Školský zákon (první kapitola)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský zákon (první kapitola)"

Transkript

1

2

3 Školský zákon (první kapitola) Vzdělávání je první národní prioritou. Veřejná služba vzdělávání je koncipována a organizována tak, aby sloužila žákům a studentům. Přispívá rovnosti šancí a boji proti sociálním a teritoriálním nerovnostem, souvisejícím s úspěchem ve škole a ve vzdělávání. [ ] Uznává, že všechny děti sdílejí schopnost učit se a zlepšovat se. Bdí nad zapojením všech dětí bez rozdílu do školní docházky. Rovněž bdí nad sociální koedukací veřejnosti vzdělávané na půdě vzdělávacích institucí[ ] ]

4 Školský zákon (první kapitola) Právo na vzdělání je garantováno každému za účelem umožnění osobního rozvoje, zvýšení úrovně počátečního a dalšího vzdělání, zapojení se do sociálního a profesního života, uplatnění svého občanství. [ ] Aby bylo toto právo s ohledem na rovnost šancí zaručeno, je žákům a studentům pomoc přiznávána podle jejich zdrojů a jejich zásluh. Rozdělení prostředků veřejné služby vzdělávání zohledňuje rozdíly podle situace, zejména v souvislosti s ekonomickou a sociální situací. [ ]

5

6 Dvě data, dva originální systémy Založení lyceí Napoleonem Bonaparte Někdejší elita národa Vyhrazeno chlapcům Založení«dívčích lyceí» v 1880 Jules Ferryho zákony Bezplatná škola, povinná a laická od 6 do 13 let (ale napoleonský model je uchován pro střední školství)

7 Dvě data, dva originální systémy Jules Ferryho zákony Všeobecné pozvednutí úrovně vzdělávání pro hospodářství Šíření republikánských idejí a boj proti idejím socialistickým a anarchistickým Rozšíření používání francouzštiny do všech regionů Rozvoj patriotizmu a národního cítění směřujícího k přípravě pomsty Německu

8

9 Vstříc sjednocení obou systémů Debrého zákon Smlouvy mezi státem a soukromými institucemi Finanční pomoc v případě respektování programů veřejného vzdělávání Berthoinova reforma Povinná školní docházka do 16 let Všeobecný 2. stupeň a "malé lyceum"("petit lycée )" Fouchet-Capelleova reforma Postupné zmizení malých lyceí, které se stávají 2. stupněm základních škol (Collèges d'enseignement secondaire) V 15ti letech rozhodnutí o zaměření na studia krátká nebo dlouhá

10 Vstříc sjednocení obou systémů 1975 Habyho reforma Vytvoření jednotných college (2. stupeň základní školy) Zmizení "malých lyceí" přijetí všech dětí do šestnácti let, aby se účastnily přípravy na dlouhé studium Masové působení a různorodost Neúspěšní žáci většinou pocházejí ze znevýhodněných poměrů Rozdíly mezi školami se prohlubují

11 Rozlišení jednotného 2. stupně a masovění lycea Savaryho reforma Vytvoření oblastí přednostního vzdělávání: více prostředků pro znevýhodněné školy Nárůst autonomie škol Chevènementova reforma Vytvoření maturity (baccalauréat professionnel) Cíl 80% na úrovni baccalauréatu Neúspěch sjednocené veřejné služby: soukromé vzdělání je stabilizováno

12

13 Centralizovaný a decentralizovaný systém Škola Collège Lyceum Vzdělávací programy Stát Stát Stát Ověřování diplomů Stát Stát Zaměstnání pedagogů (přijímání, vzdělávání, přidělování, odměňování) Investice (stavba, renovace, vybavení) Stát Stát Stát Obec Okres Stát/Kraj Výdaje za školy Obec Okres Kraj

14 Organizace školní docházky Společný základ znalostí, schopností a vzdělání Připravit přístup k vyššímu vzdělávání, k navázání na studia, vstup do aktivního života

