prosinec mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová"

Transkript

1 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

2 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, spolupracovníci Samáci, jsem rád, že se Vám dostává do ruky již dvanácté vydání našeho občasníku. Věřím, že Vás i toto číslo zaujme a poskytne Vám zajímavé informace o aktuálním dění ve skupině firem SAM. Naše redakční rada v tomto předvánočním období, kdy je stavební sezóna před koncem, připravila základní přehled informací a zajímavostí ze života našich firem. Dále zde chceme zhodnotit uplynulé období a výhled na novou stavební sezónu Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti OBSAH Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s TANDEM COM, s.r.o. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš, Alena Rampasová, Ing. Ladislav Štěpánek, Ing. Josef Adamčík, Ing. Jiří Berka, Jitka Dvorská Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 600 ks Kontakt: Vydáno: prosinec Slovo ředitele mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno 10 MÚK Sosnová 12 SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba silniční konference 2009 Karlovy Vary 14 Slovo k ekonomice Foto na titulní straně: Most v Chotyni

3 2 3 Slovo ředitele Rok 2009 je pro skupinu firem SAM náročný a významný hned z několika důvodů. Jedním z nich je příprava a účast na soutěžích zajímavých staveb a objektů na státní silniční síti a také na krajských komunikacích. Dalším je úspěšná realizace významných staveb pro naše tradiční investory a v neposlední řadě posílení pozice našich firem v regionech jejich působení. Mateřská společnost v České Lípě předpokládá dosažení obratu většího než 600 mil. Kč s 290 zaměstnanci. Skupina firem SAM pravděpodobně zajistí obrat okolo 800 mil. Kč. Podrobnější ekonomické analýzy budou následovat v dalším textu. Naše českolipská akciová společnost již 18 let zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní. To dokazuje již sedmé ocenění Mostní dílo roku a další ceny SFDI a čestná uznání, která byla v minulém období naší firmě udělena. V dubnu tohoto roku obdržela naše společnost ocenění Mostní dílo roku 2007 za Rekonstrukci mostu na koruně hráze vodního díla Labská ve Špindlerově Mlýně. V červnu byla v Betlémské kapli oceněna stavba Oprava mostu e.č Chotyně cenou časopisu SILNICE ŽELEZNICE za konstrukční detail, v rámci soutěže Česká dopravní stavba roku Na tomto místě připomínám zavazující ocenění značku Czech Made, kterou naše společnost, v rámci programu Česká kvalita vyhlášenému Sdružením pro Cenu České Republiky za jakost má stále právo užívat. Koncem roku 2008 a na jaře letošního roku byly nově zahájeny práce na opravě zdí na V následujících řádcích se pokusím provést hodnocení stavební sezóny 2009 a výhled do roku Naše firma, která vznikla v září roku 1991, oslavila v září 2006 významné výročí 15 let od založení. Nadšená parta techniků založila v září 1991 stavební firmu, která se postupně rozrostla do firmy střední velikosti, v roce 2008 dosáhla obratu více jak 530 mil. Kč s cca 250 zaměstnanci. V průběhu 18-ti letého vývoje postupně vznikala skupina firem SAM, která za loňský rok společně dosáhla obratu vyššího než 730 mil. Kč. MÚK Sosnová

