TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15"

Transkript

1 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek naší firmy, který jste si koupil, bude užitečným pomocníkem při Vaší činnosti. TONAVA, akciová společnost 2 (70)

2 OBSAH 1. PLATNOST DOKUMENTACE 5 2. ROZSAH POUŽITÍ PROVEDENÍ VAH 6 3. SESTAVA ÚPLNÉ DODÁVKY 6 4. TECHNICKÉ ÚDAJE DEFINICE POJMŮ 8 5. POPIS ZAŘÍZENÍ POPIS MECHANICKÉ KONSTRUKCE ELEKTRONICKÁ ČÁST INDIKAČNÍ A OVLÁDACÍ PRVKY PLOMBY UVEDENÍ DO PROVOZU UVEDENÍ DO PROVOZU PŘIPOJENÍ DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ Připojení přes výstup rozhraní RS 232c / pokladna Připojení přes sběrnici PROFIBUS INSTALACE PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ OVLÁDÁNÍ ZÁSADY SPRÁVNÉHO VÁŽENÍ ZÁKLADNÍ REŽIM Výpočet ceny Jednorázové použití jednotkové ceny Použití funkce pevné jednotkové ceny Vážení s tárou Vážení s jednoduchou tárou Vážení s pevnou tárou Režim počítání kusů Určení hmotnosti vzorku z klávesnice Určení hmotnosti vzorku vážením DOPLŇKOVÉ FUNKCE Práce se sumami Práce s ID Práce s PLU Vážení s PLU Nastavení a editace údajů v paměti PLU Vymazání údajů z paměti PLU Připojení PLU serveru TISK PŘEPNUTÍ NA EXTERNÍ VÁHY 32 3 (70) 7.6 NASTAVENÍ HODIN A DATA TEST DISPLEJE ČTENÍ ČÁROVÉHO KÓDU POUŽITÍ TRANSAKČNÍHO KONTROLÉRU CHYBOVÁ HLÁŠENÍ SEZNAM CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ SERVISNÍ INFORMACE KONFIGURACE VAH Nastavení hesla Nastavení konfigurace pro připojení pokladny Seřizování snímače SEZNAM PARAMETRŮ A PROMĚNNÝCH KOMUNIKACE MEZI ZAŘÍZENÍMI Komunikace v protokolu EBUS Realizace spojení Komunikační protokol Příklady Zařízení pro čtení čárového kódu Komunikace s tiskárnou, nastavení tisku Seznam tiskových řetězců Seznam maker pro tisk Příklady tiskových řetězců Komunikace s pokladnou POKLADNA EURO 2000 (ALPHA) Komunikace přes sběrnici PROFIBUS Připojení externích vah Funkce serveru Vysílání událostí Činnost vah v pokladním systému TESTY Provozní testy Technické testy BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ SEZNAM NOREM PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ ÚDRŽBA, SERVIS A OPRAVY ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHY 70 4 (70)

3 PLATNOST DOKUMENTACE Tato technická příručka platí pro: TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO typ TOA 15 Platí pro softwarovou verzi TOA 1xx. Váhy jsou měřidlem (měřicím přístrojem) pro měření hmotnosti. Pro užívání měřidel a použití získaných výsledků platí v České republice zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii. Na zákon navazují další prováděcí vyhlášky, odvozené předpisy a norma ČSN EN Váhy typu TOA 15 jsou typově schválené a úředně ověřené váhy podle výše zmíněného zákona, jejichž úřední ověření je provedeno pracovníky ČMI přímo u výrobce. Součástí platného úředního ověření jsou plomby (viz kap. 4.4). Jsou-li váhy používány jako stanovené měřidlo dle výše uvedeného zákona (např. v obchodním styku apod.), musí být v pravidelných cyklech (2 roky) znovu úředně ověřeny. Toto ověření musí být vyznačeno na ověřovacím štítku. 1. ROZSAH POUŽITÍ Tenzometrické obchodní váhy TOA 15 jsou určeny pro pultový prodej potravinářských a masných výrobků, ovoce, zeleniny a dalšího zboží zejména v obchodech, skladech a všude tam, kde podmínky odpovídají technickým údajům a konstrukčnímu provedení vah. Jejich konstrukce umožňuje zapojení do pokladních obchodních systémů použitím sběrnice PROFIBUS. Tenzometrické obchodní váhy TOA 15 jsou dvourozsahové váhy s automatickým přepínáním rozsahů. Váhy umožňují: vážení hmotnosti, zadávání jednotkové ceny a výpočet celkové ceny, zadání fixní ceny možnost tárování a nulování, zadání fixní táry počítání kusů, zadávání jednotkové ceny za 1 ks nebo 100 ks, výpočet celkové ceny nastavení hmotnosti referenčního počtu kusů buď zadáním z klávesnice nebo sejmutím hmotnosti vzorku používání 1800 pamětí pro ukládání jednotkové ceny nebo hmotnosti referenčního vzorku (mód PLU) s možností použití pamětí za pomoci PLU serveru sčítání cen do 3 sum - např. obsluha 3 zákazníků současně zobrazení reálného času připojení na tiskárnu, pokladnu, počítač nebo pokladní systém připojení zařízení na čtení čárového kódu pro snímání čísla PLU nebo identifikačního čísla zákazníka editace uživatelských konfiguračních parametrů editace servisních a měronosných parametrů s uložením do EEPROM Váhy jsou vybaveny dvěma devítipólovými konektory CANNON, které umožňují dle konkrétní objednávky zákazníka připojení dalšího zařízení. 1.1 PROVEDENÍ VAH Váhy TOA 15 jsou vyráběny v provedeních: TOA připojení pouze přes rozhraní RS 232c TOA připojení přes sběrnici PROFIBUS s možností připojení dalšího zařízení přes rozhraní RS 232c Provedení vah je označeno na výrobním štítku vah. Tato technická příručka je společná pro obě provedení, takže funkce nemusí být na Vámi zakoupeném provedení přístupné. 2. SESTAVA ÚPLNÉ DODÁVKY Kompletní dodávka obsahuje: váhy technickou příručku osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku - záruční list příslušenství - plochý klíč č. 10 obal soubor podpůrných programů - pouze u verze TOA TECHNICKÉ ÚDAJE Číslo typového schválení vah u ČMI TCM 128/ Klasifikace podle ČSN EN (OIML R76) III 5 (70) 6 (70)

4 Rozsah I II Horní mez váživosti (Max) 6 kg 15 kg Dolní mez váživosti (Min) 0,04 kg 0,1 kg Zobrazení jednotkové ceny (Kč/kg, ks, 100 ks) 6 míst Doporučená min. hmotnost 1 kusu v počítacím režimu 6 g Doporučená min. hmotnost vzorku v počítacím režimu 60 g Ověřovací dílek (d=e) 2 g 5 g Počet ověřovacích dílků (n) Životnost primárního článku zálohujícího paměť CMOS RAM Provoz primárního článku zálohujícího paměť CMOS RAM cca 10 let 7 let Nosnost (Lim) 20 kg Rozsah substraktivní táry 0-9,995 kg Rozsah ručního nulování a automatického sledování nuly -150 g až +450 g Rozsah počátečního nulování ±9 % rozsahu Rozměry (d x š x v) [mm] 400 x 380 x 510 Konektor PROFIBUS CANNON 09 Z Profibus vrstva 1,2 (FDL) s nadstavbou protokolu TFB Přenosová rychlost / Bd (9600 / Bd speciální provedení) Max. délka kabelu 800 m (1200 m spec. provedení viz přenosová rychlost) Hmotnost 13,5 kg Příkon 20 VA Konektor pro sériový kanál RS 232c CANNON 09 V Napájecí napětí 230 V +10 % -15 % Kmitočet sítě 50 Hz ± 2 % Délka síťového přívodu 3 m Typ snímače TEDEA model 1022, 20 kg-c3 Číslo typového schválení snímače NMI TC2792 Rozsah pracovních teplot -10 C až + 40 C Rozsah skladovacích teplot -10 C až + 70 C Max. relativní vlhkost pracovního prostředí (nekondenzující) 90 % Max. relativní vlhkost skladovacího prostředí (nekondenzující) 90 % Krytí dle ČSN EN IP 40 Bezpečnostní třída I Tabulka komunikačních parametrů sériového kanálu Zařízení Přenosová Bitů,parita, Norma spojení Protk Protokol rychlost stopbity - úrovně Počítač - EBUS Bd 8, žádná, 1 EBUS RS 232c Sériová tiskárna Bd 8, žádná, 1 Xon/Xoff RS 232c Čtečka čárového kódu Bd 8, žádná, 1 Spec. RS 232c Pokladna Casio, Fujitsu, Bd 8, žádná, 1 Spec. Spec. Pokladna Euro.(Alpha) (pouze hmotnost) Bd 8, žádná, 1 Spec. RS 232c Pokladna Euro.(Alpha) (PLU, hmotnost) Bd 8, žádná, 1 Spec. RS 232c 3.1 DEFINICE POJMŮ Tenzometrické váhy - jsou váhy, jejichž princip činnosti spočívá v přeměně účinku mechanického působení tíhy měřeného tělesa na úměrnou elektrickou veličinu bez vložených pákových převodů. Klávesnice Typ displeje Výška číslic tlačítková, 21 kláves sedmisegmentové zelené zobrazovače typu LED 13 mm Snímač zatížení - je čidlo, které převádí deformační účinek působící tíhové síly na elektrický signál. Snímač je napájený z vnějšího zdroje elektrické energie. Miska vah - nosič břemene, na který se pokládá zátěž - vážený předmět Zobrazení hmotnosti 5 míst Zobrazení celkové ceny (Kč) 6 míst Dílek vah - interval mezi dvěma po sobě následujícími hodnotami číslicové indikace na displeji 7 (70) 8 (70)

