Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice"

Transkript

1 Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne: Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1

2 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam zkratek Hlava I Hlava II Hlava III Hlava IV Údaje o ploše SLZ Organizace a plánování letového provozu Pořádkový řád Závěrečné ustanovení Směrnice pro výkon služby AFIS na ploše SLZ Milovice P ř í l o h y : 1. Mapa prostoru plochy SLZ 2. Mapa plochy SLZ 3. Tabulka dohledností 4. Schéma pojíždění 5. Sklony RWY 6. Souhlas k užívání plochy SLZ Milovice 7. Souhlas města Milovice 8. Bezpečnostní směrnice 9. Koordinační směrnice 10. AIC C 73/02 Letecká nehoda preventivní opatření R o z d ě l o v n í k : 1. AirKlub Lysá 2. Mladá RP s.r.o. 3. AeČR Praha 4. LAA ČR 5.Letecká škola Flycomfort 6.Městský úřad Milovice 7.PČR Milovice 2

3 Záznam o změnách: 4 změna č strana schváleno dne platnost podpis 4

4 5 Použité zkratky: AD - letiště AGL - nad úrovní země APP - přibližovací stanoviště řízení AFIS - letištní letová informační služba ARP - vztažný bod letiště ATC - řízení letového provozu /všeobecně/ CTA - řízená oblast CTR - řízený okrsek CWY - předpolí ELEV - výška bodu na povrchu země, naměřená od střední hladiny moře FIS - letová informační služba FL - letová hladina GEO - zeměpisný nebo pravý kurs H 24 - nepřetržitá denní a noční služba HO - služba je k dispozici podle potřeb provozu IFR - pravidla pro let podle přístrojů IMC - meteorologické podmínky pro let podle přístrojů INFO - informace. MIL - vojenský NDB - nesměrový maják NIL - žádný nebo nemám, co bych vám poslal O/R - na vyžádání QFE - tlak vzduchu vztažený k nadmořské výšce letiště QNH - nastavení tlakové stupnice výškoměru pro získání nadmořské výšky letadla RWY - dráha THR - práh dráhy TMA - koncová řízená oblast TWR - letištní řídící věž nebo letištní služba řízení TWY - pojezdová dráha VFR - pravidla pro let za viditelnosti VMC - meteorologické podmínky pro let za viditelnosti VPP - vzletová a přistávací plocha ATS - letové provozní služby: zahrnují informační službu / pohotovostní službu / službu řízení / oblastní WDI - větrný rukáv ft - feet / stopa / km - kilometr SE - severovýchod 0 C - teplota celsia DIST - vzdálenost GND - od země AMSL - nad střední hladinou moře LSŘLP - letištní služba řízení letového provozu /stanoviště/ ŘLP - řízení letového provozu /stanoviště/ přibližovací letištní / 5

5 6 HLAVA I Údaje o ploše SLZ 1. Všeobecná ustanovení Plocha SLZ Milovice je veřejná plocha SLZ (Plocha pro přistání a vzlet sportovních leteckých zařízení a letounů do MTOW 1500kg Statut plochy SLZ: Veřejná. 2. Popis plochy SLZ 2.1. Město / plocha SLZ Milovice nad Labem Location indicator: LKML-U 2.2. Vztažný bod plochy SLZ ARP: N50 14'10" / E014 55'20" umístěný střed RWY 27/09 3. Vzdálenost od města: 2,5 km NE od středu města Milovice 4. Nadmořská výška plochy SLZ: 199 m / 653 ft ELEV THR RWY m /653 ft/ ELEV THR RWY m /653 ft/ 5. Vztažná teplota plochy SLZ: 23,9 C udaná ČHMU 6. Magnetická deklinace: NIL 7. Převodní výška: NIL 8. Provozní doba: 1. ledna 31. listopadu 08:00 15:00 UTC, jinak na vyžádání 9. Provozovatel, podnájemce : Letecká škola Flycomfort Tomáš Nosek Bryksova 773/45 Praha 9, PSČ IC: , DIC:CZ Majitel, nájemce Mladá RP, s.r.o., se sídlem: Praha 4, Točitá 34, PSČ: jednající jednateli Ing. Lukášem Zachem a Ing. Oldřichem Fialou; IČO: , DIČ: CZ Poštovní adresa: Letiště Milovice Lipník 167, Čachovice 11. Dálnopisná adresa: NIL 11.1 Internet: Na letišti je dostupná WiFi síť 2.4GHz a 5 GHz, pro přístup kontaktujte provozovatele 12. Telefonní čísla: Provozovatel Letecká škola Flycomfort

