemi o oddělení (název, blok) v editačním režimu 4.2. Vedení potvrdí úpravu údajů (uložení změněných) 4.3. Systém zaznamená změny údajů o oddělení 5. Když vedení vybere u konkrétního oddělení Zrušit 5.1. Systém zobrazí dialog pro potvrzení operace 5.2. Vedení potvrdí zrušení 5.3. Systém zjistí, zda lze zrušit oddělení (nikdo nesmí být přiřazen danému oddělení) 5.4. Když LZE zrušit oddělení Systém zruší oddělení a zobrazí informaci o zrušení 5.5. Když NELZE zrušit oddělení Systém zobrazí informaci, že nelze zrušit oddělení Alternativní toky: Výjimky: Storno Selhání operace Selhání systému Zřídka Speciální požadavky: Výjimky případu Správa oddělení odpovídají výjimkám případu užití 1. Konceptuální diagram tříd 22

23 Návrh schématu databáze 23

24 Diagram návrhových tříd (1. část) 24

25 Diagram návrhových tříd (2. část) 25

26 Diagram sekvence k případu užití Správa léků 26

27 Diagram sekvence k případu užití Předepiš léky 27

28 Stavový diagram návaznosti obrazovek 28

29 Přejímací testy Odebrání pacienta Popis Lékař (primář nebo vedení) odstraní pacienta s rodným číslem X. Předpoklady V databázi se nachází pacient s rodným číslem X. Lékař (primář nebo vedení) je přihlášen do systému. Postup 1). a) Lékař (primář nebo vedení) zvolí v hlavním okně Správa pacientů. b) Možné reakce i) Systém zobrazí okno správy pacientů ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 2). a) Lékař (primář nebo veden)í zadá X do vyhledávacího pole a poté zadá Vyhledat b) Možné reakce i) Systém zobrazí seznam s jedním nalezeným pacientem, kterému odpovídá rodné číslo X. ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 3). a) Lékař (primář nebo vedení) vybere Detail u nalezeného pacienta s rodným číslem X. b) Možné reakce i) Systém zobrazí podrobné informace o pacientovi a možnosti: Upravit, Odstranit ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 4). a) Lékař (primář nebo vedení) vybere Odstranit i) Systém zobrazí zprávu o potvrzení operace odstranění. ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 5). a) Lékař (primář nebo vedení) potvrdí odstranění pacienta i) Systém smaže pacienta a s ním související záznamy z databáze ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému Změna názvu oddělení Popis Vedení změní název oddělení X na název Y. Předpoklady V databázi existuje oddělení s názvem X Vedení je přihlášeno do systému. Postup 1). a) Vedení zvolí v hlavním okně Správa oddělení. b) Možné reakce i) Systém zobrazí okno správy oddělení se seznamem všech dostupných oddělení ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 29

30 2). a) Vedení vybere Aktualizovat u oddělení s názvem X. b) Možné reakce i) Systém zobrazí okno s vybraným oddělením (název X) v editačním režimu. ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 3). a) Vedení změní název oddělení na Y a poté vybere Uložit b) Možné reakce i) Systém uloží nový název oddělení do databáze ii) Chyba, selhání operace iii) Chyba, selhání systému 30

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o.

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o. REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) 24. 03. 2010 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka pro farmáře Registr vinic žádost o zatřídění vína Verze 2.0 Datum vydání:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Semestrální práce 2 znakový strom

Semestrální práce 2 znakový strom Semestrální práce 2 znakový strom Ondřej Petržilka Datový model BlockFileRecord Bázová abstraktní třída pro záznam ukládaný do blokového souboru RhymeRecord Konkrétní třída záznamu ukládaného do blokového

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Týmový Hlídač úkolů 1.0

Týmový Hlídač úkolů 1.0 Týmový Hlídač úkolů 1.0 Program Hlídač úkolů slouží ke sledování jednotlivých fází úkolů, od počátečního zadání, přes urgování, až po jejich splnění a následnou zpětnou vazbu. OBSAH.. 1 1. Nastavení programu