4 4 5 nás také nutí přijmout určitá úsporná opatření, která mohou mít částečně vliv na zaměstnanost v jednotlivých regionech. MÚK Sosnová silnici III/26314 Prysk Prácheň, cyklostezka Vrchlabí, I/35 most Turnov, I/13 Cvikov průtah, I/9 OK Šluknovská, opravy silnic II. a III. tříd Libereckého, Ústeckého, Středočeského kraje a dalších významných zakázkách. Z dalších realizovaných zakázek zmiňuji například opravu komunikace III/26314 Prysk Prácheň, opravy dvou mostů Březno, opravu mostu Chrástovický dvůr, most Dolní Libchava, opravu silnice II/270 Postřelná, regeneraci městské části Bělá pod Bezdězem, III/2633 Kravaře Taneček, I/16 OK Mělník, plochy pro DIAMO Stráž pod Ralskem, vodní dílo Josefův Důl, opravu Zámeckého mostu v Mimoni, cyklostezku v Jihlavě, kanalizaci Pihlov, opravy silnic I. třídy I/13 Okrouhlá Prácheň, I/9 Sosnová Česká Lípa, I/38 Obora Bezděz. Opravu sil.ii/292 ulice 3. května v Semilech provádíme ve spolupráci s firmou COLAS. V současné době také intenzivně realizujeme významnou část stavby I/9 MÚK Sosnová pro sdružení firem SKANSKA VIAMONT. Tyto stavby budeme realizovat také v roce Pro tento rok máme již smluvně zajištěny také další zajímavé zakázky. V začátku a průběhu roku 2010 budeme výrobní program doplňovat o sezónní zakázky, stejně jako v minulých letech. Pro skupinu firem SAM předpokládám v roce 2009 dosažení obratu kolem 800 mil. Kč s počtem asi 350 zaměstnanců. Podle dosažených výsledků v letošním roce a stavu zakázek pro rok 2010 je předpoklad udržení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst pro letošní i příští rok je celkově lepší než v minulých letech, ale je různá v jednotlivých oblastech. Při zahájení letošní stavební sezóny se částečně projevuje hospodářská krize a s tím spojené zpoždění ve vypisování soutěží a zahajování nových staveb. Tato skutečnost V oblasti technického rozvoje byla na přelomu roku 2008/2009 na obalovně provedena příprava pro zastřešení skládek obalovny a pro rekonstrukci obalovny na jmenovitý výkon 160 t/hod. Termín realizace bude záviset na vývoji a dopadech hospodářské krize. Na jaře 2009 byla na vjezdu do areálu obalovny osazena nová váha s elektronickým systémem a bylo upraveno dopravní řešení areálu. V Děčíně pokračují práce na rekonstrukci a stavebních úpravách nového areálu v Křešicích. Drobné stavební úpravy byly prováděny v areálu bývalých TS v Rumburku. V oblasti strojního parku pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a finančními možnostmi firmy. V obchodní politice budeme stabilizovat odštěpné závody Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně podílem prací na akcích ŘSD, krajskou a místní zakázkou. V Děčíně a Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. Odštěpný závod Turnov je strategicky dobře umístěn, což se v průběhu letošního roku opět prokázalo. Odštěpné závody v Českých Budějovicích a Karlových Varech zajiš ují převážně krajskou a místní zakázku. Závod v Českých Budějovicích byl poměrně úspěšný v získávání a realizaci místních zakázek. Most Chotyně Při hodnocení končící stavební sezóny 2009 chci opět zdůraznit a vyzdvihnout skutečnost, že naše firmy realizovaly ve stavební sezóně velké množství poměrně náročných mostních objektů za přísných kvalitativních i časových podmínek a to kladlo velmi vysoké nároky na naše mostařské profese. Tesaři, železáři, betonáři a samozřejmě řídící technici stavbyvedoucí, předvýrobní a výrobní příprava staveb. Nemalé byly také nároky na celkovou řídící a koordinační činnost vedení skupiny firem SAM. V letošním roce také pokračuje program optimálního využití fondu pracovní doby, který lépe reaguje na skutečné potřeby sezónní stavební firmy. V začátku předvánočního období, kdy píši tyto řádky, končí stavební sezóna, vychází toto 12. číslo a já bych chtěl poděkovat Vám všem zaměstnancům skupiny firem SAM za dosažení velmi dobrých výsledků v roce 2008 a za slibně končící rok Úspěch našich firem je ale závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídících pracovníků, na jejich technickém ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. Na závěr bych chtěl znovu poděkovat všem našim objednatelům investorům za dlouholetou důvěru, se kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále bych poděkoval i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