6 13. Ubytovací možnosti: Hotely a ubytovny v Milovicích, v Lysé nad Labem Penzion Alfa Lysá nad Labem, tel.: , Ubytovna Lysá nad Labem, Švermova 792/9, Lysá nad Labem, tel.: , Stanování v prostoru letiště s možností otevřeného ohně v místech k tomu určených (Camp plochy SLZ) 14. Stravovací možnosti: Bistro na letišti (provozní doba dle provozu a počasí), Pizza 4 You, tel: (dovoz na letiště zdarma) 15. Zdravotní služba: Záchranná služba Nymburk tel.155 Nemocnice Nymburk tel LZS Praha tel :155, Použitelné dopravní prostředky: TAXI - MILOVICE NAD LABEM, Konečná 395, Milovice nad Labem 1, tel.: MHD /ČD Milovice Praha Masarykovo nádraží (www.idos.cz) Zapůjčení kola na ploše SLZ za 10,-Kč/1den 17. Zařízení pro odbavení nákladu: není k dispozici 18. Druhy paliv: Letecký benzín 100 okt: Avgas 100 LL; Automobilový benzín 95 okt: Natural 95 (dle předchozí dohody s provozovatelem) 19. Druhy olejů: SHELL 100,ELF AD 100 (dle předchozí dohody s provozovatelem) 20. Kyslík a jiné prostředky: kyslík není k dispozici 21. Zařízení pro plnění: mobilní nádrž 2x1000 litrů, elektrický čerpací agregát omezení - provozní doba O/R 22. Hangárovací prostor pro cizí letadla: omezené možnosti, pouze po předchozí domluvě s provozovatelem! 23. Opravárenské služby: NIL 24. Požární ochrana: kategorie 1 požární sbor města Mladá Boleslav /Nymburk, tel.: , ohlašovna požárů SDH Milovice, tel:

7 25. Sezónní použitelnost: celoroční, odstraňování sněhu z pohybových ploch není zajištěno 26. Místní omezení leteckého provozu - podmínky: Na ploše SLZ jsou zavedeny poplatky spojené s používáním a provozováním letiště. Tyto poplatky jsou zakotveny v provozní smlouvě mezi provozovatelem SLZ nebo letounu a provozovatelem plochy SLZ Milovice Na plošee SLZ probíhá i provoz letounů s MTOW do 1500kg, pouze za podmínek VMC ve dne v rozsahu stanoveném dle L Na východní části RWY je umístěno modelářské letiště (nájemce p.nekolný), koordinační směrnice je součástí provozního řádu, viz příloha Okruhy pouze na jih Při příletu na plochu SLZ vyžádat informace o činnosti na letišti Milovice kmitočet MHz - Milovice Rádio (Během roku 2012 dojde ke změně kmitočtu; o všech změnách budou všichni řádně informováni) Na ploše SLZ Milovice je povolen provoz SLZ a letounů, které mají platnou smlouvu o provozování (mezi nájemcem a provozovatelem) dle pravidel létání L2. Pro cizí SLZ jsou jednotlivé přílety a odlety možné po dohodě s provozovatelem plochy SLZ. (Toto omezení vyplývá z kulturně společenských akcí konaných na ploše VPD, a na základě koordinace při možných činnostech pyrotechniků Policie ČR.) Na ploše SLZ Milovice je povolen provoz letadel provádějících cvičné lety, a to zejména letounů AČR, PČR (na základě těchto cvičných letů je doporučeno, aby SLZ a letouny, které se pohybují v provozní zóně plochy SLZ Milovice, byly na poslechu na kmitočtu pro koordinaci provozu). 27. Omezení všech ostatních aktivit kromě leteckých na území plochy SLZ: - není povolena žádná jiná aktivita bez písemného souhlasu provozovatele - není povolen volný pohyb osob, vozů nebo jiných předmětů, vykazující potenciální nebezpečí pro letecký provoz bez písemného souhlasu provozovatele 28. Stanoviště pro předletové přezkoušení výškoměru a nadmořská výška APRON v severozápadní části letiště 199m/635ft 29. Meteorologické údaje : Průměrné maximální a minimální denní teploty pro každý měsíc v roce Měsíc Maximum 8,4, 17,8 21,6 20,6 25,6 28,9 30,5 31,6 20,6 23,5 12 5,6 Minimum -15,4-4,4-3,8-3,8 3,1 3,6 6,6 7,7-3,0-5,8-5, Průměrný tlak vzduchu v hektopascalech /hpa/ pro každý měsíc v roce Měsíc Tlak 998,0 989,5 998,1 987,7 993,2 988,3 991,6 992,8 989,6 991,1 987,6 992,5 8

