Zadávací dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. CZ.1.04/1.1.02/ Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. Lázně Luhačovice, a.s. Lázeňské náměstí Luhačovice IČO: DIČ: CZ Zastoupená: Ing. Josefem Krůželou, CSc., generálním ředitelem Ludvík Pavlištík, personalista tel.: fax: Vypracoval: Dne: Schválil: Dne: podpis podpis Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 1

2 1. Obsah 1. Obsah Úvodní informace Základní charakteristika projektu Identifikace projektu Popis projektu Ukazatele projektu relevantní k zakázce Vymezení předmětu zakázky Doba a místo plnění zakázky Doba plnění zakázky Místo plnění zakázky Kvalifikační předpoklady uchazeče Způsob zpracování nabídkové ceny Platební podmínky Pokyny pro zpracování nabídky Kritéria hodnocení nabídek Variantní řešení Dotazy k zadávací dokumentaci Lhůta pro podání nabídek Další zadávací podmínky Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 2

3 2. Úvodní informace Název zakázky Identifikace zakázky Zadavatel Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. CZ.1.04/1.1.02/ Lázně Luhačovice, a.s. IČ DIČ Sídlo Osoba oprávněná jednat za zadavatele Kontaktní osoba Kontaktní adresa CZ Lázeňské náměstí 436, Luhačovice Ing. Josef Krůžela, CSc., generální ředitel Ludvík Pavlištík, personalista Lázeňské náměstí 436, Luhačovice Kontaktní telefon Kontaktní Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 3

4 3. Základní charakteristika projektu 3.1. Identifikace projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 1 Adaptabilita Oblast podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Popis projektu Vzdělávací program v rámci projektu obsahuje aktivity v těchto oblastech: - Firemní etika - Osobní komunikace se zákazníkem - Hotelový provoz - Manažerské znalosti a dovednosti - PC dovednosti - Jazykové vzdělávání Klíčové aktivity projektu zahrnují cílové skupiny ze všech pracovních úrovní společnosti, zejména však zahrnují skupiny pracovníků s aktivním kontaktem s klientem. Jedná se především o: - top management - střední management - recepční a prodejci - lékaři a střední zdravotničtí pracovníci (zdravotní sestry, fyzioterapeuti) - nižší zdravotničtí pracovníci (sanitáři, maséři) - vedoucí ubytovacích služeb a pokojské - ostatní personál (kuchaři, číšníci a servírky) Do projektu je zapojeno celkem 230 zaměstnanců společnosti Lázně Luhačovice, a.s., což představuje 613 účastníků kurzů. Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 4

5 3.3. Ukazatele projektu relevantní k zakázce Kód Název ukazatele Jednotka Počet osob, které obdržely podporu v rámci projektu Počet osob Výchozí hodnota Cílová hodnota Počet úspěšných absolventů kurzů Počet Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který bude komplexně po dobu trvání projektu zajišťovat společnosti Lázně Luhačovice, a.s. realizaci následujících vzdělávacích aktivit: - Vzdělávací kurzy firemní etiky - Vzdělávací kurzy zaměřené na osobní komunikaci se zákazníkem - Vzdělávací kurzy v oblasti hotelového provozu - Vzdělávací kurzy manažerských dovedností - Jazykové kurzy - Vzdělávací kurzy PC dovedností Bližší specifikace předmětu zakázky: A) VZDĚLÁVACÍ KURZY FIREMNÍ ETIKY Firemní etika Cílová skupina: - top management (10 os. - 1 skupina) - střední managementu (20 os. - 1 skupina) - recepční a prodejci (15 os. - 1 skupina) - vedoucí ubytovacích služeb a pokojské (40 os. - 2 skupiny) - střední zdravotnický personál (45 os. - 3 skupiny) - nižší zdravotnický personál (30 os. - 2 skupiny) - číšníci a servírky (30 os. - 2 skupiny) Rozsah: 12 skupin x 1 školicí den B) VZDĚLÁVACÍ KURZY ZAMĚŘENÉ NA KOMUNIKACI Recepce pro týmy Cílová skupina: 15 recepčních a prodejců (1 skupina) Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 5

