SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004"

Transkript

1 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích

2 Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy a spojů ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci mostu. MOSTNÍ DÍLO ROKU 1997 Silniční most přes Ohři v Postoloprtech MOSTNÍ DÍLO ROKU Silniční most přes Labe v Nymburce MOSTNÍ DÍLO ROKU Silniční most přes Ploučnici v Děčíně Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa ve spolupráci s AGE PLUS, a.s., pobočka Liberec Redakční rada : Ing. Dušan Drahoš Ing. Josef Horáček Ing. Josef Adamčík Andrea Lokajová Jan Slánský Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 500 ks Kontakt: , Datum vydání: prosinec 2003

3 Vážení čtenáři, Dostává se Vám do ruky třetí vydání občasníku SaM Vás informuje a doufám, že Vás zaujme jako obě předešlá čísla. Cílem a ideou tohoto časopisu je stručnou formou informovat obchodní partnery, zaměstnance a přátele naší firmy o aktuálním dění, zhodnotit uplynulé období a výhled do další stavební sezóny. V úvodním slovu tohoto třetího čísla bych velmi rád provedl odhad hodnocení stavební sezóny 2003 a výhled do roku Naše fi rma, která vznikla v září roku 1991 a postupně se rozrostla do fi rmy střední velikosti, dosáhla v roce 2002 obrat více jak 240 mil. Kč s cca 200 zaměstnanci. Jako skupina fi rem SaM silnice a mosty, a.s. jsme dosáhly obratu více než 400 mil. Kč. Naše společnost zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní, což dokazují tři ocenění Mostní dílo roku. Poměrně významným úspěchem v letošním roce je získání prestižního ocenění za kvalitu značky Czech Made v oblasti Mostního a silničního stavitelství. Neméně významné je dokončení certifikace ISO 9001 SaMu Varnsdorf a Recertifikace SaM Česká Lípa dle normy ISO 9001 a Obsah čísla: Úvodník 1 ČSN EN ISO 9001 a ISO Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích 5 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce Czech Made za služby 9 Železniční most přes dálnici D8 10 Změny ve struktuře vedení 12 I/10 Turnov - Harrachov 13 V letošním roce se nám podařilo získat a s úspěchem dokončit více zajímavých zakázek, ze kterých jmenuji například o kružní křižovatku v Poděbradech, Most přes Ohři v Terezíně, I. etapu Cestmistrvství KSS LBC v Turnově, povodňové akce Větrušice a mosty v Obříství u Mělníka, mosty ve Frýdlantu, Opravy komunikací I. tříd pro ŘSD, II. a III. tříd pro KSS Liberec a Ústí n/l. Jednou z nejvýznamnějších staveb letošního roku byla bezesporu Silnice I/38 Jestřebí Bezděz, kterou jsme ve sdružení s fi rmou COLAS dokončili v říjnu Jako skupina firem SaM silnice a mosty předpokládám v roce 2003 dosažení obratu více než 500 mil. Kč s počtem cca 300 zaměstnanců. Podle dosavadních výsledků v letošním roce a stavu zakázek pro rok 2004 je předpoklad udržení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázky a udržení pracovních míst pro příští rok je lepší než v minulých letech, ale je různá v jednotlivých oblastech. 1

4 V oblasti technického rozvoje byla v březnu 2003 dokončena plynofi kace obalovny a následně její zkapacitnění na výrobu 120 t/hod., na začátku roku se podařilo získat do vlastnictví zbytek nemovitostí areálu obalovny. Je dokončena oprava sociálně-administrativní budovy na obalovně. V listopadu 2003 byla zrealizována I. etapa přestavby budovy skladu v areálu dopravy v Sosnové na část sociálně-administrativní a část skladovou a dílenskou která v zimním období bude pokračovat prací uvnitř objektu. Dále bylo dokončeno odvodnění areálu Sosnová. Po přestěhování pracovníků do nových prostor bude zahájena I. Etapa přestavby budovy dopravy a myčky. Zvýšené nároky na přípravu staveb a ekonomickou agendu vyvolaly nutnost provedení půdní vestavby v sídle firmy Máchova, která byla dokončena v květnu V oblasti strojního parku pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a fi nančními možnostmi fi rmy. V obchodní politice se budeme snažit o stabilizaci odštěpných závodů Jilemnice, Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně místní zakázkou a v Děčíně a Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. V tomto předvánočním čase, kdy vychází naše 3. číslo, bych rád poděkoval Vám - všem zaměstnancům fi rem SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, Děčín a Varnsdorf za velmi dobré dosažené výsledky za minulá období a předpokládaný dobrý výsledek za rok Ten je ale závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídících pracovníků, na jejich technickém ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. Doufám, že v následujících obdobích dokážete svou dovedností, umem a vysokým pracovním nasazením dosažené výsledky nejen potvrdit, ale případně zlepšit. V tomto editorialu bych také rád poděkoval všem našim odběratelům investorům za důvěru, se kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále bych poděkoval i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 2

