Základní práce s Excelem 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní práce s Excelem 2007"

Transkript

1 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit, ale pouze Vás navést na tento nový styl práce, abyste mohli úspěšně zvládnout práci s Excelem 2007 a nezdržovali se hledáním základních operací. Nová verze Excelu se liší v obsluze, formátu souborů a v provádění a možnostech řady funkcí programu. Je také rozšířena o řadu novinek. Obsluha programu U Excelu 2007 došlo k radikální změně v ovládání programu. Hlavní nabídka a panely nástrojů byly nahrazeny jediným systémem karet s tlačítky a rozvíracími seznamy. Při práci s Excelem 2007 máte k dispozici tyto možnosti ovládání programu: 1. Karty v horním okraji okna. Jedná se o hlavní ovládací prvek. 2. Tlačítko Office se symbolem společnosti Microsoft je umístěno v levém horném okraji okna. Slouží k práci se soubory a k trvalým nastavením práce programu. 3. Panel Oblíbené. Tento panel si můžete přizpůsobit podle své potřeby. 4. Pravé tlačítko myši. Po klepnutí pravým tlačítkem myši se zobrazí místní nabídka. Při klepnutí do buňky je kromě místní nabídky zobrazen další pomocný plovoucí panel s nejpoužívanějšími tlačítky: 5. Klávesové zkratky můžete používat stejně, jako v dřívějších verzích Excelu. Kromě toho můžete ovládat jednotlivé příkazy pomocí levého ALT + příslušného písmene. Stiskněte klávesu levý ALT, zobrazí se Vám na panelu nástrojů jako nápověda písmena jednotlivých klávesových zkratek: V Excelu 2007 jsou trvale zobrazeny tyto karty: 1. Karta Domů obsahuje nejpoužívanější funkce programu pro práci se schránkou, formátování buněk, plnění, řazení, filtrování a mazání

2 2. Kartu Vložení použijte pro vkládání grafů, obrázků, práci se záhlavím a zápatím a k tvorbě kontingenčních tabulek. 3. Na kartě Rozložení stránky naleznete prvky nastavení vzhledu stránky při tisku. 4. Karta Vzorce je určena pro vkládání funkcí, definování názvů a další práci se vzorci. 5. Kartu Data použijte pro řazení, filtrování, tvorbu souhrnů a přehledů a k tvorbě propojení s jinými daty. 6. Karta Revize je určena pro kontrolu pravopisu, práci s komentáři, zámek a sdílení listů a sešitu. 7. Kartu Zobrazit použijte pro nastavení způsobu zobrazení sešitu. Pro práci s makry a uživatelskými formuláři je určena karta Vývojář, která však není standardně zobrazena. Excel podle potřeby zobrazuje a skrývá další nástrojové karty. Ovládací prvky na jednotlivých kartách jsou logicky uspořádány do pojmenovaných sekcí. Na jednotlivých kartách máte k dispozici běžná tlačítka pro jednorázovou akci a tlačítka se šipkou, která po klepnutí zobrazí podrobnější nabídku. Řada sekcí má v pravém dolním rohu umístěno ještě malé tlačítko s ležatým křížkem. Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte dialogové okno pro podrobnější nastavení. Úprava panelu Oblíbené Panel Oblíbené je umístěn nad nebo pod panelem karet. Po instalaci kompletu Office obsahuje tlačítka Uložit, Zpět a Opakovat. Můžete si jej (na rozdíl od nástrojových karet) přizpůsobit podle své potřeby. K tomu použijte tento postup: 1. Klepněte na tlačítko Office. 2. Zvolte příkaz Možnosti aplikace Excel. 3. V levé části zobrazeného okna klepněte na volbu Přizpůsobit. 4. V rozvíracím seznamu Zvolit příkazy nastavte potřebnou kategorii příkazů. 5. V levém seznamu označte potřebný příkaz a klepněte na tlačítko Přidat. 6. Nepotřebný příkaz odstraňte tlačítkem Odebrat. 7. Potvrďte tlačítkem OK. Nastavení panelu Oblíbené je trvalé. Práce se soubory Pro práci se soubory Excelu klepněte na tlačítko Office. Tím si zobrazíte nabídku, která obsahuje příkazy pro otevření, uložení a zavření sešitu, uložení sešitu pod jiným jménem a založení nového sešitu. V této nabídce naleznete také seznam posledních otevřených sešitů, nabídku pro tisk a příkaz pro ukončení práce programu

