1. SMART Notebook 11.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. SMART Notebook 11.1"

Transkript

1 SMART Education Software Installer 2013: Instalace, aktivace Obsah: A. Úvod.. str. 1 B. Licence a produktový (aktivační) klíč.. str. 2 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky str. 3 D. Před instalací.... str. 3 E. Instalace str. 4 F. Automatická bezobslužná instalace a aktivace pro správce systémů str. 10 G. Aktivace software Notebook, Math Tools, Nástroje 3D, Response CE a VE.. str. 10 H. Aktivace software SMART Response PE a LE..... str. 12 I. Instalace nebo aktualizace objektů galerií..... str. 13 J. Offline instalace českého jazykového balíku..... str. 15 K. Zdroje... str. 16 A. Úvod Tento dokument popisuje postup získání aktivačního klíče, instalaci a aktivaci software SMART a instalaci nebo update galerií objektů. Software je možné získat z originálního instalačního média SMART, z DVD dodávaného firmou AV MEDIA nebo jej lze stáhnout z webového serveru výrobce software SMART Technologies, viz odkazy v kapitole K. SMART Education Software Installer 2013 je softwarový balík obsahující: SMART Notebook 11.1 SMART Notebook Math Tools SMART Notebook 3D Nástroje SMART Response 2013 SMART Ovladače produktů 11.1 SMART Ink 1.1 SP1 Jednotlivé součásti softwarového balíku mohou být instalovány odděleně. Software digitální třídy SMART Classroom Suite a software SMART Sync nejsou součástí SESI2013. Software Math Tools, 3D Nástroje a Response je nutné po dokončení instalace aktivovat zakoupeným produktovým klíčem. Bez aktivace funguje software po dobu 30-ti dní jako funkčně neomezená zkušební verze. Forma licencování a způsob získání licenčního klíče se u jednotlivých komponent liší. B. Licence a produktový (aktivační) klíč Výrobce software SMART Technologies umožňuje používat software SMART pouze v souladu s podmínkami uvedenými v licenčním ujednání (viz odkazy v kapitole K). Software získaný spolu s interaktivním zařízením SMART nesmí být používán s interaktivním zařízením jiného výrobce. V případě zakoupení samostatné licence (tzv. Kolektivní licence) je možné používat tuto licenci právě a pouze na jednom konkrétním interaktivním zařízení, na které byla tato licence zakoupena. 1/16

2 Některé komponenty softwarového balíku vyžadují vložení Produktového (aktivačního) klíče a následnou online (prostřednictvím Internetu) aktivaci. Požadavky software na aktivaci a způsob získání aktivačního klíče se u jednotlivých produktů liší: 1. SMART Notebook 11.1 Tento produkt nevyžaduje aktivaci produktovým klíčem, je-li počítač se software připojen ke Kvalifikovanému zařízení SMART, nebo je používán bez připojení k interaktivnímu zařízení a v souladu s dalšími podmínkami definovanými licenčnímu ujednáním (viz odkazy v kapitole K). Definice Kvalifikovaných zařízení SMART je rovněž uvedena v licenčním ujednání. Je-li software používán na počítači připojeném k jinému než Kvalifikovanému zařízení SMART, nebo nebyl-li software získán spolu s Kvalifikovaným zařízením SMART, vyžaduje software aktivaci produktovým klíčem zakoupené Kolektivní licence. Jednou Kolektivní licencí může být aktivována právě a pouze jedna instalace software SMART Notebook na počítači připojeném k interaktivnímu zařízení, na které byla tato licence zakoupena. Produktový klíč Kolektivní licence pro SMART Notebook začíná znaky NC-. Pro informace o použití software SMART Notebook s jiným než Kvalifikovaným zařízením SMART nebo pro informaci o ceně a způsobu zakoupení Kolektivní licence prosím kontaktujte obchodního zástupce firmy AV MEDIA. 2. SMART Notebook Math Tools Softwarový doplněk aplikace SMART Notebook vyžaduje aktivaci zakoupeným produktovým klíčem. Licence Math Tools neobsahuje licenci software SMART Notebook. Počet aktivací doplňku SMART Notebook Math Tools je omezen počtem zakoupených licencí. Produktový klíč začíná znaky MT-. Pro informaci o ceně a způsobu zakoupení licence kontaktujte prosím obchodního zástupce firmy AV MEDIA. 3. SMART Notebook 3D Nástroje Softwarový doplněk aplikace SMART Notebook je automaticky transparentně aktivován při prvním spuštění aplikace při současně připojeném zařízení SMART Document Camera a funkčním internetovém připojení. Produktový klíč je pevnou součástí hardwarového zařízení a není možné jej ze zařízení extrahovat. Produktový klíč pro SMART Notebook 3D Nástroje je možné zakoupit i ve formě samostatné licence. Produktový klíč začíná znaky MR-. Pro informaci o ceně a způsobu zakoupení licence kontaktujte prosím obchodního zástupce firmy AV MEDIA. 4. SMART Response Software SMART Response, Response PE a SMART Response LE zakoupené jako součást stejnojmenného hlasovacího zařízení s fyzickými hlasovacími staničkami a USB přijímačem je automaticky transparentně aktivován při prvním spuštění aplikace při současně připojeném USB přijímači ( modrá krabička ) a funkčním internetovém připojení. Produktový klíč je pevnou součástí hardwarového zařízení a není možné jej ze zařízení extrahovat. Produktový klíč pro SMART Response CE a Response VE je nutné aktivovat zakoupenou pevnou licencí nebo licencí formou předplatného. Pro informaci o ceně a způsobu zakoupení licence kontaktujte prosím obchodního zástupce firmy AV MEDIA. 5. SMART Ovladače produktů a SMART Ink Tyto produkty nevyžadují aktivaci produktovým klíčem. V případě, že jste vlastníkem Kvalifikovaného zařízení SMART, můžete získat ztracený/neznámý produktový klíč kdykoliv a zdarma vyplněním formuláře Retrieve your SMART software product key na webových stránkách výrobce software SMART Technologies (formulář je v anglickém jazyce). Produktový klíč obdržíte elektronickou poštou na Vámi uvedenou ovou adresu. Pro úspěšné vyplnění formuláře je třeba znát výrobní číslo vašeho Kvalifikovaného zařízení SMART, které naleznete buď na dodacím listě, nebo ho můžete vyhledat přímo na zařízení dle pokynů uvedených na webové stránce s formulářem (rovněž v anglickém jazyce). Počet dosud provedených aktivací a další informace o konkrétním produktovém klíči je možné získat pomocí formuláře Product Key Information (formulář je v anglickém jazyce). 2/16

