OBCHODNÍ MODELY PRODEJE DŘÍVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ MODELY PRODEJE DŘÍVÍ"

Transkript

1 OBCHODNÍ MODELY PRODEJE DŘÍVÍ Ing. Ondřej Pecháček Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky 0

2 OBCHODNÍ MODELY PRODEJE DŘÍVÍ U LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. Ing. Ondřej Pecháček Odbor lesnických zakázek Lesy České republiky, s.p. Brno

3 Charakteristika podniku - Výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví České republiky, k nimž mají LČR právo hospodařit; - zajišťování prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režií provádějí činností zabezpečující optimální plnění všech funkcí lesů; - zajišťování prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režií provádějí činností zabezpečující optimální plnění všech funkcí lesů. - činnost odborného lesního hospodáře; - výkon ochranné služby v lesích.

4 Základní informace - LČR obhospodařují zhruba 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (86% rozlohy státních lesů) a téměř 40 tis. km vodních toků a bystřin. - Roční těžba se v běžných letech pohybuje okolo 7 8 mil. m 3 (cca. 72% CPP)

5 Organizační členění ředitelství podniku Lesy České republiky, s.p. GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Daniel Szórád, Ph.D. Organizační jednotky Krajská ředitelství Odbor kanceláře GŘ JUDr. Valdauf, MBA Organizační jednotky Lesní správy Odbor interního auditu Ing. Indra Organizační jednotky Lesní závody Odbor právní Mgr. Langová Odbor personální a ekonomiky práce Mgr. Matějíčková ÚSEK EKONOMICKÉHO ŘEDITELE Ing. Buchta, Ph.D. ÚSEK VÝROBNĚ- TECHNICKÉHO ŘEDITELE Ing. Lidický ÚSEK OBCHODNÍHO ŘEDITELE Ing. Srba ÚSEK SPRÁVNÍHO ŘEDITELE Ing. Kalix, MBA Odbor účetnictví Ing. Peštuka Odbor lesního hospodářství a ochrany přírody Ing. Půlpán Odbor lesnických zakázek Ing. Černík Odbor inform. a komunik. technologií Ing. Šprync Odbor financování a daní Ing. Cairola Odbor hospodářské úpravy lesů Ing. Šešulka Odbor zadávání veřejných zakázek Ing. Zahálková Odbor správy majetku JUDr. Hábr Odbor kontrolingu a plánování Ing. Socha Odbor vodního hospodářství Ing. Hofmeister Odbor centrálního nákupu Ing. Pochobradský Odbor stavebních investic a údržby Daniel Kocour Organizační jednotky Správy toků Odbor marketingu a komunikace Odbor hospodářské správy Petr Štefec Semenářský závod Týniště nad Orlicí

6 Koncepce ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p. od roku strategický dokument, který Vláda vzala na vědomí dne 2. února Základní body koncepce: 1) LČR ve vlastnictví státu spravovat, nebudou samy (kromě přímo řízených lesních závodů) podnikat a pěstební i těžební práce budou outsourcovat. 3) Pěstební práce, těžba a prodej dříví budou sdruženy do komplexních zakázek, pro které budou vyhlašovány veřejné zakázky v režimu ZVZ. 4) Veřejné zakázky budou vyhlašovány pro SÚJ, které jsou totožné s LHC, pro které jsou vypracovány LHP.

7 Koncepce ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p. od roku ) Každý následující rok bude vyhlašována komplexní zakázka už jen pro 20 % SÚJ, tedy pro ty, u nichž byl smluvní vztah skončen uplynutím doby platnosti nebo poloviny platnosti LHP (tzv. senátní systém). 6) Dříví bude prodáváno smluvnímu partnerovi LČR při pni - tzv. lokalita P. LČR dále umožní přístup ke dříví jeho prodejem metodou tzv. na pni ( nastojato ) formou veřejné obchodní soutěže v objemu do 10 % na jednotlivých SÚJ. 7) Tvorba cen bude založena na čtvrtletní indexací na základě referenčních cenových indexů uveřejňovaného ČSÚ.

