Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo. Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo. Ústí nad Labem"

Transkript

1 Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo PJ Ústí nad Labem skupina lokomotivních et D Cargo PJ Ústí n/l 2009 (REV_ DB)

2 Toto vydání (tabulek tra ových úsek a nadúsek ) slouží jako pom cka pro strojvedoucí, mj pro evidenci výkon HKV do hlášenek dle p edpisu Sei 412. Tato pom cka je vydána v kroužkové vazb pro možnost vým ny list v ípad zm n. Dále jsou v této pom cce k dispozici d ležitá telefonní ísla ( nap. DA T) a vybraná radiová si na tratích SŽDC. (zdroj:www.oszdepopraha.czweb.org ) Z d vod astých zm n je možné, že n která telefonní ísla a kanály vysíla ek nebudou úpln aktuální a za tuto skute nost se omlouváme. ipomínky a dotazy sm ujte na vedení skupiny L PJ Ústí nad Labem. Tato pom cka existuje v elektronické podob : Skupina ízení lokomotivních et PJ Ústí nad Labem Ing. Hodinec Milan - vedoucí skupiny L Nechanický Petr - systémový specialista L Fuksa Pavel - IŽD pro L Sedla ík Alois - IŽD pro L merdová Jind iška - IŽD pro L Blažková Irena - samostatný technik LEŽITÁ TELEFONNÍ ÍSLA 155 záchranná služba 150 HZS 158 Policie R 112 integrovaný záchranný systém

3 Telefonní seznam Provozní jednotka Ústí nad Labem D Cargo a.s., PJ Ústí n.l. tidomí.1516 / Ústí nad Labem edlice

4 Vedení Provozní jednotky Sídlo: ul. P tidomí. 1516/ 6, Ústí na Labem edlice Provolba pro Ústecký kraj 9724 Pro pracovišt eská Lípa 9723 V Ústeckém kraji volejte bez provolby (sta í jen posledních 5 ísel) Volání z pevné sít na mobilní telefony: provolba 902 Hlášení poruch pro celou sí D, Telematika, a.s Informace o telefonních íslech v síti D, Telematika, a.s Blokování mobilního telefonu p i ztrát nebo zcizení Eurotel linka nebo *11 z mobilního telefonu Internetová stránka pro telefonní seznamy všech organ. jednotek eských drah Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka editel PJ Ing. Farkaš Miloš spojuje sekr. Sekretariát Bradnová Jaroslava Fax Útvar obrany enosilová Libuše ín Syst.specialista Freiport Bed ich Vedoucí skupiny technologie Ing. Záleská Kamila IŽD - skupina provozní Ing. Aschenbrenner Eduard IŽD - skupina provozní ížová Milena IŽD - skupina provozní Makaloušová Jana Specialista (nájmy, smlouvy) Florián Petr Tajemník Polášková Jindra IŽD - eprava Zavadilová Danuše IŽD - eprava Ing. áslavský Pavel IŽD - skupina p epravní (pro TSV) Strolený Alois Vedoucí skupiny L Ing. Hodinec Milan Syst. specialista - skupina L Nechanický Petr IŽD - skupina L Fuksa Pavel IŽD - skupina L Sedla ík Alois IŽD - skupina L merdová Jind iška Kancelá v OKV Most Sam. technik ŽD (pro L ) Blažková Irena Janina Zásobova - zbožíznalec (MTZ) Pulchartová Ivana Odborný ekonom Dvo áková Jitka Syst. specialista - šet ení MU Halda Petr Zam stnanecký útvar Hanusová Alena Fiveberová Jaroslava Jiterská Zdenka PaM Vilhelmová Irena Skladník (MTZ) Zavadilová V ra Syst. inž., správce aplikace - MIS Holava Jan prac. PP D ín Systémový specialista Pokorná Stanislava prac.centrála DC Finan ní ú etní Valová Dagmar Referent jakosti a kvality Skala Václav

5 Ostatní ležité HZS ohlašovna požár UNL HZS velitel útvaru Policie Správa energetiky Správa energetiky pohotovost Správa tratí okrsek západ Doctus s.r.o. Úst edna Hovorková s.r.o stravovna Hovorková s.r.o kantýna Strojmistr SOKV Ústí nad Labem Provozní pracovišt Ústí nad Labem západ ul. U trati. 1, Ústí nad Labem Vedení provozního pracovišt Tel.. Mobil Poznámka Funkce Jméno Vedoucí PP Janout Alois Dozor í p epravy astná Vojtíšková Zd Dozor í provozu Krej ová Miroslava Hospodá skosprávní ref. Zoulová Marie Komandující Kazda Radek Technik ŽD Buzovská Kate ina Technik ŽD Kostka Stanislav IŽD ŽST, DKV, DPOV Rovenský Aleš Strojmistr Trenkvic Zbyn k Pásler Ji í Pida Miroslav Grezl Karel hnel František Pracovišt Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Ústí n. L. západ Vedoucí sm ny Nákladní pokladník Reklamace Skladník p epravy chemická, pr mysl Vozový disponent Fax Vozový dispe er Tranzito západ Skladník p epravy Depo Vedoucí posunu UZ Vedoucí posunu UZ Vedoucí posunu UZ Vedoucí posunu UZ VONV vn jší Vozmist i Ústí sever Nákladní pokladna Vedoucí posunu Fax Celní zástupce Celní deklarace Ústí St ekov Nákladní pokladna Skladník p epravy 24371

6 Tranzito Vozmistr Vedoucí posunu Old ichov u D. Nákladní pokladna Vedoucí posunu Místnost strojvedoucích Fax (v doprav ) etenice Nákl. pokl., skladník epravy Ústí n.l. SOKV / depo / Strojvedoucí místnost lok. et Provozní pracovišt D ín ul. s. Mládeže 89/4, D ín Vedení provozního pracovišt Tel.. Mobil Poznámka Funkce Jméno Vedoucí PP Hrdli ka Ivan Sekretá ka Beránková Zde ka Pracovišt Název Jméno Tel.. Mobil Poznámka Dozor í nákladní p epravy ížová Lenka Fax Kubiska Josef Dozor í provozu Koloren Bohuslav Syst. inž., správce aplikace - MIS Rybánský Pavel MIS MIS (sál) Dopravní referent Trenda Michal Vedoucí sm ny - DH Ref. dopravy a p epravy - DH Nákladní pokladník - DH Fax Skladník p epravy - DH Vozový dispe er - DH Tranzitér p ípravá (vedoucí) - DH Tranzitér p ípravá - DH Ved. posunu DH Ved. posunu DH Vozmistr ND - DH Odb. ref. dopravy a p epr. - DH Název Jméno Tel.. Mobil Poznámka Stani ní dispe er - DV Vozový disponent - DV Tranzitér p ípravá - DV Tranzitér - DV Ved. posunu DV Ved. posunu DV Vozmistr ND - DV 33306

