SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004"

Transkript

1 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích

2 Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy a spojů ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci mostu. MOSTNÍ DÍLO ROKU 1997 Silniční most přes Ohři v Postoloprtech MOSTNÍ DÍLO ROKU Silniční most přes Labe v Nymburce MOSTNÍ DÍLO ROKU Silniční most přes Ploučnici v Děčíně Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa ve spolupráci s AGE PLUS, a.s., pobočka Liberec Redakční rada : Ing. Dušan Drahoš Ing. Josef Horáček Ing. Josef Adamčík Andrea Lokajová Jan Slánský Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 500 ks Kontakt: , Datum vydání: prosinec 2003

3 Vážení čtenáři, Dostává se Vám do ruky třetí vydání občasníku SaM Vás informuje a doufám, že Vás zaujme jako obě předešlá čísla. Cílem a ideou tohoto časopisu je stručnou formou informovat obchodní partnery, zaměstnance a přátele naší firmy o aktuálním dění, zhodnotit uplynulé období a výhled do další stavební sezóny. V úvodním slovu tohoto třetího čísla bych velmi rád provedl odhad hodnocení stavební sezóny 2003 a výhled do roku Naše fi rma, která vznikla v září roku 1991 a postupně se rozrostla do fi rmy střední velikosti, dosáhla v roce 2002 obrat více jak 240 mil. Kč s cca 200 zaměstnanci. Jako skupina fi rem SaM silnice a mosty, a.s. jsme dosáhly obratu více než 400 mil. Kč. Naše společnost zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní, což dokazují tři ocenění Mostní dílo roku. Poměrně významným úspěchem v letošním roce je získání prestižního ocenění za kvalitu značky Czech Made v oblasti Mostního a silničního stavitelství. Neméně významné je dokončení certifikace ISO 9001 SaMu Varnsdorf a Recertifikace SaM Česká Lípa dle normy ISO 9001 a Obsah čísla: Úvodník 1 ČSN EN ISO 9001 a ISO Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích 5 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce Czech Made za služby 9 Železniční most přes dálnici D8 10 Změny ve struktuře vedení 12 I/10 Turnov - Harrachov 13 V letošním roce se nám podařilo získat a s úspěchem dokončit více zajímavých zakázek, ze kterých jmenuji například o kružní křižovatku v Poděbradech, Most přes Ohři v Terezíně, I. etapu Cestmistrvství KSS LBC v Turnově, povodňové akce Větrušice a mosty v Obříství u Mělníka, mosty ve Frýdlantu, Opravy komunikací I. tříd pro ŘSD, II. a III. tříd pro KSS Liberec a Ústí n/l. Jednou z nejvýznamnějších staveb letošního roku byla bezesporu Silnice I/38 Jestřebí Bezděz, kterou jsme ve sdružení s fi rmou COLAS dokončili v říjnu Jako skupina firem SaM silnice a mosty předpokládám v roce 2003 dosažení obratu více než 500 mil. Kč s počtem cca 300 zaměstnanců. Podle dosavadních výsledků v letošním roce a stavu zakázek pro rok 2004 je předpoklad udržení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázky a udržení pracovních míst pro příští rok je lepší než v minulých letech, ale je různá v jednotlivých oblastech. 1

