DUPLEX-S Flexi kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUPLEX-S Flexi kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla"

Transkript

1 s a v e y o u r e n e r g y UPLEXS Flexi kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla Větrací jednotky nové originální patentované konstrukce řady UPLEXS Flexi jsou určeny pro komfortní větrání s nejvyšší účinností rekuperace a teplovzdušné vytápění všech typů občanských a bytových staveb. Vyrábí se ve 4 velikostech: UPLEXS 11, 16, 6 a 6 Flexi. Jednotky se dodávají v univerzálním provedení, kdy jednotka je připravena jak pro osazení v parapetní poloze, tak i pro osazení pod stropem. Jednotky je možno navíc při instalaci jednoduše stranově otočit, tzn. že lze zaměnit přiváděný a odváděný vzduch. Tím je zajištěna vysoká variabilita při instalaci na stavbě. jednotkám je možné volitelně připojit teplovodní ohřívač a / nebo chladič (vodní nebo přímý), které se osazují přímo na jednotku. o potrubí za jednotku je možno osadit elektrický dohřívač, případně před jednotku elektrický předehřívač. Přednosti jednotek UPLEXS Flexi: Jednotka UPLEXS navíc obsahuje připravené velmi malá hloubka výrazně zjednodušuje především alternativní výstupy, které lze přímo na místě volitelně využít podstropní instalace pro boční výstup. výrazná kompaktnost nových typů jednotek zaručuje úsporu místa až 6 % vůči sestavným jednotkám nízké pořizovací náklady Po konstrukční stránce jsou všechny jednotky řešeny jako možnost univerzální instalace v parapetní nebo podstropní kompaktní agregáty obsahující ve společné skříni dva nezávisle poloze zjednodušuje objednávání a montáž na místě poháněné a vysoce účinné EC ventilátory s pružně uloženými nízký elektrický příkon vysoká účinnost EC ventilátorů motory, protiproudý rekuperační výměník tepla s velkou vysoká účinnost rekuperace díky novým rekuperačním teplosměnnou plochou a vysokou účinností, bypassovou klapku výměníkům rekuperátoru se servopohonem, výsuvné kazetové filtry nízká hlučnost přiváděného i odváděného vzduchu třídy F nebo F7 malá hmotnost a odvodňovací vany. Čelní otevírací dveře zajišťují snadný kompletní systémy vestavěné regulace v několika typech přístup ke všem agregátům a filtrům. Vstupní a výstupní hrdla podle náročnosti aplikace, regulace jsou dle typu jednotky kruhová nebo obdélníková. Skříň jednotek plně integrována do jednotky je sestavena z panelů z lakovaného plechu v bílém odstínu jednotky splňují požadavky 1 s polyuretanovou výplní (U =,8 Wm ). na hygienické provedení dle VI 6 Na požadavek se jednotky mohou vybavit kompletním jednotky splňují přísné požadavky systémem měření a regulace, včetně připojení k internetu na účinnost a efektivitu a jsou nebo jiným nadřazeným systémům bližší informace viz certifikovány prestižním samostatná kapitola. Pasive house institutem (SRN) U P L E X S F l e x i P R O V O Z N Í R E Ž I M Y Větrací jednotky, rekuperace tepla kapitola.1. vydání /1 1. rovnotlaké větrání s rekuperací tepla... venkovní vzduch (OA)... odváděný vzduch (ETA) e... přiváděný vzduch (SUP) i... odpadní vzduch (EHA) N Á V R H O V Ý S O F T W A R E Pro podrobný návrh jednotek řady UPLEX, příslušenství a regulace doporučujeme využít specializovaný návrhový program. Naleznete jej na našich internetových stránkách nebo si jej vyžádejte na C na naší adrese.. rovnotlaké větrání bez rekuperace tepla (přes bypass) V Ě T R A C Í J E N O T Y, R E U P E R A C E T E P L A ATREA s.r.o., V Alej Jablonec n. N. Č e s k á r e p u b l i k a. rovnotlaké větrání s ohřevem/ chlazením / nebo předehřevem w w w. a t r e a. c z Tel.: Fax:

2 VÝONOVÉ GRAFY T E C H N I C Á A T A Typ UPLEXS 11 Flexi UPLEXS UPLEXS 6 Flexi UPLEXS 6 Flexi jmenovitý průtok vzduchu 1 m h 1 1 jmenovitý externí statický tlak Pa 8 6 příkon ve jmenovitém pracovním bodě W ) účinnost rekuperace % viz graf viz graf viz graf viz graf ) hmotnost kg počet ventilátorů napětí V 4 frekvence Hz max. elektrický příkon W počet otáček 1 min třída filtrace F7 / F F7 / F F7 / F F7 / F 1) dle množství vzduchu viz graf ) v závislosti na výbavě S O U H R N N Ý P Ř E H L E V Ý O N Ů tlaková rezerva p st (Pa) sekce přívodu s filtrem F7 sekce odtahu s filtrem F sekce přívodu s filtrem F7 a teplovodním ohřívačem Flexi M1; S.A.H 11 Flexi M17; S.B.H M11; S4.A.H 6 Flexi M1; S4.A.H Pozn.: grafy uváděny s čistými filtry; uvažovaná koncová tlaková ztráta filtrů j Pa respektive pokles průtoku max. o % (dle EN 1) T O P N É A C H L A I C Í V Ý O N Y, Ú Č I N N O S T R E U P E R A C E topný výkon Q (kw) T 1 1 Max. topné výkony ohřívačů HW jsou uváděny pro vodu se spádem 7 / C, vstupní vzduch (po rekuperaci) +1 C, rh 1 %. Max. chladící výkony chladičů C jsou uváděny pro chladivo R47C, vypařovací teplotu + C a vstupní vzduch C, 4 % rh. 11 Flexi 6 Flexi 6 Flexi max. chladicí výkon C max. topný výkon HW účinnost rekuperace φ (%) Flexi Spodní hranice je uváděna bez kondenzace a pro vyrovnané průtoky vzduchu (Mi = Me). Horní hranice při podmínkách t = 1 C, t = + C, rh = 4 % (Mi = Me). 6 Flexi 6 Flexi

