SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004"

Transkript

1 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích

2 Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy a spojů ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci mostu. MOSTNÍ DÍLO ROKU 1997 Silniční most přes Ohři v Postoloprtech MOSTNÍ DÍLO ROKU Silniční most přes Labe v Nymburce MOSTNÍ DÍLO ROKU Silniční most přes Ploučnici v Děčíně Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa ve spolupráci s AGE PLUS, a.s., pobočka Liberec Redakční rada : Ing. Dušan Drahoš Ing. Josef Horáček Ing. Josef Adamčík Andrea Lokajová Jan Slánský Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 500 ks Kontakt: , Datum vydání: prosinec 2003

3 Vážení čtenáři, Dostává se Vám do ruky třetí vydání občasníku SaM Vás informuje a doufám, že Vás zaujme jako obě předešlá čísla. Cílem a ideou tohoto časopisu je stručnou formou informovat obchodní partnery, zaměstnance a přátele naší firmy o aktuálním dění, zhodnotit uplynulé období a výhled do další stavební sezóny. V úvodním slovu tohoto třetího čísla bych velmi rád provedl odhad hodnocení stavební sezóny 2003 a výhled do roku Naše fi rma, která vznikla v září roku 1991 a postupně se rozrostla do fi rmy střední velikosti, dosáhla v roce 2002 obrat více jak 240 mil. Kč s cca 200 zaměstnanci. Jako skupina fi rem SaM silnice a mosty, a.s. jsme dosáhly obratu více než 400 mil. Kč. Naše společnost zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní, což dokazují tři ocenění Mostní dílo roku. Poměrně významným úspěchem v letošním roce je získání prestižního ocenění za kvalitu značky Czech Made v oblasti Mostního a silničního stavitelství. Neméně významné je dokončení certifikace ISO 9001 SaMu Varnsdorf a Recertifikace SaM Česká Lípa dle normy ISO 9001 a Obsah čísla: Úvodník 1 ČSN EN ISO 9001 a ISO Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích 5 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce Czech Made za služby 9 Železniční most přes dálnici D8 10 Změny ve struktuře vedení 12 I/10 Turnov - Harrachov 13 V letošním roce se nám podařilo získat a s úspěchem dokončit více zajímavých zakázek, ze kterých jmenuji například o kružní křižovatku v Poděbradech, Most přes Ohři v Terezíně, I. etapu Cestmistrvství KSS LBC v Turnově, povodňové akce Větrušice a mosty v Obříství u Mělníka, mosty ve Frýdlantu, Opravy komunikací I. tříd pro ŘSD, II. a III. tříd pro KSS Liberec a Ústí n/l. Jednou z nejvýznamnějších staveb letošního roku byla bezesporu Silnice I/38 Jestřebí Bezděz, kterou jsme ve sdružení s fi rmou COLAS dokončili v říjnu Jako skupina firem SaM silnice a mosty předpokládám v roce 2003 dosažení obratu více než 500 mil. Kč s počtem cca 300 zaměstnanců. Podle dosavadních výsledků v letošním roce a stavu zakázek pro rok 2004 je předpoklad udržení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázky a udržení pracovních míst pro příští rok je lepší než v minulých letech, ale je různá v jednotlivých oblastech. 1

4 V oblasti technického rozvoje byla v březnu 2003 dokončena plynofi kace obalovny a následně její zkapacitnění na výrobu 120 t/hod., na začátku roku se podařilo získat do vlastnictví zbytek nemovitostí areálu obalovny. Je dokončena oprava sociálně-administrativní budovy na obalovně. V listopadu 2003 byla zrealizována I. etapa přestavby budovy skladu v areálu dopravy v Sosnové na část sociálně-administrativní a část skladovou a dílenskou která v zimním období bude pokračovat prací uvnitř objektu. Dále bylo dokončeno odvodnění areálu Sosnová. Po přestěhování pracovníků do nových prostor bude zahájena I. Etapa přestavby budovy dopravy a myčky. Zvýšené nároky na přípravu staveb a ekonomickou agendu vyvolaly nutnost provedení půdní vestavby v sídle firmy Máchova, která byla dokončena v květnu V oblasti strojního parku pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a fi nančními možnostmi fi rmy. V obchodní politice se budeme snažit o stabilizaci odštěpných závodů Jilemnice, Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně místní zakázkou a v Děčíně a Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. V tomto předvánočním čase, kdy vychází naše 3. číslo, bych rád poděkoval Vám - všem zaměstnancům fi rem SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, Děčín a Varnsdorf za velmi dobré dosažené výsledky za minulá období a předpokládaný dobrý výsledek za rok Ten je ale závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídících pracovníků, na jejich technickém ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. Doufám, že v následujících obdobích dokážete svou dovedností, umem a vysokým pracovním nasazením dosažené výsledky nejen potvrdit, ale případně zlepšit. V tomto editorialu bych také rád poděkoval všem našim odběratelům investorům za důvěru, se kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále bych poděkoval i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 2

