Analýza produktů k financování bydlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza produktů k financování bydlení"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza produktů k financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Vlasta Kataržuková Finance Vedoucí práce: Ing. Denis Biedermann, Ph.D. Klášterec nad Ohří Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Klášterci nad Ohří, dne 27. dubna 2010 Bc. Vlasta Kataržuková

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu práce Ing. Denisi Biedermannovi, Ph.D. za jeho trpělivost a obětavý přístup, dále děkuji své rodině a hlavně svým rodičům za pomoc a podporu při mém studiu.

4 Anotace Ve své práci se zabývám financováním bydlení dle různých možností z hlediska bankovních produktů na tuzemském trhu. V analýze se zaměřuji především na vzájemné porovnání aktuální nabídky produktů vybraných finančních institucí, týkající se současných možností financování bydlení. Annotation At work, I deal with real estate financing and mortgages in accordance to various choices from the banking product view on the market. In my analysis, I focused on analysing and comparing products following the actual products or choices how to finance real estate.

5 Obsah Úvod Stavební spoření Stavební spoření spořící část Standardní úvěry Překlenovací úvěry Analýza aktuální nabídky Hypotéky Účelovost Zajištění Úroková sazba a změna sazby Splátka, splatnost a možnosti splácení úvěru Analýza aktuální nabídky Účelový úvěr na bydlení Nabídka produktů vybraných bank Prokazování účelovosti Analýza aktuální nabídky Vlastní zdroje Financování z vlastních zdrojů výhody, nevýhody Nutnost pojištění ŽP, pojištění majetku a příjmu Závěr..62 Seznam použité literatury: Seznam internetových adres: Seznam tabulek a grafů Seznam příloh

6 Úvod Bydlení tvoří nejen hlavní složku základních životních podmínek lidí, ale napomáhá kultivaci lidského kapitálu a sociální integraci společnosti. Proto by bytová politika státu měla být odpovědí moderní české společnosti na podporu řešení bytové problematiky především prostřednictvím motivace občanů k zabezpečení vlastního bydlení s využitím soukromých zdrojů, ale i vytvořením stabilizovaného, účinného bytového systému, v jehož rámci by bylo bydlení dostupné pro každou domácnost s ohledem na její ekonomickou a sociální situaci. Právo na bydlení je formulováno v řadě mezinárodních dokumentů a v některých zemích je dokonce zahrnuto přímo do ústavy. Nelze ho však chápat jako právo jednotlivce vůči společnosti nárokovat poskytnutí bydlení formou přidělení bytu. Toto právo má charakter především odpovědnosti veřejných institucí směrem k občanovi a jeho rodině. Současně ale existují v bydlení prvky, které mají charakter zákonných práv, jejichž naplnění je zajišťováno právními normami, jako jsou ochrana před násilným vystěhováním a respektování bytu jako soukromého prostředí nebo například absence rasových či jiných diskriminačních postupů při vzniku vlastnických nebo nájemních vztahů v bydlení. V diplomové práci se zabývám financováním bydlení z hlediska kontextu osobních financí a úvěrů v souvislosti s pojišťováním a investováním. Řešit pouze úvěry bez ohledu na pojištění a na splnění jejích cílů je cesta k nesnázím. 6

7 1 Stavební spoření Bydlení má v lidském životě a jeho konání specifické postavení. Obydlí je totiž pro většinu lidí domovem, místem, kde prožívají většinu svého života. Je zpravidla spojováno s pocity osobní svobody a seberealizace. Je základním předpokladem životní jistoty a bezpečnosti člověka. Bydlení také patří k základním potřebám člověka, které nelze nahradit. 1 S pořízením bydlení je již po mnoho desetiletí spojeno stavební spoření. V této kapitole se zabývám jeho spořící částí, standardními a překlenovacími úvěry a aktuální nabídkou na tuzemském trhu. 1.1 Stavební spoření spořící část Stavební spoření je v České republice v současné době již velmi známý produkt. Popularita spořící části stavebního spoření stojí především na státní podpoře, kterou každý účastník stavebního spoření od státu jednou za rok dostává. Její výše je 15% p.a. z vložené částky, maximálně však z ,- Kč ročně (tj. roční státní podpora může činit max ,- Kč). Právě státní podpora dělá ze stavebního spoření tak zajímavý produkt. 2 Jeho neméně důležitou výhodou je i stoprocentní pojištění vkladů až do částky odpovídající ,- EUR. 3 V současné době existují dva typy smluv o stavebním spoření, které se liší podmínkami, a to zejména v oblasti státní dotace. Starší smlouvy uzavřené do mají vyšší státní podporu (25 % z vkladu účastníka při maximální dotaci 4.500,- Kč ročně) a kratší vázací dobu (5 let). Druhým typem smluv jsou smlouvy sepsané od , tedy dle podmínek platných dodnes. Pro čerpání státní podpory je důležité rodné číslo. Díky systému přidělování státní podpory lze čerpat na jedno rodné číslo pouze jednu dotaci. Účastník stavebního spoření může mít 1 Baková L. aj., Bydlení, Syrový P., Financování vlastního bydlení, PRÁVO - inzerce, 21.listopadu

8 nekonečně mnoho smluv, ale podporu může čerpat vždy pouze do limitu 3.000,- Kč pro všechny smlouvy dohromady. Výjimku tvoří pouze případ, kdy účastník stavebního spoření zemře, pak jeho smlouva s veškerými právy a povinnostmi přechází na dědice, který může v tomto případě pokračovat ve spoření a čerpat tak 2 dotace (1. na své rodné číslo, 2. na zděděnou smlouvu). Smlouvu lze také uzavřít na nezletilé dítě a na osoby nezpůsobilé k právním úkonům, za které spoří jejich zákonní zástupci. Smlouva musí mít určité náležitosti, mezi jinými si klient volí, zda chce využívat státní dotaci nebo ne. Dále je ve smlouvě stanovena cílová částka (součet vkladů, připsané státní podpory a úroků), což je v podstatě jakýsi rámec, do jehož výšky lze spořit prostředky skrze jednu smlouvu o stavebním spoření. Ve smlouvě se uvádí úroková sazba z vkladů a úroková sazba z úvěru. Tyto sazby jsou platné a neměnné po celou dobu trvání smlouvy a nijak nezávisí na vývoji na finančních trzích. Rozdíl mezi úroky z vkladu a z úvěru může být maximálně 3 procentní body (toto rozpětí stanovuje zákon). Další omezení vyplývající ze zákona se týká minimální doby trvání smlouvy. Pokud klient nevyužije možnosti vzít si překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, pak má po 6 letech nárok na výplatu naspořené částky. Pokud stav účtu nedovršil stanovené cílové částky, může klient dále pokračovat ve spoření, než dosáhne výše cílové částky (CČ). Konec stavebního spoření je vázán na naplnění CČ. Běžná smlouva o stavebním spoření se rozděluje na dvě fáze. První je spoření a dosažení potřebných podmínek pro přidělení úvěru a následná fáze splácení úvěru. Součásti smluv o stavebním spoření jsou také poplatky, které hradí klient. Prvním a velmi zásadním poplatkem, který může výrazně ovlivnit výnosnost stavebního spoření, je platba za založení cílové částky. Poplatek je ve výši 1 % z CČ (platí pro standardní smlouvy). Dále jsou to poplatky za vedení účtu o stavebním spoření. Ty se pohybují ve výši od 250,- Kč do 360,- Kč. Pro ukončení stavebního spoření, je nutno zaslat výpověď stavební spořitelně. Od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi začíná běžet 3měsíční výpovědní lhůta. V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření před splněním potřebných podmínek pro vznik nároku na výplatu, je ze strany stavební spořitelny účtována sankce za předčasné 8

