PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA"

Transkript

1 PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA KUBÁLKOVÁ MARKÉTA Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Významným nástrojem realizace učebních pomůcek pro distanční formu studia na Fakultě podnikohospodářské se stal program Zoner Context. Bylo v něm připraveno 49 z 56 distančně vyučovaných předmětů. Příspěvek popisuje zkušenosti s programem při tvorbě učební pomůcky pro předmět Manažerská informatika (metodika tvorby textu, obsah, osnova, hypertextové odkazy, styly, formulace řešených i neřešených otázek, odkazy na příklady, práce s obrázky, vyhledávání, import a export, distribuce na CD). Klíčová slova: program Zoner Context, Manažerská informatika Abstract: The important tool of development of teaching aids for e-learning study program at the Faculty of Business Administration became the Zoner Context program. We prepared 49 subjects out of 56 in this program. The paper deals with experience done with program in the process of preparation of teaching aid for subject Managerial Informatics (i.e. methodology of text development, content, outline, hypertext links, styles, formulation of solved and open questions, links to examples, work with pictures, searching, import and export, distribution on CD). Key words: program Zoner Context, Managerial Informatics 1 PŘEDMĚTY DISTANČNÍHO STUDIA Na Vysoké škole ekonomické v Praze bylo pro distanční formu studia připraveno 56 předmětů. Tři předměty byly připraveny autory před zahájením celofakultního projektu, jsou řešeny internetovým rozhraním. Šest předmětů bylo připravováno programem Edoceo, 5 z nich bylo zpětně převedeno do programu Zoner, aby byla dosažena jednotnost prohlížeče. Zbývající většina předmětů je zpracována formou elektronické publikace programem Zoner Context. 2 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 2.1 Požadavky na software Pro výběr software pro tvorbu učebních pomůcek pro distanční studium Fakulta podnikohospodářská stanovila následující kritéria: Výsledná učební pomůcka musí mít přehlednou strukturu, musí být hypertextově provázána, program musí umožňovat práci s obrázky, zvuky, videem. Student nemusí být vybaven speciálním softwarem, nároky na hardware nebudou vysoké. Práce autora bude jednoduchá, aby se autor mohl věnovat odborné náplni a metodice. Software nemůže být příliš nákladný. 2.2 Využité programové vybavení Fakulta při tvorbě učebních pomůcek pro distanční formu studia využila následující softwarové prostředky: program pro elektronické publikování Zoner Context Ovládání programu je velmi podobné ovládání textového procesoru MS Word, který všichni učitelé fakulty využívají. Velmi významným faktorem při rozhodování o výběru Zoneru Context byla existence stylů a šablon tak, aby vznikaly formálně podobné publikace. Demonstrační verze programu byla v září 2001 stažena z webových stránek firmy Zoner. Během tří týdnů v ní