8 9 30. Sklony ploch letiště udané v [%] - plocha letiště se svažuje směrem na západ. Průměrný sklon plochy je 0,4 % - grafické znázornění v příloze 31. Fyzikální vlastnosti pohybových ploch Fyzikální vlastnosti RWY ROZMĚRY VYHLÁŠENĚ DĚLKY ÚNOSN POVRCH OST Označení Zěmepis směr (DEG) RWY (m) CWY (m) Vzletový a přistávací pás (m) TORA (m) ASDA (m) TODA (m) LDA (m) RWY RWY x x80 100x x x x NIL NIL Beton Beton TORA délka RWY,která je vyhlášena za použitelnou a vyhovující pro rozjezd letadla při vzletu. TODA použitelná délka pro rozjezd, zvětšená o délku předpolí, jestliže je zřízeno. ASDA použitelná délka pro rozjezd, zvětšená o délku dojezdové dráhy, jestliže je zřízena. LDA délka RWY,která je vyhlášena za použitelnou a vhodnou pro dosednutí a dojezd přistávajícího letadla. DEG stupně. -pojezdové dráhy TWY- neoznačené -povrch beton únosnost NIL Poznámka: Jižně od RWY nejsou pojezdové dráhy vhodné pro pojíždění letadel a SLZ pojíždění na RWY se provádí podle schématu v příloze. 9

9 Schéma TWY: 1 0 Prostor pro plnění PHM, modelářská plocha 10

10 32. Pomůcky pro určení místa - nápis LKML-U na čelní straně hangáru Ukazatele a návěstí - návěstní plocha, umístěná u budovy letově provozních služeb (severozápad letiště) - ukazatel směru větru /větrný rukáv/ umístěný vedle návěstní plochy 34. Světelná zařízení na ploše SLZ Milovice : NIL 35. Náhradní zdroj elektrické energie: NIL 36. Označení a osvětlení překážek provedeno denní dle předpisu L Značky na provozních plochách - postranní dráhové značky ve tvaru obdélníku, bílé barvy, umístěné ve svislé rovině a pásy v horizontální rovině - prahové značky tvoří dvojice ve tvaru obdélníku, bílé barvy, umístěné ve svislé rovině a horizontální značení na prahu RWY - hranice plochy SLZ je vyznačena mezníky, červené a bílé nebo žluté barvy Jižně od RWY nejsou pojezdové dráhy vyznačeny, pojíždění letadel a SLZ se provádí podle schématu v příloze. 38. Překážky v prostorech přiblížení na přistání a vzletu: - vzletové a přibližovací roviny obou RWY 09/27 v poměru 1:30 nejsou narušeny žádnými překážkami. - překážky ve vzletovém sektoru 096 pod rovinou 1:30 Překážka Směr(o) Vzdálenost (km) Výška (m) Stromy Čističky odpadních Vod 100 0,9 20 Obec Straky Stožár v obci Zbožíčko 155 0, překážky ve vzletovém sektoru 276 pod rovinou 1:30 Překážka Směr(o) Vzdálenost (km) Výška (m) Skupina stromů u státní silnice 295 1,2 20 Stromy na okraji obce Milovice 250 1,5 40 Silo betonárky Milovice 200 1,

11 - překážky v blízkosti plochy SLZ Překážka Směr(o) Vzdálenost (km) Výška (m) Komín kotelny 350 1,0 85 Stožár v obci Zbožíčko 155 0,8 20 Stožáry vysokého vedení jižně RWY 180 6,0 18 Silo betonárka Milovice 200 1,2 17 Silo ve Všejanech 035 6,5 30 Budovy sídliště Boží dar 345 1,4 45 Kostel v Milovicích 335 2,2 20 Sídliště Milovice Mladá 245 2,8 85 Vysílač Lipník 350 7, Provoz modelářů v severovýchodní části plochy SLZ. 39. Budovy na ploše SLZ - v severní a jižní části letiště se nacházejí budovy, hangáry (úly) a bývalá letištní řídící věž na sever od RWY budovy BVVP Mladá (bývalý obytný komplex armády) - středisko provozně leteckých služeb severozápadně od středu RWY 40. Prostředky pro odstranění nezpůsobilých letadel z pohybových ploch -osobní vozidlo, lano 41. Prostředky pro spojení s letadly a SLZ na stanovišti letově provozních služeb (nejde o službu AFIS) - pevné spojovací prostředky, mobilní telefon: Provozovatel: rádiové na VKV: volací znak "Milovice RÁDIO" kmitočet 125,825 MHz - vizuální: návěstní plocha světlomet (ruční) praporky 42. Radionavigační prostředky: NIL 43. Meteorologická služba: - na ploše SLZ je zřízena meteorologická stanice (pouze informační charakter) - meteorologické zprávy a předpovědi jsou vyžadovány po telefonu na čísle: LMS Praha Komořany tel MET Praha Ruzyně tel , Pro vlastní pozorování je stanoviště letově provozních služeb vybaveno přístrojem na měření tlaku vzduchu (QFF), směru a rychlosti větru a tabulkou dohledností. Tyto údaje jsou k dispozici i na webu: /meteo nebo Jde o údaje z necertifikované meteostanice Watson W-8681 umístěné 10m nad terénem plochy SLZ. 5

