Základní práce s Excelem 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní práce s Excelem 2007"

Transkript

1 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit, ale pouze Vás navést na tento nový styl práce, abyste mohli úspěšně zvládnout práci s Excelem 2007 a nezdržovali se hledáním základních operací. Nová verze Excelu se liší v obsluze, formátu souborů a v provádění a možnostech řady funkcí programu. Je také rozšířena o řadu novinek. Obsluha programu U Excelu 2007 došlo k radikální změně v ovládání programu. Hlavní nabídka a panely nástrojů byly nahrazeny jediným systémem karet s tlačítky a rozvíracími seznamy. Při práci s Excelem 2007 máte k dispozici tyto možnosti ovládání programu: 1. Karty v horním okraji okna. Jedná se o hlavní ovládací prvek. 2. Tlačítko Office se symbolem společnosti Microsoft je umístěno v levém horném okraji okna. Slouží k práci se soubory a k trvalým nastavením práce programu. 3. Panel Oblíbené. Tento panel si můžete přizpůsobit podle své potřeby. 4. Pravé tlačítko myši. Po klepnutí pravým tlačítkem myši se zobrazí místní nabídka. Při klepnutí do buňky je kromě místní nabídky zobrazen další pomocný plovoucí panel s nejpoužívanějšími tlačítky: 5. Klávesové zkratky můžete používat stejně, jako v dřívějších verzích Excelu. Kromě toho můžete ovládat jednotlivé příkazy pomocí levého ALT + příslušného písmene. Stiskněte klávesu levý ALT, zobrazí se Vám na panelu nástrojů jako nápověda písmena jednotlivých klávesových zkratek: V Excelu 2007 jsou trvale zobrazeny tyto karty: 1. Karta Domů obsahuje nejpoužívanější funkce programu pro práci se schránkou, formátování buněk, plnění, řazení, filtrování a mazání

2 2. Kartu Vložení použijte pro vkládání grafů, obrázků, práci se záhlavím a zápatím a k tvorbě kontingenčních tabulek. 3. Na kartě Rozložení stránky naleznete prvky nastavení vzhledu stránky při tisku. 4. Karta Vzorce je určena pro vkládání funkcí, definování názvů a další práci se vzorci. 5. Kartu Data použijte pro řazení, filtrování, tvorbu souhrnů a přehledů a k tvorbě propojení s jinými daty. 6. Karta Revize je určena pro kontrolu pravopisu, práci s komentáři, zámek a sdílení listů a sešitu. 7. Kartu Zobrazit použijte pro nastavení způsobu zobrazení sešitu. Pro práci s makry a uživatelskými formuláři je určena karta Vývojář, která však není standardně zobrazena. Excel podle potřeby zobrazuje a skrývá další nástrojové karty. Ovládací prvky na jednotlivých kartách jsou logicky uspořádány do pojmenovaných sekcí. Na jednotlivých kartách máte k dispozici běžná tlačítka pro jednorázovou akci a tlačítka se šipkou, která po klepnutí zobrazí podrobnější nabídku. Řada sekcí má v pravém dolním rohu umístěno ještě malé tlačítko s ležatým křížkem. Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte dialogové okno pro podrobnější nastavení. Úprava panelu Oblíbené Panel Oblíbené je umístěn nad nebo pod panelem karet. Po instalaci kompletu Office obsahuje tlačítka Uložit, Zpět a Opakovat. Můžete si jej (na rozdíl od nástrojových karet) přizpůsobit podle své potřeby. K tomu použijte tento postup: 1. Klepněte na tlačítko Office. 2. Zvolte příkaz Možnosti aplikace Excel. 3. V levé části zobrazeného okna klepněte na volbu Přizpůsobit. 4. V rozvíracím seznamu Zvolit příkazy nastavte potřebnou kategorii příkazů. 5. V levém seznamu označte potřebný příkaz a klepněte na tlačítko Přidat. 6. Nepotřebný příkaz odstraňte tlačítkem Odebrat. 7. Potvrďte tlačítkem OK. Nastavení panelu Oblíbené je trvalé. Práce se soubory Pro práci se soubory Excelu klepněte na tlačítko Office. Tím si zobrazíte nabídku, která obsahuje příkazy pro otevření, uložení a zavření sešitu, uložení sešitu pod jiným jménem a založení nového sešitu. V této nabídce naleznete také seznam posledních otevřených sešitů, nabídku pro tisk a příkaz pro ukončení práce programu

