Výzva a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na službu. Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na službu. Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů"

Transkript

1 Výzva a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na službu Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů zadané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách) formou zjednodušeného podlimitního řízení. Název veřejné zakázky: Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů Zadavatel Název: Vysočina Tourism, příspěvková organizace IČO : Adresa sídla: Právní forma: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Věžní 26, Jihlava příspěvková organizace Ing. Tomáš Čihák, ředitel Ing. Romana Nejedlá Telefon: I. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace Předmětem veřejné zakázky je zhotovení grafického návrhu, tisk a dodání informačních a propagačních materiálů za účelem propagace turistické nabídky kraje Vysočina. SPECIFIKACE PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ: Uvedený počet vnitřních stran u jednotlivých titulů je orientační, případné navýšení počtu stran po grafickém zpracování podkladů nepřesáhne 1 tiskový arch (4 strany). Jazykové mutace jsou označeny těmito zkratkami: ČJ = čeština, AJ = angličtina, NJ = němčina. Podíl textové a obrazové části tištěných materiálů představuje cca polovinu. Cizojazyčné mutace budou realizovány jako plnobarevná varianta (celobarevně CMYK). Mapové podklady zajistí zhotovitel. Základní obsah mapového díla bude zahrnovat: všechna sídla a jejich části, silnice, železnice, označení vrcholů, turistické body zájmu, vyhlídková místa. Území kraje Vysočina bude barevně výraznější oproti ostatnímu.

2 1. etapa do Aktuality z Vysočiny Zimní turistické noviny Motivace k prodloužení pobytu hostů, nabídka volnočasových aktivit pro místní obyvatele pozvánky na zimní akce (masopust, zabijačkové hody, výstavy), přehled/pozvánka do sjezdových areálů, čtení o novinkách v turistické nabídce, lidových vánočních zvycích. Doplněno fotografiemi. - formát A4 - rozsah 8 stran - náklad 100 tis. ks ČJ 2. etapa do Katalog turistických produktů Nabídkový katalog turistických produktů pro individuální klientelu zaměřený na aktivní odpočinek a rekreaci, na poznávání památek a tradic, řemesel, kulturních akcí a přírodního bohatství kraje Vysočina. Doplněno fotografiemi. - karty formátu A5 - papír křída mat, gramáž 350 g/m 2, oboustranný potisk - rozsah: 5 tematických souborů zahrnujících vždy 25 karet - vazba: v jednom rohu kovovým nýtkem - náklad 10 tis. ks ČJ, 5 tis. ks NJ, 5 tis ks. AJ (celkový počet souborů) 3. OUTDOOR to je Vysočina Informační mapa s vyznačenými adrenalinovými volnočasovými aktivitami, na rubové straně s jejich stručným popisem, nabídkou služeb a kontakty. Doplněno fotografiemi. - mapa v měřítku 1: složená na formát A5 - náklad 20 tis. ks ČJ 4. Památky UNESCO Publikace propagující památky UNESCO na Vysočině. Popis všech tří památek s nabídkou doprovodných služeb. Doplněno fotografiemi. - formát A5 - papír křída mat, gramáž 250 g/m 2 - rozsah 12 stran

