prosinec mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová"

Transkript

1 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

2 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, spolupracovníci Samáci, jsem rád, že se Vám dostává do ruky již dvanácté vydání našeho občasníku. Věřím, že Vás i toto číslo zaujme a poskytne Vám zajímavé informace o aktuálním dění ve skupině firem SAM. Naše redakční rada v tomto předvánočním období, kdy je stavební sezóna před koncem, připravila základní přehled informací a zajímavostí ze života našich firem. Dále zde chceme zhodnotit uplynulé období a výhled na novou stavební sezónu Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti OBSAH Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s TANDEM COM, s.r.o. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš, Alena Rampasová, Ing. Ladislav Štěpánek, Ing. Josef Adamčík, Ing. Jiří Berka, Jitka Dvorská Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 600 ks Kontakt: Vydáno: prosinec Slovo ředitele mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno 10 MÚK Sosnová 12 SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba silniční konference 2009 Karlovy Vary 14 Slovo k ekonomice Foto na titulní straně: Most v Chotyni

3 2 3 Slovo ředitele Rok 2009 je pro skupinu firem SAM náročný a významný hned z několika důvodů. Jedním z nich je příprava a účast na soutěžích zajímavých staveb a objektů na státní silniční síti a také na krajských komunikacích. Dalším je úspěšná realizace významných staveb pro naše tradiční investory a v neposlední řadě posílení pozice našich firem v regionech jejich působení. Mateřská společnost v České Lípě předpokládá dosažení obratu většího než 600 mil. Kč s 290 zaměstnanci. Skupina firem SAM pravděpodobně zajistí obrat okolo 800 mil. Kč. Podrobnější ekonomické analýzy budou následovat v dalším textu. Naše českolipská akciová společnost již 18 let zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní. To dokazuje již sedmé ocenění Mostní dílo roku a další ceny SFDI a čestná uznání, která byla v minulém období naší firmě udělena. V dubnu tohoto roku obdržela naše společnost ocenění Mostní dílo roku 2007 za Rekonstrukci mostu na koruně hráze vodního díla Labská ve Špindlerově Mlýně. V červnu byla v Betlémské kapli oceněna stavba Oprava mostu e.č Chotyně cenou časopisu SILNICE ŽELEZNICE za konstrukční detail, v rámci soutěže Česká dopravní stavba roku Na tomto místě připomínám zavazující ocenění značku Czech Made, kterou naše společnost, v rámci programu Česká kvalita vyhlášenému Sdružením pro Cenu České Republiky za jakost má stále právo užívat. Koncem roku 2008 a na jaře letošního roku byly nově zahájeny práce na opravě zdí na V následujících řádcích se pokusím provést hodnocení stavební sezóny 2009 a výhled do roku Naše firma, která vznikla v září roku 1991, oslavila v září 2006 významné výročí 15 let od založení. Nadšená parta techniků založila v září 1991 stavební firmu, která se postupně rozrostla do firmy střední velikosti, v roce 2008 dosáhla obratu více jak 530 mil. Kč s cca 250 zaměstnanci. V průběhu 18-ti letého vývoje postupně vznikala skupina firem SAM, která za loňský rok společně dosáhla obratu vyššího než 730 mil. Kč. MÚK Sosnová