6 Osobní komunikace se zákazníkem Cílová skupina: 30 číšníků a servírek (2 skupiny) Rozsah: 2 skupiny x 1 školicí den C) VZDĚLÁVACÍ KURZY V OBLASTI HOTELOVÉHO PROVOZU Řízení stravovacího úseku Cílová skupina: 15 pracovníků středního managementu (1 skupina) Moderní gastronomie Cílová skupina: 15 kuchařů (1 skupina) Dietní jídla moderně Cílová skupina: 15 kuchařů (1 skupina) Jídelní lístek Cílová skupina: 15 kuchařů (1 skupina) Stolování a obsluha při významných návštěvách Cílová skupina: 30 číšníků a servírek (2 skupiny) Rozsah: 2 skupiny x 1 školicí den Housekeeping - příprava hotelových pokojů Cílová skupina: 40 osob - vedoucí ubytovacích služeb a pokojské (2 skupiny) Rozsah: 2 skupiny x 1 školicí den D) VZDĚLÁVACÍ KURZY MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ Výcvik manažerských dovedností Cílová skupina: 10 pracovníků top managementu (1 skupina) Management nákladů, controlling Cílová skupina: 10 pracovníků top managementu (1 skupina) Pracovní právo Cílová skupina: 10 pracovníků top managementu (1 skupina) Management nákladů, controlling pro nefinanční manažery Cílová skupina: 20 pracovníků středního managementu (1 skupina) Personální management Cílová skupina: 20 pracovníků středního managementu (1 skupina) Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 6

7 E) JAZYKOVÉ KURZY Anglický jazyk Cílová skupina: - zaměstnanci společnosti dle různé úrovně jazykových dovedností - 2 skupiny á 8 os. (mírně pokročilí, pokročilí) Rozsah: 2 skupiny x 3 hodiny vcelku / týden x 60 týdnů (celkem 360 hodin) Německý jazyk Cílová skupina: - zaměstnanci společnosti dle různé úrovně jazykových dovedností - 2 skupiny á 8 os. (začátečníci, mírně pokročilí) Rozsah: 2 skupiny x 3 hodiny vcelku / týden x 60 týdnů (celkem 360 hodin) Ruský jazyk Cílová skupina: - zaměstnanci společnosti dle různé úrovně jazykových dovedností - 2 skupiny á 8 os. (začátečníci, mírně pokročilí) Rozsah: 2 skupiny x 3 hodiny vcelku / týden x 60 týdnů (celkem 360 hodin) F) VZDĚLÁVACÍ KURZY PC DOVEDNOSTÍ Kurzy PC dovedností - "Basic" celkem 80 účastníků: Cílová skupina: zaměstnanci společnosti (management, recepční, zdravotnický personál, servírky a číšníci) dle různé úrovně počítačové gramotnosti Témata a rozsah: - MS Word 4 skupiny á 5 os. x 1 školicí den - MS Excel 4 skupiny á 5 os. x 1 školicí den - MS Outlook 4 skupiny á 5 os. x 1 školicí den - Internet 4 skupiny á 5 os. x 1 školicí den Kurzy PC dovedností - "Zdokonalovací kurzy" celkem 30 účastníků: Cílová skupina: zaměstnanci společnosti (management, recepční, zdravotnický personál, servírky a číšníci) dle různé úrovně počítačové gramotnosti Témata a rozsah: - MS Excel II. 3 skupiny á 5 os. x 1 školicí den - MS Outlook II. 3 skupiny á 5 os. x 1 školicí den Kurzy PC dovedností - "Specifické kurzy" celkem 20 účastníků: Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 7

