L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN"

Transkript

1 L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava

2 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem Letového řádu je stanovení postupů, pravidel a povinností pro letové a statické ukázky, které jsou závazné pro všechny účastníky akcí Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky (dále jen DN) a Mezinárodní výstavy leteckého průmyslu FLYIN (dále jen FI) Rozsah a povinnosti Letový řád je zpracován v souladu s NATO STANAG Letový řád je závazný pro všechny účastníky Letový řád schvaluje Odbor vojenského letectva Ministerstva obrany České republiky ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví Účastníci DN a FLYIN jsou povinni se s Letovým řádem seznámit a řídit se jím Terminologie Letecký brloh je místo komplexního zabezpečení letových osádek (doprava, ubytování, pasová a celní kontrola, místo předletového briefingu, atd.) Je umístěn v prostorách firmy LET S FLY Organizační štáb je místo koordinace letových ukázek a místo velení pozemním ukázkám Průlet je pouze průlet letadla nad drahou bez horizontálních a vertikálních manévrů až do povětrnostních minim Nízká ukázka je ukázka limitovaná spodní základnou oblačnosti, dohledností nebo množstvím oblačnosti. Pilot však může použít vhodné akrobatické manévry Zkratky LKMT ICAO zkratka Letiště Leoše Janáčka Ostrava (dříve: Letiště Mošnov) a/c letadlo ARR přílet DEP odlet ATC služba řízení letového provozu AIP CR Letecká informační příručka České republiky zdroj: STAR standardní přístrojové přílety SID standardní přístrojové odlety TRA Dočasně rezervovaný prostor vyhrazený pro letové ukázky VFR Pravidla létání za viditelnosti IFR Pravidla létání podle přístrojů TWR Letištní stanoviště řízení letového provozu VĚŽ APP Stanoviště pro radarové řízení přiblížení DN Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR) NOTAM Aktuální informace o změnách postupů nebo charakteru činnosti zařízení TWY Pojezdová dráha RWY Vzletová a přistávací dráha Strana 2 (celkem 21)

3 GA Letadla všeobecného letectví (General Aviation) 1.5. Výhrady AIP ČR data musí být zkontrolována podle aktuálního platného vydání AIP ČR před letem Připomínky a návrhy Připomínky a návrhy zasílejte letovému řediteli Dotazník pro účastníky DN Všichni účastníci Dnů NATO musí odeslat vyplněný dotazník (viz Příloha 1) před příletem. 2. MÍSTO KONÁNÍ A TERMÍNY 2.1. Místo konání Letiště Leoše Janáčka Ostrava ICAO označení: LKMT Poloha: N E 2.2. Termíny FLYIN Pátek od 7.00 do hodin UTC, neveřejný program pro odbornou veřejnost Sobota od 7.00 do hodin UTC, veřejný program Neděle od 7.00 do hodin UTC, veřejný program Nácviky letových ukázek DN Pátek od do hodin UTC Briefingy pro letové osádky Pátek ve hodin UTC pro nácviky Sobota v 7.00 hodin UTC pro vystupující před hodin UTC a v hodin UTC pro vystupující po hodin UTC Neděle v 7.00 UTC pro vystupující před hodin UTC a v hodin UTC pro vystupující po hodin UTC Veřejný program, letové a pozemní ukázky DN Sobota od 8.00 do hodin UTC Neděle od 8.00 do hodin UTC. 3. PŘÍLETY ODLETY 3.1. Všeobecné pokyny pro přílety a odlety Uveďte všechny údaje o ARR/DEP v Dotazníku Strana 3 (celkem 21)

