PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA"

Transkript

1 PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA KUBÁLKOVÁ MARKÉTA Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Významným nástrojem realizace učebních pomůcek pro distanční formu studia na Fakultě podnikohospodářské se stal program Zoner Context. Bylo v něm připraveno 49 z 56 distančně vyučovaných předmětů. Příspěvek popisuje zkušenosti s programem při tvorbě učební pomůcky pro předmět Manažerská informatika (metodika tvorby textu, obsah, osnova, hypertextové odkazy, styly, formulace řešených i neřešených otázek, odkazy na příklady, práce s obrázky, vyhledávání, import a export, distribuce na CD). Klíčová slova: program Zoner Context, Manažerská informatika Abstract: The important tool of development of teaching aids for e-learning study program at the Faculty of Business Administration became the Zoner Context program. We prepared 49 subjects out of 56 in this program. The paper deals with experience done with program in the process of preparation of teaching aid for subject Managerial Informatics (i.e. methodology of text development, content, outline, hypertext links, styles, formulation of solved and open questions, links to examples, work with pictures, searching, import and export, distribution on CD). Key words: program Zoner Context, Managerial Informatics 1 PŘEDMĚTY DISTANČNÍHO STUDIA Na Vysoké škole ekonomické v Praze bylo pro distanční formu studia připraveno 56 předmětů. Tři předměty byly připraveny autory před zahájením celofakultního projektu, jsou řešeny internetovým rozhraním. Šest předmětů bylo připravováno programem Edoceo, 5 z nich bylo zpětně převedeno do programu Zoner, aby byla dosažena jednotnost prohlížeče. Zbývající většina předmětů je zpracována formou elektronické publikace programem Zoner Context. 2 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 2.1 Požadavky na software Pro výběr software pro tvorbu učebních pomůcek pro distanční studium Fakulta podnikohospodářská stanovila následující kritéria: Výsledná učební pomůcka musí mít přehlednou strukturu, musí být hypertextově provázána, program musí umožňovat práci s obrázky, zvuky, videem. Student nemusí být vybaven speciálním softwarem, nároky na hardware nebudou vysoké. Práce autora bude jednoduchá, aby se autor mohl věnovat odborné náplni a metodice. Software nemůže být příliš nákladný. 2.2 Využité programové vybavení Fakulta při tvorbě učebních pomůcek pro distanční formu studia využila následující softwarové prostředky: program pro elektronické publikování Zoner Context Ovládání programu je velmi podobné ovládání textového procesoru MS Word, který všichni učitelé fakulty využívají. Velmi významným faktorem při rozhodování o výběru Zoneru Context byla existence stylů a šablon tak, aby vznikaly formálně podobné publikace. Demonstrační verze programu byla v září 2001 stažena z webových stránek firmy Zoner. Během tří týdnů v ní

