Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012"

Transkript

1 Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku etapa: Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP Obsah čistopisu zpracované zakázky v rámci 2. etapy: 1. Průvodní zpráva 2. Datová základna pro ocenění staveb ve stupni DÚR 3. Datová základna pro ocenění staveb ve stupni DSP Zpracovatel: IBR Consulting, s. r. o. Objednatel: SFDI Číslo vydání: Datum vydání: Čistopis po vypořádání připomínek IBR Consulting, s.r.o. IČ: Vaňurova 505/17 DIČ: CZ Liberec KB Liberec, č.ú.: /0100 Tel./fax: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12637

2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP na cenovou úroveň roku Výstupem jsou dvě datové základny ukazatelových cen prací pro rozhodující skupiny stavebních objektů, jejichž stavební náklad představuje 80% a více z ceny staveb. Jedná se o dálnice, silnice, železnice, mosty, tunely, zdi, kanalizace, vodovody, plynovody, nádrže, protihluková opatření a oplocení (včetně rozlišení na novostavby a rekonstrukce u objektů dálnic, silnic a mostů). Ukazatelové ceny jsou určeny k odhadu stavebních nákladů staveb ve stupních přípravy DÚR a DSP. Použití ukazatelových cen pro stavby ŘSD ČR je závazně stanoveno v Příkazu ředitele úseku výstavby č. 1/2011 Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb, a to v 4 a 5. Metodika zpracování aktualizace 1, Cenové podklady: Z databáze Měrné ceny, zpracovávané pro ŘSD ČR v letech , která reprezentovala finanční rozbor vítězných nabídek 946 staveb, bylo vybráno 80 rozhodujících staveb s investičním nákladem přes 0,5 mld. Kč. Tyto stavby byly přeceněny expertními cenami ŘSD ČR v cenové úrovni roku Přecenění bylo provedeno nikoliv mechanicky, nýbrž s přihlédnutím ke konkrétním specifikacím položek. 2, Zpracování datové základny DÚR Pro vytvoření ukazatelů pro jednotlivé typy objektů byly vygenerovány rozhodující skupiny objektů shodného charakteru (klasifikováno dle JKSO). Z těchto objektů byly následně vyloučeny objekty, jejichž extrémně vysoká ukazatelová cena byla způsobena nestandardními technickými parametry (např. nadměrné množství zemních prací, nesouvisejících se zemním tělesem daného objektu). Podle celkové ceny a počtu měrných jednotek byly stanoveny výsledné ukazatele. 3, Zpracování datové základny DSP Pro vytvoření ukazatelů rozhodujících skupin prací jednotlivých typů objektů (viz základna DÚR) byly stanoveny odpovídající skupiny položek soupisů prací (položky OTSKP-SPK), které danou skupinu prací vyjadřují. Takovou skupinu prací u silničních objektů tvoří zemní práce (výkopy, násypy), vozovkové vrstvy, svodidla, příkopy, propusty, dopravní značení. U mostních objektů se jedná o zemní práce (jámy, zásypy), zakládání (hlubinné, plošné), spodní stavbu (opěry, pilíře), nosnou konstrukci, izolaci, vozovku, římsy, záchytná zařízení (zábradlí, svodidla), mostní závěry. U každé z těchto skupin prací byla stanovena měrná jednotka a jejich počet. Podílem celkové ceny a počtu měrných jednotek byl stanoven ukazatel za příslušnou skupinu prací. Na závěr byl proveden dopočet ceny prací, které do žádné z uvedených skupin prací nespadají. Tento dopočet je stanoven jako procentní sazba ze součtu cen skupin prací. IBR Consulting, s.r.o. IČ: Vaňurova 505/17 DIČ: CZ Liberec KB Liberec, č.ú.: /0100 Tel./fax: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12637