3 Klepnutím na příkaz Tisk si zobrazíte další nabídku, která obsahuje tři možnosti: příkaz Tisk použijte pro klasický způsob tisku pomocí dialogového okna, příkaz Rychlý tisk pro odeslání sešitu na tiskárnu bez dalších mezikroků, příkaz Náhled pro zobrazení ukázky před tiskem. Formáty sešitů Excel 2007 používá tři formáty zpracovávaných sešitů: 1. Starší formát s příponou XLS, který je kompatibilní s dřívějšími verzemi Excelu. Tento sešit může obsahovat také makra, která jsou v Excelu 2007 spustitelná. 2. Výchozím formátem nového sešitu je soubor s příponou XLSX, který je sice úspornější a zabírá méně místa na disku, avšak není čitelný předchozími verzemi Excelu. Tento typ sešitu nemůže obsahovat makra. 3. Formát sešitu s podporou maker (přípona XLSM) použijte pro sešit se zaznamenanými makry nebo kódem, vytvořeným jazykem VBA. V Excelu 2007 můžete upravovat sešit, původně vytvořený ve starším formátu, který zůstane i po provedení úprav čitelný staršími verzemi Excelu. Nesmíte však použít formátování, které není ve starších verzích dostupné. Týká se to např. rozšířených možností podmíněného formátování, které Excel 2007 nabízí. Uložení sešitů v jiném formátu Pro uložení sešitu ve změněném formátu použijte tento postup: 1. Klepněte na tlačítku Office. 2. Klepněte na šipku u příkazu Uložit jako. 3. Zvolte potřebný formát sešitu. Příkazem Sešit aplikace Excel uložíte sešit ve starším formátu, příkazem PDF nebo XPS ve formátu PDF, příkaz Jiné formáty použijte např. pro export údajů do formátu XML. 4. V zobrazeném okně pro ukládání souborů použijte podle potřeby seznam Typ souboru a nastavte v něm potřebný typ. 5. Zvolte název a umístění souboru a uložení potvrďte. Export sešitu ve formátu PDF není v Excelu 2007 běžně dostupný. Tuto možnost si do kompletu Office 2007 přidejte pomocí doplňku SaveAsPDFandXPS.exe, který si můžete zdarma stáhnout na adrese Protože stažení doplňku vyžaduje ověření, můžete stažení provést pouze s počítačem, na kterém je instalována legální verze Office Instalace tohoto doplňku vám umožní provádět export do PDF také z dalších programů Office Práce se soubory pomocí tlačítka Office je zřejmě méně pohodlná, než u dřívějších verzí Excelu. Proto si potřebná tlačítka přidejte na panel Oblíbené. Formátování buněk Pro formátování vzhledu buněk použijte tři sekce na kartě Domů: 1. Sekce Písmo obsahuje tlačítka pro nastavení písma, pozadí a ohraničení buněk. 2. Sekce Zarovnání obsahuje tlačítka pro zarovnání buněk, orientaci a zalomení textu a pro slučování buněk. 3. Sekce Číslo obsahuje tlačítka pro nastavení číselného formátu buněk. Všechny tři sekce obsahují v pravém dolním rohu malé tlačítko s ležatým křížkem, kterým si zobrazíte kompletní dialogové okno pro formátování buněk, známé z dřívějších verzí Excelu. Formátování písma Kromě běžných tlačítek pro nastavení typu a velikosti písma, tučného, šikmého a podtrženého písma je v sekci Písmo ještě k dispozici dvojice tlačítek pro zvětšení a zmenšení písma. Tlačítko pro podtržení je opatřeno šipkou; klepnutím na tuto šipku si zobrazíte nabídku s možnostmi jednoduchého a dvojitého podtržení. Nastavení barvy písma je v Excelu 2007 podstatně rozšířeno. Postupujte takto: 1. V sekci Písmo klepněte na šipku u tlačítka pro výběr barev. 2. Zvolte některou z barev motivu nebo základních barev v nabídce. 3. Pro volbu dalších barev použijte příkaz Další barvy. V zobrazeném okně označte potřebnou barvu a potvrďte tlačítkem OK. 4. Tato dodatečná barva se v nabídce barev již příště zobrazí. Nastavení barevného pozadí buněk proveďte obdobně

