prosinec mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová"

Transkript

1 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

2 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, spolupracovníci Samáci, jsem rád, že se Vám dostává do ruky již dvanácté vydání našeho občasníku. Věřím, že Vás i toto číslo zaujme a poskytne Vám zajímavé informace o aktuálním dění ve skupině firem SAM. Naše redakční rada v tomto předvánočním období, kdy je stavební sezóna před koncem, připravila základní přehled informací a zajímavostí ze života našich firem. Dále zde chceme zhodnotit uplynulé období a výhled na novou stavební sezónu Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti OBSAH Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s TANDEM COM, s.r.o. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš, Alena Rampasová, Ing. Ladislav Štěpánek, Ing. Josef Adamčík, Ing. Jiří Berka, Jitka Dvorská Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 600 ks Kontakt: Vydáno: prosinec Slovo ředitele mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno 10 MÚK Sosnová 12 SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba silniční konference 2009 Karlovy Vary 14 Slovo k ekonomice Foto na titulní straně: Most v Chotyni

3 2 3 Slovo ředitele Rok 2009 je pro skupinu firem SAM náročný a významný hned z několika důvodů. Jedním z nich je příprava a účast na soutěžích zajímavých staveb a objektů na státní silniční síti a také na krajských komunikacích. Dalším je úspěšná realizace významných staveb pro naše tradiční investory a v neposlední řadě posílení pozice našich firem v regionech jejich působení. Mateřská společnost v České Lípě předpokládá dosažení obratu většího než 600 mil. Kč s 290 zaměstnanci. Skupina firem SAM pravděpodobně zajistí obrat okolo 800 mil. Kč. Podrobnější ekonomické analýzy budou následovat v dalším textu. Naše českolipská akciová společnost již 18 let zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní. To dokazuje již sedmé ocenění Mostní dílo roku a další ceny SFDI a čestná uznání, která byla v minulém období naší firmě udělena. V dubnu tohoto roku obdržela naše společnost ocenění Mostní dílo roku 2007 za Rekonstrukci mostu na koruně hráze vodního díla Labská ve Špindlerově Mlýně. V červnu byla v Betlémské kapli oceněna stavba Oprava mostu e.č Chotyně cenou časopisu SILNICE ŽELEZNICE za konstrukční detail, v rámci soutěže Česká dopravní stavba roku Na tomto místě připomínám zavazující ocenění značku Czech Made, kterou naše společnost, v rámci programu Česká kvalita vyhlášenému Sdružením pro Cenu České Republiky za jakost má stále právo užívat. Koncem roku 2008 a na jaře letošního roku byly nově zahájeny práce na opravě zdí na V následujících řádcích se pokusím provést hodnocení stavební sezóny 2009 a výhled do roku Naše firma, která vznikla v září roku 1991, oslavila v září 2006 významné výročí 15 let od založení. Nadšená parta techniků založila v září 1991 stavební firmu, která se postupně rozrostla do firmy střední velikosti, v roce 2008 dosáhla obratu více jak 530 mil. Kč s cca 250 zaměstnanci. V průběhu 18-ti letého vývoje postupně vznikala skupina firem SAM, která za loňský rok společně dosáhla obratu vyššího než 730 mil. Kč. MÚK Sosnová