3 DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DÚR domy bytové netypové - protihluková okna M Kč septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS Kč nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS Kč nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS Kč oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M Kč oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 978 Kč oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M Kč oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 760 Kč oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M Kč zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M Kč zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M Kč zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M Kč zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M Kč zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M Kč zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M Kč zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M Kč zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M Kč zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M Kč valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 562 Kč stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M Kč stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M Kč stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M Kč stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M Kč N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M Kč R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M Kč N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M Kč R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M Kč N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M Kč R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M Kč N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M Kč R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M Kč N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M Kč R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M Kč N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M Kč R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M Kč N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M Kč N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M Kč N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M Kč mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M Kč N N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M Kč N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M Kč N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M Kč N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M Kč N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M Kč N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M Kč N dálnice - kryt monolit bet NOV M Kč N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M Kč R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M Kč N silnice I. třídy dělené - kryt monolit bet NOV M Kč N2 silnice I. třídy nedělené - kryt monolit bet NOV M Kč R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M Kč N silnice I. třídy dělené - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M Kč N2 silnice I. třídy nedělené - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M Kč R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 683 Kč N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M Kč N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M Kč R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 645 Kč N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M Kč N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M Kč N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M Kč R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 511 Kč N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M Kč N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M Kč R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M Kč N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M Kč N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M Kč R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M Kč N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M Kč N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M Kč Stránka 1 z 2

4 DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DÚR R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_rek M2 648 Kč N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M Kč N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M Kč N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M Kč N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M Kč R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 655 Kč N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M Kč R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 658 Kč N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 600 Kč N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M Kč R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M Kč N chodníky - kryt monolit bet NOV M Kč N chodníky - kryt mont bet NOV M Kč N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M Kč R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 600 Kč N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M Kč N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M Kč N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M Kč N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M Kč R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 700 Kč spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M Kč spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M Kč svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M Kč svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M Kč svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M Kč svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M Kč svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M Kč tunely silniční - hloubené M Kč tunely silniční - ražené M Kč řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M Kč řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M Kč řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M Kč sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M Kč sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M Kč sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M Kč vodovody požární z trub litinových M Kč sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M Kč sítě kanalizační z trub litinových M Kč sítě kanalizační z trub beton, železobet M Kč sítě kanalizační z trub kameninových M Kč sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M Kč sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M Kč sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M Kč sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M Kč řady plynovodní primární z trub ocelových M Kč sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M Kč sítě plynovodní z trub ocelových M Kč nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M Kč nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M Kč nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M Kč nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 587 Kč Stránka 2 z 2

5 DOMY BYTOVÉ NETYPOVÉ - PROTIHLUKOVÁ OKNA PROTIHLUKOVÁ OKNA M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 0,6 % SEPTIKY A JÍMKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH VÝKOPY M3 268 Kč ZÁSYPY, OBSYPY M3 255 Kč PODKLADNÍ VRSTVY M Kč POTRUBÍ M Kč JÍMKY KUS Kč ŠACHTY, SPADIŠTĚ KUS Kč OBETONOVÁNÍ M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 4,7 % NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ VÝKOPY M3 221 Kč ZEMNÍ HRÁZKY M3 263 Kč TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 229 Kč KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK M Kč PODKLADNÍ VRSTVY M Kč DLAŽBY M2 728 Kč PRAHY A STUPNĚ M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 35,0 % NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH VÝKOPY M3 246 Kč ZEMNÍ HRÁZKY M3 142 Kč TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 200 Kč KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK KUS Kč PODKLADNÍ VRSTVY M3 793 Kč DLAŽBY M2 470 Kč PRAHY A STUPNĚ M Kč POTRUBÍ M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 27,7 % OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ ZEMNÍ PRÁCE M3 420 Kč ZÁKLADY M Kč SLOUPKY KUS Kč OPLOCENÍ M Kč NÁTĚRY M PRÁCE NEUVEDENÉ 9,1 % OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ ZEMNÍ PRÁCE M3 420 Kč ZÁKLADY M Kč SLOUPKY KUS Kč OPLOCENÍ M 555 Kč NÁTĚRY M2 101 Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 7,3 % OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH ZEMNÍ PRÁCE M3 420 Kč ZÁKLADY M Kč SLOUPKY KUS OPLOCENÍ M Kč NÁTĚRY M2 328 Kč Strana: 1/22

