ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY červen 2013 V Rožďalovicích dne 6. července 2013 Zpracovali Mgr. Roman Kotlář a Mgr. Jana Červenková

2 P.č Obsah Týdeník Rožďalovický školáček č. 39/ beduin Co přinesl týden Vzájemné hospitace v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností v Rožďalovicích Tablo 9. třídy Nácvik poskytování první pomoci ve školní družině Učební pomůcky pro výuku zeměpisu a přírodopisu Víkendová akce FKSP pro zaměstnance školy Prezentace projektu La Ngonpo v ZŠ Pečky Týdeník Rožďalovický školáček č. 40/ Rožďalovické družinové zpravodajství č. 36/ Rožďalovický předškoláček č. 20/ beduin Co přinesl týden Celé Česko čte dětem Beseda v předmětu Náš region Schůzka s rodiči žáků se SVP Schůzka ředitelů škol v Suchodole Učební pomůcky do výuky v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Týdeník Rožďalovický školáček č. 41/ Rožďalovické družinové zpravodajství č. 37/ beduin Co přinesl týden Vzájemné hospitace v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností v Přerově nad Labem Rozloučení s předškoláky Každodenní život v Řecku ve výuce dějepisu v 6. třídě Závěrečná konference projektu Angličtina aktivně Noc předškoláků ve školce Obhajoby absolventských prací Týdeník Rožďalovický školáček č. 42/ Rožďalovické družinové zpravodajství č. 38/ Rožďalovický předškoláček č. 21/ beduin Co přinesl týden Soutěžíme hlavou i rukama Sportovní dopoledne Třídní výlety Slavnostní akademie Den památky obětí komunistického režimu Předávání knih a vysvědčení Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy Známky nejsou všechno Týdeník Rožďalovický školáček č. 43/ beduin Co přinesl týden Zpravodaj Rodiče vítáni červen 2013 Strana Učení je jako plavání proti proudu - ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli (čínské přísloví) Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 . strana 3

4 strana 4

5 Pondělí 3. června 2013 Vzájemné hospitace v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Zatímco někteří žáci 5. a 9. ročníku dokončovali testování svých znalostí, přivítali jsme u nás kolegy ze školy v Přerově nad Labem, kteří přijeli na hospitaci v rámci spolupráce na přírodovědném projektu. Společně jsme zhlédli v 7. třídě výuku přírodopisu pana učitele Jiřího Rejska, pracovní činnosti 5. třídy pana učitele Jana Froňka a matematiky v 8. třídě paní učitelky Markéty Drobečkové. Přírodopis v 7. třídě. Matematika v 8. třídě. Praktické činnosti v 5. třídě. strana 5

6 Úterý 4. června 2013 Plánovaná vzájemná hospitace tentokrát v Přerově nad Labem byla odložena vzhledem k povodňové situaci, která sužovala naše město a okolí. I přesto odjely paní učitelky Jaroslava Sedláčková a Marcela Sasková v odpoledních hodinách do Lysé nad Labem na seminář Sfumato ke splývavému čtení. Tablo žáků 9. třídy Dnes se také na chodbě školy objevilo dlouho očekávané tablo našich deváťáků. Žáci na něm pracovali v hodinách výtvarné výchovy a shlédnout jej můžete i ve výloze masny na náměstí. Největší zásluha na jeho dokončení patří čtveřici dívek na fotografii, jmenovitě Dominice Raszkové, Andree Hoffmannové, Lucii Koblížkové a Lence Beránkové za podpory třídní učitelky Mgr. Markéty Drobečkové. Středa 5. června 2013 Zasedání Žákovského parlamentu proběhlo jako vždy po sedmé hodině ranní. Zástupci tříd diskutovali o propagaci své činnosti a zabývali se zdokonalením svých organizačních dovedností. Stěžejním úkolem bylo dokončit úpravu vzhledu a obsahu nástěnky žákovského parlamentu. V rámci výtvarné výchovy se žáci 4. třídy věnovali neobvyklým výtvarným technikám a vznikly tak tzv. cukrové obrázky. Nácvik poskytování první pomoci ve školní družině Odpolední program ve školní družině byl dnes zaměřen na první pomoc. Během odpoledne se žáci měli možnost poučit o základech poskytování první pomoci v případě úrazu. Vyzkoušeli si tedy dýchání z úst do úst a obvazování ran. strana 6