7 Stani ní dozorce - DV Ref. dopravy a p epravy - DV Fax Nákladní pokladník - DV Skladník p epravy - DV Odb. ref. dopravy a p epr. - DV Ref. dopr. a p epr. - reklam. - DV Hospodá sko - správní referent Beránková Zde ka Ref. dopravy a p epravy Fax Ved. vozové a p epr. kancelá e Komárková Pavlína Komando Ottová Monika Technik ŽD Kubí ková Nataša Technik ŽD Váchová Eva IŽD ŽST, DKV, DPOV ervenka Ladislav Strojmistr Ryska Zden k Pokorný Ji í Vacek Jaroslav Karlík Jan Jusko Štefan Pracovišt eská Lípa ul. Bulharská. 842, eská Lípa Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Dozor í provozu Chramosta Petr íd l služby Ottová Monika Pracovišt Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vozová služba(údiv) eská Lípa Vozový disponent FAX CNP eská Lípa Nákladní pokladna FAX CNP Jest ebí Nákladní pokladna Fax Vozová služba Jest ebí Tranzitér p ípravá Vozmist i eská Lípa Vozmistr Posun eská Lípa Útulek posunu CNP Rybništ Nákladní pokladna Fax Vozová služba Rumburk Tranzitér p ípravá Fax Celní zástupce Varnsdorf Celní zástupce I Fax Celní zástupce II Fax Ostatní - ležité

8 Provozní pracovišt Lovosice ul. Lukavecká. 1, Lovosice Vedení provozního pracovišt Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí PP Bc. Brynda en k Fax Dozor í provozu Kapr Karel Zástupce vedoucího PP ížová Milena Komando Pracovišt Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vozová služba (ÚDIV) vozový dispe er tranzitér p ípravá CNP nákladní pokladna datastanice Vozmist i vozmistr vedoucí posunu Dopl kové služby spedice Fax Celní deklarace celní zástupce Komer ní pracovník reklamace Lovosice osobní nádr. tra ová záloha Strojvedoucí - strojmistr ST1 Lukavec vedoucí posunu, posunova vrátnice Pracovišt Hn vice Ra ice 112, Št tí Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Komandující Dana Kekulová Pracovišt Hn vice se ovací nádraží Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka VD Hn vice vozový disponent tranzito tranzitér p ípravá Hv vozmistr vozmistr Hv Nákladní pokladna nákladní pokladník posun vedoucí posunu Viamont a.s. ejímka voz Viamont a.s. výprav í Viamont Pracovišt Hn vice osobní nádraží Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka místnost strojvedoucích Pracovišt Hn vice - vle ka EZ EM nákladní pokladna nákladní pokladník tranzito tranzitér p ípravá vozmistr vozmistr vedoucí dopravy OKD-D Radovan Vítek vedoucí sm ny výprav í OKD - D Pracovišt Dolní Be kovice nákladní pokladna nákladní pokladník Fax Ostatní - ležité výprav í Hn vice výprav í Dolní Be kovice

9 Provozní pracovišt Chomutov ul. Nádražní. 636, Chomutov Vedení provozního pracovišt Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí PP Bc. Šebestová Eva Dozor í nákladní p epravy Martášek Jan Komandující Špinková Mária Pracovišt Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí sm ny Chomutov se.nádraží Nákladní pokladna Chomutov se.nádraží Kalkulace - referent dopr. a epr. Chomutov se.nádraží Vozový disponent Chomutov se.nádraží Tranzitér p ípravá Chomutov se.nádraží Vozmistr eta Chomutov se.nádraží Vozmistr Chomutov se.nádraží Vedoucí posunu Chomutov se.nádraží Vedoucí obsluhy NV - vle ky Skladištní dozorce Chomutov - nákladový obvod Nákladní pokladna Blatno u Jesenice Nákladní pokladna ezno u Chomutova Vozmistr ezno u Chomutova Vedoucí posunu ezno u Chomutova Tranzitér Kada - Pruné ov Fax Nákladní pokladna Kada - Pruné ov Skladník p epravy Žatec západ Vedoucí posunu Žatec západ Ostatní - ležité Provozní pracovišt Most ul. Nádražní 774 / 1, Most Vedení provozního pracovišt Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí PP Ing. Záleský Petr Hospodá skosprávní referent Rozsypalová Jaroslava Dozor í provozu Kadlec Zden k Dozor í nákladní p epravy Mouleová Zde ka FAX Dozor í nákladní p epravy St íbrná Alena Dozor í nákladní p epr.- vozmist i Sejna Jan Dozor í provozu Klíma Pavel IŽD ŽST, DKV, DPOV Formánek Miroslav Komandující Skácelíková Jana Komandující Pflégrová Lea Komandující Jiráková Marie Strojmistr Jadrný Miloslav Kancelá v OKV Most Hotový Milan Duraj Ladislav Bašta Miroslav Jícha Stanislav Dozor í nákladní p epravy Sejna Jan

10 Pracovišt Most Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí MIS žst. Most (Šmrha Vladimír) MIS-sál žst. Most výpravní budova 1.nástupišt Celní deklarace žst. Most - 1.patro-vestibul Vedoucí sm ny žst. Most n.n. dispozice žst. Most n.n. dispozice stani ní dispe er žst. Most n. n Posunova - zarážky žst. Most n.n. Pod hrbem Dozorce -spádovišt žst. Most n.n Posunova, pr v. str žst. Most n.n. - Stav Šatna- posunova 7. žst. Most n.n. dispozice Nákladní pokladna žst. Most n.n.-cheza Fax Nákladní pokladna žst. Most n.n.-cheza Tranzito -p íjezd žst. Most n.n. spádovišt Tranzito- odjezd žst. Most n.n. dispoz. ízemí Reklamace- Fax žst. Most n.n. budova dispoz Reklamace Most nové nádraží, 1.p Reklamace žst. Most n.n. budova dispoz FAX Vozmistr Most n.n. - íjezd žst. Most n.n.u vodojemu DKV Vozmistr Most n.n. - odjezd žst. Most n.n. budova dispoz Vozmistr Most n.n. - CHEZA žst. Most nové nádraží St Uklíze - sociálka žst. Most n.n Vozový disponent žst. Ledvice ÚU Vozmistr Ledvice Mobilní bu ka u HR1 Ledv. ÚU skladník p epravy - Sv tec žst. Ledvice ÚU nákladní pokladna - Sv tec žst. Ledvice ÚU Tranzito p ípravá i ÚU Ledvice žst. Ledvice ÚU Vedoucí posunu - Sv tec žst. Sv tec Vedoucí posunu US - Bílina žst. Bílina Vozmistr Bílina žst. Bílina 1.patro výpr.budovy Nákladní pokladna - Bílina žst. Bílina FAX žst. Bílina žst. Bílina Dozor í provozu výpr.budova,1.patro Vozový disponent Bílina žst. Bílina výpr.budova,1.patro FAX Nákladní pokladna Vozový dispe er žst. Obrnice výpravní budova žst. Most nové nádraží budova dispozice Fax 25432

11 Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vozmistr Washington ebušice žst. T ebušice-washingt. D nákladní pokladna žst. T ebušice - Washington Vozový disponent žst. T ebušice Washington Tranzitér- ípravá, žst. T ebušice Washingt. D Tranzito -p íjezd žst. T ebušice - Pst posun žst. T ebušice - Pst Nákladní pokladna žst Po erady výpravní budova nákladní pokladna žst. Po erady Vozmistr Po erady, strojvedoucí žst. Po erady Posun žst. Po erady dopr.pavilon nákladní pokladna žst. Louny komer ní pracovník žst. Louny tranzitér p ípravá žst. Louny posun žst. Louny Nocležna- pokoj.98 DKV PJ Most Nocležna -pokoj.100 DKV PJ Most Nocležna- pokoj.96 DKV PJ Most Informa ní systém pro strojvedoucí-iss DKV PJ Most Nocležna -pokoj.97 DKV PJ Most strojmistr D,a.s. PS Louny vozmistr D,a.s. žst. Louny vozmistr - eta SOKV žst. Louny Odborové organizace FS Ústí nad Labem Šleis Zden k FS Most Dvo ák Miroslav FS D ín Remeš František FS Chomutov Hrdli ka Petr FS Lovosice Ficík Libor OSŽ SOKV UNL Doležal Petr Výbor OSŽ p i PJ UNL Šafránek Bohumil SOSaD Ústí n.l. Kade ka Jan FV D ín Egem SOSaD D ín Michalec FV Most Hrzán SOSaD Sokolov Fojtík