6 PRÁCE NEUVEDENÉ 3,2 % OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ ZEMNÍ PRÁCE M3 420 Kč ZÁKLADY M Kč SLOUPKY KUS 713 Kč OPLOCENÍ M 588 Kč NÁTĚRY M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 4,9 % OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY ZEMNÍ PRÁCE M3 420 Kč ZÁKLADY M Kč SLOUPKY KUS OPLOCENÍ M Kč NÁTĚRY M2 436 Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 5,8 % ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ, KAMENE (VČ. GABIONŮ) ZEMNÍ PRÁCE M3 241 Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč ZÁKLADY M Kč ŘÍMSY M Kč ZDI M Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 17,0 % ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ ZEMNÍ PRÁCE M3 331 Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč ZÁKLADY M Kč ŘÍMSY M Kč ZDI M Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 17,2 % ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH ZEMNÍ PRÁCE M3 367 Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M ZÁKLADY M Kč ŘÍMSY M Kč ZDI M Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 25,0 % ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ, KAMENE (VČ. GABIONŮ) ZEMNÍ PRÁCE M3 282 Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč ZÁKLADY M Kč ŘÍMSY M Kč ZDI M Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 6,6 % ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ ZEMNÍ PRÁCE M3 305 Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč ZÁKLADY M Kč Strana: 2/22

7 ŘÍMSY M Kč ZDI M Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 15,9 % ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ ZEMNÍ PRÁCE M3 684 Kč VRTY M INJEKTOVÁNÍ M KOTVENÍ M STŘÍKANÝ BETON M OPLÁŠTĚNÍ M2 277 Kč ZDI M Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 7,1 % ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET TYČOVÁ ZEMNÍ PRÁCE M3 289 Kč VRTY M Kč INJEKTOVÁNÍ M Kč KOTVENÍ M 937 Kč STŘÍKANÝ BETON M Kč OPLÁŠTĚNÍ M ZDI M Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 6,6 % ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ ZEMNÍ PRÁCE M3 216 Kč VRTY M Kč INJEKTOVÁNÍ M Kč KOTVENÍ M 245 Kč STŘÍKANÝ BETON M Kč OPLÁŠTĚNÍ M2 274 Kč ZDI M Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 8,0 % ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH ZEMNÍ PRÁCE M3 171 Kč VRTY M Kč INJEKTOVÁNÍ M Kč KOTVENÍ M Kč STŘÍKANÝ BETON M OPLÁŠTĚNÍ M2 352 Kč ZDI M Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 15,5 % VALY OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z JINÝCH MATERIÁLŮ VÝKOPY M3 181 Kč NÁSYPY M3 238 Kč VÝZTUŽNÉ SÍTĚ M2 374 Kč ZÁKLADY M Kč ZDI M Kč ŘÍMSY M Kč Strana: 3/22

8 ZÁBRADLÍ M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 7,9 % STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH ZEMNÍ PRÁCE M3 202 Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč ZÁKLADY M Kč SLOUPKY STĚNY M Kč NÁTĚRY M2 336 Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 6,4 % STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SKLA, PLEXIGLASS ZEMNÍ PRÁCE M3 380 Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč ZÁKLADY M Kč SLOUPKY STĚNY M Kč NÁTĚRY M2 263 Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 2,1 % STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ DŘEVĚNÁ, NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY ZEMNÍ PRÁCE M3 264 Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč ZÁKLADY M Kč SLOUPKY STĚNY M Kč NÁTĚRY M2 486 Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 7,5 % STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z PLASTICKÝCH HMOT, RECYKL. PLASTŮ ZEMNÍ PRÁCE M3 413 Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč ZÁKLADY M Kč SLOUPKY STĚNY M Kč NÁTĚRY M2 593 Kč ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 3,6 % N MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 295 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 571 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 VOZOVKA M2 769 Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 21,5 % R MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK Strana: 4/22