5 SaM - ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa: Úspěšnost společnosti na trhu je podmíněna kvalitou odvedené práce a jejím příznivým působením ve společnosti jako celku. Vedení a.s. za tímto účelem vyhlásilo v červnu 2003 novou Politiku jakosti a přístupu k životnímu prostředí. 1. Systém jakosti (systém managementu jakosti) Společnost SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa ve své činnosti navazuje na zkušenosti v oblasti řízení jakosti na fungující systém zavedený a certifikovaný podle ČSN EN ISO 9002:1995 již v roce V roce 2003 byl systém úspěšně recertifikován podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2001. Účelem zavedeného systému je naplňovat obchodní strategii firmy prostřednictvím dodržování základních principů, jako jsou - spokojenost zákazníka - kvalita produktu - aktivní zapojení zaměstnanců do naplňování politiky jakosti a cílů jakosti, jak jsou každoročně stanovovány - sledování, vyhodnocování a zlepšování efektivnosti zavedeného systému Certifikát platí pro následující technologické procesy, odpovídající požadavkům resortního systému jakosti zavedeného Ministerstvem dopravy ČR : - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě - Zemní práce část úprava podloží vozovek - Vyztužené násypy, hřebíkované svahy, gabiony, použití lehkých stavebních hmot - Opravy betonových konstrukcí - Provádění svodidel a zábradlí a tlumičů nárazů - Hutněné asfaltové vrstvy - Nestmelené vrstvy - Dopravní značky část vodorovné značení - Dlažby kryty z dlažeb - Beton vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení - Provádění vozovek na mostech vč. izolačních systémů - Osazení mostních ložisek a závěrů V souladu se zavedeným systémem byly v roce 2003 při každoročním povinném dohledu obhájeny před akreditovanými/autorizovanými osobami dříve získané následující certifikáty : - Malý průkaz způsobilosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí podle ČSN Z2, čl Certifikát výrobku: asfaltové směsi podle zák. č. 22/1997 Sb. a 6 3

6 Nařízení vlády 163/2002 Sb. - Certifikát výrobku: čerstvý beton podle zák. č. 22/1997 Sb. a 5 Nařízení vlády 163/2002 Sb. 2. Péče o životní prostředí (environmentální management) Vedení společnosti si je vědomo vlivu její činnosti na životní prostředí, a proto součástí strategie řízení je odborně řídit dopady těchto činností tak, aby přispívaly k ochraně a zlepšování životního prostředí a k ochraně zaměstnanců a zákazníků. Pro naplňování tohoto cíle se vedení společnosti rozhodlo zavést environmentální systém řízení v souladu s ČSN EN ISO 14001:1997 a navázat jej na funkční systém jakosti certifikovaný podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. K byl uvedený systém zaveden a následně úspěšně certifikován. SaM silnice a mosty Děčín a.s.: pravidelný dohled nad certifikovaným systémem podle ČSN EN ISO 9001:2001 bude uzavřen (zaveden v roce 2002) SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.: systém podle ČSN EN ISO 9001:2001 byl v roce 2003 zaveden a certifikován. Zdeněk Novotný st. manažer jakosti Foto k článku I/10 Turnov - Harrachov Vaněčkova ulice Železný Brod Náměstí 3. května Železný Brod 4

7 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích I/15 Litoměřice most ev. č Historie Most byl postaven v roce Nosná konstrukce je ocelová, příhradová, nýtovaná o osmi polích s železobetonovou mostovkou. Celková délka mostu je 409,9 m, délka přemostění 396,55 m, výška mostu 16,40 m, šířka vozovky mezi obrubníky 10,50 m, šířka mostu mezi zábradlím 13,30 m, plocha mostu m 2. Spodní stavba je ze žulového zdiva ozdobená pískovcovými reliéfy. Diagnostický průzkum v roce 2000, hlavní mostní prohlídky v roce 2002 a v dubnu 2003 prokázaly zhoršující se stavební stav konstrukce a velmi špatný stav příslušenství mostu. Litoměřický most byl jedním z poškozených mostů při loňské povodni. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal rozhodnutí o nařízení provedení neodkladných zabezpečovacích prací (havarijní výměr). Jedná se o opravu ložisek, dilatačních závěrů, odvodnění, sanaci chodníku uzavřeného od povodně, sanaci a zesílení ocelové konstrukce. Naše firma již realizovala opravu návodního chodníku v roce Zkušenosti z realizace náročné opravy nás vedly k rozhodnutí k účasti na této veřejné soutěži. Most Litoměřice 5

8 Obchodní veřejnou soutěž jsme vyhráli ve sdružení s litoměřickou firmou Chládek & Tintěra a.s. Původní projekt rekonstrukce mostu počítal se stavbou za úplné uzavírky s převedením dopravy na ocelové mostní provizorium. Z finančních důvodů se investor, Ředitelství silnic a dálnic ČR, rozhodl realizovat akci za plného provozu s uzavírkami o víkendech. Objízdná trasa v délce 40 km je vedena přes Roudnici nad Labem. V rámci stavby byla na této trase zrealizována pokládka asfaltového koberce na silnici I/240 Vědomice Roudnice, Nerudova ulice v Roudnici a přechody pro pěší ve Vědomicích a Roudnici nad Labem. K další úpravám na objízdné trase by mělo dojít po dokončení stavby podle stupně poškození provozem na objížďce. Realizace stavby Stavba byla zahájena v srpnu 2003, předpokládaný konec stavebních prací je počítán na srpen Víkendy připadající na akce jako Zahrada Čech, vinobraní v Litoměřicích a Žernosekách probíhaly bez uzavírek mostu. Mimo uzavírek práce pokračovaly za provozu s omezením rychlosti na 30 km/hod. V letošním roce bylo vyměněno plánovaných 5 dilatačních závěrů. K 9. listopadu 2003 jsou dilatační závěry osazeny, Most Litoměřice 6

