Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba prezentace v SMART Notebooku"

Transkript

1 Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů i učitelů Duben 2009

2 OBSAH Obsah Ovládání interaktivní tabule SmartBoard Tvorba prezentace Začínáme Vzhled prezentace Vkládání textu Vkládání Objektů Lesson Activity Toolkit Aktivity Hry a nástroje

3 1. OVLÁDÁNÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMARTBOARD Nejdříve musíme tabuli pustit. To je velmi jednoduché, stačí pustit počítač, ke kterému je tabule připojená a zapnout dataprojektor (lze zapnout dálkovým ovládáním nebo tlačítkem přímo na dataprojektoru). Poté se přihlásíme do sítě pomocí svého přihlašovacího jména a hesla, které používáme na kterémkoliv jiném počítači ve škole. Ovládání interaktivní tabule je dotykové. Využijeme tedy svých prstů, které nám nahrazují funkci myši. Pokud chceme s nějakým objektem pohybovat, stačí jej chytit a táhnout. Dvojklik provedeme dvojím poklepáním na dané místo (např. pro otevření nějakého programu poklepeme na jeho ikonu). Pravé tlačítko myši zvolíme tlačítkem (dole na tabuli) a pak dotekem na místo, kde chceme kontextovou nabídku vyvolat. Můžeme si též vyvolat pomocnou klávesnici, ze které můžeme zadávat znaky v jakémkoliv programu. Programy zobrazované na tabuli jde samozřejmě ovládat i klasicky myší a klávesnicí, které jsou připojené k počítači u tabule. U tabule máme k dispozici pera, která nám umožňují po tabuli psát, jako by to byla jakákoliv jiná bílá tabule. Tato pera jsou jen zástupné, jde o to, které jsme aktivovali (při zvednutí tohoto pera se rozsvítí kontrolka), psát pak můžeme klidně třeba rukou. Pokud bychom si nevystačili jen se čtyřmi barevnými pery, které jsou k dispozici, můžeme si v nástrojích tabule zvolit i další možnosti. To, co jsme napsali a nakreslili perem, lze smazat houbou (též k dispozici u tabule). PLOVOUCÍ NÁSTROJE Označení objektu, pohyb s objekty Pero Zvýrazňovač Guma Čára Obrazec Kliknutí pravým tlačítkem myši Klávesnice Spustit SMART Notebook Zpět Pro ovládání máme k dispozici ještě další nástroje. Máme k dispozici plovoucí nástroje, jejichž nastavení můžeme upravovat podle potřeby. Další nástroje nalezneme pod ikonkou v pravém rohu dole na liště. Tato ikona nám vyvolá další nabídku možností a nástrojů tabule SMART. Pro nás jsou nejdůležitější nástroje lupa, reflektor, stínování obrazovky a kalkulačka. Nalezneme je všechny v nabídce Ostatní nástroje SMART. Lupa nám umožňuje zvětšit vybranou část dokumentu. Reflektor odkryje jen část dokumentu ve tvaru kruhu, obdélníku nebo hvězdy (dle nastavení, ostatní část začerní. Stínování obrazovky vyvolá šedou roletku, kterou můžeme odkrývat zleva, zprava, shora nebo odspodu. Nastavení -2-

4 REFLEKTOR STÍNOVÁNÍ OBRAZOVKY ( roletka ) zrušení roletky zavřít nebo minimalizovat lupu odkrývání roletky LUPA možnost změnit nastavení Pohybujeme ručičkou uvnitř lupy a tak vybíráme část dokumentu, kterou potřebujeme zvětšit. Aby nám dotykové ovládání fungovalo bez problémů, musíme občas tabuli zorientovat, pokud to občas neuděláme, bude se nám stávat, že dotyk bude detekován v jiném místě, než jsme ho provedli a tabule nám půjde jen těžko ovládat. Orientaci vyvoláme z nabídky Smart nástrojů a pak jen stačí stisknout (prstem nebo perem) střed blikajícího křížku. -3-