2 byla připravena asi polovina učebního textu pro jeden z předmětů, aby byly ověřeny funkce programu Zoner Context. Zároveň byla vytvořena šablona pro psaní učebních textů fakulty, která byla využívána na školeních autorů budoucích učebních textů. Program Zoner Context je vhodný pro tvorbu elektronických publikací, jeho hlavní výhodou je zobrazování struktury textu formou okna s obsahem a okna s osnovou zobrazené stránky. Další předností je snadná možnost vyhledávání v textu a podpora hypertextových odkazů. program pro tvorbu e-learningových kurzů Edoceo Program Edoceo byl zakoupen VŠE pro přípravu vzdělávání po Internetu. Program neobsahuje prostředky pro tvorbu stránek elektronických publikací. Sestavuje kurzy ze stránek ve formátu HTML či Microsoft Word. Autoři většinou připravovali texty v MS Word, z něhož je exportovali do HTML, soubory HTML potom importovali do kurzu připravovaného programem Edoceo. Uvedený poměrně těžkopádný způsob pohlcuje pozornost autora natolik, že se nevěnuje tolik struktuře a hypertextové provázanosti jako autoři pracující s programem Zoner. Program na rozdíl od Zoneru Context sleduje průběh studia studenta, který musí být připojen prostřednictvím Internetu k serveru s výukovými kurzy. Za velmi silnou stránku programu lze považovat možnost automatického sledování a archivace odpovědí studentů na kontrolní otázky. Pro distanční studium bez připojení k Internetu jsou určeny offline verze kurzů, které jsou však velmi pomalé, jejich spouštění přímo z CD je téměř neúnosné, i provoz z pevného disku je pomalý. V offline provozu server nedostává přehled o odpovědích studenta a o průběhu jeho studia. Z 56 předmětů připravovaných pro distanční formu studijního programu fakulty bylo připravováno 6 v programu Edoceo. 5 z nich bylo v rámci sjednocení prohlížeče textů realizováno také v Zoneru Context. Na základě přání fakulty firma Zoner Context připravila doplnění programu o možnost exportu do programu Edoceo. Pokud se zlepší dostupnost a finanční náročnost připojení distančních studentů k Internetu, bude tak možné převést elektronické formy předmětů ze Zoneru Context do programu Edoceo. Hlavním důvodem využití Edocea by mohlo být testování studentů. 3 PROGRAM ZONER CONTEXT Program Zoner Context splňuje zadaná kritéria. Proto jej fakulta vybrala pro přípravu učebních pomůcek distanční formy magisterského navazujícího studijního programu. Software firmy Zoner byl pořízen v říjnu 2001 asi za Kč, tj. za výhodnou cenu pro školy. Cena zahrnuje především 50 licencí na program Zoner Context pro přípravu elektronických publikací. Smlouva s firmou Zoner umožňuje autorům používat software Zoner Context na školních i domácích počítačích. K programu Zoner Context byly dokoupeny další manuály tak, aby na každé katedře byl alespoň jeden k dispozici. Autorům pomůcek je k dispozici několik programů firmy Zoner: program pro přípravu elektronických publikací Zoner Context, program pro tvorbu vektorových obrázků Zoner Callisto, program pro tvorbu animovaných obrázků Zoner Gif Animator, program pro správu multimediálních souborů Zoner Media Explorer, sady obrázků České kliparty 1 3 a Mapy. 3.1 Práce s programem Zoner Context Autorské ovládání programu Zoner Context je velmi podobné ovládání textového procesoru MS Word. Velmi významným faktorem při rozhodování o výběru Zoneru Context byla existence stylů a šablon tak, aby vznikaly formálně podobné publikace. Elektronické publikace připravené programem Zoner Context (prohlížené programem Zoner Context Viewer): mají v levém horním okně obsah publikace, je tak možné rychle přeskakovat mezi jednotlivými stránkami publikace,

3 mají v levém dolním okně osnovu stránky, je tak možné se orientovat v částech stránky a přeskakovat mezi nimi, mohou obsahovat hypertextové odkazy mezi stránkami či jejich částmi, realizace odkazu probíhá načtením nové stránky či vypsáním obsahu odkazu do samostatného okna (odkazy do samostatného okna se řeší mj. odpovědi na otázky, u nichž autor publikuje odpověď), mohou obsahovat odkazy na soubory MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) nebo jiné soubory (např. webové stránky, soubory ve formátu PDF, zvukové a video soubory), umožňují fulltextové prohledávání publikace či více otevřených publikací (vypíše se seznam stránek a v nich podbarví hledaný pojem), pokud to autor umožní, je možné části textu kopírovat či tisknout. Po přípravě elektronické publikace v Zoneru Context je možné publikaci připravit k distribuci na CD. Vytvoří se soubory publikace i prohlížeče publikací, který lze volně šířit. Po vypálení na CD stačí, aby čtenář vložil CD do CD mechaniky počítače. Prohlížeč se sám spustí a načte úvodní stránku publikace. Zoner Context je určen pro elektronické publikování, nikoliv pro elektronický kontakt s tutory. Elektronický kontakt lze realizovat uvedením elektronické adresy, na níž student má poslat odpovědi na kontrolní otázky či splnění úkolů. 3.2 Tvorba elektronické publikace OBR. 1: ZONER CONTEXT DESIGNER Šablona Elektronické publikace pro distanční formu studia mají jednotný vzhled. Pro jejich přípravu byla vytvořena šablona Texty Fakulty podnikohospodářské, na které jsou tyto učební pomůcky založeny. Šablona obsahuje definice používaných stylů. Máme-li připravenou šablonu, nakopírujeme tento soubor do adresáře k instalaci programu (pravděpodobně se bude jednat o adresář C:\Program Files\Zoner\Context 4 Profi). Šablonu vytvoříme jednoduše, máme-li připravené styly v běžném dokumentu Zoner Contextu, stačí tento soubor uložit volbou z menu Soubor Uložit jako šablonu. Zde zadáme název šablony. Tvorbu nové publikace zahájíme z menu volbou Soubor Nový. Zvolíme šablonu a dále umístění souboru a jeho název. Dokument Zoner Contextu má příponu ctx. Obsah publikace V levém okně definujeme strukturu a obsah publikace. Volbou Obsah Vložit položku (případně z místní nabídky) připravíme obsah publikace.volbou Obsah Otevřít stránku