9 doplněna izolace v napojení na stávající izolaci mostu a dobaleny asfaltové vrstvy. Provoz na mostě je až do první uzavírky v březnu veden již bez provizorních přejezdů z ocelových plechů. Na opěře 1 došlo k vyzdvižení za uzavírky mostu mostní pole a vyjmuta ložiska. Po revizi a sanaci při další uzavírce byla vrácena ložiska zpět. Na prvních třech polích je kompletně provedena výměna vpustí - celkem 26 kusů. Výměna spočívala v demontáži stávajících, vyřezání dalších otvorů v ocelové mostovce do projektovaného počtu, vaření ocelových rámů a montáži nových vpustí, provedení izolace Bakor a kompletní asfaltové vrstvy v místě navazující na stávající vozovkové vrstvy. Po dokončení PKO protikorozní ochrany jsou namontovány i svody z nerezových trub. Na prvních třech polích bylo postupně vybudováno trubkové lešení. Práce na nosné konstrukci jsou prováděny v koordinaci se sanací betonové desky mostovky a ocelové konstrukce. Otryskání vodním paprskem, sanace betonové desky, očištění ocelové konstrukce, vevaření přidávaných ocelových konstrukčních částí, otryskání, protikorozní ochrana s následným finální nátěrem betonové desky i ocelové konstrukce. Práce probíhají postupně na jednotlivých polích, podle klimatických podmínek. Byly zahájeny demoliční práce na povodním chodníku, PKO nosné konstrukce chodníku a dílenská výroba chodníkových plechů. Montáž bude probíhat postupně v zimním období. Do konce října byly realizovány práce za 16,5 mil Kč. V letošním roce bylo z plánovaných 11 uzavírek využito pouze 7 a provedly se všechny práce na mostovce, příští rok se předpokládá celkem 10 víkendových uzavírek. Výhled prací na rok 2004 Budou pokračovat práce z terezínské strany až do 4. pole. Z litoměřické strany dojde k postupnému budování lešení na polích 5-8, zdvih mostu a sanace ložisek, sanace OK, sanace betonové mostovky, výměna dilatačních závěrů, montáž odvodňovačů a svodů, sanace pilířů a rekonstrukce reliéfů a pilířích. Na vrchní stavbě je naplánována výměna svodidel, oprav chodníků, oprava veřejného osvětlení na mostě, oprava plavebního značení. Opravu mostu realizuje sdružení firem: Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice a SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa. investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov projekt: PONTEX s.r.o., VPÚ DECO a.s. Ing. Josef Adamčík vedoucí OZ Ústí nad Labem 7

10 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Jak jsem se zmínil již v úvodním slově projevuje se i pro rok 2004 stabilita a dobré reference našich firem v zakázkové činnosti. Vzhledem k zaměření na komunikace a mosty realizuje naše společnost především sezónní zakázky, které se zahajují a končí v daném roce výstavby. Z toho tedy vyplývá, že jsme nerealizovali mnoho zakázek, které by probíhaly v minulém období a pokračovaly i v následujících letech. Letošní rok byl pro zajištění zakázek na rok 2004 a roky následující úspěšnější. V současné době máme na celé období roku 2004 pod smlouvou práce v objemu více než 200 mil. Kč. Stavební činnost se bude moci plynule zahájit bezprostředně po zimním období 2003/2004. Z větších zakázek bych chtěl jmenovat například: - Areál cestmistrovství KSS LBC v Turnově - Most ve Stružnici - I/10 Turnov Harrachov - Most v Litoměřicích - Místní komunikace ve Vrchlabí - Mosty na trase Podbořany Lubenec - Opravy komunikací v Libereckém a Ústeckém kraji I/38 - Jestřebí - Bezděz V zimním a jarním období 2004 budou naše firmy usilovat o získání dalších zakázek v oblasti našeho působení tzn. v Libereckém, Ústeckém, Středočeském, Králové Hradeckém a Pardubickém kraji. Jak je vidět z výrobního programu, zvykli jsme si na skutečnost, že za prací se mnohdy musí dojíždět a u některých staveb budeme nuceni řešit turnusový systém výstavby v návaznosti na ekonomickou efektivnost. Někteří z našich pracovníků projevovali v letošním roce nechuť pracovat na vzdálenějších stavbách. Těmto lidem chci v těchto řádcích vzkázat, že pro příští stavební sezonu již nebudou v našich řadách. Také budeme ve větší míře využívat osvědčených subdodavatelů. Specifickou stavbou je bezesporu I/10 Turnov Harrachov, na které naše firma řešila poměrně složitý dopravní uzel v Železném Brodě, navazující mosty a opěrné zdi. V roce 2004 bude stavba pokračovat a nás čeká stabilizace Jilemnického závodu v oblasti Turnova. V letošním roce se podařilo získat další pracovníky v této oblasti a jsme připraveni případně přijmout další schopné lidi. 8 Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