4 4 5 nás také nutí přijmout určitá úsporná opatření, která mohou mít částečně vliv na zaměstnanost v jednotlivých regionech. MÚK Sosnová silnici III/26314 Prysk Prácheň, cyklostezka Vrchlabí, I/35 most Turnov, I/13 Cvikov průtah, I/9 OK Šluknovská, opravy silnic II. a III. tříd Libereckého, Ústeckého, Středočeského kraje a dalších významných zakázkách. Z dalších realizovaných zakázek zmiňuji například opravu komunikace III/26314 Prysk Prácheň, opravy dvou mostů Březno, opravu mostu Chrástovický dvůr, most Dolní Libchava, opravu silnice II/270 Postřelná, regeneraci městské části Bělá pod Bezdězem, III/2633 Kravaře Taneček, I/16 OK Mělník, plochy pro DIAMO Stráž pod Ralskem, vodní dílo Josefův Důl, opravu Zámeckého mostu v Mimoni, cyklostezku v Jihlavě, kanalizaci Pihlov, opravy silnic I. třídy I/13 Okrouhlá Prácheň, I/9 Sosnová Česká Lípa, I/38 Obora Bezděz. Opravu sil.ii/292 ulice 3. května v Semilech provádíme ve spolupráci s firmou COLAS. V současné době také intenzivně realizujeme významnou část stavby I/9 MÚK Sosnová pro sdružení firem SKANSKA VIAMONT. Tyto stavby budeme realizovat také v roce Pro tento rok máme již smluvně zajištěny také další zajímavé zakázky. V začátku a průběhu roku 2010 budeme výrobní program doplňovat o sezónní zakázky, stejně jako v minulých letech. Pro skupinu firem SAM předpokládám v roce 2009 dosažení obratu kolem 800 mil. Kč s počtem asi 350 zaměstnanců. Podle dosažených výsledků v letošním roce a stavu zakázek pro rok 2010 je předpoklad udržení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst pro letošní i příští rok je celkově lepší než v minulých letech, ale je různá v jednotlivých oblastech. Při zahájení letošní stavební sezóny se částečně projevuje hospodářská krize a s tím spojené zpoždění ve vypisování soutěží a zahajování nových staveb. Tato skutečnost V oblasti technického rozvoje byla na přelomu roku 2008/2009 na obalovně provedena příprava pro zastřešení skládek obalovny a pro rekonstrukci obalovny na jmenovitý výkon 160 t/hod. Termín realizace bude záviset na vývoji a dopadech hospodářské krize. Na jaře 2009 byla na vjezdu do areálu obalovny osazena nová váha s elektronickým systémem a bylo upraveno dopravní řešení areálu. V Děčíně pokračují práce na rekonstrukci a stavebních úpravách nového areálu v Křešicích. Drobné stavební úpravy byly prováděny v areálu bývalých TS v Rumburku. V oblasti strojního parku pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a finančními možnostmi firmy. V obchodní politice budeme stabilizovat odštěpné závody Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně podílem prací na akcích ŘSD, krajskou a místní zakázkou. V Děčíně a Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. Odštěpný závod Turnov je strategicky dobře umístěn, což se v průběhu letošního roku opět prokázalo. Odštěpné závody v Českých Budějovicích a Karlových Varech zajiš ují převážně krajskou a místní zakázku. Závod v Českých Budějovicích byl poměrně úspěšný v získávání a realizaci místních zakázek. Most Chotyně Při hodnocení končící stavební sezóny 2009 chci opět zdůraznit a vyzdvihnout skutečnost, že naše firmy realizovaly ve stavební sezóně velké množství poměrně náročných mostních objektů za přísných kvalitativních i časových podmínek a to kladlo velmi vysoké nároky na naše mostařské profese. Tesaři, železáři, betonáři a samozřejmě řídící technici stavbyvedoucí, předvýrobní a výrobní příprava staveb. Nemalé byly také nároky na celkovou řídící a koordinační činnost vedení skupiny firem SAM. V letošním roce také pokračuje program optimálního využití fondu pracovní doby, který lépe reaguje na skutečné potřeby sezónní stavební firmy. V začátku předvánočního období, kdy píši tyto řádky, končí stavební sezóna, vychází toto 12. číslo a já bych chtěl poděkovat Vám všem zaměstnancům skupiny firem SAM za dosažení velmi dobrých výsledků v roce 2008 a za slibně končící rok Úspěch našich firem je ale závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídících pracovníků, na jejich technickém ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. Na závěr bych chtěl znovu poděkovat všem našim objednatelům investorům za dlouholetou důvěru, se kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále bych poděkoval i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

5 mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno Letošního sympozia se ve dnech od 23. do 24. dubna 2009 zúčastnilo téměř 500 mostařů. Společnost SaM silnice a mosty a.s. byla jedním z hlavních partnerů sympozia. Na úvod sympozia předal zástupce Ministerstva dopravy ČR ceny Mostní dílo roku 2007 ve dvou kategoriích. V kategorii novostavba byla oceněna 4 mostní díla, v kategorii přestavba a rekonstrukce získala cenu Rekonstrukce mostu přes přelivy vodní dílo Labská, Špindlerův Mlýn. Cenu převzal ředitel SaM silnice a mosty a.s. Ing. Dušan Drahoš a projektanti rekonstrukce Ing. Luboš Vaner a Ing. Radky Louthanová. Stánek ve výstavním sále s tradičními firemními panely letos obohatila ukázka ocelového zábradlí typu SAM 1.1. a SAM 1.3A. Středisko výroby OK získalo v loňském roce certifikát výrobku na 4 typy ocelového zábradlí pro mosty a pozemní komunikace. Firma zahájila výrobu tohoto zábradlí ve svém provoze v Sosnové. Součástí sympozia byla i naše přednáška v rámci hlavního programu na téma Rekonstrukce mostu nad přelivy vodní dílo Labská. První část přednášky podle podkladů autorů projektu Ing. Luboše Vanera a Ing. Radky Louthanové z projektové kanceláře Vaner přednesl Ing. Ladislav Štěpánek. Přednáška se týkala pouze mostního objektu mostu nad přelivy. Hráz délky 153,5 m, délka mostu nad přelivy je 44 m, výška nad základy 41,5 m. Při rekonstrukci byly provedeny veškeré sanace betonového zábradlí, říms, spodní stavby přelivu a podhledu mostu nad přelivy, přezdění křídla u pravého zavázání hráze, položena stěrková izolace a nové konstrukční vrstvy vozovky, kabelové rozvody, pokládka obrubníků a dlažeb