4 4 5 nás také nutí přijmout určitá úsporná opatření, která mohou mít částečně vliv na zaměstnanost v jednotlivých regionech. MÚK Sosnová silnici III/26314 Prysk Prácheň, cyklostezka Vrchlabí, I/35 most Turnov, I/13 Cvikov průtah, I/9 OK Šluknovská, opravy silnic II. a III. tříd Libereckého, Ústeckého, Středočeského kraje a dalších významných zakázkách. Z dalších realizovaných zakázek zmiňuji například opravu komunikace III/26314 Prysk Prácheň, opravy dvou mostů Březno, opravu mostu Chrástovický dvůr, most Dolní Libchava, opravu silnice II/270 Postřelná, regeneraci městské části Bělá pod Bezdězem, III/2633 Kravaře Taneček, I/16 OK Mělník, plochy pro DIAMO Stráž pod Ralskem, vodní dílo Josefův Důl, opravu Zámeckého mostu v Mimoni, cyklostezku v Jihlavě, kanalizaci Pihlov, opravy silnic I. třídy I/13 Okrouhlá Prácheň, I/9 Sosnová Česká Lípa, I/38 Obora Bezděz. Opravu sil.ii/292 ulice 3. května v Semilech provádíme ve spolupráci s firmou COLAS. V současné době také intenzivně realizujeme významnou část stavby I/9 MÚK Sosnová pro sdružení firem SKANSKA VIAMONT. Tyto stavby budeme realizovat také v roce Pro tento rok máme již smluvně zajištěny také další zajímavé zakázky. V začátku a průběhu roku 2010 budeme výrobní program doplňovat o sezónní zakázky, stejně jako v minulých letech. Pro skupinu firem SAM předpokládám v roce 2009 dosažení obratu kolem 800 mil. Kč s počtem asi 350 zaměstnanců. Podle dosažených výsledků v letošním roce a stavu zakázek pro rok 2010 je předpoklad udržení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst pro letošní i příští rok je celkově lepší než v minulých letech, ale je různá v jednotlivých oblastech. Při zahájení letošní stavební sezóny se částečně projevuje hospodářská krize a s tím spojené zpoždění ve vypisování soutěží a zahajování nových staveb. Tato skutečnost V oblasti technického rozvoje byla na přelomu roku 2008/2009 na obalovně provedena příprava pro zastřešení skládek obalovny a pro rekonstrukci obalovny na jmenovitý výkon 160 t/hod. Termín realizace bude záviset na vývoji a dopadech hospodářské krize. Na jaře 2009 byla na vjezdu do areálu obalovny osazena nová váha s elektronickým systémem a bylo upraveno dopravní řešení areálu. V Děčíně pokračují práce na rekonstrukci a stavebních úpravách nového areálu v Křešicích. Drobné stavební úpravy byly prováděny v areálu bývalých TS v Rumburku. V oblasti strojního parku pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a finančními možnostmi firmy. V obchodní politice budeme stabilizovat odštěpné závody Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně podílem prací na akcích ŘSD, krajskou a místní zakázkou. V Děčíně a Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. Odštěpný závod Turnov je strategicky dobře umístěn, což se v průběhu letošního roku opět prokázalo. Odštěpné závody v Českých Budějovicích a Karlových Varech zajiš ují převážně krajskou a místní zakázku. Závod v Českých Budějovicích byl poměrně úspěšný v získávání a realizaci místních zakázek. Most Chotyně Při hodnocení končící stavební sezóny 2009 chci opět zdůraznit a vyzdvihnout skutečnost, že naše firmy realizovaly ve stavební sezóně velké množství poměrně náročných mostních objektů za přísných kvalitativních i časových podmínek a to kladlo velmi vysoké nároky na naše mostařské profese. Tesaři, železáři, betonáři a samozřejmě řídící technici stavbyvedoucí, předvýrobní a výrobní příprava staveb. Nemalé byly také nároky na celkovou řídící a koordinační činnost vedení skupiny firem SAM. V letošním roce také pokračuje program optimálního využití fondu pracovní doby, který lépe reaguje na skutečné potřeby sezónní stavební firmy. V začátku předvánočního období, kdy píši tyto řádky, končí stavební sezóna, vychází toto 12. číslo a já bych chtěl poděkovat Vám všem zaměstnancům skupiny firem SAM za dosažení velmi dobrých výsledků v roce 2008 a za slibně končící rok Úspěch našich firem je ale závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídících pracovníků, na jejich technickém ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. Na závěr bych chtěl znovu poděkovat všem našim objednatelům investorům za dlouholetou důvěru, se kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále bych poděkoval i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