8 Lokality prodeje dříví - specifikace

9 Obchodní kanály pro prodej dříví Na lesních správách: - Komplexní zakázka převládající obchodní kanál, víceletá smlouva - Aukce dříví nastojato aukce elektronické a prezenční jednotlivé obchody - Samovýroby drobný regionální prodej Na lesních závodech: - Elektronické aukce - Komoditní burza - Regionální obchod

10 Struktura těžeb dle obchodních kanálů ( )

11 KOMPLEXNÍ ZAKÁZKY

12 Komplexní zakázka Na základě zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Platnost smlouvy zpravidla 5 let. Každý rok se soutěží cca 20% území (senátní systém) V rámci jedné zakázky soutěženy ceny pěstební činnosti, dodávky sadebního materiálu, těžební činnosti a prodej dříví. Jediným kritériem je ekonomická výhodnost nabídky = nejvyšší nabídnutá cena. Za dobu platnosti smlouvy jsou ceny upravovány ceny služby inflace (ČSÚ) - ceny dříví index cen dříví (ČSÚ)

13 Komplexní zakázka úvodní list nabídky Nabídka na lesnické činnosti v lesích obhospodařovaných s.p. Lesy České republiky firma: IČ: zastupuje: telefon: ulice: obec: PSČ: číslo LS: název LS: číslo SÚJ: název SÚJ: 150 Telč Telč nabídková cena (NC CELKEM ) je Kč Vzorec pro výpočet nabídkové ceny: NC CELKEM = C PČ + C SaMa + C TČ - C PD těžba celkem: m 3 cena sadebního materiálu (C SM ): číslo zakázky: 227 z toho: cena pěstebních činností (C PČ ): cena sadebního materiálu (C SaMa ): cena těžebních činností (C TČ ): cena dříví (hroubí) na lokalitě "při pni" (C PD ): Kč Kč Kč Kč vypracoval: datum: podpis

14 Komplexní zakázka ceny dříví Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě při pni ] číslo zakázky: 227 firma: 0 číslo SÚJ: IČ: 0 název SÚJ: Telč ulice: 0 název LS: Telč obec: objem dříví [m 3 ]: Cena dříví "při pni" (C PD ): Měrná jednotka = Kč/m3 skupina hmotnatostí SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09-0,14-0,19-0,29-0,49-0,69-0,99 1,00+ SM, MD Podrostní běžná SM, MD Na holině běžná SM, MD 1 xx10 Bez rozlišení souše SM, MD 1 xx30 Bez rozlišení lapák SM, MD 1 xx40 Bez rozlišení živelná SM, MD BO, JD, DG Podrostní běžná BO, JD, DG Na holině běžná BO, JD, DG 2 xx10 Bez rozlišení souše BO, JD, DG 2 xx40 Bez rozlišení živelná BO, JD, DG listnaté Podrostní běžná listnaté Na holině běžná listnaté 3 xx10 Bez rozlišení souše listnaté 3 xx40 Bez rozlišení živelná listnaté vypracoval: 0 datum: Kč

15 Komplexní zakázka princip prodeje dříví - dříví je prodáváno na lokalitě při Pni 1) Smluvnímu partnerovi (dále jen SP ) i je uhrazena cena za těžbu (kácení, odvětvení, krácení na surové kmeny) 2) Lesy ČR na základě vyhotoveného číselníku fakturují cenu za dříví odpovídající lokalitě při Pni u pařezu. Vlastnictví k dříví přechází na SP okamžikem akceptace (odsouhlasí) číselníku. 3) V režií SP je následné vyklizení, přiblížení a odvoz dříví.

16 Úpravy základních tezí komplexní lesnické zakázky pro období ) Rozdělení pěstební a těžebních činností na SÚJ do oddělených zakázek Pilotně na 3 SÚJ s platností od Pěstební část by měla být dostupnější pro menší firmy 2) Úprava zpřesnění indexace cen dříví Byl zaveden nový způsob indexace, který by měl přesněji reflektovat změnu cen dříví na trhu ve vztahu k vysoutěženým cenám 3) Zakázky budou vyhlašovány i na menší jednotky než je LHC Bude zvýšen počet SÚJ s cílem zvýšit počet uchazečů ve veřejné zakázce především menších subjektů 4) Zvýší se podíl dříví nabízených prostřednictví aukcí nastojato Cílový podíl aukcí by měl být 20%, což je cca 1,4 mil m 3 /ročně 5) Povinnost SP prodat část vytěženého dříví dřeviny SMRK, III. jakostní třídy prostřednictvím veřejného trhu SP musí prodat předem specifikované množství dříví prostřednictvím aukčního portálu LČR 6) Smluvní partneři musí pravidelně dodávat seznam osob, které se podílejí na plnění lesnické zakázky

