Co je osobnost? KBT PORUCH OSOBNOSTI. Etiologie a patogeneze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je osobnost? KBT PORUCH OSOBNOSTI. Etiologie a patogeneze"

Transkript

1 KBT PORUCH OSOBNOSTI Co je osobnost? Osobnost představuje individuální soubor duševních a tělesných vlastností člověka, které se utvářejí v průběhu vývoje a projevují se v sociálních vztazích Prevalence poruch osobnosti: 10-15% populace cca 50 % psychiatrické populace až 60% hospitalizovaných hraniční porucha osobnosti Etiologie a patogeneze Multifaktoriální Biologické vlivy: genetika perinatální poškození vliv stresu v graviditě záněty mozku (frontální kůra impulzivita, soudnost, abulie) (temporální kůra excitace, PM neklid, religiosita) (parietální kůra euforie, odmítání) 1

2 Etiologie a patogeneze Genetika: polymofismus genové exprese pro D 4 receptor vliv na potřebu vyhledávání nového (Ebstein, Benjamin 1996) krátké varianty sekvence transportéru 5-HT zvýšená úzkostnost ( Lesche 1996) MAO nedostatečná aktivita spojená s agresivitou oxytocin, opiátový systém, vasopresín??? Etiologie a patogeneze Psychologické vlivy (různé teorie) Psychoanalytické - Freud vývojová stadia osobnosti z hlediska jejich psychosexuální funkce Orální (orální osobnosti) 0-1 rok Anální (anální osobnost) 1-2 roky Falické (kastrační komplex) 3-6 let Stadium latence (pohlavní identifikace) 6-12 let Genitální (pohlavní role) nad 12 let 2 fenomény osobnosti Charakter získaná složka osobnosti, vzniká psychosociálním učením během raného vývoje Temperament vrozená, zejména geneticky podmíněná, konstituční složka osobnosti 2

3 Hippokrates: Historie sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik Jung: extrovert - introvert Kretschmer: typologie dle fyziognomie: pyknik, leptosomní, atletický, dysplastický Vondráček: cyklotymní - schizotypní Historie Hans Eysenck ( 20.stol.) Citově stabilní extrovert/sanguinik Citově stabilní introvert/flegmatik Citově labilní extrovert/ cholerik Citově labilní introvert/ melancholik Cloningerův neurobiologický model temperamentu vyhledávání nového (novelty-seeking) NORADRENALIN vyhýbání se ohrožení ( harm-avoidance) SEROTONIN, GABA závislost na odměně (reward-dependence) DOPAMIN odolnost (persistence) -??? Impulzivita a agresivita - SEROTONIN 3

4 Cloningerův model charakteru sebezaměření (Self-directedness) koncepty o sobě samém (individuální dimenze) spolupráce - /ochota spolupracovat/ (Coopereativenes) koncepty o ostatních lidech (sociální dimenze) sebepřesah (Self-transcendence) přesvědčení spojená s celkem a odpovídající individuálním odchylkám v lidském spiritualitě (univerzální dimenze). Definice poruch osobnosti Porucha osobnosti se projevuje: charakteristickou a trvalou vnitřní strukturou a projevy chování odchylné od očekávaného přijatelného chování dané společnosti odchylka se projevuje: poznávání emotivita ovládání impulzů a uspokojování potřeb způsob chování k ostatním a zvládání interpersonálních potřeb Tabulka: Obecná diagnostická kritéria MKN-10 pro F60 Specifická porucha osobnosti G1. chování odchylné od normy ve více než v jedné z následujících oblastí: 1. poznávání, tj. způsoby vnímání a interpretace 2. emotivita (rozsah, intenzita a přiměřenost emočního vznětu a odpovědi); 3. ovládání svých impulsů a uspokojování potřeb; 4. způsob chování k ostatním a zvládání interpersonálních situací. G2. Dysfunkční chování není omezeno pouze na specifický spouštěcí moment nebo na specifickou situaci. G3. Dysfunkční chování je příčinou osobních obtíží nebo má nepříznivý dopad na sociální prostředí nebo má oba důsledky. G4. Odchylka začala ve věku pozdního dětství nebo adolescence. G5. nelze vysvětlit jako projev nebo důsledek jiné duševní G6. Jako možná příčina odchylky musí být vyloučeno organické onemocnění 4

5 KLASIFIKACE PORUCH OSOBNOSTI DLE MKN-10 F 60 SPECIFICKÉ PORUCHY OSOBNOSTI F 60.0 Paranoidní porucha osobnosti F 60.1 Schizoidní porucha osobnosti F 60.2 Dissociální porucha osobnosti F 60.3 Emočně nestabilní porucha osobnosti impulzivní/hraniční typ F 60.4 Histriónská porucha osobnosti F 60.5 Anankastická porucha osobnosti F 60.6 Anxiózní (vyhýbavá) porucha osobnosti F 60.7 Závislá porucha osobnosti F 60.8 Jiné (narcistická porucha osobnosti, pasivně agresivní porucha osobnosti) F61 SMÍŠENÉ A JINÉ PORUCHY OSOBNOSTI F 62 PŘETRVÁVAJÍCÍ ZMĚNY OSOBNOSTI, KTERÉ NELZE PŘISOUDIT HRUBÉMU POŠKOZENÍ NEBO NEMOCI MOZKU F 62.0 Přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti F 62.1 Přetrvávající změna osobnosti po psychiatrickém onemocnění F 62.8 Jiné F 62.9 Nespecifikované Dvě klasifikace PO DSM - IV 3 trsy MKN 10 A - excentrici, podivíni: Paranoidní,Schizoidní, Schizotypní B afektivní: Dissociální, Narcistická, Hraniční,Histrionká Schizotypní - řazena mezi F2X.X Hraniční - Emoc. nestabilní PO Narcistická - Mezi Jiné PO C- úzkostní: Vyhýbavá, Závislá, Anankastická Porucha Základní postoje. Chování Paranoidní Lidé jsou Ostražitost nebezpeční Dissociální Kdo z koho Zneužívá, intrikuje, napadá Em.nestabilní Buď - anebo Miluje / nenávidí Histrionská Anankastická Musím mít Dramatizace pozornost Nesmím chybovat Perfekcionizmus Vyhýbavá Můžu si ublížit Vyhýbá se Narcistická Jsem výjimečný Sebeprosazování 5

