Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba prezentace v SMART Notebooku"

Transkript

1 Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů i učitelů Duben 2009

2 OBSAH Obsah Ovládání interaktivní tabule SmartBoard Tvorba prezentace Začínáme Vzhled prezentace Vkládání textu Vkládání Objektů Lesson Activity Toolkit Aktivity Hry a nástroje

3 1. OVLÁDÁNÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMARTBOARD Nejdříve musíme tabuli pustit. To je velmi jednoduché, stačí pustit počítač, ke kterému je tabule připojená a zapnout dataprojektor (lze zapnout dálkovým ovládáním nebo tlačítkem přímo na dataprojektoru). Poté se přihlásíme do sítě pomocí svého přihlašovacího jména a hesla, které používáme na kterémkoliv jiném počítači ve škole. Ovládání interaktivní tabule je dotykové. Využijeme tedy svých prstů, které nám nahrazují funkci myši. Pokud chceme s nějakým objektem pohybovat, stačí jej chytit a táhnout. Dvojklik provedeme dvojím poklepáním na dané místo (např. pro otevření nějakého programu poklepeme na jeho ikonu). Pravé tlačítko myši zvolíme tlačítkem (dole na tabuli) a pak dotekem na místo, kde chceme kontextovou nabídku vyvolat. Můžeme si též vyvolat pomocnou klávesnici, ze které můžeme zadávat znaky v jakémkoliv programu. Programy zobrazované na tabuli jde samozřejmě ovládat i klasicky myší a klávesnicí, které jsou připojené k počítači u tabule. U tabule máme k dispozici pera, která nám umožňují po tabuli psát, jako by to byla jakákoliv jiná bílá tabule. Tato pera jsou jen zástupné, jde o to, které jsme aktivovali (při zvednutí tohoto pera se rozsvítí kontrolka), psát pak můžeme klidně třeba rukou. Pokud bychom si nevystačili jen se čtyřmi barevnými pery, které jsou k dispozici, můžeme si v nástrojích tabule zvolit i další možnosti. To, co jsme napsali a nakreslili perem, lze smazat houbou (též k dispozici u tabule). PLOVOUCÍ NÁSTROJE Označení objektu, pohyb s objekty Pero Zvýrazňovač Guma Čára Obrazec Kliknutí pravým tlačítkem myši Klávesnice Spustit SMART Notebook Zpět Pro ovládání máme k dispozici ještě další nástroje. Máme k dispozici plovoucí nástroje, jejichž nastavení můžeme upravovat podle potřeby. Další nástroje nalezneme pod ikonkou v pravém rohu dole na liště. Tato ikona nám vyvolá další nabídku možností a nástrojů tabule SMART. Pro nás jsou nejdůležitější nástroje lupa, reflektor, stínování obrazovky a kalkulačka. Nalezneme je všechny v nabídce Ostatní nástroje SMART. Lupa nám umožňuje zvětšit vybranou část dokumentu. Reflektor odkryje jen část dokumentu ve tvaru kruhu, obdélníku nebo hvězdy (dle nastavení, ostatní část začerní. Stínování obrazovky vyvolá šedou roletku, kterou můžeme odkrývat zleva, zprava, shora nebo odspodu. Nastavení -2-

4 REFLEKTOR STÍNOVÁNÍ OBRAZOVKY ( roletka ) zrušení roletky zavřít nebo minimalizovat lupu odkrývání roletky LUPA možnost změnit nastavení Pohybujeme ručičkou uvnitř lupy a tak vybíráme část dokumentu, kterou potřebujeme zvětšit. Aby nám dotykové ovládání fungovalo bez problémů, musíme občas tabuli zorientovat, pokud to občas neuděláme, bude se nám stávat, že dotyk bude detekován v jiném místě, než jsme ho provedli a tabule nám půjde jen těžko ovládat. Orientaci vyvoláme z nabídky Smart nástrojů a pak jen stačí stisknout (prstem nebo perem) střed blikajícího křížku. -3-

