TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15"

Transkript

1 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek naší firmy, který jste si koupil, bude užitečným pomocníkem při Vaší činnosti. TONAVA, akciová společnost 2 (70)

2 OBSAH 1. PLATNOST DOKUMENTACE 5 2. ROZSAH POUŽITÍ PROVEDENÍ VAH 6 3. SESTAVA ÚPLNÉ DODÁVKY 6 4. TECHNICKÉ ÚDAJE DEFINICE POJMŮ 8 5. POPIS ZAŘÍZENÍ POPIS MECHANICKÉ KONSTRUKCE ELEKTRONICKÁ ČÁST INDIKAČNÍ A OVLÁDACÍ PRVKY PLOMBY UVEDENÍ DO PROVOZU UVEDENÍ DO PROVOZU PŘIPOJENÍ DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ Připojení přes výstup rozhraní RS 232c / pokladna Připojení přes sběrnici PROFIBUS INSTALACE PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ OVLÁDÁNÍ ZÁSADY SPRÁVNÉHO VÁŽENÍ ZÁKLADNÍ REŽIM Výpočet ceny Jednorázové použití jednotkové ceny Použití funkce pevné jednotkové ceny Vážení s tárou Vážení s jednoduchou tárou Vážení s pevnou tárou Režim počítání kusů Určení hmotnosti vzorku z klávesnice Určení hmotnosti vzorku vážením DOPLŇKOVÉ FUNKCE Práce se sumami Práce s ID Práce s PLU Vážení s PLU Nastavení a editace údajů v paměti PLU Vymazání údajů z paměti PLU Připojení PLU serveru TISK PŘEPNUTÍ NA EXTERNÍ VÁHY 32 3 (70) 7.6 NASTAVENÍ HODIN A DATA TEST DISPLEJE ČTENÍ ČÁROVÉHO KÓDU POUŽITÍ TRANSAKČNÍHO KONTROLÉRU CHYBOVÁ HLÁŠENÍ SEZNAM CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ SERVISNÍ INFORMACE KONFIGURACE VAH Nastavení hesla Nastavení konfigurace pro připojení pokladny Seřizování snímače SEZNAM PARAMETRŮ A PROMĚNNÝCH KOMUNIKACE MEZI ZAŘÍZENÍMI Komunikace v protokolu EBUS Realizace spojení Komunikační protokol Příklady Zařízení pro čtení čárového kódu Komunikace s tiskárnou, nastavení tisku Seznam tiskových řetězců Seznam maker pro tisk Příklady tiskových řetězců Komunikace s pokladnou POKLADNA EURO 2000 (ALPHA) Komunikace přes sběrnici PROFIBUS Připojení externích vah Funkce serveru Vysílání událostí Činnost vah v pokladním systému TESTY Provozní testy Technické testy BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ SEZNAM NOREM PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ ÚDRŽBA, SERVIS A OPRAVY ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHY 70 4 (70)

3 PLATNOST DOKUMENTACE Tato technická příručka platí pro: TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO typ TOA 15 Platí pro softwarovou verzi TOA 1xx. Váhy jsou měřidlem (měřicím přístrojem) pro měření hmotnosti. Pro užívání měřidel a použití získaných výsledků platí v České republice zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii. Na zákon navazují další prováděcí vyhlášky, odvozené předpisy a norma ČSN EN Váhy typu TOA 15 jsou typově schválené a úředně ověřené váhy podle výše zmíněného zákona, jejichž úřední ověření je provedeno pracovníky ČMI přímo u výrobce. Součástí platného úředního ověření jsou plomby (viz kap. 4.4). Jsou-li váhy používány jako stanovené měřidlo dle výše uvedeného zákona (např. v obchodním styku apod.), musí být v pravidelných cyklech (2 roky) znovu úředně ověřeny. Toto ověření musí být vyznačeno na ověřovacím štítku. 1. ROZSAH POUŽITÍ Tenzometrické obchodní váhy TOA 15 jsou určeny pro pultový prodej potravinářských a masných výrobků, ovoce, zeleniny a dalšího zboží zejména v obchodech, skladech a všude tam, kde podmínky odpovídají technickým údajům a konstrukčnímu provedení vah. Jejich konstrukce umožňuje zapojení do pokladních obchodních systémů použitím sběrnice PROFIBUS. Tenzometrické obchodní váhy TOA 15 jsou dvourozsahové váhy s automatickým přepínáním rozsahů. Váhy umožňují: vážení hmotnosti, zadávání jednotkové ceny a výpočet celkové ceny, zadání fixní ceny možnost tárování a nulování, zadání fixní táry počítání kusů, zadávání jednotkové ceny za 1 ks nebo 100 ks, výpočet celkové ceny nastavení hmotnosti referenčního počtu kusů buď zadáním z klávesnice nebo sejmutím hmotnosti vzorku používání 1800 pamětí pro ukládání jednotkové ceny nebo hmotnosti referenčního vzorku (mód PLU) s možností použití pamětí za pomoci PLU serveru sčítání cen do 3 sum - např. obsluha 3 zákazníků současně zobrazení reálného času připojení na tiskárnu, pokladnu, počítač nebo pokladní systém připojení zařízení na čtení čárového kódu pro snímání čísla PLU nebo identifikačního čísla zákazníka editace uživatelských konfiguračních parametrů editace servisních a měronosných parametrů s uložením do EEPROM Váhy jsou vybaveny dvěma devítipólovými konektory CANNON, které umožňují dle konkrétní objednávky zákazníka připojení dalšího zařízení. 1.1 PROVEDENÍ VAH Váhy TOA 15 jsou vyráběny v provedeních: TOA připojení pouze přes rozhraní RS 232c TOA připojení přes sběrnici PROFIBUS s možností připojení dalšího zařízení přes rozhraní RS 232c Provedení vah je označeno na výrobním štítku vah. Tato technická příručka je společná pro obě provedení, takže funkce nemusí být na Vámi zakoupeném provedení přístupné. 2. SESTAVA ÚPLNÉ DODÁVKY Kompletní dodávka obsahuje: váhy technickou příručku osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku - záruční list příslušenství - plochý klíč č. 10 obal soubor podpůrných programů - pouze u verze TOA TECHNICKÉ ÚDAJE Číslo typového schválení vah u ČMI TCM 128/ Klasifikace podle ČSN EN (OIML R76) III 5 (70) 6 (70)

4 Rozsah I II Horní mez váživosti (Max) 6 kg 15 kg Dolní mez váživosti (Min) 0,04 kg 0,1 kg Zobrazení jednotkové ceny (Kč/kg, ks, 100 ks) 6 míst Doporučená min. hmotnost 1 kusu v počítacím režimu 6 g Doporučená min. hmotnost vzorku v počítacím režimu 60 g Ověřovací dílek (d=e) 2 g 5 g Počet ověřovacích dílků (n) Životnost primárního článku zálohujícího paměť CMOS RAM Provoz primárního článku zálohujícího paměť CMOS RAM cca 10 let 7 let Nosnost (Lim) 20 kg Rozsah substraktivní táry 0-9,995 kg Rozsah ručního nulování a automatického sledování nuly -150 g až +450 g Rozsah počátečního nulování ±9 % rozsahu Rozměry (d x š x v) [mm] 400 x 380 x 510 Konektor PROFIBUS CANNON 09 Z Profibus vrstva 1,2 (FDL) s nadstavbou protokolu TFB Přenosová rychlost / Bd (9600 / Bd speciální provedení) Max. délka kabelu 800 m (1200 m spec. provedení viz přenosová rychlost) Hmotnost 13,5 kg Příkon 20 VA Konektor pro sériový kanál RS 232c CANNON 09 V Napájecí napětí 230 V +10 % -15 % Kmitočet sítě 50 Hz ± 2 % Délka síťového přívodu 3 m Typ snímače TEDEA model 1022, 20 kg-c3 Číslo typového schválení snímače NMI TC2792 Rozsah pracovních teplot -10 C až + 40 C Rozsah skladovacích teplot -10 C až + 70 C Max. relativní vlhkost pracovního prostředí (nekondenzující) 90 % Max. relativní vlhkost skladovacího prostředí (nekondenzující) 90 % Krytí dle ČSN EN IP 40 Bezpečnostní třída I Tabulka komunikačních parametrů sériového kanálu Zařízení Přenosová Bitů,parita, Norma spojení Protk Protokol rychlost stopbity - úrovně Počítač - EBUS Bd 8, žádná, 1 EBUS RS 232c Sériová tiskárna Bd 8, žádná, 1 Xon/Xoff RS 232c Čtečka čárového kódu Bd 8, žádná, 1 Spec. RS 232c Pokladna Casio, Fujitsu, Bd 8, žádná, 1 Spec. Spec. Pokladna Euro.(Alpha) (pouze hmotnost) Bd 8, žádná, 1 Spec. RS 232c Pokladna Euro.(Alpha) (PLU, hmotnost) Bd 8, žádná, 1 Spec. RS 232c 3.1 DEFINICE POJMŮ Tenzometrické váhy - jsou váhy, jejichž princip činnosti spočívá v přeměně účinku mechanického působení tíhy měřeného tělesa na úměrnou elektrickou veličinu bez vložených pákových převodů. Klávesnice Typ displeje Výška číslic tlačítková, 21 kláves sedmisegmentové zelené zobrazovače typu LED 13 mm Snímač zatížení - je čidlo, které převádí deformační účinek působící tíhové síly na elektrický signál. Snímač je napájený z vnějšího zdroje elektrické energie. Miska vah - nosič břemene, na který se pokládá zátěž - vážený předmět Zobrazení hmotnosti 5 míst Zobrazení celkové ceny (Kč) 6 míst Dílek vah - interval mezi dvěma po sobě následujícími hodnotami číslicové indikace na displeji 7 (70) 8 (70)