12 44. Náhradní letiště 6 Mladá Boleslav ELEV 237 m /778 ft/ RWY 05/23 755x100 m 16/34 900x150 m INFO 123,600 MHz GEO 0200 DIST 18 km Letiště Jičín ELEV 263 m /863 ft INFO 122,200 MHz GEO 087 DIST 36 km RWY 12/ x18m Nymburk Plocha SLZ neveřejná ELEV 186m /610 ft/ RWY 09/27 550x25 m INFO 125,825 MHz GEO 1300 DIST 12 km Letiště Kolín ELEV 282 m /925 ft/ RWY 03/21 850x100 m INFO 123,500 MHz GEO 152 DIST 33 km 6

13 Organizace a plánování letového provozu HLAVA 5 II 1. Organizace a plánování letového provozu plochy SLZ Milovice se řídí platnými státními leteckými předpisy, směrnicemi provozovatele a dalšími dokumenty upravujícími letový provoz. 2. Za organizaci letového provozu na ploše SLZ Milovice odpovídá v souladu s příslušnými předpisy a směrnicemi vedoucí leteckého provozu. Dále jmenuje své zástupce s pověřením pro stanovený rozsah pravomocí a časovou platnosti. 3. Pracovní prostory Prostor číslo 1 Stratov, Rozkoš, Šnepov S Prostor číslo 2 Jiřice, Benátská Vrutice W Prostor číslo 3 Lipník, Čachovice, Vlkava N Prostor číslo 4 Krchleby, Všechlapy E Využívání prostorů : 3.1. Pro nízké létání se doporučuje využívat prostor číslo Pro výcvik pilotů UL je vhodný prostor číslo 2 a 4. Pozor na aktivované prostory TRA 62, Využívání části prostoru, který zasahuje do MCTR Kbely nebo TMA Praha/MTMA Kbely je podmíněno souhlasem TWR Kbely na kmitočtu 120,875 a dodržením meze povolení o koordinaci letového provozu. Způsob odletu do pracovních prostorů a příletu z nich : 3.4. Odlet do pracovních prostorů se provádí tečnou k 1., 2. nebo 3. okruhové zatáčce v okruhové výšce Přílety z pracovních prostorů se provádí tečnou do 2. nebo 3. okruhové zatáčky v okruhové výšce. Přímé přiblížení je možné pouze se souhlasem stanoviště letově provozních služeb. 4. Letištní okruh: 4.1. Okruhy na ploše SLZ Milovice se provádí vždy jižně od osy RWY. Okruh RWY 27: Levý Okruh RWY 09: Pravý 4.2. Výška na okruhu pro letadla je stanovena 515 m /1690 ft AMSL Minimální výška 1. a 4. okruhové zatáčky: motorové letouny a SLZ - den 315 m /1033 ft AMSL kluzáky, motorové kluzáky - den 265 m /869 ft AMSL 5. Příletové - odletové tratě a vyčkávací prostory: Nejsou stanoveny 6. Opatření ke snížení vlivu hlučnosti na obyvatelstvo: V souladu s opatřením ke snížení hladiny hlučnosti a jeho vliv na okolí, jsou zakázány lety motorových letadel nad městy Milovice, Lysá nad Labem, Straky a Zbožíčko, a to ve výškách menších než 515 m /1690 ft AMSL. 5

