Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo. Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo. Ústí nad Labem"

Transkript

1 Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo PJ Ústí nad Labem skupina lokomotivních et D Cargo PJ Ústí n/l 2009 (REV_ DB)

2 Toto vydání (tabulek tra ových úsek a nadúsek ) slouží jako pom cka pro strojvedoucí, mj pro evidenci výkon HKV do hlášenek dle p edpisu Sei 412. Tato pom cka je vydána v kroužkové vazb pro možnost vým ny list v ípad zm n. Dále jsou v této pom cce k dispozici d ležitá telefonní ísla ( nap. DA T) a vybraná radiová si na tratích SŽDC. (zdroj:www.oszdepopraha.czweb.org ) Z d vod astých zm n je možné, že n která telefonní ísla a kanály vysíla ek nebudou úpln aktuální a za tuto skute nost se omlouváme. ipomínky a dotazy sm ujte na vedení skupiny L PJ Ústí nad Labem. Tato pom cka existuje v elektronické podob : Skupina ízení lokomotivních et PJ Ústí nad Labem Ing. Hodinec Milan - vedoucí skupiny L Nechanický Petr - systémový specialista L Fuksa Pavel - IŽD pro L Sedla ík Alois - IŽD pro L merdová Jind iška - IŽD pro L Blažková Irena - samostatný technik LEŽITÁ TELEFONNÍ ÍSLA 155 záchranná služba 150 HZS 158 Policie R 112 integrovaný záchranný systém

3 Telefonní seznam Provozní jednotka Ústí nad Labem D Cargo a.s., PJ Ústí n.l. tidomí.1516 / Ústí nad Labem edlice

4 Vedení Provozní jednotky Sídlo: ul. P tidomí. 1516/ 6, Ústí na Labem edlice Provolba pro Ústecký kraj 9724 Pro pracovišt eská Lípa 9723 V Ústeckém kraji volejte bez provolby (sta í jen posledních 5 ísel) Volání z pevné sít na mobilní telefony: provolba 902 Hlášení poruch pro celou sí D, Telematika, a.s Informace o telefonních íslech v síti D, Telematika, a.s Blokování mobilního telefonu p i ztrát nebo zcizení Eurotel linka nebo *11 z mobilního telefonu Internetová stránka pro telefonní seznamy všech organ. jednotek eských drah Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka editel PJ Ing. Farkaš Miloš spojuje sekr. Sekretariát Bradnová Jaroslava Fax Útvar obrany enosilová Libuše ín Syst.specialista Freiport Bed ich Vedoucí skupiny technologie Ing. Záleská Kamila IŽD - skupina provozní Ing. Aschenbrenner Eduard IŽD - skupina provozní ížová Milena IŽD - skupina provozní Makaloušová Jana Specialista (nájmy, smlouvy) Florián Petr Tajemník Polášková Jindra IŽD - eprava Zavadilová Danuše IŽD - eprava Ing. áslavský Pavel IŽD - skupina p epravní (pro TSV) Strolený Alois Vedoucí skupiny L Ing. Hodinec Milan Syst. specialista - skupina L Nechanický Petr IŽD - skupina L Fuksa Pavel IŽD - skupina L Sedla ík Alois IŽD - skupina L merdová Jind iška Kancelá v OKV Most Sam. technik ŽD (pro L ) Blažková Irena Janina Zásobova - zbožíznalec (MTZ) Pulchartová Ivana Odborný ekonom Dvo áková Jitka Syst. specialista - šet ení MU Halda Petr Zam stnanecký útvar Hanusová Alena Fiveberová Jaroslava Jiterská Zdenka PaM Vilhelmová Irena Skladník (MTZ) Zavadilová V ra Syst. inž., správce aplikace - MIS Holava Jan prac. PP D ín Systémový specialista Pokorná Stanislava prac.centrála DC Finan ní ú etní Valová Dagmar Referent jakosti a kvality Skala Václav

5 Ostatní ležité HZS ohlašovna požár UNL HZS velitel útvaru Policie Správa energetiky Správa energetiky pohotovost Správa tratí okrsek západ Doctus s.r.o. Úst edna Hovorková s.r.o stravovna Hovorková s.r.o kantýna Strojmistr SOKV Ústí nad Labem Provozní pracovišt Ústí nad Labem západ ul. U trati. 1, Ústí nad Labem Vedení provozního pracovišt Tel.. Mobil Poznámka Funkce Jméno Vedoucí PP Janout Alois Dozor í p epravy astná Vojtíšková Zd Dozor í provozu Krej ová Miroslava Hospodá skosprávní ref. Zoulová Marie Komandující Kazda Radek Technik ŽD Buzovská Kate ina Technik ŽD Kostka Stanislav IŽD ŽST, DKV, DPOV Rovenský Aleš Strojmistr Trenkvic Zbyn k Pásler Ji í Pida Miroslav Grezl Karel hnel František Pracovišt Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Ústí n. L. západ Vedoucí sm ny Nákladní pokladník Reklamace Skladník p epravy chemická, pr mysl Vozový disponent Fax Vozový dispe er Tranzito západ Skladník p epravy Depo Vedoucí posunu UZ Vedoucí posunu UZ Vedoucí posunu UZ Vedoucí posunu UZ VONV vn jší Vozmist i Ústí sever Nákladní pokladna Vedoucí posunu Fax Celní zástupce Celní deklarace Ústí St ekov Nákladní pokladna Skladník p epravy 24371