5 2. TVORBA PREZENTACE Soubor vytvořený v programu Notebook Ikona programu Notebook Prezentace pro interaktivní tabuli SmartBoard vytváříme v programu SMART Notebook. Prezentaci můžeme vytvořit na jakémkoliv počítači, kde je tento program nainstalován. Po spuštění na interaktivní tabuli budeme moci využívat všech jejích výhod. Úpravy a různá doplňování, která na tabuli provedeme, lze do souboru uložit. Soubor také můžeme exportovat do různých formátů (např. pdf, obrázky, webová prezentace nebo PowerPointová prezentace). Pokud otevřeme program SMART Notebook, uvidíme toto prostředí: Posun mezi stránkami prezentace Nová stránka prezentace Otevřít existující prezentaci Uložit prezentaci Vložit ze schránky Zpět a Znovu Delete - vymazání označeného objektu Roletka - skrytí části stránky Promítání na celou obrazovku Dvě stránky vedle sebe Digitalizace obrazovky (PrintScreen) Možnost rozšířit stránku a zvětšit si tak prostor pro obsah prezentace. Přenos z vizualizéru Vložení tabulky Označení objektu, pohyb s objekty Pero - psaní perem (lze volit vlastnosti) Kreativní pero (lze volit vlastnosti) Guma (lze volit vlastnosti) Čáry a šipky (lze volit vlastnosti) Základní objekty (výběr z nabídky) Pero kreslení tvaru (upraví kresbu od ruky) Kouzelné pero (mizení barvy, Výplň objektu (lze volit vlastnosti) Panel nástrojů Vkládání textu (lze volit vlastnosti) Nahrávání stránky (záznam sekvence akcí) Přesun panelu nástrojů Seznam jednotlivých stránek prezentace Galerie obrázků, animací a výukových objektů Seznam připojených příloh Formátování (zde můžeme nastavovat styly výplně, čáry a textu) nebo Nahrávání stránky Tlačítka pro rychlé ovládání posun mezi stránkami vložení nové stránky smazání označeného objektu Využíváme pro pohyb mezi stránkami prezentace. Nalezneme jej jak na panelu nástrojů, tak také mezi tlačítky rychlého ovládání. Stiskem tohoto tlačítka můžeme vložit novou stránku do naší prezentace. Stránka se vloží hne za aktuální stránku (tj. stránku, na které se právě nacházíme). Tlačítko nalezneme jak na panelu nástrojů, tak také mezi tlačítky rychlého ovládání. Základní tlačítka známá i z jiných programů (otevřít, uložit, vložit, zpět a znovu, vymazat). Stínování obrazovky ( roletka ). Pokud stiskneme toto tlačítko, vyvoláme šedivou roletku, která skryje celou plochu dokumentu. Můžeme pak z některého směru (zleva, zprava, shora nebo zdola) dokument odkrývat. Promítání na celou obrazovku. Prezentace se promítne na celou obrazovku. Nebude vidět panel nástrojů ani další tlačítka, k dispozici budeme mít jen plovoucí tlačítka pro pohyb mezi stránkami a tlačítko na přepnutí do zpět do standardního režimu. Dvě stránky vedle sebe. Tímto tlačítkem přepínáme mezi možností zobrazit jen jednu stránku nebo dvě stránky prezentace vedle sebe. -4-

