ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I Požadavky k závěrečné zkoušce: kontrola počtu hodin ve výcviku (minimum 500h) kontrola počtu dokumentovaných kazuistik a jejich supervize (12) kontrola esejí (8) a ppt prezentací (4) vytištěné vzít s sebou na zkoušku svázaná závěrečná práce (2x) + vytištěná oponentura závěrečné práce vlastní zkouška: 1. Závěrečná práce a její prezentace vytištěna a svázaná (1 výtisk si KBT institut nechává, pokud chcete též vlastní, nutno nechat 2x svázat) oponentura závěrečné práce (práci mailem zaslat nejpozději 5 týdnů před zkouškami, později zaslané práce nejsme schopni oponovat) prezentace závěrečné práce v ppt (na 10 minut s diskuzí - celkem 15min) supervidovaných kazuistik celá KBT dokumentace o vedení případu (odevzdat před zkouškou první den setkání, jako příloha záznamy o supervizi podepsané supervizory (počítají se do toho i kazuistické články a Bálint) 2 budou namátkově vytaženy a obhajovány u zkoušky 3. Ústní teoretická zkouška vysvětlení jedné teoretické otázky ze seznamu 4. Ústní praktická zkouška předvedení terapeutické techniky při hraní rolí Další informace ZÁVĚREČNÁ PRÁCE možnosti 1) Výzkumná práce (30-40 stran) Výzkumná práce: Terapeutická efektivita jednoduchá otevřená studie (u jedné diagnózy) Zkoumat jednotlivé komponenty u určité dg. skupiny (vztah kognitivních schémat a závažnosti poruchy, vztah kognitivních schémat a následné katamnézy) Jedna komponenta u různých dg. skupin 1

2 Srovnání různých terapeutických přístupů u jedné skupiny pacientů Náležitosti práce Úvod proč to dělám, cíle, hypotézy, co se o dané problematice ví (review) Metodika Výběr pacientů (dg, problém, zařazující a vylučující kritéria) Hodnocení (časové intervaly, posuzovací nástroje) Statistika (jaké metody a proč) Etika Výsledky Demografie Vlastní výsledky Diskuze (význam výsledků, porovnání s ostatními) Závěry 2) Překlad (cca 100 stránek) 3) Brožura pro pacienty (která není zatím k dispozici) cca stran Závěrečnou práci: odevzdat poslat mailem předem 5 týdnů před zkouškami do : - výzkumné práce překlady brožury skupina B brožury skupina A ppt prezentace přednášky o závěrečné práci (15 minut) kdo chce zpětnou vazbu či konzultaci, může poslat na KAZUISTIKY 12 supervidovaných kazuistik: Kasuistiky k supervizi nemusí být zpracovány jako eseje nutno přinést vlastní záznamy (celou KBT dokumentaci, event. chorobopis nebo jeho kopii), kde je vidět co se reálně dělo (záznamy sezení, ručně psané záznamy a úkoly pacienta, aj.) Každá má obsahovat: 2

3 Příběh pacienta anamnézu Behaviorální analýzu Funkční analýzu STANOVENÍ PROBLÉMŮ A CÍLŮ (měřitelně) PŘÍSTUP V LÉČBĚ (strategie) Měření stupnice a vhodné škály (minimálně: všeobecnou, specifickou a funkční Záznam jednotlivých sezení + domácí úkoly Zadání a výsledek (nejlépe xerox pacientových záznamů, na počátku sezení poznámku, jak úkoly zvládnul, téma sezení, strategie, DÚ mají vycházet ze sezení) Hodnocení (měření pokroku) v každém sezení Vhodné - záznamy rozhovorů, katastrofické scénáře apod. Zpětnou vazbu pacienta Popis, co se děje vztahově (nemusí být nutně v každém sezení) ESEJE / PREZENTACE 1) Psychoterapeutické směry / prezentace 2) Příručka pro pacienta se specifickou fobii 3) Kazuistický článek / prezentace 4) Metoda kognitivně behaviorální terapie / prezentace 5) Kognitivní restrukturalizace 6) Kazuistický článek 7) Práce s vlastními schématy 8) Porucha, se kterou nejčastěji pracuji /prezentace ÚSTNÍ PRAKTICKÁ ZKOUŠKA diagnózy v kazuistických příbězích Zkoušený si vylosuje příběh (1) pacienta a situaci, kterou s ním má řešit (2). Po přečtení kasuistické viněty bude jeden z lektorů hrát vylosovaného pacienta v dané situaci. Kazuistické viněty i s vyznačením situací budou k dispozici předem. Panická porucha Agorafobie Sociální fobie Generalizovaná úzkostná porucha Deprese Adaptační depresivní reakce úmrti partnera Hypomanie 3