12 Dispe erská pracovišt D Cargo Místo Telefon Mobil Produkt Úst ední dispe er DAC Hlavní dispe er ZÁPAD Hlavní dispe er VÝCHOD Vedoucí dispe er Ostrava Vedoucí dispe er Ústí nad Labem Lokomotivní dispe er eská T ebová Lokomotivní dispe er Praha Lokomotivní dispe er Nymburk Lokomotivní dispe er Ústí nad Labem Provozní dispe er Dispostelle D ín Lokomotivní dispe er Ostrava Lokomotivní dispe er Brno Produktový dispe er 1 - HDP Uhlí,koks Produktový dispe er 2 - HDP Kombi,auta Produktový dispe er 3 - HDP Stavebniny,d evo Produktový dispe er 4 - HDP Železo,chemie, Produktový dispe er 5 - HDP Prázdné soupravy

13 ehled umíst ní a kontakt vedoucích sm n D Cargo Místo telefon mobil 1. Bohumín eský T šín inec Ostrava-Kun ice Ostrava hl.n Valašské Mezi í Olomouc erov Brno-Malom ice eclav Znojmo eské Bud jovice Veselí nad Lužnicí Havlí v Brod Plze Cheb Chomutov Most Ústí nad Labem ín hl.n Beroun Kralupy nad Vltavou Praha-Libe Praha Uh ín ves Kolín se sídlem v Kutné H Nymburk Mladá Boleslav Liberec Hradec Králové I Pardubice eská T ebová

14 DOPRAVA NE INNÝCH HNACÍCH VOZIDEL ed zahájením p epravy každého dopravovaného ne inného hnacího vozidla musí být na n m navozen stav podle "Místních pracovních a bezpe nostních p edpis " (MPBP). U n kterých ad musí být ješt provedeny dále uvedené dopl ující úkony. U hnacích vozidel s elektrickým p enosem výkonu je vždy nutno provést kontrolu odepnutí styka motorových skupin, p íp. jednotlivých motor a p i delších p epravách odklopit uhlíky komutátor trak ních motor. Když hydraulická p evodovka nemá funk ní mazací zubové erpadlo, není napln ná olejem a nejde estavit do st ední polohy, musí být demontovány kloubové h ídele, které ji spojují s nápravovou evodovkou. Hnací vozidlo ady Dopl ující úkony 100, sm rové válce zaaretovat v poloze "O" , 122, , , , zkontrolovat nulovou polohu sm rových p epína (opticky rozsvícením žárovek H141 a H142 pod pultem I. stanovišt nebo p ímo na sm rových epína ích pod kapotou) a uzav ít výstupní kohout 955/7 z brzdi e DAKO BSE pod kapotou - sm rové válce zaaretovat v poloze "O" a zkontrolovat postavení hlavního kontroléru v poloze "O" - uzav ít kohout 1041/6 elektropneumatického ventilu Z 5-3 šoupátka žeb íku, ed p ipojením lokomotivy na kabel eletrického topení vyjmout propojovací segment rozpojova e V 6-1 pro m ení izola ního stavu TM a pojezdu v depu ze svorek a umístit jej na pult strojvedoucího (nebezpe í zkratování topení vlaku). Po p ipojení kabelu je vstup do strojovny zakázán!!! - výstupní kohout brzdi e DAKO BSE uzav ít - ed p ipojením lokomotivy na kabel elektrického topení na obou sekcích ru klí em oto it p estavný mechanizmus uzem ova e vlakového topení a zav ít kohout 1067/5 k elektropneumatickému ventilu tohoto uzem ova e. Po ipojení kabelu je vstup do strojovny zakázán!!! - zkontrolovat postavení hlavního kontroléru v poloze "O" a sm rové válce zaaretovat v poloze "O" - uzav ít kohout za brzdi em DAKO BSE 69/8 a uzav ít kohout 973/12 - otev ít kohout 973/13 - ve vzduchovém okruhu uzav ít kohouty 969/7 a 969/8 u brzdi e DAKO BSE, uzav ít kohout 973/7 k zásobníku vzduchu a kohout 973/8 k zásobníku vzduchu otev ít - estavova e Q11 a Q12 u J-B p estavit do polohy "B" a uzav ít kohout 976/10, uzav ít žaluzie brzdového odporníku - ekontrolovat postavení p epojova sm ru Q13 a Q14 v poloze "O" 181, 182, zkontrolovat postavení hlavního kontroléru v poloze "O" sm rový p epína obou motorových skupin p estavit ru do neutrální polohy "PM" a zajistit západkami - vyjmout odpojova e zásuvky 047 pro pojezd v depu v obou p ístrojových sk íních epína e sm ru a J-B odpojit a zajistit odpojova e trak ních motor p eložit do polohy "PM" a zajistit ve vzduchovém okruhu uzav ít kohout 969/8 za brzdi em DAKO BSE a kohout 973/12 k zásobníku vzduchu - kohout 973/13 k zásobníku vzduchu otev ít

15 362, , 702, , 711, 725, ve vzduchovém okruhu uzav ít kohout 969/8 za brzdi em DAKO BSE a kohout 973/9 k zásobníku vzduchu - otev ít kohout 973/8 k zásobníku vzduchu a kohout 976/5 pod LRV - ekontrolovat postavení p epojova e sm ru Q13 a Q14 v poloze "O" - ekontrolovat postavení p epojova e J-B Q11 a Q12 v poloze "B" - zkontrolovat postavení p epojova e "JÍZDA-BRZDA", p ípadn jej p estavit do polohy "JÍZDA" a p estavit kohout 275 u zásobovacího vzduchojemu do polohy napájení z pr žného potrubí - odpojit trak ní motory odpojova i vadných trak ních motor ve sk íni Y1 a Y2 - epína sm ru "P-O-Z" a p epína "J-O-B" zajistit v nulové poloze - estavit ru sm rovou páku na p evodovce do st ední polohy a zajistit, na delší jízdu demontovat klikové h ídele mezi nápravovou p evodovkou a mechanickou p evodovkou - ve vzduchovém okruhu uzav ít kohout 53 k tlakovému relé DAKO TR1, kohout 54/1 u brzdi e DAKO BSE a kohout 52/1 k zásobnímu vzduchojemu - kohout 52/2 k zásobnímu vzduchojemu otev ít - estavit sm r na p evodovce do st ední polohy a zajistit - redukci p estavit na režim "60 km/h" (u 710 a 711), "70 km/h" - na delší jízdu demontovat kloubové h ídele mezi nápravovými p evodovkami a hydrodynamickou p evodovkou 720, není-li provedena rekonstrukce, odpojit u I. série odpojova e trak ních motor ve vzduchovém okruhu uzav ít kohout 40/4 napájecího potrubí, uzav ít kohout 11/3 p ívodu vzduchu do p ídavné brzdy, uzav ít propojovací kohout 10/2 (na šikmém potrubí) k brzdi i DAKO BSE a otev ít kohout 10/3 mezi hlavním a napájecím potrubím - uzav ít propojovací kohout mezi brzdi em DAKO BSE a hlavním potrubím vytažením táhla, jehož rukoje je vyvedena do prostoru p ední kapoty u kompresoru - uzav ít 3/4" kohout pro odbrzd ní p ídavné brzdy, který je p ístupný posledními dve mi p ední kapoty na pravé stran lokomotivy uzav ít kohout p ed brzdi em DAKO BSE 810, MVTV 2 (892) 820, MVTV 3 (893) 830, 831, , 851, 852, estavit ru sm rovou páku na nápravové p evodovce do st ední polohy a zajistit. i tomto opat ení povolena maximální rychlost 90 km/h. - páku reverzu na hydrodynamické p evodovce ru p estavit do st ední polohy a zajistit - odpojit nožové odpojova e trak ních motor - vypnout stabilní hasící za ízení (jen u 830 a 831) - estavit ru sm rovou páku na nápravové p evodovce do st ední polohy a zajistit - ru pod vozem odsunout areta ní excentrickou západku adícího mechanizmu nápravové p evodovky ze zablokované polohy a pomocí páky s nástavcem (sou ást ná adí) ustavit páku azení do st ední polohy a v této poloze ji zaaretovat ru ní západkou - páku reverzu na hydrodynamické p evodovce ru p estavit do st ední polohy a zajistit uzav ít kohout p ed brzdi em DAKO BSE. Tato p íloha bude dopl ována pr žn dle nov dodávaných typ, rekonstrukcí provád ných na již provozovaných typech a zkušeností z jejich provozu.

