ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY červen 2013 V Rožďalovicích dne 6. července 2013 Zpracovali Mgr. Roman Kotlář a Mgr. Jana Červenková

2 P.č Obsah Týdeník Rožďalovický školáček č. 39/ beduin Co přinesl týden Vzájemné hospitace v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností v Rožďalovicích Tablo 9. třídy Nácvik poskytování první pomoci ve školní družině Učební pomůcky pro výuku zeměpisu a přírodopisu Víkendová akce FKSP pro zaměstnance školy Prezentace projektu La Ngonpo v ZŠ Pečky Týdeník Rožďalovický školáček č. 40/ Rožďalovické družinové zpravodajství č. 36/ Rožďalovický předškoláček č. 20/ beduin Co přinesl týden Celé Česko čte dětem Beseda v předmětu Náš region Schůzka s rodiči žáků se SVP Schůzka ředitelů škol v Suchodole Učební pomůcky do výuky v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Týdeník Rožďalovický školáček č. 41/ Rožďalovické družinové zpravodajství č. 37/ beduin Co přinesl týden Vzájemné hospitace v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností v Přerově nad Labem Rozloučení s předškoláky Každodenní život v Řecku ve výuce dějepisu v 6. třídě Závěrečná konference projektu Angličtina aktivně Noc předškoláků ve školce Obhajoby absolventských prací Týdeník Rožďalovický školáček č. 42/ Rožďalovické družinové zpravodajství č. 38/ Rožďalovický předškoláček č. 21/ beduin Co přinesl týden Soutěžíme hlavou i rukama Sportovní dopoledne Třídní výlety Slavnostní akademie Den památky obětí komunistického režimu Předávání knih a vysvědčení Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy Známky nejsou všechno Týdeník Rožďalovický školáček č. 43/ beduin Co přinesl týden Zpravodaj Rodiče vítáni červen 2013 Strana Učení je jako plavání proti proudu - ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli (čínské přísloví) Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 . strana 3

4 strana 4

5 Pondělí 3. června 2013 Vzájemné hospitace v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Zatímco někteří žáci 5. a 9. ročníku dokončovali testování svých znalostí, přivítali jsme u nás kolegy ze školy v Přerově nad Labem, kteří přijeli na hospitaci v rámci spolupráce na přírodovědném projektu. Společně jsme zhlédli v 7. třídě výuku přírodopisu pana učitele Jiřího Rejska, pracovní činnosti 5. třídy pana učitele Jana Froňka a matematiky v 8. třídě paní učitelky Markéty Drobečkové. Přírodopis v 7. třídě. Matematika v 8. třídě. Praktické činnosti v 5. třídě. strana 5

6 Úterý 4. června 2013 Plánovaná vzájemná hospitace tentokrát v Přerově nad Labem byla odložena vzhledem k povodňové situaci, která sužovala naše město a okolí. I přesto odjely paní učitelky Jaroslava Sedláčková a Marcela Sasková v odpoledních hodinách do Lysé nad Labem na seminář Sfumato ke splývavému čtení. Tablo žáků 9. třídy Dnes se také na chodbě školy objevilo dlouho očekávané tablo našich deváťáků. Žáci na něm pracovali v hodinách výtvarné výchovy a shlédnout jej můžete i ve výloze masny na náměstí. Největší zásluha na jeho dokončení patří čtveřici dívek na fotografii, jmenovitě Dominice Raszkové, Andree Hoffmannové, Lucii Koblížkové a Lence Beránkové za podpory třídní učitelky Mgr. Markéty Drobečkové. Středa 5. června 2013 Zasedání Žákovského parlamentu proběhlo jako vždy po sedmé hodině ranní. Zástupci tříd diskutovali o propagaci své činnosti a zabývali se zdokonalením svých organizačních dovedností. Stěžejním úkolem bylo dokončit úpravu vzhledu a obsahu nástěnky žákovského parlamentu. V rámci výtvarné výchovy se žáci 4. třídy věnovali neobvyklým výtvarným technikám a vznikly tak tzv. cukrové obrázky. Nácvik poskytování první pomoci ve školní družině Odpolední program ve školní družině byl dnes zaměřen na první pomoc. Během odpoledne se žáci měli možnost poučit o základech poskytování první pomoci v případě úrazu. Vyzkoušeli si tedy dýchání z úst do úst a obvazování ran. strana 6

