Kombinace bankovních a pojistných produktů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kombinace bankovních a pojistných produktů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Kombinace bankovních a pojistných produktů Bakalářská práce Autor: Petra Šavrdová Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Leden, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Petra Šavrdová

3 Poděkování: Ráda bych touto cestou poděkovala doc. Ing. Miroslavu Flaškovi, CSc. za odborné vedení a cenné návrhy a připomínky, které mi poskytl v průběhu zpracování této práce.

4 Anotace: Tato bakalářská práce na téma Kombinace bankovních a pojistných produktů se zabývá propojováním produktu Hypotéka s produkty pojistnými. Věnuje se analýze provázanosti Hypotéky s jednotlivými produkty, které jsou na českém pojistném trhu v rámci bankopojištění nabízeny. Analýza je prováděna u tří vybraných obchodních bank, které působí na českém finančním trhu. Závěrečná část porovnává jednotlivé druhy těchto nabízených bankoproduktů. Annotation: This bachelor thesis on the theme Combination of Banking and Insurance Products deals with cohesion between the Mortgage product and insurance products. It attends to the cohesion analysis of the Mortgage and individual products that are offered within bank insurance products on the Czech insurance market. Products of three sample commercial banks acting on the Czech financial market are analysed. The final part of thesis compares individual types of the offered bank products.

5 Obsah ÚVOD BANKOVNÍ A POJISTNÝ TRH V ČR Bankovní trh v ČR Banky a bankovní instituce Právní úprava bankovnictví Historie bankovnictví v ČR Česká bankovní asociace Pojistný trh v ČR Pojišťovny Právní úprava pojišťovnictví Historie pojišťovnictví v ČR Česká asociace pojišťoven KOMBINOVÁNÍ BANKOVNÍCH A POJISTNÝCH PRODUKTŮ Definice produktu bankopojištění Důvody pro propojování bankovních a pojistných produktů Historie bankopojištění Výhody a nevýhody bankopojistných produktů ANALÝZA BANKOPRODUKTU U VYBRANÝCH SUBJEKTŮ Charakteristika hypotéky a pojistných produktů GE Money Bank, a.s Hypotéka GE Money Bank, a.s Pojištění schopnosti splácet Majetkové pojištění Charakteristika hypotéky a pojistných produktů ČSOB, a.s Hypotéka ČSOB, a.s Pojištění schopnosti splácet Pojištění budov, staveb a bytů Pojištění domácnosti Charakteristika hypotéky a pojistných produktů Raiffeisen Bank, a.s Hypotéka Raiffeisen Bank, a.s Pojištění Raiffeisen TRIGA PLUS VÝSLEDKY ANALÝZY HODNOCENÉHO BANKOPRODUKTU Výsledky analýzy GE Money Bank, a.s Výsledky analýzy ČSOB, a.s Výsledky analýzy Raiffeisen Bank, a.s Shrnutí výsledků

6 ZÁVĚR Seznam použité literatury...48 Seznam použitých tabulek...49 Seznam použitých grafů...49 Seznam použitých zkratek...49 Seznam použitých příloh

7 Úvod Převážná většina z nás má zájem o vlastní bydlení. Ceny regulovaného nájemného se stále zvyšují, a proto stále více lidí zvažuje investovat do vlastní nemovitosti prostřednictvím hypotéky. Situace na hypotečním trhu nás ovšem nutí k obezřetnosti a k důkladnějšímu prozkoumávání nabídek hypotečních úvěrů, které nám banky poskytují. Cílem mé bakalářské práce na téma Kombinování bankovních a pojistných produktů je analýza trhu nabízených hypoték a pojistných produktů poskytovaných k těmto hypotékám u tří vybraných bankovních ústavů působících na území České republiky. V úvodní kapitole bude popsán bankovní a pojistný trh v České republice. Budu se věnovat jak bankám a pojišťovnám, tak i právním úpravám a historii těchto institucí. V další kapitole budu definovat produkt bankopojištění a uvádět důvody pro propojování těchto bankovních a pojistných produktů. Budu se zde také zabývat historií bankopojištění a výhodami a nevýhodami bankopojistných produktů. V následující kapitole představím banky, které jsem si ke své analýze vybrala a jejich produkty, které v rámci bankopojištění nabízejí. Popíši hypotéku a pojistné produkty k této hypotéce nabízené jednotlivými bankami. V poslední kapitole mé práce zaznamenám konkrétní nabídky bankopojištění jednotlivých finančních ústavů, uvedu shrnutí výsledků provedené analýzy a popíšu výhody, případně nevýhody, které v praxi bankopojištění přináší. 7

8 1 BANKOVNÍ A POJISTNÝ TRH V ČR 1.1 Bankovní trh v ČR Bankovní trh v České republice zaznamenal od revoluce v roce 1989 řadu významných změn. Vlivem přílivu zahraničního kapitálu došlo k jeho výrazné stabilizaci. České bankovnictví jde celých dvacet let kupředu a je schopné podporovat rozvoj české ekonomiky. České banky dnes mohou klientům poskytnout služby a produkty, které splňují nejvyšší klientské potřeby. V současné době prochází jak světový, tak i český bankovní sektor finanční krizí. A i přesto, že se již objevují první známky zpomalení růstu bankovního systému, neměla by finanční krize vést k výraznému útlumu bankovního sektoru v České republice Banky a bankovní instituce Banky a bankovní instituce, ke kterým se v ČR řadí družstevní záložny, stavební spořitelny a hypoteční banky jsou významnými subjekty tržní ekonomiky a patří také k nejstarším finančním institucím v ČR. Jejich hlavní činností je kromě obchodu s penězi i poskytování nejrůznějších finančních služeb. Přijímají vklady od veřejnosti a jsou proto velmi přísně regulovány. Banky přijímají od svých klientů vklady a vedou pro tyto klienty účty. Tím shromažďují velké množství peněžních prostředků a mohou tak poskytovat úvěry. V rámci vedení účtů klientů mohou také provádět dle příkazů svých klientů platby ve prospěch klientů své i jiné banky. Banky tedy provádějí platební styk i související služby v ČR i v zahraničí. Dále banky nabízejí svým klientům i řadu dalších činností, jako jsou operace s hotovostí, směna valut a deviz nebo služby investičního bankovnictví. 8

9 V současné době je již bankovní účet téměř pro každého nezbytností. Klienti provádějí své peněžní operace také telefonicky nebo pomocí internetu. Bankám je díky technologickému pokroku umožněno tyto služby poskytovat s pomocí výkonných a spolehlivých platebních systémů. [10] Tabulka č. 1: Seznam bank a poboček zahraničních bank v ČR k Centrální banka 1. Česká národní banka 2. Banky s převážně (více než 50%) českou účastí 1. Česká exportní banka, a.s. 2. Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 3. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 4. Hypoteční banka, a.s. 5. J&T BANKA, a.s. 6. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 7. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 3. Banky s převážně (více než 50%) zahraniční účastí 1. Banco Popolare Česká republika, a.s. 2. Banka mezinárodní spolupráce, a.s. 3. Česká spořitelna, a.s. 4. Československá obchodní banka, a.s 5. GE Money Bank, a.s. 6. HYPO stavební spořitelna a.s. 7. Komerční banka, a.s. 8. LBBW Bank CZ a.s. 9. PPF banka a.s. 10. Raiffeisenbank a. s. 11. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 12. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 13. Volksbank CZ, a.s. 14. Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 15. Wüstenrot hypoteční banka a.s. 4. Pobočky zahraničních bank ( v režimu jednotné licence) 1. ABN AMRO Bank N.V. 2. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka 3. BRE Bank S.A., organizační složka podniku 4. CALYON S.A., organizační složka 5. Citibank Europe plc, organizační složka 6. COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 7. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 8. Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika 9. ING Bank N. V. 10. HSBC Bank plc - pobočka Praha 11. Oberbank AG pobočka Česká republika 12. PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, pobočka ČR 13. Raiffeisenbank im Stiftland eg pobočka Cheb, odštěpný závod 14. Straumur-Burdaras Investment Bank hf - organizační složka 15. Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 16. Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 5. Banky se sídlem v ČR poskytující služby v zahraničí a) Banky se sídlem v ČR poskytující služby na území jiného členského státu EU bez založení pobočky (v rámci volného pohybu služeb) 1. Komerční banka, a.s. - stát: Slovenská republika 2. GE Money Bank, a.s. - stát: Slovenská republika b) Banky se sídlem v ČR poskytující služby prostřednictvím pobočky v zahraničí J&T BANKA, a.s. - stát: Slovenská republika Zdroj: vlastní úprava 9

