Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice"

Transkript

1 Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne: Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1

2 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam zkratek Hlava I Hlava II Hlava III Hlava IV Údaje o ploše SLZ Organizace a plánování letového provozu Pořádkový řád Závěrečné ustanovení Směrnice pro výkon služby AFIS na ploše SLZ Milovice P ř í l o h y : 1. Mapa prostoru plochy SLZ 2. Mapa plochy SLZ 3. Tabulka dohledností 4. Schéma pojíždění 5. Sklony RWY 6. Souhlas k užívání plochy SLZ Milovice 7. Souhlas města Milovice 8. Bezpečnostní směrnice 9. Koordinační směrnice 10. AIC C 73/02 Letecká nehoda preventivní opatření R o z d ě l o v n í k : 1. AirKlub Lysá 2. Mladá RP s.r.o. 3. AeČR Praha 4. LAA ČR 5.Letecká škola Flycomfort 6.Městský úřad Milovice 7.PČR Milovice 2

3 Záznam o změnách: 4 změna č strana schváleno dne platnost podpis 4

4 5 Použité zkratky: AD - letiště AGL - nad úrovní země APP - přibližovací stanoviště řízení AFIS - letištní letová informační služba ARP - vztažný bod letiště ATC - řízení letového provozu /všeobecně/ CTA - řízená oblast CTR - řízený okrsek CWY - předpolí ELEV - výška bodu na povrchu země, naměřená od střední hladiny moře FIS - letová informační služba FL - letová hladina GEO - zeměpisný nebo pravý kurs H 24 - nepřetržitá denní a noční služba HO - služba je k dispozici podle potřeb provozu IFR - pravidla pro let podle přístrojů IMC - meteorologické podmínky pro let podle přístrojů INFO - informace. MIL - vojenský NDB - nesměrový maják NIL - žádný nebo nemám, co bych vám poslal O/R - na vyžádání QFE - tlak vzduchu vztažený k nadmořské výšce letiště QNH - nastavení tlakové stupnice výškoměru pro získání nadmořské výšky letadla RWY - dráha THR - práh dráhy TMA - koncová řízená oblast TWR - letištní řídící věž nebo letištní služba řízení TWY - pojezdová dráha VFR - pravidla pro let za viditelnosti VMC - meteorologické podmínky pro let za viditelnosti VPP - vzletová a přistávací plocha ATS - letové provozní služby: zahrnují informační službu / pohotovostní službu / službu řízení / oblastní WDI - větrný rukáv ft - feet / stopa / km - kilometr SE - severovýchod 0 C - teplota celsia DIST - vzdálenost GND - od země AMSL - nad střední hladinou moře LSŘLP - letištní služba řízení letového provozu /stanoviště/ ŘLP - řízení letového provozu /stanoviště/ přibližovací letištní / 5

5 6 HLAVA I Údaje o ploše SLZ 1. Všeobecná ustanovení Plocha SLZ Milovice je veřejná plocha SLZ (Plocha pro přistání a vzlet sportovních leteckých zařízení a letounů do MTOW 1500kg Statut plochy SLZ: Veřejná. 2. Popis plochy SLZ 2.1. Město / plocha SLZ Milovice nad Labem Location indicator: LKML-U 2.2. Vztažný bod plochy SLZ ARP: N50 14'10" / E014 55'20" umístěný střed RWY 27/09 3. Vzdálenost od města: 2,5 km NE od středu města Milovice 4. Nadmořská výška plochy SLZ: 199 m / 653 ft ELEV THR RWY m /653 ft/ ELEV THR RWY m /653 ft/ 5. Vztažná teplota plochy SLZ: 23,9 C udaná ČHMU 6. Magnetická deklinace: NIL 7. Převodní výška: NIL 8. Provozní doba: 1. ledna 31. listopadu 08:00 15:00 UTC, jinak na vyžádání 9. Provozovatel, podnájemce : Letecká škola Flycomfort Tomáš Nosek Bryksova 773/45 Praha 9, PSČ IC: , DIC:CZ Majitel, nájemce Mladá RP, s.r.o., se sídlem: Praha 4, Točitá 34, PSČ: jednající jednateli Ing. Lukášem Zachem a Ing. Oldřichem Fialou; IČO: , DIČ: CZ Poštovní adresa: Letiště Milovice Lipník 167, Čachovice 11. Dálnopisná adresa: NIL 11.1 Internet: Na letišti je dostupná WiFi síť 2.4GHz a 5 GHz, pro přístup kontaktujte provozovatele 12. Telefonní čísla: Provozovatel Letecká škola Flycomfort

