ZÁPIS z 19. zasedání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR. Severozápad. Klášterec nad Ohří, 22. května Prezence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z 19. zasedání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR. Severozápad. Klášterec nad Ohří, 22. května 2008. Prezence"

Transkript

1 ZÁPIS z 19. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 22. května 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr Fiala PaedDr. Václav Homolka Antonín Terber Radek Vonka Ing. Jiří Behenský Ing. Radomil Gold Olga Haláková Bc. Tomáš Hybner Ing. Karel Jakobec Ing. Václav Jakubík Ing. Jan Zborník Omluveni: Ing. Pavel Kouda JUDr. Josef Pavel MUDr. Vladimír Záhorský Hosté: Edita Cermanová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Lucie Černá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jiří Červinka Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jiří Hubka Krajský úřad Ústeckého kraje Ing. Irena Kotlanová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Jelena Kriegelsteinová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jarmila Musilová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Tomáš Pohořský Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Bc. Vlasta Rezková Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Šárka Roudnická Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jana Šubrtová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Petr Vráblík Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Michal Záhořík Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad plný název Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Terminologie, zkratky v textu použito ÚRR RR SZ Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR ROP Severozápad Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem 1/12

2 Severozápad Integrovaný plán rozvoje města Ministerstvo pro místní rozvoj Operační manuál Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Severozápad Asociace krajů České republiky Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce Pracovní skupina pro koordinaci urbánní politiky při MMR IPRM MMR OM, operační manuál PD, prováděcí dokument AKČR PPŽ PPP Zahájení PS KUP 19. zasedání VRR zahájil ve 14:25 hodin předseda Ing. Jiří Šulc. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání. Omluvil Ing. Pavla Koudu. MUDr. Vladimíra Záhorského a JUDr. Josefa Pavla, kteří se omluvili z pracovních důvodů. Nikdo není nepřítomen bez omluvy. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: - Ing. Václava Jakubíka za Karlovarský kraj - pana Antonína Terbera za Ústecký kraj Ústecký kraj VRR schválil program jednání. Ústecký kraj Program: Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. 1. Schválení zápisu ze 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 2. Kontrola plnění usnesení. 2/12

3 3. Vrácení nevyčerpané dotace pro rok 2007 od Ústeckého kraje. 4. Schválení projektů pro oblast podpory 3.1. pro 1. Výzvu. 5. Informace o průběžném počtu podaných projektů v rámci 2. Výzvy. 6. Schválení projektu Technické asistence 2. Výzvy. 7. Zmocnění vedoucích odborů k vybraným úkonům. 8. Smlouva k IPRM. 9. Oznámení dle zákona o střetu zájmů. 10. Doplnění seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu. 11. Návrh honorářů pro členy Hodnotící komise VRR. 12. Výroční zpráva Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad za rok Informace o stavu monitorovacích systémů. 14. Vyhodnocení veřejné zakázky Právní služby veřejné zakázky. 15. Vyhodnocení veřejné zakázky Budování evaluační kapacity Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. 16. Veřejná zakázka "Budování evaluační kapacity Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad" úprava dokumentace. 17. Stanovisko občanů města Chomutova k IPRM. 18. Informace OA k pověřenému auditnímu subjektu a jeho financování. 19. Změna současného tarifu T Různé. 1. Schválení zápisu z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 1/19/2008 zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Ústecký kraj Kontrola plnění usnesení. Ing. Vráblík informuje o stavu plnění usnesení č. 18.3/16/2008, a sice, že problematikou odměňování zaměstnanců regionálních rad se zabývala PS pro Evropské fondy AKČR, která navrhla změnu zákona 248/2000 Sb., který by danou oblast definitivně upravoval. Rada AKČR tuto novelizaci nepodpořila, čili tato oblast zůstává i nadále nedořešena a bude řešena pravděpodobně nejdříve po 1. lednu 2009 formou jednotného stanoviska Rady AKČR, zda zaměstnanci RR budou nadále odměňováni ve mzdě a nebo v platu. Ing. Šulc navrhuje nový termín plnění tohoto usnesení, a to do konce roku /12

