Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice"

Transkript

1 Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne: Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1

2 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam zkratek Hlava I Hlava II Hlava III Hlava IV Údaje o ploše SLZ Organizace a plánování letového provozu Pořádkový řád Závěrečné ustanovení Směrnice pro výkon služby AFIS na ploše SLZ Milovice P ř í l o h y : 1. Mapa prostoru plochy SLZ 2. Mapa plochy SLZ 3. Tabulka dohledností 4. Schéma pojíždění 5. Sklony RWY 6. Souhlas k užívání plochy SLZ Milovice 7. Souhlas města Milovice 8. Bezpečnostní směrnice 9. Koordinační směrnice 10. AIC C 73/02 Letecká nehoda preventivní opatření R o z d ě l o v n í k : 1. AirKlub Lysá 2. Mladá RP s.r.o. 3. AeČR Praha 4. LAA ČR 5.Letecká škola Flycomfort 6.Městský úřad Milovice 7.PČR Milovice 2

3 Záznam o změnách: 4 změna č strana schváleno dne platnost podpis 4

4 5 Použité zkratky: AD - letiště AGL - nad úrovní země APP - přibližovací stanoviště řízení AFIS - letištní letová informační služba ARP - vztažný bod letiště ATC - řízení letového provozu /všeobecně/ CTA - řízená oblast CTR - řízený okrsek CWY - předpolí ELEV - výška bodu na povrchu země, naměřená od střední hladiny moře FIS - letová informační služba FL - letová hladina GEO - zeměpisný nebo pravý kurs H 24 - nepřetržitá denní a noční služba HO - služba je k dispozici podle potřeb provozu IFR - pravidla pro let podle přístrojů IMC - meteorologické podmínky pro let podle přístrojů INFO - informace. MIL - vojenský NDB - nesměrový maják NIL - žádný nebo nemám, co bych vám poslal O/R - na vyžádání QFE - tlak vzduchu vztažený k nadmořské výšce letiště QNH - nastavení tlakové stupnice výškoměru pro získání nadmořské výšky letadla RWY - dráha THR - práh dráhy TMA - koncová řízená oblast TWR - letištní řídící věž nebo letištní služba řízení TWY - pojezdová dráha VFR - pravidla pro let za viditelnosti VMC - meteorologické podmínky pro let za viditelnosti VPP - vzletová a přistávací plocha ATS - letové provozní služby: zahrnují informační službu / pohotovostní službu / službu řízení / oblastní WDI - větrný rukáv ft - feet / stopa / km - kilometr SE - severovýchod 0 C - teplota celsia DIST - vzdálenost GND - od země AMSL - nad střední hladinou moře LSŘLP - letištní služba řízení letového provozu /stanoviště/ ŘLP - řízení letového provozu /stanoviště/ přibližovací letištní / 5

5 6 HLAVA I Údaje o ploše SLZ 1. Všeobecná ustanovení Plocha SLZ Milovice je veřejná plocha SLZ (Plocha pro přistání a vzlet sportovních leteckých zařízení a letounů do MTOW 1500kg Statut plochy SLZ: Veřejná. 2. Popis plochy SLZ 2.1. Město / plocha SLZ Milovice nad Labem Location indicator: LKML-U 2.2. Vztažný bod plochy SLZ ARP: N50 14'10" / E014 55'20" umístěný střed RWY 27/09 3. Vzdálenost od města: 2,5 km NE od středu města Milovice 4. Nadmořská výška plochy SLZ: 199 m / 653 ft ELEV THR RWY m /653 ft/ ELEV THR RWY m /653 ft/ 5. Vztažná teplota plochy SLZ: 23,9 C udaná ČHMU 6. Magnetická deklinace: NIL 7. Převodní výška: NIL 8. Provozní doba: 1. ledna 31. listopadu 08:00 15:00 UTC, jinak na vyžádání 9. Provozovatel, podnájemce : Letecká škola Flycomfort Tomáš Nosek Bryksova 773/45 Praha 9, PSČ IC: , DIC:CZ Majitel, nájemce Mladá RP, s.r.o., se sídlem: Praha 4, Točitá 34, PSČ: jednající jednateli Ing. Lukášem Zachem a Ing. Oldřichem Fialou; IČO: , DIČ: CZ Poštovní adresa: Letiště Milovice Lipník 167, Čachovice 11. Dálnopisná adresa: NIL 11.1 Internet: Na letišti je dostupná WiFi síť 2.4GHz a 5 GHz, pro přístup kontaktujte provozovatele 12. Telefonní čísla: Provozovatel Letecká škola Flycomfort