4 PTSD Odeznívající schizofrenie s halucinacemi a bludem Primární insomnie Závislost na alkoholu Obsedantně kompulzivní porucha PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - hraní rolí (zkoušené dovednosti) Screeningový rozhovor Edukace pacienta o problémech Motivační rozhovor Stanovení problémů a cílů Řízené objevování bludného kruhu Edukace o tělesných potížích Edukace o katastrofickém scénáři Sokratovský dialog Padající šíp na zjištění jádrových schémat a podmíněných předpokladů Testování podmíněného předpokladu a jeho akomodace Změna jádrového přesvědčení Vytvoření hierarchie odstupňované expozice s pacientem Expozice v imaginaci vytváření scénáře s pacientem Řízené truchlení Otevřené probrání přenosové situace Nácvik relaxace s pacientem Identifikace primárních emocí Nácvik zvládání kritiky Nácvik odmítání alkoholu ÚSTNÍ TEORETICKÁ ZKOUŠKA otázky ke zkoušce Historie a součastný vývoj: 1. Vývoj behaviorální terapie, klasické a operantní podmiňování, sociální učení a kognitivní učení 2. Kognitivní terapie u Alberta Ellise, teoretické postuláty, praxe 3. Kognitivní terapie Aarona T. Becka, teoretické postuláty, praxe 4

5 4. Vznik a vývoj kognitivně behaviorální terapie, teoretické postuláty, praxe 5. Druhá vlna v KBT, hlavní představitele, teoretické postuláty, praxe 6. Třetí vlna v KBT, hlavní představitele, teoretické postuláty, praxe (dialekticko behaviorální terapie, na schémata zaměřená terapie, mindfulness, terapie zaměřená na přijetí a závazek, na emoce zaměřená terapie, terapie soucítění ) 7. Dialekticko-behaviorální terapie (Marsha Linehan) 8. Terapie zaměřená na schémata (Jeffrey Young) 9. Mindfulness (Kabat-Zin, Teasdale...) 10. Acceptance and commitments therapy (Steven C. Hayes) 11. Emotion focused therapy (Leslie Greenberg) 12. Compassion therapy (Paul Gilbert) 13. Integrace jiných směru do kognitivně behaviorální terapie (které a jakým způsobem) 14. Základní rysy kognitivně behaviorální terapie 15. Odlišnost KBT od jiných psychoterapeutických směrů a přístupů Struktura kognitivně behaviorální terapie 16. Orientační vyšetření (význam, cíle, pravidla, postup) 17. Podrobné vyšetření v KBT (význam, cíle, pravidla, postup) 18. Měření, jeho význam a metody provádění (význam, cíle, pravidla, metody, postup) 19. Behaviorální analýza (význam, cíle, pravidla, postup) 20. Kognitivní analýza (význam, cíle, pravidla, postup) 21. Funkční analýza (význam, cíle, pravidla, postup) 22. Formulace problémů (význam, cíle, pravidla, postup) 23. Stanovení cílů v KBT (význam, cíle, pravidla, postup) 24. Struktura KBT sezení (význam, cíle, pravidla, postup) 25. Formulace případu v KBT (význam, cíle, pravidla, postup) Terapeutický vztah v kognitivně behaviorální terapie 26. Terapeutický vztah v KBT 27. Stratégie využívané při utváření a posilování terapeutického vztahu 28. Přenos v KBT a práce s nim 29. Protipřenos v KBT a práce s ním 30. Supervize (význam, cíle, pravidla, postup) Metody kognitivně behaviorální terapie 31. Motivační rozhovor (význam, cíle, pravidla, postup) 32. Edukace pacienta s úzkostnou poruchou (význam, cíle, pravidla, postup) 33. Edukace pacienta s afektivní poruchou (význam, cíle, pravidla, postup) 34. Edukace pacienta s nadměrnými obavami o zdraví (význam, cíle, pravidla, postup) 5