6 13. Ubytovací možnosti: Hotely a ubytovny v Milovicích, v Lysé nad Labem Penzion Alfa Lysá nad Labem, tel.: , Ubytovna Lysá nad Labem, Švermova 792/9, Lysá nad Labem, tel.: , Stanování v prostoru letiště s možností otevřeného ohně v místech k tomu určených (Camp plochy SLZ) 14. Stravovací možnosti: Bistro na letišti (provozní doba dle provozu a počasí), Pizza 4 You, tel: (dovoz na letiště zdarma) 15. Zdravotní služba: Záchranná služba Nymburk tel.155 Nemocnice Nymburk tel LZS Praha tel :155, Použitelné dopravní prostředky: TAXI - MILOVICE NAD LABEM, Konečná 395, Milovice nad Labem 1, tel.: MHD /ČD Milovice Praha Masarykovo nádraží (www.idos.cz) Zapůjčení kola na ploše SLZ za 10,-Kč/1den 17. Zařízení pro odbavení nákladu: není k dispozici 18. Druhy paliv: Letecký benzín 100 okt: Avgas 100 LL; Automobilový benzín 95 okt: Natural 95 (dle předchozí dohody s provozovatelem) 19. Druhy olejů: SHELL 100,ELF AD 100 (dle předchozí dohody s provozovatelem) 20. Kyslík a jiné prostředky: kyslík není k dispozici 21. Zařízení pro plnění: mobilní nádrž 2x1000 litrů, elektrický čerpací agregát omezení - provozní doba O/R 22. Hangárovací prostor pro cizí letadla: omezené možnosti, pouze po předchozí domluvě s provozovatelem! 23. Opravárenské služby: NIL 24. Požární ochrana: kategorie 1 požární sbor města Mladá Boleslav /Nymburk, tel.: , ohlašovna požárů SDH Milovice, tel:

7 25. Sezónní použitelnost: celoroční, odstraňování sněhu z pohybových ploch není zajištěno 26. Místní omezení leteckého provozu - podmínky: Na ploše SLZ jsou zavedeny poplatky spojené s používáním a provozováním letiště. Tyto poplatky jsou zakotveny v provozní smlouvě mezi provozovatelem SLZ nebo letounu a provozovatelem plochy SLZ Milovice Na plošee SLZ probíhá i provoz letounů s MTOW do 1500kg, pouze za podmínek VMC ve dne v rozsahu stanoveném dle L Na východní části RWY je umístěno modelářské letiště (nájemce p.nekolný), koordinační směrnice je součástí provozního řádu, viz příloha Okruhy pouze na jih Při příletu na plochu SLZ vyžádat informace o činnosti na letišti Milovice kmitočet MHz - Milovice Rádio (Během roku 2012 dojde ke změně kmitočtu; o všech změnách budou všichni řádně informováni) Na ploše SLZ Milovice je povolen provoz SLZ a letounů, které mají platnou smlouvu o provozování (mezi nájemcem a provozovatelem) dle pravidel létání L2. Pro cizí SLZ jsou jednotlivé přílety a odlety možné po dohodě s provozovatelem plochy SLZ. (Toto omezení vyplývá z kulturně společenských akcí konaných na ploše VPD, a na základě koordinace při možných činnostech pyrotechniků Policie ČR.) Na ploše SLZ Milovice je povolen provoz letadel provádějících cvičné lety, a to zejména letounů AČR, PČR (na základě těchto cvičných letů je doporučeno, aby SLZ a letouny, které se pohybují v provozní zóně plochy SLZ Milovice, byly na poslechu na kmitočtu pro koordinaci provozu). 27. Omezení všech ostatních aktivit kromě leteckých na území plochy SLZ: - není povolena žádná jiná aktivita bez písemného souhlasu provozovatele - není povolen volný pohyb osob, vozů nebo jiných předmětů, vykazující potenciální nebezpečí pro letecký provoz bez písemného souhlasu provozovatele 28. Stanoviště pro předletové přezkoušení výškoměru a nadmořská výška APRON v severozápadní části letiště 199m/635ft 29. Meteorologické údaje : Průměrné maximální a minimální denní teploty pro každý měsíc v roce Měsíc Maximum 8,4, 17,8 21,6 20,6 25,6 28,9 30,5 31,6 20,6 23,5 12 5,6 Minimum -15,4-4,4-3,8-3,8 3,1 3,6 6,6 7,7-3,0-5,8-5, Průměrný tlak vzduchu v hektopascalech /hpa/ pro každý měsíc v roce Měsíc Tlak 998,0 989,5 998,1 987,7 993,2 988,3 991,6 992,8 989,6 991,1 987,6 992,5 8