16 Povinnosti strojvedoucího s ohledem na správnou funkci el. rychlom ru LT 10. Jízda s íp eží. POSTUP : Strojvedoucí zadá p ed odjezdem vlaku ze stanice tyto údaje o vlaku: 1) tla ítko 0,U 2) íslo stanice 3) íslo vlaku na prvním míst napíše 5 a íslo vlaku ( nap ) 4) ukon í tla ítkem J Po odstoupení p íp eže p edchozí postup zopakuje, pouze v bodu 3) zadá p vodní íslo vlaku ( 43555). Poruchy: Poruchy, které neovlivní indikaci rychlosti digitálním údajem na displeji, jsou signalizovány trvalým svitem žluté diody LED. Poruchy, p i kterých není zaru ena správná indikace rychlosti, jsou signalizovány trvalým svitem ervené diody LED. i rozsvícení ervené nebo žluté diody LED musí strojvedoucí stiskem tla ítka H zjistit p inu z chybového hlášení na displeji.p ípadnou další p inu zjistí op tovným stiskem téhož tla ítka. O svícení diody a p in musí u init zápis do Knihy p edávky, Knihy oprav na vozidle a p i ukon ení služby je povinen tuto skute nost ohlásit strojmistrovi a zapsat do Knihy p íhod. Zjistí-li strojvedoucí p i nástupu na vozidlo v domovské PJ DKV vozidla, že p i zapnutém napájení rychlom ru svítí ervená nebo žlutá dioda LED, vypne za ízení jisti em a po CCA 15 s je znovu zapne. Pokud se žádná LED znovu nerozsvítí, pokra uje v další služb bez omezení. Rozsvítí-li se i potom která LED, je povinen o tom neprodlen uv domit strojmistra a pokud nebude závada odstran na, nesmí p evzít vozidlo na výkon. Zjistí-li strojvedoucí p i nástupu na vozidlo mimo domovské PJ DKV vozidla, že p i zapnutém napájení rychlom ru svítí ervená nebo žlutá dioda LED, nesmí být HDV p istaveno na výkon, p i kterém by z ho m la být ízena rychlost vozidla nebo ovládána pr žná brzda. i rozsvícení ervené LED b hem jízdy vlaku strojvedoucí p i nejbližší vhodné p íležitosti vypne rychlom r vypnutím jisti e a po cca 15 s jej znovu zapne. Pokud se i potom rozsvítí ervená LED postup jako p i poruše rychlom ru.( nahlásit dispe erovi, zápis do Knihy p edávky a Knihy oprav, zápis musí obsahovat projev poruchy, as a místo kde vznikla, HDV nesmí odjet ze stanice, kde byla porucha ohlášena, pokra ovat ve výkonu, p i kterém by z ho m la být ízena rychlost vozidla a ovládána pr žná brzda.) i rozsvícení žluté LED b hem jízdy vlaku smí vozidlo pokra ovat v jízd, ale jen do nejbližšího pr jezdu místem sídla jeho domovské PJ DKV. O svícení diody a p in musí u init zápis do Knihy p edávky, Knihy oprav na vozidle a p i ukon ení služby je povinen tuto skute nost ohlásit strojmistrovi a zapsat do Knihy p íhod. Lokomotivy ady 371 Je-li lokomotiva zprovoz ována po odstavení za použití pomocného kompresoru, je nutné zadávání dat až po zprovozn ní lokomotivy. Zjistí-li strojvedoucí svit žluté nebo ervené LED diody obecn mimo domovskou jednotku PJ DKV, m že být HDV dále provozováno rychlostí max. 120 km/h,a to za ú elem nejbližšího odstavení do domovského DKV. K jišt ní elektronického rychlom ru byl použit jisti F 170 ( F 107 u ).

17 Rozlišovací íslice použití hnacího drážního vozidla ( HDV) pro elektronický rychlom r. 1 xxxxx.. 1 násled 2 xxxxx.. 2 násled 3 xxxxx.. 3 násled 4 xxxxx.. posunující záloha ( xx = íslo zálohy ) 5 xxxxx.. vlakové vozidlo u vlaku s íp eží ( nap. p i výluce ) zav šený postrk nebo vložené HDV 6 xxxxx.. nezav šený postrk 7 xxxxx.. inné HDV s neobsazeným stanovišt m strojvedoucího ( spojená HDV v režimu vícenásobného ovládání ízení z jednoho stanovišt strojvedoucího, HDV ízená z ídícího vozu strojvedoucí místo osobního ísla zadá nuly xxxxx.. dopravované HDV obsazené strojvedoucím strojvedoucí zadá své osobní íslo xxxxx.. zkušební jízda na trati výkon v obvodu DKV

18 i nehodové události vyplní strojvedoucí 1) Jméno a p íjmení, osobní íslo, název a sídlo zam stnavatele 2) íslo vlaku, u n hož k události došlo 3) Datum a as, kdy k události došlo 4) íslo HDV ( tj. adu, inventární íslo a kontrolní íslici ) a domovské DKV 5) íslo jeho registra ního rychlom ru a rozsah rychlostní stupnice 6) Kilometrickou polohu p edního ela drážního vozidla ve sm ru jízdy, ze kterého byla ovládána rychlost jízdy 7) Kterým stanovišt m strojvedoucího jelo vozidlo vp ed 8) Na kterém stanovišti ( nebo kde jinde ) se nacházel registra ní rychlom r 9) esný as, kdy bylo zapo ato s vyjímáním proužku z rychlom ru ( byl-li proužek z rychlom ru vyjímán, a to i pokud je shodný s údajem hodin rychlom ru ) Je-li HDV vybaveno soupravou LT tyto údaje je strojvedoucí povinen zapsat na tento samostatný list nebo na zvláštní list formátu alespo A5 vyjma bodu. 9 Podpis strojvedoucího. Podpis vyšet ujícího zam stnance ( je-li p ítomen ) Hlášení strojvedoucího o pr hu nehodové události Strojvedoucí list podepíše a odevzdá jej p i nejbližším ukon ení služby ve své domovské služebn, pokud jej nemusel odevzdat vyšet ujícímu zam stnanci. Strojvedoucí si na zadní stranu provozního záznamu nechá potvrdit p evzetí protokolu od vyšet ujícího zam stnance.