10 1.1.2 Právní úprava bankovnictví V ČR je právní úprava bankovnictví dána zákony a prováděcími vyhláškami k nim. ČR je členem EU, proto platí na jejím území i právní normy EU. Jsou jimi zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Každá členská země EU je povinna zapracovat do svých právních řádů i ostatní právní normy. Základní právní normy, kterými je upraven bankovní sektor v ČR: Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů [5] Historie bankovnictví v ČR Po revoluci v roce 1989 došlo v bankovním sektoru k řadě podstatných změn. V souvislosti se změnou režimu byla zahájena ekonomická reforma. Začala transformace bankovnictví a parlament přijal nové bankovní zákony. Další významné změny, ke kterým v ČR po roce 1989 došlo: rok založení Konsolidační banky za účelem oddlužení bank rok novela zákona o bankách, SBČS 1 již není závislá na státu rok Česká národní banka, oddělení bankovních soustav ČR a SR rok zvýšení ZK banky na 500 mil. Kč, pojištění vkladů rok po více než 50 letech obnoveno hypoteční bankovnictví [11] 1 SBČS Státní banka československá. Založena v roce V socialistické ekonomice zastávala i funkci komerční úvěrové instituce. 10

11 Graf č. 1: Vývoj počtu bank v letech Vývoj počtu bank v ČR Počet bank Rok Zdroj: vlastní úprava Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 pod původním názvem Bankovní asociace. Od roku 1992 působí Česká bankovní asociace jako dobrovolné sdružení právnických osob, podnikajících v peněžnictví a v oblastech úzce navazujících. Členství má dvě formy: plné členství je vyhrazeno bankám a pobočkám zahraničních bank s licencí ČNB přidružené členství je otevřeno zejména reprezentacím zahraničních bank a pomocným organizacím se vztahem k bankovnictví Předmětem činnosti asociace je zejména: zastupovat a prosazovat společné zájmy členů ve vztahu k Parlamentu, vládě, České národní bance a dalším právním subjektům prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti a zahraničí podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných usancí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou EU [4] 11

12 1.2 Pojistný trh v ČR V České republice se od roku 1989 let tvoří pojistný trh, který je charakteristický postupným zvyšování významu pojištění v ekonomice. Podporou pro vytvoření pojistného trhu byl přístup státu. Byl zřízen orgán státního dozoru nad pojišťovnictvím a docházelo také k postupným změnám v podobě regulace pojišťovnictví. Český pojistný trh zaznamenal v posledních letech značný růst. Zvýšila se poptávka po pojistných produktech typu pojištění odpovědnosti za škodu. Stabilní růst je patrný i přes příchod finanční krize, která v loňském roce propukla na finančních trzích. V následujícím roce může v důsledku finanční krize dojít k poklesu příjmů obyvatelstva, což může mít vliv i na příjmy pojišťoven. Nemělo by ale dojít k výraznému poklesu hospodářských výsledků pojistného trhu jako celku Pojišťovny Pojišťovna je specifická finanční instituce. Přebírá rizika a provozuje pojistné produkty. Je to právní subjekt a má oprávnění vykonávat pojišťovací činnost (obdržela od státu, orgánu státního dozoru nad pojištěním, povolení k provozování pojišťovací činnosti). Z hlediska zaměření se pojišťovny člení na: pojišťovny univerzální, které pojišťují v podstatě všechny druhy rizik a mohou provozovat zajištění pojišťovny životní, které se zabývají provozováním životních druhů pojištění pojišťovny neživotní, které se zabývají provozováním neživotních druhů pojištění pojišťovny specializované, které se specializují na určitý druh nebo odvětví pojištění, na pojišťování určitých rizik, na některé skupiny pojištěných 12

13 Pojišťovnictví zahrnuje různé pojišťovny, které se liší zaměřením, organizační formou a velikostí. Převážnou většinu pojistných operací provádí pouze několik velkých pojišťovacích institucí. [9] Tabulka č. 2: Seznam pojišťoven se sídlem v ČR k AEGON Pojišťovna, a.s. 2. AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. 3. Allianz pojišťovna, a.s. 4. Aviva životní pojišťovna, a.s. 5. AXA pojišťovna a. s. 6. AXA životní pojišťovna a.s. 7. Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo 8. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group 9. Česká pojišťovna a.s. 10. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. 11. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 12. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. 13. DIRECT Pojišťovna, a.s. 14. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. 15. Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. 16. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 17. Generali Pojišťovna a.s. 18. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. 19. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 20. ING pojišťovna, a.s. 21. Komerční pojišťovna, a.s. 22. Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. 23. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 24. MAXIMA pojišťovna, a.s. 25. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. 26. Pojišťovna České spořitelny, a.s. 27. Pojišťovna VZP, a.s. PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. angl. FIRST 28. AMERICAN CZECH INSURANCE COMPANY 29. Servisní pojišťovna a.s. 30. Slavia pojišťovna a.s. 31. Triglav pojišťovna, a.s. 32. UNIQA pojišťovna, a.s. 33. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. 34. Vitalitas pojišťovna, a.s. 35. Wüstenrot pojišťovna, a.s. 36. Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Zdroj: vlastní úprava 13

14 1.2.2 Právní úprava pojišťovnictví V České republice je pojišťovnictví upraveno několika pojišťovacími právními předpisy. Vedle toho se v rámci pojišťovnictví uplatňují další právní předpisy obecnějšího charakteru, např. obchodní zákoník a daňové zákony. Základní zákony, které mají vliv na fungování pojišťovnictví v ČR: Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů [6] Historie pojišťovnictví v ČR V roce 1991 došlo k vydání Zákona o pojišťovnictví, kterým byly vytvořeny podmínky pro zrušení monopolu dřívější České státní pojišťovny. Obnovil se pojistný trh. Začaly vznikat nové pojišťovny, které nabízely širokou škálu pojistných produktů. Obnovila se také existence regulačního státního orgánu. V několika dalších letech se situace v oblasti pojišťovnictví významně měnila v souvislosti s obecnými ekonomickými, ale i legislativními změnami (zejména přizpůsobováním se podmínkám EU), změnami ve škodovosti a změnami ve významu pojištění v ekonomice. Charakteristické vývojové tendence na pojistných trzích: uplatňování principu Jednotného evropského pojišťovacího trhu v EU liberalizace přístupu k pojišťovacímu obchodu propojování pojišťovacích služeb s ostatními finančními službami růst významu životního pojištění uplatňování nových metod prodeje pojistných produktů nutnost reakce na zvyšování počtu a významu živelných katastrof [9] 14

15 Graf č. 2: Vývoj počtu pojišťoven v letech Vývoj počtu pojišťoven v ČR Počet pojišťoven Rok 2001 I.pol I.pol I.pol I.pol I.pol I.pol.2007 Zdroj: vlastní úprava Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven zahájila svou činnost v roce 1994 a je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven. Od roku 1998 je řádným členem Evropské federace národních asociací pojistitelů Comité Européen des Assurances. Posláním ČAP je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy členských pojišťoven a jejich klientů. Podporovat zájmy českého pojistného trhu vůči EU, spolupracovat se zahraničními asociacemi a podporovat rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v ČR. Hlavní úkoly ČAP: zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven a prosazovat nezbytné úpravy vytvářet nástroje zábrany škod a pojistných podvodů sjednocovat pravidla a postupy členů v oblasti technické, informační i statistické vytvářet informační nástroje pro veřejnost a objektivně a srozumitelně informovat o vývoji pojistného trhu, pojistných produktech a novinkách přispívat k odborné informovanosti členů a zabezpečovat vzdělání vytvářet pravidla etického chování v pojišťovnictví působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace [3] 15