8 9 30. Sklony ploch letiště udané v [%] - plocha letiště se svažuje směrem na západ. Průměrný sklon plochy je 0,4 % - grafické znázornění v příloze 31. Fyzikální vlastnosti pohybových ploch Fyzikální vlastnosti RWY ROZMĚRY VYHLÁŠENĚ DĚLKY ÚNOSN POVRCH OST Označení Zěmepis směr (DEG) RWY (m) CWY (m) Vzletový a přistávací pás (m) TORA (m) ASDA (m) TODA (m) LDA (m) RWY RWY x x80 100x x x x NIL NIL Beton Beton TORA délka RWY,která je vyhlášena za použitelnou a vyhovující pro rozjezd letadla při vzletu. TODA použitelná délka pro rozjezd, zvětšená o délku předpolí, jestliže je zřízeno. ASDA použitelná délka pro rozjezd, zvětšená o délku dojezdové dráhy, jestliže je zřízena. LDA délka RWY,která je vyhlášena za použitelnou a vhodnou pro dosednutí a dojezd přistávajícího letadla. DEG stupně. -pojezdové dráhy TWY- neoznačené -povrch beton únosnost NIL Poznámka: Jižně od RWY nejsou pojezdové dráhy vhodné pro pojíždění letadel a SLZ pojíždění na RWY se provádí podle schématu v příloze. 9

9 Schéma TWY: 1 0 Prostor pro plnění PHM, modelářská plocha 10

10 32. Pomůcky pro určení místa - nápis LKML-U na čelní straně hangáru Ukazatele a návěstí - návěstní plocha, umístěná u budovy letově provozních služeb (severozápad letiště) - ukazatel směru větru /větrný rukáv/ umístěný vedle návěstní plochy 34. Světelná zařízení na ploše SLZ Milovice : NIL 35. Náhradní zdroj elektrické energie: NIL 36. Označení a osvětlení překážek provedeno denní dle předpisu L Značky na provozních plochách - postranní dráhové značky ve tvaru obdélníku, bílé barvy, umístěné ve svislé rovině a pásy v horizontální rovině - prahové značky tvoří dvojice ve tvaru obdélníku, bílé barvy, umístěné ve svislé rovině a horizontální značení na prahu RWY - hranice plochy SLZ je vyznačena mezníky, červené a bílé nebo žluté barvy Jižně od RWY nejsou pojezdové dráhy vyznačeny, pojíždění letadel a SLZ se provádí podle schématu v příloze. 38. Překážky v prostorech přiblížení na přistání a vzletu: - vzletové a přibližovací roviny obou RWY 09/27 v poměru 1:30 nejsou narušeny žádnými překážkami. - překážky ve vzletovém sektoru 096 pod rovinou 1:30 Překážka Směr(o) Vzdálenost (km) Výška (m) Stromy Čističky odpadních Vod 100 0,9 20 Obec Straky Stožár v obci Zbožíčko 155 0, překážky ve vzletovém sektoru 276 pod rovinou 1:30 Překážka Směr(o) Vzdálenost (km) Výška (m) Skupina stromů u státní silnice 295 1,2 20 Stromy na okraji obce Milovice 250 1,5 40 Silo betonárky Milovice 200 1,