9 zrušení smlouvy. Většinou 0,5% z cílové částky a klientovi zaniká nárok na výplatu státní podpory. Založíme-li např. stavební spoření u Českomoravské stavební spořitelny, varianta Invest Standard, při jednorázovém poplatku 1% z cílové částky za uzavření smlouvy + 310,- Kč ročně za vedení účtu, činí poplatky celkem 4.860,- Kč s cílovou částkou ,- Kč. Budeme-li pravidelně měsíčně vkládat 1.600,- Kč po dobu 6-ti let, tak naspořená částka při úrokové sazbě 2 % p.a. bude složena z následujících položek: Vklady Úroky Státní podpora Poplatky CELKEM ,- Kč 7.500,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Tabulka č. 1 Složení naspořené částky u stavebního spoření 4 Činnost stavebních spořitelen je obvykle imunní vůči výkyvům, způsobeným hospodářským cyklem. Potvrdil to i dosavadní vývoj během nedávné hospodářské krize, kdy účastníci oceňují bezpečnost a stabilitu stavebního spoření. V uplynulých měsících se situace vlivem růstu nezaměstnanosti pro některé rodiny zkomplikovala. Přesto lze tvrdit, že stavební spoření je produkt pro každého. V současné době na našem trhu své služby nabízí pět stavebních spořitelen a/ Českomoravská stavební spořitelna b/ Modrá pyramida stavební spořitelna c/ Wüstenrot d/ Stavební spořitelna České spořitelny e/ Raiffeisen stavební spořitelna 4 Zdroj: Syrový P., Financování vlastního bydlení,

10 Zdroj: Zdroj: http: //www.modrapyramida.cz/ Zdroj: Zdroj: http: //www.burinka.cz/ Zdroj: http: //www.rsts.cz/ O snížení podpory stavebního spoření uvažoval při tvorbě úsporného balíčku v rámci státního rozpočtu 2010 ministr financí Eduard Janota. Podle původního návrhu se měl příspěvek snížit i klientům s již uzavřenou smlouvou. Prohlásil, že státní příspěvek na stavební spoření je pro veřejné finance už neudržitelný. Nakonec toto opatření bylo z navrhovaných úspor vyškrtnuto. Zatímco v roce 1999 činil podíl výdajů na příspěvek ke stavebnímu spoření na celkových výdajích rozpočtu 1,19 procenta, v roce 2009 to bylo 1,13 procenta. Nejvyšší byl tento podíl v roce 2004, a to 1,93 procenta. Celkový objem vkladů u stavebních spořitelen činí necelých 400 miliard korun, z toho u smluv uzavřených do konce roku 2003 je to 314 miliard korun. Celkem 244 miliard korun spořitelny klientům půjčily, 100 miliard mají investovaných ve státních dluhopisech a 40 miliard v hypotečních zástavních listech. 10

11 Stavební spořitelny poskytly od ledna 2009 do konce října 2009 úvěry za 55,7 miliardy korun, vyplývá to z údajů všech tuzemských stavebních spořitelen. Podle Asociace českých stavebních spořitelen za celý rok 2009 poskytly spořitelny úvěry za zhruba 65 miliard korun. To je ve srovnání s loňským rokem pokles o zhruba 12 procent. Za poklesem trhu podle odborníků stojí částečně opatrnost klientů, částečně spekulace na budoucí pokles cen bydlení, ale i rostoucí nezaměstnanost. Úvěry od stavebních spořitelen navíc využívají často i lidé ze skupin obyvatelstva, které se kvůli krizi potýkají s propouštěním. Objem nově poskytnutých úvěrů od ledna 2009 do října 2009 dokázala navýšit Raiffeisen stavební spořitelna, a to o šest procent, a mírně, o 1,3 procenta, i Wüstenrot stavební spořitelna. Naopak největší propad vykázala v meziročním srovnání Stavební spořitelna České spořitelny, a to o polovinu. Již delší dobu klesá také zájem o nové smlouvy o stavebním spoření včetně navýšení cílových částek. V meziročním srovnání jich spořitelny uzavřely o zhruba méně. Cílová částka u nových smluv meziročně klesla přibližně o 35 miliard korun na 204 miliard. Cílová částka vyjadřuje záměry zákazníka do budoucna, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. Její výši není možné překročit, ale lze ji navýšit. Za celý loňský rok (2009) stavební spořitelny půjčily na bydlení téměř 75 miliard korun, což je v meziročním srovnání o 1,5 procenta více. Celkový počet nově uzavřených smluv včetně navýšení cílových částek loni stoupl na více než jeden milion. 11

12 Přehled variant stavebního spoření k spořitelna varianta spoření úrok z vkladu v % p.a. Poplatek za vedení účtu v Kč ročně standardní 2.0% rychlá 2.0% Kredit - rychlý 2.0% Kredit - standardní 2.0% Kredit - pomalý 2.0% Spořící varianta 2.0% Úvěrová varianta 1.0% Invest 2.0% Atraktiv 2.0% Perspektiv 2.0% Optimální finanční 2.1% Optimální normální 2.1% Optimální kreditní 2.1% Kamarád 2.1% Optimální speciální 2.1% Tabulka č. 2 Varianty stavebního spoření Standardní úvěry Úvěr od stavební spořitelny se od hypoték zásadně liší. Hlavní rozdíl je v ceně zdrojů. Stavební spořitelny přijímají vklady od účastníků a z nich poskytují úvěry na bydlení. Stavební spořitelny tedy disponují relativně levnými dlouhodobými zdroji. Úvěr ze stavebního spoření si musí účastník tzv. zasloužit tím, že na předem stanovenou dobu nejdříve svěří své peníze stavební spořitelně, která je dále poskytuje formou úvěrů dalším účastníkům. Stavební spoření typicky obsluhuje klienty, kteří nějakou dobu spoří, ukládají 5 Zdroj: 12

13 peníze a následně jim vzniká nárok na úvěr. Abychom mohli o úvěr zažádat, je potřeba splnit následující podmínky: a/ naspořit alespoň 40 % z cílové částky, b/ spořit minimálně 2 roky či složit 40 % cílové částky najednou a c/ splnit tzv. hodnotící číslo (bodové hodnocení). Po splnění těchto tří podmínek obvykle vzniká nárok na úvěr. V tomto případě nám stavební spořitelna vyplatí celou tzv. cílovou částku. Ta se skládá z našich úspor a z úvěru. Vyřízení žádosti o řádný úvěr je většinou bezplatné (zpoplatněn bývá pouze překlenovací úvěr). Velkou výhodou je úroková sazba, která je neměnná po celou dobu trvání daného typu úvěru. Klient získá jednu sazbu pro překlenovací úvěr a pak další sazbu pro řádný úvěr (sazby však mohou být stejné). Minimální úrokové sazby se u řádných i překlenovacích úvěrů na tuzemském trhu pohybují od 3 % p.a. výše. Mimořádné splátky jsou u všech stavebních spořitelen bez jakéhokoliv omezení. Úvěry ze stavebního spoření jsou ve srovnání s hypotečními úvěry poměrně snadno dostupné, mohou být poskytovány i v malých částkách, mohou být kdykoliv před dobou splatnosti splaceny bez sankčních poplatků, nemusí být nutně zajištěny zástavním právem k nemovitosti a lze je použít i např. na investice do družstevního bydlení. Klient musí nejprve splnit výše zmíněné podmínky určené spořitelnou. Teprve poté může o úvěr požádat. Může to udělat prostřednictvím agenta, u kterého stavební spoření zakládal nebo na pobočce spořitelny či ve spřízněné bance, případně, pokud to daná spořitelna umožňuje, prostřednictvím jejích internetových stránek. Následně je jeho žádost projednána na úvěrovém oddělení, a pokud bude klient vyhovovat i po stránce dostatečných příjmů a dostatečného zajištění úvěru, bude mu přidělena celá požadovaná částka. Ta se neskládá jenom z úvěru, ale také z jím dříve naspořených prostředků, úroků a státní podpory. To znamená, že má člověk k dispozici sumu peněz, z nichž jen poměrná část tvoří úvěr. Pouze tuto část musí člověk v budoucnu splácet a platit z ní úroky. 13