5 Ověřovací dílek vah - hodnota vyjádřená v jednotkách hmotnosti používaná pro klasifikaci a ověřování vah Tára - hmotnost obalu (sáček, krabice, přepravní bedna, dopravní prostředek apod.) Netto - hmotnost břemene bez obalu tzv. čistá váha Brutto - hmotnost břemene včetně hmotnosti obalu tzv. hrubá váha Jednotková cena - cena zboží v Kč stanovená pro hmotnost zboží 1kg. V počítacím režimu je to cena za 1 kus (nebo za 100 ks). Celková cena - cena zboží v Kč stanovená pro zjištěnou hmotnost zboží. Vypočítá se vynásobením jednotkové ceny a hmotnosti zboží zjištěné vahami. Nosnost vah - největší přípustné zatížení vah, kterým je možno zatížit váhy bez poškození nebo trvalého zhoršení jejich metrologických vlastností. Transakční kontrolér (TRC) - souhrn programových a hardwarových prostředků, který zajišťuje funkce pokladního systému; zpravidla se jedná o PC. 4. POPIS ZAŘÍZENÍ Váhy TOA 15 pracují na tenzometrickém principu vážení. Síla vyvolaná hmotností váženého břemene působí na tenzometrický snímač zatížení. V měrném (deformačním) členu snímače vyvolá síla mechanickou deformaci, která způsobí poměrnou změnu elektrického signálu, který je v elektronické části vah zesílen, vyfiltrován, převeden na číslo a zpracován ve vestavěném mikropočítači. Výsledkem je zobrazení hmotnosti na displeji, případně signál pro další zpracování např. tiskárnou. 4.1 POPIS MECHANICKÉ KONSTRUKCE Těleso vah je tvořeno prostorovým svařencem z ocelového plechu, jehož spodní část je chráněna snímatelným krytem. Střední část tvoří polouzavřený nosník, na kterém je umístěna základová ocelová deska. Na ní je uchycen tenzometrický snímač zatížení s pojistkou proti přetížení. Snímač zatížení nese můstek ve tvaru kříže z ocelového plechu, na kterém je nasazena snímatelná nerezová miska. Oboustranný displej je umístěn v krabici z ocelového plechu, která je s tělesem vah spojená trubkovým nosníkem otočným vpravo i vlevo o 45. Displej je opatřen fólií s potiskem. V přední části vah je ovládací panel s klávesnicí. Desky s elektronikou jsou vestavěny uvnitř tělesa vah. V rozích spodní části vah jsou čtyři stavitelné nohy pro vyrovnání vah do vodorovné polohy, která je indikována libelou zabudovanou v krytu pravé části vah. Síťový vypínač je umístěn v levé části spodního okraje vah blízko vývodu síťového přívodu. V přední části spodního dílu vah jsou umístěny konektory pro připojení dalšího zařízení podle zvoleného provedení vah. 4.2 ELEKTRONICKÁ ČÁST Elektronika vah zpracovává signály ze snímače zatížení, přijímá informace z klávesnice a řídí displej. Je umístěna na deskách plošných spojů - desce elektroniky KRAMIN 04, desce napáječe NAMIN 03, dvou deskách displeje DIS 37, komunikační desce PROMOD 03 a desce klávesnice KLAVTO 01. Deska KRAMIN 04 - snímač zatížení je připojen šesti vodiči, z toho dva vodiče napájejí můstek, dva přenášejí výstupní signál a dva velikost skutečného napáje-cího napětí na můstku. Snímač zatížení je napájen stabilizovaným napětím ±5 V. Vstupní a výstupní signály převodníku řídí procesor s pamětí programu EPROM, pamětí dat RAM zálohovanou primárním článkem a pamětí EEPROM sloužící pro uložení seřizovacích parametrů. Zápis do paměti EEPROM je možný pouze po přepnutí do servisního režimu. Zálohování paměti RAM po odpojení vah ze sítě zajišťuje primární lithiový článek s dobou životnosti 10 let. Při vybití článku nedojde ke změně měronosných parametrů vah ani k ohrožení jejich správné činnosti. Sériový kanál je možno na základě objednávky zákazníka přepojit do jedné ze dvou poloh: na kanál RS 232c nebo na galvanicky oddělený proudový výstup pro připojení pokladny. Deska NAMIN 03 - zde je umístěn napájecí zdroj vah a síťové pojistky. Zdroj dodává stejnosměrné nestabilizované napětí pro napájení displejů, stabilizované napětí +5 V pro napájení číslicové části a stabilizované napětí ±8 V pro napájení analogové části. Deska DIS 37 - zde jsou zapojeny jeden pětimístný a dva šestimístné sedmisegmentové LED displeje a 7 indikačních diod LED se svými budiči. Deska PROMOD 03 - deska slouží jako komunikační modul sběrnice PROFIBUS umožňující začlenění vah do pokladní sítě. Obsahuje samostatný procesor s pamětí s uloženým komunikačním protokolem. 9 (70) 10 (70)

6 Propojení s deskou KRAMIN 04 je zajištěno přes dvojportovou paměť. Na desce je dále umístěn galvanicky oddělený převodník komunikačních úrovní. Deska KLAVTO 01 - deska klávesnice. 4.3 INDIKAČNÍ A OVLÁDACÍ PRVKY Jsou tvořeny displejem, indikačními kontrolkami a klávesnicí. Váhy mají oboustranný displej určený pro kupující a prodávající stranu. Na každé straně displeje jsou tři řádky, určené pro zobrazování: obr A Umístění displejů a indikací Displej CC celková cena Displej JC jednotková cena displej CC - displej JC - CENA CELKEM [Kč] 6 míst v uspořádání xxxxx.x 6 míst v uspořádání xxxxx.x CENA ZA 1 kg [Kč/kg] v režimu vážení CENA ZA 1 ks [Kč/ks] v počítacím režimu CENA ZA 100 ks [Kč/100ks] v počítacím režimu displej HM - HMOTNOST [kg] 5 míst v uspořádání xx.xxx Celková cena je zaokrouhlována na desetihaléře. Význam indikačních prvků: 1 - jednotková cena za kus (jen v počítacím režimu) 2 - jednotková cena za 100 kusů (jen v počítacím režimu) 3 - NULA - váhy bez břemene (tzv. úzká nula) 4 - režim předvolení táry - vážení v čisté hmotnosti 5 - váhy váží v rozsahu II - přejdou do něho automaticky při hmotnosti váženého předmětu nad 6 kg. Při dosažení nuly váhy přejdou do rozsahu I (indikace zhasne). 6 - indikace použití režimu PLU 7 - síť (kontrolka napájení) Překročení horní meze váživosti vah (nad 15,045 kg) se projeví rozsvícením horních segmentů displeje HM Odlehčení misky pod hodnotu nulové hmotnosti se projeví rozsvícením spodních segmentů displeje HM _. 11 (70) 12 (70)

7 KLÁVESNICE Klávesnice je tlačítková, překryta fólií a každý platný stisk je potvrzen zvukovým signálem. Obsahuje celkem 21 kláves, z nichž 20 je funkčních a klávesa SHIFT je přeřazovací. Některé klávesy mají dvě funkce - základní a doplňkovou. Doplňková funkce je signalizována dvojitým zvukovým signálem a volí se po předchozím stisku klávesy SHIFT nebo současným stiskem obou kláves. Obr. B Schéma klávesnice X - rušení zadaných hodnot, nulování celého zadaného čísla, zrušení chybového hlášení Er-xx; zrušení editace opakovaným stisknutím po předchozím zrušení editovaných hodnot UNDO (SHIFT + X) - vrácení poslední operace při přičítání nebo odečítání ze sum M1 - M3 - přičítání nebo odečítání hodnoty ze sumy uložené v paměti 1 až 3, (další funkce viz kapitola 6.3.1) tisk na pokladně - odeslání údajů do pokladny dle konkrétní konfigurace VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH KLÁVES V ZÁKLADNÍM REŽIMU PLU - přepínání do režimu PLU - používání indexu cen. Opakovaným stiskem se přechází do normálního režimu. Popis funkce viz kap až vkládání čísel ID - aktivace funkce pro zadání uživatelského čísla - popis funkce viz kap čárka - vložení desetinné čárky ENTER - potvrzení vložených hodnot SHIFT - volba doplňkové funkce některých kláves, stiskne se buď současně s příslušnou klávesou nebo v pořadí SHIFT + klávesa PRINT - aktivace tiskového výstupu SETUP (SHIFT+PRINT) - přechod do režimu nastavení vah 13 (70) 14 (70)

8 Tára - stiskem se provede vytárování vah, tj. hmotnost předmětu umístěná na misce vah nebude při vážení započítána do čisté váhy zboží. Hodnota táry se automaticky vynuluje po sejmutí všech předmětů z misky vah. Nulování (SHIFT+Tára) - vynulování vah v okolí 0 (hodnota z pásma v rozmezí 150 g až +450 g uložené v paměti jako nula při zapnutí vah) TEST (SHIFT + 7) po stisku těchto kláves se rozsvítí na dobu cca 5 s všechny segmenty obou displejů pro vizuální kontrolu. C-FIX (SHIFT+8) - zapíná režim zachování jednotkové ceny - např. při vážení více dávek zboží za stejnou jednotkovou cenu. Nastavení režimu je zobrazeno nápisem C-FIX. Ruší se opětovným stiskem C-FIX nebo X. Sejmutí hmotnosti vzorku (SHIFT+5) - slouží k zjištění hmotnosti referenčního vzorku z misky vah při počítacím režimu - viz kap. 0 Počítací režim (SHIFT+6) - přepínání mezi režimem vážení a počítání kusů - indikován písmenem P v levé části displeje HM Kč/100ks (SHIFT+, ) - přepíná v režimu počítání kusů mezi jednotkovou cenou na 1 ks a 100 ks. Aktuální režim je signalizován kontrolkou vpravo od displeje JC. REM (SHIFT+1) - přepnutí zobrazení hmotnosti z dalších připojených vah - viz. kap. 6.5 T-FIX (SHIFT+9) - nastavení režimu uchování táry - např. při vážení více dávek zboží ve stejném obalu. Nastavení režimu je zobrazeno nápisem t-fix. Režim se ruší opětovným stiskem klávesy T-FIX nebo klávesy X. CLRPLU (SHIFT+2) - vymazaní obsahu paměti PLU - viz kap TIME (SHIFT+0) - nastavení času - na displeji CC je režim signalizován nápisem t, na displeji JC je zobrazen aktuální čas, který je možno editovat - viz kap Ukončení režimu bez editace se provádí klávesou X. Ruční zadání hmotnosti vzorku (SHIFT+4) - klávesa slouží k zadání již známé hmotnosti referenčního vzorku při počítacím režimu - viz kap SETPLU (SHIFT+3) - vkládání údajů do paměti PLU - viz. kap M 1 až M 3 - zobrazení obsahu sumy v paměti 1 až 3 - indikace nápisem SM v levé části displeje CC - viz kap (70) 16 (70)

