VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ Zadavatel: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Sídlo: Ruská 85/2412, Praha 10 IČ: Bankovní spojení: /0100 Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení Veřejná zakázka na služby Veřejná zakázka rozdělená na části

2 OBSAH 1. INFORMACE O ZADAVATELI Základní údaje Statutární orgán Zadavatele Kontaktní osoby PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmět veřejné zakázky Klasifikace předmětu veřejné zakázky Rozdělení veřejné zakázky na části Předpokládaná hodnota veřejné zakázky DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Doba plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky KVALIFIKACE UCHAZEČŮ Vymezení kvalifikačních předpokladů Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis ze seznamu zahraničních dodavatelů Forma splnění kvalifikace DALŠÍ POŽADAVKY Další požadavky ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY OBCHODNÍ PODMÍNKY NABÍDKA Obecné požadavky Složení nabídky Otevírání obálek s nabídkami ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PŘÍLOHY Strana 2 z 31

3 1. INFORMACE O ZADAVATELI 1.1. Základní údaje Název: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Sídlo: Ruská 85/2412, Praha 10 IČ: (dále jen Zadavatel ) 1.2. Statutární orgán Zadavatele Osobou oprávněnou k činění právních úkonu souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel 1.3. Kontaktní osoby Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Kateřina Hájková, MBA, konzultant projektu 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. Předmět veřejné zakázky Východiska veřejné zakázky Zadavatel se záměrem k: prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků; podpoře systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů vedoucí k motivaci a aktivizaci zdravotnických pracovníků a k podpoře dalšího vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství; udržení a zvýšení obecných pracovních kompetencí pracovníků ve zdravotnictví; podpoře flexibility a adaptability nelékařů a pracovníků ve zdravotnictví; realizuje projekt Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech (dále jen Projekt vzdělávání nelékařů ) s registračním číslem CZ.1.04/1.1.00/ Cílem veřejné zakázky je zajištění realizace akreditovaného kvalifikačního kurzu v nelékařském oboru všeobecný sanitář jakožto součást jedné z klíčových aktivit Projektu vzdělávání nelékařů. Strana 3 z 31

4 Specifikace předmětu veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je výběr akreditovaného zařízení - poskytovatele služeb vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru všeobecný sanitář (dále jen AKK ). Zadavatel požaduje, aby v rámci předmětu veřejné zakázky byla zajištěna teoretická i praktická část vzdělávacího programu AKK pro celkem 1600 osob, kteří mají mít většinu svého pracovního úvazku tedy alespoň 0,6 úvazku v zdravotnických zařízeních mimo hlavní město Prahu. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se do naplnění povinnosti stanovené v předchozí větě nezapočítávají. Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na 13 částí. V podrobnostech viz čl této zadávací dokumentace. Při poskytování služeb na základě této veřejné zakázky je uchazeč dál povinen respektovat a dodržovat pokyny obsažené v metodických příručkách a manuálech Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ). Veškeré metodické příručky a manuály jsou k dispozici na webových stránkách Klasifikace předmětu veřejné zakázky Klasifikace veřejné zakázky: CPV: Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání CPV: Školení 2.3. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavku zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: Část I. Středočeský kraj V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 208 osob. Místo konání AKK musí být v Středočeském kraji, popř. na území hl.m. Prahy. Strana 4 z 31

5 Část II. Jihočeský kraj V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 112 osob. Místo konání AKK musí být v Jihočeském kraji. Část III. Plzeňský kraj V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 96 osob. Místo konání AKK musí být v Plzeňském kraji. Část IV. Karlovarský kraj V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 48 osob. Místo konání AKK musí být v Karlovarském kraji. Část V. Ústecký kraj V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 144 osob. Místo konání AKK musí být v Ústeckém kraji. Část VI. Liberecký kraj V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 80 osob. Místo konání AKK musí být v Libereckém kraji. Část VII. Královéhradecký kraj V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 96 osob. Místo konání AKK musí být v Královéhradeckém kraji. Část VIII. Pardubický kraj V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 96 osob. Místo konání AKK musí být v Pardubickém kraji. Část IX. Vysočina V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 96 osob. Místo konání AKK musí být v kraji Vysočina. Část X. Jihomoravský kraj V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 192 osob. Místo konání AKK musí být v Jihomoravském kraji. Strana 5 z 31