14 Nejčastěji klienti žádají o přidělení celé cílové částky, pokud ji však žadatel celou nepotřebuje, může požádat pouze o její část - poměr úvěru bude menší a klient tak bude platit menší splátky. Částka může být čerpána jednorázově, postupně i zálohově. Úvěr ze stavebního spoření (potažmo cílová částka) může být v podstatě jakkoliv vysoký, v praxi se však pro získání vyšší částky (např. na koupi bytu) běžně používá sloučení několika smluv o stavebním spoření, např. členů jedné rodiny, a všechny úvěry jsou použity k jednomu účelu. Dochází tak k optimalizaci výnosů ze státní podpory, protože místo jednoho příspěvku na jednu smlouvu klienti od státu dostanou více příspěvků na více smluv. Například čtyřčlenná rodina při maximální státní podpoře (tj. při spoření nejméně ,- Kč na osobu a rok) může od státu ročně získat až ,- Kč, zatímco kdyby spořila jen na jednou smlouvu s čtyřnásobnou cílovou částkou, dostala by od státu pouze 3.000,- Kč ročně. Klient začíná úvěr splácet zpravidla hned po zahájení jeho čerpání. Splácí ho v pravidelných měsíčních splátkách, které obsahují splátku jistiny úvěru a úroky z úvěru. V závislosti na zvolené variantě spoření je určena minimální měsíční splátka (jako procentní podíl z cílové částky) a klient splácí tak dlouho, dokud není celý dluh umořen (nejčastěji 10 let). Velkou výhodou stavebního spoření je možnost splatit kdykoliv část úvěru (příp. celý úvěr) prostřednictvím mimořádné splátky a to bez jakýchkoliv sankčních poplatků. V tomto případě může klient požádat o poměrné snížení splátek při současném zachování doby splatnosti nebo může jednoduše úvěr splatit dříve. Doba splatnosti tak více méně záleží na klientovi. Hodnotící číslo je specifický ukazatel, který spořitelny používají k určení "výkonnosti" a spolehlivosti klienta z hlediska nároku na úvěr, příp. nároku na úrokové bonusy apod. Každá spořitelna si konstruuje svůj vlastní výpočet pro získání hodnotícího čísla (a uvádí ho ve Všeobecných obchodních podmínkách), ale v principu vždy nějakým způsobem zohledňuje celkovou výši cílové částky, aktuální výši zůstatku na účtu a rychlost varianty spoření. 14

15 Růst hodnotícího čísla jde tedy cíleně urychlit i zpomalit. Pokud klient potřebuje úvěr rychle (a nechce využít úvěru překlenovacího) bude pro něj nejvýhodnější zvolit některou z rychlých variant spoření (u nichž je zajištěn rychlejší růst hodnotícího čísla, kompenzovaný pozdějšími vyššími splátkami z úvěru). Také se mu vyplatí spořit co nejrychleji (vkládat na účet co nejvyšší částky, případně vložit celou částku potřebnou pro přidělení úvěru najednou hned v začátku spoření). V tom nejlepším případě mu hodnotící číslo vzroste na požadovanou úroveň přibližně po dvou letech, kdy získává nárok na úvěr ze stavebního spoření i ze zákona. Jestliže bude klient spořit klasickými a spořitelnou doporučovanými měsíčními úložkami, dosáhne výše hodnotícího čísla potřebného pro získání úvěru přibližně za pět let. Pokud rychlost spoření přesto nestačí, může klient také snížit cílovou částku (a s ní ovšem také možnou výši úvěru), hodnotící číslo rychle vzroste a finanční prostředky (snížené) mu budou moci být vyplaceny dříve. Také by se nemělo zapomenout na to, že hodnotící číslo se vypočítává k tzv. ohodnocovacímu dni, který může spořitelna vyhlašovat jednou měsíčně nebo také pouze jednou za čtvrt roku. Pro klienta to znamená, že i kdyby konečně na účet vložil částku potřebnou pro dosažení vytoužené hranice hodnotícího čísla, může být zohledněna až za čtvrt roku, při následujícím ohodnocovacím dni. 6 V následujících tabulkách je uveden vývoj spoření ve všech tuzemských stavebních spořitelnách, celkový počet existujících smluv a uzavřené nové smlouvy, v období od ledna roku 2003 do června Zdroj: 15

16 ROK ÚSPORY (v mld. Kč) , , , , , , ,24 Tabulka č. 3 Celkové úspory ve stavebním spoření vývoj od roku 2003 (graf č. 1 v příloze) 7 ROK POČET SMLUV (v kusech) Tabulka č. 4 Vývoj počtu aktivních spořících smluv vývoj od roku 2003 (graf č. 2 v příloze) 8 ROK NOVÉ SMLOUVY (v kusech) Tabulka č. 5 Počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření výchozí rok 2003 (graf č. 3 v příloze) 9 7 Zdroj: AČSS Asociace českých stavebních spořitelen 8 Zdroj: AČSS Asociace českých stavebních spořitelen 9 Zdroj: AČSS Asociace českých stavebních spořitelen 16

17 1.3 Překlenovací úvěry Pro některé klienty by bylo nepřijatelné čekat na úvěr ze stavebního spoření 6 let, a proto stavební spořitelny přišly s nabídkou překlenovacího úvěru. Ten umožňuje klientům stavebních spořitelen dostat se k penězům za jistých podmínek ihned. Z překlenovacího úvěru se hradí pouze úroky, nikoliv jistina. Překlenovací úvěr se splatí později jednorázově, z výnosu klasického úvěru ze stavebního spoření. U překlenovacích úvěrů je důležité podívat se na výši měsíčního zatížení. V době splácení překlenovacího úvěru totiž splácíme úroky z překlenovacího úvěru a zároveň spoříme, až po přidělení klasického úvěru splácíme úvěr ze stavebního spoření. Splátky v obou fázích nemusí být stejné. Může se stát, že v době překlenovacího úvěru můžeme splácet více nebo méně než po jeho splacení (každá stavební spořitelna má několik různých variant produktu). Další důležitý parametr, který není moc vidět, je termín přidělení úvěru ze stavebního spoření. V okamžiku splacení překlenovacího úvěru máme dva účty: účet stavebního spoření a překlenovací úvěr. Překlenovací úvěr je stále ve stejné výši, proto platíme úroky pořád ve stejné výši jako na počátku. Splátka úroků neklesá. Zároveň spoříme na účet stavebního spoření, kde úroky naopak dostáváme. Samozřejmě platí, že úrok z překlenovacího úvěru je vyšší než úrok z vkladu. Úrok z překlenovacího úvěru je např.5% p.a., kdežto úrok z vkladu je např. 2% p.a.. Samozřejmě, že bude výhodnější splácet překlenovací úvěr co nejkratší dobu, abychom platili pokud možno co nejméně na úrocích. Úvěr ze stavebního spoření je výhodnější pro ty, kdož nemají dostatek peněz. Ale jeho získání rozhodně není snadné. Jako nový klient stavební spořitelny můžete nejprve využít překlenovací úvěr. Jestliže jste pro stavební spořitelnu úplně nový klient a přesto potřebujete peníze hned, nabídne vám překlenovací úvěr (tzv. meziúvěr). Peníze z něho můžete čerpat obvykle pár dní po tom, kdy u spořitelny podepíšete smlouvu o stavebním spoření. Úroky se pohybují od 2,5 do 6,6 % p.a. podle spořitelny a produktu, který vám poskytne. 17

18 Zajdete-li přímo na pobočku spořitelny, budou se vás ptát, na co si chcete peníze půjčit, kolik potřebujete, jak vysokou máte finanční rezervu, měsíční příjem a čím jste schopni ručit. Pak propočítají, na jak vysokou půjčku dosáhnete, jaké částky a jak dlouho je budete splácet. Nabídnou vám několik tarifů a rychlostních variant budoucího splácení, ve kterých se liší úroky z vkladů, úroky z úvěru a doba, po kterou budete moci úvěr umořovat. Nejprve vyplníte formulář - žádost o překlenovací úvěr, některé spořitelny jej nazývají meziúvěr. V případě manželů ji musí podepsat oba dva. Když budete kupovat nemovitost, musíte doložit kupní smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí, výpis z katastru (ze kterého je patrné, že ten, kdo nemovitost prodává, ji skutečně vlastní) a znalecký odhad ceny nemovitosti. Při rekonstrukci není vždy nutný projekt, u menších akcí stačí, když sami sepíšete, do čeho budete v bytě investovat. Třeba do malířských a lakýrnických prací, výměny topení, nové vany nebo přestavby koupelny, zkrátka do úprav, které jsou v rámci stavebního spoření povolené zákonem. Nemusíte mít podrobný položkový rozpočet a pomůže vám s ním i pracovník společnosti, když si nebudete sami vědět rady. Pokud už jste domluveni s nějakou firmou, vezměte s sebou dohodu o díle, případně stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací. Také budete potřebovat výpis z katastru nebo nájemní smlouvu objektu, který chcete rekonstruovat. Půjčkou můžete uhradit třeba převod členských práv k družstevnímu bytu, pak budete potřebovat dokumenty, na základě kterých máte peníze zaplatit, třeba dohodu o převodu členských práv a povinností k bytu a nájemní smlouvu původního nájemníka. Spořitelna bude požadovat, abyste si nemovitost, pokud ji dáváte do zástavy, pojistili. Pojistku je třeba ji vinkulovat ve prospěch stavební spořitelny. Znamená to, že případné plnění dostane spořitelna a ta se s vámi vyrovná. Za zpracování překlenovacího úvěru zaplatíte další poplatek jedno procento z úvěru, zpravidla však maximálně ,- Kč. Spořitelna pošle vaše dokumenty na schválení na svou centrálu. U Wüstenrotu to bude trvat jeden týden, u Modré pyramidy maximálně osm pracovních dnů, v praxi však tři až 18

