Školský zákon (první kapitola)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský zákon (první kapitola)"

Transkript

1

2

3 Školský zákon (první kapitola) Vzdělávání je první národní prioritou. Veřejná služba vzdělávání je koncipována a organizována tak, aby sloužila žákům a studentům. Přispívá rovnosti šancí a boji proti sociálním a teritoriálním nerovnostem, souvisejícím s úspěchem ve škole a ve vzdělávání. [ ] Uznává, že všechny děti sdílejí schopnost učit se a zlepšovat se. Bdí nad zapojením všech dětí bez rozdílu do školní docházky. Rovněž bdí nad sociální koedukací veřejnosti vzdělávané na půdě vzdělávacích institucí[ ] ]

4 Školský zákon (první kapitola) Právo na vzdělání je garantováno každému za účelem umožnění osobního rozvoje, zvýšení úrovně počátečního a dalšího vzdělání, zapojení se do sociálního a profesního života, uplatnění svého občanství. [ ] Aby bylo toto právo s ohledem na rovnost šancí zaručeno, je žákům a studentům pomoc přiznávána podle jejich zdrojů a jejich zásluh. Rozdělení prostředků veřejné služby vzdělávání zohledňuje rozdíly podle situace, zejména v souvislosti s ekonomickou a sociální situací. [ ]

5

6 Dvě data, dva originální systémy Založení lyceí Napoleonem Bonaparte Někdejší elita národa Vyhrazeno chlapcům Založení«dívčích lyceí» v 1880 Jules Ferryho zákony Bezplatná škola, povinná a laická od 6 do 13 let (ale napoleonský model je uchován pro střední školství)

7 Dvě data, dva originální systémy Jules Ferryho zákony Všeobecné pozvednutí úrovně vzdělávání pro hospodářství Šíření republikánských idejí a boj proti idejím socialistickým a anarchistickým Rozšíření používání francouzštiny do všech regionů Rozvoj patriotizmu a národního cítění směřujícího k přípravě pomsty Německu

8

9 Vstříc sjednocení obou systémů Debrého zákon Smlouvy mezi státem a soukromými institucemi Finanční pomoc v případě respektování programů veřejného vzdělávání Berthoinova reforma Povinná školní docházka do 16 let Všeobecný 2. stupeň a "malé lyceum"("petit lycée )" Fouchet-Capelleova reforma Postupné zmizení malých lyceí, které se stávají 2. stupněm základních škol (Collèges d'enseignement secondaire) V 15ti letech rozhodnutí o zaměření na studia krátká nebo dlouhá

10 Vstříc sjednocení obou systémů 1975 Habyho reforma Vytvoření jednotných college (2. stupeň základní školy) Zmizení "malých lyceí" přijetí všech dětí do šestnácti let, aby se účastnily přípravy na dlouhé studium Masové působení a různorodost Neúspěšní žáci většinou pocházejí ze znevýhodněných poměrů Rozdíly mezi školami se prohlubují

11 Rozlišení jednotného 2. stupně a masovění lycea Savaryho reforma Vytvoření oblastí přednostního vzdělávání: více prostředků pro znevýhodněné školy Nárůst autonomie škol Chevènementova reforma Vytvoření maturity (baccalauréat professionnel) Cíl 80% na úrovni baccalauréatu Neúspěch sjednocené veřejné služby: soukromé vzdělání je stabilizováno

12

13 Centralizovaný a decentralizovaný systém Škola Collège Lyceum Vzdělávací programy Stát Stát Stát Ověřování diplomů Stát Stát Zaměstnání pedagogů (přijímání, vzdělávání, přidělování, odměňování) Investice (stavba, renovace, vybavení) Stát Stát Stát Obec Okres Stát/Kraj Výdaje za školy Obec Okres Kraj

14 Organizace školní docházky Společný základ znalostí, schopností a vzdělání Připravit přístup k vyššímu vzdělávání, k navázání na studia, vstup do aktivního života