4 naplňujeme jednotlivé položky obsahu vlastními texty. Stránka je pak pojmenována podle položky obsahu, ke které se vztahuje. Název stránky nemusí být jednoznačný, ale pro další práci je to vhodnější. Využíváme jej například pro definování návazností stránek (aby bylo možné klepnutím na hypertextový odkaz Další stránka projít publikací bez využití obsahu). Při složitější struktuře publikace je tudíž vhodné jednotlivé kapitoly číslovat či předznačovat písmeny. Struktura publikace může být složitější jednotlivé kapitoly obsahují podkapitoly. Takováto kapitola je v obsahu označena symbolem knihy. Jednotlivé stránky mají symbol listu. Kapitola může obsahovat kromě podkapitol i úvodní stránku kapitolu (tzv. stránku v uzlu). Ta je předznačena symbolem knihy s volným listem. Klepnutím na název kapitoly v prohlížeči se v tomto případě nerozevře nabídka podkapitol, ale stránka, která může například zahrnovat klíčová slova kapitoly, informace o doplňkové literatuře ke kapitole nebo čas potřebný ke studiu této kapitoly. Stránky Strukturu publikace postupně naplňujeme obsahem. Texty můžeme přímo zapisovat. Máme-li je připravené například v programu Microsoft Word, můžeme je sem CTRL+C CTRL+V vložit. Nebo Vložit jako Text vložit bez formátování a text naformátovat pomocí stylů připravených v šabloně. Jednotlivé stránky je vhodné nedělat příliš dlouhé, aby se text z obrazovky dobře četl. Import stránky Pokud chceme použít stránku, která je již součástí jiné elektronické publikace vytvořené programem Zoner Context, můžeme ji do své publikace importovat volba Stránka Import stránky (vybereme ctx soubor a z něj konkrétní stránku). Připojit soubor Chceme-li integrovat již vytvořenou publikaci do naší publikace, můžeme využít volbu Soubor Připojit soubor. Toto označení není příliš vhodné, vyvolává dojem, že soubor bude pouze připojen, ve skutečnosti se však jedná o fyzické vložení připojovaného ctx souboru. Vzniká zde problém se styly jestliže oba ctx soubory obsahují stejně nazvané styly, je název stylu z vloženého souboru opatřen číslem. Pro sjednocení je nutné tyto jeden po druhém vymazat a vždy nahradit v celém dokumentu zrušený styl stylem jiným. Dalšími problémy v této situaci jsou poškozené návaznosti, případně odskoky na vysvětlivky, některé odkazy na externí soubory a nemožnost volby adresáře pro nakopírování obrázků. Vložit soubor Narozdíl od předchozí možnosti, v okně Osnovy máme v místní nabídce možnost Vložit soubor. Ta nám umožní propojit více ctx souborů. Soubory jsou dál od sebe fyzicky oddělené ve svých adresářích, můžeme je vyvolávat z nadřazeného ctx souboru. V tomto případě ovšem přestává fungovat systémový odskok na další či předchozí stránku (dopředu a dozadu), dále nefunguje fulltextové vyhledávání. Vyhledává se vždy pouze v otevřené publikaci, nikoli ve všech propojených publikacích. Osnova Obsahuje-li stránka delší pasáže, můžeme čtenáři usnadnit orientaci na této stránce použitím Osnovy. Definujeme jí volbou Obsah Osnova stránky Vložit odkaz na aktuální odstavec (v levém okně musíme klepnout do záložky Osnova) nebo tlačítkem v panelu nástrojů. Na jeden odstavec se může odkazovat pouze jeden odkaz. Pokud odstavec smažeme, zruší se i odkaz. Příbuzná témata Chceme-li upozornit na tématicky blízké stránky naší stránce, můžeme využít ještě třetí záložku Příbuzná témata. Volbou Obsah Příbuzná témata Vložit odkaz definujeme příbuzné stránky. Může se jednat o stránky v tomto dokumentu, můžeme se také odkazovat do jiného dokumentu. Máme-li nadefinovanou osnovu stránky, můžeme se odkazovat nejen na stránku, ale na konkrétní místo stránky dané osnovou. Obsah stránky Věnujme se teď vlastní stránce. Stránka může obsahovat texty. Často také obrázky. Vložíme je na stránku volbou Objekt Vložit obrázek a vytýčíme oblast, kde má být obrázek umístěn. Rozměr upravíme podle obrázku volbou Objekt Rozměry rámce podle objektu. Chcemeli do stránky vložit text bez ohledu na normální tok textu, můžeme využít textový rámec. Ten