6 . Porucha Základné postoje Chování Závislá Potřebuji pomoc Přilnavost Pasivně-agresivní Schizoidní Můžu být potlačen Rezistence Potřebuji kolem sebe prostor Izolace Základní postoje a chování u poruch osobnosti. Porucha Základní postoje Chování Paranoidní Lidé jsou nebezpeční Ostražitost Dissociální Kdo z koho Zneužívá, intrikuje, napadá Em.nestabilní Buď - anebo Miluje / nenávidí Histrionská Anankastická Musím mít pozornost Dramatizace Nesmím chybovat Perfekcionizmus Vyhýbavá Můžu si ublížit Vyhýbá se Narcistická Jsem výjimečný Sebeprosazování Základní postoje a chování u poruch osobnosti Porucha závislá pasivně agresivní schizoidní Základní postoje potřebuji pomoc můžu být potlačen potřebují kolem sebe prostor Chování přilnavost a závislost rezistence izolace 6

7 Typické nadměrně vyvinuté a nedostatečně rozvinuté strategie Porucha osobnosti Nadměrně rozvinuté Nedostatečně rozvinuté ANANKASTICKÁ ZÁVISLÁ PASIVNĚ AGRESIVNÍ VYHÝBAVÁ Kontrola Odpovědnost Systematizace Vyhledávání pomoci Přilnavost Autonomie Resistence Pasivita Sabotování Sociální zranitelnost Vyhýbání se Tlumení mlžení Spontaneita Impulzivita Soběstačnost Pohyblivost Intimita Asertivita Aktivita kooperativnost Asertivita Sebedůvěra družnost Podle Beck 1992 Typické nadměrně vyvinuté a nedostatečně rozvinuté strategie Porucha osobnosti Nadměrně rozvinuté Nedostatečně rozvinuté NARCISTICKÁ HISTRIONSKÁ HRANIČNÍ Sebezdůrazňování Soutěživost Prosazování se Předvádění se Sebevyjádření Nepřesnost Dramatizace Splitting Úpřimnost Odvaha Nesouhlas Nekonvenčnost Sdílení Identifikace se skupinou Schopnost podřídit se Reciprocita Kontrola Systematičnost Objektivita Kontrola impulzů Sebeřízení Identifikace se skupinou Kooperace Důvěra Podle Beck 1992 Typické nadměrně vyvinuté a nedostatečně rozvinuté stratégie Porucha osobnosti Nadměrně rozvinuté Nedostatečně rozvinuté PARANOIDNÍ SCHIZOIDNÍ ANTISOCIÁLNÍ Ostražitost Nedůvěřivost Podezíravost Autonomie Stažení se Snění Bojovnost Potlačování druhých Využívání druhých Odvaha Otužilost Důvěra, intimita Klid Přijímání druhých Kooperace Intimita Reciprocita Kooperace Empatie Reciprocita Sociální citlivost reciprocita Podle Beck

8 Interpersonální pojetí (Benjaminova) Porucha Osobnosti: Disociální: Vyhýbavá: Hraniční: Závislá: Histriónská: Narcistická: Paranoidní: Anankastická: Schizoidní: Schizotypní: Prototypické přání: Nikdo mi nic nedaruje, leda tak bolest, a tak koukám mít ze všeho výhody a dělám si co chci. Cítím se zahanbený tím, jaký jsem, a zesměšněný svojí nešikovností, ale já toužím po přijetí. Být sám znamená, že budu opět zraněn a to mě teď vzteká, ale nepokoušej se mě opustit. Cokoliv chceš udělat je bezvadné, jen buď se mnou. Řekni mi, že jsem nádherný a navždy mě zbožňuj. Nejsem nejlepší, koho jsi kdy viděl? Musíš si stále uvědomovat můj talent, konexe a moc. Využiješ mě ihned, jakmile si přestanu dávat pozor. Když ti ukážu, jak perfektně dělám věci, pak mi dovolíš, abych zlepšil věci i pro tebe. Prosím, nech mě samotného, necítím se s tebou dobře. Konvence mě zlobí/nudí. Je řada jiných cest, jak vysvětlit o co jde můžeme je hledat. Léčba poruch osobnosti CÍLE: krizová intervence (suicidální tendence, agresivní dekompenzace apod.) krátkodobá léčba akutní komorbidní poruchy (depresivní porucha, úzkostná porucha apod.) dlouhodobá léčba poruchy osobnosti MOŽNOSTI: Farmakoterapie Podpůrná psychoterapie Dynamická psychoterapie Kognitivně-behaviorální terapie Skupinová psychoterapie Úrovně terapeutických cílů Zmírnění akutních příznaků Zlepšení sociálního, pracovního a vztahového fungování Ovlivnění charakterových dimenzí osobnosti (změna kognitivních schémat) Ovlivnění temperamentových dimenzí osobnosti (emocionální restrukturalizace) 8