5 mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno Letošního sympozia se ve dnech od 23. do 24. dubna 2009 zúčastnilo téměř 500 mostařů. Společnost SaM silnice a mosty a.s. byla jedním z hlavních partnerů sympozia. Na úvod sympozia předal zástupce Ministerstva dopravy ČR ceny Mostní dílo roku 2007 ve dvou kategoriích. V kategorii novostavba byla oceněna 4 mostní díla, v kategorii přestavba a rekonstrukce získala cenu Rekonstrukce mostu přes přelivy vodní dílo Labská, Špindlerův Mlýn. Cenu převzal ředitel SaM silnice a mosty a.s. Ing. Dušan Drahoš a projektanti rekonstrukce Ing. Luboš Vaner a Ing. Radky Louthanová. Stánek ve výstavním sále s tradičními firemními panely letos obohatila ukázka ocelového zábradlí typu SAM 1.1. a SAM 1.3A. Středisko výroby OK získalo v loňském roce certifikát výrobku na 4 typy ocelového zábradlí pro mosty a pozemní komunikace. Firma zahájila výrobu tohoto zábradlí ve svém provoze v Sosnové. Součástí sympozia byla i naše přednáška v rámci hlavního programu na téma Rekonstrukce mostu nad přelivy vodní dílo Labská. První část přednášky podle podkladů autorů projektu Ing. Luboše Vanera a Ing. Radky Louthanové z projektové kanceláře Vaner přednesl Ing. Ladislav Štěpánek. Přednáška se týkala pouze mostního objektu mostu nad přelivy. Hráz délky 153,5 m, délka mostu nad přelivy je 44 m, výška nad základy 41,5 m. Při rekonstrukci byly provedeny veškeré sanace betonového zábradlí, říms, spodní stavby přelivu a podhledu mostu nad přelivy, přezdění křídla u pravého zavázání hráze, položena stěrková izolace a nové konstrukční vrstvy vozovky, kabelové rozvody, pokládka obrubníků a dlažeb

6 8 9 Po zvednutí mostního pole byla snesena hrncová ložiska, celkem bylo opraveno nebo vyměněno 450 ks ložisek. Byly zřízeny nové ložiskové bločky z plastbetonu, na ně osazena ložiska a most byl spuštěn zpět do své původní polohy. Vždy na dvou podpěrách se pracovalo, probíhala sanace spodní stavby a oprava ložisek a na dalších dvou podpěrách probíhaly přípravné práce. Úplná uzavírka komunikace I. třídy byla umožněna pouze o víkendech. Za tuto dobu bylo nutné vždy osadit ložiska, zřídit ložné vrstvy z plastbetonu, nechat je vytvrdnout a spustit mostní pole na nově umístěná ložiska. chodníků. Odvodnění je řešeno pomocí vyhřívaných odvodňovacích žlabů. Na závěr bylo zkompletováno VO a slavnostní osvětlení tělesa hráze zakomponováním moderních prvků osvětlení do sanovaných vnitřních sloupků zábradlí. Stavba byla realizována v období 08/ /2007 nákladem 14,7 mil. Kč. Projektantem byla Projektová kancelář Vaner s.r.o., investorem Povodí Labe s.p. Hradec Králové. Tato stavba byla také nominována na titul Dopravní stavba roku Most byl pro svoji zajímavost, čímž je neobvyklé umístění na hrázi vodního díla, přihlášen do soutěže Mostní dílo roku 2007 a nakonec tento titul získal. Zdvihání nosných konstrukcí Ve druhé části příspěvku prezentoval SaM svoji novou technologii zdvihání nosných konstrukcí. Zdvihání se realizuje od roku 2006 a od roku 2007 s vlastním zařízením. Hydraulickou soupravu ENERPAC t tvoří 6 lisů CLL 2006 a elektrohydraulické čerpadlo ZE-5440MW-FR. Těžkotonážní hydraulický válec má pojistnou matici, integrovanou výkyvnou koncovku. Maximální tlačná síla 1859 kn při tlaku 700 bar, stavební výška 343 mm, zdvih 150 mm, hmotnost 117 kg. Estakáda I/9 Česká Lípa, rekonstrukce mostu ev. č Silniční prefabrikovaná estakáda o 25 polích byla v době zprovoznění v roce 1986 nejdelším mostem v Československu. Nosná konstrukce jednoho pole je tvořena 9 předepjatými nosníky I 73 uloženými na hrncových ložiscích. Spodní stavba je rovněž prefabrikovaná. Délka mostu 726,34 m, volná šířka mostu 11,50 m, výška mostu nad terénem 11,70 m. Po předchozí výměně mostních dilatačních závěrů byla v této části navržena oprava nebo výměna mostních ložisek, sanace spodní stavby a oprava odvodňovacího systému. Pro tyto navržené práce bylo nutné nosnou konstrukci mostu po jednotlivých polích zdvihnout. Hmotnost jednoho pole při zdvihu byla až 400 t. Pro provizorní podepření mostních polí, pro zvedání a spouštění byla použita konstrukce PIŽMO, dvojice nosníků I500 a zvedací zařízení se šesti zdvihacími hydraulickými lisy. Celá rekonstrukce byla prováděna od června do listopadu Objednatelem bylo ŘSD ČR, správa Liberec, projekt PONTEX s.r.o. Oprava mostu ev. č v Chotyni V další části příspěvku společnosti SaM byla popsána akce zdvihání mostu rekonstrukce mostu v Chotyni viz článek Nominace na titul Česká dopravní stavba 2008 Ing.Josef Adamčík, Alena Rampasová OZ Ústí nad Labem