5 Ověřovací dílek vah - hodnota vyjádřená v jednotkách hmotnosti používaná pro klasifikaci a ověřování vah Tára - hmotnost obalu (sáček, krabice, přepravní bedna, dopravní prostředek apod.) Netto - hmotnost břemene bez obalu tzv. čistá váha Brutto - hmotnost břemene včetně hmotnosti obalu tzv. hrubá váha Jednotková cena - cena zboží v Kč stanovená pro hmotnost zboží 1kg. V počítacím režimu je to cena za 1 kus (nebo za 100 ks). Celková cena - cena zboží v Kč stanovená pro zjištěnou hmotnost zboží. Vypočítá se vynásobením jednotkové ceny a hmotnosti zboží zjištěné vahami. Nosnost vah - největší přípustné zatížení vah, kterým je možno zatížit váhy bez poškození nebo trvalého zhoršení jejich metrologických vlastností. Transakční kontrolér (TRC) - souhrn programových a hardwarových prostředků, který zajišťuje funkce pokladního systému; zpravidla se jedná o PC. 4. POPIS ZAŘÍZENÍ Váhy TOA 15 pracují na tenzometrickém principu vážení. Síla vyvolaná hmotností váženého břemene působí na tenzometrický snímač zatížení. V měrném (deformačním) členu snímače vyvolá síla mechanickou deformaci, která způsobí poměrnou změnu elektrického signálu, který je v elektronické části vah zesílen, vyfiltrován, převeden na číslo a zpracován ve vestavěném mikropočítači. Výsledkem je zobrazení hmotnosti na displeji, případně signál pro další zpracování např. tiskárnou. 4.1 POPIS MECHANICKÉ KONSTRUKCE Těleso vah je tvořeno prostorovým svařencem z ocelového plechu, jehož spodní část je chráněna snímatelným krytem. Střední část tvoří polouzavřený nosník, na kterém je umístěna základová ocelová deska. Na ní je uchycen tenzometrický snímač zatížení s pojistkou proti přetížení. Snímač zatížení nese můstek ve tvaru kříže z ocelového plechu, na kterém je nasazena snímatelná nerezová miska. Oboustranný displej je umístěn v krabici z ocelového plechu, která je s tělesem vah spojená trubkovým nosníkem otočným vpravo i vlevo o 45. Displej je opatřen fólií s potiskem. V přední části vah je ovládací panel s klávesnicí. Desky s elektronikou jsou vestavěny uvnitř tělesa vah. V rozích spodní části vah jsou čtyři stavitelné nohy pro vyrovnání vah do vodorovné polohy, která je indikována libelou zabudovanou v krytu pravé části vah. Síťový vypínač je umístěn v levé části spodního okraje vah blízko vývodu síťového přívodu. V přední části spodního dílu vah jsou umístěny konektory pro připojení dalšího zařízení podle zvoleného provedení vah. 4.2 ELEKTRONICKÁ ČÁST Elektronika vah zpracovává signály ze snímače zatížení, přijímá informace z klávesnice a řídí displej. Je umístěna na deskách plošných spojů - desce elektroniky KRAMIN 04, desce napáječe NAMIN 03, dvou deskách displeje DIS 37, komunikační desce PROMOD 03 a desce klávesnice KLAVTO 01. Deska KRAMIN 04 - snímač zatížení je připojen šesti vodiči, z toho dva vodiče napájejí můstek, dva přenášejí výstupní signál a dva velikost skutečného napáje-cího napětí na můstku. Snímač zatížení je napájen stabilizovaným napětím ±5 V. Vstupní a výstupní signály převodníku řídí procesor s pamětí programu EPROM, pamětí dat RAM zálohovanou primárním článkem a pamětí EEPROM sloužící pro uložení seřizovacích parametrů. Zápis do paměti EEPROM je možný pouze po přepnutí do servisního režimu. Zálohování paměti RAM po odpojení vah ze sítě zajišťuje primární lithiový článek s dobou životnosti 10 let. Při vybití článku nedojde ke změně měronosných parametrů vah ani k ohrožení jejich správné činnosti. Sériový kanál je možno na základě objednávky zákazníka přepojit do jedné ze dvou poloh: na kanál RS 232c nebo na galvanicky oddělený proudový výstup pro připojení pokladny. Deska NAMIN 03 - zde je umístěn napájecí zdroj vah a síťové pojistky. Zdroj dodává stejnosměrné nestabilizované napětí pro napájení displejů, stabilizované napětí +5 V pro napájení číslicové části a stabilizované napětí ±8 V pro napájení analogové části. Deska DIS 37 - zde jsou zapojeny jeden pětimístný a dva šestimístné sedmisegmentové LED displeje a 7 indikačních diod LED se svými budiči. Deska PROMOD 03 - deska slouží jako komunikační modul sběrnice PROFIBUS umožňující začlenění vah do pokladní sítě. Obsahuje samostatný procesor s pamětí s uloženým komunikačním protokolem. 9 (70) 10 (70)

6 Propojení s deskou KRAMIN 04 je zajištěno přes dvojportovou paměť. Na desce je dále umístěn galvanicky oddělený převodník komunikačních úrovní. Deska KLAVTO 01 - deska klávesnice. 4.3 INDIKAČNÍ A OVLÁDACÍ PRVKY Jsou tvořeny displejem, indikačními kontrolkami a klávesnicí. Váhy mají oboustranný displej určený pro kupující a prodávající stranu. Na každé straně displeje jsou tři řádky, určené pro zobrazování: obr A Umístění displejů a indikací Displej CC celková cena Displej JC jednotková cena displej CC - displej JC - CENA CELKEM [Kč] 6 míst v uspořádání xxxxx.x 6 míst v uspořádání xxxxx.x CENA ZA 1 kg [Kč/kg] v režimu vážení CENA ZA 1 ks [Kč/ks] v počítacím režimu CENA ZA 100 ks [Kč/100ks] v počítacím režimu displej HM - HMOTNOST [kg] 5 míst v uspořádání xx.xxx Celková cena je zaokrouhlována na desetihaléře. Význam indikačních prvků: 1 - jednotková cena za kus (jen v počítacím režimu) 2 - jednotková cena za 100 kusů (jen v počítacím režimu) 3 - NULA - váhy bez břemene (tzv. úzká nula) 4 - režim předvolení táry - vážení v čisté hmotnosti 5 - váhy váží v rozsahu II - přejdou do něho automaticky při hmotnosti váženého předmětu nad 6 kg. Při dosažení nuly váhy přejdou do rozsahu I (indikace zhasne). 6 - indikace použití režimu PLU 7 - síť (kontrolka napájení) Překročení horní meze váživosti vah (nad 15,045 kg) se projeví rozsvícením horních segmentů displeje HM Odlehčení misky pod hodnotu nulové hmotnosti se projeví rozsvícením spodních segmentů displeje HM _. 11 (70) 12 (70)

7 KLÁVESNICE Klávesnice je tlačítková, překryta fólií a každý platný stisk je potvrzen zvukovým signálem. Obsahuje celkem 21 kláves, z nichž 20 je funkčních a klávesa SHIFT je přeřazovací. Některé klávesy mají dvě funkce - základní a doplňkovou. Doplňková funkce je signalizována dvojitým zvukovým signálem a volí se po předchozím stisku klávesy SHIFT nebo současným stiskem obou kláves. Obr. B Schéma klávesnice X - rušení zadaných hodnot, nulování celého zadaného čísla, zrušení chybového hlášení Er-xx; zrušení editace opakovaným stisknutím po předchozím zrušení editovaných hodnot UNDO (SHIFT + X) - vrácení poslední operace při přičítání nebo odečítání ze sum M1 - M3 - přičítání nebo odečítání hodnoty ze sumy uložené v paměti 1 až 3, (další funkce viz kapitola 6.3.1) tisk na pokladně - odeslání údajů do pokladny dle konkrétní konfigurace VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH KLÁVES V ZÁKLADNÍM REŽIMU PLU - přepínání do režimu PLU - používání indexu cen. Opakovaným stiskem se přechází do normálního režimu. Popis funkce viz kap až vkládání čísel ID - aktivace funkce pro zadání uživatelského čísla - popis funkce viz kap čárka - vložení desetinné čárky ENTER - potvrzení vložených hodnot SHIFT - volba doplňkové funkce některých kláves, stiskne se buď současně s příslušnou klávesou nebo v pořadí SHIFT + klávesa PRINT - aktivace tiskového výstupu SETUP (SHIFT+PRINT) - přechod do režimu nastavení vah 13 (70) 14 (70)