8 Cílová skupina: zaměstnanci společnosti (management, recepční, zdravotnický personál, servírky a číšníci) dle různé úrovně počítačové gramotnosti Témata a rozsah: - Internet - využití v marketingu 1 skupina á 5 os. x 1 školicí den - Základy počítačové prezentace 1 skupina á 5 os. x 1 školicí den - Power Point I. 1 skupina á 5 os. x 1 školicí den - Power Point II. 1 skupina á 5 os. x 1 školicí den 5. Doba a místo plnění zakázky 5.1. Doba plnění zakázky Realizace vzdělávání v rámci zakázky začne v říjnu 2009 a bude ukončena nejpozději v červnu Místo plnění zakázky Všechny vzdělávací kurzy zakázky (včetně jazykových a počítačových) budou probíhat ve vlastních školicích prostorách společnosti Lázně Luhačovice, a.s. v Luhačovicích. Kurzy PC dovedností budou realizovány ve vlastní vybavené počítačové učebně. 6. Kvalifikační předpoklady uchazeče Uchazeč musí splňovat: A) ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Uchazeč doloží originál čestného prohlášení o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče. Uchazeč doloží originál čestného prohlášení o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. B) PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 8

9 Uchazeč doloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Uchazeč doloží originál či úředně ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Uchazeč doloží originál čestného prohlášení o tom, že splňuje minimální délku působení a realizace vzdělávacích aktivit na trhu v ČR, která musí činit alespoň 5 let. Tuto skutečnost uchazeč současně doloží dokladem prokazujícím příslušené živnostenské oprávnění či licenci (tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo originál či úředně ověřená kopie živnostenského listu). Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. C) FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ZPŮSOBILOST Finanční a ekonomickou způsobilost uchazeč prokazuje výkazem celkového obratu uchazeče za předcházející 3 účetní období, z něhož vyplývá, že výše obratu uchazeče činila min. 5 mil. Kč za každý jednotlivý rok. Uchazeč může nahradit prokázání požadované finanční a ekonomické způsobilosti doložením originálu čestného prohlášení. D) TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST Technickou způsobilost prokazuje uchazeč: doložením osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a profesní kvalifikaci garanta zakázky. Tuto způsobilost prokazuje uchazeč prostou kopií osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a profesním životopisem. doložením seznamu významných služeb s uvedením jejich klienta, rozsahu a doby plnění. Tuto způsobilost prokazuje uchazeč doložením přehledu minimálně 5 významných služeb obdobného rozsahu a obdobného charakteru realizovaných uchazečem v posledních 5 letech. Službami obdobného rozsahu a obdobného charakteru jsou služby v oblasti vzdělávání dospělých zaměstnanců podnikatelských subjektů o minimálním celkovém finančním objemu 1 mil. Kč. Přehled bude podepsán statutárním orgánem uchazeče. doložením konkrétních písemných referencí. Tuto způsobilost prokazuje uchazeč doložením prostých kopií minimálně 5 písemných referencí od klientů uvedených v přehledu významných služeb vymezeném v předchozím bodě. Tyto písemné reference budou podepsány klienty uchazeče. E) ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 9

10 Odbornou způsobilost uchazeč prokazuje členstvím v profesní organizaci sdružující odborníky z oblasti personalistiky a rozvoje lidských zdrojů. Tuto způsobilost prokazuje uchazeč doložením prosté kopie dokladu potvrzujícího členství v profesní organizaci a vydaného touto profesní organizací. F) JAKOSTNÍ ZPŮSOBILOST Jakostní způsobilost uchazeč prokazuje zavedením a používáním systému managementu jakosti. Tuto způsobilost prokazuje uchazeč doložením prosté kopie certifikátu uděleného akreditovaným orgánem ČIA a dokládajícího zavedení a používání systému managementu jakosti u uchazeče, který odpovídá minimálně požadavkům normy ČSN EN ISO 9001: Způsob zpracování nabídkové ceny V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění bez DHP i včetně DPH. Cena bez DPH i včetně DPH musí být zpracována v detailu na jednotlivé kurzy uvedené v předmětu zakázky (cena za školicí den / skupina v případě vzdělávacích a PC kurzů, cena za hod / skupina v případě jazykových kurzů) a zároveň musí být vyčíslena cena celkem za všechny kurzy dohromady. Měna nabídkové ceny je CZK. Předpokládaná hodnota zakázky (1, ,- Kč bez DPH) je definována jako nejvýše přípustná a zahrnuje již veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky (přípravu lektora, lektorování kurzu, přípravu a vyhotovení studijních materiálů s výjimkou učebnic jazykových kurzů, cestovné lektora a ostatních členů realizačního týmu, poskytnutí zpětné vazby účastníkům kurzů a managementu společnosti). Pro hodnocení nabídek je relevantní celková cena zakázky bez DPH. 8. Platební podmínky Zadavatel se zavazuje uhradit cenu na základě dílčích daňových dokladů vystavených vítězným uchazečem. Splatnost daňových dokladů bude minimálně 30 dní od data jejich vystavení. 9. Pokyny pro zpracování nabídky 1) Nabídka bude předložena v jednom originále a ve dvou kopiích v písemné formě a v uzavřené obálce. 2) Uzavřená obálka musí být opatřena: a. identifikací zakázky Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 10