5 mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno Letošního sympozia se ve dnech od 23. do 24. dubna 2009 zúčastnilo téměř 500 mostařů. Společnost SaM silnice a mosty a.s. byla jedním z hlavních partnerů sympozia. Na úvod sympozia předal zástupce Ministerstva dopravy ČR ceny Mostní dílo roku 2007 ve dvou kategoriích. V kategorii novostavba byla oceněna 4 mostní díla, v kategorii přestavba a rekonstrukce získala cenu Rekonstrukce mostu přes přelivy vodní dílo Labská, Špindlerův Mlýn. Cenu převzal ředitel SaM silnice a mosty a.s. Ing. Dušan Drahoš a projektanti rekonstrukce Ing. Luboš Vaner a Ing. Radky Louthanová. Stánek ve výstavním sále s tradičními firemními panely letos obohatila ukázka ocelového zábradlí typu SAM 1.1. a SAM 1.3A. Středisko výroby OK získalo v loňském roce certifikát výrobku na 4 typy ocelového zábradlí pro mosty a pozemní komunikace. Firma zahájila výrobu tohoto zábradlí ve svém provoze v Sosnové. Součástí sympozia byla i naše přednáška v rámci hlavního programu na téma Rekonstrukce mostu nad přelivy vodní dílo Labská. První část přednášky podle podkladů autorů projektu Ing. Luboše Vanera a Ing. Radky Louthanové z projektové kanceláře Vaner přednesl Ing. Ladislav Štěpánek. Přednáška se týkala pouze mostního objektu mostu nad přelivy. Hráz délky 153,5 m, délka mostu nad přelivy je 44 m, výška nad základy 41,5 m. Při rekonstrukci byly provedeny veškeré sanace betonového zábradlí, říms, spodní stavby přelivu a podhledu mostu nad přelivy, přezdění křídla u pravého zavázání hráze, položena stěrková izolace a nové konstrukční vrstvy vozovky, kabelové rozvody, pokládka obrubníků a dlažeb

6 8 9 Po zvednutí mostního pole byla snesena hrncová ložiska, celkem bylo opraveno nebo vyměněno 450 ks ložisek. Byly zřízeny nové ložiskové bločky z plastbetonu, na ně osazena ložiska a most byl spuštěn zpět do své původní polohy. Vždy na dvou podpěrách se pracovalo, probíhala sanace spodní stavby a oprava ložisek a na dalších dvou podpěrách probíhaly přípravné práce. Úplná uzavírka komunikace I. třídy byla umožněna pouze o víkendech. Za tuto dobu bylo nutné vždy osadit ložiska, zřídit ložné vrstvy z plastbetonu, nechat je vytvrdnout a spustit mostní pole na nově umístěná ložiska. chodníků. Odvodnění je řešeno pomocí vyhřívaných odvodňovacích žlabů. Na závěr bylo zkompletováno VO a slavnostní osvětlení tělesa hráze zakomponováním moderních prvků osvětlení do sanovaných vnitřních sloupků zábradlí. Stavba byla realizována v období 08/ /2007 nákladem 14,7 mil. Kč. Projektantem byla Projektová kancelář Vaner s.r.o., investorem Povodí Labe s.p. Hradec Králové. Tato stavba byla také nominována na titul Dopravní stavba roku Most byl pro svoji zajímavost, čímž je neobvyklé umístění na hrázi vodního díla, přihlášen do soutěže Mostní dílo roku 2007 a nakonec tento titul získal. Zdvihání nosných konstrukcí Ve druhé části příspěvku prezentoval SaM svoji novou technologii zdvihání nosných konstrukcí. Zdvihání se realizuje od roku 2006 a od roku 2007 s vlastním zařízením. Hydraulickou soupravu ENERPAC t tvoří 6 lisů CLL 2006 a elektrohydraulické čerpadlo ZE-5440MW-FR. Těžkotonážní hydraulický válec má pojistnou matici, integrovanou výkyvnou koncovku. Maximální tlačná síla 1859 kn při tlaku 700 bar, stavební výška 343 mm, zdvih 150 mm, hmotnost 117 kg. Estakáda I/9 Česká Lípa, rekonstrukce mostu ev. č Silniční prefabrikovaná estakáda o 25 polích byla v době zprovoznění v roce 1986 nejdelším mostem v Československu. Nosná konstrukce jednoho pole je tvořena 9 předepjatými nosníky I 73 uloženými na hrncových ložiscích. Spodní stavba je rovněž prefabrikovaná. Délka mostu 726,34 m, volná šířka mostu 11,50 m, výška mostu nad terénem 11,70 m. Po předchozí výměně mostních dilatačních závěrů byla v této části navržena oprava nebo výměna mostních ložisek, sanace spodní stavby a oprava odvodňovacího systému. Pro tyto navržené práce bylo nutné nosnou konstrukci mostu po jednotlivých polích zdvihnout. Hmotnost jednoho pole při zdvihu byla až 400 t. Pro provizorní podepření mostních polí, pro zvedání a spouštění byla použita konstrukce PIŽMO, dvojice nosníků I500 a zvedací zařízení se šesti zdvihacími hydraulickými lisy. Celá rekonstrukce byla prováděna od června do listopadu Objednatelem bylo ŘSD ČR, správa Liberec, projekt PONTEX s.r.o. Oprava mostu ev. č v Chotyni V další části příspěvku společnosti SaM byla popsána akce zdvihání mostu rekonstrukce mostu v Chotyni viz článek Nominace na titul Česká dopravní stavba 2008 Ing.Josef Adamčík, Alena Rampasová OZ Ústí nad Labem