14 7. Pravidla pro létání - všeobecná Lety podle pravidel VFR Povětrnostní minima pro denní lety: - přízemní a letová dohlednost minimálně 3 km - vně oblaků za viditelnosti země 6 8. Provoz kluzáků: -vzlety kluzáků nejsou povoleny bez povolení provozovatele - vzlety a přistání motorových kluzáků jsou povoleny, ale pouze ze zpevněných VPD. - při přistání a vzletu ostatních letadel z RWY 09/27 musí motorový kluzák opustit RWY nejbližším zpevněným výjezdem (neopouštět RWY do travnatého pásu) 9. Přílety a odlety letadel bez rádiového spojení Pro přílet nebo odlet letadla bez oboustranného radiového spojení, musí pilot letadla získat souhlas stanoviště letově provozních služeb Velitel letadla je povinen dodržovat dohodnuté postupy a věnovat zvýšenou pozornost ostatnímu provozu, signálům a návěstím. Provozovatel plochy SLZ Milovice požaduje oboustranné radiové spojení v celém prostoru Milovice (tj. 5,5 km od vztažného bodu plochy SLZ Milovice) toto platí až po přidělení nového kmitořčtu a zřízení služby AFIS. odlety a přílety z a do provozní zóny není požadováno radiové spojení, pouze telefonickou koordinaci s provozovatelem před vzletem. 10. Nouzové postupy Ztráta spojení: - při ztrátě spojení přeruší posádka plnění úkolu a se zvýšenou pozorností provede návrat na plochu SLZ Milovice - všechna hlášení o své poloze a činnosti podává tak jako při normálním návratu - zařadí se do okruhu v poloze průletu nad RWY ve směru přistání v okruhové výšce a zařadí se do 1. okruhové zatáčky - při letu po okruhu věnuje pilot zvýšenou pozornost ostatnímu provozu a sleduje signály a návěstí - zjistí-li služba letově provozních služeb ztrátu spojení s některým letadlem nebo SLZ, informuje ostatní letadla v prostoru letiště. Je-li to nutné, nechá zbylý provoz vyčkávat v pracovních prostorech a to až do doby vizuálního kontaktu s letadlem bez spojení, nebo po dobu nezbytně nutnou Ztráta orientace: Orientace se považuje za ztracenou, nemůže-li posádka letounu nebo SLZ určit svoji polohu s přesností potřebnou pro stanovení dalšího směru letu a splnění plánovaného úkolu. Došlo-li ke ztrátě orientace, je velitel letadla povinen: - podle poslední známé polohy, podmínek letu a vybavení letadla, zvolit metodu a způsob obnovení orientace - stanovit na mapě svou pravděpodobnou polohu a k upřesnění polohy v tomto prostoru porovnávat mapu s terénem - k obnovení orientace využít výrazných orientačních čar, silnice dálničního typu, železniční tratě a tok řeky Labe nebo výrazných orientačních bodů, jako jsou města, stožár vysílače, vodní nádrže a jiné známé objekty - ohlásit ztrátu orientace stanovišti letově provozních služeb, Letecké informační službě, nebo řízení letového provozu Praha a požádat o pomoc při obnovení orientace - vyčerpá-li posádka bezvýsledně veškeré možnosti k obnovení orientace, je velitel letadla povinen s ohledem na množství paliva, povětrnostní situaci a plánovanou dobu přistání, provést bezpečnostní přistání na vhodnou plochu 6

15 10.3. Nouzové přistání 7 Nouzové přistání letadla je přistání na letišti nebo mimo letiště, kdy v důsledku poruchy letecké techniky je další pokračování v letu nemožné. Při volbě manévru a plochy pro nouzové přistání je velitel letadla povinen učinit taková opatření, aby byla zajištěna co největší bezpečnost posádky, osob na palubě i osob třetích, bez ohledu na poškození letadla Zhoršení meteorologické situace v letištním prostoru Při náhlém zhoršení meteorologických podmínek nebo výskytu nebezpečných povětrnostních jevů je posádka povinna okamžitě ukončit plnění úkolu a provést návrat na plochu SLZ nebo odlet na náhradní letiště. Zjistí-li zhoršení meteorologických podmínek stanoviště letově provozních služeb, doporučí posádkám letadel návrat na plochu SLZ a velitelům letadel se doporučuje jeho pokyny uposlechnout. (Toto je pouze doporučení; stále platí, že pouze PIC rozhoduje o provedení letu.) Mimořádné události Dispečer letově provozních služeb a vedoucí leteckého provozu plochy SLZ Milovice postupují dle směrnice LP SLZ. Všichni, kdo se stanou svědky mimořádné události, kde dojde k zranění posádky nebo zúčasněných, či nezúčasněných osob, jsou povinni ihned poskytnout první pomoc a kontaktovat linku 155, popřípadě linku 112. HLAVA III Pořádkový řád 1. Vstup na plochu SLZ: - vstup je povolen zaměstnancům plochy SLZ, členům Air Clubu Lysá a klientům leteckých škol a leteckých provozovatelů, kontrolním orgánům, které mají pověření. Dalším osobám je vstup povolen na základě souhlasu provozovatele společnosti Mladá RP s.r.o., nebo v doprovodu všech, kteří mají na ploše SLZ Milovice uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. Návštěvníci plochy SLZ se mohou pohybovat pouze v prostorách k tomu určených. Do ostatních prostorů mohou vstupovat pouze za doprovodu provozovatele nebo jeho zástupce. Je zakázáno vstupovat do bývalých vojenských prostorů, vyjma hangárů, a to z důvodu jejich statické nestability a možného úrazu. - jakýmkoliv jiným - cizím osobám je vstup zakázán bez povolení provozovatele plochy SLZ. 2. Střežení plochy SLZ a ochrana před nezákonnými činy: 2.1. Střežení je prováděno podle bezpečnostních směrnic plochy SLZ Milovice. Při ochraně před nezákonnými činy je nutno postupovat v souladu z bezpečnostními směrnicemi. Cizím osobám vstup zakázán Všichni nájemci, kteří vstoupí na plochu SLZ severní bránou jsou povinni tuto vjezdovou bránu ihned uzavřít a zabránit tak vstupu a vjezdu nepovolaným osobám. Nedodržení bodu 2.2 je bráno jako hrubé porušení bezpečnostní směrnice. 3. Pohyb po ploše SLZ: 7