6 Tranzito Vozmistr Vedoucí posunu Old ichov u D. Nákladní pokladna Vedoucí posunu Místnost strojvedoucích Fax (v doprav ) etenice Nákl. pokl., skladník epravy Ústí n.l. SOKV / depo / Strojvedoucí místnost lok. et Provozní pracovišt D ín ul. s. Mládeže 89/4, D ín Vedení provozního pracovišt Tel.. Mobil Poznámka Funkce Jméno Vedoucí PP Hrdli ka Ivan Sekretá ka Beránková Zde ka Pracovišt Název Jméno Tel.. Mobil Poznámka Dozor í nákladní p epravy ížová Lenka Fax Kubiska Josef Dozor í provozu Koloren Bohuslav Syst. inž., správce aplikace - MIS Rybánský Pavel MIS MIS (sál) Dopravní referent Trenda Michal Vedoucí sm ny - DH Ref. dopravy a p epravy - DH Nákladní pokladník - DH Fax Skladník p epravy - DH Vozový dispe er - DH Tranzitér p ípravá (vedoucí) - DH Tranzitér p ípravá - DH Ved. posunu DH Ved. posunu DH Vozmistr ND - DH Odb. ref. dopravy a p epr. - DH Název Jméno Tel.. Mobil Poznámka Stani ní dispe er - DV Vozový disponent - DV Tranzitér p ípravá - DV Tranzitér - DV Ved. posunu DV Ved. posunu DV Vozmistr ND - DV 33306

7 Stani ní dozorce - DV Ref. dopravy a p epravy - DV Fax Nákladní pokladník - DV Skladník p epravy - DV Odb. ref. dopravy a p epr. - DV Ref. dopr. a p epr. - reklam. - DV Hospodá sko - správní referent Beránková Zde ka Ref. dopravy a p epravy Fax Ved. vozové a p epr. kancelá e Komárková Pavlína Komando Ottová Monika Technik ŽD Kubí ková Nataša Technik ŽD Váchová Eva IŽD ŽST, DKV, DPOV ervenka Ladislav Strojmistr Ryska Zden k Pokorný Ji í Vacek Jaroslav Karlík Jan Jusko Štefan Pracovišt eská Lípa ul. Bulharská. 842, eská Lípa Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Dozor í provozu Chramosta Petr íd l služby Ottová Monika Pracovišt Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vozová služba(údiv) eská Lípa Vozový disponent FAX CNP eská Lípa Nákladní pokladna FAX CNP Jest ebí Nákladní pokladna Fax Vozová služba Jest ebí Tranzitér p ípravá Vozmist i eská Lípa Vozmistr Posun eská Lípa Útulek posunu CNP Rybništ Nákladní pokladna Fax Vozová služba Rumburk Tranzitér p ípravá Fax Celní zástupce Varnsdorf Celní zástupce I Fax Celní zástupce II Fax Ostatní - ležité

8 Provozní pracovišt Lovosice ul. Lukavecká. 1, Lovosice Vedení provozního pracovišt Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí PP Bc. Brynda en k Fax Dozor í provozu Kapr Karel Zástupce vedoucího PP ížová Milena Komando Pracovišt Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vozová služba (ÚDIV) vozový dispe er tranzitér p ípravá CNP nákladní pokladna datastanice Vozmist i vozmistr vedoucí posunu Dopl kové služby spedice Fax Celní deklarace celní zástupce Komer ní pracovník reklamace Lovosice osobní nádr. tra ová záloha Strojvedoucí - strojmistr ST1 Lukavec vedoucí posunu, posunova vrátnice Pracovišt Hn vice Ra ice 112, Št tí Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Komandující Dana Kekulová Pracovišt Hn vice se ovací nádraží Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka VD Hn vice vozový disponent tranzito tranzitér p ípravá Hv vozmistr vozmistr Hv Nákladní pokladna nákladní pokladník posun vedoucí posunu Viamont a.s. ejímka voz Viamont a.s. výprav í Viamont Pracovišt Hn vice osobní nádraží Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka místnost strojvedoucích Pracovišt Hn vice - vle ka EZ EM nákladní pokladna nákladní pokladník tranzito tranzitér p ípravá vozmistr vozmistr vedoucí dopravy OKD-D Radovan Vítek vedoucí sm ny výprav í OKD - D Pracovišt Dolní Be kovice nákladní pokladna nákladní pokladník Fax Ostatní - ležité výprav í Hn vice výprav í Dolní Be kovice