3 Klepnutím na příkaz Tisk si zobrazíte další nabídku, která obsahuje tři možnosti: příkaz Tisk použijte pro klasický způsob tisku pomocí dialogového okna, příkaz Rychlý tisk pro odeslání sešitu na tiskárnu bez dalších mezikroků, příkaz Náhled pro zobrazení ukázky před tiskem. Formáty sešitů Excel 2007 používá tři formáty zpracovávaných sešitů: 1. Starší formát s příponou XLS, který je kompatibilní s dřívějšími verzemi Excelu. Tento sešit může obsahovat také makra, která jsou v Excelu 2007 spustitelná. 2. Výchozím formátem nového sešitu je soubor s příponou XLSX, který je sice úspornější a zabírá méně místa na disku, avšak není čitelný předchozími verzemi Excelu. Tento typ sešitu nemůže obsahovat makra. 3. Formát sešitu s podporou maker (přípona XLSM) použijte pro sešit se zaznamenanými makry nebo kódem, vytvořeným jazykem VBA. V Excelu 2007 můžete upravovat sešit, původně vytvořený ve starším formátu, který zůstane i po provedení úprav čitelný staršími verzemi Excelu. Nesmíte však použít formátování, které není ve starších verzích dostupné. Týká se to např. rozšířených možností podmíněného formátování, které Excel 2007 nabízí. Uložení sešitů v jiném formátu Pro uložení sešitu ve změněném formátu použijte tento postup: 1. Klepněte na tlačítku Office. 2. Klepněte na šipku u příkazu Uložit jako. 3. Zvolte potřebný formát sešitu. Příkazem Sešit aplikace Excel uložíte sešit ve starším formátu, příkazem PDF nebo XPS ve formátu PDF, příkaz Jiné formáty použijte např. pro export údajů do formátu XML. 4. V zobrazeném okně pro ukládání souborů použijte podle potřeby seznam Typ souboru a nastavte v něm potřebný typ. 5. Zvolte název a umístění souboru a uložení potvrďte. Export sešitu ve formátu PDF není v Excelu 2007 běžně dostupný. Tuto možnost si do kompletu Office 2007 přidejte pomocí doplňku SaveAsPDFandXPS.exe, který si můžete zdarma stáhnout na adrese Protože stažení doplňku vyžaduje ověření, můžete stažení provést pouze s počítačem, na kterém je instalována legální verze Office Instalace tohoto doplňku vám umožní provádět export do PDF také z dalších programů Office Práce se soubory pomocí tlačítka Office je zřejmě méně pohodlná, než u dřívějších verzí Excelu. Proto si potřebná tlačítka přidejte na panel Oblíbené. Formátování buněk Pro formátování vzhledu buněk použijte tři sekce na kartě Domů: 1. Sekce Písmo obsahuje tlačítka pro nastavení písma, pozadí a ohraničení buněk. 2. Sekce Zarovnání obsahuje tlačítka pro zarovnání buněk, orientaci a zalomení textu a pro slučování buněk. 3. Sekce Číslo obsahuje tlačítka pro nastavení číselného formátu buněk. Všechny tři sekce obsahují v pravém dolním rohu malé tlačítko s ležatým křížkem, kterým si zobrazíte kompletní dialogové okno pro formátování buněk, známé z dřívějších verzí Excelu. Formátování písma Kromě běžných tlačítek pro nastavení typu a velikosti písma, tučného, šikmého a podtrženého písma je v sekci Písmo ještě k dispozici dvojice tlačítek pro zvětšení a zmenšení písma. Tlačítko pro podtržení je opatřeno šipkou; klepnutím na tuto šipku si zobrazíte nabídku s možnostmi jednoduchého a dvojitého podtržení. Nastavení barvy písma je v Excelu 2007 podstatně rozšířeno. Postupujte takto: 1. V sekci Písmo klepněte na šipku u tlačítka pro výběr barev. 2. Zvolte některou z barev motivu nebo základních barev v nabídce. 3. Pro volbu dalších barev použijte příkaz Další barvy. V zobrazeném okně označte potřebnou barvu a potvrďte tlačítkem OK. 4. Tato dodatečná barva se v nabídce barev již příště zobrazí. Nastavení barevného pozadí buněk proveďte obdobně