16 2 KOMBINOVÁNÍ BANKOVNÍCH A POJISTNÝCH PRODUKTŮ Kombinování bankovních a pojistných produktů v ČR je již řadu let velmi oblíbené. Všichni se dnes s bankopojištěním mohou setkat prostřednictvím produktové nabídky bank a pojišťoven. Banky a pojišťovny nabízejí prostřednictvím bankopojištění řadu zajímavých produktů. 2.1 Definice produktu bankopojištění Bankopojištění znamená současný prodej produktů banky a pojišťovny, který probíhá v různých distribučních sítích, tj. obvykle v distribuční síti banky a pojišťovny. Banky jej obvykle nabízejí buď jako prodej různých pojistných produktů klientům bank, které ve většině případů patří do stejné finanční skupiny jako pojišťovna nebo jako prodej finančních produktů, ve kterých je spojen finanční a pojistný produkt. [12] Definice bankopojišťovny není jednoznačná, objevují se různé koncepty a formy, které vymezují odlišné rámce pro zahrnutí či nezahrnutí příslušných finančních institucí pod tento pojem. Nejznámější a nejužší pojetí představuje integraci banky a pojišťovny do jedné skupiny, kde holdingová společnost kontroluje jak banku, tak pojišťovnu. Kapitálové vazby mezi bankou a pojišťovnou mohou být jednak přímé, jednak nepřímé prostřednictvím mateřské společnosti. Protipólem k takto úzkému vymezení jsou partnerské modely dvou nezávislých subjektů. Na českém finančním trhu figurují v současnosti jak struktury holdingového typu, tak také pouze strategičtí partneři. Další domácí bankopojišťovny pak představují různé kombinace kapitálového propojení a smluvních vztahů. Najdeme zde banky vlastnící majoritní podíly pojišťoven či pojišťovnu, která vlastní banku, stejně jako banky s minoritními podíly na pojišťovnách a pojišťovny s minoritními podíly na bankách. [8] 16

17 2.2 Důvody pro propojování bankovních a pojistných produktů K nejčastějším důvodům pro vytváření bankopojišťovacích struktur patří snaha o dosažení růstu výnosů, diverzifikace toků příjmů a dosažení úspory nákladů. S tím je spojena i snaha o vyšší efektivitu využití pracovišť a snaha o efektivnější využití distribučních kanálů partnerské instituce. Dalším významným důvodem je pro některé bankopojišťovací struktury v ČR využití společného marketingu. Před veřejností tedy vystupují jako jedna firma pod společných obchodním názvem. Důležitou roli zde také hrají daňové důvody, které ovšem svým významem v ČR relativně zaostávají za novějším trendem, kterým jsou hybridní a vzájemně podmíněné produkty spojující v sobě prvky jak bankovních, tak pojistných produktů. Banky a pojišťovny jsou tak schopné vzájemně spolupracovat, rychle a efektivně reagovat na stále se měnící potřeby a náročné požadavky klientů. Jednotný trend tvorby univerzálních finančních ústavů, které mají široké spektrum aktivit s rozhodujícími složkami v bankovnictví a pojišťovnictví je typický pro celou Evropu. Původní koncept bankopojištění, známý pod názvem bancassurance, který představoval pouze vazbu mezi bankami a pojišťovnami nabízející produkty životního pojištění, byl překonán a podstatně rozšířen na stav, kdy se kombinují bankovní služby se službami životních i neživotních pojišťoven. Pojišťovny a banky si tedy nekonkurují již jen ve svých vlastních sektorech, ale navzájem v rámci širšího trhu finančních služeb. Pokud bychom porovnávali jednotlivé typy finančních institucí ve skupině dle jejich aktiv, pak je v bankopojišťovacích strukturách v ČR viditelná převaha bank nad pojišťovnami. Z pohledu tržního podílu je mezi bankopojišťovnami největší konkurence na trhu neživotního pojištění. [8] 17

18 2.3 Historie bankopojištění V České republice se dnešní podoba bankopojištění začala formovat již v polovině 90. let 20. století a od té doby prošla několika vývojovými fázemi. Banky a pojišťovny, které byly mezi prvními kdo bankopojištění nabízel, dnes mají v této oblasti na trhu klíčové postavení. První fáze je představována pouhým prodejem některých produktů pojišťovny prostřednictvím sítě kamenných poboček banky, kde banka vedle vlastních produktů nabízí i produkty pojišťovny. Ve druhé fázi se již bankopojistné produkty začínají strukturovat a začínají být vytvářeny vzájemně propojené balíčky produktů. Ve třetí fázi vývoje jsou do sebe produkty integrovány funkčně, marketingově, klientsky i v oblasti informačních technologií. Dochází pouze k výměně informací mezi bankou a pojišťovnou o podílech na výnosech a nákladech, spojených s konkrétními produkty. [12] 2.4 Výhody a nevýhody bankopojistných produktů V bankovnictví retailovém je bankopojištění využíváno především ke zvyšování komfortu klienta. Cílem bankopojištění je uspokojit všechny finanční potřeby klienta pod jednou střechou tak, aby došlo k jeho komplexnímu obsloužení na jednom místě. Naopak u velkých klientů není bankopojištění vždy rozvíjeno, neboť by zde nedocházelo k diverzifikaci velkých rizik. Při poskytování významného úvěru firemnímu klientovi pak nebývají požadovaná pojistná rizika upisována u spolupracující pojišťovny. Bankopojištění má i mnohá úskalí. Pokud má být spolupráce úspěšná musí být vzájemná. Rizikem jsou také zaměstnanci bank a pojišťoven. Musí být přesvědčeni, že vzájemná spolupráce je užitečná a smysluplná a společné produkty nabízet. [7] 18

19 3 ANALÝZA BANKOPRODUKTU U VYBRANÝCH SUBJEKTŮ V České republice fungují již mnoho let poměrně přísná pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů. Tento fakt byl často kritizován. Situace se nyní obrátila a naše banky se na rozdíl od těch ostatních, kteří pravidla stejně přísná neměly mohou radovat ze své prozíravosti. Přesto zájem Čechů o hypotéky v roce 2008 výrazně polevuje. Banky musí hledat nové prodejní modely s novými jmény nebo zabalené do různých balíčků. [2] Bankovní ústavy bojují o přízeň svých klientů různými akčními nabídkami, ke kterým může patřit časově omezené zrušení poplatků za schválení úvěrů, odhad nemovitosti zdarma, ale i prodej pojištění k hypotéce za výhodnější cenu. [1] Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Nejčastěji je využit k nákupu nemovitosti za účelem bydlení či pronájmu. Méně běžné je poskytnutí nemovitosti jako záruky za půjčku neúčelovou, často označovanou jako americká hypotéka. Běžně bývají spláceny pravidelnými měsíčními splátkami a splátky bývají nazývány podle způsobu jejich výpočtu. V dnešní době bývají tyto úvěry poskytovány převážně bankami a zprostředkovávány hypotečními makléři či finančními poradci. [13] Tabulka č. 3: Objem a počet nově poskytnutých hypoték v 1. pololetí 2008 Objem a počet nově poskytnutých hypoték v 1. pololetí 2008 Počet hypoték 2008 Počet hypoték 2007 Objem 2008 (v mil. Kč) Objem 2007 (v mil. Kč) Občané Podnikatelé Municipality Zdroj: 19

20 3.1 Charakteristika hypotéky a pojistných produktů GE Money Bank, a.s. GE Money Bank, a.s. patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou, která disponuje širokou sítí poboček a bankomatů. Své služby orientuje jak na občany, tak na malé a střední podniky. Její velkou výhodou je, že je součástí jedné z největších a nejsilnějších společností na světě. GE Money Bank, a.s. má diverzifikované portfolio průmyslových i finančních firem, které generují vlastní finanční aktiva Hypotéka GE Money Bank, a.s. Hypoteční úvěry GE Money Bank, a.s. jsou určeny pro financování nebo investice do nemovitostí sloužících k bydlení. Hypotéku jako dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k financované nebo jiné nemovitosti na území ČR (byt, rodinný dům, rekreační chalupa či domek, včetně pozemků souvisejících s těmito nemovitostmi, vedlejší stavby, pokud tvoří funkční celek s výše uvedenými hlavními nemovitostmi, např. garáž) lze použít na koupi, rekonstrukci i k vyplacení spoluvlastnického podílu nebo dědictví. O hypotéku může zažádat občan ČR, občan EU nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR, který může nemovitosti na území ČR nabývat. O jednu hypotéku mohou žádat maximálně čtyři osoby žijící maximálně ve dvou domácnostech. Výše hypotéky se odvíjí od tržní ceny nemovitosti stanovené smluvním odhadcem a bonity klienta. Bonita se počítá na základě prokazatelných příjmů a měsíčních výdajů klientů. Ručit lze i více nemovitostmi najednou a pokud je účelem hypotéky výstavba, může se ručit i rozestavěnou stavbou. 20