9 Provozní pracovišt Chomutov ul. Nádražní. 636, Chomutov Vedení provozního pracovišt Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí PP Bc. Šebestová Eva Dozor í nákladní p epravy Martášek Jan Komandující Špinková Mária Pracovišt Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí sm ny Chomutov se.nádraží Nákladní pokladna Chomutov se.nádraží Kalkulace - referent dopr. a epr. Chomutov se.nádraží Vozový disponent Chomutov se.nádraží Tranzitér p ípravá Chomutov se.nádraží Vozmistr eta Chomutov se.nádraží Vozmistr Chomutov se.nádraží Vedoucí posunu Chomutov se.nádraží Vedoucí obsluhy NV - vle ky Skladištní dozorce Chomutov - nákladový obvod Nákladní pokladna Blatno u Jesenice Nákladní pokladna ezno u Chomutova Vozmistr ezno u Chomutova Vedoucí posunu ezno u Chomutova Tranzitér Kada - Pruné ov Fax Nákladní pokladna Kada - Pruné ov Skladník p epravy Žatec západ Vedoucí posunu Žatec západ Ostatní - ležité Provozní pracovišt Most ul. Nádražní 774 / 1, Most Vedení provozního pracovišt Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí PP Ing. Záleský Petr Hospodá skosprávní referent Rozsypalová Jaroslava Dozor í provozu Kadlec Zden k Dozor í nákladní p epravy Mouleová Zde ka FAX Dozor í nákladní p epravy St íbrná Alena Dozor í nákladní p epr.- vozmist i Sejna Jan Dozor í provozu Klíma Pavel IŽD ŽST, DKV, DPOV Formánek Miroslav Komandující Skácelíková Jana Komandující Pflégrová Lea Komandující Jiráková Marie Strojmistr Jadrný Miloslav Kancelá v OKV Most Hotový Milan Duraj Ladislav Bašta Miroslav Jícha Stanislav Dozor í nákladní p epravy Sejna Jan

10 Pracovišt Most Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí MIS žst. Most (Šmrha Vladimír) MIS-sál žst. Most výpravní budova 1.nástupišt Celní deklarace žst. Most - 1.patro-vestibul Vedoucí sm ny žst. Most n.n. dispozice žst. Most n.n. dispozice stani ní dispe er žst. Most n. n Posunova - zarážky žst. Most n.n. Pod hrbem Dozorce -spádovišt žst. Most n.n Posunova, pr v. str žst. Most n.n. - Stav Šatna- posunova 7. žst. Most n.n. dispozice Nákladní pokladna žst. Most n.n.-cheza Fax Nákladní pokladna žst. Most n.n.-cheza Tranzito -p íjezd žst. Most n.n. spádovišt Tranzito- odjezd žst. Most n.n. dispoz. ízemí Reklamace- Fax žst. Most n.n. budova dispoz Reklamace Most nové nádraží, 1.p Reklamace žst. Most n.n. budova dispoz FAX Vozmistr Most n.n. - íjezd žst. Most n.n.u vodojemu DKV Vozmistr Most n.n. - odjezd žst. Most n.n. budova dispoz Vozmistr Most n.n. - CHEZA žst. Most nové nádraží St Uklíze - sociálka žst. Most n.n Vozový disponent žst. Ledvice ÚU Vozmistr Ledvice Mobilní bu ka u HR1 Ledv. ÚU skladník p epravy - Sv tec žst. Ledvice ÚU nákladní pokladna - Sv tec žst. Ledvice ÚU Tranzito p ípravá i ÚU Ledvice žst. Ledvice ÚU Vedoucí posunu - Sv tec žst. Sv tec Vedoucí posunu US - Bílina žst. Bílina Vozmistr Bílina žst. Bílina 1.patro výpr.budovy Nákladní pokladna - Bílina žst. Bílina FAX žst. Bílina žst. Bílina Dozor í provozu výpr.budova,1.patro Vozový disponent Bílina žst. Bílina výpr.budova,1.patro FAX Nákladní pokladna Vozový dispe er žst. Obrnice výpravní budova žst. Most nové nádraží budova dispozice Fax 25432

11 Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vozmistr Washington ebušice žst. T ebušice-washingt. D nákladní pokladna žst. T ebušice - Washington Vozový disponent žst. T ebušice Washington Tranzitér- ípravá, žst. T ebušice Washingt. D Tranzito -p íjezd žst. T ebušice - Pst posun žst. T ebušice - Pst Nákladní pokladna žst Po erady výpravní budova nákladní pokladna žst. Po erady Vozmistr Po erady, strojvedoucí žst. Po erady Posun žst. Po erady dopr.pavilon nákladní pokladna žst. Louny komer ní pracovník žst. Louny tranzitér p ípravá žst. Louny posun žst. Louny Nocležna- pokoj.98 DKV PJ Most Nocležna -pokoj.100 DKV PJ Most Nocležna- pokoj.96 DKV PJ Most Informa ní systém pro strojvedoucí-iss DKV PJ Most Nocležna -pokoj.97 DKV PJ Most strojmistr D,a.s. PS Louny vozmistr D,a.s. žst. Louny vozmistr - eta SOKV žst. Louny Odborové organizace FS Ústí nad Labem Šleis Zden k FS Most Dvo ák Miroslav FS D ín Remeš František FS Chomutov Hrdli ka Petr FS Lovosice Ficík Libor OSŽ SOKV UNL Doležal Petr Výbor OSŽ p i PJ UNL Šafránek Bohumil SOSaD Ústí n.l. Kade ka Jan FV D ín Egem SOSaD D ín Michalec FV Most Hrzán SOSaD Sokolov Fojtík