7 10 11 MÚK Sosnová Nejvýznamnější zakázkou pro naši firmu SaM silnice a mosty a.s. v sezóně 2009/2010 je bezesporu stavba Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová. Jedná se o přeložku silnice I/9 v délce cca 1,5 km včetně nové mimoúrovňové křižovatky se stávající silnicí I/9, tratí ČD a úrovňové křižovatky se silnicí III/2624. Přeložka silnice I/9 je v úseku km 12,1 13,3 navržena jako dvoupruhová v kategorii S 11,5/80. V úseku 13,3 13,6 km je navržena ve čtyřpruhovém uspořádání s výhledem na kategorii S 24,5. Součástí stavby jsou kromě vlastní trasy přeložky silnice I/9 v délce 1,5 km i křižovatkové větve č. 3 a č. 4, přeložka silnice III/2624 v délce cca 280 m, místní komunikace k závodu Delphi v délce cca 220 m, mostní estakáda přes tra ČD a silnici I/9 v délce 300 m, 4 mostní objekty na přeložce silnice I/9 a MÚK, opěrné a zárubní zdi, protihlukové zdi, autobusové zastávky a chodníky, úpravy a přeložky inženýrských sítí, sadové úpravy a náhradní výsadba u obce Sosnová. Výstavba silničního násypu Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec. Projekt vyhotovil Pragoprojekt a.s. atelier Liberec. Přeložka silnice I/9 tvoří západní část obchvatu měst Česká Lípa a Nový Bor, který převezme větší část dopravy ze stávající silnice I/9 a to dopravu mezi Českou Lípou a Novým Borem, tranzitní dopravu na hraniční přechody do SRN a dopravu do průmyslových zón na okraji obou měst bez nutnosti průjezdu vnitřní částí měst Česká Lípa a Nový Bor. V současné době prováděná přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová je první etapou obchvatu a začíná v 12,1 km u závodu Delphi a končí v 13,6 km ve skalním zářezu napojením na stávající silnici I/9. Další etapy obchvatu budou vedeny směrem na Dubici, přes řeku Ploučnici do Dolní Libchavy a dále ke stávající mimoúrovňové křižovatce u Okrouhlé. V letošním roce jsou stavební kapacity soustředěny především na práce na zřízení křižovatkové větve č. 3 na MÚK, na místní komunikaci u závodu Delphi a na přeložku silnice III/2624 tak, aby mohl být do konce roku 2009 převeden provoz na tyto komunikace a tím otevřen prostor pro práce na hlavní trase přeložky silnice I/9 a na křižovatkové větvi č. 4 MÚK. Současně probíhají práce na úpravách a přeložkách inženýrských sítí a dalších souvisejících stavebních objektech. Po celou dobu výstavby budou probíhat práce na největším objektu stavby a to estakádě přes tra ČD Výstavba nosných pilířů estakády a silnici I/9. Jedná se o předpjatou železobetonovou desku s konzolami o deseti polích celkové délky 300 m podporovanou železobetonovými pilíři a založenou z části na velkoprůměrových pilotech a z části na plošných základech. V letošním roce jsme provedli založení pilířů 1 až 8, vybudovali jsme pilíře 1 až 5 a v současné době jsme již zahájili práce na nosné konstrukci mostní estakády. Práce jsou komplikovány složitými geologickými podmínkami, především vysokou hladinou spodní vody a také křížením trasy estakády vedením VN a VVN v bezprostřední blízkosti objektu. Naše firma SAM silnice a mosty a.s. je hlavním subdodavatelem, dodává většinu stavebních objektů v největším objemu prací ze všech zúčastněných subjektů. Naše společnost zajiš uje práce nasazením značných kapacit techniky, dopravy a pracovníků v technických i dělnických profesích. Stavební práce nyní řídí stavbyvedoucí Jakub Hromádka a Petr Klejch. Velké nároky klade tato stavba také na finanční zajištění celé akce. Cena prací I. etapy Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová dodávané společností SaM se pohybuje na úrovni 328 mil. Kč a práce dodané v tomto roce představují částku přes 100 mil. Kč. S financováním stavby jsou v současné době nebývalé problémy, způsobené zřejmě probíhající finanční krizí. Věříme však, že se nastalé problémy podaří vyřešit a že budou splněny všechny postupné termíny včetně termínu dokončení celé stavby a že veškeré stavební práce budou předány investorovi v požadované kvalitě. Ing. Ladislav Štěpánek Vedoucí OZ SaM CL