4 Neplánujte ve Vašem letovém plánu přechod z GAT na OAT před příletem na LKMT. LKMT je civilní letiště a TWR LKMT není oprávněna řídit letadla podle OAT. Požijte STAR nebo můžete využít možnost změnit pravidla letu z IFR na VFR. V tomto případě zkontrolujte a dodržujte VFR postupy LKMT má během DN pravidelný letový provoz. Pro přílet a odlet zkontrolujte AIP ČR1 sekci AD 2 a NOTAM LKMT V dotazníku uveďte zvláštní požadavky na: speciální ARR/DEP požadavky, speciální požadavky na handling, záležitosti duty free Kontaktujte Letecký brloh, pokud dojde k nějaké změně před letem a sdělte změnu ATC LKMT, pokud se změna udála za letu Posádky po přistání seznámí místní požární a záchrannou jednotku se zvláštnostmi požárního a záchranného zacházení s letounem ARR/DEP koordinujte v Leteckém brlohu s koordinátorem ukázek TRA pro nácviky a pro letové ukázky se aktivuje jednu hodinu před začátkem nácviků nebo oficiálního programu a otevírá po přistání posledního nácviku nebo letové ukázky. V době aktivace TRA je do něj povolen vstup jen pravidelné a charterové letecké dopravě, která letí podle letového plánu a letadlům, která získala od provozovatele letiště povolení a mají rovněž podaný letový plán (viz AIP SUP 27/11) Přílety Letový ředitel vydá sloty pro přílet letadel pro koordinaci provozu na letišti jak pro účastníky DN tak pro FLYIN. Návštěvníci DN a FLYIN se řídí pokyny z AIP SUP 27/ Dne probíhají od do hodin UTC nácviky letových ukázek a v této době jsou přílety omezeny a letadla přilétávající mimo stanovené sloty musí předpokládat vyčkávání mimo CTR LKMT Pro přílet použijte STAR nebo VFR přílet. Pro VFR použijte vstupní/výstupní VFR body v souladu s AIP ČR. VFR situace je znázorněna v Příloze č. 2. Vstupní / výstupní body VFR: 1 AIP CR - Strana 4 (celkem 21)

5 Kvůli omezení hlukové zátěže nelétejte při příletu zbytečně nad letištěm Oznamte ATC, který letoun je určen na statickou a který na letovou ukázku a pojíždějte opatrně na místo stání podle pokynů Marshallera Letadla pro letové ukázky parkují na odbavovací ploše SEVER Letadla pro statické ukázky parkují na VÝSTAVNÍ PLOŠE Po zaparkování požádejte pracovníka handlingu letiště o handling (palivo, střežení, podrobnosti parkování atd.) Po zajištění letadel na odbavovací ploše se osádky účastníků DN dostaví do Leteckého brlohu, kde se organizuje doprava, ubytování, střežení, speciální požadavky a pod Přílety letadel všeobecného letectví Letadla všeobecného letectví přilétávající na LKMT musí plánovat přílet tak, aby přistála v době slotu, který jim je přidělen Je povolen přílet pouze letadel s radiostanicí, odpovídačem SSR a podaným FPL. Pro přílet skupiny letadel platí, že FPL stačí na celou skupinu, odpovídač musí mít jen jeden ze skupiny, radiostanici každé letadlo O slot žádejte v souladu s publikovaným AIP SUP 27/ Postupy pro přílet VFR jsou uvedeny v AIPu. Stručný popis příletu i s komunikací najdete na Statické ukázky na VÝSTAVNÍ PLOŠE Na VÝSTAVNÍ PLOŠE není možný pohyb letadel na vlastní pohon Omezení pohybu se spuštěnými motory platí i pro účastníky FLYIN s letadly kategorie ULL Konzultujte před letem s organizátory DN, zda je třeba vzít sebou ojátko pro tahání vašeho letadla, které je určeno ke statické ukázce Letadla na statické ukázky pojíždí na TWY G, kde vypnou motory a jsou dotažena nebo odtlačena na místo statické ukázky na VÝSTAVNÍ PLOŠE. Po dohodě s TWR, nebo pokud uvedete požadavek v dotazníku, je možné vypnout motory na jiném místě pohybové plochy letiště než TWY G a letadlo na VÝSTAVNÍ PLOCHU odtáhnout. Pokyny k pojíždění vydává TWR LKMT a na TWY G se řiďte pokyny Marshallera Spouštět motory a pojíždět je možno jen na pohybové ploše letiště podle povolení TWR Odlety Odlety koordinujte v leteckém brlohu s koordinátorem a manažerem brlohu v dostatečném předstihu, zejména: dopravu z hotelu, dopravu zavazadel a speciálního vybavení, podání letového plánu Letový provoz FLYIN Pro letové ukázky letadel účastníků FLYIN platí pravidla stanovená Letovým řádem. Strana 5 (celkem 21)