4 Zarovnání buněk V sekci Zarovnání naleznete tlačítka pro vodorovné a svislé zarovnání, odsazení buněk a zalomení textu. Klepnutím na šipku u tlačítka Orientace si zobrazíte nabídku s různým nastavením orientace textu. Pro slučování nebo rozdělení buněk klepněte na šipku u tlačítka Sloučit a zarovnat na střed. V zobrazené nabídce jsou tyto možnosti: 1. Sloučit a zarovnat na střed sloučí buňky ve vodorovném směru a sloučenou buňku zarovná na střed. 2. Sloučit přes sloučí buňky ve vodorovném směru, ale ponechá původní zarovnání. Tímto příkazem můžete sloučit i oblast více řádků a sloupců. Výsledkem sloučení je několik sloučených buněk pod sebou. 3. Sloučit buňky provede sloučení buněk ve vodorovném nebo svislém směru. 4. Oddělit buňky zruší sloučení buněk a rozdělí je na původní počet. Číselný formát buněk Pro nastavení základních číselných formátů (číslo, měna, účetnický formát, procenta, text) použijte následující postup: 1. Označte potřebné buňky. 2. V sekci Číslo klepněte na šipku v horní části sekce. 3. Ze zobrazené nabídky zvolte potřebný formát. 4. Pro nastavení počtu desetinných míst použijte tlačítka Přidat desetinné místo nebo Odebrat desetinné místo. 5. Příkazem Další číselné formáty nebo tlačítkem s ležatým křížkem v pravém dolním rohu sekce zobrazte okno pro úplné nastavení číselných formátů. Nastavení vzhledu stránky Vzhled tištěné stránky nastavíte pomocí tlačítek v sekci Vzhled stránky na kartě Rozložení stránky. Na této kartě použijte následující tlačítka: 1. Tlačítko Okraje použijte k nastavení okrajů papíru. 2. Tlačítko Orientace slouží k nastavení orientace stránky. 3. Tlačítkem Velikost vyberte formát papíru. 4. Tlačítkem Konce zobrazte nabídku pro vložení nebo odstranění konce stránky. Nabídka obsahuje také příkaz Obnovit všechny konce stránky, kterým vymažete všechny vložené konce stránky najednou. 5. Dialogové okno pro úplné nastavení vzhledu stránky zobrazte tlačítkem Tisk názvů nebo tlačítkem s ležatým křížkem v pravém dolním rohu sekce. Excel 2007 umožňuje také nastavit na listu několik tištěných oblastí. Postup je následující: 1. Označte potřebnou oblast buněk. 2. Na kartě Rozložení stránky klepněte na tlačítko Oblast tisku. 3. Použijte příkaz Nastavit oblast tisku. Tištěné buňky se ohraničí čárkovanou čárou. 4. Pro vyznačení další oblasti tisku použijte příkaz Přidat do oblasti tisku. 5. Příkazem Vymazat oblast tisku všechna označení odstraníte