17 ELEKTRONICKÉ AUKCE DŘÍVÍ

18 Vývoj provozování aukčních portálů elektronických aukcí 2007 portál B2B Centrum - typ: 1) Vyrobené dříví scénář: obálková 2008 portál Aplis cz - typ: 1) Vyrobené dříví scénář: obálková 2) Nastojato vzestupná B2B Centrum - typ: 1) Vyrobené dříví scénář: obálková 2) Nastojato vzestupná 3) Těžební zbytky sestupná sestupná s navýšením 2014 Elza Soft & VARS Brno- typ: 1) Vyrobené dříví 2) Nastojato 3) Těžební zbytky 4) Roční smlouvy na dodávku dříví (LČR a VLS) 5) Vyrobené dříví SP (smluvní partneři na komplex. zak) 17

19 Principy provozování aukčního portálu Lesy ČR, s.p. nevlastní aukční portál, ale na základě výběrového řízení vybírají provozovatele aukčního portálu. Jediným kritériem ve výběrové řízení je nabídková cena uchazeče = nabídnutá % výše provize pro jednotlivé typy aukce. Provozovateli portálu je hrazena provize pouze za úspěšně vysoutěžené aukce. Náklady na provozování aukčního portálu jsou při současných tržních cenách cca.1,78 Kč/m 3 vyrobeného dříví, 0,91 Kč/m 3 aukce nastojato a 0,90 Kč/m 3 těžební zbytky. Přístup do aukčního portálu je pro zájemce zdarma. Aktuálně je platně registrováno 476 zájemců, u kterých je vedeno 717 uživatelských účtů.

20 Základní smluvní podmínky prodeje Po vysoutěžení aukce vzniká kupujícímu právo a zároveň povinnost uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím. Platební podmínky jsou nastaveny tak, že v podstatě vylučují pohledávky Lesů ČR, s.p. V závislosti dle typů aukce je provedena úhrada: 1) Aukce nastojato vždy úhrada 10% do 10-ti dní od podpisu smlouvy a: - úhrada 90% před započetí těžby nebo - předložení bankovní záruky a vystavení faktury se platností 45 dní na 90% hodnoty aukce. 2) Těžební zbytky - úhrada 100% do 5-ti dní od podpisu smlouvy. 3) Vyrobené dříví úhrada do 5ti dnů od podpisu smlouvy nebo - postupná úhrada před uskutečňování jednotlivých dodávek nebo - předložení bankovní záruky a vystavení faktury se splatností 45 dní.

21 Aukce vyrobeného dříví U Lesů ČR historicky nejpoužívanější typ aukce, již od roku Předmětem aukce je vyrobené dříví na lokalitě OM nebo ES, které má zájemce si možnost fyzicky prohlédnout.

22 Aukce těžebních zbytků Za těžební zbytky jsou považovány větve, vršky stromu, manipulační odřezky, třísky, apod. Formou elektronických aukcí je realizováno 28% z celkového objemu z ročního prodeje těžebních zbytků.

23 Aukce nastojato - Prodej dříví nastojato naráží na legislativní problém neoddělitelnosti porostu a půdy, proto není uzavírána kupní smlouva, ale Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům. - Může se jednat o holosečný nebo výběrný zásah. V případě holosečného zásahu jsou předmětem těžby všechny stromy uvnitř hranice a v případě výběrného zásahu jsou předmětem těžby pouze stromy označené bodovou značkou.

24 Aukce nastojato Způsoby realizace aukcí nastojato: Aukce s garantovaným počtem stromů vždy u mýtních těžeb se vznikem holiny a u mýtních a předmýtních těžeb ve vhodných porostech pro spolehlivé spočítání stromů a určení zásoby metodou průměrkování naplno. Vlastnictví přechází na kupujícího okamžikem oddělení od pařezu. Aukce s příjmem dříví pilotně prověřeno v prosinci Použití v případech, kdy nelze použít předchozí způsob (nahodilé těžby, výchovné těžby a předmýtní těžby). Garantované pouze plocha místa těžby. Vysoutěžená cena odpovídá předpokládanému množství dříví a konečná fakturace provedena podle skutečně vytěženého množství dříví. Vlastnictví přechází na kupujícího akceptací číselníku.

25 Měření dříví u aukcí nastojato Od počátku elektronických aukcí je používána metoda výpočtu orientačního objemu podle hmotových tabulek ULT. Dle zpětné vazby od některých kupujících vypočtené objemy neodpovídají skutečně vytěženému objemu dříví. Část rozdílu je nepochybně způsobena použitou metodou ULT: ULT tabulky jsou konstruovány jako průměrné hodnoty ULT tabulky stanovují objem ULT tabulky jsou konstruovány v kůře V prvním čtvrtletí 2015 byl zahájen projekt měření dříví, kdy jsou vybrané porosty změřeny několika metodami v praxi používaných pro měření nastojato s následným příjmem po jednotlivých výřezech podle Doporučených pravidel.