15 Organizace školní docházky Mateřská škola Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Děti ve věku od 3 do 6 let Vyučování Osvojit si jazyk a naučit se číst a psát Stát se žákem Jednat a umět se vyjadřovat vlastním tělem Objevovat svět Pozorovat, cítit, představovat si, tvořit Délka 3 roky Upozornění fakultativní Ve věku 3 let vzdělávat 9 z 10 dětí 15

16 Organizace školní docházky Základní škola Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Děti ve věku 6 až 11 let Vyučování 2. cyklus: vzdělání (6 až 8 let) 3. cyklus: prohlubování (8 až 11 let) Upozornění Individuálně přizpůsobená pomoc žákům Podpora vzdělávání Délka 5 let 16

17 Organizace školní docházky Collège Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Délka 12 až 16 let 4 roky Přístupné všem bez přijímací zkoušky Vyučování 6. ročník, adaptační cyklus: sjednotit znalosti nabyté na základní škole 5. a 4. ročník, centrální cyklus: umožnit žákům prohloubit své znalosti, nové předměty: fyzika a 2. živý jazyk 3. ročník, cyklus určení zaměření: příprava na vzdělání všeobecně zaměřené, odborné nebo na učilištích. Získání tzv. diplôme national du brevet (DNB) státní osvědčení Upozornění Sekce přizpůsobené pro znevýhodněné žáky (SEGPA) 17

18 Organizace školní docházky Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště (1/3) Délka 15 až 18 let 3 roky Zaměření Všeobecné gymnázium: dlouhodobé studium 3 specializace střední odborná škola: další pokračování ve vyšším odborném vzdělání (vyšší odborné vzdělání nebo bakalářské nebo magisterské s technickým zaměřením) 7 specializací střední odborné učiliště: Příprava na státní učňovské zkoušky po dobu tří let na středním odborném učilišti 400 odborných specializací Příprava na tzv. certificat d aptitude professionnelle (CAP) výuční list po dobu dvou let v jednom z tzv. Centre de Formation d Apprentis (CFA) odborné učiliště 18

19 Organizace školní docházky Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště(2/3) Mateřská škola Základní škola (v české vzdělávací soustavě odpovídá 1. stupni ZŠ) Collège (v české vzdělávací soustavě odpovídá 2. stupni ZŠ) Gymnázium, střední odborná škola a střední oborné učiliště Vyučování 2. ročník gymnázia a střední odborné školy: Rozhodující ročník společné všeobecné znalosti Nové obory z oblasti literatury, ekonome, věd a technologií 1. a závěrečný ročník : závěrečný cyklus Příprava na státní maturitní zkoušku (upozornění na opačné číslování ročníků od vyššího k závěrečnému, pozn. překladatele) 19

20

21 Sociální reprodukce Znevýhodnění žáci Silný kontrast Definice: Žáci jejichž zákonní zástupci patří do jedné ze znevýhodněných tříd ze socioekonomického hlediska 5 tříd Velmi zvýhodnění Zvýhodnění prostřední Znevýhodnění Silně znevýhodnění Silné nerovnosti, které přetrvávají Část s vynikajícím prospěchem a vysoká míra neúspěšnosti Stále silný sociální determinismus

22 Sociální reprodukce «spádové školy» Definice: zápis do školy je vázán na adresu trvalého bydliště zákonných zástupců Otázka sociální koedukace Obcházení zápisu do spádové školy změnou nebo zápisem na soukromou školu Živé diskuze ohledně spádových škol, které se staly politickým tématem: zmírnění, zrušení nebo zanechání

23 Zemědělci, řemeslníci, obchodníci a podnikatelé Manažeři a vyšší intelektuální profese Zprostředkovatelská povolání Zaměstnaní Dělníci Důchodci a výdělečně nečinní Neinformovaní Sociální reprodukce Dostupnost vyššího vzdělání Míra dostupnosti vyššího vzdělání dle sociální třídy studenti 10,1% 30,7% 12,0% 11,6% 10,6% 11,6% 13,5% Francouzi od 18 do 23 let 13,2% 17,0% 17,7% 9,4% 29,5% 7,1% 6,2%