2 byla připravena asi polovina učebního textu pro jeden z předmětů, aby byly ověřeny funkce programu Zoner Context. Zároveň byla vytvořena šablona pro psaní učebních textů fakulty, která byla využívána na školeních autorů budoucích učebních textů. Program Zoner Context je vhodný pro tvorbu elektronických publikací, jeho hlavní výhodou je zobrazování struktury textu formou okna s obsahem a okna s osnovou zobrazené stránky. Další předností je snadná možnost vyhledávání v textu a podpora hypertextových odkazů. program pro tvorbu e-learningových kurzů Edoceo Program Edoceo byl zakoupen VŠE pro přípravu vzdělávání po Internetu. Program neobsahuje prostředky pro tvorbu stránek elektronických publikací. Sestavuje kurzy ze stránek ve formátu HTML či Microsoft Word. Autoři většinou připravovali texty v MS Word, z něhož je exportovali do HTML, soubory HTML potom importovali do kurzu připravovaného programem Edoceo. Uvedený poměrně těžkopádný způsob pohlcuje pozornost autora natolik, že se nevěnuje tolik struktuře a hypertextové provázanosti jako autoři pracující s programem Zoner. Program na rozdíl od Zoneru Context sleduje průběh studia studenta, který musí být připojen prostřednictvím Internetu k serveru s výukovými kurzy. Za velmi silnou stránku programu lze považovat možnost automatického sledování a archivace odpovědí studentů na kontrolní otázky. Pro distanční studium bez připojení k Internetu jsou určeny offline verze kurzů, které jsou však velmi pomalé, jejich spouštění přímo z CD je téměř neúnosné, i provoz z pevného disku je pomalý. V offline provozu server nedostává přehled o odpovědích studenta a o průběhu jeho studia. Z 56 předmětů připravovaných pro distanční formu studijního programu fakulty bylo připravováno 6 v programu Edoceo. 5 z nich bylo v rámci sjednocení prohlížeče textů realizováno také v Zoneru Context. Na základě přání fakulty firma Zoner Context připravila doplnění programu o možnost exportu do programu Edoceo. Pokud se zlepší dostupnost a finanční náročnost připojení distančních studentů k Internetu, bude tak možné převést elektronické formy předmětů ze Zoneru Context do programu Edoceo. Hlavním důvodem využití Edocea by mohlo být testování studentů. 3 PROGRAM ZONER CONTEXT Program Zoner Context splňuje zadaná kritéria. Proto jej fakulta vybrala pro přípravu učebních pomůcek distanční formy magisterského navazujícího studijního programu. Software firmy Zoner byl pořízen v říjnu 2001 asi za Kč, tj. za výhodnou cenu pro školy. Cena zahrnuje především 50 licencí na program Zoner Context pro přípravu elektronických publikací. Smlouva s firmou Zoner umožňuje autorům používat software Zoner Context na školních i domácích počítačích. K programu Zoner Context byly dokoupeny další manuály tak, aby na každé katedře byl alespoň jeden k dispozici. Autorům pomůcek je k dispozici několik programů firmy Zoner: program pro přípravu elektronických publikací Zoner Context, program pro tvorbu vektorových obrázků Zoner Callisto, program pro tvorbu animovaných obrázků Zoner Gif Animator, program pro správu multimediálních souborů Zoner Media Explorer, sady obrázků České kliparty 1 3 a Mapy. 3.1 Práce s programem Zoner Context Autorské ovládání programu Zoner Context je velmi podobné ovládání textového procesoru MS Word. Velmi významným faktorem při rozhodování o výběru Zoneru Context byla existence stylů a šablon tak, aby vznikaly formálně podobné publikace. Elektronické publikace připravené programem Zoner Context (prohlížené programem Zoner Context Viewer): mají v levém horním okně obsah publikace, je tak možné rychle přeskakovat mezi jednotlivými stránkami publikace,