4 V oblasti technického rozvoje byla v březnu 2003 dokončena plynofi kace obalovny a následně její zkapacitnění na výrobu 120 t/hod., na začátku roku se podařilo získat do vlastnictví zbytek nemovitostí areálu obalovny. Je dokončena oprava sociálně-administrativní budovy na obalovně. V listopadu 2003 byla zrealizována I. etapa přestavby budovy skladu v areálu dopravy v Sosnové na část sociálně-administrativní a část skladovou a dílenskou která v zimním období bude pokračovat prací uvnitř objektu. Dále bylo dokončeno odvodnění areálu Sosnová. Po přestěhování pracovníků do nových prostor bude zahájena I. Etapa přestavby budovy dopravy a myčky. Zvýšené nároky na přípravu staveb a ekonomickou agendu vyvolaly nutnost provedení půdní vestavby v sídle firmy Máchova, která byla dokončena v květnu V oblasti strojního parku pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a fi nančními možnostmi fi rmy. V obchodní politice se budeme snažit o stabilizaci odštěpných závodů Jilemnice, Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně místní zakázkou a v Děčíně a Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. V tomto předvánočním čase, kdy vychází naše 3. číslo, bych rád poděkoval Vám - všem zaměstnancům fi rem SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, Děčín a Varnsdorf za velmi dobré dosažené výsledky za minulá období a předpokládaný dobrý výsledek za rok Ten je ale závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídících pracovníků, na jejich technickém ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. Doufám, že v následujících obdobích dokážete svou dovedností, umem a vysokým pracovním nasazením dosažené výsledky nejen potvrdit, ale případně zlepšit. V tomto editorialu bych také rád poděkoval všem našim odběratelům investorům za důvěru, se kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále bych poděkoval i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 2

5 SaM - ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa: Úspěšnost společnosti na trhu je podmíněna kvalitou odvedené práce a jejím příznivým působením ve společnosti jako celku. Vedení a.s. za tímto účelem vyhlásilo v červnu 2003 novou Politiku jakosti a přístupu k životnímu prostředí. 1. Systém jakosti (systém managementu jakosti) Společnost SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa ve své činnosti navazuje na zkušenosti v oblasti řízení jakosti na fungující systém zavedený a certifikovaný podle ČSN EN ISO 9002:1995 již v roce V roce 2003 byl systém úspěšně recertifikován podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2001. Účelem zavedeného systému je naplňovat obchodní strategii firmy prostřednictvím dodržování základních principů, jako jsou - spokojenost zákazníka - kvalita produktu - aktivní zapojení zaměstnanců do naplňování politiky jakosti a cílů jakosti, jak jsou každoročně stanovovány - sledování, vyhodnocování a zlepšování efektivnosti zavedeného systému Certifikát platí pro následující technologické procesy, odpovídající požadavkům resortního systému jakosti zavedeného Ministerstvem dopravy ČR : - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě - Zemní práce část úprava podloží vozovek - Vyztužené násypy, hřebíkované svahy, gabiony, použití lehkých stavebních hmot - Opravy betonových konstrukcí - Provádění svodidel a zábradlí a tlumičů nárazů - Hutněné asfaltové vrstvy - Nestmelené vrstvy - Dopravní značky část vodorovné značení - Dlažby kryty z dlažeb - Beton vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení - Provádění vozovek na mostech vč. izolačních systémů - Osazení mostních ložisek a závěrů V souladu se zavedeným systémem byly v roce 2003 při každoročním povinném dohledu obhájeny před akreditovanými/autorizovanými osobami dříve získané následující certifikáty : - Malý průkaz způsobilosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí podle ČSN Z2, čl Certifikát výrobku: asfaltové směsi podle zák. č. 22/1997 Sb. a 6 3

6 Nařízení vlády 163/2002 Sb. - Certifikát výrobku: čerstvý beton podle zák. č. 22/1997 Sb. a 5 Nařízení vlády 163/2002 Sb. 2. Péče o životní prostředí (environmentální management) Vedení společnosti si je vědomo vlivu její činnosti na životní prostředí, a proto součástí strategie řízení je odborně řídit dopady těchto činností tak, aby přispívaly k ochraně a zlepšování životního prostředí a k ochraně zaměstnanců a zákazníků. Pro naplňování tohoto cíle se vedení společnosti rozhodlo zavést environmentální systém řízení v souladu s ČSN EN ISO 14001:1997 a navázat jej na funkční systém jakosti certifikovaný podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. K byl uvedený systém zaveden a následně úspěšně certifikován. SaM silnice a mosty Děčín a.s.: pravidelný dohled nad certifikovaným systémem podle ČSN EN ISO 9001:2001 bude uzavřen (zaveden v roce 2002) SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.: systém podle ČSN EN ISO 9001:2001 byl v roce 2003 zaveden a certifikován. Zdeněk Novotný st. manažer jakosti Foto k článku I/10 Turnov - Harrachov Vaněčkova ulice Železný Brod Náměstí 3. května Železný Brod 4

