Dovolená 55+ skvělé ceny. Costa del sol NA DOSAH RUKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dovolená 55+ skvělé ceny. Costa del sol NA DOSAH RUKY"

Transkript

1 Dovolná pro snory 55+ Dovolná štá ír právě Vá o hlavní trstck szón a za skvělé cny. Vítjt v jdné z njžádanějších trstckých oblastí světě pobřží dlhých pláží zaltých slnc. Costa dl sol TO PRAVÉ ŠPANĚLSKO NA DOSAH RUKY

2 ů: Andals lt ý v apa a lác Alhabr Úchvatný pa k át pa ovanější j njvštěv z s j r fg Španělska a O. Staňt dctví UNESC světového dě í ktrý alého počt ld s jdní z spatřt br vot Alha s podaří za ž vlastní oč. Costa Dl sol ý chvátí typck Grada vás ob zd vý ětnov lčka kv alác p y d hl po a nádhrný to j jdn Alhabra. Měs tří h prl a pa z španělskýc tů anější k njvštěvov r fé os at jt světě. Zaž rá j ké hstor kt stalté ars. ok kr dé zd cítt kaž Stats: oblast španělské provnc Andals Délka pobřží: 161 k Alhabra Mě: EURO Jazyk: španělšt Grada ssa atraktvní ště alíř Pca chází v nádhrné Málaga Rod a s í ěsto Málag c a kosopoltn Obdař sln. s nc Andal kých blvárů ro š t ěs zátoc v prov a ětl j Málag rantního a úžasný sv pal tp h íc jíc p h vynkajících v větr s po tních zí a al kv ta vo ž nočního alta. ořský spc rstarací ý ěstčko vlk j přtavní ús to an r B P to v r j aný ús P Prto Ban sky. Vl význ s bavní střd cht Prto Jo zá ja a h íc í sn pn x k l ná v 915 ta až př ůž ný ší slav Kotvt zd Banús přdv v roc příklad jž n á ř v ot zd l by jacht Bans ktrý trů a sv světa. ěrch 8 50 jvlvnější ld n í lš jacht v roz da ol sp áb é Ar král Sadsk Málaga Španělsko Andals Costa dl Sol O ANDALUSII Andals patří z njžádanější trstcké oblast světě njn pro opravdové skvosty sláské archtktry pro sv osobt kltr gastrono a folklór al též pro své přírodní krásy. Os andalských provncí s rozkládá z pští Alrí až k portgalský hrancí. J to zě plná ohnvých rytů flanca jdnohbk tapas a býčích zápasů. Obdvovat bdt albné bílé vsnčky a proslněné dlhé pláž. Přívětvé podnbí a kopltní trstcká bídka ožňjí kvaltní dovoln běh clého rok. Modrní hotly a kvaltní slžby zarčjí spokojnost klntů ktří s rád do Andals opakovaně vrací. PODNEBÍ Cost dl Sol nbol Slnčné pobřží charaktrzj sché a tplé podnbí. V zě s průěrná tplota pohybj kol 16 C ltní ěsíc bývají vl horké. Statstka hovoří o 3000 hodnách slnčního svt za rok njvíc prší od lstopad do db. V ltních ěsících ívá voda střdoořské pobřží až 27 C v září bývá jště stál vyhřátá. Průěrná tplota v září: 24 C Průěrná tplota v říjn: 21 C Průěrný počt slnčných dní v roc: 330 Costa dl sol Španělsko ho jších částí jžní z njalbně ž Málagy dn lá j p t v št ý výhld Mjas Nav čn n d j odsd o lz ěstčk ných dnů Španělska. Běh sln r kt t r. ch lta ar bra a nádhrn cké úzí G ží Afrky a angl spatřt pobř Hotl Playa Mjas Bonta Prto Banús Gbraltar í ěsto ocké přtavn Tangr Mar přs kt j tra dostant do ktrého s t ůlv. Tangr j Gbraltarský pr lnka by ů ockých trh typckých ar také cntr í. Znáé j ktré j a rční ěn tzv. Md starého ěsta hrává od s kd lčk í žvot. bldště úzkých tn lc Tangr Tplotní tablka průěrné hodnoty v stpních Clsa ldn Únor břzn dbn květn črvn Črvnc srpn září říjn lstopad prosnc Voda Vzdch kolon nkátní brtská Gbraltar U. vě tro os polo Pyrnjské zývaný jdnodš o st ča r lta ra Gb s kd tě chází v skála s ní z do ř St s Atlantk spojj úžny tě Gbraltarské oř v nnt nt ko ký ps ro v ktrá oddělj od afrckého. Zajíavost Věděl jst ž Andals j t kd s njdél držl starodávný národ Marů? Právě Mař zd zanchal sv njslavnější stavb - nádhrný palác Alhabra v Gradě. Věděl jst ž díky nádhrné plážové pobřží délk 161 k prosté většně slnných dnů za rok a skvělý slžbá j pobřží Costa dl Sol každoročně vštěvováno trsty z clého světa a j jdní z njoblíbnějších trstckých cílů clého Španělska? Věděl jst ž Costa dl Sol j považová za ráj golfstů? V vn trozí pobřží zd jdt třct njlpších golfových hřšť v Evropě. Costa Tropcal Costa dl sol