7 Čtvrtek 6. června 2013 Porady vedení školy se v jejím úvodu účastnila školní koordinátorka EVVO pro 1. stupeň Mgr. Nina Dyčenková a školní koordinátor EVVO pro 2. stupeň Jiří Rejsek. Paní Dyčenková hovořila o odeslání vyplněného dotazníku Globe, o obměně nástěnek s přírodovědnou tématikou a o nutnosti schůzky učitelů 1. stupně k hodnocení plnění plánu EVVO. Pan Rejsek mluvil o významu pobytu tříd ve škole v přírodě, o zlepšení pořádku ve třídách po dodávce nových košů na třídění odpadu, o vycházkách do přírody a plánu zprovoznit zakoupenou digitální meteorologickou stanici. K tomu přidala informace o práci mateřské školy její vedoucí učitelka paní Marcela Kořínková, která hovořila o činnostech směřujícím k pozorování života na louce a o připomínkách k vyhodnocování soutěže ve sběru recyklovatelného odpadu. V následující části jsme jednali o problémech se zamykáním hlavních dveří do budovy mateřské školy, o domluvě na ceně za jednu fotografii při společném fotografování tříd, o výpočtu poplatku za vzdělávání dětí v mateřské škole během prázdninového provozu, o správcovství sbírek pomůcek zakoupených z realizovaných projektů a o dokončování klasifikace některých žáků školy. Vybavení školy z projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Do školy dorazily nové učební pomůcky pro zeměpis a přírodovědné předměty v podobě školních atlasů a vah. Pátek 7. června 2013 Na ranní poradě 5P jsme prodiskutovali dosavadní výsledky testování žáků 5. a 9. tříd a proběhlé akci minulého týdne. Na programu jednání byla také kázeňská opatření našich žáků a naplánování závěrečných týdnu, ve kterých nás čekají obhajoby absolventských prací, třídní výlety a školní akademie. Na pořad jednání se také dostaly úkoly pro pedagogické pracovníky zpracovat hodnocení práce školy na jim svěřeném úseku za 2. pololetí, připravit požadavky na nákup pomůcek a zadat dotazníky k výběru volitelných předmětů v příštím školním roce. Víkendová akce FKSP pro zaměstnance školy V odpoledních hodinách zájemci z řad zaměstnanců školy odjeli na dvoudenní akci FKSP do Svatého Jana pod Skalou. V rámci programu navštívili místní památky a hrad Karlštejn. Ubytováni jsme byli v hotelu s názvem Obecná škola (a řada z nás si vybavila některé okamžiky ze stejnojmenného filmu). strana 7

8 Momentky z víkendové akce. Ukázka práce žáků 4. třídy s papírem Momentky z práce i ukázka finálního díla práce žáků 4. třídy. strana 8

9 Prezentace projektu La Ngonpo v ZŠ Pečky o Dnu otevřených dveří dne 8. června Vycházka do přírody žáků 3. třídy Práce malých jogínek v mateřské škole strana 9

10 strana 10

11 strana 11

12 strana 12

13 strana 13

14 Pondělí 10. června 2013 Žáci sedmé a osmé třídy dnes absolvovali přednášku v rámci sexuální výchovy. Žáci se nejen dozvěděli informace o pohlavním styku, pohlavních nemocech a druzích antikoncepce, ale byli také poučeni o bezpečnosti a dívky upozorněny, jak postupovat v případě, že jim chování druhého pohlaví nebude příjemné. Dnes byly také žákům druhého stupně rozdány dotazníky na výběr volitelných předmětů v následujícím školním roce. A paní učitelka z mateřské školy Eva Koseková odjela do Mladé Boleslavi na seminář k EVVO nazvaný Co se skrývá za bludným kořenem. Úterý 11. června 2013 V rámci výtvarné výchovy si žáci 4. třídy zdokonalovali svoji jemnou motoriku. Jaké výrobky vznikly, můžete posoudit sami. Středa 12. června 2013 Na ranním zasedání žákovského parlamentu jsme jednali o možnosti prodloužit možnost nákupu pochutin k svačině i o velkou přestávku, o rekonstrukci sektoru po skok daleký na školním hřišti a také o návrhu vyhodnotit ve sběru papíru i nejlepší třídu. Od 16 hodin se ředitel školy Mgr. Roman Kotlář zúčastnil v Pojedech pracovní schůzky ředitelů škol spadajících do MAS Svatojiřský les, kde byly předneseny plány MAS na období a ředitelé škol byli vyzváni, aby přednesli nebo připravili své plánované projekty, které by uvažovali realizovat v rámci MAS. Přítomní také byli seznámeni s dalšími možnostmi získání finančních prostředků z jiných programů, např. z nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz). Celé Česko čte dětem Ve školním roce 2012/2013 se naše MŠ zapojila do programu Klub školek, které čtou ve spolupráci s organizací Celé Česko čte dětem. V rámci tohoto programu jsme se letos poprvé aktivně zúčastnili 3. TÝDNE ČTENÍ DĚTEM. Naplánovali jsme hned několik činností na podporu čtení dětem. Už týden dopředu si každé dítě vyrobilo tzv. ČTENÍČEK, který sloužil jako motivace čtení rodičů s dětmi doma. Celý týden zapisovali rodiče, prarodiče i sourozenci co s dětmi četli. Kdo přinesl vyplněný ČTENÍČEK zpět, strana 14