5 funguje jako jakási stránka ve stránce, může být využit pro pokročilejší formátování stránky. Na stánku lze umístit i zvuk a video volba Objekt Vložit zvuk, Vložit video (vloží se jednoduchá lišta pro spuštění a zastavení přehrávání). Volbou Tabulka Vložit můžeme vložit na stránku tabulku zadaných rozměrů. Velice důležitou roli hrají hypertextové odkazy. Mohou být využity pro přechod na další stránku, pro přechod na stánku s příbuzným tématem, pro vysvětlivky k danému textu, ale i pro přechod na související soubory jiné dokumenty Zoneru, na soubory MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) nebo jiné soubory (např. webové stránky, soubory ve formátu PDF, zvukové a video soubory). Odkazy definujeme ve volbě Odskok. Odskoky v rámci dokumentu Zoner Contextu zadáváme volbou Vytvořit. Zvolíme, na jaký dokument, jakou stránku se chceme přesunout. Můžeme zadat konkrétní pozici na stránce (je-li nadefinována osnova stánky), jinak se přesuneme na začátek stránky. Důležitá je možnost volby odskoku do vyskakovacího okna. Tímto způsobem můžeme řešit například vysvětlivky či poznámky k textu. Vlastní text vysvětlivky připravíme na stránku, která není zařazena do struktury elektronické publikace. Vytvoříme jí volbou z menu Stránka Nová. Stránku vhodně nazveme, příhodné je rovněž odlišit ji barevným pozadím.vytvoříme odskok na ní a zaškrtneme možnost Odskok do vyskakovacího okna. Čtenáři se po klepnutí do tohoto odkazu otevře vyskakovaní menší okno s textem poznámky. Po přečtení ho zruší klávesou Esc či klepnutím mimo okno. Takto lze řešit i odpovědi na otázky ke kapitole. Systémový odskok nám umožňuje pohyb po publikaci. Pomocí těchto odskoků se můžeme vracet na předchozí stránku, pohybovat se po publikaci v nadefinovaných návaznostech dopředu a dozadu a dále například vrátit se na úvodní stránku dokumentu. Internetový odskok využijeme k přechodu na zadanou webovou stránku. Odskok na externí dokument je vhodný pro přechod na související dokument můžeme ho využít pro prezentaci vzorového souboru ke kapitole a podobně. Další možností je spuštění externího programu, přehrání zvuku a videa. Vlastnosti stránky Důležité je nastavení parametrů stránky ve volbě Stránka Vlastnosti stránky. Zde definujeme vzhled stránky velikost okna, šířku a okraje. Dále pozadí stránky. Je vhodné například barevně odlišovat stránky, které se týkají vlastní vykládané látky, informační stránky například s obsahem kapitol, stránky s úkoly ke kapitole. Pozadím stránky může být i obrázek, v tomto případě je nutné zvolit takový obrázek, který nebude znemožňovat čtení textu. Další důležitou vlastností stránky jsou návaznosti. Můžeme definovat nadřazenou, předchozí a následující stránku. Toto nadefinovaní je nezbytné pro vytváření systémových odskoků. Rejstřík Zoner umožňuje vytvořit rejstřík, neboli seznam klíčových slov. Termín, který chceme přidat do rejstříku, označíme a z menu zadáme Úpravy Přidat výraz do rejstříku. Pokud přidáváme výraz, který je již v rejstříku obsažen, nalistujeme ho v seznamu položek v rejstříku. V prohlížeči se nám v tomto případě nabídne seznam stránek, na kterých výraz najdeme. Kontrola Máme-li vytvořenou elektronickou publikaci, můžeme ještě provést některé kontroly. Kontrola pravopisu (Nástroje Kontrola pravopisu) nám projde všechny stránky publikace a nabídne opravy u slov, která nejsou ve slovníku. Kontrola vazeb v dokumentu (Nástroje Kontrola vazeb v dokumentu) nám umožní provést jednorázovou kontrolu odskoků celé publikace. Zoner provede kontrolu a zobrazí okno s nalezenými problémy. Těmi bývá nejčastěji prázdná stránka či nepřipojená stránka. Tlačítkem Nalistovat přejdeme na problémovou stránku a opravíme. Nastavení prohlížeče To, jak má naše publikace být zobrazována v prohlížeči, můžeme nastavit ve volbě Nástroje Nastavení prohlížeče. Zde můžeme zadat minimální požadavky na rozlišení a barevnou hloubku (můžeme dokonce při nedodržení minimálních požadavků zabránit otevření dokumentu). Lze zadat, jaká navigační okna se mají zobrazovat (například nedefinujeme-li příbuzná témata, je zbytečné, aby v prohlížeči bylo toto okno). Další parametry se týkají hlavního okna, plochy, lišt s kapitolami, panelů nástrojů a nabídky.