3 - náklad 10 tis. ks ČJ, 5 tis. ks AJ, 5 tis. ks NJ 3. etapa do Pexeso kraje Vysočina Pexeso s fotografiemi turistických atraktivit kraje Vysočina včetně úvodního textu. - formát: tiskový 720 x 220 mm; výsledný 260 x 220 mm - papír křída lesk, gramáž 350 g/m 2 + 1/1 lak - rozsah 2 x 30 čtverečků, každý o rozměru 42 x 42 mm - knihařské zpracování: ořez, 3x ryl (200 mm mm mm), skládání na výsledný formát - náklad 5 tis. ks ČJ 6. Pohlednice DL Propagační pohlednice kraje Vysočina, dva typy. - formát 210 x 105 mm - papír pohlednicový karton, gramáž papíru 280 g/m 2 - barevnost 4/1 (cmyk/k) - knihařské zpracování: ořez - náklad 2 x 25 tis. ks 7. Aktuality z Vysočiny Letní turistické noviny Motivace k prodloužení pobytu hostů, nabídka volnočasových aktivit pro místní obyvatele pozvánky na letní akce, výstavy, městské slavnosti, poutavé čtení o novinkách v turistické nabídce, o tradicích, legendách, zajímavých osobnostech a dalších zajímavostech. - formát A4 - rozsah 8 stran - náklad 30 tis. ks ČJ 4. etapa do Pěší výlety po Vysočině (průvodce s mapou) Výstup se skládá z mapy výletů a brožury průvodce. Podrobně zpracované výlety pro pěší turistiku - 45 tras (popis průběhu trasy, mapa, kilometráž, stupeň náročnosti) včetně popisu služeb na trase (ubytování, stravování, památky, infocentra). Doplněno fotografiemi. - náklad 30 tis. ks ČJ

4 a. mapa - mapa v měřítku 1: složená na formát 100 x 210 mm - knihařské zpracování: ořez, skládání b. brožura - formát 100 x 210 mm výsledný - papír: obálka křída lesk, gramáž 170 g/m 2 ; vnitřní listy LWC lesk, gramáž 80 g/m 2 - rozsah 92 stran c. obal - formát: 233 x 211 mm tiskový, 101 x 211 mm výsledný - papír křída mat, gramáž 200 g/m 2 - barevnost 4/0 - lamino 1/0 lesklé - knihařské zpracování: výsek, lepení, 4 x ryl 9. Cyklovýlety po Vysočině (průvodce s mapou) Výstup se skládá z mapy výletů a brožury průvodce. Podrobně zpracované cyklovýlety po Vysočině (40 tras, popis průběhu trasy, mapa, kilometráž, stupeň náročnosti) včetně popisu služeb na trase (ubytování, stravování, památky, infocentra). Doplněno fotografiemi. - náklad 30 tis. ks ČJ a. mapa - mapa v měřítku 1: složená na formát 100 x 210 mm - knihařské zpracování: ořez, skládání b. brožura - formát 100 x 210 mm výsledný - papír: obálka křída lesk, gramáž 170 g/m 2 ; vnitřní listy LWC lesk, gramáž 80 g/m 2 - rozsah 80 stran c. obal - formát: 233 x 211 mm tiskový, 101 x 211 mm výsledný - papír křída mat, gramáž 200 g/m 2 - barevnost 4/0 - lamino 1/0 lesklé - knihařské zpracování: výsek, lepení, 4 x ryl 10. Výlety na běžkách po Vysočině (průvodce s mapou) Výstup se skládá z mapy výletů a brožury průvodce.

5 Podrobně zpracované lyžařské výlety po Vysočině (22 tras, popis průběhu trasy, mapa, kilometráž, stupeň náročnosti) včetně popisu služeb na trase (ubytování, stravování, památky, infocentra). Doplněno fotografiemi. - náklad 15 tis. ks ČJ a. mapa - mapa v měřítku 1: složená na formát 100 x 210 mm - knihařské zpracování: ořez, skládání b. brožura - formát 100 x 210 mm výsledný - papír: obálka křída lesk, gramáž 170 g/m 2 ; vnitřní listy LWC lesk, gramáž 80 g/m 2 - rozsah 44 stran c. obal - formát: 233 x 211 mm tiskový, 101 x 211 mm výsledný - papír křída mat, gramáž 200 g/m 2 - barevnost 4/0 - lamino 1/0 lesklé - knihařské zpracování: výsek, lepení, 4 x ryl 11. Cesta piva Informační mapa s vyznačenými pivovary v kraji Vysočina, na rubové straně s jejich stručným popisem, nabídkou služeb a kontakty. Doplněno fotografiemi. - mapa v měřítku 1: složená na formát A5 - náklad 5 tis. ks ČJ 5. etapa do Propagační materiály v elektronické podobě 12. Multimediální průvodce DVD Průvodce představuje programovou aplikaci obsahující mapu kraje Vysočina doplněnou o pěší výlety po Vysočině, cyklovýlety po Vysočině, výlety na běžkách po Vysočině zpracované v atraktivní formě ovládané interaktivním prostředím. DVD nosiče budou dodány včetně potisku a včetně obalu. Obal: - formát: 496 x 175 mm tiskový, 126 x 175 mm výsledný - papír křída mat, gramáž 300 g/m 2 - barevnost 4/0 - lamino 1/0 lesklé