4 Usnesení č. 2/19/2008 kontrolu plnění usnesení z 18. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad; u k l á d á Ing. Petru Vráblíkovi, Ph.D., řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, zajistit stanovisko k problematice odměňování zaměstnanců regionálních rad, T: Hlasování : Karlovarský kraj Ústecký kraj Vrácení nevyčerpané dotace pro rok 2007 od Ústeckého kraje. Usnesení č. 3/19/2008 informaci o vyúčtování dotace od Ústeckého kraje; vrácení nevyužitých prostředků z dotace Ústeckého kraje poskytnuté Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Ústecký kraj Schválení projektů pro oblast podpory 3.1. pro 1. Výzvu. Usnesení č. 4/19/2008 Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Seznam projektů pro oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, uvedeného v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Ústecký kraj /12

5 5. Informace o průběžném počtu podaných projektů v rámci 2. Výzvy Ing. Vráblík znovu apeluje na předkladatele projektů, aby projekty nosili na pracoviště ÚRR průběžně, aby jejich předkládání nenechávali na poslední chvíli. 14:30 přišel p. Vonka Ing. Zborník se ptá, máme-li ošetřeno, zda nevadí, že projekty sice budou doručeny do úřadu v termínu, ale nebudou zaevidovány do systému? Ing. Vráblík tuto problematiku uvádí na pravou míru, a sice že termín pro doručení žádostí znamená, že projekty budou fyzicky doručeny na úřad do 12,00 hod. dne Ing. Zborník navrhuje ještě znovu vyhlásit nejzazší termín pro podání projektů. Ing. Vráblík informuje, že informace jsou vyvěšeny na webu, dále proběhnou inzeráty regionálními médii. Dále informuje, že pokud by nastaly technické problémy s Benefitem, předseda je oprávněn prodloužit lhůtu pro předložení žádostí. Ing. Šulc se táže, o kolik lze lhůtu prodloužit? Ing. Černá odpovídá, že zpravidla o stejně dlouhou dobu, po jakou byl Benefit nefunkční, avšak konečné rozhodnutí náleží pouze předsedovi. Usnesení č. 5/19/2008 informaci o průběžném počtu podaných projektů v rámci 2. Výzvy. 6. Schválení projektu Technické asistence 2. Výzvy. Bod byl během projednávání stažen z programu s tím, že bude opakovaně předložen na příštím zasedání VRR. 7. Zmocnění vedoucích odborů k vybraným úkonům. Ing. Vráblík informuje, že zmocnění vedoucích odborů je v souladu s platnou verzí Operačního manuálu. Usnesení č. 7/19/2008 dočasně Ing. Alenu Loulovou, vedoucí Územního odboru realizace programu v Karlových Varech, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Mgr. Šárku Roudnickou, vedoucí Územního odboru realizace programu v Ústí nad Labem, 5/12

6 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, Mgr. Jelenu Kriegelsteinovou, vedoucí Odboru metodického řízení, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, Ing Milenu Palánovou, vedoucí Odboru auditu, dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, Ing. Janu Šubrtovou, vedoucí Odboru monitoringu a analýz, dle přílohy číslo 5 tohoto usnesení, Ing. Jiřího Červinku, vedoucího Územního odboru realizace programu v Karlových Varech, dle přílohy číslo 6 tohoto usnesení. 8. Smlouva k IPRM. Ing. Zborník se ptá, zda bylo znění smlouvy konzultováno na úrovni všech NUTS2? Mgr. Kriegelsteinová odpovídá, že ano, smlouva byla konzultována v rámci PS veřejná podpora a legislativa, kde ji tvořili metodici a právníci všech regionálních rad. Všechny regionální rady tedy mají smlouvu k IPRM stejnou, jediným rozdílem jsou částky v Kč nebo v Eurech, podle toho, jak si která regionální rada schválila vyhlášení výzvy. Usnesení č. 8/19/2008 vzor Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 9. Oznámení dle zákona o střetu zájmů. Ing. Vráblík informuje, že tento bod je jen informativní pro ty členy VRR, kteří nepodávali toto oznámení jako vykonavatelé jiné veřejné funkce (starosta, zastupitel, ). Usnesení č. 9/19/2008 splnění povinnosti dotčených pracovníků Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad spočívající v podání oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o 6/12

