EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer"

Transkript

1 EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ Prof. Ing. František Bauer Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru KONKURENCESCHOPNOST - PODMÍNKA Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci ÚSPĚCHU PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ I OAK Penzion Koliba, Hrádek 23, Ústí nad Orlicí Nové město na Moravě Hrádek

2 10.0 EKONOMIKA PRÁCE TRAKTOROVÝCH SOUPRAV Ekonomika práce spalovacího motoru Rozhodující část provozních nákladů traktorových souprav, kterou může ovlivnit obsluha, je tvořena spotřebou paliva. Jednou z výhod pístových spalovacích motorů je jejich snadná regulovatelnost, to znamená, že se dají jednoduše přestavit do různých režimů s rozdílnými otáčkami, točivým momentem a měrnou spotřebou. Dnešní traktorové motory se vyznačují vysokým převýšením točivého momentu v poměrně širokém rozmezí otáček, při kterých motor vykazuje téměř konstantní výkon. Uvedené vlastnosti lze u traktorového motoru využít v provozu tak, že nastavíme tzv. ekonomický režim, při kterém motor pracuje s nízkou měrnou spotřebou a s vysokou účinností. Pro zajištění ekonomiky provozu je nutné mít k dispozici dostatek informací o jednotlivých provozních režimech motoru [36]. Informace získáme z úplné otáčkové charakteristiky viz obr Z úplné charakteristiky lze pro jakýkoliv režim práce motoru určit nejdůležitější parametry, otáčky, točivý moment, výkon a měrnou spotřebu. Z těchto hodnot lze snadno stanovit hodinovou spotřebu paliva ze vztahu: M P m [l.h -1 ] (10.1) e pe 3 ph 10 p kde: M ph hodinová spotřeba paliva (l.h -1 ) P e efektivní výkon motoru (kw) m pe efektivní měrná spotřeba paliva (g.kw -1.h -1 ) p měrná hmotnost paliva (kg.l -1 ). Při známé ceně paliva můžeme potom snadno stanovit provozní náklady na spotřebovanou naftu. Vzhledem k tomu, že cena ropy na světovém trhu neustále stoupá a do budoucna lze předpokládat že nadále poroste, bude narůstat také cena nafty. I přes možnost použití alternativních paliv budou náklady na palivo stoupat. V současné době tvoří náklady na nákup nafty největší část provozních nákladů traktorů. Jak je možné, při tahovém zatížení traktoru snížit spotřebu nafty si ukážeme na následujícím příkladě. Na Obr jsou na křivce průběhu točivého momentu při plné dodávce paliva, vyznačeny dva body označené I a II. Z charakteristiky je patrné, že v těchto bodech pracuje

3 Točivý moment (Nm) 210 II 220 I P (kw) Otáčky motoru (min -1 ) Obr Úplná otáčková charakteristika traktorového motoru. motor se stejným výkonem 150 kw. Měrná spotřeba motoru je ale rozdílná, v bodě I je 230 g.kw -1.h -1 a v bodě II je měrná spotřeba 210 g.kw -1.h -1. V režimech I a II spotřebuje motor za hodinu práce následující množství nafty: (dle vztahu 10.1 ) I: M phi , ,6 [l.h -1 ]. II: M phii , ,9 [l.h -1 ]. Rozdíl v hodinové spotřebě mezi oběma režimy činí 3,7 l.h -1. Při ceně nafty 37 Kč za litr je rozdíl v nákladech N ph 3, [Kč.h -1 ]. Je nutné zdůraznit, že na uvedeném příkladě pracuje motor v obou režimech se stejným výkonem 150 kw, ale při různých otáčkách. V režimu I., který můžeme označit jako neekonomiký, motor pracuje při otáčkách 2000 min -1, v ekonomickém režimu II. při 1770 min -1.

4 Pro uživatele je důležité vědět, jak může ekonomický režim práce motoru dosáhnout. K tomu, abychom mohli motor traktoru provozovat v ekonomickém režimu, je potřebné aby traktor byl vybaven: - motorem s převýšením točivého momentu 40 % a více, - převodovkou s násobičem točivého momentu - řazením všech stupňů pod zatížením (Power Shift), - plynulou změnou převodového poměru (CVT). Chceme-li provozovat motor traktoru v ekonomickém režimu, musíme splnit další důležitou podmínku a to zatížit strojem motor tak, aby byly docíleny ekonomické otáčky, přičemž rychlost soupravy musí odpovídat požadavkům na prováděné agrotechnické operace ( např. u orby 5 8 km.h -1 ). Pokud není některá z uvedených podmínek splněna, stěží je možno motor traktoru do ekonomického režimu dostat, nebo jej v tomto režimu udržet. Aby motor pracoval ekonomicky, v oblasti otáček kolem 1600 min -1 (viz obr ), musí řidič při tahové práci se soupravou nastavit na motoru plnou dodávku paliva a řazením převodových stupňů zatížit motor tak, aby jeho otáčky klesly na požadovanou hodnotu. Otáčky se neupravují změnou dodávky paliva, ale změnou zatížení řazením převodových stupňů pod zatížením nebo plynulou změnou převodového poměru. Volba ekonomických otáček závisí na velikosti a kolísání pracovního odporu připojeného stroje. Obecně lze říci, že pokud dochází k velkému kolísání odporu, volí se vyšší otáčky motoru, tak aby motor pracoval s vyšší rezervou momentu. Pokud dochází při práci k nízkému kolísání odporu, volí se nižší rezerva točivého momentu a také nižší otáčky (blíže k maximálnímu točivému momentu). Udržet motor v ekonomickém režimu, při měnícím se zatížení, vyžaduje od obsluhy stálou pozornost. Stálá soustředěnost vede únavě, a obsluha ve většině případů není schopna takto pracovat po celou směnu. Proto jsou moderní traktory vybaveny automatickým řazením s možností nastavení režimu, ve kterém má motor pracovat. Automatika řazení spolu s elektronikou zajistí, i při měnícím se zatížení ekonomický režim motoru [25,138]. U traktorových motorů s elektronickým řízením lze také omezit maximální otáčky. Elektronika motoru potom nedovolí překročení nastavených maximálních otáček. Korekce otáček se v tomto případě provádí změnou dodávky paliva. Při snížení zatížení motoru narůstají otáčky a po dosažení nastavené hodnoty elektronické řízení motoru sníží dodávku paliva a udržuje nastavené otáčky. Dodávka paliva se snižuje až do okamžiku dosažení rovnováhy mezi výkonem motoru a příkonem stroje včetně ztrát. Na obr je v úplné

5 Točivý moment (Nm) charakteristice vynesen průběh točivého momentu, při nastavení maximálních otáček 1800 min -1. Motor je regulován podle svislé červené čáry. Jak je z grafu patrné, když dojde ke zvýšení odporu stroje, což se projeví v nárůstu požadovaného momentu motoru o hodnotu M t (tučná červená čára), elektronika postupně zvyšuje dodávku paliva, až motor dosáhne maximální moment, který přísluší nastaveným otáčkám. Pokud odpor stroje dále roste, otáčky klesají a obsluha musí řadit. 210 M t P (kw) Otáčky motoru (min -1 ) Obr Nastavení maximálních otáček 1800 min -1 na elektronice řízení motoru.