6 - knihařské zpracování: výsek, lepení, 3 x ryl (122 mm mm mm mm) - náklad 20 tis. ks ČJ 13. DVD digitalizovanými propagačními materiály DVD bude obsahovat propagační materiály vyrobené žadatelem v rámci této zakázky (vyjma průvodců specifikovaných ve 4. etapě pod bodem 8, 9 a 10). DVD bude dále obsahovat propagační materiály vyrobené v tištěné podobě žadatelem v posledních dvou letech, a to jejich aktualizovanou verzi. Všechny brožury budou zpracovány pomocí nástroje PageFlip. DVD nosiče budou dodány včetně potisku a včetně obalu. Obal: - formát: 496 x 175 mm tiskový, 126 x 175 mm výsledný - papír křída mat, gramáž 300 g/m 2 - barevnost 4/0 - lamino 1/0 lesklé - knihařské zpracování: výsek, lepení, 3 x ryl (122 mm mm mm mm) - náklad 20 tis. ks ČJ II. Kvalifikace dodavatelů Kvalifikační předpoklady je uchazeč povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídky. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) uchazeč prokáže v souladu s ustanovením 62 odst. 2 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady, a které bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Toto čestné prohlášení nesmí být starší než 90 dnů k poslednímu dni lhůty pro předložení nabídek. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže uchazeč předložením výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnů k poslednímu dni lhůty pro předložení nabídek a dále dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. K prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel požaduje předložení seznamu alespoň tří zakázek obdobného charakteru realizovaných v posledních třech letech, s uvedením jejich rozsahu a roku realizace. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace může uchazeč v souladu s 57 zákona předložit pouze v prosté kopii.

7 III. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky III.I Forma zpracování nabídky a její předložení Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly uchazečem řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a jednotlivé listy nabídky byly pevně svázány do jednoho svazku tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. Nabídka bude předložena v uzavřené obálce, opatřené názvem zakázky GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A DODÁNÍ TIŠTĚNÝCH PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ a poznámkou NEOTVÍRAT. Uzavření obálky zájemce opatří razítkem, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li zájemce právnickou osobou. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. III.II Struktura nabídky Dokumenty tvořící nabídku budou předloženy v tomto pořadí: Krycí list nabídky budou v něm uvedeny základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH, datum a podpis oprávněné osoby jednat jménem nebo za uchazeče. Vzor krycího listu nabídky je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace Doklady k prokázání kvalifikace uchazeč prokazuje splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem uvedeným v bodě 2. této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky zcela v souladu se všemi podmínkami stanovených v zadávací dokumentaci. Návrh, doplněný o identifikační údaje uchazeče a podanou cenovou nabídku, musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč doložil k nabídce příslušné doklady poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná k jednání jménem nebo za uchazeče; pokud to nevyplývá z ostatních dokumentů. Návrh smlouvy je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Referenční návrh designu obalu, obálky brožury a jedné vnitřní dvoustrany brožury u propagačního materiálu uvedeného v bodu 1. této zadávací dokumentace pod číslem 8. Referenční návrh designu obálky a jedné vnitřní dvoustrany u propagačního materiálu uvedeného v bodu 1. této zadávací dokumentace pod číslem 4. Nabídka, která nebude úplná, bude ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. III.III Způsob zpracování cenové nabídky Nabídková cena bude uvedena za celý předmět zakázky v korunách českých, v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Takto stanovená cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po