26 Výsledky aukcí nastojato Typ aukce Sestupná aukce Sestupná aukce s navýšením Vzestupná aukce Prezenční aukce Celkem aukce nastojato Položka Rok Množství (m 3 ) Celková cena Kč Cena Kč/m Procento z ročního objemu 100% 89% 30% 46% Množství (m 3 ) Celková cena Kč Cena Kč/m Procento z ročního objemu 11% 70% 45% Množství (m 3 ) Celková cena Kč Cena Kč/m Procento z ročního objemu 0% Množství (m 3 ) Celková cena Kč Cena Kč/m Procento z ročního objemu 9% Množství (m 3 ) Celková cena Kč Cena Kč/m Procento z ročního objemu 100% 100% 100% 100%

27 Zhodnocení systému prodeje elektronických aukcí V návaznosti na 8-leté využívání lze vyhodnotit silné a i slabé stránky způsobu prodeje. Výhody Účast širokého spektra zájemců Transparentnost Úspora času na uzavření obchodu Ověření tržní ceny Společný postup soutěžících Možnost pružné reakce na situaci na Příprava a popis nabídky Nevýhody Otevřenost systému Anonymita Počítačové dovednosti

28 Směřování systému prodeje v elektronických aukcích Pro podnik Lesy ČR bude prodej formou elektronických aukcí i nadále obchodní kanál, kterým bude na trh umisťovat postupně narůstající podíl ze své produkce (v souladu s připravenou koncepcí LČR od roku 2015, 16% až po cca 25% v roce 2019). Systém elektronických aukcí je u Lesů ČR poměrně stabilně zaveden, v nejbližší budoucnosti bude věnována pozornost zlepšení předvídatelnosti nabídky pro zájemce a testování nově zavedených obchodních kanálů: Zavádění dlouhodobých (ročních) smluv pro prodej výřezů z lesních závodů Zpřesnění měření dříví nastojato Vyhodnocování a monitorování povinného prodeje z komplexních smluv Zachování vysokého standardu aukčního portálu, jeho důvěryhodnosti a návštěvnosti 27

29 PREZENČNÍ AUKCE DŘÍVÍ

30 Prezenční aukce dříví - v podmínkách Lesů ČR tento způsob prodej pilotně ověřen v prosinci pro Lesy ČR zajišťuje firma FORESTA SG, a.s. - Obchodní podmínky stejné jako u elektronických aukcí - Výhoda proti elektronickým aukcím je fyzická účast soutěžících v jednacím sále. Nejsou potřeba počítačové dovednosti. - Nevýhoda je nutná fyzická účast na celém dni bez jistoty úspěchu.

31 OBCHOD DŘÍVÍ NA LESNÍCH ZÁVODECH

32 Obchod dříví na lesních závodech Lesní závody disponují vlastními výrobními kapacitami. Obchodují vyrobené sortimenty na lokalitě OM ne ES. Snaha maximum soutěže přes veřejné trhy Komoditní burza a Elektronické aukce Veřejné trhy celkem Nabídnuto Prodáno Úspěšnost Počet m 3 Počet m 3 % LZ Židlochovice ,4% LZ Boubín ,9% LZ Konopiště ,4% LZ Kladská ,0% Celkem LZ ,7%

33 DĚKUJI ZA POZORNOST

KONCEPCE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ K HOSPODÁŘSKÉ POLITICE STÁTNÍHO PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY OD ROKU 2012

KONCEPCE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ K HOSPODÁŘSKÉ POLITICE STÁTNÍHO PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY OD ROKU 2012 KONCEPCE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ K HOSPODÁŘSKÉ POLITICE STÁTNÍHO PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY OD ROKU 2012 Únor 2011, Praha 1 1. Úvod Právnická osoba s obchodním jménem Lesy České republiky, s. p., se

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob

Více

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & obecní lesy Svitavska Průvodce exkurzí na téma PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Lesy Města Březová nad Svitavou, lesy

Více

Realizace pěstební a těžební činnosti

Realizace pěstební a těžební činnosti Realizace pěstební a těžební činnosti Ukázka realizace pěstební činnosti (na příkladu zalesňování) Kontrola sazenic před výsadbou (třídění sadebního materiálu; standard a nestandard) Sazenice se před výsadbou

Více

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Věstník NKÚ, kontrolní závěry 383 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Poznámka: V původním vydání Schwappachových růstových tabulek jsou uváděny bonitní třídy. U většiny bylo pět, u olše tři a u jasanu a břízy dvě