7 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích I/15 Litoměřice most ev. č Historie Most byl postaven v roce Nosná konstrukce je ocelová, příhradová, nýtovaná o osmi polích s železobetonovou mostovkou. Celková délka mostu je 409,9 m, délka přemostění 396,55 m, výška mostu 16,40 m, šířka vozovky mezi obrubníky 10,50 m, šířka mostu mezi zábradlím 13,30 m, plocha mostu m 2. Spodní stavba je ze žulového zdiva ozdobená pískovcovými reliéfy. Diagnostický průzkum v roce 2000, hlavní mostní prohlídky v roce 2002 a v dubnu 2003 prokázaly zhoršující se stavební stav konstrukce a velmi špatný stav příslušenství mostu. Litoměřický most byl jedním z poškozených mostů při loňské povodni. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal rozhodnutí o nařízení provedení neodkladných zabezpečovacích prací (havarijní výměr). Jedná se o opravu ložisek, dilatačních závěrů, odvodnění, sanaci chodníku uzavřeného od povodně, sanaci a zesílení ocelové konstrukce. Naše firma již realizovala opravu návodního chodníku v roce Zkušenosti z realizace náročné opravy nás vedly k rozhodnutí k účasti na této veřejné soutěži. Most Litoměřice 5

8 Obchodní veřejnou soutěž jsme vyhráli ve sdružení s litoměřickou firmou Chládek & Tintěra a.s. Původní projekt rekonstrukce mostu počítal se stavbou za úplné uzavírky s převedením dopravy na ocelové mostní provizorium. Z finančních důvodů se investor, Ředitelství silnic a dálnic ČR, rozhodl realizovat akci za plného provozu s uzavírkami o víkendech. Objízdná trasa v délce 40 km je vedena přes Roudnici nad Labem. V rámci stavby byla na této trase zrealizována pokládka asfaltového koberce na silnici I/240 Vědomice Roudnice, Nerudova ulice v Roudnici a přechody pro pěší ve Vědomicích a Roudnici nad Labem. K další úpravám na objízdné trase by mělo dojít po dokončení stavby podle stupně poškození provozem na objížďce. Realizace stavby Stavba byla zahájena v srpnu 2003, předpokládaný konec stavebních prací je počítán na srpen Víkendy připadající na akce jako Zahrada Čech, vinobraní v Litoměřicích a Žernosekách probíhaly bez uzavírek mostu. Mimo uzavírek práce pokračovaly za provozu s omezením rychlosti na 30 km/hod. V letošním roce bylo vyměněno plánovaných 5 dilatačních závěrů. K 9. listopadu 2003 jsou dilatační závěry osazeny, Most Litoměřice 6