21 Hypotéku lze čerpat jednorázově nebo postupně podle účelu úvěru a čerpání musí být zahájeno do 12-ti měsíců a ukončeno do 24 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy. Hypotéky lze použít na: koupi bytu (i družstevního), rodinného domu, rekreační chalupy nebo stavební parcely rekonstrukci, výstavbu či dostavbu při přečerpání úvěru nemusíte předkládat faktury, peníze Vám zašlou přímo na Váš účet vypořádání spoluvlastnického podílu nemovitosti (společné jmění manželů, dědictví apod.) refinancování / splácení již dříve poskytnuté půjčky na bydlení proplacení investic do nemovitosti za dobu až 3 roky nazpět kombinace výše uvedených účelů Výhody hypotéky: půjčit si můžete od Kč na dobu od 5 do 30 let nízké a výhodné úrokové sazby možnost mimořádných splátek ke konci fixace bez sankce hypotéka až do 80 % tržní ceny nemovitosti délka fixace 1, 3, 5 nebo až 10 let HypoExpres schválení výše hypotéky již do 3 hodin schválení do 3 pracovních dnů od předání všech podkladů bance lze čerpat na základě návrhu na vklad zástavního práva, což znamená téměř okamžité čerpání poplatek za zpracování a vedení hypotéky lze rozpustit v prvém fixačním období klient má možnost odepisovat úroky od základu daně a optimalizovat tak své příjmy v příslušném zdaňovacím období hypotéka Naopak schválení bonity k hypotéce dříve než se získá nemovitost bezúčelová půjčka k hypotéce formou doplňkového úvěru až na cokoli výhodné refinancování hypoték výhodné pojištění nemovitosti a pojištění schopnosti splácet 21

22 3.1.2 Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr je poskytováno ve spolupráci s pojišťovnou CARDIF PRO VITA, a.s. Pojišťovna se od svého založení zaměřuje především na pojištění schopnosti splácet. Rychlý růst pojistného kmene a mezinárodní rozvoj je založen na profesionalismu, obchodní spolupráci a inovativních přístupech. Tyto zásady dovolují nabízet produkty dle potřeb partnerů i koncových klientů, a to na velmi vysokém stupni kvality. Pojištění je nabízeno k hypotečnímu úvěru jako volitelná doplňková služba za pravidelný měsíční poplatek. Je platné po celou dobu trvání hypotéční smlouvy a pojistné je obsaženo v pravidelných měsíčních částkách. Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr chrání klienta (i banku) při ztrátě pravidelných příjmů klienta a tedy neschopnosti splácet závazky vyplývající z hypoteční smlouvy. K pojištění klient přistupuje pouze podpisem úvěrové smlouvy a vyplněním lékařského dotazníku, vyslovením souhlasu s rámcovou pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami. Pojištěná rizika: pracovní neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu ztráty zaměstnání, ke které nedojde z vůle klienta plné invalidity následkem nemoci nebo úrazu úmrtí následkem nemoci nebo úrazu 22

23 Pojištění CARDIF PRO VITA, a.s. nabízí svým klientům dva typy pojištění dle druhu vybrané varianty. Soubor pojištění A ( základní) Produkt A je určen každé fyzické osobě, která ke dni vstupu do pojištění je mladší 60 let, dle svého vědomí zdráva ( není invalidní důchodce) vyplnila Lékařský dotazník a pojistitel vyslovil ( po předložení dotazníku) předchozí písemný souhlas s pojištěním této osoby není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků ( nemá diabetes, může mít např. alergii) není v pracovní neschopnosti a za uplynulých 12 měsíců nebyla v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní ( pokud je, ať podepíše po skončení PN) souhlasí s Všeobecnými pojistnými podmínkami a rámcovou pojistnou smlouvou ( dostane je od bankéře při sjednání) Soubor pojištění B ( komplexní) Produkt B je určen pouze fyzické osobě zaměstnanci, která ke dni vstupu do pojištění splňuje podmínky souboru pojištění A a následující je zaměstnána v pracovním poměru na dobu neurčitou a byla zaměstnána v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době nedala ani ji nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou souhlasí s Všeobecnými pojistnými podmínkami a rámcovou pojistnou smlouvou ( dostane je od bankéře při sjednání) 23

24 3.1.3 Majetkové pojištění Majetkové pojištění zajišťuje smluvní partner Generali pojišťovna, a.s.. Generali pojišťovna, a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem. Svým zákazníkům nabízí rozsáhlý servis a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí v oblasti životního i neživotního pojištění. Klade důraz na vysokou kvalitu pojistných produktů a dokonalý a rychlý servis na všech úrovních činnosti. Pojištění je nabízeno k zabezpečení rizik při poskytování hypoték s jednoduchou formou prodeje pro rodinné domy, rodinné domy ve stavbě nebo bytové jednotky. Doba sjednání je na dobu neurčitou s předpokladem trvání minimálně po celou dobu úvěrového vztahu klienta k bance. Žadatelem musí být klient s hypotékou od GE Money Bank, a.s. Nebezpečí pojištěná v základním pojištění rodinného domu: flexa = požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk přírodní nebezpečí = vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu voda z potrubí odcizení stavebních součástí ( limit plnění Kč ) pojištění pevně zabudovaných elektromotorů sloužících provozu pojištěné budovy ( např. elektromotory ventilátorů, vodních čerpadel apod.), limit plnění Kč Nebezpečí pojištěná v základním rozsahu pojištění rodinného domu ve výstavbě: flexa = požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk přírodní nebezpečí = vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu (až po úplném zastřešení budovy) voda z potrubí ( po provedené tlakové zkoušce ) krádež vloupáním nebo loupež stavebního materiálu a drobné stavební techniky, je-li materiál majetkem pojištěného odcizení stavebních součástí ( limit plnění Kč ) 24

25 pojištění pevně zabudovaných elektromotorů sloužících provozu pojištěné budovy ( např. elektromotory ventilátorů, vodních čerpadel apod.), limit plnění Kč Nebezpečí pojištěná v základním rozsahu pojištění bytové jednotky: flexa = požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk přírodní nebezpečí = vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu voda z potrubí krádež vloupáním nebo loupež stavebních součástí ( limit plnění 20% pojistné částky ) Výhody pojištění majetku: pojištění je sjednáno na novou cenu, lze ho sjednat i na cenu tržní pokud jsou v celkovém ocenění zahrnuty i drobné stavby na pozemku ( garáž, zahradní altán apod. ) jsou tyto stavby také automaticky pojištěny pojištění od počátku stavby za výhodnou sazbu, která zůstává po celou dobu trvání pojištění při koupi nemovitosti může pojištění uzavřít již nový ( budoucí) vlastník u rozestavěného domu je ve smlouvě automaticky pojištěna krádež vloupáním nebo loupež stavebního materiálu a drobné stavební techniky až do výše 25 % sjednané pojistné částky ve smlouvě je automaticky pojištěno odcizení stavebních součástí až do výše Kč ve smlouvě jsou automaticky pojištěny elektromotory pro případ přepětí až do výše Kč ve smlouvě lze připojistit rozbití skla a odpovědnost z držby nemovitosti ve smlouvě jsou automaticky pojištěny náklady na vyklizení, bourání a stržení, na přepravu a uskladnění, náklady na opravy stavebních součástí, škody způsobené zásahem hasičského sboru a zachraňovací náklady 25

