ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace"

Transkript

1 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

2 2 z 20 je torzně elastická čelisťová spojka. Je schopná vyrovnat přesazení hřídelí, způsobené např. nepřesnostmi ve výrobě nebo tepelnou roztažností atd. umožňuje výměnu ozubeného věnce / spojky bez demontáže hnacího resp. hnaného stroje. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Dimenzování spojky 2.2 Všeobecné pokyny 2. Bezpečnostní a informační značky 2.4 Všeobecná upozornění na nebezpečí 2.5 Použití v souladu s určením Skladování 4 Montáž 4.1 Konstrukční díly spojek 4.2 Pokyn ke konečnému vrtu 4. Montáž spojky (všeobecně) 4.4 Montáž nábojů (axiální vestavba) 4.5 Montáž nábojů (radiální vestavba) 4.6 Demontáž nábojů 4.7 Přemístění - seřízení spojek 4.8 Skladování náhradních dílů, adresy zákaznických servisů 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro použití v oblastech 5.1 Použití podle určení v oblastech 5.2 Kontrolní intervaly pro spojky v oblastech 5. Směrné hodnoty opotřebení 5.4 Přípustné materiály pro spojky v oblastech 5.5 Označení spojek pro oblast ohroženou výbuchem 5.6 Uvedení do provozu 5.7 Provozní poruchy, příčiny a jejich odstranění 5.8 ES prohlášení o shodě ve smyslu Směrnice ES 94/9/ES ze dne Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

3 z 20 1 Technické údaje Obrázek 1:, Vel (Materiál: EN-GJL-250) Obrázek 2:, Vel (Materiál: EN-GJL-250) Tabulka 1: Rozměry Velikost Konstrukční součást Ozubený věnec 1) (díl 2) Rozměry [mm] Jmenovitý krouticí moment max. Všeobecné [Nm] konečný 92 Sh A 98 Sh A 64 Sh D vrt 2) L l 1 /l 2 E b s D H D 1 d H N W Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , ,5 1) Maximální krouticí moment spojky T Kmax. = Jmenovitý krouticí moment spojky T K jmen. x 2 2) Vrty H7 s drážkou DIN 6885 list 1 [JS9] a se zajišťovacím závitem Při použití ve výbušné oblasti je třeba závrtné šrouby s drážkou pro upevnění náboje, jakož i všechna závitová spojení, navíc jistit proti samovolnému uvolnění, např. zalepením prostředkem Loctite (středně pevně). Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

4 1 Technické údaje 4 z 20 UPOZORNĚ NÍ! Při spojeních skrze třecí sílu je tolerance vrtu závislá na hřídeli. Příslušné párování přilícováním se má firmou KTR předem propočítat. Tabulka 2: Krouticí momenty při spojeních skrze třecí sílu Velikost Ø vrtu přenositelný krouticí moment 1) náboje [Nm] Ø24 141,4 225,6 28,0 28,0 Ø26 15,2 244,4 55, 55, Ø28 164,9 26,2 82,6 82,6 Ø0 176,7 282,0 410,0 410,0 Ø2 188,5 00,8 47, 47, Ø4 200, 19,6 464,6 464,6 Ø6 212,1 8,4 492,0 492,0 Ø8 22,8 57,2 519, 519, Ø40 25,6 76,0 546,6 546,6 546,6 106,7 Ø42 247,4 94,9 574,0 574,0 574,0 1088,6 Ø44 259,2 41,7 601, 601, 601, 1140,4 Ø45 265,1 42,1 615,0 615,0 615,0 1166, Ø48 451, 656,0 656,0 656,0 1244,1 Ø50 470,1 68, 68, 68, 1295,9 2014,5 Ø52 488,9 710,6 710,6 710,6 147,7 2095,1 Ø54 507,7 78,0 78,0 78,0 199,6 2175,7 Ø55 517,1 751,6 751,6 751,6 1425,5 2216,0 Ø56 765, 765, 765, 1451,4 2256, Ø58 792,6 792,6 792,6 150, 26,9 Ø60 820,0 820,0 820,0 1555,1 2417,5 Ø62 847, 847, 1606,9 2498,0 Ø64 874,6 874,6 1658,8 2578,6 Ø65 888, 888, 1684,7 2618,9 Ø66 902,0 902,0 1710,6 2659,2 Ø68 929, 929, 1762,4 279,8 Ø70 956,6 956,6 1814, 2820,4 Ø72 98,9 1866,1 2900,9 Ø , 1917,9 2981,5 Ø ,9 194,9 021,8 Ø76 108,6 1969,8 062,1 Ø ,9 2021,6 142,7 Ø80 109, 207,5 22, Ø , 0,9 Ø ,1 84,4 Ø85 220,0 424,7 Ø ,0 465,0 Ø ,8 545,6 Ø90 22,6 626,2 Ø92 706,8 Ø94 787, Ø95 827,6 1) Přenositelné krouticí momenty u spojení třecí sílou, zohledňují lícovací vůli při lícování hřídelí h6/vrt U7. Svěrací náboje (náboje SPLIT) bez drážky pro zalícované pero se smí použít jen v kategorii. Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