9 doplněna izolace v napojení na stávající izolaci mostu a dobaleny asfaltové vrstvy. Provoz na mostě je až do první uzavírky v březnu veden již bez provizorních přejezdů z ocelových plechů. Na opěře 1 došlo k vyzdvižení za uzavírky mostu mostní pole a vyjmuta ložiska. Po revizi a sanaci při další uzavírce byla vrácena ložiska zpět. Na prvních třech polích je kompletně provedena výměna vpustí - celkem 26 kusů. Výměna spočívala v demontáži stávajících, vyřezání dalších otvorů v ocelové mostovce do projektovaného počtu, vaření ocelových rámů a montáži nových vpustí, provedení izolace Bakor a kompletní asfaltové vrstvy v místě navazující na stávající vozovkové vrstvy. Po dokončení PKO protikorozní ochrany jsou namontovány i svody z nerezových trub. Na prvních třech polích bylo postupně vybudováno trubkové lešení. Práce na nosné konstrukci jsou prováděny v koordinaci se sanací betonové desky mostovky a ocelové konstrukce. Otryskání vodním paprskem, sanace betonové desky, očištění ocelové konstrukce, vevaření přidávaných ocelových konstrukčních částí, otryskání, protikorozní ochrana s následným finální nátěrem betonové desky i ocelové konstrukce. Práce probíhají postupně na jednotlivých polích, podle klimatických podmínek. Byly zahájeny demoliční práce na povodním chodníku, PKO nosné konstrukce chodníku a dílenská výroba chodníkových plechů. Montáž bude probíhat postupně v zimním období. Do konce října byly realizovány práce za 16,5 mil Kč. V letošním roce bylo z plánovaných 11 uzavírek využito pouze 7 a provedly se všechny práce na mostovce, příští rok se předpokládá celkem 10 víkendových uzavírek. Výhled prací na rok 2004 Budou pokračovat práce z terezínské strany až do 4. pole. Z litoměřické strany dojde k postupnému budování lešení na polích 5-8, zdvih mostu a sanace ložisek, sanace OK, sanace betonové mostovky, výměna dilatačních závěrů, montáž odvodňovačů a svodů, sanace pilířů a rekonstrukce reliéfů a pilířích. Na vrchní stavbě je naplánována výměna svodidel, oprav chodníků, oprava veřejného osvětlení na mostě, oprava plavebního značení. Opravu mostu realizuje sdružení firem: Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice a SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa. investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov projekt: PONTEX s.r.o., VPÚ DECO a.s. Ing. Josef Adamčík vedoucí OZ Ústí nad Labem 7

10 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Jak jsem se zmínil již v úvodním slově projevuje se i pro rok 2004 stabilita a dobré reference našich firem v zakázkové činnosti. Vzhledem k zaměření na komunikace a mosty realizuje naše společnost především sezónní zakázky, které se zahajují a končí v daném roce výstavby. Z toho tedy vyplývá, že jsme nerealizovali mnoho zakázek, které by probíhaly v minulém období a pokračovaly i v následujících letech. Letošní rok byl pro zajištění zakázek na rok 2004 a roky následující úspěšnější. V současné době máme na celé období roku 2004 pod smlouvou práce v objemu více než 200 mil. Kč. Stavební činnost se bude moci plynule zahájit bezprostředně po zimním období 2003/2004. Z větších zakázek bych chtěl jmenovat například: - Areál cestmistrovství KSS LBC v Turnově - Most ve Stružnici - I/10 Turnov Harrachov - Most v Litoměřicích - Místní komunikace ve Vrchlabí - Mosty na trase Podbořany Lubenec - Opravy komunikací v Libereckém a Ústeckém kraji I/38 - Jestřebí - Bezděz V zimním a jarním období 2004 budou naše firmy usilovat o získání dalších zakázek v oblasti našeho působení tzn. v Libereckém, Ústeckém, Středočeském, Králové Hradeckém a Pardubickém kraji. Jak je vidět z výrobního programu, zvykli jsme si na skutečnost, že za prací se mnohdy musí dojíždět a u některých staveb budeme nuceni řešit turnusový systém výstavby v návaznosti na ekonomickou efektivnost. Někteří z našich pracovníků projevovali v letošním roce nechuť pracovat na vzdálenějších stavbách. Těmto lidem chci v těchto řádcích vzkázat, že pro příští stavební sezonu již nebudou v našich řadách. Také budeme ve větší míře využívat osvědčených subdodavatelů. Specifickou stavbou je bezesporu I/10 Turnov Harrachov, na které naše firma řešila poměrně složitý dopravní uzel v Železném Brodě, navazující mosty a opěrné zdi. V roce 2004 bude stavba pokračovat a nás čeká stabilizace Jilemnického závodu v oblasti Turnova. V letošním roce se podařilo získat další pracovníky v této oblasti a jsme připraveni případně přijmout další schopné lidi. 8 Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

