PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Střední školy technické Žďár nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Střední školy technické Žďár nad Sázavou"

Transkript

1 strana: 1/5 PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Střední školy technické Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Obsah dokumentu: 1. Předmět vymezení Režim stravování včetně pitného režimu Stravování žáků a zaměstnanců Střední školy technické Žďár nad Sázavou Vlastní stravovací zařízení Výdejní doba ve školní jídelně Výdejní doba na DM Možnost doplňkového občerstvení Stravování cizích strávníků Pitný režim Stravování na odloučených pracovištích Odloučené pracoviště modelárna a.s. Žďas : Postup výdeje, poškození a ztráty magnetických karet Výdejní doba Stravování učitelů odborného výcviku Stravování žáků Stravování žáků na ostatních provozních pracovištích... 5

2 strana: 2/5 1. Předmět vymezení Činnost školní jídelny (dále jen ŠJ) je vymezena 119 zákona č. 561/2004 a řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. ze dne 8. března 2005 o školním stravování a vyhláškou č. 84/2005 Sb. ze dne14. února 2005 o nákladech na závodní stravování Název: Střední škola technická Žďár nad Sázavou (dále jen SŠT) Adresa: Strojírenská Žďár nad Sázavou Školní jídelna Komenského 8 Žďár nad Sázavou Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Právní forma: příspěvková organizace IZO: IČO: DIČ: CZ Školní jídelna IZO: Vedoucí školní jídelny: Alena Trojáková Ředitel školy: Ing. Josef Crha

3 strana: 3/5 2. Režim stravování včetně pitného režimu 2.1 Stravování žáků a zaměstnanců Střední školy technické Žďár nad Sázavou ve vlastním stravovacím zařízení na provozních pracovištích a.s. ŽĎAS Žďár nad Sázavou na provozních pracovištích, ve kterých je zabezpečován odborný výcvik 2.2 Vlastní stravovací zařízení Stravování žáků a zaměstnanců je zajištěno ve vlastním stravovacím zařízení, které tvoří školní kuchyně umístěná v areálu Domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, jejíž součástí je školní jídelna pro žáky ubytované na domově mládeže + pro cizí strávníky a školní jídelna v areálu dílen a školy, do níž se obědy pravidelně dovážejí. Zde se budou stravovat i pracovníci jiných organizací, pro které smluvně stravování zajišťujeme. Výdej stravy, evidence strávníků, přihlašování a odhlašování stravy a výběr jídla je prováděn na základě počítačového programu a snímacích čipů. První čip obdrží každý strávník na účtárně školy po zaplacení zálohy 130 Kč. Ztrátu čipu je nutné ve vlastním zájmu nahlásit vedoucí školní jídelny, která zajistí blokaci čipu k odběru stravy. Nový čip si lze vyzvednout po úhradě 130 Kč. Při vrácení nepoškozeného čipu bude záloha vrácena. Každý strávník, který je majitelem snímacího čipu je automaticky přihlášen k odběru oběda uvedeného pod číslem 1. Pokud nehodlá odebrat oběd z různých příčin (nemoc, praxe, exkurze, SOD, školení, služební cesta, ŘD, výlet atd.), musí si oběd individuálně odhlásit na přihlašovacím nebo odhlašovacím místě pomocí čipu. Ve výjimečných případech telefonicky na čísle (vedoucí školního stravování) do 15:00 hodin (odhlášení bude provedeno na následující den). 2.3 Výdejní doba ve školní jídelně 11: hodin škola 11:50-12:15 hodin dílny, pracovníci SŠT, cizí strávníci 12:15-12:45 hodin škola 2.4 Výdejní doba na DM snídaně: 5:00-5:30, 6:00-6:30, 7:00-7:30 hodin obědy: 10:15-10:45 hodin (zaměstnancům a do jídlonosičů) večeře: 18:30-19:30 hodin