3 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky Softwarové a hardwarové požadavky je třeba bezpodmínečně splnit. Uvedené hodnoty jsou minimální, výkonnější hardware a novější verze software jsou doporučeny. Procesor Intel Pentium 4 nebo AMD Athlon 64 (vyžadováno je rozšíření instrukční sady SSE), operační paměť 2 GB (4 GB doporučeno), volné místo na pevném disku 3,1 GB pro instalaci včetně kompletních galerií objektů operační systém Windows XP SP3, Windows 7 SP1 (32 i 64-bit), Windows 8 (32 i 64-bit), internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8, Adobe Flash Player 11.6 ActiveX plugin a Firefox plugin (jsou součástí instalátoru), Microsoft.Net Framework 4.0 Client Profile (je součástí instalátoru), Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office (je součástí instalátoru), Microsoft DirectX 9.x a kompatibilní grafická karta, Grafická karta DirectX 9 kompatibilní pro Notebook 3D Nástroje, plně funkční internetové připojení. Komentované hardwarové a softwarové požadavky naleznete v dokumentu SMART Education Software 2013: Odpovědi na časté dotazy (odkaz naleznete v kapitole K). D. Před instalací Tipy před započetím instalace: Zařízení SMART není připojeno k počítači před instalací software. Předchozí verze software SMART Education Software 2011 a SMART Education Software 2012 není třeba před instalací nové verze odinstalovat, během instalace dojde k inovaci původních kompatibilních verzí software. Výrazně starší software obsahující SMART Notebook a Ovladače produktů verzí nižších než 10.8 a software chybně fungující odinstalujte. Automatickou bezobslužnou odinstalaci všech produktů SMART a vyčištění systému můžete svěřit nástroji SMART Software Cleanup návod na jeho použití naleznete v dokumentu SMART Education Software 2013: Odpovědi na časté dotazy (odkaz v kapitole K). Pro odinstalování software jsou vyžadována oprávnění na úrovni skupiny Administrators nebo Power Users a v doménovém prostředí jejich doménové ekvivalenty. Dříve nainstalované galerie objektů není třeba odstraňovat. Během instalace dojde v případě označení kolekce k její aktualizaci. Ujistěte se, že instalátor bude spuštěn pod uživatelským účtem disponujícím oprávněními na úrovni skupiny Administrators nebo Power Users a v doménovém prostředí jejich doménovými ekvivalenty. Ujistěte se, že v průběhu instalace SESI2013 nepoběží žádná jiná instalace a nebude probíhat aktualizace operačního systému prostřednictvím Windows Update a to jak interaktivně, tak i skrytě. Ujistěte se, že váš antivirový nebo antispyware software v průběhu instalace nebo po jejím dokončení nezablokuje komponenty SMART software (např. službu SMARTBoardService) a síťovou komunikaci mezi komponenty na virtuálním síťovém adaptéru localhost a případných dalších TCP portech používaných software SMART Response CE a VE. Software by v takovém případě nebyl plně funkční. Ověřte, že vaše připojení k síti Internet je aktivní. Instalace pomocí webového instalátoru, instalace objektů galerií, instalace jazykových rozšíření a aktivace software vyžadují funkční internetové připojení. 3/16

