Školský zákon (první kapitola)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský zákon (první kapitola)"

Transkript

1

2

3 Školský zákon (první kapitola) Vzdělávání je první národní prioritou. Veřejná služba vzdělávání je koncipována a organizována tak, aby sloužila žákům a studentům. Přispívá rovnosti šancí a boji proti sociálním a teritoriálním nerovnostem, souvisejícím s úspěchem ve škole a ve vzdělávání. [ ] Uznává, že všechny děti sdílejí schopnost učit se a zlepšovat se. Bdí nad zapojením všech dětí bez rozdílu do školní docházky. Rovněž bdí nad sociální koedukací veřejnosti vzdělávané na půdě vzdělávacích institucí[ ] ]

4 Školský zákon (první kapitola) Právo na vzdělání je garantováno každému za účelem umožnění osobního rozvoje, zvýšení úrovně počátečního a dalšího vzdělání, zapojení se do sociálního a profesního života, uplatnění svého občanství. [ ] Aby bylo toto právo s ohledem na rovnost šancí zaručeno, je žákům a studentům pomoc přiznávána podle jejich zdrojů a jejich zásluh. Rozdělení prostředků veřejné služby vzdělávání zohledňuje rozdíly podle situace, zejména v souvislosti s ekonomickou a sociální situací. [ ]

5

6 Dvě data, dva originální systémy Založení lyceí Napoleonem Bonaparte Někdejší elita národa Vyhrazeno chlapcům Založení«dívčích lyceí» v 1880 Jules Ferryho zákony Bezplatná škola, povinná a laická od 6 do 13 let (ale napoleonský model je uchován pro střední školství)

7 Dvě data, dva originální systémy Jules Ferryho zákony Všeobecné pozvednutí úrovně vzdělávání pro hospodářství Šíření republikánských idejí a boj proti idejím socialistickým a anarchistickým Rozšíření používání francouzštiny do všech regionů Rozvoj patriotizmu a národního cítění směřujícího k přípravě pomsty Německu

8

9 Vstříc sjednocení obou systémů Debrého zákon Smlouvy mezi státem a soukromými institucemi Finanční pomoc v případě respektování programů veřejného vzdělávání Berthoinova reforma Povinná školní docházka do 16 let Všeobecný 2. stupeň a "malé lyceum"("petit lycée )" Fouchet-Capelleova reforma Postupné zmizení malých lyceí, které se stávají 2. stupněm základních škol (Collèges d'enseignement secondaire) V 15ti letech rozhodnutí o zaměření na studia krátká nebo dlouhá

10 Vstříc sjednocení obou systémů 1975 Habyho reforma Vytvoření jednotných college (2. stupeň základní školy) Zmizení "malých lyceí" přijetí všech dětí do šestnácti let, aby se účastnily přípravy na dlouhé studium Masové působení a různorodost Neúspěšní žáci většinou pocházejí ze znevýhodněných poměrů Rozdíly mezi školami se prohlubují

11 Rozlišení jednotného 2. stupně a masovění lycea Savaryho reforma Vytvoření oblastí přednostního vzdělávání: více prostředků pro znevýhodněné školy Nárůst autonomie škol Chevènementova reforma Vytvoření maturity (baccalauréat professionnel) Cíl 80% na úrovni baccalauréatu Neúspěch sjednocené veřejné služby: soukromé vzdělání je stabilizováno

12

13 Centralizovaný a decentralizovaný systém Škola Collège Lyceum Vzdělávací programy Stát Stát Stát Ověřování diplomů Stát Stát Zaměstnání pedagogů (přijímání, vzdělávání, přidělování, odměňování) Investice (stavba, renovace, vybavení) Stát Stát Stát Obec Okres Stát/Kraj Výdaje za školy Obec Okres Kraj

14 Organizace školní docházky Společný základ znalostí, schopností a vzdělání Připravit přístup k vyššímu vzdělávání, k navázání na studia, vstup do aktivního života

15 Organizace školní docházky Mateřská škola Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Děti ve věku od 3 do 6 let Vyučování Osvojit si jazyk a naučit se číst a psát Stát se žákem Jednat a umět se vyjadřovat vlastním tělem Objevovat svět Pozorovat, cítit, představovat si, tvořit Délka 3 roky Upozornění fakultativní Ve věku 3 let vzdělávat 9 z 10 dětí 15

16 Organizace školní docházky Základní škola Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Děti ve věku 6 až 11 let Vyučování 2. cyklus: vzdělání (6 až 8 let) 3. cyklus: prohlubování (8 až 11 let) Upozornění Individuálně přizpůsobená pomoc žákům Podpora vzdělávání Délka 5 let 16