6 13. Ubytovací možnosti: Hotely a ubytovny v Milovicích, v Lysé nad Labem Penzion Alfa Lysá nad Labem, tel.: , Ubytovna Lysá nad Labem, Švermova 792/9, Lysá nad Labem, tel.: , Stanování v prostoru letiště s možností otevřeného ohně v místech k tomu určených (Camp plochy SLZ) 14. Stravovací možnosti: Bistro na letišti (provozní doba dle provozu a počasí), Pizza 4 You, tel: (dovoz na letiště zdarma) 15. Zdravotní služba: Záchranná služba Nymburk tel.155 Nemocnice Nymburk tel LZS Praha tel :155, Použitelné dopravní prostředky: TAXI - MILOVICE NAD LABEM, Konečná 395, Milovice nad Labem 1, tel.: MHD /ČD Milovice Praha Masarykovo nádraží (www.idos.cz) Zapůjčení kola na ploše SLZ za 10,-Kč/1den 17. Zařízení pro odbavení nákladu: není k dispozici 18. Druhy paliv: Letecký benzín 100 okt: Avgas 100 LL; Automobilový benzín 95 okt: Natural 95 (dle předchozí dohody s provozovatelem) 19. Druhy olejů: SHELL 100,ELF AD 100 (dle předchozí dohody s provozovatelem) 20. Kyslík a jiné prostředky: kyslík není k dispozici 21. Zařízení pro plnění: mobilní nádrž 2x1000 litrů, elektrický čerpací agregát omezení - provozní doba O/R 22. Hangárovací prostor pro cizí letadla: omezené možnosti, pouze po předchozí domluvě s provozovatelem! 23. Opravárenské služby: NIL 24. Požární ochrana: kategorie 1 požární sbor města Mladá Boleslav /Nymburk, tel.: , ohlašovna požárů SDH Milovice, tel:

7 25. Sezónní použitelnost: celoroční, odstraňování sněhu z pohybových ploch není zajištěno 26. Místní omezení leteckého provozu - podmínky: Na ploše SLZ jsou zavedeny poplatky spojené s používáním a provozováním letiště. Tyto poplatky jsou zakotveny v provozní smlouvě mezi provozovatelem SLZ nebo letounu a provozovatelem plochy SLZ Milovice Na plošee SLZ probíhá i provoz letounů s MTOW do 1500kg, pouze za podmínek VMC ve dne v rozsahu stanoveném dle L Na východní části RWY je umístěno modelářské letiště (nájemce p.nekolný), koordinační směrnice je součástí provozního řádu, viz příloha Okruhy pouze na jih Při příletu na plochu SLZ vyžádat informace o činnosti na letišti Milovice kmitočet MHz - Milovice Rádio (Během roku 2012 dojde ke změně kmitočtu; o všech změnách budou všichni řádně informováni) Na ploše SLZ Milovice je povolen provoz SLZ a letounů, které mají platnou smlouvu o provozování (mezi nájemcem a provozovatelem) dle pravidel létání L2. Pro cizí SLZ jsou jednotlivé přílety a odlety možné po dohodě s provozovatelem plochy SLZ. (Toto omezení vyplývá z kulturně společenských akcí konaných na ploše VPD, a na základě koordinace při možných činnostech pyrotechniků Policie ČR.) Na ploše SLZ Milovice je povolen provoz letadel provádějících cvičné lety, a to zejména letounů AČR, PČR (na základě těchto cvičných letů je doporučeno, aby SLZ a letouny, které se pohybují v provozní zóně plochy SLZ Milovice, byly na poslechu na kmitočtu pro koordinaci provozu). 27. Omezení všech ostatních aktivit kromě leteckých na území plochy SLZ: - není povolena žádná jiná aktivita bez písemného souhlasu provozovatele - není povolen volný pohyb osob, vozů nebo jiných předmětů, vykazující potenciální nebezpečí pro letecký provoz bez písemného souhlasu provozovatele 28. Stanoviště pro předletové přezkoušení výškoměru a nadmořská výška APRON v severozápadní části letiště 199m/635ft 29. Meteorologické údaje : Průměrné maximální a minimální denní teploty pro každý měsíc v roce Měsíc Maximum 8,4, 17,8 21,6 20,6 25,6 28,9 30,5 31,6 20,6 23,5 12 5,6 Minimum -15,4-4,4-3,8-3,8 3,1 3,6 6,6 7,7-3,0-5,8-5, Průměrný tlak vzduchu v hektopascalech /hpa/ pro každý měsíc v roce Měsíc Tlak 998,0 989,5 998,1 987,7 993,2 988,3 991,6 992,8 989,6 991,1 987,6 992,5 8