7 10 11 MÚK Sosnová Nejvýznamnější zakázkou pro naši firmu SaM silnice a mosty a.s. v sezóně 2009/2010 je bezesporu stavba Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová. Jedná se o přeložku silnice I/9 v délce cca 1,5 km včetně nové mimoúrovňové křižovatky se stávající silnicí I/9, tratí ČD a úrovňové křižovatky se silnicí III/2624. Přeložka silnice I/9 je v úseku km 12,1 13,3 navržena jako dvoupruhová v kategorii S 11,5/80. V úseku 13,3 13,6 km je navržena ve čtyřpruhovém uspořádání s výhledem na kategorii S 24,5. Součástí stavby jsou kromě vlastní trasy přeložky silnice I/9 v délce 1,5 km i křižovatkové větve č. 3 a č. 4, přeložka silnice III/2624 v délce cca 280 m, místní komunikace k závodu Delphi v délce cca 220 m, mostní estakáda přes tra ČD a silnici I/9 v délce 300 m, 4 mostní objekty na přeložce silnice I/9 a MÚK, opěrné a zárubní zdi, protihlukové zdi, autobusové zastávky a chodníky, úpravy a přeložky inženýrských sítí, sadové úpravy a náhradní výsadba u obce Sosnová. Výstavba silničního násypu Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec. Projekt vyhotovil Pragoprojekt a.s. atelier Liberec. Přeložka silnice I/9 tvoří západní část obchvatu měst Česká Lípa a Nový Bor, který převezme větší část dopravy ze stávající silnice I/9 a to dopravu mezi Českou Lípou a Novým Borem, tranzitní dopravu na hraniční přechody do SRN a dopravu do průmyslových zón na okraji obou měst bez nutnosti průjezdu vnitřní částí měst Česká Lípa a Nový Bor. V současné době prováděná přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová je první etapou obchvatu a začíná v 12,1 km u závodu Delphi a končí v 13,6 km ve skalním zářezu napojením na stávající silnici I/9. Další etapy obchvatu budou vedeny směrem na Dubici, přes řeku Ploučnici do Dolní Libchavy a dále ke stávající mimoúrovňové křižovatce u Okrouhlé. V letošním roce jsou stavební kapacity soustředěny především na práce na zřízení křižovatkové větve č. 3 na MÚK, na místní komunikaci u závodu Delphi a na přeložku silnice III/2624 tak, aby mohl být do konce roku 2009 převeden provoz na tyto komunikace a tím otevřen prostor pro práce na hlavní trase přeložky silnice I/9 a na křižovatkové větvi č. 4 MÚK. Současně probíhají práce na úpravách a přeložkách inženýrských sítí a dalších souvisejících stavebních objektech. Po celou dobu výstavby budou probíhat práce na největším objektu stavby a to estakádě přes tra ČD Výstavba nosných pilířů estakády a silnici I/9. Jedná se o předpjatou železobetonovou desku s konzolami o deseti polích celkové délky 300 m podporovanou železobetonovými pilíři a založenou z části na velkoprůměrových pilotech a z části na plošných základech. V letošním roce jsme provedli založení pilířů 1 až 8, vybudovali jsme pilíře 1 až 5 a v současné době jsme již zahájili práce na nosné konstrukci mostní estakády. Práce jsou komplikovány složitými geologickými podmínkami, především vysokou hladinou spodní vody a také křížením trasy estakády vedením VN a VVN v bezprostřední blízkosti objektu. Naše firma SAM silnice a mosty a.s. je hlavním subdodavatelem, dodává většinu stavebních objektů v největším objemu prací ze všech zúčastněných subjektů. Naše společnost zajiš uje práce nasazením značných kapacit techniky, dopravy a pracovníků v technických i dělnických profesích. Stavební práce nyní řídí stavbyvedoucí Jakub Hromádka a Petr Klejch. Velké nároky klade tato stavba také na finanční zajištění celé akce. Cena prací I. etapy Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová dodávané společností SaM se pohybuje na úrovni 328 mil. Kč a práce dodané v tomto roce představují částku přes 100 mil. Kč. S financováním stavby jsou v současné době nebývalé problémy, způsobené zřejmě probíhající finanční krizí. Věříme však, že se nastalé problémy podaří vyřešit a že budou splněny všechny postupné termíny včetně termínu dokončení celé stavby a že veškeré stavební práce budou předány investorovi v požadované kvalitě. Ing. Ladislav Štěpánek Vedoucí OZ SaM CL