9 Kdy podávat léky? AKUTNÍ INDIKACE: ohrožení života nebo zdraví pacienta ohrožení okolí silné akutní utrpení pacienta agresivní, depresivní či úzkostná dekompenzace DLOUHODOBÉ INDIKACE: depresivní epizoda úzkostná, stresová nebo somatoformní porucha porucha příjmu potravy rozvoj závislosti na návykových látkách Psychoterapie - obecná pravidla stabilní rámec a struktura zvýšená aktivita terapeuta tolerance k negativním přenosům propojení mezi chováním a pocity sebe-destrukční chování vést jako nepříjemné zabránit acting-out chování zpočátku zaměření na tady-a-teď reflektovat protipřenos postupně propracovat i důležité historické zážitky jádrem práce racionální kontrola maladaptivních projevů zpracovat silné emoce z dětství Skupinová psychoterapie nejčastější přístup interpersonální nebo dynamické vedení vesměs nutnost dlouhodobé docházky 2-5 let jednou týdně smíšené skupiny s adaptačními či neurotickými poruchami účinnost neznáma - odhady % zlepšených alespoň krátkodobě 9

10 KBT vedení případu n individuální KBT formulace případu, edukace o souvislostech n pevný terapeutický vztah, častý kontakt (2-4x měsíčně 1,5-2 roky), důraz na přijetí a posilování n variabilnější struktura sezení a terapie, trvat však na úkolech n strukturovaný program, stanovení konkrétních problémů a cílů n zaměření na současnost, ale i na minulost a budoucnost n nácvik dovedností (zvládání příznaků, komunikační dovednosti, plánování aktivity) n systematické řešení problémů n restrukturalizace podmíněných přesvědčení i jádrových schémat n emocionální restrukturalizace n praktikování nových postojů v experimentech n anticipace zhoršení a příprava na stresující situace předem Psychoanalýza n tradiční přístup n odlišná diagnostika od MKN-10 n propracované modely: Kernberg: ego-psychologie Kohut: psychologie self n 2-10 let n četné kazuistiky, málo studií n aktuální srovnání s Youngovou terapii orientovanou na schémata n těžší formy neanalyzovatelné Vytvoření terapeutického vztahu n ústřední role n pacient je zranitelný, sám sebou i druhými n přecitlivělý, prudce reagující bezpečné prostředí respekt k pacientovi i k sobě pochopení podpora a vyjádření empatie vysvětlení hranice n validizovat, podporovat, uznávat pozitivní, neznehodnocovat n podpora diferencovaného porozumění událostem n podpora emocionální abreakce a povzbuzování k vyjadřování negativních emocí vždy pak racionálně ukotvit n posilování k nácviků a experimentům s nových chováním 10

11 Terapeutický vztah Pro léčbu poruch osobnosti ústřední, terapeutický vztah je používán jako prostředek léčby n Přenos: využíván k mapování kognitivních schémat o významných lidech n Protipřenosové reakce uvědomění si vlastních kognicí a postojů umožňuje vyvarovat se komplementárního chování Trojúhelník vztahů Vztah k terapeutovi Moje hodnota závisí na tom, co si o mně myslí druzí Aktuální vztahy Minulé vztahy PŘENOS A JEHO PROJEVY MODUS (ROLE) KOGNICE CHOVÁNÍ (podle Younga) OPUŠTĚNÉ, ZRANĚNÉ DÍTĚ jsem oběť, bezmocný, pasivita, bezradnost, musí mi pomáhat, závislost beztak nepomůže beznaděj, izolace ROZZLOBENÉ DÍTĚ musí se snažit nátlak, manipulace schválně mě trápí, nedám se verbální agrese co si to dovoluje vzdor TRESTAJÍCÍ RODIČ musím se více snažit snaží se zalíbit jsem divný, pohrdá mnou obviňuje se, obdivuje t. ODTAŽITÝ OBRÁNCE je mi to jedno, skoupý na slovo jsem nad věcí bagatelizuje, mlží racionalizuje, popírá SUPERKOMPENZÁTOR ukážu, jak se snažím velmi snaživý dokážu to i sám předvádějící se 11

12 PROTIPŘENOS A JEHO PROJEVY MODUS PACIENTA CHOVÁNÍ TERAPEUTA VÝSLEDEK OPUŠTĚNÉ, ZRANĚNÉ DÍTĚ nadměrný soucit místo empatie identifikace s pacientem zlost na pacienta astenizace pacienta bezradnost vedení mentorování, kritika ROZZLOBENÉ DÍTĚ protiagrese souboj, ztráta pta. bezmoc vyhýbání se terapie nepokračuje TRESTAJÍCÍ RODIČ trestající zadostučinění deprese pacienta overprotektivita, ujišťování závislost pacienta ODTAŽITÝ OBRÁNCE nucení k emocím, nátlak zvýšení odtažitosti ztráta zájmu o pacienta terapie nepokračuje SUPERKOMPENZÁTOR sebeobdiv závislost pacienta nucení k podrobení se zvýšení bojovnosti K pocitu přijetí potřebujeme empatii: Pomozme pacientovi, aby se cítil pochopen Nejdříve terapeut musí porozumět Kognitivní schémata traumatizující zkušenosti v dětství vedou k rozvoji extrémně negativních přesvědčení o sobě, druhých lidech a světě JÁDROVÁ SCHÉMATA ke kompenzaci s těmito jádrovými pohledy si jedinec vytváří rigidní pravidla, jak věcem rozumět PODMÍNĚNÁ PŘESVĚDČENÍ (ODVOZENÁ PRAVIDLA) védou k superkompenzaci nebo k vyhýbání se nadměrně se rozvine úzký rejstřík chování a jiné druhy chování se nerozvinou dostatečně KOMPENZÁTORNÍ STRATÉGIE V CHOVÁNÍ postupně dochází k nepřiměřenému hodnocení situací (výběr i interpretace) a emočnímu stresu (bludné kruhy) 12