5 2. TVORBA PREZENTACE Soubor vytvořený v programu Notebook Ikona programu Notebook Prezentace pro interaktivní tabuli SmartBoard vytváříme v programu SMART Notebook. Prezentaci můžeme vytvořit na jakémkoliv počítači, kde je tento program nainstalován. Po spuštění na interaktivní tabuli budeme moci využívat všech jejích výhod. Úpravy a různá doplňování, která na tabuli provedeme, lze do souboru uložit. Soubor také můžeme exportovat do různých formátů (např. pdf, obrázky, webová prezentace nebo PowerPointová prezentace). Pokud otevřeme program SMART Notebook, uvidíme toto prostředí: Posun mezi stránkami prezentace Nová stránka prezentace Otevřít existující prezentaci Uložit prezentaci Vložit ze schránky Zpět a Znovu Delete - vymazání označeného objektu Roletka - skrytí části stránky Promítání na celou obrazovku Dvě stránky vedle sebe Digitalizace obrazovky (PrintScreen) Možnost rozšířit stránku a zvětšit si tak prostor pro obsah prezentace. Přenos z vizualizéru Vložení tabulky Označení objektu, pohyb s objekty Pero - psaní perem (lze volit vlastnosti) Kreativní pero (lze volit vlastnosti) Guma (lze volit vlastnosti) Čáry a šipky (lze volit vlastnosti) Základní objekty (výběr z nabídky) Pero kreslení tvaru (upraví kresbu od ruky) Kouzelné pero (mizení barvy, Výplň objektu (lze volit vlastnosti) Panel nástrojů Vkládání textu (lze volit vlastnosti) Nahrávání stránky (záznam sekvence akcí) Přesun panelu nástrojů Seznam jednotlivých stránek prezentace Galerie obrázků, animací a výukových objektů Seznam připojených příloh Formátování (zde můžeme nastavovat styly výplně, čáry a textu) nebo Nahrávání stránky Tlačítka pro rychlé ovládání posun mezi stránkami vložení nové stránky smazání označeného objektu Využíváme pro pohyb mezi stránkami prezentace. Nalezneme jej jak na panelu nástrojů, tak také mezi tlačítky rychlého ovládání. Stiskem tohoto tlačítka můžeme vložit novou stránku do naší prezentace. Stránka se vloží hne za aktuální stránku (tj. stránku, na které se právě nacházíme). Tlačítko nalezneme jak na panelu nástrojů, tak také mezi tlačítky rychlého ovládání. Základní tlačítka známá i z jiných programů (otevřít, uložit, vložit, zpět a znovu, vymazat). Stínování obrazovky ( roletka ). Pokud stiskneme toto tlačítko, vyvoláme šedivou roletku, která skryje celou plochu dokumentu. Můžeme pak z některého směru (zleva, zprava, shora nebo zdola) dokument odkrývat. Promítání na celou obrazovku. Prezentace se promítne na celou obrazovku. Nebude vidět panel nástrojů ani další tlačítka, k dispozici budeme mít jen plovoucí tlačítka pro pohyb mezi stránkami a tlačítko na přepnutí do zpět do standardního režimu. Dvě stránky vedle sebe. Tímto tlačítkem přepínáme mezi možností zobrazit jen jednu stránku nebo dvě stránky prezentace vedle sebe. -4-