5 5 z 20 2 Pokyny 2.1 Dimenzování spojky! Pro trvalý bezporuchový provoz spojky, musí být spojka pro daný případ použití dle předpisů pro dimenzování (podle DIN 740, díl 2), příslušně dimenzovaná (viz katalog ). Při změnách provozních poměrů (výkon, otáčky, změny na motoru a na pracovním stroji) je nutno prověřit dimenzování spojky. Zohledněte prosím to, že technické údaje ohledně krouticího momentu se vztahují výlučně na ozubený věnec. Přenositelný krouticí moment spojení hřídel-náboj, má zkontrolovat objednavatel a toto podléhá jeho zodpovědnosti. U pohonů ohrožených torzním kmitáním (pohony s periodickým namáháním skrze torzní kmitání) je pro provozně bezpečné dimenzování nutné provést propočet torzního kmitání. Typické pohony ohrožené torzním kmitáním, jsou např. pohony s Dieselovými motory, s pístovými čerpadly, s pístovými kompresory, atd. Firma KTR na přání provede dimenzování spojky a propočet torzního kmitání. 2.2 Všeobecné pokyny Pečlivě přečtěte tento návod na montáž předtím, než uvedete spojku do provozu. Obzvlášť dbejte na bezpečnostní pokyny! Spojka je vhodná pro použití v prostorách ohrožených explozemi a je pro toto potvrzená. Pro nasazení spojky ve výbušné oblasti (Ex), dbejte na zvláštní bezpečnostně technické pokyny a předpisy podle dodatku A. Tento montážní návod je částí Vašeho produktu. Pečlivě ho uschovejte v blízkosti spojky. Autorské právo k tomuto montážnímu návodu zůstává u firmy KTR Kupplungstechnik. 2. Bezpečnostní a informační značky STOP NEBEZPEČ Í! Nebezpečí poranění osob! P O Z O R! Škody na stroji možné UPOZORNĚ NÍ! Upozornění na důležité body P O Z O R! Pokyny pro ochranu proti výbuchu Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

6 6 z 20 2 Pokyny 2.4 Všeobecná upozornění na nebezpečí NEBEZPEČ Í! STOP Při montáži, obsluze a údržbě spojky je nutno zajistit to, že je celý hnací řetězec zajištěný proti zapnutí omylem. Skrze rotující díly se můžete těžce zranit. Proto bezpodmínečně čtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Všechny práce se spojkou a na spojce je třeba provést s aspektem "Bezpečnost má přednost". Vypněte hnací agregát předtím, než provedete práce na spojce. Zajistěte hnací agregát proti neúmyslnému zapnutí např. skrz připevnění informačních tabulí na místě zapínání anebo odstraňte pojistku ze zdroje proudu. Nesahejte do pracovní oblasti spojky, pokud je tato ještě v provozu. Zajistěte spojku před dotykem omylem. Připevněte příslušná ochranná zařízení a kryty. 2.5 Použití podle určení Spojku montovat, obsluhovat a provádět na ní údržbu, smíte jen tehdy, když jste pečlivě četli a pochopili montážní návod odborně vyškolení svým podnikem k tomu byli autorizovaní Spojka smí být nasazena jen v souladu s technickými údaji (viz tabulku 1 v kapitole 1). Svévolné konstrukční změny na spojce nejsou přípustné. Za škody takto vzniklé, nepřebíráme žádné ručení. V zájmu dalšího rozvoje si vyhrazujeme právo na provedení technických změn. Zde popsaná spojka zodpovídá stavu techniky v čase odevzdání tohoto montážního návodu do tisku. Skladování Náboje spojky se expedují v konzervovaném stavu a mohou být skladované na zastrešeném, suchém místě po dobu 6-9 měsíců. Ozubené věnce spojky (elastomery) zůstávají co do svých vlastností, za příznivých skladovacích podmínek, až po dobu 5 let nezměněné.! Skladovací prostory nesmí obsahovat žádná zařízení vytvářející ozón, např. fluoreskující zdroje světla, rtuťové výbojky, elektrické vysokonapěťové přístroje. Vlhké skladovací prostory jsou nevhodné. Je třeba dbát na to, aby nevznikla žádná kondenzace. Relativní vlhkost vzduchu je nejpříznivější, když leží pod 65 %. Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