3 mají v levém dolním okně osnovu stránky, je tak možné se orientovat v částech stránky a přeskakovat mezi nimi, mohou obsahovat hypertextové odkazy mezi stránkami či jejich částmi, realizace odkazu probíhá načtením nové stránky či vypsáním obsahu odkazu do samostatného okna (odkazy do samostatného okna se řeší mj. odpovědi na otázky, u nichž autor publikuje odpověď), mohou obsahovat odkazy na soubory MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) nebo jiné soubory (např. webové stránky, soubory ve formátu PDF, zvukové a video soubory), umožňují fulltextové prohledávání publikace či více otevřených publikací (vypíše se seznam stránek a v nich podbarví hledaný pojem), pokud to autor umožní, je možné části textu kopírovat či tisknout. Po přípravě elektronické publikace v Zoneru Context je možné publikaci připravit k distribuci na CD. Vytvoří se soubory publikace i prohlížeče publikací, který lze volně šířit. Po vypálení na CD stačí, aby čtenář vložil CD do CD mechaniky počítače. Prohlížeč se sám spustí a načte úvodní stránku publikace. Zoner Context je určen pro elektronické publikování, nikoliv pro elektronický kontakt s tutory. Elektronický kontakt lze realizovat uvedením elektronické adresy, na níž student má poslat odpovědi na kontrolní otázky či splnění úkolů. 3.2 Tvorba elektronické publikace OBR. 1: ZONER CONTEXT DESIGNER Šablona Elektronické publikace pro distanční formu studia mají jednotný vzhled. Pro jejich přípravu byla vytvořena šablona Texty Fakulty podnikohospodářské, na které jsou tyto učební pomůcky založeny. Šablona obsahuje definice používaných stylů. Máme-li připravenou šablonu, nakopírujeme tento soubor do adresáře k instalaci programu (pravděpodobně se bude jednat o adresář C:\Program Files\Zoner\Context 4 Profi). Šablonu vytvoříme jednoduše, máme-li připravené styly v běžném dokumentu Zoner Contextu, stačí tento soubor uložit volbou z menu Soubor Uložit jako šablonu. Zde zadáme název šablony. Tvorbu nové publikace zahájíme z menu volbou Soubor Nový. Zvolíme šablonu a dále umístění souboru a jeho název. Dokument Zoner Contextu má příponu ctx. Obsah publikace V levém okně definujeme strukturu a obsah publikace. Volbou Obsah Vložit položku (případně z místní nabídky) připravíme obsah publikace.volbou Obsah Otevřít stránku

4 naplňujeme jednotlivé položky obsahu vlastními texty. Stránka je pak pojmenována podle položky obsahu, ke které se vztahuje. Název stránky nemusí být jednoznačný, ale pro další práci je to vhodnější. Využíváme jej například pro definování návazností stránek (aby bylo možné klepnutím na hypertextový odkaz Další stránka projít publikací bez využití obsahu). Při složitější struktuře publikace je tudíž vhodné jednotlivé kapitoly číslovat či předznačovat písmeny. Struktura publikace může být složitější jednotlivé kapitoly obsahují podkapitoly. Takováto kapitola je v obsahu označena symbolem knihy. Jednotlivé stránky mají symbol listu. Kapitola může obsahovat kromě podkapitol i úvodní stránku kapitolu (tzv. stránku v uzlu). Ta je předznačena symbolem knihy s volným listem. Klepnutím na název kapitoly v prohlížeči se v tomto případě nerozevře nabídka podkapitol, ale stránka, která může například zahrnovat klíčová slova kapitoly, informace o doplňkové literatuře ke kapitole nebo čas potřebný ke studiu této kapitoly. Stránky Strukturu publikace postupně naplňujeme obsahem. Texty můžeme přímo zapisovat. Máme-li je připravené například v programu Microsoft Word, můžeme je sem CTRL+C CTRL+V vložit. Nebo Vložit jako Text vložit bez formátování a text naformátovat pomocí stylů připravených v šabloně. Jednotlivé stránky je vhodné nedělat příliš dlouhé, aby se text z obrazovky dobře četl. Import stránky Pokud chceme použít stránku, která je již součástí jiné elektronické publikace vytvořené programem Zoner Context, můžeme ji do své publikace importovat volba Stránka Import stránky (vybereme ctx soubor a z něj konkrétní stránku). Připojit soubor Chceme-li integrovat již vytvořenou publikaci do naší publikace, můžeme využít volbu Soubor Připojit soubor. Toto označení není příliš vhodné, vyvolává dojem, že soubor bude pouze připojen, ve skutečnosti se však jedná o fyzické vložení připojovaného ctx souboru. Vzniká zde problém se styly jestliže oba ctx soubory obsahují stejně nazvané styly, je název stylu z vloženého souboru opatřen číslem. Pro sjednocení je nutné tyto jeden po druhém vymazat a vždy nahradit v celém dokumentu zrušený styl stylem jiným. Dalšími problémy v této situaci jsou poškozené návaznosti, případně odskoky na vysvětlivky, některé odkazy na externí soubory a nemožnost volby adresáře pro nakopírování obrázků. Vložit soubor Narozdíl od předchozí možnosti, v okně Osnovy máme v místní nabídce možnost Vložit soubor. Ta nám umožní propojit více ctx souborů. Soubory jsou dál od sebe fyzicky oddělené ve svých adresářích, můžeme je vyvolávat z nadřazeného ctx souboru. V tomto případě ovšem přestává fungovat systémový odskok na další či předchozí stránku (dopředu a dozadu), dále nefunguje fulltextové vyhledávání. Vyhledává se vždy pouze v otevřené publikaci, nikoli ve všech propojených publikacích. Osnova Obsahuje-li stránka delší pasáže, můžeme čtenáři usnadnit orientaci na této stránce použitím Osnovy. Definujeme jí volbou Obsah Osnova stránky Vložit odkaz na aktuální odstavec (v levém okně musíme klepnout do záložky Osnova) nebo tlačítkem v panelu nástrojů. Na jeden odstavec se může odkazovat pouze jeden odkaz. Pokud odstavec smažeme, zruší se i odkaz. Příbuzná témata Chceme-li upozornit na tématicky blízké stránky naší stránce, můžeme využít ještě třetí záložku Příbuzná témata. Volbou Obsah Příbuzná témata Vložit odkaz definujeme příbuzné stránky. Může se jednat o stránky v tomto dokumentu, můžeme se také odkazovat do jiného dokumentu. Máme-li nadefinovanou osnovu stránky, můžeme se odkazovat nejen na stránku, ale na konkrétní místo stránky dané osnovou. Obsah stránky Věnujme se teď vlastní stránce. Stránka může obsahovat texty. Často také obrázky. Vložíme je na stránku volbou Objekt Vložit obrázek a vytýčíme oblast, kde má být obrázek umístěn. Rozměr upravíme podle obrázku volbou Objekt Rozměry rámce podle objektu. Chcemeli do stránky vložit text bez ohledu na normální tok textu, můžeme využít textový rámec. Ten