8 12 13 SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba silniční konference 2009 Karlovy Vary Oprava mostu na silnici III/2715, most ev.č Chotyně Do soutěže Česká dopravní stavba roku 2008 jsme přihlásili stavbu Oprava mostu v Chotyni. Rekonstrukce zlepšila celkový vzhled zajímavého mostního díla a také zde byla použita nově zavedená technologie ve společnosti SaM silnice a mosty a.s. zdvihání mostních konstrukcí vlastní hydraulickou soupravou. Most přes Lužickou Nisu na silnici III/2715 se nachází v obci Chotyně. Těžká nákladní doprava využívá tento most pro přepravu materiálu z nedaleké pískovny. Železobetonový obloukový most je tvořený dvěma oblouky při vrcholu spojenými čtyřmi ztužujícími příčníky s dolní mostovkou podporovanou železobetonovými příčníky zavěšenými na svislých železobetonových závěsech. Délka přemostění 26,93 m, délka mostu 32,90 m, šířka mostu 8,09 m, výška mostu 5,40 m. Diagnostickým průzkumem byl zjištěn nevyhovující stav ocelových válečkových ložisek a na železobetonové konstrukci výskyt značného počtu míst s chybějící krycí vrstvou výztuže. Práce se prováděly za vyloučeného provozu. Pro pěší byla zřízena cca 30 m po proudu řeky provizorní lávka z konstrukce BB. Práce byly zahájeny odbouráním vozovkového souvrství a části opěr pro výměnu ložisek. Byly zřízeny betonové ložiskové bloky, most byl zvednut hydraulickou soupravou přibližně o 300 mm a provizorně podepřen. Následně byla vyjmuta ocelová válcová ložiska, byla provedena sanace opěr, osazena nová hrncová ložiska a na ně most spuštěn zpět. Současně probíhala sanace železobetonové konstrukce a hydroizolace mostovky. V závěrečné fázi rekonstrukce byla provedena sjednocující stěrka betonových konstrukcí, osazeno nové ocelové zábradlí typ SAM 1.3A, bylo položeno asfaltové vozovkové souvrství a elastické mostní dilatační závěry. Celá rekonstrukce byla prováděna od do nákladem cca 7 mil. Kč, objednatelem byl Liberecký kraj, projekt zpracovala Projektová kancelář Vaner s.r.o. V rámci vernisáže silničního veletrhu ROAD- WARE 2009, konaného dne získala tato stavba nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 v kategorii C Stavby dopravní infrastruktury s rozpočtem do 50 mil. Kč. Dne 25. června 2009 se konalo v Betlémské kapli slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a tato stavba obdržela Cenu časopisu Silnice železnice za konstrukční detail. Citace ocenění zní: Mosty na silnicích III. třídy jsou často opomíjené a to jak projektantsky, tak i z hlediska realizačního. Tento most deklaruje, že je možné provést opravu mostu příjemně uživatelsky a navíc s citem pro oko toho, kdo po něm jezdí. Alena Rampasová OZ Ústí nad Labem Česká silniční společnost pod záštitou ministra dopravy ČR, hejtmana Karlovarského kraje a primátora města Karlovy Vary pořádala v letošním roce ve dnech od 13. do 14. října již 17. ročník Silniční konference. Společnost SaM silnice a mosty a.s. figurovala na této konferenci jako jeden z partnerů. Logo SaM bylo umístěno na čelní stěně velkého sálu lázeňského hotelu Thermal a na titulní stránce sborníku příspěvků. Ve sborníku měla firma také celostránkový inzerát. Na doprovodné výstavě ve foyer vstupní haly byl umístěn náš stánek s prezentací skupiny SAM na výstavních panelech a videoprojekce. První den konference zazněly příspěvky předsedy České silniční společnosti pana profesora Lehovce, zástupců Ministerstva dopravy ČR, SFDI a ŘSD ČR, Karlovarského kraje a magistrátu města Karlovy Vary. Hlavním tématem úvodních vystoupení byly především zdroje a čerpání finančních prostředků na výstavbu a opravy silniční sítě, výhledy na nejbližší období. Z realizací staveb byly prezentovány stavby tunelového komplexu Blanka v Praze a rychlostní komunikace R6 Praha Karlovy Vary Cheb. Druhý den konference byl rozdělen do dvou sekcí. Sekce 1 Aktuální otázky silničního provozu (elektronické zpoplatnění silniční sítě, hluková zátěž, dopravní informace). Sekce 2 Bezpečnost silničního provozu (nehodovost, projektování z hlediska bezpečnosti silničního provozu, využití nových technologií). Celkem se konference zúčastnilo 978 delegátů a 74 vystavovatelů. Ing. Josef Adamčík, Alena Rampasová OZ Ústí nad Labem

