VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září

2 Obsah Základní údaje o škole str. 3 Údaje o školské radě str. 4 Přehled oborů vzdělání SZŠ str. 5 Přehled oborů vzdělání VOŠZ str. 6 Údaje o jednotlivých součástech školy prezentované v číslech str. 7 Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií str. 8 Údaje o přijímacím řízení str. 9 Celkový přehled personální situace str. 10 Přehled zaměstnanců školy (vyučující) str. 11 Zkratky vyučovaných předmětů str. 13 Přehled zaměstnanců školy (THP) str. 14 Další vzdělávání pedagogických pracovníků str. 15 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str. 21 Zhodnocení dalších aktivit školy str. 24 Údaje o výsledcích inspekční činnosti str. 28 Základní údaje o hospodaření školy str. 29 Minimální preventivní program a jeho zhodnocení str. 30 Výroční zpráva Domova mládeže při SZŠ a VOŠZ str. 39 Vlastní hodnocení školy str. 45 Zhodnocení a závěr str. 56 Schválení školskou radou str. 57 Přílohy str. 58 2

3 Základní údaje o škole Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 je státní škola s právní subjektivitou. Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Sídlo: Merhautova 15, Brno Lipová 18, Brno (odloučené pracoviště) URL: Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Zřizovací listina č.j. 98/40 ze dne ve znění Dodatku č.1 č.j. 85/2 ze dne 23. února 2006 Ředitelka školy: Bydliště: RNDr. Milada Odstrčilová, Milady Horákové 7, Brno Školy a školská zařízení, jejichž činnost škola vykonává: Střední zdravotnická škola, Merhautova 15 IZO Vyšší odborná škola zdravotnická, Merhautova 15 IZO Domov mládeže, Lipová 16 IZO Školní jídelna, Lipová 16 IZO Celková kapacita Střední zdravotnické školy je 700 žáků. Celková kapacita Vyšší odborné školy zdravotnické je 490 studentů. Celková kapacita Domova mládeže je 128 žáků. Celková kapacita školní jídelny je 380 stravovaných. 3

4 Školská rada V měsíci září 2006 proběhly na pracovišti Lipová doplňkové volby zástupce studentů do školské rady při SZŠ. Složení školské rady je následující: Školská rada při SZŠ Ing. Milan Venclík 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje MUDr. Daniel Rychnovský ředitel nemocnice Milosrdných bratří, Brno Pavel Ježo žák třídy F3.A (pracoviště Lipová) Mgr. Oldřich Brož otec žáka ze třídy AZT 2 (pracoviště Merhautova) Mgr. Ilona Šusterová vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů (pracoviště Lipová) Antonín Hrůza vyučující odborných předmětů a vedoucí praktického vyučování oboru zubní technik (pracoviště Merhautova), předseda Školská rada při VOŠZ Prim. MUDr. Rudolf Havránek Simona Stašová studentka studijní skupiny DOT 2 (pracoviště Merhautova) Mgr. Blanka Dočkalová vyučující odborných předmětů oboru oční technik (pracoviště Merhautova), předseda Během školního roku 2006/2007 proběhla dvě zasedání každé školské rady zvlášť. Na prvním zasedání, které proběhlo v říjnu, byla schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006, vnitřní řád školy a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání na SZŠ i VOŠZ. Na druhém zasedání, které proběhlo v květnu, byl projednán rozpočet školy na rok 2007, byly schváleny změny v podmínkách snížení školného z prospěchových důvodů na vyšší odborné škole zdravotnické, dále byli členové seznámeni s inspekční zprávou, s koncepcí rozvoje školy a jejími perspektivami. V průběhu školního roku školské rady nemusely řešit žádné stížnosti a připomínky. 4

5 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Střední zdravotnická škola M Specializace ve zdravotnictví M / 001 Dietní sestra dobíhající obor denní studium délka vzdělávání 4 roky J Ošetřovatelství J / 004 Zubní instrumentářka denní studium délka vzdělávání 2 roky M Ošetřovatelství M / 008 Nutriční asistent denní studium délka vzdělávání 4 roky M Laborant ve zdravotnictví M / 001 Zdravotní laborant dobíhající obor denní studium délka vzdělávání 4 roky M / 002 Farmaceutický laborant dobíhající obor denní studium délka vzdělávání 4 roky M / 005 Laboratorní asistent denní studium délka vzdělávání 4 roky M Technik ve zdravotnictví M / 001 Zubní technik dobíhající obor denní studium délka vzdělávání 4 roky M / 007 Asistent zubního technika denní studium délka vzdělávání 4 roky M / 006 Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka denní studium délka vzdělávání 4 roky Výše uvedené obory jsou zařazeny do sítě škol pod č.j /