6 Digitalizace obrazovky. Po stisku této klávesy se nám zobrazí malý panel, díky kterému můžeme nasnímat do naší prezentace části obrazovky z jakéhokoliv programu. Po stisku prvního tlačítka se nám kurzor změní ze šipky na křížek, pokud provedeme výběr (tahem vytvoříme obdélník), tento výběr se nám vyfotí na aktivní stránku naší prezentace. Stiskem druhého tlačítka se nám změní kurzor na terčík, kterým klikneme do jednoho z oken, které se nám takto vyfotí a uloží na aktivní stránku naší prezentace. Třetí tlačítko vyfotí aktuální obraz, který je vidět na monitoru. Čtvrté tlačítko pracuje na stejném principu jako tlačítko první. Jen místo obdélníku můžeme vytvořit libovolně tvarovaný výběr. Pokud máme připojenou SMART Document Camera (vizualizér), můžeme jednoduše pomocí tohoto tlačítka přenést obrázek z vizualizéru přímo do prezentace. Vložit tabulku. Po stisku tlačítka se nám objeví tabulka, na které navolíme počet sloupců a řádků, které chceme vložit (obdobně jako ve Wordu). Výběr objektu. Toto tlačítko používáme, pokud chceme vybrat jeden nebo více objektů. Objekty můžeme pohybovat, otáčet, měnit jejich velikost apod. Pero, kreativní pero. Pokud si nevystačíme se 4 barevnými pery, můžeme si zde vybrat další možnosti, jak bude čára vypadat. Po kliknutí na tlačítko se nám objeví nabídka, jak může čára vypadat. Klikneme na vybraný styl čáry a můžeme začít malovat. Pero kreslení tvaru. Pokud vybereme tento nástroj a začneme kreslit přibližné geometrické tvary od ruky, kresba se nám vyrovná do pravidelného tvaru (kruh, čtverec, trojúhelník, úsečka, obdélník apod.). Kouzelné pero. Čáry, které nakreslíme, se nám po chvíli ztratí. Pokud nakreslíme kruh, vytvoří se nám nástroj podobný reflektoru (tj. to, co je v kruhu je vidět, zbytek je překrytý částečně průhlednou šedou). Při vytvoření obdélníku nám vznikne nástroj podobný lupě ( můžeme určité části stránky zvětšovat ). Guma. Vygumuje to, co je napsáno perem. Po stisknutí tlačítka můžeme vybrat různou sílu (šířku) gumy. Čára, tvar. Při výběru těchto nástrojů se nám objeví nabídka, který typ čáry nebo jaký objekt (elipsa, obdélník, trojúhelníky, kosočt verec, pětiúhelník, šestiúhelník, lichoběžník, rovnoběžník, hvězda, šipka, zatržení, křížek, bubliny) chceme kreslit. Pokud při kreslení tvaru držíme stisknutou klávesu Shift, kreslíme pravidelný tvar (kruh, čtverec, ). Styl výplně, čáry. Pokud máme vybrán nějaký objekt a stiskneme jedno z těchto tlačítek, otevře se nám nabídka nastavení vlastností objektu. Zde můžeme nastavovat barvu výplně (konkrétní barvu, přechod, vyplnění objektu obrázky, ), barvu čáry, její sílu a typ (čárkovaná, tečkovaná, apod.). Styl objektu nebo Nahrávání stránky. Pokud máme vybrán objekt, vyvoláme opět nabídku, kde můžeme nastavovat vlastnosti objektu (styl výplně, styl čáry, animace objektu). Můžeme také nahrávat stránku. Zahájíme záznam, provedeme námi zvolenou sekvenci úkonů a ukončíme záznam. Sekvence úkonů je teď zaznamenána na stránce a tento záznam můžeme tlačítky ovládat. Přesun panelu nástrojů. Panel nástrojů můžeme přesouvat dolu nebo nahoru na stránku. -5-

7 2.1 ZAČÍNÁME Nejdříve se musíme rozmyslet, jak bude prezentace vypadat. Co vše chceme v prezentaci zobrazit, jaké metody pro to zvolíme, které objekty (obrázky, tabulky, odkazy, výukové aktivity, videa apod.) budeme potřebovat. Poté můžeme začít tvořit VZHLED PREZENTACE Pro prezentaci můžeme zvolit některé z přednastavených pozadí. Vybrané pozadí vtáhneme do dokumentu a objeví se tabulka, která nám dává vybrat, zda chceme toto pozadí nastavit pro celou prezentaci, pro aktivní skupinu stránek (stránky prezentace můžeme sdružovat do skupin) nebo jen na aktivní stránku prezentace: Motivy rozbalit nabídku Náhled galerie Na všechny stránky. Na všechny stránky aktivní skupiny. Jen na aktivní stránku. Pozadí se pak automaticky nastaví podle naší volby VKLÁDÁNÍ TEXTU Text vkládáme buďto pomocí ikony nebo jej můžeme zkopírovat (například z dokumentu programu Word). Text kdykoliv můžeme upravit poklepáním někde v jeho oblasti. Otevře se nám tabulka, která nám umožňuje vklá dat nebo editovat text: Písmo tučné, kurzíva, podtržené. Volba typua velikosti písma Zarovnání textu. Barva písma. Horní a dolní index. Změna směru textu. Vkládání symbolů. Kontrola pravopisu (nefunguje pro čj) VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ Odrážky. Pro vkládání různých obrázků máme velké množství možností. Obrázek můžeme vkládat klasicky kopírováním (např. na internetu zkopírujeme obrázek a v prezentaci ho vložíme). Další možností je nabídka Vložit, zde si můžeme zvolit Obrazový soubor (vložíme soubor, který je uložen v našem počítači), Obrázek ze skeneru (pokud máme připojen skener, můžeme touto volbou vyvolat program pro skenování), Picture From SMART Document Camera (pokud je připojen vizualizér, můžeme vložit obrázek z něj) a Soubor položky galerie (vložíme obrázek z galerie). -6-