11 CZECH MADE za služby Mostní a silniční stavitelství V letošním roce získala společnost SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa významné ocenění. Byla mu totiž propůjčena značka Czech Made za poskytované služby Mostní a silniční stavitelství. Slavnostní předávání proběhlo ve Španělském sále Pražského hradu za účasti předsedy vlády České republiky. Program CZECH MADE vznikl před deseti lety ve spolupráci Sdružení pro Cenu České republiky za jakost, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zemědělství. Cílem programu je podpora rozvoje průmyslu a služeb v ČR a zlepšení ochrany spotřebitele, jeho informovanosti o nabídce kvalitních služeb a výrobků v ČR a v neposlední míře i zvýšení sebevědomí českých firem. Program byl nastartován za výrazné podpory státních institucí, nezávislých organizací, a to Svazu průmyslu a dopravy, Svazu obchodu, Sdružení českých spotřebitelů apod. V České republice je udělována značka CZECH MADE kvalitním službám od roku Naše firma byla vytipována na základě realizovaných staveb, získaných ocenění mostních staveb, podvědomí mezi odbornou veřejností jako odpovídající adept pro udělení značky. Proces ověřování trval téměř půl roku a byl zakončen inspekcí ve firmě Inspektoři navštívili administrativní sídlo firmy v Máchově ulici v České Lípě (rozšířené podkrovní prostory), obalovnu (nově plynofikovaný provoz, sociální a kancelářské zázemí, podnikovou laboratoř), betonárku, provoz mechanizace a dopravy v Sosnové (nově otevřené sociální zázemí). Inspektoři při hodnocení kvality provedli inspekci na již předaných stavbách kruhových křižovatek a prostranství před KD Crystal v České Lípě, most přes inundační rameno Labe v Obříství u Mělníka, most přes Ploučnici ve Stružnici, most Přes Ploučnici a klenbové mosty na zámku v Děčíně. Na závěr inspekce navštívili inspektoři v doprovodu ředitele Ing. Drahoše právě dokončovanou stavbu Jestřebí Bezděz (prováděná ve sdružení s firmou COLAS). Řídící rada pro služby rozhodla o propůjčení značky CZECH MADE společnosti SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa. Ing. Josef Adamčík, vedoucí auditor, vedoucí OZ Ústí nad Labem 9

12 Železniční most přes dálnici D8 Jednokolejný železniční most přes budoucí dálnici D807 o třech mostních otvorech, ocelová konstrukce s plnostěnnými hlavními nosníky, s dolní mostovkou a s kolejovým ložem. Trámový spojitý nosník o třech polích. Opěry kombinované železobetonové (prefabrikované a monolitické), s rovnoběžnými mostními křídli, železobetonové pilíře. Opěry i pilíře založené na velkoprůměrových pilotách. Sdružení Drážní most 0807/ID se stalo vítězem veřejné obchodní soutěže s termíny realizace březen 2002 až prosinec Celkové náklady stavby jsou tis. Kč. Základní informace k mostu: Délka nosné konstrukce je 98,78 m Celková délka mostu 110,06 m Rozpětí jednotlivých polí 28,38 41,28-28,38 m. Hmotnost ocelové konstrukce 324 t Ve výluce železničního provozu byly vyvrtány velkoprůměrové piloty. Na pilotách opěr se zřídily monolitické základové bloky opěry. Po dosažení požadované pevnosti byly ochráněny geotextilií a zasypány. Nad opěrami byla obnovena železniční trať na železničních provizoriích. Spodní stavba: Pažení jímky bylo provedeno záporovými stěnami (dřevěným pažením vloženým do zápor I č.40) rozepřenými ocelovým rámem. Pod ochranou mostních provizorií za obnoveného železničního provozu pokračovala výstavba základů a pilířů. Pilíře jsou monolitické, železobetonové konstrukce proměnného obdélníkového průřezu. Na plochách u opěr byly vyrobeny prefabrikáty opěr a křídel. Vlastní montáž prefabrikátů na základ opěr byla provedena těžkými autojeřáby ve výluce. Hmotnost prefabrikátů opěr byla 56 a 60 tun. Práce na betonových konstrukcích provedla pomocí vlastních pracovníků firma SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa. Montáž ocelové konstrukce Most přes dálnici D8 Velbloud Montáž ocelové konstrukce byla započata začátkem září 2002 stavbou 10

