Školský zákon (první kapitola)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský zákon (první kapitola)"

Transkript

1

2

3 Školský zákon (první kapitola) Vzdělávání je první národní prioritou. Veřejná služba vzdělávání je koncipována a organizována tak, aby sloužila žákům a studentům. Přispívá rovnosti šancí a boji proti sociálním a teritoriálním nerovnostem, souvisejícím s úspěchem ve škole a ve vzdělávání. [ ] Uznává, že všechny děti sdílejí schopnost učit se a zlepšovat se. Bdí nad zapojením všech dětí bez rozdílu do školní docházky. Rovněž bdí nad sociální koedukací veřejnosti vzdělávané na půdě vzdělávacích institucí[ ] ]

4 Školský zákon (první kapitola) Právo na vzdělání je garantováno každému za účelem umožnění osobního rozvoje, zvýšení úrovně počátečního a dalšího vzdělání, zapojení se do sociálního a profesního života, uplatnění svého občanství. [ ] Aby bylo toto právo s ohledem na rovnost šancí zaručeno, je žákům a studentům pomoc přiznávána podle jejich zdrojů a jejich zásluh. Rozdělení prostředků veřejné služby vzdělávání zohledňuje rozdíly podle situace, zejména v souvislosti s ekonomickou a sociální situací. [ ]

5

6 Dvě data, dva originální systémy Založení lyceí Napoleonem Bonaparte Někdejší elita národa Vyhrazeno chlapcům Založení«dívčích lyceí» v 1880 Jules Ferryho zákony Bezplatná škola, povinná a laická od 6 do 13 let (ale napoleonský model je uchován pro střední školství)

7 Dvě data, dva originální systémy Jules Ferryho zákony Všeobecné pozvednutí úrovně vzdělávání pro hospodářství Šíření republikánských idejí a boj proti idejím socialistickým a anarchistickým Rozšíření používání francouzštiny do všech regionů Rozvoj patriotizmu a národního cítění směřujícího k přípravě pomsty Německu

8

9 Vstříc sjednocení obou systémů Debrého zákon Smlouvy mezi státem a soukromými institucemi Finanční pomoc v případě respektování programů veřejného vzdělávání Berthoinova reforma Povinná školní docházka do 16 let Všeobecný 2. stupeň a "malé lyceum"("petit lycée )" Fouchet-Capelleova reforma Postupné zmizení malých lyceí, které se stávají 2. stupněm základních škol (Collèges d'enseignement secondaire) V 15ti letech rozhodnutí o zaměření na studia krátká nebo dlouhá

10 Vstříc sjednocení obou systémů 1975 Habyho reforma Vytvoření jednotných college (2. stupeň základní školy) Zmizení "malých lyceí" přijetí všech dětí do šestnácti let, aby se účastnily přípravy na dlouhé studium Masové působení a různorodost Neúspěšní žáci většinou pocházejí ze znevýhodněných poměrů Rozdíly mezi školami se prohlubují

11 Rozlišení jednotného 2. stupně a masovění lycea Savaryho reforma Vytvoření oblastí přednostního vzdělávání: více prostředků pro znevýhodněné školy Nárůst autonomie škol Chevènementova reforma Vytvoření maturity (baccalauréat professionnel) Cíl 80% na úrovni baccalauréatu Neúspěch sjednocené veřejné služby: soukromé vzdělání je stabilizováno

12

13 Centralizovaný a decentralizovaný systém Škola Collège Lyceum Vzdělávací programy Stát Stát Stát Ověřování diplomů Stát Stát Zaměstnání pedagogů (přijímání, vzdělávání, přidělování, odměňování) Investice (stavba, renovace, vybavení) Stát Stát Stát Obec Okres Stát/Kraj Výdaje za školy Obec Okres Kraj

14 Organizace školní docházky Společný základ znalostí, schopností a vzdělání Připravit přístup k vyššímu vzdělávání, k navázání na studia, vstup do aktivního života