5 SaM - ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa: Úspěšnost společnosti na trhu je podmíněna kvalitou odvedené práce a jejím příznivým působením ve společnosti jako celku. Vedení a.s. za tímto účelem vyhlásilo v červnu 2003 novou Politiku jakosti a přístupu k životnímu prostředí. 1. Systém jakosti (systém managementu jakosti) Společnost SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa ve své činnosti navazuje na zkušenosti v oblasti řízení jakosti na fungující systém zavedený a certifikovaný podle ČSN EN ISO 9002:1995 již v roce V roce 2003 byl systém úspěšně recertifikován podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2001. Účelem zavedeného systému je naplňovat obchodní strategii firmy prostřednictvím dodržování základních principů, jako jsou - spokojenost zákazníka - kvalita produktu - aktivní zapojení zaměstnanců do naplňování politiky jakosti a cílů jakosti, jak jsou každoročně stanovovány - sledování, vyhodnocování a zlepšování efektivnosti zavedeného systému Certifikát platí pro následující technologické procesy, odpovídající požadavkům resortního systému jakosti zavedeného Ministerstvem dopravy ČR : - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě - Zemní práce část úprava podloží vozovek - Vyztužené násypy, hřebíkované svahy, gabiony, použití lehkých stavebních hmot - Opravy betonových konstrukcí - Provádění svodidel a zábradlí a tlumičů nárazů - Hutněné asfaltové vrstvy - Nestmelené vrstvy - Dopravní značky část vodorovné značení - Dlažby kryty z dlažeb - Beton vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení - Provádění vozovek na mostech vč. izolačních systémů - Osazení mostních ložisek a závěrů V souladu se zavedeným systémem byly v roce 2003 při každoročním povinném dohledu obhájeny před akreditovanými/autorizovanými osobami dříve získané následující certifikáty : - Malý průkaz způsobilosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí podle ČSN Z2, čl Certifikát výrobku: asfaltové směsi podle zák. č. 22/1997 Sb. a 6 3

6 Nařízení vlády 163/2002 Sb. - Certifikát výrobku: čerstvý beton podle zák. č. 22/1997 Sb. a 5 Nařízení vlády 163/2002 Sb. 2. Péče o životní prostředí (environmentální management) Vedení společnosti si je vědomo vlivu její činnosti na životní prostředí, a proto součástí strategie řízení je odborně řídit dopady těchto činností tak, aby přispívaly k ochraně a zlepšování životního prostředí a k ochraně zaměstnanců a zákazníků. Pro naplňování tohoto cíle se vedení společnosti rozhodlo zavést environmentální systém řízení v souladu s ČSN EN ISO 14001:1997 a navázat jej na funkční systém jakosti certifikovaný podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. K byl uvedený systém zaveden a následně úspěšně certifikován. SaM silnice a mosty Děčín a.s.: pravidelný dohled nad certifikovaným systémem podle ČSN EN ISO 9001:2001 bude uzavřen (zaveden v roce 2002) SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.: systém podle ČSN EN ISO 9001:2001 byl v roce 2003 zaveden a certifikován. Zdeněk Novotný st. manažer jakosti Foto k článku I/10 Turnov - Harrachov Vaněčkova ulice Železný Brod Náměstí 3. května Železný Brod 4