8 Tára - stiskem se provede vytárování vah, tj. hmotnost předmětu umístěná na misce vah nebude při vážení započítána do čisté váhy zboží. Hodnota táry se automaticky vynuluje po sejmutí všech předmětů z misky vah. Nulování (SHIFT+Tára) - vynulování vah v okolí 0 (hodnota z pásma v rozmezí 150 g až +450 g uložené v paměti jako nula při zapnutí vah) TEST (SHIFT + 7) po stisku těchto kláves se rozsvítí na dobu cca 5 s všechny segmenty obou displejů pro vizuální kontrolu. C-FIX (SHIFT+8) - zapíná režim zachování jednotkové ceny - např. při vážení více dávek zboží za stejnou jednotkovou cenu. Nastavení režimu je zobrazeno nápisem C-FIX. Ruší se opětovným stiskem C-FIX nebo X. Sejmutí hmotnosti vzorku (SHIFT+5) - slouží k zjištění hmotnosti referenčního vzorku z misky vah při počítacím režimu - viz kap. 0 Počítací režim (SHIFT+6) - přepínání mezi režimem vážení a počítání kusů - indikován písmenem P v levé části displeje HM Kč/100ks (SHIFT+, ) - přepíná v režimu počítání kusů mezi jednotkovou cenou na 1 ks a 100 ks. Aktuální režim je signalizován kontrolkou vpravo od displeje JC. REM (SHIFT+1) - přepnutí zobrazení hmotnosti z dalších připojených vah - viz. kap. 6.5 T-FIX (SHIFT+9) - nastavení režimu uchování táry - např. při vážení více dávek zboží ve stejném obalu. Nastavení režimu je zobrazeno nápisem t-fix. Režim se ruší opětovným stiskem klávesy T-FIX nebo klávesy X. CLRPLU (SHIFT+2) - vymazaní obsahu paměti PLU - viz kap TIME (SHIFT+0) - nastavení času - na displeji CC je režim signalizován nápisem t, na displeji JC je zobrazen aktuální čas, který je možno editovat - viz kap Ukončení režimu bez editace se provádí klávesou X. Ruční zadání hmotnosti vzorku (SHIFT+4) - klávesa slouží k zadání již známé hmotnosti referenčního vzorku při počítacím režimu - viz kap SETPLU (SHIFT+3) - vkládání údajů do paměti PLU - viz. kap M 1 až M 3 - zobrazení obsahu sumy v paměti 1 až 3 - indikace nápisem SM v levé části displeje CC - viz kap (70) 16 (70)

9 4.4 PLOMBY Plomby a ověřovací štítky zabraňují přístupu a nežádoucímu zásahu tam, kde by mohlo dojít k ovlivnění přesnosti vážení. Jejich porušení znamená ztrátu platnosti úředního ověření vah. Zaplombován je spodní kryt vah, kde jsou na dvou místech lankem s plombou zabezpečeny šrouby spodního krytu. Lankem s plombou je plombován i konektor PROFIBUS. Jako součást platného úředního ověření jsou váhy opatřeny samolepicími ověřovacími štítky. Jeden štítek je umístěný na horní straně krytu displeje, další dva přes boční spodní hrany krytu displeje. Dalším hlavním štítkem jsou pod miskou přelepeny současně typový štítek a štítek s výrobním číslem vah. Dalším ověřovacím štítkem je přelepena hlava jednoho ze dvou šroubů spojujících snímač zatížení s můstkem. Otvor ve spodním krytu vah je přelepen samolepícím štítkem z polyesterové fólie STRIPCAL zabraňujícím přístupu k přepínači do servisního režimu. Tato fólie je také přelepena samolepicím ověřovacím štítkem. 5. UVEDENÍ DO PROVOZU 5.1 UVEDENÍ DO PROVOZU otevřeme víko obalu a váhy opatrně vyjmeme z krabice POZOR: Trubkový nosník displeje je spojen s vahami jen spojovacím kabelem a proto postupujeme s nejvyšší opatrností. zkontrolujeme úplnost dodávky odšroubujeme matici a sejmeme podložku ze spodního konce trubkového nosníku displeje nosník vsuneme do otvoru v tělese vah, natočíme displej do žádané polohy a zajistíme zespodu podložkou a maticí, kterou utáhneme plochým klíčem č. 10. POZOR: Při montáži musí spojovací kabel k tělesu vah zůstat volný. opatrně sejmeme misku vah, odstraníme transportní distanční vložky a zkontrolujeme, zda nejsou poškozeny plomby ustavíme váhy do vodorovné polohy pomocí čtyř výškově seřiditelných nožek; vodorovnou polohu zkontrolujeme pomocí libely zabudované v tělese vah před nosníkem displeje mírným stlačením vah ve všech čtyřech rozích zkontrolujeme stabilitu nastavení. POZOR: Váhy musí být umístěny na vhodné stabilní podložce, na kterou se nepřenášejí vibrace (např. od mrazicích boxů). Váhy také nesmějí být vystaveny sálavému teplu, proudu vzduchu apod. při přemístění vah z chladného prostředí do teplého je nutné vyčkat na vyrovnání teploty s okolím nejméně 1 hodinu před další činností zasuneme síťový přívod do zásuvky a váhy zapneme vypínačem v jejich spodní části na levé straně. POZOR: Při zapnutí nesmějí být váhy zatíženy. po zapnutí vah se zobrazí číslo softwarové verze TOA 1xx, kde čísla xx mají evidenční význam. Potom začnou probíhat úvodní testy, po jejichž skončení přejdou váhy do základního stavu - na displeji HM svítí údaj kg, na displeji JC údaj 0.0 a je rozsvícena indikace >0< a indikace napájení u provedení vah TOA 15.2, vybavených komunikačním modulem FB 1120, se zobrazí na displeji CC po dobu cca 1 sec. zpráva FB 1120 v případě chyby nebo poruchy se zobrazí na displeji hmotnosti chybové hlášení Er - xx (viz kap. 7) 5.2 PŘIPOJENÍ DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ Váhy jsou vybaveny dvěma konektory Cannon pro připojení dalších zařízení. Konektory jsou umístěny na spodním víku nalevo od klávesnice vah. Zapojení konektorů je předem nastaveno podle zákazníkem objednaného prove-dení vah. Na jeden konektor je vyveden výstup sběrnice PROFIBUS, na druhý konektor je vyvedeno sériové rozhraní RS 232c nebo rozhraní pro pokladnu. 17 (70) 18 (70)

