TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Říjen 2008 Číslo 10 Ročník XVIII Kamerový systém dohlíží zejména na prostor před školou Rozhodnutím rady města ze dne 21. dubna 2008 se město Trhové Sviny rozhodlo realizovat kamerový systém v našem městě firmou BACKER SECU- RITY, s.r.o., z Českých Budějovic, a to především z důvodu prevence ochrany veřejného pořádku, dohledu nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku. Kamerový systém dále přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku včetně odhalování přestupků. Po dohodě s bezpečnostní komisí, která je v našem městě zřízena, byly istalovány tři stacionární kamery na budovu základní školy ve Školní ulici. Kamery (jejichž celková cena je Kč včetně DPH) zachycují veškeré dění před základní školou, učilištěm a novinovým stánkem. Tento kamerový systém je spuštěn nepřetržitě i v noci, záznamy se ukládají na disk počítače a vyhodnocují se denně nebo dle potřeby. Městská policie má dále k dispozici další dvě varianty umístění kamerového systému - na Žižkově náměstí a do okolních ulic a u kulturního domu, instalace dalších kamer ovšem záleží na finančních možnostech města. Dále bych chtěl upozornit řidiče na možnost prozatímního parkování vozidel na místní tržnici ul. Dobrovského z důvodu rekonstrukce Žižkova náměstí. J. Junek, vedoucí Městské policie Celebrity se pilně připravují Po dvouleté odmlce přicházejí trhovosvinenští ochotníci s novým divadelním kusem. Tentokrát se divákům představí v nové konverzační komedii ze žhavé současnosti podle scénáře Antonína Procházky s názvem CELEBRITY s. r. o. Děj zavádí diváky do prostředí komerční televize, kde se natáčí nejsledovanější nekonečný seriál, jenž produkuje pseudohvězdy a pseudocelebrity. Kriminální zápletka se svědkem, kterého je třeba zařadit do programu na ochranu svědků a změnit mu identitu, pak děj zašmodrchává dokonale. Komedie Antonína Procházky s velkým humorem vypovídá o světě, v němž až z bulvárních časopisů zjistíme, kdo všechno je celebrita, kterou bychom měli znát, o světě, ve kterém je zločinec zákonem chráněn často lépe než jeho oběť, i o praktikách televizní zábavy, která - v zájmu sledovanosti - nabídne divákovi cokoli. Jednoduše o době, kterou dobře známe a nad kterou sice můžeme plakat, ale lepší je se jí raději smát. Upozornění: Tento pořad není vhodný pro pravidelné diváky nekonečných seriálů a reality show! Divadlo Otty Schwarzmüllera Vás srdečně všechny zve do Divadla v KD Trhové Sviny v pátek 14., v sobotu 15. nebo v neděli 16. listopadu Začátek vždy od hod. F. Herbst Výstava chryzantém a výpěstků patří k podzimu Již po dvaadvacáté se letos otevřela žumberská tvrz pro obdivovatelechryzantém. Výstava, kterou každoročně pořádá českobudějovický Český zahrádkářský svaz Chryzantéma, se letos uskutečnila ve dnech 11. a 12. října. K vidění byly nejen tyto překrásné podzimní květiny mnoha druhů, tvarů a barev, ale i zajímavá aranžmá z květin a sušin či netradiční odrůdy zeleniny, mezi něž například patří květák Amfora ze zahrady manželů Pesingerových. P. Vicková, foto P. Majerová PŘIPOMÍNAME Státní občané České republiky, kteří vlastní občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, vydaný do , jsou povinni si provést výměnu za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji do Žádost o vydání občanského průkazu občan přeloží nejpozději do na Městském úřadě TrhovéSviny oddělení občanských průkazů. 1