3 3 nj dstc: { Njoblíbnější oblast Andals Jdno z njdlších plážových pobřží Španělska 161 k Njslnnější a njtpljší úzí v Španělsk GASTRONOMIE Andalsk kchyn s rčtě nncht jít. Ochtnjt výtčné plody oř ktré zd vždy srvírjí črstvé právě vylovné z oř. Na typckých příořských pronádách potkát každé krok klascký plážový bar tzv. chrngto odkd s ln vůně právě sažných alých rybčk všho drh (španělsky chprons chocos č boqrons) Pokd nát rád ryby ochtnjt příjně osvěžjící stdn polévk gaspacho ktrá s přpravj z rajčat okrk olvového olj a čsnk. Pravé královny tní gastrono js al alé jdnohbky tapas složné z toho njlpšího co jžní Španělsko bízí. Exstj nkončné nožství drhů tapas doporčj s objdt od každé ksk. Saozřjostí j výborné ovoc a zln ktrá doplňj každý pokr. Oblíbný nápoj j zd kvaltní črvné víno síchané porančov lonád takzvané tnto d vrano. hotl Playa Bonta 4* Oblíbný a kofortní hotl Playa Bonta 4* s chází přío pčné pláž v blízkost ltovska Blád. Poloha hotl j optální pro kldn dovoln a odpočnk pláž. Klnt ají k dspozc vlký vnkovní bazén tras opalování v arál ngolf č stolní tns. Pokoj: Prostorné klatzované pokoj balkon js vybavny satltní TV fén v kplně trzor a nbar (za poplatk). Costa dl sol Španělsko Vybavní hotl: Vnkovní bazén brzdalště Vntřní bazén Dětské hřště Mngolf (za poplatk) Png pong špky (za poplatk) Ftnss cntr solár (za poplatk) Sěnár Půjčov at kol Costa Tropcal Costa dl sol