6 Vyšší odborná škola zdravotnická N Specializace ve zdravotnictví N / 004 Diplomovaný radiologický asistent dobíhající obor studium denní délka vzdělávání 3 roky N / 005 Diplomovaný asistent hygienické služby dobíhající obor studium denní délka vzdělávání 2,5 roku N Technik ve zdravotnictví N / 002 Diplomovaný zubní technik studium denní délka vzdělávání 3 roky N / 003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka délka vzdělávání 3 roky studium denní N / 003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka studium dálkové délka vzdělávání 3 roky N Laborant ve zdravotnictví N / 003 Diplomovaný zdravotní laborant studium denní délka vzdělávání 3 roky N / 004 Diplomovaný farmaceutický asistent studium denní délka vzdělávání 3 roky N / 004 Diplomovaný farmaceutický asistent studium dálkové délka vzdělávání 3 roky Výše uvedené obory jsou zařazeny do sítě škol pod č.j /

7 Údaje o jednotlivých součástech školy prezentované v číslech Obory vzdělání Střední zdravotnické školy Ročník denní vzdělávání jiné formy vzdělávání Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem Dvouleté obory vzdělání Střední zdravotnické školy Ročník denní vzdělávání jiné formy vzdělávání Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem Obory vzdělání Vyšší odborné školy zdravotnické Ročník denní vzdělávání jiné formy vzdělávání Počet skupin Počet studentů Počet skupin Počet studentů celkem Domov mládeže Sídlo Lipová 16 Celková kapacita 128 Počet ubytovaných 126 Počet ložnic 54 Počet studoven 1 Kroužky na DM Zaměření kroužků Počet Umělecké 2 Sportovní 2 Jiné 2 Celkem 6 Další volnočasové aktivity DM Návštěvy divadel, mikulášská nadílka, vánoční večeře, návštěva ohňostrojů. Besedy cestopisné, s lékařskou tematikou. Hudební a zábavné večery, účast na charitativních akcích. Individuální sport - cvičení v posilovně, hry na hřišti. Školní jídelna - počet zapsaných strávníků k Žáků školy 258 Žáků jiných škol 0 Pracovníků školy 73 Cizích strávníků 0 Celkem 331 7

8 Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií Výsledky maturitních zkoušek na Střední zdravotnické škole Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní forma ostatní formy celkem Výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých oborech SZŠ Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Zubní technik Dietní sestra Farmaceutický laborant Zdravotní laborant Výsledky závěrečných zkoušek na Střední zdravotnické škole Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Zubní instrumentářka Výsledky absolutorií na Vyšší odborné škole zdravotnické Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní forma ostatní formy celkem Výsledky absolutorií v jednotlivých oborech VOŠZ Obory vzdělaní Počet studentů konajících zkoušku Nepřipuštěni ke zkoušce Diplomovaný asistent hygienické služby 23 0 Diplomovaný radiologický asistent 53 0 Diplomovaný zubní technik

9 Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení proběhlo do denních forem těchto oborů vzdělání Obor vzdělání 1.kolo - počet další kola - počet Celkem počet Kód Název přihlášených zúčastněných přijatých přihlášených zúčastněných přijatých přijatých nepřijatých M/005 Laboratorní asistent Oční technik bez získání způsobilosti M/006 zdravotnického pracovníka M/008 Nutriční asistent M/007 Asistent zubního technika J/004 Zubní instrumentářka N/002 Diplomovaný zubní technik N/003 Diplomovaný zdravotní laborant N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent N/41 Diplomovaný nutriční terapeut celkem

