Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz."

Transkript

1 S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje a podněcuje, ale na straně druhé může také vytvářet napětí a nepochopení uvnitř společnosti. Posláním Multikulturního centra Praha je přispět k lepšímu porozumění této mnohovrstevné reality. MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA informuje nejširší veřejnost i odborníky o soužití etnik v ČR i jiných částech světa; vytváří prostor pro komunikaci, poznávání a výzkum rozmanitých evropských i mimoevropských kultur a identit; hledá otázky a odpovědi související se situací různých sociokulturních skupin žijících na území ČR; rozvíjí interkulturní kompetence jednotlivců a institucí v ČR; snaží se působit na jednotlivce a ovlivňovat instituce tak, aby společně vytvářeli vhodné podmínky pro funkční pluralitní společnost v ČR; iniciuje veřejnou diskusi o migračních trendech, utváření kulturní a etnické identity, vztazích menšiny a většiny, o kulturní pluralitě, vzdělávání a státní politice, postojích k odlišnosti, národu a nacionalismu. MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na Multikulturní centrum Praha, Vodičkova 36 (Palác Lucerna) Praha 1 tel./fax: (+420) SAMOSTATNĚ NEBO JAKO SÉRII NABÍZÍME TYTO INTERKULTURNÍ DÍLNY: 1. Romská dílna 2. Náboženská dílna (židé, křesťané a muslimové monoteistická náboženství) 3. Vietnamská dílna 4. Národy a národnosti na území Ruské federace 5. Uprchlická dílna 6. Jak se žije s handicapem 7. Protipředsudková dílna 8. Africká dílna 9. Japonská dílna

2 ROMSKÁ DÍLNA Odkud pocházejí Romové? Mají Romové svou vlastní vlajku? Jak zní typická romská hudba? Cílem dílny je předat žákům informace o naší nejpočetnější národnostní menšině, seznámit je s romskou tradiční kulturou a hodnotami; zastavit se u historických souvislostí a postavení příslušníka tohoto etnika v dnešní moderní společnosti. TÉMATA: MKC Praha nabízí také tato témata: Vietnam, Národy ruské federace, Afrika, Japonsko, Monoteistická náboženství (Křesťanství, Judaismus, Islám), Předsudky, Osoby s postižením a dílna Uprchlíci

3 NÁBOŽENSKÁ DÍLNA ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A MUSLIMOVÉ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Proč nosí židé jarmulku? K čemu slouží muslimům kobereček? Jak se pracuje s růžencem a proč původně vznikl? Žáci tak získají přehled o jednotlivých monoteistických náboženstvích, seznámí se s nejrůznějšími náboženskými artefakty, s knihami věřících Biblí, Tórou, Koránem, náboženskými svátky a odhalí pak společné rysy těchto náboženství. TÉMATA: MKC Praha nabízí také tato témata: Vietnam, Romové, Národy ruské federace, Afrika, Japonsko, Předsudky, Osoby s postižením a dílna Uprchlíci

4 VIETNAMSKÁ DÍLNA Který svátek v roce je pro Vietnamce nejdůležitější? Co mívají Vietnamci místo vánočního stromečku? Co znamená pohlazení po vlasech? Žáci se zábavnou soutěžní formou seznámí se základními geografickými údaji o Vietnamu, s životem Vietnamců v ČR nebo s hlavními svátky ve Vietnamu. Budou moci rozpoznat typické odlišnosti v neverbální komunikaci a tím pochopit příčiny odlišného chování v různých životních situacích. TÉMATA: MKC Praha nabízí také tato témata: Romové, Národy ruské federace, Afrika, Japonsko, Monoteistická náboženství (Křesťanství, Judaismus, Islám), Předsudky, Osoby s postižením a dílna Uprchlíci

5 NÁRODY A NÁRODNOSTI NA ÚZEMÍ RUSKÉ FEDERACE Kolik etnik žije na území bývalého SSSR? Jak dlouhé prázdniny mají děti v Rusku? Proč odchází Ukrajinci pracovat do České republiky? Žáci se seznámí s geografickými reáliemi; dílna umožní uvědomit si národností a jazykovou pestrost regionu, seznámit se s tím, co společného máme a v čem se naopak lišíme TÉMATA: MKC Praha nabízí také tato témata: Vietnam, Romové, Afrika, Japonsko, Monoteistická náboženství (Křesťanství, Judaismus, Islám), Předsudky, Osoby s postižením a dílna Uprchlíci

6 UPRCHLICKÁ DÍLNA Kdo je nazýván uprchlíkem? A proč se jím stal? Jak se mu žije v cizí zemi a jaké jsou jeho pocity? Pomocí hraní rolí se žáci seznámí s azylovou procedurou a s postavením uprchlíka v ČR a získají základní přehled o právech uprchlíků. V diskusi s lektory pak zjistí nejčastější příčiny opuštění vlasti, jaké překážky musí člověk překonat, pokud se rozhodne svou vlast opustit, s jakými těžkostmi se potýká a praktické informace z každodenního života uprchlíka. TÉMATA: MKC Praha nabízí také tato témata: Vietnam, Romové, Národy ruské federace, Afrika, Japonsko, Monoteistická náboženství (Křesťanství, Judaismus, Islám), Předsudky a Osoby s postižením

7 JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM Co znamená mít handicap? K čemu slouží kompenzační pomůcky? Jak se baví neslyšící? Mohou nevidomí malovat? Tato dílna žákům pomáhá uvědomit si překážky, se kterými se musí osoby s postižením potýkat v běžném životě; ukazuje, co všechno tito lidé sami zvládají a s čím naopak potřebují pomoct. Žáci se naučí, jak šetrně nabídnout pomoc a vyzkouší si, jak náročné je pohybovat se na vozíku či o slepecké holi. Cílem dílny je podnítit v žácích pocit, že mít postižení neznamená být neschopný. TÉMATA: MKC Praha nabízí také tato témata: Vietnam, Romové, Národy ruské federace, Afrika, Japonsko, Monoteistická náboženství (Křesťanství, Judaismus, Islám), Předsudky, Osoby s postižením a dílna Uprchlíci