3 ROZMĚRY A PŘIPOJOVACÍ HRLA U P L E X S 1 1, 1 6 F L E X I ( R U H O V Á H R L A ) SAMOTNÁ JENOTA B B CA* L GA* JENOTA S OHŘÍVAČEM A / NEBO CHLAIČEM 68 EA* FA* CH 1, UT 1, UT 1, CH 1, 6 dveře B1 H C A A G E F H1 x B vývod kondenzátu Jednotka L H B B1 B A C G E F H1 B1 CA* GA* EA* FA* 11 Flex Flex UT 1,... napojení ohřívače; CH 1,... napojení chladiče... poloha hrdla / ohřívače možná pouze u UPLEXS RUHOVÁ PŘIPOJOVACÍ HRLA Základní hrdlo (vstup, výstup) 8 alter. Hrdlo s pružnou manžetou (vstup, výstup; max. 1 alter. Hrdlo s klapkou (pouze vstup; 6 Hrdlo s klapkou a pružnou manžetou (pouze vstup; 4 Poznámka: pro detailní konstrukční a technické podklady doporučujeme použít specializovaný návrhový program. U P L E X S 6, 6 F L E X I ( O B É L N Í O V Á H R L A ) SAMOTNÁ JENOTA JENOTA S OHŘÍVAČEM A / NEBO CHLAIČEM dveře B BY H X x Y X x Y C L X x Y X x Y X x Y LC LC LH LH CH 1, UT 1, UT 1, CH 1, H1 x B1 6 1 A závit M6 pro mm přírubu... vývod kondenzátu Jednotka L H B X Y BY A C LH LC H1 B1 6 Flex Flex LH... samostatný ohřívač; LC... samostatný chladič nebo ohřívač s chladičem; X x Y... rozměry připojovacích hrdel; UT 1,... napojení ohřívače; CH 1,... napojení chladiče OBÉLNÍOVÁ PŘIPOJOVACÍ HRLA Základní hrdlo bez příruby ( vstup, výstup) hranaté potrubí alter. Hrdlo s pružnou manžetou (vstup, výstup; max. 1 alter. Hrdlo s klapkou (pouze vstup; 11 Hrdlo s klapkou a pružnou manžetou (pouze vstup; max. 6 Poznámka: pro detailní konstrukční a technické podklady doporučujeme použít specializovaný návrhový program.

4 INSTALACE A PROVEENÍ M O N T Á Ž N Í P O L O H Y A P Ř I P O J O V A C Í H R L A Jednotky UPLEXS Flexi se dodávají v univerzálním provedení, kdy jednotka je připravena jak pro osazení v parapetní poloze, tak i pro osazení pod stropem. Pro osazení na zemi i pod stropem se použijí standardně dodávané třmeny. Chladiče musí být vždy samostatně zavěšeny. Jednotka je standardně vybavena několika vývody kondenzátu, kdy se vždy při instalaci vybere příslušný vývod. Chladiče mají vlastní vývod kondenzátu. Použité vývody kondenzátu musí být zapojeny do kanalizace. Jednotky je možno navíc při instalaci jednoduše stranově otočit, tzn. že lze zaměnit přiváděný a odváděný vzduch. PARAPETNÍ POLOHA jednotka se osazuje na standardně dodávané stavitelné nožičky Tím je zajištěna vysoká variabilita při instalaci na stavbě. jednotkám je možné volitelně připojit teplovodní ohřívač HW. a/nebo vodní nebo přímý chladič (připevňují se přímo na jednotku) nebo elektrický ohřívač EPOV (pro instalaci do potrubí). Upozornění: chladič nelze osadit v parapetní poloze na výstup směřující nahoru. Jednotka UPLEXS navíc obsahuje připravené alternativní výstupy ( a ), které lze přímo na místě volitelně využít také pro boční výstup. Pro detailní návrh doporučujeme použít specializovaný návrhový program jednotek UPLEX, k dispozici na odtok kondenzátu... v této poloze nelze osadit chladič... venkovní vzduch (OA)... odváděný vzduch (ETA) e... přiváděný vzduch (SUP) i... odpadní vzduch (EHA) 11 Flexi, 6 Flexi, 6 Flexi 16 Flex6 Flexi 11 Flexi, 6 Flexi, 6 Flexi POSTROPNÍ POLOHA jednotka se zavěšuje na standardně dodávané závěsy 11 Flexi, 6 Flexi, 6 Flexi 11 Flexi, 6 Flexi, 6 Flexi 16 Flex6 Flex6 Flexi

5 MANIPULAČNÍ PROSTOR M A N I P U L A Č N Í P R O S T O R Při instalaci jednotek UPLEX je nutno dbát na zajištění předepsaného manipulačního prostoru v okolí jednotky. Vespod jednotky je nutno ponechat prostor min. 1 mm pro osazení potrubí pro odvod kondenzátu N. Toto potrubí je nutno zaústit přes sifon výšky minimálně 1 mm do kanalizace. Tento prostor je bez problému zajištěn při použití standardně dodávaných podstavných noh z ocelového plechu. Z čela jednotky je nutno dodržet manipulační prostor pro otevírání čelních dveří, výměnu filtrů a servisní a montážní přístup k jednotlivým prvkům jednotky. Na jednotlivých schématech je uveden min. manipulační rozměr v případě dveří s panty. U všech jednotek je dále nutno zachovat minimální manipulační prostor ze strany umístění elektrického rozvaděče regulace dle normy min. 6 mm. Manipulační prostory, osazení jednotky PARAPETNÍ POLOHA P OSTROPNÍ POLOHA POHLE min min. L / + 1 min. 6 podhled s montážním otvorem podlaha min. B + L / L / Z1 Z 11 PŮORYS dveře min. L / Z L/ L/ L + H Jednotka Podstavné nohy Závěsný bod chladič Závěsný bod jednotka Závěsný bod chladič 11 Flexi 4 ks ks 1 ks 1 ks 4 ks (v rozích) 4 ks (v rozích) ks ks 6 Flexi 6 ks 1 ks 4 ks (v rozích) ks 6 Flexi 6 ks 1 ks 6 ks (v rozích a uprostřed) ks Jednotka L Z1 Z Z B H 11 Flexi Flex Flex