7 majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění; u k l á d á svým členům, kteří tak ještě neučinili, aby ve stanovené lhůtě rovněž splnili výše uvedenou povinnost. 10. Doplnění Seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu. Ing. Vráblík informuje, že vzhledem k předpokládanému počtu předložených projektů v rámci 2. Výzvy je expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu stále málo. Výběrové řízení na tyto experty stále běží a dá se předpokládat, že i na příštích zasedáních VRR bude VRR schvalovat další rozšíření seznamu expertů. Usnesení č. 10/19/2008 rozšíření seznamu expertů na návrh ředitele úřadu; u k l á d á Ing. Petru Vráblíkovi, Ph.D., řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, tento seznam i nadále průběžně doplňovat. 11. Návrh honorářů pro členy Hodnotící komise VRR. Ing. Vráblík informuje, že dosud pracovali členové hodnotící komise VRR zdarma, pouze oproti proplacení cestovního příkazu. Nyní navrhuje ÚRR změnu, a sice že budou členové Hodnotící komise pracovat shodně za 300,- Kč za hodinu a cestovní náhrady se proplácet nebudou. Placeni budou tedy dle skutečnosti. Ing. Jakobec se ptá, jak je chceme ohodnocovat, když uvolnění zastupitelé kraje, členové VRR, ze zákona pracují zadarmo? Ing. Vráblík upřesňuje, že členové Hodnotící komise VRR nesmí být členové VRR. Bude se tedy jednat o souběžný pracovní poměr a dodrží se veškeré právní požadavky. Usnesení č. 11/19/2008 návrh honorářů pro členy Hodnotící komise VRR na základě předložené důvodové zprávy a 7/12

8 Smlouvy o poskytování služeb dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 12. Výroční zpráva Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad za rok Usnesení č. 12/19/2008 Výroční zprávu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad za rok 2007 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 13. Informace o stavu monitorovacích systémů. Ing. Vráblík se táže členů VRR, zda se přiklání spíše k možnosti začít vyvíjet vlastní monitorovací systém, či zvolit cestu nátlaku na MMR? Ing. Zborník upozorňuje na problémy, které nastanou, budeme-li používat vlastní monitorovací systém. Důrazně apeluje na členy VRR, aby se přiklonili k možnosti vyvíjení trvalého nátlaku na MMR. Ing. Vráblík informuje, že regiony Jihovýchod, Jihozápad a Moravskoslezsko již začali přípravné práce na vývoji nového systému, zatímco Střední Čechy, Severovýchod a Severozápad prozatím s tímto krokem vyčkávají a zvolili druhou možnost, tedy tlačit na MMR. Ing. Zborník navrhuje, že se spojí s náměstkem ministra pro místní rozvoj Kalousem, se kterým se pokusí dojednat další postup. O výsledku jednání bude informovat VRR a předseda Šulc na nejbližším zasedání AKČR tento výsledek přednese. Do té doby žádá vyčkat a poté se podřídit stanovisku AKČR. Usnesení č. 13/19/2008 zprávu o stavu monitorovacích systémů, u k l á d á Ing. Petru Vráblíkovi, Ph.D., řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, zajistit průběžné informování VRR o aktuálním vývoji monitorovacího systému IS MONIT7+ včetně výsledků jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a Centrem pro regionální rozvoj. 8/12