6 10.2 Vliv zatížení traktoru na ekonomiku práce motoru. Výše popsané režimy práce motoru byly ověřeny při práci soupravy traktoru JOHN DEERE 8320 R s kombinovaným kypřičem KÖCKERLING VECTOR 800 (viz obr ) 1. Jedná se o návěsný kypřič s konstrukčním záběrem 8 m, se třemi řadami odpružených šípových radliček, odpruženými nivelátory a kotoučovými válci. Měření soupravy proběhlo na pozemku s hlinito písčitou hnědozemní půdou. Pracovní hloubka radliček kypřiče byla nastavena na 16 cm. Při zkouškách byl sledován vliv zatížení motoru na energetické a výkonnostní parametry soupravy. V první skupině měření byl motor traktoru udržován na maximálním výkonu, tzn. v oblasti otáček 1950 min -1 (předem ověřeno ve vozidlových laboratořích na Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně). Další skupina měření byla realizována v ekonomické oblasti práce motoru při otáčkách 1700 min -1, kdy motor disponuje maximálním točivým momentem. V obou režimech byla nastavena plná dodávka paliva. Snížení otáček motoru na min -1, bylo dosaženo vhodným řazením převodových stupňů. Při práci soupravy na pozemku, byl k síti CAN-Bus traktoru připojen měřící počítač, do kterého se ukládala ujetá dráha, průměrné otáčky motoru, operativní čas, hodinová spotřeba, skutečná a teoretická rychlost traktoru rychlost. Současně byly zaznamenávány ještě další veličiny pro zajištění stejných podmínek práce motoru. Z naměřených hodnot byly vypočteny výkonnosti soupravy, spolu s efektivní a měrnou spotřebou paliva. Získané hodnoty jsou uvedeny v tab a pro větší přehlednost jsou vyneseny do sloupcových grafů na obr a Z tabulky a grafů je vidět, že kolový traktor JD 8320 v soupravě s kypřičem, dosahoval v režimu otáček motoru v rozmezí min -1, průměrnou efektivní výkonnost 5,4 ha.h -1 a průměrnou efektivní spotřebu paliva 11,09 l.ha -1. Naproti tomu v pracovním režimu, kdy byly otáčky motoru udržovány v oblasti min -1, byla dosažena průměrná efektivní výkonnost 6,19 ha.h -1, což představuje nárůst výkonnosti o 14,21 %. Současně také došlo ke snížení efektivní spotřeby paliva z 11,09 l.ha- 1 na 9,82 l.ha -1 tedy o 11,45 %. Průměrný prokluz v obou pracovních režimech u kolového traktoru byl 20,22 %. Traktor byl opatřen stupňovitou převodovkou PowerShift řazenou při zatížení. Na obr je znázorněna úplná charakteristika motoru měřeného traktoru s vyznačením oblastí otáček ve kterých bylo realizováno měření. Při bližším pohledu na graf a tabulku , je zřejmé, že při nižších otáčkách motoru došlo k poklesu měrné spotřeby asi o 5 g/kwh, ale hodinová spotřeba se vlivem mírného nárůstu výkonu o 0,65 l/h zvýšila, což je

7 asi o 1 %. Uvedené zvýšení hodinové spotřeby je ale kompenzováno zvýšením pracovní rychlosti, tedy nárůstem výkonnosti o více jak 14 % a poklesem hektarové i měrné spotřeby paliva, v našem případě, o téměř 11,5 %. Konkrétní úspora paliva závisí na mnoha činitelích. Jsou to především půdní podmínky, typ a seřízení pracovního stroje, typ a vybavení traktoru, schopnosti obsluhy a další. V uvedeném příkladu bylo udržování ekonomického režimu práce motoru zajišťováno manuálním řazením převodových stupňů při plné dodávce paliva. To klade vyšší nároky na pozornost obsluhy. Řidič zpravidla není schopen po delší dobu zajišťovat plné vytížení motoru. Proto jsou moderní traktory vybavovány elektronickým řízením motoru a převodovky. Řidič si může zvolit z několika režimů automatického řazení nejvhodnější pro konkrétní podmínky. Má možnost si podle typu a vybavení traktoru volit z minimálně ze dvou režimů práce, a to při maximálním výkonu motoru a při ekonomických otáčkách. Automatické řazení podstatně sníží zatížení řidiče a zajistí udržování nastaveného režimu otáček motoru po celou dobu práce. Pro dosažení Ekonomického režimu je ale bezpodmínečně nutné, aby byl sladěn tahový výkon traktoru s příkonem stroje. Jinak řečeno, aby k traktoru s vysokým výkonem motoru nebyl připojen stroj s malým pracovním záběrem, tedy nízkým příkonem, a nebo naopak. V takovém případě nelze ekonomický režim práce dosáhnout ani s využitím dokonalé automatiky na traktoru. Obr Traktor JOHN DEERE 8320 R v agregaci s radličkovým kypřičem KÖCKERLING VECTOR 800.

8 výkonnost (ha/h) Tab Naměřené a vypočtené hodnoty pracovní soupravy JOHN DEERE 8320 R, kombinovaný kypřič KÖCKERLING VECTOR 800 Parametr rozměr Hodnota Číslo měření [-] Průměr Průměr Pracovní režim motoru [-] režim při max. výkonu motoru ekonomický režim motoru Průměrné otáčky motoru [min -1 ] Spotřeba paliva [l.h -1 ] 60,06 60,57 59,60 60,08 60,32 60,98 60,90 60,73 Rychlost [km.h -1 ] 6,89 6,75 7,20 6,95 7,55 8,10 8,20 7,95 Prokluz [%] 23,34 23,37 22,02 22,91 21,30 19,63 19,74 20,22 Průměrná hloubka kypření [m] 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Efektivní výkonnost [ha.h -1 ] 5,40 5,25 5,62 5,42 5,89 6,33 6,35 6,19 Efektivní spotřeba paliva [l.ha -1 ] 11,11 11,54 10,61 11,09 10,25 9,64 9,59 9,82 Měrná ef. spotřeba [ml.m -3 ] 6,95 7,21 6,63 6,93 6,41 6,02 5,99 6,14 7 6, , Průměr Maximální výkon motoru číslo měření Ekonomický režim Obr Výkonnost soupravy traktoru JD 8320R s kypřičem KÖCKERLING VECTOR 800 při maximálním výkonu motoru a při práci v ekonomickém režimu.