10 5.2.1 PŘIPOJENÍ PŘES VÝSTUP ROZHRANÍ RS 232c (KASA spec. provedení) Na tento výstup je možné připojit podle provedení vah tato zařízení: tiskárnu pro tisk vážních lístků počítač pro seřizovací a diagnostické účely, případně pro přenos hodnot hmotnosti v neověřeném režimu (komunikace v protokolu EBUS) zařízení pro čtení čárového kódu (komunikace v spec. protokolu) registrační pokladnu EURO 2000 (ALPHA) pokladnu typu, FUJITSU General G-2800, CASIO 230 ER, CASIO 240 CR, SAMSUNG ER-220, (spec. provedení viz kap. 9) PŘIPOJENÍ PŘES SBĚRNICI PROFIBUS Váhy mohou být připojeny do lokální sítě přes síťový komunikační výstup, tvořený sběrnicí PROFIBUS s aplikačním protokolem TFB (viz příručka Tonava Field Bus - Obecný popis sběrnice). Lokální síť umožňuje účelné propojení jednotlivých zařízení (váhy, pokladny, skladová evidence na počítači, tiskárny) k vysoce efektivní organizaci prodeje. Obchodní váhy TOA 15 umožňují i samostatné připojení zařízení, která jsou vybavena sběrnicí PROFIBUS, jako například dalšího vážicího zařízení. Připojení je zajištěno interním komunikačním modulem FB 1120 s výstupem vyvedeným na konektor CANNON-09-Z. 5.3 INSTALACE PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ Na seřizovacím počítači spusťte Windows (verze 3.1 a vyšší) a do diskové jednotky zasuňte instalační disketu, dodanou výrobcem. Ve Správci souborů najděte v adresáři instalační diskety soubor Setup.exe a spusťte jej (odklepnutím myší nebo stiskem klávesy ENTER). Po inicializaci je nabídnuta možnost implicitního uložení souborů na disk C do adresáře TAPP, nebo do příslušného dialogového okna napsat jméno disku a pracovního adresáře dle vlastního výběru. Poté je zobrazena nabídka umožnění komunikace prostřednictvím sběrnice TFB. Pokud zvolíme NE, v další nabídce dostupných komunikačních výstupů vašeho počítače COM x se už volba TFB neobjeví, při zvolení ANO se zobrazí nabídka rozšířená o nabídku sběrnice TFB. Po zvolení jedné z variant komunikace se začnou nahrávat programové soubory do příslušného adresáře. Pokud jste při první volbě komunikace uvedli sběrnici TFB, zeptá se nyní počítač na parametry této sběrnice. Po jejich uvedení se zobrazí nápis Instalace byla úspěšně provedena a počítač je připraven na spolupráci s daným typem vah. V aplikaci Správce programů se vytvoří skupina, která bude obsahovat ikony jednotlivých programů. Další informace jsou uvedeny v nápovědě jednotlivých programů. Váhy pro práci v síti je například možno nakonfigurovat tak, že při stisknutí kláves +M1, -M1 nebo UNDO odešlou příslušný povel do nadřazeného systému (např. do transakčního kontroléru). Práce na lokální síti je však závislá na zvoleném systému, proto bližší informace jsou obsaženy v samostatné dokumentaci dodávané se systémem. Podrobný popis a možnosti přenosu viz kap (70) 20 (70)

11 6. OVLÁDÁNÍ 6.1 ZÁSADY SPRÁVNÉHO VÁŽENÍ V důsledku toho, že váhy obsahují jemnou elektroniku, jež zaručuje dosti velkou přesnost vážení, doporučujeme dodržovat tyto zásady správného používání a vlastního vážení: důkladně se seznámit s přiloženou dokumentací k výrobku při zapnutí vah nesmí být nosič zatížení (miska vah apod.) zatížen váhy (nosič břemene) musí být vždy ustaveny ve vodorovné poloze na dostatečně tuhé podložce, která není vystavena chvění nebo rázům všechny opěrné nohy musí mít rovnoměrný kontakt s podložkou břemena se na nosič zatížení vah pokládají bez rázů a vždy do blízkosti středu vážené břemeno by nemělo přesahovat přes okraje nosiče zatížení vah. Pokud toto není možné, je třeba umístit břemeno tak, aby těžiště zatížení bylo v blízkosti středu nosiče a přečnívající části se nedotýkaly okolních předmětů. váhy nesmí být zatěžovány bočními silami (tlaky, údery, nárazy apod.) váhy nesmí být přetěžovány (viz údaje na štítku vah a v kap.3), aby nedošlo ke zničení snímače zatížení na jednou seřízený nosič břemene se nesmí dodatečně přidávat jakékoli další stálé zatížení (vodící lišty, opěrky apod.) z důvodu posunutí nuly mimo střed tolerance počátečního nulování při jakékoli manipulaci s vahami postupujte dle pokynů v kap ZÁKLADNÍ REŽIM Po spuštění vah a základním testu se přístroj ustálí na základním zobrazení, kdy svítí kontrolky síťového napájení a >0<, na displeji HM je údaj a na displeji JC údaj 0.0. Displej CC nezobrazuje nic. Váhy jsou připraveny k základnímu vážení nebo mohou být přepnuty do některého režimu. zadávání stejné jednotkové ceny můžeme použít funkci výpočtu ceny s pevnou jednotkovou cenou. V režimu počítání kusů je automaticky prováděn výpočet ceny za 1 ks. Přepnutím klávesy Kč/100 ks se zapne funkce výpočtu ceny za 100 ks. Výpočet cen může být použit ve všech režimech vážení a při popisu těchto režimů bude uvedena alespoň nejjednodušší varianta zadání cen - vložením z klávesnice Jednorázové použití jednotkové ceny Operace Klávesnice CC [Kč] Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Položit zboží na misku vah 0,0 0,300 Zadat jednotkovou cenu 65 19,5 65,0 0,300 Sejmout zboží z misky 0,0 0,000 >0< Jednotkovou cenu můžeme zadat ještě před položením zboží na misku vah. Zadání jednotkové ceny i zobrazení celkové ceny je s přesností na desetihaléře. Jednotková cena se automaticky nuluje po sejmutí zboží a vrácení váhy do základního stavu. Pokud chceme zadat jinou jednotkovou cenu, stiskneme klávesu X a vložíme cenu novou Použití funkce pevné jednotkové ceny Při zadání funkce pevné ceny se na displeji JC zobrazí hlášení C-FIX, při rušení funkce se zobrazí hlášení C-. Na misku vah položíme zboží a na displeji HM se zobrazí hmotnost. Zároveň zhasne kontrolka >0<. Po sejmutí zboží se vrátí základní zobrazení VÝPOČET CENY Automatický výpočet ceny vychází ze zjištěné hmotnosti zboží a jeho jednotkové ceny, která může být zadávána buď přímo z klávesnice nebo výběrem z hodnot uložených v paměti váhy (režim PLU - viz kap ). Při potřebě opakovaného 21 (70) 22 (70)

12 Operace Klávesnice CC [Kč] Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Zadání jednotkové ceny 50 50,0 0,000 >0< Určení jednotkové ceny jako pevné C-FIX t- C-FIX 0,000 >0< po cca 1 s 50,0 0,000 >0< Vložení zboží na misku 15,0 50,0 0,300 Sejmutí zboží 50,0 0,000 >0< Vložení dalšího zboží za stejnou JC 25,0 50,0 0,500 Sejmutí zboží 50,0 0,000 >0< Zrušení funkce pevné ceny C-FIX t- C- 0,000 >0< Změnu pevné ceny je možné provést stisknutím tlačítka X a zadáním nové ceny. Pokud při rušení pevné ceny ponecháme na misce vážené zboží, cena zůstane nastavena až do okamžiku sejmutí zboží, tj. uvedení váhy do základního stavu VÁŽENÍ S TÁROU Tento režim je určen pro vážení čisté váhy zboží, tj. hmotnosti zboží bez obalu. Váha TOA 15 umožňuje vážení s jednoduchou tárou, která se použije pouze pro jedno vážení, nebo s tárou pevnou, kdy v paměti váhy zůstane uložena nastavená tára, kterou je možno opakovaně používat Vážení s jednoduchou tárou Operace Klávesnice JC [Kč/kg] Displej CC [Kč] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Položit obal na misku vah 0,0 0,200 Vytárovat obal TARA 0,0 0,000 NET Položit zboží do obalu 0,0 0,600 NET Zadat jednotkovou cenu 56 56,0 33,6 0,600 NET Sejmout zboží i s obalem 0,0 0,000 >0< Vážení s pevnou tárou Režim se používá zejména při vážení více dávek zboží ve stejném obalu. Při volbě pevné táry se na displeji CC zobrazí hlášení t-fix, při vypínání pevné táry hlášení t-. Operace Klávesnice CC [Kč] JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Volba pevné táry T-fix t-fix C- 0,000 >0< Položit na misku obal 0,0 0,100 Vytárovat obal TARA 0,0 0,000 NET Položit zboží na obal 0,0 0,500 NET Zadat jednotkovou cenu Sejmout zboží i s obalem Vložit další zboží se stejným obalem Sejmout zboží i s obalem 60 30,0 60,0 0,500 NET Operaci opakujeme podle potřeby, obal může na váze zůstat. Funkci rušíme takto: 0,0-0,100 NET >0< 0,0 0,200 NET 0,0-0,100 NET >0< Zrušit pevnou táru T-fix t- C- 0,000 >0< Protože se váha nachází v režimu pevné táry, můžeme táru snadno měnit tím, že na misku vah položíme jiný obal a stiskneme tlačítko TARA. Váha použije aktuální zjištěné zatížení misky jako novou pevnou táru. Pokud při rušení pevné táry máme na misce vah zboží, zruší se pevná tára, ale hmotnost obalu je stále odečítána. Odečítání se zruší až sejmutím zboží i obalu z misky vah, čímž se váha vrátí do základního stavu REŽIM POČÍTÁNÍ KUSŮ Režim počítání kusů je určen pro zjištění počtu kusů na základě hmotnosti předem spočítaného počtu kusů ve vzorku. Nastavení režimu je indikováno kontrolkou Kč/ks nebo Kč/100 ks a písmenem P na levé straně displeje HM. Přesnost počítacího režimu je závislá na kvalitě hodnot zjištěných ze vzorku. Proto se doporučuje min. hmotnost jednoho kusu vzorku 6 g a min. hmotnost celého vzorku 60 g. Přesto může dojít v počítacím režimu k chybám v spočítaném počtu kusů zejména při velkém poměru hmotnosti neznámého počtu kusů k stano-venému 23 (70) 24 (70)