17 Organizace školní docházky Collège Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Délka 12 až 16 let 4 roky Přístupné všem bez přijímací zkoušky Vyučování 6. ročník, adaptační cyklus: sjednotit znalosti nabyté na základní škole 5. a 4. ročník, centrální cyklus: umožnit žákům prohloubit své znalosti, nové předměty: fyzika a 2. živý jazyk 3. ročník, cyklus určení zaměření: příprava na vzdělání všeobecně zaměřené, odborné nebo na učilištích. Získání tzv. diplôme national du brevet (DNB) státní osvědčení Upozornění Sekce přizpůsobené pro znevýhodněné žáky (SEGPA) 17

18 Organizace školní docházky Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště (1/3) Délka 15 až 18 let 3 roky Zaměření Všeobecné gymnázium: dlouhodobé studium 3 specializace střední odborná škola: další pokračování ve vyšším odborném vzdělání (vyšší odborné vzdělání nebo bakalářské nebo magisterské s technickým zaměřením) 7 specializací střední odborné učiliště: Příprava na státní učňovské zkoušky po dobu tří let na středním odborném učilišti 400 odborných specializací Příprava na tzv. certificat d aptitude professionnelle (CAP) výuční list po dobu dvou let v jednom z tzv. Centre de Formation d Apprentis (CFA) odborné učiliště 18

19 Organizace školní docházky Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště(2/3) Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Vyučování 2. ročník gymnázia a střední odborné školy: Rozhodující ročník společné všeobecné znalosti Nové obory z oblasti literatury, ekonome, věd a technologií 1. a závěrečný ročník : závěrečný cyklus Příprava na státní maturitní zkoušku (upozornění na opačné číslování ročníků od vyššího k závěrečnému, pozn. překladatele) 19

20

21 Sociální reprodukce Znevýhodnění žáci Silný kontrast Definice: Žáci jejichž zákonní zástupci patří do jedné ze znevýhodněných tříd ze socioekonomického hlediska 5 tříd Velmi zvýhodnění Zvýhodnění prostřední Znevýhodnění Silně znevýhodnění Silné nerovnosti, které přetrvávají Část s vynikajícím prospěchem a vysoká míra neúspěšnosti Stále silný sociální determinismus

22 Sociální reprodukce «spádové školy» Definice: zápis do školy je vázán na adresu trvalého bydliště zákonných zástupců Otázka sociální koedukace Obcházení zápisu do spádové školy změnou nebo zápisem na soukromou školu Živé diskuze ohledně spádových škol, které se staly politickým tématem: zmírnění, zrušení nebo zanechání

23 Zemědělci, řemeslníci, obchodníci a podnikatelé Manažeři a vyšší intelektuální profese Zprostředkovatelská povolání Zaměstnaní Dělníci Důchodci a výdělečně nečinní Neinformovaní Sociální reprodukce Dostupnost vyššího vzdělání Míra dostupnosti vyššího vzdělání dle sociální třídy studenti 10,1% 30,7% 12,0% 11,6% 10,6% 11,6% 13,5% Francouzi od 18 do 23 let 13,2% 17,0% 17,7% 9,4% 29,5% 7,1% 6,2%

24 Sociální reprodukce Ukončené vzdělání bez odborné kvalifikace Vývoj míry ukončení vzdělání bez odborné kvalifikace Evropské srovnání Suède Pays-Bas (p) Finlande Hongrie Allemagne (p) France UE Royaume-Uni Italie Sorties précoces 2012 Sorties précoces 2007 Předčasné ukončení 2012 Předčasné ukončení Espagne Hommes Femmes Ensemble

25 Zemědělci a nezávislí Dělníci Zaměstnanci Zprostředkovatel ská povolání Manažeři Sociální reprodukce Ukončen vzdělání bez odborné kvalifikace Poměrné rozdělení ukončených vzdělání bez odborné kvalifikace podle sociálního rozdělení (situace 3 roky po opuštění vzdělávacího systému) 2% 55% 25% 16% 2%

26 Zemědělci, řemeslníci, obchodníci a podnikatelé Manažeři a vyšší intelektuální profese Zprostředkovatelská povolání Zaměstnaní Dělníci Důchodci a výdělečně nečinní Neinformovaní Sociální reprodukce Přípravné třídy Poměrné rozdělení žáků do přípravných tříd na vysoké školy (Grandes Écoles) podle sociálního rozdělení studenti 9,2% 30,4% 12,8% 12,3% 10,7% 13,1% 11,5% Francouzi od 18 do 23 let 13,2% 17,0% 17,7% 9,4% 29,5% 71,0% 62,2%