4 E. Instalace Softwarový balík SMART Eduaction Installer 2013 je dostupný ve dvou rozdílných verzích: a) Web Installer soubor s originálním názvem smartesi2013winwebinstaller.exe a velikostí 17 MB. Všechny vybrané komponenty softwarového balíku jsou ve chvíli instalace stahovány z webového serveru SMART Technologies. Tato forma instalace je velmi náročná na rychlost a kvalitu vašeho internetového připojení. Vhodné především pro jednorázovou instalaci, nebo pro instalaci nebo aktualizaci jediné komponenty softwarového balíku. Zcela nevhodná metoda pro instalaci na více počítačů. b) Complete Installer soubor s originálním názvem smartesi2013wincompleteinstaller.exe a velikostí 480 MB. Všechny komponenty softwarového balíku až na objekty galerií a jazyková rozšíření jsou součástí instalátoru. Z webového serveru SMART Technologies jsou ve chvíli instalace stahovány pouze vybrané objekty galerií a jazyková rozšíření. Výchozí metoda při instalaci z datového média nebo centrálního síťového úložiště. Vhodná pro instalaci na více počítačů. Nainstalovány mohou být všechny nebo pouze některé z komponent softwarového balíku SMART Eduaction Installer Postup instalace je zcela shodný pro obě verze instalátoru: 1. Zvolte nejvhodnější metodu instalace pomocí webového instalátoru (Web Installer) nebo pomocí plného instalátoru (Complete Installer). 2. Spusťte instalátor software. V případě dotazu Správce zabezpečení potvrďte úmysl spustit program. 3. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další. 4/16

5 4. Přečtěte si licenční ujednání. V případě, že s ním souhlasíte, označte volbu Souhlasím s podmínkami v licenčním ujednání. Pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítko Další. V případě, že s licenčním ujednáním nesouhlasíte, bude instalace ukončena. 5. Kliknutím na tlačítko Další potvrďte vytvoření výchozí složky umístění souborů programů SMART ve vašem počítači. Výchozí nastavení složky neměňte, pokud k tomu nemáte závažný důvod! 5/16

6 6. Zaškrtnutím označte produkty SMART, které chcete nainstalovat. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další. Některé produkty vyžadují současnou instalaci jiných položek v takovém případě se všechny takové položky samy označí a není možné zrušit jejich instalaci bez odebrání označení volby hlavního produktu. Instalujete-li inovaci starší verze software SMART, budou automaticky označeny položky, které budou inovovány. Tuto automatickou volbu není možné změnit. Produkty, které vyžadují aktivaci produktovým klíčem, budou bez aktivace plně funkční 30 dní. Po uplynutí této doby je nebude možné používat, dokud nebudou aktivovány platným produktovým klíčem. Typická instalace software pro použití s interaktivní tabulí SMART Board by měla zahrnovat produkty SMART Notebook a SMART Ovladače produktů. 7. Produkty, které se mají automaticky spouštět po přihlášení uživatele, jsou označeny zaškrtnutím. Nechcete-li automaticky spouštět některý produkt, zaškrtnutí zrušte. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další. Obsah nabídky produktů Po spuštění závisí na volbě produktů určených k instalaci v předchozím dialogu. V některých případech se tento dialog vůbec nemusí zobrazit. Automatické spuštění služeb SMART Vantage aktivujte pouze v případě, že ve vaší organizaci používáte software SMART Vantage. Typická instalace software pro použití s interaktivní tabulí SMART Board by měla zahrnovat automatické spuštění položky Nástroje SMART Board. Typická instalace software pro použití s interaktivní tabulí SMART Board a hlasovacím systémem Response by měla zahrnovat automatické spuštění položky Nástroje SMART Board a položky Nabídka na ploše SMART Response. 6/16

7 8. Software SMART Ink může být výchozím programem pro otevírání souborů PDF a umožnit tak snadné použití nástrojů SMART při práci s těmito dokumenty. Přejete-li si zvolit SMART Ink jako výchozí program pro tyto soubory, zaškrtněte tuto volbu a pokračujte kliknutím na tlačítko Další. Používáte-li pro práci s PDF soubory jiný program (např. Adobe Acrobat Reader), doporučujeme tuto možnost nezvolit (tj. ponechat nezaškrtnutou). 9. Chcete-li poskytnout společnosti SMART Technologies automatickou zpětnou vazbu z používání jejich produktů, zvolte možnost Povolit Program zkušeností zákazníků na všech přístrojích. Máte-li obavy z porušení soukromí nebo zpětnou vazbu poskytovat nechcete, zrušte zaškrtnutí této volby. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další. Program zkušeností zákazníků zasílá pomocí Internetu anonymní informace o používání produktů SMART a informace o běhovém prostředí firmě SMART Technologies. 7/16