8 12 13 SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba silniční konference 2009 Karlovy Vary Oprava mostu na silnici III/2715, most ev.č Chotyně Do soutěže Česká dopravní stavba roku 2008 jsme přihlásili stavbu Oprava mostu v Chotyni. Rekonstrukce zlepšila celkový vzhled zajímavého mostního díla a také zde byla použita nově zavedená technologie ve společnosti SaM silnice a mosty a.s. zdvihání mostních konstrukcí vlastní hydraulickou soupravou. Most přes Lužickou Nisu na silnici III/2715 se nachází v obci Chotyně. Těžká nákladní doprava využívá tento most pro přepravu materiálu z nedaleké pískovny. Železobetonový obloukový most je tvořený dvěma oblouky při vrcholu spojenými čtyřmi ztužujícími příčníky s dolní mostovkou podporovanou železobetonovými příčníky zavěšenými na svislých železobetonových závěsech. Délka přemostění 26,93 m, délka mostu 32,90 m, šířka mostu 8,09 m, výška mostu 5,40 m. Diagnostickým průzkumem byl zjištěn nevyhovující stav ocelových válečkových ložisek a na železobetonové konstrukci výskyt značného počtu míst s chybějící krycí vrstvou výztuže. Práce se prováděly za vyloučeného provozu. Pro pěší byla zřízena cca 30 m po proudu řeky provizorní lávka z konstrukce BB. Práce byly zahájeny odbouráním vozovkového souvrství a části opěr pro výměnu ložisek. Byly zřízeny betonové ložiskové bloky, most byl zvednut hydraulickou soupravou přibližně o 300 mm a provizorně podepřen. Následně byla vyjmuta ocelová válcová ložiska, byla provedena sanace opěr, osazena nová hrncová ložiska a na ně most spuštěn zpět. Současně probíhala sanace železobetonové konstrukce a hydroizolace mostovky. V závěrečné fázi rekonstrukce byla provedena sjednocující stěrka betonových konstrukcí, osazeno nové ocelové zábradlí typ SAM 1.3A, bylo položeno asfaltové vozovkové souvrství a elastické mostní dilatační závěry. Celá rekonstrukce byla prováděna od do nákladem cca 7 mil. Kč, objednatelem byl Liberecký kraj, projekt zpracovala Projektová kancelář Vaner s.r.o. V rámci vernisáže silničního veletrhu ROAD- WARE 2009, konaného dne získala tato stavba nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 v kategorii C Stavby dopravní infrastruktury s rozpočtem do 50 mil. Kč. Dne 25. června 2009 se konalo v Betlémské kapli slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a tato stavba obdržela Cenu časopisu Silnice železnice za konstrukční detail. Citace ocenění zní: Mosty na silnicích III. třídy jsou často opomíjené a to jak projektantsky, tak i z hlediska realizačního. Tento most deklaruje, že je možné provést opravu mostu příjemně uživatelsky a navíc s citem pro oko toho, kdo po něm jezdí. Alena Rampasová OZ Ústí nad Labem Česká silniční společnost pod záštitou ministra dopravy ČR, hejtmana Karlovarského kraje a primátora města Karlovy Vary pořádala v letošním roce ve dnech od 13. do 14. října již 17. ročník Silniční konference. Společnost SaM silnice a mosty a.s. figurovala na této konferenci jako jeden z partnerů. Logo SaM bylo umístěno na čelní stěně velkého sálu lázeňského hotelu Thermal a na titulní stránce sborníku příspěvků. Ve sborníku měla firma také celostránkový inzerát. Na doprovodné výstavě ve foyer vstupní haly byl umístěn náš stánek s prezentací skupiny SAM na výstavních panelech a videoprojekce. První den konference zazněly příspěvky předsedy České silniční společnosti pana profesora Lehovce, zástupců Ministerstva dopravy ČR, SFDI a ŘSD ČR, Karlovarského kraje a magistrátu města Karlovy Vary. Hlavním tématem úvodních vystoupení byly především zdroje a čerpání finančních prostředků na výstavbu a opravy silniční sítě, výhledy na nejbližší období. Z realizací staveb byly prezentovány stavby tunelového komplexu Blanka v Praze a rychlostní komunikace R6 Praha Karlovy Vary Cheb. Druhý den konference byl rozdělen do dvou sekcí. Sekce 1 Aktuální otázky silničního provozu (elektronické zpoplatnění silniční sítě, hluková zátěž, dopravní informace). Sekce 2 Bezpečnost silničního provozu (nehodovost, projektování z hlediska bezpečnosti silničního provozu, využití nových technologií). Celkem se konference zúčastnilo 978 delegátů a 74 vystavovatelů. Ing. Josef Adamčík, Alena Rampasová OZ Ústí nad Labem