26 3.2 Charakteristika hypotéky a pojistných produktů ČSOB, a.s. Československá obchodní banka, a.s. působí v ČR jako univerzální banka. Obchodní profil zahrnuje fyzické osoby ( retailová klientela), malé a středně velké podniky, korporátní klientelu a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. ČSOB, a.s. si uvědomuje svoje postavení ve společnosti a při svých každodenních aktivitách má na mysli svůj vliv na životní prostředí, komunitu, ve které podniká, svoje zaměstnance i klienty Hypotéka ČSOB, a.s. ČSOB je jedním z největších poskytovatelů hypotečních úvěrů. Hypotéku ČSOB můžeme použít na koupi, výstavbu, rekonstrukci či modernizaci. Nemusíme mít nic naspořeno a půjčí nám až 100 % hodnoty nemovitosti. Investovat můžeme do rodinného domu, bytu v osobním vlastnictví, stavebního pozemku, chaty nebo chalupy, nebytové jednotky, bytového domu, polyfunkční nebo administrativní budovy, nemovitého příslušenství ( například bazén, krb, oplocení, projekt, vestavěné i volně stojící kuchyňské spotřebiče ). O hypotéku může žádat osoba starší 18 let a ke dni konečné splatnosti úvěru její věk nepřesáhne 70 let. Je možné žádat sám nebo se spolužadatelem. Společně mohou žádat manželé, rodiče a děti, příbuzní, druh a družka i lidé, kteří nejsou v příbuzenském vztahu, maximálně však čtyři žadatelé ze dvou domácností. Alespoň jeden ze žadatelů musí být vlastníkem úvěrované nemovitosti nebo se jím stane v důsledku realizace investičního záměru. Nemovitost musí být zastavena zástavním právem k nemovitosti ve prospěch ČSOB, nacházet se na území ČR a být pojištěna proti živelním a jiným rizikům. 26

27 Hypotéky lze použít na : koupi nemovitosti do osobního vlastnictví (i spoluvlastnického podílu) výstavbu nemovitosti rekonstrukci, modernizaci a opravu nemovitosti refinancování dříve poskytnutých úvěrů na bydlení kombinaci výše uvedených účelů, včetně vypořádání majetkových poměrů Výhody hypotéky: půjčit si můžete od Kč na dobu od 5 do 40 let maximální výše úvěru není omezena nemusíme mít naspořeno, zajištěno 100 % financování možnost garance stejné výše splátky po celou dobu trvání hypotéky až 20 % výše úvěru můžeme využít neúčelově na cokoliv možnost sjednání hypotéky bez dokládání příjmů možnost odpočtu placených úroků z daňového základu až do výše Kč ročně možnost prodat nemovitost s hypotékou kdykoliv během doby splatnosti financování družstevních bytů či koupě nemovitosti v zahraničí až do podpisu úvěrové smlouvy neplatíme žádné poplatky zajištění odhadu ceny nemovitosti zajištění výpisu z katastru nemovitostí při výstavbě či rekonstrukci nemusíme dokládat faktury u hypoték se nevyžaduje zajištění životním pojištěním možnost slev z úrokové sazby až o 0,25 % možnost sjednat si mimořádné splátky a mimořádně splatit bez sankcí v předem stanovených obdobích změny úrokové sazby sjednání pojištění schopnosti splácet hypotéku, pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti přímo na pobočce 27

28 3.2.2 Pojištění schopnosti splácet Ke všem ČSOB hypotékám si můžeme sjednat pojištění úvěru pro případ smrti, trvalé invalidity i pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Pojištění mohou využít občané starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Pojištění je sjednáno při podpisu Smlouvy o ČSOB Hypotéce. Můžeme si ho sjednat i dodatečně do 6 měsíců od uzavření Smlouvy. V případě nepříznivých životních událostí tak máme zajištěno splácení hypotečního úvěru dle zvolené varianty pojištění. Výhody pojištění: příznivá cena odvíjející se od výše splátky hypotečního úvěru tři varianty pojištění s rozdílem v ceně a rozsahu pojistné ochrany v rámci jednoho hypotečního úvěru lze sjednat pojištění pro dvě osoby v úvěru uhrazení zůstatku hypotečního úvěru v případě invalidity nebo úmrtí uhrazení měsíční splátky úvěru v případě pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání až do výše Kč měsíčně, a to po dobu 12 měsíců pojištění sjednáme bez nutnosti lékařské prohlídky, postačí pouze vyplnění jednoduchého a krátkého dotazníku současně s prohlášením pojištěného výše pojistné částky až do 3,5 mil. Kč pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity lze sjednat i na nižší rozsah pojištění, min. 25 % z počáteční výše úvěru možnost přechodu mezi jednotlivými variantami pojištění v průběhu pojištění podle stanovených podmínek na základě uvážení klienta z varianty vyšší na variantu nižší kdykoliv z varianty nižší na variantu vyšší do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru 28

29 Varianta 1 pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity věk od let včetně trvalá adresa na území ČR pojištěný není v pracovní neschopnosti za uplynulých 5 let nebyl pojištěný v pracovní neschopnosti nebo mu lékařem nebyla doporučena pracovní neschopnost delší než 3 týdny nepřetržitě ( s výjimkou zlomenin, apendektomie, odstranění krčních mandlí a těhotenství) pojištěný netrpěl nebo netrpí onemocněním srdce nebo oběhového systému, cukrovkou závislou na insulinu, chronickým onemocněním dýchacích cest, ledvin ( kromě ledvinových kamenů), břišních orgánů nebo závislostí na alkoholu či návykových látkách pojištěný za uplynulých 5 let nepodstoupil onkologickou léčbu pro zhoubný nádor nebo leukémii Varianta 2 pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pracovní neschopnosti podmínky jsou shodné s variantou 1 Varianta 3 pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání pojištěný má pracovní nebo služební poměr na dobu neurčitou, nedal, ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, neuzavřel se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru nebo nepodal žádost o skončení služebního poměru ani mu nebylo doručeno rozhodnutí o ukončení poměru a není ve zkušební době ostatní podmínky jsou shodné s variantou 1 29

30 3.2.3 Pojištění budov, staveb a bytů Pojištění budou, staveb a bytů kryje následky v případě živelné škody, krádeže nebo vandalismu na pojištěném majetku. Předmětem pojištění mohou být věci nemovité, které se nacházejí v místě pojištění a věci movité ( stavební materiál na opravu nebo rekonstrukci budovy nebo bytu). Pojištění si uzavřete společně s ČSOB Hypotékou a nemůžete si jej sjednat samostatně. Hlavní pojištění zahrnuje: požár, úder blesku, výbuch, pád letadla vichřici, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, zkrat a přepětí na elektromotorech pád stromu nebo stožáru, tíha sněhu nebo námrazy kouř, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, zřícení skal vodovodní škody asistenční služby Asistenční služby zahrnují: informace a poradenství jak postupovat v případě vzniku škodné události a pomoc při nahlášení škodné události pojistiteli odemknutí vchodových dveří budov nebo bytu při zabouchnutí nebo při ztrátě klíčů až do částky Kč instalatérské, topenářské, elektrikářské a kominické práce, čištění kanalizace za účelem odstranění příčiny havarijního stavu až do částky Kč 30

31 Výhody pojištění: pojištění se sjednává na novou cenu, v případě pojistné události obdržíte pojistné plnění v cenách aktuálních v době vzniku pojistné události pojištění se vztahuje na rodinné domy, rekreační objekty, byty a stavby rozestavěné i dokončené možnost indexace pojistné částky i pojistného podle průměrného ročního indexu stavebních prací, nehrozí tak podpojištění nemovitosti zvýhodněné pojistné možnost sjednání doplňkového pojištění proti povodni a záplavě možnost sjednání doplňkového pojištění proti odcizení a vandalismu možnost sjednání doplňkového pojištění odpovědnosti za škody z držby nemovitosti možnost sjednání doplňkového pojištění odpovědnosti z běžného občanského života Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti kryje následky v případě živelné škody, krádeže nebo vandalismu v pojištěné domácnosti. Předmětem pojištění mohou být věci movité, které tvoří zařízení domácnosti, stavební součásti bytu v nájemních bytech, věci v garáži na jiné adrese než je adresa pojištěné domácnosti nebo věci, které nejsou ve vlastnictví členů domácnosti, ale jsou jimi oprávněně užívány. Pojištění si uzavřete společně s ČSOB Hypotékou a nemůžete si jej sjednat samostatně. Hlavní pojištění zahrnuje: požár, úder blesku, výbuch, pád letadla vichřici, krupobití, zemětřesení pád stromu nebo stožáru, tíha sněhu nebo námrazy vodovodní škody sesuv půdy a lavin, zkrat a přepětí na elektromotorech 31

