Sona-Speech II, Model 3650 PROGRAM PRO LOGOPEDICKOU PRAXI NA ČESKÉM LOGOPEDICKÉM NEBI POČÍTAČOVÝ PROGRAM. Úvodem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sona-Speech II, Model 3650 PROGRAM PRO LOGOPEDICKOU PRAXI NA ČESKÉM LOGOPEDICKÉM NEBI POČÍTAČOVÝ PROGRAM. Úvodem."

Transkript

1 PROGRAM PRO LOGOPEDICKOU PRAXI NA ČESKÉM LOGOPEDICKÉM NEBI POČÍTAČOVÝ PROGRAM Sona-Speech II, Model 3650 Úvodem. Sona-Speech II je v porovnání s jinými logopedickými stroji a programy relativně levný software, který vyrábí světoznámý průkopník této oblasti techniky, americká firma KAY PENTAX (dříve KAY ELEMETRICS). Software Sona-Speech II pracuje se standardní počítačovou zvukovou kartou, kterou využíváme k záznamu a přehrávání řečových cvičení. Je ideální volbou pro klinickou praxi logopedů. Sona- Speech II je použitelný jako terapeutický prostředek pro řadů řečových problémů. Slouží k využití biologické zpětné vazby při zobrazení důležitých parametrů řeči a kvantitativních měřeních pacientova záznamu hlasu. Vzhledem k proměnné délce záznamu a variabilitě zvukové počítačové karty, firma KAY PENTAX doporučuje tento logopedický software spíše pro rutinní cvičení než pro výzkumné a laboratorní analýzy řeči. Sona-Speech II nabízí Vám, klinickým logopedům, ohromnou variabilitu. Dostáváte k dispozici devět samostatných programových modulů k vyhodnocení a léčení hlasu, dysartrií, k artikulaci, k reedukaci, k nácviku plynulosti řeči, fonace či jiných řečových problémů. Grafické ztvárnění záznamu hlasu v řečových hrách umožňuje provádět cvičení i s velmi malými dětmi. Logopedičtí pracovníci určitě najdou v Sona- Speech II ohromného a výkonného pomocníka v jejich klinické praxi.

2 Význam řečového biofeedbacku. Sona-Speech II extrahuje akustické parametry z lidské řeči (výšku, hlasitost, spektrum) a zobrazuje je v reálném čase na obrazovce počítače a to velice srozumitelně a intuitivně. Logoped stanoví hlasové vzory a pacient se pokouší přiblížit co nejvíce tomuto hlasovému vzoru, jak graficky, tak i pomocí zpětné akustické vazby. Zobrazení řečových a hlasových křivek na obrazovce počítače umožňuje klientovi dosáhnout terapeutických cílů mnohem snadněji. Měření parametrů řečové křivky. Na pomoc logopedům a pro snadnější vyhodnocení klientova základního řečového projevu a projevujících se poruch řeči umí program Sona-Speech II extrahovat z uloženého záznamu značnou paletu číselných hodnot týkajících se pacientova hlasu. Tyto parametry jsou zobrazeny graficky a sumarizovány také číselně. Oba balíky parametrů mohou být použity v pacientově zprávě. Jako doplněk základních zobrazení: frekvence/intonace, amplituda/hlasitost, řečové spektrum Sona-Speech II obsahuje doplňkové softwarové moduly, jejichž cílem je nejen specifikovat poruchu řeči, ale pomoci i při její terapii (např. dysfonie). Real-Time Pitch Základním modulem programu Sona-Speech II je Real-Time Pitch, který zobrazuje v reálném čase na monitoru základní intonační polohu a relativní intenzitu hlasu. Cvičící klient porovnává svůj hlasový projev se zadaných řečovým vzorem. Vidí jak jeho stres, nasazení a výška hlasu mají vliv na správnou výslovnost. Vzor i klientova odpověď jsou porovnávány nejen graficky ale i číselně. Audiopřehrávání záznamů do sluchátek ukazuje klientovi jeho chyby ve výslovnosti. Real-Time Pitch zobrazuje klientovi na obrazovce monitoru výšku a hlasitost jeho řeči. Záznam je možné porovnávat graficky nebo kvantitativně. Hlasové hry. Modul hlasových her pomocí animované grafiky zpracovává stejné základní parametry (výška hlasu, amplituda) jako modul Real-Time Pitch. Hlasové hry jsou obzvláště efektivní a motivující při terapii malých dětí a přinášejí dobré výsledky při nápravě řeči. Parametry každé z her mohou být přizpůsobeny logopedem dle věku dítěte a stupně řečové vady.