7 7 z 20 4 Montáž Spojka se všeobecně dodává rozložená na jednotlivé díly. Před započetím montáže je třeba spojku zkontrolovat na její úplnost. 4.1 Konstrukční díly spojek Konstrukční díly spojky konstrukční provedení S-H Konstrukční Počet díl kusů Název 1 2 Náboj SPLIT 2 1 Ozubený věnec 2 1) hlavou Šrouby s válcovou DIN EN ISO ) Závrtné šrouby 4 1 DIN EN ISO ) na jednotlivý náboj SPLIT Obrázek : konstrukční provedení S-H Svěrací náboje (náboje SPLIT) bez drážky pro zalícované pero se smí použít jen v kategorii. UPOZORNĚ NÍ! Dimenzování: spojení skrze třecí sílu Při nasazení v oblasti ohrožené výbuchem je třeba zvolit náboje SPLIT tak, aby od špičkového krouticího momentu zařízení včetně všech provozních parametrů, po krouticí moment třecího spojení náboje SPLIT, existovala minimální bezpečnost s hodnotou s=2. Charakteristické poznávací znaky standardních ozubených věnců Tvrdost ozubeného věnce (Shore) T-PUR (oranžová) 92 Shore-A 95/98 Shore-A 64 Shore-D PUR T-PUR PUR T-PUR (žlutá) (fialová) (červená) (světle zelená) PUR (přírodně bílá 1) ) Označení (barva) 1) přírodně bílá se zeleným označením zubu Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

8 8 z 20 4 Montáž 4.2 Pokyn ke konečnému vrtu STOP NEBEZPEČ Í! Maximálně přípustné průměry vrtu d (viz tabulky 1 v kapitole 1 - Technické údaje) se nesmí překročit. Při nedbání na tyto hodnoty může spojka prasknout. Existuje životní nebezpečí skrz kolem letící úlomky. Při provedení vrtání náboje zákazníkem je třeba dodržet přesnost vystředěného běhu resp. přesnost pohybu v rovině (viz obr. 4). Bezpodmínečně dodržte hodnoty pro Ø d max.. Pečlivě vyrovnejte náboje při umístění konečného vrtu. Pamatujte na jistící šroub podle DIN EN ISO 4029 s prstencovým břitem nebo s koncovým kotoučem pro axiální jištění nábojů. Obrázek 4: Přesnost vystředěného běhu a přesnost pohybu v rovině! U všech objednavatelem dodatečně provedených opracováních na nevrtaných/předvrtaných jakož i na hotově zpracovaných dílech a na náhradních dílech spojky, nese zodpovědnost samojediný objednavatel. Nároky na záruční plnění, které vznikají z nedostatečně provedeného dodatečného opracování, nebudou firmou KTR převzaté. Firma KTR dodává nevrtané/předvrtané díly spojek a náhradní díly pouze na výslovné přání zákazníka. Tyto díly jsou navíc označené symbolem. Tabulka : Zajišťovací šrouby DIN EN ISO 4029 Velikost Rozměr G M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 Rozměr t Moment utažení T A [Nm] Montáž spojky (všeobecně) UPOZORNĚ NÍ! Doporučujeme před montáží kontrolovat vrty, hřídel, drážku a zalícované pero ohledně přesnosti rozměrů. Dbejte v oblastech ohrožených výbuchem na nebezpečí zapálení!! Při montáži dbejte na to, aby se dodržel rozměr E (viz tabulku 1), aby při nasazení zůstal ozubený věnec axiálně pohyblivý. Při nedbání se může spojka poškodit. Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

9 9 z 20 4 Montáž 4.4 Montáž nábojů (axiální vestavba) Skrze mírné zahřátí nábojů (na cca 80 C) je možné jednodušší navlečení na hřídel. STOP NEBEZPEČ Í! Dotknutí se zahřátých nábojů vede k popáleninám. Noste bezpečnostní rukavice. Namontujte náboje na hřídel hnací a hnané strany (viz obrázek 5). Vsaďte ozubený věnec do vačkové oblasti náboje na hnací nebo hnané straně. Přesuňte agregáty v axiálním směru, až je dosažený rozměr E (viz obrázek 6). Když jsou agregáty již pevně namontované, je třeba skrz axiální posunutí nábojů na hřídelích nastavit rozměr E. Utáhněte na nábojích SPLIT šrouby s válcovou hlavou utahovacími momenty T A udanými v tabulce 4, vhodným momentovým klíčem, při střídání stran. Zajistěte náboje utažením závrtných šroubů DIN EN ISO 4029 s prstencovým břitem (utahovací momenty viz v tabulce ). UPOZORNĚ NÍ! Jsou-li průměry hřídelí s vloženým zalícovaným perem menší než rozměr d H (viz tabulku 1) ozubeného věnce, pak může jeden nebo i oba konce hřídelí přečnívat do ozubeného věnce. Svěrací náboje (náboje SPLIT) bez drážky pro zalícované pero se smí použít jen v kategorii. Obrázek 5: Montáž nábojů Obrázek 6: Zabudování spojky Tabulka 4: Šrouby s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 Velikost Rozměr M M8 M10 M12 M12 M12 M16 M20 Moment utažení T A [Nm] Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