27 Sociální reprodukce Přípravné třídy Srovnání nákladů přípravných tříd vysokých škol a univerzity Přípravné tř.vš ,00 Univerzita ,00 VŠ ,00

28 Sociální reprodukce Předčasný neúspěch u mužů Výkon v začátcích čtení podle pohlaví (2009) chlapci dívky Velmi efektivní 59% 70% Výsledky státních osvědčení (DNB) z "collège», které přijímá žáky ze socioekonomicky slabších tříd chlapci dívky 63,3% 79,7% Nerovnost pohlaví Podíl udělených diplomů ženám % ženy Všechny typy maturit 53% Bakalář 59% Magistr 57% Doktorát 44,8

29 Sociální reprodukce Nerovnost pohlaví Platová nerovnost: V zaměstnání na plný úvazek vydělávají muži o 16 % více než ženy. Porovnáme-li veškeré typy pracovních dob dohromady, rozdíl činí 31 %. Rozdělení podle odvětví: Procento žen pracujících v odvětví školstvízdravotnictví-sociální činnost je 74,9 %, ale pouze 9,1 % žen působí ve stavebnictví. Ženy často zůstávají u zaměstnání typických pro ženy.

30 Sociální reprodukce Možnosti vzdělání Sociálně-hierarchické vnímání mezi možnostmi vzdělávání Všeobecné a technické vzdělání vede k dlouhodobému procesu studií, odborně zaměřené vzdělání ke krátkodobému. Nízké společenské uznání "manuálních" prací ve francouzské společnosti. De facto existuje určitá hierarchie mezi všeobecnými a technicky zaměřenými kategoriemi Všeobecně zaměřené kategorie> Technicky zaměřené kategorie Kategorie přírodních věd > Kategorie literární a lingvistická > Kategorie ekonomická a sociální

31 Sociální reprodukce Zaměření Stále diskriminující úroveň na konci "collège" GT * Pro** Red % 34% 7% % 32% 3% * gymnázium, střední odborná škola ** střední odborné učiliště Se sociálním rozvrstvením Manažeři 89% 91% Zaměstnanci 43% Nevýděleční 36% 36% Odlišné ambice podle sociální třídy Mají-li žáci velmi dobré výsledky, 98% dětí manažerů volí gymnázium nebo střední odbornou školu, zatímco pouze 80% dětí rodičů z dělnických tříd bez kvalifikace. Příklad ze dvou "collèges" z Nice GT Pro Louis Nucéra 48% 38% Henri Matisse 83% 7%

32 Faktory neúspěchu spojené se Školou «Stres» ze školy Hodnocení Chybné postavení: překážka ve vzdělání Francouzští žáci patří mezi méně riskující, protože se bojí špatně zvolené odpovědi, místo toho, aby ji považovali za opěrný bod v hledání řešení Tradiční systém hodnocení si žádá reformu Známkování od 1 do 20 nedostatečně ukazuje úspěchy. Hodnocení založené na schopnostech žáka se připravuje.

33

34 Od konstatování po analýzu Konstatování Téměř jedno dítě z pěti je ve škole sociálně slabé. Téměř mladých lidí jsou v situaci, kdy se vzdají a odcházejí každý rok ze vzdělávacího systému bez kvalifikace. Úspěšnost ve škole stále velmi závisí na rodinném a sociálním prostředí. Neúspěch ve škole je velmi nerovnoměrně rozložen: sociální nerovnost je také nerovností zeměpisnou. Nerovnosti jsou také spojeny s pohlavím.

35 Od konstatování po analýzu Analýza Příčina neúspěšnosti ve škole se hledá jinde než ve škole, ale Škola svým fungováním správně nehraje roli sociálního výtahu. Škola a její podíl odpovědnosti na neúspěchu některých žáků. Potíže, se kterými se někteří žáci setkávají, by se měly řešit uvnitř Školy tím, že se znovu prozkoumají její struktury a způsoby řízení.