8 celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky činí Kč bez DPH. Nejvýše přípustná cena za celý předmět zakázky byla stanovena na částku Kč včetně DPH. IV. Obchodní a platební podmínky Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu, jsou obsahem přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. V. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace a její přílohy jsou součástí výzvy k podání nabídky. Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout na adrese zadavatele. Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována. Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být zadavateli doručena písemně nebo elektronicky. Telefonické ani osobní žádosti o dodatečné informace k zadání nebudou akceptovány. Zadavatel je povinen tyto informace, včetně doslovného znění žádosti, poskytnout všem uchazečům, kteří byli k podání nabídky vyzváni nebo si zadávací dokumentaci u zadavatele vyžádali. Kontaktní osoba: Ing. Romana Nejedlá, VI. Způsob a lhůta pro předložení nabídek Lhůta pro předložení nabídek na realizaci zakázky dle této zadávací dokumentace končí dne ve 13:00 hodin. Zájemci doručí nabídky osobně na adresu Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Věžní 26, Jihlava, v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin, nebo poštou nebo jiným veřejným přepravcem na adresu Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Věžní 26, P.O.Box 85, Jihlava. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zástupcem zadavatele. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny a uchazeč bude o pozdním doručení nabídky bezodkladně písemně vyrozuměn. Nabídky, jejichž obálky budou v důsledky přepravy poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, nebudou přijaty. O této skutečnosti bude uchazeč bezodkladně písemně vyrozuměn. VII. Zadávací lhůta Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v trvání 2 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek, tj. do

9 VIII. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek se uskuteční dne ve 13:30 hodin v sídle zadavatele, Věžní 26, Jihlava, v zasedací místnosti. Z technických a organizačních důvodů se otevírání obálek může účastnit nejvýše jeden zástupce uchazeče, jehož nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeč fyzická osoba a statutární zástupce uchazeče se musí před zahájením otevírání obálek prokázat průkazem totožnosti. Zúčastní-li se otevírání obálek jiná osoba než statutární zástupce uchazeče, musí kromě průkazu totožnosti předložit pověření (plnou moc) podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Po kontrole úplnosti jednotlivých nabídek sdělí komise pro otevírání obálek přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle 71 odst 8 zákona. IX. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude probíhat dle ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle těchto kritérií: a) nabídková cena váha 60% b) kreativita návrhu váha 40 % V rámci kritéria kreativita návrhu bude hodnoceno: kvalita referenčního grafického návrhu propagačních materiálů (0 70 bodů) zadavatel preferuje inovativní a originální grafické řešení designu propagačních materiálů s důrazem na respektování Manuálu jednotného vizuálního stylu kraje Vysočina koherence obálky a vnitřních stran s definovaným obsahem tiskoviny (0 30 bodů) - zadavatel preferuje koherenci (souvislost) grafického návrhu obálky s grafickým návrhem vnitřních stran (zejména použití stejného typu písma, tvarů fotografií). IX.I Kritérium nabídková cena Při hodnocení se bude vycházet z ceny s DPH. Hodnocené nabídkové ceny obdrží bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 60 a poměru nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. IX.II Kritérium kreativita návrhu U jednotlivých nabídek bude ohodnocena kreativita návrhu jednotlivě každým hodnotitelem podle dvou výše uvedených subkritérií a budou přiděleny body včetně stručného slovního odůvodnění, neboť hodnotící komise bude vzhledem k povaze předmětu zakázky min. z jedné třetiny tvořena členy s příslušnou odborností k definovanému předmětu zakázky. Body se sečtou, přičemž nejvyšší počet bodů znamená nejlepší kreativní návrh. Dále budou všechny nabídky každým hodnotitelem přepočítány vzorcem (body hodnocené nabídky/body nejvýše ohodnocené nabídky)*40. Ve výsledné tabulce budou u každé nabídky sečteny přepočtené body všech hodnotitelů. Celkový součet bude zprůměrován (tzn. vydělen počtem hodnotitelů), tím bude vypočten u každé nabídky výsledný počet bodů za toto kritérium.