10 Celkový přehled personální situace v přepočteném počtu Počty pracovníků školy Útvar Funkce Počet na SŠ Počet na VOŠ ředitel 0,5 0,5 učitel 64,36 29,75 Pedagogičtí pracovníci v tom zástupce ředitele 2 2 asistent pedagoga 2,75 vychovatel 6 celkem 73,61 30,25 Nepedagogičtí pracovníci 27,53 10,85 Kvalifikace a aprobovanost Učitelé na SŠ Odborná kvalifikace v % 92,2 Aprobovanost v % 98 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Učitelé na SŠ Učitelé na VOŠ Ostatní Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy do 35 let 3,25 7,66 4,82 2, let 3,38 20,62 2,56 10, nad 50 let 4,25 17,86 5,84 3,12 0 1,75 Důchodci 1,25 6,59 0 1, Celkem 12,13 52,73 13,22 17,03 0 2,75 PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH - údaje o pracovnících školy fyzický kvalifikace, dosažené věková struktura počet specializace vzdělání let nad 50 let důchodci výchovný aprobacepedagogika 2 poradce VŠ školní metodik semináře 3 prevence v pedag. centru VŠ, SŠ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Typ kurzu/školení Počet zúčastněných Funkční studium Školský management 1 PC Interaktivní tabule a alternativní zařízení 3 Odborná školení zubních techniků 6 Odborná školení vyučujících anatomie a fyziologie 1 Školení k nové maturitě 9 Odborná školení očních techniků 2 Počítačová školení 19 Odborná školení o zdravé výživě 2 Jazyková školení a semináře 8 Seminář pro vyučující oboru farmaceutický a zdravotní laborant 5 Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru 31 Různé

11 Seznam interních zaměstnanců Vyučujícící pracoviště Merhautova Titul Příjmení Jméno Vzdělání Vyučované předměty MUDr. Balharová Jana VŠ KLD Mgr. Čechová Renáta VŠ krm,prt,zsp Mgr. Dočkalová Blanka VŠ BRO,opl,col,NAZ Mgr. Horáková Jana VŠ IKT,MAT,vyt PhDr. Horáková Vladimíra VŠ mat. dovolená Mgr. Houšková Ivana VŠ BTE,col,NAZ,TEC,opl Hrůza Antonín SŠ prt,zsp Huták Jan SŠ,PSS PRT, zsp DIS. Chromcová Eva VOŠ TPP, vlv, lev Mgr. Ireinová Renáta VŠ FYZ,MAT,SE_M Bc. Janovský Jaroslav VŠ col,gvo,opl MVDr. Kadlecová Petra VŠ FYV,MEH,MIH,ZEH Mgr. Kalhousová Iveta VŠ PSY,ZPK Bc. Koudelková Adriana VŠ dip,lev1,lev Krylová Věra SŠ krm Mgr. Křížová Andrea VŠ LEV, ndp Loukotová Renáta SŠ LEV,pp,tpp Mgr Mašlaň Michal VŠ ANJ RNDr. Mičánková Eva VŠ TEV,tvad PhDr. Miloševičová Karla VŠ LAJ,OLJ,OLT Bc. Najman Ladislav VŠ col,opl,opp,pro,tec PhDr. Nováčková Světluše VŠ ANJ Mgr. Novotná Kateřina VŠ CJL,OBN RNDr. Odstrčil Jaroslav VŠ BCH,BIO Mgr. Odstrčilíková Andrea VŠ BIO,CHE RNDr. Odstrčilová Milada VŠ BIO Pařezová Marie SŠ lev1,dip Mgr. Pekárková Blanka VŠ Zsp Remešová Milada SŠ pp,tpp Mgr. Richtrová Luďka VŠ CJL, DEJ,OBN Mgr. Rutrle Miloš VŠ BRO,BTE,col,PRO Mgr. Řezníčková Helena VŠ BIO,prp,SOM,SST,VZVZ,ZVZ Ing. Sedláček Břetislav VŠ IKT,VYT PhDr. Sumová Radmila VŠ NEJ Mgr. Svoboda Jan VŠ TEV Široká Helena SŠ lev,pp,tpp Bc. Štarhová Dana VŠ dip,lev,pp,tpp Mgr. Šudomová Sylva VŠ CHE,MAT Tesařová Milena SŠ rad Mgr. Třísková Danuše VŠ ANJ Valášková Eva SŠ krm,prt,zsp Mgr. Vyplašilová Dana VŠ NEJ Žižlavský Ivan SŠ krm,prt 11