8 9 30. Sklony ploch letiště udané v [%] - plocha letiště se svažuje směrem na západ. Průměrný sklon plochy je 0,4 % - grafické znázornění v příloze 31. Fyzikální vlastnosti pohybových ploch Fyzikální vlastnosti RWY ROZMĚRY VYHLÁŠENĚ DĚLKY ÚNOSN POVRCH OST Označení Zěmepis směr (DEG) RWY (m) CWY (m) Vzletový a přistávací pás (m) TORA (m) ASDA (m) TODA (m) LDA (m) RWY RWY x x80 100x x x x NIL NIL Beton Beton TORA délka RWY,která je vyhlášena za použitelnou a vyhovující pro rozjezd letadla při vzletu. TODA použitelná délka pro rozjezd, zvětšená o délku předpolí, jestliže je zřízeno. ASDA použitelná délka pro rozjezd, zvětšená o délku dojezdové dráhy, jestliže je zřízena. LDA délka RWY,která je vyhlášena za použitelnou a vhodnou pro dosednutí a dojezd přistávajícího letadla. DEG stupně. -pojezdové dráhy TWY- neoznačené -povrch beton únosnost NIL Poznámka: Jižně od RWY nejsou pojezdové dráhy vhodné pro pojíždění letadel a SLZ pojíždění na RWY se provádí podle schématu v příloze. 9

9 Schéma TWY: 1 0 Prostor pro plnění PHM, modelářská plocha 10

10 32. Pomůcky pro určení místa - nápis LKML-U na čelní straně hangáru Ukazatele a návěstí - návěstní plocha, umístěná u budovy letově provozních služeb (severozápad letiště) - ukazatel směru větru /větrný rukáv/ umístěný vedle návěstní plochy 34. Světelná zařízení na ploše SLZ Milovice : NIL 35. Náhradní zdroj elektrické energie: NIL 36. Označení a osvětlení překážek provedeno denní dle předpisu L Značky na provozních plochách - postranní dráhové značky ve tvaru obdélníku, bílé barvy, umístěné ve svislé rovině a pásy v horizontální rovině - prahové značky tvoří dvojice ve tvaru obdélníku, bílé barvy, umístěné ve svislé rovině a horizontální značení na prahu RWY - hranice plochy SLZ je vyznačena mezníky, červené a bílé nebo žluté barvy Jižně od RWY nejsou pojezdové dráhy vyznačeny, pojíždění letadel a SLZ se provádí podle schématu v příloze. 38. Překážky v prostorech přiblížení na přistání a vzletu: - vzletové a přibližovací roviny obou RWY 09/27 v poměru 1:30 nejsou narušeny žádnými překážkami. - překážky ve vzletovém sektoru 096 pod rovinou 1:30 Překážka Směr(o) Vzdálenost (km) Výška (m) Stromy Čističky odpadních Vod 100 0,9 20 Obec Straky Stožár v obci Zbožíčko 155 0, překážky ve vzletovém sektoru 276 pod rovinou 1:30 Překážka Směr(o) Vzdálenost (km) Výška (m) Skupina stromů u státní silnice 295 1,2 20 Stromy na okraji obce Milovice 250 1,5 40 Silo betonárky Milovice 200 1,

11 - překážky v blízkosti plochy SLZ Překážka Směr(o) Vzdálenost (km) Výška (m) Komín kotelny 350 1,0 85 Stožár v obci Zbožíčko 155 0,8 20 Stožáry vysokého vedení jižně RWY 180 6,0 18 Silo betonárka Milovice 200 1,2 17 Silo ve Všejanech 035 6,5 30 Budovy sídliště Boží dar 345 1,4 45 Kostel v Milovicích 335 2,2 20 Sídliště Milovice Mladá 245 2,8 85 Vysílač Lipník 350 7, Provoz modelářů v severovýchodní části plochy SLZ. 39. Budovy na ploše SLZ - v severní a jižní části letiště se nacházejí budovy, hangáry (úly) a bývalá letištní řídící věž na sever od RWY budovy BVVP Mladá (bývalý obytný komplex armády) - středisko provozně leteckých služeb severozápadně od středu RWY 40. Prostředky pro odstranění nezpůsobilých letadel z pohybových ploch -osobní vozidlo, lano 41. Prostředky pro spojení s letadly a SLZ na stanovišti letově provozních služeb (nejde o službu AFIS) - pevné spojovací prostředky, mobilní telefon: Provozovatel: rádiové na VKV: volací znak "Milovice RÁDIO" kmitočet 125,825 MHz - vizuální: návěstní plocha světlomet (ruční) praporky 42. Radionavigační prostředky: NIL 43. Meteorologická služba: - na ploše SLZ je zřízena meteorologická stanice (pouze informační charakter) - meteorologické zprávy a předpovědi jsou vyžadovány po telefonu na čísle: LMS Praha Komořany tel MET Praha Ruzyně tel , Pro vlastní pozorování je stanoviště letově provozních služeb vybaveno přístrojem na měření tlaku vzduchu (QFF), směru a rychlosti větru a tabulkou dohledností. Tyto údaje jsou k dispozici i na webu: /meteo nebo Jde o údaje z necertifikované meteostanice Watson W-8681 umístěné 10m nad terénem plochy SLZ. 5