19 čtyři dny, u Raiffeisen spořitelny do pěti pracovních dnů, u Buřinky maximálně do pěti pracovních dnů, standardně však do dvou dnů a u Lišky do tří dnů, maximálně do týdne. Peníze získáte dvojím způsobem, spořitelna buď přímo firmě, která rekonstruuje, proplatí faktury, nebo dostanete zálohu, když budete rekonstruovat svépomocí. Například ze ,- Kč úvěru dostanete ,- Kč, za které nakoupíte materiál, a nejdéle do půl roku přinesete účty a pak vám spořitelna vyplatí zbytek, který také následně vyúčtujete. Při koupi nemovitosti převede spořitelna peníze na účet prodávajícímu. Následující měsíc od prvního čerpání peněz začínáte hradit měsíční splátky. Jak dlouho budete úvěr splácet, záleží na vás, maximálně však 28 let. Spořitelna vám sestaví přibližný splátkový kalendář, ale pokud budete mít volné peníze navíc, můžete půjčku umořit částečně nebo úplně kdykoli bez sankcí. Měsíční částku si také můžete navýšit. Kdybyste se však dostali do finančních potíží, snížit splátky vám spořitelna nepovolí. Ale třeba Modrá pyramida vám splácení pozastaví na tři měsíce, Buřinka situaci řeší individuálně. Úroky z překlenovacích úvěrů: Modrá pyramida od 4,89 % p.a., Liška 4,30 až 6,40% p.a., Buřinka 5,15 až 6,35% p.a., Raiffeisen 3,90 až 6,5% p.a. a Wüstenrot 2,5 až 6,6% p.a. Úrok je podle typu smlouvy, podle akontace a podle délky splácení Analýza aktuální nabídky V následující kapitole budu porovnávat nabídky jednotlivých stavebních spořitelen, jejich výhody, nevýhody. Českomoravská stavební spořitelna Úvěry ze stavebního spoření nabízí Českomoravská stavební spořitelna od s pevnou úrokovou sazbou již od 3,7 % ročně. Z toho, jakou si zvolíte variantu při uzavření smlouvy o stavebním spoření, vyplývají podmínky následného úvěru. 10 Zdroj: 19

20 Úroková sazba vkladů Minimální naspořená částka z cílové částky Minimální výše měsíční splátky z cílové částky Úrok z Tarif Varianta úvěru p.a. Atraktiv Rychlá 1% 3,70% 38% 0,80% Atraktiv Standardní 1% 3,70% 38% 0,60% Invest Rychlá 2% 4,80% 40% 0,80% Invest Standardní 2% 4,80% 40% 0,60% Perspektiv 2% 4,80% 35% 0,53% Klasik Rychlá 2% 5,50% 40% 0,80% Klasik Standardní 2% 5,50% 40% 0,60% Minimální doba spoření nutná pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření je 2 roky. Tabulka č. 6 Přehled tarifních variant stavebního spoření 11 Modrá pyramida stavební spořitelna Úroková sazba z úvěru je závislá na variantě stavebního spoření a výši splátky přiděleného úvěru. Varianta úroková sazba při rychlé, standardní a pomalé variantě úroková sazba při standardní a pomalé variantě úroková sazba při pomalé variantě Sazba 5 % p.a. 4 % p.a. 3 % p.a. Tabulka č. 7 Přehled úrokových sazeb tarifních variant stavebního spoření 12 Kromě zde uvedených produktů, resp. jejich úrokových sazeb, může Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., vyhlašovat akce s individuálně stanovenými úrokovými sazbami. 11 Zdroj:http://www.cmss.cz/cs/produkty/financovani-bydleni/uvery-sporeni/prehled-tarifu.html 12 Zdroj:http://www.modrapyramida.cz/sazebniky/urokove-sazby/ 20

21 Varianty úvěrů Zajištění Akontace do 20% cílové částky Akontace od 20% cílové částky Rychloúvěr bez zajištění 6,59% 6,29% Překlenovací úvěr bez zajištění 6,59% 6,29% Překlenovací úvěr ručitelé 6,59% 6,29% Překlenovací úvěr nemovitost 5,70% 6,20% Hypoúvěr nemovitost - 5,09% Hypoúvěr 100 nemovitost - 5,79% Hypoúvěr Garant nemovitost - 5,34% Hypoúvěr Garant 100 nemovitost - 6,04% VIP úvěr bez zajištění - 5,89% Tabulka č. 8 Přehled úrokových sazeb tarifních variant stavebního spoření 13 Výše úrokové sazby je podmíněna současným uzavřením Modrého konta nebo Modrého konta Plus, které můžete uzavřít u všech poradců Modré pyramidy. Pokud tato podmínka není splněna, je uvedená úroková sazba vyšší o 0,1% ročně. Wüstenrot Varianta OS ON OF OK Maximální výše úvěru 50% cílové částky 50% cílové částky 60% cílové částky 70% cílové částky Úročení úvěru 3,7% nebo 4,9% 3,7% nebo 4,9% 3,7% nebo 4,9% 3,7% nebo 4,9% Minimální splátka úvěru 0,6% cílové částky 0,5% cílové částky 0,7% cílové částky 0,7% cílové částky Orientační doba splácení (úrok 3,7% p.a.) 8 let a 6 měsíců 10 let a 8 měsíců 8 let a 9 měsíců 10 let a 7 měsíců Orientační doba splácení (úrok 4,9% p.a.) 8 let a 11 měsíců 11 let a 4 měsíce 9 let a 2 měsíce 11 let a 3 měsíce Tabulka č. 9 Přehled úrokových sazeb tarifních variant stavebního spoření 14 Varianta OS: vám zajistí nejrychlejší přidělení cílové částky, a tím i nárok na úvěr ze stavebního spoření. 13 Zdroj:http://www.modrapyramida.cz/sazebniky/urokove-sazby/ 14 Zdroj: urokove-sazby/ 21

22 Varianta OF: je určena těm, kteří potřebují vysoký úvěr za výhodných úvěrových podmínek (nejvhodnější pro překlenovací úvěry). Varianta ON: nabízí nejnižší zatížení rodinného rozpočtu při splácení úvěru. Varianta OK: je varianta spoření s nejnižší měsíční úložkou. Je vhodná především pro ty, kteří chtějí dlouho spořit a potřebují vysoký úvěr, případně dlouhodobý překlenovací úvěr. Během spoření můžete původní variantu kdykoliv změnit a podmínky Vaší smlouvy se přizpůsobí tak, jako byste se takto rozhodli již na začátku. Mimořádné splátky úvěru jsou povolené a zkracují dobu splácení. Splatí-li dlužník jednou částkou jako mimořádnou splátkou desetinu nebo více z počátečního úvěru, může požádat o snížení splátek v poměru nového a dosavadního zůstatku úvěru. Stavební spořitelna České spořitelny Druh úvěru Úvěr Překlenovací úvěr Hypo trend Překlenovací úvěr Hypo trend Překlenovací úvěr Trend Překlenovací úvěr Trend Minimální Úroková měsíční platba sazba p.a. 0,55% cílové částky 4,75% 0,61% cílové částky 5,15% 0,67% cílové částky 5,95% 0,82% cílové částky 5,95% 0,85% cílové částky 6,35% Typ úrokové sazby pevná po celou dobu variabilní (pevná na 3 roky) pevná po celou dobu variabilní (pevná na 3 roky) pevná po celou dobu Splatnost úvěru až 20 let až 28 let až 28 let až 18 let až 18 let Tabulka č. 10 Přehled úrokových sazeb tarifních variant stavebního spoření 15 Platí pro klienty - fyzické osoby, kteří sepsali Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření (dále jen "návrh") a později, a pro klienty - právnické osoby, kteří sepsali návrh od Pro klienty, kteří sepsali návrh do včetně, jsou platné úrokové sazby sjednané ve smlouvě o stavebním spoření nebo Všeobecných obchodních podmínkách stavebního spoření Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. 15 Zdroj: 22