3 Hlasové hry motivují děti při řečové terapii. Spektrogram v reálném čase. V minulosti byl tento program dodáván pouze na zvláštní objednávku, nyní je již Spektrogram v reálném čase součástí základní dodávky balíku programů Sona-Speech II. Spektrogram je známý srovnávací test analýzy řečového signálu po více než 50 let. Nyní však počítačové zpracování záznamu umožňuje průkaznější trojrozměrné zobrazení. Užití tohoto modulu v reálném čase umožňuje využití k vybranému artikulačnímu tréninku (je zobrazen jednoduchý protokol) a pro otištění hlasu dle doporučení amerického národního centra pro hlas a řeč (NCVS). Vybranou artikulační terapii můžeme zvládnout pomocí programu Spektrogram v reálném čase.výše zobrazený protokol je z nácviku hlásky R. Motor Speech Profile Motor Speech Profile je zjednodušenou verzí známého programu firmy KEY ELEMETRICS, která je součásti balíku programů Sona-Speech II. V prvé řadě jde o analytický prostředek, který vyhodnocuje, do hloubky, způsob řeči pacienta s motorickými problémy hlasu (např. dysarthrie). Jednotlivá řečová cvičení jsou ukládána (s hodnotící zprávou), vytvářejí řečový profil pacienta a identifikují jeho potenciální problémy motoriky řeči. Výsledek každého cvičení je opět archivován v grafické i číselné podobě.

4 MSP parametry jsou citlivé na různé aspekty dysartrické řeči. Na displeji probíhá analýza druhého formantu, který je často zmenšený u pacientů s nespránými samohláskami. Vícerozměrový hlasový program / MDVP - Multi-Dimensional Voice Program MDVP extrahuje z hlasu hodnoty při tvorbě hlásky a zobrazuje je graficky i číselně v porovnání s normativní databází. Je to užitečné při vytvoření počátečního hlasového profilu pacienta na úvod terapie a pro sledování jeho úspěchů při nápravě řeči. Výrobce má s tímto programem mnohaleté zkušenosti a nabízí k prodeji na CD-ROM databázi více než 700 normálních i patologických příkladů. MDVP graf umožňuje okamžité vyhodnocen klientovy řeči. Klientova odpověď (olivověčervená) je porovnávána s normativní úrovní (zelená). Záznam křivek. Jedním z modulů je možné zaznamenat na disk a dále editovat a přehrávat libovolnou řečovou křivku nebo její vybranou část. Výhodou je i dvoukanálový záznam signálu (logoped/klient). Pozor, vždy nastavte Vaši zvukovou kartu tak, aby mohla zaznamenávat požadovaný signál. Sona-Match modul. Inovovaný modul k zobrazení trvale vydávaných hlásek (např. samohlásky a sykavky) nese označení Sona- Match Module. Tento modul je výhodný k artikulačním cvičením, vylepšování výslovnosti a nácviku

5 správné intonace. Sona-Match zobrazení těchto spektrálních parametrů v reálném čase lze použít jako vizuální biofeedback i jako výukový prostředek. Díky dvoukanálovému zobrazení může Trénink sykavek lze provádět i tak, logoped vytvářet řečové vzory. že logoped zadá vzor (modrá křivka) a klient následně odpovídá (rudé pole). Doporučené příslušenství k programu Sona-Speech II. Mikrofony dodávané k počítačům jsou obvykle všelijaké kvality. Doporučujeme proto použít pro práci se softwarem Sona-Speech II kvalitní mikrofony a sluchátka se zabudovaným zesilovačem, které lze připojit do mikrofonního vstupu a sluchátkového výstupu zvukové karty. Dle našich zkušeností jsou ideální produkty firmy Sennheiser, které splňují ty nejpřísnější požadavky. Bezdrátový mikrofon Naslouchací souprava SET 840 FM Zesilovač RR 840 S FreePort Vocal s indukční smyčkou Sona-Speech II slouží k nácviku a nápravě řečových poruch vrozené vady řeči motorické vady řeči vady artikulace plynulost řeči psaný projev řečová výchova sluchově postižených trénink profesionálního hlasu odstraňování akcentu při výuce cizího jazyka