11 b. nápisem NEOTVÍRAT c. adresou uchazeče d. adresou zadavatele 3) Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 4) Nabídka bude předložena v českém jazyce. 5) Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 6) Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou řadou. 7) Uchazeč zpracuje nabídku v následující požadované struktuře: a. Průvodní list nabídky, který bude obsahovat minimálně tyto údaje: identifikační údaje zakázky identifikační údaje zadavatele a uchazeče nabídková cena zakázky v CZK bez DPH datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat b. Obsah nabídky obsah nabídky, popř. další rejstříky c. Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria dle požadavků stanovených v kapitole 6. Kvalifikační předpoklady uchazeče této zadávací dokumentace d. Zkušenosti uchazeče uchazeč prokáže své zkušenosti s realizací komplexních a dlouhodobých vzdělávacích programů a projektů finančně podpořených z Evropského sociálního fondu doložením přehledu těchto zkušeností. e. Návrh smlouvy Písemný návrh smlouvy je pro uchazeče závazný a bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Kromě požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci musí obsahovat tyto údaje: platební podmínky, splatnost faktur podmínky, za kterých bude možné jednotlivé kurzy po dohodě přesunovat na jiný termín nebo jednostranně odvolávat možnost odstoupení od smlouvy v případě nekvalitního plnění atd. V návrhu smlouvy bude uchazeč akceptovat ujednání o tom, že daňové doklady budou vystaveny pouze za skutečně poskytnutá plnění. f. Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění obsahující minimálně tyto údaje: obsahové zpracování témat jednotlivých kurzů zakázky metodiku školení dokumentaci školení lektorské zabezpečení kurzů zakázky včetně doložení profesních životopisů lektorů podílejících se na realizaci zakázky Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 11

12 personální a organizační zabezpečení zakázky (jméno garanta zakázky, který bude zodpovídat za kvalitu realizace zakázky, včetně doložení osvědčení o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání a doložení jeho profesního životopisu) popis způsobu, jakým uchazeč bude zajišťovat řízení a realizaci zakázky, a jakým zabezpečí kvalitu poskytovaných služeb nabídková cena zakázky 10. Kritéria hodnocení nabídek Nabídky, které nebudou úplné nebo budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, budou vyřazeny a nebudou hodnoceny. Úplně a včas podané nabídky budou hodnoceny dle těchto kritérií: Hodnoticí kritérium Váha Kvalita a zkušenosti lektorského týmu 25 % Nabídková cena 20 % Obsah, komplexnost a provázanost témat a metodika vzdělávacích kurzů 20 % Zkušenosti s realizací komplexních a dlouhodobých vzdělávacích programů a projektů finančně 15 % podpořených z Evropského sociálního fondu Organizační zajištění zakázky 10 % Obchodní podmínky 10 % Bližší specifikace hodnoticích kritérií: ad 1) Kvalita a zkušenosti lektorského týmu - bude hodnoceno dle skutečností uvedených uchazečem na základě odst. 9. 7) f) Lektorské zabezpečení kurzů zakázky - subjektivní nečíselné kritérium ad 2) Nabídková cena - bude hodnocena celková cena zakázky v CZK bez DPH uvedená na základě odst. 9. 7) f) Nabídková cena zakázky - číselné kritérium ad 3) Obsah, komplexnost a provázanost témat a metodika vzdělávacích kurzů - budou hodnoceny skutečnosti uvedené na základě odst. 9. 7) f) Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění: - obsahové zpracování témat jednotlivých kurzů zakázky a komplexnost a provázanost jejich témat - metodika školení - dokumentace školení - subjektivní nečíselné kritérium ad 4) Zkušenosti s realizací komplexních a dlouhodobých vzdělávacích programů a projektů finančně podpořených z Evropského sociálního fondu Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 12