11 - překážky v blízkosti plochy SLZ Překážka Směr(o) Vzdálenost (km) Výška (m) Komín kotelny 350 1,0 85 Stožár v obci Zbožíčko 155 0,8 20 Stožáry vysokého vedení jižně RWY 180 6,0 18 Silo betonárka Milovice 200 1,2 17 Silo ve Všejanech 035 6,5 30 Budovy sídliště Boží dar 345 1,4 45 Kostel v Milovicích 335 2,2 20 Sídliště Milovice Mladá 245 2,8 85 Vysílač Lipník 350 7, Provoz modelářů v severovýchodní části plochy SLZ. 39. Budovy na ploše SLZ - v severní a jižní části letiště se nacházejí budovy, hangáry (úly) a bývalá letištní řídící věž na sever od RWY budovy BVVP Mladá (bývalý obytný komplex armády) - středisko provozně leteckých služeb severozápadně od středu RWY 40. Prostředky pro odstranění nezpůsobilých letadel z pohybových ploch -osobní vozidlo, lano 41. Prostředky pro spojení s letadly a SLZ na stanovišti letově provozních služeb (nejde o službu AFIS) - pevné spojovací prostředky, mobilní telefon: Provozovatel: rádiové na VKV: volací znak "Milovice RÁDIO" kmitočet 125,825 MHz - vizuální: návěstní plocha světlomet (ruční) praporky 42. Radionavigační prostředky: NIL 43. Meteorologická služba: - na ploše SLZ je zřízena meteorologická stanice (pouze informační charakter) - meteorologické zprávy a předpovědi jsou vyžadovány po telefonu na čísle: LMS Praha Komořany tel MET Praha Ruzyně tel , Pro vlastní pozorování je stanoviště letově provozních služeb vybaveno přístrojem na měření tlaku vzduchu (QFF), směru a rychlosti větru a tabulkou dohledností. Tyto údaje jsou k dispozici i na webu: /meteo nebo Jde o údaje z necertifikované meteostanice Watson W-8681 umístěné 10m nad terénem plochy SLZ. 5

12 44. Náhradní letiště 6 Mladá Boleslav ELEV 237 m /778 ft/ RWY 05/23 755x100 m 16/34 900x150 m INFO 123,600 MHz GEO 0200 DIST 18 km Letiště Jičín ELEV 263 m /863 ft INFO 122,200 MHz GEO 087 DIST 36 km RWY 12/ x18m Nymburk Plocha SLZ neveřejná ELEV 186m /610 ft/ RWY 09/27 550x25 m INFO 125,825 MHz GEO 1300 DIST 12 km Letiště Kolín ELEV 282 m /925 ft/ RWY 03/21 850x100 m INFO 123,500 MHz GEO 152 DIST 33 km 6