32 náraz vozidla, kouř asistenční služby Asistenční služby zahrnují: informace a poradenství jak postupovat v případě vzniku škodné události a pomoc při nahlášení škodné události pojistiteli odemknutí vchodových dveří budov nebo bytu při zabouchnutí nebo při ztrátě klíčů až do částky Kč instalatérské, topenářské, elektrikářské a kominické práce, čištění kanalizace za účelem odstranění příčiny havarijního stavu až do částky Kč Výhody pojištění: pojištění se sjednává na novou cenu, v případě pojistné události obdržíte pojistné plnění v cenách aktuálních v době vzniku pojistné události pojištění se vztahuje na pojištění domácností v rodinných domech, rekreačních objektech a bytech trvale obydlených i neobydlených zvýhodněné pojistné možnost sjednání doplňkového pojištění proti povodni a záplavě možnost sjednání doplňkového pojištění proti odcizení a vandalismu možnost sjednání doplňkového pojištění odpovědnosti z běžného občanského života možnost sjednání doplňkového pojištění odpovědnosti z držby zvířat 32

33 3.3 Charakteristika hypotéky a pojistných produktů Raiffeisen Bank, a.s. Raiffeisen Bank, a.s. poskytuje v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. Poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců. Od samého počátku aktivně nabízí služby s důrazem na zohlednění specifických potřeb klientů v různých regionech. Vedle svých ryze obchodních aktivit se banka angažuje v souladu se svou tradicí rovněž v řadě veřejně prospěšných aktivit, zahrnující např. oblast kultury, vzdělávání či charitativní projekty Hypotéka Raiffeisen Bank, a.s. Hypoteční úvěry Raiffeisen Bank, a.s. jsou určeny pro financování nemovitosti na území ČR i v zahraničí nebo pro financování družstevních bytů. O hypotéku může žádat občan ČR, občan EU s povolením k přechodnému pobytu na území ČR, občan jakéhokoliv jiného státu s povolením k trvalému pobytu na území ČR nebo právnická osoba vzniklá a fungující podle českých zákonů. O jednu hypotéku mohou žádat maximálně čtyři osoby ve věku 18 až 70 let. Sami si určujeme výši jednotlivého čerpání. Po dobu čerpání hradíme jen úroky z aktuálně vyčerpané částky. Při nedočerpání úvěru neplatíme žádné poplatky či sankce, bance pouze oznámíme, že již dále čerpat nebudeme. Pro čerpání není nutné před podpisem úvěrové smlouvy stanovit pevné termíny, závazné je pouze datum, do kterého musíme úvěr vyčerpat. Úvěr musí být zajištěn nemovitostí, která se nachází na území ČR a je určena k bydlení či individuální rekreaci. V případě výstavby nemovitosti lze akceptovat zajištění i touto nedokončenou nemovitostí ( pokud je v katastru nemovitostí zapsána jako rozestavěná), bude-li úvěrem dokončena a zkolaudována. Zastavovaná nemovitost musí být pojištěna a pojištění vinkulováno ve prospěch banky. 33

34 Jednotlivé druhy hypoték a jejich použití : hypotéka Klasik hypotéka Klasik Plus - financování družstevních bytů a koupě rozestavěné nemovitosti od developera hypotéka naruby - úvěr na nemovitost, kterou si teprve vyberete hypotéka Profit - určená ke koupi nemovitosti na pronájem hypotéka Equi - bez doložení příjmů Výhody hypotéky: vstupní poplatek zdarma mimořádné splátky zdarma nadstandardní poradenství, které poskytuje díky školeným hypotečním poradcům opakovaný odklad celé splátky úvěru až na 6 měsíců během výstavby nepožaduje žádné faktury poskytnutí hypotéky i bez dokladu o příjmu hypotéka naruby s možností schválení ještě předtím, než si vybereme konkrétní nemovitost možnost volby délky fixace úrokové sazby na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 nebo 15 let financování koupě nemovitosti v zahraničí až do okamžiku podpisu úvěrové smlouvy neplatíme žádné poplatky odhad nemovitosti zpracovaný bankou financování i rekreačních objektů či družstevních bytů stanovení příjmu výpočtem z obratu podnikání při nedočerpání úvěru neplatíme žádný sankční poplatek nízké a transparentní poplatky hypotéka bude poskytnuta i bez smlouvy o dílo hypotéka bude poskytnuta i bez položkového rozpočtu stavby výhodné pojištění nemovitosti, života a zdraví, pojištění pro případ ztráty zaměstnání 34

35 3.3.2 Pojištění Raiffeisen TRIGA PLUS Výhodný balíček pojistných produktů TRIGA PLUS nabízí Raiffeisen Bank, a.s. společně s UNIQA pojišťovnou, a.s. Pojišťovna jako držitel univerzální pojišťovací licence si vytvořila široké portfolio pojistných produktů pokrývající všechny segmenty českého trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob. Pojistný produkt TRIGA umožní klientovi ochranu proti nenadálým událostem. Doposud TRIGA zahrnovala majetkové pojištění, rizikové životní pojištění a pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti. Nyní přidala UNIQA pojišťovna, a.s. ještě čtvrtý produkt denní dávky pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání. Ten bude hypotečnímu dlužníkovi umožňovat i přes výpadek výdělku v důsledku přechodné nezaměstnanosti nadále hradit splátky hypotečního úvěru. Pojistný balíček produktů UNIQA pojišťovny, a.s. se v souvislosti s rozšířením přejmenoval na TRIGA PLUS a lze ho získat na všech pobočkách Raiffeisen Bank, a.s. Pojistnou událostí je ztráta zaměstnání pojištěné osoby s následnou nezaměstnaností, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní a po celou tuto dobu je pojištěný evidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. UNIQA pojišťovna, a.s. se v takovém případě zaváže vyplácet sjednané denní dávky po dobu do 12 měsíců. Pojistit lze fyzické osoby s trvalým bydlištěm v České republice, jejichž věk přesáhl v den počátku pojištění 18 let a jejichž věk současně v den ukončení pojištění nepřesáhne 65 let. Při uzavírání se volí výše denní dávky tak, aby její třicetinásobek (tj. pojistné plnění za jeden měsíc) dosáhl výše měsíční splátky hypotečního úvěru. Pojištění zahrnuje: pojištění pro případ ztráty zaměstnání (soukromé zdravotní pojištění pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti) pojištění majetku pojištění bytů v osobním vlastnictví a rodinných domů ( i rozestavěných) životní pojištění pojištění nesplatné části hypotečního úvěru 35

36 můžeme si vybrat z nabízených druhů pojištění při uzavření celého balíčku pojištění Raiffeisen TRIGA PLUS získáme další slevu na pojištění majetku můžeme se pojistit pro případ dlouhodobé nemoci nebo ztráty zaměstnání můžeme si zvolit výši vyplácených náhrad při pojištění nemocenských dávek za pojištění majetku a rizikové životní pojištění zaplatíme pojistné pouze ve výši cca 5 % měsíční splátky hypotečního úvěru Podmínky pojištění: uzavření smlouvy o hypotečním úvěru u Raiffeisen Bank, a.s. návrh na uzavření pojistné smlouvy vyplnění zdravotního dotazníku ( pro životní pojištění a pojištění dávek v pracovní neschopnosti) soukromé zdravotní pojištění (denní dávky a ztráta zaměstnání) v rámci balíčku Raiffeisen TRIGA PLUS lze poskytnout pouze osobám s příjmem ze závislé činnosti pojištění pro případ ztráty zaměstnání si sjednáme společně se soukromým zdravotním pojištěním Výhody pojištění: balíček pojistných produktů zahrnuje 3 pojistky v jedné smlouvě všechna pojištění uzavřeme pohodlně na pobočce Raiffeisen bank, a.s., kde žádáme o hypoteční úvěr pro vyřízení pojištění stačí dokumenty, které vyplňujeme pro získání hypotéky správnou volbou výše denní dávky lze pokrýt i celou výši měsíční splátky hypotečního úvěru jednoduchý postup při řešení pojistné události sleva z úrokové sazby v případě uzavření rizikového životního pojištění na částku ve výši úvěru 36