6 8 9 Po zvednutí mostního pole byla snesena hrncová ložiska, celkem bylo opraveno nebo vyměněno 450 ks ložisek. Byly zřízeny nové ložiskové bločky z plastbetonu, na ně osazena ložiska a most byl spuštěn zpět do své původní polohy. Vždy na dvou podpěrách se pracovalo, probíhala sanace spodní stavby a oprava ložisek a na dalších dvou podpěrách probíhaly přípravné práce. Úplná uzavírka komunikace I. třídy byla umožněna pouze o víkendech. Za tuto dobu bylo nutné vždy osadit ložiska, zřídit ložné vrstvy z plastbetonu, nechat je vytvrdnout a spustit mostní pole na nově umístěná ložiska. chodníků. Odvodnění je řešeno pomocí vyhřívaných odvodňovacích žlabů. Na závěr bylo zkompletováno VO a slavnostní osvětlení tělesa hráze zakomponováním moderních prvků osvětlení do sanovaných vnitřních sloupků zábradlí. Stavba byla realizována v období 08/ /2007 nákladem 14,7 mil. Kč. Projektantem byla Projektová kancelář Vaner s.r.o., investorem Povodí Labe s.p. Hradec Králové. Tato stavba byla také nominována na titul Dopravní stavba roku Most byl pro svoji zajímavost, čímž je neobvyklé umístění na hrázi vodního díla, přihlášen do soutěže Mostní dílo roku 2007 a nakonec tento titul získal. Zdvihání nosných konstrukcí Ve druhé části příspěvku prezentoval SaM svoji novou technologii zdvihání nosných konstrukcí. Zdvihání se realizuje od roku 2006 a od roku 2007 s vlastním zařízením. Hydraulickou soupravu ENERPAC t tvoří 6 lisů CLL 2006 a elektrohydraulické čerpadlo ZE-5440MW-FR. Těžkotonážní hydraulický válec má pojistnou matici, integrovanou výkyvnou koncovku. Maximální tlačná síla 1859 kn při tlaku 700 bar, stavební výška 343 mm, zdvih 150 mm, hmotnost 117 kg. Estakáda I/9 Česká Lípa, rekonstrukce mostu ev. č Silniční prefabrikovaná estakáda o 25 polích byla v době zprovoznění v roce 1986 nejdelším mostem v Československu. Nosná konstrukce jednoho pole je tvořena 9 předepjatými nosníky I 73 uloženými na hrncových ložiscích. Spodní stavba je rovněž prefabrikovaná. Délka mostu 726,34 m, volná šířka mostu 11,50 m, výška mostu nad terénem 11,70 m. Po předchozí výměně mostních dilatačních závěrů byla v této části navržena oprava nebo výměna mostních ložisek, sanace spodní stavby a oprava odvodňovacího systému. Pro tyto navržené práce bylo nutné nosnou konstrukci mostu po jednotlivých polích zdvihnout. Hmotnost jednoho pole při zdvihu byla až 400 t. Pro provizorní podepření mostních polí, pro zvedání a spouštění byla použita konstrukce PIŽMO, dvojice nosníků I500 a zvedací zařízení se šesti zdvihacími hydraulickými lisy. Celá rekonstrukce byla prováděna od června do listopadu Objednatelem bylo ŘSD ČR, správa Liberec, projekt PONTEX s.r.o. Oprava mostu ev. č v Chotyni V další části příspěvku společnosti SaM byla popsána akce zdvihání mostu rekonstrukce mostu v Chotyni viz článek Nominace na titul Česká dopravní stavba 2008 Ing.Josef Adamčík, Alena Rampasová OZ Ústí nad Labem