15 Organizace školní docházky Mateřská škola Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Děti ve věku od 3 do 6 let Vyučování Osvojit si jazyk a naučit se číst a psát Stát se žákem Jednat a umět se vyjadřovat vlastním tělem Objevovat svět Pozorovat, cítit, představovat si, tvořit Délka 3 roky Upozornění fakultativní Ve věku 3 let vzdělávat 9 z 10 dětí 15

16 Organizace školní docházky Základní škola Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Děti ve věku 6 až 11 let Vyučování 2. cyklus: vzdělání (6 až 8 let) 3. cyklus: prohlubování (8 až 11 let) Upozornění Individuálně přizpůsobená pomoc žákům Podpora vzdělávání Délka 5 let 16

17 Organizace školní docházky Collège Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Délka 12 až 16 let 4 roky Přístupné všem bez přijímací zkoušky Vyučování 6. ročník, adaptační cyklus: sjednotit znalosti nabyté na základní škole 5. a 4. ročník, centrální cyklus: umožnit žákům prohloubit své znalosti, nové předměty: fyzika a 2. živý jazyk 3. ročník, cyklus určení zaměření: příprava na vzdělání všeobecně zaměřené, odborné nebo na učilištích. Získání tzv. diplôme national du brevet (DNB) státní osvědčení Upozornění Sekce přizpůsobené pro znevýhodněné žáky (SEGPA) 17

18 Organizace školní docházky Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště (1/3) Délka 15 až 18 let 3 roky Zaměření Všeobecné gymnázium: dlouhodobé studium 3 specializace střední odborná škola: další pokračování ve vyšším odborném vzdělání (vyšší odborné vzdělání nebo bakalářské nebo magisterské s technickým zaměřením) 7 specializací střední odborné učiliště: Příprava na státní učňovské zkoušky po dobu tří let na středním odborném učilišti 400 odborných specializací Příprava na tzv. certificat d aptitude professionnelle (CAP) výuční list po dobu dvou let v jednom z tzv. Centre de Formation d Apprentis (CFA) odborné učiliště 18

19 Organizace školní docházky Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště(2/3) Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Vyučování 2. ročník gymnázia a střední odborné školy: Rozhodující ročník společné všeobecné znalosti Nové obory z oblasti literatury, ekonome, věd a technologií 1. a závěrečný ročník : závěrečný cyklus Příprava na státní maturitní zkoušku (upozornění na opačné číslování ročníků od vyššího k závěrečnému, pozn. překladatele) 19

20

21 Sociální reprodukce Znevýhodnění žáci Silný kontrast Definice: Žáci jejichž zákonní zástupci patří do jedné ze znevýhodněných tříd ze socioekonomického hlediska 5 tříd Velmi zvýhodnění Zvýhodnění prostřední Znevýhodnění Silně znevýhodnění Silné nerovnosti, které přetrvávají Část s vynikajícím prospěchem a vysoká míra neúspěšnosti Stále silný sociální determinismus

22 Sociální reprodukce «spádové školy» Definice: zápis do školy je vázán na adresu trvalého bydliště zákonných zástupců Otázka sociální koedukace Obcházení zápisu do spádové školy změnou nebo zápisem na soukromou školu Živé diskuze ohledně spádových škol, které se staly politickým tématem: zmírnění, zrušení nebo zanechání

23 Zemědělci, řemeslníci, obchodníci a podnikatelé Manažeři a vyšší intelektuální profese Zprostředkovatelská povolání Zaměstnaní Dělníci Důchodci a výdělečně nečinní Neinformovaní Sociální reprodukce Dostupnost vyššího vzdělání Míra dostupnosti vyššího vzdělání dle sociální třídy studenti 10,1% 30,7% 12,0% 11,6% 10,6% 11,6% 13,5% Francouzi od 18 do 23 let 13,2% 17,0% 17,7% 9,4% 29,5% 7,1% 6,2%

24 Sociální reprodukce Ukončené vzdělání bez odborné kvalifikace Vývoj míry ukončení vzdělání bez odborné kvalifikace Evropské srovnání Suède Pays-Bas (p) Finlande Hongrie Allemagne (p) France UE Royaume-Uni Italie Sorties précoces 2012 Sorties précoces 2007 Předčasné ukončení 2012 Předčasné ukončení Espagne Hommes Femmes Ensemble