9 spotřeba palivat (l/ha) 12 11, , Průměr Ekonomický režim číslo měření Maximální výkon motoru Obr Hektarová spotřeba paliva traktoru JD 8320R s kypřičem KÖCKERLING VECTOR 800 při maximálním výkonu motoru a při práci v ekonomickém režimu. Obr Úplná charakteristika motoru traktoru JD 8320R s vyznačením pásem otáček při zkouškách.

10 10.3. Vliv délky horního táhla tříbodového závěsu na energetické a výkonnostní parametry orebních souprav. Zatížení hnacích kol traktoru agregovaného s neseným nebo návěsným strojem je však možné velmi významně ovlivnit změnou délky horního táhla tříbodového závěsu. Na tento poznatek zareagovala firma Lemken, která představila pluh VariTansanit, který je vybaven hydraulicky seřiditelným horním táhlem tříbodového závěsu. Změna délky horního táhla umožňuje regulovaný přenos tíhy pluhu na hnací kola traktoru, což má za následek nižší prokluz hnacích kol a zlepšení výkonnostních i ekonomických parametrů orební soupravy. Na Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendlovy univerzity v Brně byla provedena měření, jejímž cílem bylo analyzovat vliv délky horního táhla, respektive síly v horním táhle na výkonnostní a energetické parametry dvou různých orebních souprav. Zkrácením horního táhla přeneseme část tíhy pluhu na zadní kola traktoru, přičemž rám pluhu musí zůstat v horizontální poloze. Zde je důležité správně dotížit přední nápravu traktoru závažím, tak aby procentické rozmístnění hmotnosti bylo větší na přední nápravě. V první části polního měření byl použit traktor New Holland T7050, který byl agregován s neseným pluhem HUARD VM NS viz obr Druhá série měření byla realizována s traktorem Zetor Proxima Plus 115, který byl agregován s neseným pluhem Kverneland 150 B viz obr Obr Souprava traktoru NH T7050 s pluhem KUHN HUARD Variomaster 150

11 Obr Souprava traktoru Zetor Proxima Plus 115 s pluhem Kverneland 150 B Při zkouškách byla měněna délka horního táhla tříbodového závěsu traktoru soupravy traktoru a byly sledovány výstupní parametry orebních souprav. Pracovní otáčky motoru byly řazením udržovány v rozmezí min -1 Při každém průjezdu soupravy měřícím úsekem byl měřen prokluz kol, hloubka orby a záběr pluhu, efektivní čas orby, všechny zkoušky proběhly se sepnutou uzávěrkou diferenciálu. Při práci traktoru na pozemku, byl k síti CAN Bus traktoru připojen měřící počítač, do kterého se s frekvencí 20 Hz ukládala měřená data. Jednalo se zejména o okamžité zatížení motoru, spotřebu paliva, teplotu paliva a další parametry motoru. Měření skutečné pojezdové rychlosti soupravy bylo uskutečněno radarem RDS TGSS. Měření teoretické rychlosti soupravy bylo provedeno pomocí snímače otáček kola viz obr Síla v horním táhle byla měřena pomocí tenzometrického snímače síly HBM U2A s rozsahem 100 kn viz obr a) b) Obr Měření prokluzu. a- měření skutečné rychlost radaremi, b- měření otáčk kola

12 Obr Horní táhlo tříbodového závěsu opatřené tenzometrickým snímačem. První orební souprava byla tvořena traktorem NewHolland T7050 v agregaci s neseným otočným pětiradličným pluhem Kuhn Huard Variomaster 150. U této orební soupravy byl na základě naměřených hodnot vypočítán prokluz, efektivní výkonnost, efektivní spotřeba paliva. U druhé orební soupravy, tvořené traktorem Zetor Proxima Plus 115 v agregaci se čtyřradličným otočným neseným pluhem Kverneland, byl vyhodnocován prokluz a efektivní výkonnost orební soupravy. Síla v horním táhle TBZ ovlivňuje přenos části tíhy pluhu na kola traktoru a tím také velikost prokluzu hnacích kol. U první orební soupravy - traktor NewHolland T7050, byla měněna délka horního táhla od 810 mm do 765 mm. V důsledku zkrácení délky horního táhla z 810 mm na 765 mm došlo k nárůstu síly z 8,6 kn až na 21,3 kn. Současně se snížil prokluz z 16,6 % na 10,9 %. Závislost prokluzu na síle v horním táhle je uvedena na obr U druhé orební soupravy - traktor Zetor Proxima Plus. Byla měněna délka horního táhla v rozsahu od 660 mm až 625 mm. Zkrácením horního táhla na 625 mm došlo k nárůstu síly v horním táhle až na 20,5 kn při současném poklesu prokluzu na 11,6 %. Závislost prokluzu na síle v horním táhle je uvedena na obr Nevýhodou zvyšující síly v horním táhle může být nežádoucí odlehčení přední nápravy traktoru. Uvedená situace může nastat při nedostatečném vybavení traktoru závažím a jeho nesprávným umístěním. Traktor, aby mohl správně využít části hmotnosti neseného nebo návěsného pluhu k dotěžování hnacích kol musí mít rozmístěné přídavné závaží tak, aby byla zatížena více přední náprava než zadní. Např. statické zatížení samotného traktoru 55 % hmotnosti na přední nápravě a 45 % hmotnosti na zadní nápravě. Správně rozmístěné přídavné závaží umožňuje při práci traktoru