9 4.4 PLOMBY Plomby a ověřovací štítky zabraňují přístupu a nežádoucímu zásahu tam, kde by mohlo dojít k ovlivnění přesnosti vážení. Jejich porušení znamená ztrátu platnosti úředního ověření vah. Zaplombován je spodní kryt vah, kde jsou na dvou místech lankem s plombou zabezpečeny šrouby spodního krytu. Lankem s plombou je plombován i konektor PROFIBUS. Jako součást platného úředního ověření jsou váhy opatřeny samolepicími ověřovacími štítky. Jeden štítek je umístěný na horní straně krytu displeje, další dva přes boční spodní hrany krytu displeje. Dalším hlavním štítkem jsou pod miskou přelepeny současně typový štítek a štítek s výrobním číslem vah. Dalším ověřovacím štítkem je přelepena hlava jednoho ze dvou šroubů spojujících snímač zatížení s můstkem. Otvor ve spodním krytu vah je přelepen samolepícím štítkem z polyesterové fólie STRIPCAL zabraňujícím přístupu k přepínači do servisního režimu. Tato fólie je také přelepena samolepicím ověřovacím štítkem. 5. UVEDENÍ DO PROVOZU 5.1 UVEDENÍ DO PROVOZU otevřeme víko obalu a váhy opatrně vyjmeme z krabice POZOR: Trubkový nosník displeje je spojen s vahami jen spojovacím kabelem a proto postupujeme s nejvyšší opatrností. zkontrolujeme úplnost dodávky odšroubujeme matici a sejmeme podložku ze spodního konce trubkového nosníku displeje nosník vsuneme do otvoru v tělese vah, natočíme displej do žádané polohy a zajistíme zespodu podložkou a maticí, kterou utáhneme plochým klíčem č. 10. POZOR: Při montáži musí spojovací kabel k tělesu vah zůstat volný. opatrně sejmeme misku vah, odstraníme transportní distanční vložky a zkontrolujeme, zda nejsou poškozeny plomby ustavíme váhy do vodorovné polohy pomocí čtyř výškově seřiditelných nožek; vodorovnou polohu zkontrolujeme pomocí libely zabudované v tělese vah před nosníkem displeje mírným stlačením vah ve všech čtyřech rozích zkontrolujeme stabilitu nastavení. POZOR: Váhy musí být umístěny na vhodné stabilní podložce, na kterou se nepřenášejí vibrace (např. od mrazicích boxů). Váhy také nesmějí být vystaveny sálavému teplu, proudu vzduchu apod. při přemístění vah z chladného prostředí do teplého je nutné vyčkat na vyrovnání teploty s okolím nejméně 1 hodinu před další činností zasuneme síťový přívod do zásuvky a váhy zapneme vypínačem v jejich spodní části na levé straně. POZOR: Při zapnutí nesmějí být váhy zatíženy. po zapnutí vah se zobrazí číslo softwarové verze TOA 1xx, kde čísla xx mají evidenční význam. Potom začnou probíhat úvodní testy, po jejichž skončení přejdou váhy do základního stavu - na displeji HM svítí údaj kg, na displeji JC údaj 0.0 a je rozsvícena indikace >0< a indikace napájení u provedení vah TOA 15.2, vybavených komunikačním modulem FB 1120, se zobrazí na displeji CC po dobu cca 1 sec. zpráva FB 1120 v případě chyby nebo poruchy se zobrazí na displeji hmotnosti chybové hlášení Er - xx (viz kap. 7) 5.2 PŘIPOJENÍ DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ Váhy jsou vybaveny dvěma konektory Cannon pro připojení dalších zařízení. Konektory jsou umístěny na spodním víku nalevo od klávesnice vah. Zapojení konektorů je předem nastaveno podle zákazníkem objednaného prove-dení vah. Na jeden konektor je vyveden výstup sběrnice PROFIBUS, na druhý konektor je vyvedeno sériové rozhraní RS 232c nebo rozhraní pro pokladnu. 17 (70) 18 (70)

10 5.2.1 PŘIPOJENÍ PŘES VÝSTUP ROZHRANÍ RS 232c (KASA spec. provedení) Na tento výstup je možné připojit podle provedení vah tato zařízení: tiskárnu pro tisk vážních lístků počítač pro seřizovací a diagnostické účely, případně pro přenos hodnot hmotnosti v neověřeném režimu (komunikace v protokolu EBUS) zařízení pro čtení čárového kódu (komunikace v spec. protokolu) registrační pokladnu EURO 2000 (ALPHA) pokladnu typu, FUJITSU General G-2800, CASIO 230 ER, CASIO 240 CR, SAMSUNG ER-220, (spec. provedení viz kap. 9) PŘIPOJENÍ PŘES SBĚRNICI PROFIBUS Váhy mohou být připojeny do lokální sítě přes síťový komunikační výstup, tvořený sběrnicí PROFIBUS s aplikačním protokolem TFB (viz příručka Tonava Field Bus - Obecný popis sběrnice). Lokální síť umožňuje účelné propojení jednotlivých zařízení (váhy, pokladny, skladová evidence na počítači, tiskárny) k vysoce efektivní organizaci prodeje. Obchodní váhy TOA 15 umožňují i samostatné připojení zařízení, která jsou vybavena sběrnicí PROFIBUS, jako například dalšího vážicího zařízení. Připojení je zajištěno interním komunikačním modulem FB 1120 s výstupem vyvedeným na konektor CANNON-09-Z. 5.3 INSTALACE PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ Na seřizovacím počítači spusťte Windows (verze 3.1 a vyšší) a do diskové jednotky zasuňte instalační disketu, dodanou výrobcem. Ve Správci souborů najděte v adresáři instalační diskety soubor Setup.exe a spusťte jej (odklepnutím myší nebo stiskem klávesy ENTER). Po inicializaci je nabídnuta možnost implicitního uložení souborů na disk C do adresáře TAPP, nebo do příslušného dialogového okna napsat jméno disku a pracovního adresáře dle vlastního výběru. Poté je zobrazena nabídka umožnění komunikace prostřednictvím sběrnice TFB. Pokud zvolíme NE, v další nabídce dostupných komunikačních výstupů vašeho počítače COM x se už volba TFB neobjeví, při zvolení ANO se zobrazí nabídka rozšířená o nabídku sběrnice TFB. Po zvolení jedné z variant komunikace se začnou nahrávat programové soubory do příslušného adresáře. Pokud jste při první volbě komunikace uvedli sběrnici TFB, zeptá se nyní počítač na parametry této sběrnice. Po jejich uvedení se zobrazí nápis Instalace byla úspěšně provedena a počítač je připraven na spolupráci s daným typem vah. V aplikaci Správce programů se vytvoří skupina, která bude obsahovat ikony jednotlivých programů. Další informace jsou uvedeny v nápovědě jednotlivých programů. Váhy pro práci v síti je například možno nakonfigurovat tak, že při stisknutí kláves +M1, -M1 nebo UNDO odešlou příslušný povel do nadřazeného systému (např. do transakčního kontroléru). Práce na lokální síti je však závislá na zvoleném systému, proto bližší informace jsou obsaženy v samostatné dokumentaci dodávané se systémem. Podrobný popis a možnosti přenosu viz kap (70) 20 (70)