13 podpěrné skruže a ukončena koncem listopadu Jednotlivé díly OK mostu byly dopraveny na stavbu na speciálních podvalnících, Pro montáž OK mostu byla firmou SDS EXMOST, spol. s r.o. vybudována podpěrná skruž a zasouvací dráha z podpěr PIŽMO. Osa podpěrné skruže pro montáž OK mostu byla vzdálena 10,0 m od osy koleje tratě ČD. Vlastní realizace stavby probíhala v náročných geologických podmínkách stěžovaných agresivní spodní vodou. Zemní práce probíhaly v 5 etapách tj. v období 1. výluky, dále pod provizorii v zapažených jamách, v období 2. výluky a dokončovací práce v závěru stavby. Výluka trati ČD Děčín Oldřichov byla stanovena v zadání DZS na 269 dní, v nabídce na 210 dní a ve skutečnosti byly krátkodobé výluky při realizaci v celkové délce 70 dní. Změna technologie výstavby mostu provedením spodní stavby mostu - pilířů pod železničními provizorii, uplatnění prefabrikace opěr a křídel, protikorozní ochrana a izolace dílů konstrukce přímo ve výrobní hale, montáž ocelové konstrukce mimo železniční trať na podpěrách PIŽMO, podélný a příčný zásun předmontované ocelové nosné konstrukce mostu umožnila výrazné zkrácení dlouhodobé výluky pro výstavbu mostního objektu. Objednatel: Uživatel: ŘSD ČR, GŘ Praha ČD DDC Zhotovitel stavby Sdružení Drážní most 0807/ID : Vodohospodářské stavby s.r.o Teplice vedoucí sdružení SDS EXMOST s.r.o. Brno partner sdružení SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa partner sdružení Tento železniční most připravujeme k přihlášení do soutěže Mostní dílo roku 2002 v kategorii novostastaveb udělované ministrem dopravy České republiky u příležitosti mezinárodního mostního sympozia v Brně. Dalším kandidátem do této soutěže bude rekonstrukce mostu I/26 Korozluky. Ing. Josef Adamčík vedoucí OZ Ústí nad Labem Korozluky 11

14 Změny ve struktuře vedení V úvodním slovu tohoto třetího čísla jsem shrnul hodnocení uplynulého období a provedl odhad hodnocení stavební sezóny 2003 a výhled do roku Významným prvkem pro zdárné zahájení další stavební sezóny je vyřešení změn v organizační struktuře naší společnosti. Tak jak jsme před dvěma lety u příležitosti 10. výročí firmy vzpomínali na složité začátky, běh času se totiž nedá zastavit. Nyní nadešel čas vyřešit další etapu ve vedení společnosti odchod dvou společníků na jinou životní či profesní dráhu. Kolega Ing. Ladislav Lapáček - ředitel a předseda představenstva vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu již v loňském roce předal část svých povinností ostatním společníkům a během letošního roku se rozhodl k odchodu do důchodu. Tato skutečnost byla očekávaná a formálně bude dotažena do konce letošního roku. Je s ním dohodnuta další spolupráce s naší společností zejména v oblasti společenských a profesních kontaktů s našimi obchodními partnery. Kolega Zdeněk Polavka - výrobní ředitel - dospěl k rozhodnutí, že je nejvhodnější čas na sebevzdělávání a přípravu pro vstup České republiky do Evropské unie a tak využil období změn ve společnosti souvisejících s odchodem Ing. Lapáčka a po dohodě se zbývajícími společníky mu byl umožněn odchod do jazykové školy a následně zahraniční stáž. Další spolupráce s firmou se předpokládá po ukončení vzdělávacího procesu. Byla přijata dohoda o postupném majetkovém vypořádání s jednotlivými společníky. Nová organizační struktura společnosti předpokládá, že ředitelem a obchodním ředitelem bude Ing. Dušan Drahoš a technickým a výrobním ředitelem bude Ing. Josef Horáček. Dojde k posílení výrobního řízení firmy z řad zaměstnanců a zdůrazněny jejich pravomoci včetně odpovědnosti. Celkové dotažení nové organizační struktury bude dokončeno do zahájení stavební sezony Na tomto místě bych chtěl odcházejícím kolegům poděkovat za nesporný kus práce, kterou pro vznik a rozvoj společnosti vykonali a chtěl bych jim do nové etapy života popřát hodně zdraví, úspěchů a životního optimismu. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 12