15 Organizace školní docházky Mateřská škola Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Děti ve věku od 3 do 6 let Vyučování Osvojit si jazyk a naučit se číst a psát Stát se žákem Jednat a umět se vyjadřovat vlastním tělem Objevovat svět Pozorovat, cítit, představovat si, tvořit Délka 3 roky Upozornění fakultativní Ve věku 3 let vzdělávat 9 z 10 dětí 15

16 Organizace školní docházky Základní škola Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Děti ve věku 6 až 11 let Vyučování 2. cyklus: vzdělání (6 až 8 let) 3. cyklus: prohlubování (8 až 11 let) Upozornění Individuálně přizpůsobená pomoc žákům Podpora vzdělávání Délka 5 let 16

17 Organizace školní docházky Collège Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Délka 12 až 16 let 4 roky Přístupné všem bez přijímací zkoušky Vyučování 6. ročník, adaptační cyklus: sjednotit znalosti nabyté na základní škole 5. a 4. ročník, centrální cyklus: umožnit žákům prohloubit své znalosti, nové předměty: fyzika a 2. živý jazyk 3. ročník, cyklus určení zaměření: příprava na vzdělání všeobecně zaměřené, odborné nebo na učilištích. Získání tzv. diplôme national du brevet (DNB) státní osvědčení Upozornění Sekce přizpůsobené pro znevýhodněné žáky (SEGPA) 17

18 Organizace školní docházky Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště (1/3) Délka 15 až 18 let 3 roky Zaměření Všeobecné gymnázium: dlouhodobé studium 3 specializace střední odborná škola: další pokračování ve vyšším odborném vzdělání (vyšší odborné vzdělání nebo bakalářské nebo magisterské s technickým zaměřením) 7 specializací střední odborné učiliště: Příprava na státní učňovské zkoušky po dobu tří let na středním odborném učilišti 400 odborných specializací Příprava na tzv. certificat d aptitude professionnelle (CAP) výuční list po dobu dvou let v jednom z tzv. Centre de Formation d Apprentis (CFA) odborné učiliště 18

19 Organizace školní docházky Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště(2/3) Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Vyučování 2. ročník gymnázia a střední odborné školy: Rozhodující ročník společné všeobecné znalosti Nové obory z oblasti literatury, ekonome, věd a technologií 1. a závěrečný ročník : závěrečný cyklus Příprava na státní maturitní zkoušku (upozornění na opačné číslování ročníků od vyššího k závěrečnému, pozn. překladatele) 19

20

21 Sociální reprodukce Znevýhodnění žáci Silný kontrast Definice: Žáci jejichž zákonní zástupci patří do jedné ze znevýhodněných tříd ze socioekonomického hlediska 5 tříd Velmi zvýhodnění Zvýhodnění prostřední Znevýhodnění Silně znevýhodnění Silné nerovnosti, které přetrvávají Část s vynikajícím prospěchem a vysoká míra neúspěšnosti Stále silný sociální determinismus

22 Sociální reprodukce «spádové školy» Definice: zápis do školy je vázán na adresu trvalého bydliště zákonných zástupců Otázka sociální koedukace Obcházení zápisu do spádové školy změnou nebo zápisem na soukromou školu Živé diskuze ohledně spádových škol, které se staly politickým tématem: zmírnění, zrušení nebo zanechání

23 Zemědělci, řemeslníci, obchodníci a podnikatelé Manažeři a vyšší intelektuální profese Zprostředkovatelská povolání Zaměstnaní Dělníci Důchodci a výdělečně nečinní Neinformovaní Sociální reprodukce Dostupnost vyššího vzdělání Míra dostupnosti vyššího vzdělání dle sociální třídy studenti 10,1% 30,7% 12,0% 11,6% 10,6% 11,6% 13,5% Francouzi od 18 do 23 let 13,2% 17,0% 17,7% 9,4% 29,5% 7,1% 6,2%