4 Zarovnání buněk V sekci Zarovnání naleznete tlačítka pro vodorovné a svislé zarovnání, odsazení buněk a zalomení textu. Klepnutím na šipku u tlačítka Orientace si zobrazíte nabídku s různým nastavením orientace textu. Pro slučování nebo rozdělení buněk klepněte na šipku u tlačítka Sloučit a zarovnat na střed. V zobrazené nabídce jsou tyto možnosti: 1. Sloučit a zarovnat na střed sloučí buňky ve vodorovném směru a sloučenou buňku zarovná na střed. 2. Sloučit přes sloučí buňky ve vodorovném směru, ale ponechá původní zarovnání. Tímto příkazem můžete sloučit i oblast více řádků a sloupců. Výsledkem sloučení je několik sloučených buněk pod sebou. 3. Sloučit buňky provede sloučení buněk ve vodorovném nebo svislém směru. 4. Oddělit buňky zruší sloučení buněk a rozdělí je na původní počet. Číselný formát buněk Pro nastavení základních číselných formátů (číslo, měna, účetnický formát, procenta, text) použijte následující postup: 1. Označte potřebné buňky. 2. V sekci Číslo klepněte na šipku v horní části sekce. 3. Ze zobrazené nabídky zvolte potřebný formát. 4. Pro nastavení počtu desetinných míst použijte tlačítka Přidat desetinné místo nebo Odebrat desetinné místo. 5. Příkazem Další číselné formáty nebo tlačítkem s ležatým křížkem v pravém dolním rohu sekce zobrazte okno pro úplné nastavení číselných formátů. Nastavení vzhledu stránky Vzhled tištěné stránky nastavíte pomocí tlačítek v sekci Vzhled stránky na kartě Rozložení stránky. Na této kartě použijte následující tlačítka: 1. Tlačítko Okraje použijte k nastavení okrajů papíru. 2. Tlačítko Orientace slouží k nastavení orientace stránky. 3. Tlačítkem Velikost vyberte formát papíru. 4. Tlačítkem Konce zobrazte nabídku pro vložení nebo odstranění konce stránky. Nabídka obsahuje také příkaz Obnovit všechny konce stránky, kterým vymažete všechny vložené konce stránky najednou. 5. Dialogové okno pro úplné nastavení vzhledu stránky zobrazte tlačítkem Tisk názvů nebo tlačítkem s ležatým křížkem v pravém dolním rohu sekce. Excel 2007 umožňuje také nastavit na listu několik tištěných oblastí. Postup je následující: 1. Označte potřebnou oblast buněk. 2. Na kartě Rozložení stránky klepněte na tlačítko Oblast tisku. 3. Použijte příkaz Nastavit oblast tisku. Tištěné buňky se ohraničí čárkovanou čárou. 4. Pro vyznačení další oblasti tisku použijte příkaz Přidat do oblasti tisku. 5. Příkazem Vymazat oblast tisku všechna označení odstraníte