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA Usnesení XV. zasedání ZM, které se konalo 22. září Usnesení ZM č. 100/2008. ZM města rozhodlo nepořídit změnu ÚPnSÚ Trhové Sviny navrženou Mgr. F. Švepešem a Svinenským zvonem, o.s. Usnesení ZM č. 102/2008. ZM a) schválilo prodej nemovitého majetku města tj. budovy čp. 1191občanská vybavenost na st.p.č. 125/2 a této st. parcely číslo 125/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 303 m 2, v KÚ obci T.Sviny v ČR, Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, IČ b)rozhodlo, že prodej uvedeného nemovitého majetku města bude proveden za kupní cenu, zjištěnou znaleckým posudkem č /08 tj ,00 Kč. Usnesení ZM č. 115/2008. ZM ukládá MěÚ připravit výběrové řízení na realizaci rekonstrukce ulice Nové Město 1. a 2. etapa dle doporučení finančního výboru. Usnesení ZM č. 116/2008. ZM ukládá radě města při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2009 vytvořit finanční rezervu ve výši cca 10 mil. Kč na průběžné financování realizovaných dotačních titulů a klíčových akcí města. Usnesení ZM č. 117/2008. ZM souhlasí s žádostí města o pověření jiného vyvlastňovacího úřadu ve věci realizace stavby Přeložka silnice II/156 Trhové Sviny 1. etapa, kterou zaslalo Jihočeskému kraji dne Usnesení z 15. jednání RM, které se konalo 6. října Kanalizace Dělnická ulice. Usnesení č. RM 367/08. RM souhlasí s prodloužením kanalizace v Dělnické ulici v celém rozsahu dle návrhu. Tato investice bude zahrnuta do rozpočtu města na rok U jednotlivých přípojek bude použit stejný princip jako v ulici Stará Cesta. Vrt Lhotka HV 4. Usnesení č. RM 372/08. RM rozhodla podat žádost Postihy pro neplatiče povinného ručení se zpřísňují AKTUÁLNĚ Dnem 1. června 2008 vešla v účinnost novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tato novela přináší významné změny především v oblasti provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti. Od 1. ledna 2009 se zásadním způsobem zpřísňují postihy pro majitele a provozovatele vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení. Počínaje tímto datem budou v souladu s ustanovením 24c povinni majitelé a provozovatelé za každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) příspěvek ve výši Kč, dle druhu vozidla. Výše denní sazby podle druhu vozidla pro účely 24c odst. 2 Druh vozidla a denní sazba v Kč 1. motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3 / 20,- 2. motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3 / 30,- 3. osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 / 50,- 4. osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm3 / 70,- 5. autobus / 160,- 6. nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg do Trhovosvinenské Žižkovo náměstí dostalo svůj název na jaře roku 1929, kdy došlo k prvnímu úřednímu pojmenování částí města. V době jara národa obdrželo jméno hrdinného vojevůdce z nedalekého trocnovského dvorce. Stejné pojmenování nese dodnes, pouze v období protektorátu bylo dle nařízení přejmenováno na Viktoria HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ platz Náměstí vítězství. První větší úprava středu města po roce 1918 je poněkud spoře zaznamenána. Na některých dobových fotografiích se sice vyskytuje letopočet 1931, přičemž jde patrně o rok 1935, kdy se po 2 do OPŽP o poskytnutí finančních prostředků na akci Vrt Lhotka HV 4. Zpracování projektové dokumentace pro účely žádostí do ROP. Přístavba mateřské školy. Usnesení č. RM 373/08. RM rozhodla nechat zpracovat projektovou dokumentaci na půdní nástavbu na budovu MŠ v Budovatelské ulici a ukládá vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Usnesení č. RM 374/08. RM ukládá vypsat výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci z ROP na akce Půdní vestavba MŠ Trhové Sviny a půdní nástavbu na budovu MŠ v Budovatelské ulici. Jmenování členů školské rady. Usnesení č. RM 382/08. RM jmenovala za zřizovatele členy Školské rady při Základní škole v Trhových Svinech Mgr. Petra Dvořáka a Mgr. Františka Slípku. Smlouva o partnerství a spolupráci. Usnesení č. RM 385/08. RM schvaluje partnerskou smlouvu s Jihočeskou rozvojovou o.p.s. a Centrem pro komunitní práci jižní Čechy na přípravu a podání projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP T. Sviny. Bezúplatný převod objektu stálého lehkého pevnění. Usnesení č. RM 388/08. Na základě nabídky Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice, Úsek nemovité infrastruktury Č. Budějovice, rada města doporučuje ZM schválit bezúplatný převod objektu stálého lehkého opevnění v k.ú. Jedovary do vlastnictví města. Stanovení minimální nabídkové ceny pozemku za m2 na stav. parcelu. Usnesení č. RM 391/08. RM stanovila minimální nabídkovou cenu stavebního pozemku v Budovatelské ulici ve výši 700 Kč/m2. Úplné znění všech usnesení najdete na webových stránkách Ze zápisů ZM a RM zpracoval J. Steinbauer kg / 130,- 7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg / 300,- 8. speciální vozidlo / 80,- 9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg / 30,- 10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo / 40,- 11. ostatní vozidla / 60,- Tato novela zákona umožní ČKP na základě porovnání vozidel evidovaných v centrálním registru vozidel a pojištěných vozidel evidovaných v databázi ČKP vymáhat po vlastnících nepojištěných vozidel pojistné za období provozování vozidla v rozporu se zákonem, a to i soudní cestou. O získané prostředky se pak navýší zmíněny fond, čímž mohou být sníženy příspěvky pojistitelů do tohoto fondu. Tato změna možnosti vymáhat dlužné pojistné bude spojena i s osvětovou kampaní ve sdělovacích prostředcích. Cílem kampaně je apelovat na motoristy, aby předešli platbě příspěvku do garančního fondu tím, že si dají své věci do pořádku, dokud je čas. To znamená, že budou pravidelně platit povinné ručení, nebo své nepoužívané vozidlo vyřadí z registru vozidel. Od 14. října 2008 bude možné bližší informace získat na webové stránce Podoby Žižkova náměstí během času J. Hohenberger, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství převedení silnice z Českých Budějovic do Nových Hradů do správy státu začalo průběžně pracovat na její úpravě. Společně s touto akcí došlo i na průtah městem, který byl vydlážděn vídeňskou kostkou. V rámci stavebních úprav město zhotovilo chodníky a kanalizaci svým nákladem, což činilo okolo Kč.

3 Pochvalně se o tomto díle tehdy vyjádřil významný urbanistický pracovník Ivo Beneš při své pozdější návštěvě - Trhové Sviny konečně získaly městský vzhled. Další větší práce na úpravě náměstí byly započaty v březnu Projekt za cenu Kč vypracoval Fr. Konopa. Bylo provedeno odvodnění náměstí současně s kanalizací, kromě jiného bylo zavedeno nové veřejné osvětlení na deseti stožárech. Většinu prací provedli brigádnicky trhovosvinenští občané. Naposledy bylo ve větším rozsahu upraveno náměstí v roce 2000 v jihozápadní části. Stavbu provedla firma Building Ing. Miloše Kačenky za cenu Kč bez víceprací, které tvořily převážně opravy inženýrských sítí. Bylo provedeno nové dopravní řešení včetně parkovacích ploch v místech před spořitelnou, zároveň byly upraveny teplovodní šachty, vznikly nové sadové úpravy a drobná architektura. V těchto dnech se opravuje horní část náměstí. Úpravy navrhl stejně jako předchozí část Ing. arch. Zdeněk Urbanec, stavbu provádí firma Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby. Tato část bude včetně vozovky a parkovacích míst vydlážděna a rozšířena o chodníkovou římsu nad stávající opěrnou zdí. J. Čajan, foto archiv a Čajan 3