13 s neseným pluhem seřídit horní táhlo tak, aby přenášelo část hmotnosti nářadí na traktor, přičemž přední náprava musí zůstat zatížena tak, aby spolehlivě přenášela sílu z hnacích kola na podložku. Realizovaná terénní měření dokumentují vliv seřízení délky horního táhla na výkonnost a spotřebu paliva. Závislost výkonnosti na síle v horním táhle je uvedena na obr a U první orební soupravy - traktor NewHolland T7050 došlo v důsledku zvýšení síly v horním táhle TBZ ke zvýšení efektivní výkonnosti a to o 18,5 %, viz obr Závislost efektivní spotřeby paliva na rostoucí síle v horním táhle je na obr Z naměřených hodnot vyplývá, že v důsledku zvýšení síly v horním táhle došlo k úspoře paliva o 24,2 %, viz obr U druhé orební soupravy - traktor Zetor Proxima Plus 115 byly vyhodnocovány pouze výkonnostní parametry. I zde byl prokázán vliv síly v horním táhle TBZ na efektivní výkonnost orební soupravy. V důsledku zkrácením horního táhla došlo k zvýšení síly a efektivní výkonnost se zvýšila o 27,7 % viz obr Na základě analýzy naměřených hodnot je zřejmé, že prokluz, efektivní výkonnost, ale i efektivní spotřeba paliva vykazují lineární závislost na síle v horním táhle tříbodového závěsu. U všech lineárních závislostí byla dosažena hodnota indexu determinace dostatečně vysoká, což dokazuje dobrou vzájemnou korelaci mezi silou v horním táhle, prokluzem a dalšími výstupními parametry traktorových souprav. Při sestavování orební soupravy je tedy nutné dbát nejenom na správné seřízení pluhu z hlediska agrotechnických požadavků, ale současně je nutné věnovat dostatečnou pozornost seřízení pluhu z hlediska maximálního využití potenciálu použité techniky.

14 Obr Závislost prokluzu na síle v horním táhle orební souprava traktoru NewHolland T7050 v agregaci s pluhem Kuhn Huard Variomaster 150 Obr Závislost efektivní spotřeby na síle v horním táhle orební souprava traktoru NewHolland T7050 v agregaci s pluhem Kuhn Huard Variomaster 150

15 Obr Závislost efektivní výkonnosti na síle v horním táhle orební souprava traktoru NewHolland T7050 v agregaci s pluhem Kuhn Huard Variomaster 150 Obr Závislost prokluzu na síle v horním táhle orební souprava traktoru Zetor Proxima Plus 115 v agregaci s pluhem Kverneland 150 B

16 Obr Závislost efektivní výkonnosti na síle v horním táhle orební souprava traktoru Zetor Proxima Plus 115 v agregaci s pluhem Kverneland 150 B

Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci,

Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci, Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci, Lektor: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Termín 19.2 2014 v době od 9:00 16:00

Více

Hodnocení výkonnostně ekonomických parametrů soupravy pásového traktoru Case IH Quadrac 530 se třemi různými nářadími

Hodnocení výkonnostně ekonomických parametrů soupravy pásového traktoru Case IH Quadrac 530 se třemi různými nářadími Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: smerda@agrics.cz Pro Ty, co chtějí víc: Hodnocení výkonnostně ekonomických parametrů soupravy pásového

Více

Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1 Ekonomika provozu traktorů

Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1 Ekonomika provozu traktorů Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1 Ekonomika provozu traktorů Seminář Institut Okresní pro Regionální agrárníspolupráci komory Blansko a OAK Hodonín a Institutu pro regionální

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 14 Číslo 1, 2004 Vliv zatížení spalovacího motoru na ekonomiku

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství - Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci. Hodnocení ekologické újmy

Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství - Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci. Hodnocení ekologické újmy Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství - Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci Seminář Okresní OAK Ţďár agrární na Sázavou komory Blansko 29.1.2014 ZD Nové a Město na

Více

Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy

Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru 13/018/1310b/563/000309 Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy Termín: 6.3.2015 Místo konání: AGRO Brno - Tuřany,

Více

Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES

Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES FASTRAC 2000 Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES SPECIFIKACE 2000 SERIES 2155 2170 Výkon motoru (přijmenovitýchotáčkách) 160 k 170 k Výkon vedlejšího pohonu 137 147 Zdvihový objem motoru (l) 6,7 l 6,7 l Točivý

Více

THE EFFECT OF THE LOAD OF A COMBUSTION ENGINE ON ENERGETIC AND PERFORMANCE PARAMETERS OF TRACTOR AGGREGATE

THE EFFECT OF THE LOAD OF A COMBUSTION ENGINE ON ENERGETIC AND PERFORMANCE PARAMETERS OF TRACTOR AGGREGATE THE EFFECT OF THE LOAD OF A COMBUSTION ENGINE ON ENERGETIC AND PERFORMANCE PARAMETERS OF TRACTOR AGGREGATE Tatíček M., Bauer F., Sedlák P., Čupera J. Department of Engineering and Automobile Transport,

Více

forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946.

forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946. forterra forterra forterra hsx forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946. Nejsilnější a nejlépe vybavené traktory v portfoliu ZETOR F F HSX F HD Max. výkon (kw) 100,2 = 100,2 108,2 Točivý

Více

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV DEUTZ-FAHR pøedstavuje novou øadu 7. Nová modelová øada AGROTRON 7 TTV pøináší

Více

Pöttinger SERVO. Nesené pluhy 97+210.08.0911

Pöttinger SERVO. Nesené pluhy 97+210.08.0911 Pöttinger SERVO Nesené pluhy 97+210.08.0911 SERVO Nesené pluhy orba bez prostojů V mnoha případech je pluh stále ještě tím nejvhodnějším strojem. Zejména při rychlých osevních postupech dokáže pluh vytvořit

Více

Meziřádková kultivace

Meziřádková kultivace Meziřádková kultivace epa Kukuřice Slunečnice Brambory Dýně Jahody Zelenina Společnost HATZENBICHLER je nositelem dlouholetých zkušeností ve vývoji a výrobě strojů pro meziřádkovou kultivaci. Pro dobrou

Více

Vliv pneumatik na tahové vlastnosti traktorů Diplomová práce

Vliv pneumatik na tahové vlastnosti traktorů Diplomová práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Vliv pneumatik na tahové vlastnosti traktorů Diplomová práce Vedoucí práce: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Vypracoval:

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Faktory ovlivňující ekonomiku traktorových souprav

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Faktory ovlivňující ekonomiku traktorových souprav Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Faktory ovlivňující ekonomiku traktorových souprav Disertační práce Vedoucí práce: Prof. Ing. František Bauer, CSc.