15 čekala ho odměna. Do školky jsme také během týdne čtení pozvali hosty. Paní Svatava Krumpholcová četla dětem své oblíbené pohádky z dětství. Pan učitel ze ZŠ Mgr. Jan Froněk četl předškolákům Honzíkovu cestu, po prázdninách bude jejich učitelem v první třídě. Do čtení se zapojil i ředitel školy Mgr. Roman Kotlář. Nechyběla ani návštěva knihovny, kde děti vyslechly Pohádky z Kerského lesa v podání paní knihovnice Mirky Antošové. Během celého týdne nosily děti do školky své oblíbené knížky, ze kterých jsme uspořádali výstavu. Už se těšíme na další ročník. Zapsala Radka Hofmanová, učitelka MŠ Mgr. Jan Froněk, Miroslava Antošová a Mgr. Roman Kotlář při čtení dětem mateřské školy. V rámci předmětu Náš region se žáci seznámili s činností mysliveckého spolku Hájek v Košíku. Čtvrtek 13. června 2013 Porada vedení školy začala v 7 hodin. V jejím úvodu vystoupila školní metodička prevence Mgr. Marcela Sasková, která hovořila o realizované besedě s Policií ČR pro žáky 3. třídy, o potřebném poučení žáků před odjezdy na školy v přírodě a o výhledu na příští školní rok. Hodnocen byl i tzv. květinový den, kdy jsme diskutovali o nejvhodnějších časových možnostech jeho realizace. Poté jsme jednali o objednávce propagačních předmětů, o nabídce pomůcek na dopravní výchovu, o možnosti zapojení se do projektu Extra třída (bližší informace lze získat na o nabídce projektu IN-generation, o potřebnosti realizovat semináře pro učitele k činnostnímu učení, o výsledcích strana 15

16 testování žáků 5. a 9. tříd, o pravidlech výběru NEJ žáka každé třídy, o schůzce ředitelů škol MAS Svatojiřský les Schůzka výchovné poradkyně s rodiči žáků se SVP Schůzky se zúčastnili rodiče pěti dětí z celkově devíti integrovaných dětí v ambulantních nácvicích. Byla vyhodnocena práce s těmito žáky, konzultovány byly individuální vzdělávací plány a vyvozeny závěry pro školní rok 2013/2014. Vedoucí ambulantních nácviků Ilona Sedláčková připravila výstavku učebních materiálů pro žáky se SVP a seznámila rodiče s jejich využitím. O jednotlivých dětech proběhly s rodiči individuální konzultace. Akci jsme vyhodnotili jako zdařilou, domluvili jsme se na spolupráci pro příští školní rok. Zapsala Mgr. Jaroslava Sedláčková Pátek 14. června 2013 V pátek se konala pravidelná porada 5P (páteční provozní porada pedagogických pracovníků). Na programu bylo naplánování sledu vystoupení jednotlivých tříd o školní akademii, příprava a průběh obhajob absolventských prací žáků 9. třídy (složení hodnotící komise, pozvání rodičů, hodnotící formuláře) a organizace činností souvisejících se zakončováním školního roku. Společně jsme zhodnotili akci FKSP, na kterou jsme vyjeli minulý pátek. Během dne některé žáky místo výuky zaujali pracovníci, kteří prořezávali stromy v okolí školy. A jaký byl výsledek? Myšky z mateřské školy v nových tričkách. strana 16