4 Kdo se podílí na platbách za vaše dítě v mateřské škole? Mateřská škola není vůbec laciná záležitost. V Evropě není obvyklé provozovat mateřské školy tak jako u nás s teplým celodenním jídlem a servisem, který známe. Každé dítě má u nás svůj ručníček, toaletní papír, své lehátko s ložním prádlem. Například v Německu si děti nosí své jídlo a nebo si na oběd Mateřská škola Slavče slavila narozeniny V naší mateřské škole proběhly oslavy k 40. výročí jejího založení. Součástí oslav bylo slavnostní otevření školní zahrady, která prošlaz dařilou rekonstrukcí. Akce byly připraveny jak pro děti, tak pro dospělé. Naši nejmenší slavili V,,zahradě plné překvapení, pekli v peci. Přijelo k nám divadlo Zvoneček s pohádkou, která byla přístupná pro starší kamarády i maminky. Dva dny v týdnu byla mateřská škola otevřena veřejnosti, absolventům a všem, kteří měli zájem si ji prohlédnout a zavzpomínat si nad kronikami školy. Sobota patřila setkání bývalých i současných zaměstnanců, hostů a všech, kteří mateřské škole pomáhají a spolupracují s ní.všechny dny oslav byly příjemné a radostné. Přeji naší mateřské škole do dalších let samé spokojené děti a jejich rodiče, nám zaměstnancům mnoho sil a elánu k realizaci našich plánů a změn, které nás čekají. J. Vráblíková, MŠ Slavče DROBNÉ INFO chodí domů, v Anglii ve školkách využívají k umývání dětí po celý den jeden navlhčený ručníček. V České republice stát hradí mzdy zaměstnanců. O neinvestiční náklady, to je v naší mateřské škole celkem 1030 Kč měsíčně na jedno dítě, se dělí rodiče a Město Trhové Sviny takto: rodiče školné 150 Kč, město Kč, dále rodiče hradí stravné: dopolední svačina 6 Kč, oběd 15 Kč, odpolední svačina - 5 Kč. Školné v jiných městech se obvykle pohybuje kolem 300 Kč za měsíc. Přestože školné je u nás Našimi hosty byl p. starosta Slavče p. Tripes, z města Trhových Svinů p. starosta Bušek a p. Kahounová K sobotnímu odpoledni patřilo i vystoupení našich dětí nízké, jsou naše mateřské školy hodnoceny odbornou inspekcí i veřejností jako nadstandardní nejen svým vybavením, ale i profesionálním přístupem zaměstnanců. Myslím si, že děti jsou pro rodiče i pro naše město prioritou, a proto bychom na nich neměli šetřit. Co do dětí vložíme, to se nám i vrátí. Přeji nám všem hodně společných radostných zážitků s dětmi. A. Felendová, ředitelka MŠ ŠKOLNÍ STŘÍPKY Sedmero o AIDS 1. AIDS je výsledek zničení obranného systému virem HIV. 2. U člověka, který je infikován virem HIV, nemusí docházet k onemocnění AIDS, ale přesto dál šíří virus HIV. 3. Hlavní způsob přenosu je sexuální styk, přenos krví a z pozitivní matky na plod. 4. Infekce se neomezuje jenom na tzv. rizikové skupiny, ale rozšiřuje se na nás všechny. 5. Ještě se nenašla žádná léčba ani vakcína. 6. Jedinou zbraní je zatím prevence. 7. Neber drogy nebo alespoň neužívej společné jehly a stříkačky a buď svému příteli věrná (popřípadě používej vždy prezervativ). Tak toto slyšeli žáci 9. ročníku ZŠ na závěr besedy s děvčaty dorostu ČČK z Č. Budějovic. Všichni svorně říkali, že se jim opět rozšířily vědomosti, někteří se věcně zapojili do diskuze a i studentky měly pěkný pocit z besedy. L. Bustová, učitelka ZŠ Gymnázium Trhové Sviny pořádá pro všechny zájemce z řad rodičů, žáků i veřejnosti v pátek 21.listopadu 2008 od do hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Základní informace o osmiletém studiu. Volný přístup do všech prostor školy. Zajímavé pokusy a ukázky. Tel.: Co nového v MAS Sdružení Růže? 1. září jsme uzavřeli 1. kolo výzvy o podávání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Přijali jsme 18 projektů s celkovým požadavkem na cca 6,5 mil. Kč. V současné době se projekty hodnotí a připravuje jejich pořadí k podpoře. Z přijatých projektů bude moci být podpořeno asi projektů (k rozdělení je připraveno cca 5,8 mil. Kč.). V současné době MAS připravuje 2. výzvu k podávání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Příjem projektů bude probíhat přibližně do poloviny ledna. V rámci této výzvy budou budou podporovány projekty zaměřené na rozvoj: Infrastruktury pro kvalitu vzdělávání Podmínek pro kultivací životního prostředí v obcích Konkurenceschopnosti cestovního ruchu Konkurenceschopnosti zemědělství Podmínek pro ochranu zdraví a majetku obyvatel Bližší informace a podmínky pro přípravu žádosti o dotaci budou zveřejněny na Dotazy zodpoví a konzultaci k Vašim záměrům poskytne : Zuzana Guthová Jarkovská, Žižkovo náměstí 107 (zadní trakt radnice), tel.: , , Z. Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže 4