5 Nastavení záhlaví a zápatí Pro tvorbu záhlaví a zápatí nejprve použijte kartu Zobrazení a klepněte na tlačítko Rozložení stránky. Tím se nad listem zobrazí záhlaví stránky. Záhlaví a zápatí je rozděleno do třech sekcí, umístěných vlevo, vpravo a uprostřed. Klepnutím do některé sekce záhlaví zobrazíte další kartu Nástroje záhlaví a zápatí Návrh, která obsahuje potřebná tlačítka. Na této kartě použijte následující prvky: 1. Tlačítky Přejít na záhlaví nebo Přejít na zápatí se přepnete mezí záhlavím a zápatím. 2. Tlačítky Záhlaví a Zápatí zobrazíte nabídku standardních záhlaví nebo zápatí. Prvý příkaz Žádné záhlaví nebo zápatí vymaže. 3. V sekci Prvky záhlaví a zápatí použijte tlačítka pro vložení čísla stránky a celkového počtu stran, popř. aktuálního datumu, aktuálního času atd. 4. Volbou Jiné na první stránce vyznačte, že se má záhlaví a zápatí prvé stránky odlišovat od ostatních stran. 5. Volbou Různé liché a sudé stránky zajistíte, že liché a sudé stránky budou mít odlišná záhlaví a zápatí. Jestliže chcete záhlaví a zápatí skrýt, přejděte na kartu Zobrazení a klepněte na tlačítko Normálně. Záhlaví a zápatí můžete také nastavit způsobem, obvyklým v dřívějších verzích Excelu. K tomu použijte dialogové okno pro nastavení vzhledu stránky. Výpočty a vzorce Tvorba běžných vzorců se v Excelu 2007 příliš neliší. Novinkou je malé tlačítko na pravém konci řádku vzorců. Klepnutím na toto tlačítko rozšíříte a opětovně zúžíte řádek vzorců: Základní použití funkcí Ve srovnání s dřívějšími verzemi je nabídka standardních funkcí v Excelu 2007 rozšířena. Pro vložení standardní funkce do buňky použijte některý z těchto postupů: Využijte seznam standardních funkcí Excelu. Klepněte na tlačítko se seznamem funkcí, náležejících do určité kategorie. Zapište název funkce z klávesnice. Využití seznamu standardních funkcí Excelu je obdobné, jako v dřívějších verzích Excelu: 1. Klepněte na tlačítko Vložit funkci na kartě Vzorce nebo na tlačítko se symbolem f x v řádku vzorců. Tím si zobrazíte dialogové okno pro vložení funkce. 2. V seznamu Vybrat kategorii zvolte skupinu, do které funkce náleží. Jestliže chcete zobrazit deset naposledy použitých funkcí, použije volbu Naposledy použité. 3. Název potřebné funkce označte v seznamu Vybrat funkci a potvrďte tlačítkem OK. Tlačítka se seznamem funkcí, rozdělených podle kategorií, naleznete na kartě Vzorce. Klepněte na odpovídající tlačítko a název funkce vyberte ze zobrazené nabídky a postupujte standardním způsobem. Zápis funkce z klávesnice Při zápisu funkce z klávesnice postupujte takto: 1. Do vytvářeného vzorce začínajícího rovnítkem zapište jedno nebo více počátečních písmen názvu vkládané funkce. Tím si zobrazíte kontextovou nabídku se seznamem funkcí. 2. Klepnutím na název zvolené funkce zobrazte v bublince stručný popis funkce