11 CZECH MADE za služby Mostní a silniční stavitelství V letošním roce získala společnost SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa významné ocenění. Byla mu totiž propůjčena značka Czech Made za poskytované služby Mostní a silniční stavitelství. Slavnostní předávání proběhlo ve Španělském sále Pražského hradu za účasti předsedy vlády České republiky. Program CZECH MADE vznikl před deseti lety ve spolupráci Sdružení pro Cenu České republiky za jakost, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zemědělství. Cílem programu je podpora rozvoje průmyslu a služeb v ČR a zlepšení ochrany spotřebitele, jeho informovanosti o nabídce kvalitních služeb a výrobků v ČR a v neposlední míře i zvýšení sebevědomí českých firem. Program byl nastartován za výrazné podpory státních institucí, nezávislých organizací, a to Svazu průmyslu a dopravy, Svazu obchodu, Sdružení českých spotřebitelů apod. V České republice je udělována značka CZECH MADE kvalitním službám od roku Naše firma byla vytipována na základě realizovaných staveb, získaných ocenění mostních staveb, podvědomí mezi odbornou veřejností jako odpovídající adept pro udělení značky. Proces ověřování trval téměř půl roku a byl zakončen inspekcí ve firmě Inspektoři navštívili administrativní sídlo firmy v Máchově ulici v České Lípě (rozšířené podkrovní prostory), obalovnu (nově plynofikovaný provoz, sociální a kancelářské zázemí, podnikovou laboratoř), betonárku, provoz mechanizace a dopravy v Sosnové (nově otevřené sociální zázemí). Inspektoři při hodnocení kvality provedli inspekci na již předaných stavbách kruhových křižovatek a prostranství před KD Crystal v České Lípě, most přes inundační rameno Labe v Obříství u Mělníka, most přes Ploučnici ve Stružnici, most Přes Ploučnici a klenbové mosty na zámku v Děčíně. Na závěr inspekce navštívili inspektoři v doprovodu ředitele Ing. Drahoše právě dokončovanou stavbu Jestřebí Bezděz (prováděná ve sdružení s firmou COLAS). Řídící rada pro služby rozhodla o propůjčení značky CZECH MADE společnosti SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa. Ing. Josef Adamčík, vedoucí auditor, vedoucí OZ Ústí nad Labem 9

12 Železniční most přes dálnici D8 Jednokolejný železniční most přes budoucí dálnici D807 o třech mostních otvorech, ocelová konstrukce s plnostěnnými hlavními nosníky, s dolní mostovkou a s kolejovým ložem. Trámový spojitý nosník o třech polích. Opěry kombinované železobetonové (prefabrikované a monolitické), s rovnoběžnými mostními křídli, železobetonové pilíře. Opěry i pilíře založené na velkoprůměrových pilotách. Sdružení Drážní most 0807/ID se stalo vítězem veřejné obchodní soutěže s termíny realizace březen 2002 až prosinec Celkové náklady stavby jsou tis. Kč. Základní informace k mostu: Délka nosné konstrukce je 98,78 m Celková délka mostu 110,06 m Rozpětí jednotlivých polí 28,38 41,28-28,38 m. Hmotnost ocelové konstrukce 324 t Ve výluce železničního provozu byly vyvrtány velkoprůměrové piloty. Na pilotách opěr se zřídily monolitické základové bloky opěry. Po dosažení požadované pevnosti byly ochráněny geotextilií a zasypány. Nad opěrami byla obnovena železniční trať na železničních provizoriích. Spodní stavba: Pažení jímky bylo provedeno záporovými stěnami (dřevěným pažením vloženým do zápor I č.40) rozepřenými ocelovým rámem. Pod ochranou mostních provizorií za obnoveného železničního provozu pokračovala výstavba základů a pilířů. Pilíře jsou monolitické, železobetonové konstrukce proměnného obdélníkového průřezu. Na plochách u opěr byly vyrobeny prefabrikáty opěr a křídel. Vlastní montáž prefabrikátů na základ opěr byla provedena těžkými autojeřáby ve výluce. Hmotnost prefabrikátů opěr byla 56 a 60 tun. Práce na betonových konstrukcích provedla pomocí vlastních pracovníků firma SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa. Montáž ocelové konstrukce Most přes dálnici D8 Velbloud Montáž ocelové konstrukce byla započata začátkem září 2002 stavbou 10