6 Shrnutí základních vlastností: Levný, ale výkonný software pro použití se standardní zvukovou PC kartou Zobrazení v reálném čase, visuální zpětná vazba kritických parametrů analyzované řeči Software na základě Visi-Pitch IV, základním a světově vůdčím stroji na analýzu řeči 9 nezávislých softwarových modulů použitelných napříč spektrem řečových vad Inovované grafické zobrazení a výpočet parametrů analýzy hlasu Možnost akustické zpětné vazby Trénink hlásek a sykavek Jednoduché ovládání z klávesnice a přátelský protokol programů Hlasové hry s grafickou odměnou motivují děti při práci Numerické shrnutí výsledků k lékařské zprávě Minimální požadavky na počítačové vybavení pro program Sona-Speech II: 500 MHz Pentium III PC 64 Mbytes RAM mechanika CD-ROM zvuková karta instalovaná v počítači operační systém Windows 98SE/ME/2000/XP grafická karta S-VGA jeden volný USB slot k připojení hardwarového klíče Základní ceny logopedické pracoviště Sona-Speech II v sestavě s doporučeným vybavením, které umožní rehabilitaci i sluchově postiženým jedincům: Software Sona-Speech II, Model 3650 prodejní cena: ,00 Kč bez DPH Mikrofon Sennheiser FreePort včetně předzesilovače prodejní cena: ,00 Kč bez DPH Naslouchací souprava SET 840 FM prodejní cena: 4.800,00 Kč bez DPH Zesilovač RR 840 S s indukční smyčkou ET 3011 prodejní cena: 4.442,00 Kč bez DPH CELKEM bez DPH ,00 Kč DPH 10% ,00 Kč CELKEM včetně DPH ,00 Kč Dodává a servis zajišťuje: AUDIONIKA s.r.o. Ing. Jan Odstrčilík Jasenice Lešná tel.: mail:

České akustické společnosti. Obsah

České akustické společnosti. Obsah České akustické společnosti www.czakustika.cz ročník 15, číslo 1 březen 2009 Obsah Usnesení Valné hromady České akustické společnosti 3 Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni proti hluku na Zelený čtvrtek

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 VYUŽITÍ TABLETU VE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Autor: Mgr. Ivana Nováková Obsah Obsah... 2 Předmluva realizačního týmu...

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská

Více

OBSAH: RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, 159 01 Praha 5 - Velká Chuchle strana 1

OBSAH: RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, 159 01 Praha 5 - Velká Chuchle strana 1 OBSAH: 1 představení společnosti... 2 2 Certifikace... 2 3 Car position HW koncepce... 3 3.1 Základní vlastnosti zařízení... 3 3.2 Periferie... 3 3.3 Vlastnosti on line řešení a-gprs... 4 3.4 Způsoby GPRS

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých

Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých M i c r o s o f t p r o m a l o t ř í d k y a m a l é š k o l y 1 / 2 0 1 1 Velice si vážíme vaší registrace do komunity Malotřídky.cz. Proto jsme pro členy připravili online workshopy tak, aby z úvodního

Více

Natáčení a střih digitálního videa

Natáčení a střih digitálního videa Natáčení a střih digitálního videa (metodická příručka pro autory) Aleš Oujezdský Ostrava 2011 Název: Natáčení a střih digitálního videa Autor: Aleš Oujezdský Vydání: první, 2011 Počet stran: 88 Jazyková

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Autoři: Jiří Chytil, Ing. Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Tato publikace

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VZDĚLÁVACÍ ÚLOHY PRO VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ NA SŠ POMOCÍ SYSTÉMU LEGO MINDSTORMS NXT A ROBOTC DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc.

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

ICTKOORDINÁTOR. Roman Hubník ZDARMA PODZIM 2012. Bez moderních technologií už si fakt život nedokážu představit. rozhovor na str.

ICTKOORDINÁTOR. Roman Hubník ZDARMA PODZIM 2012. Bez moderních technologií už si fakt život nedokážu představit. rozhovor na str. ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR PODZIM 2012 ZDARMA Roman Hubník obránce fotbalové reprezentace ČR Bez moderních technologií už si fakt život nedokážu představit.

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Softwarově Definované Rádio v provozních souvislostech

Softwarově Definované Rádio v provozních souvislostech 1/36 Softwarově Definované Rádio v provozních souvislostech (související proměny přístupu k rádiu praktický pohled na SDR) Ing. Pavel Míšek, OK7PM Proseč pod Křemešníkem 12-13/10/2012 2/36 A. Úvod Řekl

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více