16 Pohyb vozidel je povolen pouze po pojížděcích drahách s maximální opatrností a s pravidlem, že letadlo (nebo SLZ) má vždy přednost. Doporučená rychlost pohybu všech 8 vozidel a zařízení (vyjma letadel) po letišti je 40 km/hod. Parkování je možné na vyznačeném parkovišti (kde není vyznačeno tak v prostorech, které neomezí ani neohrozí ostatní uživatele plochy SLZ). Mimo komunikace se mohou pohybovat pouze osoby a vozidla zabezpečující letecký provoz. 4. Pohyb osob po VPD je možný pouze se souhlasem provozovatele za následujících podmínek: - osoba pohybující se po letišti (VPD) pěšky nebo na kole musí mít na sobě oblečenou reflexní vestu, a to z důvodu její identifikace pro zamezení střetu s přistávajícími (pojíždějícími) SLZ nebo letouny HLAVA IV Závěrečná ustanovení 1. Letištní řád je závazný dokument pro veškerou leteckou činnost na ploše SLZ Milovice. 2. S tímto provozním řádem musí být seznámeni všichni podnájemci hangárů, členové Air Clubu Lysá, zaměstnanci plochy SLZ, žáci pilotních škol(střediska pilotního výcviku). Výjimku tvoří návštěvníci v doprovodu podnájemníků a provozovatelů leteckých činností na ploše SLZ Milovice. 3. Za aktuálnost a případné změny všech vydaných výtisků je odpovědný vedoucí leteckého provozu a provozovatel. 4. Tento provozní řád je uložen minimálně v jenom výtisku na stanovišti letově provozních služeb a každý má právo si po dohodě s provozovatelem nebo vedoucím letového provozu prostudovat jeho jednotlivá ustanovení pořizovat si poznámky a kopie. 5. Tento provozní řád plochy SLZ Milovice je chráněn autorskými právy dle zákonů České Republiky. Jeho kopírování bez souhlasu držitele autorských práv je zakázáno. 6. Schválením tohoto provozního řádu se ruší platnost předešlých verzí provozních řádů. Platnost provozního řáduplochy SLZ Milovice: dne. Podpis provozovatele plochy SLZ Milovice: Tomáš Nosek 8

1 Výtisk číslo: LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ PROSTĚJOV Schváleno: V Praze dne:...2005... ÚCL Praha O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam zkratek Hlava I Hlava II Hlava III Hlava IV Údaje o letišti Organizace a

Více

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. LETIŠTNÍ LETIŠTĚ ČESKÉ ŘÁD BUDĚJOVICE LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda představenstva V Praze dne:..

Více

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Letištní řád - LKCS 1.5. 2009 0.1 Zkratky použité v Letištním řádu ACC Oblastní středisko

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE Aeroklub Prostějov - Stichovice Šafaříkova 5 Prostějov PSČ 796 01 LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE V Prostějově dne. Václav Rozehnal předseda aeroklubu Aeroklub Prostějov Stichovice V Praze dne:... Ing.

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne ,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne , Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Zdeněk Ježek Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav LR Strana 1 (celkem 20) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 AK Ml. Boleslav

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ Medlánky

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ Medlánky LETIŠTĚ Medlánky VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j./Ref.No.: 10/07 Datum: Date: Schválil:...... Ing. Ivan Filakovský člen Rady Ak Medlánky Předseda Ak Medlánky Approved by: Ing. Ivan Filakovský Aeroclub

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LKLN VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ. V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o.

LETIŠTNÍ ŘÁD LKLN VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ. V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o. LETIŠTNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ LKLN Za provozovatele: Schvaluji: V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o. (razítko, podpis) za ÚCL ČR (razítko,

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

ROZDĚLOVNÍK... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 HLAVA 1 ÚDAJE O LETIŠTI... 6

ROZDĚLOVNÍK... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 HLAVA 1 ÚDAJE O LETIŠTI... 6 ROZDĚLOVNÍK... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 HLAVA 1 ÚDAJE O LETIŠTI... 6 HLAVA 2 ORGANIZACE LETECKÉHO PROVOZU...11 2.1 ORGANIZACE LETECKÉHO PROVOZU...11 2.2 PROVÁDĚNÍ LETŮ VFR / DEN...11

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

Příloha č.1 Mapa zóny AFIS letiště s pracovními prostory a se sousedními zónami AFIS (měř.:1:100 000)

Příloha č.1 Mapa zóny AFIS letiště s pracovními prostory a se sousedními zónami AFIS (měř.:1:100 000) Příloha č.1 Mapa zóny AFIS letiště s pracovními prostory a se sousedními zónami AFIS (měř.:1:100 000) Příloha č.2 Mapa s vyznačenim zóny AFIS a hranice (území) letiště (měř. 1:50000) Příloha č.3 Mapa se