24 Sociální reprodukce Ukončené vzdělání bez odborné kvalifikace Vývoj míry ukončení vzdělání bez odborné kvalifikace Evropské srovnání Suède Pays-Bas (p) Finlande Hongrie Allemagne (p) France UE Royaume-Uni Italie Sorties précoces 2012 Sorties précoces 2007 Předčasné ukončení 2012 Předčasné ukončení Espagne Hommes Femmes Ensemble

25 Zemědělci a nezávislí Dělníci Zaměstnanci Zprostředkovatel ská povolání Manažeři Sociální reprodukce Ukončen vzdělání bez odborné kvalifikace Poměrné rozdělení ukončených vzdělání bez odborné kvalifikace podle sociálního rozdělení (situace 3 roky po opuštění vzdělávacího systému) 2% 55% 25% 16% 2%

26 Zemědělci, řemeslníci, obchodníci a podnikatelé Manažeři a vyšší intelektuální profese Zprostředkovatelská povolání Zaměstnaní Dělníci Důchodci a výdělečně nečinní Neinformovaní Sociální reprodukce Přípravné třídy Poměrné rozdělení žáků do přípravných tříd na vysoké školy (Grandes Écoles) podle sociálního rozdělení studenti 9,2% 30,4% 12,8% 12,3% 10,7% 13,1% 11,5% Francouzi od 18 do 23 let 13,2% 17,0% 17,7% 9,4% 29,5% 71,0% 62,2%

27 Sociální reprodukce Přípravné třídy Srovnání nákladů přípravných tříd vysokých škol a univerzity Přípravné tř.vš ,00 Univerzita ,00 VŠ ,00

28 Sociální reprodukce Předčasný neúspěch u mužů Výkon v začátcích čtení podle pohlaví (2009) chlapci dívky Velmi efektivní 59% 70% Výsledky státních osvědčení (DNB) z "collège», které přijímá žáky ze socioekonomicky slabších tříd chlapci dívky 63,3% 79,7% Nerovnost pohlaví Podíl udělených diplomů ženám % ženy Všechny typy maturit 53% Bakalář 59% Magistr 57% Doktorát 44,8

29 Sociální reprodukce Nerovnost pohlaví Platová nerovnost: V zaměstnání na plný úvazek vydělávají muži o 16 % více než ženy. Porovnáme-li veškeré typy pracovních dob dohromady, rozdíl činí 31 %. Rozdělení podle odvětví: Procento žen pracujících v odvětví školstvízdravotnictví-sociální činnost je 74,9 %, ale pouze 9,1 % žen působí ve stavebnictví. Ženy často zůstávají u zaměstnání typických pro ženy.

30 Sociální reprodukce Možnosti vzdělání Sociálně-hierarchické vnímání mezi možnostmi vzdělávání Všeobecné a technické vzdělání vede k dlouhodobému procesu studií, odborně zaměřené vzdělání ke krátkodobému. Nízké společenské uznání "manuálních" prací ve francouzské společnosti. De facto existuje určitá hierarchie mezi všeobecnými a technicky zaměřenými kategoriemi Všeobecně zaměřené kategorie> Technicky zaměřené kategorie Kategorie přírodních věd > Kategorie literární a lingvistická > Kategorie ekonomická a sociální

31 Sociální reprodukce Zaměření Stále diskriminující úroveň na konci "collège" GT * Pro** Red % 34% 7% % 32% 3% * gymnázium, střední odborná škola ** střední odborné učiliště Se sociálním rozvrstvením Manažeři 89% 91% Zaměstnanci 43% Nevýděleční 36% 36% Odlišné ambice podle sociální třídy Mají-li žáci velmi dobré výsledky, 98% dětí manažerů volí gymnázium nebo střední odbornou školu, zatímco pouze 80% dětí rodičů z dělnických tříd bez kvalifikace. Příklad ze dvou "collèges" z Nice GT Pro Louis Nucéra 48% 38% Henri Matisse 83% 7%

32 Faktory neúspěchu spojené se Školou «Stres» ze školy Hodnocení Chybné postavení: překážka ve vzdělání Francouzští žáci patří mezi méně riskující, protože se bojí špatně zvolené odpovědi, místo toho, aby ji považovali za opěrný bod v hledání řešení Tradiční systém hodnocení si žádá reformu Známkování od 1 do 20 nedostatečně ukazuje úspěchy. Hodnocení založené na schopnostech žáka se připravuje.