4 Costa Dl Sol pro snory 55+ Pobytový progra zájzd (dobrovolný) Dn 1 Přílt Odlt z Prahy přílt ltště Málaga transfr do hotl Playa Bonta 4* bytování nforační schůzka s dlgát (sznání s lokalt a bídk výltů) včř. Dn 2 Procházka do cntra ltovska Blád sznání s okolí Dopoldn procházka s dlgát do cntra ltovska Blád ktré s stál chovává typck andalsk podob. Volný čas k nákpů č poszní. Dn 5 Za typcký bílý vsnčka do vntrozí Andals: Mjas a přtav Prto Banús Polodnní fakltatvní výlt ZDARMA Doporční dnní aktvty: Odpoldn ožnost vyjt kabnov lanovk hor Ca- laorro jdn z njvyšších bodů pobřží Costa dl Sol (800.n..) Na vrchol Vás čká vyhlídka odkd lz za slnných dnů dohlédnt až Gbraltar a Afrk. Včr proítání dokntárního sník o Andals spojné s ochtnávk španělských olv a vín. ZDARMA Dn 3 Csta do Afrky Maroko Tangr Clodnní fakltatvní výlt s průvodc do arockého přtavního ěsta Tangr. Do Afrky doplj trajkt přs Gbraltarský průlv. V Tangr vštíví tržště s bylnka ovoc a arocký rční ění. Dál vštíví cntr starého ěsta tzv. Mdn bldště úzkých lčk kd s odhrává lc tní žvot. V cně j také typcký arocký oběd. C: 8150 EUR Dn 4 Csta anglcké úzí Gbraltar Clodnní fakltatvní výlt Gbraltar nkátní brtsk kolon Pyrnjské poloostrově. Gbraltar s chází v tě kd s Atlantk spojj s Střdozní oř. Gbraltarská úž oddělj vropský kontnnt od afrckého. Navštíví jskyn Svatého Mchala vyhlídk z ktré j výhld hlavní část Gbraltar a nchá s pobavt hrátky opc Makak agot jdný volně žjící drh opc v Evropě. C: 4950 EUR do jdné z njalbnějších částí Andals. Z Mjas doslova dýchá klascká andalská tradc a archtktra. Dál zastávka v jdno z njlxsnějších přtavů zě. Kotví zd přs 800 jacht a něktré z nch patří njvlvnější ld světa příklad král Sadské Aráb. C: 20 EUR Dn 6 Královny jžního Španělska Alhabra a Grada Clodnní fakltatvní výlt s průvodc. Návštěva úchvatných paláců Alhabra ktrá j njvštěvovanější paátk Španělska a fgrj sz světového dědctví UNESCO. Poté vštíví cntr agckého ěsta Grada ktré j sěsí arabských a křsťanských kltr. Staňt s jdní z alého počt ldí ktrý s podaří za žvot Alhabr spatřt vlastní oč. C: dl trín/ k zakpní v ČR Dn 7 Málaga ěsto ělců a jho gns loc Dopoldní fakltatvní výlt do hlavního ěsta stjnojnné provnc. Málaga j drhý njvětší ěst v Andals a rodště slavného španělského alíř Pabla Pcassa. Jho rodný dů s běh návštěvy prohlédn stjně tak katdrál hlavní třídy a náěstí. Po prohlídc bdt ít čas nákp svnýrů a dárků z cst. C: 24 EUR Dn 8 Odlt Snídaně transfr ltště v Málaz a přílt do Prahy. Poznáka k výltů: Zě progra vyhraz. Nabídka a cny js orntační. Aktální bídka tě dlgáta. V cnách njs zahrnty vstpy. Costa dl sol Španělsko Costa Tropcal Costa dl sol

5 Pojštění K snorský zájzdů 55+ do všch bízných dstcí lz přobjdt pojštění od spolčnost Gnral Pojšťov a.s. v varantě EXKLUZIV. C: Pro klnty do věk 69 lt včtně: 225 Kč/pobyt Pro klnty od věk 70 lt: 675 Kč/pobyt Rozsah pojstného krytí Pojštění ExklZIV Léčbné výlohy včtně rpatrac zbní oštřní trorstcké útoky Přvolání opatrovníka Rkrační zní a ltní sporty Úrazové přpojštění: trvalé násldky úraz od 0001 % srt násldk úraz Osobní věc a zavazadla lt jdno zavazadlo lt jdn položk pojštění zpoždění zavazadl Odpovědnost za způsobn škod: zdraví ajtk fnční náhrada za šlý zsk zršní csty (storno) Kč Kč pojštěny Kč npojštěny Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 80 % sktčných nákladů ax Kč 1) 1) Maxální lt pojstného plnění pro fakltatvní přpojštění zršní zájzd (Storno) lz zvýšt za pašální příplatk k clkové pojstné podl násldjícího klíč: zvýšní lt Kč Kč zvýšní lt Kč DOTOVANÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY CENÍK SVOZŮ NA PRAŽSKÉ LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA A ZPĚT MORAVA OSTRAVA Kč OLOMOUC Kč BRNO Kč JIHLAVA Kč Dl ndvdální poptávky ožnost nástpních t: Frýdk-Mtk Nový Jčín Prostějov. C 800 Kč za obsěrný transfr. ČECHY HRADEC KRÁLOVÉ Kč PARDUBICE Kč Přsné odjzdové časy a ta bd přsněny v Pokynch k odlt. Costa dl sol Španělsko