5 funguje jako jakási stránka ve stránce, může být využit pro pokročilejší formátování stránky. Na stánku lze umístit i zvuk a video volba Objekt Vložit zvuk, Vložit video (vloží se jednoduchá lišta pro spuštění a zastavení přehrávání). Volbou Tabulka Vložit můžeme vložit na stránku tabulku zadaných rozměrů. Velice důležitou roli hrají hypertextové odkazy. Mohou být využity pro přechod na další stránku, pro přechod na stánku s příbuzným tématem, pro vysvětlivky k danému textu, ale i pro přechod na související soubory jiné dokumenty Zoneru, na soubory MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) nebo jiné soubory (např. webové stránky, soubory ve formátu PDF, zvukové a video soubory). Odkazy definujeme ve volbě Odskok. Odskoky v rámci dokumentu Zoner Contextu zadáváme volbou Vytvořit. Zvolíme, na jaký dokument, jakou stránku se chceme přesunout. Můžeme zadat konkrétní pozici na stránce (je-li nadefinována osnova stánky), jinak se přesuneme na začátek stránky. Důležitá je možnost volby odskoku do vyskakovacího okna. Tímto způsobem můžeme řešit například vysvětlivky či poznámky k textu. Vlastní text vysvětlivky připravíme na stránku, která není zařazena do struktury elektronické publikace. Vytvoříme jí volbou z menu Stránka Nová. Stránku vhodně nazveme, příhodné je rovněž odlišit ji barevným pozadím.vytvoříme odskok na ní a zaškrtneme možnost Odskok do vyskakovacího okna. Čtenáři se po klepnutí do tohoto odkazu otevře vyskakovaní menší okno s textem poznámky. Po přečtení ho zruší klávesou Esc či klepnutím mimo okno. Takto lze řešit i odpovědi na otázky ke kapitole. Systémový odskok nám umožňuje pohyb po publikaci. Pomocí těchto odskoků se můžeme vracet na předchozí stránku, pohybovat se po publikaci v nadefinovaných návaznostech dopředu a dozadu a dále například vrátit se na úvodní stránku dokumentu. Internetový odskok využijeme k přechodu na zadanou webovou stránku. Odskok na externí dokument je vhodný pro přechod na související dokument můžeme ho využít pro prezentaci vzorového souboru ke kapitole a podobně. Další možností je spuštění externího programu, přehrání zvuku a videa. Vlastnosti stránky Důležité je nastavení parametrů stránky ve volbě Stránka Vlastnosti stránky. Zde definujeme vzhled stránky velikost okna, šířku a okraje. Dále pozadí stránky. Je vhodné například barevně odlišovat stránky, které se týkají vlastní vykládané látky, informační stránky například s obsahem kapitol, stránky s úkoly ke kapitole. Pozadím stránky může být i obrázek, v tomto případě je nutné zvolit takový obrázek, který nebude znemožňovat čtení textu. Další důležitou vlastností stránky jsou návaznosti. Můžeme definovat nadřazenou, předchozí a následující stránku. Toto nadefinovaní je nezbytné pro vytváření systémových odskoků. Rejstřík Zoner umožňuje vytvořit rejstřík, neboli seznam klíčových slov. Termín, který chceme přidat do rejstříku, označíme a z menu zadáme Úpravy Přidat výraz do rejstříku. Pokud přidáváme výraz, který je již v rejstříku obsažen, nalistujeme ho v seznamu položek v rejstříku. V prohlížeči se nám v tomto případě nabídne seznam stránek, na kterých výraz najdeme. Kontrola Máme-li vytvořenou elektronickou publikaci, můžeme ještě provést některé kontroly. Kontrola pravopisu (Nástroje Kontrola pravopisu) nám projde všechny stránky publikace a nabídne opravy u slov, která nejsou ve slovníku. Kontrola vazeb v dokumentu (Nástroje Kontrola vazeb v dokumentu) nám umožní provést jednorázovou kontrolu odskoků celé publikace. Zoner provede kontrolu a zobrazí okno s nalezenými problémy. Těmi bývá nejčastěji prázdná stránka či nepřipojená stránka. Tlačítkem Nalistovat přejdeme na problémovou stránku a opravíme. Nastavení prohlížeče To, jak má naše publikace být zobrazována v prohlížeči, můžeme nastavit ve volbě Nástroje Nastavení prohlížeče. Zde můžeme zadat minimální požadavky na rozlišení a barevnou hloubku (můžeme dokonce při nedodržení minimálních požadavků zabránit otevření dokumentu). Lze zadat, jaká navigační okna se mají zobrazovat (například nedefinujeme-li příbuzná témata, je zbytečné, aby v prohlížeči bylo toto okno). Další parametry se týkají hlavního okna, plochy, lišt s kapitolami, panelů nástrojů a nabídky.