33

34 Od konstatování po analýzu Konstatování Téměř jedno dítě z pěti je ve škole sociálně slabé. Téměř mladých lidí jsou v situaci, kdy se vzdají a odcházejí každý rok ze vzdělávacího systému bez kvalifikace. Úspěšnost ve škole stále velmi závisí na rodinném a sociálním prostředí. Neúspěch ve škole je velmi nerovnoměrně rozložen: sociální nerovnost je také nerovností zeměpisnou. Nerovnosti jsou také spojeny s pohlavím.

35 Od konstatování po analýzu Analýza Příčina neúspěšnosti ve škole se hledá jinde než ve škole, ale Škola svým fungováním správně nehraje roli sociálního výtahu. Škola a její podíl odpovědnosti na neúspěchu některých žáků. Potíže, se kterými se někteří žáci setkávají, by se měly řešit uvnitř Školy tím, že se znovu prozkoumají její struktury a způsoby řízení.

36 Od konstatování po analýzu Úspěch ve vzdělání je definován jako hledání harmonického rozvoj dítěte a mladého člověka. Úspěch ve vzdělání je rozsáhlejší a obsáhlejší než samotný úspěch ve škole a snaží se sladit osobní rozvoj, vztahy s ostatními a úspěch ve škole. To umožňuje skloubení veškerého času dítěte a mladého člověka a má za cíl umožnit jim plně se začlenit do společnosti. Zaměřuje se zejména na ty, kteří to nejvíce potřebují a na ty, kteří pocházejí ze znevýhodněných oblastí. To se týká hodnot a cílů mezinárodní úmluvy o právech dítěte z roku Pakt o úspěchu ve vzdělání George Pau-Langevin Ministryně pověřená zajištěním školní úspěšnosti Vincent Peillon Ministr národního školství George Pau-Langevin Ministryně pověřená školní úspěšnosti

37 Priority vzdělávací politiky Zónování Vyšší prostředky Forma pozitivní diskriminace za účelem poskytnutí více prostředků a autonomie institucím, které přijímají sociálně znevýhodněné obyvatelstvo. Financování uzpůsobené podle výše počtu sociálně znevýhodněných žáků v jedné zóně: příklad porovnání dotace na vyučovací hodiny na 2 collèges v Nice (jedno se sociálně velmi slabými žáky, druhé sociálně velmi silnými) Collèges Collège Louis Nucéra 1,29 Taux H/E Collège Henri Matisse 1,07

38 Priority vzdělávací politiky Doprovodná opatření Předškolní vzdělávání Zavedení scholarizace před 3. rokem dítěte za účelem podpory lepšího přístupu k jazyku "Více učitelů než tříd" na základní škole Pomocný učitel Učitelé jako referenti Pomocní učitelé k dispozici vzdělávací síti : individuální doprovod žákům, prevence předčasnému odchodu, podpora pedagogické inovace,spojení mezi školou collège a collège-lyceum,

39 Priority vzdělávací politiky Doprovodná opatření Síť škola-collège Zavedení sítě škol a collèges v jedné zóně za účelem zachování kontinuity vzdělávání Postupné zavedení rady škola-collège výhradně za pedagogickým účelem Spojení collège-lyceum Zvláštní pozornost věnovaná zaměření na konci collège za účelem podpory ambicí žáků: zaměření se na aktivní politiku na všeobecných gymnáziích, snížení četnosti opakování ročníku, podpora žáků schopných zvolit dlouhodobá studia