37 Životní pojištění lze sjednat jako: pojištění pro případ smrti pojištění pro případ dožití se sjednaného konce pojištění pojištění pro případ smrti nebo dožití se sjednaného konce pojištění Podmínky pro pojištění soukromého zdravotního pojištění a pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání: pojištěný musí mít trvalé bydliště na území ČR pojištěná osoba musí splňovat podmínky pojistitelnosti musí se jednat o zaměstnance pojištěná denní dávka nanejvýš dosáhne anebo právě přesáhne 1/30 měsíční splátky osoby představující pro pojistitele zvýšené riziko mohou být pojištěny za zvláštních podmínek Do pojištění budov a ostatních staveb můžeme zahrnout: rodinné domy jednobytové nebo dvoubytové s užitnou provozní plochou (plochou využitelnou k podnikání) v rozsahu nejvýše 1/3 celkové plochy rekreační budovy jednobytové nebo dvoubytové (nevyužívané k podnikání) byty v osobním vlastnictví rodinné domy jednobytové nebo dvoubytové a byty v osobním vlastnictví ve stavbě vedlejší budovy (vč. bazénů) uvedené v pojistce, pokud nejsou využívány provozně, živnostensky ani zemědělsky skleníky do 20 m² vč. jejich zasklení uvedené v pojistce základy a základové zdi nacházející se pod úrovní země vodoměry, plynoměry a elektroměry, pokud je pojištěný povinen je hradit ohraničení pozemku jako např. zdi a ploty terasy a pergoly spojené s pojištěnou budovou na pojištěném pozemku nádrže na plyn a topný olej, zemní kabely a domácí vodní čerpadla, přívodní a odváděcí potrubí, anténní zařízení, solární zařízení 37

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Historie změn Číselníku ČKPS

Historie změn Číselníku ČKPS nový 8250 Historie změn Číselníku ČKPS Změny ve verzi 173 z 20. 6. 2016 Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod BIC (SWIFT) BKCH CZ PP - Změny ve verzi 172 z 10. 5. 2016 BIC (SWIFT)

Více

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

ČMZRB A.S. STÁTNÍ BANKA

ČMZRB A.S. STÁTNÍ BANKA ČMZRB A.S. STÁTNÍ BANKA MF MPO MMR Proexportní platební záruka, úvěr Spolupráce s Českou exportní bankou, a.s. (ČEB a.s.) O poskytnutí záruky rozhoduje ČEB a.s. ČMZRB, a.s. je obchodním místem 2 Klient:

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Struktura pasiv Zdroje od ČNB 4 1 Vklady od bank 20,8 12,9 Vklady klientů 50,8 65 Základní kapitál 10,5 7,2 Ostatní pasiva 13,9 14

Struktura pasiv Zdroje od ČNB 4 1 Vklady od bank 20,8 12,9 Vklady klientů 50,8 65 Základní kapitál 10,5 7,2 Ostatní pasiva 13,9 14 T1 Složení pasiv Struktura pasiv 1995 2005 Zdroje od ČNB 4 1 Vklady od bank 20,8 12,9 Vklady klientů 50,8 65 Základní kapitál 10,5 7,2 Ostatní pasiva 13,9 14 Pramen: Bankovní dohled ČNB (BD 1996 s. 22,

Více

Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000

Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000 Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 11/2000-230, zahájeném dne 7.3.2000 na návrh účastníka řízení a to společnosti Erste

Více

Bankopojištění. nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody. Michaela Ambrožová

Bankopojištění. nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody. Michaela Ambrožová Bankopojištění nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody Michaela Ambrožová OBSAH pojem bankopojištění historie bankopojištění v ČR proces bankopojištění bankopojištění v Evropě právní úprava

Více

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem Předběžné údaje členů ČAP celkem Řádek Ukazatel jedn. 1-12/2005 1-12/2006 Inde 2006/ 2005 1 celkem tis. Kč 115 527 197 119 857 434 103,75 2 Životní pojištění tis. Kč 44 917 212 47 072 201 104,80 3 v tom:

Více

Československá obchodní banka, a.s. GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005

Československá obchodní banka, a.s. GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty Akronym: SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vývoj hypotečního trhu. Adéla Lagusová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vývoj hypotečního trhu. Adéla Lagusová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj hypotečního trhu Adéla Lagusová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Bakalářská práce. 2009 Štěpán Trousil

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Bakalářská práce. 2009 Štěpán Trousil VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Bakalářská práce 2009 Štěpán Trousil Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Osobní a rodinné

Více

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pojištění domácnosti Seminární práce k předmětu Pojišťovnictví Vypracoval: Studijní obor: Emailová adresa: Datum vypracování: Bc. Roman Fiedler

Více

Historie změn Číselníku ČKPS

Historie změn Číselníku ČKPS Historie změn Číselníku ČKPS Změny ve verzi 167 z 15. 6. 2015 dříve 4000 Expobank CZ a.s. SOLA CZ PP A nyní 4000 Expobank CZ a.s. EXPN CZ PP A Změny ve verzi 166 z 1. 6. 2015 nový 2260 ANO spořitelní družstvo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení. Úvěry ČSOB a jejich komparace s dalšími finančními institucemi

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení. Úvěry ČSOB a jejich komparace s dalšími finančními institucemi VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení Úvěry ČSOB a jejich komparace s dalšími finančními institucemi Bakalářská práce Autor: Petra Votoupalová Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava

Více

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU SPOLEČNOSTI ING ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, N.V., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU SPOLEČNOSTI ING ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, N.V., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF FINANCE NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Martina Langerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem této práce je provést srovnání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

Financování nemovitosti vybranými finančními produkty

Financování nemovitosti vybranými finančními produkty MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav financí Financování nemovitosti vybranými finančními produkty Bakalářská práce Řešitel : Vedoucí : Leopold Nováček Doc.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ SUGGESTION

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-9/2008 - předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-9/2008 - předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-9/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-9/2007 1-12/2007 1-9/2008 Inde 3. Q. 2008/ 3. Q. 2007 Podíl v % 3. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 95 816

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Společná část - Vymezení pojmů 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...3 1.1.POJISTNÍK...3 1.2.POJIŠTĚNÝ...3 1.3.POJISTITEL...3 1.4.POJIŠŤOVACÍ

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-12/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-12/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-12/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-12/2006 1-12/2007 Inde 2007/2006 1 Předepsané pojistné celkem 120 411 623 130 269 221 108,19 2 Životní pojištění 47 232 832

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení )

Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) 1. Úvodní ustanovení Česká spořitelna, a. s. (dále jen Banka ),

Více

Komparace životního pojištění na trhu ČR

Komparace životního pojištění na trhu ČR VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Komparace životního pojištění na trhu ČR Diplomová práce Autor: Bc. Dana Kultová Vedoucí práce: doc. Ing. František

Více

Jak FSCS (Fond pojištění vkladů) chrání Vaše peníze

Jak FSCS (Fond pojištění vkladů) chrání Vaše peníze Jak FSCS chrání Vaše peníze 1 Jak FSCS (Fond pojištění vkladů) chrání Vaše peníze Průvodce Fondem pojištění vkladů Jak FSCS chrání Vaše peníze 2 O tomto dokumentu Tento dokument Vám vysvětlí, co je FSCS

Více

Bankovnictví. Martin Foral - Futrál Jan Hondlík - Netty Jan Šťásek - Šarpy

Bankovnictví. Martin Foral - Futrál Jan Hondlík - Netty Jan Šťásek - Šarpy Bankovnictví Martin Foral - Futrál Jan Hondlík - Netty Jan Šťásek - Šarpy Bankovnictví - úvod původ z latinského il banco instituce, která poskytuje finanční služby základní činností je shromažďování dočasně

Více

FINANCÍ. Příloha 3_4 - Odpovědi komerčních pojišťoven. Stránka 1 z 17. PČ Pojišťovna - otázka č. 1.1 Počet žádostí 2009 Počet žádostí 1.