13 podpěrné skruže a ukončena koncem listopadu Jednotlivé díly OK mostu byly dopraveny na stavbu na speciálních podvalnících, Pro montáž OK mostu byla firmou SDS EXMOST, spol. s r.o. vybudována podpěrná skruž a zasouvací dráha z podpěr PIŽMO. Osa podpěrné skruže pro montáž OK mostu byla vzdálena 10,0 m od osy koleje tratě ČD. Vlastní realizace stavby probíhala v náročných geologických podmínkách stěžovaných agresivní spodní vodou. Zemní práce probíhaly v 5 etapách tj. v období 1. výluky, dále pod provizorii v zapažených jamách, v období 2. výluky a dokončovací práce v závěru stavby. Výluka trati ČD Děčín Oldřichov byla stanovena v zadání DZS na 269 dní, v nabídce na 210 dní a ve skutečnosti byly krátkodobé výluky při realizaci v celkové délce 70 dní. Změna technologie výstavby mostu provedením spodní stavby mostu - pilířů pod železničními provizorii, uplatnění prefabrikace opěr a křídel, protikorozní ochrana a izolace dílů konstrukce přímo ve výrobní hale, montáž ocelové konstrukce mimo železniční trať na podpěrách PIŽMO, podélný a příčný zásun předmontované ocelové nosné konstrukce mostu umožnila výrazné zkrácení dlouhodobé výluky pro výstavbu mostního objektu. Objednatel: Uživatel: ŘSD ČR, GŘ Praha ČD DDC Zhotovitel stavby Sdružení Drážní most 0807/ID : Vodohospodářské stavby s.r.o Teplice vedoucí sdružení SDS EXMOST s.r.o. Brno partner sdružení SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa partner sdružení Tento železniční most připravujeme k přihlášení do soutěže Mostní dílo roku 2002 v kategorii novostastaveb udělované ministrem dopravy České republiky u příležitosti mezinárodního mostního sympozia v Brně. Dalším kandidátem do této soutěže bude rekonstrukce mostu I/26 Korozluky. Ing. Josef Adamčík vedoucí OZ Ústí nad Labem Korozluky 11

14 Změny ve struktuře vedení V úvodním slovu tohoto třetího čísla jsem shrnul hodnocení uplynulého období a provedl odhad hodnocení stavební sezóny 2003 a výhled do roku Významným prvkem pro zdárné zahájení další stavební sezóny je vyřešení změn v organizační struktuře naší společnosti. Tak jak jsme před dvěma lety u příležitosti 10. výročí firmy vzpomínali na složité začátky, běh času se totiž nedá zastavit. Nyní nadešel čas vyřešit další etapu ve vedení společnosti odchod dvou společníků na jinou životní či profesní dráhu. Kolega Ing. Ladislav Lapáček - ředitel a předseda představenstva vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu již v loňském roce předal část svých povinností ostatním společníkům a během letošního roku se rozhodl k odchodu do důchodu. Tato skutečnost byla očekávaná a formálně bude dotažena do konce letošního roku. Je s ním dohodnuta další spolupráce s naší společností zejména v oblasti společenských a profesních kontaktů s našimi obchodními partnery. Kolega Zdeněk Polavka - výrobní ředitel - dospěl k rozhodnutí, že je nejvhodnější čas na sebevzdělávání a přípravu pro vstup České republiky do Evropské unie a tak využil období změn ve společnosti souvisejících s odchodem Ing. Lapáčka a po dohodě se zbývajícími společníky mu byl umožněn odchod do jazykové školy a následně zahraniční stáž. Další spolupráce s firmou se předpokládá po ukončení vzdělávacího procesu. Byla přijata dohoda o postupném majetkovém vypořádání s jednotlivými společníky. Nová organizační struktura společnosti předpokládá, že ředitelem a obchodním ředitelem bude Ing. Dušan Drahoš a technickým a výrobním ředitelem bude Ing. Josef Horáček. Dojde k posílení výrobního řízení firmy z řad zaměstnanců a zdůrazněny jejich pravomoci včetně odpovědnosti. Celkové dotažení nové organizační struktury bude dokončeno do zahájení stavební sezony Na tomto místě bych chtěl odcházejícím kolegům poděkovat za nesporný kus práce, kterou pro vznik a rozvoj společnosti vykonali a chtěl bych jim do nové etapy života popřát hodně zdraví, úspěchů a životního optimismu. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 12