17 Berušky z mateřské školy při třídění odpadu do kontejnerů u areálu mateřské školy. Schůzka ředitelů škol v Suchodole Schůzka se konala v Základní škole Suchodol u Příbrami. Jednalo se již téměř o tradiční výměnu zkušeností ředitelů škol, kteří se kdysi potkali na dalším vzdělávání pro vedoucí pracovníky ve školství a stále si mají co říci a navzájem se obohacovat. Pohled na zajímavá vrátka před školou a na průčelí školy. Společně nás zaujalo i překvapilo, že jsme byli přivítáni chlebem a solí a že jsme se mohli zúčastnit jedné hodiny výuky ve třídě, ve které byli žáci ze tří ročníků. V závěru jsme neopomněli na nezbytnou prohlídku areálu školy. strana 17

18 Pomůcky do výuky v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností V souvislosti s realizací tohoto projektu byly zakoupeny pomůcky do výuky matematiky a fyziky. Záběry na rozvodněnou řeku Mrlinu a fotodokumentace podpory akce Celé Česko čte dětem. strana 18

19 strana 19

20 strana 20

21 strana 21

22 Pondělí 17. června 2013 V pondělí se v rámci hodiny zeměpisu žáci šesté třídy odebrali do přírody, aby si vyzkoušeli orientaci v přírodě a své znalosti mohli použít v době, kdy si nebudou vědět rady. Úterý 18. června 2013 Vzájemné hospitace v Přerově nad Labem V rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností navštívili Ilona Sedláčková, Markéta Drobečková a Jiří Rejsek ZŠ v Přerově nad Labem, kde se zúčastnili vyučovacích hodin fyziky, matematiky, přírodopisu a praktických činností na 1. stupni. V rámci výuky přírodopisu absolvovali školní naučnou stezku, která přibližuje přírodu v nejbližším okolí školy. Přesto, že třídy byly neúplné, protože se účastnily jiného projektu, výuka byla velmi inspirativní. Momentky z návštěvy v ZŠ a MŠ Přerov nad Labem. Rozloučení s předškoláky Prázdniny jsou již za dveřmi, a tak se v úterý 18. června ve velkém sále Na radnici v Rožďalovicích loučily děti i paní učitelky s kamarády, kteří odcházejí do první třídy. Krátce po 15. hodině paní učitelka Kořínková přivítala rodiče, s poděkováním za jejich spolupráci a dětem popřála mnoho úspěchu do další etapy života. S veselou písničkou naši předškoláci nastoupili, strana 22

23 zarecitovali, zazpívali a s písničkou Cestovní se proletěli po světě. Program si připravily také myšky. Zacvičily si s básničkou Vstávání, zazpívaly a také si zatančily s polštářky. Berušky se předvedly jako řemeslníci v roli pekaře, bednáře, zahradníka a rozloučily se písničkami Proč kopřiva pálí, V jednom malém domečku a Jede mašinka. Osmnáct dětí bylo před obecenstvem rodičů a ostatních návštěvníků ošerpováno a pro vzpomínku na mateřskou školu všichni dostali pěknou knížku s pamětním listem, kterou jim osobně předal budoucí pan učitel Froněk. Na závěr jsme se rozloučili písničkou Není nutno a pro děti tak skončil poslední rok jejich docházky do mateřské školy. Zpracovala Lenka Pecková strana 23

24 Akce Rozloučení s předškoláky byla současně poslední (desátou) akcí programu Ze školky do školy, na jehož realizaci se v průběhu deseti měsíců celého školního roku pravidelně střídala základní a mateřská škola. Od 16 hodin v budově základní školy začaly konzultace pro rodiče žáků školy, kdy jsou všichni vyučující připraveni na příchod rodičů a není nutné si dopředu domluvit termín konání. Každodenní život v Řecku ve výuce dějepisu v 6. třídě Během hodiny dějepisu se žáci šesté třídy věnovali tématu každodennosti. Zabývali se životem ve starověkém Řecku a měli tak možnost porovnat naši a starověkou civilizaci. Středa 19. června 2013 Dnes se konala poslední schůzka členů žákovského parlamentu, protože na příští středu jsou naplánovány třídní výlety a část členů by nemohla přijít. Přítomní byli pozváni na zasedání výboru Sdružení rodičů Rožďalovice, které se koná v pondělí 24. června 2013 od 18 hodin, byli vyzváni k předložení návrhů možných aktivit, které je pohledem žáků školy napadají a byli informování o možnosti navštívit práci šachového kroužku, jehož pravidelné schůzky se konají ve čtvrtek od 18 hodin (nejdéle do 21 hodin) v počítačové učebně základní školy. Velkou část času pak žáci věnovali vyplnění evaluačního dotazníku. Závěrečná konference projektu Angličtina aktivně Ve středu odjela paní učitelka Jana Červenková na závěrečnou konferenci k projektu Angličtina aktivně. Žáci osmé a deváté třídy během tříletého období měli možnost pracovat s brožurami, které rozvíjely jejich komunikační dovednosti. Celkem pracovali se čtyřmi příručkami, které jim zůstaly a doplňovaly tak učebnice anglického jazyka, ze kterých se žáci v průběhu let vzdělávali. První brožura Rozbalte to na síti! procvičovala znalost anglického jazyka prostřednictvím internetu a počítačových her. Druhá příručka Dáme řeč? se věnovala konverzačním tématům každodenního života My town, My family, Travelling atd. V pořadí třetí brožura Nehraj to na mě! žáky seznamovala s anglicky psanou literaturou a žáci měli příležitost zahrát si divadelní hru v anglickém jazyce. Poslední brožura Kdo si hraje, nezlobí procvičovala základní gramatiku formou her, které žáci znají z jiných oblastí. strana 24