7 Čtvrtek 6. června 2013 Porady vedení školy se v jejím úvodu účastnila školní koordinátorka EVVO pro 1. stupeň Mgr. Nina Dyčenková a školní koordinátor EVVO pro 2. stupeň Jiří Rejsek. Paní Dyčenková hovořila o odeslání vyplněného dotazníku Globe, o obměně nástěnek s přírodovědnou tématikou a o nutnosti schůzky učitelů 1. stupně k hodnocení plnění plánu EVVO. Pan Rejsek mluvil o významu pobytu tříd ve škole v přírodě, o zlepšení pořádku ve třídách po dodávce nových košů na třídění odpadu, o vycházkách do přírody a plánu zprovoznit zakoupenou digitální meteorologickou stanici. K tomu přidala informace o práci mateřské školy její vedoucí učitelka paní Marcela Kořínková, která hovořila o činnostech směřujícím k pozorování života na louce a o připomínkách k vyhodnocování soutěže ve sběru recyklovatelného odpadu. V následující části jsme jednali o problémech se zamykáním hlavních dveří do budovy mateřské školy, o domluvě na ceně za jednu fotografii při společném fotografování tříd, o výpočtu poplatku za vzdělávání dětí v mateřské škole během prázdninového provozu, o správcovství sbírek pomůcek zakoupených z realizovaných projektů a o dokončování klasifikace některých žáků školy. Vybavení školy z projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Do školy dorazily nové učební pomůcky pro zeměpis a přírodovědné předměty v podobě školních atlasů a vah. Pátek 7. června 2013 Na ranní poradě 5P jsme prodiskutovali dosavadní výsledky testování žáků 5. a 9. tříd a proběhlé akci minulého týdne. Na programu jednání byla také kázeňská opatření našich žáků a naplánování závěrečných týdnu, ve kterých nás čekají obhajoby absolventských prací, třídní výlety a školní akademie. Na pořad jednání se také dostaly úkoly pro pedagogické pracovníky zpracovat hodnocení práce školy na jim svěřeném úseku za 2. pololetí, připravit požadavky na nákup pomůcek a zadat dotazníky k výběru volitelných předmětů v příštím školním roce. Víkendová akce FKSP pro zaměstnance školy V odpoledních hodinách zájemci z řad zaměstnanců školy odjeli na dvoudenní akci FKSP do Svatého Jana pod Skalou. V rámci programu navštívili místní památky a hrad Karlštejn. Ubytováni jsme byli v hotelu s názvem Obecná škola (a řada z nás si vybavila některé okamžiky ze stejnojmenného filmu). strana 7

8 Momentky z víkendové akce. Ukázka práce žáků 4. třídy s papírem Momentky z práce i ukázka finálního díla práce žáků 4. třídy. strana 8

9 Prezentace projektu La Ngonpo v ZŠ Pečky o Dnu otevřených dveří dne 8. června Vycházka do přírody žáků 3. třídy Práce malých jogínek v mateřské škole strana 9

10 strana 10

11 strana 11

12 strana 12

13 strana 13

14 Pondělí 10. června 2013 Žáci sedmé a osmé třídy dnes absolvovali přednášku v rámci sexuální výchovy. Žáci se nejen dozvěděli informace o pohlavním styku, pohlavních nemocech a druzích antikoncepce, ale byli také poučeni o bezpečnosti a dívky upozorněny, jak postupovat v případě, že jim chování druhého pohlaví nebude příjemné. Dnes byly také žákům druhého stupně rozdány dotazníky na výběr volitelných předmětů v následujícím školním roce. A paní učitelka z mateřské školy Eva Koseková odjela do Mladé Boleslavi na seminář k EVVO nazvaný Co se skrývá za bludným kořenem. Úterý 11. června 2013 V rámci výtvarné výchovy si žáci 4. třídy zdokonalovali svoji jemnou motoriku. Jaké výrobky vznikly, můžete posoudit sami. Středa 12. června 2013 Na ranním zasedání žákovského parlamentu jsme jednali o možnosti prodloužit možnost nákupu pochutin k svačině i o velkou přestávku, o rekonstrukci sektoru po skok daleký na školním hřišti a také o návrhu vyhodnotit ve sběru papíru i nejlepší třídu. Od 16 hodin se ředitel školy Mgr. Roman Kotlář zúčastnil v Pojedech pracovní schůzky ředitelů škol spadajících do MAS Svatojiřský les, kde byly předneseny plány MAS na období a ředitelé škol byli vyzváni, aby přednesli nebo připravili své plánované projekty, které by uvažovali realizovat v rámci MAS. Přítomní také byli seznámeni s dalšími možnostmi získání finančních prostředků z jiných programů, např. z nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz). Celé Česko čte dětem Ve školním roce 2012/2013 se naše MŠ zapojila do programu Klub školek, které čtou ve spolupráci s organizací Celé Česko čte dětem. V rámci tohoto programu jsme se letos poprvé aktivně zúčastnili 3. TÝDNE ČTENÍ DĚTEM. Naplánovali jsme hned několik činností na podporu čtení dětem. Už týden dopředu si každé dítě vyrobilo tzv. ČTENÍČEK, který sloužil jako motivace čtení rodičů s dětmi doma. Celý týden zapisovali rodiče, prarodiče i sourozenci co s dětmi četli. Kdo přinesl vyplněný ČTENÍČEK zpět, strana 14