15 I/10 Turnov - Harrachov Vážení čtenáři, Na začátku svého příspěvku bych se Vám nejprve rád představil. Jmenuji se Stanislav Raš a u společnosti SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa pracuji od druhé poloviny tohoto roku. Díky svým dlouholetým zkušenostem z předchozího zaměstnání, a to zejména s prováděním prací v městských podmínkách, jsem byl přidělen do odštěpného závodu Jilemnice. Poté, co jsem na stavbu nastoupil, jsem pochopil, že zvolené tempo není adekvátní termínům, které byly předem určeny a že bez rychlého řešení situace nebude tento termín dodržen. Proto jsem využil svých předchozích kontaktů a dohodl spolupráci s firmami z nedalekého Liberce, které se staly subdodavateli stavby. Po zpracování pracovního harmonogramu započaly samotné práce a město se pozvolna začínalo měnit. Zpočátku k horšímu, protože se v ulicích objevovaly výkopy, které jsou nedílnou, ale ne příliš estetickou součástí každé stavby. Obyvatelé však pochopili, že se po určitou dobu musí přizpůsobit nezbytným opatřením a dříve než si začali stěžovat, dokončovaly se první chodníky. Práce se uskutečňují na hlavním tahu na hraniční přechod z Turnova do Harrachova a stěžuje nám je především složitá automobilová a kamionová doprava. Proto rekonstrukce probíhají po velmi malých úsecích okolo 30 metrů. Tento postup je však nevyhovující a i přesto, že na tuto situaci upozorňujeme a poukazujeme na možnou zhoršenou kvalitu prací v místech napojení jednotlivých částí komunikace, objednatelé tento problém důsledně neřeší. Přesto se snažíme dělat vše pro dodržení daných termínů i kvality vozovky. V této profesi se pohybuji již delší čas, proto vím, že se u každé stavby mohou objevit různé problémy, které se musí včas řešit. Pracovníci by měly tvořit ucelený tým, který odvádí kvalitní práci. Za dobře vykonanou práci totiž přichází dobré ohodnocení. Dle mého názoru by měl každý pracovat s radostí a měl by si vážit práce druhých. Jako nový pracovník bych rád přispěl k získání dobrého jména společnosti v regionu od Turnova na východ. Je mým velkým přáním, aby si nás objednavatelé vybírali pro naši spolehlivost, zaručenou kvalitu a plnění dohodnutých termínů. Rád bych se při své práci opíral o kvalitní tým techniků a dělnických profesí a spolupracoval jak s dalšími závody akciové společnosti SaM silnice a mosty, tak i s ostatními subdodavateli, na které je spolehnutí. Věřím, že se i v jilemnickém závodě vytvoří stabilní kádr pracovníků schopný provádět nejen mostní stavby, ale i ostatní zakázky. Budeme li dobře pracovat, budou i dobré výsledky! Stanislav Raš, stavbyvedoucí, OZ Jilemnice 13

16 Máchova Česká Lípa Tel.: Oblouková Děčín III. Tel.: Studánka Varnsdorf Tel.: G. Pošepného čp Jilemnice Tel.: Vinec Mladá Boleslav Tel.: Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.:

Výroční zpráva 2 0 0 2

Výroční zpráva 2 0 0 2 Výroční zpráva 2 0 0 2 Úvodní slovo Vážení akcionáři a obchodní partneři, rok 2002 byl pro společnost SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v České Lípě a především ovládané firmy SaM silnice a mosty Děčín

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003 9. mezinárodní mostní sympozium Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

"Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry"

Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry "Rekonstrukce mostu ev.č. 219 4 3 Nové Hamry" Termín realizace: 16.06.2015-18.09.2015 Objednatel a investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Chebská 282, PSČ 356 04 Sokolov

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST Přednáška č. 2 1 Základní pojmy Mostní názvosloví Hlavní části mostu Druhy mostů Typy mostů Normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12 2.D Přehled evidovaných údajů a koncept evidenčního listu V tabulkách přílohy je uveden přehledně seznam evidovaných údajů v rámci IS MES. Relevantní údaje z tohoto přehledu rovněž slouží jako koncept

Více

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce Akreditovaný certifikační orgán č. 3207 ASMcert, s.r.o., Olomouc, Holice, Krokova 563/12, PSČ 783 71 IČ: 278 02 523 Poř. číslo 1 Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most přes Hrádecký potok, ev.č Číslo stavby:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most přes Hrádecký potok, ev.č Číslo stavby: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most přes Hrádecký potok, ev.č. 292-13 Číslo stavby: Investor (objednatel): Projektant (zpracovatel): Zhotovitel stavby: CÚ Datum Krajská správa

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.040 2008 Projektování mostních objektů Říjen ČSN 73 6201 Standard Specifications for Bridges Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6201 z února 1995.

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti.

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti. Akreditovaný certifikační orgán č. 3207 ASMcert, s.r.o., Olomouc, Holice, Krokova 563/12, PSČ 783 71 IČ: 278 02 523 Poř. číslo 1 Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:

Více

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201 Aspe Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00 Kč Vypracoval

Více

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v 1.6.15 Podrobné předměty plnění jednotlivých částí veřejné zakázky (Technické podmínky) část

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

Most Psáry - 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most Psáry - 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most Psáry - 02 Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 6 Objekt: Most ev. č. Psáry - 02 (Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry) Okres: Praha-západ Prohlídku

Více

Investiční záměr. příspěvková organizace kraje

Investiční záměr. příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 08/02-064 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby III/37915 Brno Lesná, most 37915-2 Funkční

Více

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o jednokolejný železniční přejezd v obci Babice, nezabezpečený. Celkové délka 5,00m a stávající šířka 5,00 m na trati Olomouc - Krnov, přes účelovou komunikaci. Osa silniční

Více

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 ZAK. Č.: 08 063 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 201 Most na sil. I/43 přes Mozovský potok, polní cestu a biokoridor...3 202

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6. říjen SGS Czech Republic s.r.o.

PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6. říjen SGS Czech Republic s.r.o. PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6 říjen 2009 SGS Czech Republic s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl.

Více

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s.