10 X.III Vyhodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude probíhat na základě součtu bodů obou kritérií, přičemž nejvyšší počet bodů získá nejlepší nabídka. Tedy nabídka, která dosáhne nejvyššího počtu bodů, bude vybrána jako vítězná. X. Další ustanovení a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, zadavatel všechny nabídky podané tímto uchazečem samostatně nebo společně s jinými uchazeči, vyřadí. b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. c) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. d) Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud nastanou důvody uvedené v 84 zákona. Přílohy: 1. Krycí list 2. Návrh smlouvy V Jihlavě dne Ing. Tomáš Čihák ředitel

11 Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Název veřejná zakázka na služby, zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů Identifikační údaje Název: IČ : Adresa sídla: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Zadavatel Vysočina Tourism, příspěvková organizace Věžní 26, Jihlava Ing. Tomáš Čihák, ředitel Ing. Romana Nejedlá Telefon: Uchazeč Název: IČ : Sídlo/místo podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Telefon: Cenová nabídka Cena celkem bez DPH: sazba DPH DPH v Kč Cena celkem včetně DPH: Osoba oprávněná za uchazeče jednat titul, jméno, příjmení Funkce Podpis Razítko

12 Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Příloha č. 2 SMLOUVA O DÍLO (n á v r h) uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany Vysočina Tourism, příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1571 se sídlem: Jihlava, Věžní 26 zastoupená: Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem IČO: bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., Jihlava, č.ú.: /6800 (dále jen objednatel ) společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v.., v odd.., vl.../ podnikající na základě živnostenského oprávnění č.j.. se sídlem/místem podnikání: zastoupený..,. IČO:.. DIČ: bankovní spojení:.č.ú... (dále jen zhotovitel ) II. Předmět smlouvy 1) Předmětem této smlouvy je příprava, výroba a dodání tištěných informačních a propagačních materiálů za účelem propagace turistické nabídky kraje Vysočina (dále jen dílo ). Bližší specifikace díla je obsahem přílohy č.1 této smlouvy. III. Práva a povinnosti smluvních stran 1) Zhotovitel je povinen při zhotovení materiálů vycházet z Manuálu jednotného vizuálního stylu kraje Vysočina. Tento dokument je k dispozici u objednatele. Materiály se budou vyznačovat jednotnou ideou, tematickému zaměření materiálů bude přizpůsobena převládající barevnost obálek i uspořádání vnitřních stran. 2) Zhotovitel je povinen všechny materiály na titulní straně obálky opatřit logem kraje Vysočina, cizojazyčné mutace také logem České republiky. Logo kraje Vysočina a pravidla jeho užití je součástí Manuálu jednotného vizuálního stylu kraje Vysočina. Logo