15 čekala ho odměna. Do školky jsme také během týdne čtení pozvali hosty. Paní Svatava Krumpholcová četla dětem své oblíbené pohádky z dětství. Pan učitel ze ZŠ Mgr. Jan Froněk četl předškolákům Honzíkovu cestu, po prázdninách bude jejich učitelem v první třídě. Do čtení se zapojil i ředitel školy Mgr. Roman Kotlář. Nechyběla ani návštěva knihovny, kde děti vyslechly Pohádky z Kerského lesa v podání paní knihovnice Mirky Antošové. Během celého týdne nosily děti do školky své oblíbené knížky, ze kterých jsme uspořádali výstavu. Už se těšíme na další ročník. Zapsala Radka Hofmanová, učitelka MŠ Mgr. Jan Froněk, Miroslava Antošová a Mgr. Roman Kotlář při čtení dětem mateřské školy. V rámci předmětu Náš region se žáci seznámili s činností mysliveckého spolku Hájek v Košíku. Čtvrtek 13. června 2013 Porada vedení školy začala v 7 hodin. V jejím úvodu vystoupila školní metodička prevence Mgr. Marcela Sasková, která hovořila o realizované besedě s Policií ČR pro žáky 3. třídy, o potřebném poučení žáků před odjezdy na školy v přírodě a o výhledu na příští školní rok. Hodnocen byl i tzv. květinový den, kdy jsme diskutovali o nejvhodnějších časových možnostech jeho realizace. Poté jsme jednali o objednávce propagačních předmětů, o nabídce pomůcek na dopravní výchovu, o možnosti zapojení se do projektu Extra třída (bližší informace lze získat na o nabídce projektu IN-generation, o potřebnosti realizovat semináře pro učitele k činnostnímu učení, o výsledcích strana 15

16 testování žáků 5. a 9. tříd, o pravidlech výběru NEJ žáka každé třídy, o schůzce ředitelů škol MAS Svatojiřský les Schůzka výchovné poradkyně s rodiči žáků se SVP Schůzky se zúčastnili rodiče pěti dětí z celkově devíti integrovaných dětí v ambulantních nácvicích. Byla vyhodnocena práce s těmito žáky, konzultovány byly individuální vzdělávací plány a vyvozeny závěry pro školní rok 2013/2014. Vedoucí ambulantních nácviků Ilona Sedláčková připravila výstavku učebních materiálů pro žáky se SVP a seznámila rodiče s jejich využitím. O jednotlivých dětech proběhly s rodiči individuální konzultace. Akci jsme vyhodnotili jako zdařilou, domluvili jsme se na spolupráci pro příští školní rok. Zapsala Mgr. Jaroslava Sedláčková Pátek 14. června 2013 V pátek se konala pravidelná porada 5P (páteční provozní porada pedagogických pracovníků). Na programu bylo naplánování sledu vystoupení jednotlivých tříd o školní akademii, příprava a průběh obhajob absolventských prací žáků 9. třídy (složení hodnotící komise, pozvání rodičů, hodnotící formuláře) a organizace činností souvisejících se zakončováním školního roku. Společně jsme zhodnotili akci FKSP, na kterou jsme vyjeli minulý pátek. Během dne některé žáky místo výuky zaujali pracovníci, kteří prořezávali stromy v okolí školy. A jaký byl výsledek? Myšky z mateřské školy v nových tričkách. strana 16

17 Berušky z mateřské školy při třídění odpadu do kontejnerů u areálu mateřské školy. Schůzka ředitelů škol v Suchodole Schůzka se konala v Základní škole Suchodol u Příbrami. Jednalo se již téměř o tradiční výměnu zkušeností ředitelů škol, kteří se kdysi potkali na dalším vzdělávání pro vedoucí pracovníky ve školství a stále si mají co říci a navzájem se obohacovat. Pohled na zajímavá vrátka před školou a na průčelí školy. Společně nás zaujalo i překvapilo, že jsme byli přivítáni chlebem a solí a že jsme se mohli zúčastnit jedné hodiny výuky ve třídě, ve které byli žáci ze tří ročníků. V závěru jsme neopomněli na nezbytnou prohlídku areálu školy. strana 17