12 Vyučující pracoviště Lipová Titul Příjmení Jméno Vzdělání Vyučované předměty Andresová Jarmila VŠ ANJ PharmDr. Balšíková Jana VŠ PŘL Mgr. Bartošík David VŠ PŘL PharmDr. Binková Vlasta VŠ FGN, PŘL MUDr. Bohatý Martin VŠ AFY,MEH,PKN,ZDP PaedDr. Bradáč Alois VŠ FYZ RNDr. Brázdová Vlasta VŠ FGN Mgr. Darmopilová Jolana VŠ DEJ,OBN Mgr. Dobrovolná Eva VŠ CJL,NEJ Mgr. Fischerová Pavla VŠ BIO,TEV Frolková Jitka VŠ ANL,MAT Mgr. Havlová Veronika VŠ IKT,MAT,VTI Mgr. Herberová Květoslava VŠ ANL, LAT Hladíková Lenka SŠ HHT,LAT RNDr. Hradilová Milada VŠ INT,VLM Kalábová Jarmila VŠ KLB Kolínský Jiří VŠ ANL,CHL,LAT MUDr. Kotzianová Milena VŠ PRP,SOM Mgr. Krejčí Jana VŠ ANJ,CJL RNDr. Lojdová Eva VŠ CHB,CHE, ANL MVDr. Mráz Petr VŠ HHT,LAT RNDr. Nezbeda Pavel VŠ KLB PhDr. Ondroušková Hana VŠ NEJ, PSY Mgr. Radoničová Zdeňka VŠ CJL,LAJ RNDr. Sedláčková Zdeňka VŠ BIO,CHE Mgr. Sedláková Dana VŠ KLB,INT Mgr. Sezemská Kateřina VŠ ANJ PharmDr. Sládková Irena VŠ FKL,PŘL Mgr. Smutná Eva VŠ CJL,NEJ Mgr. Smýkalová Radka VŠ MAT, IKT PharmDr. Stehlíková Hana VŠ FKL,PŘL Mgr. Suchánek Ivo VŠ OBN,TEV Mgr. Šusterová Ilona VŠ FYC,CHE,ACH Vychovatelky DM Titul Příjmení Jméno Vzdělání Pracovní funkce Coufalová Eva SŠ pomocná vychovatelka Ing. Hamšíková Hana VŠ vychovatelka Houšková Marie SŠ vedoucí vychovatelka Jimramovská Jarmila SŠ vychovatelka Králíková Eva SŠ pomocná vychovatelka Mgr. Paděrová Ivona VŠ vychovatelka Prokopová Milena SŠ pomocná vychovatelka PaedDr. Quittová Alexandra VŠ vychovatelka Skalníková Miroslava SŠ vychovatelka Střítecká Milada SŠ vychovatelka 12

13 Zkratky vyučovaných předmětů Pracoviště Merhautova AFY Anatomie a fyziologie ANJ Anglický jazyk BCH Biochemie BIO Biologie BRO Brýlová optika BTE Brýlová technika a estetika CJL Český jazyk a literatura col Cvičení v optických laboratořích DEJ Dějepis dip Dietologická praxe FYV Fyziologie výživy FYZ Fyzika FZT Fyzioterapie GVO Geometrická a vlnová optika CHE Chemie che Chemie_cvičení IKT Informační a komunikační technologie KLD Klinická dietologie LAJ Latinský jazyk LEV Léčebná výživa lev1 Léčebná výživa_cvičení 1 LTV Léčebná tělesná výchova MAT Matematika MEH Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena MIH Mikrobiologie a hygiena NAZ Nauka o zraku naz Nauka o zraku_cvičení NEJ Německý jazyk OBN Občanská nauka OLJ Odborný latinský jazyk OLT Odborná latinská terminologie opl Optické laboratoře OPP Optické přístroje opp Optické přístroje_ cvičení PLE Preventivní lékařství pp Příprava pokrmů PRO Přístrojová optika pro Přístrojová optika_cvičení prp První pomoc cvičení PRT Protetická technologie PSY Psychologie rad Cvičení v radiodiagnostice SE_M Seminář z matematiky SOM Somatologie SST Somatologie a stomatologie STO Stomatologie TEC Technologie TEV Tělesná výchova TPP Technologie přípravy pokrmů tpp Technologie přípravy pokrmů_cvičení tvad Tělesná výchova a didaktika vyt Výpočetní technika VZVZ Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví ZEH Základy epidemiologie a hygieny ZPK Základy psychologie a komunikace ZPV Základy přírodních věd zsp Zhotovování stomatologických protéz ZVZ Základy veřejného zdravotnictví Pracoviště Lipová AFY Anatomie a fyziologie ACH Analytická chemie ANJ Anglický jazyk ANL Analýza léčiv BIO Biologie CJL Český jazyk a literatura DEJ Dějepis FGN Farmakognozie FKL Farmakologie FYC Fyzikální chemie FYZ Fyzika HHT Histologie a histologická technika CHB Chemie a biochemie CHE Chemie CHL Chemie léčiv IKT Informační a komunikační technologie INT Instrumentální technika KLB Klinická biochemie LAJ Latinský jazyk LAT Laboratorní technika MAT Matematika MEH Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena NEJ Německý jazyk OBN Občanská nauka PKN Patologie a klinika nemocí PRP První pomoc PŘL Příprava léčiv SOM Somatologie TEV Tělesná výchova VTI Výpočetní technika a informatika ZDP Zdravotnické potřeby 13