36 Od konstatování po analýzu Úspěch ve vzdělání je definován jako hledání harmonického rozvoj dítěte a mladého člověka. Úspěch ve vzdělání je rozsáhlejší a obsáhlejší než samotný úspěch ve škole a snaží se sladit osobní rozvoj, vztahy s ostatními a úspěch ve škole. To umožňuje skloubení veškerého času dítěte a mladého člověka a má za cíl umožnit jim plně se začlenit do společnosti. Zaměřuje se zejména na ty, kteří to nejvíce potřebují a na ty, kteří pocházejí ze znevýhodněných oblastí. To se týká hodnot a cílů mezinárodní úmluvy o právech dítěte z roku Pakt o úspěchu ve vzdělání George Pau-Langevin Ministryně pověřená zajištěním školní úspěšnosti Vincent Peillon Ministr národního školství George Pau-Langevin Ministryně pověřená školní úspěšnosti

37 Priority vzdělávací politiky Zónování Vyšší prostředky Forma pozitivní diskriminace za účelem poskytnutí více prostředků a autonomie institucím, které přijímají sociálně znevýhodněné obyvatelstvo. Financování uzpůsobené podle výše počtu sociálně znevýhodněných žáků v jedné zóně: příklad porovnání dotace na vyučovací hodiny na 2 collèges v Nice (jedno se sociálně velmi slabými žáky, druhé sociálně velmi silnými) Collèges Collège Louis Nucéra 1,29 Taux H/E Collège Henri Matisse 1,07

38 Priority vzdělávací politiky Doprovodná opatření Předškolní vzdělávání Zavedení scholarizace před 3. rokem dítěte za účelem podpory lepšího přístupu k jazyku "Více učitelů než tříd" na základní škole Pomocný učitel Učitelé jako referenti Pomocní učitelé k dispozici vzdělávací síti : individuální doprovod žákům, prevence předčasnému odchodu, podpora pedagogické inovace,spojení mezi školou collège a collège-lyceum,

39 Priority vzdělávací politiky Doprovodná opatření Síť škola-collège Zavedení sítě škol a collèges v jedné zóně za účelem zachování kontinuity vzdělávání Postupné zavedení rady škola-collège výhradně za pedagogickým účelem Spojení collège-lyceum Zvláštní pozornost věnovaná zaměření na konci collège za účelem podpory ambicí žáků: zaměření se na aktivní politiku na všeobecných gymnáziích, snížení četnosti opakování ročníku, podpora žáků schopných zvolit dlouhodobá studia

40 Priority vzdělávací politiky Sjednocení skupin Míra iniciativy? Přidělování zkušených a motivovaných pracovníků je prioritou. Dva typy opatření: zjednodušit proveditelnost změny po určitém časovém období a zkrátit funkční období Iniciativa k týmové práci vzájemné pozorování učitelů Vzdělávací skupiny vedené zkušenými pedagogy, rady a podpora skupiny učitelůreferentů Podpora a upřednostňování týmové činnosti

41 Priority vzdělávací politiky Obnova pedagogiky Individualizace Snížení skupin-tříd, skupiny podle potřeb, individuální pomoc Přizpůsobení školnímu rytmu při vstupu na collège: sekvence delší a méně početné Aktivní přístup k učení, změna organizace a vyučovacích metod Globalizování vědeckého vzdělávání založeného na základě zkoumání "Spirálový" postup v matematice

42 Priority vzdělávací politiky Obnova pedagogiky Výzkum-Opatření Silnější podpůrné skupiny včetně univerzit a výzkumů: spolupráce mezi školami, collèges a univerzitními týmy na vypracování potřebné lexikální vybavenosti Testování Organizace třídy týkající se zavádění návrhů Serge Boimara: práce na vybudování znalostí, autonomie a zrušení inhibice týkající se pohádky a mýtů o zakladatelích

43 Priority vzdělávací politiky Míra iniciativy Internátní školy pro žáky s vynikajícími výsledky Poskytovat lepší prostředí a blízkou pomoc žákům, kteří nežijí v příznivých podmínkách. Zkušenosti s kvóty Procento míst rezervovaných žákům, kteří pocházejí ze sociálně slabého prostředí do jedné z přípravných tříd na vysoké školy ( Grandes Écoles"), a nebo na samotných vysokých školách («Sciences Po»)

44 Priority vzdělávací politiky Cíle Svazky úspěchu Podporovat úspěšnost mladých lidí ze sociálně slabého prostředí ve vyšším vzdělání, a zejména v odvětvích vysoké kvality Smazat překážky, které stojí v pokračování ve vyšších studiích Příklady Podporovat žáky z odborných učilišť v pokračování na vyšších odborných studiích Podporovat maturanty s technickým zaměřením ve vstupu do přípravných tříd ekonomického/obchdního vzdělávání