19 TRS vybrané radiofikované trat v pásmu 450 (150) MHz, statistická ísla dopraven, telefonní seznam a další užite né informace Obecn platí p i provozu radiostanic pro strojvedoucí p edpisy SŽDC Z11 a T7. Podrobný návod k obsluze radiostanic Tesla TRS (dtto T.E.S.L.A., T-CZ) je obsažen v edpisu Z11, následující text si v žádném p ípad neklade za cíl tento návod nahrazovat. Stanice vybavené systémem GSM-R jsou v ehledu podbarveny tyrkysovou barvou (p i ernobílém tisku jsou podbarveny šed ). Telefonní seznam vybraných dopraven uvedených v tomto p ehledu je umíst n na konci tohoto dokumentu. kolik poznámek k provozu v režimu STUHA: - pokud je k dispozici STUHA, je její použití p ednostní ed režimem SIMPLEX (není-li ZDD ur eno jinak) - íslo vlaku na radiostanici se nastavuje jen na prvním vozidle vlaku a na nezav šeném postrku, první íslice se nastavuje takto: 0 - první vozidlo vlaku, 1 - první násled, 2 - druhý násled, 3 - etí násled, 5 - pomocný vlak, 8 - posun mezi dopravnami, 9 - nezav šený postrk - je-li vlak nouzov zastaven (odpadne ventil VZ), pak po zjišt ní, pro byl vlak zastaven, se za ízení (ventil VZ) uvede do provozního stavu vypnutím a op tovným zapnutím jisti e( ) radiostanice - D test se provádí i vjezdu do radiového úseku (tj. p i zm kanálové skupiny), za íná-li jízda vlaku v radiovém úseku a tehdy, zm ní-li se íslo vlaku nebo rozlišovací íslice - zp sob provád ní D testu - radiostanice TESLA TRS: a) zvednout mikrotelefon (sluchátko) - toto není nutné, pokud se D test provádí v i dispe erovi, b) stisknout D a Dispe er nebo Výprav í - je-li D test úsp šný, na ovládací sk ce se rozsvítí symbol kódovaného p íkazu Potvrzení zkoušky, který je dopln n akustickou signalizací a prosvícením tla ítka Dispe er nebo Výprav í, c) D test ukon it stiskem Dispe er nebo Výprav í, položit mikrotelefon a v ípad, že byl D test provád n v i dispe erovi ješt stisknout tla ítko Nulování; pro radiostanice Radom FXM 20 a T-CZ VO 67 platí tento postup s drobnými odchylkami - i komu se D test provádí je na tratích vyzna eno na náv stidle Radiovník (SŽDC D1, l. 1022). Je-li na radiovníku velké erné písmeno X ed (nad) íslem kanálové skupiny, informuje o D testu s dispe erem, bez písmene X s výprav ím, velké erné písmeno S na radiovníku vyjad uje simplexní provoz na p íslušném kanále - D test se má provést po minutí náv stidla Radiovník, avšak p ednostní je vždy bezpe ná jízda vlaku - náv stidla, tra, rozkazy, lokomotiva, jízdní ád... U vozidlových radiostanic Tesla TRS nevybavených dosud osv tlovací lampi kou je nutno v novat zvýšenou pozornost bezpe né jízd vlaku p i provád ní D testu zvlášt v noci (nutnost svícení na stanovišti), u nových radiostanic Radom FXM 20 a T-CZ VO 67 pak platí výše uvedené se zvláštním d razem! - je-li vozidlo vybaveno radiostanicí Kölleda, lze D test provést jen tam, kde je systémem Kölleda vybavena i tra, u ostatních typ radiostanic nelze naopak D test provést tam, kde je systémem Kölleda vybavena tra -p i navazování spojení mezi strojvedoucími (retranslace) je t eba po zaklí ování vy kat asi jednu sekundu na sestavení spojení, jinak volaný neuslyší za átek sd lení - stanice, mezi kterými dochází ke zm kanálové skupiny, jsou v ehledu uvedeny tu (mimo Praha - triangl). kolik poznámek k provozu v režimu SIMPLEX: - ve stanicích Brno hl. n., eské Bud jovice, Hradec Králové hl. n., Chomutov a Plze hl. n. musí strojvedoucí p epnout radiostanici na p íslušný simplexní kanál u kon ících vlak ihned po p íjezdu, na STUHU p epne radiostanici až p ed odjezdem vlaku - tyto simplexní kanály jsou vyzna eny tu - ve stanicích, kde je k dispozici STUHA a kde strojvedoucí smí p epnout radiostanici do režimu SIMPLEX jen na pokyn nebo se souhlasem výprav ího, jsou simplexní kanály vyzna eny netu kurzívou - pokud je ve sloupci SIMPLEX uvedeno jen íslo kanálu, volá se p ímo hlasem, je-li uvedena ješt kombinace písmen, jedná se o selektivní volbu a p i volání je nutno ú astníka nejprve vyvolat - tla ítka s íslušnými písmeny se postupn stla í na dobu asi jedné sekundy. Jsou-li ob písmena stejná, stla í se tla ítko s p íslušným písmenem jen jednou a to na dobu asi p ti sekund - ten, kdo hovo í, musí držet zmá knuté klí ovací tla ítko ve sluchátku; aby mohl mluvit druhý astník, musí se toto tla ítko uvolnit - pokud je na radiostanici Tesla TRS zvolen režim SIMPLEX, pak po zm kanálu STUHY se musí režim SIMPLEX na n kolik sekund zrušit, aby se radiostanice mohla p eladit. Poté - je-li t eba - se m že režim SIMPLEX op t navolit. Pokud se tato operace neprovede, radiostanice na p íslušném novém kanálu STUHY nep ijímá a svítí signalizace není nosná, p estože je tato ítomna - kanály ve sloupci SIMPLEX (150 MHz) platí pro radiostanice Tesla TRS, neplatí pro radiostanice Mesa (450 MHz) - ípadná platnost pro radiostanice Mesa je v ehledu vždy výslovn uvedena - je-li ve sloupci Simplex uveden kanál pro selektivní volbu 11 (nap. 11 AB), je t eba na starším typu vozidlové radiostanice (nap. lok.. 181) nastavit kanál 02 - ehled kanál ve sloupci SIMPLEX (pásmo 150 MHz) není úplný.