7 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích I/15 Litoměřice most ev. č Historie Most byl postaven v roce Nosná konstrukce je ocelová, příhradová, nýtovaná o osmi polích s železobetonovou mostovkou. Celková délka mostu je 409,9 m, délka přemostění 396,55 m, výška mostu 16,40 m, šířka vozovky mezi obrubníky 10,50 m, šířka mostu mezi zábradlím 13,30 m, plocha mostu m 2. Spodní stavba je ze žulového zdiva ozdobená pískovcovými reliéfy. Diagnostický průzkum v roce 2000, hlavní mostní prohlídky v roce 2002 a v dubnu 2003 prokázaly zhoršující se stavební stav konstrukce a velmi špatný stav příslušenství mostu. Litoměřický most byl jedním z poškozených mostů při loňské povodni. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal rozhodnutí o nařízení provedení neodkladných zabezpečovacích prací (havarijní výměr). Jedná se o opravu ložisek, dilatačních závěrů, odvodnění, sanaci chodníku uzavřeného od povodně, sanaci a zesílení ocelové konstrukce. Naše firma již realizovala opravu návodního chodníku v roce Zkušenosti z realizace náročné opravy nás vedly k rozhodnutí k účasti na této veřejné soutěži. Most Litoměřice 5

8 Obchodní veřejnou soutěž jsme vyhráli ve sdružení s litoměřickou firmou Chládek & Tintěra a.s. Původní projekt rekonstrukce mostu počítal se stavbou za úplné uzavírky s převedením dopravy na ocelové mostní provizorium. Z finančních důvodů se investor, Ředitelství silnic a dálnic ČR, rozhodl realizovat akci za plného provozu s uzavírkami o víkendech. Objízdná trasa v délce 40 km je vedena přes Roudnici nad Labem. V rámci stavby byla na této trase zrealizována pokládka asfaltového koberce na silnici I/240 Vědomice Roudnice, Nerudova ulice v Roudnici a přechody pro pěší ve Vědomicích a Roudnici nad Labem. K další úpravám na objízdné trase by mělo dojít po dokončení stavby podle stupně poškození provozem na objížďce. Realizace stavby Stavba byla zahájena v srpnu 2003, předpokládaný konec stavebních prací je počítán na srpen Víkendy připadající na akce jako Zahrada Čech, vinobraní v Litoměřicích a Žernosekách probíhaly bez uzavírek mostu. Mimo uzavírek práce pokračovaly za provozu s omezením rychlosti na 30 km/hod. V letošním roce bylo vyměněno plánovaných 5 dilatačních závěrů. K 9. listopadu 2003 jsou dilatační závěry osazeny, Most Litoměřice 6

9 doplněna izolace v napojení na stávající izolaci mostu a dobaleny asfaltové vrstvy. Provoz na mostě je až do první uzavírky v březnu veden již bez provizorních přejezdů z ocelových plechů. Na opěře 1 došlo k vyzdvižení za uzavírky mostu mostní pole a vyjmuta ložiska. Po revizi a sanaci při další uzavírce byla vrácena ložiska zpět. Na prvních třech polích je kompletně provedena výměna vpustí - celkem 26 kusů. Výměna spočívala v demontáži stávajících, vyřezání dalších otvorů v ocelové mostovce do projektovaného počtu, vaření ocelových rámů a montáži nových vpustí, provedení izolace Bakor a kompletní asfaltové vrstvy v místě navazující na stávající vozovkové vrstvy. Po dokončení PKO protikorozní ochrany jsou namontovány i svody z nerezových trub. Na prvních třech polích bylo postupně vybudováno trubkové lešení. Práce na nosné konstrukci jsou prováděny v koordinaci se sanací betonové desky mostovky a ocelové konstrukce. Otryskání vodním paprskem, sanace betonové desky, očištění ocelové konstrukce, vevaření přidávaných ocelových konstrukčních částí, otryskání, protikorozní ochrana s následným finální nátěrem betonové desky i ocelové konstrukce. Práce probíhají postupně na jednotlivých polích, podle klimatických podmínek. Byly zahájeny demoliční práce na povodním chodníku, PKO nosné konstrukce chodníku a dílenská výroba chodníkových plechů. Montáž bude probíhat postupně v zimním období. Do konce října byly realizovány práce za 16,5 mil Kč. V letošním roce bylo z plánovaných 11 uzavírek využito pouze 7 a provedly se všechny práce na mostovce, příští rok se předpokládá celkem 10 víkendových uzavírek. Výhled prací na rok 2004 Budou pokračovat práce z terezínské strany až do 4. pole. Z litoměřické strany dojde k postupnému budování lešení na polích 5-8, zdvih mostu a sanace ložisek, sanace OK, sanace betonové mostovky, výměna dilatačních závěrů, montáž odvodňovačů a svodů, sanace pilířů a rekonstrukce reliéfů a pilířích. Na vrchní stavbě je naplánována výměna svodidel, oprav chodníků, oprava veřejného osvětlení na mostě, oprava plavebního značení. Opravu mostu realizuje sdružení firem: Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice a SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa. investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov projekt: PONTEX s.r.o., VPÚ DECO a.s. Ing. Josef Adamčík vedoucí OZ Ústí nad Labem 7