13 Organizace a plánování letového provozu HLAVA 5 II 1. Organizace a plánování letového provozu plochy SLZ Milovice se řídí platnými státními leteckými předpisy, směrnicemi provozovatele a dalšími dokumenty upravujícími letový provoz. 2. Za organizaci letového provozu na ploše SLZ Milovice odpovídá v souladu s příslušnými předpisy a směrnicemi vedoucí leteckého provozu. Dále jmenuje své zástupce s pověřením pro stanovený rozsah pravomocí a časovou platnosti. 3. Pracovní prostory Prostor číslo 1 Stratov, Rozkoš, Šnepov S Prostor číslo 2 Jiřice, Benátská Vrutice W Prostor číslo 3 Lipník, Čachovice, Vlkava N Prostor číslo 4 Krchleby, Všechlapy E Využívání prostorů : 3.1. Pro nízké létání se doporučuje využívat prostor číslo Pro výcvik pilotů UL je vhodný prostor číslo 2 a 4. Pozor na aktivované prostory TRA 62, Využívání části prostoru, který zasahuje do MCTR Kbely nebo TMA Praha/MTMA Kbely je podmíněno souhlasem TWR Kbely na kmitočtu 120,875 a dodržením meze povolení o koordinaci letového provozu. Způsob odletu do pracovních prostorů a příletu z nich : 3.4. Odlet do pracovních prostorů se provádí tečnou k 1., 2. nebo 3. okruhové zatáčce v okruhové výšce Přílety z pracovních prostorů se provádí tečnou do 2. nebo 3. okruhové zatáčky v okruhové výšce. Přímé přiblížení je možné pouze se souhlasem stanoviště letově provozních služeb. 4. Letištní okruh: 4.1. Okruhy na ploše SLZ Milovice se provádí vždy jižně od osy RWY. Okruh RWY 27: Levý Okruh RWY 09: Pravý 4.2. Výška na okruhu pro letadla je stanovena 515 m /1690 ft AMSL Minimální výška 1. a 4. okruhové zatáčky: motorové letouny a SLZ - den 315 m /1033 ft AMSL kluzáky, motorové kluzáky - den 265 m /869 ft AMSL 5. Příletové - odletové tratě a vyčkávací prostory: Nejsou stanoveny 6. Opatření ke snížení vlivu hlučnosti na obyvatelstvo: V souladu s opatřením ke snížení hladiny hlučnosti a jeho vliv na okolí, jsou zakázány lety motorových letadel nad městy Milovice, Lysá nad Labem, Straky a Zbožíčko, a to ve výškách menších než 515 m /1690 ft AMSL. 5

14 7. Pravidla pro létání - všeobecná Lety podle pravidel VFR Povětrnostní minima pro denní lety: - přízemní a letová dohlednost minimálně 3 km - vně oblaků za viditelnosti země 6 8. Provoz kluzáků: -vzlety kluzáků nejsou povoleny bez povolení provozovatele - vzlety a přistání motorových kluzáků jsou povoleny, ale pouze ze zpevněných VPD. - při přistání a vzletu ostatních letadel z RWY 09/27 musí motorový kluzák opustit RWY nejbližším zpevněným výjezdem (neopouštět RWY do travnatého pásu) 9. Přílety a odlety letadel bez rádiového spojení Pro přílet nebo odlet letadla bez oboustranného radiového spojení, musí pilot letadla získat souhlas stanoviště letově provozních služeb Velitel letadla je povinen dodržovat dohodnuté postupy a věnovat zvýšenou pozornost ostatnímu provozu, signálům a návěstím. Provozovatel plochy SLZ Milovice požaduje oboustranné radiové spojení v celém prostoru Milovice (tj. 5,5 km od vztažného bodu plochy SLZ Milovice) toto platí až po přidělení nového kmitořčtu a zřízení služby AFIS. odlety a přílety z a do provozní zóny není požadováno radiové spojení, pouze telefonickou koordinaci s provozovatelem před vzletem. 10. Nouzové postupy Ztráta spojení: - při ztrátě spojení přeruší posádka plnění úkolu a se zvýšenou pozorností provede návrat na plochu SLZ Milovice - všechna hlášení o své poloze a činnosti podává tak jako při normálním návratu - zařadí se do okruhu v poloze průletu nad RWY ve směru přistání v okruhové výšce a zařadí se do 1. okruhové zatáčky - při letu po okruhu věnuje pilot zvýšenou pozornost ostatnímu provozu a sleduje signály a návěstí - zjistí-li služba letově provozních služeb ztrátu spojení s některým letadlem nebo SLZ, informuje ostatní letadla v prostoru letiště. Je-li to nutné, nechá zbylý provoz vyčkávat v pracovních prostorech a to až do doby vizuálního kontaktu s letadlem bez spojení, nebo po dobu nezbytně nutnou Ztráta orientace: Orientace se považuje za ztracenou, nemůže-li posádka letounu nebo SLZ určit svoji polohu s přesností potřebnou pro stanovení dalšího směru letu a splnění plánovaného úkolu. Došlo-li ke ztrátě orientace, je velitel letadla povinen: - podle poslední známé polohy, podmínek letu a vybavení letadla, zvolit metodu a způsob obnovení orientace - stanovit na mapě svou pravděpodobnou polohu a k upřesnění polohy v tomto prostoru porovnávat mapu s terénem - k obnovení orientace využít výrazných orientačních čar, silnice dálničního typu, železniční tratě a tok řeky Labe nebo výrazných orientačních bodů, jako jsou města, stožár vysílače, vodní nádrže a jiné známé objekty - ohlásit ztrátu orientace stanovišti letově provozních služeb, Letecké informační službě, nebo řízení letového provozu Praha a požádat o pomoc při obnovení orientace - vyčerpá-li posádka bezvýsledně veškeré možnosti k obnovení orientace, je velitel letadla povinen s ohledem na množství paliva, povětrnostní situaci a plánovanou dobu přistání, provést bezpečnostní přistání na vhodnou plochu 6