13 - budou hodnoceny zkušenosti uchazeče s realizací komplexních a dlouhodobých vzdělávacích programů a projektů finančně podpořených z Evropského sociálního fondu uvedených v nabídce uchazeče na základě odst. 9. 7) d) Zkušenosti uchazeče - subjektivní nečíselné kritérium ad 5) Organizační zajištění zakázky - bude hodnocen způsob, jakým uchazeč bude zajišťovat organizaci, řízení a realizaci zakázky a jakým zabezpečí kvalitu poskytovaných služeb, uvedený na základě odst. 9. 7) f) - subjektivní nečíselné kritérium ad 6) Obchodní podmínky - budou hodnoceny skutečnosti uvedené v nabídce uchazeče na základě odst. 8. 7) e) Návrh smlouvy - jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, která bude nabízet nejvýhodnější podmínky pro zadavatele - subjektivní nečíselné kritérium Hodnocení nabídek bude provedeno dle bodu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Identifikační číslo: MAD 99 Příloha OM OP LZZ: D9 ze dne Variantní řešení Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 12. Dotazy k zadávací dokumentaci Dotazy k zadávacím podmínkám je možné podat prokazatelnou formou prostřednictvím elektronické pošty s doručenkou na ovou adresu kontaktní osoby uchazeče, a to do 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje 5 pracovních dnů na odpověď na tento dotaz. 13. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 14 hod. Nabídky je možné doručit kurýrem, poštou nebo osobně na kontaktní adresu: Ludvík Pavlištík Lázně Luhačovice, a.s. Lázeňské náměstí Luhačovice Elektronické zasílání nabídek není možné. Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 13

14 14. Další zadávací podmínky Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky či účast na více než jedné z podaných nabídek (např. jakožto člen sdružení uchazečů nebo jako subdodavatel) je nepřípustná a vede k vyřazení všech nabídek, jež uchazeč podal a/nebo na nichž se podílel. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do podpisu smlouvy zrušit, případně veškeré předložené nabídky odmítnout. Z důvodu objektivního posuzování a vyhodnocování nabídek může zadavatel požádat uchazeče o objasnění, doplnění či modifikaci nabídky. Požadavky a odpovědi musí být písemné. Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými početními chybami zpochybňujícími nabídku nebo s odporujícími si údaji mohou být z řízení vyřazeny. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v jejich nabídkách. Zadavatel si vyhrazuje právo svoje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nezdůvodňovat a ve sdělení výsledku výběrového řízení jeho účastníkům důvody svého rozhodnutí neuvádět. Zadávací dokumentace k zakázce: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. 14

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace:

Více

Název programu: jednat jménem zadavatele): Název zakázky: Předmět zakázky:

Název programu: jednat jménem zadavatele): Název zakázky: Předmět zakázky: VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku do zjednodušeného výběrového řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodání služby

Více

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech Zadávací dokumentace Strana 1/6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na dodání služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti LUCIS, s.r.o. Údaje o zadavateli: Název: LUCIS, s.r.o. Sídlo zadavatele: Nová 147/14, Popůvky 664 41 IČO: 25570731

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na dodání služby zadané ve výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu Reg.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti SEVEROČESKÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA spol. s r.o. Reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/35.00835 Obsah 1.Identifikace zadavatele... 3 2. Předmět