Více

PROFIPRO 50 HARVESTERI PROFI HARVESTER

PROFIPRO 50 HARVESTERI PROFI HARVESTER PROFIPRO PROFI PROFI 50 50 HARVESTERI HARVESTER PROFI 50 Výkonný Profi 50 je vhodný pro všechny typy terénů, jeho pohyb je plynulý a je velmi šetrný k porostům, nacházejícím se v měkké půdě. Malý poloměr

Více

SERVO 6.50. PÖTTINGER polonesené pluhy 97+212.CS.0115

SERVO 6.50. PÖTTINGER polonesené pluhy 97+212.CS.0115 SERVO 6.50 PÖTTINGER polonesené pluhy 97+212.CS.0115 Silák pro velké plochy SERVO 6.50 Polonesené pluhy SERVO 6.50 účelně spojují dobré charakteristiky nesených a polonesených pluhů. Tažné síly se přenášejí

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY TRAKTORŮ S VÝKONEM MOTORU NAD 80 KW

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY TRAKTORŮ S VÝKONEM MOTORU NAD 80 KW VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

AGRITECH SCIENCE, 10 POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH

AGRITECH SCIENCE, 10 POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH ROUTES CARE OF SOIL IN MOUNTAIN AND PIEDMONT REGIONS V. Mayer,D. Andert Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract In the

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů TISKOVÁ ZPRÁVA www.masseyferguson.com Kontakt pro tisk: Paul Lay Manažer, marketingové komunikace a styk s veřejností Tel: +44 (0)2476 851209 Email: Paul.Lay@agcocorp.com Stahování obrázků z http://assets.agcocorp.com

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2006 Tomáš Pacelt Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická

Více

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU 1490D Eco III V novém inovovaném 1490D Eco III se skrývají hned dva stroje: svazkovač těžebního odpadu a vyvážecí traktor. John Deere 1490D je k dispozici

Více

Úspory energie v technologiích. rostlinné výroby

Úspory energie v technologiích. rostlinné výroby Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Úspory energie v technologiích rostlinné výroby Ing. Otakar Syrový, CSc. a kolektiv Praha 2008 Ing. Otakar Syrový, CSc. a kol. Úspory energie v technologiích

Více

NEW HOLLAND T4OOO. DELUXE a SUPERSTEER TM T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O

NEW HOLLAND T4OOO. DELUXE a SUPERSTEER TM T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O NEW HOLLAND T4OOO DELUXE a SUPERSTEER TM T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O 2 3 4 PRODUKTIVITA A VÝKON 8 VYJÍMEČNÝ KOMFORT 10 KVALITA A SPOLEHLIVOST 14 SPECIFIKACE Traktory New Holland řad T4000 jsou osvědčené stroje

Více

Ostrovní provoz BlackOut

Ostrovní provoz BlackOut Ostrovní provoz BlackOut Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 13. Ostrovní provoz 1 Osnova Frekvenční plán Ostrovní provoz Frekvenční kolaps v rovině (f,p) Obnovení frekvence pomocí frekvenčního odlehčování

Více

THE TRACTOR S TIRESTAMP INFLUENCE ON THE ENERGY- AND PERFORMANCE PARAMETERS OF TRACTOR TRAIN

THE TRACTOR S TIRESTAMP INFLUENCE ON THE ENERGY- AND PERFORMANCE PARAMETERS OF TRACTOR TRAIN THE TRACTOR S TIRESTAMP INFLUENCE ON THE ENERGY- AND PERFORMANCE PARAMETERS OF TRACTOR TRAIN VLIV PLOCHY OTISKU PNEUMATIKY NA ENERGETICKO VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY TRAKTOROVÉ SOUPRAVY Šmerda T., Bauer F. Ústav

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice A5 S5 Coupé Cabriolet Audi A5 Coupé Cabriolet Audi S5 Coupé Cabriolet Audi Náskok díky technice 120 Technická data Audi A5 Coupé Model A5 Coupé 1.8 TFSI A5 Coupé 2.0 TFSI quattro A5 Coupé 2.0 TDI Druh

Více

Rotorové shrnovače Řada 9000. Efektivní a výkonné

Rotorové shrnovače Řada 9000. Efektivní a výkonné Rotorové shrnovače Řada 9000 Efektivní a výkonné 2 Kompletní produktová nabídka! TerraLink Quattro Naše poslání - kvalita a výkon! TerraLink je veden na rotor a to umožňuje,že ramena prstů shrnovače jsou

Více

Kverneland Packomat. Vytváří perfektní seťové lůžko při orbě

Kverneland Packomat. Vytváří perfektní seťové lůžko při orbě Kverneland Packomat Vytváří perfektní seťové lůžko při orbě Kverneland Packomat Perfektní příprava půdy současně s orbou Na mnoha půdách je ideální vytvoření seťového lůžka při orbě. Tato kombinace pluhu

Více

KATALOG TRAKTORŮ 2014

KATALOG TRAKTORŮ 2014 KATALOG TRAKTORŮ 2014 Vladimír Pícha Lektoroval: Ing. Jan Cholenský, CSc. Vydalo nakladatelství Vladimír Pícha - agromachinery Na Petřinách 72 162 00 Praha 6 www.agromachinery.cz Vydání první 347 stran

Více

TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY

TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY MAGNUM Duben, 2009 1 Úvod Traktory Case IH Magnum TM byly poprvé uvedeny na trh na podzim v roce 1987. Téma, využité během představení nového traktoru bylo stavíme to nejlepší.

Více

MITRENGA a.s., nabídka techniky Střítež u Frýdku Místku, Tršice - Přestavlky u Olomouce

MITRENGA a.s., nabídka techniky Střítež u Frýdku Místku, Tršice - Přestavlky u Olomouce ZETOR Forterra HSX 140 PTZ, plná výbava s pevnou přední nápravou č.z. 7347 Motor: 4V Zetor, 4 ventilová technika, emisní norma Stage IIIB (filtr pevných částic), výkon 100 kw/ 136 k, jednoduché čerpadlo

Více

Vyvážecí traktory 810E/1010E

Vyvážecí traktory 810E/1010E Vyvážecí traktory 810E/1010E PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS REVOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME REVOLUTION John Deere přichází s novou modelovou řadou vyvážecích traktorů E s ojedinělou

Více

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 178 Poř. č. Brambory rané Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 19 20 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t] 5000 5000 3 Tržba

Více

PÖTTINGER TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+237.08.0113. Všechny informace jsou dostupné on-line!