11 6. OVLÁDÁNÍ 6.1 ZÁSADY SPRÁVNÉHO VÁŽENÍ V důsledku toho, že váhy obsahují jemnou elektroniku, jež zaručuje dosti velkou přesnost vážení, doporučujeme dodržovat tyto zásady správného používání a vlastního vážení: důkladně se seznámit s přiloženou dokumentací k výrobku při zapnutí vah nesmí být nosič zatížení (miska vah apod.) zatížen váhy (nosič břemene) musí být vždy ustaveny ve vodorovné poloze na dostatečně tuhé podložce, která není vystavena chvění nebo rázům všechny opěrné nohy musí mít rovnoměrný kontakt s podložkou břemena se na nosič zatížení vah pokládají bez rázů a vždy do blízkosti středu vážené břemeno by nemělo přesahovat přes okraje nosiče zatížení vah. Pokud toto není možné, je třeba umístit břemeno tak, aby těžiště zatížení bylo v blízkosti středu nosiče a přečnívající části se nedotýkaly okolních předmětů. váhy nesmí být zatěžovány bočními silami (tlaky, údery, nárazy apod.) váhy nesmí být přetěžovány (viz údaje na štítku vah a v kap.3), aby nedošlo ke zničení snímače zatížení na jednou seřízený nosič břemene se nesmí dodatečně přidávat jakékoli další stálé zatížení (vodící lišty, opěrky apod.) z důvodu posunutí nuly mimo střed tolerance počátečního nulování při jakékoli manipulaci s vahami postupujte dle pokynů v kap ZÁKLADNÍ REŽIM Po spuštění vah a základním testu se přístroj ustálí na základním zobrazení, kdy svítí kontrolky síťového napájení a >0<, na displeji HM je údaj a na displeji JC údaj 0.0. Displej CC nezobrazuje nic. Váhy jsou připraveny k základnímu vážení nebo mohou být přepnuty do některého režimu. zadávání stejné jednotkové ceny můžeme použít funkci výpočtu ceny s pevnou jednotkovou cenou. V režimu počítání kusů je automaticky prováděn výpočet ceny za 1 ks. Přepnutím klávesy Kč/100 ks se zapne funkce výpočtu ceny za 100 ks. Výpočet cen může být použit ve všech režimech vážení a při popisu těchto režimů bude uvedena alespoň nejjednodušší varianta zadání cen - vložením z klávesnice Jednorázové použití jednotkové ceny Operace Klávesnice CC [Kč] Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Položit zboží na misku vah 0,0 0,300 Zadat jednotkovou cenu 65 19,5 65,0 0,300 Sejmout zboží z misky 0,0 0,000 >0< Jednotkovou cenu můžeme zadat ještě před položením zboží na misku vah. Zadání jednotkové ceny i zobrazení celkové ceny je s přesností na desetihaléře. Jednotková cena se automaticky nuluje po sejmutí zboží a vrácení váhy do základního stavu. Pokud chceme zadat jinou jednotkovou cenu, stiskneme klávesu X a vložíme cenu novou Použití funkce pevné jednotkové ceny Při zadání funkce pevné ceny se na displeji JC zobrazí hlášení C-FIX, při rušení funkce se zobrazí hlášení C-. Na misku vah položíme zboží a na displeji HM se zobrazí hmotnost. Zároveň zhasne kontrolka >0<. Po sejmutí zboží se vrátí základní zobrazení VÝPOČET CENY Automatický výpočet ceny vychází ze zjištěné hmotnosti zboží a jeho jednotkové ceny, která může být zadávána buď přímo z klávesnice nebo výběrem z hodnot uložených v paměti váhy (režim PLU - viz kap ). Při potřebě opakovaného 21 (70) 22 (70)

12 Operace Klávesnice CC [Kč] Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Zadání jednotkové ceny 50 50,0 0,000 >0< Určení jednotkové ceny jako pevné C-FIX t- C-FIX 0,000 >0< po cca 1 s 50,0 0,000 >0< Vložení zboží na misku 15,0 50,0 0,300 Sejmutí zboží 50,0 0,000 >0< Vložení dalšího zboží za stejnou JC 25,0 50,0 0,500 Sejmutí zboží 50,0 0,000 >0< Zrušení funkce pevné ceny C-FIX t- C- 0,000 >0< Změnu pevné ceny je možné provést stisknutím tlačítka X a zadáním nové ceny. Pokud při rušení pevné ceny ponecháme na misce vážené zboží, cena zůstane nastavena až do okamžiku sejmutí zboží, tj. uvedení váhy do základního stavu VÁŽENÍ S TÁROU Tento režim je určen pro vážení čisté váhy zboží, tj. hmotnosti zboží bez obalu. Váha TOA 15 umožňuje vážení s jednoduchou tárou, která se použije pouze pro jedno vážení, nebo s tárou pevnou, kdy v paměti váhy zůstane uložena nastavená tára, kterou je možno opakovaně používat Vážení s jednoduchou tárou Operace Klávesnice JC [Kč/kg] Displej CC [Kč] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Položit obal na misku vah 0,0 0,200 Vytárovat obal TARA 0,0 0,000 NET Položit zboží do obalu 0,0 0,600 NET Zadat jednotkovou cenu 56 56,0 33,6 0,600 NET Sejmout zboží i s obalem 0,0 0,000 >0< Vážení s pevnou tárou Režim se používá zejména při vážení více dávek zboží ve stejném obalu. Při volbě pevné táry se na displeji CC zobrazí hlášení t-fix, při vypínání pevné táry hlášení t-. Operace Klávesnice CC [Kč] JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Volba pevné táry T-fix t-fix C- 0,000 >0< Položit na misku obal 0,0 0,100 Vytárovat obal TARA 0,0 0,000 NET Položit zboží na obal 0,0 0,500 NET Zadat jednotkovou cenu Sejmout zboží i s obalem Vložit další zboží se stejným obalem Sejmout zboží i s obalem 60 30,0 60,0 0,500 NET Operaci opakujeme podle potřeby, obal může na váze zůstat. Funkci rušíme takto: 0,0-0,100 NET >0< 0,0 0,200 NET 0,0-0,100 NET >0< Zrušit pevnou táru T-fix t- C- 0,000 >0< Protože se váha nachází v režimu pevné táry, můžeme táru snadno měnit tím, že na misku vah položíme jiný obal a stiskneme tlačítko TARA. Váha použije aktuální zjištěné zatížení misky jako novou pevnou táru. Pokud při rušení pevné táry máme na misce vah zboží, zruší se pevná tára, ale hmotnost obalu je stále odečítána. Odečítání se zruší až sejmutím zboží i obalu z misky vah, čímž se váha vrátí do základního stavu REŽIM POČÍTÁNÍ KUSŮ Režim počítání kusů je určen pro zjištění počtu kusů na základě hmotnosti předem spočítaného počtu kusů ve vzorku. Nastavení režimu je indikováno kontrolkou Kč/ks nebo Kč/100 ks a písmenem P na levé straně displeje HM. Přesnost počítacího režimu je závislá na kvalitě hodnot zjištěných ze vzorku. Proto se doporučuje min. hmotnost jednoho kusu vzorku 6 g a min. hmotnost celého vzorku 60 g. Přesto může dojít v počítacím režimu k chybám v spočítaném počtu kusů zejména při velkém poměru hmotnosti neznámého počtu kusů k stano-venému 23 (70) 24 (70)

13 počtu kusů ve vzorku. Při dodržení omezení pro minimální hmotnost vzorku se doporučují tyto postupy: při malém rozptylu hmotnosti jednoho kusu - zvážit vzorek s malým počtem kusů a pak určit počet kusů většího množství přidáváním dalších kusů vzorku na misku vah. Tento postup je vhodný při vážení a počítání větších kusů zboží. při velkém rozptylu hmotnosti jednoho kusu (u menších předmětů např. vruty, podložky atd.) - zvážit vzorek s velkým počtem kusů (např. balení po 100, 500 ks apod.), čímž se zmenší vliv rozptylu hmotnosti jednoho kusu. Počítací režim se volí stisknutím klávesy pro počítání kusů (SHIFT+6). Pokud není známa hmotnost vzorku (nebyla zadána ani není uložena v paměti z předchozího použití počítacího režimu), zobrazí se na displeji HM hlášení Er-03, které se ruší stisknutím klávesy X. Potom se musí určit hmotnost vzorku Určení hmotnosti vzorku z klávesnice Tato volba nám umožní zadat již známou hmotnost vzorku přímo z klávesnice. Operace Klávesnice CC [Kč] Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Zapnutí funkce vkládání hmotnosti vzorku z klávesnice Vložení počtu kusů ve vzorku SHIFT+4 SPL P? 0 0,000 >0< 10 SPL P? 10 0,000 >0< Potvrzení volby ENTER SPL? 0 0,000 >0< Vložení celkové hmotnosti vzorku v kg 0,1 SPL? 0,1 0,000 >0< Potvrzení volby ENTER 0,0 P 0 >0< Určení hmotnosti vzorku vážením Tato volba se používá tehdy, kdy neznáme hmotnost vzorku. Funkce pracuje zjištěním rozdílu hmotností před odebráním vzorků a po odebrání vzorků a určením počtu odebraných kusů. Vlastní postup je uveden v následujících příkladech. Příklad určení hmotnosti vzorku zvážením samotného vzorku Operace Klávesnice Displej CC [Kč] JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Zapnutí funkce zjištění hmotnosti SHIFT+5 SPL P? 0 0,000 >0< Vložení počtu kusů 5 SPL P? 5 0,000 >0< Potvrzení volby ENTER SPL ,000 >0< Zjištění hmotnosti asi po 3 s. SPL = = = Vložení 5 kusů vzorku SPL = = = 5 0,000 >0< 5 0,100 Potvrzení ENTER SPL ,100 Zjištění hmotnosti a výpočet asi po 3 s. 0,0 P 5 Kč/ks Vložení počítaného zboží 0,0 P 40 Kč/ks Zadání jednotkové ceny 4,5 180,0 4,5 P 40 Kč/ks Sejmutí zboží 0,0 P 0 Kč/ks Přepnutí do režimu vážení se provádí dalším stisknutím SHIFT+6, kdy v paměti zůstane uložena hmotnost jednoho kusu, takže je možné se k počítání stejného zboží kdykoliv vrátit pouhým přepnutím do režimu vážení. Příklad určení hmotnosti vzorku odebráním Operace Klávesnice CC [Kč] Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Vložení zboží na misku 0,0 0,800 Zapnutí funkce zjištění hmotnosti Určení počtu kusů, které budou odebrány SHIFT+5 SPL P? 0 0,800 1 SPL P? 1 0,800 Potvrzení volby ENTER SPL ,800 Zjištění hmotnosti asi po 3 s. SPL = = = Odebrání vzorku SPL = = = 1 0, ,700 Potvrzení ENTER SPL ,700 Zjištění hmotnosti a výpočet asi po 3 s. 0,0 P 7 Kč/ks Vrácení odebraného vzorku 0,0 P 8 Kč/ks Zadání jednotkové ceny 4,5 36,0 4,5 P 8 Kč/ks Sejmutí zboží 0,0 P 0 >0< Kč/ks Další postup je stejný jako u předchozího příkladu. 25 (70) 26 (70)