40 Priority vzdělávací politiky Sjednocení skupin Míra iniciativy? Přidělování zkušených a motivovaných pracovníků je prioritou. Dva typy opatření: zjednodušit proveditelnost změny po určitém časovém období a zkrátit funkční období Iniciativa k týmové práci vzájemné pozorování učitelů Vzdělávací skupiny vedené zkušenými pedagogy, rady a podpora skupiny učitelůreferentů Podpora a upřednostňování týmové činnosti

41 Priority vzdělávací politiky Obnova pedagogiky Individualizace Snížení skupin-tříd, skupiny podle potřeb, individuální pomoc Přizpůsobení školnímu rytmu při vstupu na collège: sekvence delší a méně početné Aktivní přístup k učení, změna organizace a vyučovacích metod Globalizování vědeckého vzdělávání založeného na základě zkoumání "Spirálový" postup v matematice

42 Priority vzdělávací politiky Obnova pedagogiky Výzkum-Opatření Silnější podpůrné skupiny včetně univerzit a výzkumů: spolupráce mezi školami, collèges a univerzitními týmy na vypracování potřebné lexikální vybavenosti Testování Organizace třídy týkající se zavádění návrhů Serge Boimara: práce na vybudování znalostí, autonomie a zrušení inhibice týkající se pohádky a mýtů o zakladatelích

43 Priority vzdělávací politiky Míra iniciativy Internátní školy pro žáky s vynikajícími výsledky Poskytovat lepší prostředí a blízkou pomoc žákům, kteří nežijí v příznivých podmínkách. Zkušenosti s kvóty Procento míst rezervovaných žákům, kteří pocházejí ze sociálně slabého prostředí do jedné z přípravných tříd na vysoké školy ( Grandes Écoles"), a nebo na samotných vysokých školách («Sciences Po»)

44 Priority vzdělávací politiky Cíle Svazky úspěchu Podporovat úspěšnost mladých lidí ze sociálně slabého prostředí ve vyšším vzdělání, a zejména v odvětvích vysoké kvality Smazat překážky, které stojí v pokračování ve vyšších studiích Příklady Podporovat žáky z odborných učilišť v pokračování na vyšších odborných studiích Podporovat maturanty s technickým zaměřením ve vstupu do přípravných tříd ekonomického/obchdního vzdělávání

45 Priority vzdělávací politiky Příklady Svazky úspěchu iniciovat a podporovat projekt zaměřený na vyšší studia s vynikajícími výsledky nebo na vědecké kariéry u žáků lyceí a colléges, kteří pocházejí ze sociálně slabého prostředí Příklady Motivovat žáky ze sociálně slabého prostředí z druhých a posledních ročníků vědecky a technicky zaměřených, aby se vydali na cestu za úspěchem podporovat vypracování skutečného projektu, který by zajistil pokračování ve studiu žáků maturitního ročníku na učilištích na BTS (Vysvědčení o vyšší technické kvalifikaci)

46 Boj proti předčasnému odchodu Cíle Boj proti předčasnému odchodu ze vzdělávacího systému Pozorování a prevence předčasného odchodu ze vzdělávacího systému Reintegrace žáků starších 16 let, kteří opustili školní vzdělávací systém bez výsledného řešení Metody preventivní skupiny na předčasný odchod ze vzdělávacího systému podněty k remobilizaci a k další přípravě na zkoušky Výsledky V roce % znovu započatých odborně zaměřených studií, buď na středním odborném učilišti, nebo na učňovském středisku

47 Boj proti předčasnému odchodu Mentonovo " mikrolyceum " Cíle Dát další šanci mladým lidem, kteří se nacházejí v situaci, kdy neuspěli, nebo jsou descholarizování. Podporovat chuť učit se pomocí nově zaváděných pedagogických metod. Umožnit integraci s jejich vrstevníky navzdory rozdílným životním stylům, aktivitám v kultuře a/nebo sportu. Umožnit jim uspět a dovést je tak ke státní maturitní zkoušce během dvou let

