CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod"

Transkript

1 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost a pokyny 2. Všeobecné pokyny týkající se nebezpečí 2.4 Správný způsob použití Skladování 4.1 Součásti upínacího pouzdra KTR Pokyny pro upínací pouzdro 4. Montáž upínacího pouzdra 4.4 Demontáž upínacího pouzdra 4.5 Zásoby náhradních dílů, kontakty na zákaznické služby 5 Pokyny pro použití v -prostředí dle ATEX 95 Vlastnická práva dle Značka: Pz Náhrada za: ---

2 2 z 8 1 Technické údaje Obrázek 1: 1) Toto jsou maximální utahovací momenty šroubů. Mohou být redukovány o max. 40% tabulkové hodnoty, přičemž potom se odpovídajícím způsobem poměrně sníží hodnoty M, F ax, P W a P N. Tabulka 1: Průmyslové standardní použití Rozměry [mm] dxd B B1 B2 B M Upínací šrouby DIN EN ISO μ ges. = 0,14 z M 1) A počet [Nm] Převoditelný kroutící moment nebo axiální síla M F ax [Nm] [kn] Vlastnická práva dle Značka: Pz Náhrada za: --- Měrný tlak mezi upínacím pouzdrem [N/mm 2 ] Hřídel Náboj P W P N Hmotnost [kg] 24 x M ,54 25 x M ,5 28 x M ,50 0 x M ,47 2 x M ,77 5 x M ,71 8 x M ,25 40 x M ,21 42 x M ,16 45 x M ,08 48 x M ,45 50 x M ,8 55 x M ,49 60 x M ,60 65 x M ,70 70 x M ,12 75 x M ,29 80 x M ,46 85 x M ,64 90 x M ,81 95 x M , x M , x M , x M ,12 10 x M , x M , x M , x M , x M , x M , x M ,9 200 x M ,6 220 x M , x M , x M ,2 280 x M ,77 00 x M ,72 20 x M ,52 40 x M ,86 60 x M ,78 80 x M , x M ,0

3 z 8 1 Technické údaje Obrázek 1: 1) Toto jsou maximální utahovací momenty šroubů. Mohou být redukovány o max. 40% tabulkové hodnoty, přičemž potom se odpovídajícím způsobem poměrně sníží hodnoty M, F ax, P W a P N. Tabulka 2: Aplikace se součástmi namáhanými na ohyb a na krut Rozměry [mm] Upínací šrouby DIN EN ISO μ ges. = 0,14 M A 1) Převoditelný kroutící moment nebo axiální síla M F ax [Nm] [kn] Převoditelný ohybový moment Mb zul. [Nm] Vlastnická práva dle Značka: Pz Náhrada za: --- Měrný tlak mezi upínacím pouzdrem [N/mm 2 ] Hmotno st [kg] dxd B B1 B2 B M z Hřídel Náboj Počet [Nm] P W P N 24 x M ,54 25 x M ,5 28 x M ,50 0 x M ,47 2 x M ,77 5 x M ,71 8 x M ,25 40 x M ,21 42 x M ,16 45 x M ,08 48 x M ,45 50 x M ,8 55 x M ,49 60 x M ,60 65 x M ,70 70 x M ,12 75 x M ,29 80 x M ,46 85 x M ,64 90 x M ,81 95 x M , x M , x M , x M ,12 10 x M , x M , x M , x M , x M , x M , x M ,9 200 x M ,6 220 x M , x M , x M ,2 280 x M ,77 00 x M ,72 20 x M ,52 40 x M ,86 60 x M ,78 80 x M , x M ,0