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Tanvaldská 345, 463 11 Liberec XXX provozovatel veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště L E T I Š T N Í Ř Á D Letiště Mnichovo Hradiště Schvaluji :... dne:. za provozovatele Ing. Ladislav Rasl

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 V Mladé Boleslavi dne 1. června 2016 Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 (Informace a závazné pokyny LŘ pro provedení 11. Dobového leteckého dne)

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí

Více

4. Pravidla létání. Pavel Kovář

4. Pravidla létání. Pavel Kovář 4. Pravidla létání Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Pravidla létání Definovány v ANNEX 2 Závazná bez výjimky pro letadla signatářských států ICAO Platí nad pevninou a nad volným mořem Za dodržování je odpovědný

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 439/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací

Více

DODATEK P PŘEDPIS L 15

DODATEK P PŘEDPIS L 15 DODATEK P PŘEDPIS L 15 1. Zkratky DODATEK P - OBSAH LETECKÉ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY ČESKÉ REPUBLIKY AIC Letecký informační oběžník AIP Letecká informační příručka AIRAC Regulovaný systém řízení leteckých informací

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík SLNS BRNO Školení pilotů 2011 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2012 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Bell 427 OK-

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 79/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla L 200 poznávací značky

Více

Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Přerov LKPO Schválil Vydal Nabývá účinnosti Jméno Funkce Datum Podpis Linda Tamchynová Odpovědná osoba letiště Přerov 16.4.2015

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 110/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn.

Více

Letištní řád. veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště. Přerov LKPO

Letištní řád. veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště. Přerov LKPO Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Přerov LKPO Schválil Vydal Nabývá účinnosti Jméno Funkce Datum Podpis Linda Tamchynová Odpovědná osoba letiště Přerov 16.4.2015

Více

Školení pilotů Jaroslav Vašík ŘLP Brno

Školení pilotů Jaroslav Vašík ŘLP Brno Školení pilotů 5.3.2016 Jaroslav Vašík ŘLP Brno 0 FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru 1 Třída C VFR/IFR Vis 5 km/ nad FL100 8km ŘLP Ano VFR/IFR FPL Ano VFR/IFR SSR ano VFR/IFR Rozdělení tříd vzdušných prostorů

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:139/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadel L 200 / PA

Více

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2014 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-11-175 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla TST-10 M Atlas v místě předpolí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 135/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 135/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení stanoveného

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 OCT 16 (1) BRNO/Tuřany VFR-AD-LKTB-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Koordinace výcvikových letů 1.1.1 Lety mezi východem a západem slunce (denní): Bezprostředně před zahájením

Více

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L-200D MORAVA letiště BRNO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ -11-469 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla TST-10 M Atlas v místě předpolí

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Srpen 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Srpen 2009 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-96 Výtisk č.4 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu AN-2 poznávací značky OK JID

Více

Znění ze dne: LA 1 ÚVOD str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 3

Znění ze dne: LA 1 ÚVOD str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 3 Znění ze dne: LA 1 ÚVOD str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 3 Plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení Na základě pověření

Více

Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Praha Letňany

Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Praha Letňany Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Praha Letňany LKLT Jméno Funkce Datum vydání Podpis Vydal: Petr Kříž Ředitel 3.6.2016 Nabývá účinnosti Dne 3.7.2016 Č.j. LKLT-LŘ-03062016

Více

3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti. Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže.

3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti. Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže. HLAVA 3 PŘEDPIS L 2 3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže. ČR: Tabulka 3-1 (viz 4.1) Třída vzdušného

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 04 FEB 16 (1) Vzdušný prostor -ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

Druh dokumentu: Směrnice. Číslo: LKLT-LEŘ Stránka 1 z 35 Číslo výtisku / počet výtisků 1 / 1

Druh dokumentu: Směrnice. Číslo: LKLT-LEŘ Stránka 1 z 35 Číslo výtisku / počet výtisků 1 / 1 Stránka 1 z 35 1 Stránka 2 z 35 Seznámení s dokumentem Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s dokumentem LEŘ LKLT a jeho obsahu rozumím. Seznámení s dokumentem: Jméno a příjmení Identifikace (č. OP/č. IDC)

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0600-12-701 Spis.zn.: 11/730/0016/LKKL/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-10-510 Výtisk č.6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu nedovoleného vjezdu na aktivní RWY 13 letounem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 16 332 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-080 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 103/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK -

Více

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 5. Vzdušný prostor Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 Rozdělení vzdušného prostoru Členění Letové oblasti - řídí ACC Koncové řízené oblasti řídí APP Řízené okrsky, okrsky

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 08 DEC 16 (2) Karlovy Vary VFR-AD-LKKV-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Piloti letadel o MTOM nad 5700 kg ve dne a všech letadel v noci jsou povinni využít pro vzlet celou délku

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2011 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte)