10 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Jak jsem se zmínil již v úvodním slově projevuje se i pro rok 2004 stabilita a dobré reference našich firem v zakázkové činnosti. Vzhledem k zaměření na komunikace a mosty realizuje naše společnost především sezónní zakázky, které se zahajují a končí v daném roce výstavby. Z toho tedy vyplývá, že jsme nerealizovali mnoho zakázek, které by probíhaly v minulém období a pokračovaly i v následujících letech. Letošní rok byl pro zajištění zakázek na rok 2004 a roky následující úspěšnější. V současné době máme na celé období roku 2004 pod smlouvou práce v objemu více než 200 mil. Kč. Stavební činnost se bude moci plynule zahájit bezprostředně po zimním období 2003/2004. Z větších zakázek bych chtěl jmenovat například: - Areál cestmistrovství KSS LBC v Turnově - Most ve Stružnici - I/10 Turnov Harrachov - Most v Litoměřicích - Místní komunikace ve Vrchlabí - Mosty na trase Podbořany Lubenec - Opravy komunikací v Libereckém a Ústeckém kraji I/38 - Jestřebí - Bezděz V zimním a jarním období 2004 budou naše firmy usilovat o získání dalších zakázek v oblasti našeho působení tzn. v Libereckém, Ústeckém, Středočeském, Králové Hradeckém a Pardubickém kraji. Jak je vidět z výrobního programu, zvykli jsme si na skutečnost, že za prací se mnohdy musí dojíždět a u některých staveb budeme nuceni řešit turnusový systém výstavby v návaznosti na ekonomickou efektivnost. Někteří z našich pracovníků projevovali v letošním roce nechuť pracovat na vzdálenějších stavbách. Těmto lidem chci v těchto řádcích vzkázat, že pro příští stavební sezonu již nebudou v našich řadách. Také budeme ve větší míře využívat osvědčených subdodavatelů. Specifickou stavbou je bezesporu I/10 Turnov Harrachov, na které naše firma řešila poměrně složitý dopravní uzel v Železném Brodě, navazující mosty a opěrné zdi. V roce 2004 bude stavba pokračovat a nás čeká stabilizace Jilemnického závodu v oblasti Turnova. V letošním roce se podařilo získat další pracovníky v této oblasti a jsme připraveni případně přijmout další schopné lidi. 8 Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