8 Vložit obrázek z galerie můžeme i pomocí tlačítka můžeme vybírat: Náhled galerie: zde nalezneme základní obrázky, pozadí a animace. Základy pro pedagogy: značkou + rozbalíme nabídku, je zde tematicky členěna nabídka obrázků dle předmětů. Náhled galerie Vkládat můžeme obyčejné obrázky nebo pozadí stránky. Pozadí poznáme podle ohnutého rohu. S obrázkem můžeme dále manipulovat. Pozadí je pevně umístěné a má svou neměnnou velikost. Zpracování textu. Vyvoláme nabídku, ze které Obrázky Pozadí Šipkou rozbalíme nabídku Vybraný objekt vtáhneme do prezentace. Vkládat můžeme i multimediální a interaktivní prvky. Jde o flash výukové animace a zvukové soubory připojené k danému obrázku. Poslední volbou jsou Soubory a stránky aplikace Notebook, které nám umožňují vložit složitější obrázky pro výuku (např. obrázky pro popis situací v cizím jazyce, plánovací tabulky, mapy apod.). Otočení obrázku. Změna rozměrů obrázku. Další možnosti. S vloženým obrázkem můžeme dále manipulovat. Pokud jej vybereme, objeví se nám v dolním rohu kolečko, za které můžeme obrázek zvětšovat nebo zmenšovat, nahoře uprostřed zelené kolečko, které nám dovoluje obrázkem otáčet a v pravém rohu šipka, která nám nabízí další volby: klonovat, vyjmout, kopírovat, vložit a odstranit obrázek, zamknout či odemknout pozici obrázku, více obrázků seskupit, převrátit obrázek (vlevo/vpravo či nahoru/dolů), přiřadit obrázku odkaz (na jiné místo v dokumentu či na externí soubor nebo internetovou adresu), přiřadit obrázku zvukový soubor a upravit vlastnosti daného obrázku. U některých obrázků vložených kopírováním se nám objeví ještě možnost zprůhlednit některé části obrázku. -7-

9 Vkládat můžeme další objekty, jako jsou soubory Flash, dotazy Senteo (pokud máme s tabulí zakoupený hlasovací systém Senteo), odkazy, zvuky či tabulky. Odkaz vložíme jednoduše přes nabídku Vložit nebo přes vlastnosti obrázku (šipka nahoře u obrázku). Objeví se nám tabulka, která nám dovoluje vložit různé typy odkazů (na webovou stránku, na stránku v daném souboru, na soubor v počítači či na aktuální přílohy naší prezentace), dále můžeme vybrat, zda se tento odkaz spustí kliknutím na rohovou ikonku u obrázku nebo zda se vytvoří vlastní objekt, přes který se odkaz spustí. Poslední možností je vložení tabulky. K tomu můžeme použít nabídku Vložit nebo ikonu na Panelu nástrojů. Nabídne se nám možnost vybrat počet řádků a sloupců tabulky (vybereme pohybem myši, kliknutím na pravý dolní roh výběru se nám požadovaná tabulka přesun tabulky vlastnosti vloží do prezentace). Do tabulky můžeme vkládat text, obrázky, měnit barvu čáry či výplně. změna rozměrů Zvuk stejně jako odkaz vložíme přes nabídku Vložit nebo přes vlastnosti obrázku. Objeví se nám podobná tabulka, jako u vkládání odkazu. Nejdříve vybereme zvukový soubor ve formátu mp3, který máme uložen ve svém počítači (můžeme si jej odsud hned přehrát, abychom měli kontrolu), opět vybereme, zda se zvuk bude spouštět klepnutím na rohovou ikonu u obrázku nebo přes nově vytvořený objekt. Pak už stačí naší volbu jen potvrdit. -8-