13 Kognitivní schémata dětská zkušenost jádrová schémata odvozená přesvědčení chování Budou mě mít rádi jen když se budu snažit být perfektní! snaha o 100% traumatické emoce kognitivní procesy DĚTSKÉ ZÁŽITKY, KOMPENZÁTORN TORNÍ A VYHÝBAVÉ STRATÉGIE Rané zážitky Strategie chování Dospělé zážitky Dětství: týrání matkou Kompenzátorní: bouří se, vyžaduje pozornost Vyhýbavé: vyhne se přiblížení, selhání etc. Kritika v práci: Za chování, které poutá pozornost, zároveň nemá bližší vztahy, i když o ně usiluje nejsem lásky hodna Pokud mě vnímají, a jsem svobodná, mám hodnotu! Buď mě milují nebo mně ničí! nejsem lásky hodna nejsem lásky hodna Práce se schématy n Identifikace opakovaných nebo dlouhodobých problémů n Strategie chování vedoucí k problémům n Zjištění podmíněných přesvědčení, která to řídí (padající šíp) n Vliv přesvědčení na pozornost, kognitivní styl, chování, emoce n Vliv přesvědčení na vztahy, práci, životní styl, terapeutický vztah n Bludné kruhy frustrací související s přesvědčením n Jaká jádrová schémata podmíněná přesvědčení kompenzují nebo se jim pomáhají vyhýbat n Testování podmíněných přesvědčení a jejich akomodace n Emocionální restrukturalizace zážitků a vztahů souvisejících se vznikem přesvědčení n Světlý sen o fungování s novým přesvědčením (vztahy, práce, volný čas, životní styl) n Testování jádrových schémat, kontinuální sbírání důkazů proti nim n Nácvik dovedností (komunikace, zvládání afektů, řešení problémů) potřebných pro změnu schémat n Plánované behaviorální experimenty s novým chováním 13

14 Kognitivní schémata dětská zkušenost jádrová schémata odvozená přesvědčení chování Když ukážu jaký jsem, lidé mi ublíží! Zabezpečování Vyhýbání se traumatické emoce kognitivní procesy VÝKON: neschopný nekompetentní selhávající ne dost dobrý méněcenný zranitelný Jádrová schémata MOC/KONTROLA: neovládající se PŘÍJETÍ: neschopný ovlivnit okolnosti nepřijatelný nepřitažlivý odmítaný osamělý špatný odlišný nezajímavý Podmíněné pravidla n Výkon - nadměrné nároky na sebe a potřeby úspěchu Abych byl šťastný, musím být úspěšný ve všem, s čím se setkám! Pokud udělám chybu, znamená to, že nejsem k ničemu! Buď všechno zvládám nebo selhávám! Musím všechno zvládnout perfektně! Musím být nejlepší ve všem, co dělám! Když se budu spoléhat na sebe-selžu! n Přijetí nadměrná potřeba být vážen, milován, chráněn, přijímán druhými Abych byl šťastný, musím být uznáván vždy všemi lidmi (hlavně autoritami)! Nemůžu žít bez lásky! Pokud někdo se mnou nesouhlasí, znamená to, že mě nemá rád! Moje hodnota závisí na tom, co si o mně ostatní myslí! Musím všem stále pomáhat, jinak mě odmítnou! n Moc nadměrná potřeba mít události pod kontrolou, potřeba síly, převahy Měl bych být vždy schopen všechno zvládnout sám! Všichni mi musí stále pomáhat! Nikomu se nedá věřit! nebo Když budu věřit druhým, opustí mě! Všichni mě musí stále poslouchat! Ostatní jsou nezodpovědní, musím vše kontrolovat sama! Potřebuji druhé, aby mi dodávali podporu a odvahu! Druzí manipulují, omezují mojí svobodu! 14

15 Příklad použití techniky Padajícího šípu" Situace: Emoce: Automatická myšlenka: Induktivní otázka: Odpověď: Induktivní otázka: Odpověď: Induktivní otázka: Odpověď jádrové schéma Induktivní otázka: Odpověď podmíněné pravidlo Dávala jsem Vláďovi najevo, aby už šel spát (a milovat se) ale on řekl, že se chce dodívat na film. Rozčarování, pak úzkost Vláďa už o mně nestojí! Co je na tom špatné? Kdykoliv mám bližší vztah, časem mě partner přestane mít rád Co to říká o mně? V žádném vztahu jsem dlouho nevydržela. Co je na tom tak hrozné? NEJSEM LÁSKY HODNÁ. Co mě může před tím chránit? Když se budu snažit a budu ve všem obětavá zasloužím si jeho lásku. Induktivní otázky používané při technice padajícího šípu Za předpokladu, že tato myšlenka platí, co to o mněříká? Pokud je to pravda, co to znamená dále? A dále? A dále? A co to vše znamená o mně? Co by to o mně ještěříkalo? Co by to pak znamenalo? Jaký je v tom můj problém? Jak bych se měl v této situaci zachovat? Co se ode mě očekává? A co by na tom bylo tak špatného? Co to o mněříká jako o člověku? O mém charakteru? A co bych měl dělat, abych byl přijatelný pro sebe nebo pro druhé? A co je na tom nejhoršího? Co mě může před tím chránit? Co bych měl dělat, abych měl úspěch? Abych byl v životě šťastný? Příklad použití techniky Padajícího šípu" Situace: Emoce: Automatická myšlenka: Induktivní otázka: Odpověď: Induktivní otázka: Odpověď: Induktivní otázka: Odpověď Induktivní otázka: Odpověď Induktivní otázka: Odpověď podmíněné pravidlo Na schůzi jsem dostal otázku a neuměl jsem na ní odpovědět! Úzkost, strach, stud, zlost na sebe Odpověď bych měl znát Co to o mně znamená, že jsem to nevěděl? Že nedělám svojí práci dobře. A pokud by to byla pravda, co to pro mě znamená? Dříve nebo později ostatní pochopí, že se na to nehodím. A pokud by tomu tak bylo, co by následovalo? Ztratil bych kredit. Pohrdali by mnou! Co z toho všeho vyplývá pro moje chování? Bohužel neumím odpověďět na všechno co se týká mojí práce. Musím se všechno naučit. Jaké je to pravidlo? Když nebudu umět všechno perfektně, nikam to v životě nedotáhnu. 15