13 počtu kusů ve vzorku. Při dodržení omezení pro minimální hmotnost vzorku se doporučují tyto postupy: při malém rozptylu hmotnosti jednoho kusu - zvážit vzorek s malým počtem kusů a pak určit počet kusů většího množství přidáváním dalších kusů vzorku na misku vah. Tento postup je vhodný při vážení a počítání větších kusů zboží. při velkém rozptylu hmotnosti jednoho kusu (u menších předmětů např. vruty, podložky atd.) - zvážit vzorek s velkým počtem kusů (např. balení po 100, 500 ks apod.), čímž se zmenší vliv rozptylu hmotnosti jednoho kusu. Počítací režim se volí stisknutím klávesy pro počítání kusů (SHIFT+6). Pokud není známa hmotnost vzorku (nebyla zadána ani není uložena v paměti z předchozího použití počítacího režimu), zobrazí se na displeji HM hlášení Er-03, které se ruší stisknutím klávesy X. Potom se musí určit hmotnost vzorku Určení hmotnosti vzorku z klávesnice Tato volba nám umožní zadat již známou hmotnost vzorku přímo z klávesnice. Operace Klávesnice CC [Kč] Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Zapnutí funkce vkládání hmotnosti vzorku z klávesnice Vložení počtu kusů ve vzorku SHIFT+4 SPL P? 0 0,000 >0< 10 SPL P? 10 0,000 >0< Potvrzení volby ENTER SPL? 0 0,000 >0< Vložení celkové hmotnosti vzorku v kg 0,1 SPL? 0,1 0,000 >0< Potvrzení volby ENTER 0,0 P 0 >0< Určení hmotnosti vzorku vážením Tato volba se používá tehdy, kdy neznáme hmotnost vzorku. Funkce pracuje zjištěním rozdílu hmotností před odebráním vzorků a po odebrání vzorků a určením počtu odebraných kusů. Vlastní postup je uveden v následujících příkladech. Příklad určení hmotnosti vzorku zvážením samotného vzorku Operace Klávesnice Displej CC [Kč] JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Zapnutí funkce zjištění hmotnosti SHIFT+5 SPL P? 0 0,000 >0< Vložení počtu kusů 5 SPL P? 5 0,000 >0< Potvrzení volby ENTER SPL ,000 >0< Zjištění hmotnosti asi po 3 s. SPL = = = Vložení 5 kusů vzorku SPL = = = 5 0,000 >0< 5 0,100 Potvrzení ENTER SPL ,100 Zjištění hmotnosti a výpočet asi po 3 s. 0,0 P 5 Kč/ks Vložení počítaného zboží 0,0 P 40 Kč/ks Zadání jednotkové ceny 4,5 180,0 4,5 P 40 Kč/ks Sejmutí zboží 0,0 P 0 Kč/ks Přepnutí do režimu vážení se provádí dalším stisknutím SHIFT+6, kdy v paměti zůstane uložena hmotnost jednoho kusu, takže je možné se k počítání stejného zboží kdykoliv vrátit pouhým přepnutím do režimu vážení. Příklad určení hmotnosti vzorku odebráním Operace Klávesnice CC [Kč] Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Vložení zboží na misku 0,0 0,800 Zapnutí funkce zjištění hmotnosti Určení počtu kusů, které budou odebrány SHIFT+5 SPL P? 0 0,800 1 SPL P? 1 0,800 Potvrzení volby ENTER SPL ,800 Zjištění hmotnosti asi po 3 s. SPL = = = Odebrání vzorku SPL = = = 1 0, ,700 Potvrzení ENTER SPL ,700 Zjištění hmotnosti a výpočet asi po 3 s. 0,0 P 7 Kč/ks Vrácení odebraného vzorku 0,0 P 8 Kč/ks Zadání jednotkové ceny 4,5 36,0 4,5 P 8 Kč/ks Sejmutí zboží 0,0 P 0 >0< Kč/ks Další postup je stejný jako u předchozího příkladu. 25 (70) 26 (70)

14 6.3 DOPLŇKOVÉ FUNKCE PRÁCE SE SUMAMI Váhy obsahují 3 sumy celkové ceny. Každá suma obsahuje dvě buňky, kam jsou jednotlivé cenové položky přičítány (do obou současně). V první buňce je suma jednotlivého prodeje, tzv. aktuální suma, ve druhé buňce je celodenní součet. Každý typ sumy je mazatelný jiným mechanismem viz dále. Funkce může být použita například při automatickém sčítání platby zákazníka apod. Do sumy je možné vkládat jednak ceny zjištěné výpočtem z hmotnosti a jednotkové ceny, nebo ceny určené jednorázově (bez vážení - příplatky, nevážené zboží apod.). Vkládání do sum se provádí klávesami +Mx, kde x je číslo sumy. Stisknutím tohoto tlačítka se hodnota zobrazená na displeji CC přičte k stávající hodnotě sumy. Klávesa -Mx má opačný účel - odečítá hodnotu na displeji CC ze sumy x. Přičtení nevážené hodnoty se provede tak, že při prázdné misce vah zvolíme hodnotu, která bude přičtena, a stisknutím +Mx ji přičteme do sumy. Stejně tak můžeme neváženou hodnotu i odečíst pomocí -Mx. Váhy jsou vybaveny ochranou proti opakovanému přičtení nebo odečtení vážené položky. Při pokusu o opakované přičtení nebo odečtení stejného zboží váhy vydají akustický signál (čtyřnásobné pípnutí). Blokování je odstraněno po sejmutí zboží z misky (na displeji HM a JC svítí nulové hodnoty). Rovněž přičtení (odečtení) JC neváženého zboží lze provést jen jednou. Po vložení sumy údaj JC zhasne a další načtení je opět blokováno se stejným akustickým signálem. Toto trvá do zadání nové JC. Váhy je možné nakonfigurovat tak, že po operaci se sumami se na chvíli zobrazí celková hodnota sumy ve formátu totožném se zobrazením hodnoty sumy klávesou M x (viz dále). Při používání identifikačního kódu zákazníka je možné nastavit zobrazení hodnoty kódu, který je přidělen použité sumě. Potom se při operaci se sumami na displeji HM na chvíli zobrazí hodnota přiděleného kódu. Pokud dojde k chybnému přičtení nebo odečtení, je možné poslední operaci vrátit zpět pomocí povelu UNDO (SHIFT + X). Tento povel lze použít bezprostředně po chybném zadání před jakoukoliv další prací se sumami (použití povelu UNDO je znemožněno i přepnutím na jiné sumy!). Zobrazení hodnot v jednotlivých sumách se provádí klávesami M x, kdy na displeji CC se zobrazí nápis SM a aktuální stav sumy se zobrazí na displeji JC. Pokud na zobrazení hodnoty sumy nepostačí displej JC (tzn. suma je vyšší než ), přeteče zobrazení hodnoty na displej CC. Ukončení prohlížení se provede klávesou ENTER, nulování obsahu sumy se provede klávesou X. Při nastavení zobrazování hodnoty přiděleného kódu zákazníka (ID) se na displeji HM zobrazí příslušná hodnota kódu. Denní sumu lze zobrazit opětovným stiskem klávesy SUMA TOTAL (při zobrazení aktuální sumy). Přístup k celodenní sumě je blokován heslem stejně jako v pří-padě nastavování PLU. Proto při prvním přístupu k celodenní sumě je obsluha žádána o vložení hesla. Při zobrazení denní sumy se stiskem klávesy CLR hodnota 27 (70) zobrazované sumy smaže (vynuluje) a zobrazování se ukončí. Při stisku klávesy ENTER se zobrazování ukončí bez smazání hodnoty sumy. V následujícím příkladu je nastavena funkce zobrazování zákazníkovi přiděleného čísla pomocí funkce ID (zde hodnota 8888). Při přičtení do sumy (nebo odečtení) se po dobu cca 1 s zobrazí na displeji HM číslo ID přidělené k použité sumě. Číslo ID se také zobrazí při zobrazení celkového obsahu sumy klávesou M x. Operace Klávesnice CC [Kč] 28 (70) Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Obsah sumy Základní stav 0 0,000 >0< 0,0 Na misku položíme zboží 0,0 0,300 0,0 Zadáme cenu zboží 60 18,0 60,0 0,300 0,0 Přičteme do sumy 1 +M1 18,0 0,300 18,0 Zboží sejmeme 0,0 0,000 >0< 18,0 Položíme další zboží 0,0 0,500 18,0 Zadáme cenu zboží 80 40,0 80,0 0,500 18,0 Přičteme do sumy 1 +M1 40,0 0,500 58,0 Sejmeme zboží 0,0 0,000 >0< 58,0 Zobrazíme obsah sumy 1 M 1 SM 58, >0< 58,0 Ukončíme zobrazení bez vymazání obsahu Přičteme položku bez vážení (např. pečivo) Odečteme položku bez vážení (např. vrác. lahve) ENTER 0,0 0,000 >0< 58,0 10 +M1 10,0 0,000 >0< 68,0 5 -M1 5,0 0,000 >0< 63,0 Zobrazíme sumu 1 M 1 SM 63, >0< 63,0 Vymažeme obsah sumy 1 a zadanou jednotkovou cenu a přejdeme do zákl. stavu X X 0,0 0,000 >0< 0,0 POZOR! Při používání pevné ceny se může stát, že neopatrností stiskneme při prázdné misce vah +M1, potom se do sumy přičte hodnota jednotkové ceny. Tuto chybu můžeme napravit stisknutím -M1, čímž stejnou hodnotu ze sumy zase odečteme, nebo použijeme klávesu UNDO. Váhy je možno nakonfigurovat tak, aby při stisku kláves +Mx, -Mx, UNDO nebo při zobrazení sumy a PRINT vyslaly povel k tisku na připojené tiskárně (připojení tiskárny viz kap. 5.2). Při zapojení v síti mohou váhy vyslat povel do nadřazeného transakčního kontroléru (TRC) pro tvorbu účtů apod.