14 6.3 DOPLŇKOVÉ FUNKCE PRÁCE SE SUMAMI Váhy obsahují 3 sumy celkové ceny. Každá suma obsahuje dvě buňky, kam jsou jednotlivé cenové položky přičítány (do obou současně). V první buňce je suma jednotlivého prodeje, tzv. aktuální suma, ve druhé buňce je celodenní součet. Každý typ sumy je mazatelný jiným mechanismem viz dále. Funkce může být použita například při automatickém sčítání platby zákazníka apod. Do sumy je možné vkládat jednak ceny zjištěné výpočtem z hmotnosti a jednotkové ceny, nebo ceny určené jednorázově (bez vážení - příplatky, nevážené zboží apod.). Vkládání do sum se provádí klávesami +Mx, kde x je číslo sumy. Stisknutím tohoto tlačítka se hodnota zobrazená na displeji CC přičte k stávající hodnotě sumy. Klávesa -Mx má opačný účel - odečítá hodnotu na displeji CC ze sumy x. Přičtení nevážené hodnoty se provede tak, že při prázdné misce vah zvolíme hodnotu, která bude přičtena, a stisknutím +Mx ji přičteme do sumy. Stejně tak můžeme neváženou hodnotu i odečíst pomocí -Mx. Váhy jsou vybaveny ochranou proti opakovanému přičtení nebo odečtení vážené položky. Při pokusu o opakované přičtení nebo odečtení stejného zboží váhy vydají akustický signál (čtyřnásobné pípnutí). Blokování je odstraněno po sejmutí zboží z misky (na displeji HM a JC svítí nulové hodnoty). Rovněž přičtení (odečtení) JC neváženého zboží lze provést jen jednou. Po vložení sumy údaj JC zhasne a další načtení je opět blokováno se stejným akustickým signálem. Toto trvá do zadání nové JC. Váhy je možné nakonfigurovat tak, že po operaci se sumami se na chvíli zobrazí celková hodnota sumy ve formátu totožném se zobrazením hodnoty sumy klávesou M x (viz dále). Při používání identifikačního kódu zákazníka je možné nastavit zobrazení hodnoty kódu, který je přidělen použité sumě. Potom se při operaci se sumami na displeji HM na chvíli zobrazí hodnota přiděleného kódu. Pokud dojde k chybnému přičtení nebo odečtení, je možné poslední operaci vrátit zpět pomocí povelu UNDO (SHIFT + X). Tento povel lze použít bezprostředně po chybném zadání před jakoukoliv další prací se sumami (použití povelu UNDO je znemožněno i přepnutím na jiné sumy!). Zobrazení hodnot v jednotlivých sumách se provádí klávesami M x, kdy na displeji CC se zobrazí nápis SM a aktuální stav sumy se zobrazí na displeji JC. Pokud na zobrazení hodnoty sumy nepostačí displej JC (tzn. suma je vyšší než ), přeteče zobrazení hodnoty na displej CC. Ukončení prohlížení se provede klávesou ENTER, nulování obsahu sumy se provede klávesou X. Při nastavení zobrazování hodnoty přiděleného kódu zákazníka (ID) se na displeji HM zobrazí příslušná hodnota kódu. Denní sumu lze zobrazit opětovným stiskem klávesy SUMA TOTAL (při zobrazení aktuální sumy). Přístup k celodenní sumě je blokován heslem stejně jako v pří-padě nastavování PLU. Proto při prvním přístupu k celodenní sumě je obsluha žádána o vložení hesla. Při zobrazení denní sumy se stiskem klávesy CLR hodnota 27 (70) zobrazované sumy smaže (vynuluje) a zobrazování se ukončí. Při stisku klávesy ENTER se zobrazování ukončí bez smazání hodnoty sumy. V následujícím příkladu je nastavena funkce zobrazování zákazníkovi přiděleného čísla pomocí funkce ID (zde hodnota 8888). Při přičtení do sumy (nebo odečtení) se po dobu cca 1 s zobrazí na displeji HM číslo ID přidělené k použité sumě. Číslo ID se také zobrazí při zobrazení celkového obsahu sumy klávesou M x. Operace Klávesnice CC [Kč] 28 (70) Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Obsah sumy Základní stav 0 0,000 >0< 0,0 Na misku položíme zboží 0,0 0,300 0,0 Zadáme cenu zboží 60 18,0 60,0 0,300 0,0 Přičteme do sumy 1 +M1 18,0 0,300 18,0 Zboží sejmeme 0,0 0,000 >0< 18,0 Položíme další zboží 0,0 0,500 18,0 Zadáme cenu zboží 80 40,0 80,0 0,500 18,0 Přičteme do sumy 1 +M1 40,0 0,500 58,0 Sejmeme zboží 0,0 0,000 >0< 58,0 Zobrazíme obsah sumy 1 M 1 SM 58, >0< 58,0 Ukončíme zobrazení bez vymazání obsahu Přičteme položku bez vážení (např. pečivo) Odečteme položku bez vážení (např. vrác. lahve) ENTER 0,0 0,000 >0< 58,0 10 +M1 10,0 0,000 >0< 68,0 5 -M1 5,0 0,000 >0< 63,0 Zobrazíme sumu 1 M 1 SM 63, >0< 63,0 Vymažeme obsah sumy 1 a zadanou jednotkovou cenu a přejdeme do zákl. stavu X X 0,0 0,000 >0< 0,0 POZOR! Při používání pevné ceny se může stát, že neopatrností stiskneme při prázdné misce vah +M1, potom se do sumy přičte hodnota jednotkové ceny. Tuto chybu můžeme napravit stisknutím -M1, čímž stejnou hodnotu ze sumy zase odečteme, nebo použijeme klávesu UNDO. Váhy je možno nakonfigurovat tak, aby při stisku kláves +Mx, -Mx, UNDO nebo při zobrazení sumy a PRINT vyslaly povel k tisku na připojené tiskárně (připojení tiskárny viz kap. 5.2). Při zapojení v síti mohou váhy vyslat povel do nadřazeného transakčního kontroléru (TRC) pro tvorbu účtů apod.

15 Při práci s připojenou pokladnou je používána libovolná klávesa +Mx k odeslání částky na pokladnu. Jiné funkce sum v tomto režimu nejsou přístupné PRÁCE S ID Stiskem klávesy ID se aktivuje funkce pro zadání identifikačního čísla účtu v nadřazeném TRC. Každá suma může mít určeno svoje číslo, takže je možné pracovat se třemi účty najednou. Při vážení zboží jsou potom klávesami +Mx, -Mx nebo UNDO posílány zprávy vybavené tímto identifikačním číslem do kontroléru TRC, který zpracovává účty pro jednotlivé zákazníky. Přidělení identifikačního čísla sumě se provede stisknutím tlačítka ID, kdy displej CC zobrazí zprávu Id. Pomocí číselné klávesnice vložíme identifikační číslo, které je zobrazeno na displeji JC, a tlačítkem +Mx určíme sumu, ke které bude ID přiděleno. Váhy je možné nastavit tak, že při zobrazení celkového obsahu sumy se na displeji HM zobrazí aktuálně přidělené identifikační číslo na displeji HM. Přidělené identifikační číslo je v tomto případě také zobrazováno při každé další práci se sumami (přičítání, odečítání). Operace Klávesnice CC [Kč] Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0 0,000 >0< Přechod do režimu PLU PLU PLU 1*) 0,000 >0< Položení zboží na misku PLU 1 0,300 Zadání čísla paměti 2 PLU 2 0,300 Potvrzení ENTER 7,50 25,0 0,300 PLU Sejmout zboží PLU 2 0,000 PLU >0< Vložit jiné zboží PLU 2 0,200 PLU Zadání čísla paměti 1 PLU 1 0,200 PLU Potvrzení ENTER 1,2 6,0 0,200 PLU Sejmout zboží PLU 1 0,000 PLU >0< Vypnout režim PLU PLU 0 0,000 >0< Vysvětlivka: *) - posledně nastavená hodnota PRÁCE S PLU Váhy obsahují 1800 pamětí označených PLU. Každé použité paměti je obsluhou přiděleno jedno číslo s hodnotou v rozmezí jako indexové číslo zboží, jednotková cena a druh ceny (zda se jedná o cenu za 1 kg, 1 ks nebo 100 ks). Při kódu ceny za 1 ks nebo 100 ks obsahuje ještě počet kusů ve vzorku a hmotnost vzorku. Při potřebě použití většího počtu pamětí PLU je možné použít PLU server, který slouží k načtení pamětí PLU z externího zdroje (viz kap ) Vážení s PLU Váhy nastavené v režimu PLU (stisknutím klávesy PLU) používají předem připravená nastavení váhy, uložená pro jednotlivé druhy zboží v paměti. Volbou čísla z klávesnice se určuje číslo paměti PLU a podle toho se mění jednotlivá nastavení, jednotkové ceny apod Nastavení a editace údajů v paměti PLU Vstup do editace údajů uložených v paměti PLU je chráněn heslem. Při volbě režimu editace klávesami SHIFT+3 se na displeji CC zobrazí nápis HESLO, který vyzývá k vložení přístupového kódu. Tento kód má hodnotu (pevné heslo) nebo 311 (implicitně nastavené heslo, které je možné měnit) a zadává se pouze při první editaci. Při dalších editacích se již zadávat nemusí a toto přístupové právo platí až do okamžiku vypnutí vah. Nastavení hesla a práce s heslem viz kap Vkládání nebo editace údajů v pamětích PLU se provádí tak, že váhy se uvedou do stavu, který má být do paměti uložen, např. z klávesnice se zadá jednotková cena za 1 kg. Potom se vstoupí do režimu editace klávesou SHIFT+3 a po případném zadání hesla se na displeji CC zobrazí nápis SEtPLU. Na displeji JC se zobrazí poslední použitá adresa PLU, kterou pomocí klávesnice můžeme změnit na adresu PLU, kam bude nastavení uloženo. Chybně zadaná hodnota se ruší klávesou X, správně zadaná hodnota se potvrdí klávesou ENTER. Dalším příkladem může být uložení hodnoty v počítacím režimu, kdy je nutné nastavit váhy do počítacího režimu a podle potřeby zadat jednotkovou cenu. Potom se celý tento stav uloží do paměti PLU postupem uvedeným v předchozím odstavci Vymazání údajů z paměti PLU Vymazání obsahu paměti PLU se provádí klávesou SHIFT+2. Tato funkce je také chráněna heslem proti neoprávněné manipulaci. 29 (70) 30 (70)