9 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M Kč R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč R-3 VOZOVKA M2 637 Kč R-4 ŘÍMSY M Kč R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M Kč R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 598 Kč R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 35,0 % N MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 227 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 649 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 VOZOVKA M2 784 Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 14,3 % R MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M Kč R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč R-3 VOZOVKA M2 564 Kč R-4 ŘÍMSY M Kč R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M Kč R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 547 Kč R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,0 % N MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 368 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 580 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 VOZOVKA M2 571 Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 22,4 % R MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REK R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M Kč R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč R-3 VOZOVKA M2 960 Kč R-4 ŘÍMSY M Kč R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M Kč R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 707 Kč R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 36,0 % Strana: 5/22

10 N MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 256 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 645 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 VOZOVKA M2 783 Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 22,9 % R MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M Kč R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč R-3 VOZOVKA M2 805 Kč R-4 ŘÍMSY M Kč R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M Kč R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 577 Kč R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 34,0 % N MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 279 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 634 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 VOZOVKA M2 733 Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 12,0 % R MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REK R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M Kč R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč R-3 VOZOVKA M2 805 Kč R-4 ŘÍMSY M Kč R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M Kč R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 586 Kč R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 39,0 % N MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 253 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 VOZOVKA M2 608 Kč Strana: 6/22

11 N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,6 % R MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ REK R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M Kč R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč R-3 VOZOVKA M2 377 Kč R-4 ŘÍMSY M Kč R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M Kč R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 896 Kč R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 28,7 % MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY N ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 419 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 674 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 KOLEJE M Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 54,0 % MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY N ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 314 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 186 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 KOLEJE M N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,2 % MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY N ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 448 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 756 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 KOLEJE M Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 24,8 % Strana: 7/22

12 N MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 346 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 KOLEJE M Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 29,9 % N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 202 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 502 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 VOZOVKA M2 890 Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,4 % N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 239 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 808 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 VOZOVKA M2 915 Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,8 % N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 242 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 642 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 VOZOVKA M2 910 Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 16,7 % N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 202 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 409 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč Strana: 8/22

13 N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 VOZOVKA M2 850 Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 14,2 % N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 181 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 VOZOVKA M2 890 Kč N-7 ŘÍMSY M Kč N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,1 % N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 245 Kč N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 401 Kč N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč N-3 ZÁKLADY M Kč N-4 OPĚRY, PILÍŘE M Kč N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M Kč N-6 VOZOVKA M2 930 Kč N-7 ŘÍMSY M N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M Kč N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M Kč N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,0 % N DÁLNICE - KRYT MONOLIT BET NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 171 Kč N-2 NÁSYPY M3 195 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 3,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 686 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 24,0 % N DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 223 Kč N-2 NÁSYPY M3 160 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 3,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 717 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 36,8 % R DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 702 Kč R-2 SANAČNÍ VRSTVY R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 299 Kč Strana: 9/22

14 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 5,0 % R-6 PROPUSTY M Kč R-7 SVODIDLA M Kč R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,0 % N SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT MONOLIT BET NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 156 Kč N-2 NÁSYPY M3 218 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2,5 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 607 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 22,0 % N2 SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT MONOLIT BET NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 156 Kč N-2 NÁSYPY M3 218 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2,5 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 607 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 22,0 % R SILNICE I. TŘÍDY - KRYT MONOLIT BET REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M Kč R-2 SANAČNÍ VRSTVY R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2,0 % R-6 PROPUSTY M R-7 SVODIDLA M Kč R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 24,2 % N SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 193 Kč N-2 NÁSYPY M3 169 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2,5 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 553 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 24,0 % N2 SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 193 Kč N-2 NÁSYPY M3 169 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2,5 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 553 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 24,0 % R SILNICE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 951 Kč R-2 SANAČNÍ VRSTVY Kč R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 568 Kč Strana: 10/22