23 Platba u překlenovacího úvěru je pevná na 3 roky a zahrnuje úroky a vklad na účet stavebního spoření, u úvěru ze stavebního spoření úroky a splátku jistiny. Platba zahrnuje u překlenovacího úvěru úroky a vklad na účet stavebního spoření, u úvěru ze stavebního spoření úroky a splátku jistiny. Raiffeisen stavební spořitelna Varianta překlenovacího úvěru Úroková sazba p.a. Nízká hyposplátka 5,10% Horizont 4,90% Bez čekání (smlouva starší 24 měsíců) 4,90% Bez čekání (smlouva starší 48 měsíců) 3,90% Spektrum 5,90% Vzájemná důvěra 6,50% Dobrý známý 5,30% Helios se zástavou nemovitosti 4,90% Helios bez zástavy nemovitosti 5,10% Tabulka č. 11 Přehled úrokových sazeb tarifních variant stavebního spoření 16 Úroková sazba se dále snižuje o 0,1% p.a., pokud bude úvěr zajištěn pojištěním pro případ smrti a trvalých následků úrazu. Překlenovací úvěr se úročí sazbou vyhlašovanou v Oznámení Raiffeisen stavební spořitelny o úrokových sazbách pro překlenovací úvěry fyzických osob platnou v den podání žádosti o úvěr. Změny úrokových sazeb budou vyhlášeny novým oznámením, které bude zveřejněno na všech pracovištích a obchodních místech RSTS a na Porovnáme-li výše uvedené nabídky, dojdeme k závěru, že stavební spořitelny dnes nabízejí širokou škálu variant produktů. 16 Zdroj: 23

24 Každá stavební spořitelna je dnes schopná klientovi tzv. ušít úvěr na míru. Konečnou nabídku ovlivňuje řada faktorů, počínaje úrokovou sazbou, která má široké rozpětí, přes výši naspořené částky a volby překlenovacího či standardního úvěru. Např. smlouva uzavřená na cílovou částku 300tis. Kč a s měsíčním spořením 1.600,- Kč: Pokud uzavřeme smlouvu o stavebním spoření například s cílovou částkou 300 tis. Kč a budeme spořit 1.600,- Kč měsíčně, pak dosáhneme možnosti požádat o standardní úvěr za necelých 6 let (přesně za 5 let a 9 měsíců). V tuto dobu budeme mít splněné všechny tři nezbytné podmínky pro jeho poskytnutí. V tuto dobu nám stavební spořitelna nabídne vyplacení celé cílové částky, tedy 300 tis. Kč. Z toho bude zhruba 130 tis. Kč našich vlastních prostředků a 170 tis. Kč bude tvořit úvěr od stavební spořitelny. Cílová částka v Kč Měsíční vklad v Kč Výnos za 6 let *v Kč Naspořeno za 6 let v Kč Úvěr v Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 500, , , ,- * včetně státní podpory a úroků Tabulka č. 12 Tabulkové příklady stavebního spoření 17 Výši úrokové sazby máme jistou už při podpisu smlouvy o stavebním spoření. V tomto případě to bylo téměř 6 let před vznikem možnosti zahájení čerpání standardního úvěru. Úroková sazba je tedy známa dopředu a celou dobu splácení se nebude měnit. Úroková sazba závisí nejen na konkrétní stavební spořitelně, ale i na tarifu spoření. Máme často na výběr mezi několika možnostmi. Úroková sazba z vkladu souvisí s dalšími 17 Zdroj: Leták Stavebního spoření Českomoravské stavební spořitelny 24

25 parametry smlouvy. Zejména s úrokovou sazbou úvěru. Tak se můžeme setkat s tím, že spořitelna nabídne: - nižší sazbu v době spoření a zároveň nižší sazbu z úvěru - vyšší sazbu v době spoření a zároveň vyšší sazbu z úvěru. Efektivní úrok měří, jak drahý je úvěr, pokud započteme i poplatky s úvěrem spojené. Už v okamžiku podpisu smlouvy o stavebním spoření je určena výše splátky případného úvěru. Výše splátky se určí jako procento z cílové částky. Podle vybraného tarifu je např. úrok již od 3,7% u ČMSS 18, pak nabízí stavební spořitelna splátku úvěru v minimální výši 0,55 % z cílové částky, proto splátka úvěru bude 1.650,- Kč měsíčně. Např. výhod úvěru ze stavebního spoření u Českomoravské stavební spořitelny je hned několik: až do ,- Kč můžeme získat úvěr bez zajištění, zpracování žádosti o poskytnutí úvěru je zcela zdarma, další výhody jsou i u ostatních stavebních spořitelen, jako např. možnost jednorázového splacení je bez sankcí, měsíční splátky platit inkasem, nebo možnost uplatnění odpisu zaplacených úroků z daňového základu pro výpočet daně z příjmu. Doba splatnosti úvěru souvisí s dobou, kdy nám bude úvěr ze stavebního spoření poskytnut. Pokud budeme chtít splácet úvěr delší dobu, budeme si muset na úvěr také počkat o něco déle. Tento princip vychází z logiky stavebního spoření: stavební spořitelna půjčuje peníze klientů, proto se musíme déle podílet na vytváření zdrojů, abychom sami mohli čerpat úvěr delší dobu. Mluvíme-li o splácení úvěru ze stavebního spoření, je vhodné se zmínit o možnosti předčasného splacení. Úvěr ze stavebního spoření je možné jednorázově splatit i předčasně a to bez jakýchkoli sankcí. Také můžeme splácet úvěr rychleji, než jsme si sjednali ve smlouvě. Kromě úroků budeme platit ještě poplatky za vedení účtu, případně poplatek za vyřízení úvěru. Po započítání poplatků se dostáváme s efektivním úrokem na 5,05% p.a. 18 ČMSS Českomoravská stavební spořitelna 25

26 Dá se tedy říci, že úvěry od stavebních spořitelen jsou nákladově výhodné. Poplatky, které jsou s úvěry spojené, nijak výrazně úvěr ze stavebního spoření neprodraží. Výhod u překlenovacích úvěrů je také několik. Mezi nejzajímavější patří např.: možnost čerpat finanční prostředky ještě před splněním podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření, možnost zvolení výše úrokové sazby překlenovacího úvěru podle doby, za kterou bude splacen. Tato úroková sazba překlenovacího úvěru je stanovena podle počtu měsíců, které zbývají do splacení překlenovacího úvěru přidělením řádného úvěru ze stavebního spoření. Další výhodou u překlenovacího úvěru je stejně jako u řádného úvěru možnost uplatnění odpisu zaplacených úroků z daňového základu pro výpočet daně z příjmu. Velkou výhodou je i možnost získat nové bydlení bez vlastních úspor. U Českomoravské stavební spořitelny je dále možnost sjednat si skupinové životní pojištění rizika úmrtí, způsobené jakoukoliv nenadálou událostí včetně smrti následkem úrazu. V úvěrové fázi pojištění kryje nesplacenou částku úvěru nebo překlenovacího úvěru. A navíc, sjednání pojištění je zdarma Zdroj: 26

27 2 Hypotéky Hypoteční úvěry jsou v poslední době velice populární produkt financování bydlení nejenom ve světě, ale už i u nás. Banky si pro poskytování hypoték mohou zajistit finanční prostředky i na finančním trhu. Vydávají např. 5leté dluhopisy a z nich poskytují hypotéky s pětiletou fixací. Podmínky hypoték se dnes odvíjejí od aktuální situace na finančním trhu a od ceny zdrojů. V ČR je tento bankovní produkt ze strany státu podporován. Tzv. podporu hypoték poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), je určena na starší bydlení pro osoby do 36 let a upravuje ji nařízení vlády č. 249/2002 Sb., (novelizováno nařízením vlády č. 32/2004 Sb.). Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru a její výše se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová. Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena. Úroková dotace bude poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu deseti let. Úroková dotace je poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí ,- Kč, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč. Nárok mají také vyšší úvěry, ale podporována zůstává jen jejich část do uvedené maximální částky. Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner), nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let. Žadatel, který o příspěvek požádá (v případě manželů ani jeho partner), nesmí v době podání žádosti mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo rodinný dům vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je podpora žádána. Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, 27