20 Praha - triangl Stanice Stat.. Stuha Simplex Poznámka Praha hl. n Z1, pr vodce, výprav í; 68 výprav ího volat jako dispe era; stat.. DKV Praha - PP Praha hl. n.: chovice * 03 * Kölleda Bubene * $-I.; * Kölleda Bubny * 10 * Kölleda akovice Holešovice * 23 * Kölleda výprav ího volat jako dispe era Horní Po ernice Hostiva Kr Libe * 03 CA; 58 vozmistr * Kölleda; depo - simplex 19 Tesla TRS, 37 - Mesa Malešice ; 26 Masarykovo nádraží * 65; 74 * Kölleda ONJ (Praha odstavné nádr.) (70) 30 Vjezd; 22 Odjezd; 28 St.3, my ka dozorce depa - retranslace 70 stat.. DKV Praha - PJ Praha ONJ: ; celý obvod ONJ je zárove obvodem DKV Praha - PJ ONJ, i posunu platí rychlosti uvedené v Provozním ádu DKV Praha - PJ ONJ, l. 1.4 Pendolino: vedoucí sm ny oprav - hlášení se p i p íjezdu - mobil VPN; sm nový mistr - za izuje výjezd z haly a vjezd do haly - mobil VPN; provozní dispe er PD1 - hlášení se p ed výjezdem z depa i v obratové stanici - ednostn mobil VPN (hovory na tomto ísle jsou nahrávány) nebo íp ; my ka ONJ nebo mobil VPN. Radotín Satalice Smíchov Z1, pr vodce, výprav í; 16 - Z2 Uh ín ves Vršovice os. nádr Vršovice odjezd. nádr Vršovice vjezd. nádr Vršovice depo Tesla TRS; 10 - Mesa*** *** vozidlovou radiostanicí Mesa 23 (lokomotivy ad 371, 372 a 180 DB) se nelze dovolat Vyso any Vyšehrad výh $-I. dopravna ízena dálkov z Prahy - Holešovic (Praha) - Ústí n. L. - ín - státní hranice - Dresden Poznámka: tato tra není (a by m la být) vybavena náv stidly Radiovník! Stanice Stat.. Stuha Simplex Poznámka Roztoky u Prahy * $-I.; * Kölleda Lib ice nad Vltavou * $-I.; * Kölleda Kralupy nad Vltavou * 28; 17 vozmistr * Kölleda; též stuha 70 Nelahozeves * * Kölleda Vra any * * Kölleda Dolní Be kovice * * Kölleda Hn vice * 83 * Kölleda Roudnice nad Labem * * Kölleda Hrobce * * Kölleda Bohušovice nad Oh í * * Kölleda Lovosice * * Kölleda Prackovice nad Labem * $-II.; * Kölleda Ústí n. L. hl. n. obvod jih * 11 AB $-II.; * Kölleda Ústí n. L. hl. n. obvod os.n * 11 BA; 24 $-II.; * Kölleda (Ústí n. L. západ) BA Ústí n. L. hl. n. obvod sever * 11 AA $-II.; * Kölleda Povrly * $-III.; * Kölleda ín hl. n * 03 AC - výprav í jih; 03 AB - výprav í sever; 14; 17 vozmistr nákl. nádr. * Kölleda; depo - &

B. P R O V O Z N Í Č Á S T

B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1. Jízda vozidel v obvodu služebny B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1.1. Ustanovení o posunu v obvodu lokomotivní remízy. Při jízdě hnacích vozidel (dále jen HV) v obvodu služebny strojvedoucí upraví rychlost

Více

DB 972433488 725461563 972 4 33531 NĚMEC D

DB 972433488 725461563 972 4 33531 NĚMEC D 29.1.2013 TRAŤ: Dolní Žleb-Děčín-Praha PP Děčín HDP-Dispostelle Děčín Pro DB 972433488 725461563 972 4 33531 NĚMEC Dč strojmistr 33298 602130793 972 4 Schöna DB 060046 GSM-R Bad Schandau Ost 060046 GSM-R

Více

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp.

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp. A.Kika, V.Lhoták 20.5.2013 Pomůcka pro strojvedoucí = tranzitér přípravář Vysvětlivky: AG = agent = PPS ruční brzdy Z = zarážky číslo STANICE Název Patří pod HDP Obvod Patří do obvodu DP-VS provozního

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2015 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

Vrchní přednosta UŽST Chomutov: k obsluhovacímu řádu Odbočky Dubina č. 1/06

Vrchní přednosta UŽST Chomutov: k obsluhovacímu řádu Odbočky Dubina č. 1/06 České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice CHOMUTOV Č.j.: 3357 / 2006 Platí od 1.11.2006 do vydání 3. změny OŘ V Chomutově dne 5.10.2006 Rozkaz vrchního přednosty UŽST Chomutov k obsluhovacímu řádu Odbočky

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 17. března 2006 Č.j.: 471 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 17. března 2006 Č.j.: 471 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 17. března 2006 Č.j.: 471 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Rotrekl

Více

11.45 11.50 11.55 ČASOVÁ ROVNICE 12.00 12.05 12.10-10 -15 12.15-30 -10-20 -20 DATUM

11.45 11.50 11.55 ČASOVÁ ROVNICE 12.00 12.05 12.10-10 -15 12.15-30 -10-20 -20 DATUM Vrchní díl vystřihneme, prořízneme 4 štěrbiny a spojíne se spodním dílem patentkou. 4 6 7 8 VÝCHOD SLUNCE 1 1 - -1-1 11.4 11. 11. 12. 12. 12.1 12.1 2 1-1 -2 DATUM DEKLINACE SLUNCE 6 4-3 -2 16 17 18 19

Více

*MVCRX023YP0L* odbor bezpečnostní politiky Nad Štolou 3 Praha 7 17034. Č. j. MV- 127897-3/OBP-2014. Praha 26. září 2014.

*MVCRX023YP0L* odbor bezpečnostní politiky Nad Štolou 3 Praha 7 17034. Č. j. MV- 127897-3/OBP-2014. Praha 26. září 2014. *MVCRX023YP0L* MVCRX023YP0L prvotní identifikátor odbor bezpečnostní politiky Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV- 127897-3/OBP-2014 Vážený pan identifikátor datové schránky: Praha 26. září 2014 Poskytnutí

Více

První změna jízdního řádu od 6. března: regionální i dálková doprava jen s drobnými úpravami

První změna jízdního řádu od 6. března: regionální i dálková doprava jen s drobnými úpravami Praha, 1. března 2011 První změna jízdního řádu od 6. března: regionální i dálková doprava jen s drobnými úpravami První změna vlakového jízdního řádu platná od neděle 6. března 2011 přinese v regionální

Více

(Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1229/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 101/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky Pivovar Nymburk Maschinenfabrik

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

Prezentace úseku provozního ředitele ČD Cargo, a.s.

Prezentace úseku provozního ředitele ČD Cargo, a.s. Prezentace úseku provozního ředitele ČD Cargo, a.s. PhDr. Jiří Špička 1 Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 Osnova prezentace : 1. Představení změn organizační

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - PROVOZNÍ ŘÁD RADIOVÝCH SÍTÍ 1. Všeobecné organizační zásady: Provozní řád je zpracován ve smyslu předpisu Z11, T7

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Telefonní čísla, kanálové skupiny, tabulky traťových úseků a nadúseků pomůcka pro strojvedoucí ČD Cargo. Ústí nad Labem

Telefonní čísla, kanálové skupiny, tabulky traťových úseků a nadúseků pomůcka pro strojvedoucí ČD Cargo. Ústí nad Labem Telefonní čísla, kanálové skupiny, tabulky traťových úseků a nadúseků pomůcka pro strojvedoucí ČD Cargo PJ Ústí nad Labem skupina lokomotivních čet ČD Cargo PJ Ústí n/l 2009 (REV_01092009 DB) Toto vydání

Více

OBSLUHOVACÍ ŘÁD. Anna

OBSLUHOVACÍ ŘÁD. Anna České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro hlásku Anna Účinnost od: 3. 11. 2005. Václav Červenka v.r.. dopravní kontrolor Schválil: č.j: 1765/2005-S dne 31. 10. 2005 Bc Jaroslav Maršík