25 Zemědělci a nezávislí Dělníci Zaměstnanci Zprostředkovatel ská povolání Manažeři Sociální reprodukce Ukončen vzdělání bez odborné kvalifikace Poměrné rozdělení ukončených vzdělání bez odborné kvalifikace podle sociálního rozdělení (situace 3 roky po opuštění vzdělávacího systému) 2% 55% 25% 16% 2%

26 Zemědělci, řemeslníci, obchodníci a podnikatelé Manažeři a vyšší intelektuální profese Zprostředkovatelská povolání Zaměstnaní Dělníci Důchodci a výdělečně nečinní Neinformovaní Sociální reprodukce Přípravné třídy Poměrné rozdělení žáků do přípravných tříd na vysoké školy (Grandes Écoles) podle sociálního rozdělení studenti 9,2% 30,4% 12,8% 12,3% 10,7% 13,1% 11,5% Francouzi od 18 do 23 let 13,2% 17,0% 17,7% 9,4% 29,5% 71,0% 62,2%

27 Sociální reprodukce Přípravné třídy Srovnání nákladů přípravných tříd vysokých škol a univerzity Přípravné tř.vš ,00 Univerzita ,00 VŠ ,00

28 Sociální reprodukce Předčasný neúspěch u mužů Výkon v začátcích čtení podle pohlaví (2009) chlapci dívky Velmi efektivní 59% 70% Výsledky státních osvědčení (DNB) z "collège», které přijímá žáky ze socioekonomicky slabších tříd chlapci dívky 63,3% 79,7% Nerovnost pohlaví Podíl udělených diplomů ženám % ženy Všechny typy maturit 53% Bakalář 59% Magistr 57% Doktorát 44,8

29 Sociální reprodukce Nerovnost pohlaví Platová nerovnost: V zaměstnání na plný úvazek vydělávají muži o 16 % více než ženy. Porovnáme-li veškeré typy pracovních dob dohromady, rozdíl činí 31 %. Rozdělení podle odvětví: Procento žen pracujících v odvětví školstvízdravotnictví-sociální činnost je 74,9 %, ale pouze 9,1 % žen působí ve stavebnictví. Ženy často zůstávají u zaměstnání typických pro ženy.

30 Sociální reprodukce Možnosti vzdělání Sociálně-hierarchické vnímání mezi možnostmi vzdělávání Všeobecné a technické vzdělání vede k dlouhodobému procesu studií, odborně zaměřené vzdělání ke krátkodobému. Nízké společenské uznání "manuálních" prací ve francouzské společnosti. De facto existuje určitá hierarchie mezi všeobecnými a technicky zaměřenými kategoriemi Všeobecně zaměřené kategorie> Technicky zaměřené kategorie Kategorie přírodních věd > Kategorie literární a lingvistická > Kategorie ekonomická a sociální

31 Sociální reprodukce Zaměření Stále diskriminující úroveň na konci "collège" GT * Pro** Red % 34% 7% % 32% 3% * gymnázium, střední odborná škola ** střední odborné učiliště Se sociálním rozvrstvením Manažeři 89% 91% Zaměstnanci 43% Nevýděleční 36% 36% Odlišné ambice podle sociální třídy Mají-li žáci velmi dobré výsledky, 98% dětí manažerů volí gymnázium nebo střední odbornou školu, zatímco pouze 80% dětí rodičů z dělnických tříd bez kvalifikace. Příklad ze dvou "collèges" z Nice GT Pro Louis Nucéra 48% 38% Henri Matisse 83% 7%

32 Faktory neúspěchu spojené se Školou «Stres» ze školy Hodnocení Chybné postavení: překážka ve vzdělání Francouzští žáci patří mezi méně riskující, protože se bojí špatně zvolené odpovědi, místo toho, aby ji považovali za opěrný bod v hledání řešení Tradiční systém hodnocení si žádá reformu Známkování od 1 do 20 nedostatečně ukazuje úspěchy. Hodnocení založené na schopnostech žáka se připravuje.