28 na jehož koupi je žádána podpora, musí být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR a po dobu poskytování podpory musí tato nemovitost sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění). Písemnou žádost o poskytnutí podpory předá uchazeč bance (formulář získá od zaměstnanců banky, kteří s vyplněním jistě ochotně pomohou), u které čerpá hypoteční úvěr a která je ministerstvem zmocněna k přijímání žádostí a uzavírání smluv o poskytování podpory nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den započetí jeho čerpání. Pokud žádost v tomto termínu nepředáme, ztrácíme neodvolatelně možnost tuto podporu získat. Samotný proces získání podpory je poměrně administrativně náročný, zejména z hlediska obstarání příloh žádosti, které jsou Ministerstvem pro místní rozvoj, a tedy i bankami vyžadovány. K úvěrům, kde již bylo započato čerpání, nebude možno podporu poskytnout. Výpočet výše státní podpory se vždy provádí na základě "ideálního" průběhu splácení úvěru formou anuitní splátky. Vypočte-li se anuitní splátka s úrokovou sazbou banky platnou ke dni ukončení čerpání úvěru a anuitní splátka s úrokovou sazbou banky sníženou o podporu státu platnou ke dni 1. čerpání úvěru, jejich rozdíl zaokrouhlený na celé koruny nahoru je výše státní podpory. Nová výše % bodů podpory se vyhlašuje vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku. K aktualizaci státní podpory dochází vždy při změně úrokové sazby hypotečního úvěru, nejpozději však po pěti letech. Novou výši podpory oznamuje příjemci banka, zpravidla poté, kdy proběhne na Ministerstvu pro místní rozvoj kontrola správnosti změny výše podpory. Předání všech povinných příloh žádosti je podmínkou uzavření smlouvy o poskytování podpory, a tudíž se mu žadatel nevyhne. Na druhou stranu některé z podkladů stejně žadatel předkládá v rámci vyřizování svého hypotečního úvěru a na předložení zbývajících podkladů má relativně dost času, protože je stanoveno, že smlouvu je nutné uzavřít nejpozději až k datu zahájení čerpání. 28

29 2.1 Účelovost V minulosti sloužily hypoteční úvěry pouze na financování nákupu či výstavby nemovitostí. Nyní už jsou hypoteční úvěry v zásadě na cokoli. Pravidlem však zůstává zajištění úvěru formou zástavního práva k nemovitosti. Hypotéku lze čerpat i tzv. bezúčelně, tj. že nemusíme bance účel úvěru již vůbec sdělovat. Přesto valnou většinu všech poskytovaných hypoték tvoří hypotéky na pořízení či rekonstrukci vlastního bydlení. 20 Hypoteční banky nabízí i možnost kombinace účelového hypotečního úvěru a neúčelové části. Tato kombinace je výhodná, neboť získáme peníze tzv. na cokoliv za nízkou úrokovou sazbu účelového hypotečního úvěru a tuto část můžeme kdykoliv bez sankcí bance splatit. Hypotéku můžeme použít na: a/ koupi nemovitosti (i spoluvlastnického podílu) b/ převod členských práv a povinností nebo splacení členského podílu (družstevní podíl) c/ získání práv a povinností včetně práva nájmu bytu, při jehož výstavbě bylo použito programu státní podpory nové bytové výstavby ve formě účelově vázané dotace, jehož podmínkou bylo zejména užívání zkolaudovaného bytu po dobu nejméně 20 let pro účely trvalého bydlení a po uplynutí této lhůty převod do osobního vlastnictví d/ vypořádání majetkových poměrů spojených s nemovitostí nebo s družstevním podílem e/ výstavbu nemovitostí f/ rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitostí g/ vyrovnání (konsolidace) dříve poskytnutých půjček (úvěrů) použitých na investice do nemovitostí nebo družstevního podílu h/ profinancování dříve zaplacených vlastních prostředků až do 100% úvěru ch/ kombinace Syrový P., Financování vlastního bydlení, Zdroj:http://www.hypotecnibanka.cz/vse-o-hypotekach/informace-o-hypotekach/ 29

30 2.2 Zajištění U každého hypotečního úvěru je nezbytná zástava formou zástavního práva k nemovitosti, která se nachází na území České republiky a je řádně zanesena v katastru nemovitostí. Není možné, aby se za hypotéku ručilo např. ručitelským prohlášením, jako je tomu u stavebního spoření. Proto často vzniká problém při financování koupě družstevního bytu pomocí hypotečního úvěru. Z hlediska účelu to ale za určitých podmínek možné je. Není nutné používat hypotéky pouze na koupi bytu, ale je možné ji použít i na koupi družstevního podílu, což je právně vzato něco jiného. Problém vzniká při zajištění takového úvěru, protože družstevním bytem se za hypoteční úvěr ručit nedá. Proto je nutné dát do zástavy jinou nemovitost, která je v osobním vlastnictví, nebo situaci řešit předhypotečním úvěrem, kde není potřeba žádná zástava. 22 Hypotéku lze zajistit formou zástavního práva ke kupované nebo jiné nemovitosti, popř. nemovitostí, která vznikne výstavbou. Nemovitost, která je předmětem zajištění hypotéky, nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou, SFRB (Státní fond rozvoje bydlení) a úvěr poskytnutý podle vyhlášky č. 136/1985 Sb. Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním hypotéky pojištěna a pojistné plnění musí být vinklováno ve prospěch Hypoteční banky. 2.3 Úroková sazba a změna sazby Úroková sazba hypotečního úvěru závisí na několika faktorech, zejména na: a/ účelu úvěru b/ době fixace c/ na výši zajištění úvěru d/ na bonitě (kvalitě) dlužníka 22 Zdroj: Syrový P., Financování vlastního bydlení,

31 ad a/ Nejnižší úrokové sazby jsou pro úvěry, které jsou na vlastní bydlení. Tyto úvěry jsou pro banky nejméně rizikové, proto je mohou poskytovat levněji. Dražší jsou úvěry, které se poskytují na nemovitosti určené k pronájmu. Zde je pro banku vyšší riziko. Záleží totiž na tom, jak se bude dařit tyto nemovitosti v budoucnosti pronajímat a jaký z nich bude mít majitel zisk. Navíc majitel neručí svou střechou nad hlavou. Kdyby se dostal do potíží, bude jeho motivace splácet úvěr nižší. Stejně tak dražší jsou neúčelové hypoteční úvěry poskytované jako tzv. americké hypotéky, např. na vybavení nemovitosti. ad b/ Výše úrokové sazby závisí na době fixace. Sazba se liší podle toho, jestli chceme mít jistotu neměnné sazby na 1 rok, 3 roky, 5 nebo více let. Čím delší chceme jistotu, tím více musíme zaplatit. Proto sazby pro delší fixace jsou dražší. 23 Pokud končí období fixace u stávající banky, můžeme se porozhlédnout po zajímavé konkurenční nabídce. Refinancování úvěru znamená splacení předchozího úvěrového závazku, tedy úvěru či půjčky od právnické nebo fyzické osoby, jejímž účelem byla investice do nemovitosti. Výhodou tohoto kroku je, že si splácení hypotéky můžeme rozložit do delšího časového období, popřípadě získat úvěr s nižší úrokovou sazbou, než měl ten, který jsme uzavřeli dříve, a snížit tak současné finanční zatížení svého rozpočtu. Při běžném refinancování úvěrů je nutné doložit veškeré dokumenty dle podmínek stanovených bankou. Zjednodušené refinancování úvěru umožňuje za určitých podmínek zjednodušené dokládání ocenění nemovitosti a příjmů. Klient pak nemusí opět dokládat všechny dokumenty jako u nového úvěru, ale banka využije podkladů již předložených klientem pro původní úvěr a informací týkajících se platební morálky klienta. 23 Zdroj: Syrový P., Financování vlastního bydlení,