45 Priority vzdělávací politiky Příklady Svazky úspěchu iniciovat a podporovat projekt zaměřený na vyšší studia s vynikajícími výsledky nebo na vědecké kariéry u žáků lyceí a colléges, kteří pocházejí ze sociálně slabého prostředí Příklady Motivovat žáky ze sociálně slabého prostředí z druhých a posledních ročníků vědecky a technicky zaměřených, aby se vydali na cestu za úspěchem podporovat vypracování skutečného projektu, který by zajistil pokračování ve studiu žáků maturitního ročníku na učilištích na BTS (Vysvědčení o vyšší technické kvalifikaci)

46 Boj proti předčasnému odchodu Cíle Boj proti předčasnému odchodu ze vzdělávacího systému Pozorování a prevence předčasného odchodu ze vzdělávacího systému Reintegrace žáků starších 16 let, kteří opustili školní vzdělávací systém bez výsledného řešení Metody preventivní skupiny na předčasný odchod ze vzdělávacího systému podněty k remobilizaci a k další přípravě na zkoušky Výsledky V roce % znovu započatých odborně zaměřených studií, buď na středním odborném učilišti, nebo na učňovském středisku

47 Boj proti předčasnému odchodu Mentonovo " mikrolyceum " Cíle Dát další šanci mladým lidem, kteří se nacházejí v situaci, kdy neuspěli, nebo jsou descholarizování. Podporovat chuť učit se pomocí nově zaváděných pedagogických metod. Umožnit integraci s jejich vrstevníky navzdory rozdílným životním stylům, aktivitám v kultuře a/nebo sportu. Umožnit jim uspět a dovést je tak ke státní maturitní zkoušce během dvou let

48 Boj proti předčasnému odchodu Mentonovo " mikrolyceum " Úspěchy ( ) 14 přijatých žáků, 11 absolvovalo celý školní rok, 3 studií zanechali. Integrace uvnitř lycea, ve třídě a mimo ni, včetně žáků s agorafobií Problémy Zeměpisná vzdálenost, která vyústila v koncentraci rozvrhů hodin Problémy psychologické, rodinné a sociální, které příliš prodlužovaly dobu adaptace Na začátku příliš velká ambice, která žáky uvedla do nejistoty.

49 Snižování nerovností mezi muži a ženami Boj proti sexismu "Rovné příležitosti ve vzdělávání" Spojení od rovných příležitostí vzdělávání po rovnost vůči pracovníkům je uvedeno v akademickém plánu o vzdělávání "Capital filles" (Společnost pro podporu rovných příležitostí pro ženy) "Marrainage" vůči mladým dívkám ze sociálně slabého prostředí Girls'day - boy's day Nechat dívky a chlapce objevovat obory, které jsou tradičně určené pro druhé pohlaví Závod «1, 2, 3, Rovnost» Oceňovat činnosti a vzdělávací projekty, které upřednostňují rovnost a smíšení dívek s chlapci při výběru zaměření.

50

51 Změnit model L'âne qui n'a pas soif (S tvrdohlavým nic nesvedeš) Strategie, která se skládá z toho dát «více», «dříve» ze «stejné věci» žákům, kteří jsou «znevýhodněni ve vzdělání», má bez pochyby své limity, pokud není bezprostředně zavedena více inkluzivní výuka.

52 Změnit model Napětí mezi logikou kompenzace/znovu zprostředkování a potřebou vytvářet nové výukové metody zaměřené více na inkluzi (dát «více» a/nebo dát«jiným způsobem»), mezi úředně daným přístupem a logikou, která je založena na mobilizaci a mezi schopností vybudovat místní skupiny s příslušnými metodami (v rámci rozvoje jejich autonomie).

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení osob se zdravotním postižením Předkládá: Monika Bartošová Vedoucí bakalářské

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.7.2008 KOM(2008) 425 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Zlepšování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012 OBSAH: ÚVOD... 5 STRUČNĚ O PUBLIKACI EDUCATION AT A GLANCE... 6 OBSAH PUBLIKACE EDUCATION AT A GLANCE 2011... 8 INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU, DOVEDNOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DALŠÍ KARIÉRU... 9 KAPITOLA A

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 106 Kč OBSAH Část normativní Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska

Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska Masarykova univerzita Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radek Pospíšil Vypracovala:

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY (pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání) MŠMT BŘEZEN 2002 Předkládací

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 5. 2 Ostrá kritika dalšího odborného vzdělávání. 5 Úkoly pro duální systém profesní přípravy

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 5. 2 Ostrá kritika dalšího odborného vzdělávání. 5 Úkoly pro duální systém profesní přípravy Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství č. 5 (20.května) Německý odborový svaz k dalšímu odbornému vzdělávání Odborné vzdělávání pro informační společnost Nové modely učebních oborů v německém duálním

Více