6 Příprava k distribuci Pokud je publikace hotová, připravíme ji k vypálení na CD. Volba z menu Nástroje Příprava k distribuci. K tomu nám slouží program Zoner Context Compiler. Pomocí průvodce nás provede distribučním procesem. Zadáváme, jaké bude instalační médium, zda se mají obrázky zapojit do jediného souboru či ponechat v původním stavu, zda se má připojit instalační soubor, True Type písma, můžeme nadefinovat startovní obrazovku a ikonu CD, zda se má publikace distribuovat i s prohlížečem (verze prohlížeče a jazyková verze) a zda chceme vytvořit fulltextový rejstřík a používat jazykovou analýzu. Export do HTML Publikaci můžeme distribuovat nejen ve formátu ctx, ale můžeme ji také zkonvertovat do formátu HTML. Volba z menu Nástroje Export do HTML. Opět máme k dispozici průvodce. Zadáme cílový adresář a titulek dokumentu, zvolíme kódování češtiny a parametry týkající se vzhledu a formátování. Exportovat lze publikace, které mají k HTML blízko, v případě publikace s výrazně upravenými parametry prohlížeče, není export do HTML realizovatelný. 4 ZÁVĚR Zoner Context je hypertextový a multimediální autorský nástroj pro elektronické publikování. Je uživatelsky přívětivý, je v českém jazyce a jeho ovládání není obtížné. Jeho pomocí lze vytvořit kvalitní hypertextové učební pomůcky. Byl proto použit pro tvorbu elektronických pomůcek pro distanční formu studia. Tyto pomůcky lze využít i v prezenční formě. Jejich příprava není ukončená, jsou stále zdokonalovány a budou i nadále průběžně aktualizovány. Budou účelově vyráběny dle objednávky studentů a budou distribuovány na CD. LITERATURA 1. Krejčí, J., Slavičinský, R., Doležal, D., Ziková, J.: Zoner Context 4, uživatelská příručka