12 44. Náhradní letiště 6 Mladá Boleslav ELEV 237 m /778 ft/ RWY 05/23 755x100 m 16/34 900x150 m INFO 123,600 MHz GEO 0200 DIST 18 km Letiště Jičín ELEV 263 m /863 ft INFO 122,200 MHz GEO 087 DIST 36 km RWY 12/ x18m Nymburk Plocha SLZ neveřejná ELEV 186m /610 ft/ RWY 09/27 550x25 m INFO 125,825 MHz GEO 1300 DIST 12 km Letiště Kolín ELEV 282 m /925 ft/ RWY 03/21 850x100 m INFO 123,500 MHz GEO 152 DIST 33 km 6

13 Organizace a plánování letového provozu HLAVA 5 II 1. Organizace a plánování letového provozu plochy SLZ Milovice se řídí platnými státními leteckými předpisy, směrnicemi provozovatele a dalšími dokumenty upravujícími letový provoz. 2. Za organizaci letového provozu na ploše SLZ Milovice odpovídá v souladu s příslušnými předpisy a směrnicemi vedoucí leteckého provozu. Dále jmenuje své zástupce s pověřením pro stanovený rozsah pravomocí a časovou platnosti. 3. Pracovní prostory Prostor číslo 1 Stratov, Rozkoš, Šnepov S Prostor číslo 2 Jiřice, Benátská Vrutice W Prostor číslo 3 Lipník, Čachovice, Vlkava N Prostor číslo 4 Krchleby, Všechlapy E Využívání prostorů : 3.1. Pro nízké létání se doporučuje využívat prostor číslo Pro výcvik pilotů UL je vhodný prostor číslo 2 a 4. Pozor na aktivované prostory TRA 62, Využívání části prostoru, který zasahuje do MCTR Kbely nebo TMA Praha/MTMA Kbely je podmíněno souhlasem TWR Kbely na kmitočtu 120,875 a dodržením meze povolení o koordinaci letového provozu. Způsob odletu do pracovních prostorů a příletu z nich : 3.4. Odlet do pracovních prostorů se provádí tečnou k 1., 2. nebo 3. okruhové zatáčce v okruhové výšce Přílety z pracovních prostorů se provádí tečnou do 2. nebo 3. okruhové zatáčky v okruhové výšce. Přímé přiblížení je možné pouze se souhlasem stanoviště letově provozních služeb. 4. Letištní okruh: 4.1. Okruhy na ploše SLZ Milovice se provádí vždy jižně od osy RWY. Okruh RWY 27: Levý Okruh RWY 09: Pravý 4.2. Výška na okruhu pro letadla je stanovena 515 m /1690 ft AMSL Minimální výška 1. a 4. okruhové zatáčky: motorové letouny a SLZ - den 315 m /1033 ft AMSL kluzáky, motorové kluzáky - den 265 m /869 ft AMSL 5. Příletové - odletové tratě a vyčkávací prostory: Nejsou stanoveny 6. Opatření ke snížení vlivu hlučnosti na obyvatelstvo: V souladu s opatřením ke snížení hladiny hlučnosti a jeho vliv na okolí, jsou zakázány lety motorových letadel nad městy Milovice, Lysá nad Labem, Straky a Zbožíčko, a to ve výškách menších než 515 m /1690 ft AMSL. 5