12 Dispe erská pracovišt D Cargo Místo Telefon Mobil Produkt Úst ední dispe er DAC Hlavní dispe er ZÁPAD Hlavní dispe er VÝCHOD Vedoucí dispe er Ostrava Vedoucí dispe er Ústí nad Labem Lokomotivní dispe er eská T ebová Lokomotivní dispe er Praha Lokomotivní dispe er Nymburk Lokomotivní dispe er Ústí nad Labem Provozní dispe er Dispostelle D ín Lokomotivní dispe er Ostrava Lokomotivní dispe er Brno Produktový dispe er 1 - HDP Uhlí,koks Produktový dispe er 2 - HDP Kombi,auta Produktový dispe er 3 - HDP Stavebniny,d evo Produktový dispe er 4 - HDP Železo,chemie, Produktový dispe er 5 - HDP Prázdné soupravy

13 ehled umíst ní a kontakt vedoucích sm n D Cargo Místo telefon mobil 1. Bohumín eský T šín inec Ostrava-Kun ice Ostrava hl.n Valašské Mezi í Olomouc erov Brno-Malom ice eclav Znojmo eské Bud jovice Veselí nad Lužnicí Havlí v Brod Plze Cheb Chomutov Most Ústí nad Labem ín hl.n Beroun Kralupy nad Vltavou Praha-Libe Praha Uh ín ves Kolín se sídlem v Kutné H Nymburk Mladá Boleslav Liberec Hradec Králové I Pardubice eská T ebová

14 DOPRAVA NE INNÝCH HNACÍCH VOZIDEL ed zahájením p epravy každého dopravovaného ne inného hnacího vozidla musí být na n m navozen stav podle "Místních pracovních a bezpe nostních p edpis " (MPBP). U n kterých ad musí být ješt provedeny dále uvedené dopl ující úkony. U hnacích vozidel s elektrickým p enosem výkonu je vždy nutno provést kontrolu odepnutí styka motorových skupin, p íp. jednotlivých motor a p i delších p epravách odklopit uhlíky komutátor trak ních motor. Když hydraulická p evodovka nemá funk ní mazací zubové erpadlo, není napln ná olejem a nejde estavit do st ední polohy, musí být demontovány kloubové h ídele, které ji spojují s nápravovou evodovkou. Hnací vozidlo ady Dopl ující úkony 100, sm rové válce zaaretovat v poloze "O" , 122, , , , zkontrolovat nulovou polohu sm rových p epína (opticky rozsvícením žárovek H141 a H142 pod pultem I. stanovišt nebo p ímo na sm rových epína ích pod kapotou) a uzav ít výstupní kohout 955/7 z brzdi e DAKO BSE pod kapotou - sm rové válce zaaretovat v poloze "O" a zkontrolovat postavení hlavního kontroléru v poloze "O" - uzav ít kohout 1041/6 elektropneumatického ventilu Z 5-3 šoupátka žeb íku, ed p ipojením lokomotivy na kabel eletrického topení vyjmout propojovací segment rozpojova e V 6-1 pro m ení izola ního stavu TM a pojezdu v depu ze svorek a umístit jej na pult strojvedoucího (nebezpe í zkratování topení vlaku). Po p ipojení kabelu je vstup do strojovny zakázán!!! - výstupní kohout brzdi e DAKO BSE uzav ít - ed p ipojením lokomotivy na kabel elektrického topení na obou sekcích ru klí em oto it p estavný mechanizmus uzem ova e vlakového topení a zav ít kohout 1067/5 k elektropneumatickému ventilu tohoto uzem ova e. Po ipojení kabelu je vstup do strojovny zakázán!!! - zkontrolovat postavení hlavního kontroléru v poloze "O" a sm rové válce zaaretovat v poloze "O" - uzav ít kohout za brzdi em DAKO BSE 69/8 a uzav ít kohout 973/12 - otev ít kohout 973/13 - ve vzduchovém okruhu uzav ít kohouty 969/7 a 969/8 u brzdi e DAKO BSE, uzav ít kohout 973/7 k zásobníku vzduchu a kohout 973/8 k zásobníku vzduchu otev ít - estavova e Q11 a Q12 u J-B p estavit do polohy "B" a uzav ít kohout 976/10, uzav ít žaluzie brzdového odporníku - ekontrolovat postavení p epojova sm ru Q13 a Q14 v poloze "O" 181, 182, zkontrolovat postavení hlavního kontroléru v poloze "O" sm rový p epína obou motorových skupin p estavit ru do neutrální polohy "PM" a zajistit západkami - vyjmout odpojova e zásuvky 047 pro pojezd v depu v obou p ístrojových sk íních epína e sm ru a J-B odpojit a zajistit odpojova e trak ních motor p eložit do polohy "PM" a zajistit ve vzduchovém okruhu uzav ít kohout 969/8 za brzdi em DAKO BSE a kohout 973/12 k zásobníku vzduchu - kohout 973/13 k zásobníku vzduchu otev ít