6 Část XI. Olomoucký kraj V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 112 osob. Místo konání AKK musí být v Olomouckém kraji. Část XII. Moravskoslezský kraj V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 224 osob. Místo konání AKK musí být v Moravskoslezském kraji. Část XIII. Zlínský kraj V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit teoretickou i praktickou část vzdělávacího programu AKK pro alespoň 96 osob. Místo konání AKK musí být v Zlínském kraji. Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na všechny části veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky bude samostatným předmětem postupu Zadavatele, a to zejména ve vztahu k posouzení kvalifikace uchazečů, otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek. Pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak, týkají se podmínky a požadavky v zadávací dokumentaci všech částí veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí Kč 6, ,- bez DPH (Kč 8, ,- včetně DPH). Předpokládaná hodnota části I. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč 1, ,- včetně DPH). Předpokládaná hodnota části II. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč ,- včetně DPH). Předpokládaná hodnota části III. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč ,- včetně DPH). Předpokládaná hodnota části IV. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč ,- včetně DPH). Předpokládaná hodnota části V. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč ,- včetně DPH). Předpokládaná hodnota části VI. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč ,- včetně DPH). Předpokládaná hodnota části VII. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč ,- včetně DPH). Předpokládaná hodnota části VIII. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč ,- včetně DPH). Předpokládaná hodnota části IX. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč ,- včetně DPH). Předpokládaná hodnota části X. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč ,- včetně DPH). Předpokládaná hodnota části XI. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč ,- včetně DPH). Strana 6 z 31

7 Předpokládaná hodnota části XII. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč 1, ,- včetně DPH). Předpokládaná hodnota části XIII. Veřejné zakázky činí Kč ,- bez DPH (Kč ,- včetně DPH). Financování předmětu plnění této veřejné zakázky je zajištěno kombinovaně z Evropských strukturálních fondů a ze státního rozpočtu. 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Doba plnění veřejné zakázky Předpokládané datum nabytí účinnosti smluv na plnění veřejné zakázky bude dne Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne nabytí účinnosti smlouvy do Proškolení požadovaného minimální počtu osob v AKK musí být dokončeno nejpozději do Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení zadávací dokumentace, včetně jejich příloh, bližší vymezení. 4. KVALIFIKACE UCHAZEČŮ Uchazeč je povinen v souladu s 27 a 50 a násl. Zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace Vymezení kvalifikačních předpokladů Kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž Strana 7 z 31

8 vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení dle ust. 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ustanovení 54 písm. d) Zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u Zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle 52 Zákona. Strana 8 z 31

9 Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů buď předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo: - Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst bodu a), b) této zadávací dokumentace prokazuje uchazeč výpisem z evidence Rejstříku trestu nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 90 dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. - Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst bodu f) této zadávací dokumentace prokazuje uchazeč potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení. - Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst bodu h) této zadávací dokumentace prokazuje uchazečem potvrzením příslušného orgánu či instituce. - Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst bodu c) až e), g), i) až l) této zadávací dokumentace prokazuje uchazeč čestným prohlášením Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladů prokazujících příslušné živnostenské oprávnění či licenci, Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže: a) předložením pojistné smlouvy (příp. pojistného certifikátu nebo obdobného dokladu vystaveného pojistitelem), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 5, ,- Kč. Pokud je pojistná částka stanovena v cizí měně, přepočítá se podle kurzu ČNB platného v den předcházející dni podání nabídek; případ změny kurzu v tento den se bude posuzovat ve prospěch uchazeče. Tento požadavek prokáže uchazeč předložením prosté kopie platné pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu či obdobného dokladu vystaveného pojistitelem. Strana 9 z 31