10 10 z 20 4 Montáž 4.5 Montáž nábojů (radiální vestavba) Odstraňte šrouby s válcovou hlavou z nábojů. UPOZORNĚ NÍ! Kdyby se poloskořepiny od sebe neoddělily, je třeba postup oddělování začít vhodným nářadím (montážní kladivo). Položte horní poloskořepinu prvního náboje SPLIT s vsazenými šrouby s válcovou hlavou na hřídel (viz obrázek 7). Polohujte spodní poloskořepinu prvního náboje SPLIT k horní poloskořepině pod hřídel (viz obrázek 8). Poněkud zašroubujte o několik závitů šrouby s válcovou hlavou. Vyrovnejte navzájem horní a spodní poloskořepinu podle vnějších obrysů, až lomové plochy exaktně k sobě dosednou.! Poloskořepinové páry obou nábojů SPLIT se nesmí mezi sebou vyměnit, jelikož lomové plochy jen příslušných nábojů exaktně k sobě lícují. Pevně ručně utáhněte šrouby s válcovou hlavou. Zopakujte s druhým nábojem SPLIT nyní zde popsanou montáž prvního náboje SPLIT. Vsaďte ozubený věnec do vačkové oblasti náboje na hnací nebo hnané straně. Přesuňte agregáty v axiálním směru, až je dosažený rozměr E (viz obrázek 9). Utáhněte na nábojích SPLIT šrouby s válcovou hlavou utahovacími momenty T A udanými v tabulce 4, vhodným momentovým klíčem, při střídání stran. Zajistěte náboje utažením závrtných šroubů DIN EN ISO 4029 s prstencovým břitem (utahovací momenty viz v tabulce ). UPOZORNĚ NÍ! Jsou-li průměry hřídelí s vloženým zalícovaným perem menší než rozměr d H (viz tabulku 1) ozubeného věnce, pak může jeden nebo i oba konce hřídelí přečnívat do ozubeného věnce. Svěrací náboje (náboje SPLIT) bez drážky pro zalícované pero se smí použít jen v kategorii. Obr. 7 Obr. 8 Obrázek 9: Zabudování spojky Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

11 11 z 20 4 Montáž 4.6 Demontáž nábojů Povolte šrouby s válcovou hlavou prvního náboje SPLIT o asi 1-2 otáčky. UPOZORNĚ NÍ! Kdyby se poloskořepiny od sebe neoddělily, je třeba postup oddělování začít vhodným nářadím (montážní kladivo). Vysuňte uvolněný náboj axiálně ven z ozubeného věnce. Odstraňte šrouby s válcovou hlavou a následně poloskořápky. Vyjměte ozubený věnec z druhého náboje SPLIT. Zopakujte nyní zde popsanou demontáž prvního náboje SPLIT s druhým nábojem SPLIT. 4.7 Přemístění - seřízení spojky V tabulkách 5 a 6 uvedené přemísťovací hodnoty poskytují jistotu, aby se vyrovnaly vnější vlivy, jako např. tepelná roztažnost nebo sedání základů.! Pro zajištění dlouhé životnosti spojky a vyvarování se nebezpečím při nasazení v oblastech ohrožených výbuchem, se musí konce hřídelí přesně seřídit. Bezpodmínečně dodržte zadané hodnoty pro přemístění (viz tabulky 5 a 6). Při překročení těchto hodnot se spojka poškodí. Čím přesněji je spojka seřízená, tím vyšší je její životnost. Při nasazení ve výbušné oblasti pro výbušnou skupinu IIC (označení II 2GD c IIC T X) jsou jen poloviční přemísťovací hodnoty přípustné (viz tabulky 5 a 6). Dbejte na následovné: V tabulkách 5 a 6 uvedené hodnoty jsou maximální hodnoty, které se nesmí vyskytnout současně. Při současném výskytu radiální a úhlové dislokace se smí přípustné hodnoty pro přemístění jen podílově využít (viz obrázek 11). Kontrolujte číselníkovým úchylkoměrem, pravítkem nebo spároměrem, zda se dodržují přípustné přemísťovací hodnoty z tabulek 5 a 6. Úhlová přemístění Radiální přemístění Axiální přemístění K w = L 1max. - L 1min. [mm] L max = L + K a [mm] Obr. 10: Přemístění Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