9 14 15 Slovo k ekonomice Tak jak se stalo již tradicí, chtěl bych Vás i v tomto čísle Zpravodaje firem SaM seznámit s výsledky hospodaření roku 2008 za jednotlivé společnosti skupiny SAM, konsolidovanými výsledky 2008 a ekonomickým výhledem na zakončení hospodaření v letošním roce dle dosavadního hospodářského vývoje. Rok 2008 byl ve znamení zhotovování širokého spektra zakázek. Některé jsme rozpracovali již v roce 2007 a dokončovali na počátku roku následujícího. Také se jednalo o nově získané zakázky týkající se silničních oprav a rekonstrukcí, mostních objektů, výroby ocelových konstrukcí, asfaltových směsí, betonu a nově také výroby certifikovaného mostního zábradlí, ale i dalších doprovodných činností. Pro Skupinu SAM znamenal rok 2008 především snahu o udržení místních zakázek, aktivní přístup při uspokojování poptávky investorů z řad dlouhodobých obchodních partnerů a účast na jednáních o nových významných kontraktech v regionu. V neposlední řadě právě tento rok byl koncipován jako rozhodující období pro dovršení záměru vlastníků společností skupiny SAM, čímž byla fúze společností SaM silnice a mosty Děčín se společností SaM silnice a mosty Varnsdorf. Pro společnost SaM silnice a mosty a.s. byl rok 2008 v konečném zúčtování průměrný. Výkony v objemu 536 mil. Kč a vytvořený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 16,3 mil. Kč jsou ústupem z pozic výsledků roku Z hlediska rozvahových položek a ukazatelů se však dá konstatovat, že společnost hospodařila poměrně dobře. Přes odpisy ve výši 9,9 mil. Kč byl zachován objem dlouhodobého majetku v objemu 70 mil. Kč a to zejména díky investicím do movitého majetku (strojů a dopravních prostředků). Na straně aktiv pak došlo pouze k mírnému snížení oběžných aktiv a k vytvoření slušného zůstatku finančního majetku připraveného na zimní nevýrobní období roku Přiměřenému objemu cizích zdrojů pak odpovídá velmi dobrá zadluženost 42,5%. Společnost měla i velmi dobrou běžnou likviditu 2,16. Celková profitabilita se pohybovala v roce 2008 na úrovni 29%. Naproti tomu rentabilita dosáhla díky poklesu tržeb a zisku, při současném udržení objemu celkového majetku, pouze 5,75%. V podmínkách ekonomického prostředí a vývoje celkového hospodářského roku 2008 je však tento výsledek poměrně dobrý. Hospodářské výsledky varnsdorfské společnosti vytvořená ztráta v roce 2007 a následně i v průběhu měsíců leden až srpen 2008, znamenaly pro SaM silnice a mosty Děčín a.s., při fúzi s touto společností, velkou zátěž. Při současném poklesu vlastních ročních tržeb dosahujících objemu jen 202 mil. Kč a nízkým maržím ze zakázek, se pak celkově při převzetí ztrát varnsdorfské společnosti nepovedlo výsledky hospodaření SaM DC dostat do černých čísel a došlo k zakončení hospodaření roku 2008 ztrátou 10,487 mil. Kč. Majetkové vyjádření roku 2008 se však opět dá zařadit mezi dobré. Navýšení dlouhodobého majetku a zejména udržení oběžných aktiv a tím i předpoklad dostatečné finanční rezervy pro počátek nové sezóny hodnotím pozitivně. Přiměřený objem cizích zdrojů pak znamená velmi dobrou zadluženost 43,8 %. Společnost vykázala také dobrou běžnou likviditu 1,7. Díky nízké profitabilitě však došlo k zakončení výsledků vytvořenou ztrátou v roce Konsolidované výsledky skupiny SAM, při dosažených tržbách 659 mil. Kč, byly analogicky poznamenány ztrátou děčínské společnosti a průměrnými výsledky českolipské společnosti. Vždy skupina SAM vykazuje pokles tržeb v objemu plných 77 mil. Kč a pokles hrubé marže o 43 mil. Kč v porovnání s rokem Vytvořený zisk 5,8 mil. Kč pak jen potvrzuje celkově nižší výtěžnost zakázek a vliv fúze. Rok 2009 se však jeví příznivěji. S finančními rezervami vytvořenými na konci roku 2008 se podařilo celkem bez problémů překlenout zimní nevýrobní období počátku nového roku. Povedlo se poměrně brzy zahájit stavební sezónu a to již v polovině března. Dle dosavadních výsledků k září letošního roku se ukazuje, že máme nasmlouvány, z hlediska marže, výtěžné zakázky a zejména se povedlo být při tom a účastnit se dalších významných děl v našem regionu např. obchvatu MÚK Sosnová. Aktuální vývoj tržeb u českolipské společnosti pozitivně mění naše dřívější předpoklady dosažení 600 mil. Kč obratu a s určitostí mohu prohlásit, že tento ukazatel bude překročen minimálně o dalších 50 mil. Kč. Také ziskovost před zdaněním ve výši 34 mil. Kč dává předpoklad prosperity společnosti. Současně se našim závodům daří prosazovat a získávat místní zakázky ve svých působištích.