6 Všechny lety účastníků FLYIN musí být předem koordinovány s letovým ředitelem. Koordinaci zajišťuje koordinátor v Leteckém brlohu Lety DEMO ukázek v době konání FLYIN podléhají schválení letového ředitele DEMO ukázky se řídí pravidly stanovenými Letovým řádem. 4. DOČASNĚ REZERVOVANÝ PROSTOR PRO UKÁZKY (TRA) 4.1. Dočasně rezervovaný prostor pro ukázky je ohraničen: horizontálně kruhem o poloměru 14,4 km - 8 NM od středu letiště(vfr situace viz. Příloha č. 2) a AIP CR - AD 2 LKMT - VFRC, vertikálně do FL 120 a bude publikován 4.2. Během letových ukázek bude v TRA pouze provoz letadel účinkujících na DN a letadel s povolením ATC. 5. LETOVÁ SITUACE, OSY UKÁZEK A ROZMÍSTĚNÍ DIVÁKŮ viz. Příloha č Směr plných a nízkých ukázek je KOLMÝ na RWY ve směru V případě špatného počasí budou pouze průlety ve směru dráhy Display linie 230 m je vyznačena na terénu plnou bílou čarou kolmou na RWY Display linie 450 je vyznačena přerušovanou bílou čarou Od hodin do hodin UTC může být ILS GP RWY 22 mimo provoz. V této době bude vystavěn přenosný plot vymezující koridor pro pěší od parkoviště na VÝSTAVNÍ PLOCHU a zasahuje do ochranných rovin GP a není zaručena přesnost GP. Pro létání je možno použít ILS LLZ, VOR, DME, OM. Zkontrolujte NOTAM před letem. 6. PROSTORY PRO VYČKÁVÁNÍ 6.1. VFR Vyčkávání v CTR pro ukázky se provádí s povolením ATC nad VFR vyčkávacími body, kterými jsou: standardní vyčkávací body: ALPHA město Příbor, BRAVO město Studénka ALPHA a BRAVO se mohou použít je v případě, že neprobíhá žádná letová ukázka. Strana 6 (celkem 21)

7 Dočasně vymezený vyčkávací bod pouze pro DN: ROMEO město Brušperk Přílet do prostoru ukázek nesmí probíhat nad prostorem pro diváky a nad parkovištěm diváků Minimální výška vyčkávání je 1000 ft AGL pro letouny a 500 ft AGL pro vrtulníky Vyčkávání mimo letové zóny pro ukázky je v LKR 3A (viz. AIP ČR ENR 6.3 a ENR 5.1. a Příloha č. 2) Vyčkávat v LKR 3A mohou letadla jen s povolením ATC LKMT. Poloha LKR 3A 6.2. Vyčkávání IFR Vyčkávání nad VOR OTA 117,45 v souladu s IFR vyčkávacími postupy. Viz. AIP CR AD 2 LKMT - IAC 7. OMEZENÍ A VYHLÁŠENÉ OBLASTI 7.1. Nepřelétávejte obydlená území v malých výškách kvůli hlukové zátěži Nepřelétávejte Lázně Klimkovice 8 km severně LKMT ( N E) Zvýšený výskyt ptáků viz. AIP CR - AD 2 LKMT TXT 2 AD 2.23 (viz. níže kopírovaná část AIP). Strana 7 (celkem 21)