12 12 z 20 4 Montáž 4.7 Přemístění - seřízení spojky Příklady pro kombinace přemístění, udané v obrázku 11: Příklad 1: K r = 0 % K w = 70 % Obrázek 11: Kombinace přemístění Příklad 2: K r = 60 % K w = 40 % K celkové = K r + K w 100 % Tabulka 5: Hodnoty přemístění pro 92 a 95/98 Shore-A velikost max. axiální přemístění Ka [mm] -0,7-1,0-1,0-1,0-1,0-1,5-1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +,0 +,4 max. radiální přemístění /min 0,28 0,2 0,6 0,8 0,42 0,48 0,50 Kr [mm] při 000 1/min 0,19 0,21 0,25 0,26 0,28 0,2 0,4 Kw [Grad] max. úhlové přemístění 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 při n=1500 1/min Kw [mm] 1,5 1,70 2,00 2,0 2,70,0 4,0 Kw [Grad] max. úhlové přemístění 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 při n=000 1/min Kw [mm] 1,10 1,40 1,60 2,00 2,0 2,90,80 Tabulka 6: Hodnoty přemístění pro 64 Shore-D velikost ,7-1,0-1,0-1,0-1,0-1,5-1,5 max. axiální přemístění Ka [mm] +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +,0 +,4 max. radiální přemístění /min 0,21 0,2 0,25 0,27 0,0 0,4 0,6 Kr [mm] při 000 1/min 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,24 0,25 Kw [Grad] max. úhlové přemístění 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 při n=1500 1/min Kw [mm] 1,25 1,40 1,80 2,00 2,50,00,80 Kw [Grad] max. úhlové přemístění 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 při n=000 1/min Kw [mm] 1,00 1,0 1,60 1,80 2,20 2,70, Skladování náhradních dílů, adresy zákaznických servisů Předzásobení důležitých náhradních dílů na místě nasazení, je základním předpokladem pro zaručení pohotovosti spojky. Kontaktní adresy partnerů KTR pro náhradní díly / objednávky, jsou k dispozici na webové stránce KTR pod UPOZORNĚ NÍ! Při použití náhradních dílů jakož i příslušenství, které nebyly firmou KTR dodané, nepřebírá firma KTR žádné ručení resp. záruku. Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

13 1 z 20 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech Konstrukční provedení Provedení náboje Konstrukční velikosti Materiál S-H 7.0, Šedá litina (GJL) Svěrací náboje (náboje SPLIT) bez drážky pro zalícované pero se smí použít jen v kategorii. 5.1 Použití podle určení v oblastech Podmínky nasazení v Spojky jsou vhodné pro nasazení podle Směrnice ES 94/9/EG. 1. Průmysl (kromě hornictví) Skupina přístrojů II kategorie 2 a (Pro kategorii přístrojů 1 není spojka připuštěná) Materiálová skupina G (plyny, mlha, páry), zóna 1 a 2 (Pro zónu 0 není spojka připuštěná) Materiálová skupina D (prachy), zóna 21 a 22 (Pro zónu 20 není spojka připuštěná) Výbušná skupina IIC (Výbušné skupiny IIA a IIB jsou obsažené ve skupině IIC) Teplotní třída: Teplotní třída T, T2, T1 T4 T5 T6 T-PUR Teplota okolí max. povrchová resp. teplota teplota nasazení T a Teplotní třída - 50 C až C 1) C 2) T4, T, T2, T1-50 C až C + 15 C T5-50 C až + 80 C C T6-50 C až + 65 C + 85 C PUR Teplota okolí max. povrchová resp. teplota teplota nasazení T a - 0 C až 2) 1) C + 90 C - 0 C až C + 80 C - 0 C až + 85 C + 65 C Vysvětlivky: Maximální povrchové teploty vyplývají z maximálně přípustné teploty okolí v daném případě resp. z provozní teploty T a s připočtením maximálního zvýšení teploty T o velikosti 20 K, které je třeba zohlednit. 1) Teplota okolí resp. provozní teplota T a je omezená skrz přípustnou teplotu pro trvalé používání nasazených elastomerů na + 90 C (platná pouze pro T-PUR : C). 2) Maximální teplota povrchu o hodnotě C (platná pouze pro T-PUR : C) platí také pro nasazení v oblastech ohrožených výbuchem prachu. 2. Hornictví Skupina přístrojů I kategorie M2 (Spojka není připuštěná pro kategorii přístrojů M1). Přípustná teplota okolí - 0 C až + 90 C (platná jen pro T-PUR : - 50 C až C). Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