15 Při práci s připojenou pokladnou je používána libovolná klávesa +Mx k odeslání částky na pokladnu. Jiné funkce sum v tomto režimu nejsou přístupné PRÁCE S ID Stiskem klávesy ID se aktivuje funkce pro zadání identifikačního čísla účtu v nadřazeném TRC. Každá suma může mít určeno svoje číslo, takže je možné pracovat se třemi účty najednou. Při vážení zboží jsou potom klávesami +Mx, -Mx nebo UNDO posílány zprávy vybavené tímto identifikačním číslem do kontroléru TRC, který zpracovává účty pro jednotlivé zákazníky. Přidělení identifikačního čísla sumě se provede stisknutím tlačítka ID, kdy displej CC zobrazí zprávu Id. Pomocí číselné klávesnice vložíme identifikační číslo, které je zobrazeno na displeji JC, a tlačítkem +Mx určíme sumu, ke které bude ID přiděleno. Váhy je možné nastavit tak, že při zobrazení celkového obsahu sumy se na displeji HM zobrazí aktuálně přidělené identifikační číslo na displeji HM. Přidělené identifikační číslo je v tomto případě také zobrazováno při každé další práci se sumami (přičítání, odečítání). Operace Klávesnice CC [Kč] Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0 0,000 >0< Přechod do režimu PLU PLU PLU 1*) 0,000 >0< Položení zboží na misku PLU 1 0,300 Zadání čísla paměti 2 PLU 2 0,300 Potvrzení ENTER 7,50 25,0 0,300 PLU Sejmout zboží PLU 2 0,000 PLU >0< Vložit jiné zboží PLU 2 0,200 PLU Zadání čísla paměti 1 PLU 1 0,200 PLU Potvrzení ENTER 1,2 6,0 0,200 PLU Sejmout zboží PLU 1 0,000 PLU >0< Vypnout režim PLU PLU 0 0,000 >0< Vysvětlivka: *) - posledně nastavená hodnota PRÁCE S PLU Váhy obsahují 1800 pamětí označených PLU. Každé použité paměti je obsluhou přiděleno jedno číslo s hodnotou v rozmezí jako indexové číslo zboží, jednotková cena a druh ceny (zda se jedná o cenu za 1 kg, 1 ks nebo 100 ks). Při kódu ceny za 1 ks nebo 100 ks obsahuje ještě počet kusů ve vzorku a hmotnost vzorku. Při potřebě použití většího počtu pamětí PLU je možné použít PLU server, který slouží k načtení pamětí PLU z externího zdroje (viz kap ) Vážení s PLU Váhy nastavené v režimu PLU (stisknutím klávesy PLU) používají předem připravená nastavení váhy, uložená pro jednotlivé druhy zboží v paměti. Volbou čísla z klávesnice se určuje číslo paměti PLU a podle toho se mění jednotlivá nastavení, jednotkové ceny apod Nastavení a editace údajů v paměti PLU Vstup do editace údajů uložených v paměti PLU je chráněn heslem. Při volbě režimu editace klávesami SHIFT+3 se na displeji CC zobrazí nápis HESLO, který vyzývá k vložení přístupového kódu. Tento kód má hodnotu (pevné heslo) nebo 311 (implicitně nastavené heslo, které je možné měnit) a zadává se pouze při první editaci. Při dalších editacích se již zadávat nemusí a toto přístupové právo platí až do okamžiku vypnutí vah. Nastavení hesla a práce s heslem viz kap Vkládání nebo editace údajů v pamětích PLU se provádí tak, že váhy se uvedou do stavu, který má být do paměti uložen, např. z klávesnice se zadá jednotková cena za 1 kg. Potom se vstoupí do režimu editace klávesou SHIFT+3 a po případném zadání hesla se na displeji CC zobrazí nápis SEtPLU. Na displeji JC se zobrazí poslední použitá adresa PLU, kterou pomocí klávesnice můžeme změnit na adresu PLU, kam bude nastavení uloženo. Chybně zadaná hodnota se ruší klávesou X, správně zadaná hodnota se potvrdí klávesou ENTER. Dalším příkladem může být uložení hodnoty v počítacím režimu, kdy je nutné nastavit váhy do počítacího režimu a podle potřeby zadat jednotkovou cenu. Potom se celý tento stav uloží do paměti PLU postupem uvedeným v předchozím odstavci Vymazání údajů z paměti PLU Vymazání obsahu paměti PLU se provádí klávesou SHIFT+2. Tato funkce je také chráněna heslem proti neoprávněné manipulaci. 29 (70) 30 (70)

16 Po stisknutí kláves se na displeji CC zobrazí nápis CLrPLU a na displeji JC se nastaví adresa mazaného PLU, kterou je možno přepsat z klávesnice (při zadání adresy 0 se vymažou všechny použité paměti PLU - viz dále). Volbu adresy potvrdíme tlačítkem ENTER a na displeji JC se zobrazí potvrzovací dotaz Clr?. Vymazání potvrdíme stisknutím ENTER, akci můžeme zrušit klávesou X. Při volbě 0 pro mazání všech pamětí se volba ohlásí nápisem ALLPLU na displeji CC. Na displeji JC se zobrazí nápis Clr? a volbu potvrdíme klávesou ENTER. Protože se jedná o nevratný krok, jehož nechtěné použití může způsobit komplikace např. v pokladním systému, váhy jsou nastaveny tak, aby se znovu dotázaly na správnost volby výmazu všech pamětí nápisem Clr?? na displeji JC. Po potvrzení volby se všechny údaje uložené na všech adresách PLU vymažou. Proces vymazávání paměti je možné až do poslední volby tlačítkem ENTER zrušit klávesou X Připojení PLU serveru K vahám je možné připojit externí tzv. PLU server, jež může poskytovat vahám jednotlivá PLU. Spojení pracuje tak, že po zadání indexu PLU (z klávesnice nebo čtečky čárového kódu) se vyšle požadavek na server PLU, a ten požadované PLU pošle zpět do vah. Toto se aktivuje pomocí proměnné AdrPlu, jehož nenulová hodnota funkci povoluje a zároveň určuje adresu serveru v síti TFB. Proměnná TmoPlu určuje dobu, po kterou budou váhy čekat na odpověď z PLU serveru. Po uběhnutí této doby váhy zobrazí chybové hlášení. Tisk je proveden pouze při uklidněné hmotnosti a za dodržení meze váživosti, v opačném případě váhy vydají akustický signál. Tisk je prováděn při základním vážení stisknutím klávesy PRINT. Vzhled tiskového výstupu je možné nastavit rozdílně pro režim vážení, počítání, případně při použití ceny za 100 ks. Pokud je povolen tisk při práci se sumami (viz proměnná AUTOPRINT na adrese 60 - kap. 8.2), provádí se tisk automaticky stisknutím klávesy pro přičítání nebo odečítání ze sumy, UNDO, nebo stisknutím klávesy PRINT při zobrazení údaje celkem v sumě. Přehled tiskových řetězců a způsob jejich nastavení je uveden v kap , kde jsou také uvedeny příklady tiskových výstupů. 6.5 PŘEPNUTÍ NA EXTERNÍ VÁHY Váhy je možné nakonfigurovat tak, že při stisku klávesy REM se na displeji HM začne zobrazovat údaj hmotnosti z dalších připojených vah TOA 15 nebo z externích vah připojených přes zařízení VT Práce s externě připojenými vahami je stejná jako při vážení na vlastní misce a všechny funkce s výjimkou režimu počítání kusů jsou přístupné i pro připojené váhy. Požadavek se odesílá jako TFB povel s kódem 8 a s parametrem požadovaného indexu PLU (4 byty). PLU server posílá jako potvrzení na tento povel v para-metrech vlastní PLU ve formátu PLU, tak, jak je definován při přenosu PLU (viz kap ). Při přečtení jiného čárového kódu, než je pro volbu PLU a ID čísla (zejména kódy EAN), posílají váhy tyto kódy speciálním povelem do externího PLU serveru. Jedná se o TFB povel s kódem 9. Jako parametr se posílá řetězec s pevnou délkou 13 bytů, který obsahuje načtený kód (ASCII znaky). Je-li tento kód kratší než 13 bytů, je zakončen nulovým znakem (binární nula a ostatní byty do 13 nejsou definovány a mohou mít libovolnou hodnotu. PLU server posílá jako potvrzení na tento povel v parametrech vlastní PLU ve formátu PLU, tak, jak je definován při přenosu PLU (viz kap ) 6.4 TISK Pro použití tisku na připojené tiskárně je nutné předem nadefinovat tiskové řetězce, které budou tisknuty při daných událostech. K definování tiskových výstupů je doporučeno použít program Editor tiskových řetězců pro Windows (příslušenství k verzi TOA 15.2). 31 (70) 32 (70)