16 Vyhýbavá (úzkostná) porucha osobnosti 4 příznaky: n trvalé pocity napětí a obav n přesvědčení o vlastní sociální nešikovnosti, neschopnosti, nepřitažlivost n nadměrné zabývání se kritikou, odmítnutím n potřeba fyzické jistoty omezuje živ. styl n vyhýbání se pracovním činnostem pro něž jsou významné meziosobní kontakty - strach z kritiky KBT MODEL U VYHÝBAVÉ P.O. RELEVANTNÍ DATA Z DĚTSTVÍ zdůrazňování nukleární rodiny, výchova vše pod pokličkou ty tam venku jsou jiní, ublíženecké a zhrzené postoje JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ: jsem bezcenný, nežádoucí jiní kritizují a jsou nechápaví ODVOZENÁ PRAVIDLA: jsem nemožný, nekompetentní,, když mně poznají blíže odmítnou mně, když nedostatečně pochopím něco nového a nebudu úspěšný, bude to zničující KOMPENZÁČNÍ STRATÉGIE V CHOVÁNÍ: vyhýbání se sociálním situacím, odpovědnosti, hledají úlevy, nenápadné výmluvy SPOUŠTĚČE FRUSTRACE: samostatný úkol sociálně náročná pracovní situace nové informace, studium a jejich Závislá porucha osobnosti 4 příznaky: n nechává přebírat zodpovědnost jiné n podřizování vlastních potřeb jiným n obava, že se o sebe sám nepostará n obavy z opuštění n neschopnost dělat běžná rozhodnutí n neochota vznášet i rozumné požadavky 16

17 KBT MODEL U ZÁVISLÉ P.O. RELEVANTNÍ DATA Z DĚTSTVÍ bránění zodpovědnosti a zdůrazňování závislosti overprotektivita matky a její hyperkritičnost izolace rodiny v cizím prostředí JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ: jsem bezmocná a neschopna si sama poradit druzí se o mně musí postarat ODVOZENÁ PRAVIDLA: když se budu spoléhat na sebe, selžu potřebuji druhé, aby mi stále dodávali podporu a odvahu nedokážu žít bez lásky KOMPENZÁČNÍ STRATÉGIE V CHOVÁNÍ: předává zodpovědnost za sebe spoléhá se na druhé lidi pěstuje závislé vztahy rychle se sbližuje, přilne SPOUŠTĚČE FRUSTRACE: samostatný úkol rozhodovací situace nezájem blízkého člověka hrozící rozchod Anankastická porucha osobnosti 4 příznaky: n přehnané pochyby a obavy n zabývání se detaily na úkor kvality n svědomitost, puntičkářství n rigidita, paličatost n nutí jiné, aby se podřizovali způsobu jeho práce KBT MODEL U ANANKASTICKÉ P.O. RELEVANTNÍ DATA Z DĚTSTVÍ výchova k pečlivosti, perfektnosti, vzor rodičů strašení katastrofou, zadržování emocí v rodině JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ: Jsem bezmocný Lidé jsou nezodpovědní Svět se může vymknout z kontroly ODVOZENÁ PRAVIDLA: Když budu všechno kontrolovat, bude to v pořádku Když zavedu přesná pravidla, dopadne to dobře Musím převzít kontrolu za ostatní KOMPENZÁČNÍ STRATÉGIE V CHOVÁNÍ: chování podle rigidních pravidel moralizuje, hodnotí, kontroluje klade důraz na detaily SPOUŠTĚČE FRUSTRACE: nové neznáme prostředí kritika kumulace více povinnosti získání funkce situace, kdy je hodnocen jeho výkon 17

18 Pasivně-agresivní porucha osobnosti 5 příznaků: n neústupnost a prodlevy n neoprávněné stížnosti na nesmyslné požadavky n mrzutost při požádání o práci, kt. nechce vykonávat n kritika, pohrdání nadřízenými n bojkot společné práce n vyhýbá se s výmluvou, že zapomněl KBT MODEL U PASIVNĚ AGRESIVNÍ P.O. RELEVANTNÍ DATA Z DĚTSTVÍ nadměrné trestání prosazování se, tvrdohlavosti a dětské agresivity,pseudo-zdvořilost a skrývání hněvu nadměrné vnucování potřeb, názorů a přáni rodičů JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ: Jsem zranitelný ale soběstačný Kontrolování a zasahování jiných mě zraňuje ODVOZENÁ PRAVIDLA: Druzí manipulují, omezují moji svobodu Kontrola druhých je nesnesitelná Musím si dělat věci po svém KOMPENZÁČNÍ STRATÉGIE V CHOVÁNÍ: pasivní rezistence sabotuje mění pravidla remcání, nedodržuje sliby, časy, termíny SPOUŠTĚČE FRUSTRACE: nucení k činnosti, nařízení, nutnost se přizpůsobit kritika termínované úkoly Narcistická porucha osobnosti 5 příznaků: n velikášské představy o vlastní důležitosti n fantazie o úspěchu, moci, vlastní skvělosti, kráse n potřeba nekonečného obdivu n víra, že je zvláštní, elitářství n vyžaduje zvláštní privilegia n chybění empatie n využívání druhých n arogance, zpupnost n téma závisti 18