9 14 15 Slovo k ekonomice Tak jak se stalo již tradicí, chtěl bych Vás i v tomto čísle Zpravodaje firem SaM seznámit s výsledky hospodaření roku 2008 za jednotlivé společnosti skupiny SAM, konsolidovanými výsledky 2008 a ekonomickým výhledem na zakončení hospodaření v letošním roce dle dosavadního hospodářského vývoje. Rok 2008 byl ve znamení zhotovování širokého spektra zakázek. Některé jsme rozpracovali již v roce 2007 a dokončovali na počátku roku následujícího. Také se jednalo o nově získané zakázky týkající se silničních oprav a rekonstrukcí, mostních objektů, výroby ocelových konstrukcí, asfaltových směsí, betonu a nově také výroby certifikovaného mostního zábradlí, ale i dalších doprovodných činností. Pro Skupinu SAM znamenal rok 2008 především snahu o udržení místních zakázek, aktivní přístup při uspokojování poptávky investorů z řad dlouhodobých obchodních partnerů a účast na jednáních o nových významných kontraktech v regionu. V neposlední řadě právě tento rok byl koncipován jako rozhodující období pro dovršení záměru vlastníků společností skupiny SAM, čímž byla fúze společností SaM silnice a mosty Děčín se společností SaM silnice a mosty Varnsdorf. Pro společnost SaM silnice a mosty a.s. byl rok 2008 v konečném zúčtování průměrný. Výkony v objemu 536 mil. Kč a vytvořený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 16,3 mil. Kč jsou ústupem z pozic výsledků roku Z hlediska rozvahových položek a ukazatelů se však dá konstatovat, že společnost hospodařila poměrně dobře. Přes odpisy ve výši 9,9 mil. Kč byl zachován objem dlouhodobého majetku v objemu 70 mil. Kč a to zejména díky investicím do movitého majetku (strojů a dopravních prostředků). Na straně aktiv pak došlo pouze k mírnému snížení oběžných aktiv a k vytvoření slušného zůstatku finančního majetku připraveného na zimní nevýrobní období roku Přiměřenému objemu cizích zdrojů pak odpovídá velmi dobrá zadluženost 42,5%. Společnost měla i velmi dobrou běžnou likviditu 2,16. Celková profitabilita se pohybovala v roce 2008 na úrovni 29%. Naproti tomu rentabilita dosáhla díky poklesu tržeb a zisku, při současném udržení objemu celkového majetku, pouze 5,75%. V podmínkách ekonomického prostředí a vývoje celkového hospodářského roku 2008 je však tento výsledek poměrně dobrý. Hospodářské výsledky varnsdorfské společnosti vytvořená ztráta v roce 2007 a následně i v průběhu měsíců leden až srpen 2008, znamenaly pro SaM silnice a mosty Děčín a.s., při fúzi s touto společností, velkou zátěž. Při současném poklesu vlastních ročních tržeb dosahujících objemu jen 202 mil. Kč a nízkým maržím ze zakázek, se pak celkově při převzetí ztrát varnsdorfské společnosti nepovedlo výsledky hospodaření SaM DC dostat do černých čísel a došlo k zakončení hospodaření roku 2008 ztrátou 10,487 mil. Kč. Majetkové vyjádření roku 2008 se však opět dá zařadit mezi dobré. Navýšení dlouhodobého majetku a zejména udržení oběžných aktiv a tím i předpoklad dostatečné finanční rezervy pro počátek nové sezóny hodnotím pozitivně. Přiměřený objem cizích zdrojů pak znamená velmi dobrou zadluženost 43,8 %. Společnost vykázala také dobrou běžnou likviditu 1,7. Díky nízké profitabilitě však došlo k zakončení výsledků vytvořenou ztrátou v roce Konsolidované výsledky skupiny SAM, při dosažených tržbách 659 mil. Kč, byly analogicky poznamenány ztrátou děčínské společnosti a průměrnými výsledky českolipské společnosti. Vždy skupina SAM vykazuje pokles tržeb v objemu plných 77 mil. Kč a pokles hrubé marže o 43 mil. Kč v porovnání s rokem Vytvořený zisk 5,8 mil. Kč pak jen potvrzuje celkově nižší výtěžnost zakázek a vliv fúze. Rok 2009 se však jeví příznivěji. S finančními rezervami vytvořenými na konci roku 2008 se podařilo celkem bez problémů překlenout zimní nevýrobní období počátku nového roku. Povedlo se poměrně brzy zahájit stavební sezónu a to již v polovině března. Dle dosavadních výsledků k září letošního roku se ukazuje, že máme nasmlouvány, z hlediska marže, výtěžné zakázky a zejména se povedlo být při tom a účastnit se dalších významných děl v našem regionu např. obchvatu MÚK Sosnová. Aktuální vývoj tržeb u českolipské společnosti pozitivně mění naše dřívější předpoklady dosažení 600 mil. Kč obratu a s určitostí mohu prohlásit, že tento ukazatel bude překročen minimálně o dalších 50 mil. Kč. Také ziskovost před zdaněním ve výši 34 mil. Kč dává předpoklad prosperity společnosti. Současně se našim závodům daří prosazovat a získávat místní zakázky ve svých působištích.