10 16 Pour féliciter 2010 I tento rok není pro děčínskou společnost lehký. Nižší tržby a tím i vytváření ztráty má několik příčin. Převládá však neúspěch při získávání dostatečného objemu výtěžných zakázek. Na řadu budou muset přijít taková úsporná opatření, která zvrátí tento nepříznivý průběh a nastaví novou cestu jak postupovat směrem k prosperitě. Prognóza v oboru stavebnictví, kde se pomalu s určitou prodlevou, ale s neúprosnou setrvačností projevuje vliv celosvětové hospodářské krize, není dobrá. Tak jak řekl Ing. Horáček: Bude to boj!. Boj to jistě bude. Boj umocněný krizí a dalšími pro nás nepříznivými vlivy, které se mohou naplno projevit až v pozdějším období průběhu roku Doufám však, že se podaří udržet nastavené parametry velmi dobré stavební sezóny tohoto roku a že firmy naší skupiny SAM se dokážou vypořádat se všemi úskalími probíhající krize. Dokážeme tak vytvořit předpoklady úspěšného startu nové sezóny roku 2010 a pokračovat v nastaveném tempu z tohoto roku. Pevně věřím, že se nám podaří reagovat na případný nepříznivý vývoj a provedeme třeba i dodatečná a zároveň dostatečná opatření, která nám pomohou obstát v krizovém období. Věřím, že znovu svými výsledky potvrdíme, že právem patříme ke stabilním subjektům na trhu stavebnictví. Ing. Jiří Berka Finanční manažer Čas Vánoc nadešel a proto nám na závěr dovolte popřát Vám příjemně strávené vánoční svátky plné pohody a klidu. Děkujeme Vám za práci v letošním roce, kterou jste pro firmu odvedli. Vážíme si každého z Vás a budeme se na Vás těšit v novém roce. Veselé Vánoce a v novém roce 2010 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