15 10.3. Nouzové přistání 7 Nouzové přistání letadla je přistání na letišti nebo mimo letiště, kdy v důsledku poruchy letecké techniky je další pokračování v letu nemožné. Při volbě manévru a plochy pro nouzové přistání je velitel letadla povinen učinit taková opatření, aby byla zajištěna co největší bezpečnost posádky, osob na palubě i osob třetích, bez ohledu na poškození letadla Zhoršení meteorologické situace v letištním prostoru Při náhlém zhoršení meteorologických podmínek nebo výskytu nebezpečných povětrnostních jevů je posádka povinna okamžitě ukončit plnění úkolu a provést návrat na plochu SLZ nebo odlet na náhradní letiště. Zjistí-li zhoršení meteorologických podmínek stanoviště letově provozních služeb, doporučí posádkám letadel návrat na plochu SLZ a velitelům letadel se doporučuje jeho pokyny uposlechnout. (Toto je pouze doporučení; stále platí, že pouze PIC rozhoduje o provedení letu.) Mimořádné události Dispečer letově provozních služeb a vedoucí leteckého provozu plochy SLZ Milovice postupují dle směrnice LP SLZ. Všichni, kdo se stanou svědky mimořádné události, kde dojde k zranění posádky nebo zúčasněných, či nezúčasněných osob, jsou povinni ihned poskytnout první pomoc a kontaktovat linku 155, popřípadě linku 112. HLAVA III Pořádkový řád 1. Vstup na plochu SLZ: - vstup je povolen zaměstnancům plochy SLZ, členům Air Clubu Lysá a klientům leteckých škol a leteckých provozovatelů, kontrolním orgánům, které mají pověření. Dalším osobám je vstup povolen na základě souhlasu provozovatele společnosti Mladá RP s.r.o., nebo v doprovodu všech, kteří mají na ploše SLZ Milovice uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. Návštěvníci plochy SLZ se mohou pohybovat pouze v prostorách k tomu určených. Do ostatních prostorů mohou vstupovat pouze za doprovodu provozovatele nebo jeho zástupce. Je zakázáno vstupovat do bývalých vojenských prostorů, vyjma hangárů, a to z důvodu jejich statické nestability a možného úrazu. - jakýmkoliv jiným - cizím osobám je vstup zakázán bez povolení provozovatele plochy SLZ. 2. Střežení plochy SLZ a ochrana před nezákonnými činy: 2.1. Střežení je prováděno podle bezpečnostních směrnic plochy SLZ Milovice. Při ochraně před nezákonnými činy je nutno postupovat v souladu z bezpečnostními směrnicemi. Cizím osobám vstup zakázán Všichni nájemci, kteří vstoupí na plochu SLZ severní bránou jsou povinni tuto vjezdovou bránu ihned uzavřít a zabránit tak vstupu a vjezdu nepovolaným osobám. Nedodržení bodu 2.2 je bráno jako hrubé porušení bezpečnostní směrnice. 3. Pohyb po ploše SLZ: 7