10 Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných uchazečů ( 125 a násl. Zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace dle 53 odst. 1 Zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) a b) Zákona, výpisem ze seznamu kvalifikovaným dodavatelů ne starším než 3 měsíce Výpis ze seznamu zahraničních dodavatelů Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán. Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 Zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 54 Zákona, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 55 odst. 1 písm. b) a c) Zákona, nebo d) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 2 písm. a), c) až h) Zákona, nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát, není-li starší než 3 měsíce a je-li platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto článku, popřípadě splnění její příslušné části. Zahraniční dodavatel je však vždy povinen předložit samostatně doklady prokazujících splnění kvalifikace podle 53 odst. 1 písm. f) až h) Zákona. Strana 10 z 31

11 4.4. Forma splnění kvalifikace Pokud není v Zákoně či této zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném uchazeči před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč je v souladu s 51 odst. 4 zákona oprávněn splnit kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě přiloží k nabídce: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona. Nabídku je oprávněno podat více uchazečů společně (jako jeden uchazeč). V takovém případě musí každý z uchazečů samostatně splnit základní kvalifikační předpoklady dle bodu této zadávací dokumentace a profesní kvalifikační předpoklady dle bodu odst. a) této zadávací dokumentace. Pro profesní kvalifikační předpoklady dle bodu odst. b) a c), ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle bodu a technické kvalifikační předpoklady dle bodu této zadávací dokumentace postačuje, aby splnění této kvalifikace prokázali všichni tito uchazeči společně. Podává-li návrh více uchazečů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit k návrhu originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazku vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel (uchazeč) splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Strana 11 z 31

12 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 5. DALŠÍ POŽADAVKY 5.1. Další požadavky a) Uchazeč je povinen předložit v rámci nabídky kopii platného rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu AKK dle ust. 45 a násl. zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen Zákon 96 ). b) Uchazeč bere na vědomí, že bude povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu vzdělávání nelékařů a AKK v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování Projektu vzdělávání nelékařů. Uchazeč bude dále povinen na žádost Zadavatele zpřístupnit Zadavateli nebo jím pověřeným osobám veškeré takto uchovávané dokumenty a předat tyto dokumenty k prověření, kontrole a vyhotovení kopií. c) Uchazeč bude povinen umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které se budou realizovat na základě této zadávací dokumentace, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zavázal dle této zadávací dokumentace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontrol 6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena bude uvedena v Kč. Uchazeč stanoví: (i) celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky, resp. části veřejné zakázky, za celé období trvání smlouvy, tj. od předpokládané účinnosti smlouvy k do a to bez ohledu na to, zda budou některé z služeb poskytovány až po ; (ii) jednotkovou nabídkovou cenu za zajištění proškolení jedné osoby v AKK. Celková nabídková cena musí přitom představovat součin jednotkové nabídkové ceny dle bodu (ii) a celkového počtu osob, jejichž proškolení v AKK má být zajištěno pro danou část veřejné zakázky dle čl této zadávací dokumentace. Nabídková cena, resp. její položky, bude uvedena v české měně a v členění cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), sazba DPH, vyčíslená DPH a nabídková cena včetně DPH. Strana 12 z 31

13 Nabídková cena uchazeče musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky Tabulka č. 1 NABÍDKOVÁ CENA Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části I. veřejné zakázky na částku Kč ,- bez DPH, tj. Kč 1, ,- vč. DPH. Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části II. veřejné zakázky na částku Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- vč. DPH. Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části III. veřejné zakázky na částku Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- vč. DPH. Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části IV. veřejné zakázky na částku Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- vč. DPH. Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části V. veřejné zakázky na částku Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- vč. DPH. Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části VI. veřejné zakázky na částku Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- vč. DPH. Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části VII. veřejné zakázky na částku Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- vč. DPH. Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části VIII. veřejné zakázky na částku Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- vč. DPH. Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části IX. veřejné zakázky na částku Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- vč. DPH. Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části X. veřejné zakázky na částku Kč ,- bez DPH, tj. Kč 1, ,- vč. DPH. Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části XI. veřejné zakázky na částku Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- vč. DPH. Strana 13 z 31