15 362, , 702, , 711, 725, ve vzduchovém okruhu uzav ít kohout 969/8 za brzdi em DAKO BSE a kohout 973/9 k zásobníku vzduchu - otev ít kohout 973/8 k zásobníku vzduchu a kohout 976/5 pod LRV - ekontrolovat postavení p epojova e sm ru Q13 a Q14 v poloze "O" - ekontrolovat postavení p epojova e J-B Q11 a Q12 v poloze "B" - zkontrolovat postavení p epojova e "JÍZDA-BRZDA", p ípadn jej p estavit do polohy "JÍZDA" a p estavit kohout 275 u zásobovacího vzduchojemu do polohy napájení z pr žného potrubí - odpojit trak ní motory odpojova i vadných trak ních motor ve sk íni Y1 a Y2 - epína sm ru "P-O-Z" a p epína "J-O-B" zajistit v nulové poloze - estavit ru sm rovou páku na p evodovce do st ední polohy a zajistit, na delší jízdu demontovat klikové h ídele mezi nápravovou p evodovkou a mechanickou p evodovkou - ve vzduchovém okruhu uzav ít kohout 53 k tlakovému relé DAKO TR1, kohout 54/1 u brzdi e DAKO BSE a kohout 52/1 k zásobnímu vzduchojemu - kohout 52/2 k zásobnímu vzduchojemu otev ít - estavit sm r na p evodovce do st ední polohy a zajistit - redukci p estavit na režim "60 km/h" (u 710 a 711), "70 km/h" - na delší jízdu demontovat kloubové h ídele mezi nápravovými p evodovkami a hydrodynamickou p evodovkou 720, není-li provedena rekonstrukce, odpojit u I. série odpojova e trak ních motor ve vzduchovém okruhu uzav ít kohout 40/4 napájecího potrubí, uzav ít kohout 11/3 p ívodu vzduchu do p ídavné brzdy, uzav ít propojovací kohout 10/2 (na šikmém potrubí) k brzdi i DAKO BSE a otev ít kohout 10/3 mezi hlavním a napájecím potrubím - uzav ít propojovací kohout mezi brzdi em DAKO BSE a hlavním potrubím vytažením táhla, jehož rukoje je vyvedena do prostoru p ední kapoty u kompresoru - uzav ít 3/4" kohout pro odbrzd ní p ídavné brzdy, který je p ístupný posledními dve mi p ední kapoty na pravé stran lokomotivy uzav ít kohout p ed brzdi em DAKO BSE 810, MVTV 2 (892) 820, MVTV 3 (893) 830, 831, , 851, 852, estavit ru sm rovou páku na nápravové p evodovce do st ední polohy a zajistit. i tomto opat ení povolena maximální rychlost 90 km/h. - páku reverzu na hydrodynamické p evodovce ru p estavit do st ední polohy a zajistit - odpojit nožové odpojova e trak ních motor - vypnout stabilní hasící za ízení (jen u 830 a 831) - estavit ru sm rovou páku na nápravové p evodovce do st ední polohy a zajistit - ru pod vozem odsunout areta ní excentrickou západku adícího mechanizmu nápravové p evodovky ze zablokované polohy a pomocí páky s nástavcem (sou ást ná adí) ustavit páku azení do st ední polohy a v této poloze ji zaaretovat ru ní západkou - páku reverzu na hydrodynamické p evodovce ru p estavit do st ední polohy a zajistit uzav ít kohout p ed brzdi em DAKO BSE. Tato p íloha bude dopl ována pr žn dle nov dodávaných typ, rekonstrukcí provád ných na již provozovaných typech a zkušeností z jejich provozu.

16 Povinnosti strojvedoucího s ohledem na správnou funkci el. rychlom ru LT 10. Jízda s íp eží. POSTUP : Strojvedoucí zadá p ed odjezdem vlaku ze stanice tyto údaje o vlaku: 1) tla ítko 0,U 2) íslo stanice 3) íslo vlaku na prvním míst napíše 5 a íslo vlaku ( nap ) 4) ukon í tla ítkem J Po odstoupení p íp eže p edchozí postup zopakuje, pouze v bodu 3) zadá p vodní íslo vlaku ( 43555). Poruchy: Poruchy, které neovlivní indikaci rychlosti digitálním údajem na displeji, jsou signalizovány trvalým svitem žluté diody LED. Poruchy, p i kterých není zaru ena správná indikace rychlosti, jsou signalizovány trvalým svitem ervené diody LED. i rozsvícení ervené nebo žluté diody LED musí strojvedoucí stiskem tla ítka H zjistit p inu z chybového hlášení na displeji.p ípadnou další p inu zjistí op tovným stiskem téhož tla ítka. O svícení diody a p in musí u init zápis do Knihy p edávky, Knihy oprav na vozidle a p i ukon ení služby je povinen tuto skute nost ohlásit strojmistrovi a zapsat do Knihy p íhod. Zjistí-li strojvedoucí p i nástupu na vozidlo v domovské PJ DKV vozidla, že p i zapnutém napájení rychlom ru svítí ervená nebo žlutá dioda LED, vypne za ízení jisti em a po CCA 15 s je znovu zapne. Pokud se žádná LED znovu nerozsvítí, pokra uje v další služb bez omezení. Rozsvítí-li se i potom která LED, je povinen o tom neprodlen uv domit strojmistra a pokud nebude závada odstran na, nesmí p evzít vozidlo na výkon. Zjistí-li strojvedoucí p i nástupu na vozidlo mimo domovské PJ DKV vozidla, že p i zapnutém napájení rychlom ru svítí ervená nebo žlutá dioda LED, nesmí být HDV p istaveno na výkon, p i kterém by z ho m la být ízena rychlost vozidla nebo ovládána pr žná brzda. i rozsvícení ervené LED b hem jízdy vlaku strojvedoucí p i nejbližší vhodné p íležitosti vypne rychlom r vypnutím jisti e a po cca 15 s jej znovu zapne. Pokud se i potom rozsvítí ervená LED postup jako p i poruše rychlom ru.( nahlásit dispe erovi, zápis do Knihy p edávky a Knihy oprav, zápis musí obsahovat projev poruchy, as a místo kde vznikla, HDV nesmí odjet ze stanice, kde byla porucha ohlášena, pokra ovat ve výkonu, p i kterém by z ho m la být ízena rychlost vozidla a ovládána pr žná brzda.) i rozsvícení žluté LED b hem jízdy vlaku smí vozidlo pokra ovat v jízd, ale jen do nejbližšího pr jezdu místem sídla jeho domovské PJ DKV. O svícení diody a p in musí u init zápis do Knihy p edávky, Knihy oprav na vozidle a p i ukon ení služby je povinen tuto skute nost ohlásit strojmistrovi a zapsat do Knihy p íhod. Lokomotivy ady 371 Je-li lokomotiva zprovoz ována po odstavení za použití pomocného kompresoru, je nutné zadávání dat až po zprovozn ní lokomotivy. Zjistí-li strojvedoucí svit žluté nebo ervené LED diody obecn mimo domovskou jednotku PJ DKV, m že být HDV dále provozováno rychlostí max. 120 km/h,a to za ú elem nejbližšího odstavení do domovského DKV. K jišt ní elektronického rychlom ru byl použit jisti F 170 ( F 107 u ).