10 2.2 LESSON ACTIVITY TOOLKIT 1.0 Zpracování textu Novinkou ve verzi SMART Notebooku 10 jsou Lesson Activity Toolkit 1.0 (Sada výukových nástrojů podporujících aktivitu), která nám umožňují jednoduše vytvářet učební pomůcky. K dispozici máme Aktivity, Hry a Nástroje. Pojďme si je nyní prohlédnout podrobněji. Nalezneme je v Náhledu galerie (musíme mít nainstalovánu celou galerii) a potřebujeme mít též nainstalován Flash Player (bez něj se nám nebudou jednotlivé nástroje ukazovat). Opět je do prezentace vložíme jednoduše vtažením vybraného nástroje do naší prezentace AKTIVITY 1. Třídění slov do skupin 2. Přiřazování slov k obrázkům 3. Přiřazování slov k jejich popisu 4. Testy (s volbou odpovědí) 5. Postupné odkrývání čísel s poznámkami 6. Seřazení textu v barevných panelech 7. Odkrývání obrázků skrytých za mřížkou 8. Časová osa 9. Třídění slov do dvou skupin (spirál) -9-

11 Třídění slov do skupin Třídění slov do skupin umožňuje přiřazování slov do 2 nebo 3 zvolených kategorií. Jednoduchým tahem slov do sloupců řešíme tento úkol, kontrolu provedeme tlačítkem Check, vymazat řešení můžeme tlačítkem Reset, tlačítko Solve nám ukáže správné řešení. Tlačítko Edit nám umožní nastavit vlastní úlohu podle našich požadavků: Záhlaví jednotlivých sloupců (jejich názvy) Volíme způsob hodnocení: dobře / zkus znovu nebo dobře / špatně u každého slova Výběr počtu sloupců. Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu Zobrazit/skrýt tlačítko pro správné řešení Zadáváme slova, která se mají třídit a u každého vybereme, do kterého sloupce patří. -10-

12 Přiřazování slov k obrázkům Ke zvoleným obrázkům přiřazujeme slova z nabídky. Obrázky můžeme vybírat jakékoliv (z galerie, ze souboru, z internetu apod.). Opět stačí jednoduše tahem přesunout slovo do oblasti u obrázku, ke kterému patří. Fungují tlačítka Check (kontrola), Reset (vymazat), Solve (řešení). Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu Do rámečků vložíme obrázky a k nim napíšeme slova, která se mají přiřadit. Volíme způsob hodnocení: dobře / zkus znovu nebo dobře / špatně u každého slova Zobrazit/skrýt tlačítko pro správné řešení Výběr počtu obrázků. -11-

13 Přiřazování slov k jejich popisu Klíčové slovo je přiřazováno k jeho popisu, jako odpověď na nějakou otázku nebo můžeme klíčovým slovem doplnit větu ap. Opět stačí jednoduše tahem přesunout slovo do oblasti u obrázku, ke kterému patří. Fungují tlačítka Check (kontrola), Reset (vymazat), Solve (řešení). Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat Zobrazit/skrýt tlačítko pro přístup k editaci objektu správné řešení Vypíšeme slova a jejich popis (otázku, doplňovací text). Volíme způsob hodnocení: dobře / zkus znovu nebo dobře / špatně u každého slova -12-