Poznámka: V původním vydání Schwappachových růstových tabulek jsou uváděny bonitní třídy. U většiny bylo pět, u olše tři a u jasanu a břízy dvě Bonita Marie Tomášková 2006 Odedávna, kdy člověk začal hospodařit v lese, snaží se také vyřešit otázku proč někde lesy rostou rychleji a lépe a jinde zase hůře a pomaleji. Tyto těžkosti vedli lidi ke snaze

Více

S M L O U V A O D Í L O č. 119-Jí-01/14

S M L O U V A O D Í L O č. 119-Jí-01/14 S M L O U V A O D Í L O č. 119-Jí-01/14 Lesy České republiky, s.p. IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec

Více

METODICKÉ INFORMACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ODVĚTVÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

METODICKÉ INFORMACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ODVĚTVÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ METODICKÉ INFORMACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ODVĚTVÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ministerstvo zemědělství Odbor státní správy lesů a myslivosti Č.j. 185/1997-5010 V Praze dne 10.3.1997 Vyřizuje: Ing. F. Pásek

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Příloha č. 1 Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob prodeje, respektive nákupu dříví prostřednictvím internetové softwarové aplikace,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 001/1/2013. Příklad. o stanovení ceny zjištěné lesních pozemků a lesních porostů

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 001/1/2013. Příklad. o stanovení ceny zjištěné lesních pozemků a lesních porostů Příklad ZNALECKÝ POSUDEK č. 001/1/2013 o stanovení ceny zjištěné lesních pozemků a lesních porostů ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně (ŠLP Masarykův les Křtiny) na pozemcích p.č. 390, katastrální

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O č. 119-Nov-08/13 Lesy České republiky, s.p. sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

Posouzení využitelnosti těžebních zbytků pro energetické účely na. území Ústeckého kraje

Posouzení využitelnosti těžebních zbytků pro energetické účely na. území Ústeckého kraje Posouzení využitelnosti těžebních zbytků pro energetické účely na území Ústeckého kraje Pro potřeby Ústeckého kraje zpracoval: Ing. Jan Ferkl, 2012 1. Předmět a cíl studie 1.1. Předmět studie Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Zkušenosti z využití dendromasy z lesa a pohled ŠLP na její širší využití

Zkušenosti z využití dendromasy z lesa a pohled ŠLP na její širší využití Seminář Nová energie pro Moravský kras Zkušenosti z využití dendromasy z lesa a pohled ŠLP na její širší využití Jiří Šilhánek 6.6.2012, Rájec-Jestřebí Kvantifikace dendromasy k energetickému využití Možné

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2011 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK

Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK Metodika terénního měření a zpracování dat Copyright ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň prosinec

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů, jejich odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí č. 2014/1, účinné pro aukce vyhlášené od 1.12.2014 včetně 1. Předmět

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 4-7 Ekonomická efektivnost technologických postupů ( variant lesnických činností) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

LHC SVO ALBRECHTICE, COTKYTLE, SÁZAVA A ŽICHLÍNEK

LHC SVO ALBRECHTICE, COTKYTLE, SÁZAVA A ŽICHLÍNEK Podklad pro výběr firmy na hospodaření v lesích SVO Předmětem hospodaření v lesích v majetku SVO je provádění pěstebních a těžebních činností, včetně prodeje dřevní hmoty. Rozsah poskytované služby odpovídá

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p.

Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p. Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p. 1. 4. 2011 Účel prezentace Prezentace je určena všem registrovaným subjektům i budoucím zájemcům o obchod formou Elektronické aukce dříví Lesů ČR.

Více

Č. j. S396/2007/VZ-10400/2008/510/IF V Brně dne 22. května 2008

Č. j. S396/2007/VZ-10400/2008/510/IF V Brně dne 22. května 2008 Č. j. S396/2007/VZ-10400/2008/510/IF V Brně dne 22. května 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.,

Více

Výroční zpráva LČR 2008

Výroční zpráva LČR 2008 výroční zpráva 2008 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Hlavní události roku 2008 4 Profil státního podniku 5 Organizační uspořádání 6 Personální obsazení a Orgány státního podniku 7 Vývoj základních

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití Schválené

Více

Městys Čestice. Čestice 1, 387 19, tel., fax: 383 396 203, e-mail: obec.cestice@tiscali.cz. VÝZVA k podání cenové nabídky na realizaci díla

Městys Čestice. Čestice 1, 387 19, tel., fax: 383 396 203, e-mail: obec.cestice@tiscali.cz. VÝZVA k podání cenové nabídky na realizaci díla Městys Čestice Čestice 1, 387 19, tel., fax: 383 396 203, e-mail: obec.cestice@tiscali.cz VÝZVA k podání cenové nabídky na realizaci díla Lesního hospodářského plánu Čestice 2017-2026 na LHC Obecní lesy

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky = dendromasa, zbývající na pracovišti po kácení stromů, odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních telekomunikačních služeb Identifikační

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27. 04. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výsledek výběrového řízení Audit příspěvkové organizace Domovní

Více

Zadávací dokumentace Lesy města Chebu, s.r.o.