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Datum: 16. 1. 2014 Verze: 01 OBSAH Obsah... 2 1 Přístup k tréninkové skupině v systému CzechTriSeries... 3 1.1 Přihlášení

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Užitečné postupy a doporučení Obsah 1 Role uživatelů...3 2 Odesílání otázek...3 3 Přehled otázek...4 3.1 Orientace v přehledu...4 3.2 Základní údaje otázky...5

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Use Case Model - Complete Report Grouped by Item Kind, Full Descriptions

Use Case Model - Complete Report Grouped by Item Kind, Full Descriptions Use Case Model - Complete Report Grouped by Item Kind, Full Descriptions Generated by Serlio Software Case Complete Report Contents: Description: casecomplete Use Cases... 2 Přihlášení uživatele... 2 Registrace

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Elektronická zdravotní karta

Elektronická zdravotní karta VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Elektronická zdravotní karta (semestrální projekt) ZS 2009-2010 Analýza Implementace Číslo skupiny: Členové skupiny:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Základní rozdělení webu veřejná část (veřejná URL adresa) administrátorská část (veřejná URL adresa a přihlášení zadáním jména a hesla) Veřejná část

Více

Manuál k online obchodování

Manuál k online obchodování Manuál k online obchodování I. Vyhledání cenného papíru Nejrychlejší vyhledání cenného papíru provedete přímo na hlavní stránce sekce obchodování Moje oblíbené, a to podle názvu, ISINu nebo kódu WKN. Hledaný

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Národní registr léčby uživatelů drog

Národní registr léčby uživatelů drog Národní registr léčby uživatelů drog TECHNICKÁ PŘÍRUČKA k 20.4.2015 Copyright 30.10.2014 by Aquasoft s r.o. All Rights Reserved. Obsah Přihlášení...3 Oprávnění - security...3 Hlášení - základní činnosti...4

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Příručka. pro účastníky vzdělávacích akcí. v rámci projektu. verze 08. Aktualizace:

Příručka. pro účastníky vzdělávacích akcí. v rámci projektu. verze 08. Aktualizace: verze 08 Příručka pro účastníky vzdělávacích akcí v rámci projektu Aktualizace: 12. 10. 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Podmínky pro přijetí na jednotlivé vzdělávací aktivity... 3 3. Jak se hlásit na vzdělávací

Více

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů Základní pojmy: Systém = webová prezentace + eshop Registrovaný uživatel = zástupce montážní firmy Neregistrovaný uživatel = běžný zákazník eshop Administrátor = správce systému Analýza požadavků 1. Funkční

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení.

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.2. Výchozí obrazovka Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.3. Přihlášení uživatele Zobrazení dialogu pro přihlášení provedete kliknutím na tlačítko

Více

Radiodiagnostické oddělení pokračování

Radiodiagnostické oddělení pokračování Radiodiagnostické oddělení pokračování ARCHIVACE ŽÁDANEK Vyplněné žádanky se přesouvají do archivu dle zvyklostí pracoviště, nejčastěji ráno před zahájením práce. Archivace se provádí ve dvou krocích:

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Návod ke správě týmu pro novou verzi webu www.futsalpm.cz. Jak nově zadat soupisku od sezony 2012/2013

Návod ke správě týmu pro novou verzi webu www.futsalpm.cz. Jak nově zadat soupisku od sezony 2012/2013 Návod ke správě týmu pro novou verzi webu www.futsalpm.cz Jak nově zadat soupisku od sezony 2012/2013 Dál se dozvíte: jak se zástupce týmu přihlásí do správy týmu, jaké funkce obsahuje správa týmu, jak

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

FUNKČNÍ KONCEPT WEBOVÉHO ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ENTIT

FUNKČNÍ KONCEPT WEBOVÉHO ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ENTIT FUNKČNÍ KONCEPT WEBOVÉHO ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ENTIT INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více