14 Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části XII. veřejné zakázky na částku Kč 1, ,- bez DPH, tj. Kč 1, ,- vč. DPH. Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu Části XIII. veřejné zakázky na částku Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- vč. DPH. Překročení stanovených limitů v nabídkách uchazečů bude znamenat nedodržení zadávacích podmínek a taková nabídka bude v souladu s 76 odst. 1 Zákona vyřazena. V případě, že za doby účinnosti smluvního vztahu mezi vybraným uchazečem a Zadavatelem bude jako peněžní jednotka v České republice zavedena jednotná evropská měna (euro), dojde k přepočtu nabídkové ceny úředně stanoveným kursem ke dni přijetí jednotné evropské měny. Případné překročení (navýšení) nabídkových cen a úprava platebních podmínek za poskytované služby je upravena v závazném návrhu smlouvy, jež tvoří pro příslušné části veřejné zakázky Přílohy č k této zadávací dokumentaci. 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY a) Uchazeč je povinen podat jeden návrh smlouvy na příslušnou část zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb akreditovaného kvalifikačního kurzu všeobecný sanitář, přičemž musí respektovat závazný návrh smlouvy, který tvoří pro příslušnou část veřejné zakázky Přílohu č této zadávací dokumentace. b) Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. c) Podrobná ustanovení o obchodních podmínkách veřejné zakázky jsou uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří pro příslušnou část veřejné zakázky Přílohu č této zadávací dokumentace. 8. NABÍDKA Strana 14 z 31

15 8.1. Obecné požadavky Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou, označené: Výběr dodavatele vzdělávacích služeb akreditovaného kvalifikačního kurzu všeobecný sanitář a s uvedením příslušné části veřejné zakázky, ke které se nabídka vztahuje. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném níže. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. Vzor krycího listu nabídky je uveden v Příloze č k této zadávací dokumentaci. Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu a též o dobu, ve které má vybraný uchazeč poskytnout součinnost dle 82 odst. 3 zákona. Uchazeč předloží nabídku v 2 výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem Originál a druhý Kopie. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Krycí list musí obsahovat číslo výtisku. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální radou. Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD. Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky v elektronické podobě ve formátu MS Office nebo formátu kompatibilním. Uchazeč je povinen doručit nabídku do sídla zadavatele do podatelny, a to v úředních hodinách, tj. v pracovní dny mezi 8:00 hod. a 14:30 hod nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu Zadavatele, v termínu uvedeném ve výzvě Zadavatele k podání nabídek (resp. v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném v Informačním systému o veřejných zakázkách Složení nabídky Nabídka musí obsahovat následující části: Krycí list nabídky Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden pro příslušnou část veřejné zakázky v Příloze č k této zadávací dokumentaci, musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, ) Obsah Strana 15 z 31

16 V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek Podklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Nabídková cena Nabídková cena bude stanovena v požadované struktuře dle čl. 6. této zadávací dokumentace Návrhy smlouvy Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Technická část nabídky V této části nabídky uchazeč předloží: a) kopii platného rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu AKK Prohlášení Na konci nabídky budou zařazeny následující prohlášení: - prohlášení uchazeče, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, že se soutěžními podmínkami souhlasí a respektuje je a že disponuje takovými kapacitami, které jsou k plnění předmětu veřejné zakázky nezbytné; - prohlášení uchazeče o počtu stránek Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek proběhne v sídle Zadavatele v termínu uvedeném v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném v Informačním systému o veřejných zakázkách Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně dvě osoby za každého uchazeče), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocení nabídek bude prováděno dle 78 a 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Nabídková cena bude hodnocena z absolutní výše předložené celkové nabídkové ceny (viz čl. 6. Bod (i) této zadávací dokumentace) bez DPH. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady a poplatky související s plněním veřejné zakázky. 10. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Priorita jednotlivých dokumentů Strana 16 z 31

17 Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v této zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Změna podmínek zadávací dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace Zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci písemně nejpozději do 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (akceptována je i ová forma). Poskytování dodatečných informací Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne Zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Vyloučení variantních řešení Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky. 11. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v ust. 84 Zákona. Strana 17 z 31