19 KBT MODEL U NARCISTICKÉ P.O. RELEVANTNÍ DATA Z DĚTSTVÍ opakované intenzivní zraňování sebevědomí střídavé nadhodnocování a znehodnocování zdůrazňování odlišnosti, výjimečnosti, deprivace v citech JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ: jsem méně než druzí jsem více než druzí ODVOZENÁ PRAVIDLA: Jsem originál, potřebuji speciální pravidla Když druzí se mnou zacházejí normálně, znamená to, že jsem horší důležité je mít obdiv, být slavný, nejlepší KOMPENZÁČNÍ STRATÉGIE V CHOVÁNÍ: vyžaduje speciální zacházení neustále se porovnává soutěží sní o své velkoleposti SPOUŠTĚČE FRUSTRACE: srovnávání se s druhými nezdar, kritika, ztráta pozice nedostatek zájmu okolí stereotyp úspěch druhého Emočně nestabilní P.O. - impulzivní typ 3 příznaky: n tendence k neuváženému jednání n nesnášenlivé chování, konfliktnost n výbuchy hněvu, zuřivost n obtížné setrvávání u činností n nestálá a nevypočitatelná nálada Emočně nestabilní P.O. - hraniční typ 2 z impulzivní P.O. + 3 příznaky: n nejasná představa o sobě ( vnitřní preference, sexualita ) n intenzívní, nestále vztahy n snaha vyhnout se odmítnutí n sklony k sebepoškozování n chronické pocity prázdnoty 19

20 BIOGRAFICKÉ INFORMACE Jméno: TARANTA EVIL zaměstnání: údržbářka horkých linek telefonické pomoci a pohotovosti v krizových centrech vzhled: buď v černém nebo v bílém, dnes v černém, okované boty, piercing všude vztah ke zvířatům: spí s plyšovými medvídky, eventuálně pěstuje potkana oblíbená píseň: LOVE ROLLERCOASTER motto: POJĎ KE MNĚ! VYPADNI! POJĎ KE MNĚ! filmy: Fatalní přitažlivost The crush Malicious, Presumed innocent V PRACOVNĚ TERAPEUTA Před sezením: hlasitá hádka s bývalým partnerem před ambulanci, četné nadávky v čekárně: kastruje tužkou všechny obrázky mužů v časopise během sezení: smrdí hysterickým parfémem a má zablácené boty, buď demonstruje suverenitu, nebo utrpení, nenechá se vést v rozhovoru, zdůrazňuje svobodu a chová se závislé, emoce sporadicky nekontroluje, s chutí a někdy nenávistí zdůrazňuje chyby terapeuta fantazie: koláž z terapeuta a partnera v nejrůznějších situacích a pozicích vztah s terapeutem: střídá růžová psaníčka a parte chování v sezení: mává boxerem vyrobeným antisocialem přináší do sezení: poznámky o možnostech TS s týdenním kolísáním KBT MODEL U HRANIČNÍ P.O. RELEVANTNÍ DATA Z DĚTSTVÍ odmítání rodičem, často střídané hyperprotektivitou fyzické nebo sexuální zneužívaní devalvace emočních stavů, zpochybňování dovedností JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ: jsem vadný, nejsem hoden lásky druzí mě zradí, opustí ODVOZENÁ PRAVIDLA: Kdyby to záviselo na mně, nepřežil bych Když budu věřit druhým, opustí mě. Věci, lidé, vlastnosti apod. jsou buď dobré, nebo špatné KOMPENZÁČNÍ STRATÉGIE V CHOVÁNÍ: vyžaduje blízkost a pozornost, ale vzápětí je odmítá kolísá mezi extrémy v chování permanentně testuje spolehlivost okolí obviňuje sebe i okolí prudké impulzivní výlevy SPOUŠTĚČE FRUSTRACE: kritika nebo odmítnutí nezájem, nesouhlas nekongruence sdělení nejednoznačnost blízkost samota 20

21 Hraniční porucha osobnosti - mnohočetná podmíněnost Biologicky Pokles metabolismu v prefrontalním kortexu Hyperaktivita amygdaly Dysregulace 5-HT a DA Geneticky Afektivní instabilita Neuroticismus Behaviorální impulzivita Časné zkušenosti (abusus, dezorganizovaná vztahová vazba, devalvace emočních stavů) Kognitivní (maladaptivní schémata, splitting, dovednosti regulovat afekty) Sociální (chaotické domácí prostředí, konfliktní vztahy) ETIOLOGIE BIOLOGICKY: genetická zátěž (v rodině běžná horší regulace nálady a impulzů) nízké hladiny serotoninu dysregulace dopaminu nízký práh pro excitabilitu v limbickém systému V rodině častější: závislosti poruchy nálady problémy s učením jiné poruchy osobnosti z clusteru B (antisociální, BDP, histrionská, narcistická) PSYCHOSOCIÁLNÍ: Psychoanalýza: měsíc věku - dítě začíná prohledávat svět kolem sebe a začíná se separovat od matky. Vrací se však pravidelně zpět pro posílení a bezpečí. Pečovatel, který si interpretuje tento návrat jako známku, že dítě nechce být autonomní, devalvuje nebo brání dalším pokusům. Stejně tak pečovatel, který velmi touží po tom, aby ho dítě milovalo a bojí se jeho oddělení se. Děti jsou pak trestány za pokusy o autonomii. Narušený vztah dítě-rodič vede k potížím zvládat hněv - dítě pociťuje destruktivní potenciál vyjadřování hněvu = splituje ho pomocí disociace měsíc 21

22 HRANIČNÍ PO ČASNÝ ABUSUS 40-76% popisuje sexuální zneužívání v dětství 25-73% popisuje odmítání, trauma nebo fyzické zneužívání v dětství Abusus se objevuje v kontextu Nespecifické pro HPO Většina dat je retrospektivních KOGNITIVNÍ SCHÉMATA DĚTSKÁ ZKUŠENOST JÁDROVÁ SCHÉMATA ODVOZENÉ PRAVIDLO CHOVÁNÍ Bud jsem špatná já Nebo jsou špatní druzí Testování druhých Nekonvenčnost Snaha potlačit hněv Vybuchování Sebepoškozování Vyhýbání se TRAUMATICKÉ EMOCE KOGNITIVNÍ PROCESY Devalvace emočních stavů 22