24 Sociální reprodukce Ukončené vzdělání bez odborné kvalifikace Vývoj míry ukončení vzdělání bez odborné kvalifikace Evropské srovnání Suède Pays-Bas (p) Finlande Hongrie Allemagne (p) France UE Royaume-Uni Italie Sorties précoces 2012 Sorties précoces 2007 Předčasné ukončení 2012 Předčasné ukončení Espagne Hommes Femmes Ensemble

25 Zemědělci a nezávislí Dělníci Zaměstnanci Zprostředkovatel ská povolání Manažeři Sociální reprodukce Ukončen vzdělání bez odborné kvalifikace Poměrné rozdělení ukončených vzdělání bez odborné kvalifikace podle sociálního rozdělení (situace 3 roky po opuštění vzdělávacího systému) 2% 55% 25% 16% 2%

26 Zemědělci, řemeslníci, obchodníci a podnikatelé Manažeři a vyšší intelektuální profese Zprostředkovatelská povolání Zaměstnaní Dělníci Důchodci a výdělečně nečinní Neinformovaní Sociální reprodukce Přípravné třídy Poměrné rozdělení žáků do přípravných tříd na vysoké školy (Grandes Écoles) podle sociálního rozdělení studenti 9,2% 30,4% 12,8% 12,3% 10,7% 13,1% 11,5% Francouzi od 18 do 23 let 13,2% 17,0% 17,7% 9,4% 29,5% 71,0% 62,2%

27 Sociální reprodukce Přípravné třídy Srovnání nákladů přípravných tříd vysokých škol a univerzity Přípravné tř.vš ,00 Univerzita ,00 VŠ ,00

28 Sociální reprodukce Předčasný neúspěch u mužů Výkon v začátcích čtení podle pohlaví (2009) chlapci dívky Velmi efektivní 59% 70% Výsledky státních osvědčení (DNB) z "collège», které přijímá žáky ze socioekonomicky slabších tříd chlapci dívky 63,3% 79,7% Nerovnost pohlaví Podíl udělených diplomů ženám % ženy Všechny typy maturit 53% Bakalář 59% Magistr 57% Doktorát 44,8

29 Sociální reprodukce Nerovnost pohlaví Platová nerovnost: V zaměstnání na plný úvazek vydělávají muži o 16 % více než ženy. Porovnáme-li veškeré typy pracovních dob dohromady, rozdíl činí 31 %. Rozdělení podle odvětví: Procento žen pracujících v odvětví školstvízdravotnictví-sociální činnost je 74,9 %, ale pouze 9,1 % žen působí ve stavebnictví. Ženy často zůstávají u zaměstnání typických pro ženy.

30 Sociální reprodukce Možnosti vzdělání Sociálně-hierarchické vnímání mezi možnostmi vzdělávání Všeobecné a technické vzdělání vede k dlouhodobému procesu studií, odborně zaměřené vzdělání ke krátkodobému. Nízké společenské uznání "manuálních" prací ve francouzské společnosti. De facto existuje určitá hierarchie mezi všeobecnými a technicky zaměřenými kategoriemi Všeobecně zaměřené kategorie> Technicky zaměřené kategorie Kategorie přírodních věd > Kategorie literární a lingvistická > Kategorie ekonomická a sociální

31 Sociální reprodukce Zaměření Stále diskriminující úroveň na konci "collège" GT * Pro** Red % 34% 7% % 32% 3% * gymnázium, střední odborná škola ** střední odborné učiliště Se sociálním rozvrstvením Manažeři 89% 91% Zaměstnanci 43% Nevýděleční 36% 36% Odlišné ambice podle sociální třídy Mají-li žáci velmi dobré výsledky, 98% dětí manažerů volí gymnázium nebo střední odbornou školu, zatímco pouze 80% dětí rodičů z dělnických tříd bez kvalifikace. Příklad ze dvou "collèges" z Nice GT Pro Louis Nucéra 48% 38% Henri Matisse 83% 7%

32 Faktory neúspěchu spojené se Školou «Stres» ze školy Hodnocení Chybné postavení: překážka ve vzdělání Francouzští žáci patří mezi méně riskující, protože se bojí špatně zvolené odpovědi, místo toho, aby ji považovali za opěrný bod v hledání řešení Tradiční systém hodnocení si žádá reformu Známkování od 1 do 20 nedostatečně ukazuje úspěchy. Hodnocení založené na schopnostech žáka se připravuje.