7 10 11 MÚK Sosnová Nejvýznamnější zakázkou pro naši firmu SaM silnice a mosty a.s. v sezóně 2009/2010 je bezesporu stavba Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová. Jedná se o přeložku silnice I/9 v délce cca 1,5 km včetně nové mimoúrovňové křižovatky se stávající silnicí I/9, tratí ČD a úrovňové křižovatky se silnicí III/2624. Přeložka silnice I/9 je v úseku km 12,1 13,3 navržena jako dvoupruhová v kategorii S 11,5/80. V úseku 13,3 13,6 km je navržena ve čtyřpruhovém uspořádání s výhledem na kategorii S 24,5. Součástí stavby jsou kromě vlastní trasy přeložky silnice I/9 v délce 1,5 km i křižovatkové větve č. 3 a č. 4, přeložka silnice III/2624 v délce cca 280 m, místní komunikace k závodu Delphi v délce cca 220 m, mostní estakáda přes tra ČD a silnici I/9 v délce 300 m, 4 mostní objekty na přeložce silnice I/9 a MÚK, opěrné a zárubní zdi, protihlukové zdi, autobusové zastávky a chodníky, úpravy a přeložky inženýrských sítí, sadové úpravy a náhradní výsadba u obce Sosnová. Výstavba silničního násypu Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec. Projekt vyhotovil Pragoprojekt a.s. atelier Liberec. Přeložka silnice I/9 tvoří západní část obchvatu měst Česká Lípa a Nový Bor, který převezme větší část dopravy ze stávající silnice I/9 a to dopravu mezi Českou Lípou a Novým Borem, tranzitní dopravu na hraniční přechody do SRN a dopravu do průmyslových zón na okraji obou měst bez nutnosti průjezdu vnitřní částí měst Česká Lípa a Nový Bor. V současné době prováděná přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová je první etapou obchvatu a začíná v 12,1 km u závodu Delphi a končí v 13,6 km ve skalním zářezu napojením na stávající silnici I/9. Další etapy obchvatu budou vedeny směrem na Dubici, přes řeku Ploučnici do Dolní Libchavy a dále ke stávající mimoúrovňové křižovatce u Okrouhlé. V letošním roce jsou stavební kapacity soustředěny především na práce na zřízení křižovatkové větve č. 3 na MÚK, na místní komunikaci u závodu Delphi a na přeložku silnice III/2624 tak, aby mohl být do konce roku 2009 převeden provoz na tyto komunikace a tím otevřen prostor pro práce na hlavní trase přeložky silnice I/9 a na křižovatkové větvi č. 4 MÚK. Současně probíhají práce na úpravách a přeložkách inženýrských sítí a dalších souvisejících stavebních objektech. Po celou dobu výstavby budou probíhat práce na největším objektu stavby a to estakádě přes tra ČD Výstavba nosných pilířů estakády a silnici I/9. Jedná se o předpjatou železobetonovou desku s konzolami o deseti polích celkové délky 300 m podporovanou železobetonovými pilíři a založenou z části na velkoprůměrových pilotech a z části na plošných základech. V letošním roce jsme provedli založení pilířů 1 až 8, vybudovali jsme pilíře 1 až 5 a v současné době jsme již zahájili práce na nosné konstrukci mostní estakády. Práce jsou komplikovány složitými geologickými podmínkami, především vysokou hladinou spodní vody a také křížením trasy estakády vedením VN a VVN v bezprostřední blízkosti objektu. Naše firma SAM silnice a mosty a.s. je hlavním subdodavatelem, dodává většinu stavebních objektů v největším objemu prací ze všech zúčastněných subjektů. Naše společnost zajiš uje práce nasazením značných kapacit techniky, dopravy a pracovníků v technických i dělnických profesích. Stavební práce nyní řídí stavbyvedoucí Jakub Hromádka a Petr Klejch. Velké nároky klade tato stavba také na finanční zajištění celé akce. Cena prací I. etapy Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová dodávané společností SaM se pohybuje na úrovni 328 mil. Kč a práce dodané v tomto roce představují částku přes 100 mil. Kč. S financováním stavby jsou v současné době nebývalé problémy, způsobené zřejmě probíhající finanční krizí. Věříme však, že se nastalé problémy podaří vyřešit a že budou splněny všechny postupné termíny včetně termínu dokončení celé stavby a že veškeré stavební práce budou předány investorovi v požadované kvalitě. Ing. Ladislav Štěpánek Vedoucí OZ SaM CL