Zadávací dokumentace Lesy města Chebu, s.r.o. Zadávací dokumentace Lesy města Chebu, s.r.o. vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhl. č. 232/2012 Sb.,o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky

Více

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa LHP I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa I. Zákonné normy a předpisy vztahující se k vyhotovení LHP (LHO) A)

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Zavedení požadavků nařízení o dřevu v ČR z pohledu příslušného orgánu kontrolní systém a stav legislativy. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Zavedení požadavků nařízení o dřevu v ČR z pohledu příslušného orgánu kontrolní systém a stav legislativy. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Zavedení požadavků nařízení o dřevu v ČR z pohledu příslušného orgánu kontrolní systém a stav legislativy Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov

Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov Lesní hospodářské osnovy (dále jen osnovy) jsou legislativně

Více

LIVIDACE KLESTU ŠTĚPKOVÁNÍM A ODKUP VYROBENÉ LESNÍ ŠTĚPKY, NA ROK 2012

LIVIDACE KLESTU ŠTĚPKOVÁNÍM A ODKUP VYROBENÉ LESNÍ ŠTĚPKY, NA ROK 2012 VÝZVA K PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 16. unora 2012 podává výzvu podání nabídky a prokázání kvalifikace v poptávkovém řízení: A. Název a druh zakázky LIVIDACE KLESTU ŠTĚPKOVÁNÍM A ODKUP

Více

Růstové veličiny stromů a porostů závisí na věku

Růstové veličiny stromů a porostů závisí na věku Časová úprava lesa Věk Věk = významný prvek časové úpravy Růstové veličiny stromů a porostů závisí na věku Pomocí věku lze vyjádřit hospodářský stav pasečně obhospodařovaného lesa (tj. jednorázová obnova

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7061/95-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7061/95-2015 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 7061/95-2015 o ceně nemovitosti pozemkových parcel zapsaných v LV č. 1687 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí, obec Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

Dotace na hospodaření v lesích

Dotace na hospodaření v lesích Dotace na hospodaření v lesích Hospodářská informatika (HIHFL, HINFK) Připravil: Ing. Tomáš Badal Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

VÝ ZK U MN É P R O J EK TY GRANTOVÉ SLUŽBY LČR

VÝ ZK U MN É P R O J EK TY GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové VÝ ZK U MN É P R O J EK TY GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Projekt MODEL VÝVOJE CEN DŘÍÍVÍÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY DOSTUPNÝCH DAT ZÍÍSKANÝCH V RÁMCII AUKCÍÍ NASTOJATO KONANÝCH

Více

MODELOVÉ SROVNÁNÍ VÝNOSOVOSTI NÍZKÉHO A VYSOKÉHO DUBOVÉHO LESA

MODELOVÉ SROVNÁNÍ VÝNOSOVOSTI NÍZKÉHO A VYSOKÉHO DUBOVÉHO LESA MODELOVÉ SROVNÁNÍ VÝNOSOVOSTI NÍZKÉHO A VYSOKÉHO DUBOVÉHO LESA KNEIFL MICHAL, KADAVÝ JAN Ústav hospodářské úpravy lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, MZLU v Brně, Zemědělská 3, 13 Brno, Česká republika

Více

Zpráva o plnění auditora

Zpráva o plnění auditora Zpráva o plnění auditora určená akcionářům společnosti TS HRÁDEK s.r.o., zpracovaná na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, která je důvěrného charakteru FS Audit, s. r. o. březen

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu: MĚSTO LETOVICE Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice, IČO 280 518 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu: Pěstební práce v lesích města zadávanou podle 18 odst. 5 zákona

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4129

Odhad tržní hodnoty č. 4129 Odhad tržní hodnoty č. 4129 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 01095/13-071

Více

III. Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012

III. Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012 III. Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování březen 2013 Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU...5 2. SHRNUTÍ ČINNOSTI MINISTERSTVA