14 Technicko hospodářští pracovníci pracoviště Merhautova Příjmení Jméno Vzdělání Pracovní zařazení Balabánová Jana SŠ účetní Bílková Klára SŠ knihovnice Čermáková Helena SŠ stud. referentka Házová Marie SŠ účetní Holata Vítězslav SŠ školník, údržbář Hudaň Petr SŠ školník, údržbář Jakubíková Dagmar uklizečka Jedounková Františka uklizečka Kotková Šárka SŠ asistentka Macíková Veronika SŠ asistentka Možná Zdenka SŠ sekretářka Najmanová Hana SŠ referentka Nedomová Jitka SŠ referentka PAM Pospíšilová Jindřiška SŠ správkyně Sabáčková Bohumila vrátná Ševčíková Miluše uklizečka Šumberová Zdena vrátná Zemanová Jaroslava uklizečka Zeman Emil SŠ správce sítě Technicko hospodářští pracovníci pracoviště Lipová Příjmení Jméno Pracovní zařazení Brodová Iveta pomocná kuchařka Drabálková Jana vrátná škola Hašková Ing. Lenka VŠ ekonom Hladká Hana opravářka prac. oděvů Jílková Alena kuchařka Krejčí Vladimír údržbář škola Longinová Eva vrátná DM Menclová Jarmila kuchařka Mičínová Marie uklízečka Michalová Jana kuchařka Močičková Jana uklízečka Musilová Marie vrátná DM Nedomová Eva SŠ pokladní-ref. Nedomová Jitka SŠ personální odd. Pilátová Jiřina SŠ referentka strav.provozu Procházková Eva uklízečka Rendová Drahomíra SŠ asistentka Růčka Pavel údržbář DM Suchánková Marie pomocná kuchařka Škůrková Anna SŠ studijní referentka Švestková Milena SŠ asistentka Tejralová Jarmila uklízečka Zedníčková Danuše vrátná škola 14