8 12 13 SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba silniční konference 2009 Karlovy Vary Oprava mostu na silnici III/2715, most ev.č Chotyně Do soutěže Česká dopravní stavba roku 2008 jsme přihlásili stavbu Oprava mostu v Chotyni. Rekonstrukce zlepšila celkový vzhled zajímavého mostního díla a také zde byla použita nově zavedená technologie ve společnosti SaM silnice a mosty a.s. zdvihání mostních konstrukcí vlastní hydraulickou soupravou. Most přes Lužickou Nisu na silnici III/2715 se nachází v obci Chotyně. Těžká nákladní doprava využívá tento most pro přepravu materiálu z nedaleké pískovny. Železobetonový obloukový most je tvořený dvěma oblouky při vrcholu spojenými čtyřmi ztužujícími příčníky s dolní mostovkou podporovanou železobetonovými příčníky zavěšenými na svislých železobetonových závěsech. Délka přemostění 26,93 m, délka mostu 32,90 m, šířka mostu 8,09 m, výška mostu 5,40 m. Diagnostickým průzkumem byl zjištěn nevyhovující stav ocelových válečkových ložisek a na železobetonové konstrukci výskyt značného počtu míst s chybějící krycí vrstvou výztuže. Práce se prováděly za vyloučeného provozu. Pro pěší byla zřízena cca 30 m po proudu řeky provizorní lávka z konstrukce BB. Práce byly zahájeny odbouráním vozovkového souvrství a části opěr pro výměnu ložisek. Byly zřízeny betonové ložiskové bloky, most byl zvednut hydraulickou soupravou přibližně o 300 mm a provizorně podepřen. Následně byla vyjmuta ocelová válcová ložiska, byla provedena sanace opěr, osazena nová hrncová ložiska a na ně most spuštěn zpět. Současně probíhala sanace železobetonové konstrukce a hydroizolace mostovky. V závěrečné fázi rekonstrukce byla provedena sjednocující stěrka betonových konstrukcí, osazeno nové ocelové zábradlí typ SAM 1.3A, bylo položeno asfaltové vozovkové souvrství a elastické mostní dilatační závěry. Celá rekonstrukce byla prováděna od do nákladem cca 7 mil. Kč, objednatelem byl Liberecký kraj, projekt zpracovala Projektová kancelář Vaner s.r.o. V rámci vernisáže silničního veletrhu ROAD- WARE 2009, konaného dne získala tato stavba nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 v kategorii C Stavby dopravní infrastruktury s rozpočtem do 50 mil. Kč. Dne 25. června 2009 se konalo v Betlémské kapli slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a tato stavba obdržela Cenu časopisu Silnice železnice za konstrukční detail. Citace ocenění zní: Mosty na silnicích III. třídy jsou často opomíjené a to jak projektantsky, tak i z hlediska realizačního. Tento most deklaruje, že je možné provést opravu mostu příjemně uživatelsky a navíc s citem pro oko toho, kdo po něm jezdí. Alena Rampasová OZ Ústí nad Labem Česká silniční společnost pod záštitou ministra dopravy ČR, hejtmana Karlovarského kraje a primátora města Karlovy Vary pořádala v letošním roce ve dnech od 13. do 14. října již 17. ročník Silniční konference. Společnost SaM silnice a mosty a.s. figurovala na této konferenci jako jeden z partnerů. Logo SaM bylo umístěno na čelní stěně velkého sálu lázeňského hotelu Thermal a na titulní stránce sborníku příspěvků. Ve sborníku měla firma také celostránkový inzerát. Na doprovodné výstavě ve foyer vstupní haly byl umístěn náš stánek s prezentací skupiny SAM na výstavních panelech a videoprojekce. První den konference zazněly příspěvky předsedy České silniční společnosti pana profesora Lehovce, zástupců Ministerstva dopravy ČR, SFDI a ŘSD ČR, Karlovarského kraje a magistrátu města Karlovy Vary. Hlavním tématem úvodních vystoupení byly především zdroje a čerpání finančních prostředků na výstavbu a opravy silniční sítě, výhledy na nejbližší období. Z realizací staveb byly prezentovány stavby tunelového komplexu Blanka v Praze a rychlostní komunikace R6 Praha Karlovy Vary Cheb. Druhý den konference byl rozdělen do dvou sekcí. Sekce 1 Aktuální otázky silničního provozu (elektronické zpoplatnění silniční sítě, hluková zátěž, dopravní informace). Sekce 2 Bezpečnost silničního provozu (nehodovost, projektování z hlediska bezpečnosti silničního provozu, využití nových technologií). Celkem se konference zúčastnilo 978 delegátů a 74 vystavovatelů. Ing. Josef Adamčík, Alena Rampasová OZ Ústí nad Labem