14 14 z 20 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.2 Kontrolní intervaly pro spojky v oblastech Skupina výbušnosti G D II 2G c IIB T4, T5, T6 II 2G c IIC T4, T5, T6 Kontrolní intervaly Pro spojky, které jsou zařazené do kategorie G nebo D, platí pro normální provoz obvyklý provozní a montážní návod. Spojky jsou v normálním provozu, který se pokládá za základ pro analýzu nebezpečí vznícení, prostý zápalných zdrojů. Zohlednit je třeba pouze vlastním ohřevem podmíněné a na typu spojky závislé zvýšení teploty: pro : T = 20 K Kontrolu torzní vůle a vizuální kontrolu elastického ozubeného věnce je třeba provést po uvedení spojky do provozu po prvé po.000 provozních hodinách, nejpozději po 6 měsících. Když se po této první inspekci zjistí nepodstatné nebo žádné opotřebení ozubeného věnce, pak možno při stejných provozních parametrech provést další inspekční intervaly vždy po provozních hodinách, nejpozději po 18 měsících. Pokud se při první inspekci vyskytne zvýšené opotřebení, po kterém by se již měla doporučit výměna ozubeného věnce, pak je třeba - pokud možno - zjistit příčinu podle tabulky "Provozní poruchy". Pak je bezpodmínečně nutné přizpůsobit intervaly údržby, podle změněných provozních parametrů. Kontrolu torzní vůle a vizuální kontrolu elastického ozubeného věnce je třeba provést po uvedení spojky do provozu po prvé po provozních hodinách, nejpozději po měsících. Když se po této první inspekci zjistí nepodstatné nebo žádné opotřebení ozubeného věnce, pak možno při stejných provozních parametrech provést další inspekční intervaly vždy po provozních hodinách, nejpozději po 12 měsících. Pokud se při první inspekci vyskytne zvýšené opotřebení, po kterém by se již měla doporučit výměna ozubeného věnce, pak je třeba - pokud možno - zjistit příčinu podle tabulky "Provozní poruchy". Pak je bezpodmínečně nutné přizpůsobit intervaly údržby, podle změněných provozních parametrů. Spojka Obrázek 12: SPLIT, konstrukční provedení S-H Obrázek 1: ozubený věnec Zde je nutno prostřednictvím spárové měrky zkontrolovat vůli mezi vačkami spojky a elastickým ozubeným věncem. Při dosažení meze opotřebení maximální oděr, je třeba ozubený věnec okamžitě vyměnit, nezávisle na inspekčních intervalech. Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

15 15 z 20 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5. Směrné hodnoty opotřebení Při vůli > X mm, je třeba provést výměnu elastického ozubeného věnce. Dosažení mezí pro výměnu je závislé na podmínkách nasazení a na stávajících provozních parametrech.! Pro zajištění dlouhé životnosti spojky a vyvarování se nebezpečím při nasazení v oblastech ohrožených výbuchem, se musí konce hřídelí přesně seřídit. Bezpodmínečně dodržte zadané hodnoty pro přemístění (viz tabulky 5 a 6). Při překročení těchto hodnot se spojka poškodí. Obrázek 14: Kontrola meze opotřebení Obrázek 15: Opotřebení ozubeného věnce Tabulka 7: Meze opotřebení (oděr) velikost Meze opotřebení (oděr) velikost X max. [mm] X max. [mm] Přípustné materiály pro spojky v oblasti Ve výbušných skupinách IIA, IIB a IIC se smí kombinovat následující materiály: EN-GJL-250 (GG 25) EN-GJS (GGG 40) Ocel Ušlechtilá ocel Hliníkové polotovary s podílem hořčíku do 7,5 % a s mezí průtažnosti R p0,2 250 N/mm 2 jsou pro výbušnou oblast připuštěné. Hliníkový tlakový odlitek je pro výbušnou oblast zásadně vyloučený. Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

16 16 z 20 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.5 Označení spojek pro oblast ohroženou výbuchem Spojky pro nasazení ve výbušné oblasti jsou označené pro v daném případě přípustné podmínky nasazení alespoň na jedné součásti kompletně a na ostatních součástech skrz značku na vnějším průměru náboje anebo na jeho čelní straně. Elastický ozubený věnec se neoznačuje. Krátké označení: (Standard) Kompletní označení: (platné jen pro T-PUR ) Kompletní označení: (platné jen pro PUR) II 2GD c IIC T X/I M2 c X II 2G c IIC T6, T5, T4 resp. T - 50 C T a + 65 C, + 80 C, C resp C II 2D c T 140 C/I M2 c - 50 C T a C II 2G c IIC T6, T5 resp. T4-0 C T a + 65 C, + 80 C resp C II 2D c T 110 C/I M2 c - 0 C T a + 90 C Označení výbušné skupiny IIC zahrnuje v sobě i výbušné skupiny IIA a IIB. Když přídavně k označení byl také razítkován symbol, pak byla tato součást spojky dodaná firmou KTR nevrtaná nebo předvrtaná. 5.6 Uvedení do provozu Před uvedením spojky do provozu zkontrolujte utažení závrtných šroubů v nábojích, zkontrolujte vyrovnání a míru odstupu E a případně ji korigujte, také zkontrolujte - v závislosti na druhu konstrukce spojky - všechna šroubovaná spojení ohledně předepsaných momentů utažení. Při použití ve výbušné oblasti je třeba závrtné šrouby s drážkou pro upevnění náboje, jakož i všechna závitová spojení, navíc jistit proti samovolnému uvolnění, např. zalepením prostředkem Loctite (středně pevně). Závěrem je třeba připevnit ochranu spojky před neúmyslným dotykem. Kryt musí být elektricky vodivý a musí být zahrnutý do vyrovnávání potenciálů. Jakožto spojovací prvek mezi čerpadlem a elektrickým motorem jsou připuštěné hliníkové nosiče čerpadla (podíl hořčíku pod 7,5 %) a tlumicí kroužky (NBR). Sejmutí krytu je pouze při stání stroje dovolené. Během provozu spojky dbejte na změněný hluk způsobený chodem vyskytující se vibrace. Při nasazení spojek v oblastech ohrožených výbuchem prachu, jakož i v hornických provozech, má provozovatel dbát na to, aby se mezi krytem a spojkou nenahromadil prach v nebezpečném množství. Spojka nesmí běžet v prachovém násypu. Pro kryty s neuzavřenými otvory na horní straně, by se při nasazení spojek jakožto přístroje přístrojové skupiny II, neměly použít žádné lehké kovy (pokud možno z nerezové oceli). Při nasazení spojek v hornických provozech (přístrojová skupina I M2), nesmí kryt pozůstávat z lehkých kovů, kromě toho musí moct odolávat vyšším mechanickým zatížením než při nasazení jakožto přístroje přístrojové skupiny II. Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