6 AUSTIA, ZÁLANÍ SESTAVA H L A I N A A U S T I C É H O V Ý O N U L W ( A ) ( d B ) UPLEXS 11 Flexi UPLEXS externí tlak p (Pa) st externí tlak p (Pa) st UPLEXS 6 Flexi externí tlak p (Pa) st UPLEXS 6 Flexi externí tlak p (Pa) st bod UPLEXS 11 Flexi UPLEXS UPLEXS 6 Flexi UPLEXS 6 Flexi výtlak (db(a)) sání (db(a)) do okolí (db(a)) výtlak (db(a)) sání (db(a)) do okolí (db(a)) výtlak (db(a)) sání (db(a)) do okolí (db(a)) výtlak (db(a)) sání (db(a)) do okolí (db(a)) 1 8,7 8,8 6,4 84,1 6,7 66, 78,7 6,9 7, 87,6 67,7 71,6 76,7 47,6 1, 7,, 7,9 64, 4, 8,9 71,9 6,1 7, 6, 4,1 6,1 6, 4,9 4,8 4,9, 4,4,8 7,4 4, 4 84,8 6, 61,9 8, 9,8 66,8 79,6, 7,7 8,9 66,6 69, 79,1 49, 1,9 7,9 1, 7,7 6,7 4,6 8, 7, 4,7 6,1 6 6,8,,6 4,8 6,1 4,8 44,9 9,9 4,7, 6, 4,4 7 88,6 6,4 6,4 8, 6,6 68, 8,,7 74,7 87, 64, 68,7 8 8,4, 4,1 7,7,6 8, 6,1 4, 9, 7,8,8 6, 9 68, 6,1 6,1,,6 44,6 4,6,1 4,7,1, 4,1 Pozn.: pro podrobný návrh jednotek řady UPLEX, příslušenství a regulace doporučujeme využít specializovaný návrhový program. U P L E X S F L E X I Z Á L A N Í S E S T A V A UPLEXS xxxx Flexi Skříň 1 Skříň jednotek je sestavena z panelů z lakovaného plechu a polyuretanové výplně tloušťky mm (U =,8 Wm ), třída T, TB. Čelní dveře zajišťují snadný přístup ke všem vestavěným agregátům a filtrům. Ventilátory Me.xxx; Mi.xxx Pro přívod i odvod jsou použity vysoce výkonné EC ventilátory volné oběžné kolo v polospirální skříni s pružně uloženým elektromotorem. Jednotky se díky těmto ventilátorům vyznačují vysoce úsporným provozem a velmi nízkým specifickým příkonem. Rekuperační výměník S.B.H / S4.A.H / S.A.H V jednotkách je použit vysoce výkonný rekuperační výměník zcela nové konstrukce z tenkostěných plastových desek, s vysokou účinností rekuperace až 9 %. Bypassová klapka ( B ) B.x Obtok deskového rekuperačního výměníku, včetně serpovohonu. Při otevření bypassu se automaticky uzavírá průtok rekuperačním výměníkem a nedochází tak k přestupu tepla.

7 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ V O L I T E L N É P Ř Í S L U Š E N S T V Í ( Z Á L A N Í P Ř E H L E ) e.xxx; i.xxx Fe.xxx; Fi.xxx Uzavírací klapky ; Filtrace vzduchu Uzavírací klapky se osazují na hrdlo sání (vstup Jednotky řady UPLEX jsou standardně do jednotky). lapky se dodávají v rozměrech dle vybaveny kazetovými filtry s třídou filtrace hrdla jednotky, se dvěma typy servopohonů F / F (přívod / odvod). alší nabízené standardním typem LM 4A a typem s havarijní kombinace filtrů jsou F / F7 a F7 / F7. funkcí (pružinou) LF 4 pro uzavření i v případě Pro hygienické provení dle VI 6 je nutná výpadku napájení. Pro hygienické provení dle kombinace filtrů F7 / F. VI 6jsou uzavírací klapky povinné. H.P P ružné manžety Pružné manžety pro osazení na kruhových i obdélníkových hrdlech v rozměru dle hrdla jednotky. HW.xxx Teplovodní ohřívače HW Vodní ohřívače určené pro instalaci přímo na plášť jednotek. Pro systémy do 11 C a 1, Mpa. REHW.4; REHW. Regulační u z le vodních ohřívačů Jsou určeny pro regulaci topného výkonu vodních ohřívačů. Skládají se vždy z třírychlostního čerpadla, dvou uzavíracích kulových ventilů, připojovacího potrubí. Podle typu dále obsahují: REHW.4 čtyřcestná směšovací armatura se servopohonem REHW. třícestná směšovací armatura se servopohonem EPOV E lektrické předehřívače EPOV Elektrické ohřívače EPOV pro zajištění protimrazové ochrany rekuperačního výměníku při trvalé potřebě rovnotlakého větrání. Umisťuje se do potrubí na straně vstupu venkovního vzduchu do jednotky (). Ovládání zajišťuje regulace jednotky UPLEX (R4 nebo C). Pro instalaci ohřívače je nutno dodržet požadavky uvedené v samostatném katalogovém listu. A.MFF Sklonné manometry Příslušenství filtrů pro jednoduchou vizualizaci aktuální tlakové ztráty filtrů. Pro hygienické provedení jednotek v souladu s VI 6 jsou sklonné manometry povinné. NF.x N á hradní kazetové filtry Náhradní filtrační kazety v rozměrech dle typu jednotky. odávají se s třídou filtrace F a F7. Elektrické EPOV Regulace na A.CF.XXX ohřívače E P OV Ohřívače do kruhového nebo hranatého potrubí pro připojení k jednotkám UPLEX. Standardně obsahují veškeré spínací prvky. Ovládání zajišťuje regulace jednotky UPLEX konstantní průtok a tlak Manometry snímající tlak na ventilátorech ve spolupráci s regulací umožňují inteligentní řízení ventilátorů tak, aby dosahovaly předvoleného průtoku. Toto příslušenství předpokládá osazení (R4 nebo C). jednotky digitální regulací typu R4 nebo C. Po zapojení dalšího Výkony, rozměry a požadavky na instalaci manometru (volitelné příslušenství) na potrubí přiváděného viz samostatné katalogové listy. vzduchu lze regulovat na konstantní tlak v přiváděném potrubí. Vodní chladič C W CW.xxx P římý chladič C C.xxx Vodní chladiče určené pro instalaci z vnějšku na Přímé chladiče určené pro instalaci z vnějšku plášť jednotek. Instalace buď na komoru na plášť jednotek. Instalace buď na komoru s vodním ohřívačem nebo na volnou komorou. s vodním ohřívačem nebo na volnou komorou. Pro systémy do 1, MPa. Regulační u zle vodních c h l adičů Jsou určeny k regulaci chladicího výkonu vodních chladičů. Typ RCW. s třícestnou armaturou obsahuje třícestný kulový kohout Belimo se servopohonem Belimo TR4SR a dva kulové uzavírací ventily. RCW. V.xxx V olná komora V omora pro instalaci na plášť jednotky na výstup přiváděného vzduchu. Slouží k homogenizaci proudu vzduchu před chladičem. Používá se pouze pokud není vodní ohřívač HW.