5 Nastavení záhlaví a zápatí Pro tvorbu záhlaví a zápatí nejprve použijte kartu Zobrazení a klepněte na tlačítko Rozložení stránky. Tím se nad listem zobrazí záhlaví stránky. Záhlaví a zápatí je rozděleno do třech sekcí, umístěných vlevo, vpravo a uprostřed. Klepnutím do některé sekce záhlaví zobrazíte další kartu Nástroje záhlaví a zápatí Návrh, která obsahuje potřebná tlačítka. Na této kartě použijte následující prvky: 1. Tlačítky Přejít na záhlaví nebo Přejít na zápatí se přepnete mezí záhlavím a zápatím. 2. Tlačítky Záhlaví a Zápatí zobrazíte nabídku standardních záhlaví nebo zápatí. Prvý příkaz Žádné záhlaví nebo zápatí vymaže. 3. V sekci Prvky záhlaví a zápatí použijte tlačítka pro vložení čísla stránky a celkového počtu stran, popř. aktuálního datumu, aktuálního času atd. 4. Volbou Jiné na první stránce vyznačte, že se má záhlaví a zápatí prvé stránky odlišovat od ostatních stran. 5. Volbou Různé liché a sudé stránky zajistíte, že liché a sudé stránky budou mít odlišná záhlaví a zápatí. Jestliže chcete záhlaví a zápatí skrýt, přejděte na kartu Zobrazení a klepněte na tlačítko Normálně. Záhlaví a zápatí můžete také nastavit způsobem, obvyklým v dřívějších verzích Excelu. K tomu použijte dialogové okno pro nastavení vzhledu stránky. Výpočty a vzorce Tvorba běžných vzorců se v Excelu 2007 příliš neliší. Novinkou je malé tlačítko na pravém konci řádku vzorců. Klepnutím na toto tlačítko rozšíříte a opětovně zúžíte řádek vzorců: Základní použití funkcí Ve srovnání s dřívějšími verzemi je nabídka standardních funkcí v Excelu 2007 rozšířena. Pro vložení standardní funkce do buňky použijte některý z těchto postupů: Využijte seznam standardních funkcí Excelu. Klepněte na tlačítko se seznamem funkcí, náležejících do určité kategorie. Zapište název funkce z klávesnice. Využití seznamu standardních funkcí Excelu je obdobné, jako v dřívějších verzích Excelu: 1. Klepněte na tlačítko Vložit funkci na kartě Vzorce nebo na tlačítko se symbolem f x v řádku vzorců. Tím si zobrazíte dialogové okno pro vložení funkce. 2. V seznamu Vybrat kategorii zvolte skupinu, do které funkce náleží. Jestliže chcete zobrazit deset naposledy použitých funkcí, použije volbu Naposledy použité. 3. Název potřebné funkce označte v seznamu Vybrat funkci a potvrďte tlačítkem OK. Tlačítka se seznamem funkcí, rozdělených podle kategorií, naleznete na kartě Vzorce. Klepněte na odpovídající tlačítko a název funkce vyberte ze zobrazené nabídky a postupujte standardním způsobem. Zápis funkce z klávesnice Při zápisu funkce z klávesnice postupujte takto: 1. Do vytvářeného vzorce začínajícího rovnítkem zapište jedno nebo více počátečních písmen názvu vkládané funkce. Tím si zobrazíte kontextovou nabídku se seznamem funkcí. 2. Klepnutím na název zvolené funkce zobrazte v bublince stručný popis funkce

6 3. Poklepáním na název vložte funkci do vzorce. 4. Jednotlivé parametry funkce zapište z klávesnice. Jestliže neznáte název funkce, kterou chcete použít, použijte následující postup: 1. Na kartě Vzorce klepněte na tlačítko Vložit funkci a zobrazte okno pro vložení funkce. 2. Do položky Vyhledat funkci zapište stručnou charakteristiku hledané funkce (jedno nebo více slov). 3. Klepněte na tlačítko Přejít. Nalezené názvy funkcí se zobrazí v seznamu Vybrat funkci. Práce s názvy oblastí: Podstatně odlišná je tvorba názvů. Excel 2007 umožňuje používat názvy dvou typů: 1. Běžné názvy platné v celém sešitu, které je možné použít na kterémkoliv listu. 2. Názvy, vytvořené pouze pro jediný list. Tyto názvy můžete používat pouze na listu, pro který byly vytvořeny. Excelu 2007 vám umožňuje vytvořit na dvou různých listech stejné názvy. Můžete také vytvořit dva stejné názvy: první platný v celém sešitu a druhý pouze na jednom listu. Nejjednodušším způsobem tvorby nového názvu je využití řádku vzorců, kdy označíte buňku nebo oblast, klepnete do levé části řádku vzorců, zapíšete potřebný název a potvrdíte klávesou Enter. Tímto způsobem můžete vytvářet pouze názvy, platné v celém sešitu. Druhou možností je využít dialogového okna pro tvorbu nového názvu. Postupujte takto: 1. Na kartě Vzorce klepněte na tlačítko Definovat název nebo Správce názvů a klepněte na tlačítko Nový. 2. Do položky Název zapište text názvu. 3. V rozvíracím seznamu Obor označte volbu Sešit nebo název některého z listů. Prvá možnost vytvoří název, platný v celém sešitu, druhá možnost název, platný pouze na zvoleném listu. 4. V položce Komentář zapište podrobnější popis názvu. 5. V položce Odkaz na je vyznačen odkaz na aktivní buňku nebo oblast. Tento odkaz ponechte nebo na některém z listů vyznačte jinou buňku nebo oblast a potvrďte tlačítkem OK. Použití názvů Vytvořené názvy použijete při tvorbě vzorců k označení buňky nebo oblasti. Pro vložení názvu do vzorce použijte některý z následujících postupů: 1. Při tvorbě vzorce klepněte na pojmenovanou buňku. Místo adresy buňky se do vzorce vloží její název. 2. Klepněte na tlačítko Použít ve vzorci na kartě Vzorce a ze zobrazené nabídky zvolte potřebný název. 3. Klepněte na tlačítko Použít ve vzorci na kartě Vzorce a ze zobrazené nabídky zvolte poslední příkaz Vložit názvy. Tím si zobrazíte okno se seznamem názvů, které můžete použít na aktivním listu. 4. Do vzorce zapište jedno nebo více počátečních písmen názvu. Ve vytvářeném vzorci se zobrazí kontextová nabídka se seznamem standardních funkcí Excelu a vytvořených názvů. Oba typy položek mají různou ikonu. Komentář, připojený k názvu, se zobrazí v bublince. Název vložte do vzorce poklepáním