15 Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2006/2007 pracoviště Merhautova Jméno Vzdělávání, semináře, školení Osvědčení Organizace Akreditace MUDr. Jana Balharová Doplňkové pedagogické vzdělání diplom Newton College MŠMT Potravinové doplňky ve výživě ano FINCLUB Růst a vývoj vzhledem k výživě LF MU Brno Události před narozením ano ČLK, CENAP Mgr.Renáta Čechová Kovokeramika Ivoclar potvrzení GAUDENT SANITARIA Mgr. Blanka Dočkalová Mgr. Ivana Houšková Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Interaktivní tabule a alternativní zařízení Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Odborné přednášky z optiky a optometrie Interaktivní tabule a alternativní zařízení Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Publikování na internetu Počítačová gramotnost P Nový zákon o úrazovém pojištění ne ano ne ne ano ne ano ano ano Mgr. Michaela Veselá, MV OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská Mgr. Michaela Veselá, MV OMEGA OPTIX OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská Mgr. Michaela Veselá, MV OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská OA a VOŠ obchodní, Brno, Pionýrská TSM spol. s.r.o. vzdělávací agentura Odborné přednášky OPTA ne Veletrh OPTA Antonín Hrůza Obráběcí nástroje pro ZT potvrzení RODENTICA CS spol. s.r.o Kovokeramika Ivoclar Inline potvrzení GAUDENT SANITARIA Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru ne Mgr. Michaela Veselá, MV na školních akcích Jan Huták pedagogické vzdělávání PdF UP Olomouc Eva Chromcová Mgr. Renáta Ireinová ICT projekt I, úroveň PO Metalokeramika Ivoclar Inline Enterální a parenterální výživa ICT projekt I, úroveň PO Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích ano ano ne OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská GAUDENT SANITARIA NCO NZO Brno OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská Mgr. Michaela Veselá, MV MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT Nová maturita - matematika ano CERMAT Praha, SSŠ Brno MŠMT Bc. Jaroslav Janovský Svět energie ano MŠMT Interaktivní tabule a alternativní zařízení Magisterské studium optometrie ano OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská LF MU Brno MŠMT 15

16 MVDr. Petra Kadlecová Mezinárodní soutěže ve Sdružení na podporu ano středoškolské odborné činnosti talentované mládeže ČR Mgr. Iveta Kalhousová Správní řád ne KÚ JMK Brno Bc. Adriana Koudelková Renáta Loukotová Mgr. Michal Mašlaň PhDr. Eva Mičánková PhDr. Karla Miloševičová Bc. Ladislav Najman PhDr. Světluše Nováčková Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Konference Asociace vyšších odborných škol Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích ne Mgr. Michaela Veselá, MV ne AVOŠ Praha ne Mgr. Michaela Veselá, MV Mezinárodní konference NT ano ČAS, sekce NT Granty a projekty ne KÚ JMK Brno Nové aspekty NT, mezinárodní konference Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Odborná konference OPTA 2007 Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích ano ne ne ne ne ne ne ne IDVPZ + ČAS Brno Mgr. Michaela Veselá, MV Mgr. Michaela Veselá, MV Mgr. Michaela Veselá, MV Mgr. Michaela Veselá, MV Mgr. Michaela Veselá, MV Společenstvo českých očních optiků Mgr. Michaela Veselá, MV Mgr. Kateřina Novotná Výkon funkce maturitního komisaře ano CERMAT MŠMT Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích ne Mgr. Michaela Veselá, MV RNDr. Jaroslav Odstrčil Nová maturita občanský a společenskovědní základ ano CERMAT + SSŠ Brno MŠMT Brána jazyků - ANJ ano EU, SSŠ RNDr. Milada Odstrčilová Školení do funkce metodik SSŠ Brno EU, MŠMT Konference Asociace vyšších odborných škol Funkční studium pro pedagogické pracovníky Management I. a II. ne AVOŠ Praha FF MU Brno Ředitel školy a informační systém ano atre, v.o.s. Legislativa a právní problematika ne Mgr. Michaela Veselá, MV odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Správní řád ne KÚ JMK Brno 16

17 Školení k nové maturitě Středisko služeb školám, Brno, Hybešova Konference ředitelů zdravotnických škol NCONZO Brno Mgr. Blanka Pekárková Obráběcí nástroje pro ZT potvrzení RODENTICA CS spol. s.r.o Mgr. Luďka Richtrová Mgr. Miloš Rutrle Mgr. Helena Řezníčková Ing. Břetislav Sedláček PhDr. Radmila Sumová Mgr. Jan Svoboda Bc. Dana Štarhová Kovokeramika Ivoclar potvrzení GAUDENT SANITARIA Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Školení hodnotitelů Nová maturita, český jazyk a literatura Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Pracovní setkání protidrogových preventistů Primární prevence drogových a jiných závislostí Vzdělávací program výchovného a kariérového poradenství Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti Pracovní setkání výchovných poradců ne ne Mgr. Michaela Veselá, MV Mgr. Michaela Veselá, MV ano Cermat MŠMT ne Mgr. Michaela Veselá, MV ano Skálův institut MŠMT ano ne ano ne NUOV Praha Mgr. Michaela Veselá, MV OA a VOŠ obchodní, Brno Pedag. psych.poradna, Brno Instruktor snowboardu ano Pedag. centrum Vysočina MOODLE- instalace a správa Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích ano ne OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská Mgr. Michaela Veselá, MV MŠMT Nová maturita - ITZ ano SSŠ Brno MŠMT Seminář k výuce německého jazyka Konference Kreativně k jazykové výuce ano PF MU Brno, katedra germanistiky Projekt SOCRATES Praha Sebehodnocení výuky cizích jazyků ano NIDV, pracoviště Brno Celostátní pracovní setkání učitelů zdravotních škol předmětu NEJ Kreativně ve výuce NEJ Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích ne SZŠ Brno, Jaselská 7/9 Österreich Institut Brno, Moravské náměstí Mgr. Michaela Veselá, MV ne Mgr. Michaela Veselá, MV MŠMT MŠMT 17