18 Pomůcky do výuky v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností V souvislosti s realizací tohoto projektu byly zakoupeny pomůcky do výuky matematiky a fyziky. Záběry na rozvodněnou řeku Mrlinu a fotodokumentace podpory akce Celé Česko čte dětem. strana 18

19 strana 19

20 strana 20

21 strana 21

22 Pondělí 17. června 2013 V pondělí se v rámci hodiny zeměpisu žáci šesté třídy odebrali do přírody, aby si vyzkoušeli orientaci v přírodě a své znalosti mohli použít v době, kdy si nebudou vědět rady. Úterý 18. června 2013 Vzájemné hospitace v Přerově nad Labem V rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností navštívili Ilona Sedláčková, Markéta Drobečková a Jiří Rejsek ZŠ v Přerově nad Labem, kde se zúčastnili vyučovacích hodin fyziky, matematiky, přírodopisu a praktických činností na 1. stupni. V rámci výuky přírodopisu absolvovali školní naučnou stezku, která přibližuje přírodu v nejbližším okolí školy. Přesto, že třídy byly neúplné, protože se účastnily jiného projektu, výuka byla velmi inspirativní. Momentky z návštěvy v ZŠ a MŠ Přerov nad Labem. Rozloučení s předškoláky Prázdniny jsou již za dveřmi, a tak se v úterý 18. června ve velkém sále Na radnici v Rožďalovicích loučily děti i paní učitelky s kamarády, kteří odcházejí do první třídy. Krátce po 15. hodině paní učitelka Kořínková přivítala rodiče, s poděkováním za jejich spolupráci a dětem popřála mnoho úspěchu do další etapy života. S veselou písničkou naši předškoláci nastoupili, strana 22

23 zarecitovali, zazpívali a s písničkou Cestovní se proletěli po světě. Program si připravily také myšky. Zacvičily si s básničkou Vstávání, zazpívaly a také si zatančily s polštářky. Berušky se předvedly jako řemeslníci v roli pekaře, bednáře, zahradníka a rozloučily se písničkami Proč kopřiva pálí, V jednom malém domečku a Jede mašinka. Osmnáct dětí bylo před obecenstvem rodičů a ostatních návštěvníků ošerpováno a pro vzpomínku na mateřskou školu všichni dostali pěknou knížku s pamětním listem, kterou jim osobně předal budoucí pan učitel Froněk. Na závěr jsme se rozloučili písničkou Není nutno a pro děti tak skončil poslední rok jejich docházky do mateřské školy. Zpracovala Lenka Pecková strana 23

24 Akce Rozloučení s předškoláky byla současně poslední (desátou) akcí programu Ze školky do školy, na jehož realizaci se v průběhu deseti měsíců celého školního roku pravidelně střídala základní a mateřská škola. Od 16 hodin v budově základní školy začaly konzultace pro rodiče žáků školy, kdy jsou všichni vyučující připraveni na příchod rodičů a není nutné si dopředu domluvit termín konání. Každodenní život v Řecku ve výuce dějepisu v 6. třídě Během hodiny dějepisu se žáci šesté třídy věnovali tématu každodennosti. Zabývali se životem ve starověkém Řecku a měli tak možnost porovnat naši a starověkou civilizaci. Středa 19. června 2013 Dnes se konala poslední schůzka členů žákovského parlamentu, protože na příští středu jsou naplánovány třídní výlety a část členů by nemohla přijít. Přítomní byli pozváni na zasedání výboru Sdružení rodičů Rožďalovice, které se koná v pondělí 24. června 2013 od 18 hodin, byli vyzváni k předložení návrhů možných aktivit, které je pohledem žáků školy napadají a byli informování o možnosti navštívit práci šachového kroužku, jehož pravidelné schůzky se konají ve čtvrtek od 18 hodin (nejdéle do 21 hodin) v počítačové učebně základní školy. Velkou část času pak žáci věnovali vyplnění evaluačního dotazníku. Závěrečná konference projektu Angličtina aktivně Ve středu odjela paní učitelka Jana Červenková na závěrečnou konferenci k projektu Angličtina aktivně. Žáci osmé a deváté třídy během tříletého období měli možnost pracovat s brožurami, které rozvíjely jejich komunikační dovednosti. Celkem pracovali se čtyřmi příručkami, které jim zůstaly a doplňovaly tak učebnice anglického jazyka, ze kterých se žáci v průběhu let vzdělávali. První brožura Rozbalte to na síti! procvičovala znalost anglického jazyka prostřednictvím internetu a počítačových her. Druhá příručka Dáme řeč? se věnovala konverzačním tématům každodenního života My town, My family, Travelling atd. V pořadí třetí brožura Nehraj to na mě! žáky seznamovala s anglicky psanou literaturou a žáci měli příležitost zahrát si divadelní hru v anglickém jazyce. Poslední brožura Kdo si hraje, nezlobí procvičovala základní gramatiku formou her, které žáci znají z jiných oblastí. strana 24