4 strana: 4/5 2.5 Možnost doplňkového občerstvení V areálu SŠT je denně v provozu kantýna, jejímž provozovatelem není SŠT, ale soukromá osoba. Zde mají možnost zakoupit si doplňkové stravování (svačiny, nápoje, ovoce, zeleninu) jak žáci, tak i zaměstnanci SŠT. Žáci ubytovaní na domově mládeže odebírají svačiny při snídaních. 2.6 Stravování cizích strávníků Ve vlastním stravovacím zařízení je umožněno i stravování cizích strávníků, kteří mají vyhrazenu výdejní dobu hodin ve výdejně jídel na SŠT. Ve výdejně jídel na domově mládeže odebírají cizí strávníci obědy v době od hodin do jídlonosičů. 2.7 Pitný režim Je zajištěn ze strany SŠT pouze při výdeji oběda, jinak je zajišťován individuálně (možnost zakoupení v kantýně). 3. Stravování na odloučených pracovištích 3.1 Odloučené pracoviště modelárna a.s. Žďas : Stravování je zajištěno na základě smluv s firmou Losenka s.r.o. Na všech výdejních místech stravování je zaveden výdej jídel prostřednictvím magnetických karet. Karta je určitým druhem "ceniny" a proto je třeba i z funkčního hlediska s ní zacházet tak, aby nedocházelo k mechanickému poškození, ztrátě apod. Poškození způsobené nedbalostí, ztrátou apod. bude pro držitele znamenat povinnost úhrady nákladů na její zhotovení, což představuje částku 209 Kč. Karty jsou vystavovány na konkrétní osoby a slouží pro záznam o odběru stravy za zúčtovací období. Na odloučených pracovištích firmách v době praxe se mohou stravovat jen ti žáci, kteří jsou přihlášeni na pravidelné stravování ve školní jídelně. Žáci jsou povinni si v době, kdy vykonávají odborný výcvik u firem obědy ve školní jídelně SŠT sami odhlásit. Pokud tak neučiní, platí obědy ve školní jídelně v plné hodnotě. 3.2 Postup výdeje, poškození a ztráty magnetických karet Magnetické karty obdrží každý žák (pracovník) proti podpisu u vedoucího učitele odborného výcviku p. Oulehly, který předá seznam vedoucí ŠJ V případě poškození, ztráty apod. je nutné ve vlastním zájmu řešit prostřednictvím příslušného učitele odborného výcviku, který bezprostředně zajistí předání informace o ztrátě, poškození apod. pro pracovnici ŽĎAS, a.s., p. Korábkovou na tel. č. 3179: V případě ztráty nebo odcizení je při nahlášení ihned provedena blokace odběru stravy

5 strana: 5/5 na magnetickou kartu. V případě nalezení karty nahlásí p. Oulehla na tel. č odblokaci čísla. 3.3 Výdejní doba Výdejní doba na odloučených pracovištích je přizpůsobena organizaci příslušného pracoviště. 3.4 Stravování učitelů odborného výcviku Stravování učitelů odborného výcviku na provozním pracovišti ŽĎAS, a.s., probíhá na základě vyhlášky č. 84/2005 Sb. ze dne a jedná se o závodní stravování. Učitel odborného výcviku má nárok odebrat polévku + hlavní jídlo (B, B1, C) za odpracovanou směnu. Jídla na objednávku (oběd X, Y, Z) a doplňkovou stravu označujeme jako nadstandart a jejich odběr se na tyto karty nepovoluje. Pokud i přes tento zákaz k odběru nepovoleného jídla dojde, uhradí jej pracovník v plné výši. U obědů B, B1, C organizace uhradí 55% smluvní ceny oběda, pracovník hradí zbývající část smluvní ceny oběda sníženou o příspěvek z FKSP (tj. max. 9 Kč). Úhrada probíhá po uplynutí měsíce formou srážky ze mzdy. 3.5 Stravování žáků Stravování žáků na provozním pracovišti ŽĎAS, a.s., probíhá na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a jedná se o náhradní školní stravování. Žák má nárok odebrat polévku + hlavní jídlo (B, B1). Ostatní druhy jídel nesplňují podmínky vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, proto je jejich odběr na magnetické kartě zablokován. U obědů B, B1 žák uhradí náklad na potraviny, ostatní náklady ceny oběda uhradí organizace. Úhrada stravy se provádí také přes účet nebo hotově o měsíc pozadu dle sestav a připočítává se ke stravě odebrané ve ŠJ naší školy. 3.6 Stravování žáků na ostatních provozních pracovištích Stravování žáků na ostatních provozních pracovištích je zajištěno na základě smluv podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a jedná se o náhradní školní stravování. Žák uhradí náklad na potraviny, ostatní náklady ceny oběda uhradí organizace. Úhrada stravy se provádí také přes účet nebo hotově o měsíc pozadu dle příslušné faktury a připočítává se ke stravě odebrané ve ŠJ naší školy. Žďár nad Sázavou Ing. Josef Crha ředitel školy