8 REGULACE Větrací jednotky řady UPLEXS Flexi mohou být vybaveny vestavěnou regulací, zajišťující kompletní funkce jednotky a připojeného příslušenství. íky integraci regulace do jednotky již v rámci výroby je garantována funkčnost a jednoduché zprovoznění jednotky v místě instalace, bez rizik s kompatibilitou jednotlivých komponentů. odávaná regulace umožňuje i připojení na nadřazené systémy bližší informace u popisu jednotlivých regulací a v návrhovém programu. Pro specifické potřeby je možné dodat jednotky i bez vestavěné regulace, kdy jednotlivé komponenty jsou pouze zapojeny na připojovací svorkovnici. Pro návrh všech typů regulace vč. tisku schémat lze s výhodou využít specializovaný návrhový software společnosti ATREA. P Ř E H L E S Y S T É M Ů R E G U L A C E U P L E X S F L E X I Typ Použití Ovládání bez regulace regulace R4 všechny komponenty s elektrickým napojením jsou vyvedeny na připojovací rozvodnici umístěnou vně jednotky na základě konkrétního požadavku jsou jednotky vybaveny všemi dalšími prvky (konkrétní typy servopohonů, čidla, termostaty, manostaty,...) vhodné pro aplikace, kde je systém regulace dodáván samostatně například velké budovy s centrálním (nadřazeným) systémem řízení apod. Standardní funkce regulace R4 ovládání otáček EC ventilátorů (dle nastaveného režimu) automatické ovládání polohy klapky bypassu (rekuperace tepla i chladu) vyhodnocuje a zamezuje havarijním stavům dle měřených teplot nastavení týdenního programu větrání a nastavení teplot standardně vestavěn web server a rozhraní Ethernet pro komunikaci se vzdáleným připojením po internetu silové vstupy pro spínání napětím V (4 vstupy zpožděné, 1 okamžitý) ovládání například z toalet a pod. možnost připojení čidel koncentrace CO nebo relativní vlhkosti max. čidla s kontaktním nebo 1 V výstupem výstupy pro ovládání elektrického předehřívače a ohřívače (pulsně spínáno 1 V) nebo vodního ohřívače (řízení signálem 1 V) oplňkový modul RIO možnost připojení manometrů pro zajištění funkce konstantního průtoku (viz. Regulace na konstantní průtok a tlak na předešlé stránce) možnost funkce konstantního tlaku výstupy pro ovládání chlazení (přímé i vodní) ne CP 18 R montáž do standardní dvoukrabice pod povrch stěny CP 19 R montáž na povrch stěny Web server (standardně) Aplikace pro Smartphone regulace C Standardní funkce regulace C otáčky EC ventilátoru dle nastaveného režimu polohu klapky bypassu vyhodnocuje a zamezuje havarijním stavům dle měřených teplot nastavení týdenního programu větrání možnost připojení čidla koncentrace CO nebo relativní vlhkosti max. 1 čidlo s výstupem 1 V výstupy pro ovládání elektrického předehřívače a ohřívače (pulsně spínáno 1 V) nebo vodního ohřívače (řízení signálem 1 V) založeno na řídících modulech spol. CAREL výstupy pro ovládání chlazení vstupy pro funkci konstantního průtoku (viz. Regulace na konstantní průtok a tlak na předešlé stránce) oplňkové komunikační moduly CWEB Ethernet pro komunikaci se vzdáleným připojením po internetu nebo připojení k BMS pomocí protokolu BACnet CNX možnost připojení na BMS pomocí protokolu NX / EIB CRS možnost připojení na BMS pomocí protokolu Modbus sériové rozhraní Cp1 Cp (Cph)

DUPLEX Flexi 2 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla

DUPLEX Flexi 2 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla s a v e y o u r e n e r g y UPLEX Flex kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla Větrací jednotky nové originální patentované konstrukce řady UPLEX Flexi jsou určeny pro komfortní větrání s nejvyšší

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Akce: Hostavice_sídlo společnosti Zákazník: Shanghai Malin (Czech) Praha tel.: fax: email: IČ: DIČ: Vypracoval: František Denk Praha tel.: fax: email: IČ: DIČ: Verze programu: 6.2.122

Více

DUPLEX-S 1500 až 5600 univerzální kompaktní větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem

DUPLEX-S 1500 až 5600 univerzální kompaktní větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem -S 1500 až 5600 univerzální kompaktní větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem ompaktní větrací jednotky řady -S 1500 až 5600 výhradně ve vnitřním provedení sepoužívají pro komfortní větrání,

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX BASIC

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX BASIC UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX BASIC CZ DUPLEX Basic Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX Basic je díky svým špičkovým vlastnostem předurčena pro nejširší použití ve všech typech budov. Tyto jednotky

Více

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 4. generace

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 4. generace DUPLEX EC4, ECV4 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 4. generace REGULÁTOR CP RD grafický displej kabelové propojení slaboproudé Regulátor typu CP RD naavení režimů, programování

Více

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 5. generace

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 5. generace DUPLEX EC5, ECV5 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 5. generace OVLADAČ CP TOUC dotykový displej kabelové propojení slaboproudé Ovladač CP Touch naavení režimů, programování

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI CZ DUPLEX Multi Kompaktní větrací jednotky řady DUPLEX jsou používány pro komfortní větrání, stejně jako horkovzdušné vytápění a chlazení malých kanceláří, obchodů, maloobchodů,

Více

NOVÁ GENERACE VĚTRÁNÍ ŠKOLNÍCH BUDOV. DUPLEX Inter. automatické řízení provozu CO 2. bezpotrubní systém větrání

NOVÁ GENERACE VĚTRÁNÍ ŠKOLNÍCH BUDOV. DUPLEX Inter. automatické řízení provozu CO 2. bezpotrubní systém větrání CZ NOVÁ GENERACE VĚTRÁNÍ ŠKOLNÍCH BUDOV DUPLEX Inter automatické řízení provozu CO 2 bezpotrubní systém větrání TECHNICKÁ DATA DUPLEX INTER T E C H N I C K Ý P O P I S DUPLEX 720 Inter Interiérové větrací

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

F.4.5. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy 07

F.4.5. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy 07 F.4.5. OBSAH DOUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší návrh