15 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 517 Kč R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2,0 % R-6 PROPUSTY M Kč R-7 SVODIDLA M Kč R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 5,7 % N SILNICE II. TŘÍDY - KRYT MONOLIT BET NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 190 Kč N-2 NÁSYPY M3 160 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2,5 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 593 Kč N-7 PROPUSTY M N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 28,0 % N SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 190 Kč N-2 NÁSYPY M3 164 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2,5 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 474 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 27,0 % R SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 455 Kč R-2 SANAČNÍ VRSTVY 2,0 % R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 292 Kč R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 472 Kč R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2,0 % R-6 PROPUSTY M Kč R-7 SVODIDLA M Kč R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,3 % N SILNICE III.TŘÍDY - KRYT MONT BET NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 180 Kč N-2 NÁSYPY M3 150 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 820 Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M N-7 PROPUSTY M N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 16,3 % N SILNICE III.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 180 Kč N-2 NÁSYPY M3 160 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 568 Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 39,0 % N SILNICE III.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 180 Kč N-2 NÁSYPY M3 180 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč Strana: 11/22

16 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 467 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 27,0 % R SILNICE III.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M Kč R-2 SANAČNÍ VRSTVY 2,0 % R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M Kč R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 396 Kč R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1,0 % R-6 PROPUSTY M Kč R-7 SVODIDLA M Kč R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 9,1 % N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA, POPŘ. VČ. ÚPRAVY POSTŘIKEM, NÁTĚREM APOD. NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 190 Kč N-2 NÁSYPY M3 150 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 274 Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 751 Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 27,0 % N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 203 Kč N-2 NÁSYPY M3 180 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 296 Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 737 Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 219 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,0 % R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 570 Kč R-2 SANAČNÍ VRSTVY 2,0 % R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 793 Kč R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1,0 % R-6 PROPUSTY M R-7 SVODIDLA M R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 29,2 % N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONOLIT BET NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 190 Kč N-2 NÁSYPY M3 59 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 945 Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 981 Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 337 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 29,0 % N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONT BET NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 190 Kč Strana: 12/22

17 N-2 NÁSYPY M3 179 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 357 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 29,0 % R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONT BET REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 621 Kč R-2 SANAČNÍ VRSTVY 2,0 % R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1,0 % R-6 PROPUSTY M R-7 SVODIDLA M R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 26,1 % N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 207 Kč N-2 NÁSYPY M3 143 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 483 Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 494 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,0 % N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 185 Kč N-2 NÁSYPY M3 168 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 559 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 26,0 % R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ_REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 837 Kč R-2 SANAČNÍ VRSTVY 2,0 % R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 489 Kč R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1,0 % R-6 PROPUSTY M Kč R-7 SVODIDLA M Kč R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 12,9 % N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA, POPŘ. VČ. ÚPRAVY POSTŘIKEM, NÁTĚREM APOD. NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 216 Kč N-2 NÁSYPY M3 133 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 432 Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 586 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 29,0 % N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT MONOLIT BET NOV Strana: 13/22

18 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 180 Kč N-2 NÁSYPY M3 124 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 426 Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 603 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 26,0 % N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT MONT BET NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 180 Kč N-2 NÁSYPY M3 150 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 718 Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 841 Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M N-7 PROPUSTY M N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,0 % N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 180 Kč N-2 NÁSYPY M3 157 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 411 Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 469 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 27,0 % R KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 391 Kč R-2 SANAČNÍ VRSTVY 2,0 % R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 427 Kč R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,0 % R-6 PROPUSTY M R-7 SVODIDLA M R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 12,4 % N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 180 Kč N-2 NÁSYPY M3 180 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 490 Kč N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M Kč N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,0 % N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 506 Kč N-7 PROPUSTY M Kč N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 28,0 % R KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 648 Kč R-2 SANAČNÍ VRSTVY 2,0 % R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 554 Kč R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ R-6 PROPUSTY M Kč R-7 SVODIDLA M R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 11,0 % Strana: 14/22