25 Ukázka titulní strany a jedné vnitřní strany zmiňovaných čtyř příruček. Čtvrtek 20. června 2013 Porady vedení školy se v úvodu zúčastnila výchovná poradkyně Mgr. Jaroslava Sedláčková, která informovala o poměru maturitních a učebních oborů na středních školách, na které úspěšně absolvovali přijímací řízení žáci naší školy. Poté byla vyhodnocena schůzka s rodiči žáků se SVP a práce na úseku výchovného poradenství v průběhu 2. pololetí tohoto školního roku. Dále jsme se radili o možnosti a podmínkách zavedení písma Comenia Script, o nutných činnostech v závěru školního roku, o nákupu učebních pomůcek, o přípravě nového školního roku, o dokončení posledních úprav v plánu dovolených, o možném využití antukového hřiště a o možných dopadech schválení zvýšení kapacity školní družiny z 50 na 60 žáků (od 1. září 2013). Noc předškoláků ve školce Konec školního roku 2012/2013 se již nachýlil k úplnému konci a po oficiálním rozloučení s předškoláky v úterý nás čekala ještě jedna akce a to nocování ve školce. Ve čtvrtek v přivedli rodiče téměř všechny děti ze třídy Sluníček s patřičným vybavením na noc. Děti si připravily svá spací místečka a za doprovodu třídních učitelek Marcely Kořínkové a Lenky Peckové vyrazily za večerním dobrodružstvím. Na školní zahradě jsme si zasoutěžili, zahrály oblíbené pohybové hry. Tradiční opékání buřtíků jsme vzhledem k velkému horku zaměnili na grilování, a abychom nešli spát s plnými bříšky, prošli jsme se strana 25

26 ztichlými Rožďalovicemi. Po návratu do školky jsme zavzpomínali na společné zážitky a po pohádce se malí nocležníci již propadali do svých snů. Přesto, že nás v noci překvapil silný vítr a nešla elektřina, noc jsme přečkali v pohodě a děti budou určitě rády a s úsměvem na nocování v MŠ vzpomínat. Zapsala Marcela Kořínková Začalo to skotačením na zahradě. Pak následovala večeře a klidnější hry. Závěr patřil procházce a pak se již šlo spát. Ale nebylo to obyčejné spaní, protože přes noc se ve školce spí pouze jednou za rok. Ráno na účastníky akce čekal diplom. Dnes se konaly od 14 hodin obhajoby absolventských prací žáků 9. třídy. strana 26

27 Pátek 21. června 2013 V pátek se konala pravidelná porada 5P. Na programu jednání bylo naplánování závěrečného týdne a zhodnocení aktivit celého týdne. Nejvíce jsme projednávali absence na obhajobách absolventských prací našich deváťáků. Diskutovali jsme i nad pravidly práce s programem Bakaláři, o přípravě kalendáře školy na školní rok 2014/2015 (protože na rok 2013/2014 bude věnován řemeslům), o výsledcích testování žáků 5. a 9. tříd, o využívání nabídky World Academy, o nabídce bezplatných exkurzí v muzeu Říčany a připravovaných projektech v MAS Svatojiřský les. Obhajoby absolventských prací Žáci 9. třídy se se svými pedagogy vedoucími absolventských prací domluvili na následujících tématech: Beránková Lenka - Výtvarné techniky a jejich rozdělení Čech Přemysl - Řeka Mrlina Hoffmannová Andrea - Aranžování a vazba květin Holec Martin - Bučický rybník Hůlek Miroslav - Ryby na Rožďalovicku Klimeš Jaroslav - Box Klouček Miroslav - Obec Žitovlice Koblížková Lucie - Kosmetika Košťák Martin - Květnové dny roku 1945 v Rožďalovicích Krupka Milan - Sametová revoluce Machalka Erik - Sportovní automobily Pavlus Petr - Olympijské hry Pešava Petr - Osobnosti a společnosti spojené s výpočetní technikou Raszková Dominika - Pražský hrad Senohrábek Michal - Moje rybaření Šmelhausová Marie - Stolování Štaflová Natálie - Graffity Momentky z průběhu obhajob absolventských prací. strana 27