33

34 Od konstatování po analýzu Konstatování Téměř jedno dítě z pěti je ve škole sociálně slabé. Téměř mladých lidí jsou v situaci, kdy se vzdají a odcházejí každý rok ze vzdělávacího systému bez kvalifikace. Úspěšnost ve škole stále velmi závisí na rodinném a sociálním prostředí. Neúspěch ve škole je velmi nerovnoměrně rozložen: sociální nerovnost je také nerovností zeměpisnou. Nerovnosti jsou také spojeny s pohlavím.

35 Od konstatování po analýzu Analýza Příčina neúspěšnosti ve škole se hledá jinde než ve škole, ale Škola svým fungováním správně nehraje roli sociálního výtahu. Škola a její podíl odpovědnosti na neúspěchu některých žáků. Potíže, se kterými se někteří žáci setkávají, by se měly řešit uvnitř Školy tím, že se znovu prozkoumají její struktury a způsoby řízení.

36 Od konstatování po analýzu Úspěch ve vzdělání je definován jako hledání harmonického rozvoj dítěte a mladého člověka. Úspěch ve vzdělání je rozsáhlejší a obsáhlejší než samotný úspěch ve škole a snaží se sladit osobní rozvoj, vztahy s ostatními a úspěch ve škole. To umožňuje skloubení veškerého času dítěte a mladého člověka a má za cíl umožnit jim plně se začlenit do společnosti. Zaměřuje se zejména na ty, kteří to nejvíce potřebují a na ty, kteří pocházejí ze znevýhodněných oblastí. To se týká hodnot a cílů mezinárodní úmluvy o právech dítěte z roku Pakt o úspěchu ve vzdělání George Pau-Langevin Ministryně pověřená zajištěním školní úspěšnosti Vincent Peillon Ministr národního školství George Pau-Langevin Ministryně pověřená školní úspěšnosti

37 Priority vzdělávací politiky Zónování Vyšší prostředky Forma pozitivní diskriminace za účelem poskytnutí více prostředků a autonomie institucím, které přijímají sociálně znevýhodněné obyvatelstvo. Financování uzpůsobené podle výše počtu sociálně znevýhodněných žáků v jedné zóně: příklad porovnání dotace na vyučovací hodiny na 2 collèges v Nice (jedno se sociálně velmi slabými žáky, druhé sociálně velmi silnými) Collèges Collège Louis Nucéra 1,29 Taux H/E Collège Henri Matisse 1,07

38 Priority vzdělávací politiky Doprovodná opatření Předškolní vzdělávání Zavedení scholarizace před 3. rokem dítěte za účelem podpory lepšího přístupu k jazyku "Více učitelů než tříd" na základní škole Pomocný učitel Učitelé jako referenti Pomocní učitelé k dispozici vzdělávací síti : individuální doprovod žákům, prevence předčasnému odchodu, podpora pedagogické inovace,spojení mezi školou collège a collège-lyceum,

39 Priority vzdělávací politiky Doprovodná opatření Síť škola-collège Zavedení sítě škol a collèges v jedné zóně za účelem zachování kontinuity vzdělávání Postupné zavedení rady škola-collège výhradně za pedagogickým účelem Spojení collège-lyceum Zvláštní pozornost věnovaná zaměření na konci collège za účelem podpory ambicí žáků: zaměření se na aktivní politiku na všeobecných gymnáziích, snížení četnosti opakování ročníku, podpora žáků schopných zvolit dlouhodobá studia

40 Priority vzdělávací politiky Sjednocení skupin Míra iniciativy? Přidělování zkušených a motivovaných pracovníků je prioritou. Dva typy opatření: zjednodušit proveditelnost změny po určitém časovém období a zkrátit funkční období Iniciativa k týmové práci vzájemné pozorování učitelů Vzdělávací skupiny vedené zkušenými pedagogy, rady a podpora skupiny učitelůreferentů Podpora a upřednostňování týmové činnosti