19 N CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA, POPŘ. VČ. ÚPRAVY POSTŘIKEM, NÁTĚREM APOD. NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 249 Kč N-2 NÁSYPY M3 180 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 216 Kč N-4 OBRUBY M N-5 PROPUSTY M N-6 ZÁBRADLÍ M N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,0 % N CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 233 Kč N-2 NÁSYPY M3 190 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 602 Kč N-4 OBRUBY M 365 Kč N-5 PROPUSTY M Kč N-6 ZÁBRADLÍ M Kč N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,0 % R CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 710 Kč R-2 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 581 Kč R-3 OBRUBY M 395 Kč R-4 PROPUSTY M Kč R-5 ZÁBRADLÍ M 805 Kč R-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 15,0 % N CHODNÍKY - KRYT MONOLIT BET NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 230 Kč N-2 NÁSYPY M3 190 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 821 Kč N-4 OBRUBY M 225 Kč N-5 PROPUSTY M N-6 ZÁBRADLÍ M N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,0 % N CHODNÍKY - KRYT MONT BET NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 210 Kč N-2 NÁSYPY M3 180 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 901 Kč N-4 OBRUBY M 260 Kč N-5 PROPUSTY M N-6 ZÁBRADLÍ M N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 19,0 % N CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 210 Kč N-2 NÁSYPY M3 190 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 654 Kč N-4 OBRUBY M 262 Kč N-5 PROPUSTY M Kč N-6 ZÁBRADLÍ M Kč N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 29,0 % R CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 828 Kč R-2 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 697 Kč R-3 OBRUBY M 395 Kč R-4 PROPUSTY M Strana: 15/22

20 R-5 ZÁBRADLÍ M R-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 48,0 % N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 252 Kč N-2 NÁSYPY M3 210 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 680 Kč N-4 OBRUBY M 249 Kč N-5 PROPUSTY M N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 39,0 % N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT MONOLIT BET NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 220 Kč N-2 NÁSYPY M3 180 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 653 Kč N-4 OBRUBY M 217 Kč N-5 PROPUSTY M N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 41,0 % N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT MONT BET NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 221 Kč N-2 NÁSYPY M3 180 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč N-4 OBRUBY M N-5 PROPUSTY M Kč N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,0 % N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 230 Kč N-2 NÁSYPY M3 200 Kč N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M Kč N-4 OBRUBY M 273 Kč N-5 PROPUSTY M Kč N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 19,0 % R PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REK R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 675 Kč R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0,0 % R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 386 Kč R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ R-6 PROPUSTY M R-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 51,0 % SPODEK TRATÍ ŽELEZNIČNÍCH JEDNOKOLEJNÝCH NA DRAHÁCH CELOSTÁTNÍCH - PRAŽCE BET VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY 18,0 % VÝKOPY M3 210 Kč NÁSYPY M3 180 Kč SANAČNÍ VRSTVY M3 702 Kč GEOMŘÍŽE M2 167 Kč PODKLADNÍ VRSTVY, KOLEJ. LOŽE M3 515 Kč PROPUSTY M PŘÍKOPY A RIGOLY M Kč PRÁCE NEUVEDENÉ 13,8 % SPODEK TRATÍ VLEČEK ŽELEZNIČNÍCH JEDNOKOLEJNÝCH - PRAŽCE BET VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY 0,0 % Strana: 16/22