28 strana 28

29 strana 29

30 strana 30

31 strana 31

32 Pondělí 24. června 2013 Pondělní dopoledne bylo ve znamení sportu a vědomostní soutěže. Soutěžíme hlavou i rukama V pondělí se na naší škole konala přírodovědná soutěž nazvaná Soutěžíme hlavou i rukama. Tato soutěž proběhla v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností (zkrácený název Tvoříme a spolupracujeme), ve kterém spolupracujeme se ZŠ a MŠ Přerov nad Labem a cílem tohoto projektu je podpořit zájem žáků druhého stupně o přírodovědné předměty (matematika, fyzika, zeměpis a přírodopis) a dále na prvním stupni činnosti vedoucí ke zvýšení manuální zručnosti žáků. Soutěžilo celkem 8 družstev po třech členech, za každou školu jeden tým v daném ročníku 2. stupně. Žáci se měli možnost setkat s úkoly a úlohami jak tradičními, tak i méně standartními. Při soutěži vládla dobrá nálada a žáci byli odměněni knižními cenami. strana 32

33 Druhou akcí, která v prostorách školy probíhala, bylo Sportovní dopoledne. I za nepříznivého počasí se konalo sportovní dopoledne, při kterém se disciplíny přizpůsobily daným podmínkám. Disciplíny byly složeny ze soutěží, které obsahoval Rožďalovický desetiboj a ze soutěží, při kterých museli žáci prokázat svou fyzickou zdatnost i určitý um. Na začátku jsme se sešli v tělocvičně, kde jsme se rozdělili do skupin, ve kterých se nacházeli smícháni žáci od první do deváté třídy. Každý nejstarší žák se stal kapitánem družstva a měl na starosti všechny ostatní členy skupiny. Všechny skupiny se rozešly k plnění úkolů, které se nacházely v třídách prvního stupně, na chodbě před jazykovou učebnou a ve školní tělocvičně. Po postupném vyplnění všech disciplín si žáci vypracovali plakát, na kterém byli sepsáni členové, název skupiny i logo. Nakonec proběhlo v tělocvičně vyhlášení třech nejlepších skupin, které získaly sladkou odměnu. Zapsal Mgr. Jan Froněk strana 33

34 Úterý 25. června 2013 Dopoledne proběhlo v duchu výměny učebnic. Žáci odevzdali knihy, v nichž obsažené informace se snažili během školního roku osvojit a obdrželi nové učebnice, se kterými budou pracovat v následujícím školním roce. Odpoledne se konala pedagogická rada, na které došlo k uzavření prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2012/2013, k vyhodnocení plnění určených úkolů a ke stanovení nových úkolů souvisejících s ukončováním školního roku 2012/2013 a přípravou na školní rok 2013/2014. Středa 26. června 2013 Ve středu zela celá škola prázdnotou. V ranních hodinách odjely třídy na školní výlety. První a čtvrtá třída navštívila Geopark v Radvánovicích a zámek Hrubý Rohozec. Na zámku měli možnost vidět místnosti, které dříve sloužily jako obytné pokoje příslušníků původem francouzské hraběcí rodiny. strana 34