7 Správa názvů Seznam všech názvů, vytvořených v sešitu, zobrazíte takto: 1. Na kartě Vzorce klepněte na tlačítko Správce názvů. Tím si zobrazíte okno se seznamem názvů. 2. Pro zobrazení jen některých názvů klepněte na tlačítko Filtr. Můžete použít příkaz Rozsah názvů do listu pro zobrazení názvů, vytvořených na listech a volbu Rozsah názvů do sešitu pro zobrazení názvů, vytvořených pro celý sešit. Pro zobrazení celého přehledu použijte příkaz Vymazat filtr. 3. Pro vytvoření nového názvu klepněte na tlačítko Nový. 4. Pro odstranění názvu klepněte na tlačítko Odstranit a potvrďte kontrolní dotaz. 5. Klepnutím na tlačítko Upravit můžete změnit text názvu nebo komentáře k označenému názvu. U názvů, platných pouze na některém listu platí, že odstraněním listu ze sešitu se také odstraní odpovídající název. Ve vzorcích však text odstraněného názvu zůstane beze změny a vzorce proto vrací chybu. Práce s grafy Tvorba grafů je v Excelu 2007 značně odlišná a poskytuje nové možnosti. Proto je v této části uveden pouze úvod do tvorby grafů v Excelu V Excelu 2007 chybí průvodce tvorbou grafu a všechna nastavení provedete pomocí tlačítek na potřebných kartách. Pro vytvoření grafu použijte tento postup: 1. Označte tabulku s hodnotami a přejděte na kartu Vložit. 2. V sekci Grafy klepněte na tlačítko se zvoleným typem grafu a z nabídky vyberte podtyp grafu. Pro zobrazení okna s kompletní nabídkou pro volbu typu grafu použijte malé tlačítko s ležatým křížkem v pravém dolním rohu sekce. Toto tlačítko můžete také použít k dodatečné změně typu grafu. 3. Po výběru typu a podtypu grafu se graf ihned vloží na aktivní list. Vytvořený graf má bílé pozadí, ale chybí v něm popisky dat. Vytvořený graf můžete myší přesouvat a měnit jeho velikost. Klepnutím do vytvořeného grafu se zobrazí další tři karty se souhrnným názvem Nástroje grafu. Pro další úpravu grafu použijte tyto kroky: 1. Označte graf a přejděte na kartu Nástroje grafu Návrh. 2. Tlačítkem Přepnout řádek či sloupec nastavte čtení datové tabulky po řádcích nebo po sloupcích. 3. Tlačítkem Přesunout graf zobrazíte okno, ve kterém si můžete zvolit umístění grafu: na listu s daty nebo jako samostatný list. 4. Přejděte na kartu Rozložení, klepněte na tlačítko Název grafu a zvolte umístění názvu. 5. Zapište text názvu. Text se zapisuje v řádku vzorců. Zapsaný text potvrďte klávesou Enter. 6. Ponechte nadpis označen, přejděte na kartu Domů a podle potřeby upravte vzhled písma. 7. Přejděte na kartu Rozložení a klepněte na tlačítko Názvy os. 8. Ze zobrazené nabídky použijte příkaz Název hlavní vodorovné osy nebo Název vedlejší vodorovné osy a stejným postupem vytvořte i názvy obou os. Úprava jednotlivých částí grafu Postupujte obdobně jako ve starších verzích: Klepněte na zvolený objekt pravým tlačítkem myši nebo dvojklikem a zvolte příslušnou formátovací vlastnost - 7 -