11 CZECH MADE za služby Mostní a silniční stavitelství V letošním roce získala společnost SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa významné ocenění. Byla mu totiž propůjčena značka Czech Made za poskytované služby Mostní a silniční stavitelství. Slavnostní předávání proběhlo ve Španělském sále Pražského hradu za účasti předsedy vlády České republiky. Program CZECH MADE vznikl před deseti lety ve spolupráci Sdružení pro Cenu České republiky za jakost, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zemědělství. Cílem programu je podpora rozvoje průmyslu a služeb v ČR a zlepšení ochrany spotřebitele, jeho informovanosti o nabídce kvalitních služeb a výrobků v ČR a v neposlední míře i zvýšení sebevědomí českých firem. Program byl nastartován za výrazné podpory státních institucí, nezávislých organizací, a to Svazu průmyslu a dopravy, Svazu obchodu, Sdružení českých spotřebitelů apod. V České republice je udělována značka CZECH MADE kvalitním službám od roku Naše firma byla vytipována na základě realizovaných staveb, získaných ocenění mostních staveb, podvědomí mezi odbornou veřejností jako odpovídající adept pro udělení značky. Proces ověřování trval téměř půl roku a byl zakončen inspekcí ve firmě Inspektoři navštívili administrativní sídlo firmy v Máchově ulici v České Lípě (rozšířené podkrovní prostory), obalovnu (nově plynofikovaný provoz, sociální a kancelářské zázemí, podnikovou laboratoř), betonárku, provoz mechanizace a dopravy v Sosnové (nově otevřené sociální zázemí). Inspektoři při hodnocení kvality provedli inspekci na již předaných stavbách kruhových křižovatek a prostranství před KD Crystal v České Lípě, most přes inundační rameno Labe v Obříství u Mělníka, most přes Ploučnici ve Stružnici, most Přes Ploučnici a klenbové mosty na zámku v Děčíně. Na závěr inspekce navštívili inspektoři v doprovodu ředitele Ing. Drahoše právě dokončovanou stavbu Jestřebí Bezděz (prováděná ve sdružení s firmou COLAS). Řídící rada pro služby rozhodla o propůjčení značky CZECH MADE společnosti SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa. Ing. Josef Adamčík, vedoucí auditor, vedoucí OZ Ústí nad Labem 9

12 Železniční most přes dálnici D8 Jednokolejný železniční most přes budoucí dálnici D807 o třech mostních otvorech, ocelová konstrukce s plnostěnnými hlavními nosníky, s dolní mostovkou a s kolejovým ložem. Trámový spojitý nosník o třech polích. Opěry kombinované železobetonové (prefabrikované a monolitické), s rovnoběžnými mostními křídli, železobetonové pilíře. Opěry i pilíře založené na velkoprůměrových pilotách. Sdružení Drážní most 0807/ID se stalo vítězem veřejné obchodní soutěže s termíny realizace březen 2002 až prosinec Celkové náklady stavby jsou tis. Kč. Základní informace k mostu: Délka nosné konstrukce je 98,78 m Celková délka mostu 110,06 m Rozpětí jednotlivých polí 28,38 41,28-28,38 m. Hmotnost ocelové konstrukce 324 t Ve výluce železničního provozu byly vyvrtány velkoprůměrové piloty. Na pilotách opěr se zřídily monolitické základové bloky opěry. Po dosažení požadované pevnosti byly ochráněny geotextilií a zasypány. Nad opěrami byla obnovena železniční trať na železničních provizoriích. Spodní stavba: Pažení jímky bylo provedeno záporovými stěnami (dřevěným pažením vloženým do zápor I č.40) rozepřenými ocelovým rámem. Pod ochranou mostních provizorií za obnoveného železničního provozu pokračovala výstavba základů a pilířů. Pilíře jsou monolitické, železobetonové konstrukce proměnného obdélníkového průřezu. Na plochách u opěr byly vyrobeny prefabrikáty opěr a křídel. Vlastní montáž prefabrikátů na základ opěr byla provedena těžkými autojeřáby ve výluce. Hmotnost prefabrikátů opěr byla 56 a 60 tun. Práce na betonových konstrukcích provedla pomocí vlastních pracovníků firma SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa. Montáž ocelové konstrukce Most přes dálnici D8 Velbloud Montáž ocelové konstrukce byla započata začátkem září 2002 stavbou 10