6 35. Edukace pacienta s psychotickou poruchou (význam, cíle, pravidla, postup) 36. Edukace pacienta se somatickým onemocněním (význam, cíle, pravidla, postup) 37. Edukace pacienta s chronickým únavovým syndromem (význam, cíle, pravidla, postup) 38. Edukace pacienta s poruchou osobnosti (význam, cíle, pravidla, postup) 39. Edukace v párové terapii (význam, cíle, pravidla, postup) 40. Edukace při terapii sexuálních dysfunkcí (význam, cíle, pravidla, postup) 41. Edukace rodiny (význam, cíle, pravidla, postup) 42. Vytváření a používání psychoedukačních materiálů a pomůcek (význam, cíle, pravidla, postup) 43. Řízené objevování (význam, cíle, pravidla, postup) 44. Sledování činnosti (význam, cíle, pravidla, postup) 45. Plánování aktivity (význam, cíle, pravidla, postup) 46. Využití operantního podmiňování v KBT (význam, cíle, pravidla, postup) 47. Učení podle vzoru (význam, cíle, pravidla, postup) 48. Sebeodměňování (význam, cíle, pravidla, postup) 49. Nácvik relaxace (význam, cíle, pravidla, postup) 50. Aplikovaná relaxace (význam, cíle, pravidla, postup) 51. Aplikovaná tenze (význam, cíle, pravidla, postup) 52. Systematická desenzibilizace (význam, cíle, pravidla, postup) 53. Řízená změna představy (význam, cíle, pravidla, postup) 54. Mindfulness a meditace (význam, cíle, pravidla, postup) 55. Kontrolované dýchání (význam, cíle, pravidla, postup) 56. Interoceptivní expozice (význam, cíle, pravidla, postup) 57. Expozice v imaginaci (význam, cíle, pravidla, postup) 58. Expozice in vivo (význam, cíle, pravidla, postup) 59. Zaplavení (význam, cíle, pravidla, postup) 60. Zábrana rituálu (význam, cíle, pravidla, postup) 61. Expozice u PTSD (význam, cíle, pravidla, postup) 62. Řízené truchlení (význam, cíle, pravidla, postup) 63. Katastrofický scénář (význam, cíle, pravidla, postup) 64. Metody zaměřené na odvedení pozornosti (význam, cíle, pravidla, postup) 65. Sebeinstruktáž (význam, cíle, pravidla, postup) 66. Zjišťování automatických myšlenek (význam, cíle, pravidla, postup) 67. Sokratovský dialog (význam, cíle, pravidla, postup) 68. Práce se záznamem automatických myšlenek (význam, cíle, pravidla, postup) 6

7 69. Obvyklé problémy při zpochybňování automatických myšlenek a jak je překonat (význam, cíle, pravidla, postup) 70. Práce s kognitivními omyly (význam, cíle, pravidla, postup) 71. Zjišťování metakognicí (význam, cíle, pravidla, postup) 72. Kognitivní restrukturalizace metakognicí (význam, cíle, pravidla, postup) 73. Behaviorální experimenty (význam, cíle, pravidla, postup) 74. Kognitivní restrukturalizace v imaginaci (význam, cíle, pravidla, postup) 75. Identifikace kognitivních schémat (význam, cíle, pravidla, postup) 76. Testování a akomodace jádrových schémat (význam, cíle, pravidla, postup) 77. Zkoumání platnosti a akomodace podmíněných předpokladů (význam, cíle, pravidla, postup) 78. Práce s emocionálními schématy (význam, cíle, pravidla, postup) 79. Terapeutické dopisy při práci s emocionálními schématy (význam, cíle, pravidla, postup) 80. Hraní rolí při práci s emocionálními schématy (význam, cíle, pravidla, postup) 81. Použití imaginace při práci s emocionálními schématy (význam, cíle, pravidla, postup) 82. Hraní rolí (význam, cíle, pravidla, postup) 83. Nácvik v představě (význam, cíle, pravidla, postup) 84. Formování, řetězení a pobízení (význam, cíle, pravidla, postup) 85. Nácvik řešení problémů (význam, cíle, pravidla, postup) 86. Nácvik sociálních dovedností (význam, cíle, pravidla, postup) 87. Nácvik asertivity (význam, cíle, pravidla, postup) 88. Nácvik zlepšení komunikace mezi partnery (význam, cíle, pravidla, postup) 89. Nácvik řešení problémů v páru (význam, cíle, pravidla, postup) 90. Partnerská dohoda (význam, cíle, pravidla, postup) 91. Nácvik zvládání hněvu (význam, cíle, pravidla, postup) 92. Nácvik zvládání impulzů (význam, cíle, pravidla, postup) 93. Nácvik zvládání přecitlivělosti (význam, cíle, pravidla, postup) 94. Práce s bludy (význam, cíle, pravidla, postup) 95. Práce s halucinacemi (význam, cíle, pravidla, postup) 96. Příprava pacienta na skupinovou kognitivně behaviorální terapie (význam, cíle, pravidla, postup) 97. Skupinová kognitivně behaviorální terapie u psychóz (význam, cíle, pravidla, postup) 98. Skupinová kognitivně behaviorální terapie u úzkostných poruch (význam, cíle, pravidla, postup) 99. Skupinová kognitivně behaviorální terapie u depresí (význam, cíle, pravidla, postup) 100. Ukončení terapie a příprava na budoucnost (význam, cíle, pravidla, postup) Praktické použití KBT u vybraných problémů a poruch 7