6 3. Poklepáním na název vložte funkci do vzorce. 4. Jednotlivé parametry funkce zapište z klávesnice. Jestliže neznáte název funkce, kterou chcete použít, použijte následující postup: 1. Na kartě Vzorce klepněte na tlačítko Vložit funkci a zobrazte okno pro vložení funkce. 2. Do položky Vyhledat funkci zapište stručnou charakteristiku hledané funkce (jedno nebo více slov). 3. Klepněte na tlačítko Přejít. Nalezené názvy funkcí se zobrazí v seznamu Vybrat funkci. Práce s názvy oblastí: Podstatně odlišná je tvorba názvů. Excel 2007 umožňuje používat názvy dvou typů: 1. Běžné názvy platné v celém sešitu, které je možné použít na kterémkoliv listu. 2. Názvy, vytvořené pouze pro jediný list. Tyto názvy můžete používat pouze na listu, pro který byly vytvořeny. Excelu 2007 vám umožňuje vytvořit na dvou různých listech stejné názvy. Můžete také vytvořit dva stejné názvy: první platný v celém sešitu a druhý pouze na jednom listu. Nejjednodušším způsobem tvorby nového názvu je využití řádku vzorců, kdy označíte buňku nebo oblast, klepnete do levé části řádku vzorců, zapíšete potřebný název a potvrdíte klávesou Enter. Tímto způsobem můžete vytvářet pouze názvy, platné v celém sešitu. Druhou možností je využít dialogového okna pro tvorbu nového názvu. Postupujte takto: 1. Na kartě Vzorce klepněte na tlačítko Definovat název nebo Správce názvů a klepněte na tlačítko Nový. 2. Do položky Název zapište text názvu. 3. V rozvíracím seznamu Obor označte volbu Sešit nebo název některého z listů. Prvá možnost vytvoří název, platný v celém sešitu, druhá možnost název, platný pouze na zvoleném listu. 4. V položce Komentář zapište podrobnější popis názvu. 5. V položce Odkaz na je vyznačen odkaz na aktivní buňku nebo oblast. Tento odkaz ponechte nebo na některém z listů vyznačte jinou buňku nebo oblast a potvrďte tlačítkem OK. Použití názvů Vytvořené názvy použijete při tvorbě vzorců k označení buňky nebo oblasti. Pro vložení názvu do vzorce použijte některý z následujících postupů: 1. Při tvorbě vzorce klepněte na pojmenovanou buňku. Místo adresy buňky se do vzorce vloží její název. 2. Klepněte na tlačítko Použít ve vzorci na kartě Vzorce a ze zobrazené nabídky zvolte potřebný název. 3. Klepněte na tlačítko Použít ve vzorci na kartě Vzorce a ze zobrazené nabídky zvolte poslední příkaz Vložit názvy. Tím si zobrazíte okno se seznamem názvů, které můžete použít na aktivním listu. 4. Do vzorce zapište jedno nebo více počátečních písmen názvu. Ve vytvářeném vzorci se zobrazí kontextová nabídka se seznamem standardních funkcí Excelu a vytvořených názvů. Oba typy položek mají různou ikonu. Komentář, připojený k názvu, se zobrazí v bublince. Název vložte do vzorce poklepáním

7 Správa názvů Seznam všech názvů, vytvořených v sešitu, zobrazíte takto: 1. Na kartě Vzorce klepněte na tlačítko Správce názvů. Tím si zobrazíte okno se seznamem názvů. 2. Pro zobrazení jen některých názvů klepněte na tlačítko Filtr. Můžete použít příkaz Rozsah názvů do listu pro zobrazení názvů, vytvořených na listech a volbu Rozsah názvů do sešitu pro zobrazení názvů, vytvořených pro celý sešit. Pro zobrazení celého přehledu použijte příkaz Vymazat filtr. 3. Pro vytvoření nového názvu klepněte na tlačítko Nový. 4. Pro odstranění názvu klepněte na tlačítko Odstranit a potvrďte kontrolní dotaz. 5. Klepnutím na tlačítko Upravit můžete změnit text názvu nebo komentáře k označenému názvu. U názvů, platných pouze na některém listu platí, že odstraněním listu ze sešitu se také odstraní odpovídající název. Ve vzorcích však text odstraněného názvu zůstane beze změny a vzorce proto vrací chybu. Práce s grafy Tvorba grafů je v Excelu 2007 značně odlišná a poskytuje nové možnosti. Proto je v této části uveden pouze úvod do tvorby grafů v Excelu V Excelu 2007 chybí průvodce tvorbou grafu a všechna nastavení provedete pomocí tlačítek na potřebných kartách. Pro vytvoření grafu použijte tento postup: 1. Označte tabulku s hodnotami a přejděte na kartu Vložit. 2. V sekci Grafy klepněte na tlačítko se zvoleným typem grafu a z nabídky vyberte podtyp grafu. Pro zobrazení okna s kompletní nabídkou pro volbu typu grafu použijte malé tlačítko s ležatým křížkem v pravém dolním rohu sekce. Toto tlačítko můžete také použít k dodatečné změně typu grafu. 3. Po výběru typu a podtypu grafu se graf ihned vloží na aktivní list. Vytvořený graf má bílé pozadí, ale chybí v něm popisky dat. Vytvořený graf můžete myší přesouvat a měnit jeho velikost. Klepnutím do vytvořeného grafu se zobrazí další tři karty se souhrnným názvem Nástroje grafu. Pro další úpravu grafu použijte tyto kroky: 1. Označte graf a přejděte na kartu Nástroje grafu Návrh. 2. Tlačítkem Přepnout řádek či sloupec nastavte čtení datové tabulky po řádcích nebo po sloupcích. 3. Tlačítkem Přesunout graf zobrazíte okno, ve kterém si můžete zvolit umístění grafu: na listu s daty nebo jako samostatný list. 4. Přejděte na kartu Rozložení, klepněte na tlačítko Název grafu a zvolte umístění názvu. 5. Zapište text názvu. Text se zapisuje v řádku vzorců. Zapsaný text potvrďte klávesou Enter. 6. Ponechte nadpis označen, přejděte na kartu Domů a podle potřeby upravte vzhled písma. 7. Přejděte na kartu Rozložení a klepněte na tlačítko Názvy os. 8. Ze zobrazené nabídky použijte příkaz Název hlavní vodorovné osy nebo Název vedlejší vodorovné osy a stejným postupem vytvořte i názvy obou os. Úprava jednotlivých částí grafu Postupujte obdobně jako ve starších verzích: Klepněte na zvolený objekt pravým tlačítkem myši nebo dvojklikem a zvolte příslušnou formátovací vlastnost - 7 -