18 Mgr. Sylva Šudomová Mgr. Pavla Šumberová Milena Tesařová Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích ne Mgr. Michaela Veselá, MV Nová maturita - chemie ano CERMAT Praha, SSŠ Brno MŠMT MOODLE- instalace a správa Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích ano ne OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská Mgr. Michaela Veselá, MV MŠMT Bitmapová grafika ano AZ soft, s.r.o. MŠMT Jazykový kurz NEJ Mgr. Danuše Třísková Učit se anglicky může být zábavou i vzděláváním Aktivity, které obvykle nezklamou ano ano PF MU Brno, oddělení dalšího vzdělávání PF MU Brno, oddělení dalšího vzdělávání MŠMT MŠMT Eva Valášková Brusné prostředky, TF potvrzení RODENTICA CS spol.s.r.o. Kovokeramika Ivoclar GAUDENT SANITARIA Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru ne Mgr. Michaela Veselá, MV na školních akcích Mgr. Dana Vyplašilová Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru ne Mgr. Michaela Veselá, MV na školních akcích Školení hodnotitelů pro písemný projev maturitní zkoušky z NEJ ano CERMAT MŠMT Ivan Žižlavský Obráběcí nástroje pro ZT potvrzení RODENTICA CS spol. s.r.o Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích ne Mgr. Michaela Veselá, MV Kovokeramika Ivoclar Inline GAUDENT SANITARIA Rotační nástroje potvrzení RODENTICA CS spol.s.r.o. Brno, září 2007 Mgr. Iveta Kalhousová zástupkyně ředitelky školy 18

19 Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2006/2007 pracoviště Lipová Jméno Název vzdělávání, semináře, školení Osvědčení Organizace Akreditace PharmDr. Balšíková Jana Léčebná kosmetika ne NCONZO Brno Mgr. Darmopilová Jolana Nová maturita občanský a společenskovědní základ CERMAT Praha, ano SSŠ Brno MŠMT Počítač. kurz modul DTP ano PEF MZLU Brno MŠMT Mgr. Dobrovolná Eva Tabulkové kalkulátory ano Gym. M. Lercha MŠMT Nová maturita český jazyk ano CERMAT Praha, SSŠ Brno MŠMT Mgr. Herberová Květoslava Excel pro začátečníky ano SSŠ Brno MŠMT Seminář SAS MP-SOFT Brno MŠMT Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích ne Mgr. M.Veselá, MV Mgr. Fischerová Pavla Ekologická výchova ano Lipka Brno MŠMT Houšková Marie Semináře návykové látky Porad. Centrum Ing. Hamšíková Hana Excel pro začátečníky ano SSŠ Brno MŠMT MUDr. Kotzianová Milena Novinky v resuscitaci ano Čes. rada pro KPR Mgr. Krejčí Jana Nová maturita z angličtiny Anglické workshopy Sebehodnocení výuky cizích jazyků ano CERMAT Praha, SSŠ Brno Bell International MŠMT ano NIDV Brno MŠMT RNDr. Lojdová Eva Excel pro začátečníky ano SSŠ Brno MŠMT Počítač. kurz modul DTP ano PEF MZLU Brno MŠMT Nový zákoník práce ano NIDV Brno MŠMT Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích ne Mgr. M.Veselá, MV Mgr. Paděrová Ivona Excel pro začátečníky ano SSŠ Brno MŠMT Mgr. Sedláková Dana Pracovní den pro učitele KLB ano PC Ústí n.l RNDr. Sedláčková Zdeňka Význam pokusů při výuce CHE ano SPŠCH Brno Excel pro začátečníky ano SSŠ Brno MŠMT Počítač. kurz modul DTP ano PEF MZLU Brno MŠMT Bezpečnost při nakládání S chemickými látkami ano SPŠCH Brno Nové poznatky z genetiky ano PF MU Brno MŠMT PhDr. Ondroušková Hana PC-modul PV Tabulky ano Gym. M. Lercha MŠMT Mgr. Sezemská Kateřina Sebehodnocení výuky cizích jazyků ano NIDV Brno MŠMT Mgr. Šusterová Ilona Anglické workshopy Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického dozoru na školních akcích ne Bell International Mgr. M.Veselá, MV 19