8 101. KBT u depresivních poruch 102. KBT u bipolární afektivní poruchy 103. KBT u panické poruchy 104. KBT u agorafobie 105. KBT u sociální fobie 106. KBT u generalizované úzkostné poruchy 107. KBT specifických fobií 108. KBT u OCD 109. KBT u PTSD 110. KBT u hypochondrické poruchy 111. KBT poruch spánku 112. KBT u psychóz 113. KBT u poruch příjmu potravy 114. KBT obezity 115. KBT u závislosti na alkoholu 116. KBT u závislosti na drogách 117. KBT u závislosti na hracích automatech 118. KBT u sexuálních dysfunkcí 119. KBT u chronického únavového syndromu 120. KBT u disociativních poruch 121. KBT disociativních křečí 122. KBT nízké sebedůvěry 123. KBT v terapii manželských problémů 124. KBT u poruch osobnosti základní zásady 125. KBT hraniční poruchy osobnosti 126. KBT závislé poruchy osobnosti 127. KBT paranoidní poruchy osobnosti 128. KBT u vyhýbavé poruchy osobnosti 129. KBT u histriónské poruchy osobnosti 130. KBT u dětí - základní zásady a nejčastější problémy 131. Léčebné intervence při KBT dětí 132. KBT v léčbě impulzivity a hyperaktivity u dětí 133. KBT při léčbě deprese u dětí 134. KBT agresivních poruch u dětí 135. KBT poruch chování u dětí 8

9 136. KBT úzkostných poruch u dětí 137. Použití KBT při selhávání ve škole 138. KBT u mentálních retardací 139. Použití KBT v léčbě autismu 140. KBT v léčbě bolesti 141. Použití KBT u hypertenze 142. Použití KBT v léčbě kardiálních problémů 143. Použití KBT při léčbě diabetes mellitus 144. Použití KBT při léčbě respiračních potíží a astma bronchiale 145. Použití KBT v léčbě Tourettova syndromu 146. Použití KBT v léčbě bolestí hlavy 147. Místo KBT v léčbě onkologických pacientů 148. Použití KBT u dráždivého tračníku 149. Použití KBT v léčbě kožních problémů 150. Programy zvládání stresu na bázi KBT , 30, 41, 74, 93, 97, 116, 117, ,

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

10. SOCIÁLNÍ FOBIE. Ján Praško, Hana Prašková

10. SOCIÁLNÍ FOBIE. Ján Praško, Hana Prašková 10. SOCIÁLNÍ FOBIE Ján Praško, Hana Prašková I. ÚVOD Sociální fobie se projevuje silným a trvalým strachem z jedné nebo více sociálních situací a výrazným vyhýbáním se těmto situacím. Toto vyhýbání sice

Více

STARÝ MÝTUS SCHIZOFRENIE & PSYCHOTERAPIE. Kraepelin a Bleuler - vnější stresory negativně ovlivňují průběh a dopad schizofrenie Systematické studie

STARÝ MÝTUS SCHIZOFRENIE & PSYCHOTERAPIE. Kraepelin a Bleuler - vnější stresory negativně ovlivňují průběh a dopad schizofrenie Systematické studie SCHIZOFRENIE & PSYCHOTERAPIE Ján Praško Psychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií STARÝ MÝTUS psychoterapie je de facto u lidí trpící psychózou kontraindikovaná

Více

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot Test pro 4. ročníky lékařství (týdenní blok) Každá testová otázka obsahuje alespoň jednu správnou odpověď (např. e) Neplatí žádná z uvedených možností ). Každá testová otázka může mít však více správných

Více

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10.

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10. Čes a slov Psychiat 03; 09(5): 53 67 abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 0. 3. 0. 03 uspořádaly Psychiatrická společnost ČLS

Více

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Pražskou psychoterapeutickou fakultu jsem začala navštěvovat z mého osobního zájmu o psychologii, a tak jsem se dozvěděla o oboru psychoterapie,

Více

Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty

Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty Roman Pešek APLA Praha, střední Čechy o.s. vedoucí Terapeutického a sociálně rehabilitační střediska APLA Externí spolupracovník Psychosomatické

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt.