35 Druhá a třetí třída odjely společně na zámek v Mnichově Hradišti a navštívili historické centrum řemesel v Ostré. Pátá třída vyjela na školní výlet do nedalekých Poděbrad, kde je čekalo sportovně-historické dopoledne. Dne se sešla u školy 5. třída, aby vyrazila na školní výlet. 14 žáků cestovalo vlakem do Poděbrad, kde je čekal bohatý program. První zastávkou byla posilovna, kde jim pan majitel Luboš Černý ukázal, jak se na všech strojích cvičí a k čemu jsou tyto cviky potřebné. Každý žák si mohl všechny cviky na vlastní tělo vyzkoušet. Následně jsme vyrazili do místní Základní školy Václava Havla, kde jsme jejich třetí třídu naučili, jak se hraje s Bobowhackers a oni nám na oplátku zazpívali a naučili nás dvě pohybové hry. Poté jsme vyrazili na procházku po Poděbradech. Podívali jsme se k rozvodněnému Labi, na silniční most s výhledem na zámek a hydroelektrárnu, na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde jsme si zakoupili lázeňské oplatky a k Polabskému muzeu, kde jsme měli prohlídku dlouhodobé i krátkodobé expozice s komentářem zaměstnanců muzea. Následně jsme si zašli na oběd do místní pizzerie. Pak jsme si prošli lázeňský park, kde jsme si prohlédli významné budovy známé z televizního seriálu, květinové hodiny a výborně upravené plochy parku. Nakonec naše kroky zamířily na vlakové nádraží, odkud jsme směřovali zpět do Rožďalovic. Všem se výlet velice líbil. Zapsal Mgr. Jan Froněk strana 35

36 Šestá třída v rámci školního výletu procestovala velkou část okresu Nymburk. S ohledem na nepříliš příznivé počasí byl program třídního výletu proti plánu mírně upraven. Nejdříve žáci navštívili Polabské muzeum v Poděbradech, kde se kromě stálých expozic seznámili s aktuální výstavou o spojařské technice v bývalé ČSLA. Po následné prohlídce města žáci relaxovali v solné jeskyni a po obědě se přesunuli do Loučeně. Zde v zámeckém parku absolvovali všechny labyrinty a bludiště, která jsou zde k dispozici a výlet zakončili turnajem v ruských kuželkách. Vítězem v jednotlivcích se stal M. Kašpar, v soutěži družstev zvítězili chlapci. Přes nepřízeň počasí se výlet vydařil. Zapsal Jiří Rejsek strana 36

37 Dne byl uskutečněn závěrečný výlet 7. třídy. Bez dlouhého přemýšlení jsme se rozhodli, že se vydáme do hlavního města České republiky Prahy. Prvotním cílem naší výpravy bylo Národní technické muzeum. Zde jsme měli možnost vidět mnoho expozic, které poukazovaly na vývoj techniky v našich dějinách. Nahlédli jsme tak například do části stavitelství, dopravy, astronomie, tiskařství či fotografického ateliéru. Druhým zastavením bylo kino Cinema city, kde jsme viděli námi vybraný 3D film Univerzita pro příšerky. Po filmu jsme se prošli v centru po významných památkách, kde jsme měli možnost vidět například Stavovské divadlo, Staroměstskou radnici s orlojem či Týnský chrám. Naším posledním zastavením bylo Muzeum voskových figurín a následně i Muzeum tortur. Zde jsme se vyfotili se známou filmovou, sportovní či hudební hvězdou a v Muzeu tortur si připomněli hrdelní právo, o kterém jsme si povídali v hodinách dějepisu. Výlet se nám všem líbil, každý si jistě přišel na své. Již nyní se těšíme na další společnou akci a proto po prázdninách brzy na viděnou! Zapsala Mgr. Martina Zacharníková Dne se třídy ZŠ a MŠ G. A. Lindnera vypravily na výlet. Osmá třída si za svůj cíl vybrala hlavní město Prahu. Konkrétně jím měl být vyšehradský hřbitov Slavín a muzeum čokolády. Vzhledem k tomu, že časného rána všechny probudilo dopadání těžkých kapek deště na okenní parapet, první část výletu byla pozměněna. Žáci si jako náhradní program vybrali výstavu s názvem Moje cesta, která probíhá v prostorách holešovického Výstaviště. Posláním výstavy bylo ukázat rozdíl mezi životem zdravého a handicapovaného člověka. V jednotlivých částech pavilonu, kterými byly např. bezbariérový byt, instruktážní video se znakovou řečí či temná místnost věnovaná zrakovým postižením, měli žáci příležitost vyzkoušet si modelové situace, s jimiž se handicapovaný člověk běžně setkává. Druhou část výletu jsme strávili v muzeu čokolády, v Čokoládovém domě. Spolu s paní průvodkyní se žáci nejdříve věnovali historii čokolády, jejímu zpracování a dozvěděli se mnoho zajímavostí z tohoto sladkého světa. V rámci prohlídky jsme shlédli výrobu pralinek, které jsme vzápětí mohli ochutnat. strana 37