5 V tyto svátky je již čas krátkého dne, čas mlh někdy i padajícího sněhu.hlavně je to ale čas vzpomínek na zemřelé a uctění jejich památky. Svátek Všech svatých připadá na den 1. listopadu. Vychází ze skutečné události. 13. května roku 609 zasvětili do té doby pohanský chrám Pantheon v Římě Panně Marii a všem mučedníkům.papežové později přesunuli tento svátek na 1. listopad. Svátek je vzpomínkou na zemřelé, kteří již dosáhli věčné blaženosti. Také se hovoří o keltských základech těchto svátků. Podle některých zpráv Keltové již před třemi tisíci lety opravdu uctívali poslední říjnovou noc a první listopadový den boha mrtvých Anwinna. Věřili, že mrtví se na počátku listopadu nakrátko vracejí mezi živé. Aby duchové nebloudili na cestě zpět do říše mrtvých, svítili jim na cestu lampičkami vydlabanými z kořenové zeleniny. Dušičky nebo také Památka všech zemřelých, připadají na druhý listopadový den. Letos jsem byl na poněkud neobvyklé dovolené a několik lidí mi navrhlo, abych o tom něco napsal do Trhovosvinenských listů. Rozhodl jsem se tedy po krátkém váhání, ač nejsem žádný psavec, že se o to pokusím. To váhání bylo proto, že zážitky z takové dovolené jsou podle mě z velké části nepřenositelné a nesdělitelné, ale musí se opravdu prožít. Přesto si ale myslím, že i tak by to pro některé čtenáře mohlo být zajímavé. Ta dovolená, o které píši, byla pouť do Santiaga de Compostela. Historicky je to jedna ze tří nejvýznamnějších křesťanských poutí, spolu s poutí do Jeruzaléma a do Říma a zároveň na ní chodilo nejvíce poutníků. Ve středověku asi ročně prakticky ze všech částí křesťanské Evropy. Já jsem o ní začal přemýšlet asi před 3 4 roky. Důvody, proč jít tuto pouť, jsou u různých lidí různé. Může to být věc víry, dík za překonané těžkosti v životě, věc kulturně historického pohledu, poznání cizí země a lidí, poznání sama sebe, určité zastavení v čase a přemýšlení o sobě i o životě a také poznání svých fyzických možností. U většiny lidí, a u mě to bylo také tak, je to určitě více těchto důvodů najednou. Ještě bych chtěl upřesnit význam slova pouť tak, jak se týká cesty do Santiaga. Toto slovo v nás většinou vyvolává představu procesí k nějakému svatému místu. V tomto případě je to ale tak, že každý jde svou vlastní pouť a až na ní se setkává s různými lidmi. Je daná trasa, ale ne čas, vzdálenost ani postupné cíle. Není to tedy žádná hromadná organizovaná záležitost. Cesta je jedna, ale každý si prožívá tu svou. Já jsem vycházel sám a teprve po cestě jsem potkával ostatní poutníky. Pro to, aby člověk dostal potvrzení, že pouť absolvoval, stačí ujít posledních 100 km do Santiaga pěšky, nebo ujet 200 km na kole. Protože jsem tuto cestu nešel kvůli potvrzení, ale kvůli cestě samé, rozhodl jsem se vyjít z francouzského městečka Saint Jean Pied de Port, přejít Pyreneje a severním Španělskem dojít do Santiaga. Je to cesta dlouhá asi 800 km (prameny udávají ) a měl jsem na ni vyhrazen měsíc dovolené. Cesta sama prochází nejprve horským terénem, potom následuje vyprahlá střední část s vinicemi a nakonec přímořská, již hodně zalesněná část. Po celé trase je spousta městeček a vesniček, většina velmi pěkných. V chudších oblastech zase takových, jaké u nás ani neznáme. Cesta prochází také většími městy jako je Pamplona, Logroňo, Burgas a Leon s ohromnými katedrálami. Ve všech městech jsou také Jsou vzpomínkou na ty, kteří věčné blaženosti nedosáhli a jejich duše ještě pobývají v očistci. Podle lidové víry vystupují v předvečer Dušiček z očistce duše zemřelých, aby si alespoň jednou v roce odpočinuly od muk. S tím souvisí řada pověr. Lampa se místo olejem naplnila máslem, aby si jím mohly duše zemřelých potřít spáleniny, které v očistci utrpěly. Rodina pila večer studené Svátek Všech svatých a Dušiček krásné a rozlehlé městské parky. Velice se mi po cestě líbily i kostelíky. Jsou většinou v románském stylu a jejich žlutohnědé kameny jakoby vyzařovaly slunce. I staré kamenné mosty byly úžasné. Také Milión kroků do Santiaga Španělé samotní byli opravdu vynikající. Zdravili, radili, pomáhali, fandili. Ubytování je ve speciálních ubytovnách (alberque), které slouží pouze poutníkům a jsou většinou velmi dobře zařízené. Je možné se zde vysprchovat, vyprat prádlo, uvařit, prostě všechno to základní, co člověk na takové cestě potřebuje. Cena za ubytování byla od 0 do 10 euro, podle toho zda byla ubytovna městská, církevní nebo soukromá. Tempo chůze si volí každý sám Můj průměr byl 30 km denně, největší denní vzdálenost byla 44 km, ale to uvádím jen pro ilustraci, nebyly to závody. Čas a vzdálenosti jsou totiž na této cestě jiné než normálně. Čas plyne v poutnickém rytmu jako široká řeka, cíl cesty není rozhodující, důležitá je sama cesta, která se vlastně stává cílem celé pouti. Po cestě člověk potkává další poutníky, chvíli jde člověk s někým z nich, potom sám, potom zase s jinými a tak dál po celou cestu, je to jen na vůli každého. Večery na ubytovně jsou spojené často se společným vařením a přátelskými diskusemi. Dorozumívací řečí je vesměs angličtina. Celkové ovzduší pouti je nádherné, velice přátelské, lidé si pomáhají, dělí se o jídlo i zážitky, dá se to velice těžko v dnešní hektické 5 mléko či se jím lidé postříkali, neboť pomáhalo k ochlazení duše. Konaly se průvody na hřbitovy, lidé navštěvovali hroby svých blízkých, zdobili je květy, věnci a svícemi. V tomto čase se slaví v anglosaských zemích a především v Americe svátek Halloween-svátek duchů. Vychází z keltské mytologie. Keltové se duchů, kteří měli možnost vyjít mezi živé, báli, a proto nosili různé masky, aby je duchové nemohli poznat. Halloween je původně svátkem pohanského nového roku (konec pohanského léta). Pravděpodobně má i návaznost na křesťanský svátek Všech svatých.tradičními znakytohoto svátku jsou speciálně vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Barvy jsou černé a oranžové. Objevují se tendence slavit tento svátek i u nás. Rozhodně k našim zemím ale více patří uctění památky mrtvých položením květin na hrob, zapálením svíčky, vzpomínkou na zemřelé, účastí na mších. Lidé uctívali své předky odedávna.myslím, že by také bylo správné, kdyby naši poslanci v parlamentu místo schvalování některých špatných zákonů uzákonili 1. listopad jako státní svátek.tento den je svátkem v 18 evropských zemích. Vzpomeňme v tyto dny, tak jako každoročně, na naše zemřelé. V. Heidinger době k něčemu přirovnat. Člověk zjistí, že chůze je opravdu lidská přirozenost a nevadí mu ani batoh se vším potřebným na zádech. Nálada a duchovní rozměr pouti opravdu dělá své. Toho všeho začíná trochu ubývat na posledních 100 km, kde se přidávají tzv. stokilometroví poutníci, kteří jdou většinou jen kvůli potvrzení o absolvování pouti. Proto těm, kdo by o této cestě uvažovali, doporučuji jít alespoň km, aby zažili atmosféru opravdové cesty a ne jen její konec. Důležité je rovněž kvalitní vybavení, hlavně boty, protože se jde většinou po kamenitých cestách. Cesta končí v Santiago de Compostela, ale já jsem si ještě vyšetřil čas na návštěvu mysu Finisterra (to již autobusem a jen konec pěšky, protože je to asi 100 km od Santiaga a času se mi již nedostávalo) který, jak už z názvu plyne, byl až do objevení Ameriky považován za konec světa. Dál už bylo jen moře a příšery v něm. Bylo to posvátné místo téměř všech přímořských národů od Mínojců, Féničanů, Řeků, Římanů, Keltů atd. až po středověké lidi. Je to velmi magické místo, které mě dostalo svou drsnou krásou a hlavně svou náladou natolik, že jsem tam na nejzápadnější části tohoto výběžku, přenocoval pod širým nebem a sledoval, tak jako mnoho našich předků, západ slunce do Atlantického oceánu. Pokud bych měl tuto moji cestu shrnout, byl to opravdu nezapomenutelný a velice silný zážitek na celý život. Poznal jsem část Španělska a pokud jdete pěšky a alespoň částečně se s lidmi dorozumíte (před cestou jsem se naučil i základy španělštiny, což mi velice pomáhalo, protože Španělé, hlavně ti starší, ve velké většině neumí žádnou cizí řeč), opravdu tuto zem a lidi poznáte v jejich normálním, ne jenom turistickém životě. Poznal jsem poutníky z celé Evropy. Z evropských zemí kromě Balkánu jsem potkal od Islandu po Itálii lidi ze všech států kromě Švýcarska. Potkal jsem poutníky z Kanady, Brazílie, Mexika, Peru, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Jižní Koreje, prostě celý svět. V neposlední řadě jsem poznal i sám sebe v někdy obtížných a určitě neobvyklých situacích. Jistě z mého článku cítíte nadšení, ale byla to opravdu nádhera, která jde těžko vyprávět, ale která se musí prožít na vlastní kůži. PS: Ještě vysvětlení k nadpisu. Pokud uvažuji, že můj krok má asi 80 cm, je těch kroků na 800 km opravdu 1 milión. Z. Valut