18 12. PŘÍLOHY Přílohami a nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou: Příloha č. 1 Krycí list nabídky pro část I. veřejné zakázky Příloha č. 2 Krycí list nabídky pro část II. veřejné zakázky Příloha č. 3 Krycí list nabídky pro část III. veřejné zakázky Příloha č. 4 Krycí list nabídky pro část IV. veřejné zakázky Příloha č. 5 Krycí list nabídky pro část V. veřejné zakázky Příloha č. 6 Krycí list nabídky pro část VI. veřejné zakázky Příloha č. 7 Krycí list nabídky pro část VII. veřejné zakázky Příloha č. 8 Krycí list nabídky pro část VIII. veřejné zakázky Příloha č. 9 Krycí list nabídky pro část IX. veřejné zakázky Příloha č. 10 Krycí list nabídky pro část X. veřejné zakázky Příloha č. 11 Krycí list nabídky pro část XI. veřejné zakázky Příloha č. 12 Krycí list nabídky pro část XII. veřejné zakázky Příloha č. 13 Krycí list nabídky pro část XIII. veřejné zakázky Příloha č. 14 Závazný návrh smlouvy pro část I. veřejné zakázky Příloha č. 15 Závazný návrh smlouvy pro část II. veřejné zakázky Příloha č. 16 Závazný návrh smlouvy pro část III. veřejné zakázky Příloha č. 17 Závazný návrh smlouvy pro část IV. veřejné zakázky Příloha č. 18 Závazný návrh smlouvy pro část V. veřejné zakázky Příloha č. 19 Závazný návrh smlouvy pro část VI. veřejné zakázky Příloha č. 20 Závazný návrh smlouvy pro část VII. veřejné zakázky Příloha č. 21 Závazný návrh smlouvy pro část VIII. veřejné zakázky Příloha č. 22 Závazný návrh smlouvy pro část IX. veřejné zakázky Příloha č. 23 Závazný návrh smlouvy pro část X. veřejné zakázky Příloha č. 24 Závazný návrh smlouvy pro část XI. veřejné zakázky Příloha č. 25 Závazný návrh smlouvy pro část XII. veřejné zakázky Příloha č. 26 Závazný návrh smlouvy pro část XIII. veřejné zakázky Strana 18 z 31

19 Příloha č. 1 Krycí list nabídky pro část I. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část I. Středočeský kraj KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 19 z 31

20 Příloha č. 2 Krycí list nabídky pro část II. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část II. Jihočeský kraj KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 20 z 31

21 Příloha č. 3 Krycí list nabídky pro část III. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část III. Plzeňský kraj KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 21 z 31

22 Příloha č. 4 Krycí list nabídky pro část IV. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část IV. Karlovarský kraj KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 22 z 31

23 Příloha č. 5 Krycí list nabídky pro část V. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část I. Ústecký kraj KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 23 z 31

24 Příloha č. 6 Krycí list nabídky pro část VI. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část VI. Liberecký kraj KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 24 z 31

25 Příloha č. 7 Krycí list nabídky pro část VII. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část VII. Královéhradecký kraj KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 25 z 31

26 Příloha č. 8 Krycí list nabídky pro část VIII. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část VIII. Pardubický kraj KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 26 z 31

27 Příloha č. 9 Krycí list nabídky pro část IX. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část IX. Vysočina KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 27 z 31

28 Příloha č. 10 Krycí list nabídky pro část X. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část X. Jihomoravský kraj KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 28 z 31

29 Příloha č. 11 Krycí list nabídky pro část XI. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část XI. Olomoucký kraj KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 29 z 31

30 Příloha č. 12 Krycí list nabídky pro část XII. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část XII. Moravskoslezský kraj KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 30 z 31

31 Příloha č. 13 Krycí list nabídky pro část XIII. Veřejné zakázky Veřejná zakázka Část XIII. Zlínský kraj KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb AKK všeobecný sanitář Cena za zajištění proškolení jedné osoby v AKK všeobecný sanitář Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Strana 31 z 31

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úklidové služby v objektech Úřadu vlády České republiky DLE 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE strana - 1 - (celkem 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ/REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.04/4.1.00/32.00018 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve výběrovém řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky a softwaru zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více