32 ad c/ Výše úrokové sazby také závisí na výši zajištění úvěru. Z hlediska banky je rozdíl, jestli na nemovitost poskytne 100% tržní ceny či méně. Poskytne-li banka např. úvěr 2 mil. Kč zajištěný nemovitostí s tržní cenou 2 mil. Kč je to pro banku rizikovější a toto riziko si musí banka nechat zaplatit, a to formou vyšší úrokové sazby. Pokud by banka půjčila celé 2 mil. Kč, nesla by riziko případného poklesu cen nemovitostí. Pokud by totiž přišla krize na realitním trhu a ceny nemovitostí začaly klesat, neměla by banka hypotéku dostatečně zajištěnou a v případě jiné než standardní klasifikace pohledávky by musela na vzniklý rozdíl vytvářet opravné položky. Pokud banka půjčuje na nemovitost v hodnotě 2 mil. Kč jenom 50%, tak klient se na riziku financování podílí i svými vlastními penězi. To dává bance vyšší jistotu, že bude ochoten splácet. Navíc má banka jistotu, že v případě nutnosti prodeje na ni zbyde dost peněz a celá pohledávka bude uhrazena. V nabídce úrokových sazeb bank můžeme např. najít: - uvedené sazby platí pro hypoteční úvěry do 70% hodnoty zastavené nemovitosti - pro úvěr ve výši 70% - 85% zastavené nemovitosti je sazba navýšena o 0,2% p.a. - pro úvěr nad 85% ceny nemovitosti je sazba navýšená o 0,4% p.a. ad d/ Banky vyžadují prokázání příjmů klientů, kteří splácí hypoteční úvěr. Buď chtějí znát příjmy nebo platební morálku u jiného peněžního ústavu (např. při refinancování úvěru u jiné banky). Někdy např. pokud dlužník ručí termínovaným vkladem převyšujícím objem poskytnutých prostředků, nevyžadují prokazování příjmů dlužníka, ale chtějí za to lepší zajištění (vyšší hodnotu zástavy) nebo vyšší úrokovou sazbu úvěru. V některých případech banky nabízejí nižší úrokové sazby, pokud je z jejich hlediska dlužník vysoce bonitní. Vinkulované životní pojištění však banky vyžadují vždy. 32

33 Změna sazby Úroková sazba, kterou si s bankou sjednáme, platí jen po určitou, předem stanovenou, pevnou dobu. Tato doba se nazývá období fixace úrokové sazby. Úrokové sazby, které banka nabízí, opět souvisí s logikou poskytování hypotečních úvěrů a se zdroji, které banka používá. Banka si na trhu půjčuje peníze např. s pětiletou splatností. Jaká bude jejich budoucí cena, banka neví. Proto nám bude schopna sdělit cenu peněz až těsně před tím, než si peníze na trhu půjčí. A tak se klient dostává do situace, kdy má po určité období jistou cenu peněz a po jeho uplynutí je v podobné pozici, jako by si peníze znovu půjčoval. 2.4 Splátka, splatnost a možnosti splácení úvěru Hypoteční úvěr se splácí tzv. anuitní splátkou, která v sobě zahrnuje úrok i jistinu. Splátka se určí na základě výše úvěru, úrokové sazby a doby splatnosti. Pro výpočet splátky úvěru je možné použít kalkulačky hypotečních bank, které jsou běžně dostupné na jejich webech. Příklad z Hypoteční banky: V případě účelové hypotéky, kdy cena nemovitosti je 2 mil. Kč a výše úvěru je 100%, při době fixace 5 let, s úrokovou sazbou 6,49 % p.a. a se splatností 20 let, je vypočítaná měsíční splátka ,- Kč. Pro srovnání v případě účelové hypotéky, kdy cena nemovitosti zůstává 2 mil. Kč, ale výše úvěru je jen 50%, při době fixace 5 let, s úrokovou sazbou 5,19 % p.a. a se splatností 20 let, je vypočítaná měsíční splátka 6.705,- Kč. 24 Postup splácení Splátka úvěru je po celou dobu stejná (pokud se po uplynutí fixace nezmění úroková sazba). Obsahuje v sobě jistinu a úroky. Jejich poměry se v průběhu splácení mění. Na počátku je největší podíl úroků, později podíl úroků klesá na úkor splátky jistiny. 24 Zdroj: 33

34 Tento princip má několik praktických dopadů: - když uplatňujeme daňové odpočty, tak na počátku platíme na úrocích největší částku. Proto i na daních odečteme nejvíce. - na počátku je splátka jistiny velice malá, proto i výše úvěru klesá pomalu. Výše zaplaceného úroku souvisí s aktuální výší úvěru. Úplně stejně, jak klesá výše úvěru, klesá i výše aktuálně placeného úroku. Při splácení tedy platíme úroky z toho, co aktuálně dlužíme. Protože výše anuitní splátky je stále stejně vysoká, zbývá na splácení jistiny stále více prostředků. Proto se splácení úvěru stále zrychluje. Výše úvěru klesá čím dál tím rychleji. Občas bývá dlužník z neznalosti věci překvapen tím, že v polovině doby splatnosti dluží daleko více než polovinu jistiny úvěru. Splatnost úvěru Výše úvěru po letech v letech % 0% 20 85% 65% 37% 0% 30 93% 84% 71% 54% 31% 0% Tabulka č. 13 Aktuální výše zůstatku hypotéky po určité době splácení při různé počáteční splatnosti 25 Z tabulky č. 13 plyne, že výše úvěru se splatností 30 let bude po 15 letech ještě 71%. Dokonce ani za 20 let (ve 2/3 doby splatnosti) nebude splacena ani polovina úvěru. Bude zbývat ještě 54% a v posledních 5 letech se splatí ještě 31% úvěru. Je zajímavé podívat se, kolik z úvěru splatíme po prvních pěti letech. Často se používá právě pětiletá doba fixace. U úvěru s kratší dobou splatnosti bude po 5 letech splacena celkem podstatná část úvěru. Při splatnosti 10 let bude splaceno 43% z úvěru (zbývá splatit ještě 57%). Při splatnosti 20 let, bude splaceno 15% z úvěru, ale při splatnosti 30 let bude splaceno pouhých 7% úvěru. Tento princip je důležitý, když budeme přemýšlet o riziku změny úrokové sazby. Zatímco u kratší splatnosti už je velká část úvěru splacena, u delší splatnosti jsme pořád ještě na začátku. 25 Výše úvěru je počítána pro úrokovou sazbu 6% p.a. Při nižší sazbě by docházelo k rychlejšímu poklesu úvěru. Např. při úrokové sazbě 5% p.a. bude u 30leté splatnosti po 20 letech zbývat splatit jenom 51% úvěru. 34

Katedra managementu podnikatelské sféry

Katedra managementu podnikatelské sféry Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Bc. Miroslava Hamerníková 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ SUGGESTION

Více

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen v roce 215 Asociace českých stavebních spořitelen Vážení přátelé stavebního spoření, nebývá jednoduché shrnout celý rok do jediného slova. Za rok 215 to jde samo: úvěry. Úrokové sazby na trzích klesly

Více

ALTERNATIVY FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ALTERNATIVY FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ALTERNATIVY FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Anna Vetchá VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Jan Černohorský, Ph.D. 2006

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Bakalářská práce. 2009 Štěpán Trousil

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Bakalářská práce. 2009 Štěpán Trousil VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Bakalářská práce 2009 Štěpán Trousil Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Osobní a rodinné

Více

Porovnání trhu stavebního spoření v ČR a v Německu

Porovnání trhu stavebního spoření v ČR a v Německu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Porovnání trhu stavebního spoření v ČR a v Německu Diplomová práce Autor: Pavel Veliký Finance - pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor v době ekonomické krize

Možnosti investování a zhodnocení úspor v době ekonomické krize Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti investování a zhodnocení úspor v době ekonomické krize Diplomová práce Autor: Bc. David Rathaus Finanční obchody Vedoucí

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS-STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS-STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS-STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. Smlouva o stavebním spoření Článek 1. Stavební spoření a jeho účastníci 1. Stavební spoření je účelové spoření spočívající a)

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

Město Kutná Hora. Článek I Účel a předmět vyhlášky

Město Kutná Hora. Článek I Účel a předmět vyhlášky Město Kutná Hora Obecně závazná vyhláška 1/2016 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora Zastupitelstvo města Kutná Hora vydává v

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Informační seminář Rozpočet a jeho rizika Bc. Roman Kysela Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Informační seminář Rozpočet a jeho rizika Bc. Roman Kysela Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Informační seminář Rozpočet a jeho rizika Bc. Roman Kysela Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Proč je důležitý rozpočet a přehled o financích o Ačkoli státy to běžně dělají,