4 4 z 8 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny Před montáží upínacího pouzdra si pečlivě přečtěte tento montážní návod. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům! Montážní návod je nedílnou součástí Vašeho výrobku. Pečlivě jej proto uschovejte v blízkosti upínacího pouzdra. Autorská práva k tomuto montážnímu návodu zůstávají ve vlastnictví společnosti KTR Kupplungstechnik. 2.2 Značky pro bezpečnost a pokyny STOP NEBEZPEČ Í! Nebezpečí poranění osob.! P O Z O R! Možné poškození na zařízení. D Ů LEŽITÉ! Upozornění na důležité body. NEBEZPEČ Í VÝBUCHU! Pokyny týkající se ochrany před výbuchem. 2. Všeobecné pokyny týkající se nebezpečí STOP NEBEZPEČ Í! Při montáži a demontáži upínacího pouzdra je nutno zajistit, aby celá hnací větev byla zajištěna proti nechtěnému zapnutí. Rotující díly mohou způsobit těžká zranění. Bezpodmínečně si proto přečtěte a respektujte dále uvedené bezpečnostní pokyny. Při jakékoli práci na a s upínacím pouzdrem je třeba postupovat s "maximálním ohledem na bezpečnost". Před prováděním prací na upínacím pouzdru se ujistěte, že je hnací agregát vypnut. Zajistěte hnací agregát proti neúmyslnému zapnutí, např. umístěním výstražných tabulek na místě zapnutí, nebo odstraněním pojistky pro dodávku proudu. Nesahejte do pracovního prostoru stroje, pokud je tento ještě v provozu. Zajistěte otáčející se součásti pohonu před neúmyslným dotykem. Namontujte odpovídající ochranná zařízení a kryty. 2.4 Správný způsob použití Upínací pouzdro smíte namontovat nebo demontovat pouze tehdy, pokud jste si pečlivě pročetli montážní návod a porozuměli mu jste odborně technicky vyškoleni máte oprávnění k příslušné činnosti od vašeho zaměstnavatele Upínací pouzdro smí být použito pouze v souladu s technickými údaji (viz Tabulka 1 a 2). Svévolné konstrukční změny na upínacím pouzdru nejsou přípustné. Za škody vzniklé v důsledku takovéhoto jednání nepřebíráme záruku. V zájmu dalšího vývoje si vyhrazujeme právo na technické změny. Zde popisované upínací pouzdro odpovídá stavu techniky v době vydání tohoto montážního návodu tiskem. Vlastnická práva dle Značka: Pz Náhrada za: ---

5 5 z 8 Skladování Upínací pouzdra jsou dodávána zakonzervovaná a lze je skladovat na zakrytém a suchém místě po dobu 6-9 měsíců.! POZOR! Vlhké skladovací prostory jsou nevhodné. Je třeba dbát na to, aby nevznikala žádná kondenzační vlhkost. Upínací pouzdro je obecně dodáváno smontované. Tolerance, povrchy Dobrý průběh soustružení je dostačující: Rz 16m Nejvyšší povolená tolerance: d = h8/h8 - hřídel/náboj 4.1 Součásti upínacího pouzdra KTR 400 Součást Počet kusů Označení 1 1 Přední tlačný kroužek (rozříznutý) 2 1 Zadní tlačný kroužek (rozříznutý) 1 Vnější prstenec (rozříznutý) 4 Viz tabulka 1 a 2 Inbus šroub DIN EN ISO 4762 Obrázek 2:! POZOR! Před montáží upínacího pouzdra zkontrolujte, že výřezy součástí 1, 2 a vzájemně lícují. D Ů LEŽITÉ! Znečištěná nebo použitá upínací pouzdra je třeba před osazením demontovat a vyčistit. Následně je třeba nanést řídký olej (např. univerzální olej Ballistol nebo Klüber Quietsch- Ex). Vlastnická práva dle Značka: Pz Náhrada za: ---

6 6 z Pokyny pro upínací pouzdro D Ů LEŽITÉ! Předpokládejte mezi zadním tlačným kroužkem a nábojem/hřídelem volný prostor pro budoucí demontáž. Obrázek : Volný prostor pro demontáž Vzorec pro výpočet volného prostoru x pro demontáž: x (B 1 2 B 2 ) Hodnoty B 1 a B 2 viz Tabulky 1 a Montáž upínacího pouzdra Kontrolujte uložení hřídele a náboje na předepsanou toleranci (h8/h8). Očistěte dotykové plochy upínacího pouzdra jakož i hřídele a náboje (viz Obrázek 4) a následně naneste řídký olej (např. univerzální olej Ballistol nebo Klüber Quietsch-Ex). Obrázek 4: Očištění dotykových ploch! POZOR! Nepoužívejte oleje a maziva se sulfidem molybdeničitým nebo vysokotlakými aditivy, přídavky teflonu a silikonu, jakož i kluzné mazací pasty. Lehce povolte upínací šrouby. Pro usnadnění montáže upevněte přední a zadní tlačný kroužek přes příslušné odtlačovací závity prostřednictvím 2 upínacích šroubů (viz obrázek 5 a 6). Vložte upínací pouzdro KTR 400 mezi hřídel a náboj. Obrázek 5: Upevnění předního tlačného kroužku Obrázek 6: Upevnění zadního tlačného kroužku Vlastnická práva dle Značka: Pz Náhrada za: ---