9 14. Vyhodnocení veřejné zakázky "Právní služby veřejné zakázky". Ing. Šulc se táže, jak se vyvíjí spolupráce mezi ÚRR a vítězem této veřejné zakázky? Ing. Vráblík informuje, že spolupráce je v pořádku a smlouva je již připravena k podpisu. Usnesení č. 14/19/2008 na návrh hodnotící komise výběr nabídky pro veřejnou zakázku "Právní služby veřejné zakázky" firmu Duška, Svobodová & spol. Advokátní kancelář JUDr. Marianna Svobodová, IČ: , Mgr. Pavel Duška, IČ: (společná nabídka více uchazečů), právní forma: fyzické osoby podnikatelé, se sídlem Štěpánská 45, Praha 1; u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, uzavřít smlouvu s firmou Duška, Svobodová & spol. Advokátní kancelář JUDr. Marianna Svobodová, IČ: , Mgr. Pavel Duška, IČ: (společná nabídka více uchazečů), právní forma: fyzické osoby podnikatelé, se sídlem Štěpánská 45, Praha 1, T: Vyhodnocení veřejné zakázky Budování evaluační kapacity Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Ing. Vráblík informuje, že důvodem, proč nikdo z oslovených nepředložil nabídku zadané podmínky byly příliš tvrdé, nikdo z oslovených je neuměl splnit. Aby to bylo možné, museli by se spojovat se zahraničními partnery, což nikdo nechtěl. Veřejná zakázka byla proto zrušena, oslovené společnosti byly o zrušení a důvodu zrušení informováni. Usnesení č. 15/19/2008 informaci důvodu zrušení veřejné zakázky Budování evaluační kapacity ROP Severozápad. 16. Veřejná zakázka Budování evaluační kapacity Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad - úprava dokumentace. Ing. Vráblík informuje, že zadávací dokumentace byla oproti minulé verzi upravena v souladu s připomínkami oslovených v minulém kole. Podmínky byly upraveny tak, aby byli čeští dodavatelé 9/12

10 schopni je splnit. Usnesení č. 16/19/2008 vyhlášení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku na služby Budování evaluační kapacity Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, zaslání výzev k podání nabídek na plnění zjednodušeného podlimitního řízení Budování evaluační kapacity Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dodavatelům uvedeným v příloze číslo 2 tohoto usnesení; j m e n u j e členy komise pro otevírání obálek a členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle návrhu uvedeném v příloze číslo 2 tohoto usnesení; hodnotící komisi k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Ing. Jiřího Šulce, předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. 17. Stanovisko občanů města Chomutova k IPRM. Ing. Šulc se ptá, zda obdržený materiál skutečně je petice? Ing. Vráblík odpovídá, že ano, předaný materiál splňuje podmínky dle Zákona 85/1990 Sb. o právu petičním. Musíme s tímto materiálem tedy nakládat dle tohoto zákona. Ing. Budjač nesouhlasí se zněním navrhovaného usnesení (Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne bere na vědomí nesouhlasné stanovisko občanů města Chomutova k IPRM.) Nejedná se o nesouhlasné stanovisko všech občanů města a petici podepsali i občané jiných měst. Ing. Zborník namítá, že se jedná především o obsah IPRM, nikoli o názory lidí. Názorů občanů by si mělo všímat město, nikoli řídící orgán. Ing. Vráblík souhlasí a doplňuje, že Řídící orgán ROP Severozápad bere petici na vědomí. Usnesení č. 17/19/2008 doručení petice k IPRM Chomutova. 10/12