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Sídlo, adresa: Zastoupený: IČ: 75122863 (Dále jen objednatel) Zhotovitel:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: řř46-1446/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: řř46-1446/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2309

Odhad tržní hodnoty č. 2309 1 Odhad tržní hodnoty č. 2309 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 01590/11-034

Více

č č ň Ž ť ň Ž č Í č Ž Í č Í ň č ň Ž č č Ď ň Í Š č ň č Ž ň ň ň ň ň č Ž č ť Ů č ň ň č Í č ň Ó č č ň č Í č č ň Ď ň č č ň ň Í č č č Ž Ž č Ž Ž ň Ž ň ň Ó č ň ň Ž č č č ň ď Ž ň Íč ť č Ů Ž č č č Í ň Í ň č č ň

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky ČESKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky CFCS 1004:2005 duben 2005 Platí od 1.5.2005 Chain-of-Custody of Forest Based Product - Requirements La chaîne de contrôle

Více

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Starosta přivítal zastupitele a hosty z řad veřejnosti, konstatoval,

Více

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Hledání vlastnického zadání pro Lesy České republiky, s.p. Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Zadání vlastníka (ČR) pro Lesy ČR od roku 1992 transformace lesního hospodářství. Od roku

Více

Znalecký posudek č. 844/47/2008

Znalecký posudek č. 844/47/2008 Znalecký posudek č. 844/47/2008 o ceně p.č. 279/1 a p.č. 280, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na LV č. 252 pro obec Barchov a katastrální území Barchov

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Nabídkový katalog Číslo 90

Nabídkový katalog Číslo 90 Nabídkový katalog Číslo 90 Prodej stojících stromů a dříví veřejnou soutěží o nejvýhodnější cenu Datum konání jednání o ceně: 25.08.2016 Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví Stránka 1/82

Více

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRNO ODDĚLENÍ EKOLOGIE LESA Lidická 25/27, 657 20 BRNO SEBRANÉ SPISY PROJEKTU VAV 610/6/02 SVAZEK 3 ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ

Více

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku Zásobovací funkce Obsah přednášky Pojmy zásobování všeobecně a v projektu Cíl zásobování Pozice zásobování (atd.) z pohledu trhu a okolí Pozice zásobování z pohledu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO?

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou VOBORNÍK PŘEMYSL ABSTRAKT: Les nízký se u LČR,s.p. Lesní správě Znojmo vyskytuje na plochách okolo 2.500ha

Více

A) oznámení o změně identifikačních údajů zadavatele ke třem výběrovým řízením s názvy:

A) oznámení o změně identifikačních údajů zadavatele ke třem výběrovým řízením s názvy: DAPHNE Institut aplikované ekologie, z. s., IČ: 0271611, se sídlem č. p. 71, 538 36 Žumberk, zastoupená Mgr. Zábojem Hrázským, ředitelem, tímto jako zadavatel výběrového řízení s názvem: Zajištění dlouhodobého

Více

Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465

Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465 , tel. 585 154 927, 737 786 926 Lesní cesta Carvánecká (Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky lesní cesty.) Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465 Číslo paré: /1/ Objednatel: Zakázka:

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc SORTIMENTACE DŘÍVÍ Sestavil: Ing. Jiří Franc dohoda dodavatele a odběratele je vždy nadřazena obecně přijatým předpisům 2 Měření a sortimentace dříví v ČR do 31.3.1997 vycházelo měření z původních národních

Více

Znalecký posudek č.399-1/13

Znalecký posudek č.399-1/13 Dr. Ing. Miroslav Kubů, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, ekonomická odvětví různá Znalecký posudek č.399-1/13 o hodnotě mýtní výtěže ze stromů určených k odstranění na vybraných lokalitách

Více

Nabídkový katalog Číslo 101

Nabídkový katalog Číslo 101 Nabídkový katalog Číslo 101 Prodej stojících stromů a dříví veřejnou soutěží o nejvýhodnější cenu Datum konání jednání o ceně: 21.12.2016 Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví Stránka 1/108

Více

Komplexní lesnický a. ověřovací analytické. od lesa. studie v LH

Komplexní lesnický a. ověřovací analytické. od lesa. studie v LH Komplexní lesnický a Pojďme ekonomický na audit, to ověřovací analytické od lesa studie v LH Aforismus neznámý autor Žádný experiment nelze považovat za naprostý nezdar - vždy může totiž posloužit jako

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění pozemek parc.č. 1722, LV č. 837 Adresa

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko IČO: 70565759 Sídlo/místo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, p.č. 209/1 v k.ú. Střížkov u Třebíče a obci Vladislav, zapsané na LV č. 246, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třeíč

Více

Zjištění potenciálu dřevozpracujících podniků

Zjištění potenciálu dřevozpracujících podniků Zjištění potenciálu dřevozpracujících podniků Závěrečná zpráva projektu Zpracoval: 11.11. 2015 Odbor lesnických zakázek Lesy České republiky, s.p. Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl... 4 3 Metodika... 4 4 Výsledky...