33

34 Od konstatování po analýzu Konstatování Téměř jedno dítě z pěti je ve škole sociálně slabé. Téměř mladých lidí jsou v situaci, kdy se vzdají a odcházejí každý rok ze vzdělávacího systému bez kvalifikace. Úspěšnost ve škole stále velmi závisí na rodinném a sociálním prostředí. Neúspěch ve škole je velmi nerovnoměrně rozložen: sociální nerovnost je také nerovností zeměpisnou. Nerovnosti jsou také spojeny s pohlavím.

35 Od konstatování po analýzu Analýza Příčina neúspěšnosti ve škole se hledá jinde než ve škole, ale Škola svým fungováním správně nehraje roli sociálního výtahu. Škola a její podíl odpovědnosti na neúspěchu některých žáků. Potíže, se kterými se někteří žáci setkávají, by se měly řešit uvnitř Školy tím, že se znovu prozkoumají její struktury a způsoby řízení.

36 Od konstatování po analýzu Úspěch ve vzdělání je definován jako hledání harmonického rozvoj dítěte a mladého člověka. Úspěch ve vzdělání je rozsáhlejší a obsáhlejší než samotný úspěch ve škole a snaží se sladit osobní rozvoj, vztahy s ostatními a úspěch ve škole. To umožňuje skloubení veškerého času dítěte a mladého člověka a má za cíl umožnit jim plně se začlenit do společnosti. Zaměřuje se zejména na ty, kteří to nejvíce potřebují a na ty, kteří pocházejí ze znevýhodněných oblastí. To se týká hodnot a cílů mezinárodní úmluvy o právech dítěte z roku Pakt o úspěchu ve vzdělání George Pau-Langevin Ministryně pověřená zajištěním školní úspěšnosti Vincent Peillon Ministr národního školství George Pau-Langevin Ministryně pověřená školní úspěšnosti

37 Priority vzdělávací politiky Zónování Vyšší prostředky Forma pozitivní diskriminace za účelem poskytnutí více prostředků a autonomie institucím, které přijímají sociálně znevýhodněné obyvatelstvo. Financování uzpůsobené podle výše počtu sociálně znevýhodněných žáků v jedné zóně: příklad porovnání dotace na vyučovací hodiny na 2 collèges v Nice (jedno se sociálně velmi slabými žáky, druhé sociálně velmi silnými) Collèges Collège Louis Nucéra 1,29 Taux H/E Collège Henri Matisse 1,07

38 Priority vzdělávací politiky Doprovodná opatření Předškolní vzdělávání Zavedení scholarizace před 3. rokem dítěte za účelem podpory lepšího přístupu k jazyku "Více učitelů než tříd" na základní škole Pomocný učitel Učitelé jako referenti Pomocní učitelé k dispozici vzdělávací síti : individuální doprovod žákům, prevence předčasnému odchodu, podpora pedagogické inovace,spojení mezi školou collège a collège-lyceum,

39 Priority vzdělávací politiky Doprovodná opatření Síť škola-collège Zavedení sítě škol a collèges v jedné zóně za účelem zachování kontinuity vzdělávání Postupné zavedení rady škola-collège výhradně za pedagogickým účelem Spojení collège-lyceum Zvláštní pozornost věnovaná zaměření na konci collège za účelem podpory ambicí žáků: zaměření se na aktivní politiku na všeobecných gymnáziích, snížení četnosti opakování ročníku, podpora žáků schopných zvolit dlouhodobá studia

40 Priority vzdělávací politiky Sjednocení skupin Míra iniciativy? Přidělování zkušených a motivovaných pracovníků je prioritou. Dva typy opatření: zjednodušit proveditelnost změny po určitém časovém období a zkrátit funkční období Iniciativa k týmové práci vzájemné pozorování učitelů Vzdělávací skupiny vedené zkušenými pedagogy, rady a podpora skupiny učitelůreferentů Podpora a upřednostňování týmové činnosti