8 8. MÍSTNÍ PŘEKÁŽKY 8.1. Stožáry osvětlení na odbavovací ploše JIH, CENTRAL, SEVER 100 ft AGL Hangár JOB AIR na odbavovací ploše SEVER 150 ft AGL. 9. POSTUPY V PŘÍPADĚ NOUZE 9.1. Pokud se vyskytne jakákoli závada na letounu, pilot pocítí zdravotní problém nebo se objeví jakákoliv okolnost narušující letovou ukázku: přerušte ukázku, udělejte nezbytně nutná opatření pro pokračování v letu, nastoupejte bezpečnou výšku, oznamte situaci ATC, zhodnoťte situaci, udělejte nouzové postupy, přistaňte Letový ředitel a ATC LKMT ukončí letovou ukázku při jakémkoli nouzovém stavu, který může ohrozit bezpečnost letových ukázek a leteckého provozu na LKMT (např. ztrátu radiového spojení letadla ve vyčkávacím prostoru, nebo při letu pro záchranu lidského života) Při ztrátě radiového spojení během letové ukázky přerušte ukázku a přistaňte. Strana 8 (celkem 21)

9 9.4. Při ztrátě radiového spojení při vyčkávání nastavte 7600 na odpovídači a přistaňte v plánovaném čase přistání. 10. NÁHRADNÍ LETIŠTĚ Všeobecně Letový ředitel poskytne detaily situace na náhradních letištích během předletového briefingu Aktuální situace na náhradních letištích je k dispozici v leteckém brlohu Plánujte palivo pro ukázky s ohledem na možnost bezpečného odletu na náhradní letiště v souladu s letovou příručkou letounu Nejbližší civilní letiště Brno Tuřany ICAO označení: LKTB (viz. AIP CR AD 2 LKTB) N E Kurz a vzdálenost z LKMT: 240, 67 NM Nejbližší vojenské letiště Přerov ICAO označení: LKPO (viz. AIP CR AD 2 LKPO) Poloha ,35 N ,40 E Kurz a vzdálenost z LKMT: 240, 33 NM 11. VYPOUŠTĚNÍ PALIVA A KATAPULTÁŽ Uveďte v dotazníku, jestli Vaše letadlo potřebuje vypouštět palivo za letu a uveďte kdy Palivo se vypouští nad LKR 3A podle pokynů ATC LKMT Katapuláž Urgentní Namiřte letadlo mimo osoby a obydlená místa a katapultujte se S dostatkem času Oznamte situaci ATC Nastavte 7700 na odpovídači Leťte do prostoru LKR 3A Postupujte podle procedur pro katapultáž pro daný letoun. Strana 9 (celkem 21)

10 12. ATC A JAZYK PRO ŘÍZENÍ Jazykem pro řízení letového provozu je anglický jazyk Letový ředitel může povolit používání českého jazyka Letový ředitel koordinuje všechny aspekty DN s určenými pracovníky ATC LKMT Při řízení asistuje civilnímu personálu ATC LKMT vojenský dispečer, který je podřízen letovému řediteli a jeho zástupci Vojenský dispečer má přímé spojení s letovým ředitelem a velitelským stanovištěm. 13. FREKVENCE A VOLACÍ ZNAKY Komunikační frekvence na LKMT Řízení ukázek Mošnov TWR 120,8 MHz ATIS 118,05 MHz RADAR 125,1 MHz HANDLING 131,425 MHz Navigační frekvence (viz. AIP CR) VOR/DME OTA 117,45 MHz ILS OSV 110,95 MHz NDB NADA N 258 khz RADA R 534 khz Volací znaky Uveďte v dotazníku Váš volací znak a používejte jej po celou dobu Vašeho působení na DN - pro přílet, odlet, nácviky a letové ukázky Volací znaky organizátorů Volací znaky se požívají ve všech rádiových sítích, které jsou v provozu na DN. Na frekvencích řízení letového provozu mohou komunikovat jen osoby s oprávněním a pouze ve výjimečných případech Letový ředitel DIRECTOR Koordinátor COORDINATOR Vojenský koordinátor na TWR DISPATCHER Provoz letiště PROVOZ Handling HANDLING Strana 10 (celkem 21)