10 16 Pour féliciter 2010 I tento rok není pro děčínskou společnost lehký. Nižší tržby a tím i vytváření ztráty má několik příčin. Převládá však neúspěch při získávání dostatečného objemu výtěžných zakázek. Na řadu budou muset přijít taková úsporná opatření, která zvrátí tento nepříznivý průběh a nastaví novou cestu jak postupovat směrem k prosperitě. Prognóza v oboru stavebnictví, kde se pomalu s určitou prodlevou, ale s neúprosnou setrvačností projevuje vliv celosvětové hospodářské krize, není dobrá. Tak jak řekl Ing. Horáček: Bude to boj!. Boj to jistě bude. Boj umocněný krizí a dalšími pro nás nepříznivými vlivy, které se mohou naplno projevit až v pozdějším období průběhu roku Doufám však, že se podaří udržet nastavené parametry velmi dobré stavební sezóny tohoto roku a že firmy naší skupiny SAM se dokážou vypořádat se všemi úskalími probíhající krize. Dokážeme tak vytvořit předpoklady úspěšného startu nové sezóny roku 2010 a pokračovat v nastaveném tempu z tohoto roku. Pevně věřím, že se nám podaří reagovat na případný nepříznivý vývoj a provedeme třeba i dodatečná a zároveň dostatečná opatření, která nám pomohou obstát v krizovém období. Věřím, že znovu svými výsledky potvrdíme, že právem patříme ke stabilním subjektům na trhu stavebnictví. Ing. Jiří Berka Finanční manažer Čas Vánoc nadešel a proto nám na závěr dovolte popřát Vám příjemně strávené vánoční svátky plné pohody a klidu. Děkujeme Vám za práci v letošním roce, kterou jste pro firmu odvedli. Vážíme si každého z Vás a budeme se na Vás těšit v novém roce. Veselé Vánoce a v novém roce 2010 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