8 10. Zvolte galerie objektů, které chcete nainstalovat. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další. Označené galerie se vždy v průběhu instalace stahují z webového serveru SMART Technologies. Pro úspěšnou instalaci galerií objektů je vyžadováno funkční internetové připojení. Velikost kompletních galerií je cca 650 MB a jejich stažení může na pomalém internetovém připojení trvat i několik hodin. Není-li v průběhu instalace dostupné internetové připojení, není možné pro instalaci zvolit žádné objekty galerií. V takovém případě, nebo v případě, že hodláte nainstalovat galerie později (např. z datového média), je možné galerie doinstalovat dodatečně podle návodu v kapitole I. Zůstaly-li z předchozí instalace v počítači původní galerie, dojde v průběhu instalace k aktualizaci zvolených kolekcí. 11. Pravá části dialogového okna Vybrané jazyky obsahuje automaticky zvolený jazyk dle regionálního nastavení vašeho operačního systému. Z levého okna můžete přidat další jazyky pro rozhraní programů SMART, mezi nimiž budete moci po skončení instalace přepínat. Vyberte požadované jazykové balíky a pokračujte kliknutím na tlačítko Další. Jazykové balíky se vždy stahují z webového serveru SMART Technologies. Není-li v průběhu instalace připojení dostupné, není možné zvolit jazykové balíky k instalaci a některé programy SMART budou v anglickém jazyce. Jazykové balíky je možné kdykoliv doinstalovat dodatečně podle návodu v kapitole J. 8/16

9 12. Zkontrolujte rekapitulaci nastavení provedených v instalačním průvodci a zahajte instalaci kliknutím na tlačítko Nainstalovat. V průběhu samotné instalace se mohou zobrazovat dialogy instalace dalšího software (např. Microsoft.NET Framework 4 nebo Adobe Flash Player) a dialogy stažení jazykových rozšíření a kolekcí galerií. Neukončujte tyto dialogy, nejste-li k tomu instalátorem přímo vyzváni, software SMART by v takovém případě nemusel správně fungovat. 13. Instalace software SMART je dokončena. Instalační průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Máte-li po ruce aktivační (produktové) klíče a počítač má funkční internetové připojení, můžete ihned nainstalované produkty aktivovat zaškrtnutím volby Aktivovat mé produkty nyní. Ihned po dokonční instalace bude spuštěn průvodce aktivací. Byla-li tato instalace upgradem starší verze software SMART, byly zachovány dříve vložené produktové klíče a není třeba software znovu aktivovat. 9/16

10 14. V případě, že v momentě dokončení instalace není připojeno žádné zařízení SMART, zobrazí se po dokončení instalace dialog nabízející spuštění průvodce připojením. Chcete-li připojit zařízení později nebo nechcete průvodce použít, klikněte na tlačítko Ne. Nechcete-li aby se průvodce zobrazoval po každém spuštění software SMART, označte zaškrtnutím položku Toto dialogové okno již nezobrazovat. F. Automatická bezobslužná instalace a aktivace pro správce systémů Software SMART Education Software Installer 2013 je možné instalovat bezobslužně, např. pomocí skriptu nebo systémové politiky v MS doméně. To je vhodné např. pro hromadné instalace na více počítačů nebo pro automatickou distribuci software. Bezobslužně je možné provést i aktivaci software produktovými klíči (vyžaduje funkční internetové připojení). Návod na bezobslužnou instalaci naleznete v dokumentech SMART Education Software Installer System Administrator's Guide for Windows a SMART Education Installer Activation FAQ (obojí v anglickém jazyce), na něž naleznete odkazy v kapitole K. G. Aktivace software Notebook, Math Tools, Nástroje 3D, Response CE a VE Kolektivní licence software Notebook a licence software Math Tools, Nástroje 3D, Response CE a VE vyžadují aktivaci produktovým klíčem. Základní informace o licencování a získání produktového klíče popisuje kapitola B tohoto návodu. Aktivace software vyžaduje funkční internetové připojení. Neaktivovaný software SMART ve výchozím nastavení vždy před svým spuštěním zobrazuje dialog s informací o zbývajících dnech poskytnutého zkušebního období. Tento dialog je odstraněn buď aktivací software, nebo zaškrtnutím volby Tento dialog již nezobrazovat ve spodní části dialogu. 10/16

11 K aktivaci a správě licencí slouží programy SMART Product Update a Průvodce aktivací. Postup vložení produktového klíče a aktivace software je následující: 1. Spusťte program SMART Product Update. Ve Windows XP a Windows 7 se program nalézá v systémovém menu Start\Všechny programy\smart Technologies\Nástroje SMART. Ve Windows 8 vyvolejte dialog Hledat (klávesovou zkratkou Ctrl+Q nebo z lišty systémových nástrojů vysouvající se z některého aktivního rohu obrazovky). 2. Klikněte na tlačítko Spravovat u v řádku software, jehož produktový klíč chcete vložit a aktivovat. 3. Není-li produkt, který chcete aktivovat na seznamu, klikněte na tlačítko Přidat. Je-li produkt a produktový klíč uveden, ale příznak Stav nezobrazuje Aktivováno, můžete se pokusit o opětovnou aktivaci označte příslušný řádek a klikněte na tlačítko na tlačítko Spravovat vybraný produktový klíč, v následujícím dialogu zvolte Znovu aktivovat produktový klíč, klikněte na tlačítko Další a dokončete průvodce aktivací. Je-li produkt a produktový klíč uveden, ale produktový klíč nesouhlasí s vaším produktovým klíčem, odeberte příslušný klíč, vložte správný a znovu aktivujte klikněte na řádek požadovaného produktu, klikněte na tlačítko na tlačítko Spravovat vybraný produktový klíč, v následujícím dialogu zvolte Odstraňte produktový klíč z tohoto počítače, klikněte na tlačítko Další a dokončete průvodce. Poté přidejte správný klíč a aktivujte. 11/16