PÖTTINGER TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+237.08.0113. Všechny informace jsou dostupné on-line! PÖTTINGER TERRADISC Krátké diskové podmítače Všechny informace jsou dostupné on-line! 97+237.08.0113 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 / 5001 / 6001 Zpracování půdy - krátké diskové podmítače s pracovním

Více

Zařízení řady VT/VS přicházejí s volbou různé příplatková výbavy sběrné skříně. Vliv na životní prostředí

Zařízení řady VT/VS přicházejí s volbou různé příplatková výbavy sběrné skříně. Vliv na životní prostředí Řada V VT501 VS501 VT651 VS651 VT801 VS801 Výjimečné výsledky s oblíbenými zametači Zametací zařízení JOHNSTON řady V jsou uznávaná jako nejspolehlivější nástavbové zametací stroje. Nejnovější zametače

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Kvalita pro budoucnost

Kvalita pro budoucnost Kvalita pro budoucnost Stroje označené čtyřlístkem jsou spojeny s výkonností, spolehlivostí a kvalitním servisem. Obraceče a shrnovače EUROHIT / EUROTOP elastický otěruvzdorný s dlouhou životností Moderní

Více

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY 13. 5. 2013 INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY Úvod Ceny dovozu ovlivňují každou ekonomiku, ale jejich význam roste s její otevřeností. Otevřenost České republiky měřená pomocí dovozu na

Více

S T A V Í M E O K O L O V Á S

S T A V Í M E O K O L O V Á S S T A V Í M E O K O L O V Á S W270C W00C Objem lopaty 4.2-9.0 m³ 4.8-10.0 m³ Užitečná nosnost 8 010 8 960 Výkon motoru 29 kw (20 hp) 259 kw (47 hp) Provozní hmotnost 24 600 27 00 NAKLADAČ NABITÝ ČISTOU

Více

VÚZT, v.v.i. Možnosti využití bionafty v zemědělské prvovýrobě

VÚZT, v.v.i. Možnosti využití bionafty v zemědělské prvovýrobě Možnosti využití bionafty v zemědělské prvovýrobě 5 Zemědělství z hlediska PHM dnes V současné době využívaná hlavně MN, B30 Zákon o Spotřební dani, řešící vratku SpD, novelizován v 2012 Původní výše vratky

Více

SYNKRO. PÖTTINGER Dvoj- a trojnosníkové radličkové podmítače a kypřiče 97+220.CS.1114

SYNKRO. PÖTTINGER Dvoj- a trojnosníkové radličkové podmítače a kypřiče 97+220.CS.1114 SYNKRO PÖTTINGER Dvoj- a trojnosníkové radličkové podmítače a kypřiče 97+220.CS.1114 Půda je život Podmítače a kypřiče SYNKRO Pracovní záběr od 2,50 m do 6 m Klasickým nástrojem půdoochranného obdělávání

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION

VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION Zdeněk Abrham Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha Research Institute of Agricultural Engineering, p.r.i., Prague ABSTRAKT

Více

PRODUKTOVÝ PROGRAM DEUTZ-FAHR

PRODUKTOVÝ PROGRAM DEUTZ-FAHR PRODUKTOVÝ PROGRAM DEUTZ-FAHR INOVACE S ROZUMEM OBSAH HISTORIE.................................. 4-5 TECHNIKA................................ 6-7 TRAKTORY............................... 8-27 SPECIÁLNÍ

Více

SAMOJÍZDNÉ KRMNÉ MÍCHACÍ VOZY. Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF

SAMOJÍZDNÉ KRMNÉ MÍCHACÍ VOZY. Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF SAMOJÍZDNÉ KRMNÉ MÍCHACÍ VOZY Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF 2 KAPITELÜBERSCHRIFT 3 Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF Na cestě k nižším krmným nákladům Samojízdné krmné míchací vozy jako klíčová technika

Více

+ 7;8F$ Ocenní Zlatý kosák pro modelovou adu traktor Proxima Power na srpnové mezinárodní výstav Agrokomplex ve slovenské Nite.

+ 7;8F$ Ocenní Zlatý kosák pro modelovou adu traktor Proxima Power na srpnové mezinárodní výstav Agrokomplex ve slovenské Nite. 7$8$ 9':-;8$08;38:37?@:A$'B>$7$ C D'8:-'A07:E7$3 + 7;8F$ 1. ZETOR TRACTORS KNIHA OD ARTHURA NUTBEYHO Kniha pedstavuje první ilustrované djiny Zetoru v anglickém jazyce. Na pozadí rozvoje eského

Více

GTW 430. Abbildungen können Optionen enthalten 25.04.2014 CG

GTW 430. Abbildungen können Optionen enthalten 25.04.2014 CG GTW 430 Fakta: GTW 430 Překládací výkon: 1.100 t/h Doba vyprázdnění: cca. 100 sec Potřebný výkon traktoru: od 190 kw / 260 PS Otáčky vývod. hřídele: U= 1000 1/min 2 Nástavba: Rozměry a objemy GTW 430 38,5

Více

Provoz traktoru Case IH PUMA CVX na směsné palivo B30

Provoz traktoru Case IH PUMA CVX na směsné palivo B30 Provoz traktoru Case IH PUMA CVX na směsné palivo B30 Moderní koncepce zemědělské výroby je spojena se spotřebou energií, jejíž základ je založen na transformaci fosilních zdrojů na elektrickou a tepelnou

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (11. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (11. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (11. část) Ing. Josef Kunc Stmívací akční členy Hlavním úkolem těchto přístrojů je spínání a stmívání světelného zdroje. Stejně jako v klasických elektrických instalacích

Více

Styl, exkluzivita a velkorysost v interiéru nového GLE kupé používáme ty nejluxusnější materiály. Vysoká poloha sedadla přináší jedinečný pocit z

Styl, exkluzivita a velkorysost v interiéru nového GLE kupé používáme ty nejluxusnější materiály. Vysoká poloha sedadla přináší jedinečný pocit z GLE. Kupé. Dynamika. Kultivovaný sportovní vůz ve velkém stylu. Poznejte to nejlepší ze světa automobilů v nové fascinující formě: moderní luxus vozidla Mercedes-Benz. Nové GLE kupé. Vytěží to nejlepší

Více

OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TRAS PÁSOVÉ DOPRAVY

OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TRAS PÁSOVÉ DOPRAVY The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TRAS PÁSOVÉ DOPRAVY ISSN 1451-107X Horst Gondek 1, Jan Šamárek 2, Wladyslaw Bochenek

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Josef Gabriel

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Josef Gabriel UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Josef Gabriel Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vliv typu pohonu pojezdu samojízdných nakladačů a manipulátorů