17 Rozlišovací íslice použití hnacího drážního vozidla ( HDV) pro elektronický rychlom r. 1 xxxxx.. 1 násled 2 xxxxx.. 2 násled 3 xxxxx.. 3 násled 4 xxxxx.. posunující záloha ( xx = íslo zálohy ) 5 xxxxx.. vlakové vozidlo u vlaku s íp eží ( nap. p i výluce ) zav šený postrk nebo vložené HDV 6 xxxxx.. nezav šený postrk 7 xxxxx.. inné HDV s neobsazeným stanovišt m strojvedoucího ( spojená HDV v režimu vícenásobného ovládání ízení z jednoho stanovišt strojvedoucího, HDV ízená z ídícího vozu strojvedoucí místo osobního ísla zadá nuly xxxxx.. dopravované HDV obsazené strojvedoucím strojvedoucí zadá své osobní íslo xxxxx.. zkušební jízda na trati výkon v obvodu DKV

18 i nehodové události vyplní strojvedoucí 1) Jméno a p íjmení, osobní íslo, název a sídlo zam stnavatele 2) íslo vlaku, u n hož k události došlo 3) Datum a as, kdy k události došlo 4) íslo HDV ( tj. adu, inventární íslo a kontrolní íslici ) a domovské DKV 5) íslo jeho registra ního rychlom ru a rozsah rychlostní stupnice 6) Kilometrickou polohu p edního ela drážního vozidla ve sm ru jízdy, ze kterého byla ovládána rychlost jízdy 7) Kterým stanovišt m strojvedoucího jelo vozidlo vp ed 8) Na kterém stanovišti ( nebo kde jinde ) se nacházel registra ní rychlom r 9) esný as, kdy bylo zapo ato s vyjímáním proužku z rychlom ru ( byl-li proužek z rychlom ru vyjímán, a to i pokud je shodný s údajem hodin rychlom ru ) Je-li HDV vybaveno soupravou LT tyto údaje je strojvedoucí povinen zapsat na tento samostatný list nebo na zvláštní list formátu alespo A5 vyjma bodu. 9 Podpis strojvedoucího. Podpis vyšet ujícího zam stnance ( je-li p ítomen ) Hlášení strojvedoucího o pr hu nehodové události Strojvedoucí list podepíše a odevzdá jej p i nejbližším ukon ení služby ve své domovské služebn, pokud jej nemusel odevzdat vyšet ujícímu zam stnanci. Strojvedoucí si na zadní stranu provozního záznamu nechá potvrdit p evzetí protokolu od vyšet ujícího zam stnance.