16 Po stisknutí kláves se na displeji CC zobrazí nápis CLrPLU a na displeji JC se nastaví adresa mazaného PLU, kterou je možno přepsat z klávesnice (při zadání adresy 0 se vymažou všechny použité paměti PLU - viz dále). Volbu adresy potvrdíme tlačítkem ENTER a na displeji JC se zobrazí potvrzovací dotaz Clr?. Vymazání potvrdíme stisknutím ENTER, akci můžeme zrušit klávesou X. Při volbě 0 pro mazání všech pamětí se volba ohlásí nápisem ALLPLU na displeji CC. Na displeji JC se zobrazí nápis Clr? a volbu potvrdíme klávesou ENTER. Protože se jedná o nevratný krok, jehož nechtěné použití může způsobit komplikace např. v pokladním systému, váhy jsou nastaveny tak, aby se znovu dotázaly na správnost volby výmazu všech pamětí nápisem Clr?? na displeji JC. Po potvrzení volby se všechny údaje uložené na všech adresách PLU vymažou. Proces vymazávání paměti je možné až do poslední volby tlačítkem ENTER zrušit klávesou X Připojení PLU serveru K vahám je možné připojit externí tzv. PLU server, jež může poskytovat vahám jednotlivá PLU. Spojení pracuje tak, že po zadání indexu PLU (z klávesnice nebo čtečky čárového kódu) se vyšle požadavek na server PLU, a ten požadované PLU pošle zpět do vah. Toto se aktivuje pomocí proměnné AdrPlu, jehož nenulová hodnota funkci povoluje a zároveň určuje adresu serveru v síti TFB. Proměnná TmoPlu určuje dobu, po kterou budou váhy čekat na odpověď z PLU serveru. Po uběhnutí této doby váhy zobrazí chybové hlášení. Tisk je proveden pouze při uklidněné hmotnosti a za dodržení meze váživosti, v opačném případě váhy vydají akustický signál. Tisk je prováděn při základním vážení stisknutím klávesy PRINT. Vzhled tiskového výstupu je možné nastavit rozdílně pro režim vážení, počítání, případně při použití ceny za 100 ks. Pokud je povolen tisk při práci se sumami (viz proměnná AUTOPRINT na adrese 60 - kap. 8.2), provádí se tisk automaticky stisknutím klávesy pro přičítání nebo odečítání ze sumy, UNDO, nebo stisknutím klávesy PRINT při zobrazení údaje celkem v sumě. Přehled tiskových řetězců a způsob jejich nastavení je uveden v kap , kde jsou také uvedeny příklady tiskových výstupů. 6.5 PŘEPNUTÍ NA EXTERNÍ VÁHY Váhy je možné nakonfigurovat tak, že při stisku klávesy REM se na displeji HM začne zobrazovat údaj hmotnosti z dalších připojených vah TOA 15 nebo z externích vah připojených přes zařízení VT Práce s externě připojenými vahami je stejná jako při vážení na vlastní misce a všechny funkce s výjimkou režimu počítání kusů jsou přístupné i pro připojené váhy. Požadavek se odesílá jako TFB povel s kódem 8 a s parametrem požadovaného indexu PLU (4 byty). PLU server posílá jako potvrzení na tento povel v para-metrech vlastní PLU ve formátu PLU, tak, jak je definován při přenosu PLU (viz kap ). Při přečtení jiného čárového kódu, než je pro volbu PLU a ID čísla (zejména kódy EAN), posílají váhy tyto kódy speciálním povelem do externího PLU serveru. Jedná se o TFB povel s kódem 9. Jako parametr se posílá řetězec s pevnou délkou 13 bytů, který obsahuje načtený kód (ASCII znaky). Je-li tento kód kratší než 13 bytů, je zakončen nulovým znakem (binární nula a ostatní byty do 13 nejsou definovány a mohou mít libovolnou hodnotu. PLU server posílá jako potvrzení na tento povel v parametrech vlastní PLU ve formátu PLU, tak, jak je definován při přenosu PLU (viz kap ) 6.4 TISK Pro použití tisku na připojené tiskárně je nutné předem nadefinovat tiskové řetězce, které budou tisknuty při daných událostech. K definování tiskových výstupů je doporučeno použít program Editor tiskových řetězců pro Windows (příslušenství k verzi TOA 15.2). 31 (70) 32 (70)

17 6.6 NASTAVENÍ HODIN A DATA Váhy obsahují hodiny reálného času, které umožňují zobrazení aktuálního času nebo data, a podle nastavení tiskových řetězců také jejich vytisknutí na připojené tiskárně. Postup zobrazení a nastavení hodin a data Operace Klávesnice CC [Kč] Zobrazení času a data Displej JC [Kč/kg] HM [kg] Indikace Základní stav 0,0 0,000 >0< Zobrazení času SHIFT+0 t ,000 >0< Zobrazení data ENTER d ,000 >0< Ukončení prohlížení ENTER 0,0 0,000 >0< Přerušení prohlížení X Nastavení času a data Základní stav 0,0 0,000 >0< Zobrazení času SHIFT+0 t ,000 >0< Nastavení času 12:05: t ,000 >0< Zobrazení data ENTER d ,000 >0< Nastavení data d ,000 >0< Ukončení nastavování ENTER 0,0 0,000 >0< Oprava chybného nastavení 6.7 TEST DISPLEJE X d nebo t ,000 >0< Stisknutím klávesy TEST dojde k zobrazení všech kontrolek a segmentů displejů po dobu 5 s. Zobrazení lze předčasně přerušit klávesou X. Váha po tuto dobu nepřijímá žádné signály ani příkazy. 6.8 ČTENÍ ČÁROVÉHO KÓDU Po přečtení čárového kódu váhy rozpoznají druh kódu. Pokud se jedná o kód PLU, provedou v databázi indexů PLU vyhledání ceny odpovídající přečtenému kódu. Pokud se jedná o identifikační číslo zákazníka, zobrazí se na displeji JC přečtená hodnota a na displeji CC se objeví dotaz Id?. Obsluha potom přiřadí číslo k některé sumě tlačítkem +Mx. Čtečka čárového kódu při přečtení jiného kódu, než je pro volbu PLU a ID čísla (zejména kódy EAN), posílá tyto kódy speciálním povelem do externího PLU serveru. Není-li externí PLU server připojen, tak váhy na tyto kódy nereagují. Při načtení tohoto kódu se na chvíli na displeji s celkovou cenou objeví zápis EAN a na displeji s jednotkovou cenou prvních 6 znaků kódu stejně jako při přečtení PLU. 6.9 POUŽITÍ TRANSAKČNÍHO KONTROLÉRU Váhy externě vybavené transakčním kontrolérem umožňujícím tvorbu nákupních nebo evidenčních účtů mají potlačenu práci se sumami. Váhy potom pracují tak, že tlačítkům +Mx se přidělí kód zákazníka ID. Po stisknutí kláves +Mx, -Mx nebo UNDO váhy odešlou informaci obsahující číslo zákazníka a informaci o celkové ceně do transakčního kontroléru, který informaci zapracuje do účtu zákazníka. Váhy je dále možno nakonfigurovat tak, že při stisknutí výše uvedených tlačítek se na displeji CC zobrazí zpráva Id a na displeji JC se zobrazí hodnota identifikačního čísla zákazníka. 7. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Při vzniku chyby (různého charakteru a různé příčiny) je na displeji HM zobrazeno chybové hlášení, jehož číslo může pomoci odstranit příčinu vzniku chyby. Při zobrazení hlášení se ruší aktuální prováděná činnost. V práci s vahami se pokračuje až po odstranění hlášení z displeje, což se zpravidla provádí klávesou X (není-li v návodě uvedeno jinak). 7.1 SEZNAM CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ Chyby provozní - základní Pomocí připojeného zařízení pro čtení čárového kódu je možné načíst do vah identifikační číslo zákazníka nebo kód zboží pro použití v režimu PLU Překročení horní meze váživosti vah (nad 15,045 kg) 33 (70) 34 (70)

18 Odlehčení misky pod hodnotu nulové hmotnosti Er-01 Er-02 Er-03 Er-04 Er-05 Er-06 Er-07 Er-08 Er-09 Er-10 Er-11 Er-12 Er-13 Er-14 Chyba počáteční nuly vah. Přetečení údaje hmotnosti přes rozsah displeje. Nastavena nesprávná hodnota ref. vzorku pro poč. kusů. Přetečení údaje počtu kusů přes rozsah displeje. Přetečení údaje celkové ceny přes rozsah displeje. Přetečení údaje jednotkové ceny přes rozsah displeje. Přetečení údaje sumy přes rozsah displeje. Chyba tiskárny. Tiskárna není schopná přijmout data déle než je stanovený limit. Pokus o aktivaci tisku, když předešlý tisk je stále v činnosti. PLU s tímto indexem nebyl nalezen. Heslo nebylo správně definováno. Nesprávná adresa proměnné. Operace lze provést pouze v servisním módu. Chyba komunikace s pokladnou Chyby vzniklé při komunikaci s externími váhami Er-30 PROFIBUS stanice není přístroj VT 4330 nebo TFBOME s objektem WSCALES Er-31 Chyba při komunikaci s VT Er-33 Timeout ADC v VT Er-34 Chyba poč. nulování v VT Er-38 Destrukce registrů ADC ve VT 4330 Er-39 Přetečení signálu ADC v VT Ostatní chyby vzniklé v systému TFB Er-43 Chyba v komunikaci s PLU serverem. Er-44 Není nainstalován modul FB Chyby seřízení snímače Er-50 Příliš malý nulový signál snímače. Er-51 Příliš malý rozkmit jmenovitého signálu snímače. Chyby technické Er-90 Destrukce měronosných dat v paměti RAM. Er-91 Chyba paměti EPROM. Er-92 Chyba paměti RAM. Er-93 Timeout ADC. Er-94 Chyba paměti EEPROM. Er-95 Watch dog chyba. Er-96 Přetečení interního zásobníku. Er-97 Chyba klávesnice. Er-98 Destrukce registrů ADC. Er-99 Přetečení signálu z ADC. Er-40 Er-41 Er-42 Nelze zaznamenat událost. Pokus o provedení povelu TRC v době, kdy se s ním již komunikuje. Chyba v komunikaci s TRC. 35 (70) 36 (70)