25 Ukázka titulní strany a jedné vnitřní strany zmiňovaných čtyř příruček. Čtvrtek 20. června 2013 Porady vedení školy se v úvodu zúčastnila výchovná poradkyně Mgr. Jaroslava Sedláčková, která informovala o poměru maturitních a učebních oborů na středních školách, na které úspěšně absolvovali přijímací řízení žáci naší školy. Poté byla vyhodnocena schůzka s rodiči žáků se SVP a práce na úseku výchovného poradenství v průběhu 2. pololetí tohoto školního roku. Dále jsme se radili o možnosti a podmínkách zavedení písma Comenia Script, o nutných činnostech v závěru školního roku, o nákupu učebních pomůcek, o přípravě nového školního roku, o dokončení posledních úprav v plánu dovolených, o možném využití antukového hřiště a o možných dopadech schválení zvýšení kapacity školní družiny z 50 na 60 žáků (od 1. září 2013). Noc předškoláků ve školce Konec školního roku 2012/2013 se již nachýlil k úplnému konci a po oficiálním rozloučení s předškoláky v úterý nás čekala ještě jedna akce a to nocování ve školce. Ve čtvrtek v přivedli rodiče téměř všechny děti ze třídy Sluníček s patřičným vybavením na noc. Děti si připravily svá spací místečka a za doprovodu třídních učitelek Marcely Kořínkové a Lenky Peckové vyrazily za večerním dobrodružstvím. Na školní zahradě jsme si zasoutěžili, zahrály oblíbené pohybové hry. Tradiční opékání buřtíků jsme vzhledem k velkému horku zaměnili na grilování, a abychom nešli spát s plnými bříšky, prošli jsme se strana 25

26 ztichlými Rožďalovicemi. Po návratu do školky jsme zavzpomínali na společné zážitky a po pohádce se malí nocležníci již propadali do svých snů. Přesto, že nás v noci překvapil silný vítr a nešla elektřina, noc jsme přečkali v pohodě a děti budou určitě rády a s úsměvem na nocování v MŠ vzpomínat. Zapsala Marcela Kořínková Začalo to skotačením na zahradě. Pak následovala večeře a klidnější hry. Závěr patřil procházce a pak se již šlo spát. Ale nebylo to obyčejné spaní, protože přes noc se ve školce spí pouze jednou za rok. Ráno na účastníky akce čekal diplom. Dnes se konaly od 14 hodin obhajoby absolventských prací žáků 9. třídy. strana 26

27 Pátek 21. června 2013 V pátek se konala pravidelná porada 5P. Na programu jednání bylo naplánování závěrečného týdne a zhodnocení aktivit celého týdne. Nejvíce jsme projednávali absence na obhajobách absolventských prací našich deváťáků. Diskutovali jsme i nad pravidly práce s programem Bakaláři, o přípravě kalendáře školy na školní rok 2014/2015 (protože na rok 2013/2014 bude věnován řemeslům), o výsledcích testování žáků 5. a 9. tříd, o využívání nabídky World Academy, o nabídce bezplatných exkurzí v muzeu Říčany a připravovaných projektech v MAS Svatojiřský les. Obhajoby absolventských prací Žáci 9. třídy se se svými pedagogy vedoucími absolventských prací domluvili na následujících tématech: Beránková Lenka - Výtvarné techniky a jejich rozdělení Čech Přemysl - Řeka Mrlina Hoffmannová Andrea - Aranžování a vazba květin Holec Martin - Bučický rybník Hůlek Miroslav - Ryby na Rožďalovicku Klimeš Jaroslav - Box Klouček Miroslav - Obec Žitovlice Koblížková Lucie - Kosmetika Košťák Martin - Květnové dny roku 1945 v Rožďalovicích Krupka Milan - Sametová revoluce Machalka Erik - Sportovní automobily Pavlus Petr - Olympijské hry Pešava Petr - Osobnosti a společnosti spojené s výpočetní technikou Raszková Dominika - Pražský hrad Senohrábek Michal - Moje rybaření Šmelhausová Marie - Stolování Štaflová Natálie - Graffity Momentky z průběhu obhajob absolventských prací. strana 27