14 Otázky (s volbou odpovědi) Lze vkládat otázky s volbou 4 odpovědí. Při editaci označujeme správnou odpověď. Mezi otázkami se pohybujeme pomocí tlačítka NEXT (vždy až po splnění předchozí otázky). Pořadí odpovědí se generuje vždy nově. Odpověď zadávám kliknutím do rámečku se správnou odpovědí. Fungují tlačítka Check (kontrola), Reset (vymazat), Solve (řešení). Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat Volíme způsob hodnocení: přístup k editaci objektu Výběr počtu otázek. dobře / zkus znovu nebo dobře / špatně u každého slova Přepínání mezi jednotlivými otázkami. Vypíšeme otázku a varianty Vybereme správnou odpověď -13-

15 Postupné odkrývání čísel s poznámkami Používáme tam, kde potřebujeme postupně odkrývat informace. Nemění se pořadí čísel, ani se nevyhodnocují správné odpovědi, jde o výkladovou část učiva. Kliknutím na číslo se odkryje příslušná poznámka. Funguje tlačítko Reset (vymazat). Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu K číslu zadáváme poznámku, kterou budeme chtít zobrazit. -14-

16 Seřazení textu v barevných panelech Používáme tam, kde potřebujeme seřadit text ve správném pořadí (určit správné pořadí kroků). Jednoduchým tahem barevný panel přesouváme na správné místo. Fungují tlačítka Check (kontrola), Reset (vymazat), Solve (řešení). Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu Volíme způsob hodnocení: dobře / zkus znovu nebo dobře / špatně u každého slova Zobrazit/skrýt tlačítko pro správné řešení Zadáváme text ve správném pořadí. -15-

17 Odkrývání obrázků skrytých za mřížkou Odkrýváme obrázek, který je schovaný za mřížkou, kterou můžeme popsat textem (kdo zná odpověď, může odkrýt část obrázku...). Kliknutím na čtvereček se odkryje část obrázku. Funguje tlačítko Reset (vymazat), které zakryje zpět celý obrázek. Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Nastavení mřížky (Tiles), textu na mřížku (Text), obrázku, který je skryt (Images) a další možnosti (Other). Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu počet řádků a sloupců automatické generování barev krycích čtverečků -16-

18 Časová osa Je určena pro výkladovou část učiva. Lze použít i v hodnotící. Po kliknutí na zvolený bod časové osy se zobrazí učební text. Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu Výběr počtu sloupců. Napíšeme datum a popis. -17-

19 Třídění slov do spirál Žák může třídit slova do dvou "spirál". Spirála volbu vyhodnotí a "přijme" ji dovnitř nebo "vyhodí". Funguje úplně stejně jako třídění slov do skupin. Funguje tlačítko Reset (vymazat). Tlačítko Edit nám umožní upravit objekt podle našich představ: Možnost zaheslovat přístup k editaci objektu Názvy možností (spirál). Zadáváme jednotlivá slova a vybíráme jim správné -18-

20 2.2.2 HRY A NÁSTROJE Zpracování textu Můžeme vytvářet i Hry a používat různé další aktivní Nástroje. Editují se velmi podobně jako předchozí Aktivity. Záleží jen na vaší fantazii, k čemu všemu je můžeme využít. K dispozici máme tyto Hry: 1. Přesmyčka 2. Křížovky 3. Kostky 4. Aktivní body 5. Sudoku 6. Slovní hádanky I. 7. Slovní hádanky II. -19-

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MS PowerPoint. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Centrum služeb pro podnikání s.r.o., Webové stránky:

MS PowerPoint. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Centrum služeb pro podnikání s.r.o., Webové stránky: Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MS PowerPoint Centrum služeb pro podnikání s.r.o., 2018 Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 Tel. čísla: (+420) 222 543 330 (+420) 775 583 697 Webové stránky: www.sluzbyapodnikani.cz

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

František Hudek. duben 2013

František Hudek. duben 2013 VY_32_INOVACE_FH11_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 a) Práce s textem Textové pole Pro práci s textem v PowerPointu je nutné mít nejprve vytvořená textová pole, do

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 02. Písmo, fonty, formátování textu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2 b) Vkládání objektů Kromě textových polí můžeme do snímků vkládat obrázky, grafy, tabulky, diagramy, zvukové stopy,

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

Flash - animace. 17. Změna tvaru - Flash. Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 10. 1. 2013. www.isspolygr.cz. Flash. DUM číslo: 16 Název: Flash