Více

Zadávací dokumentace. Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje

Zadávací dokumentace. Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Zadávací dokumentace Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Projekt financován ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 (celkem 6) Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodavatele služeb - Rozvojový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI O.K. TEXTIL, S.R.O. 1. Identifikace zadavatele název zadavatele: O.K. TEXTIL, s.r.o. adresa sídla:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na nepravidelnou lektorskou činnost v rámci rekvalifikačních kurzů

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na nepravidelnou lektorskou činnost v rámci rekvalifikačních kurzů Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na nepravidelnou lektorskou činnost v rámci rekvalifikačních kurzů 1. Název zakázky: Výběrové řízení na nepravidelnou lektorskou činnost v rámci rekvalifikačních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o.

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o. Zadávací dokumentace k projektu Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Kemper spol. s r. o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00864 Název zakázky: Zadavatel: Vzdělávání v Kemper

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti nkt

Více

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. Zadávací dokumentace zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. 1. Název zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy

Více

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Vzděláváním zkvalitňujeme realitu. zadavatel. DORA Group a.s. Str.

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Vzděláváním zkvalitňujeme realitu. zadavatel. DORA Group a.s. Str. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů v rámci zakázky Vzděláváním zkvalitňujeme realitu zadavatel DORA Group a.s. Str. 1 1. Preambule Výběrové řízení je vypisováno na základě účasti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Semináře a kurzy měkkých dovedností Název projektu: Rozvoj pracovních dovedností zaměstnanců

Více

2. Zadavatel: IČ: 48290904 DIČ: CZ48290904

2. Zadavatel: IČ: 48290904 DIČ: CZ48290904 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na kompletní zajištění rekvalifikačních kurzů, konajících se dle potřeb projektu Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace praxe

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35. Výběr dodavatele vzdělávacích služeb pro zajištění zakázky s názvem Vzdělávání v MONIT plus v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo

Více

pt l!le Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Služba

pt l!le Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Služba fff evropský sociáíru W' fond v ČR EVROPSKA UNIE ~ pt l!le OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Výběrové

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město ČR Úřad práce Brno město Křenová 25/27 659 59 Brno Výzva více zájemcům k podání nabídky v Brně 4. 6. 2008 Česká republika - Úřad práce Brno-město jako zadavatel Vás tímto oslovuje k podání nabídky na provedení

Více

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ/REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.04/4.1.00/32.00018 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve výběrovém řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE a.s. v roce 2011 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01752 Název zakázky: Výběrové řízení na externího dodavatele

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ),

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ), Kontaktní osoba: Jakub Ruml / David Čada Telefon: 267 994 439 / 267 994 475 Fax: 272 936 597 E-mail: jakub.ruml@sfzp.cz david.cada@sfzp.cz Datum: 5. 3. 2012 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích kurzů pro společnost JELÍNEK výroba nábytku s.r.o. 1. Identifikace projektu Název projektu: Vzděláváním k dovednosti Registrační

Více

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanoveními 12 odst. 6 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k zakázce s názvem: Servis vozidel hromadné dopravy Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881 Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního podniku

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY VSTŘÍCNOST, PROFESIONALITA, ZODPOVĚDNOST NA ÚŘADĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb ve společnosti Strojírny Rokytnice a.s. k projektu s názvem: Rozvoj adaptability zaměstnanců Strojírny Rokytnice a.s. investicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Specifická školení v DONGHEE Czech s.r.o. Identifikace zadavatele Název / obchodní firma zadavatele: DONGHEE Czech

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

a státním rozpočtem. veřejné zakázky malého rozsahu

a státním rozpočtem. veřejné zakázky malého rozsahu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e veřejné zakázky malého rozsahu Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky malého rozsahu: Předmět zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název: Služba Model CAF Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky v rámci výběrového řízení na dodávku komponentů pro optiku a počítačové vybavení Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro optiku a počítačové vybavení Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO odborné profesní specializované kurzy v gastronomii

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Výzva k předložení nabídky. Zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky. Zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky Zadávací dokumentace na dodávku služeb v rámci projektu KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s. - konkurenceschopný zaměstnavatel Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.4/3276 Tento projekt