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt. ÚZKOST A ÚZKOSTNÉ PORUCHY PANICKÁ PORUCHA A AGORAFOBIE ÚZKOST A STRACH adaptivní emoce, patří běžně k životu Úzkost nevím, čeho se bojím příprava na neurčité nebezpečí (kontextuální podmiňování) Strach

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

AGORAFOBIE. Ján Praško, Hana Prašková

AGORAFOBIE. Ján Praško, Hana Prašková AGORAFOBIE Ján Praško, Hana Prašková I. ÚVOD Agorafobie je strach být sám na místech, odkud je obtížný útěk do bezpečí nebo je těžké získat pomoc v případě, že postižený zažije nevolnost nebo panický záchvat.

Více

Co je osobnost? KBT PORUCH OSOBNOSTI. Etiologie a patogeneze

Co je osobnost? KBT PORUCH OSOBNOSTI. Etiologie a patogeneze KBT PORUCH OSOBNOSTI Co je osobnost? Osobnost představuje individuální soubor duševních a tělesných vlastností člověka, které se utvářejí v průběhu vývoje a projevují se v sociálních vztazích Prevalence

Více

Psychiatrie PRO PRAXI. z obsahu. psychoterapie. Přehledové Články. sdělení z praxe. www.solen.cz. behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti

Psychiatrie PRO PRAXI. z obsahu. psychoterapie. Přehledové Články. sdělení z praxe. www.solen.cz. behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti Psychiatrie PRO PRAXI 2e 2015 psychoterapie Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti Přehledové Články Komorbidita hraniční poruchy osobnosti a depresivní poruchy www.solen.cz ISSN

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Kognitivně behaviorální terapie panické poruchy ve skupině

Kognitivně behaviorální terapie panické poruchy ve skupině 174 Psychoterapie Kognitivně behaviorální terapie panické poruchy ve skupině MUDr. Dana Kamarádová, prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc V tomto článku popisujeme jednotlivé

Více

Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii

Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii MUDr.Miroslav Novotný Centrum duševního zdraví Dukelská 456,790 01 Jeseník cdz.jesenik@seznam.cz 584/412 462 777/775

Více

Zápis ze semináře, kulatého stolu s tématem: Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání

Zápis ze semináře, kulatého stolu s tématem: Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání Zápis ze semináře, kulatého stolu s tématem: Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání Lektoři / přednášející: 19. 3. 2014 (14.00 16.00), Karlovy Vary 1. MUDr. Prim. Petr Příhoda:

Více

Vývoj psychoanalytické teorie můžeme rozdělit do tří fází, kterým odpovídají i tři základní teoretické modely osobnosti:

Vývoj psychoanalytické teorie můžeme rozdělit do tří fází, kterým odpovídají i tři základní teoretické modely osobnosti: PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY UŽÍVANÉ V PSYCHIATRII Výběr z literatury, seznam na konci textu PSYCHOANALÝZA Tvůrcem psychoanalýzy je Sigmund Freud /1856-1939/. Narozen v Příboře na Moravě, většinu života strávil

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Masarykova univerzita. Diplomová práce obor psychoterapeutická studia

Masarykova univerzita. Diplomová práce obor psychoterapeutická studia Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychoterapeutická studia Výzkum efektu psychodynamické skupinové psychoterapie Vypracovala: PhDr. Milena Blažková

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ Katalog podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra a pro žáky s vybraným AC PR KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁSTPRO ŽÁKY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA APRO ŽÁKY S VYBRANÝM DUŠEVNÍM

Více

Katalog poskytovaných rehabilitačních činností na I., II. a IV. oddělení v DPN Opařany

Katalog poskytovaných rehabilitačních činností na I., II. a IV. oddělení v DPN Opařany Katalog poskytovaných rehabilitačních činností na I., II. a IV. oddělení v DPN Opařany AKTIVITA NOSITEL Režimová terapie POPIS AKTIVIT Režimová terapie reprezentuje komplexní pojetí léčebného procesu a

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Bc. Barbora Kupilíková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval(a)

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit DIAKONICKÝ INSTITUT Katalog vzdělávacích aktivit Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, po více než pěti letech existence Diakonického institutu jako vzdělavatele nabízejícího kvalifikační i další vzdělávání

Více