7 7 z 8 4. Montáž upínacího pouzdra Odstraňte upínací šrouby použité k upevnění a znovu je našroubujte do závitu zadního tlačného kroužku. Upínací šrouby utáhněte lehce rukou a seřiďte upínací pouzdro vůči náboji. U pouzdra KTR 400 je třeba dbát na to, aby byly tlačné kroužky vzájemně paralelně a vůči hřídeli/náboji pod úhlem 90. Utahujte rovnoměrně upínací šrouby, postupně ve více krocích a křížem utahovacím momentem uvedeným v tabulce 1 resp. 2. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud již není možno provést ¼-otočení šroubů. Potom dotáhněte upínací šrouby popořadě uvedeným utahovacím momentem jedno otočení. D Ů LEŽITÉ! Během montáže může nastat mírné axiální posunutí náboje vůči hřídeli. 4.4 Demontáž upínacího pouzdra STOP NEBEZPEČ Í! Uvolněné nebo padající součásti pohonu mohou způsobit poranění osob nebo poškození zařízení. Před demontáží součásti pohonu zajistěte. Rovnoměrně a popořadě povolte a vyšroubujte všechny upínací šrouby. Upínací šrouby našroubujte do odtlačovacích závitů předního tlačného kroužku (součást 1) (viz obrázek 7). Utahujte upínací šrouby rovnoměrně ¼-otočením křížem. Zvyšujte přitom postupně odtlačovací moment, dokud nejsou přední tlačný kroužek (součást 1) a vnější prstenec (součást ) odděleny. Našroubujte upínací šrouby do odtlačovacího závitu vnějšího prstence (součást ) (viz obrázek 8). Utahujte upínací šrouby rovnoměrně ¼-otočením křížem. Zvyšujte přitom postupně odtlačovací moment, dokud nejsou zadní tlačný kroužek (součást 2) a vnější prstenec (součást ) odděleny. Sejměte uvolněné upínací pouzdro mezi hřídelem a nábojem. Obrázek 7: Demontáž předního tlačného kroužku Obrázek 8: Demontáž zadního tlačného kroužku! POZOR! V případě nedodržení těchto pokynů nebo v případě nezohlednění provozních podmínek s ohledem na výběr upínacího pouzdra může být funkce upínacího pouzdra poškozena. Likvidace odpadu: Vadná upínací pouzdra musí být očištěna a dodána k zešrotování. Vlastnická práva dle Značka: Pz Náhrada za: ---

8 8 z Zásoby náhradních dílů, kontakty na zákaznické služby Základním předpokladem pro to, aby byly komponenty pohonu vždy připraveny k provozu, je skladovat na pracovišti rezervy upínacích pouzder. Kontaktní adresy obchodních partnerů KTR k objednávání náhradních dílů najdete na webové stránce KTR: 5 Pokyny pro použití v -prostředí dle ATEX 95 Při použití v prostorech s nebezpečím exploze je třeba zvolit typ a velikost upínacího pouzdra (pouze pro kategorii ) tak, aby od špičkového momentu zařízení, včetně všech provozních parametrů až ke jmenovitému kroutícímu momentu upínacího pouzdra existovala bezpečnost s = 2. CLAMPEX -upínací pouzdra nepodléhají směrnici 94/9/ES, protože zde existuje torzně tuhé, těsné (bez vůle), třecí spojení přes jeden nebo více kónických upínacích kroužku, prostřednictvím více šroubů. (Upínací šrouby je třeba zajistit, např. středně pevným lepidlem.) z konstrukční stavby upínacích pouzder není třeba očekávat případ rozbití/poruchy (třecí teplo pouze v důsledku neodborné montáže / utahovacího momentu t.j. při nesprávném způsobu použití). Vlastnická práva dle Značka: Pz Náhrada za: ---

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů DAN M-R06 DAN V-R06 DAN V-M KP R06 LKM R06 LKM DIN OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Návod k obsluze 818629-00 Hladinová elektroda NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Instalační příručka. Česky. Česky

Instalační příručka. Česky. Česky Instalační příručka Bezpečnostní pokyny Pro vaši bezpečnosti si přečtěte veškeré pokyny v této příručce před tím, než začnete upevňovací desku používat. Nesprávnou manipulací, která je v rozporu s pokyny

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více