14 7. Pravidla pro létání - všeobecná Lety podle pravidel VFR Povětrnostní minima pro denní lety: - přízemní a letová dohlednost minimálně 3 km - vně oblaků za viditelnosti země 6 8. Provoz kluzáků: -vzlety kluzáků nejsou povoleny bez povolení provozovatele - vzlety a přistání motorových kluzáků jsou povoleny, ale pouze ze zpevněných VPD. - při přistání a vzletu ostatních letadel z RWY 09/27 musí motorový kluzák opustit RWY nejbližším zpevněným výjezdem (neopouštět RWY do travnatého pásu) 9. Přílety a odlety letadel bez rádiového spojení Pro přílet nebo odlet letadla bez oboustranného radiového spojení, musí pilot letadla získat souhlas stanoviště letově provozních služeb Velitel letadla je povinen dodržovat dohodnuté postupy a věnovat zvýšenou pozornost ostatnímu provozu, signálům a návěstím. Provozovatel plochy SLZ Milovice požaduje oboustranné radiové spojení v celém prostoru Milovice (tj. 5,5 km od vztažného bodu plochy SLZ Milovice) toto platí až po přidělení nového kmitořčtu a zřízení služby AFIS. odlety a přílety z a do provozní zóny není požadováno radiové spojení, pouze telefonickou koordinaci s provozovatelem před vzletem. 10. Nouzové postupy Ztráta spojení: - při ztrátě spojení přeruší posádka plnění úkolu a se zvýšenou pozorností provede návrat na plochu SLZ Milovice - všechna hlášení o své poloze a činnosti podává tak jako při normálním návratu - zařadí se do okruhu v poloze průletu nad RWY ve směru přistání v okruhové výšce a zařadí se do 1. okruhové zatáčky - při letu po okruhu věnuje pilot zvýšenou pozornost ostatnímu provozu a sleduje signály a návěstí - zjistí-li služba letově provozních služeb ztrátu spojení s některým letadlem nebo SLZ, informuje ostatní letadla v prostoru letiště. Je-li to nutné, nechá zbylý provoz vyčkávat v pracovních prostorech a to až do doby vizuálního kontaktu s letadlem bez spojení, nebo po dobu nezbytně nutnou Ztráta orientace: Orientace se považuje za ztracenou, nemůže-li posádka letounu nebo SLZ určit svoji polohu s přesností potřebnou pro stanovení dalšího směru letu a splnění plánovaného úkolu. Došlo-li ke ztrátě orientace, je velitel letadla povinen: - podle poslední známé polohy, podmínek letu a vybavení letadla, zvolit metodu a způsob obnovení orientace - stanovit na mapě svou pravděpodobnou polohu a k upřesnění polohy v tomto prostoru porovnávat mapu s terénem - k obnovení orientace využít výrazných orientačních čar, silnice dálničního typu, železniční tratě a tok řeky Labe nebo výrazných orientačních bodů, jako jsou města, stožár vysílače, vodní nádrže a jiné známé objekty - ohlásit ztrátu orientace stanovišti letově provozních služeb, Letecké informační službě, nebo řízení letového provozu Praha a požádat o pomoc při obnovení orientace - vyčerpá-li posádka bezvýsledně veškeré možnosti k obnovení orientace, je velitel letadla povinen s ohledem na množství paliva, povětrnostní situaci a plánovanou dobu přistání, provést bezpečnostní přistání na vhodnou plochu 6

15 10.3. Nouzové přistání 7 Nouzové přistání letadla je přistání na letišti nebo mimo letiště, kdy v důsledku poruchy letecké techniky je další pokračování v letu nemožné. Při volbě manévru a plochy pro nouzové přistání je velitel letadla povinen učinit taková opatření, aby byla zajištěna co největší bezpečnost posádky, osob na palubě i osob třetích, bez ohledu na poškození letadla Zhoršení meteorologické situace v letištním prostoru Při náhlém zhoršení meteorologických podmínek nebo výskytu nebezpečných povětrnostních jevů je posádka povinna okamžitě ukončit plnění úkolu a provést návrat na plochu SLZ nebo odlet na náhradní letiště. Zjistí-li zhoršení meteorologických podmínek stanoviště letově provozních služeb, doporučí posádkám letadel návrat na plochu SLZ a velitelům letadel se doporučuje jeho pokyny uposlechnout. (Toto je pouze doporučení; stále platí, že pouze PIC rozhoduje o provedení letu.) Mimořádné události Dispečer letově provozních služeb a vedoucí leteckého provozu plochy SLZ Milovice postupují dle směrnice LP SLZ. Všichni, kdo se stanou svědky mimořádné události, kde dojde k zranění posádky nebo zúčasněných, či nezúčasněných osob, jsou povinni ihned poskytnout první pomoc a kontaktovat linku 155, popřípadě linku 112. HLAVA III Pořádkový řád 1. Vstup na plochu SLZ: - vstup je povolen zaměstnancům plochy SLZ, členům Air Clubu Lysá a klientům leteckých škol a leteckých provozovatelů, kontrolním orgánům, které mají pověření. Dalším osobám je vstup povolen na základě souhlasu provozovatele společnosti Mladá RP s.r.o., nebo v doprovodu všech, kteří mají na ploše SLZ Milovice uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. Návštěvníci plochy SLZ se mohou pohybovat pouze v prostorách k tomu určených. Do ostatních prostorů mohou vstupovat pouze za doprovodu provozovatele nebo jeho zástupce. Je zakázáno vstupovat do bývalých vojenských prostorů, vyjma hangárů, a to z důvodu jejich statické nestability a možného úrazu. - jakýmkoliv jiným - cizím osobám je vstup zakázán bez povolení provozovatele plochy SLZ. 2. Střežení plochy SLZ a ochrana před nezákonnými činy: 2.1. Střežení je prováděno podle bezpečnostních směrnic plochy SLZ Milovice. Při ochraně před nezákonnými činy je nutno postupovat v souladu z bezpečnostními směrnicemi. Cizím osobám vstup zakázán Všichni nájemci, kteří vstoupí na plochu SLZ severní bránou jsou povinni tuto vjezdovou bránu ihned uzavřít a zabránit tak vstupu a vjezdu nepovolaným osobám. Nedodržení bodu 2.2 je bráno jako hrubé porušení bezpečnostní směrnice. 3. Pohyb po ploše SLZ: 7