6 MC INFORMUJE Podzimní bazar oblečení v kulturním domě potěšil prodávající i nakupující Přestože na všech světových trzích přišla finanční krize a prodávající i nakupující nerozhodně přešlapují, výjimkou byl Bazárek podzimních a zimních potřeb a oblečení, konaný v klubovně kulturního domu. Již tradičně se shromáždilo opravdu velké množství krásných věcí, které bylo možno pořídit DIGITÁLNÍ KOUTEK Malý průvodce digitálním vysíláním aneb Jak si poradit s analogovou tmou (1. díl) Nastal čas vnést trochu digitálního světla do analogové tmy nejen kolem ČT-dvojky. V dnešním průvodci se nedozvíte žádné parametry a ani zde nepadnou názvy značek renomovaných výrobců televizorů či set top boxů. Parametry jsou totiž pouze na papíře a ten, jak je známo, snese všechno. Navíc dnešního zákazníka těmito parametry neohromíte, protože ho vůbec nezajímají. Stejně se všechno dělá v Číně. Pro zákazníka je důležité, co daný přístroj umí a jestli to, co si za své peníze koupí, vůbec doma využije. Proč vlastně přecházíme na digitální vysílání? Důvod je prostý. Parametry analogového vysílání se příliš nezměnily od dob jeho vzniku. V současné době již není možné je vylepšit tak, aby vyhovovaly moderním požadavkům. Analogové televizní vysílání bylo navrženo pro obrazovky, které měly 630 řádků, což se nezměnilo od samého počátku a změnit to ani nelze. Moderní velkoplošné LCD panely však umí řádků 1080, takže v plné kvalitě bude obraz vysílání vypadat tak krásně, jako fotka na vašem počítači. Jenže zastaralá analogová síť, takový objem informací prostě přenést nedokáže. Štěstím bylo už to, že standardizované analogové pásmo zvládlo barevné vysílání a poté stereo zvuk. Pro digitální KULTURA Slavíme 90 let od vzniku Československé republiky U příležitosti oslav 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky připravilo Městské kulturní středisko Trhové Sviny slavnostní varhanní koncert. Koncert nesoucí název ZPĚV SRDCE skladatele Jana Jakuba Ryby je syntézou varhanní hudby a slova, které se prolínají, vzájemně doplňují a umocňují, a vytvářejí tak celek silné působnosti a vzácné krásy. Jeho interprety jsou naši vynikající umělci, Vám dobře známí, kteří ve svém oboru patří k absolutní špičce. Sedm částí z vlastního životopisu J. J. Ryby zpracoval a přednese herec Divadla Za branou, Lyry Pragensis a host činohry Národního divadla Vladimír Matějček. Varhanní skladby J. J. Ryby zahraje a zazpívá Vladimír Roubal, regenschori Strahovského kláštera v Praze. Součástí koncertu je i Rybův hymnus Přijď, ó Duše Svatý a píseň Na Čechy na text Rybova současníka, obrozeneckého básníka Jana Nejedlého. V kostele Nanebevzetí P. Marie v Trhových Svinech se bude koncert konat v sobotu 8. listopadu 2008 v 19 hodin. Úvodem koncertu promluví starosta ing. Radislav Bušek. Závěrem pak místní pěvecký sbor ZUŠ zazpívá naši národní hymnu. Přijďte si s námi připomenout tento významný den pro naši republiku a pro nás všechny. F. Herbst vysílání není problém přenést například vícekanálový zvuk pro domácí kina. Navíc každý z nás zažívá i to, jak je analogové vysílání náchylné na rušení. Takové pruhy na obraze, když sousedka pustí mixér nebo při fénování vlasů, si jistě dovedete představit. Zdvojené nápisy a duchy v obraze také známe všichni. Digitální vysílání má obraz vždy perfektní. Naskýtají se i další možnosti. Přijímat nespočetné množství rozhlasových stanic ve vysoké kvalitě zvuku, velmi rychlý teletext, internet atd... Vše budeme chytat na jednu anténu a konečně odpadne nutnost mít na každý program na střeše další bidlo pro holuby. Tohle všechno by se do starého analogového pásma už nevešlo. Samozřejmě všechno má také svá ale. Nic není tak růžové jak se zdá, alespoň zpočátku ne. Nyní se pokusím trochu poradit s tím, co si vlastně počít, než nám všechny analogové programy vypnou úplně. Pokud máte doma klasický televizor, musíte se rozhodnout, jakým směrem se vydáte. Buďto zakoupíte set top box, který se dá pořídit pohodlně do 1000 Kč a budete mít kromě základních programů pozemního vysílání i postupem přibývající programy rozhlasové. Druhou možností je zakoupit nový moderní LCD televizor, který v sobě již digitální tuner má. Taková investice se ovšem bude pohybovat řekněme od Kč až do nekonečna. Pokud jste stejně již chtěli novou televizi koupit, je tato varianta přesně pro vás. Víc řešit nemusíte. Mimochodem, víte, že v Brně byl minulý týden představen LCD 6 velmi výhodně. Této možnosti využilo mnoho maminek a babiček, takže bazárek byl opravdu úspěšný. Již teď vás dopředu zveme na jarní bazárek, který bude v březnu. Zvlášť pokud jste nastávající maminka či maminka děťátka do 1 roku, tak by byla chyba nakupovat jinde než u nás. V mateřském centru je rušno každý den, a to dopoledne i odpoledne. Přesto se nebojte přijít poprvé, i když jste vy nebo vaše děťátko nesmělí. Rádi vás uvidíme. Ve středu 15. října se také v prostorách MC uskuteční oslava 1. narozen našeho centra. Podrobnosti, jak se akce vydařila, si přečtěte v příštím vydání Trhovosvinenských listů. Ráda bych znovu připomněla naši novou internetovou adresu, na které najdete vše, od fotogalerie až po aktuální informace o dění v MC Človíček NEBOJSA, o.s., tedy Za mateřské centrum K. Špírková panel o úhlopříčce 2,8m za nějakých 5 milionů Kč? Pravdou je, že k tomu dávali zdarma novou Toyotu RAV4, takže nekupte to. Proto jsem nijak neomezoval horní hranici vaší investice do nového LCD televizoru. Třetí možností je sundat ze střechy všechny antény a pořídit si satelitní přijímač s parabolickou anténou, kde se dají chytit i naše české kanály. Tato investice také začíná někde okolo Kč. Každý další televizor v domácnosti musí mít svůj satelitní přijímač, čímž stoupá celková investice. Ti z vás, kteří si ještě svou starší televizi chtějí nějaký čas ponechat, digitální vysílání vyřeší nákupem set top boxu. Kolik televizí doma máte, tolik set top boxů budete muset koupit. Pořád se vám to vyplatí. Například set top box pro dvě televize, vyjde totiž mnohonásobně dráž než koupit set top boxy dva. Bohužel, pravda je taková. Nicméně koupí set top boxu se dvěma televizními tunery zase budete moci nahrávat Ordinaci a přitom se koukat na VKV-čka, což u základního set top boxu nelze. Existují i set top boxy, které mají v sobě harddisk pro nahrávání několika desítek hodin televizního vysílání a dvd přehrávač, čímž zabijete několik much jednou ranou. Takže, babo raď. Vše záleží na tom, jací jste televizní diváci a hlavně kolik peněz jste ochotni investovat. V dnešním díle jsem se tedy pokusil o radu, kterou cestou se lze vydat. V příštím díle si řekneme, co by měl umět se top box, abychom byli spokojeni. J. Salcer