12 4. Vložte produktový klíč do pole Produktový klíč, klikněte na tlačítko Přidat. Souhlasíte-li s licenčním ujednáním SMART, označte volbu Souhlasím s podmínkami v této licenční smlouvě, klikněte na tlačítko Další a dokončete průvodce aktivací. Průvodce aktivací umožňuje vložit více produktových klíčů a aktivovat je všechny najednou. V případě neúspěšné aktivace je možné aktivaci provést později. Nesouhlasíte-li s licenčními podmínkami, nebo víte-li, že budete tyto podmínky porušovat, ukončete průvodce a software SMART používejte pouze po dobu vyhrazenou pro zkušební provoz. 5. Stejným postupem lze kdykoliv vložit a aktivovat další produktové klíče. H. Aktivace software SMART Response PE a LE Produktový klíč SMART Response PE a LE je ve výrobě nahrán do USB přijímače ( modrá krabička ). Součástí licence SMART Response je licence software SMART Notebook. K automatické transparentní aktivaci obou licencí dojde ve chvíli, kdy jsou splněny následující podmínky: je správě nainstalován software SMART Response, v Nástroji pro nastavení aplikace Response je zvolen hlasovací systém Response, Response PE nebo Response LE, USB přijímač Response je připojen k počítači, je spuštěn program SMART Response Nástroje učitele, je funkční internetové připojení. Není-li možné provést aktivaci Response PE nebo LE, nebo dochází k opětovným aktivačním žádostem po předchozí úspěšné aktivaci, je třeba zkontrolovat, zda je jako hlasovací zařízení Response, Response PE nebo LE. Ve Windows XP a 7 spusťte ze systémového menu Start\Všechny programy\smart Technologies\Nástroje SMART\Nástroj pro nastavení aplikace Response a vyberte zakoupené hlasovací zařízení a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Ve Windows 8 vyvolejte dialog Hledat (např. klávesovou zkratkou Ctrl+Q), vyhledejte a spusťte Nástroj pro nastavení aplikace Response, vyberte zakoupené hlasovací zařízení a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Po nastavení software aktivujte splněním výše uvedených podmínek. 12/16

13 I. Instalace nebo aktualizace objektů galerií Galerie SMART obsahují tisíce objektů pro snadné vytváření prezentací v programu SMART Notebook. Objekty galerií jsou dostupné z nástrojové lišty Galerie v programu SMART Notebook. Chybějící galerie je možné kdykoliv doinstalovat nebo aktualizovat pomocí Správce galerií dvěma způsoby. První možností je online stažení z webového serveru SMART Technologies pomocí Správce galerií tato možnost vyžaduje funkční internetové připojení s dostatečnou rychlostí stahování. a. Online instalace ze serveru SMART Technologies prostřednictvím Internetu V programu SMART Notebook klikněte na nástrojovou lištu Galerie, klikněte na symbol montážního klíče, vyberte položku Zjistit aktualizace a vyberte galerii, kterou chcete aktualizovat. Po dokončení instalace nebo aktualizace můžete postup opakovat pro další galerii. V případě pomalého nebo neexistujícího internetového připojení je možné galerie nainstalovat offline ze souborového systému, např. ze společného síťového disku. Předpokladem je předchozí stažení archivů s galeriemi z webového serveru SMART Technologies. b. Offline instalace ze souborového systému Archivy s offline instalací galerií jsou umístěny na DVD médiu, které je k produktům SMART dodáváno firmou AV MEDIA, nebo je možné je získat na webových stránkách SMART Technologies: Stažené archivy rozbalte archivačním programem s podporou souborů ZIP do samostatných složek do souborového systému vašeho počítače nebo souborového serveru. Instalaci nebo aktualizace galerie spustíte dvojklikem levým tlačítkem myši na soubor s příponou.gallerycollection, který spustí SMART Správce galerií. Pro galerii SMART Essentials for Educators je to: 13/16

14 Pro galerii SMART Lesson Activity Toolkit je to: Další postup je shodný pro oba postupy (online i offline). V případě instalace více galerií (např. galerií Essentials for Educators a Lesson Activity Toolkit) je třeba postup instalace pomocí Správce galerií zopakovat pro každou galerii zvlášť. 1. Ve Správci galerií zvolte na záložce Obsah všechny položky galerie, které chcete nainstalovat. Přiložené obrázky zobrazují obsah galerie Essentials for Educators. Obsah každé galerie je individuální, proto berte uvedené pouze jako ilustrativní příklad. 2. Na záložce Jazyky označte zaškrtnutím položku čeština. Pokračujte v instalaci objektů galerie kliknutím na tlačítko OK. Nyní se začnou galerie stahovat z webového serveru nebo instalovat ze souborového systému podle toho, zda byla zvolena online nebo offline instalace. 14/16