8 Příklad úpravy vzhledu datových řad: 1. Klepněte na zvolenou datovou řadu. U výsečového grafu dvakrát klepněte na zvolený datový bod. 2. Přejděte na kartu Formát a klepněte na tlačítko Formátovat výběr. 3. Druhou možností je klepnout na označenou řadu nebo bod pravým tlačítkem myši a z místní nabídky použijte příkaz Formát datové řady nebo Formát datového bodu. Oběma uvedenými postupy zobrazíte okno pro formátování řady nebo bodu. 4. V levé části okna klepněte na volbu Výplň. 5. Pro změnu barvy označte volbu Souvislá výplň. Klepněte na šipku u seznamu Barva a tím si zobrazíte stejnou nabídku pro seznam barev, jako u barvy písma nebo pozadí buňky. 6. Pro stínování označte volbu Přechodová výplň. Zde si můžete vybrat různé možnosti barevného zvýraznění, typu, směru a intenzity stínování. 7. Pro vložení textury označte volbu Obrázek nebo texturová výplň. Klepněte na šipku u seznamu Textura a zobrazte seznam nabízených vzorků. Novinky v Excelu Práce se soubory Vytvářené sešity jsou podstatně úspornější. Sešity s podporou maker jsou rozlišeny příponou. Sešit je možné převést do formátu PDF. 2. Práce s buňkami a jejich formátování Počet řádků a sloupců na listu je výrazně zvýšen. Sloučení buněk je možné provést v několika řádcích pod sebou. Excel umožňuje používat širokou škálu barev. Je možné vytvářet se vlastní barevné odstíny. Program nabízí širokou paletu šablon a motivů pro formátování tabulky. Podmíněné formátování nabízí rozšířenou možnost zadávání podmínek a také větší možnosti při zvýrazňování buňky. Je umožněno podmíněné zamykání buněk s přístupem na heslo. Některé funkce příkazu Vložit jinak lze provést přímo z nabídky. 3. Nastavení vzhledu stránky Excel 2007 umožňuje nastavit na listu několik tištěných oblastí. Záhlaví a zápatí je zobrazeno spolu s listem. Je možné vytvářet odlišné záhlaví a zápatí na prvé stránce nebo na lichých a sudých stránkách. 4. Vzorce a funkce Řádek vzorců lze rozšířit a zúžit. Vzorec, počítající rozdíl dvou datumů, není nutné přeformátovat. Je možné vytvářet názvy, platné pouze na jednom listu. Při tvorbě vzorce se nabízí kontextové menu pro rychlé zadávání funkcí a názvů do vzorce. Funkce jako součet, průměr, počet atd. umožňují zpracovat více nesouvislých oblastí. Doplňkové funkce, které byly v dřívějších verzích součástí doplňku Analytické nástroje, jsou k dispozici ihned po instalaci. Nabídka funkcí je rozšířena o nové funkce. Excel 2007 využívá více operační paměti a umožňuje využít dvouprocesorový hardware. Proto je zpracování rozsáhlých sešitů s mnoha vzorci rychlejší. 5. Tvorba grafů Je možné využít řady předvolených stylů pro graf jako celek a jednotlivé prvky. Nastavení grafického vzhledu grafu je rozšířeno o řadu dalších možností. U prostorových grafů je možné formátovat podstavu a stěny grafu. Spojnicové a bodové grafy umožňují použít vynášecí čáry a spojnice extrémů. 6. Databázové operace Seřazení tabulky je možné provést do více úrovní. Seřazení tabulky je možné provést také podle formátů. Automatická filtrace nabízí řadu nových možností výběru pro číselné a datumové údaje. Kontingenční tabulky je možné zvýraznit pomocí různých stylů. Kontingenční tabulky umožňují podmíněné formátování