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte) STRANA 1 Datum odevzdání testu :. přezkušovaného:. PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ ZE ZNALOSTÍ LETOVÝCH A TECHNICKÝCH PŘÍRUČEK, TEORIE, METODIKY LÉTÁNÍ A LETECKÝCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2016. Otázky jsou pro všechny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Únor 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Únor 2014 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-13-570 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčiny vážného incidentu letounů Cirrus SR22, pozn. značky OK-TTP a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-064 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK-

Více

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař , 100 02 Praha 10 Hostivař Soubor zkušebních otázek pro teoretické zkoušky pilotů a instruktorů aerodynamicky řízených ultralehkých letounů PŘEDMĚT 1 Vyberte správný Q kód pro tlak indikující nadmořskou

Více

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 151/04/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letadla Z 37 A poznávací značky

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku typu Nimbus 2 M, poznávací

Více

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1 Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 ZL 1 Výklad pravidel létání pro provoz padákových a závěsných kluzáků Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:153/06/ZZ Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 399/06/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti

Více

Regionální letiště Přerov, a.s. Tř. Kosmonautů Olomouc tel:

Regionální letiště Přerov, a.s. Tř. Kosmonautů Olomouc tel: Magistrát města Přerova Ing. Jiří Lajtoch, primátor Bratrská 34 750 11 Přerov Věc: Odpověď na dopis Stanovisko k provoznímu příspěvku společnosti Vážený pane primátore, na základě Vámi zaslaného Stanoviska

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 17/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA-44-180 letiště

Více

DEN LETIŠTĚ PŘEROV 16. července 2016

DEN LETIŠTĚ PŘEROV 16. července 2016 LETOVÝ ŘÁD DEN LETIŠTĚ PŘEROV 16. července 2016 Obsah 1. Všeobecně 2. Místo konání, termín 3. Přílety - odlety 4. Letová zóna pro ukázky 5. Letová situace, osa ukázek, prostor pro diváky 6. Prostory pro

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO PROSTORU LK P5, ZE DNE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO PROSTORU LK P5, ZE DNE ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 30/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 148/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA II Praha 24.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 148/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA II Praha 24. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 148/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 30 APR 15 (1) BRNO/Tuřany VFR-AD-LKTB-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Koordinace výcvikových letů 1.1.1 Lety mezi východem a západem slunce (denní): Bezprostředně před zahájením

Více

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 112/06/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu vysazení motoru na letadle Z 37A poznávací

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:430/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze dne 15.9.2004 o odborném zjišťování příčin incidentu letadla

Více

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání Letecké předpisy Pravidla létání 1. Definice dohlednosti zní a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, daná meteorologickými

Více

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011 Místní propozice pro Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 10.7.

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0026/LKHN/03/14 Č. j.: 6625-13-701 V Praze dne: 7. 3. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 040/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha

Více

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin pozemní nehody ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT

Více

Provozní řád. Druh normy. Číslo normy. A 1. vydání AI Razítko vydavatele Vydavatel Jméno/funkce/podpis Jméno/funkce/podpis

Provozní řád. Druh normy. Číslo normy. A 1. vydání AI Razítko vydavatele Vydavatel Jméno/funkce/podpis Jméno/funkce/podpis . Strana: Stran: 1 19 Norma je duševním majetkem společnosti Aircraft Industries, a.s. Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, Česká republika IČO: 27174841 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 326/07/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 124/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172 S, pozn. zn. OK COK na LKPR dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 124/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172 S, pozn. zn. OK COK na LKPR dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 124/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172 S, pozn. zn. OK COK

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 275/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 57/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava

Více

www.pilotni-akademie.cz CENÍK AKADEMIE

www.pilotni-akademie.cz CENÍK AKADEMIE CENÍK AKADEMIE 2013 str. 01 Výcvik pilota ul - pilotní akademie klifiair WT9 DYNAMIC SIRIUS TL-3000 VLASTNÍ LETOUN 46.000,- Kč 54.000,- Kč 1 základní hodina s instruktorem 2.250,- Kč základní hodina s

Více

Frekvence. Poloha letiště: N E Nadmořská výška: 1247ft/380m

Frekvence. Poloha letiště: N E Nadmořská výška: 1247ft/380m LKPR Praha Ruzyně CZADIR (Michal Vorel) Letiště Praha, a. s., je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice a největšího mezi novými členskými státy EU. Za rok 2008 získalo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 464/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 464/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 464/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu - nedodržení koordinačního dohovoru

Více

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-02-2010 DOPRAVNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK)

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-02-2010 DOPRAVNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK) Stránka 1 z 18 Číslo výtisku / počet výtisků: 1/1 DOPRAVNÍ ŘÁD Letiště Hradec Králové (LKHK) Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval Farkaš VSP ATM 23.12.2013 Pro QMS uvolnil Kvítek MK, MB 23.12.2013 Schválil

Více