13 podpěrné skruže a ukončena koncem listopadu Jednotlivé díly OK mostu byly dopraveny na stavbu na speciálních podvalnících, Pro montáž OK mostu byla firmou SDS EXMOST, spol. s r.o. vybudována podpěrná skruž a zasouvací dráha z podpěr PIŽMO. Osa podpěrné skruže pro montáž OK mostu byla vzdálena 10,0 m od osy koleje tratě ČD. Vlastní realizace stavby probíhala v náročných geologických podmínkách stěžovaných agresivní spodní vodou. Zemní práce probíhaly v 5 etapách tj. v období 1. výluky, dále pod provizorii v zapažených jamách, v období 2. výluky a dokončovací práce v závěru stavby. Výluka trati ČD Děčín Oldřichov byla stanovena v zadání DZS na 269 dní, v nabídce na 210 dní a ve skutečnosti byly krátkodobé výluky při realizaci v celkové délce 70 dní. Změna technologie výstavby mostu provedením spodní stavby mostu - pilířů pod železničními provizorii, uplatnění prefabrikace opěr a křídel, protikorozní ochrana a izolace dílů konstrukce přímo ve výrobní hale, montáž ocelové konstrukce mimo železniční trať na podpěrách PIŽMO, podélný a příčný zásun předmontované ocelové nosné konstrukce mostu umožnila výrazné zkrácení dlouhodobé výluky pro výstavbu mostního objektu. Objednatel: Uživatel: ŘSD ČR, GŘ Praha ČD DDC Zhotovitel stavby Sdružení Drážní most 0807/ID : Vodohospodářské stavby s.r.o Teplice vedoucí sdružení SDS EXMOST s.r.o. Brno partner sdružení SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa partner sdružení Tento železniční most připravujeme k přihlášení do soutěže Mostní dílo roku 2002 v kategorii novostastaveb udělované ministrem dopravy České republiky u příležitosti mezinárodního mostního sympozia v Brně. Dalším kandidátem do této soutěže bude rekonstrukce mostu I/26 Korozluky. Ing. Josef Adamčík vedoucí OZ Ústí nad Labem Korozluky 11

14 Změny ve struktuře vedení V úvodním slovu tohoto třetího čísla jsem shrnul hodnocení uplynulého období a provedl odhad hodnocení stavební sezóny 2003 a výhled do roku Významným prvkem pro zdárné zahájení další stavební sezóny je vyřešení změn v organizační struktuře naší společnosti. Tak jak jsme před dvěma lety u příležitosti 10. výročí firmy vzpomínali na složité začátky, běh času se totiž nedá zastavit. Nyní nadešel čas vyřešit další etapu ve vedení společnosti odchod dvou společníků na jinou životní či profesní dráhu. Kolega Ing. Ladislav Lapáček - ředitel a předseda představenstva vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu již v loňském roce předal část svých povinností ostatním společníkům a během letošního roku se rozhodl k odchodu do důchodu. Tato skutečnost byla očekávaná a formálně bude dotažena do konce letošního roku. Je s ním dohodnuta další spolupráce s naší společností zejména v oblasti společenských a profesních kontaktů s našimi obchodními partnery. Kolega Zdeněk Polavka - výrobní ředitel - dospěl k rozhodnutí, že je nejvhodnější čas na sebevzdělávání a přípravu pro vstup České republiky do Evropské unie a tak využil období změn ve společnosti souvisejících s odchodem Ing. Lapáčka a po dohodě se zbývajícími společníky mu byl umožněn odchod do jazykové školy a následně zahraniční stáž. Další spolupráce s firmou se předpokládá po ukončení vzdělávacího procesu. Byla přijata dohoda o postupném majetkovém vypořádání s jednotlivými společníky. Nová organizační struktura společnosti předpokládá, že ředitelem a obchodním ředitelem bude Ing. Dušan Drahoš a technickým a výrobním ředitelem bude Ing. Josef Horáček. Dojde k posílení výrobního řízení firmy z řad zaměstnanců a zdůrazněny jejich pravomoci včetně odpovědnosti. Celkové dotažení nové organizační struktury bude dokončeno do zahájení stavební sezony Na tomto místě bych chtěl odcházejícím kolegům poděkovat za nesporný kus práce, kterou pro vznik a rozvoj společnosti vykonali a chtěl bych jim do nové etapy života popřát hodně zdraví, úspěchů a životního optimismu. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 12