19 8. SERVISNÍ INFORMACE 8.1 KONFIGURACE VAH Do konfiguračního seznamu se vstupuje stisknutím klávesy SETUP (SHIFT+PRINT). Ve vahách je adresář těchto druhů proměnných: konfigurační měronosná data - jsou uložena v paměti EEPROM a dají se číst, přepisovat se dají pouze v servisním módu konfigurační uživatelská data - jsou uložena v paměti CMOS a dají se číst i přepisovat provozní data Obsah a funkce jednotlivých proměnných je uveden v kap Do konfiguračního režimu se vstupuje stisknutím klávesy SETUP. Vstup do funkce je chráněn proti neoprávněnému přístupu heslem. Při prvním pokusu o vstup se na displeji CC zobrazí nápis HESLO a na displeji JC je nutno nastavit správný číselný kód a potvrdit jej klávesou ENTER. Při vložení neplatného hesla se zobrazí chybové hlášení a vstup do funkce se neuskuteční. Pokud je heslo zadáno správně, nemusí se již při dalším vstupu zadávat, a to až do vypnutí vah. Nastavení a použití hesla viz kap Adresa proměnné je zobrazována na displeji HM ve formátu Ad xx, kde xx je vlastní adresa proměnné. Data jsou zobrazována na displeji JC (případně CC, kam se zobrazují hodnoty, které přetekly z displeje JC). Stiskem klávesy +M1 se vstoupí do režimu nastavení adresy proměnné, kdy bliká displej HM. Nastavení požadované adresy provedené z číselné klávesnice se potvrdí klávesou ENTER. Klávesou +M2 se vstoupí do režimu vlastního nastavení proměnné. V tomto stavu bliká displej JC a CC. Hodnota nastavená na číselné klávesnici se potvrdí klávesou ENTER, a tím se uloží do paměti. Ukončení nastavení konfigurace vah se provádí dalším stisknutím klávesy SETUP. Editaci měronosných dat a aktualizaci registrů A/D převodníku lze provést pouze v servisním režimu. Ten se aktivuje spínačem SW1 na základní desce elektroniky. Poloha ON servisní režim vypíná, poloha OFF zapíná. Servisní režim způsobuje potlačení některých průběžných testů, umožňuje odblokování chyb u některých úvodních testů a přepis měronosných parametrů prostřednictvím rozhraní EBUS a PROFIBUS, čímž umožňuje měnit měronosné proměnné a prvky elektroniky. Po editaci se klávesou 1 uloží měronosná data do EEPROM a klá- vesou 2 provede aktualizace registrů A/D převodníku. Při zapnutí vah, které jsou nastaveny do servisního režimu, se na displeji JC zobrazí nápis SES NASTAVENÍ HESLA Ve vahách jsou platné 2 kódy pro heslo. První heslo je globální, druhé uživatelské. Hodnota globálního hesla nelze měnit a jeho hodnota je Nastavení hodnoty uživatelského hesla se provádí v režimu konfigurace vah nastavením proměnné PASSWORD na adrese 36 (postup viz kap. 8.1), implicitně nastavená hodnota uživatelského hesla je NASTAVENÍ KONFIGURACE PRO PŘIPOJENÍ POKLADNY Pro připojení pokladny je nutno přestavit napěťové úrovně rozhraní na úroveň TTY. Toto se provede přepnutím interní propojky S12 na desce KRAMIN 04 na špičky 2 a 3, dále přepnutím kabelu výstupního konektoru z interního konektoru J2 na konektor J3 (oba jsou na desce KRAMIN 04). Po této úpravě není možné používat sériové rozhraní pro tiskárnu ani pro další zařízení SEŘIZOVÁNÍ SNÍMAČE Do režimu seřizování snímače se vstupuje stisknutím klávesy 3 v servisním režimu. Během seřizování snímače se na displeji JC zobrazuje údaj převodníku, na displeji CC se zobrazuje prováděný zatěžovací cyklus. Seřizování je tvořeno celkem čtyřmi zatěžovacími cykly (jeden cyklus obsahuje sejmutí hmotnosti odlehčeného snímače a sejmutí hmotnosti snímače zatíženého jmenovitou hmotností). Váhy zobrazují na displeji HM požadavek pro obsluhu. Svítí-li dolní čárky, obsluha musí odlehčit misku vah a po uklidnění hmotnosti (indikováno oběma kontrolkami vedle displeje JC) stisknout klávesu ENTER. Svítí-li horní čárky, obsluha musí zatížit misku vah jmenovitou hmotností a opět stisknout kl. ENTER. Po stisku ENTER se zobrazí střední čárky, což signalizuje průběh vzorkování hmotnosti. Během této doby se obsluha nesmí dotýkat misky vah ani jinak ovlivňovat měření hmotnosti. Stiskem kl. X se nastavování přeruší. Po vykonání všech zatěžovacích cyklů se seřizování ukončí a automaticky se provede uložení parametrů do EEPROM. 8.2 SEZNAM PARAMETRŮ A PROMĚNNÝCH Pro přehlednost jsou jednotlivé proměnné označeny symboly, které mají následující význam: Proměnnou lze přepsat pouze v servisním módu. 37 (70) 38 (70)

20 . Proměnnou nelze přepsat ani v servisním módu. Proměnná je uložena dvakrát (s bezpečnostní kopií). Proměnná je uložena v paměti EEPROM a je nastavena při seřizování nebo opravách vah. Jedná se o konfigurační parametry. Proměnná je uložena v paměti CMOS zálohované galv. článkem, data jsou zachována i při vypnutém síťovém přívodu. Proměnná je ve vnitřních dílcích neboli dílcích A/D převodníku. Proměnná je ve vnějších dílcích. Proměnná je v jednotkách hmotnosti. Je vyjádřena bez řadové čárky, ta je do zobrazovaného údaje importována do polohy určené proměnnou DEST. Proměnná inkrementuje v kroku hodnoty DILEK1 nebo DILEK2 v závislosti na přepnutém rozsahu. Proměnné s indexem 1 platí při výpočtech v 1. rozsahu a proměnné s indexem 2 platí při výpočtech v 2. rozsahu. Jsou-li váhy nakonfigurovány jako jednorozsahové, musí proměnné s oběma indexy nabývat stejných hodnot. Jedná se o proměnné PDILx, QSTEPx, DILEKx. Proměnná představuje pouze dekadickou hodnotu prvního znaku řetězce, který musí být editován přes rozhraní. 3 : BRUTTO Hmotnost BRUTTO ve vnějších dílcích. (BRUTTO = IDIL / QSTEP / 4) * DILEK 4 : NETTO Hmotnost NETTO ve vnějších dílcích. (NETTO = (IDIL - TARA) / QSTEP / 4) * DILEK 5 : BOFFSET Hodnota základního nulového signálu. 6 : OFFSET Hodnota aktuálního nulového signálu. 7 : TARA Hodnota táry ve vnitřních dílcích. 8 : PDIL1 Jmenovitý počet vnějších dílků pro 1. rozsah. 9 : PDIL2 Jmenovitý počet vnějších dílků pro 2. rozsah. 10 : CFG_ADC Hodnota konfiguračního registru ADC. 11 : GAIN_ADC Hodnota registru zesílení ADC. 12 : OFI_ADC Hodnota registru offsetu ADC. Přehled adres a proměnných: 0 : SKUT Údaj z ADC. 1 : IDIL BRUTTO hmotnost ve vnitřních dílcích. IDIL = SKUT - OFFSET 2 : DDIL NETTO hmotnost v dílcích 10 x přesnějších než je vnější dílek. 39 (70) 13 : SWLINE Hranice přepnutí do 2. rozsahu. 14 : IBOFFSET Implicitní hodnota nulového signálu naměřená při seřizování vah. 15 : TOLBOFF Tolerance pro nastavení základního nulového signálu v procentech jmenovité hmotnosti. Tato proměnná vyjadřuje o kolik může být hodnota signálu ADC vyšší nebo nižší od proměnné IBOFFSET, aby se mohla použít pro nasta-vení 40 (70)

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO - TYP TOB 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO - TYP TOB 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO - TYP TOB 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA /C TXC0-4G.0225 TOB 15 TP 25-2/01 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH: 1. ÚVOD 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NAHRÁNÍ VLOŽENÉHO PROGRAMU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NAHRÁNÍ VLOŽENÉHO PROGRAMU 141414141414 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato technická příručka platí pro všechny vložené programy, které se nahrávají do vyhodnocovacího zařízení VT 4110 pro možnost provádění dalších operací zejména v oblasti

Více

Návod k použití pro Plošinovou váhu

Návod k použití pro Plošinovou váhu Návod k použití pro Plošinovou váhu Katalogové číslo: 214096 Základní podmínky pro používání váhy Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod

Více

O B S A H : TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ MŮSTKOVÉ VÁHY SÉRIE TH TH12 TP05-9/98 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA /C

O B S A H : TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ MŮSTKOVÉ VÁHY SÉRIE TH TH12 TP05-9/98 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA /C O B S A H : TENZOMETRICKÉ MŮSTKOVÉ VÁHY SÉRIE TH TECHNICKÁ PŘÍRUČKA TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TECHNICKÁ PŘÍRUČKA /C č.txc0-4g.0082 TH12 TP05-9/98 1. Úvodní ustanovení 3 2. Definice pojmů 3 3. Rozsah použití

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

Indikátor A12; A12SS Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A12 INDIKÁTOR A12 SS

Indikátor A12; A12SS Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A12 INDIKÁTOR A12 SS Indikátor A12; A12SS Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A12 INDIKÁTOR A12 SS Indikátor A12; A12SS Strana 2 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace Voltmetr pro elektromobil Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah 1. Hardwarové řešení a technické parametry...3 2. Připojení měřených napětí a ovládání...4

Více

Návod k použití pro Počítací váhu ALC3

Návod k použití pro Počítací váhu ALC3 Návod k použití pro Počítací váhu ALC3 Katalogové číslo: 110034 Popis cejchuschopná počítací váha pro suchá prostředí s funkcí počítání kusů schválena pro obchodní užití ve všech zemích EU (OIML III) snímatelná

Více

Tenzometrické měřidlo

Tenzometrické měřidlo Tenzometrické měřidlo typ Tenz2345 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7 6. TECHNICKÉ PARAMETRY...