20 Mgr. Stehlíková Hana Excel pro začátečníky ano SSŠ Brno MŠMT PharmDr. Sládková Irena Počítač. kurz modul DTP ano PEF MZLU Brno MŠMT Jimramovská Jarmila Počítač. kurz modul DTP ano PEF MZLU Brno MŠMT Mgr. Smutná Eva Počítač. kurz modul DTP ano PEF MZLU Brno MŠMT Mgr. Suchánek Ivo Legislativa a právní problematika odpovědnosti pedagogického ne Mgr. M.Veselá, MV dozoru na školních akcích Seminář učitelů TV ano MU FSS Brno MŠMT Brno, září 2007 RNDr. Eva Lojdová, zástupkyně ředitelky školy 20

21 Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech Spolupráce se Zdravotnickou školou v Srbsku v Kragujevaci - výměnné pobyty studentů oboru Zubní technik a Nutriční asistent Spolupráce s Lycée St. Andre ve Francii v rámci projektu "Do světa"- realizace týdenních výměnných pobytů studentů a pedagogického doprovodu Oboru oční technik a Diplomovaný oční technik za účelem srovnání vzdělávání v tomto oboru na obou školách Mimoškolní aktivity Sportovní kroužky, jazykové kroužky, kurz sebeobrany, fotografický kroužek Seznamovací kurz pro 1. ročníky SZŠ ve sportovně rekreačním středisku Kutiny Sportovní kurzy pro 2. ročníky SZŠ ve sportovně rekreačním středisku v Itálii a na Moravci Exkurze ve firmě NESTLÉ Česko s.r.o, závod Zora Olomouc účast studentů oboru Diplomovaný asistent hygienické služby Eligo Brno sušárna mléka účast žáků oboru Nutriční asistent Exkurze ve firmě Rodenstock v Klatovech obory Oční technik a Diplomovaný oční technik OPTA Brno 2007 účast studentů i vyučujících ne mezinárodním veletrhu oční optiky a optometrie obory Oční technik a Diplomovaný oční technik Veletrh HOSPIMedica Brno/Central Europe studenti Zubní technik Patologické muzeum ve Vídni žáci oboru Zdravotní laborant - exkurze Účast vyučujících oboru oční technik na celostátní dobročinné akci pro handicapované sportovce Eyes Open Exkurze do historických lékáren (Kuks, Praha), firem ZENTIVA, a.s., FAVEA Kopřivnice studenti oboru Farmaceutický laborant (asistent) Pragodent Praha exkurze studentů i pedagogů na stomatologickém veletrhu - obory Zubní technik a Diplomovaný zubní technik BVV Zdravotnická technika a rehaprotec obor Diplomovaný radiologický asistent - exkurze Návštěvy divadelních představení (Pan Kaplan má stále třídu rád) Návštěvy filmových představení (Skutečné mládí, Pýcha a předsudek) Návštěvy výstav a koncertů (Adamusovo trio) Přednáška Život s hluchoslepotou Přednáška Josefa Klímy Kriminalita mládeže Přednáška Klubu Diana Sdružení onkologicky nemocných a přátel Den dětí - sportovně turistická akce pro žáky střední zdravotnické školy Studentlab aktivní účast žáků oboru Zdravotní laborant formou prezentací 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2005/2006 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2006 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Charakteristika školy a jednotlivých oborů Organizační struktura Učební plány Počty žáků v oborech a ve třídách

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více