15 I/10 Turnov - Harrachov Vážení čtenáři, Na začátku svého příspěvku bych se Vám nejprve rád představil. Jmenuji se Stanislav Raš a u společnosti SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa pracuji od druhé poloviny tohoto roku. Díky svým dlouholetým zkušenostem z předchozího zaměstnání, a to zejména s prováděním prací v městských podmínkách, jsem byl přidělen do odštěpného závodu Jilemnice. Poté, co jsem na stavbu nastoupil, jsem pochopil, že zvolené tempo není adekvátní termínům, které byly předem určeny a že bez rychlého řešení situace nebude tento termín dodržen. Proto jsem využil svých předchozích kontaktů a dohodl spolupráci s firmami z nedalekého Liberce, které se staly subdodavateli stavby. Po zpracování pracovního harmonogramu započaly samotné práce a město se pozvolna začínalo měnit. Zpočátku k horšímu, protože se v ulicích objevovaly výkopy, které jsou nedílnou, ale ne příliš estetickou součástí každé stavby. Obyvatelé však pochopili, že se po určitou dobu musí přizpůsobit nezbytným opatřením a dříve než si začali stěžovat, dokončovaly se první chodníky. Práce se uskutečňují na hlavním tahu na hraniční přechod z Turnova do Harrachova a stěžuje nám je především složitá automobilová a kamionová doprava. Proto rekonstrukce probíhají po velmi malých úsecích okolo 30 metrů. Tento postup je však nevyhovující a i přesto, že na tuto situaci upozorňujeme a poukazujeme na možnou zhoršenou kvalitu prací v místech napojení jednotlivých částí komunikace, objednatelé tento problém důsledně neřeší. Přesto se snažíme dělat vše pro dodržení daných termínů i kvality vozovky. V této profesi se pohybuji již delší čas, proto vím, že se u každé stavby mohou objevit různé problémy, které se musí včas řešit. Pracovníci by měly tvořit ucelený tým, který odvádí kvalitní práci. Za dobře vykonanou práci totiž přichází dobré ohodnocení. Dle mého názoru by měl každý pracovat s radostí a měl by si vážit práce druhých. Jako nový pracovník bych rád přispěl k získání dobrého jména společnosti v regionu od Turnova na východ. Je mým velkým přáním, aby si nás objednavatelé vybírali pro naši spolehlivost, zaručenou kvalitu a plnění dohodnutých termínů. Rád bych se při své práci opíral o kvalitní tým techniků a dělnických profesí a spolupracoval jak s dalšími závody akciové společnosti SaM silnice a mosty, tak i s ostatními subdodavateli, na které je spolehnutí. Věřím, že se i v jilemnickém závodě vytvoří stabilní kádr pracovníků schopný provádět nejen mostní stavby, ale i ostatní zakázky. Budeme li dobře pracovat, budou i dobré výsledky! Stanislav Raš, stavbyvedoucí, OZ Jilemnice 13

16 Máchova Česká Lípa Tel.: Oblouková Děčín III. Tel.: Studánka Varnsdorf Tel.: G. Pošepného čp Jilemnice Tel.: Vinec Mladá Boleslav Tel.: Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.:

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003 9. mezinárodní mostní sympozium Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s.