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s. SaM Vás informuje prosinec 2004 Investiční činnost a její souvislosti Příspěvky závodů a společností skupiny SAM AGE PLUS, a.s. se představuje Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Název stavby: SKALICE Zhotovitel stavby: STRABAG a.s. Datum č. pol. Popis položky SO201-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR SO 001 úplný odpočet částečný odpočet Výměra Jed. nová položka částečný přípočet VÝSLEDNÝ

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Hlavní prohlídka mostu

Hlavní prohlídka mostu Hlavní prohlídka mostu Okres: Nový Jičín Obec: Bílovec Prohlídku provedl: Ing. D.Partenidis, Ing. Venclík Dne: 27.12.2012 Počasí v době prohlídky: Teplota vzduchu 7 C Teplota NK 5 C Souřadnice GPS 49 45'7.756"N,

Více

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj Přípravné práce Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby termín doprovodná činnost železniční provoz tramvaj trolejbus chodce Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici

Více

07/01 018. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Název příspěvkové organizace

07/01 018. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Název příspěvkové organizace ARCH.Č.SÚS JMK 07/01 018 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Název stavby III/0435 Skrchov, mosty 0435-2, 3 Evidenční číslo Funkční třídění rozpočtové

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Mírová, Havlíčkův Brod

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Mírová, Havlíčkův Brod ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY k projektové dokumentaci na akci Rekonstrukce komunikace III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod OBSAH 1. Identifikační údaje stavby... 2 1.1 Stavba:... 2 1.2 Místo stavby:... 2

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Předmětem řešení bylo na základě požadavku Městského úřadu a městského zastupitelstva v Přelouči vypracovat studií

Více

skupiny SAM Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty

skupiny SAM Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2006 Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu Běžná prohlídka 2011 A. Základní údaje Město / obec BATŇOVICE Název objektu: č.4 Moníkovi Datum prohlídky: 4.3.2011 Evidenční číslo: ~ Prohlídku provedl: Jan Hofman Číslo komunikace: ~ Přítomni: Staničení:

Více

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení

Více

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie www.mbl-brno.cz Ekologické úpravy energetických rozvoden Převážná část energetických rozvoden, které představují stání transformátorů a tlumivek vč. energetických

Více

Most 185-001 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most 185-001 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most 185-001 Obloukový most přes řeku Radbuzu ve Staňkově HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 11 Objekt: Most ev. č. 185-001 (Obloukový most přes řeku Radbuzu ve Staňkově) Okres: Domažlice Prohlídku provedla firma:

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017).

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017). Jednání Zastupitelstva města Železný Brod dne: 16.3.2015 Věc: Rekonstrukce mostu Předkládá: Mgr. František Lufinka - starosta Zpracoval: Ing. Daniel Mach Odbor ÚPaRR Žadatel: Projednáno: Předpokládaná

Více

HPM ev.č. M-7 ( , Bartoník Petr Ing.) Most ev.č. M-7. Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek HLAVNÍ PROHLÍDKA.

HPM ev.č. M-7 ( , Bartoník Petr Ing.) Most ev.č. M-7. Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek HLAVNÍ PROHLÍDKA. Most ev.č. M-7 Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 14 Objekt: Most ev.č. M- 7 (Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek nadjezd ul. Hlavní) Okres: Frýdek

Více

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1) Identifikační údaje Stavba: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Most ev.č. 6c-1M přes potok Rohovec dolní v Návsí Moravskoslezský Frýdek-Místek Návsí Návsí Název mostu:

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVY Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 137063/2010/DOP-O1/Ab Ing. I. Abbasová / 4238 08. 03. 2010 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník

Více

MPM Most 1c - M1 (21.8.2014, Míčka Tomáš, Ing.) Most Most 1c - M1. most z Mostu do Rudolic MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA. koncept.

MPM Most 1c - M1 (21.8.2014, Míčka Tomáš, Ing.) Most Most 1c - M1. most z Mostu do Rudolic MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA. koncept. Most Most 1c - M1 most z Mostu do Rudolic MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA Strana 1 z 16 Objekt: Most ev. č. Most 1c - M1 (most z Mostu do Rudolic) Okres: Most Prohlídku provedla firma: Prohlídku provedl: PONTEX, s.r.o.

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

MOSTY V MODERNIZOVANÉM ÚSEKU TRATI ROKYCANY PLZEŇ

MOSTY V MODERNIZOVANÉM ÚSEKU TRATI ROKYCANY PLZEŇ MOSTY V MODERNIZOVANÉM ÚSEKU TRATI ROKYCANY PLZEŇ Ing. Tomáš Wangler; Roman Šimáček; Milan Špička - Metrostav a.s., divize 5 1 Souhrnné údaje Součástí stavby Modernizace trati Rokycany Plzeň není pouze

Více

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu Běžná prohlídka 2011 A. Základní údaje Město / obec HAVLOVICE Název objektu: U Mandle Datum prohlídky: 22.2.2011 Evidenční číslo: ~ Prohlídku provedl: Jan Hofman Číslo komunikace: ~ Přítomni: Staničení:

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA

MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA objektu zakrytého potoka Bystřice v ul. Palackého ve městě Teplice - ev.č. 066.2 - v úseku č.1 a 2, délky cca 550 m (v ul. Palackého od x s ul. Masarykova až k čp.1525 v ul.