Více

KOMPAKTNÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA

KOMPAKTNÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA KOMPAKTNÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA pro instalaci ve stísněných prostorech komplexní úprava vzduchu transport volitelně v 1 až 3 blocích bezkonkurenční optimalizovatelnost vestaveb AHU N 12.10.002 Range

Více

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol). Rekuperační jednotky VUT R EH VUT R WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 1500 m 3 /h, integrovaným elektrickým (VUT R EH ) nebo vodním (VUT R WH ) ohřívačem a účinností rekuperace až

Více

Technický popis. Nabídka č.: Akce: Wellness Florián Pleš Pozice: zázemie. Specifikace: Ø315

Technický popis. Nabídka č.: Akce: Wellness Florián Pleš Pozice: zázemie. Specifikace: Ø315 Technický popis strana 1 / 4 Typ jednotky - Vnitřní s protiproudým rekuperátorem / 1/ - Me.18.EC1 - Mi.18.EC1 - S7.C - Fe.4 - Fi.4 - B.LM24A - T.3 - e.lf24 - i.lm24a - RE-TPO4.LM24A-SR - Provedení 1/ parapetní

Více

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozníh režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní režim (by-pass) volba

Více

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY www.nativa.biz ILTO mění znečištěný vzduch za čerstvý VĚTRÁNÍ je významnou součástí komplexní stavební

Více

DUPLEX-S 525, 900, 1400

DUPLEX-S 525, 900, 1400 s a v e y o u r e n e r g y DUPLEX-S 525, 900, 1400 univerzální kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla Větrací jednotky nové originální patentované konstrukce typu DUPLEX-S 525; 900 a 1400 jsou

Více

DUPLEX 1400 až 10100 Basic-V univerzální větrací jednotky s křížovým rekuperačním výměníkem stojaté

DUPLEX 1400 až 10100 Basic-V univerzální větrací jednotky s křížovým rekuperačním výměníkem stojaté s a v e y o u r e n e r g y DUPLEX 1400 až 10100 Basic-V univerzální větrací jednotky s křížovým rekuperačním výměníkem stojaté DUPLEX 1400 až 10100 Basic-V je nová generace univerzálních větracích jednotek

Více

Rekuperační jednotky VUT EH EC

Rekuperační jednotky VUT EH EC Rekuperační jednotky VUT EH EC VUT WH EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 600 m 3 /h(vut EH EC) a 550 m 3 /h(vut WH EC) a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 CoolTop Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 Aplikace CoolTop je unikátní chladicí jednotka vyráběná společností Conteg. Tato jednotka pro datová

Více

AM 100 H. Filtry: M5 / M5. Váha: 42 kg. Připojení: Ø125mm. ErP2016 splňující. Příslušenství:AM 100 EOH:- AM Příslušenství: Elektrický dohřev

AM 100 H. Filtry: M5 / M5. Váha: 42 kg. Připojení: Ø125mm. ErP2016 splňující. Příslušenství:AM 100 EOH:- AM Příslušenství: Elektrický dohřev Decentrálizované rekuperační jednotky : AM AM 100 H Kompaktní jednotka pro velmi jednoduchou instalaci Extrémně nízká hladina hluku (vhodné pro učebny a kanceláře) bez dalších akustických úprav Může být

Více

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace 6 Větrací jednotka s regenerací tepla rp MR R VCC rp conform Minireg igireg VVCVCOP typy regulace % C max. účinnost rekuperace C motor rotační výměník těsný rotor Technické parametry Skříň Stěnové panely

Více

DUPLEX 1400 až 10100 Basic-N univerzální větrací jednotky s křížovým rekuperačním výměníkem

DUPLEX 1400 až 10100 Basic-N univerzální větrací jednotky s křížovým rekuperačním výměníkem s a v e y o u r e n e r g y DUPLEX 1400 až 10100 Basic-N univerzální větrací jednotky s křížovým rekuperačním výměníkem DUPLEX 1400 až 10100 Basic-N je nová generace univerzálních větracích jednotek s

Více

Topvex SX/C, TX/C. Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem

Topvex SX/C, TX/C. Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Topvex SX/C, TX/C Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem ready ecodesign

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Jmenovitý vzduchový výkon: Napájení: Maximální provozní proud: kmitočtové pásmo LwA [db] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [Hz]

Jmenovitý vzduchový výkon: Napájení: Maximální provozní proud: kmitočtové pásmo LwA [db] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [Hz] Mandík CPV24-H MANDÍK CPV24-H Jmenovitý vzduchový výkon: Napájení: Maximální provozní proud: Povrchová úprava vnější: Povrchová úprava vnitřní: Hmotnost: 2400 [m 3 /h] 1~230 V / 50 Hz vodní ohřev / kondenzátor

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace 2 1.1 Přehled jednotek 3 2. Typy výměníků 5 3. Regulace 5 4. Doprava a skladování 6 5. Důležitá upozornění 6 6. Montáž 7 6.1 Demontáž pláště 7 6.1.1 Osazení zedního nástavce

Více

(senzory nejsou součásti dodávky) CAV (constant air volume) vestavěný

(senzory nejsou součásti dodávky) CAV (constant air volume) vestavěný 102 Minireg a Systém měření a regulace je základním prvkem vzduchotechnického zařízení. S tímto systémem lze ovládat a řídit jednotlivé funkce VZT zařízení, kde jedním ze základních úkolů je dosažení požadovaných

Více

DUPLEX 1500 až 8000 Multi-V univerzální větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem stojaté

DUPLEX 1500 až 8000 Multi-V univerzální větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem stojaté s a v e y o u r e n e r g y DUPLEX 1500 až 8000 Multi-V univerzální větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem stojaté DUPLEX 1500 až 8000 Multi-V je nová generace univerzálních větracích jednotek

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN VPL 28 Větrání, aktivní rekuperace Rodinné domy a byty Aktivní rekuperace Řízené větrání Dohřev vzduchu Chlazení POPIS ZAŘÍZENÍ Větrací jednotky řady NILAN VPL 28 jsou

Více

SKV Zářivkové osvětlení chráněné proti vlhkosti transparentním obloukovým krytem

SKV Zářivkové osvětlení chráněné proti vlhkosti transparentním obloukovým krytem , větrací a osvětlovací stropy pro velkokuchyně nízké pořizovací náklady uzavřený systém odsávání vylučuje vznik plísní automatické řízení provozu atraktivní design rekuperace tepla snadná údržba snadné

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus VKK ecocraft exclusiv ecocompact revoluce ve vytápění Stacionární