11 18. Informace OA k pověřenému auditnímu subjektu a jeho financování. Ing. Vráblík informuje, že Ministerstvo financí financuje 4 pracovníky PAS, a to až do roku 2015 v plném rozsahu. Z dopisu Ing. Václava Štrasera vyplývá, že činnost PAS musí vykonávat 4 pracovníci a tato funkce nesmí být sloučena s funkcí interního auditora. Na příštím zasedání tedy bude členům VRR předložen návrh na změnu organizační struktury, a to o dvě osoby jednoho pracovníka PAS a jednoho interního auditora, jehož činnost v omezené míře dočasně vykonává po domluvě s Auditem shody vedoucí Odboru auditu. Usnesení č. 18/19/2008 informaci k pověřenému auditnímu subjektu a jeho financování. 19. Změna současného tarifu T300. Ing. Vráblík informuje, že tento bod jednání je zařazen na základě nabídky společnosti T-Mobile Czech republic, a. s., která nabídla Karlovarskému kraji, v jehož skupině je RR SZ zařazena, další balík slev. Z nového ceníku vyplývá, že za stávající tarif T300 (340 minut) jsme platili 1.000,- Kč měsíčně a nově zaplatíme za tarif T600 (640 minut) 500,- Kč měsíčně. Protože o změně tarifu ředitele ÚRR rozhoduje VRR, předkládáme nyní tuto nabídku k projednání na VRR. Usnesení č. 19/19/2008 řediteli úřadu Regionální rady změnu standardního tarifu T300 na tarif T600 na základě cenové nabídky společnosti T-Mobile Czech republic, a. s. pro Karlovarský kraj od měsíce května Diskuse V rámci bodu Různé informoval Ing. Vráblík členy VRR o schůzce na SFDI, které se zúčastnili i zástupci obou krajů a Ministerstva dopravy. Hlavním tématem schůzky byl požadavek SFDI, jak nastavit podmínky čerpání dotace tak, aby nebyly na kraje kladeny zvýšené finanční nároky, je-li možné změnit podmínky pro kraje v rámci čerpání v oblasti podpory 3.1. Ing. Zborník vypočítal, že nebude-li krajům umožněno bezúročné předfinancování, bude to Ústecký kraj na úrocích stát 60 milionů Korun a Karlovarský 30 milionů Korun, pro celý NUTS2 se tedy dostaneme cca na 100 milionů, které budeme muset zaplatit na úrocích, abychom při předkládání mohli dokázat, že máme dostatečné finanční prostředky na financování prvních etap projektu. 11/12

12 Konsensem dospěli členové VRR k názoru, že je možné proplácení po tříměsíčních etapách. Do příští výzvy bude muset ÚRR nastavit jinou definici etapy. Dalším tématem byla novela trestního zákoníku. Dosud bylo zneužití peněz z Evropské unie řešeno jako nesrovnalost, od se bude jednat o trestný čin. Ing. Zborník požaduje, aby tuto informaci předkládal ÚRR i žadatelům na informačních seminářích. Poslední věc, kterou Ing. Vráblík zmínil, je Audit shody, který konstatoval, že postupy nastavené v RR SZ jsou v souladu se všemi zákonnými požadavky. Výtky závažnosti se týkaly věcí, za něž nese odpovědnost MMR, ty musíme řešit ihned. Ostatní výtky, za které nese odpovědnost RR SZ se týkají drobností, na jejichž odstranění máme 3-5 měsíců. Ing. Vráblík připomíná, že další termín zasedání je stanoven na 27. června 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří. Dále informuje, že v měsíci září se bude VRR scházet pravděpodobně každý týden v pátek, aby bylo možno plynule schvalovat projekty. 19. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ukončil v 15:10 hodin předseda Ing. Jiří Šulc. Zapsala: Cermanová Dne: Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: pan Antonín Terber za Karlovarský kraj dne: Ing. Václav Jakubík Ing. Jiří Šulc předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 12/12

ZÁPIS z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 7. listopadu 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr

Více

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14126/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. 5. listopadu prosince 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

Ing. Jiří Šulc JUDr. Josef Pavel Ing. René Budjač Ing. Jiří Behenský Ing. Petr Fiala Bc. Radomil Gold

Ing. Jiří Šulc JUDr. Josef Pavel Ing. René Budjač Ing. Jiří Behenský Ing. Petr Fiala Bc. Radomil Gold ZÁPIS z 1. ustavujícího zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. července 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Omluveni:

Více

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5952/2010 /2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 5. listopadu března 2010 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Usnesení č. 1/24/2008 zápis z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Více

ZÁPIS z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. René Budjač Ing. Petr Fiala PaedDr.