Více

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. 1 Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán, který byl vypracován v souladu s 9 a 11 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva: 1 Společnost Alfa dne 1. 6. 2012 pořídila 80% podíl ve společnosti Beta. Následně k 30. 9. 2012 společnost Alfa pořídila 75 tisíc akcií společnosti Gama. Výkazy o finanční situaci společností Alfa, Beta

Více

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Jednoduché úročení Příklad 1.1. Do banky jste na běžný účet uložil(a) vklad ve výši 95 000 Kč dne 15. 8. 2013 a i s úroky jej vybral(a) dne 31. 12.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení. Použití úvěrových produktů pro financování bydlení

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení. Použití úvěrových produktů pro financování bydlení VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení Použití úvěrových produktů pro financování bydlení Bakalářská práce Autor: Jana Nenadálová Vedoucí práce: Ing. Martina Policarová Jihlava 2012 Anotace

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze dne 26. 2. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB meziročně zvýšila čistý zisk bez jednorázových vlivů o 10 % Čistý zisk za rok 2006 překročil 9,5 miliardy Kč 1 Aktiva pod správou vzrostla meziročně

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2018 II, FIX % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. Finanční funkce v OpenOffice.org Calc

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. Finanční funkce v OpenOffice.org Calc Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Finanční funkce v OpenOffice.org Calc Libor Olbrich, 2010, počet stran 25 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jednoduché finanční funkce...

Více

Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení )

Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) 1. Úvodní ustanovení Česká spořitelna, a. s. (dále jen Banka ),

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 1 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Finanční matematika pro každého

Finanční matematika pro každého Novinky nakladatelství GRADA Publishing Investice do akcií běh na dlouhou trat JEME AVU PŘIPR Jeremy Siegel výnosy finančních aktiv za posledních 2 let úspěšnost finančních strategií faktory ovlivňující

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Účinné od 1. 5. 2016 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 2 V Praze dne 1. dubna 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Vyúčtování

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Financování nemovitosti vybranými finančními produkty

Financování nemovitosti vybranými finančními produkty MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav financí Financování nemovitosti vybranými finančními produkty Bakalářská práce Řešitel : Vedoucí : Leopold Nováček Doc.

Více

NÁVOD. Jak ušetřit na hypotéce a na refinancování. ING. TOMÁŠ KROUPA hypoteční makléř www.kroupatomas.cz. Ověřeno mnoha spokojenými klienty

NÁVOD. Jak ušetřit na hypotéce a na refinancování. ING. TOMÁŠ KROUPA hypoteční makléř www.kroupatomas.cz. Ověřeno mnoha spokojenými klienty NÁVOD Jak ušetřit na hypotéce a na refinancování ING. TOMÁŠ KROUPA hypoteční makléř www.kroupatomas.cz Ověřeno mnoha spokojenými klienty Financování nemovitosti hypotékou je pro mnohé jedinou možností,

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 EMISNÍ DODATEK ZE DNE 20. LISTOPADU 2007 5 000 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

NÁVRH OPTIMÁLNÍHO FINANCOVÁNÍ PŘI KOUPI NEMOVITOSTI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

NÁVRH OPTIMÁLNÍHO FINANCOVÁNÍ PŘI KOUPI NEMOVITOSTI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH OPTIMÁLNÍHO FINANCOVÁNÍ PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Bakalářská práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Bakalářská práce Srovnání úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úvěru pro financování bydlení Vedoucí práce: Ing. Marie Borská Vypracoval:

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie Financování bydlení v ČR Housing Finance in the Czech Republic Bakalářská práce Autor: Michaela Vrbová Studijní obor: Finanční

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Co byste měli vědět o Extra kartě

Co byste měli vědět o Extra kartě O 2 O 2 karty O 2 Co byste měli vědět o Extra kartě Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru a projevení zájmu o Extra kartu. Jedná se o kreditní kartu, kterou poskytuje společnost Home Credit a.s. (HC),

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) #

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Jaroslava Durčáková Vývoj kursu české koruny k americkému dolaru a k euru v posledních deseti letech zřejmě mnoho firem přesvědčil

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl/a

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky

Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky Datum vydání: říjen 2009 Poslední aktualizace: březen 2011 STANDARD ČBA č.22 MOBILITA KLIENTŮ POSTUP PŘI ZMĚNĚ BANKY

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení Zajištění úvěru na nemovitost pro fyzickou osobu Bakalářská práce Autor: Hedvika Mokrá Vedoucí práce: Ing. Luďka Jirků Jihlava 2016 2 Anotace Cílem mé

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Posouzení finanční stability města Jeseník ve vztahu k plánovaným investicím

Posouzení finanční stability města Jeseník ve vztahu k plánovaným investicím Posouzení finanční stability města Jeseník ve vztahu k plánovaným investicím Duben 2013 Obsah: 1. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... - 4-2. ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE MĚSTA... - 6-3. DLUHOVÁ SLUŽBA... - 10-3.1. STÁVAJÍCÍ

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 8528/2016 V Chebu dne 29.01. 2016 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Zvýhodněná nabídka pro zaměstnance Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Zvýhodněná nabídka pro zaměstnance Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Zvýhodněná nabídka pro zaměstnance Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích UniCredit Bank České Budějovice OC IGY Filip Beneš, manažer pobočky mobil: +420 607 016 712 email: filip.benes@unicreditgroup.cz

Více

Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody 1 (ze 17)

Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody 1 (ze 17) Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová reforma

Více

RMČ Brno-Nový Lískovec. Bod ZMČ č.: 2. Zasedání ZMČ č. 5/8 konané dne 31.10.2007 Název:

RMČ Brno-Nový Lískovec. Bod ZMČ č.: 2. Zasedání ZMČ č. 5/8 konané dne 31.10.2007 Název: RMČ Brno-Nový Lískovec Zasedání ZMČ č. 5/8 konané dne 31.10.2007 Název: Bod ZMČ č.: 2 Vyjádření MČ Brno-NL k žádostem o přeřazení domů Oblá 2, Svážná 10,12,14,16, a Svážná 19,21,23,25 ze seznamu domů nedoporučených

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Martin Zach

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Martin Zach ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2012 Martin Zach ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola Studijní program: B6208R Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY,

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvod 1. Československá obchodní banka, a. s. (dále

Více

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Management firem a institucí Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR (Comparison of Mortgage Credit Offer and Building Savings Credit

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

v neziskové organizaci

v neziskové organizaci Seminář Právo a daně v neziskové organizaci Lektor: Mgr. Jan Hloušek Olomouc 16. 6. 2005 SMLUVNÍ VZTAHY V NNO Smluvní vztahy upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník strany smluvního vztahu obsah

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Spořicí bankovní produkty a jejich užití v běžném životě

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Spořicí bankovní produkty a jejich užití v běžném životě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy a filosofie Spořicí bankovní produkty a jejich užití v běžném životě Bakalářská práce Autorka: Věra Zamrazilová Vedoucí bakalářské

Více

Likvidita a cash flow

Likvidita a cash flow Likvidita a cash flow Peníze v podniku - likvidita Likvidní peníze jsou to, co podnik může okamžitě použít k placení (za dodávky, daně, za právní služby, na splácení úvěru, nájemného, poplatky za všechno

Více

RIZIKA SPOJENÁ S OCEŇOVÁNÍM NEMOVITOSTÍ PRO BANKOVNÍ INSTITUCE

RIZIKA SPOJENÁ S OCEŇOVÁNÍM NEMOVITOSTÍ PRO BANKOVNÍ INSTITUCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING RIZIKA SPOJENÁ S OCEŇOVÁNÍM NEMOVITOSTÍ PRO BANKOVNÍ INSTITUCE ASSESSMENT OF PROPERTY

Více

STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ

STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Osobní bankovnictví Podnikatelé a malé firmy Firemní klientela Platný od 1. 6. 2016

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Dodatečná informace č. 5

Dodatečná informace č. 5 Dodatečná informace č. 5 K nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odst. 1, 15, 21 odst. 1 písm. a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

PRAVIDLA OBCE ROHATEC pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ROHATEC

PRAVIDLA OBCE ROHATEC pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ROHATEC PRAVIDLA OBCE ROHATEC pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ROHATEC Zastupitelstvo obce Rohatec se na svém zasedání dne 30.11.2006, usnesením č. 18/7-Z06 usneslo

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více