16 Pohyb vozidel je povolen pouze po pojížděcích drahách s maximální opatrností a s pravidlem, že letadlo (nebo SLZ) má vždy přednost. Doporučená rychlost pohybu všech 8 vozidel a zařízení (vyjma letadel) po letišti je 40 km/hod. Parkování je možné na vyznačeném parkovišti (kde není vyznačeno tak v prostorech, které neomezí ani neohrozí ostatní uživatele plochy SLZ). Mimo komunikace se mohou pohybovat pouze osoby a vozidla zabezpečující letecký provoz. 4. Pohyb osob po VPD je možný pouze se souhlasem provozovatele za následujících podmínek: - osoba pohybující se po letišti (VPD) pěšky nebo na kole musí mít na sobě oblečenou reflexní vestu, a to z důvodu její identifikace pro zamezení střetu s přistávajícími (pojíždějícími) SLZ nebo letouny HLAVA IV Závěrečná ustanovení 1. Letištní řád je závazný dokument pro veškerou leteckou činnost na ploše SLZ Milovice. 2. S tímto provozním řádem musí být seznámeni všichni podnájemci hangárů, členové Air Clubu Lysá, zaměstnanci plochy SLZ, žáci pilotních škol(střediska pilotního výcviku). Výjimku tvoří návštěvníci v doprovodu podnájemníků a provozovatelů leteckých činností na ploše SLZ Milovice. 3. Za aktuálnost a případné změny všech vydaných výtisků je odpovědný vedoucí leteckého provozu a provozovatel. 4. Tento provozní řád je uložen minimálně v jenom výtisku na stanovišti letově provozních služeb a každý má právo si po dohodě s provozovatelem nebo vedoucím letového provozu prostudovat jeho jednotlivá ustanovení pořizovat si poznámky a kopie. 5. Tento provozní řád plochy SLZ Milovice je chráněn autorskými právy dle zákonů České Republiky. Jeho kopírování bez souhlasu držitele autorských práv je zakázáno. 6. Schválením tohoto provozního řádu se ruší platnost předešlých verzí provozních řádů. Platnost provozního řáduplochy SLZ Milovice: dne. Podpis provozovatele plochy SLZ Milovice: Tomáš Nosek 8

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Zdeněk Ježek Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav LR Strana 1 (celkem 20) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 AK Ml. Boleslav

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání Letecké předpisy Pravidla létání 1. Definice dohlednosti zní a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, daná meteorologickými

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0026/LKHN/03/14 Č. j.: 6625-13-701 V Praze dne: 7. 3. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice (dále jen Řád letiště) je základní dokument určující specifikace letištního areálu a chování, pohyb a povinnosti

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK (plocha SLZ Nymburk dále jako LETIŠTĚ NYMBURK ) 1. Charakter plochy: Areál Letiště Nymburk (budovy, hangáry, vzletová a přistávací plocha dále jen VPP) je soukromým majetkem.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ KRNOV. SCHVALUJI: V Praze dne: Výhradně pro služební potřebu. Počet listů: 19. Počet výtisků: 2.

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ KRNOV. SCHVALUJI: V Praze dne: Výhradně pro služební potřebu. Počet listů: 19. Počet výtisků: 2. Výhradně pro služební potřebu. Počet listů: 19 Počet výtisků: 2 Výtisk číslo: 2 LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ KRNOV. SCHVALUJI: V Praze dne: Vedoucí oddělení letišť ÚCL ČR Vedoucí letového provozu LKKR Ing. Lukáš

Více

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1 Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Padákové kluzáky, závěsné kluzáky Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289,

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0602-12-701 Spis.zn.: 11/730/0004/LKCB/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-178 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu - nebezpečí srážky mezi letounem

Více

SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM)

SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) SMĚRNICE pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) Tato směrnice řeší zásady pro činnost uživatele letiště Příbram Dlouhá Lhota (LKPM). LKPM je veřejné vnitrostátní letiště, určené pro motorové