21 VÝKOPY M3 210 Kč NÁSYPY M3 190 Kč SANAČNÍ VRSTVY M Kč GEOMŘÍŽE M2 32 Kč PODKLADNÍ VRSTVY, KOLEJ. LOŽE M Kč PROPUSTY M PŘÍKOPY A RIGOLY M PRÁCE NEUVEDENÉ 41,0 % SVRŠEK ŽELEZNIČNÍ KOLEJÍ TRAŤOVÝCH 1.ŘÁDU - PRAŽCE DŘEVĚNÉ VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY 10,0 % KOLEJOVÉ LOŽE M Kč KOLEJE M Kč KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ M Kč ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU PRÁCE NEUVEDENÉ 11,1 % SVRŠEK ŽELEZNIČNÍ KOLEJÍ TRAŤOVÝCH 1.ŘÁDU - PRAŽCE BET VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY 10,0 % KOLEJOVÉ LOŽE M Kč KOLEJE M Kč KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ M Kč ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU PRÁCE NEUVEDENÉ 22,1 % SVRŠEK KOLEJÍ TRAŤOVÝCH PRO VLEČKY ŽELEZNIČNÍ - PRAŽCE BET VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY 0,0 % KOLEJOVÉ LOŽE M Kč KOLEJE M Kč KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ M Kč ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU PRÁCE NEUVEDENÉ 8,6 % SVRŠEK KOLEJÍ TRAŤOVÝCH PRO TRAMVAJ - DESKY A PODÉLNÉ PRAHY MONT BET VÝKOPY M3 271 Kč NÁSYPY M3 210 Kč KOLEJOVÉ PANELY M Kč ŠTĚRKOVÉ LOŽE M Kč KOLEJ M Kč KOLEJOVÉ VÝHYBKY, KŘIŽOVATKY KUS Kč VOZOVKY M Kč DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE PRÁCE NEUVEDENÉ 31,0 % SVRŠEK KOLEJÍ TRAŤOVÝCH PRO TRAMVAJ - VRSTVA KAMENIVA ZHUTNĚNÁ VÝKOPY M3 270 Kč NÁSYPY M3 210 Kč KOLEJOVÉ PANELY M ŠTĚRKOVÉ LOŽE M3 883 Kč KOLEJ M Kč KOLEJOVÉ VÝHYBKY, KŘIŽOVATKY KUS Kč VOZOVKY M Kč DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE PRÁCE NEUVEDENÉ 30,4 % TUNELY SILNIČNÍ - HLOUBENÉ ZEMNÍ PRÁCE M3 941 Kč HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M Kč ZÁKLADY M Kč Strana: 17/22

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 677 Kč. 21157 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 577 Kč

21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 677 Kč. 21157 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 577 Kč 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 677 Kč položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 858 Kč položka

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení 80 Příloha č. 11 k vyhlášce č. Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení 3/2008 Sb. 1 Vodovody CZ CC 2222 SKP 46.21.41.1 1.1 vodovodní přípojky - potrubí ocelové 1.1.1 Přípojka vody DN 25

Více

2013 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2

2013 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 203 Kč 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do 52m do 1,5t přes 1,5t do 3t přes 3t do 5t přes

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 51112 KOLEJOVÉ LOŽE Z DÍLCŮ ŽELEZOBET - ZŘÍZENÍ M 17 200 Kč Přístup na pracoviště pouze a alespoň z jedné boční

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

HPN projekt s.r.o. Místní komunikace 1c. Protokol ze zaměření komunikace katastrální území Dřetovice. Místní komunikace III. třídy

HPN projekt s.r.o. Místní komunikace 1c. Protokol ze zaměření komunikace katastrální území Dřetovice. Místní komunikace III. třídy III. třídy 1c 1 0,000 začátek úpravy napojení na silnici II/101 12,00 asfaltový beton stav povrchu 2 2 0,005 začátek silniční obruby vpravo 3 0,009 změna šířky 6,00 4 0,016 napojení MK 2c 5 0,028 změna

Více

Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným stavebním strojem nebo zařízením.

Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným stavebním strojem nebo zařízením. SEKCE F STAVEBNICTVÍ Tato sekce zahrnuje specializované i nespecializované stavební činnosti. Patří sem práce na novostavbách, opravy, provádění nástaveb a přestaveb budov i inženýrských děl, výstavba

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 2 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 850 Kč Frakce kameniva 8/16 16/32 32/63 63/125 125/250 21151 SANAČNÍ ŽEBRA

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 4 MOSTY květen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 50/2015-120-TN/1 ze dne 12. 5. 2015 s účinností od 15. května 2015. Tento dokument

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE

HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE BŘEZEN 2015 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 04/S/2015 ING. JINDŘICH KMONÍČEK ING. JIŘÍ NÝVLT ING. MICHAL ČEPELKA SEZNAM PŘÍLOH Průvodní zpráva Přehledná situace 1

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Položka MJ Počet MJ Cena bez DPH/MJ Cena celkem OPLOCENÍ, ZÁBRADLÍ Oprava oplocení svařováním včetně spojovacího materiálu hod 30 Oprava oplocení včetně

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom.