17 6.6 NASTAVENÍ HODIN A DATA Váhy obsahují hodiny reálného času, které umožňují zobrazení aktuálního času nebo data, a podle nastavení tiskových řetězců také jejich vytisknutí na připojené tiskárně. Postup zobrazení a nastavení hodin a data Operace Klávesnice CC [Kč] Zobrazení času a data Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Zobrazení času SHIFT+0 t ,000 >0< Zobrazení data ENTER d ,000 >0< Ukončení prohlížení ENTER 0,0 0,000 >0< Přerušení prohlížení X Nastavení času a data Základní stav 0,0 0,000 >0< Zobrazení času SHIFT+0 t ,000 >0< Nastavení času 12:05: t ,000 >0< Zobrazení data ENTER d ,000 >0< Nastavení data d ,000 >0< Ukončení nastavování ENTER 0,0 0,000 >0< Oprava chybného nastavení 6.7 TEST DISPLEJE X d nebo t ,000 >0< Stisknutím klávesy TEST dojde k zobrazení všech kontrolek a segmentů displejů po dobu 5 s. Zobrazení lze předčasně přerušit klávesou X. Váha po tuto dobu nepřijímá žádné signály ani příkazy. 6.8 ČTENÍ ČÁROVÉHO KÓDU Po přečtení čárového kódu váhy rozpoznají druh kódu. Pokud se jedná o kód PLU, provedou v databázi indexů PLU vyhledání ceny odpovídající přečtenému kódu. Pokud se jedná o identifikační číslo zákazníka, zobrazí se na displeji JC přečtená hodnota a na displeji CC se objeví dotaz Id?. Obsluha potom přiřadí číslo k některé sumě tlačítkem +Mx. Čtečka čárového kódu při přečtení jiného kódu, než je pro volbu PLU a ID čísla (zejména kódy EAN), posílá tyto kódy speciálním povelem do externího PLU serveru. Není-li externí PLU server připojen, tak váhy na tyto kódy nereagují. Při načtení tohoto kódu se na chvíli na displeji s celkovou cenou objeví zápis EAN a na displeji s jednotkovou cenou prvních 6 znaků kódu stejně jako při přečtení PLU. 6.9 POUŽITÍ TRANSAKČNÍHO KONTROLÉRU Váhy externě vybavené transakčním kontrolérem umožňujícím tvorbu nákupních nebo evidenčních účtů mají potlačenu práci se sumami. Váhy potom pracují tak, že tlačítkům +Mx se přidělí kód zákazníka ID. Po stisknutí kláves +Mx, -Mx nebo UNDO váhy odešlou informaci obsahující číslo zákazníka a informaci o celkové ceně do transakčního kontroléru, který informaci zapracuje do účtu zákazníka. Váhy je dále možno nakonfigurovat tak, že při stisknutí výše uvedených tlačítek se na displeji CC zobrazí zpráva Id a na displeji JC se zobrazí hodnota identifikačního čísla zákazníka. 7. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Při vzniku chyby (různého charakteru a různé příčiny) je na displeji HM zobrazeno chybové hlášení, jehož číslo může pomoci odstranit příčinu vzniku chyby. Při zobrazení hlášení se ruší aktuální prováděná činnost. V práci s vahami se pokračuje až po odstranění hlášení z displeje, což se zpravidla provádí klávesou X (není-li v návodě uvedeno jinak). 7.1 SEZNAM CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ Chyby provozní - základní Pomocí připojeného zařízení pro čtení čárového kódu je možné načíst do vah identifikační číslo zákazníka nebo kód zboží pro použití v režimu PLU Překročení horní meze váživosti vah (nad 15,045 kg) 33 (70) 34 (70)

18 Odlehčení misky pod hodnotu nulové hmotnosti Er-01 Er-02 Er-03 Er-04 Er-05 Er-06 Er-07 Er-08 Er-09 Er-10 Er-11 Er-12 Er-13 Er-14 Chyba počáteční nuly vah. Přetečení údaje hmotnosti přes rozsah displeje. Nastavena nesprávná hodnota ref. vzorku pro poč. kusů. Přetečení údaje počtu kusů přes rozsah displeje. Přetečení údaje celkové ceny přes rozsah displeje. Přetečení údaje jednotkové ceny přes rozsah displeje. Přetečení údaje sumy přes rozsah displeje. Chyba tiskárny. Tiskárna není schopná přijmout data déle než je stanovený limit. Pokus o aktivaci tisku, když předešlý tisk je stále v činnosti. PLU s tímto indexem nebyl nalezen. Heslo nebylo správně definováno. Nesprávná adresa proměnné. Operace lze provést pouze v servisním módu. Chyba komunikace s pokladnou Chyby vzniklé při komunikaci s externími váhami Er-30 PROFIBUS stanice není přístroj VT 4330 nebo TFBOME s objektem WSCALES Er-31 Chyba při komunikaci s VT Er-33 Timeout ADC v VT Er-34 Chyba poč. nulování v VT Er-38 Destrukce registrů ADC ve VT 4330 Er-39 Přetečení signálu ADC v VT Ostatní chyby vzniklé v systému TFB Er-43 Chyba v komunikaci s PLU serverem. Er-44 Není nainstalován modul FB Chyby seřízení snímače Er-50 Příliš malý nulový signál snímače. Er-51 Příliš malý rozkmit jmenovitého signálu snímače. Chyby technické Er-90 Destrukce měronosných dat v paměti RAM. Er-91 Chyba paměti EPROM. Er-92 Chyba paměti RAM. Er-93 Timeout ADC. Er-94 Chyba paměti EEPROM. Er-95 Watch dog chyba. Er-96 Přetečení interního zásobníku. Er-97 Chyba klávesnice. Er-98 Destrukce registrů ADC. Er-99 Přetečení signálu z ADC. Er-40 Er-41 Er-42 Nelze zaznamenat událost. Pokus o provedení povelu TRC v době, kdy se s ním již komunikuje. Chyba v komunikaci s TRC. 35 (70) 36 (70)