7 V polovině září 2008 navštívil Trhové Svinyv současné době nejpopulárnější český houslista Pavel Šporcl, doprovázený souborem Collegium Českých filharmoniků. Pavel Šporcl, který je laické veřejnosti známý svým netradičně nekonvenčním vystupováním (například s pirátským šátkem na hlavě), je především fenomenálním hráčem na housle, oceněným mnoha významnými cenami a hrajícím po celém světě. Kromě pražské Hudební fakulty AMU studoval hru na housle i na prestižních univerzitách v USA u světových hudebních legend. Díky své kvalitě a oblíbenosti u všech věkových kategorií posluchačů je držitelem Zlatých a Platinových desek. Collegium Českých filharmoniků je komorní soubor hráčů České filharmonie, který vystupuje na významných koncertech a festivalech doma i v zahraničí. Collegium má již několik vydaných CD včetně jednoho multiplatinového za spoluúčast na projektu Proměny s kapelou Čechomor. Koncert v rámci turné Vivaldi Tour 2008 se uskutečnil v příjemném prostředí čerstvě vymalovaného kostela Církve československé husitské na Nábřeží Svatopluka Čecha. V průčelí kostela hned zaujme nově nainstalovaný kříž v nezvyklém pojetí známé českobudějovické výtvarnice Arany Mertlové. Podle vyjádření Pavla Šporcla se kostelík vyznačuje dobrou akustikou i příjemnou atmosférou, kterou neovlivnilo ani chladno posledních dnů. Pavel Šporcl hrál v Trhových Svinech Vivaldiho ŘÍJEN Koláček, Y. Luboš: Císařovna musí zemřít Karel IV. zanechává v Praze svoji manželku Annu Svídnickou a odjíždí obhájit své politické zájmy. Nosková, Věra: Obsazeno Spisovatelka se v pokračování románu Bereme, co je vrací do let, která na dlouho změnila životy mnoha lidí. Kavurová, Hana: Toxický squat Autentický poříběh dvou sester v područí omamných látek. Mooney, Chris: Pohřešovaná Děsuplný thriller, v němž proti sobě stanou sériový únosce a vrah žen a policejní vyšetřovatelka. Scheinpflugová, Olga: Živý jako nikdo z nás Vzpomínková kniha na Karla Čapka a jeho dílo. Krumlowský, Felix: Ututlané dějiny Záhady slavných postav naší historie. Vaculík, Ludvík: Dřevěná mysl Výběr fejetonů z Lidových novin Gray, John: Mars a Venuše ve stresu V knize autor popisuje, jak odlišně se muži a ženy vyrovnávají se zátěžovými situacemi. Vašíček, Arnošt: Vesmírné přízraky Odkud a proč přízraky přicházejí. Loweová, Shirley: Babička 21. století Příručka, jak zvládnout roli babičky v novém tisíciletí. Kovařík, Jiří: Richard III. Jak žil, co jej formovalo, jaký měl charakter? Reichs, Kathy: Kosti v písku Knihy Kathy Reichs se staly předlohou pro úspěšný televizní seriál Sběratelé kostí. Robinson, Peter: Neodvratný konec Další napínavá detektivka s vrchním inspektorem Alanem Banksem. M. Dudová 7 Koncert začal vystoupením Collegia Českých filharmoniků oblečených v černém. Po úvodní skladbě přišel na pódium Pavel Šporcl s modrými houslemi a celý v bílém oblečení. S lehkostí sobě vlastní představil kolegy, sebe a program večera. Dále seznámil posluchače s tvorbou skladatele Antonia Vivaldiho a jeho projektem Čtvero ročních dob. Tento houslový koncert se skládá ze čtyř částí - sonetů, nazvaných A.Vivaldim - Jaro, Léto, Podzim, Zima. Před samotným hraním ještě Pavel Šporcl přednesl texty sonetů. Vystoupení Pavla Šporcla se vyznačuje lehkostí a radostí ze hry. Jeho nadhled nad věcí ještě podtrhuje nádherný zvuk houslí vyrobených na míru nejlepším českým výrobcem, houslařem Janem Špidlenem. Šporclovo vyjádření Vivaldiho hudby je příjemné pro poslech i neškolenému uchu - zní jemně, vesele a přitom výrazně. Jak Vivaldiho Čtvero ročních dob, tak Pavel Šporcl přispívají k tomu, aby klasická hudba získávala nové posluchače i v dnešní uspěchané době a v řadách moderními hudebními styly zavalené mladé generace. Posluchači plně zaplněného kostela si na závěr koncertu vytleskali přídavek v podobě známé Vivaldiho virtuózní smrště Bouře. Závěrem lze říci, že se v Trhových Svinech uskutečnil hodnotný umělecký koncert a že bychom byli rádi, aby takových akcí bylo v našem městě více. M. Heřmanová a P. Petrus Foto: P. Hnilička NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY

8 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL V SOBOTU KINO NEPROMÍTÁ KONCERT MICHLA PROKOPA & FRAMUS FIVE neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Americká barevná širokoúhlá komedie 96 min. KONEČNĚ SPOLU Chtěla dítě, má ho mít. Hrají: Helen Hunt, Colin Firth, Bette Midler,a další Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč čtvrtek v hod. - Repríza pátek v hod. Britský barevný širokoúhlý muzikál 108 min. MAMMA MIA! Největší filmová pohoda letošního roku. Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard a další Mládeži přístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Německá barevná komedie v českém znění Vstupné: 65,- Kč ABSURDISTÁN Když je kapání kohoutku důležitější než výtrysk lásky... Hrají: Maximilian Mauf, Kristýna Maléřová, Radomil Uhlíř a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA Pásmo pohádek pro děti v hod. - Premiéra Mexicko-španělský barevný širokoúhlý thriller SIROTČINEC Nechtěj vidět, abys uvěřil, věř, abys uviděl. 88 min. Vstupné: 60,- Kč 60 min. Vstupné: 10,- Kč 105 min. Hrají: Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep,a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč OD ČTVRTKU DO NEDĚLE KINO NEPROMÍTÁ DIVADLO OTTY SCHWARZMÜLLERA TRHOVÉ SVINY UVÁDÍ V PREMIÉŘE HRU ANTONÍNA PROCHÁZKY CELEBRITY s.r.o sobota v hod. a v hod. - Premiera neděle v hod. a v hod. České barevné širokoúhlé válečné drama Václava arhoula 100min. TOBRUK Příběh československých vojáků, kteří bojovali za druhé světové války v severoafrickém Tobruku. Na základěskutečných událostí. Hrají: Kryštof Rímský, Michal Novotný, Matěj Hádek, Jan Meduna a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ 74 min. KRAKONOŠOVY POHÁDKY II Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč v hod. - Premiéra Americko-španělská barevná romantická komedie 96 min. VICKY CHRISTINA BARCELONA Milostné psaníčko z Barcelony od Woodyho Allena. Hrají: Javier Bardem, Patricia Clarkson, Penélope Cruz, Scarlett Johansson a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 60,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Americký barevný ddobrodružný film 95 min. CESTA DO STŘEDU ZEMĚ Stejná planeta, jiný svět... Hrají: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Jean Michel Paré a další Nevhodné pro děti do 12 let čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. České barevné drama režisérky Michaely Pavlátové Vstupné: 65,- Kč 84 min. DĚTI NOCI Pražský Karlín je začarovaným kruhem, z něhož jakoby není pro mladé ztracence úniku. Hrají: Martha Issová, Jiří Mádl, Lenka Termerová, Jan Dolanský a další Mládeži do 15 let nepřístupno středa!!! v hod. - Premiéra čtvrtek v hod. PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC Vstupné: 60,- Kč Česká barevná širokoúhlá komedie Jana Hřebejka 88 min. NESTYDA Komedie podle bestselleru Michala Viewegha Povídky o manželství a o sexu. Hrají: Jiří Macháček, Emília Vášáryová, Simona Babčáková, Pavel Liška, Pavel Landovský, Nina Divíšková a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Polské barevné širokoúhlé drama režiséra Andrzeje Wajdy 126 min. 8 KATYŇ Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut. Hrají: Joachim Paul Assböck, Andrzej Chyra, Artur Zmijewki a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americka barevná širokoúhlá animovaná komedie v českém znění Vstupné: 60,- Kč VESMÍRNÍ OPIČÁCI 80 min. První člověk ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz Ham je zatím poslední... doufejme, že se vrátí! Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč neděle v hod. - Premiéra Americká barevná širokoúhlá komedie 104min. TROPICKÁ BOUŘE A zkuste je dostat! Hrají: Ben Stiller, Trieu Tran, Robert Downey Jr., Jack Black a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč DIVADLA úterý od hod. sál KD T. SVINY Agentura Dědiva Julie Jurištové František Ferdinand Šamberk: BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ Hrají: Jaroslava Obermaierová, Martina Hudečková / Kamila Špráchalová, Julie Jurištová / Kateřina Fixová, Oldřich Navrátil, Rudolf Kubík, Libor Jeník, Jiří Hána Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se tajně rozhodne léčit si pocuchané nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, veliké milovnice divadla. Jenže nic není takové, jak na první pohled vypadá. V domácnosti nastane opravdový blázinec. Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika a herce druhé poloviny 19. století. Je plná zápletek, překvapivých zvratů a komických situací. Zazní v ní známé staropražské písničky a kuplety. Režie: Milan Schejbal; Úprava: Kateřina Fixová; Scéna a kostýmy: Kateřina Beranowská Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč pátek od hod. sál KD T. SVINY sobota od hod neděle od hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny uvádí v premiéře komedii Antonína Procházky - CELEBRITY s.r.o. Vstupné: 100,- Kč Představení jsou realizována za podpory Jihočeského kraje z Příspěvkového programu podpory v oblasti kultury v roce 2008 KONCERTY sobota od hod. sál KD T. SVINY MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE - POŘÁD TO PLATÍ Koncert rockové legendy Vstupné: 190,- 180,- 160,- Kč sobota od hod. Kostel Nanebevzetí P. Marie Trhové Sviny Jakub Jan Ryba - ZPĚV SRDCE SLAVNOSTNÍ VARHANNÍ KONCERT K 90. VÝROČÍ REPUBLIKY Slavnostní koncert uvede starosta města Ing. Radislav Bušek Sedm částí z vlastního životopisu J. J. Ryby zpracoval a přednese herec Divadla Za branou, Lyry Pragensis a host činohry Národního divadla pan Vladimír Matějček. Varhanní skladby J. J. Ryby hraje a zpívá pan Vladimír Roubal, regenschori Strahovského kláštera v Praze. Vstupné: 50,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel po-pá h. / h. nebo v době prodeje vstupenek do kina a Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC

9 Buškův hamr Úterý 28. října od 14 hodin Strašidelné odpoledne pro děti Autoškola VOTRUBA Zahajuje v Trhových Svinech pravidelnou výuku řidičů Autokelly na náměstí Otevírací doba od 8 do 12 hod. a od 14 do hodin. Sobota od 8 do 12 hod. Akce na baterie -20%. DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY pro SŠ, VOŠ, VŠ Ing. Gabriela Dostálková tel , Mopedů (15 let, max rychlost 45 km/h) Motocyklů (A 1 16 let, 125 ccm, A 18 let, 21 let bez o.) Osobních automobilů Traktorů (17 let) Nákladních automobilů (bez omezení tonáže) Přívěsů Autobusů Výuka bude probíhat v učebně autoškoly v zemědělském učilišti v Husově ulici. Provozní doba je úterý h., čtvrtek h. Bližší informace : Autoškola VOTRUBA, Ledenice 225, tel , , 9

10 10

11 11

12 Drakiádu na Rejtech zpestřil westernový jezdec V sobotu 11. října 2008 se na hřišti na Rejtech konala tradiční podzimní drakiáda, kterou pořádal Sportovní klub Rejta. Sešlo se zde přes třicet dětí s draky všech možných typů. Ačkoliv počasí až do oběda předvádělo mlhu a bezvětří, při zahájení akce vyšlo sluníčko a vítr začal foukat o chvilku později. Zpočátku tedy vyžadovalo předvedení dračího letu hodně osobní aktivity, běhali malí sportovci i rodiče, kteří jim chtěli udělat radost. Všem přišly vhod chvilky odpočinku při soutěžích jiného druhu s míčem či létacím talířem. Milým překvapením byl příjezd westernového jezdce Honzy Veselého. Předvedl, co se svým Aprilem dovede. Úžasnou poslušnost koně i své mistrovství s lasem. A potom se zase létalo s draky a šlo to čím dál tím lépe, protože vítr se konečně rozhoupal a rozfoukal. Tak zase příští rok. D. Cepková SPORT Nohejbalisté zabodovali Mladí členové oddílu nohejbalistů Spartak Trhové Sviny skvěle reprezentovali naše město na letošním Mistrovství Česko republiky družstev žáků, které se konalo v polovině září v Kroměříži. Nohejbalisté si odtud přivezli zlatou medaili a mistrovský titul. Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava 1. září LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ HORALKA,od 18.00 Filmový klub: SINGLE MAN 20.00 USA, titulky, od 12 let, 101 minut, Kč. 60,-Vizuálně vytříbené drama o osamělosti a boji s vnitřními démony s Colinem Firthem

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu)

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu) Zápis z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Milan Horňák Nepřítomen: Hosté: p. Maroušek (k bodu č. 1) Program jednání: 1. Prezentace

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 19/3.9.2 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 23.8.2013 Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 9. 2013 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA DiS.,

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Občasník ZŠ Bravantice říjen ročník. říjen 2016

Občasník ZŠ Bravantice říjen ročník. říjen 2016 Občasník ZŠ Bravantice říjen 2016 4. + 5. ročník 1 říjen 2016 Ahoj holky a kluci, ani jsme se nenadáli a první dva měsíce tohoto školního roku jsou za námi! Máme za sebou spoustu zajímavých aktivit, kterých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

172. U S N E S E N Í ze dne 12. října 2010

172. U S N E S E N Í ze dne 12. října 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 172. U S N E S E N Í ze dne 12. října 2010 3394/2010 RM s c h v a l u j e Kupní smlouvu č. 11/10 mezi městem, Sychrova 16, 562 24, IČ 279 676 a firmou ART DECOR

Více

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny "Živé město 2016" Subjekt žádá schváleno

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny Živé město 2016 Subjekt žádá schváleno Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 4.4. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král Program jednání: 1. Živé město 2016 2. Pořízení

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11. srpna 2008 od hodin.

Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11. srpna 2008 od hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11. srpna 2008 od 14.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Smlouva mandátní Stavební poradna, s.r.o. Jmenování výběrové

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne 16. 12. 2013 od 18 hodin v MŠ Štěchovice Přítomni: M. Čapek, P. Zeman, J. Marková, J. Andrle, RNDr. J. Malý, A. Sládeček, P. Bechyně, S. Žemlička,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 30. listopadu 2015 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Milan Kratochvíl,

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Úvodní ustanovení. Základní pojmy

Úvodní ustanovení. Základní pojmy Nařízení Města Bruntálu číslo 7/2003, kterým se vymezují místní komunikace na území města Bruntálu, které nelze užít ke stání (parkování) silničních vozidel. Rada města Bruntálu se usnesla na svém zasedání

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více