17 17 z 20 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.6 Uvedení do provozu Minimální odstup "Sr" ochranného zařízení k rotujícím dílům, musí činit alespoň níže jmenované hodnoty. Když se ochranné zařízení provede jako kryt, potom z hlediska protivýbuchového zabezpečení mohou být nařízené pravidelné otvory, které nesmí překročit následující rozměry: Otvory Kryt [mm] Horní strana Boční díly Odstup "Sr Kruhový - max. průměr Pravoúhlý - max. délka strany Přímá nebo zakřivená štěrbina - max. délka strany / výška nepřípustné 8 20! Zjistí-li se během provozu spojky nestejnoměrnosti, je nutno pohonnou jednotku okamžitě vypnout. Příčinu poruchy je třeba na základě tabulky "Provozní poruchy" zjistit a pokud možno, podle návrhů odstranit. Uvedené možné poruchy mohou být jen vodítkem. Pro hledání chyby je třeba zohlednit všechny provozní faktory a komponenty strojů. Potažení spojky: Dochází-li k nasazení potažených spojek (základní nátěr, nátěry,...) ve výbušné oblasti, pak je třeba dbát na vodivost a tloušťku vrstvy. Při nanášení barev do 200 μm, není třeba očekávat žádné elektrostatické nabití. Vícenásobná nanášení nad 200 μm pro výbušnou skupinu IIC nejsou přípustná. 5.7 Provozní poruchy, příčiny a jejich odstranění V následujícím uvedené chyby mohou vést k nevhodnému nasazení spojky. Mimo již uvedeným zadáním v tomto provozním a montážním návodu je třeba dbát na to, aby se těmto chybám vyvarovalo. Uvedené poruchy mohou být jen vodítkem při hledání chyby. Při hledání chyby je zásadně třeba zahrnout i sousedící konstrukční díly. Neodborným použitím se spojka může stát zápalným zdrojem. Směrnice ES 94/9/EG vyžaduje zvláštní pečlivost ze strany výrobce a uživatele. Všeobecné chyby nevhodného použití: Důležité údaje pro dimenzování spojky nebyly předány dále. Propočet spojení hřídel-náboj se vypustil ze zřetele. Montují se díly spojky, mající škody vzniklé při přepravě. Při nasazení nábojů za horka, se překročila přípustná teplota. Lícování dílů, které se mají montovat, nebylo uvedené do vzájemného souladu. Utahovací momenty se nedosahují/překročují. Konstrukční díly se zaměňují / nepřípustně k sobě složí. Do spojky se vloží nesprávný resp. žádný ozubený věnec. Nenasazují se žádné originální díly KTR (cizí díly). Nasazují se staré / již opotřebené nebo příliš dlouho skladované ozubené věnce. Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

18 18 z 20 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.7 Provozní poruchy, příčiny a jejich odstranění Pokračování: Použitá spojka / použitá ochrana spojky není vhodná pro provoz ve výbušné oblasti resp. ne ve smyslu směrnice ES 94/9/EG. Intervaly údržby se nedodržují. Poruchy Změna hlučnosti chodu a/nebo výskyt vibrací. Zlomení vačky Příčiny Chyby vyrovnání Opotřebení ozubeného věnce, krátkodobý přenos krouticího momentu skrz kontakt s kovem Šrouby pro axiální jištění nábojů jsou uvolněné Opotřebení ozubeného věnce, přenos krouticího momentu skrz kontakt s kovem Ulomení vaček skrz vysokou údernou energii / přetížení Provozní parametry neodpovídají výkonu spojky Chyba obsluhy jednotky zařízení Upozornění na nebezpečí pro výbušné oblasti Zvýšená teplota na povrchu ozubeného věnce, nebezpečí zapálení skrz horké povrchy. Nebezpečí zapálení skrz jiskření Nebezpečí zapálení skrz horké povrchy a jiskření Nebezpečí zapálení skrz jiskření Odstranění 2) Odstranit důvod chyby v seřízení (např. povolené kotvicí šrouby, zlomené upevnění motoru, tepelné roztažení dílů zařízení, změna rozměru E pro zabudování spojky) ) Kontrola opotřebení viz pod bodem Kontrola 2) Demontovat spojku, odstranit zbytky ozubeného věnce ) Zkontrolovat díly spojky, poškozené díly spojky vyměnit 4) Vsadit ozubený věnec, namontovat díly spojky 5) Kontrolovat seřízení, případně ho korigovat 2) Kontrolovat seřízení spojky ) Utáhnout šrouby pro zajištění nábojů a zajistit je proti samovolnému uvolnění 4) Kontrola opotřebení viz pod bodem Kontrola 2) Spojku kompletně vyměnit ) Kontrolovat seřízení 2) Spojku kompletně vyměnit ) Kontrolovat seřízení 4) Zjistit důvod pro přetížení 2) Zkontrolovat provozní parametry, zvolit větší spojku (dbát na prostor pro vestavbu) ) Namontovat novou velikost spojky 4) Kontrolovat seřízení 2) Spojku kompletně vyměnit ) Kontrolovat seřízení 4) Zaškolit a vyškolit obsluhující personál Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