Dovolená pro seniory 55+ 55+ Dovolená ušitá na míru právě Vám, mimo hlavní turistickou sezonu a za skvělé ceny. JARO a PODZIM 2014

Dovolená pro seniory 55+ 55+ Dovolená ušitá na míru právě Vám, mimo hlavní turistickou sezonu a za skvělé ceny. JARO a PODZIM 2014 Dovolená pro seniory 55+ Dovolená ušitá na íru právě Vá, io hlavní turistickou sezonu a za skvělé ceny. Dovolená pro seniory 55+ JARO a PODZIM 2014 www.dovolenaproseniory.cz Proč s nái? + Nadstandardní

Více

Dovolená pro seniory 55+ JARO a PODZIM 2015

Dovolená pro seniory 55+ JARO a PODZIM 2015 Dovolená pro seniory 55+ Dovolená ušitá na íru právě Vá, io hlavní turistickou sezonu a za skvělé ceny. Dovolená pro seniory 55+ JARO a PODZIM 2015 www.dovolenaproseniory.cz Proč s nái? Nadstandardní delegátská

Více

2013 - DOTOVANÉ ZÁJEZDY SENIOŘI 55+ ŠPANĚLSKO ANDALUSIE COSTA DEL SOL

2013 - DOTOVANÉ ZÁJEZDY SENIOŘI 55+ ŠPANĚLSKO ANDALUSIE COSTA DEL SOL 2013 - DOTOVANÉ ZÁJEZDY SENIOŘI 55+ ŠPANĚLSKO ANDALUSIE COSTA DEL SOL Evropský program nazvaný Europe Senior Tourism Vám přináší možnost cestovat do Španělska na dovolenou za velmi výhodných cenových podmínek.

Více

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Vstupujeme do naší 25. sezony a věřím, že

Více

DOVOLENÁ PRO SENIORY 55+ Jaro a podzim 2014.

DOVOLENÁ PRO SENIORY 55+ Jaro a podzim 2014. Dovolená pro seniory 55+ DOVOLENÁ PRO SENIORY 55+ Jaro a podzim 2014. Dovolená mimo hlavní turistickou sezónu ušitá na míru právě Vám. Základní informace o programu Europe Senior Tourism dotované zájezdy

Více

1.9. pp - ŠPANĚLSKO PRO SENIORY 55+ JARO A PODZIM 2015

1.9. pp - ŠPANĚLSKO PRO SENIORY 55+ JARO A PODZIM 2015 1.9. pp - ŠPANĚLSKO PRO SENIORY 55+ JARO A PODZIM 2015 Produktový list je přílohou Smlouvy o obchodním zastoupení mezi Delfín travel a Zástupcem. V návaznosti na dotovaný program španělské vlády, Europe

Více

Zájezdy pro seniory 55+ a dotované zájezdy JARO a PODZIM 2013

Zájezdy pro seniory 55+ a dotované zájezdy JARO a PODZIM 2013 Andalusie Costa Brava Mar Menor Mallorca Menorca Sicílie Sardinie Zájezdy pro seniory 55+ a dotované zájezdy JARO a PODZIM 2013 San Remo Malta Portugalsko Madeira Turecko Ischia Kypr Do 28. 2. záloha pouze

Více

MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA. www.ancora.cz

MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA. www.ancora.cz MALTA ŠPANĚLSKO MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA www.ancora.cz Vážení zákazníci, milí přátelé, dovolte nám, abychom poděkovali za Vaši dosavadní přízeň i za to, že při výběru své letní dovolené 2008 zvažujete

Více

poznávací zájezdy putování po evropě exotické dálky cesty za vínem za operou a muzikálem jednodenní v ýlety

poznávací zájezdy putování po evropě exotické dálky cesty za vínem za operou a muzikálem jednodenní v ýlety Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech a pobytech zajišťovaných a organizovaných společností ČEBUS, cestovní kancelář, s. r. o., IČ 26222094, zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném u krajského

Více

KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz

KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz 2 015 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 15. 1 5. s sezona ezo n a Letecky BULHARSKO LONDÝN ŘÍM, PAŘÍŽ Autokarem ITÁLIE RAKOUSKO SLOVINSKO POLSKO ŠVÝCARSKO Lázně a termály MAĎARSKO ČR, SR Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o.