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava 23. - 25. 9. 2011 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem

Více

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-01-2010 LETIŠTNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK)

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-01-2010 LETIŠTNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK) Stránka 1 z 42 Číslo výtisku / počet výtisků: 1/1 LETIŠTNÍ ŘÁD Letiště Hradec Králové (LKHK) Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval Farkaš D AFIS 31.1.2015 Pro QMS uvolnil Kvítek MK, MB 31.1.2015 Schválil

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 12/730/0064/LKSZ/03/15 Č. j.: 5807-15-701 V Praze dne 10. 7. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví (dále

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Soutěž pořádá aeroklub Praha-Letňany ve spolupráci s aeroklubem Havlíčkův Brod v termínu 20.7.-28.7.2013 na letišti Havlíčkův Brod pro kluzáky ve třídách klub

Více

Místní propozice. letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009. GP 2009 Mladá Boleslav, 10.7.-18.7.2009. Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav

Místní propozice. letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009. GP 2009 Mladá Boleslav, 10.7.-18.7.2009. Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009 Místní propozice Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav Gradient & Club Grand Prix 2009 místní propozice 1/14 1. Místní propozice 1.1 Závazná ustanovení Soutěž je pořádána

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 03.2004 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY O S N O V Y V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AK - MOT Včetně Změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schválil letový ředitel AeČR č. j. 27/99 dne 20. 12. 1999 Schváleno Státní leteckou inspekcí:

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 16008 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 16008 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 16008 PRAHA 6 Č.j.: 005809-13-701 Spis.zn.: 12/730/0051/LKTO/03/13 V Praze dne 25. září 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

Neoficiální mistrovství České republiky

Neoficiální mistrovství České republiky Místní propozice pro Neoficiální mistrovství České republiky v bezmotorovém létání dvoumístných kluzáků Soutěž pořádá ve dnech 27.6. 11.7. 2015 - Aeroklub Dvůr Králové nad Labem. Se soutěžním obdobím od

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcvik VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky IR(A) Telefony

Více

Letadlo Letecká dopravní cesta Letiště Mezinárodní veřejná Ostatní Všeobecné letectví letecké práce, letecké innosti pro pot eby státu, letecké

Letadlo Letecká dopravní cesta Letiště Mezinárodní veřejná Ostatní Všeobecné letectví letecké práce, letecké innosti pro pot eby státu, letecké Letadlo (podle Zákona o civilním letectví) se letadlem rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 25.7. - 7.8.2004

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 25.7. - 7.8.2004 Místní propozice prro OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ REGIONŮ ČR Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 25.7. - 7.8.2004 Aeroklub České Budějovice

Více

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky, o.s. z pověření Odborné sportovní komise AeČR pro bezmotorové létání (Plachtařské

Více

Místní propozice. 5. Jarní pohár Jeseníků 2009. pro. Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2009 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Místní propozice. 5. Jarní pohár Jeseníků 2009. pro. Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2009 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice pro 5. Jarní pohár Jeseníků 2009 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2009 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je pořádána v souladu se Sportovním

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 16. 1. 2010 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána 7. 12. 1944 v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 22.5. - 4.6.2005 Aeroklub Křižanov Propozice

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 22.5. - 4.6.2005 Aeroklub Křižanov Propozice Místní propozice prro Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 22.5. - 4.6.2005 Aeroklub Křižanov Propozice zpracoval Petr Koutný 1. Místní propozice

Více

P92 Echo Classic 80. Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm

P92 Echo Classic 80. Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm P92 Echo Classic 80 Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm Palivo - používat pouze - NATURAL 95,98 - SUPER 96 pouze při používání minerálního

Více

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Místní propozice Strana 1 z 13 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení

Více

Místní propozice. Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků 2015. Pohár Františka Vrtěny 2015

Místní propozice. Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků 2015. Pohár Františka Vrtěny 2015 Místní propozice pro Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků 2015 a Pohár Františka Vrtěny 2015 Soutěž pořádá z pověření Aeroklubu České republiky a jeho Plachtařské komise AeČR ve dnech 5.7. - 18.7.2015

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, Upozornění: Tento text je konsolidovaným zněním vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neprošel tudíž nezávislou kontrolou Úřadu vlády České republiky, ani korekturou redakce Sbírky zákonů.