8 Příklad úpravy vzhledu datových řad: 1. Klepněte na zvolenou datovou řadu. U výsečového grafu dvakrát klepněte na zvolený datový bod. 2. Přejděte na kartu Formát a klepněte na tlačítko Formátovat výběr. 3. Druhou možností je klepnout na označenou řadu nebo bod pravým tlačítkem myši a z místní nabídky použijte příkaz Formát datové řady nebo Formát datového bodu. Oběma uvedenými postupy zobrazíte okno pro formátování řady nebo bodu. 4. V levé části okna klepněte na volbu Výplň. 5. Pro změnu barvy označte volbu Souvislá výplň. Klepněte na šipku u seznamu Barva a tím si zobrazíte stejnou nabídku pro seznam barev, jako u barvy písma nebo pozadí buňky. 6. Pro stínování označte volbu Přechodová výplň. Zde si můžete vybrat různé možnosti barevného zvýraznění, typu, směru a intenzity stínování. 7. Pro vložení textury označte volbu Obrázek nebo texturová výplň. Klepněte na šipku u seznamu Textura a zobrazte seznam nabízených vzorků. Novinky v Excelu Práce se soubory Vytvářené sešity jsou podstatně úspornější. Sešity s podporou maker jsou rozlišeny příponou. Sešit je možné převést do formátu PDF. 2. Práce s buňkami a jejich formátování Počet řádků a sloupců na listu je výrazně zvýšen. Sloučení buněk je možné provést v několika řádcích pod sebou. Excel umožňuje používat širokou škálu barev. Je možné vytvářet se vlastní barevné odstíny. Program nabízí širokou paletu šablon a motivů pro formátování tabulky. Podmíněné formátování nabízí rozšířenou možnost zadávání podmínek a také větší možnosti při zvýrazňování buňky. Je umožněno podmíněné zamykání buněk s přístupem na heslo. Některé funkce příkazu Vložit jinak lze provést přímo z nabídky. 3. Nastavení vzhledu stránky Excel 2007 umožňuje nastavit na listu několik tištěných oblastí. Záhlaví a zápatí je zobrazeno spolu s listem. Je možné vytvářet odlišné záhlaví a zápatí na prvé stránce nebo na lichých a sudých stránkách. 4. Vzorce a funkce Řádek vzorců lze rozšířit a zúžit. Vzorec, počítající rozdíl dvou datumů, není nutné přeformátovat. Je možné vytvářet názvy, platné pouze na jednom listu. Při tvorbě vzorce se nabízí kontextové menu pro rychlé zadávání funkcí a názvů do vzorce. Funkce jako součet, průměr, počet atd. umožňují zpracovat více nesouvislých oblastí. Doplňkové funkce, které byly v dřívějších verzích součástí doplňku Analytické nástroje, jsou k dispozici ihned po instalaci. Nabídka funkcí je rozšířena o nové funkce. Excel 2007 využívá více operační paměti a umožňuje využít dvouprocesorový hardware. Proto je zpracování rozsáhlých sešitů s mnoha vzorci rychlejší. 5. Tvorba grafů Je možné využít řady předvolených stylů pro graf jako celek a jednotlivé prvky. Nastavení grafického vzhledu grafu je rozšířeno o řadu dalších možností. U prostorových grafů je možné formátovat podstavu a stěny grafu. Spojnicové a bodové grafy umožňují použít vynášecí čáry a spojnice extrémů. 6. Databázové operace Seřazení tabulky je možné provést do více úrovní. Seřazení tabulky je možné provést také podle formátů. Automatická filtrace nabízí řadu nových možností výběru pro číselné a datumové údaje. Kontingenční tabulky je možné zvýraznit pomocí různých stylů. Kontingenční tabulky umožňují podmíněné formátování

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

Excel pro začátečníky (egon)

Excel pro začátečníky (egon) Excel pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz práce s MS Excel 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Podmíněné formátování

Podmíněné formátování Podmíněné formátování 274 K čemu slouží podmíněné formátování začátečník Podmíněné formátování umožňuje měnit formát buňky na základě hodnoty. Změna formátu je automatická, Excel vyhodnocuje podmínky nastavené

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Autoři: Jiří Chytil, Ing. Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Tato publikace

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více