Více

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady Řídící jednotka řady Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : MONT - 600.1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ... 2 1.1 Připojení řídící jednotky k vzduchotechnické soustavě. 2 1.2 Připojení

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

DUPLEX 1500 až 6500 Multi univerzální větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem

DUPLEX 1500 až 6500 Multi univerzální větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem s a v e y o u r e n e r g y DUPLEX 1500 až 6500 Multi univerzální větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem DUPLEX 1500 až 6500 Multi je nová generace univerzálních větracích jednotek s protiproudým

Více

Kompaktní jednotky. Strana 4 1

Kompaktní jednotky. Strana 4 1 Strana 4 1 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu...2 Okolní podmínky...2 Přenos dat, připojení k interiérovému ovládacímu panelu...3 Minimální volný prostor...4 aerosmart s...5 Komponenty jednotky...6

Více

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory REGULÁTOR CP 8 RD řádkový grafický displej nastavení režimů, programování provozu jednotky kabelové propojení

Více

Stacionární kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus

Stacionární kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus ecocompact revoluce ve vytápění Stacionární kondenzační kotle

Více

DUPLEX 1500 až 8000 Multi-N univerzální větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem

DUPLEX 1500 až 8000 Multi-N univerzální větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem s a v e y o u r e n e r g y DUPLEX 1500 až 8000 Multi-N univerzální větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem DUPLEX 1500 až 8000 Multi-N je nová generace univerzálních větracích jednotek

Více

DUPLEX 1400 až Basic větrací jednotky s křížovým rekuperačním výměníkem

DUPLEX 1400 až Basic větrací jednotky s křížovým rekuperačním výměníkem s a v e y o u r e n e r g y DUPLEX 1400 až 10100 Basic větrací jednotky s křížovým rekuperačním výměníkem DUPLEX 1400 až 10100 Basic jsou kompaktní větrací jednotky s křížovým rekuperačním výměníkem tepla.

Více

Ohřívač vzduchu TopWing

Ohřívač vzduchu TopWing Technická dokumentace Ohřívač vzduchu TopWing TLHD TLHD-K TLHD-EC TLHD-K-EC Obsah/popis Obsah... strana Regulace/možnosti použití... Tabulka výkonů vytápění/chlazení...4 5 Tlaková ztráta na straně vody/hladina

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N CZ UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N DUPLEX Multi-N Nástřešní Účinnost rekuperace až 93 % díky špičkovému protiproudému rekuperátoru Velmi ploché a kompaktní provedení Elegantní design Možnost integrovaného

Více

Power Play 60 REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY PØÍSLUŠENSTVÍ. Power Play 60 / 700 V EL AC

Power Play 60 REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY PØÍSLUŠENSTVÍ. Power Play 60 / 700 V EL AC Power Play 6 vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Výhody sní ení nákladù na energii díky rekuperaci energie ( výmìník s úèinností 6 % ) elektrický nebo vodní ohøívaè je vestavìný a automaticky

Více

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní Rozměry Charakteristika Modul VCP-03-055 teplovodní Modul VCP-03-150 teplovodní Modul VCP-03-055 elektrický Modul VCP-03-200 bez ohřevu INDESSE jsou vyrobeny z kvalitních komponentů s důrazem na co nejlepší

Více

ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO DVOUZÓNOVÝCH TEPLOVZDUŠNÝCH JEDNOTEK DUPLEX

ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO DVOUZÓNOVÝCH TEPLOVZDUŠNÝCH JEDNOTEK DUPLEX EEKOISTAACE Stavební připravenost elektroinstalace pro dvouzónové teplovzdušné jednotky AEA DUPEX RA4, RB4, RK4 STAVEBÍ PŘIPRAVEOST EEKO DVOUZÓOVÝCH TEPOVZDUŠÝCH JEDOTEK DUPEX AEA s.r.o. STAVEBÍ PŘIPRAVEOST

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ DUPLEX FLEXI

VĚTRACÍ JEDNOTKY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ DUPLEX FLEXI CZ VĚTRACÍ JEDNOTKY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ DUPLEX FLEXI HISTORIE Společnost ATREA vznikla v roce 1990 v Jablonci nad Nisou v České republice jako ryze česká rodinná firma. A tou je dodnes, i když se mezitím

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více

DUPLEX 1500 až 6500 MultiEco-N univerzální větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem

DUPLEX 1500 až 6500 MultiEco-N univerzální větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem s a v e y o u r e n e r g y DUPLEX 1500 až 6500 MultiEco-N univerzální větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem DUPLEX 1500 až 6500 MultiEco-N je nová generace univerzálních větracích jednotek

Více

MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw

MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw Rotační šroubové kompresory MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Přehled kompresorů MSM Mini MSM Mini 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw Řešení pro všechny potřeby zákazníků Samostatné kompresory Určené

Více

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES Rozměry Charakteristika 3 Vzduchový výkon 500 až 4400 m / h Vodní ohřívač, elektrický drátkový ohřívač Integrovaná regulace s dálkovým ovládáním Kompaktní provedení Záruka 36 měsíců Větrací jednotka EASY

Více

Minireg. digitální regulační systém. digitální regulační systém. Digireg varianty regulace VAV-CAV-COP

Minireg. digitální regulační systém. digitální regulační systém. Digireg varianty regulace VAV-CAV-COP RMR TOP D/DI/DC/DX 80% maximální účinnost rekuperace Skříň Skříň je tvořena hliníkovými profily a sendvičovými panely o tloušťce 25 mm z pozinkovaného lakovaného ocelového plechu, vyplněnými tepelnou a

Více

Komfortní větrání obytných prostorů

Komfortní větrání obytných prostorů Stručná technická informace Komfortní větrání obytných prostorů CWL Excellent CWL-T Excellent CWL-F Excellent 2 Stručný přehled jednotek CWL Excellent Typ CWL-F-150 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-180

Více

Dodávka "Fytotronu" Soupis prvků dodávky

Dodávka Fytotronu Soupis prvků dodávky Dodávka "Fytotronu" Soupis prvků dodávky číslo místnost standardu katedra název jednotková cena ks 3.009b P25 biologie Fytotron 1 cena položky, bez DPH cena celkem, bez DPH DPH.% cena celkem, vč. DPH Název