41 Priority vzdělávací politiky Obnova pedagogiky Individualizace Snížení skupin-tříd, skupiny podle potřeb, individuální pomoc Přizpůsobení školnímu rytmu při vstupu na collège: sekvence delší a méně početné Aktivní přístup k učení, změna organizace a vyučovacích metod Globalizování vědeckého vzdělávání založeného na základě zkoumání "Spirálový" postup v matematice

42 Priority vzdělávací politiky Obnova pedagogiky Výzkum-Opatření Silnější podpůrné skupiny včetně univerzit a výzkumů: spolupráce mezi školami, collèges a univerzitními týmy na vypracování potřebné lexikální vybavenosti Testování Organizace třídy týkající se zavádění návrhů Serge Boimara: práce na vybudování znalostí, autonomie a zrušení inhibice týkající se pohádky a mýtů o zakladatelích

43 Priority vzdělávací politiky Míra iniciativy Internátní školy pro žáky s vynikajícími výsledky Poskytovat lepší prostředí a blízkou pomoc žákům, kteří nežijí v příznivých podmínkách. Zkušenosti s kvóty Procento míst rezervovaných žákům, kteří pocházejí ze sociálně slabého prostředí do jedné z přípravných tříd na vysoké školy ( Grandes Écoles"), a nebo na samotných vysokých školách («Sciences Po»)

44 Priority vzdělávací politiky Cíle Svazky úspěchu Podporovat úspěšnost mladých lidí ze sociálně slabého prostředí ve vyšším vzdělání, a zejména v odvětvích vysoké kvality Smazat překážky, které stojí v pokračování ve vyšších studiích Příklady Podporovat žáky z odborných učilišť v pokračování na vyšších odborných studiích Podporovat maturanty s technickým zaměřením ve vstupu do přípravných tříd ekonomického/obchdního vzdělávání

45 Priority vzdělávací politiky Příklady Svazky úspěchu iniciovat a podporovat projekt zaměřený na vyšší studia s vynikajícími výsledky nebo na vědecké kariéry u žáků lyceí a colléges, kteří pocházejí ze sociálně slabého prostředí Příklady Motivovat žáky ze sociálně slabého prostředí z druhých a posledních ročníků vědecky a technicky zaměřených, aby se vydali na cestu za úspěchem podporovat vypracování skutečného projektu, který by zajistil pokračování ve studiu žáků maturitního ročníku na učilištích na BTS (Vysvědčení o vyšší technické kvalifikaci)

46 Boj proti předčasnému odchodu Cíle Boj proti předčasnému odchodu ze vzdělávacího systému Pozorování a prevence předčasného odchodu ze vzdělávacího systému Reintegrace žáků starších 16 let, kteří opustili školní vzdělávací systém bez výsledného řešení Metody preventivní skupiny na předčasný odchod ze vzdělávacího systému podněty k remobilizaci a k další přípravě na zkoušky Výsledky V roce % znovu započatých odborně zaměřených studií, buď na středním odborném učilišti, nebo na učňovském středisku

47 Boj proti předčasnému odchodu Mentonovo " mikrolyceum " Cíle Dát další šanci mladým lidem, kteří se nacházejí v situaci, kdy neuspěli, nebo jsou descholarizování. Podporovat chuť učit se pomocí nově zaváděných pedagogických metod. Umožnit integraci s jejich vrstevníky navzdory rozdílným životním stylům, aktivitám v kultuře a/nebo sportu. Umožnit jim uspět a dovést je tak ke státní maturitní zkoušce během dvou let

48 Boj proti předčasnému odchodu Mentonovo " mikrolyceum " Úspěchy ( ) 14 přijatých žáků, 11 absolvovalo celý školní rok, 3 studií zanechali. Integrace uvnitř lycea, ve třídě a mimo ni, včetně žáků s agorafobií Problémy Zeměpisná vzdálenost, která vyústila v koncentraci rozvrhů hodin Problémy psychologické, rodinné a sociální, které příliš prodlužovaly dobu adaptace Na začátku příliš velká ambice, která žáky uvedla do nejistoty.