48 Boj proti předčasnému odchodu Mentonovo " mikrolyceum " Úspěchy ( ) 14 přijatých žáků, 11 absolvovalo celý školní rok, 3 studií zanechali. Integrace uvnitř lycea, ve třídě a mimo ni, včetně žáků s agorafobií Problémy Zeměpisná vzdálenost, která vyústila v koncentraci rozvrhů hodin Problémy psychologické, rodinné a sociální, které příliš prodlužovaly dobu adaptace Na začátku příliš velká ambice, která žáky uvedla do nejistoty.

49 Snižování nerovností mezi muži a ženami Boj proti sexismu "Rovné příležitosti ve vzdělávání" Spojení od rovných příležitostí vzdělávání po rovnost vůči pracovníkům je uvedeno v akademickém plánu o vzdělávání "Capital filles" (Společnost pro podporu rovných příležitostí pro ženy) "Marrainage" vůči mladým dívkám ze sociálně slabého prostředí Girls'day - boy's day Nechat dívky a chlapce objevovat obory, které jsou tradičně určené pro druhé pohlaví Závod «1, 2, 3, Rovnost» Oceňovat činnosti a vzdělávací projekty, které upřednostňují rovnost a smíšení dívek s chlapci při výběru zaměření.

50

51 Změnit model L'âne qui n'a pas soif (S tvrdohlavým nic nesvedeš) Strategie, která se skládá z toho dát «více», «dříve» ze «stejné věci» žákům, kteří jsou «znevýhodněni ve vzdělání», má bez pochyby své limity, pokud není bezprostředně zavedena více inkluzivní výuka.

52 Změnit model Napětí mezi logikou kompenzace/znovu zprostředkování a potřebou vytvářet nové výukové metody zaměřené více na inkluzi (dát «více» a/nebo dát«jiným způsobem»), mezi úředně daným přístupem a logikou, která je založena na mobilizaci a mezi schopností vybudovat místní skupiny s příslušnými metodami (v rámci rozvoje jejich autonomie).

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 V souladu s 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Překonávání školního neúspěchu Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Úvod Rovnost Rovnost a kvalita ve vzdělávání Podpora znevýhodněných žáků a škol Veřejná diskuze v regionech

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 červen 2018 Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

V Mostě dne 28. ledna 2014. Podkrušnohorské gymnázium, Most přijímací řízení pro školní rok 2014 / 2015

V Mostě dne 28. ledna 2014. Podkrušnohorské gymnázium, Most přijímací řízení pro školní rok 2014 / 2015 PODKRUŠNOHORSKÉ GYMNÁZIUM, MOST, příspěvková organizace pracoviště Most: Čs. armády 1530, 434 46 Most, tel. 476 441 974 gymmost@gymmost.cz http://www.gymmost.cz pracoviště Bílina: Břežánská 9, 418 34 Bílina,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Inkluzivní vzdělávání v Rakousku. Na cestě vstříc škole pro všechny

Inkluzivní vzdělávání v Rakousku. Na cestě vstříc škole pro všechny Inkluzivní vzdělávání v Rakousku Na cestě vstříc škole pro všechny Lucie Bauer ŠKOLA PRO VŠECHNY Praha, 16.11. 2011 Co znamená inkluzivní vzdělávání v různých zemích? Zásadní otázka máme všichni na mysli

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik Ruská federace1 2 Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik 1 Informace o ruském vzdělávacím systému jsou volně přeloženy do češtiny ze

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kontakt: tel./fax.: 383 383 743, email: kancelar@gymnaziumvodnany.cz Ředitel Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

meta Sdružení pro příležitosti

meta Sdružení pro příležitosti meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Struktura českého školství Od 3 6 let Mateřské školy (MŠ) předškolní vzdělávání Zápis

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více