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor OBSAH: OBSAH:... 1 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Poslání jídelny... 2 3. Strávníci... 2 4. Normy... 2 5. Výše finančního limitu na nákup potravin... 2 6. Stanovení ceny jídla, příspěvek na stravování, úhrada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1 Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8 Doplňková činnost Č.j.: OUKR/1291/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 1. října 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY spol. SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠJ Sokolská, Sokolská 1376 / 8, Říčany 251 01 s platností od 1.1.2013 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9.2012 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO: 110029534 Telefon:

Více

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014.

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Důležité termíny ve školním roce 2013-14 Začátek školního vyučování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ. EUREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ SPŠ na Proseku, Novoborská 2/610, 190 00, Praha 9 s platností od 1.9.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ. EUREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ SPŠ na Proseku, Novoborská 2/610, 190 00, Praha 9 s platností od 1.9. VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ EUREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ SPŠ na Proseku, Novoborská 2/610, 190 00, Praha 9 s platností od 1.9.2009 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracovala Ing. Lýdie Lančová Článek I. 1. Kapacita školní jídelny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Email.: zr.7330@scolarest.cz, www.skoly.scolarest.cz Vedoucí školní jídelny: Růžena Kuldová Vedoucí závodu: Milena Šafaříková

VNITŘNÍ ŘÁD. Email.: zr.7330@scolarest.cz, www.skoly.scolarest.cz Vedoucí školní jídelny: Růžena Kuldová Vedoucí závodu: Milena Šafaříková 1 VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ZŠ, MŠ, OA Kostelec nad Orlicí, Komenského 1473 517 41 Kostelec nad Orlicí s platností od 2.1.2013 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠR Rakovník-Martinovského 270/1, 269 01 Rakovník s platností od 2.9.

PROVOZNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠR Rakovník-Martinovského 270/1, 269 01 Rakovník s platností od 2.9. PROVOZNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠR Rakovník-Martinovského 270/1, 269 01 Rakovník s platností od 2.9.2013 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO: 161100473

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou s platností od 1.9.2014 SÍDLO FIRMY: Jankovcova 1603/47a, Praha 7,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠKOLNÍ JÍDELNA, U ŠKOLEK 1117, 570 01 LITOMYŠL PLATNÝ od 1. 9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠKOLNÍ JÍDELNA, U ŠKOLEK 1117, 570 01 LITOMYŠL PLATNÝ od 1. 9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠKOLNÍ JÍDELNA, U ŠKOLEK 1117, 570 01 LITOMYŠL PLATNÝ od 1. 9. 2014 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO: 110029534

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Školní jídelna, Husova 579, Náměšť nad Oslavou. s platností od 1.9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Školní jídelna, Husova 579, Náměšť nad Oslavou. s platností od 1.9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Školní jídelna, Husova 579, Náměšť nad Oslavou s platností od 1.9.2014 SÍDLO FIRMY: Jankovcova1603/47a, Praha 7, 170 00 IZO: 110029534

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků Vnitřní řád školní jídelny A. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA ZPRAVODAJ 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA 1570 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / 2015: Prázdniny začátek školního roku pondělí 1.9. 2014 podzimní prázdniny pondělí 27.10. a středa

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. OA Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3 s platností od 2. 9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. OA Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3 s platností od 2. 9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. OA Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3 s platností od 2. 9. 2013 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp. 1145/12, Praha 7, 170 00 IZO:

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více