38 V závěru jsme měli možnost použít čokoládu jako výtvarný materiál a každý jsme si domů odnesli vlastní čokoládový obraz. I přesto, že je většinou na školní výlety pohlíženo jako na událost se svazujícím programem nebo naopak s neorganizovanou zábavou, dnes měli žáci možnost naučit se novým věcem prostřednictvím hry. Žákům se program líbil a výstavu Moje cesta Vám doporučují k návštěvě. Zapsal Roman Kotlář ml. a Mgr. Jana Červenková Čtvrtek 27. června 2013 Dopoledne se konala generálka školní akademie a žáci měli možnost naposledy vypilovat svá vystoupení. Slavnostní akademie se konala od 17 hodin v sále Radnice. Akci uváděly Barbora Táborská a Eliška Kulichová z osmé třídy. V závěru akademie byla starostou Rožďalovic panem Petrem Kapalem předána ocenění za nejlepší absolventské práce, kterými v letošním roce byly digitální fotoaparáty, které obdrželi Marie Šmelhausová a Martin Košťák. strana 38

39 Na čtvrtek připadl Den památky obětí komunistického režimu. Seznamte se prosím s kampaní Proti ztrátě paměti, která připomíná zločinnou podstatu komunistického režimu a varuje před jejím zlehčováním. Zločinnou podstatu komunistického režimu a jeho dopad na životy občanů bývalé ČSSR připomene kampaň Proti ztrátě paměti, kterou připravila společnost Člověk v tísni. Cílem je upozornit na to, že se stále silněji prosazuje příliš smířlivý a relativizující pohled na naši komunistickou minulost. Zároveň kampaň vzdává úctu obětem komunistického režimu a těm, kdo mu aktivně vzdorovali. Aktivity Proti ztrátě paměti vyvrcholí 27. června, kdy si připomínáme výročí popravy dr. Milady Horákové. Jsme přesvědčeni, že nostalgické vzpomínání na komunistický včerejšek a hledání jeho pozitiv nám nic dobrého nepřinese. Současnost jistě není jednoduchá, demokracie a otevřená ekonomika přinášejí vedle výhod také problémy, s nimiž je třeba se každý den potýkat. To však neznamená, že bychom se měli inspirovat zločinným režimem. Ten by nám měl naopak sloužit jako trvalé varování, říká Karel Strachota, ředitel projektu Příběhy bezpráví, v jehož rámci kampaň probíhá. O aktuálnosti tématu kampaně svědčí mj. letošní výsledky výzkumu agentury STEM, podle kterých si pouhých 46 % občanů České republiky myslí, že předlistopadový režim byl horší než ten současný). Stejně tak výzkum pro společnost Člověk v tísni ukázal výrazný nárůst počtu studentů, kteří hodnotí lépe život v bývalé ČSSR než život v současnosti. Organizátoři kampaně Proti ztrátě paměti se proto snaží zapojit do debaty co nejširší veřejnost. Na mohou lidé podepsat memorandum, které přibližuje smysl kampaně, a případně připojit osobní prohlášení. Je zde zároveň zveřejněna brožura O komunistických časech, která reaguje na zavádějící teze o minulém režimu (např. o členství v KSČ, o sociální spravedlnosti, o práci pro všechny a levném zboží). V Národním divadle v Praze se 27. června v dopoledních hodinách uskuteční projekce dokumentu Ztráta paměti režiséra Milana Maryšky pro 900 studentů. Odpoledne bude na Tylově náměstí na místě tradičních farmářských trhů otevřeno Tržiště paměti, kde budou pamětníci komunistických persekucí sdílet své zkušenosti s návštěvníky. Účast potvrdil např. biskup a bývalý disident Václav Malý, hokejista a bývalý politický vězeň Augustin Bubník, Konfederace politických vězňů, občanské sdružení potomků politických vězňů Dcery 50. let, Moravskoslezský svaz PTP a další. Připojí se také známé osobnosti jako např. Bára Hrzánová, Jaroslav Hutka, Jan Potměšil, Jan Hřebejk nebo Helena Třeštíková. Tržiště paměti bude otevřeno od 12:30 do 18:00 hodin. strana 39

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2011 V Rožďalovicích dne 22. června 2011 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2007 V Rožďalovicích dne 2.ledna 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2006 V Rožďalovicích dne 2.června 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.dubna 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za pomoc, podporu a spolupráci.

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více