49 Snižování nerovností mezi muži a ženami Boj proti sexismu "Rovné příležitosti ve vzdělávání" Spojení od rovných příležitostí vzdělávání po rovnost vůči pracovníkům je uvedeno v akademickém plánu o vzdělávání "Capital filles" (Společnost pro podporu rovných příležitostí pro ženy) "Marrainage" vůči mladým dívkám ze sociálně slabého prostředí Girls'day - boy's day Nechat dívky a chlapce objevovat obory, které jsou tradičně určené pro druhé pohlaví Závod «1, 2, 3, Rovnost» Oceňovat činnosti a vzdělávací projekty, které upřednostňují rovnost a smíšení dívek s chlapci při výběru zaměření.

50

51 Změnit model L'âne qui n'a pas soif (S tvrdohlavým nic nesvedeš) Strategie, která se skládá z toho dát «více», «dříve» ze «stejné věci» žákům, kteří jsou «znevýhodněni ve vzdělání», má bez pochyby své limity, pokud není bezprostředně zavedena více inkluzivní výuka.

52 Změnit model Napětí mezi logikou kompenzace/znovu zprostředkování a potřebou vytvářet nové výukové metody zaměřené více na inkluzi (dát «více» a/nebo dát«jiným způsobem»), mezi úředně daným přístupem a logikou, která je založena na mobilizaci a mezi schopností vybudovat místní skupiny s příslušnými metodami (v rámci rozvoje jejich autonomie).

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Inkluzivní vzdělávání v Rakousku. Na cestě vstříc škole pro všechny

Inkluzivní vzdělávání v Rakousku. Na cestě vstříc škole pro všechny Inkluzivní vzdělávání v Rakousku Na cestě vstříc škole pro všechny Lucie Bauer ŠKOLA PRO VŠECHNY Praha, 16.11. 2011 Co znamená inkluzivní vzdělávání v různých zemích? Zásadní otázka máme všichni na mysli

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 Kazachstán1 2 Populace: 15,399,437 (červenec 2009) Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 1 http://www.infoplease.com/atlas/country/kazakhstan.html

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac.

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac. SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY Prezentace výsledků www.gac.cz TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 V souladu s 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školství v MAS Region HANÁ

Školství v MAS Region HANÁ Školství v MAS Region HANÁ Ing. Nela Kalábová Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací síň zámku Konice Místní akční plán vzdělávání Co je MAP: - Plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Moldavská republika1

Moldavská republika1 Moldavská republika1 2 Populace: 4, 128, 047 (2007) Jazyky: Moldavština (Oficiální jazyk), Ruština (Status jazyka inter-etnické komunikace), Gagauzština a ukrajinština (semi-oficiální status v Gagauzii

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM, PRAHA 6, EVROPSKÁ 33

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM, PRAHA 6, EVROPSKÁ 33 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM, PRAHA 6, EVROPSKÁ 33 Ředitel Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia,

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka Konkurenceschopné vysoké školství (Vize 2020) Rudolf Haňka Podfinancované veřejné vysoké školy? Výdaje na VVŠ jako takové, i přepočtené na jednoho studenta, narůstají každoročně Těžká soutěžse zeměmi které

Více

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Překonávání školního neúspěchu Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Úvod Rovnost Rovnost a kvalita ve vzdělávání Podpora znevýhodněných žáků a škol Veřejná diskuze v regionech

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Struktura dotazníku. Dotazník se skládá ze dvou hlavních částí. Identifikační část zaměřená na základní identifikační údaje respondentů

Struktura dotazníku. Dotazník se skládá ze dvou hlavních částí. Identifikační část zaměřená na základní identifikační údaje respondentů Projekt T.I.M.E. Tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0018 Cílem je nastavení systému profesního vzdělávání učitelů

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení

Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení Evropská síť pro inkluzívní vzdělávání a zdravotní postižení includ-ed, která je financována Evropským sociálním

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kontakt: tel./fax.: 383 383 743, email: kancelar@gymnaziumvodnany.cz Ředitel Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046,

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více