6 Digitalizace obrazovky. Po stisku této klávesy se nám zobrazí malý panel, díky kterému můžeme nasnímat do naší prezentace části obrazovky z jakéhokoliv programu. Po stisku prvního tlačítka se nám kurzor změní ze šipky na křížek, pokud provedeme výběr (tahem vytvoříme obdélník), tento výběr se nám vyfotí na aktivní stránku naší prezentace. Stiskem druhého tlačítka se nám změní kurzor na terčík, kterým klikneme do jednoho z oken, které se nám takto vyfotí a uloží na aktivní stránku naší prezentace. Třetí tlačítko vyfotí aktuální obraz, který je vidět na monitoru. Čtvrté tlačítko pracuje na stejném principu jako tlačítko první. Jen místo obdélníku můžeme vytvořit libovolně tvarovaný výběr. Pokud máme připojenou SMART Document Camera (vizualizér), můžeme jednoduše pomocí tohoto tlačítka přenést obrázek z vizualizéru přímo do prezentace. Vložit tabulku. Po stisku tlačítka se nám objeví tabulka, na které navolíme počet sloupců a řádků, které chceme vložit (obdobně jako ve Wordu). Výběr objektu. Toto tlačítko používáme, pokud chceme vybrat jeden nebo více objektů. Objekty můžeme pohybovat, otáčet, měnit jejich velikost apod. Pero, kreativní pero. Pokud si nevystačíme se 4 barevnými pery, můžeme si zde vybrat další možnosti, jak bude čára vypadat. Po kliknutí na tlačítko se nám objeví nabídka, jak může čára vypadat. Klikneme na vybraný styl čáry a můžeme začít malovat. Pero kreslení tvaru. Pokud vybereme tento nástroj a začneme kreslit přibližné geometrické tvary od ruky, kresba se nám vyrovná do pravidelného tvaru (kruh, čtverec, trojúhelník, úsečka, obdélník apod.). Kouzelné pero. Čáry, které nakreslíme, se nám po chvíli ztratí. Pokud nakreslíme kruh, vytvoří se nám nástroj podobný reflektoru (tj. to, co je v kruhu je vidět, zbytek je překrytý částečně průhlednou šedou). Při vytvoření obdélníku nám vznikne nástroj podobný lupě ( můžeme určité části stránky zvětšovat ). Guma. Vygumuje to, co je napsáno perem. Po stisknutí tlačítka můžeme vybrat různou sílu (šířku) gumy. Čára, tvar. Při výběru těchto nástrojů se nám objeví nabídka, který typ čáry nebo jaký objekt (elipsa, obdélník, trojúhelníky, kosočt verec, pětiúhelník, šestiúhelník, lichoběžník, rovnoběžník, hvězda, šipka, zatržení, křížek, bubliny) chceme kreslit. Pokud při kreslení tvaru držíme stisknutou klávesu Shift, kreslíme pravidelný tvar (kruh, čtverec, ). Styl výplně, čáry. Pokud máme vybrán nějaký objekt a stiskneme jedno z těchto tlačítek, otevře se nám nabídka nastavení vlastností objektu. Zde můžeme nastavovat barvu výplně (konkrétní barvu, přechod, vyplnění objektu obrázky, ), barvu čáry, její sílu a typ (čárkovaná, tečkovaná, apod.). Styl objektu nebo Nahrávání stránky. Pokud máme vybrán objekt, vyvoláme opět nabídku, kde můžeme nastavovat vlastnosti objektu (styl výplně, styl čáry, animace objektu). Můžeme také nahrávat stránku. Zahájíme záznam, provedeme námi zvolenou sekvenci úkonů a ukončíme záznam. Sekvence úkonů je teď zaznamenána na stránce a tento záznam můžeme tlačítky ovládat. Přesun panelu nástrojů. Panel nástrojů můžeme přesouvat dolu nebo nahoru na stránku. -5-