15 3. Instalace nebo aktualizace objektů galerie dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit. 4. Stejný postup nyní můžete zopakovat i pro další galerie. J. Offline instalace českého jazykového balíku Plnohodnotná instalace SMART Education Software 2013 vyžaduje funkční internetové připojení i v průběhu instalace prostřednictvím plného instalátoru (480 MB velký soubor smartesi2013wincompleteinstaller.exe). Není-li internetové připojení dostupné, nebudou nainstalovány zvolené objekty galerií lokalizační soubory (jazykové balíky). Bez stažení českého jazykového balíku ze serveru SMART Technologies v průběhu instalace mohou být některé programy pouze v anglickém jazyce. Chybějící český jazykový balík je možné dodatečně doplnit dvěma způsoby: a. Online aktualizací po připojení k Internetu 1. Ověřte, že počítač je připojen k Internetu. 2. Otevřete Nastavení SMART (položka v menu po kliknutí myší na modrobílou ikonu SMART v systémové liště) 3. V dialogu Nastavení SMART klikněte na položku Nastavení jazyka. 4. Zkontrolujte, že jsou vybrány položky shodně s obrázkem, proveďte případné úpravy nastavení a potvrďte stažení kliknutím na tlačítko OK. 5. Restartujte počítač. 15/16

16 b. Offline instalací z archivu Instalátor jazykového balíku není běžně dostupný. Je součástí administrátorské instalace, je přítomen na DVD firmy AV MEDIA přikládaném k produktům SMART a samostatný instalátor zabalený v archivu zip je možné stáhnout zde. Instalátor spusťte, potvrďte všechny výchozí volby a po dokončení instalace restartujte počítač. K. Zdroje Informace a instalace programů můžete získat z různých zdrojů, níže naleznete několik z nich. Výrobce software a hardware SMART Technologies (v anglickém jazyce) Distributor SMART pro Českou republiku (v českém jazyce) Základní technická podpora nejen pro produkty SMART (v českém jazyce) Stažení aktuálních verzí software, informace a návody (v anglickém jazyce) SMART Notebook, Response minimální HW a SW požadavky SMART Education Software 2013 licenční ujednání SMART Education Software 2013 stažení instalátorů SMART Education Software 2013 instalace a nástroje pro správce, stažení galerií pro offline instalaci SMART Education Software 2013 stažení českého jazykového balíku pro offline instalaci SMART Education Software 2013 odpovědi na časté dotazy Registrace SMART hardware (v anglickém jazyce) Získání produktového klíče pro SMART Notebook (v anglickém jazyce) Zjištění informací o produktovém klíči (v anglickém jazyce) 16/16

SMART Education Software 2012 SP1: Instalace, aktivace

SMART Education Software 2012 SP1: Instalace, aktivace SMART Education Software 2012 SP1: Instalace, aktivace Obsah: A. Úvod.. str. 1 B. Získání aktivačního (produktového klíče).. str. 2 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky str. 3 D. Instalace na

Více

B. Licencování a technická podpora software

B. Licencování a technická podpora software SMART Education Software 2014: Instalace, aktivace a správa Obsah: A. Úvod... str. 1 B. Licencování a technická podpora software... str. 2 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky. str. 3 D. Před

Více

SMART Education Software 2014 December Update: Instalace, aktivace a správa

SMART Education Software 2014 December Update: Instalace, aktivace a správa SMART Education Software 2014 December Update: Instalace, aktivace a správa Obsah: A. Úvod... str. 1 B. Licencování a technická podpora software... str. 2 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky.

Více

SMART Education Software 2015 August Release v4: Instalace, aktivace a správa

SMART Education Software 2015 August Release v4: Instalace, aktivace a správa SMART Education Software 2015 August Release v4: Instalace, aktivace a správa Obsah: A. Úvod... str. 1 B. Licencování a technická podpora software... str. 2 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky.

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness Instalační příručka verze 11 Obsah Obsah 2 1. Instalace w1se od A do Z v pěti krocích... 3 I. Instalace Javy...

Více

Instalace SMART Board Software

Instalace SMART Board Software Instalace SMART Board Software 1. Nepřipojujte hardwarové zařízení SMART Board k počítači před instalací software. Odinstalujte případnou předchozí verzi software, galerií a českého jazykového rozšíření

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Instalační manual LiveQ IPTV UB110

Instalační manual LiveQ IPTV UB110 Instalační manual LiveQ IPTV UB110 Obsah V1.2 Kapitola 1 : Hardwarová Instalace LiveQ IPTV UB110...2 1.1 Obsah balení...2 1.2 Systémové požadavky...2 1.3 Hardwarová Instalace...2 Kapitola 2 : Rychlá Instalace

Více

SMART Notebook Collaborative Learning Software 16.1: Instalace, aktivace a správa

SMART Notebook Collaborative Learning Software 16.1: Instalace, aktivace a správa SMART Notebook Collaborative Learning Software 16.1: Instalace, aktivace a správa Obsah: A. Úvod... str. 1 B. Licencování a technická podpora software... str. 2 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky.