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D

O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště NEBANICE Účinnost od 1.11.2002...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil č.j.:..... dne........ Ředitel OPŘ Počet

Více

krnov půjčky do výplaty. Předchozí Další Jen ty nejrychlejší rychlé půjčky: Podle všech ověřených informací z losovacího aktivu, jsme dnes

krnov půjčky do výplaty. Předchozí Další Jen ty nejrychlejší rychlé půjčky: Podle všech ověřených informací z losovacího aktivu, jsme dnes krnov půjčky do výplaty. Předchozí Další Jen ty nejrychlejší rychlé půjčky: SpolečnostČástkaSplatnostVěk žadateledélka vyřízeníprvní půjčka zdarmapožádejte ihned. půjčka 10 000 Kč až 150 000 Kčsplatnost

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD Č E S K É D R Á H Y PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD RCP Česká Třebová č. j. pro dráhu - vlečku: TSR Jablonec n. N. odbočující ve stanici: Jablonec nad Nisou Účinnost od: 01. května 2006 Vrchní přednosta UŽST Dopravní

Více

OPRAVNÝ LIST č. 2. Schváleno generálním ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. dne 30.5.2014 pod č. j. 100000/225/100100/25/2014

OPRAVNÝ LIST č. 2. Schváleno generálním ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. dne 30.5.2014 pod č. j. 100000/225/100100/25/2014 OPRAVNÝ LIST č. 2 DOPRAVNÍ A NÁVĚSTNÍ PŘEDPIS PRO TRAMVAJE Schváleno generálním ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. dne 30.5.2014 pod č. j. 100000/225/100100/25/2014 platí od 1. října 2014

Více

Provozní řád radiostanic

Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Praha České dráhy, a.s. Příloha č. 2 Provozní řád radiostanic Obsah: 1. Všeobecné organizační zásady 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz 3. Údržba a opravy rádiového zařízení 4. Poruchy

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 501 nákladní pro tratě Svitavy Česká Třebová Česká Třebová Praha-Libeň (Praha) (Kutná Hora hl.n. Kolín) Platí od 15. prosince 2013

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Luštěnice. Účinnost od 1. 7. 2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Luštěnice. Účinnost od 1. 7. 2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Luštěnice Účinnost od 1. 7. 2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J. v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.:

Více

Koeficienty prodejnosti - K p

Koeficienty prodejnosti - K p 209 Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. městech Koeficienty prodejnosti - K p Tabulky č. 1 Hlavní město P r a h a Praha 1 1,243 2,747 1,594 2,452 1,653 0,244 3,008 2,362 1,609 2,928 3,511 1,000 3,208

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ JEDNOTKY I. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 10.

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ JEDNOTKY I. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 10. ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKY I PRAHA VRŠOVICE JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28. 6. 2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej Ing. Miroslav

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 31.10.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ČESKÉ DRÁHY OBSLUHOVACÍ ŘÁD

ČESKÉ DRÁHY OBSLUHOVACÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro hlásku a nákladiště Z E L E N Á L H O T A Účinnost od 1. 8. 2005. Ivan Bořík Jan Vobruba...... VP UŽST dopravní kontrolor Ing. Josef Chaloupka..

Více

ROZHODNUTÍ Nařízení odstranění nepovolené stavby Sklad krmiva u rybníka Hájky, k. ú. Rakovice

ROZHODNUTÍ Nařízení odstranění nepovolené stavby Sklad krmiva u rybníka Hájky, k. ú. Rakovice Městský úřad Mirotice, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice tel. 382 229 613, fax 382 229 287, e-mail: stavebni.urad@mirotice.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace BM2. Art. Nr. *22610 1. vydání, 09/05

Informace BM2. Art. Nr. *22610 1. vydání, 09/05 1 Informace BM2 Art. Nr. *22610 1. vydání, 09/05 2 Informace BM2 1 Důležitá bezpečnostní upozornění Moduly ABC BM1, BM2 a BM3 smějí být použity výhradně se systémem Digital plus by Lenz nebo jiným, běžně

Více

Příprava technologických staveb. Ing. Zbyněk Zunt Odbor přípravy staveb

Příprava technologických staveb. Ing. Zbyněk Zunt Odbor přípravy staveb Příprava technologických staveb Ing. Zbyněk Zunt Odbor přípravy staveb České Budějovice 10.-12.11.2015 Příprava staveb CO? JAK? KDY? ZA KOLIK? 2 Příprava 2011-2015 3 Specifika technologických staveb Většinou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016 Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách,

Více

Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy

Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy Jen pro služební potřebu Platí od 15. prosince 2013 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu (č.j. 37416/2013-O16)

Více

VÝPOČET PROVOZNÍCH INTERVALŮ NA TRATÍCH ŘÍZENÝCH PODLE PŘEDPISU SŽDC (ČD) D3

VÝPOČET PROVOZNÍCH INTERVALŮ NA TRATÍCH ŘÍZENÝCH PODLE PŘEDPISU SŽDC (ČD) D3 Radim Brejcha VÝPOČET PROVOZNÍCH INTERVALŮ NA TRATÍCH ŘÍZENÝCH PODLE PŘEDPISU SŽDC (ČD) D3 Klíčová slova: dopravní infrastruktura, praktická propustnost, zabezpečovací zařízení, provozní technologie Úvod

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 521 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 521 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 521 nákladní pro tratě Praha-Vršovice seř.n. Praha-Radotín (Praha) Praha-Smíchov Beroun Platí od 14. prosince 2008 Schváleno ředitelem

Více

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY ČESKÉ DRÁHY, a. s. ČD Katalog 2 (D) DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 20. prosince

Více

K O Z O L U P Y 1.změna

K O Z O L U P Y 1.změna České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE K O Z O L U P Y 1.změna Účinnost od 1.5.2006.. dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 917/ 2006 dne: VP UŽST Počet stran : 22 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

PO Hradec Králové. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Hradec Králové

PO Hradec Králové. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Hradec Králové Příloha č. 21 SŘ PO Hradec Králové účinnost od 24. 05. 2016 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Hradec Králové číslo jednací 02989/2016-SŽDC-OŘ

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.: Neznámá platnost ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal editel odboru posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence Ministerstvo životního prost edí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozd lovník

Více

PŘEDPIS PRO ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D3 PŘEDPIS PRO ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Informace k objednávce pomůcek GVD vydávaných SŽDC, s.o. pro 2015/2016 platný od 13. prosince 2015 do 10. prosince 2016 ======================================================================= Pomůcky GVD

Více

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Lázně Kynžvart, stavební úřad Nám. Republiky č.p. 1, 35491 Lázně Kynžvart, tel. 354673814 ------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j. 331/11/Kyn

Více

Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace

Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace Okres Děčín 421 010 I Děčín-Děčín I HZS Ústeckého kraje 421 013 I Česká Kamenice - Horní Kamenice HZS

Více

SŘ ŽST v obvodu PO Přerov Příloha č. 21

SŘ ŽST v obvodu PO Přerov Příloha č. 21 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 SŘ ŽST v obvodu PO Přerov Příloha č. 21 Provozní řád místních rádiových sítí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice MÍSTO STAVBY Adresa : Libušina ulice Teplice katastrální území : k.ú. Teplice, 766003 OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA ST EDO ESKÝ ÚSTECKÝ KARLOVARSKÝ PLZE SKÝ JIHO ESKÝ PARDUBICKÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Více