11 SaM silnice a mosty a.s. Máchova Česká Lípa Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Turnov Průmyslová Turnov Tel/fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Mladá Boleslav Vinec Mladá Boleslav Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková Děčín III. Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Ústí nad Labem Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod České Budějovice Litvínovická České Budějovice Tel/fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Karlovy Vary Prokopa Holého Karlovy Vary Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s., závod Varnsdorf Studánka Varnsdorf Tel/fax.:

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003 9. mezinárodní mostní sympozium Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 Zpravodaj 2 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Vývoj a inovace - Výstupy z činnosti Útvaru technického

Více

PRESS KIT Říjen 2007

PRESS KIT Říjen 2007 PRESS KIT Říjen 2007 OBSAH Profil Klíčové ukazatele Oblasti činnosti Hodnoty Cíle Historie Inovace a technologie Závody a dceřiné společnosti Organizační struktura Kontakt PŘÍLOHY: EUROVIA, člen koncernu

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s.

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. I Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. II 1 Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. 1 2 3 4 Profil společnosti 5 Základní ukazatele Metrostav a.s. 2010 až 2014 6 Úvodní slovo 7 Podnikání společnosti v roce 2014 12

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti

01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti 01/2014 Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV Vydává: Ředitelství společnosti VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, dostává se Vám do rukou po delší době opět nové číslo obnoveného vydání časopisu společnosti ŽPSV a.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Mise Akciová společnost Metrostav je univerzální stavební společností pomáhající zákazníkům uskutečňovat

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

Tunely Dobrovského I a II, silnice I/42 VMO Brno

Tunely Dobrovského I a II, silnice I/42 VMO Brno Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Květen 2006 Ročník XII Veletrh IBF navštívil prezident Skupiny OHL strana 3 Tunely Dobrovského I a II, silnice I/42 VMO Brno strana 6 VD Vranov - oprava návodního líce

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem

Více

Projekty Fondu soudržnosti

Projekty Fondu soudržnosti Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 obsah str. 4 5 str. 10 13 str. 14 15 str. 16 17 str. 20 21 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2012. ročník 9 vychází 2x ročně, toto číslo vychází 25. 5. 2012 vydavatel: Lafarge

Více

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce 10-11 Novinky

Více

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 NÁSKOK DÍKY TRADICI VIZE: NADÁLE STAVĚT NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STAVBY V PODZEMÍ I NA POVRCHU, DOMA I V ZAHRANIČÍ, S DYNAMICKÝM RŮSTEM VÝKONŮ A V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ MISE: OTEVÍRÁNÍM

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou

Více

04/2009. Rekonstrukce. Litice nad Orlicí. mostu v Mrákotíně Výrobní závod. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků

04/2009. Rekonstrukce. Litice nad Orlicí. mostu v Mrákotíně Výrobní závod. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Rekonstrukce mostu v Mrákotíně Výrobní závod Litice nad Orlicí Obsah čísla Dopad světové hospodářské

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Březen / Číslo 1 Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží CENY THÁLIE

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více