FINANCÍ. Příloha 3_4 - Odpovědi komerčních pojišťoven. Stránka 1 z 17. PČ Pojišťovna - otázka č. 1.1 Počet žádostí 2009 Počet žádostí 1. Pojišťovna - otázka č. 1.1 Počet žádostí Počet žádostí 1 ACE European Ltd, organizační složka 0 0 2 AEGON Pojišťovna, a.s. 480 120 3 Allianz pojišťovna, a.s. 396 111 4 Amcico pojišťovna a.s. neevidováno

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

Analýza vybraných produktŧ ţivotního pojištění na pojistném trhu v ČR

Analýza vybraných produktŧ ţivotního pojištění na pojistném trhu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Analýza vybraných produktŧ ţivotního pojištění na pojistném trhu v ČR Bakalářská práce Autor: Luděk Velas, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

RIZIKA SPOJENÁ S OCEŇOVÁNÍM NEMOVITOSTÍ PRO BANKOVNÍ INSTITUCE

RIZIKA SPOJENÁ S OCEŇOVÁNÍM NEMOVITOSTÍ PRO BANKOVNÍ INSTITUCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING RIZIKA SPOJENÁ S OCEŇOVÁNÍM NEMOVITOSTÍ PRO BANKOVNÍ INSTITUCE ASSESSMENT OF PROPERTY

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

History of changes in ČKPS Directory

History of changes in ČKPS Directory History of s in ČKPS Directory Changes in version 173 valid from 20 June 2016 new 8250 service provider Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod BIC BKCH CZ PP - Changes in version

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

FINANCÍ. neevidováno 16 840. neevidováno 12 000. Stránka 1 z 13. Příloha 3_3 - Odpovědi bank

FINANCÍ. neevidováno 16 840. neevidováno 12 000. Stránka 1 z 13. Příloha 3_3 - Odpovědi bank PČ Banka - otázka č. 1.1 Počet žádostí Počet žádostí 1 AXA Bank Europe, organizační složka neevidováno 83 469 2 Banco Popolare Česká republika, a.s. 792 425 253 259 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland)

Více

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym:

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym: POPIS ČÍSELNÍKU : BA0001 : Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

Analýza produktů k financování bydlení

Analýza produktů k financování bydlení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza produktů k financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Vlasta Kataržuková Finance Vedoucí práce: Ing. Denis Biedermann, Ph.D.

Více

SAZEBNÍK ODMĚN PROVIZNÍ PŘÍLOHA

SAZEBNÍK ODMĚN PROVIZNÍ PŘÍLOHA SAZEBNÍK ODMĚN PROVIZNÍ PŘÍLOHA příloha č. SMLOUVY O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ/ O SPOLUPRÁCI Obchodní zástupce/spolupracovník Jméno, příjmení, titul Osobní číslo Pokud se bude níže v Sazebníku odměn/provizní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Pojistné podmínky neživotního pojištění. České pojišťovny

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Pojistné podmínky neživotního pojištění. České pojišťovny VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Pojistné podmínky neživotního pojištění České pojišťovny Bakalářská práce Autor: Petra Loskotová, DiS. Vedoucí práce: Ing. Magda Morávková

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-9/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-9/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-9/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-9/2006 1-12/2006 1-9/2007 Inde 3. Q. 2007/ 3. Q. 2006 Podíl v % 3. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 89 902 161

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016 Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016 původně nově A ÚČTY A PLATBY Osobní účty Online účet do 26 let První konto Eurokonto pro fyzické osoby Osobní účty běžné platební

Více

ČSOB Aktivní konto. ČSOB Konto. Založení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma. Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

ČSOB Aktivní konto. ČSOB Konto. Založení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma. Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Sazebník pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016 původně nově OBSAH F JIŽ NENABÍZENÉ SLUŽBY A PRODUKTY Osobní konta ( Osobní, Studentské Plus, Aktivní, Exkluzivní ) Úvodní ustanovení

Více

Bankovní instituce a možnosti financování

Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Na českém finančních trhu se pohybuje mnoho subjektů a tudíž i výběr jimi nabízených produktů je pestrý a téměř nekonečný.

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor v době ekonomické krize

Možnosti investování a zhodnocení úspor v době ekonomické krize Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti investování a zhodnocení úspor v době ekonomické krize Diplomová práce Autor: Bc. David Rathaus Finanční obchody Vedoucí

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České

Více

S 244/06-15962/2006/710 V Brně dne 7. září 2006

S 244/06-15962/2006/710 V Brně dne 7. září 2006 S 244/06-15962/2006/710 V Brně dne 7. září 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 244/06, zahájeném dne 11. srpna 2006 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

Více

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen v roce 215 Asociace českých stavebních spořitelen Vážení přátelé stavebního spoření, nebývá jednoduché shrnout celý rok do jediného slova. Za rok 215 to jde samo: úvěry. Úrokové sazby na trzích klesly

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Katedra managementu podnikatelské sféry

Katedra managementu podnikatelské sféry Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Bc. Miroslava Hamerníková 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec

Více

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění rekreačních objektů Víkend. Sazebník. Obsah

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění rekreačních objektů Víkend. Sazebník. Obsah Obsah 1. Obecný úvod do produktu 2 1.1 Využití produktu pro koho je pojištění Víkend určeno? 2 1.2 Předmět pojištění 2 1.3 Pojistná nebezpečí 3 1.4 Podmínky pojištění 3 1.5 Minimální pojistné, zaokrouhlování

Více

základy finančního práva

základy finančního práva Brno International Business School základy finančního práva Jaroslav Hloušek Josef Kuchta KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení Zajištění úvěru na nemovitost pro fyzickou osobu Bakalářská práce Autor: Hedvika Mokrá Vedoucí práce: Ing. Luďka Jirků Jihlava 2016 2 Anotace Cílem mé

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Vývoj hypotečních úvěrů finanční skupiny ČSOB

Vývoj hypotečních úvěrů finanční skupiny ČSOB Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj hypotečních úvěrů finanční skupiny ČSOB Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jakub Šácha, Ph.D. Vypracovala: Veronika Tesařová Brno 2013 Na

Více

Schvalování nezajištěných úvěrů. Grym Vojtěch Senior Underwriter

Schvalování nezajištěných úvěrů. Grym Vojtěch Senior Underwriter Schvalování nezajištěných úvěrů Grym Vojtěch Senior Underwriter Co nás dnes čeká Od záměru k půjčce Odhad rizika Co všechno hraje roli Úvěrové registry Co bych měl vědět, než si půjčím Úvěrový trh Od záměru

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

sporitelna správném místě. smlouvi79399457-11 - skodni udalosti bonusy - Převádí se bonusi. cz - Pujcka bez udani prijmu - Maxkarta

sporitelna správném místě. smlouvi79399457-11 - skodni udalosti bonusy - Převádí se bonusi. cz - Pujcka bez udani prijmu - Maxkarta půjčky ceska lipa ceska sporitelna. pojistné smlouvy 840932315 - plná moc ke změně povin - kupní smlouva - allianz beroun - balcar zdeněk kontakt - kz. osobních údajů Odesílání Půjčíme Vám až 12 000 Kčnejrychlejší

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

Porovnání trhu stavebního spoření v ČR a v Německu

Porovnání trhu stavebního spoření v ČR a v Německu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Porovnání trhu stavebního spoření v ČR a v Německu Diplomová práce Autor: Pavel Veliký Finance - pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Dohled nad finančním trhem ČR

Dohled nad finančním trhem ČR Dohled nad finančním trhem ČR ČNB a dohled nad finančním trhem Česká národní banka ( ČNB ) je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

STAV K 30. 6. 2005. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

STAV K 30. 6. 2005. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 30. 6. 2005 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. MP. 0004.30.06.05 . Organizační schéma Tobias Heller

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie Financování bydlení v ČR Housing Finance in the Czech Republic Bakalářská práce Autor: Michaela Vrbová Studijní obor: Finanční

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016)

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více