19 TRS vybrané radiofikované trat v pásmu 450 (150) MHz, statistická ísla dopraven, telefonní seznam a další užite né informace Obecn platí p i provozu radiostanic pro strojvedoucí p edpisy SŽDC Z11 a T7. Podrobný návod k obsluze radiostanic Tesla TRS (dtto T.E.S.L.A., T-CZ) je obsažen v edpisu Z11, následující text si v žádném p ípad neklade za cíl tento návod nahrazovat. Stanice vybavené systémem GSM-R jsou v ehledu podbarveny tyrkysovou barvou (p i ernobílém tisku jsou podbarveny šed ). Telefonní seznam vybraných dopraven uvedených v tomto p ehledu je umíst n na konci tohoto dokumentu. kolik poznámek k provozu v režimu STUHA: - pokud je k dispozici STUHA, je její použití p ednostní ed režimem SIMPLEX (není-li ZDD ur eno jinak) - íslo vlaku na radiostanici se nastavuje jen na prvním vozidle vlaku a na nezav šeném postrku, první íslice se nastavuje takto: 0 - první vozidlo vlaku, 1 - první násled, 2 - druhý násled, 3 - etí násled, 5 - pomocný vlak, 8 - posun mezi dopravnami, 9 - nezav šený postrk - je-li vlak nouzov zastaven (odpadne ventil VZ), pak po zjišt ní, pro byl vlak zastaven, se za ízení (ventil VZ) uvede do provozního stavu vypnutím a op tovným zapnutím jisti e( ) radiostanice - D test se provádí i vjezdu do radiového úseku (tj. p i zm kanálové skupiny), za íná-li jízda vlaku v radiovém úseku a tehdy, zm ní-li se íslo vlaku nebo rozlišovací íslice - zp sob provád ní D testu - radiostanice TESLA TRS: a) zvednout mikrotelefon (sluchátko) - toto není nutné, pokud se D test provádí v i dispe erovi, b) stisknout D a Dispe er nebo Výprav í - je-li D test úsp šný, na ovládací sk ce se rozsvítí symbol kódovaného p íkazu Potvrzení zkoušky, který je dopln n akustickou signalizací a prosvícením tla ítka Dispe er nebo Výprav í, c) D test ukon it stiskem Dispe er nebo Výprav í, položit mikrotelefon a v ípad, že byl D test provád n v i dispe erovi ješt stisknout tla ítko Nulování; pro radiostanice Radom FXM 20 a T-CZ VO 67 platí tento postup s drobnými odchylkami - i komu se D test provádí je na tratích vyzna eno na náv stidle Radiovník (SŽDC D1, l. 1022). Je-li na radiovníku velké erné písmeno X ed (nad) íslem kanálové skupiny, informuje o D testu s dispe erem, bez písmene X s výprav ím, velké erné písmeno S na radiovníku vyjad uje simplexní provoz na p íslušném kanále - D test se má provést po minutí náv stidla Radiovník, avšak p ednostní je vždy bezpe ná jízda vlaku - náv stidla, tra, rozkazy, lokomotiva, jízdní ád... U vozidlových radiostanic Tesla TRS nevybavených dosud osv tlovací lampi kou je nutno v novat zvýšenou pozornost bezpe né jízd vlaku p i provád ní D testu zvlášt v noci (nutnost svícení na stanovišti), u nových radiostanic Radom FXM 20 a T-CZ VO 67 pak platí výše uvedené se zvláštním d razem! - je-li vozidlo vybaveno radiostanicí Kölleda, lze D test provést jen tam, kde je systémem Kölleda vybavena i tra, u ostatních typ radiostanic nelze naopak D test provést tam, kde je systémem Kölleda vybavena tra -p i navazování spojení mezi strojvedoucími (retranslace) je t eba po zaklí ování vy kat asi jednu sekundu na sestavení spojení, jinak volaný neuslyší za átek sd lení - stanice, mezi kterými dochází ke zm kanálové skupiny, jsou v ehledu uvedeny tu (mimo Praha - triangl). kolik poznámek k provozu v režimu SIMPLEX: - ve stanicích Brno hl. n., eské Bud jovice, Hradec Králové hl. n., Chomutov a Plze hl. n. musí strojvedoucí p epnout radiostanici na p íslušný simplexní kanál u kon ících vlak ihned po p íjezdu, na STUHU p epne radiostanici až p ed odjezdem vlaku - tyto simplexní kanály jsou vyzna eny tu - ve stanicích, kde je k dispozici STUHA a kde strojvedoucí smí p epnout radiostanici do režimu SIMPLEX jen na pokyn nebo se souhlasem výprav ího, jsou simplexní kanály vyzna eny netu kurzívou - pokud je ve sloupci SIMPLEX uvedeno jen íslo kanálu, volá se p ímo hlasem, je-li uvedena ješt kombinace písmen, jedná se o selektivní volbu a p i volání je nutno ú astníka nejprve vyvolat - tla ítka s íslušnými písmeny se postupn stla í na dobu asi jedné sekundy. Jsou-li ob písmena stejná, stla í se tla ítko s p íslušným písmenem jen jednou a to na dobu asi p ti sekund - ten, kdo hovo í, musí držet zmá knuté klí ovací tla ítko ve sluchátku; aby mohl mluvit druhý astník, musí se toto tla ítko uvolnit - pokud je na radiostanici Tesla TRS zvolen režim SIMPLEX, pak po zm kanálu STUHY se musí režim SIMPLEX na n kolik sekund zrušit, aby se radiostanice mohla p eladit. Poté - je-li t eba - se m že režim SIMPLEX op t navolit. Pokud se tato operace neprovede, radiostanice na p íslušném novém kanálu STUHY nep ijímá a svítí signalizace není nosná, p estože je tato ítomna - kanály ve sloupci SIMPLEX (150 MHz) platí pro radiostanice Tesla TRS, neplatí pro radiostanice Mesa (450 MHz) - ípadná platnost pro radiostanice Mesa je v ehledu vždy výslovn uvedena - je-li ve sloupci Simplex uveden kanál pro selektivní volbu 11 (nap. 11 AB), je t eba na starším typu vozidlové radiostanice (nap. lok.. 181) nastavit kanál 02 - ehled kanál ve sloupci SIMPLEX (pásmo 150 MHz) není úplný.