7 2.1 ZAČÍNÁME Nejdříve se musíme rozmyslet, jak bude prezentace vypadat. Co vše chceme v prezentaci zobrazit, jaké metody pro to zvolíme, které objekty (obrázky, tabulky, odkazy, výukové aktivity, videa apod.) budeme potřebovat. Poté můžeme začít tvořit VZHLED PREZENTACE Pro prezentaci můžeme zvolit některé z přednastavených pozadí. Vybrané pozadí vtáhneme do dokumentu a objeví se tabulka, která nám dává vybrat, zda chceme toto pozadí nastavit pro celou prezentaci, pro aktivní skupinu stránek (stránky prezentace můžeme sdružovat do skupin) nebo jen na aktivní stránku prezentace: Motivy rozbalit nabídku Náhled galerie Na všechny stránky. Na všechny stránky aktivní skupiny. Jen na aktivní stránku. Pozadí se pak automaticky nastaví podle naší volby VKLÁDÁNÍ TEXTU Text vkládáme buďto pomocí ikony nebo jej můžeme zkopírovat (například z dokumentu programu Word). Text kdykoliv můžeme upravit poklepáním někde v jeho oblasti. Otevře se nám tabulka, která nám umožňuje vklá dat nebo editovat text: Písmo tučné, kurzíva, podtržené. Volba typua velikosti písma Zarovnání textu. Barva písma. Horní a dolní index. Změna směru textu. Vkládání symbolů. Kontrola pravopisu (nefunguje pro čj) VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ Odrážky. Pro vkládání různých obrázků máme velké množství možností. Obrázek můžeme vkládat klasicky kopírováním (např. na internetu zkopírujeme obrázek a v prezentaci ho vložíme). Další možností je nabídka Vložit, zde si můžeme zvolit Obrazový soubor (vložíme soubor, který je uložen v našem počítači), Obrázek ze skeneru (pokud máme připojen skener, můžeme touto volbou vyvolat program pro skenování), Picture From SMART Document Camera (pokud je připojen vizualizér, můžeme vložit obrázek z něj) a Soubor položky galerie (vložíme obrázek z galerie). -6-

8 Vložit obrázek z galerie můžeme i pomocí tlačítka můžeme vybírat: Náhled galerie: zde nalezneme základní obrázky, pozadí a animace. Základy pro pedagogy: značkou + rozbalíme nabídku, je zde tematicky členěna nabídka obrázků dle předmětů. Náhled galerie Vkládat můžeme obyčejné obrázky nebo pozadí stránky. Pozadí poznáme podle ohnutého rohu. S obrázkem můžeme dále manipulovat. Pozadí je pevně umístěné a má svou neměnnou velikost. Zpracování textu. Vyvoláme nabídku, ze které Obrázky Pozadí Šipkou rozbalíme nabídku Vybraný objekt vtáhneme do prezentace. Vkládat můžeme i multimediální a interaktivní prvky. Jde o flash výukové animace a zvukové soubory připojené k danému obrázku. Poslední volbou jsou Soubory a stránky aplikace Notebook, které nám umožňují vložit složitější obrázky pro výuku (např. obrázky pro popis situací v cizím jazyce, plánovací tabulky, mapy apod.). Otočení obrázku. Změna rozměrů obrázku. Další možnosti. S vloženým obrázkem můžeme dále manipulovat. Pokud jej vybereme, objeví se nám v dolním rohu kolečko, za které můžeme obrázek zvětšovat nebo zmenšovat, nahoře uprostřed zelené kolečko, které nám dovoluje obrázkem otáčet a v pravém rohu šipka, která nám nabízí další volby: klonovat, vyjmout, kopírovat, vložit a odstranit obrázek, zamknout či odemknout pozici obrázku, více obrázků seskupit, převrátit obrázek (vlevo/vpravo či nahoru/dolů), přiřadit obrázku odkaz (na jiné místo v dokumentu či na externí soubor nebo internetovou adresu), přiřadit obrázku zvukový soubor a upravit vlastnosti daného obrázku. U některých obrázků vložených kopírováním se nám objeví ještě možnost zprůhlednit některé části obrázku. -7-

9 Vkládat můžeme další objekty, jako jsou soubory Flash, dotazy Senteo (pokud máme s tabulí zakoupený hlasovací systém Senteo), odkazy, zvuky či tabulky. Odkaz vložíme jednoduše přes nabídku Vložit nebo přes vlastnosti obrázku (šipka nahoře u obrázku). Objeví se nám tabulka, která nám dovoluje vložit různé typy odkazů (na webovou stránku, na stránku v daném souboru, na soubor v počítači či na aktuální přílohy naší prezentace), dále můžeme vybrat, zda se tento odkaz spustí kliknutím na rohovou ikonku u obrázku nebo zda se vytvoří vlastní objekt, přes který se odkaz spustí. Poslední možností je vložení tabulky. K tomu můžeme použít nabídku Vložit nebo ikonu na Panelu nástrojů. Nabídne se nám možnost vybrat počet řádků a sloupců tabulky (vybereme pohybem myši, kliknutím na pravý dolní roh výběru se nám požadovaná tabulka přesun tabulky vlastnosti vloží do prezentace). Do tabulky můžeme vkládat text, obrázky, měnit barvu čáry či výplně. změna rozměrů Zvuk stejně jako odkaz vložíme přes nabídku Vložit nebo přes vlastnosti obrázku. Objeví se nám podobná tabulka, jako u vkládání odkazu. Nejdříve vybereme zvukový soubor ve formátu mp3, který máme uložen ve svém počítači (můžeme si jej odsud hned přehrát, abychom měli kontrolu), opět vybereme, zda se zvuk bude spouštět klepnutím na rohovou ikonu u obrázku nebo přes nově vytvořený objekt. Pak už stačí naší volbu jen potvrdit. -8-