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Varování: před aktualizací odpojte ipod, během aktualizace nevypínejte přístroj a neodpojujte flash disk s aktualizačními soubory!

Varování: před aktualizací odpojte ipod, během aktualizace nevypínejte přístroj a neodpojujte flash disk s aktualizačními soubory! Aktualizace map přístrojů ZENEC Pro aktualizaci map na přístroje ZENEC budeme potřebovat na PC s přístupem k rychlému internetu, nainstalovaný naviextras Toolbox, který je ke stažení na adrese: https://www.naviextras.com/shop/portal/downloads

Více

Instalace programu ProGEO

Instalace programu ProGEO Instalace programu ProGEO Obsah dokumentu: 1. Požadavky na systém 2. Průběh instalace 3. Aktivace zakoupené licence 4. Automatické aktualizace Updater 1. Požadavky na systém Softwarové požadavky: MicroStation

Více

Návod na instalaci softwaru STATISTICA

Návod na instalaci softwaru STATISTICA Návod na instalaci softwaru STATISTICA (řešení problémů s instalací) Jednouživatelské verze s registrací na základě domény (Domain Based Registration) Instalace softwaru STATISTICA... 3 Odstranění instalace...

Více

SMART Notebook 10.6: aktivace software a doplňků

SMART Notebook 10.6: aktivace software a doplňků SMART Notebook 10.6: aktivace software a doplňků Software SMART Notebook 10 a jeho doplňky (např. SMART Notebook Math Tools) vyžadují aktivaci. Aktivace software může být buď automatická (v případě funkčního

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

Uživatelský manuál verze BP

Uživatelský manuál verze BP Multifunkční pedometr Uživatelský manuál verze BP www.e-corazonplus.cz 1 Co je ecorazon+? ecorazon+ je multifunkční zařízení s USB připojením k PC a kompatibilním zařízením, a s následujícími funkcemi:

Více

První přihlášení do datové schránky krok za krokem

První přihlášení do datové schránky krok za krokem První přihlášení do datové schránky krok za krokem Dostali jste do rukou přístupové údaje ke vstupu do Vaší datové schránky a nevíte, kde začít? Stačí pět základních kroků, aby Vaše datová schránka byla

Více

Průvodce instalací a spuštěním. Pro DataPage+ 2012

Průvodce instalací a spuštěním. Pro DataPage+ 2012 Pro DataPage+ 2012 Poslední aktualizace: 29.srpna 2012 Obsah Instalace nezbytných komponentů... 1 Přehled... 1 Krok 1: Spusťte soubor setup.exe a otevřete Průvodce... 1 Krok 2: Odsouhlasení licenčních

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

SMART Notebook 17 Collaborative Learning Software: Instalace, aktivace a správa

SMART Notebook 17 Collaborative Learning Software: Instalace, aktivace a správa SMART Notebook 17 Collaborative Learning Software: Instalace, aktivace a správa Obsah: A. Úvod... str. 1 B. Licencování a technická podpora software... str. 2 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky.

Více

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC.

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC. REVEXplus USB Instalace USB ovladačů Nastavení a používání programu Hyperterminál Instalace a spuštění programu REVEXplusPC Řešení problémů Způsob komunikace s PC, příkazy pro ovládání přístroje z PC OBSAH

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS)

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Důležité: Nejdříve se musí nainstalovat software. Nepoužívejte komunikaci přes IrDA port

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise Desktop 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Aktivace Samostatné Licence Aktivace samostatné licence probíhá přes Internet. Pokud nemáte přístup k Internetu, čtěte na str. 2 jak postupovat.

Aktivace Samostatné Licence Aktivace samostatné licence probíhá přes Internet. Pokud nemáte přístup k Internetu, čtěte na str. 2 jak postupovat. Instalace samostatné licence Edgecam Tento dokument popisuje instalaci a aktivaci samostatné licence Edgecam. Obsahem dokumentu je i update licence (více na straně 4). Před aktivací licence si pozorně

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

SIGMA Optimization Pro. Návod k použití programu a dokovací stanice

SIGMA Optimization Pro. Návod k použití programu a dokovací stanice SIGMA Optimization Pro Návod k použití programu a dokovací stanice OBSAH ÚVOD... 3 MOŽNOSTI PROGRAMU SIGMA OPTIMIZATION PRO... 3 POZNÁMKY A OBCHODNÍ ZNAČKA... 4 POZNÁMKY... 4 OBCHODNÍ ZNAČKY... 4 INSTALACE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Obsah 6 Část I 1 HW/SW požadavky... 6 2 Instalace a... odinstalace 8 Lokální... Síťová... Vlastní SQL... server Databáze... 11 18 23 24 3 Použité zkratky... 26 4 Rozdíly verzí...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Jak nasadit Windows 10 ve škole