České dráhy OBSLUHOVACÍ ŘÁD

České dráhy OBSLUHOVACÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro závorářské stanoviště Horní Řepčice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Jan Kudera v.r.. přednosta stanice Václav Chmelař v.r... dopravní kontrolor Schválil:

Více

O z n á m e n í. zahájení stavebního řízení V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O z n á m e n í. zahájení stavebního řízení V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U D R Á Ž N Í Čj.: 30-1256/07-DÚ/Vr-2 Oprávněná úřední osoba: ing.vrchlavský, tel. 602 669 174 (tel+fax 972 524 098) E-mail: vrchlavsky@du-praha.cz počet listů = 3 sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Kutná Hora hlavní nádraží. Změna č.3. Účinnost od 15.6.2006 ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Kutná Hora hlavní nádraží. Změna č.3. Účinnost od 15.6.2006 ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kutná Hora hlavní nádraží Změna č.3 Účinnost od 15.6.2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád č.j. 245/05-11/14

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád č.j. 245/05-11/14 Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č.1169/05-11/14 České dráhy a.s. Přípojový provozní řád č.j. 245/05-11/14 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici ŠKODA

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Katastrální ú ad St edo eský kraj

Katastrální ú ad St edo eský kraj Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. ÍLOHA. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem AD LDS

Více

Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy

Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy Jen pro služební potřebu Platí od 13. prosince 2015 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu (č.j. 35296/2015-SŽDC-O16)

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Obec Kořenov Adresa sídla:

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Obec Kořenov Adresa sídla: Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění Název veřejné zakázky: pozdějších předpisů Nákup podvozku, sněhového pluhu

Více

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení,

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení, TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany operačního střediska Hasičského záchranného sboru

Více

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí UŽST Kolín Provozní řád rádiových sítí Příl. 21 SŘ Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí Pořadové číslo změny: Schváleno č.j.: Účinnost od: Opravil: Dne: Podpis: 2 UŽST Kolín Provozní

Více

REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec

REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 20111 - stav k datu 31. 8. 2011 REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec 600004520 Hlavní

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D Obsluhovací řád pro závorářské stanoviště Královec 1. změna -účinnost od 12.12.2004 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště KRÁLOVEC 1. změna Účinnost

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3325 3705 4 6 4 3813 Sp

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536/543 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536/543 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD /4 nákladní pro tratě Mariánské Lázně Karlovy Vary dolní n. Karlovy Vary dolní n. Johanngeorgenstadt Chodov Nová Role Krásný Jez

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 3497/2012 OÚPasŘ Ze dne 18.09.2012 Č.j. METR 4554/2012 GrPe

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 212-213 636 204 263 23,3 545 106 208 192 332 28 41 100 175 318 563 966 226-227 2 000-9 999 obyv. 133 442 487 571 50,6 137 73 380 405 726 96 116 279 519 762 942 1 192 130 10 000-49

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dle rozdělovníku

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dle rozdělovníku Krajský úřad Královéhradeckého kraje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 11.3.2013 5458/DS/2013/MT 11.4.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015. Ex 143

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015. Ex 143 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová VYDIS Chvaletice - Moravany, IDS IREDO Týnec nad Labem - Česká Třebová km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 879 5041 5023 5061 8651 3 Ex 143 5043 6281 Ex 571

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4202 3703 3811 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 3813 Sp 1638 R 881

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009

Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009 Obsah Když přívozy nevypluly... 1 Prázdninový provoz PID 2009... 2 Obnovení provozu tramvají na Letné... 2 Tramvajová výluka v Kobylisích 2. etapa... 3

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 449. Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního

Více

PŘÍLOHA 15 POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ PROSTORŮ ZKUŠEBNY ELEKTRICKÝCH LO- KOMOTIV VČ. ZKUŠEBNÍHO STANOVIŠTĚ V HALE NA KOLEJI Č. 10 2.

PŘÍLOHA 15 POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ PROSTORŮ ZKUŠEBNY ELEKTRICKÝCH LO- KOMOTIV VČ. ZKUŠEBNÍHO STANOVIŠTĚ V HALE NA KOLEJI Č. 10 2. Provozní řád DKV Praha - PJ Vršovice Příloha 15 PŘÍLOHA 15 POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ PROSTORŮ ZKUŠEBNY ELEKTRICKÝCH LO- KOMOTIV VČ. ZKUŠEBNÍHO STANOVIŠTĚ V HALE NA KOLEJI Č. 10 Obsah: 1. Všeobecně 2. Popis zkušebny

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 15 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OHLÁŠENÍ ODSTRAN NÍ podle ustanovení 128 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

SPECIFIKACE ZADÁNÍ. 1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu. 1.1. Základní údaje. 1.2. Oprávněné osoby zadavatele

SPECIFIKACE ZADÁNÍ. 1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu. 1.1. Základní údaje. 1.2. Oprávněné osoby zadavatele SPECIFIKACE ZADÁNÍ veřejné zakázky malého rozsahu Mobilní telekomunikační služby (dále jen zakázka ) V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

České dráhy a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a o možnosti uplatnění připomínek ve věci: Schválení manipulačního řádu pro Vodní dílo Orlík

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a o možnosti uplatnění připomínek ve věci: Schválení manipulačního řádu pro Vodní dílo Orlík Praha: 07.04.2015 Číslo jednací: 052026/2015/KUSK Spisová značka: SZ_046058/2015/KUSK/2 Vyřizuje: Ing. Petra Hoskovcová, l. 182 Značka: OŢP/Hosk dle rozdělovníku VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

Seznam vlastníků a účastníků řízení k. ú. Blinka

Seznam vlastníků a účastníků řízení k. ú. Blinka Seznam vlastníků a účastníků řízení k. ú. Blinka 1) Na doručenku obdrží účastníci řízení, jichž se změna bezprostředně týká, ostatním účastníkům se oznamuje veřejnou vyhláškou A) Vlastníci a účastníci

Více

Seznam čerpacích stanic Shell, kde je možné uplatnit kupón na slevu na paliva Shell FuelSave a Shell V-Power Nitro+

Seznam čerpacích stanic Shell, kde je možné uplatnit kupón na slevu na paliva Shell FuelSave a Shell V-Power Nitro+ Seznam čerpacích stanic Shell, kde je možné uplatnit kupón na slevu na paliva Shell FuelSave a Shell V-Power Nitro+ název stanice adresa stanice kód stanice Antošovice L Dálnice D47, směr Ostrava 8150

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc x*crdux0084j7f* CRDUX0084J7F DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0661/14-11/Km V Olomouci dne 21. ledna 2015 Č. j.: DUCR-3905/15/Km Telefon: +420 972

Více

Instalace světelného signalizačního zařízení s radarem. pro obec. Žalhostice. Jaroslav Ulman, tel.: 603 855 266

Instalace světelného signalizačního zařízení s radarem. pro obec. Žalhostice. Jaroslav Ulman, tel.: 603 855 266 Instalace světelného signalizačního zařízení s radarem pro obec Žalhostice Obchodní název nabízejícího Právní forma Sídlo nabízejícího EMPEMONT s.r.o. společnost s ručením omezeným Železničního vojska

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim Ing. Petr Rakouský mobil: +420 777 993 909 e-mail: rakousky@excelmix.cz Základní

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 č. j. 34903/2014-O14 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Funkce STOP v systému GSM-R Vydání I číslo TS

Více