41 Priority vzdělávací politiky Obnova pedagogiky Individualizace Snížení skupin-tříd, skupiny podle potřeb, individuální pomoc Přizpůsobení školnímu rytmu při vstupu na collège: sekvence delší a méně početné Aktivní přístup k učení, změna organizace a vyučovacích metod Globalizování vědeckého vzdělávání založeného na základě zkoumání "Spirálový" postup v matematice

42 Priority vzdělávací politiky Obnova pedagogiky Výzkum-Opatření Silnější podpůrné skupiny včetně univerzit a výzkumů: spolupráce mezi školami, collèges a univerzitními týmy na vypracování potřebné lexikální vybavenosti Testování Organizace třídy týkající se zavádění návrhů Serge Boimara: práce na vybudování znalostí, autonomie a zrušení inhibice týkající se pohádky a mýtů o zakladatelích

43 Priority vzdělávací politiky Míra iniciativy Internátní školy pro žáky s vynikajícími výsledky Poskytovat lepší prostředí a blízkou pomoc žákům, kteří nežijí v příznivých podmínkách. Zkušenosti s kvóty Procento míst rezervovaných žákům, kteří pocházejí ze sociálně slabého prostředí do jedné z přípravných tříd na vysoké školy ( Grandes Écoles"), a nebo na samotných vysokých školách («Sciences Po»)

44 Priority vzdělávací politiky Cíle Svazky úspěchu Podporovat úspěšnost mladých lidí ze sociálně slabého prostředí ve vyšším vzdělání, a zejména v odvětvích vysoké kvality Smazat překážky, které stojí v pokračování ve vyšších studiích Příklady Podporovat žáky z odborných učilišť v pokračování na vyšších odborných studiích Podporovat maturanty s technickým zaměřením ve vstupu do přípravných tříd ekonomického/obchdního vzdělávání

45 Priority vzdělávací politiky Příklady Svazky úspěchu iniciovat a podporovat projekt zaměřený na vyšší studia s vynikajícími výsledky nebo na vědecké kariéry u žáků lyceí a colléges, kteří pocházejí ze sociálně slabého prostředí Příklady Motivovat žáky ze sociálně slabého prostředí z druhých a posledních ročníků vědecky a technicky zaměřených, aby se vydali na cestu za úspěchem podporovat vypracování skutečného projektu, který by zajistil pokračování ve studiu žáků maturitního ročníku na učilištích na BTS (Vysvědčení o vyšší technické kvalifikaci)

46 Boj proti předčasnému odchodu Cíle Boj proti předčasnému odchodu ze vzdělávacího systému Pozorování a prevence předčasného odchodu ze vzdělávacího systému Reintegrace žáků starších 16 let, kteří opustili školní vzdělávací systém bez výsledného řešení Metody preventivní skupiny na předčasný odchod ze vzdělávacího systému podněty k remobilizaci a k další přípravě na zkoušky Výsledky V roce % znovu započatých odborně zaměřených studií, buď na středním odborném učilišti, nebo na učňovském středisku

47 Boj proti předčasnému odchodu Mentonovo " mikrolyceum " Cíle Dát další šanci mladým lidem, kteří se nacházejí v situaci, kdy neuspěli, nebo jsou descholarizování. Podporovat chuť učit se pomocí nově zaváděných pedagogických metod. Umožnit integraci s jejich vrstevníky navzdory rozdílným životním stylům, aktivitám v kultuře a/nebo sportu. Umožnit jim uspět a dovést je tak ke státní maturitní zkoušce během dvou let

48 Boj proti předčasnému odchodu Mentonovo " mikrolyceum " Úspěchy ( ) 14 přijatých žáků, 11 absolvovalo celý školní rok, 3 studií zanechali. Integrace uvnitř lycea, ve třídě a mimo ni, včetně žáků s agorafobií Problémy Zeměpisná vzdálenost, která vyústila v koncentraci rozvrhů hodin Problémy psychologické, rodinné a sociální, které příliš prodlužovaly dobu adaptace Na začátku příliš velká ambice, která žáky uvedla do nejistoty.