Více

Informačních technologií pro absolventy škol

Informačních technologií pro absolventy škol Zadávací dokumentace vzdělávací kurzy: Informačních technologií pro absolventy škol realizované v rámci grantového projektu OP RLZ: PRVNÍ START Adaptační centrum pro studenty a absolventy středních a vysokých

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce Název výběrového řízení: Povodňové škody v obci Hodslavice most M1 u Č.P. 99 Dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na služby související s dodávkou e-learningu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881 Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního

Více

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA/TEFL/TESOL

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA/TEFL/TESOL Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA/TEFL/TESOL OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Rýmařov 795 01 Rýmařov, nám. Míru 230/1 IČO 00296 317 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce rozdělené na dílčí části, zveřejněné dne 25.6.2010 v IS VZ US pod evidenčním číslem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení dodávky software v rámci projektu "USE-ADAPT" CZ.04.1.03/4.1.11.3/2923 Strana 1 (celkem 9) Zadávací dokumentace projektu "USE-ADAPT" 1. Obsah: Zadávací dokumentace...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel veřejné zakázky Sdružení obcí Libereckého kraje SOLK Tř. 1. máje 858/26 460 01 Liberec III IČ: 64669246 Zastoupené: Mgr. Hanou Moudrou vydává dokument: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I V Ř Í Z E N Í P R O J E K T Ů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Registrační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) NÁKUP SLUŢEB

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) NÁKUP SLUŢEB VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Tvorba a realizace vzdělávacího programu pro zaměstnance mikropodniků na území hl. m. Parhy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace. Pořádání kurzů CELTA a DELTA pro lektory cizích jazyků v Ostravě

Zadávací dokumentace. Pořádání kurzů CELTA a DELTA pro lektory cizích jazyků v Ostravě Zadávací dokumentace na Pořádání kurzů CELTA a DELTA pro lektory cizích jazyků v Ostravě Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s. Tento dokument závazně stanovuje pravidla pro výběrové řízení k projektu Rozvoj kompetencí

Více

1. Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele sortimentu kancelářských potřeb, doplňků a. 2. Druh zakázky: zakázka na dodávku.

1. Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele sortimentu kancelářských potřeb, doplňků a. 2. Druh zakázky: zakázka na dodávku. Zadavatel : Dům zahraničních služeb MŠMT se sídlem : Senovážné nám. 26, 110 10 Praha 1 Zast. : Ing. Ivou Tatarkovou, ředitelkou IČ : 61386839 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Město Strakonice odbor kancelář tajemníka Naše značka: Vyřizuje: Datum: Ing. Rudolf Ulč 4.5.2015 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Optická metropolitní

Více

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Úřední doba: pondělí 8:00-11:30, 13:00-17:00 středa 8:00-11:30, 13:00-17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

V Y P I S U J E. Výzvu zájemcům k podávání nabídek

V Y P I S U J E. Výzvu zájemcům k podávání nabídek Zadavatel: Název společnosti: CC Systems a. s. Sídlo společnosti: Národní tř.101, 695 01 Hodonín Kontaktní osoba: Milan Foltýn Telefon: 518 343 041 Fax: 518 342 243 E-mail: foltyn@ccsystem.cz www.ccsystem.cz

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 24 Počet příloh: 6 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti využívání informačních technologií /projekt Efektivní rozvoj

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí revolvingového úvěru na financování investiční akce Cyklostezka Z údolí Jizery do údolí Bobru I.

Zadávací dokumentace. Poskytnutí revolvingového úvěru na financování investiční akce Cyklostezka Z údolí Jizery do údolí Bobru I. Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) (zakázka není zadávána dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Poskytnutí revolvingového úvěru na financování investiční

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení zakázky: Komplexní zajištění vzdělávacího programu Čerpací stanice komplexní služby a informace pro cestovní ruch pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU malého rozsahu v rámci výběrového řízení Zařízení a vybavení pro projekt Strojírny Soběslav, s.r.o. V souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více