Tvorba kurzu v LMS Moodle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba kurzu v LMS Moodle"

Transkript

1 Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce kurzů. V jiném případě se uživateli nepodaří kurz založit, nebude pro něj zviditelněn v nabídce. Dále je také možné odlišné rozložení ovládacích panelů v závislosti na celkovém charakteru a designu stránek instalace jednotlivých organizací. Samotný KURZ můžeme volně chápat jako určitý tematický celek učiva, který se dále dělí na samostatné podkapitoly. Pro seskupení vytvořených kurzů můžeme samozřejmě vytvořit skupiny, do kterých potom jednotlivé kurzy přísluší. Pro jednoduchý příklad můžeme uvést tematický celek s názvem Hardware PC, který je určen pro výuku Informatika 1. ročník. Název skupiny v systému moodle bude Informatika 1. Ročník a v něm se bude nacházet kurz Hardware PC. Do kurzu budou mít přístup konkrétní uživatelé, které je možno navolit a uvnitř bude kurz rozdělen na podkapitoly: 1. Základní PC sestava, 2. Základní deska, 3. Mikroprocesor atd.. Vytvoření kurzu Na levé straně je umístěn panel správa stránek, mimo další záložky je zde umístěna záložka s názvem Kurzy. Po rozkliknutí se zobrazí další tři podnabídky potřebné ke komplexní správě kurzů. Záložka správy kurzů. Vytvoření nového kurzu, nebo úprava stávajícího. Základní přednastavení všech kurzů. Žádost o založení kurzu pro neoprávněné učitele Obrázek 15 Založení kurzu Pro založení kurzu je potřeba zvolit záložku Přidat/upravovat kurzy. Po té se zobrazí dialogové okno s výpisem dostupných kategorií, do kterých lze kurz umístit. V našem případě se jedná o kategorii Moderní učitel. Pod výpisem se nalézají tlačítka pro vytvoření nové kategorie a hlavně pro vytvoření nového kurzu.

2 Obrázek 16 Kategorie kurzů Pokud začínáme s organizací kurzů, je vhodné tuto činnost vhodně promyslet a naplánovat vytvoření základních kategorií, zvláště pokud má do sekce vytváření kurzů přístup více tvůrců kurzů. Pokud chce uživatel pouze vytvořit nový kurz, postačí pouze zvolit Přidat nový kurz. Nastavení nového kurzu Předešlým krokem byl zadán příkaz k vytvoření nového kurzu v dané kategorii. V následujícím dialogovém okně dochází ke konfiguraci důležitých parametrů tohoto nového kurzu. Parametry jsou seskupeny do logických celků a jejich postupným zadáním bude příprava prázdného kurzu připraveno pro vkládání textů, popisů a dalších učebních materiálů. Sekce Obecné nastavení V této části se nastavují zásadní identifikační údaje vytvářeného kurzu. Nejprve jde o volbu kategorie, do které bude kurz začleněn. Následuje vyplnění celého a také zkráceného názvu kurzu. Pole nazvané Identifikátor (ID) kurzu ponecháváme vždy nevyplněné, tato funkce slouží k případnému propojení s dalšími externími systémy. Ve shrnutí kurzu je důležité vepsat stručnou, ale srozumitelnou anotaci vytvářeného kurzu. Tato anotace bude zobrazována v náhledech pro volbu zapsání a absolvování kurzů. Důležitá volba uspořádání kurzu určuje podobu zobrazování a sestavení samotného kurzu. Doporučená volba pro běžný kurz je Tematické uspořádání. Počet témat volitelný až do počtu 52. Další údaje jsou přednastaveny automaticky, až na zadané datum otevření, započetí kurzu, které fakticky znamená otevření přístupu do kurzu. Potřebnou volbou je přidělení maximálního možného diskového prostoru pro ukládání studijních materiálů.

3 Obrázek 18 Obecné nastavení vytvářeného kurzu V dalších sekcích jsou nastavovány již detailní informace o připravovaném kurzu řešící například rozdílné přístupy dle definovaných skupin uživatelů (třeba rozdělení po třídách), dostupnost kurzu a zobrazování dosažených známek účastníků. Obrázek 17 Další sekce nastavení

4 Kurz je tedy úspěšně připraven v systému ke spuštění. Po stisknutí tlačítka v levém dolním rohu obrazovky Uložit změny bude dokončeno základní zadání a tvůrce je vyzván k zadání účastníků kurzů s oprávněním vstupu do kurzu. Ihned po uložení nastavení se zobrazí volba naplnění kurzu účastníky. Obrázek 19 Vložení uživatelů kurzu Po rozkliknutí volby Zapsat uživatele se zobrazí zadaní uživatelé, ze kterých můžete vybrat požadované studenty (i celé skupiny), které budou mít přístup do vytvořeného kurzu. Tímto je kompletně dokončen proces založení nového kurzu, nastavení priorit, přístupů a parametrů. Po návratu na hlavní stránku se nový kurz zobrazí v přehledu dostupných kurzů. V této fázi je prozatím kurz pouze založený a rozdělen do samostatných kapitol. Není v něm však naprosto žádný učební materiál a je pouze jakýmsi kontejnerem připraveným k naplnění smysluplnými údaji. Obrázek 20 Nový kurz mezi dostupnými