Více

MENORCA LÉTO 2014. www.delfintravel.cz

MENORCA LÉTO 2014. www.delfintravel.cz MENORCA LÉTO 2014 www.delfintravel.cz Vážení klienti, přemýšleli jsme, jak uvést, jinak než tradičně, náš nový katalog. Pojďme to zkusit malou hádankou. Víte jaký z Baleárských ostrovů má nejvíce pláží

Více

MENORCA LÉTO 2014. www.delfintravel.cz

MENORCA LÉTO 2014. www.delfintravel.cz MENORCA LÉTO 2014 www.delfintravel.cz Vážení klienti, přemýšleli jsme, jak uvést, jinak než tradičně, náš nový katalog. Pojďme to zkusit malou hádankou. Víte jaký z Baleárských ostrovů má nejvíce pláží

Více

Informace. S námi cestujete pohodlně a bezpečně

Informace. S námi cestujete pohodlně a bezpečně Informace Pobočky CK KO TOUR (Ladislav Cacek, cestovní kancelář) Polička Svitavy Riegrova 52, 572 01, tel.: 461 723 740, e-mail: policka@kotour.cz, skype: ko-tour policka info a rezervace všech zájezdů

Více

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Jaro a podzim 2015 Jednolůžkový pokoj BEZ PŘÍPLATKU * platí u vybraných destinací do vyčerpání kapacit Odlety Z BRNA A OSTRAVY * platí u vybraných destinací

Více

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav Turnaj O2GA 2012 ZÁŘÍ 2013 5. ČÍSLO Rozhovor s jdnatlm spolčnosti ing. Radkm Bdrnou Spolčnost Knauf, ktrá působí v oblasti výroby a prodj sádrokartonových stavbních systémů a řady dalších stavbních hmot,

Více

DOVOLENÁ PRO SENIORY. SLEVA pro seniory až 25% SLEVA pro doprovodné osoby až 20% Speciální seniorské programy. www.cedok.cz

DOVOLENÁ PRO SENIORY. SLEVA pro seniory až 25% SLEVA pro doprovodné osoby až 20% Speciální seniorské programy. www.cedok.cz www.cedok.cz SLEVA pro seniory až 25% SLEVA pro doprovodné osoby až 20% Speciální seniorské programy Za hranice všedních dnů DOVOLENÁ PRO SENIORY TURECKO ŠPANĚLSKO MADEIRA ŘECKO KYPR ITÁLIE BULHARSKO SLOVENSKO

Více

ITÁLIE CAORLE. www.ckevasulcova.cz

ITÁLIE CAORLE. www.ckevasulcova.cz 2014 CAORLE HOTELY A APARTMÁNY VŠECH CENOVÝCH KATEGORIÍ - SKUPINY - TRANZITY UBYTOVÁNÍ NA LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ V HOTELU I V APARTMÁNU - OPERY PLAVBY - CHORVATSKO - SENIOŘI 55+ www.ckevasulcova.cz PŘÍLOHA

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Jižní Itálie 2012. Salento Gargáno Palmová riviéra Kalábrie Sardínie

Jižní Itálie 2012. Salento Gargáno Palmová riviéra Kalábrie Sardínie Jižní Itálie 2012 Salento Gargáno Palmová riviéra Kalábrie Sardínie Sale Milí klienti a milí přátelé, prostřednictvím našeho katalogu bychom Vám rádi představili především jednu z nejexotičtějších a nejjižnějších