28 strana 28

29 strana 29

30 strana 30

31 strana 31

32 Pondělí 24. června 2013 Pondělní dopoledne bylo ve znamení sportu a vědomostní soutěže. Soutěžíme hlavou i rukama V pondělí se na naší škole konala přírodovědná soutěž nazvaná Soutěžíme hlavou i rukama. Tato soutěž proběhla v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností (zkrácený název Tvoříme a spolupracujeme), ve kterém spolupracujeme se ZŠ a MŠ Přerov nad Labem a cílem tohoto projektu je podpořit zájem žáků druhého stupně o přírodovědné předměty (matematika, fyzika, zeměpis a přírodopis) a dále na prvním stupni činnosti vedoucí ke zvýšení manuální zručnosti žáků. Soutěžilo celkem 8 družstev po třech členech, za každou školu jeden tým v daném ročníku 2. stupně. Žáci se měli možnost setkat s úkoly a úlohami jak tradičními, tak i méně standartními. Při soutěži vládla dobrá nálada a žáci byli odměněni knižními cenami. strana 32

33 Druhou akcí, která v prostorách školy probíhala, bylo Sportovní dopoledne. I za nepříznivého počasí se konalo sportovní dopoledne, při kterém se disciplíny přizpůsobily daným podmínkám. Disciplíny byly složeny ze soutěží, které obsahoval Rožďalovický desetiboj a ze soutěží, při kterých museli žáci prokázat svou fyzickou zdatnost i určitý um. Na začátku jsme se sešli v tělocvičně, kde jsme se rozdělili do skupin, ve kterých se nacházeli smícháni žáci od první do deváté třídy. Každý nejstarší žák se stal kapitánem družstva a měl na starosti všechny ostatní členy skupiny. Všechny skupiny se rozešly k plnění úkolů, které se nacházely v třídách prvního stupně, na chodbě před jazykovou učebnou a ve školní tělocvičně. Po postupném vyplnění všech disciplín si žáci vypracovali plakát, na kterém byli sepsáni členové, název skupiny i logo. Nakonec proběhlo v tělocvičně vyhlášení třech nejlepších skupin, které získaly sladkou odměnu. Zapsal Mgr. Jan Froněk strana 33

34 Úterý 25. června 2013 Dopoledne proběhlo v duchu výměny učebnic. Žáci odevzdali knihy, v nichž obsažené informace se snažili během školního roku osvojit a obdrželi nové učebnice, se kterými budou pracovat v následujícím školním roce. Odpoledne se konala pedagogická rada, na které došlo k uzavření prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2012/2013, k vyhodnocení plnění určených úkolů a ke stanovení nových úkolů souvisejících s ukončováním školního roku 2012/2013 a přípravou na školní rok 2013/2014. Středa 26. června 2013 Ve středu zela celá škola prázdnotou. V ranních hodinách odjely třídy na školní výlety. První a čtvrtá třída navštívila Geopark v Radvánovicích a zámek Hrubý Rohozec. Na zámku měli možnost vidět místnosti, které dříve sloužily jako obytné pokoje příslušníků původem francouzské hraběcí rodiny. strana 34

35 Druhá a třetí třída odjely společně na zámek v Mnichově Hradišti a navštívili historické centrum řemesel v Ostré. Pátá třída vyjela na školní výlet do nedalekých Poděbrad, kde je čekalo sportovně-historické dopoledne. Dne se sešla u školy 5. třída, aby vyrazila na školní výlet. 14 žáků cestovalo vlakem do Poděbrad, kde je čekal bohatý program. První zastávkou byla posilovna, kde jim pan majitel Luboš Černý ukázal, jak se na všech strojích cvičí a k čemu jsou tyto cviky potřebné. Každý žák si mohl všechny cviky na vlastní tělo vyzkoušet. Následně jsme vyrazili do místní Základní školy Václava Havla, kde jsme jejich třetí třídu naučili, jak se hraje s Bobowhackers a oni nám na oplátku zazpívali a naučili nás dvě pohybové hry. Poté jsme vyrazili na procházku po Poděbradech. Podívali jsme se k rozvodněnému Labi, na silniční most s výhledem na zámek a hydroelektrárnu, na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde jsme si zakoupili lázeňské oplatky a k Polabskému muzeu, kde jsme měli prohlídku dlouhodobé i krátkodobé expozice s komentářem zaměstnanců muzea. Následně jsme si zašli na oběd do místní pizzerie. Pak jsme si prošli lázeňský park, kde jsme si prohlédli významné budovy známé z televizního seriálu, květinové hodiny a výborně upravené plochy parku. Nakonec naše kroky zamířily na vlakové nádraží, odkud jsme směřovali zpět do Rožďalovic. Všem se výlet velice líbil. Zapsal Mgr. Jan Froněk strana 35