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.19 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_06 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

PŘÍPRAVA DISTANČNÍ FORMY MAGISTERSKÉHO NAVAZUJÍCÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FPH VŠE V PRAZE

PŘÍPRAVA DISTANČNÍ FORMY MAGISTERSKÉHO NAVAZUJÍCÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FPH VŠE V PRAZE PŘÍPRAVA DISTANČNÍ FORMY MAGISTERSKÉHO NAVAZUJÍCÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FPH VŠE V PRAZE KUBÁLEK TOMÁŠ Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 47 Praha 3 kubalek@vse.cz Abstrakt: Fakulta

Více

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Pro práci se studijním informačním systémem AMU se používají dvě různé aplikace, které však pracují se společnými daty. Studenti a učitelé pracují

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

GENEALOGIE v praxi. 10. přednáška Počítačové programy pro zpracování genealogických dat

GENEALOGIE v praxi. 10. přednáška Počítačové programy pro zpracování genealogických dat GENEALOGIE v praxi 10. přednáška Počítačové programy pro zpracování genealogických dat Zpracoval: doc. Ing. František Borůvka, CSc. Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. U3V 1/28 Cíl přednášky Přehled

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek

Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek VY_32_INOVACE_In 6.,7.08 Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek Anotace: Žák se seznamuje vytvářením vlastního stylu písma a jeho výhodami. Vkládá a mění zápatí a záhlaví stránek

Více

František Hudek. duben 2013

František Hudek. duben 2013 VY_32_INOVACE_FH11_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.4 WORD - psaní a úpravy textu I. Tematická oblast

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače VY_32_INOVACE_In 6.,7.11 Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů. Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer.

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH09_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Univerzita třetího věku VŠE v Praze U055 PowerPoint 1 a U085 PowerPoint 2 hudba v prezentaci

Univerzita třetího věku VŠE v Praze U055 PowerPoint 1 a U085 PowerPoint 2 hudba v prezentaci Obsažení hudby v prezentaci Pokud vytváříte v PowerPointu prezentaci s hudbou a předpokládáte, že se bude někdy spouštět z jiného počítače (pošleme ji někomu e-mailem nebo ji budeme někomu promítat z flash

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Uložení presentace do formátu pdf

Uložení presentace do formátu pdf Uložení presentace do formátu pdf Výuková presentace pro školení pedagogů ZŠ Kaznějov František Žaloudek f.zaloudek@seznam.cz Obsah 2 Co je formát pdf Uložení presentace do formátu pdf Nastavení záhlaví

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.02 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium, Polička,

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Ing. Pavel BOHANES

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 8, díl 3, kap. 1, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office 8.3.1 PROPOJENÍ DAT Z EXCELU DO TEXTU VE WORDU NEBO

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 2 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 3. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ

MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D18_Z_OFF_OUT_UVOD.docx Informatika MS Office Outlook MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ

Více