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Nabídkový katalog Číslo 78

Nabídkový katalog Číslo 78 Nabídkový katalog Číslo 78 Prodej stojících stromů a dříví veřejnou soutěží o nejvýhodnější cenu Datum konání jednání o ceně:..6 /7 OBSAH. Vyhlášení veřejné soutěže.... Všeobecné podmínky soutěže.... Řád

Více

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Tereza Ponocná a kolektiv Oddělení hodnocení životního prostředí CENIA, česká informační agentura životního prostředí Proč indikátory

Více

6 Správa Národního parku České Švýcarsko

6 Správa Národního parku České Švýcarsko 6 Správa Národního parku České Švýcarsko Správa NP České Švýcarsko byla zřízena k 1. 1. 2000 zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko a zřizovací listinou - rozhodnutím ministra

Více

Odhad tržní hodnoty č. 5082

Odhad tržní hodnoty č. 5082 Odhad tržní hodnoty č. 5082 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 00433/15-081

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius soudní exekutor Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius soudní exekutor Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3355/275/2014 o obvyklé ceně pozemků parc. č. 1969/21, 1969/25 a 2032/7 v kat. území Studénka nad Odrou, obec Studénka, okres Nový Jičín. Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 155/3055/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 155/3055/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 155/3055/2014 o ceně nemovitých věcí - lesní parcely číslo 1047 s lesním porostem v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta, obci Džbánov, kraj Pardubický. Objednavatel posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 5058

Odhad tržní hodnoty č. 5058 Odhad tržní hodnoty č. 5058 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00545/14-098

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 28 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 28 stran textu. 0,00, A P P R A I S A L S Posudek / č. 60-103/2011 O ceně obvyklé nemovitostí Pozemek parcela č. 744/29 Skály zapsané na LV 448 k.ú. Skály u Protivína ve vlastnictví Cupan Zdenko, Skály 17, Protivín, PSČ

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČ: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Získávání taxačních dat v porostech

Získávání taxačních dat v porostech Získávání taxačních dat v porostech Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Využití digitální průměrky Digitech professional a laserových výškoměrů pro určení zásoby

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012. Učební texty z předmětu. Pěstování lesů

Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012. Učební texty z předmětu. Pěstování lesů Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Učební texty z předmětu Pěstování lesů Ing. Kovář,

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

SMLOUVA O PRODEJI STOJÍCÍCH STROMŮ JAKO VĚCI BUDOUCÍ číslo..

SMLOUVA O PRODEJI STOJÍCÍCH STROMŮ JAKO VĚCI BUDOUCÍ číslo.. SMLOUVA O PRODEJI STOJÍCÍCH STROMŮ JAKO VĚCI BUDOUCÍ číslo.. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, na základě výsledků obchodní veřejné soutěže Prodej

Více

Chráníme zelené bohatství pro další generace

Chráníme zelené bohatství pro další generace výroční zpráva Chráníme zelené bohatství pro další generace Obsah Vývoj základních ukazatelů 4 Profil státního podniku 5 Úvodní slovo 8 Hlavní události roku 2007 9 Orgány státního podniku 10 Zpráva o

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 As 64/2008-122 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

Hospodářská úprava lesů 1

Hospodářská úprava lesů 1 Hospodářsk ská úprava lesů 1 Hospodářsk ská úprava lesů 1) Pojem, úkoly a cílc Ekonomicko technologická nauka o organizaci a rozvoji hospodařen ení (provozu v lese v souhlasu s plánem organizace (uživatele

Více

LESNICKÁ POLITIKA Přednáška č. 11. Restituce, privatizace, transformace a hospodářská politika v lesnictví po roce 1989.

LESNICKÁ POLITIKA Přednáška č. 11. Restituce, privatizace, transformace a hospodářská politika v lesnictví po roce 1989. LESNICKÁ POLITIKA Přednáška č. 11 Restituce, privatizace, transformace a hospodářská politika v lesnictví po roce 1989. Jaromír Vašíček Stav lesnické politiky před revolucí 1989 Státní lesnická politika

Více

12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi

12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi Věstník NKÚ, kontrolní závěry 329 12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více