Více

ZÁPIS z 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 5. září 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr Fiala

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti PID: č. j.: RRSZ /2009 Červený Hrádek Karlovy u Jirkova, Vary, 25. listopadu 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr

Více

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence.

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence. Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

ZÁPIS z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 11. dubna 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr

Více

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 29. listopadu ledna 2009 2010 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

ZÁPIS z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 24. září 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. René Budjač Ing. Petr Fiala Ing. Pavel

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 20. 6. 2012

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 20. 6. 2012 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5035/2009 Prezence Červený Hrádek, 26. června 2009 Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁPIS z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. prosince 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. prosince 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. prosince 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc JUDr.

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: 35-7/2012 Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Návrh usnesení: Výbor Regionální

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

VÝPIS USNESENÍ. ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří VÝPIS USNESENÍ ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 9 Usnesení č. 1/16/2008 zápis z 15. zasedání Výboru

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Záznam ze 4. jednání pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k hospodárnému nakládání s majetkem státu konané ve středu dne 29. července 2015 9.00-12.00 hod. v budově Úřadu vlády

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Investice do Vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Regionální operační program NUTS II Severozápad VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

Více

ZÁPIS ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8647/2010 /2009 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16. listopadu dubna 2010 2009

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 6. února 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

Místo konání: Společenské centrum Lidečko

Místo konání: Společenské centrum Lidečko Zápis z Valné hromady MS Hornolidečska ze dne 25.6.2014 Místo konání: Společenské centrum Lidečko Program jednání: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Volba návrhové a mandátní komise 4. Schválení

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 172

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 172 Datum: 3. 10. 2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 172 Od do: 9:15 15:50 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Ondračková,

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.33 Verze 1.33 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 26. 6. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková)

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 3. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE PRŮBĚŽNOU ŘÍZENOU VÝZVU PRO

Více

Z Á P I S. konaného dne 11. ledna 2012, od 18:00 hodin. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. konaného dne 11. ledna 2012, od 18:00 hodin. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 11. ledna 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 7. června 2013 v Liberci 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 14. 11. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 14. 11. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 14. 11. 2011 Přítomni: p. Petr Grün, p. Jan Hadinger, MUDr. Monika Kepková, p. Jan Lusk, p. Václav Mildorf, p. Pavel Moláček, Bc. Zdeněk

Více

A08-SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

A08-SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Karlovy Vary, 12.5.2008 Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. kolo výzvy bylo vyhlášeno pro předkládání projektů v následujících oblastech podpory Regionálního

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 12.3. 2012 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.

Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 12.3. 2012 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu. Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381; Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201 Číslo účtu : 0504253319/0800 E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava

Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

Zápis z 53. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 23. 6. 2015 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference)

Zápis z 53. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 23. 6. 2015 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) Zápis z 53. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 23. 6. 2015 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 31.8.2015 Místo konání: Salonek Hospody NARPA, Lány Jednání probíhalo od - do: 18:00 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana

Více

Zápis z jednání 7.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 7.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 7.VH AZŠ ČR Termín: 3.5.2002 5.5.2002 Místo konání: Blansko Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 3.5.2002 1. Slavnostní zahájení 7.VH AZŠ

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 18. 6. 2008 od 17,30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2008.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 18. 6. 2008 od 17,30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2008. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 18. 6. 2008 od 17,30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2008. Přítomni: V. Nový, A. Kadlec, L. Kohl, M. Kindlová, K. Trnobranský,

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Z Á P I S z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Řídil: Místo: Zahájení: Přestávka: Ukončení: Přítomni: Omluven: Jiří Jangot, starosta zasedací místnost OÚ

Více

Ing. Jiří Červenka. Terminologie, zkratky

Ing. Jiří Červenka. Terminologie, zkratky Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ŠKOLSKÁ RADA MÍSTO KONÁNÍ: ZASEDACÍ MÍSTNOST ŠKOLY, NA PRŮHONĚ 4 800, CHOMUTOV

ŠKOLSKÁ RADA MÍSTO KONÁNÍ: ZASEDACÍ MÍSTNOST ŠKOLY, NA PRŮHONĚ 4 800, CHOMUTOV NÁZEV DOKUMENTU : DATUM KONÁNÍ : 2009-09-01 příspěvková organizace MÍSTO KONÁNÍ: ZASEDACÍ MÍSTNOST ŠKOLY, NA PRŮHONĚ 4 800, CHOMUTOV STRANA : 1 z 4 Přítomni : Omluveni : Nepřítomni: Hosté: Jednání zahájil

Více

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1.