Jak nasadit Windows 10 ve škole Jak nasadit ve škole Karel Klatovský PUBLIKOVÁNO: ÚNOR 2016 PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.MICROSOFT.CZ/SKOLSTVI Obsah Obsah...2 1. Úvod...3 2. Systémové požadavky... 4 3. Příprava

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Web n walk Manager. Návod pro uživatele

Web n walk Manager. Návod pro uživatele Web n walk Manager Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Požadavky na HW a SW 4 3. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím služby Internet 4G 5 4. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Instalace aplikačního a komunikačního serveru str. 03 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti str. 08 Aktivace produktu str. 11

Více

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17 Obsah Úvod...15 Používané konvence... 16 1. Seznámení s Outlookem...17 1.1 Novinky verze 2003... 17 1.1.1 Navigační podokno...17 1.1.2 Nabídka Přejít...17 1.1.3 Podokno pro čtení...18 1.1.4 Rozložení seznamu

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ Nokia PC Suite 6.81 Obsah 1. Úvod...1 1.1 Aplikace Nokia PC Suite...1 1.2 Nutné podmínky...2 1.3 Další informace...3 2. Instalace sady Nokia PC Suite...5 2.1 Před začátkem instalace...5

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Self Service Application Instalační manuál

Self Service Application Instalační manuál Self Service Application Instalační manuál Obsah Self Service Application 2 Instalační manuál 2 1 Úvod 2 2 Jak začít 2 2.1 Technické parametry 2 2.2 Instalace aplikace 3 3 Poradce při potížích 6 4 Nastavení

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

QuickPHOTO Industrial 2.3. Uživatelská příručka

QuickPHOTO Industrial 2.3. Uživatelská příručka QuickPHOTO Industrial 2.3 Uživatelská příručka QuickPHOTO Industrial 2.3 QuickPHOTO Industrial 2.3 Copyright 2011 PROMICRA, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah Úvod... 7 Instalace... 9 1. Instalace zařízení

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku

Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku Název projektu: ICT jako nástroj inovace výuky Reg. č. projetku: CZ.1.07/1.3.00/51.0040 Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku Autor: Ing. Zdeněk Peichl

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3 Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus 3 Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále

Více

Návod k vydání kvalifikovaného certifikátu společnosti První certifikační autorita, a.s.

Návod k vydání kvalifikovaného certifikátu společnosti První certifikační autorita, a.s. Návod k vydání kvalifikovaného certifikátu společnosti První certifikační autorita, a.s. Důležité upozornění: žádost o certifikát je nutné generovat na stejném počítači, na který budete následně vydaný

Více

Technaxx. Mini DVB-T Stick S6. Uživatelský manuál. Prohlášení o shodě pro externí mini DVB-T tuner S6 naleznete na následující internetové adrese:

Technaxx. Mini DVB-T Stick S6. Uživatelský manuál. Prohlášení o shodě pro externí mini DVB-T tuner S6 naleznete na následující internetové adrese: Technaxx Mini DVB-T Stick S6 Uživatelský manuál Prohlášení o shodě pro externí mini DVB-T tuner S6 naleznete na následující internetové adrese: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 10

Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 10 Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 0 Při instalaci programu E-Config na Windows 7, nebo Windows 8, nebo Windows 0 je nutno postupovat obezřetně s ohledem na

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS Autor: Ing. Marek Pučelík Vytvořeno dne: 2. dubna 2013 1 Obsah 1. Návod na instalaci certifikátu ČNB... 3 Úvod... 3 Úvodní stránka aplikace...

Více

Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012.

Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012. Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012. SPAC team firmy TECHNODAT Elektro, s.r.o. Obchodní sektor: Pavel Budovič Alšova 2752 767 01

Více

1 Co je nového v aplikaci Filr 2.0 Desktop

1 Co je nového v aplikaci Filr 2.0 Desktop Poznámky k verzi aplikace Filr 2.0 Desktop Únor 2016 Aplikace Filr 2.0 Desktop zavádí funkci Soubory na vyžádání, která poskytuje konsolidované nebo virtuální zobrazení všech souborů na serveru Filr a

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+ červenec 2010 edávky elektronické odesílání dávek Pro letní aktualizaci jsme pro Vás připravili revoluční novinku elektronického odesílání dávek. Zkuste si vytvořit a poslat celé vyúčtování jednoduše stiskem

Více

Aktivace a aktualizace klíčů

Aktivace a aktualizace klíčů Aktivace a aktualizace klíčů Obsah 1 Jak začít...2 2 Instalace Prerequisities 15...3 3 Instalace CAD...3 4 Informace o ochranných klíčích...4 5 Jak můžu aktivovat můj klíč?...4 5.1 Instalace Prerequisities...5

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

Fides Card Reader 2.0.0.8

Fides Card Reader 2.0.0.8 Trade FIDES, a.s. Fides Card Reader 2.0.0.8 (aktualizace - 8/2015) Popis software Manuál technika systému 2 Fides Card Reader 2 Obsah 1 Popis produktu...4 1.1 Úvod...4 2 Instalace software...5 2.1 Nutné

Více