19 8. SERVISNÍ INFORMACE 8.1 KONFIGURACE VAH Do konfiguračního seznamu se vstupuje stisknutím klávesy SETUP (SHIFT+PRINT). Ve vahách je adresář těchto druhů proměnných: konfigurační měronosná data - jsou uložena v paměti EEPROM a dají se číst, přepisovat se dají pouze v servisním módu konfigurační uživatelská data - jsou uložena v paměti CMOS a dají se číst i přepisovat provozní data Obsah a funkce jednotlivých proměnných je uveden v kap Do konfiguračního režimu se vstupuje stisknutím klávesy SETUP. Vstup do funkce je chráněn proti neoprávněnému přístupu heslem. Při prvním pokusu o vstup se na displeji CC zobrazí nápis HESLO a na displeji JC je nutno nastavit správný číselný kód a potvrdit jej klávesou ENTER. Při vložení neplatného hesla se zobrazí chybové hlášení a vstup do funkce se neuskuteční. Pokud je heslo zadáno správně, nemusí se již při dalším vstupu zadávat, a to až do vypnutí vah. Nastavení a použití hesla viz kap Adresa proměnné je zobrazována na displeji HM ve formátu Ad xx, kde xx je vlastní adresa proměnné. Data jsou zobrazována na displeji JC (případně CC, kam se zobrazují hodnoty, které přetekly z displeje JC). Stiskem klávesy +M1 se vstoupí do režimu nastavení adresy proměnné, kdy bliká displej HM. Nastavení požadované adresy provedené z číselné klávesnice se potvrdí klávesou ENTER. Klávesou +M2 se vstoupí do režimu vlastního nastavení proměnné. V tomto stavu bliká displej JC a CC. Hodnota nastavená na číselné klávesnici se potvrdí klávesou ENTER, a tím se uloží do paměti. Ukončení nastavení konfigurace vah se provádí dalším stisknutím klávesy SETUP. Editaci měronosných dat a aktualizaci registrů A/D převodníku lze provést pouze v servisním režimu. Ten se aktivuje spínačem SW1 na základní desce elektroniky. Poloha ON servisní režim vypíná, poloha OFF zapíná. Servisní režim způsobuje potlačení některých průběžných testů, umožňuje odblokování chyb u některých úvodních testů a přepis měronosných parametrů prostřednictvím rozhraní EBUS a PROFIBUS, čímž umožňuje měnit měronosné proměnné a prvky elektroniky. Po editaci se klávesou 1 uloží měronosná data do EEPROM a klá- vesou 2 provede aktualizace registrů A/D převodníku. Při zapnutí vah, které jsou nastaveny do servisního režimu, se na displeji JC zobrazí nápis SES NASTAVENÍ HESLA Ve vahách jsou platné 2 kódy pro heslo. První heslo je globální, druhé uživatelské. Hodnota globálního hesla nelze měnit a jeho hodnota je Nastavení hodnoty uživatelského hesla se provádí v režimu konfigurace vah nastavením proměnné PASSWORD na adrese 36 (postup viz kap. 8.1), implicitně nastavená hodnota uživatelského hesla je NASTAVENÍ KONFIGURACE PRO PŘIPOJENÍ POKLADNY Pro připojení pokladny je nutno přestavit napěťové úrovně rozhraní na úroveň TTY. Toto se provede přepnutím interní propojky S12 na desce KRAMIN 04 na špičky 2 a 3, dále přepnutím kabelu výstupního konektoru z interního konektoru J2 na konektor J3 (oba jsou na desce KRAMIN 04). Po této úpravě není možné používat sériové rozhraní pro tiskárnu ani pro další zařízení SEŘIZOVÁNÍ SNÍMAČE Do režimu seřizování snímače se vstupuje stisknutím klávesy 3 v servisním režimu. Během seřizování snímače se na displeji JC zobrazuje údaj převodníku, na displeji CC se zobrazuje prováděný zatěžovací cyklus. Seřizování je tvořeno celkem čtyřmi zatěžovacími cykly (jeden cyklus obsahuje sejmutí hmotnosti odlehčeného snímače a sejmutí hmotnosti snímače zatíženého jmenovitou hmotností). Váhy zobrazují na displeji HM požadavek pro obsluhu. Svítí-li dolní čárky, obsluha musí odlehčit misku vah a po uklidnění hmotnosti (indikováno oběma kontrolkami vedle displeje JC) stisknout klávesu ENTER. Svítí-li horní čárky, obsluha musí zatížit misku vah jmenovitou hmotností a opět stisknout kl. ENTER. Po stisku ENTER se zobrazí střední čárky, což signalizuje průběh vzorkování hmotnosti. Během této doby se obsluha nesmí dotýkat misky vah ani jinak ovlivňovat měření hmotnosti. Stiskem kl. X se nastavování přeruší. Po vykonání všech zatěžovacích cyklů se seřizování ukončí a automaticky se provede uložení parametrů do EEPROM. 8.2 SEZNAM PARAMETRŮ A PROMĚNNÝCH Pro přehlednost jsou jednotlivé proměnné označeny symboly, které mají následující význam: Proměnnou lze přepsat pouze v servisním módu. 37 (70) 38 (70)

20 . Proměnnou nelze přepsat ani v servisním módu. Proměnná je uložena dvakrát (s bezpečnostní kopií). Proměnná je uložena v paměti EEPROM a je nastavena při seřizování nebo opravách vah. Jedná se o konfigurační parametry. Proměnná je uložena v paměti CMOS zálohované galv. článkem, data jsou zachována i při vypnutém síťovém přívodu. Proměnná je ve vnitřních dílcích neboli dílcích A/D převodníku. Proměnná je ve vnějších dílcích. Proměnná je v jednotkách hmotnosti. Je vyjádřena bez řadové čárky, ta je do zobrazovaného údaje importována do polohy určené proměnnou DEST. Proměnná inkrementuje v kroku hodnoty DILEK1 nebo DILEK2 v závislosti na přepnutém rozsahu. Proměnné s indexem 1 platí při výpočtech v 1. rozsahu a proměnné s indexem 2 platí při výpočtech v 2. rozsahu. Jsou-li váhy nakonfigurovány jako jednorozsahové, musí proměnné s oběma indexy nabývat stejných hodnot. Jedná se o proměnné PDILx, QSTEPx, DILEKx. Proměnná představuje pouze dekadickou hodnotu prvního znaku řetězce, který musí být editován přes rozhraní. 3 : BRUTTO Hmotnost BRUTTO ve vnějších dílcích. (BRUTTO = IDIL / QSTEP / 4) * DILEK 4 : NETTO Hmotnost NETTO ve vnějších dílcích. (NETTO = (IDIL - TARA) / QSTEP / 4) * DILEK 5 : BOFFSET Hodnota základního nulového signálu. 6 : OFFSET Hodnota aktuálního nulového signálu. 7 : TARA Hodnota táry ve vnitřních dílcích. 8 : PDIL1 Jmenovitý počet vnějších dílků pro 1. rozsah. 9 : PDIL2 Jmenovitý počet vnějších dílků pro 2. rozsah. 10 : CFG_ADC Hodnota konfiguračního registru ADC. 11 : GAIN_ADC Hodnota registru zesílení ADC. 12 : OFI_ADC Hodnota registru offsetu ADC. Přehled adres a proměnných: 0 : SKUT Údaj z ADC. 1 : IDIL BRUTTO hmotnost ve vnitřních dílcích. IDIL = SKUT - OFFSET 2 : DDIL NETTO hmotnost v dílcích 10 x přesnějších než je vnější dílek. 39 (70) 13 : SWLINE Hranice přepnutí do 2. rozsahu. 14 : IBOFFSET Implicitní hodnota nulového signálu naměřená při seřizování vah. 15 : TOLBOFF Tolerance pro nastavení základního nulového signálu v procentech jmenovité hmotnosti. Tato proměnná vyjadřuje o kolik může být hodnota signálu ADC vyšší nebo nižší od proměnné IBOFFSET, aby se mohla použít pro nasta-vení 40 (70)

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Návod k použití pro Paletový vozík s integrovanou váhou

Návod k použití pro Paletový vozík s integrovanou váhou Návod k použití pro Paletový vozík s integrovanou váhou Katalogové číslo: 214106 PV4T-A12 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel Systém sběru dat z RS232 do MS Excel QTREE-DC/RS232 Verze 1.0 Základní informace Ing. Josef Třeštík - TREE Březen 2004 1/11 1 Úvod QTREE-DC/RS232 je program pro sběr dat z měřidel, která jsou k počítači

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

SW-01 Převodník RS485 na USB

SW-01 Převodník RS485 na USB SW-01 Převodník RS485 na USB Technické parametry Konektory (PC, RP-02) USB a RJ-4 Napájení USB kabel Délka dodaného USB kabelu 2 m Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m Prodloužení kabelů je možné:

Více

Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2.

Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2. dl49002 pro strana 1 / 11 Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2. UPOZORNĚNÍ! Program MONITOR III se po instalaci zobrazí v plné verzi. Oprávnění pro využití všech jeho funkcí je dáno HW klíčem dodaného

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient MEDICTO Group, s.r.o. Za Hanspaulkou 9 160 00 Praha 6 Tel.: 233 338 538 Fax.: 223 310 390 e-mail: info@medicton.com url.: www.medicton.com Vážení zákazníci!

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001

NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001 GK5001 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001 Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud chcete, aby Vám Vaše váha

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE Indikátor L600S Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VÁŽICÍ JEDNOTKA (INDIKÁTOR) PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE model Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Podrobnější popis využití digitálních vstupů/výstupů u přídavné karty jednotek MATRIX a SMART

Podrobnější popis využití digitálních vstupů/výstupů u přídavné karty jednotek MATRIX a SMART Podrobnější popis využití digitálních vstupů/výstupů u přídavné karty jednotek MATRIX a SMART 1. Nastavovací parametry jednotek 1.1. u Matrix stiskneme SETUP u Smartu stiskneme EXIT + >0< 1.2. zadáme vstupní

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více