Více

ř č č é é ř č úč ý ř č ý ž ý ř Č úč é řč ř ý ý óž ř č Č č ý ž ý ř ř č č ř ř č ž ř ř ř ř ž ř ř ř č ř ř č č é ř č č é é č ý č ř é ý é Ů é ř é é Č ř ř ý č ř é ý Č ý ř ů é é é ž Ž ů č č Č é ř ř Š ó ř č ň č

Více

76 % maximální účinnost rekuperace

76 % maximální účinnost rekuperace CADT-D/DI/DC 45 76 % maximální účinnost rekuperace Skříň je tvořena hliníkovými profi ly a pláštěm z pozinkovaného ocelového plechu s plastovou ochrannou vrstvou. U varianty DP je plášť dvojitý. Tepelná

Více

VRF-R410A-TECHNOLOGIES

VRF-R410A-TECHNOLOGIES VRF-R410A-TECHNOLOGIES Nástěnné jednotky (Série 3) Vnitřní jednotka MMK- AP0073H AP0093H AP0123H AP0153H AP0183H AP0243H Chladicí výkon kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 Topný výkon kw 2,50 3,20 4,00 5,00

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN Gott 2600 Větrání, aktivní + pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Aktivní rekuperace Větrací výkon 400 m3/h Topný výkon 2,6 kw Chladící výkon 2,3

Více

DUPLEX 15000. kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla DUPLEX 15000

DUPLEX 15000. kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla DUPLEX 15000 s a v e y o u r e n e r g y kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla Kompaktní větrací jednotky řady se používají pro komfortní zajištění mikroklimatu a dílčí klimatizaci velkých provozoven, dílen,

Více

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 Automatický parní středotlaký kotel THS na plynná a kapalná paliva v 15 výkonových typech jako standardní výrobek. Palivo Zemní plyn, svítiplyn,

Více

BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM

BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM 1 1 BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM Bytové stanice LOGOaktiv 4 Bytové stanice LOGOtherm 8 Bytové stanice LOGOstandard 8 Bytové stanice LOGOstandard - varianta mezi stoupačky 11 Bytové stanice

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007 www.frivent.com Nástřešní větrací jednotky Frivent DWR pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Technické údaje Rozměry a hmotnosti červenec 2007 Klimatizace Klimatizace Popis systému Obsah Popis

Více

ÍÍ ů Š ý ú ý ú é é ý é Í é é é Í ý é Ž Ž é é ý é ý ý ý ý é ý é é é é é é é é ú é ú ý ý é Í é é ý é Í é ů é é ý Í Ž ů ý é Ž ý ú ý é é ú é é ů é ý ý ý é ů ů é Ž ů é é Ž é é ů Ž é ý ů é ý Í Í é ů é ů é ů

Více

ř ř á á ý é ř é á ň ž ý á ý č ř á ů ř á ř á á ň řá ý á ý č ň ř č ý ř á š č á é ň á ů á ý á á š é č ů š č ů š č é á č š č é ž š á ř ý ř ý š á ř á ř ř ř ř ř á ý č Č ř ř é ý č ž ů á ů á ř é á č č á ý ž ž

Více

Š ů Š Á š ů ů Ú Č š ů š ů ů ť ť ů ů Č š ů ů ů š ú Ú š ú Č ů ů š ň š Ú ů ů Á Í ť ú š Ě ů ů š ů š ň ň š ú ň š Í ň Č Í Ý Š Š Í Á š ú Ů Ž Ú š š š ú Č š š ů ů š ť ů ů ů š š š ů š ň š š š Ň ň š š š š ň ú ú Č

Více

ř ý š ě š ř ř ř č ř ý š é š ř č Ě ý ů é š ř č é ě é ř ř ý š é š ř š š ř č ý é é é é č č ě ý č é č é č š ř ř ž ý ř Á é č š ř ř Ž ý ř ý č š ý ž ú Í ý č š ý Ž Ú é č č ě ý ý ý Ž é č č ě ý ý ý ý Ž ý ť ý ě ě

Více

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování Nerezový výměník a hořák NOx5 Nejmenší rozměry kotle ADAX Závěsné plynové kondenzační kotle Zemní plyn G20, Propan G31 Ekvitermní

Více

ř á ř š ý á č á á é á č á á Ž Řč Č Č č á é á é é ů ů č Ž ř é é ř š ář á á é ý á á Ú é é ů ýž ů č é ř é ů ýž á é é á ú ý ů á é á á š ář ý ý ů ť Ž ý ř á á á ý ů ř é á Ů Ú ř á é á é á á á č ý é Ž á ý á Ž

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Výchozí podklady...4 3 Tepelně technické vlastnosti objektu...4

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA EnviMatic V

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA EnviMatic V VÝROBNÍ ŘADA KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA EnviMatic V CHLADICÍ VÝKON Klimatizační jednotky řady EnviMatic V jsou určeny pro chlazení prostor podstatně zatížených citelným teplem zejména tam, kde je požadována

Více

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz Chladící výkon: 20 až 240 kw Topný výkon: 50 až 155 kw Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz POUŽITÍ

Více

DUPLEX 15000. kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla DUPLEX 15000

DUPLEX 15000. kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla DUPLEX 15000 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla Kompaktní větrací jednotky řady se používají pro komfortní zajištění mikroklimatu a dílčí klimatizaci velkých provozoven, dílen, prodejen, školských objektů,

Více

Ž ž éč é ř Ž č ž ý ř ž š ř é é é ý ř Š č ý é Ž č ý š Ž é č ř ž ý ř ý é ý ř č ý ý ý Ž ř é ž š ž č š Ž ý Ž Ž ř š š č Ž Š Ž č Ž ň š ř š š ž Ž é č é Ž é ň Ž é é é Ž ž ý ý ř č ú č é é ř é é Ž č é ř Č é é š

Více

GIENGER VELKOOBCHOD TZB KVALITNÍ VĚTRÁNÍ A REKUPERACE RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ ZDRAVÝ VZDUCH A PŘÍJEMNÉ KLIMA PO CELÝ ROK BEZ ÚNIKU TEPLA.