20 Praha - triangl Stanice Stat.. Stuha Simplex Poznámka Praha hl. n Z1, pr vodce, výprav í; 68 výprav ího volat jako dispe era; stat.. DKV Praha - PP Praha hl. n.: chovice * 03 * Kölleda Bubene * $-I.; * Kölleda Bubny * 10 * Kölleda akovice Holešovice * 23 * Kölleda výprav ího volat jako dispe era Horní Po ernice Hostiva Kr Libe * 03 CA; 58 vozmistr * Kölleda; depo - simplex 19 Tesla TRS, 37 - Mesa Malešice ; 26 Masarykovo nádraží * 65; 74 * Kölleda ONJ (Praha odstavné nádr.) (70) 30 Vjezd; 22 Odjezd; 28 St.3, my ka dozorce depa - retranslace 70 stat.. DKV Praha - PJ Praha ONJ: ; celý obvod ONJ je zárove obvodem DKV Praha - PJ ONJ, i posunu platí rychlosti uvedené v Provozním ádu DKV Praha - PJ ONJ, l. 1.4 Pendolino: vedoucí sm ny oprav - hlášení se p i p íjezdu - mobil VPN; sm nový mistr - za izuje výjezd z haly a vjezd do haly - mobil VPN; provozní dispe er PD1 - hlášení se p ed výjezdem z depa i v obratové stanici - ednostn mobil VPN (hovory na tomto ísle jsou nahrávány) nebo íp ; my ka ONJ nebo mobil VPN. Radotín Satalice Smíchov Z1, pr vodce, výprav í; 16 - Z2 Uh ín ves Vršovice os. nádr Vršovice odjezd. nádr Vršovice vjezd. nádr Vršovice depo Tesla TRS; 10 - Mesa*** *** vozidlovou radiostanicí Mesa 23 (lokomotivy ad 371, 372 a 180 DB) se nelze dovolat Vyso any Vyšehrad výh $-I. dopravna ízena dálkov z Prahy - Holešovic (Praha) - Ústí n. L. - ín - státní hranice - Dresden Poznámka: tato tra není (a by m la být) vybavena náv stidly Radiovník! Stanice Stat.. Stuha Simplex Poznámka Roztoky u Prahy * $-I.; * Kölleda Lib ice nad Vltavou * $-I.; * Kölleda Kralupy nad Vltavou * 28; 17 vozmistr * Kölleda; též stuha 70 Nelahozeves * * Kölleda Vra any * * Kölleda Dolní Be kovice * * Kölleda Hn vice * 83 * Kölleda Roudnice nad Labem * * Kölleda Hrobce * * Kölleda Bohušovice nad Oh í * * Kölleda Lovosice * * Kölleda Prackovice nad Labem * $-II.; * Kölleda Ústí n. L. hl. n. obvod jih * 11 AB $-II.; * Kölleda Ústí n. L. hl. n. obvod os.n * 11 BA; 24 $-II.; * Kölleda (Ústí n. L. západ) BA Ústí n. L. hl. n. obvod sever * 11 AA $-II.; * Kölleda Povrly * $-III.; * Kölleda ín hl. n * 03 AC - výprav í jih; 03 AB - výprav í sever; 14; 17 vozmistr nákl. nádr. * Kölleda; depo - &

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA ST EDO ESKÝ ÚSTECKÝ KARLOVARSKÝ PLZE SKÝ JIHO ESKÝ PARDUBICKÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

SEŠIT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ

SEŠIT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠIT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ Platí od 12. prosince 2010 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy (č.j. 44555/10-JŘ) Jen pro

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha G. Plán investic výběr. od do od do

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha G. Plán investic výběr. od do od do Příloha G Plán investic výběr Název investiční akce / stavebních 07/2014 06/2016 Optimalizace trati Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží - I. část - žst. Praha Hostivař Přestavba stanice pomalá jízda

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 1 OPTIMALIZACE NÁKLAD V BYTOVÝCH DOMECH Tomáš Fendrych, CERPAD KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 2 3 Technická správa bytového domu Údržba a opravy 20-30 REKONSTRUKCE 1-5 PLÁNOVANÉ OPRAVY 0-1

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVACÍ A ŠKOLÍCÍ ST EDISKO v úseku m ení ez distribu ní slu by Historie vzniku LAB založen 2010, Lab neov uje metrologické vlastnosti

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

090 (Praha -) Vraňany - Děčín

090 (Praha -) Vraňany - Děčín 090 (Praha -) Vraňany - Děčín 4 (Praha -) Vraňany - Hněvice R4 (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Hněvice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6881 6940 6821 6900 476 6900 6823 2 6930 6902 R 616 6902

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941 9 ( - Strančice -) Praha - Čelákovice PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 5873 5875 5801 2500 R 941 2500 9401 R 781 5805 7 Sp 1800 Trutnov Ústí n.lab. 0 Praha P 0 26 4 24

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Pepa Tuhý Strana1 Obsah Základní p ehled ACS ipové systémy Základní p ehled CCTV kamerové systémy Základní p ehled DT - domovní telefony Reference Strana2 Policejní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX

VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX Vy vo eno z S60.SCH.SOS Ed. 11 Ver 11-4/2005 SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODI OVÝ VIDEOKIT S INTERKOMUNIKACÍ PRO DVA BYTY S 2 Y PRO KAŽDÝ BYT Art. 6008+62I8+6145

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1 j.: 24502015-SŽDC-O16 Návrh železni ního jízdního ádu pro období od 1.12.2015 do 10.12.2016. Praha -.4 Praha - Praha-Čakovice R Praha -,*IDOL Příšovice - Turnov km km SŽDC, státní organizace ČD, a.s. Vlak

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více