Více

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Jaro a podzim 2015 Jednolůžkový pokoj bez příplatku * platí u vybraných destinací do vyčerpání kapacit Odlety z Brna a Ostravy * platí u vybraných destinací

Více

Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko. Váš specialista na dovolenou již od roku 1992 BULHARSKO 2015. 24. sezóna. Cestovní kancelár STEFANNY

Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko. Váš specialista na dovolenou již od roku 1992 BULHARSKO 2015. 24. sezóna. Cestovní kancelár STEFANNY Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko 24. sezóna Tradice - spolehlivost - kvalita Cestovní kancelár BULHARSKO 2015 STEFANNY www.stefanny.cz 2 5 Kvalita a spolehlivost Zkušenosti a tradice Slevy za rychlé

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Jaro a podzim 2015 Jednolůžkový pokoj bez příplatku * platí u vybraných destinací do vyčerpání kapacit Odlety z Brna a Ostravy * platí u vybraných destinací

Více

cestovní kancelář Litomyšl

cestovní kancelář Litomyšl cestovní kancelář Litomyšl Dovolená 2015 termály moře poznání Vážení přátelé, milí zákazníci! Úvodem nám dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň a důvěru, neboť díky Vám vstupuje CKL do jubilejní

Více

Bulharsko2011 DĚTI ZCELA ZDARMA ALL INCLUSIVE ZDARMA. To nejlepší z jižního pobřeží. cestovní kancelář

Bulharsko2011 DĚTI ZCELA ZDARMA ALL INCLUSIVE ZDARMA. To nejlepší z jižního pobřeží. cestovní kancelář cestovní kancelář Létáme s leteckou společností Travel Servis z Prahy, Pardubic, Brna a Ostravy DĚTI ZCELA ZDARMA ALL INCLUSIVE ZDARMA Bulharsko2011 To nejlepší z jižního pobřeží SleVy DÍTĚ zcela zdarma

Více

Vaše spokojenost naše reklama. Léto2015. Bulharsko a Řecko

Vaše spokojenost naše reklama. Léto2015. Bulharsko a Řecko Vaše spokojenost naše reklama Léto2015 Bulharsko a Řecko 2 > LÉTO 2015 Pojištění léčebných výloh Pojištění Zdravotní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Vybrat si můžete ze dvou variant, buď pojištění

Více

DOPRAVA AUTOBUSEM VLASTNÍ DOPRAVA

DOPRAVA AUTOBUSEM VLASTNÍ DOPRAVA LÉTO 2014 Všeobecné informace POJIŠTěNÍ 1. V souladu se zákonem 159/1999 Sb. je cestovní kancelář Atlantika, spol. s r.o. pojištěna proti úpadku. Klienti jsou pojištěni proti krachu cestovní kanceláře.

Více

A JEHO OSTROVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS LETECKY Z OSTRAVY. www.charis.cz 1991-2015

A JEHO OSTROVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS LETECKY Z OSTRAVY. www.charis.cz 1991-2015 ŘECKO 2015 A JEHO OSTROVY 24 1991-2015 LETECKY Z OSTRAVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS www.charis.cz Vážení a milí příznivci cestování do Řecka, držíte v rukou již

Více

chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015

chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015 25. sezóna chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015 POBYTOVÉ ZÁJEZDY JADERSKÉ A STŘEDOZEMNÍ MOŘE POZNÁVACÍ A SPORTOVNÍ ZÁJEZDY ZALOŽENO 1990 Spolehlivý průvodce na Vašich cestách www.campana.cz POJIŠTĚNÍ

Více

ZÁJEZDY POZNÁVACÍ. Již 20 let jsme tu pro Vás

ZÁJEZDY POZNÁVACÍ. Již 20 let jsme tu pro Vás ZÁJEZDY POZNÁVACÍ 2010 Již 20 let jsme tu pro Vás CESTOVNÍ KANCELÁŘ BRNO Moravské nám. 4, 602 00 Brno tel./fax: +420 542 210 102 e-mail: ck@travel2002.cz STRÁŽNICE Kovářská 396, 696 62 Strážnice tel./fax:

Více