Více

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 2 2 PRŮBĚH VÝSTAVBY 2 3 ZDROJE ENERGIÍ, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 2 4 VYZNAČENÍ UZAVÍRKY 2 5 PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 7 REALIZACE

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

ŽELEZNIČNÍ MOST PŘES LABE V KOLÍNĚ

ŽELEZNIČNÍ MOST PŘES LABE V KOLÍNĚ ŽELEZNIČNÍ MOST PŘES LABE V KOLÍNĚ Ing. Jiří Schindler, Ing Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Pavel Očadlík, Ing. Jan Henzl VPÚ DECO PRAHA a.s. A new railway bridge over Labe river in Kolín The paper describes

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Obnova mostu M-01 přes potok Modla, ul. Přívozní Lovosice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Obnova mostu M-01 přes potok Modla, ul. Přívozní Lovosice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Obnova mostu M-01 přes potok Modla, ul. Přívozní Lovosice ZADAVATEL: Město Lovosice Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice Zastoupený: Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY 2012 27. 29. března 2012 MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY Ing. Michal Žák GJW spol. s.r.o. Modernizace stavby Votice-Benešov u Prahy řeší zdvoukolejnění trati a její celková délka je 18,472 km.

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

2.A Přehled dokumentace předkládané k hlavní prohlídce

2.A Přehled dokumentace předkládané k hlavní prohlídce 2.A Přehled dokumentace předkládané k hlavní prohlídce V následujících bodech je uveden základní přehled dokumentace a souhrn dokladů předkládaný zhotovitelem a odsouhlasený stavebním dozorcem pro mostní

Více

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva Obsah 1 Všeobecné údaje... 3 1.1 Identifikační údaje mostu... 3 1.2 Údaje o křížení... 3 1.3 Základní údaje o mostě:... 4 2 Zaměření a vytyčení mostu:... 5 3 Geotechnické podmínky:... 5 4 Technické řešení:...

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

Odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT

Odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT A R A D O, a.s., stavební firma Držitel certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 Myslbekova 795/9 Teplice, 415 01 Sídlo firmy Kontakty Web Úvod údaje o společnosti ARADO, a.s. Teplice Název:

Více

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Technická pomoc TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 4527/TP Arch. č. DO-6-12701 Březen 2016 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s. Kollárova 11,

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště

Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště Ing. Jiří Borovička, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Článek popisuje průběh projektování a výstavbu železničního mostu o vysoké

Více

Most na MK Mlýnská HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most na MK Mlýnská HLAVNÍ PROHLÍDKA Obec Píšť Most na MK Mlýnská Most přes Píšťský potok na ul. Mlýnská HLAVNÍ PROHLÍDKA Objekt: Most přes Píšťský potok na ul. Mlýnská Okres: Opava Prohlídku provedla firma: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem: REKO komunikace Budyně n. O. Koštice a most Břežany

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem: REKO komunikace Budyně n. O. Koštice a most Břežany Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v předběžném oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem: REKO komunikace Budyně n. O. Koštice

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

VIZE DOP O RA R V A N V Í N HO O S T S A T V A I V TELS L T S VÍ

VIZE DOP O RA R V A N V Í N HO O S T S A T V A I V TELS L T S VÍ VIZE DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ 28. 11. 2012 Silniční síť na území Plzeňského kraje Silniční síť v rámci ČR Celková délka: Délka dálnic: Délka rychl. sil.: Délka sil. I. tř.: Délka sil. II. a III. tř.: 55

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

SEZNAM PŘÍLOH. II/111 Bystřice, most ev. č _PD SO 202 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

SEZNAM PŘÍLOH. II/111 Bystřice, most ev. č _PD SO 202 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD SEZNAM PŘÍLOH 1. Technické specifikace 2. Půdorys 3. Podélný a příčné řezy 4. Vytyčovací schéma TECHNICKÉ SPECIFIKACE OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ZÁKLADNÍ

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE na základě ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka: III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY. Technická zpráva

F. DOKUMENTACE STAVBY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE F. DOKUMENTACE STAVBY Technická zpráva Obsah : a) Identifikační údaje objektu...2 b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení...2 c) Vyhodnocení průzkumů

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Most ev. č přes potok Lubeň a sil. III/ za obcí Skoky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Most ev. č přes potok Lubeň a sil. III/ za obcí Skoky PRŮVODNÍ ZPRÁVA A DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana 1 / 10 OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Základní údaje o stavbě... 4 3 Přehled podkladů a průzkumů...

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

MOST EV.Č. 379-036 LAŽÁNKY-PRŮTAH RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 202 ZATÍMNÍ MOST

MOST EV.Č. 379-036 LAŽÁNKY-PRŮTAH RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 202 ZATÍMNÍ MOST strana 2 MOST EV.Č. 379-036 LAŽÁNKY-PRŮTAH RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 202 ZATÍMNÍ MOST Zpracováno podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a TKP-D staveb pozemních komunikací OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD SPISOVÁ ZNAČKA: 2VZ1790/2016-505205 Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice,

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664 trati Chomutov Cheb

Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664 trati Chomutov Cheb Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664 trati Chomutov Cheb Josef Ticháček, Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC Karlovy Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., TOP CON SERVIS s.r.o. Nosná konstrukce mostu

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13.4.2011 7769/DS/2011/MT

Více

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST C.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor: Město Ralsko Kuřívody 701 471 24 Ralsko Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Cobl Zodpovědný

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více