19 19 z 20 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.7 Provozní poruchy, příčiny a jejich odstranění Poruchy Předčasné opotřebení ozubeného věnce Předčasné opotřebení ozubeného věnce (zkapalnění materiálu uvnitř vačky ozubeného věnce) Příčiny Chyba seřízení např. kontakt s agresivními tekutinami/oleji; působení ozónu, příliš vysoká/nízká teplota okolí atd., která způsobí fyzikální změnu ozubeného věnce nepřípustně vysoké teploty okolí / kontaktní teploty pro ozubený věnec; max. přípustné např. u T-PUR T4 = - 50 C/ C Kmity pohonu Upozornění na nebezpečí pro výbušné oblasti Zvýšená teplota na povrchu ozubeného věnce, nebezpečí zapálení skrz horké povrchy. Nebezpečí zapálení skrz jiskření při kontaktu vaček s kovem Odstranění 2) Odstranit důvod chyby v seřízení (např. povolené kotvicí šrouby, zlomené upevnění motoru, tepelné roztažení dílů zařízení, změna rozměru E pro zabudování spojky) ) Kontrola opotřebení viz pod bodem Kontrola 2) Demontovat spojku, odstranit zbytky ozubeného věnce ) Zkontrolovat díly spojky, poškozené díly spojky vyměnit 4) Vsadit ozubený věnec, namontovat díly spojky 5) Kontrolovat seřízení, případně ho korigovat 6) Zajistit to, aby byly další fyzikální změny ozubeného věnce vyloučené 2) Demontovat spojku, odstranit zbytky ozubeného věnce ) Zkontrolovat díly spojky, poškozené díly spojky vyměnit 4) Vsadit ozubený věnec, namontovat díly spojky 5) Kontrolovat seřízení, případně ho korigovat 6) Kontrolovat a regulovat teplotu okolí / kontaktní teplotu (případná odpomoc s jinými materiály pro ozubemé věnce) 2) Demontovat spojku, odstranit zbytky ozubeného věnce ) Zkontrolovat díly spojky, poškozené díly spojky vyměnit 4) Vsadit ozubený věnec, namontovat díly spojky 5) Kontrolovat seřízení, případně ho korigovat 6) Zjistit příčinu kmitání (případně odpomoc skrze ozubený věnec s menší nebo vyšší tvrdostí Shore) Při provozu s opotřebeným ozubeným věncem (viz kapitolu 5.2) a s následným kontaktem s kovovými díly, není zaručený řádný provoz ve smyslu ochrany proti výbuchu resp. ve smyslu Směrnice ES 94/9/EG. Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

20 20 z 20 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.8 ES prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě ve smyslu Směrnice ES 94/9/ES ze dne a s právními předpisy, vydanými pro její realizaci Výrobce, firma KTR Kupplungstechnik, D-4842 Rheine prohlašuje, že v tomto provozním návodu popsané, proti výbuchu zabezpečené Elastické spojky jsou přístroje ve smyslu článku 1 () b) Směrnice 94/9/EG a splňují základní bezpečnostní a zdravotní požadavky podle dodatku II Směrnice 94/9/EG. V souladu s článkem 8 (1) b) ii) Směrnice 94/9/EG, je technická dokumentace uložená u uvedeného místa: IBExU Institut für Sicherheitstechnik Fuchsmühlenweg Freiberg Rheine, i. V. i. V. Město Datum Reinhard Wibbeling Michael Brüning Vedoucí oddělení TECHNIK Produkt manager Kreslil: Pz/Str Náhrada za: ---

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Řemeny a komponenty Program produktů

Řemeny a komponenty Program produktů Řemeny a komponenty Program produktů 2 Power Transmission Group Obsah Strana 5 6 8 10 12 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 38 40 42 44 Téma Ozubené řemeny + sady Naše řešení pro rozvodový pohon Ozubené

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více