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV ENERGETICKÁ NÁROČNOST OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV Ing. Petr Žák, Ph.D. Etna s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, zak@etna.cz Problematice energetické náročnosti a úspor elektrické energie je pozornost věnována již

Více

Optimalizace pojezdů po pozemcích s cílem eliminace negativních dopadů na půdu

Optimalizace pojezdů po pozemcích s cílem eliminace negativních dopadů na půdu Optimalizace pojezdů po pozemcích s cílem eliminace negativních dopadů na půdu Milan Kroulík Katedra zemědělských strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze E-mail: kroulik@tf.czu.cz

Více

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ Ing. Karel Adamec, POL-ALPEX, s.r.o., Petrovice u Karviné č.262, tel. : 59 634 0760 Ing. Karel Blahut, ČMD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl ČSM Stonava, tel. 59 645 2400 ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY

Více

OBLAST 3 OBLAST 2 OBLAST 1

OBLAST 3 OBLAST 2 OBLAST 1 Tempo Ti, kteří hledají výkonnost a přesnost secího stroje, stejnou i při vysokých rychlostech, nepotřebují nalézt nic jiného než Tempo. Unikátní systém výsevního ústrojí vystřeluje semena dolů s pomocí

Více

Technika Nakládá jako velký stroj

Technika Nakládá jako velký stroj Technika Nakládá jako velký stroj Test na poli Ve stroji AX nabízí Krone lehký sběrací vůz s rotorovou technikou. Náš AX 310 GD má kapacitu 31 m3, je tedy menší než jeho velcí bratři MX a ZX. Zda s nimi

Více

ETX 513/515. Elektrický vysokozdvižný vozík pro třístranné zakládání s bočně sedícím řidičem (1.200/1.250/1.500 kg)

ETX 513/515. Elektrický vysokozdvižný vozík pro třístranné zakládání s bočně sedícím řidičem (1.200/1.250/1.500 kg) Až dvě směny bez nutnosti výměny baterie díky rekuperaci a efektivnímu energetickému managementu Moduly pro procesní integraci: Technika RFID, redundantní měření výšky zdvihu a dráhy pojezdu, logistické

Více

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 3 Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn Voltage regulation in MV and LV distribution grid René Vápeník rene.vapenik@cez.cz ČEZ Distribuční

Více

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY STAVEBNÍ STROJE > TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY CAT TH Výška zdvihu, m Nosnost, t STRANA CAT TH B Výška zdvihu, m Nosnost, t STRANA CAT TH B Výška zdvihu 9, m Nosnost t STRANA CAT

Více

Problematika cenové strategie ve vztahu k technickému vybavení traktorů

Problematika cenové strategie ve vztahu k technickému vybavení traktorů Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Problematika cenové strategie ve vztahu k technickému vybavení traktorů Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing.

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů.

Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů. Informace o produktech 2008-2009 kotoučové č éštěpkovače č JENSEN Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů. Výrobní závod JENSEN byl založen panem Peterem Jensenem v roce

Více

LESNÍ STROJE. TimberLink SNADNÝ PRU VODCE. Systém sledování výkonu a stavu harvestorové techniky

LESNÍ STROJE. TimberLink SNADNÝ PRU VODCE. Systém sledování výkonu a stavu harvestorové techniky LESNÍ STROJE TimberLink SNADNÝ PRU VODCE Systém sledování výkonu a stavu harvestorové techniky TimberLink - software pro sledování stavu a výkonu harvestoru Tento rychlý průvodce poskytuje ilustrovaný

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici PŘÍČINY ZHUTŇOVÁNÍ PŮD V TECHNOLOGICKÝCH POSTUPECH A MOŽNOSTI JEHO SNÍŽENÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce : Doc.

Více

ZÁVLAHOVÁ ZAŘÍZENÍ, STAV A PERSPEKTIVA

ZÁVLAHOVÁ ZAŘÍZENÍ, STAV A PERSPEKTIVA ZÁVLAHOVÁ ZAŘÍZENÍ, STAV A PERSPEKTIVA Jaroslav Benda Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. 671 26 Dyjákovice 313 zavlahy@volny.cz Vývoj závlah v ČR za posledních 30 let, privatizace závlahových systémů, současný

Více

MITRENGA a.s., nabídka techniky Střítež u Frýdku Místku, Tršice - Přestavlky u Olomouce

MITRENGA a.s., nabídka techniky Střítež u Frýdku Místku, Tršice - Přestavlky u Olomouce ZETOR Forterra HD 150 PVH PTZ maximální výbava č.z. 7030 Motor: úsporný 4V Zetor, 4 ventilová technika, emisní norma Stage IIIB (filtr pevných částic), výkon 108,2 kw/147 k, jednoduché čerpadlo a vstřikovače

Více

Vydejte se za dobrodružstvím!

Vydejte se za dobrodružstvím! 2 Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, Vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu do náročného terénu. Jeho kompaktní karoserie umožňuje

Více

SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu

SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu SOFTSTARTER ESB ESB-LC Elektronický omezovaè zapínacího proudu Mìkké zapnutí hydraulických výtahù, èerpadel, ventilátorù atd. OBSAH A Dùležité pokyny B Normy C Technické údaje 1. Elektrické údaje 1.1 Dimenzování

Více

Agrotechnická protierozní opatøení

Agrotechnická protierozní opatøení Výzkumný ústav meliorací a ochrany pùdy Praha Agrotechnická protierozní opatøení Josef Hùla - Miloslav Janeèek Pavel Kovaøíèek - Jaroslav Bohuslávek Praha 2003 1 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek

Více

Plošný výkon spojený s kvalitou

Plošný výkon spojený s kvalitou Plošný výkon spojený s kvalitou MULCHER Obecný popis Tuhý pevný rám připravený na extrémní sezónní výkony. Žárově zinkované hlavní části stroje zvyšují několikanásobně odolnost stroje vůči povětrnostním

Více

ZETOR Dodatek návodu k obsluze a údržbě týkající se bezpečnostních předpisů při obsluze traktorů Zetor je nedílnou součástí návodu k obsluze

ZETOR Dodatek návodu k obsluze a údržbě týkající se bezpečnostních předpisů při obsluze traktorů Zetor je nedílnou součástí návodu k obsluze ZETOR Dodatek návodu k obsluze a údržbě týkající se bezpečnostních předpisů při obsluze traktorů Zetor je nedílnou součástí návodu k obsluze traktoru. Tento dodatek je doplněním kapitoly bezpečnostní pokyny

Více

VYMEZENÍ A POROVNÁNÍ PARAMETRŮ NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA DLE NORMY ČSN 736101

VYMEZENÍ A POROVNÁNÍ PARAMETRŮ NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA DLE NORMY ČSN 736101 VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Studentská vědecká odborná činnost školní rok 2005-2006 VYMEZENÍ A POROVNÁNÍ PARAMETRŮ NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA DLE NORMY ČSN 736101 Předkládá student

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Motor s kroužkovou kotvou Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator má stejnou konstrukci jako u motoru s kotvou nakrátko

Více

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen.