10 2.2 LESSON ACTIVITY TOOLKIT 1.0 Zpracování textu Novinkou ve verzi SMART Notebooku 10 jsou Lesson Activity Toolkit 1.0 (Sada výukových nástrojů podporujících aktivitu), která nám umožňují jednoduše vytvářet učební pomůcky. K dispozici máme Aktivity, Hry a Nástroje. Pojďme si je nyní prohlédnout podrobněji. Nalezneme je v Náhledu galerie (musíme mít nainstalovánu celou galerii) a potřebujeme mít též nainstalován Flash Player (bez něj se nám nebudou jednotlivé nástroje ukazovat). Opět je do prezentace vložíme jednoduše vtažením vybraného nástroje do naší prezentace AKTIVITY 1. Třídění slov do skupin 2. Přiřazování slov k obrázkům 3. Přiřazování slov k jejich popisu 4. Testy (s volbou odpovědí) 5. Postupné odkrývání čísel s poznámkami 6. Seřazení textu v barevných panelech 7. Odkrývání obrázků skrytých za mřížkou 8. Časová osa 9. Třídění slov do dvou skupin (spirál) -9-

11 Třídění slov do skupin Třídění slov do skupin umožňuje přiřazování slov do 2 nebo 3 zvolených kategorií. Jednoduchým tahem slov do sloupců řešíme tento úkol, kontrolu provedeme tlačítkem Check, vymazat řešení můžeme tlačítkem Reset, tlačítko Solve nám ukáže správné řešení. Tlačítko Edit nám umožní nastavit vlastní úlohu podle našich požadavků: Záhlaví jednotlivých sloupců (jejich názvy) Volíme způsob hodnocení: dobře / zkus znovu nebo dobře / špatně u každého slova Výběr počtu sloupců. Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu Zobrazit/skrýt tlačítko pro správné řešení Zadáváme slova, která se mají třídit a u každého vybereme, do kterého sloupce patří. -10-

12 Přiřazování slov k obrázkům Ke zvoleným obrázkům přiřazujeme slova z nabídky. Obrázky můžeme vybírat jakékoliv (z galerie, ze souboru, z internetu apod.). Opět stačí jednoduše tahem přesunout slovo do oblasti u obrázku, ke kterému patří. Fungují tlačítka Check (kontrola), Reset (vymazat), Solve (řešení). Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu Do rámečků vložíme obrázky a k nim napíšeme slova, která se mají přiřadit. Volíme způsob hodnocení: dobře / zkus znovu nebo dobře / špatně u každého slova Zobrazit/skrýt tlačítko pro správné řešení Výběr počtu obrázků. -11-

13 Přiřazování slov k jejich popisu Klíčové slovo je přiřazováno k jeho popisu, jako odpověď na nějakou otázku nebo můžeme klíčovým slovem doplnit větu ap. Opět stačí jednoduše tahem přesunout slovo do oblasti u obrázku, ke kterému patří. Fungují tlačítka Check (kontrola), Reset (vymazat), Solve (řešení). Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat Zobrazit/skrýt tlačítko pro přístup k editaci objektu správné řešení Vypíšeme slova a jejich popis (otázku, doplňovací text). Volíme způsob hodnocení: dobře / zkus znovu nebo dobře / špatně u každého slova -12-