Flash - animace. 17. Změna tvaru - Flash. Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 10. 1. 2013. www.isspolygr.cz. Flash. DUM číslo: 16 Název: Flash - animace 17. Změna tvaru - www.isspolygr.cz Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 10. 1. 2013 DUM číslo: 16 Strana: 1/11 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Základy prezentace. MS PowerPoint a možnosti využití

Základy prezentace. MS PowerPoint a možnosti využití Základy prezentace MS PowerPoint a možnosti využití Základy prezentace Prezentace připravujeme k různým účelům: prezentace výrobku či projektového produktu prezentace projektu, projektového záměru, projektových

Více

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu MS Word verze 2013 Přehled programů pro úpravu textu Pro úpravu textu slouží textový editor Jednoduché (zdarma, součást operačního systému MS Windows): Poznámkový blok, WordPad Komplexní: MS Word, Writer

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Program ACTIVstudio Mgr. Martina Rešková Olomouc 2013 1. O programu ACTIVstudio Program ACTIVstudio, speciálně navržený pro prezentační a výuková prostředí, je

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami.

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami. VY_32_INOVACE_FH02 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

SMART Notebook verze Aug

SMART Notebook verze Aug SMART Notebook verze 10.6.219.2 Aug 5 2010 Pořadové číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Datum vytvoření: 11.10.2012 Pro ročník: 7. Vzdělávací obor předmět: Informatika Klíčová slova:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Interaktivní tabule SMART Board. Marek Neruda

Interaktivní tabule SMART Board. Marek Neruda Interaktivní tabule SMART Board Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Interaktivní tabule SMART Board Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Hlavní panel nástrojů

Hlavní panel nástrojů Zobrazit Domů > Panely nástrojů > Panely nástrojů Tato kapitola obsahuje přehled nástrojů a funkcí, které jsou dostupné z panelů nástrojů aplikace ActivInspire: Hlavní panel nástrojů (ActivInspire Primary)

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D INKSCAPE - Základy Tato prezentace se vám bude snažit přiblížit základy práce s vektorovou grafikou, v našem případě v programu Inkscape. Ukážeme si navigaci na plátně, práci s objekty, výplní, seskupováním

Více

Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu Milan Myšák

Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu Milan Myšák MS PowerPoint (verze 2010) Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu Milan Myšák e-mail: milan.mysak@konero.cz Obsah 1. Seznámení s prezentacemi 2. Zobrazení prezentace 3. Nastavení programu a prezentace

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu.

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu. VY_32_INOVACE_FH19_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek leden 2013 9.

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu PowerPoint 2007 Osnova Koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Režimy zobrazení Užitečná nastavení Základní práce s dokumenty Práce s textem a objekty Šablony a jejich

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word 2007 - egon Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Jan Málek 26.7.2010 Obsah S nepřímým formátováním, tedy Styly souvisí i

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL / ICDL Sylabu verze 6.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation - www.ecdl.org a lokalizovaná verze na

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. 4 Forma denní, 5 Forma dálková

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. 4 Forma denní, 5 Forma dálková Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_149_IVT_MSOFFICE_05_PP Ing. Pavel BOHANES

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

František Hudek. březen ročník

František Hudek. březen ročník VY_32_INOVACE_FH06_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.4 WORD - psaní a úpravy textu I. Tematická oblast

Více

Osnova. Koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS Word Režimy zobrazení. Užitečná nastavení. Základní práce s dokumenty

Osnova. Koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS Word Režimy zobrazení. Užitečná nastavení. Základní práce s dokumenty PowerPoint 2007 Osnova Koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Režimy zobrazení Užitečná nastavení Základní práce s dokumenty Práce s textem a objekty Doporučení, jak

Více

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno kresby Pravítko Stavový řádek

Více

Nápověda ke cvičení 8

Nápověda ke cvičení 8 Nápověda ke cvičení 8 Word přechod na další stránku: napíšeme text Motoristické časopisy vložíme 3x Enter pak klávesová zkratka CTRL+Enter Stejným způsobem přejdeme i na třetí stránku. PowerPoint vložit

Více