36 Šestá třída v rámci školního výletu procestovala velkou část okresu Nymburk. S ohledem na nepříliš příznivé počasí byl program třídního výletu proti plánu mírně upraven. Nejdříve žáci navštívili Polabské muzeum v Poděbradech, kde se kromě stálých expozic seznámili s aktuální výstavou o spojařské technice v bývalé ČSLA. Po následné prohlídce města žáci relaxovali v solné jeskyni a po obědě se přesunuli do Loučeně. Zde v zámeckém parku absolvovali všechny labyrinty a bludiště, která jsou zde k dispozici a výlet zakončili turnajem v ruských kuželkách. Vítězem v jednotlivcích se stal M. Kašpar, v soutěži družstev zvítězili chlapci. Přes nepřízeň počasí se výlet vydařil. Zapsal Jiří Rejsek strana 36

37 Dne byl uskutečněn závěrečný výlet 7. třídy. Bez dlouhého přemýšlení jsme se rozhodli, že se vydáme do hlavního města České republiky Prahy. Prvotním cílem naší výpravy bylo Národní technické muzeum. Zde jsme měli možnost vidět mnoho expozic, které poukazovaly na vývoj techniky v našich dějinách. Nahlédli jsme tak například do části stavitelství, dopravy, astronomie, tiskařství či fotografického ateliéru. Druhým zastavením bylo kino Cinema city, kde jsme viděli námi vybraný 3D film Univerzita pro příšerky. Po filmu jsme se prošli v centru po významných památkách, kde jsme měli možnost vidět například Stavovské divadlo, Staroměstskou radnici s orlojem či Týnský chrám. Naším posledním zastavením bylo Muzeum voskových figurín a následně i Muzeum tortur. Zde jsme se vyfotili se známou filmovou, sportovní či hudební hvězdou a v Muzeu tortur si připomněli hrdelní právo, o kterém jsme si povídali v hodinách dějepisu. Výlet se nám všem líbil, každý si jistě přišel na své. Již nyní se těšíme na další společnou akci a proto po prázdninách brzy na viděnou! Zapsala Mgr. Martina Zacharníková Dne se třídy ZŠ a MŠ G. A. Lindnera vypravily na výlet. Osmá třída si za svůj cíl vybrala hlavní město Prahu. Konkrétně jím měl být vyšehradský hřbitov Slavín a muzeum čokolády. Vzhledem k tomu, že časného rána všechny probudilo dopadání těžkých kapek deště na okenní parapet, první část výletu byla pozměněna. Žáci si jako náhradní program vybrali výstavu s názvem Moje cesta, která probíhá v prostorách holešovického Výstaviště. Posláním výstavy bylo ukázat rozdíl mezi životem zdravého a handicapovaného člověka. V jednotlivých částech pavilonu, kterými byly např. bezbariérový byt, instruktážní video se znakovou řečí či temná místnost věnovaná zrakovým postižením, měli žáci příležitost vyzkoušet si modelové situace, s jimiž se handicapovaný člověk běžně setkává. Druhou část výletu jsme strávili v muzeu čokolády, v Čokoládovém domě. Spolu s paní průvodkyní se žáci nejdříve věnovali historii čokolády, jejímu zpracování a dozvěděli se mnoho zajímavostí z tohoto sladkého světa. V rámci prohlídky jsme shlédli výrobu pralinek, které jsme vzápětí mohli ochutnat. strana 37