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s. SaM Vás informuje prosinec 2004 Investiční činnost a její souvislosti Příspěvky závodů a společností skupiny SAM AGE PLUS, a.s. se představuje Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice

Více

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Obsah prezentace. Sklady pohotovostních zásob. Pohotovostní zásoby. Povinnosti správce komunikace. Údrţba a opravy PZ

Obsah prezentace. Sklady pohotovostních zásob. Pohotovostní zásoby. Povinnosti správce komunikace. Údrţba a opravy PZ Obsah prezentace Sklady pohotovostních zásob Pohotovostní zásoby Povinnosti správce komunikace Údrţba a opravy PZ Místa uložení silničních mostních provizorií v pohotovostních zásobách v ČR Ochraňovatelské

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

10 DENNÍ OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LUKAVEC

10 DENNÍ OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LUKAVEC 10 DENNÍ OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LUKAVEC Ing. Pavel Trnka, Roman Kratochvíl Raeder & Falge s.r.o. Ing. Tomáš Míčka, Ing. František Kiml Pontex s.r.o. Obr. 1) Noční snesení nosné konstrukce jeřábem, výluka

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní železobetonové pažiny 4 Betonové výrobky pro výstavbu silnic 5 Betonové výrobky pro výstavbu kanalizace 7 Stavební prvky 8 Kontakt 9 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

TYPY MOSTNÍCH PROVIZORIÍ

TYPY MOSTNÍCH PROVIZORIÍ TYPY MOSTNÍCH PROVIZORIÍ Autor: Organizace: Ing. Hekele Miroslav Ředitelství silnic a dálnic ČR, provozní úsek Středisko mostních provizorií Anotace: Jsou různé typy mostních provizorií. Pouze odborným

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv OPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PO POVODNI 2013 III/2708 VELKÝ GRUNOV - HAVÁRIE NÁBŘEŽNÍ ZDI Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Krajská správa

Více

Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015

Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 19.03.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2013 Estakáda Sosnová na přeložce silnice I/9 MÚK Sosnová získala ocenění Mostní dílo roku 18. mezinárodní sympózium MOSTY/BRIDGES 2013 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Čj. : DaSH-F/1114/2008/Ot/330.1 Frýdek-Místek,

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

Ceny: cena CHARTY 77 za občanskou statečnost (2014)

Ceny: cena CHARTY 77 za občanskou statečnost (2014) Ing. Miloslava POŠVÁŘOVÁ, Ph.D Narozena: 4.10.1963 Národnost: česká Vzdělání: Ing. Fakulta stavební, VUT Brno, 1987 Svářečský technolog, Výzkumný ústav zváračský Bratislava 1989 Evropský svářečský inţenýr

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Postup při realizaci požadavků na věcné zdroje u MD. Zkušenosti MD z používání mechanizmu vyžadování věcných zdrojů - Krizkom. Ing.

Postup při realizaci požadavků na věcné zdroje u MD. Zkušenosti MD z používání mechanizmu vyžadování věcných zdrojů - Krizkom. Ing. Postup při realizaci požadavků na věcné zdroje u MD. Zkušenosti MD z používání mechanizmu vyžadování věcných zdrojů - Krizkom Ing. Radim Šturm Ministerstvo dopravy Tel.: 225 131 417, Fax: 225 131 118 E-mail:

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Ministerstvo dopravy TP 200 ODBOR INFRASTRUKTURY STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Technické podmínky Schváleno MD-OI čj. 1075/08-910-IPK/1

Více

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE DSP Oprava mostů 152-037, 152-037a, 37914-2 a 37914-3 Oprava mostu ev. č. 37914-2 SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/14 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Příloha č. 1 / BK / 1 / 2012 skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Jedná se o: rekonstrukce

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o. YSSEN - spol. s r.o. Areál s.p. DHL, P.O.BOX č. 4, 435 14 Litvínov - Záluží Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021 IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565 Č. účtu: 33301491/0100, KB Most

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více