11 14. OMEZENÍ Letové ukázky jsou povoleny pouze držitelům povolením k provádění ukázek na veřejnosti, které předá osádka letovému řediteli (viz. STANAG 3533). Povolení vydává garant vystoupení, u vojenských letadel zpravidla ministerstvo obrany nebo velitelství armády státu, který je vystupující letadlu příslušný. Údaje o povolení uveďte v Dotazníku Manévry, které musí být schváleny letovým ředitelem: Manévry, při kterých se letouny křižují ve směru k divákům Průlety přes diváky. Výjimka může být udělena jen pro neakrobatické lety Vedoucí skupin musí stanovit bezpečné horizontální a vertikální rozestupy letadel ve skupině v souladu s povolením k provedení ukázky na DN Rozstupy Jedna ukázka jeden letoun nebo skupina v TRA s výjimkou vyčkávání, které je povoleno ATC Nepřekračujte rychlost M 0, RWY musí být volná v době letové ukázky letadel Během seskoků padákem se nesmí konat žádná letová aktivita v prostoru určeném pro seskoky kromě vysazujících letadel. Motory (rotory) letadel v oblasti VÝSTAVNÍ PLOCHY a severozápadně RWY musí zůstat vypnuty a RWY musí být volná, dokud poslední parašutista nepřistane. 15. MINIMÁLNÍ MEZE POVOLENÍ Minimální výšky nad překážkami Průlety Nízká ukázky Plná ukázka Vrtulníky 50 ft 100 ft 150 ft Letouny 150 ft 300 ft * 300 ft * *Pro Red Arrows minimální výška nad překážkami pro synchro pair 100 ft Pokud se výše uvedené minimální výšky liší od minimálních výšek ukázek, které má pilot uvedené v jeho povolení pro veřejné vystoupení, tak platí vyšší hodnoty minimální výšky vystoupení Minimální vzdálenosti Minimální vzdálenosti budou dodrženy v souladu se STANAG 3533, kapitola Deatils of agerrement, článek 21 Minimum horizontal distance from spectator enclosures (viz. Příloha č. 2) Strana 11 (celkem 21)

12 Display linie 230 m je označena přerušovanou čarou, která je kolmá na RWY Display linie 450 m je označena druhou přerušovanou čarou, která je kolmá na RWY Během DN používá ATC LKMT standardní procedury pro povolování ATC LKMT vydává povolení k přistání po oznámení ukončení ukázky. 16. MINIMÁLNÍ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY Obecně Pilot musí zkontrolovat aktuální stav počasí před letovou ukázkou na ATISu Průlety a nízká ukázka Vrtulníky Letouny Typ ukázky Počet letadel Dohlednost Spodní základna oblačnosti Dohlednost Spodní základna oblačnosti 1 1,0 km 200 ft 3,7 km 1000 ft Průlety 2-6 1,5 km 300 ft 3,7 km 1000 ft ,5 km 300 ft 3,7 km 1500 ft Nízká ukázka bez vertikálních manévrů 1 3,7 km 1000 ft 3,7 km 1000 ft 2-6 3,7 km 1000 ft 3,7 km 1000 ft ,7 km 1000 ft 3,7 km 1500 ft Plná akrobatická ukázka Pokrytí oblačnosti méně než 5/ Základna oblačnosti vyšší než 2000 ft AGL Akrobatické manévry jen mimo oblačnost Pilot musí vidět display linie a prostor pro diváky. 17. POSTUPY Všechna vystoupení musí být povolena letovým ředitelem Povolení je vydáno: Po předložení: Povolení pro veřejné ukázky vydané příslušným velitelem Písemného popisu a grafického znázornění vystoupení (ribbon diagram). Strana 12 (celkem 21)