38 V závěru jsme měli možnost použít čokoládu jako výtvarný materiál a každý jsme si domů odnesli vlastní čokoládový obraz. I přesto, že je většinou na školní výlety pohlíženo jako na událost se svazujícím programem nebo naopak s neorganizovanou zábavou, dnes měli žáci možnost naučit se novým věcem prostřednictvím hry. Žákům se program líbil a výstavu Moje cesta Vám doporučují k návštěvě. Zapsal Roman Kotlář ml. a Mgr. Jana Červenková Čtvrtek 27. června 2013 Dopoledne se konala generálka školní akademie a žáci měli možnost naposledy vypilovat svá vystoupení. Slavnostní akademie se konala od 17 hodin v sále Radnice. Akci uváděly Barbora Táborská a Eliška Kulichová z osmé třídy. V závěru akademie byla starostou Rožďalovic panem Petrem Kapalem předána ocenění za nejlepší absolventské práce, kterými v letošním roce byly digitální fotoaparáty, které obdrželi Marie Šmelhausová a Martin Košťák. strana 38

39 Na čtvrtek připadl Den památky obětí komunistického režimu. Seznamte se prosím s kampaní Proti ztrátě paměti, která připomíná zločinnou podstatu komunistického režimu a varuje před jejím zlehčováním. Zločinnou podstatu komunistického režimu a jeho dopad na životy občanů bývalé ČSSR připomene kampaň Proti ztrátě paměti, kterou připravila společnost Člověk v tísni. Cílem je upozornit na to, že se stále silněji prosazuje příliš smířlivý a relativizující pohled na naši komunistickou minulost. Zároveň kampaň vzdává úctu obětem komunistického režimu a těm, kdo mu aktivně vzdorovali. Aktivity Proti ztrátě paměti vyvrcholí 27. června, kdy si připomínáme výročí popravy dr. Milady Horákové. Jsme přesvědčeni, že nostalgické vzpomínání na komunistický včerejšek a hledání jeho pozitiv nám nic dobrého nepřinese. Současnost jistě není jednoduchá, demokracie a otevřená ekonomika přinášejí vedle výhod také problémy, s nimiž je třeba se každý den potýkat. To však neznamená, že bychom se měli inspirovat zločinným režimem. Ten by nám měl naopak sloužit jako trvalé varování, říká Karel Strachota, ředitel projektu Příběhy bezpráví, v jehož rámci kampaň probíhá. O aktuálnosti tématu kampaně svědčí mj. letošní výsledky výzkumu agentury STEM, podle kterých si pouhých 46 % občanů České republiky myslí, že předlistopadový režim byl horší než ten současný). Stejně tak výzkum pro společnost Člověk v tísni ukázal výrazný nárůst počtu studentů, kteří hodnotí lépe život v bývalé ČSSR než život v současnosti. Organizátoři kampaně Proti ztrátě paměti se proto snaží zapojit do debaty co nejširší veřejnost. Na mohou lidé podepsat memorandum, které přibližuje smysl kampaně, a případně připojit osobní prohlášení. Je zde zároveň zveřejněna brožura O komunistických časech, která reaguje na zavádějící teze o minulém režimu (např. o členství v KSČ, o sociální spravedlnosti, o práci pro všechny a levném zboží). V Národním divadle v Praze se 27. června v dopoledních hodinách uskuteční projekce dokumentu Ztráta paměti režiséra Milana Maryšky pro 900 studentů. Odpoledne bude na Tylově náměstí na místě tradičních farmářských trhů otevřeno Tržiště paměti, kde budou pamětníci komunistických persekucí sdílet své zkušenosti s návštěvníky. Účast potvrdil např. biskup a bývalý disident Václav Malý, hokejista a bývalý politický vězeň Augustin Bubník, Konfederace politických vězňů, občanské sdružení potomků politických vězňů Dcery 50. let, Moravskoslezský svaz PTP a další. Připojí se také známé osobnosti jako např. Bára Hrzánová, Jaroslav Hutka, Jan Potměšil, Jan Hřebejk nebo Helena Třeštíková. Tržiště paměti bude otevřeno od 12:30 do 18:00 hodin. strana 39

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY leden 2012 V Rožďalovicích dne 2. února 2012 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KRONIKA Programu Školka blízká přírodě Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou Mohylová 1964 155 00 Praha 5 Vypracovaly: Mgr.

KRONIKA Programu Školka blízká přírodě Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou Mohylová 1964 155 00 Praha 5 Vypracovaly: Mgr. KRONIKA Programu Školka blízká přírodě Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou Mohylová 1964 155 00 Praha 5 Vypracovaly: Mgr. Helena Zdrubecká Ing. Hedvika Malečková O PROGRAMU ŠKOLKA BLÍZKÁ PŘÍRODĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni

VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni Projekt Příběhy bezpráví: Příběhy bezpráví jsou projektem vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více