23 NADMĚRNĚ VYVINUTÉ A NEDOSTATEČNĚ ROZVINUTÉ STRATÉGIE U HRANIČNÍ PORUCHY OSOBNOSTI Nadměrně rozvinuté strategie Splitting Upřímnost Odvaha Nesouhlas Nekonvenčnost Nedostatečně rozvinuté strategie Kontrola impulzů Sebeřízení Identifikace se skupinou Kooperace Důvěra Podle Beck 1992 A jsem jenom maska směje se a v očích má černo Vulnerabilita k impulzivnímu jednání Nadměrná přecitlivělost na běžné události Zážitky nesnesitelných afektů problém unést a zpracovat primární emoce Pokusy modulovat afekt sebepoškození trestání druhých závislost na druhých vyhýbání/únik adiktivní chování 23

24 Motivy impulzivních reakcí motivy mohou vědomé i nevědomé, často více motivů: uvolnění nebo rozpuštění silného napětí zmírnění disociace odstranění bezmoci snaha potrestat druhého nebo sebe odčinění pocitů viny snaha vyvolat pocity viny v druhém snaha odvést pozornost od více ohrožující situace snaha přivolat pozornost přebití nesnesitelné nudy EMOCIONÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ U HRANIČNÍCH PORUCH OSOBNOSTI nadměrná intenzita dlouhé trvání nízká kontrola nedostatečná diferenciace vyhýbání se disociace a depersonalizace nedostatečné kognitivní zpracování nízká srozumitelnost pro okolí Důsledek devalvace emočních stavů v dětství PROČ PŘEHNANĚ REAGUJÍ? Nadměrná přecitlivělost na běžné události Zážitky nesnesitelných afektů Pokusy modulovat afekt sebepoškození trestání druhých závislost na druhých vyhýbání/únik zneužití návykových látek 24

25 HRANIČNÍ PO ČASNÝ ABUSUS 40-76% popisuje sexuální zneužívání v dětství 25-73% popisuje odmítání, trauma nebo fyzické zneužívání v dětství abusus se objevuje v kontextu nespecifické pro HPO většina dat je retrospektivních PROČ JSOU HYPERSENZITIVNÍ? EXTRÉMNÍ MYŠLENÍ Nadměrná generalizace Dichotomní černo-bíle myšlení katastrofizace Absolutní rigidní závěry PROČ JSOU IMPULZIVNÍ? Negativní přesvědčení o vlastní kontrole Chybí pozitivní přesvědčení o sebekontrole 25

26 EXTRÉMNÍ MYŠLENÍ dichotomní reprezentace sebe a druhých idealizace sebe nebo druhých demonizace sebe nebo druhých ZÁKLADNÍ KOGNITIVNÍ DISTORZE Dichotomní myšlení lidé a události jsou chápany jen v polárních kategoriích: dobrý-zlý, láskanenávist Buď mě miluje, nebo nenávidí Jsem buď dokonalý, nebo úplně selhávám Personalizace, nedůvěra a podezíravost Svět je proti mně Lidé manipulují, pohrdají, zneužívají Vulnerabilita a kontrola Nejsem schopen kontrolovat svůj život Nikdo mi není schopen pomoci Kdokoliv mě může ovlivnit Bezcennost Nejsem hoden lásky Kdokoliv mě pozná, bude mnou pohrdat AUTOMATICKÉ MYŠLENKY U BPD Vyplývají z kognitivních dystorzí objevují se i po subtilních spouštěčích evokují prudké impulzivní výlevy brání rychlému zklidnění emocí udržují bludný kruh napětí Reflektují 4 základní postoje: Jsem zlý, slabý a neuchráním se Svět je nebezpečný, lidé zradí a ublíží Nikdo o mně nestojí a nepomůže mi Věci, lidé, vlastnosti apod. jsou buď dobré nebo špatné! Pacient díky tomu toleruje špatně jak blízkost (necítí se v ní bezpečně), tak autonomii(cítí se v ní opuštěně) 26

Obsah. Teorie a diagnostika poruch o so b n o sti Úvod...13 ČÁST I

Obsah. Teorie a diagnostika poruch o so b n o sti Úvod...13 ČÁST I Obsah Úvod...13 ČÁST I Teorie a diagnostika poruch o so b n o sti...15 1.1 Co je porucha osobnosti?... 15 1.2 Klasifikace poruch osobnosti... 17 1.3 Prevalence poruch osobnosti... 20 1.4 Etiologie poruch

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Poruchy osobnosti. 3. LF UK, 5.ročník, praktika. Barbora Kohútová

Poruchy osobnosti. 3. LF UK, 5.ročník, praktika. Barbora Kohútová Poruchy osobnosti 3. LF UK, 5.ročník, praktika Barbora Kohútová Poruchy osobnosti (p.o.) OBSAH: Osobnost: definice, struktura, historický vývoj typologie a klasifikace Definice p.o., klasifikace dle MKN-10

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte

Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte Výstupy a zkušenosti Metodického centra 26. 5. 2014 Kritická období vzniku citové vazby u dětí v NRP Prenatální období Nechtěné děti: hormonálně i emočně

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Hluboko zakořeněné maladaptivní způsoby chování, obvykle rozpoznatelné v době dospívání či dříve, trvají pak po větší část dospělého věku.