9 14 15 Slovo k ekonomice Tak jak se stalo již tradicí, chtěl bych Vás i v tomto čísle Zpravodaje firem SaM seznámit s výsledky hospodaření roku 2008 za jednotlivé společnosti skupiny SAM, konsolidovanými výsledky 2008 a ekonomickým výhledem na zakončení hospodaření v letošním roce dle dosavadního hospodářského vývoje. Rok 2008 byl ve znamení zhotovování širokého spektra zakázek. Některé jsme rozpracovali již v roce 2007 a dokončovali na počátku roku následujícího. Také se jednalo o nově získané zakázky týkající se silničních oprav a rekonstrukcí, mostních objektů, výroby ocelových konstrukcí, asfaltových směsí, betonu a nově také výroby certifikovaného mostního zábradlí, ale i dalších doprovodných činností. Pro Skupinu SAM znamenal rok 2008 především snahu o udržení místních zakázek, aktivní přístup při uspokojování poptávky investorů z řad dlouhodobých obchodních partnerů a účast na jednáních o nových významných kontraktech v regionu. V neposlední řadě právě tento rok byl koncipován jako rozhodující období pro dovršení záměru vlastníků společností skupiny SAM, čímž byla fúze společností SaM silnice a mosty Děčín se společností SaM silnice a mosty Varnsdorf. Pro společnost SaM silnice a mosty a.s. byl rok 2008 v konečném zúčtování průměrný. Výkony v objemu 536 mil. Kč a vytvořený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 16,3 mil. Kč jsou ústupem z pozic výsledků roku Z hlediska rozvahových položek a ukazatelů se však dá konstatovat, že společnost hospodařila poměrně dobře. Přes odpisy ve výši 9,9 mil. Kč byl zachován objem dlouhodobého majetku v objemu 70 mil. Kč a to zejména díky investicím do movitého majetku (strojů a dopravních prostředků). Na straně aktiv pak došlo pouze k mírnému snížení oběžných aktiv a k vytvoření slušného zůstatku finančního majetku připraveného na zimní nevýrobní období roku Přiměřenému objemu cizích zdrojů pak odpovídá velmi dobrá zadluženost 42,5%. Společnost měla i velmi dobrou běžnou likviditu 2,16. Celková profitabilita se pohybovala v roce 2008 na úrovni 29%. Naproti tomu rentabilita dosáhla díky poklesu tržeb a zisku, při současném udržení objemu celkového majetku, pouze 5,75%. V podmínkách ekonomického prostředí a vývoje celkového hospodářského roku 2008 je však tento výsledek poměrně dobrý. Hospodářské výsledky varnsdorfské společnosti vytvořená ztráta v roce 2007 a následně i v průběhu měsíců leden až srpen 2008, znamenaly pro SaM silnice a mosty Děčín a.s., při fúzi s touto společností, velkou zátěž. Při současném poklesu vlastních ročních tržeb dosahujících objemu jen 202 mil. Kč a nízkým maržím ze zakázek, se pak celkově při převzetí ztrát varnsdorfské společnosti nepovedlo výsledky hospodaření SaM DC dostat do černých čísel a došlo k zakončení hospodaření roku 2008 ztrátou 10,487 mil. Kč. Majetkové vyjádření roku 2008 se však opět dá zařadit mezi dobré. Navýšení dlouhodobého majetku a zejména udržení oběžných aktiv a tím i předpoklad dostatečné finanční rezervy pro počátek nové sezóny hodnotím pozitivně. Přiměřený objem cizích zdrojů pak znamená velmi dobrou zadluženost 43,8 %. Společnost vykázala také dobrou běžnou likviditu 1,7. Díky nízké profitabilitě však došlo k zakončení výsledků vytvořenou ztrátou v roce Konsolidované výsledky skupiny SAM, při dosažených tržbách 659 mil. Kč, byly analogicky poznamenány ztrátou děčínské společnosti a průměrnými výsledky českolipské společnosti. Vždy skupina SAM vykazuje pokles tržeb v objemu plných 77 mil. Kč a pokles hrubé marže o 43 mil. Kč v porovnání s rokem Vytvořený zisk 5,8 mil. Kč pak jen potvrzuje celkově nižší výtěžnost zakázek a vliv fúze. Rok 2009 se však jeví příznivěji. S finančními rezervami vytvořenými na konci roku 2008 se podařilo celkem bez problémů překlenout zimní nevýrobní období počátku nového roku. Povedlo se poměrně brzy zahájit stavební sezónu a to již v polovině března. Dle dosavadních výsledků k září letošního roku se ukazuje, že máme nasmlouvány, z hlediska marže, výtěžné zakázky a zejména se povedlo být při tom a účastnit se dalších významných děl v našem regionu např. obchvatu MÚK Sosnová. Aktuální vývoj tržeb u českolipské společnosti pozitivně mění naše dřívější předpoklady dosažení 600 mil. Kč obratu a s určitostí mohu prohlásit, že tento ukazatel bude překročen minimálně o dalších 50 mil. Kč. Také ziskovost před zdaněním ve výši 34 mil. Kč dává předpoklad prosperity společnosti. Současně se našim závodům daří prosazovat a získávat místní zakázky ve svých působištích.

10 16 Pour féliciter 2010 I tento rok není pro děčínskou společnost lehký. Nižší tržby a tím i vytváření ztráty má několik příčin. Převládá však neúspěch při získávání dostatečného objemu výtěžných zakázek. Na řadu budou muset přijít taková úsporná opatření, která zvrátí tento nepříznivý průběh a nastaví novou cestu jak postupovat směrem k prosperitě. Prognóza v oboru stavebnictví, kde se pomalu s určitou prodlevou, ale s neúprosnou setrvačností projevuje vliv celosvětové hospodářské krize, není dobrá. Tak jak řekl Ing. Horáček: Bude to boj!. Boj to jistě bude. Boj umocněný krizí a dalšími pro nás nepříznivými vlivy, které se mohou naplno projevit až v pozdějším období průběhu roku Doufám však, že se podaří udržet nastavené parametry velmi dobré stavební sezóny tohoto roku a že firmy naší skupiny SAM se dokážou vypořádat se všemi úskalími probíhající krize. Dokážeme tak vytvořit předpoklady úspěšného startu nové sezóny roku 2010 a pokračovat v nastaveném tempu z tohoto roku. Pevně věřím, že se nám podaří reagovat na případný nepříznivý vývoj a provedeme třeba i dodatečná a zároveň dostatečná opatření, která nám pomohou obstát v krizovém období. Věřím, že znovu svými výsledky potvrdíme, že právem patříme ke stabilním subjektům na trhu stavebnictví. Ing. Jiří Berka Finanční manažer Čas Vánoc nadešel a proto nám na závěr dovolte popřát Vám příjemně strávené vánoční svátky plné pohody a klidu. Děkujeme Vám za práci v letošním roce, kterou jste pro firmu odvedli. Vážíme si každého z Vás a budeme se na Vás těšit v novém roce. Veselé Vánoce a v novém roce 2010 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

11 SaM silnice a mosty a.s. Máchova Česká Lípa Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Turnov Průmyslová Turnov Tel/fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Mladá Boleslav Vinec Mladá Boleslav Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková Děčín III. Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Ústí nad Labem Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod České Budějovice Litvínovická České Budějovice Tel/fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Karlovy Vary Prokopa Holého Karlovy Vary Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s., závod Varnsdorf Studánka Varnsdorf Tel/fax.:

Výroční zpráva 2 0 0 2

Výroční zpráva 2 0 0 2 Výroční zpráva 2 0 0 2 Úvodní slovo Vážení akcionáři a obchodní partneři, rok 2002 byl pro společnost SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v České Lípě a především ovládané firmy SaM silnice a mosty Děčín

Více

"Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry"

Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry "Rekonstrukce mostu ev.č. 219 4 3 Nové Hamry" Termín realizace: 16.06.2015-18.09.2015 Objednatel a investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Chebská 282, PSČ 356 04 Sokolov

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 ZAK. Č.: 08 063 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 201 Most na sil. I/43 přes Mozovský potok, polní cestu a biokoridor...3 202

Více

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Ve středu 14. května 2014 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2008

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2008 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2008 Čas změn SaM silnice a mosty Děčín 14. mezinárodní silniční veletrh ROADWARE Mostní sympózium Brno 2008 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři,

Více

skupiny SAM Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty

skupiny SAM Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2006 Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2013 Estakáda Sosnová na přeložce silnice I/9 MÚK Sosnová získala ocenění Mostní dílo roku 18. mezinárodní sympózium MOSTY/BRIDGES 2013 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM

Více

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení k. ú. Most II, p.p.č. 6203, 4975/1, 4975/392, 4975/398, 4979/1,

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2016

21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2016 Sborník příspěvků 2016 21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2016 GENERÁLNÍ PARTNER SYMPOZIA KONANÉ POD ZÁŠTITOU MINISTRA DOPRAVY ING. DANA ŤOKA, HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JUDR. MICHALA HAŠKA A PRIMÁTORA

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Předmětem řešení bylo na základě požadavku Městského úřadu a městského zastupitelstva v Přelouči vypracovat studií

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

07/01 018. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Název příspěvkové organizace

07/01 018. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Název příspěvkové organizace ARCH.Č.SÚS JMK 07/01 018 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Název stavby III/0435 Skrchov, mosty 0435-2, 3 Evidenční číslo Funkční třídění rozpočtové

Více

ZPRAVODAJ. prosinec 2014. skupiny SAM. 19. Mezinárodní sympozium MOSTY BRIDGES 2014 Informace z odštěpných závodů, Slovo k ekonomice

ZPRAVODAJ. prosinec 2014. skupiny SAM. 19. Mezinárodní sympozium MOSTY BRIDGES 2014 Informace z odštěpných závodů, Slovo k ekonomice ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2014 19. Mezinárodní sympozium MOSTY BRIDGES 2014 Informace z odštěpných závodů, Slovo k ekonomice OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most přes Hrádecký potok, ev.č Číslo stavby:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most přes Hrádecký potok, ev.č Číslo stavby: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most přes Hrádecký potok, ev.č. 292-13 Číslo stavby: Investor (objednatel): Projektant (zpracovatel): Zhotovitel stavby: CÚ Datum Krajská správa

Více

Most Psáry - 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most Psáry - 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most Psáry - 02 Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 6 Objekt: Most ev. č. Psáry - 02 (Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry) Okres: Praha-západ Prohlídku

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice.

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice. R Rychlostní silnice Rychaltice Frýdek-Místek informační leták, stav k 12/2012 Staøíè 56 -Míste stavba R56 Frýdek-Místek pøipojení na R Lysùvky Èeský Tìšín tunel Lysùvky kace Chlebovice Zelinkovice stavba

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN")

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice (GAGARIN) Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN") Ing. Jan Šedivý, SUDOP BRNO, spol. s r.o. Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o., OMT Ing. Lumír Dobiáš, SŽDC,

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracováno podle TKP-D staveb pozemních komunikací E ZÁSADY ORGANIZACE

Více

Investiční záměr. příspěvková organizace kraje

Investiční záměr. příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 08/02-064 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby III/37915 Brno Lesná, most 37915-2 Funkční

Více

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST C.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor: Město Ralsko Kuřívody 701 471 24 Ralsko Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Cobl Zodpovědný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Most 185-001 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most 185-001 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most 185-001 Obloukový most přes řeku Radbuzu ve Staňkově HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 11 Objekt: Most ev. č. 185-001 (Obloukový most přes řeku Radbuzu ve Staňkově) Okres: Domažlice Prohlídku provedla firma:

Více

Studie a investiční záměr stavebních akcí v oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Statenice Černý Vůl

Studie a investiční záměr stavebních akcí v oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Statenice Černý Vůl Studie a investiční záměr stavebních akcí v oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Statenice Černý Vůl Výstavba chodníku pro pěší podél III/2405 Objednatel: Obec Statenice Statenice 23 252 62 Horoměřice

Více

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 Ing. Tomáš Landa PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Lukáš Klačer SMP CZ a.s. Ing. Pavel Poláček SMP CZ a.s. Bridge over River Lužnice Veselí nad Lužnicí The highway

Více

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/33 vedoucí ve směru Hradec Králové Jaroměř Náchod hranice s Polskem je jednou z nejvýznamnějších

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Hlavní prohlídka mostu

Hlavní prohlídka mostu Hlavní prohlídka mostu Okres: Nový Jičín Obec: Bílovec Prohlídku provedl: Ing. D.Partenidis, Ing. Venclík Dne: 27.12.2012 Počasí v době prohlídky: Teplota vzduchu 7 C Teplota NK 5 C Souřadnice GPS 49 45'7.756"N,

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST Přednáška č. 2 1 Základní pojmy Mostní názvosloví Hlavní části mostu Druhy mostů Typy mostů Normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST

Více

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v 1.6.15 Podrobné předměty plnění jednotlivých částí veřejné zakázky (Technické podmínky) část

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 2. etapa: Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 2 2 PRŮBĚH VÝSTAVBY 2 3 ZDROJE ENERGIÍ, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 2 4 VYZNAČENÍ UZAVÍRKY 2 5 PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 7 REALIZACE

Více

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017).