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen. F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C V tomto dodatku je uveden návod k použití elektronicky řízené mechanické převodovky COMFORT-MATIC modelu Fiat Ducato. Pro správné používání převodovky je

Více

Vyhodnocení tréninkového dne

Vyhodnocení tréninkového dne Vyhodnocení tréninkového dne Klient: LeasePlan Místo: Autodrom Most Datum: středa, 3. září 2008 Vozidlo: Trať: VW Passat 2,0 TDI 4Motion, 103 kw r.v. 2005, najeto cca 132 000 km závodní okruh Autodromu

Více

Pöttinger AEROSEM. Pneumatické secí stroje 97+233.08.0211

Pöttinger AEROSEM. Pneumatické secí stroje 97+233.08.0211 Pöttinger AEROSEM Pneumatické secí stroje 97+233.08.0211 Výnos je ovlivněn přesným ukládáním osiva. Nedělitelně s rovnoměrným ukládáním osiva je spojen cíl omezení ztrát osiva. Při vysokých nákladech na

Více

NEW HOLLAND T4OOOF/N/V T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O

NEW HOLLAND T4OOOF/N/V T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O NEW HOLLAND T4OOOF/N/V T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O Nejlepší speciální traktor T4000F - EIMA 2008 STYLOVÉ TRAKTORY T4000 V/N/F. IDEÁLN Traktory výrobní řady T4000 V/N/F se dodávají ve třech šířkách, aby pokryly

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD 1 OBSAH 1. Injektor hnojiv Amiad popis 1.1. Používané typy 1.2. Vlastnosti 1.3. Hlavní části injektoru 1.4. Technická specifikace 2. Příprava injektoru instalace

Více

Společnost Volvo Trucks na veletrhu Bauma 2016 představuje nové výhody stavebních vozidel Volvo

Společnost Volvo Trucks na veletrhu Bauma 2016 představuje nové výhody stavebních vozidel Volvo Tiskové informace Společnost Volvo Trucks na veletrhu Bauma 2016 představuje nové výhody stavebních vozidel Volvo Na veletrhu Bauma 2016 (11.-17.4.), který je největší akcí svého druhu v odvětví stavebnictví,

Více

MITRENGA a.s., nabídka techniky Střítež u Frýdku Místku, Tršice - Přestavlky u Olomouce

MITRENGA a.s., nabídka techniky Střítež u Frýdku Místku, Tršice - Přestavlky u Olomouce ZETOR Forterra HD 150 PVH PTZ maximální výbava Motor: úsporný 4V Zetor, 4 ventilová technika, emisní norma Stage IIIB (filtr pevných částic), výkon 108,2 kw/147 k, jednoduché čerpadlo a vstřikovače Motorpal.

Více

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor 1 Kompakt modely 2013 Série Kompakt sestává pro rok 2013 ze tří modelových řad Kompakt S Kompakt S 4055 Kompakt S 4065 Kompakt Kompakt 4065 Kompakt 4075 Kompakt ecotech Kompakt 4085 Kompakt 4095 Kompakt

Více

Palivová soustava 9.3.2009 2

Palivová soustava 9.3.2009 2 9.3.2009 1 Palivová soustava Cílem je stav, při kterém bude do spalovacího prostoru přivedeno ve správný okamžik, v požadovaném stavu a množství, palivo společně se vzduchem, umožňující vznícení a uvolnění

Více

Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Konference ANSYS 2011 FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Michal Moštěk TechSoft Engineering, s.r.o. Abstrakt: Tento příspěvek vznikl ze vzorového příkladu pro tepelný výpočet brzdových kotoučů tramvaje,

Více

Fendt 700 Vario třída sama pro sebe

Fendt 700 Vario třída sama pro sebe Fendt 700 Vario Fendt 700 Vario třída sama pro sebe Fendt 700 Vario se od svého prvního představení v roce 1998 stal nejprodávanější řadou traktorů s plynulou převodovkou. Ve třetí generaci byl opět ještě

Více

Obraceče. Z Hydro Z Pro Z 1000

Obraceče. Z Hydro Z Pro Z 1000 Obraceče Z Hydro Z Pro Z 1000 Obraceče Všechny obraceče JF mají následující výbavu: Vlastnost: Pohyblivý 3bodový závěs s kloubovým spojením. Obraceč kopíruje povrch terénu bez ohledu na polohu 3bodového

Více

Sklízecí řezačka Fendt Katana 65 85

Sklízecí řezačka Fendt Katana 65 85 Sklízecí řezačka Fendt Katana 65 85 Fendt Katana 2 3 Řada sklízecích řezaček Fendt Díky kompletní řadě sklízecích řezaček, se značka Fendt stala předním specialistou na klíčové zemědělské stroje. Společnost

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů

Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů XXIX. ASR '2004 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 30, 2004 113 Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů JURÁK, Michal Ing.,

Více

NEW HOLLAND BOOMER 1O2O 1O25 1O3O 2O3O 2O35 3O4O 3O45 3O5O

NEW HOLLAND BOOMER 1O2O 1O25 1O3O 2O3O 2O35 3O4O 3O45 3O5O NEW HOLLAND BOOMER 1O2O 1O25 1O3O 2O3O 2O35 3O4O 3O45 3O5O 2 3 NEW HOLLAND BOOMER ŘADA KOMPAKTNÍCH TRAKTORŮ Řada kompaktních traktorů New Holland Boomer je vybavena novým zařízením. Ať chcete traktory

Více

1 MECHANICKÁ REGULACE ŘADOVÝCH VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL

1 MECHANICKÁ REGULACE ŘADOVÝCH VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL 1 MECHANICKÁ REGULACE ŘADOVÝCH VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL Řídí dávkování paliva vstřikovaného čerpadlem do válce motoru. Závisí na požadovaných vlastnostech motoru a druhu použité regulace. DRUHY REGULACE

Více