15 I/10 Turnov - Harrachov Vážení čtenáři, Na začátku svého příspěvku bych se Vám nejprve rád představil. Jmenuji se Stanislav Raš a u společnosti SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa pracuji od druhé poloviny tohoto roku. Díky svým dlouholetým zkušenostem z předchozího zaměstnání, a to zejména s prováděním prací v městských podmínkách, jsem byl přidělen do odštěpného závodu Jilemnice. Poté, co jsem na stavbu nastoupil, jsem pochopil, že zvolené tempo není adekvátní termínům, které byly předem určeny a že bez rychlého řešení situace nebude tento termín dodržen. Proto jsem využil svých předchozích kontaktů a dohodl spolupráci s firmami z nedalekého Liberce, které se staly subdodavateli stavby. Po zpracování pracovního harmonogramu započaly samotné práce a město se pozvolna začínalo měnit. Zpočátku k horšímu, protože se v ulicích objevovaly výkopy, které jsou nedílnou, ale ne příliš estetickou součástí každé stavby. Obyvatelé však pochopili, že se po určitou dobu musí přizpůsobit nezbytným opatřením a dříve než si začali stěžovat, dokončovaly se první chodníky. Práce se uskutečňují na hlavním tahu na hraniční přechod z Turnova do Harrachova a stěžuje nám je především složitá automobilová a kamionová doprava. Proto rekonstrukce probíhají po velmi malých úsecích okolo 30 metrů. Tento postup je však nevyhovující a i přesto, že na tuto situaci upozorňujeme a poukazujeme na možnou zhoršenou kvalitu prací v místech napojení jednotlivých částí komunikace, objednatelé tento problém důsledně neřeší. Přesto se snažíme dělat vše pro dodržení daných termínů i kvality vozovky. V této profesi se pohybuji již delší čas, proto vím, že se u každé stavby mohou objevit různé problémy, které se musí včas řešit. Pracovníci by měly tvořit ucelený tým, který odvádí kvalitní práci. Za dobře vykonanou práci totiž přichází dobré ohodnocení. Dle mého názoru by měl každý pracovat s radostí a měl by si vážit práce druhých. Jako nový pracovník bych rád přispěl k získání dobrého jména společnosti v regionu od Turnova na východ. Je mým velkým přáním, aby si nás objednavatelé vybírali pro naši spolehlivost, zaručenou kvalitu a plnění dohodnutých termínů. Rád bych se při své práci opíral o kvalitní tým techniků a dělnických profesí a spolupracoval jak s dalšími závody akciové společnosti SaM silnice a mosty, tak i s ostatními subdodavateli, na které je spolehnutí. Věřím, že se i v jilemnickém závodě vytvoří stabilní kádr pracovníků schopný provádět nejen mostní stavby, ale i ostatní zakázky. Budeme li dobře pracovat, budou i dobré výsledky! Stanislav Raš, stavbyvedoucí, OZ Jilemnice 13

16 Máchova Česká Lípa Tel.: Oblouková Děčín III. Tel.: Studánka Varnsdorf Tel.: G. Pošepného čp Jilemnice Tel.: Vinec Mladá Boleslav Tel.: Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.:

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

02/2009. Výroba. Referenční stavby. Doloplazy. pro železniční infrastrukturu. realizované v roce 2008 Výrobní závod

02/2009. Výroba. Referenční stavby. Doloplazy. pro železniční infrastrukturu. realizované v roce 2008 Výrobní závod Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 02/2009 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Výroba pro železniční infrastrukturu Referenční stavby realizované v roce 2008 Výrobní

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 ÚDAJE O majetku a CENNÝCH PAPÍRECH

Více

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník VI/číslo 5/říjen 2010 Po okruhu už se měsíc jezdí V pondělí 20. září projeli po jihozápadním úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) první řidiči.

Více

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ:

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ: ZPRAVODAJ SKUPINY MVV news / září 2009 Představujeme Uherské Hradiště a CTZ s.r.o. Miroslav Kovářík o projektech MVV Energie CZ Tisková zpráva: Forenzní audit potvrdil oprávněnost ceny tepla Projekt EPC:

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

obsah 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 Podnik v roce 2011 19 Nejvýznamnější akce závodů 33 Vodohospodářské údaje

obsah 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 Podnik v roce 2011 19 Nejvýznamnější akce závodů 33 Vodohospodářské údaje výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 obsah 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 Podnik v roce 2011 10 Základní údaje o společnosti 11 Hlavní předmět činnosti 12 Organizační schéma 13 Řídicí orgány

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více