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017). Jednání Zastupitelstva města Železný Brod dne: 16.3.2015 Věc: Rekonstrukce mostu Předkládá: Mgr. František Lufinka - starosta Zpracoval: Ing. Daniel Mach Odbor ÚPaRR Žadatel: Projednáno: Předpokládaná

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

OBSAH. STPÚ trasy dokončení SOKP Regionální alternativy. 1. Úvod. 2. Varianta Libčice nad Vltavou. 3. Varianta Brandýs nad Labem

OBSAH. STPÚ trasy dokončení SOKP Regionální alternativy. 1. Úvod. 2. Varianta Libčice nad Vltavou. 3. Varianta Brandýs nad Labem OBSAH 1. Úvod 2. Varianta Libčice nad Vltavou 3. Varianta Brandýs nad Labem 4. Přeložka silnice I/12 5. Související zařízení 6. Realizace Červen 2015 Stránka 1 1. Úvod Technické řešení studie proveditelnosti

Více

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 12 / 01 019 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby II/377 Rájec Jestřebí, most 377-008 Evidenční

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2015

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2015 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2015 Jubilejní 20. mezinárodní sympózium Mosty 2015 Středisko výroby a pokládky obalovaných asfaltových směsí v roce 2015 Informace ze závodů Česká Lípa, Mladá Boleslav a

Více

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

HPM ev.č. M-7 ( , Bartoník Petr Ing.) Most ev.č. M-7. Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek HLAVNÍ PROHLÍDKA.

HPM ev.č. M-7 ( , Bartoník Petr Ing.) Most ev.č. M-7. Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek HLAVNÍ PROHLÍDKA. Most ev.č. M-7 Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 14 Objekt: Most ev.č. M- 7 (Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek nadjezd ul. Hlavní) Okres: Frýdek

Více

SEZNAM PŘÍLOH. II/111 Bystřice, most ev. č _PD SO 202 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

SEZNAM PŘÍLOH. II/111 Bystřice, most ev. č _PD SO 202 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD SEZNAM PŘÍLOH 1. Technické specifikace 2. Půdorys 3. Podélný a příčné řezy 4. Vytyčovací schéma TECHNICKÉ SPECIFIKACE OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ZÁKLADNÍ

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem: REKO komunikace Budyně n. O. Koštice a most Břežany

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem: REKO komunikace Budyně n. O. Koštice a most Břežany Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v předběžném oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem: REKO komunikace Budyně n. O. Koštice

Více

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj Přípravné práce Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby termín doprovodná činnost železniční provoz tramvaj trolejbus chodce Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury Zajistit 100% vyčerpání OPD Realizace náhradních projektů pro jistotu 100% vyčerpání

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12 2.D Přehled evidovaných údajů a koncept evidenčního listu V tabulkách přílohy je uveden přehledně seznam evidovaných údajů v rámci IS MES. Relevantní údaje z tohoto přehledu rovněž slouží jako koncept

Více

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost NOSITELEM PROJEKTU JE SVAZEK OBCÍ Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008:

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008: Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ Slavnostní večer spojený s udílením titulů vítězům celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 Čtvrtek 25. června 2009, Betlémská kaple Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVY Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 137063/2010/DOP-O1/Ab Ing. I. Abbasová / 4238 08. 03. 2010 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník

Více

Konference ČESKO JEDE. Financování (nejen) cyklistické infrastruktury. Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů

Konference ČESKO JEDE. Financování (nejen) cyklistické infrastruktury. Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů Konference ČESKO JEDE Financování (nejen) cyklistické infrastruktury Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů 2. 11. 2016 Žďár nad Sázavou Příspěvky SFDI I. Příspěvky na zvyšování

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 26.03.2012 01. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05. 04. 2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Putimská Vysoká - chodník pro pěší NÁVRH USNESENÍ Rada

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Most na MK Mlýnská HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most na MK Mlýnská HLAVNÍ PROHLÍDKA Obec Píšť Most na MK Mlýnská Most přes Píšťský potok na ul. Mlýnská HLAVNÍ PROHLÍDKA Objekt: Most přes Píšťský potok na ul. Mlýnská Okres: Opava Prohlídku provedla firma: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 4 MOSTY květen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 50/2015-120-TN/1 ze dne 12. 5. 2015 s účinností od 15. května 2015. Tento dokument

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více