13 17.3. Letový ředitel může rozhodnout, aby letová osádka předvedla letovou ukázku. Předvedení a zhodnocení ukázky se provádí v době nácviků. Na základě posouzení letové ukázky rozhodne letový ředitel o zařazení ukázky do programu DN Před nácviky a před vystoupením se velitelé osádek povinně zúčastní předletového briefingu v brifingové místnosti Leteckého brlohu. Termíny briefingů jsou uvedeny v článku Na LKMT je během DN pravidelný letový provoz, který je plánován v dobách pozemních ukázek a mezi jednotlivými letovými ukázkami Pilot rozhodne, jestli bude létat pouze průlety, nízkou nebo plnou akrobatickou ukázku podle aktuálního počasí (podle METARu - je vysílán na ATIS) a v souladu s minimy podle letového řádu Letový ředitel může nařídit osádce letět méně náročný druh letové ukázky Piloti spouští motory po povolení ATC tak, aby stihli plánovaný čas vystoupení Pilot oznámí ATC LKMT před pojížděním, jaký druh letové ukázky bude létat a po oznámení již druh ukázky nemění Letový ředitel může pilotovi po ukázce vyhodnotit let Vrtulníky mohou vzlétat a přistávat z vymezené části VÝSTAVNÍ PLOCHY (viz. Příloha č. 2) po koordinaci s letovým ředitelem, s povolením TWR a v době mimo letových ukázek. 18. PROGRAM UKÁZEK Program DN schvaluje letový ředitel Letový ředitel vydá poslední detailní plán letových ukázek DN před zahájením briefingu se zohledněním aktuálních informací o letovém provozu, o účastnících a o počasí Změny v programu letových ukázek v průběhu DN provádí pouze letový ředitel. 19. ORGANIZACE DN Místa velení a řízení Hlavní místo velení a řízení Nachází se v organizačním štábu DN Letový ředitel působí v průběhu DN na velitelském stanovišti, kde jsou po celou dobu ukázek v podřízenosti letového ředitele zástupci organizačních složek, kteří mají se svými složkami spojení. Strana 13 (celkem 21)

14 Letový ředitel a jeho štáb koordinuje letové ukázky s vojenským Dispečerem na TWR a s Koordinátorem v leteckém brlohu Nachází se zde počítačové a komunikační vybavení pro spojení s koordinátorem v Brlohu, vojenským koordinátorem na TWR a pro spojení s krizovým štábem Letecký brloh TWR Je místo pro letové osádky. Probíhá zde přijetí, celní a pasové odbavení, je zde zázemí pro letové osádky, pro přípravu, briefing letových osádek v době, kdy jsou na letišti V Leteckém brlohu působí letový koordinátor zástupce letového ředitele, který při příletu a odletu letadel účastníků DN vyřizuje veškeré letecké požadavky V době letových ukázek DN letový koordinátor koordinuje letové ukázky v souladu s pokyny letového ředitele. Může provádět předletový briefing Je vybaven spojovacím a počítačovým vybavením, které slouží k řízení a koordinování letových vystoupení a umožňuje letovým osádkám získat potřebné údaje pro vystoupení především počasí, údaje o vzdušné situaci a o průběhu nácviků nebo letových ukázek TWR je standardní místo řízení letového provozu a letových ukázek Společně s řídícími letového provozu je na TWR i vojenský dispečer, který působí jako pomocník ATC LKMT a spojka letového ředitele k ATC Management Letový ředitel (DIRECTOR) Jméno: plk. vv Ing. Leoš Liška Volací znak: DIRECTOR Spojení: GSM: Cestou všech rádiových sítí při DN Vojenský ATC (DISPATCHER) Hodnost, jméno, příjmení: TBD Volací znak: DISPATCHER Spojení GSM: TBD Koordinátor Hodnost, jméno, příjmení: TBD Volací znak: COORDINATOR Spojení GSM: TBD Telefon: TBD Letecký brloh Manažer leteckého brlohu: Ing. Beata Bulawová. Strana 14 (celkem 21)