11 SaM silnice a mosty a.s. Máchova Česká Lípa Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Turnov Průmyslová Turnov Tel/fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Mladá Boleslav Vinec Mladá Boleslav Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková Děčín III. Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Ústí nad Labem Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod České Budějovice Litvínovická České Budějovice Tel/fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Karlovy Vary Prokopa Holého Karlovy Vary Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s., závod Varnsdorf Studánka Varnsdorf Tel/fax.:

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2013 Estakáda Sosnová na přeložce silnice I/9 MÚK Sosnová získala ocenění Mostní dílo roku 18. mezinárodní sympózium MOSTY/BRIDGES 2013 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008:

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008: Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ Slavnostní večer spojený s udílením titulů vítězům celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 Čtvrtek 25. června 2009, Betlémská kaple Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

skupiny SAM červenec 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové

skupiny SAM červenec 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové I ZPRAVODAJ skupiny SAM červenec 2007 12. mezinárodní sympózium Mosty 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, spolupracovníci Samáci,

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s.

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s. SaM Vás informuje prosinec 2004 Investiční činnost a její souvislosti Příspěvky závodů a společností skupiny SAM AGE PLUS, a.s. se představuje Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem

Více

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003 9. mezinárodní mostní sympozium Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2011

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2011 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2011 Českou dopravní stavbou roku 2010 je Křinické náměstí v Krásné Lípě Obhájili jsme značku CZECH MADE Oslavili jsme 20 let od založení naší společnosti SaM silnice a mosty

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv OPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PO POVODNI 2013 III/2708 VELKÝ GRUNOV - HAVÁRIE NÁBŘEŽNÍ ZDI Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Krajská správa

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní železobetonové pažiny 4 Betonové výrobky pro výstavbu silnic 5 Betonové výrobky pro výstavbu kanalizace 7 Stavební prvky 8 Kontakt 9 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Čj. : DaSH-F/1114/2008/Ot/330.1 Frýdek-Místek,

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Příloha č. 1 / BK / 1 / 2012 skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Jedná se o: rekonstrukce

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015

Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 19.03.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

stavba 0307A, B, C; 0308A, B dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí

stavba 0307A, B, C; 0308A, B dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí stavba 007A, B, C; 008A, B dálnice D Veselí nad Lužnicí informační leták, stav k 09/2008 Plzeò Dražice Dálnice D 19 soubor staveb Veselí nad Lužnicí infografika D-Tabor-Veseli-nL-prehled-u-080810 Èeské

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

10 DENNÍ OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LUKAVEC

10 DENNÍ OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LUKAVEC 10 DENNÍ OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LUKAVEC Ing. Pavel Trnka, Roman Kratochvíl Raeder & Falge s.r.o. Ing. Tomáš Míčka, Ing. František Kiml Pontex s.r.o. Obr. 1) Noční snesení nosné konstrukce jeřábem, výluka

Více

Obsah prezentace. Sklady pohotovostních zásob. Pohotovostní zásoby. Povinnosti správce komunikace. Údrţba a opravy PZ

Obsah prezentace. Sklady pohotovostních zásob. Pohotovostní zásoby. Povinnosti správce komunikace. Údrţba a opravy PZ Obsah prezentace Sklady pohotovostních zásob Pohotovostní zásoby Povinnosti správce komunikace Údrţba a opravy PZ Místa uložení silničních mostních provizorií v pohotovostních zásobách v ČR Ochraňovatelské

Více

Ing. Libor Hrouda, CSc. Vybrané reference

Ing. Libor Hrouda, CSc. Vybrané reference Ing. Libor Hrouda, CSc. Vybrané reference 1 Vybrané reference lze rozdělit do 3 základních oblastí: vypracování kompletních projektů včetně návrhů stavebních technologií a řešení vlastní realizace staveb

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dopravní napojení na silnici I/35 Zpracoval: odbor, oddělení: Irena Weinerová, odd. přípravy

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

Zkrácená bezpečnostní inspekce

Zkrácená bezpečnostní inspekce Zkrácená bezpečnostní inspekce pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s r.o. 1 Úvod 1 Bezpečnostní audit a bezpečnostní inspekce PK jsou bezesporu významným nástrojem

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17

dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17 dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17 w obsah w Úvodník Úvodník > 3 Dálnice D8 v číslech > 4 Rozdělení dálnice >

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Štětí bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4704 Lipník nad Bečvou Bělotín je součástí souboru staveb D47 (po zprovoznění součást D1) a je

Více