5 Obrázek 21 Prázdný, vytvořený kurz Po otevření vytvořeného kurzu je tvůrce automaticky přepnut v takzvaném režimu úprav. Tento režim umožňuje vkládat veškeré potřebné materiály, vytvářet testovací úlohy a komplexně upravovat celý kurz. V režimu úprav není na druhou stranu tvůrce schopen ihned kontrolovat finální vzhled vytvořených změn a je potřeba přepnutí do normálního režimu náhledu kurzu. Při vkládání učebních materiálů a textů provází tvůrce soubor ikon, které souvisejí s editací kurzu. Prakticky nejdůležitější ikonou pro započetí úprav je ikona EDITACE položky. Umožňuje vstup do editačních oken pro vepsání anotací jednotlivých částí modulů. Další ikony jsou zvoleny velmi intuitivně a znamenají (z leva) Posun pole libovolně po horizontální i vertikální ose, dále pak posun položky o jednu vpravo, duplikace stejné položky, smazání dané položky, skrytí položky.

6 Základní editace samostatných kapitol výuky je velmi snadná. Jedná se vždy o popis obsahu dané kapitoly, který je vložen po stisknutí tlačítka editace a následného přiřazování úloh a textových dokumentů. Vložení studijních materiálů a přidání činností se provádí s dialogových oken umístěných v každé kapitole. Obrázek 22 Přidání materiálu a činností Každá tato roletka skrývá poměrně širokou škálu možností. Nejčastěji vkládaným materiálem je rozhodně soubor. Po zvolení této záložky se zobrazí již známé dialogové okno s možností vepsání textového popisu, co se v daném souboru nachází, případně jen název korespondující s danou kapitolou. Po té stačí zvolit sekci Obsah o malinko níže a v kolonce vybrat soubor zvolit Přidat. Po označení požadovaného souboru je nutné potvrdit volbu Nahrát tento soubor a pak již jen ukončit editaci zvolením Ukončit editaci a zobrazit. Tímto je soubor s výukovými texty vložen do patřičné kapitoly. Prakticky velmi podobným způsobem je možné vložit krátký popisek plnící funkci dovysvětlení řešení problémů, dodatek k úloze apod. Dále můžeme takto zpřístupnit celou složku, ve které se nacházejí různé soubory, nebo vložit odkaz na webové stránky s řešeným tématem. Jako soubory jsou nejčastěji přikládány různé prezentace, texty ve formátech pdf, doc, xls obrázky apod. Obrázek 23 Přidání studijních materiálů Z přidávaných činností je pro tvorbu prvotních kurzů nejdůležitější sekce Úkoly. Úkoly jsou stěžejním prvkem kontroly studia účastníků kurzů. Dobře zvolené úkoly podporují smysluplnost práce studentů, podporují samostatnost myšlení a plní kontrolní funkci průběhu studia. Z nabídky, která je zobrazena v záložce úkoly využíváme v rámci základního prezenčního školení především volby Online text a Odevzdat soubor. Z konkrétní nabídky činností je pak velmi často využívána záložka Test. Základem tvorby jakéhokoli úkolu je co nejpřesnější specifikace požadovaného výstupu a stručný, pochopitelný popis.

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

On-line učební moduly pro nakládáni s odpady, skládkování odpadů a recyklace odpadů

On-line učební moduly pro nakládáni s odpady, skládkování odpadů a recyklace odpadů On-line učební moduly pro nakládáni s odpady, skládkování odpadů a recyklace odpadů Uživatelský manuál k e-learningovému systému WASTRE Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Popisuje obsluhu administrace verze ENTERPRISE Generováno: 01. 08. 2015, 00:15 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Úvodní informace o webovém portálu kateder a útvarů Webový portál kateder a útvarů je určen k

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.0 Poslední aktualizace: 5. dubna 2012 Obsah 1. Začínáme 4 1.1 Co je to Manažer datových shránek 4 1.2 Po prvním spuštění 4 1.4 Nastavení

Více

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management verze 6 Příručka pro administrátory verze 6 Obsah 1. Úvodem 1.1. Struktura UNIWEBSET 1.2. Šablonový systém 1.2.1. Layouty 1.2.2. Šablony 1.2.3. Stránky 2. Stránky 2.1. Vytvoření nové stránky 2.2. Nastavení

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více