Marek Laurenčík - 1 -

Marek Laurenčík - 1 - Přechod na MS Office 2007 V této publikaci se dozvíte základní změny práce s programy kancelářského balíku MS Office verze 2007. A to především po stránce postupů a nalezení příslušných funkcí a nastavení,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Programování v Excelu 2007 a 2010 záznam, úprava a programování maker

Programování v Excelu 2007 a 2010 záznam, úprava a programování maker Programování v Excelu 2007 a 2010 záznam, úprava a programování maker Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4305. publikaci Spoluautor Michal Bureš Odpovědný redaktor

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

v Excelu záznam, úprava a programování maker Programování Marek Laurenčík

v Excelu záznam, úprava a programování maker Programování Marek Laurenčík Programování v Excelu záznam, úprava a programování maker Marek Laurenčík Tvorba maker a editor jazyka VBA Vlastnosti a metody buněk a oblastí Práce s listy, sešity a aplikací Excelu Pokročilejší programovací

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 1 1 Obsah Excel účel a použití nástroje... 3 Obsah kurzu 1... 3 Rozdíly verze 2010 od verze 2003... 3 Práce v režimu kompatibility v aplikaci

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Praktické příklady v Excelu 2007

Praktické příklady v Excelu 2007 =P Praktické příklady v Excelu 2007 Marek Laurenčík Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Praktické příklady v Excelu 2007 Praktické příklady v Excelu 2007 Autor:

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.07 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

v Excelu záznam, úprava a programování maker Programování Marek Laurenčík

v Excelu záznam, úprava a programování maker Programování Marek Laurenčík Programování v Excelu záznam, úprava a programování maker Marek Laurenčík Tvorba maker a editor jazyka VBA Vlastnosti a metody buněk a oblastí Práce s listy, sešity a aplikací Excelu Pokročilejší programovací

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Podmíněné formátování

Podmíněné formátování Podmíněné formátování 274 K čemu slouží podmíněné formátování začátečník Podmíněné formátování umožňuje měnit formát buňky na základě hodnoty. Změna formátu je automatická, Excel vyhodnocuje podmínky nastavené

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Místo úvodu. Vlastní práce. Na co si dát pozor

Místo úvodu. Vlastní práce. Na co si dát pozor Místo úvodu Proč používat Excel? Můžete v něm snadno vytvářet nejenom tabulky, ale udělat i různé výpočty, souhrny či grafy, které vám zpřehlední vaše data. Excel je tabulkový editor, pomocí kterého lze

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Tabulky a grafy v Excelu v rekordním čase

Tabulky a grafy v Excelu v rekordním čase Tabulky a grafy v Excelu v rekordním čase Druhé, aktualizované vydání Vladimír Bříza Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 2788. publikaci Odpovědný redaktor Miroslav Lochman Počet

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

Čím se liší MS OFFICE 2007 od předchozí verze

Čím se liší MS OFFICE 2007 od předchozí verze Čím se liší MS OFFICE 2007 od předchozí verze Kancelářský balík aplikací MS Office prošel do současné doby již poměrně dlouhým a rozsáhlým vývojem. Nejnovější verze MS Office 2007 se od verze předchozí

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více