6 Příprava k distribuci Pokud je publikace hotová, připravíme ji k vypálení na CD. Volba z menu Nástroje Příprava k distribuci. K tomu nám slouží program Zoner Context Compiler. Pomocí průvodce nás provede distribučním procesem. Zadáváme, jaké bude instalační médium, zda se mají obrázky zapojit do jediného souboru či ponechat v původním stavu, zda se má připojit instalační soubor, True Type písma, můžeme nadefinovat startovní obrazovku a ikonu CD, zda se má publikace distribuovat i s prohlížečem (verze prohlížeče a jazyková verze) a zda chceme vytvořit fulltextový rejstřík a používat jazykovou analýzu. Export do HTML Publikaci můžeme distribuovat nejen ve formátu ctx, ale můžeme ji také zkonvertovat do formátu HTML. Volba z menu Nástroje Export do HTML. Opět máme k dispozici průvodce. Zadáme cílový adresář a titulek dokumentu, zvolíme kódování češtiny a parametry týkající se vzhledu a formátování. Exportovat lze publikace, které mají k HTML blízko, v případě publikace s výrazně upravenými parametry prohlížeče, není export do HTML realizovatelný. 4 ZÁVĚR Zoner Context je hypertextový a multimediální autorský nástroj pro elektronické publikování. Je uživatelsky přívětivý, je v českém jazyce a jeho ovládání není obtížné. Jeho pomocí lze vytvořit kvalitní hypertextové učební pomůcky. Byl proto použit pro tvorbu elektronických pomůcek pro distanční formu studia. Tyto pomůcky lze využít i v prezenční formě. Jejich příprava není ukončená, jsou stále zdokonalovány a budou i nadále průběžně aktualizovány. Budou účelově vyráběny dle objednávky studentů a budou distribuovány na CD. LITERATURA 1. Krejčí, J., Slavičinský, R., Doležal, D., Ziková, J.: Zoner Context 4, uživatelská příručka

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Univerzita třetího věku VŠE v Praze U055 PowerPoint 1 a U085 PowerPoint 2 hudba v prezentaci

Univerzita třetího věku VŠE v Praze U055 PowerPoint 1 a U085 PowerPoint 2 hudba v prezentaci Obsažení hudby v prezentaci Pokud vytváříte v PowerPointu prezentaci s hudbou a předpokládáte, že se bude někdy spouštět z jiného počítače (pošleme ji někomu e-mailem nebo ji budeme někomu promítat z flash

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 8, díl 3, kap. 1, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office 8.3.1 PROPOJENÍ DAT Z EXCELU DO TEXTU VE WORDU NEBO

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

E-learning v ISIS studijní opory

E-learning v ISIS studijní opory E-learning v ISIS studijní opory 1 E-learning v ISIS studijní opory Zpracoval: T. Kubálek E-learning v ISIS Výhody e-learningové opory Nový projekt 1 Úvod E-learning v ISIS nabízí elektronickou podporu

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 4 U k á z k a k n i h

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4 exe Minimanuál Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu.... 4 Vyplnění informací o projektu.... 4 Definice struktury... 4 Styly / Šablony... 5 Uložení projektu... 5 Export projektu.... 5 Import Projektu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více