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1. Zápis č. 10 z veřejného jednání ZM konaného dne 27.08.2012 od 17.00 hodin v předsálí komorního sálu divadla Přítomni:Mgr. Havlík, Mgr. Stolzová, MUDr. Duchan, Mgr. Šnajdr. MUDr. Kučera, Petr Beránek, Bc.Pavel

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery Obsah 1 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI... 3 1.1 Způsobilost výdajů... 3 1.2

Více

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Z Á Z N A M

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Z Á Z N A M Z Á Z N A M z 18. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje konaného dne 18. listopadu 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 218 budovy A Krajského úřadu Karlovarského

Více

KONANÉ DNE 13. 02. 2013

KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Z Á P I S Z 02. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

Program: Strana 1 (celkem 20)

Program: Strana 1 (celkem 20) Zápis z 18. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 8. 2010 v 8,30 hodin v salonku hotelu U Lemura ZOO Dvůr Králové nad Labem Přítomni:

Více

Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin

Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin Omluveni: sen. J. Pospíšil, R. Slavotínek, T. Töpfer Program: 1) Schválení programu a zápisu Schůzi řídil předseda sen. R. Sequens. Program viz

Více

Pozvánka na náhradní valnou hromadu

Pozvánka na náhradní valnou hromadu Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti LEAR, a.s. se sídlem Brno, Pod sídlištěm 3, PSČ 636 00, IČ 00219282, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 213, Představenstvo

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Z Á P I S. I. Zahájení zasedání zastupitelstva

Z Á P I S. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Z Á P I S z 29. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 23.12.2013 od 18.00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okres České Budějovice. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Přítomni:

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 18.11.2013 do 13.12.2013 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 14. 12. 2011 od 17:00 hodin v Městském kině

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 14. 12. 2011 od 17:00 hodin v Městském kině ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 14. 12. 2011 od 17:00 hodin v Městském kině Přítomni: dle prezenční listiny / 13 / Omluveni : paní Kulíková, PhDr. Henig Za MěÚ

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období Z Á P I S ze 17. (výjezdní) schůze výboru pro evropskou integraci, konané ve dnech 14. až 16. září 1999 2 Přítomni: Omluveni: Hosté:

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. 311 1. Zahájení v 19.00 hodin Přítomno: 12 členů ZM (viz prezenční listina)

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová, Libor Lysák,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S ze 44. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.8.2014 od 19.06 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), s názvem Podpora Řídícího

Více

Reforma psychiatrické péče

Reforma psychiatrické péče Reforma psychiatrické péče Pravidelný zpravodajský souhrn projektu přípravy strategie a realizace reformy 16. prosince 2012 / I Připravujeme reformu péče o duševní zdraví Víme, že oblast psychiatrické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. listopadu 2012

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. listopadu 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. listopadu 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

strana první NZ 56/2013 N 63/2013

strana první NZ 56/2013 N 63/2013 strana první NZ 56/2013 N 63/2013 Třetí stejnopis N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne osmnáctého června roku dvou tisícího třináctého (18.6.2013) JUDr. Olgou Zavoralovou, notářkou v Chrudimi, se sídlem

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 1. 2014

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 1. 2014 Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 1. 2014 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Přivítal zastupitele, Ing. Janu Šimanovou, Ing. arch. Ondřeje Novosada

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22. ledna 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22. ledna 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22. ledna 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 19. března 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 19. března 2015 od 12:00 do 16:30 hodin v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR (Loretánská 177/9, Praha 1) Přítomni členové: Jiří Dienstbier

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více