49 Snižování nerovností mezi muži a ženami Boj proti sexismu "Rovné příležitosti ve vzdělávání" Spojení od rovných příležitostí vzdělávání po rovnost vůči pracovníkům je uvedeno v akademickém plánu o vzdělávání "Capital filles" (Společnost pro podporu rovných příležitostí pro ženy) "Marrainage" vůči mladým dívkám ze sociálně slabého prostředí Girls'day - boy's day Nechat dívky a chlapce objevovat obory, které jsou tradičně určené pro druhé pohlaví Závod «1, 2, 3, Rovnost» Oceňovat činnosti a vzdělávací projekty, které upřednostňují rovnost a smíšení dívek s chlapci při výběru zaměření.

50

51 Změnit model L'âne qui n'a pas soif (S tvrdohlavým nic nesvedeš) Strategie, která se skládá z toho dát «více», «dříve» ze «stejné věci» žákům, kteří jsou «znevýhodněni ve vzdělání», má bez pochyby své limity, pokud není bezprostředně zavedena více inkluzivní výuka.

52 Změnit model Napětí mezi logikou kompenzace/znovu zprostředkování a potřebou vytvářet nové výukové metody zaměřené více na inkluzi (dát «více» a/nebo dát«jiným způsobem»), mezi úředně daným přístupem a logikou, která je založena na mobilizaci a mezi schopností vybudovat místní skupiny s příslušnými metodami (v rámci rozvoje jejich autonomie).

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Inkluzivní vzdělávání v Rakousku. Na cestě vstříc škole pro všechny

Inkluzivní vzdělávání v Rakousku. Na cestě vstříc škole pro všechny Inkluzivní vzdělávání v Rakousku Na cestě vstříc škole pro všechny Lucie Bauer ŠKOLA PRO VŠECHNY Praha, 16.11. 2011 Co znamená inkluzivní vzdělávání v různých zemích? Zásadní otázka máme všichni na mysli

Více

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 Kazachstán1 2 Populace: 15,399,437 (červenec 2009) Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 1 http://www.infoplease.com/atlas/country/kazakhstan.html

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 V souladu s 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Tradice již od r. 1918, znovuobnoven r. 1990 (25 let) Zastupuje 27

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac.

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac. SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY Prezentace výsledků www.gac.cz TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b). POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Školství v MAS Region HANÁ

Školství v MAS Region HANÁ Školství v MAS Region HANÁ Ing. Nela Kalábová Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací síň zámku Konice Místní akční plán vzdělávání Co je MAP: - Plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Moldavská republika1

Moldavská republika1 Moldavská republika1 2 Populace: 4, 128, 047 (2007) Jazyky: Moldavština (Oficiální jazyk), Ruština (Status jazyka inter-etnické komunikace), Gagauzština a ukrajinština (semi-oficiální status v Gagauzii

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Výpočty Překonávání školního neúspěchu v České republice KOMPETENCE

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

ISCED 97 ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ

ISCED 97 ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ ISCED 97 ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ Popis každého vzdělávacího programu v sobě nese informaci o úrovni vzdělání, kterou tento program poskytuje, tedy jaké úrovně vzdělání jeho absolvent dosáhne. V popisu vzdělávacího

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM, PRAHA 6, EVROPSKÁ 33

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM, PRAHA 6, EVROPSKÁ 33 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM, PRAHA 6, EVROPSKÁ 33 Ředitel Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia,

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kontakt: tel./fax.: 383 383 743, email: kancelar@gymnaziumvodnany.cz Ředitel Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046,

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2010 7. funkční období Návrh senátora Marcela Chládka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií

Více

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Překonávání školního neúspěchu Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Úvod Rovnost Rovnost a kvalita ve vzdělávání Podpora znevýhodněných žáků a škol Veřejná diskuze v regionech

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více