14 Otázky (s volbou odpovědi) Lze vkládat otázky s volbou 4 odpovědí. Při editaci označujeme správnou odpověď. Mezi otázkami se pohybujeme pomocí tlačítka NEXT (vždy až po splnění předchozí otázky). Pořadí odpovědí se generuje vždy nově. Odpověď zadávám kliknutím do rámečku se správnou odpovědí. Fungují tlačítka Check (kontrola), Reset (vymazat), Solve (řešení). Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat Volíme způsob hodnocení: přístup k editaci objektu Výběr počtu otázek. dobře / zkus znovu nebo dobře / špatně u každého slova Přepínání mezi jednotlivými otázkami. Vypíšeme otázku a varianty Vybereme správnou odpověď -13-

15 Postupné odkrývání čísel s poznámkami Používáme tam, kde potřebujeme postupně odkrývat informace. Nemění se pořadí čísel, ani se nevyhodnocují správné odpovědi, jde o výkladovou část učiva. Kliknutím na číslo se odkryje příslušná poznámka. Funguje tlačítko Reset (vymazat). Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu K číslu zadáváme poznámku, kterou budeme chtít zobrazit. -14-

16 Seřazení textu v barevných panelech Používáme tam, kde potřebujeme seřadit text ve správném pořadí (určit správné pořadí kroků). Jednoduchým tahem barevný panel přesouváme na správné místo. Fungují tlačítka Check (kontrola), Reset (vymazat), Solve (řešení). Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu Volíme způsob hodnocení: dobře / zkus znovu nebo dobře / špatně u každého slova Zobrazit/skrýt tlačítko pro správné řešení Zadáváme text ve správném pořadí. -15-

17 Odkrývání obrázků skrytých za mřížkou Odkrýváme obrázek, který je schovaný za mřížkou, kterou můžeme popsat textem (kdo zná odpověď, může odkrýt část obrázku...). Kliknutím na čtvereček se odkryje část obrázku. Funguje tlačítko Reset (vymazat), které zakryje zpět celý obrázek. Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Nastavení mřížky (Tiles), textu na mřížku (Text), obrázku, který je skryt (Images) a další možnosti (Other). Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu počet řádků a sloupců automatické generování barev krycích čtverečků -16-

18 Časová osa Je určena pro výkladovou část učiva. Lze použít i v hodnotící. Po kliknutí na zvolený bod časové osy se zobrazí učební text. Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu Výběr počtu sloupců. Napíšeme datum a popis. -17-

19 Třídění slov do spirál Žák může třídit slova do dvou "spirál". Spirála volbu vyhodnotí a "přijme" ji dovnitř nebo "vyhodí". Funguje úplně stejně jako třídění slov do skupin. Funguje tlačítko Reset (vymazat). Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu Názvy možností (spirál). Zadáváme jednotlivá slova a vybíráme jim správné -18-

20 2.2.2 HRY A NÁSTROJE Zpracování textu Můžeme vytvářet i Hry a používat různé další aktivní Nástroje. Editují se velmi podobně jako předchozí Aktivity. Záleží jen na vaší fantazii, k čemu všemu je můžeme využít. K dispozici máme tyto Hry: 1. Přesmyčka 2. Křížovky 3. Kostky 4. Aktivní body 5. Sudoku 6. Slovní hádanky I. 7. Slovní hádanky II. -19-

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Vydavatel: European Schoolnet Rue de Trèves 61 - B1040 Brussels www.europeanschoolnet.org info@eun.org Autor: Diana Bannisterová and Learning Technologies team University

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Návod na použití SPARK

Návod na použití SPARK Návod na použití SPARK 1 SPARK Jak rychle začít Úvod - Co je prostředí SPARK? Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, SPARK je nové výukové prostředí společnosti PASCO. Na rozdíl od ostatních měřících

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 8. Karta Prezentace P o w e r P o i n t 2 0 0 7 Karta Prezentace umožňuje uživateli nastavit: Vlastní požadavky na spuštění prezentace (skupina příkazůspustit prezentaci). Typ prezentace a její vlastnosti

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více