GIENGER VELKOOBCHOD TZB KVALITNÍ VĚTRÁNÍ A REKUPERACE RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ ZDRAVÝ VZDUCH A PŘÍJEMNÉ KLIMA PO CELÝ ROK BEZ ÚNIKU TEPLA. GIENGER VELKOOBCHOD TZB KVALITNÍ VĚTRÁNÍ A REKUPERACE RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ ZDRAVÝ VZDUCH A PŘÍJEMNÉ KLIMA PO CELÝ ROK BEZ ÚNIKU TEPLA. REKUPERACE - ARGUMENTY KOMPONENTY Proč rekuperaci? Moderní domy ztrácejí

Více

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Vytápění objektu s vyšší tepelnou ztrátou (až 0 kw) je možné s výhodou

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z vysoce kvalitní polymerem potažené oceli s 15 mm vnitřní polypropylenovou tepelnou a zvukovou izolační vrstvou.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z vysoce kvalitní polymerem potažené oceli s 15 mm vnitřní polypropylenovou tepelnou a zvukovou izolační vrstvou. Rekuperační jednotky VUT 300 EV mini EC VUT 301 EV mini EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 270 m 3 /h, elektrickým ohřívačem a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

TrueCompact rotor Kompaktní a hospodárný.

TrueCompact rotor Kompaktní a hospodárný. TrueCompact rotor Kompaktní a hospodárný. TrueCompact rotor je nová řada jednotek od robathermu s rotačním výměníkem tepla, který kombinuje nejvyšší energetickou účinnost s kompaktními vnějšími rozměry.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Chlazení IT. Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace...1100/3000 W...428

Chlazení IT. Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace...1100/3000 W...428 Chlazení IT Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace.../3000 W...428 Chillery pro chlazení IT Chillery pro chlazení IT... 15 124 kw...454 Chillery pro chlazení IT... 155 481 kw...455

Více

PA 4200 S tylová vzduchová clona s inteligentní regulací pro komerční prostory

PA 4200 S tylová vzduchová clona s inteligentní regulací pro komerční prostory R PA 4200 PA 4200 S tylová vzduchová clona s inteligentní regulací pro komerční prostory Horizontální montáž - Doporučená instalační výška 4,2 m - Délky: 1, 1,5, 2 a 2,5 m Vertikální montáž - Doporučená

Více

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC M - 6/9

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC M - 6/9 Tovární ulice 548 463 31 Chrastava Tel.: 485 143 114 Fax.: 485 143 103 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC M - 6/9 Katalogový list PC 12 7664, část 2 Účinnost od 9/98 1. Popis a rozměry POC-M 5 POC-M 1 POC-M 2 1-Víko

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují

Více

Malé přívodní jednotky s ohřevem RME 1300 4000, RMW 1300 4000

Malé přívodní jednotky s ohřevem RME 1300 4000, RMW 1300 4000 Minireg digitální regulační systém Digireg digitální regulační systém VAV-CAV-COP pohled ze strany sání Skříň Skříň je tvořena hliníkovými profily a sendvičovými panely o tloušťce 25 mm z pozinkovaného

Více

3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Zabudování a umístění... 5. 5. Základní parametry... 6. Elektrické prvky, schéma připojení... 6. 7.Tlakové ztráty...

3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Zabudování a umístění... 5. 5. Základní parametry... 6. Elektrické prvky, schéma připojení... 6. 7.Tlakové ztráty... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH RKKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu.

Více

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) PB Obsah 1 Důležité informace 1.1 Symboly..................... 3 1.2 Kvalifikace.................... 3 1.3 Odborníci

Více

Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH

Dodávka Chemického a bilogického laboratorního vybavení Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice číslo místnost standardu název jednotková cena ks 1.014 P5 biologie Klimabox 1 1.057 P7 biologie Flow box (laminární

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI CZ DUPLEX Multi Účinnost rekuperace 92 % špičkový protiproudý rekuperátor Velmi ploché provedení, vhodné i pro podstropní montáž Široká variabilita Kompaktní provedení Elegantní

Více

GEA Adia-DENCO. Chlazení datových center s nejvyšší energetickou účinností. 02/2013 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Adia-DENCO. Chlazení datových center s nejvyšší energetickou účinností. 02/2013 (CZ) GEA Heat Exchangers Chlazení datových center s nejvyšší energetickou účinností 02/2013 (CZ) GEA Heat Exchangers Přímé chlazení Adiabatické chlazení Volné chlazení Počet provozních hodin (uvedeno pro lokalitu Praha) jasně

Více

2-1 CHF CHW CHP. 2. Kombinovaný režim. 3. Cirkulační vytápění s dohřevem. s cirkulací a dohřevem. nebo chlazení nebo s chlazením.

2-1 CHF CHW CHP. 2. Kombinovaný režim. 3. Cirkulační vytápění s dohřevem. s cirkulací a dohřevem. nebo chlazení nebo s chlazením. DUPLEX 480, 600, 850 univerzální kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla ompaktní větrací jednotky řady DUPLEX 480 až 850 se používají pro komfortní větrání, teplovzdušné vytápění a chlazení malých

Více

PA 4200 S tylová vzduchová clona s inteligentní regulací pro komerční prostory

PA 4200 S tylová vzduchová clona s inteligentní regulací pro komerční prostory R PA 4200 PA 4200 S tylová vzduchová clona s inteligentní regulací pro komerční prostory Horizontální montáž - Doporučená instalační výška 4,2 m - Délky: 1, 1,5, 2 a 2,5 m Vertikální montáž - Doporučená

Více

Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody

Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Nepřímoohřívané zásobníky teplé vody objem 58 až 200 litrů stacionární i závěsné provedení ochrana proti korozi minimální tepelné ztráty Komfortní zásobování

Více

Výpočet tlakových ztrát spaliny / vzduch

Výpočet tlakových ztrát spaliny / vzduch Výpočet tlakových ztrát spaliny / vzduch Pro správnou funkci kotlů Nefit EcomLine a pro dosažení maximálního výkonu je nutné, aby maximální přípustná tlaková ztráta v odvodu spalin a přívodu vzduchu pro

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

é é é Í ý é Č ě é ě ě ě ý ů ě Ý é ž ů ý ž Í é ý ý š Č š Č é ě é é é é Š ěč Č Ů ě é ě ý ú ž ž ů é ě ě ě ý ý ě š ť š ě Š ě ý ě é š ě ů ú ě ý ě é é é ú Š ě é é é ě š š ý ž ů ě ý ž ů ě ý ý ě é ú ž š ě š ý

Více

ř ý ý š Ě Á š Á š š š ž é ř ů é ý é š ý ý š ý š é ž é ř ž ř ý ž ý š ř ý ř ý ř ř ž ů ř é ň ů ý é ň ř ř ř ž ý é Ž Í ť ú ř é é Ď Ž é Š ř š Š ý ž ý Ě ž é Š ř š Š ý é ř ý š ý ů é ř é ž é š ř š Š ý ž é ř ž ý

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více