8 PROTIPŘEDSUDKOVÁ DÍLNA Z čeho pramení příčiny různých nedorozumění? Jaké existují komunikační bariéry? Co ovlivňuje náš úsudek o druhých? Dílna napomůže žákům vnímat osobní i skupinové předsudky k ostatním, pomocí vlastního prožitku odhalit, z čeho pramení předsudky a jak s nimi pracovat. Hraním rolí si žáci budou moci vyzkoušet, jaké je to být v pozici diskriminovaného, jak vlastní mínění ovlivňuje chování, jak lze předsudkům čelit atp. TÉMATA: MKC Praha nabízí také tato témata: Vietnam, Romové, Národy ruské federace, Afrika, Japonsko, Monoteistická náboženství (Křesťanství, Judaismus, Islám), Osoby s postižením a dílna Uprchlíci

9 AFRICKÁ DÍLNA Jak žijí lidé v Africe? Jaké tam mají zvyky a tradice? Chodí děti do školy, dospělí do práce, k doktorovi? Jezdí na slonech nebo snad autem? Odpověď na všechny podobné otázky se skrývá v multikulturním povídání o Africe, které je směsicí zážitků Jana B. Mwesigwy z pobytu u jeho rodiny v Ugandě. Povídání je doprovázeno video projekcí a odhaluje tradiční svatbu, život na africké vesnici, komunikaci mezi Afričany, kmenové zvyklosti, africký tanec a hudbu. Obecenstvo má možnost vyzkoušet si africké oblečení, zahrát si na buben nebo zatančit kmenový tanec. TÉMATA: MKC Praha nabízí také tato témata: Vietnam, Romové, Národy ruské federace, Japonsko, Monoteistická náboženství (Křesťanství, Judaismus, Islám), Předsudky, Osoby s postižením a dílna Uprchlíci

10 JAPONSKÁ DÍLNA Víte, kde leží Země vycházejícího slunce? Proč si Japonci nedávají drahé dárky? Kolika abecedám se učí japonské děti? Co je iaidó? I na tyto otázky vám odpoví lektoři japonské dílny. Během ní se žáci dále seznámí s japonskou kulturou, zvyky, historií země. Dozví se jak to funguje v japonské škole a rodině. Budou si moci vyzkoušet jíst pomocí hůlek, složit si japonský symbol štěstí nebo si blíže prohlédnout samurajský meč. TÉMATA: MKC Praha nabízí také tato témata: Vietnam, Romové, Národy ruské federace, Afrika, Monoteistická náboženství (Křesťanství, Judaismus, Islám), Předsudky, Osoby s postižením a dílna Uprchlíci

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA. Výroční zpráva 2008

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA. Výroční zpráva 2008 MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA Výroční zpráva 2008 MOTTO 20. století znamenalo narušení multikulturního dědictví českých zemí. S integrací České republiky do Evropské unie a dalších globálních politických

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

2. Přehled aktivit a projektů naší školy, které škola v rovině cílů GRV realizovala a realizuje.

2. Přehled aktivit a projektů naší školy, které škola v rovině cílů GRV realizovala a realizuje. ZPRÁVA O ZAČLENĚNÍ GRV CÍLŮ DO TÉMAT ŠVP NA ZŠ OPAVA, ŠRÁMKOVA PROJEKT SVĚTOVÁ ŠKOLA Struktura zprávy 1. Začlenění obsahu GRV do školního vzdělávacího programu. 2. Přehled aktivit a projektů naší školy,

Více

Motto: Handicap neznamená neschopnost

Motto: Handicap neznamená neschopnost č. jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání (zkrácený název ) reg. číslo : CZ.1.07/1..00/08.0110, OP VK září 010 Motto: Handicap neznamená neschopnost www.nejsmevsichnistejni.cz Místo úvodu Obsah

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Obsahová analýza učebnic pro základní školy. Závěrečná zpráva

Obsahová analýza učebnic pro základní školy. Závěrečná zpráva Obsahová analýza učebnic pro základní školy Závěrečná zpráva Praha, leden 2002 předkládá: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s. projekt Varianty O B S A H: I. ÚVOD 3 II. METODIKA HODNOCENÍ 3 III. HLAVNÍ

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace

2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace 2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace Jak si jistě z nedávné doby my učitelé pamatujeme, a jak se také můžeme dočíst v mnoha rozborech a odůvodněních současné školské reformy, do

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH N MENŠIN Mgr. Bc. Markéta Kotková,, DiS. PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Kdo, kde a proc? 0,950 a více. 0,950 a více 0,900 0,949 0,900 0,949 0,850 0,899 0,850 0,899 0,800 0,849 0,800 0,849 0,750 0,799 0,750 0,799

Kdo, kde a proc? 0,950 a více. 0,950 a více 0,900 0,949 0,900 0,949 0,850 0,899 0,850 0,899 0,800 0,849 0,800 0,849 0,750 0,799 0,750 0,799 Migrace v globálním světě Kdo, kde a proc? 1 Média i politici občas navozují dojem, že migrace je něčím novým. Není tomu tak lidé se stěhovali vždy. S rostoucím počtem lidí dnes ale roste i počet těch,

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Obor: Pastorační a sociální práce Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení Vypracovala: Vedoucí práce: Natálie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP I. upravená verze ŠANCE PRO KAŽDÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA,VÍTKOV, NÁMĚSTÍ JANA ZAJÍCE 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Ve

Více