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom. Páteřní cyklotrasa přeložka stávající cyklotrasy - začátek řešené oblasti na komunikaci vedoucí po okraji Stromovky, návaznost na stávající vedení cyklotrasy (vedoucí z centra ČB) místní asfaltová, šířky

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 677 Kč položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 858 Kč položka

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA

Více

CENOVÉ POROVNÁNÍ. DÁLNICE D11 (stavební úseky 1104 a 1105) S DÁLNICEMI, REALIZOVANÝMI V ČESKÉ REPUBLICE RAKOUSKU SLOVINSKU

CENOVÉ POROVNÁNÍ. DÁLNICE D11 (stavební úseky 1104 a 1105) S DÁLNICEMI, REALIZOVANÝMI V ČESKÉ REPUBLICE RAKOUSKU SLOVINSKU CENOVÉ POROVNÁNÍ DÁLNICE D11 (stavební úseky 1104 a 1105) S DÁLNICEMI, REALIZOVANÝMI V ČESKÉ REPUBLICE RAKOUSKU SLOVINSKU vypracovali: Martin Sklenář Jiří Zýbner IBR Consulting, s.r.o. IČ: 25023446 Vaňurova

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD OPK, č.j.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 dle 49 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zadavatele: Dopravní podnik hl. m.

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 12 / 01 019 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby II/377 Rájec Jestřebí, most 377-008 Evidenční

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace sídlo : Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace sídlo : Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 / Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje sídlo : Sokolov,, PSČ 356 04 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA SOKOLOV 5/KS/2005 Taťána Havrdová/352 356 131 24.03.2005 Věc : Výzva

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1) Identifikační údaje veřejné zakázky: Název: " Rozšíření průmyslové zóny

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor dopravy a silničního hospodářství Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX003A469* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 69185/2010 SP. ZN. MMFM_S 1719/2010/ODaSH/Oti

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

DÍL 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

DÍL 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR DÍL 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY Název zakázky: Číslo: 60018431 květen 2008 1 Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice zpracovala pro zadavatele odborný posudek jako podklad pro uzavření smlouvy o dílo.

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice zpracovala pro zadavatele odborný posudek jako podklad pro uzavření smlouvy o dílo. DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem. Schváleno pod č.j. 23819/2008-10431 Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem. Schváleno pod č.j. 23819/2008-10431 Ředitelství silnic a dálnic ČR Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem Schváleno pod č.j. 23819/2008-10431 Ředitelství silnic a dálnic ČR Platnost od 1.11.2008 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 6 1.1 Účel metodického

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/33 vedoucí ve směru Hradec Králové Jaroměř Náchod hranice s Polskem je jednou z nejvýznamnějších

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ POZEMÍCH KOMUNIKACÍ před odcizením nebo úmyslným poškozením

ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ POZEMÍCH KOMUNIKACÍ před odcizením nebo úmyslným poškozením MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU METODICKÝ POKYN ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ POZEMÍCH KOMUNIKACÍ před odcizením nebo úmyslným poškozením 400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY Schváleno:

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD A. TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT BŘEZEN 2016 Technická zpráva : A identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

Více

Slepý rozpočet. Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Zúčastněné firmy. dle výběrového řízení

Slepý rozpočet. Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Zúčastněné firmy. dle výběrového řízení Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: dle výběrového řízení Technické služby Chrudim 2000 spol.s r.o. Údaje o zpracovateli

Více

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VYPRACOVAL ÚSEK/OBEC KRAJ Chrast u Chrudimi Pardubický ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT projektová a inženýrská

Více

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače 58 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače Cena Kč za 1 m 3 obestavěného prostoru SKP CZ - CC 1 2 3 4 5 1.1

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více