Více

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je :

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : LETECKÉ STAVBY CO JE TO LETECKÁ STAVBA? Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : a) Stavba letiště a stavba v prostoru letiště b) Stavba sloužící k zajištění

Více

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz Letové provozní služby Vzdušný prostor je rozdělen do tříd podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service) Oblastní služba řízení Zabraňuje srážkám Udržuje rychlý a spořádaný

Více

Místní propozice. pro. otevřené. Plachtařské mistrovství České republiky dvojsedadlovek 2009 PMČR D 2009

Místní propozice. pro. otevřené. Plachtařské mistrovství České republiky dvojsedadlovek 2009 PMČR D 2009 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství České republiky dvojsedadlovek 2009 PMČR D 2009 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 LETIŠTĚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13.7. -25.7.2008 Místní propozice Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření

Více

Soutěž pořádá ve dnech 4. 7. 12. 7. 2014 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Soutěž pořádá ve dnech 4. 7. 12. 7. 2014 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Místní propozice pro 3. ročník plachtařské soutěže Adrenalin Grand Prix 2014 Soutěž pořádá ve dnech 4. 7. 12. 7. 2014 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0069/OPHEPL/02/15 Č. j.: 6409-15-701 V Praze dne 19. 8. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví (dále

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

P96 Golf 100. Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm

P96 Golf 100. Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm P96 Golf 100 Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm Palivo - používat pouze - NATURAL 95,98 - SUPER 96 pouze při používání minerálního motorového

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcviky VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky VFR a IR(A) Telefony

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 11. Jarní pohár Jeseníků 2015 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk verze č.3 z 22.4.2015 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je

Více

BULLETIN LAA ČR 5. květen 2003. Závazný bulletin č.3. S. ST. 2003. Letecké nehody. Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR

BULLETIN LAA ČR 5. květen 2003. Závazný bulletin č.3. S. ST. 2003. Letecké nehody. Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR BULLETIN LAA ČR 5 květen 2003 Obsah: Závazný bulletin pro letouny TL 96 Star a TL 2000 Sting Carbon I Letecké nehody Provozní a letové řády AIP SUP Clean Hunter 2003 AIP SUP Memorial Air Show 2003 Bulletin

Více

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE HLAVA 9 PŘEDPIS L14 HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE 9.1 Letištní pohotovostní plánování Všeobecně Úvodní poznámka: Letištní pohotovostní plánování je proces přípravy letiště na zvládnutí

Více

Mistrovství České republiky regionů 2015

Mistrovství České republiky regionů 2015 Místní propozice pro otevřené Mistrovství České republiky regionů 2015 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Odborné sportovní komise bezmotorového létání AeČR ve dnech 26.7.

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 273/6/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR

Více

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING Problematika zavedení IFR provozu

Více

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1.

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1. MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 3 Navigační systémy pro civilní letectví 3.1 Seznamte se s navigačními službami řízení letového provozu. 3.2 Sledujte provoz hlasových služeb ŘLP Brno - Tuřany. 3.3 Seznamte se s

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

Databáze letiš PROFI - Změnová služba Změna 2015/A (23 JUL 15)

Databáze letiš PROFI - Změnová služba Změna 2015/A (23 JUL 15) DATABÁZE Databáze letiš PROFI - Změnová služba Změna 2015/A () Vážení letečtí přátelé, přinášíme vám letní aktualizaci vaší Databáze letiš PROFI (DL PROFI). Letní změnová služba probíhá formou ručních

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 3843-11-701 Spis.zn.: 11/730/0023/LKLT/02/11 V Praze dne 25. června 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody na stadionu Evžena Rošického v Praze dne 31. 12. 2011.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody na stadionu Evžena Rošického v Praze dne 31. 12. 2011. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ -11-575 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody na stadionu Evžena Rošického v Praze dne

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Orientace v terénu bez mapy

Orientace v terénu bez mapy Písemná příprava na zaměstnání Terén Orientace v terénu bez mapy Zpracoval: por. Tomáš Diblík Pracoviště: OVIÚ Osnova přednášky Určování světových stran Určování směrů Určování č vzdáleností Určení č polohy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu ATR 42-500 při přiblížení na letiště Praha-Ruzyně dne 15. února 2012.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu ATR 42-500 při přiblížení na letiště Praha-Ruzyně dne 15. února 2012. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ 12-034 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu ATR 42-500 při přiblížení na letiště

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PROVOZNÍ SMĚRNICE ČÁST

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PROVOZNÍ SMĚRNICE ČÁST Letecká škola BEMOAIR s.r.o. PROVOZNÍ SMĚRNICE ČÁST E PROVOZNÍ SMĚRNICE PROVOZNÍ SMĚRNICE k provádění leteckých prací provozovatele Letecká škola BEMOAIR s.r.o. jako součást Provozní příručky část E 1.0

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Soutěţ pořádá ve dnech 28.4. 7.5.2012 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěţ pořádá ve dnech 28.4. 7.5.2012 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 8. Jarní pohár Jeseníků 2012 Soutěţ pořádá ve dnech 28.4. 7.5.2012 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěţ je pořádána v souladu se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více