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 ÚVOD Systém je určen k nepřetržité evidenci a vyhodnocení četnosti průchodů osob turniketem. Průchody jsou snímány infra závorou nebo podobným zařízením.

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

Můstková váha Typ: KPZ 2E-06N Nerezová IP 67/68

Můstková váha Typ: KPZ 2E-06N Nerezová IP 67/68 Můstková váha Typ: KPZ 2E-06N Nerezová IP 67/68 Jednoduchá obsluha Tára po celém vážícím rozsahu 100% Nastavení nuly Síťový provoz NEREZ DIN 1.4301 Krytí indikátoru IP 67-68 Bateriový provoz Výstupy dat

Více

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 BASPELIN CPM Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 únor 2000 Baspelin CPM K1 Vlastnosti regulátoru baspelin CPM 4 analogové vstupy, 5 binárních vstupů (230V, 50Hz), 4 nezávislé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ZÁVĚSNÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora ÚVOD, ZÁKLADNÍ

Více

TeROM. Čip je umístěn do konce lana (cca 5 cm od úplného konce), který je označen bílým páskem se symbolem.

TeROM. Čip je umístěn do konce lana (cca 5 cm od úplného konce), který je označen bílým páskem se symbolem. návod k použití TeROM TeROM je elektronický systém značení vybraných statických a dynamických lan prostřednictvím naprogramovaného mikročipu. Celý systém se skládá ze samotného čipu a mobilního snímače

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

Balíková váha KPZ E / cejchuschopné

Balíková váha KPZ E / cejchuschopné Průmyslové provedení Balíková váha KPZ 2 11 3E / cejchuschopné Typ Váživost Dělení Indikátor Možnost úř. Rozměry v mm Cena Kč Obj. č. ověření 2113EM12 6/12kg 2/5g KPZ 51E8 Ano 360 x 310 mm poptávka 2113EM012000

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR:

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ řady Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

AFW. Návod k obsluze. Ližinová váha na dobytek

AFW. Návod k obsluze. Ližinová váha na dobytek Návod k obsluze Ližinová váha na dobytek Obsah 1 Úvod...3 2 Technické údaje...3 3 Pokyny pro instalaci...3 3.1 Napájení a zapnutí váhy...4 3.2 Bateriové napájení...4 4 Ovládací panel váhy...4 4.1 Funkce

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Vážící sada. Typ: KPZ 72. do elektrických nízkozdvižných bateriových vozíků. také ve verzi úředně ověřitelné

Vážící sada. Typ: KPZ 72. do elektrických nízkozdvižných bateriových vozíků. také ve verzi úředně ověřitelné Průmyslové provedení Vážící sada Typ: KPZ 72 do elektrických nízkozdvižných bateriových vozíků také ve verzi úředně ověřitelné Příslušenství : V provedení NEREZ DIN 1.4301 Mobilní vážení? Šetří Váš čas

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití MĚŘIT JE UMĚNÍ POČÍTACÍ VÁHA 9222 Návod k použití Pro obchody, řemesla i průmysl wwwsoehnle-professionalcom ČESKY Počítací Váha 9222 OBSAH 1 Uvedení do provozu S 5 Rozsah dodávky S 5 Instalace S 5 Zapnutí/Vypnutí

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace i napájení přes USB 3. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m 0295 Katalogový list Vytvořen: 5.6.2007 Poslední

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light)

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) s optickou a zvukovou signalizací SL-03 (fw 1.3) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci dosažení nastavených otáček motoru, což snižuje

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N

Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N V provedení IP 67/68 Pro trvalý provoz - výborná kvalita Dodávaná v technologické i úředně ověřitelné verzi Kvalitní Bezúdržbová Robustní Cenově výhodná výklopná plošina

Více

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah VLASTNOSTI... 2 Přední panel... 2 Zadní panel... 3 POPIS MENU... 4 Aktivace klávesnice... 4 Menu... 4 System... 5 Account... 5 Config... 5 Version... 5 Model... 5 PŘIPOJENÍ...

Více

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití PŘEVODNÍK T4111 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití Návod na použití převodníku T4111 Převodník je určen pro měření teploty pomocí externí teplotní

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

11.26 Přijímač CENTRALIS RTS PR/PF

11.26 Přijímač CENTRALIS RTS PR/PF Úvodní upozornění Přezkoušení směru otáčení Po prvním připojení k síťovému napětí se přijímač CENTRALIS RTS PR/PF nachází ve speciálním režimu se sníženou citlivostí (dosah omezen na cca 0,5-1 m) a reaguje

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M

Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M Návod k obsluze programové vybavení 1 Ovládaní PM 111 pomocí tlačítek na předním panelu Digitální tlakoměr PM 111 může být vybaven displejem v několika verzích s LED

Více

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka CON-LAN Komunikační převodník tf hit Ethernet Kompletní příručka 2004 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k použití pro Kompaktní váhu

Návod k použití pro Kompaktní váhu Návod k použití pro Kompaktní váhu Katalogové číslo: 214118 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

Minimum pro práci s totální stanicí Trimble DR 3606

Minimum pro práci s totální stanicí Trimble DR 3606 Minimum pro práci s totální stanicí Trimble DR 3606 Tento návod vznikl na základě praktických zkušeností s obsluhou a nastavením přístroje. Obsahuje pouze popis funkcí a nastavení přímo použitých při měření.

Více

OCS-M, L Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

OCS-M, L Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE OCS-M, L Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ JEŘÁBOVÁ VÁHA OCS-M-1 OCS-L-1 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

Plošinová nerezová váha

Plošinová nerezová váha Kvalitní německá konstrukce U tohoto produktu se jedná o cejchuschopnou váhu a o německý výrobek a ne o necejchuschopné odhadovací železo z čínské výroby. Plošinová nerezová váha Typ: KPZ 2N V provedení

Více

Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76F a Typ: KPZ 76FE

Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76F a Typ: KPZ 76FE Kvalitní německá konstrukce Bezkabelový přenos dat z vážících vidlic k indikátoru v kabině řidiče Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76F a Typ: KPZ 76FE Standartní Indikátor je bezpečně chráněný, zabudovaný

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

NÁVOD K OBSLUZE KDAEC-5050 ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA

NÁVOD K OBSLUZE KDAEC-5050 ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA KDAEC-5050 Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora 1 ÚVOD, ZÁKLADNÍ

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

BASPELIN RPS. Popis obsluhy regulátoru RPS B02

BASPELIN RPS. Popis obsluhy regulátoru RPS B02 BASPELIN RPS Popis obsluhy regulátoru RPS B02 červenec 2008 B02 RPS Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do elektrického

Více

Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0141 Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0141 Přístroj je určen pro měření

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

EZO-3P - návod k elektronickému zobrazovači cen PHM

EZO-3P - návod k elektronickému zobrazovači cen PHM EZO-3P - návod k elektronickému zobrazovači cen PHM Základní parametry třířádkový totem zobrazující jeden až tři produkty vlastní napájecí zdroj 230V AC/ 15V DC/ 60W řídící deska MLD44X1 s přizpůsobením

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

QTREE-DUMX4 Vícekanálový multiplexer pro připojení měřidel Mitutoyo na USB port PC Uživatelská příručka. Řízení jakosti podle norem ISO 9000

QTREE-DUMX4 Vícekanálový multiplexer pro připojení měřidel Mitutoyo na USB port PC Uživatelská příručka. Řízení jakosti podle norem ISO 9000 QTREE-DUMX4 Vícekanálový multiplexer pro připojení měřidel Mitutoyo na USB port PC Uživatelská příručka Řízení jakosti podle norem ISO 9000 QTREE-DUMX4 Vícekanálový multiplexer pro připojení měřidel Mitutoyo

Více

Návod k použití pro Stolní váhu

Návod k použití pro Stolní váhu Návod k použití pro Stolní váhu Katalogové číslo: 214091 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

NÁVOD K OBSLUZE KD-PSLP ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA

NÁVOD K OBSLUZE KD-PSLP ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA KD-PSLP Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora 1 ÚVOD, ZÁKLADNÍ

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZ2145A www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

NÁVOD K OBSLUZE JEŘÁBOVÁ DIGITÁLNÍ VÁHA S BEZDRÁTOVÝM RUČNÍM TERMINÁLEM ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

NÁVOD K OBSLUZE JEŘÁBOVÁ DIGITÁLNÍ VÁHA S BEZDRÁTOVÝM RUČNÍM TERMINÁLEM ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 JEŘÁBOVÁ DIGITÁLNÍ VÁHA S BEZDRÁTOVÝM RUČNÍM TERMINÁLEM Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZD13526 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více