16 Pohyb vozidel je povolen pouze po pojížděcích drahách s maximální opatrností a s pravidlem, že letadlo (nebo SLZ) má vždy přednost. Doporučená rychlost pohybu všech 8 vozidel a zařízení (vyjma letadel) po letišti je 40 km/hod. Parkování je možné na vyznačeném parkovišti (kde není vyznačeno tak v prostorech, které neomezí ani neohrozí ostatní uživatele plochy SLZ). Mimo komunikace se mohou pohybovat pouze osoby a vozidla zabezpečující letecký provoz. 4. Pohyb osob po VPD je možný pouze se souhlasem provozovatele za následujících podmínek: - osoba pohybující se po letišti (VPD) pěšky nebo na kole musí mít na sobě oblečenou reflexní vestu, a to z důvodu její identifikace pro zamezení střetu s přistávajícími (pojíždějícími) SLZ nebo letouny HLAVA IV Závěrečná ustanovení 1. Letištní řád je závazný dokument pro veškerou leteckou činnost na ploše SLZ Milovice. 2. S tímto provozním řádem musí být seznámeni všichni podnájemci hangárů, členové Air Clubu Lysá, zaměstnanci plochy SLZ, žáci pilotních škol(střediska pilotního výcviku). Výjimku tvoří návštěvníci v doprovodu podnájemníků a provozovatelů leteckých činností na ploše SLZ Milovice. 3. Za aktuálnost a případné změny všech vydaných výtisků je odpovědný vedoucí leteckého provozu a provozovatel. 4. Tento provozní řád je uložen minimálně v jenom výtisku na stanovišti letově provozních služeb a každý má právo si po dohodě s provozovatelem nebo vedoucím letového provozu prostudovat jeho jednotlivá ustanovení pořizovat si poznámky a kopie. 5. Tento provozní řád plochy SLZ Milovice je chráněn autorskými právy dle zákonů České Republiky. Jeho kopírování bez souhlasu držitele autorských práv je zakázáno. 6. Schválením tohoto provozního řádu se ruší platnost předešlých verzí provozních řádů. Platnost provozního řáduplochy SLZ Milovice: dne. Podpis provozovatele plochy SLZ Milovice: Tomáš Nosek 8

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice (dále jen Řád letiště) je základní dokument určující specifikace letištního areálu a chování, pohyb a povinnosti

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 64. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0602-12-701 Spis.zn.: 11/730/0004/LKCB/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové

Více

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 LETIŠTĚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13.7. -25.7.2008 Místní propozice Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření

Více

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ HLAVA 1 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 VŠEOBECNĚ Úvodní poznámka: Předpis L 14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby pořádkové policie P r a h a Č.j. PPR-22/RPP-2004 Generální ředitelství hasičského ZS odbor IZS a výkonu služby P r a h a Č.j. PO-602/IZS-2004 Praha

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 11. Jarní pohár Jeseníků 2015 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk verze č.3 z 22.4.2015 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je

Více

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Místní propozice Strana 1 z 13 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 10. Jarní pohár Jeseníků 2014 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je pořádána v souladu se

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 MINISTERSTVO DOPRAVY PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1249/2004-220-SP/1 ze dne 8.10.2004. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN LETECKÝ PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA

Více

Mistrovství České republiky regionů 2015

Mistrovství České republiky regionů 2015 Místní propozice pro otevřené Mistrovství České republiky regionů 2015 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Odborné sportovní komise bezmotorového létání AeČR ve dnech 26.7.

Více

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky, o.s. z pověření Odborné sportovní komise AeČR pro bezmotorové létání (Plachtařské

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 DOTISK Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 28.376/01-220 ze dne 25.10.2001. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav Křivda Vydání: první, 2007

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1285/2003-220-SP/1 ze dne 5.12.2003 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15 ZKUŠEBNÍ OSNOVY pro teoretické zkoušky pilotů kluzáků (GLD) a pilotů motorových kluzáků (TMG) civilního letectví Os 15 Vydání 2005 Číslo změny: Original Strana 1 z 28 Datum: 01.01. 2005 Úvodní ustanovení

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více