Hluboko zakořeněné maladaptivní způsoby chování, obvykle rozpoznatelné v době dospívání či dříve, trvají pak po větší část dospělého věku. Hluboko zakořeněné maladaptivní způsoby chování, obvykle rozpoznatelné v době dospívání či dříve, trvají pak po větší část dospělého věku. Osobnost je abnormální buď do rovnováhy svých složek, jejich kvality

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Psychická reakce. reakce

Psychická reakce. reakce Psychické alterace pacientů jako významná komplikace v traumatologické péči Hana Neudertová, Ph.D. Odd. Klinické psychologie FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Ústav psychologie a psychosomatiky

Více

Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Poruchy osobnosti (bakalářské a magisterské studium) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno definice dynamika, příčiny, výskyt projevy a diagnostika jednotlivé specifické poruchy osobnosti diferenciální

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Poruchy osobnosti. MUDr. Helena Reguli

Poruchy osobnosti. MUDr. Helena Reguli Poruchy osobnosti MUDr. Helena Reguli Osobnost Osobnost sestává z temperamentu, charakteru a inteligence temperament- biologická stránka osobnosti (způsob emočního projevu jedince v určité situaci) charakter

Více

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či Rodinná KBT Vranov 3. 6. 2010 Mgr. Alena Mikulová Motto Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Prarodič a krize v rodině

Prarodič a krize v rodině Prarodič a krize v rodině Motto Současný trend je žít od přítomnosti do budoucnosti, starší lidé mohou předat určité nepostradatelné historické souvislosti. Prarodiče připomínají, že jsme byli dětmi a

Více

PŘENOS. Přenos. Přenos a protipřenos

PŘENOS. Přenos. Přenos a protipřenos PŘENOS A PROTIPŘENOS Přenos a protipřenos základní typy pozitivní projevuje se myšlením, prožíváním a chováním, kde výrazně převažuje sympatie, náklonnost, podpora, ochota negativní v myšlení, prožívání

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU STOB. Program Stop obezitě PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU Etiologie obezity - ranné dětství Rodinné prostředí - hodnocení vztahu k jídlu u dětí z hlediska matek. Nejistota

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

STRUKTURA ÚVODNÍHO ROZHOVORU 1. ÚVOD:

STRUKTURA ÚVODNÍHO ROZHOVORU 1. ÚVOD: PŘEDBĚŽNÉ VYŠETŘENÍ Předběžné vyšet etření krátký (60-90 minut) rozhovor zaměřený na: získání základních informací o klientově problému předběžné stanovení jeho diagnózy zvážení, zda je klient vhodný pro

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací Obsedantně kompulzivní porucha Aktualizace informací výskyt termínů MSK-10 obsedantně kompulzivní porucha F.42 (mezi neurotickými poruchami za úzkostnými, dělená podle převahy obsesí nebo kompulzí) DSM-IV

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti Psychologie osobnosti Typologie osobnosti Využívá především temperamentu Typ = specifické seskupení několika znaků se značnou pravděpodobností jejich společného výskytu Snaha o obecnou platnost =) využívá

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I Požadavky k závěrečné zkoušce: kontrola počtu hodin ve výcviku (minimum 500h) kontrola počtu dokumentovaných kazuistik a jejich supervize (12) kontrola esejí (8) a ppt prezentací

Více

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová V roce 2008 proběhlo první školení DBT v Praze Cílem se stalo vyškolit tým v metodách

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Zákonitosti vývoje. Periodizace Vývojové úkoly v jednotlivých obdobích

Zákonitosti vývoje. Periodizace Vývojové úkoly v jednotlivých obdobích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zákonitosti vývoje Periodizace Vývojové úkoly

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU MUDr. Petr Možný Formulace případu Výsledkem procesu vyšetření by měl být individuální popis pacientova problému, zahrnující jeho vznik a vývoj a vysvětlující,

Více

Nejméně efektivní metody učení

Nejméně efektivní metody učení Jak na učení Nejméně efektivní metody učení podtrhávání a zvýrazňování v textech opakované čtení stručné shrnutí snaha zapamatovat si klíčová slova mentální vizualizace k připomenutí látky Tyto způsoby

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová Psychodynamické perspektivy Psychoanalytické a psychoterapeutické směry, které čerpají z Freuda. Vliv na formování sp zejména na počátku 20. st., v současné době

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D

Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Co nás dnes čeká Rodina ohrožující dítě Co dítě ohrožuje? Zanedbávání Zneužívání Týrání Zanedbávání Nejrozšířenější forma nehodného

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Kognitivně-behaviorální terapie hraniční poruchy osobnosti

Kognitivně-behaviorální terapie hraniční poruchy osobnosti Kognitivně-behaviorální terapie hraniční poruchy osobnosti Kristýna Brožková Psychologický ústav FFMU, Brno 439269@mail.muni.cz V klinické péči je hraniční porucha osobnosti nejčastější porucha osobnosti,

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Komunikace. Tereza Uhrová

Komunikace. Tereza Uhrová Komunikace s dementním pacientem Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze KOMUNIKACE Komunikace je obecně lidská schopnost

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI VY_32_INOVACE_PSY_17 ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Psychologie výchovy a vzdělávání. Zvládání zátěže žáky a studenty

Psychologie výchovy a vzdělávání. Zvládání zátěže žáky a studenty Psychologie výchovy a vzdělávání Zvládání zátěže žáky a studenty Zátěž a škola Od posouzení připravenosti ke školní docházce je škola zdrojem napětí a stresu (reakce rodičů) Zdroje ve škole: učitelé spolužáci

Více

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace)

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny implementace Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Autoři: G. Zurek, C. Schedlich & R. Bering Česká adaptace:

Více

Obsah. Úvod... 1. Teorie utváření CHARAKTERU... 5

Obsah. Úvod... 1. Teorie utváření CHARAKTERU... 5 Úvod........................................... 1 Část 1 Teorie utváření CHARAKTERU....................... 5 Kapitola 1 Charakterologická vývojová teorie............................ 7 Osobnostně-typologické

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, 10. 5. 2017 TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH Krizová komunikace ve školním prostředí KRIZE V psychosociální oblasti je krize definována jako

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca)

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) Duševní zdraví = nepřítomnost symptomů závad a poruch podle Carla Ransoma Rogerse (1902-1987) jde

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více