15 Spojení: GSM: Vnitřní radiová síť Letiště Ostrava a.s. a radiová síť AČR V leteckém brlohu je i odpočinková zóna a občerstvení pro piloty a technický personál letových ukázek FLYIN FLYIN je výstava letadel a vybavení všeobecného letectví. Jedná se o doprovodnou akci DN Letadla účastnící se FLYINu: Jsou vystavována na VÝSTAVNÍ PLOŠE Řídí se zásadami pro pohyb po VÝSTAVNÍ PLOŠE 20. PŘÍLOHY Příloha č. 1: Náhled dotazníku (originál v samostatné příloze) Příloha č. 2: VFR situace Příloha č. 3: Mapa prostorů DN a display linie Strana 15 (celkem 21)

16 PŘÍLOHA Č. 1: NÁHLED DOTAZNÍKU (originál v samostatné příloze) Strana 16 (celkem 21)

17 Strana 17 (celkem 21)

18 Strana 18 (celkem 21)

19 Strana 19 (celkem 21)

20 PŘÍLOHA Č. 2: VFR SITUACE TRA NATO Days GND FL 120 Radius 8 NM ROMEO Strana 20 (celkem 21)

21 PŘÍLOHA Č. 3: MAPA PROSTORŮ DN A DISPLAY LINIE MAPA PROSTORŮ DN DISPLAY SITUATION DISPLAY LINIE DISPLAY LINES Strana 21 (celkem 21)

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky, o.s. z pověření Odborné sportovní komise AeČR pro bezmotorové létání (Plachtařské

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 11. Jarní pohár Jeseníků 2015 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk verze č.3 z 22.4.2015 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 10. Jarní pohár Jeseníků 2014 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je pořádána v souladu se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 64. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

Mistrovství České republiky regionů 2015

Mistrovství České republiky regionů 2015 Místní propozice pro otevřené Mistrovství České republiky regionů 2015 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Odborné sportovní komise bezmotorového létání AeČR ve dnech 26.7.

Více

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 LETIŠTĚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13.7. -25.7.2008 Místní propozice Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 MINISTERSTVO DOPRAVY PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1249/2004-220-SP/1 ze dne 8.10.2004. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN LETECKÝ PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ HLAVA 1 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 VŠEOBECNĚ Úvodní poznámka: Předpis L 14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou

Více

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice (dále jen Řád letiště) je základní dokument určující specifikace letištního areálu a chování, pohyb a povinnosti

Více

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci Komunikační vybavení Pásma pro leteckou radiokomunikaci V civilním letectví se využívá frekvenčních pásem velmi krátkých vln a krátkých vln. Ve vojenském letectví se využívá také pásmo velmi krátkých vln.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav Křivda Vydání: první, 2007

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové

Více

BEZPEČNOST. Pořadatelé jsou povinni se řídit tímto předpisem a také Bezpečnostním manuálem vydaným FAS AČR 2013.

BEZPEČNOST. Pořadatelé jsou povinni se řídit tímto předpisem a také Bezpečnostním manuálem vydaným FAS AČR 2013. PŘÍLOHA č. III BEZPEČNOST Následující text je vyňat z Přílohy H (Doporučení pro dohled nad tratí a záchranné služby) Mezinárodních sportovních řádů FIA jako návod pro pořadatele rally. Kompletní text lze

Více

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby pořádkové policie P r a h a Č.j. PPR-22/RPP-2004 Generální ředitelství hasičského ZS odbor IZS a výkonu služby P r a h a Č.j. PO-602/IZS-2004 Praha

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 KATALOG

obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 KATALOG obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 2 o nás 3 o nás Flying Academy je profesionální letecká škola pro každého, koho létání

Více

řízení letového provozu české republiky výroční zpráva

řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více