13 České republiky a pravidla pro jeho použití jsou k dispozici na 3) Zhotovitel je povinen propagační materiály opatřit informací o realizaci projektu za finanční spoluúčasti Evropské unie (dále jen EU ) a kraje Vysočina. Zadní strana obálky všech titulů proto bude opatřena logotypem Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen ROP JV ), symbolem EU doplněným slovním spojením Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Investice do vaší budoucnosti, umístěným pod sebou a logotypem kraje Vysočina. Pod uvedenými logotypy bude umístěna věta Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podrobnosti k užití symbolu EU, logotypu ROP JV a logotypu kraje Vysočina a jejich grafický manuál jsou umístěny na v sekci Dokumenty ke stažení pod odkazem Pravidla pro publicitu. Jednotlivé logytypy jsou ke stažení na 4) Objednatel je povinen všechny textové podklady dodat zhotoviteli v elektronické podobě ve formátu.doc. 5) Objednatel je povinen všechny fotografie dodat zhotoviteli v elektronické podobě ve formátu.jpg nebo.tiff. 6) Zhotovitel je povinen zajistit mapové podklady. Základní obsah mapového díla bude zahrnovat: všechna sídla a jejich části, silnice, železnice, označení vrcholů, turistické body zájmu, vyhlídková místa. Území kraje Vysočina bude barevně výraznější oproti ostatnímu. 7) Zhotovitel je povinen zajistit překlady textů do cizích jazyků. 8) Zhotovitel je povinen před vlastním započetím tisku předložit každý typ publikace objednateli ke schválení v podobě náhledu ve formátu.pdf. Objednatel je oprávněn zaslat zhotoviteli do 7 dní připomínky k předloženým typům publikací. Zhotovitel je povinen tyto připomínky objednatele akceptovat a zapracovat do díla. 9) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s maximální odbornou péčí, v dohodnutém termínu, obvyklé kvalitě a provedení. Za kvalitu díla odpovídá zhotovitel v plném rozsahu bez omezení. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele a obecně závaznými právními předpisy. 10) Objednatel je povinen za řádně a včas provedené dílo zaplatit cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. IV. Termín plnění, způsob plnění 1) Dílo, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy bude zhotoveno a předáno objednateli dle jeho pokynů v termínech do (1. část díla), (2. část díla), (3. část díla), (4. část díla), (5. část díla). 2) Všechny finálně zpracované brožury budou zadavateli dodány také v elektronické formě ve formátu.pdf, a to v kvalitě pro tisk a v kvalitě pro webové stránky. 3) Ke splnění díla dojde jeho předáním zhotovitelem bez vad a nedodělků v termínech dle této smlouvy a převzetím objednatelem. Předání a převzetí díla bude potvrzeno na

14 dodacích listech. Místem plnění a převzetí je sídlo objednatele Věžní 26, Jihlava. 4) Objednatel není povinen převzít dílo ani jeho část, pokud není předáváno včas a v kvalitě dle této smlouvy. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. III. této smlouvy. 5) Zhotovitel není v prodlení, pokud objednatel neposkytne zhotoviteli včas podkladové materiály textové a fotografické podklady. 6) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedené díla. V. Cena a platební podmínky 1) Smluvní strany se dohodly, že celková a pevná cena díla činí: Cena bez DPH Sazba DPH DPH Cena včetně DPH slovy (dále jen cena ).,- Kč,- Kč,- Kč 2) Tato cena je pevná a nelze ji nijak jednostranně měnit. Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné další náklady, které mu v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou. Cenu je možné překročit pouze v případě změny právních předpisů upravujících sazby DPH, k níž dojde v průběhu provádění díla. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany zároveň sjednávají možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. 3) Cenu za dílo se objednatel zavazuje platit zhotoviteli postupně, vždy po převzetí dílčí části díla v termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy, ve výši odpovídající převzaté dílčí části díla. Dokladem o předání a převzetí díla je dodací list. Cenu uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, na základě faktur, jejichž splatnost je dohodou smluvních stran stanovena na nejméně 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. VI. Smluvní pokuta 1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části v termínech uvedených v článku IV. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

15 0,05% z ceny příslušné části díla, a to za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 2) V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny v souladu s ustanovením čl. V. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla, a to za každý i započatý den prodlení. VII. Výpověď, odstoupení 1) Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 2) Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedodá dílo v termínu stanoveném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy, nebo pokud opakovaně neplní povinnosti plynoucí z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 3) Kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět v případě opakovaného porušování smluvních povinností druhou smluvní stranou. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. 4) V případě ukončení smlouvy dohodou či výpovědí provedou smluvní strany inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek realizovaných k datu ukončení smlouvy a provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. VIII. Vady díla 1) Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby nebo neodvratitelnými událostmi. 2) V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel uplatnit u zhotovitele písemně. 3) V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad a na úhradu vzniklé škody. Jestliže jde o vady či nedodělky takového charakteru, že ztěžují užívání díla nebo dokonce brání v jeho užívání, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Na odstoupení se uplatní ujednání č. VII. odst. 2 této smlouvy. IX. Licence 1) Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných.

16 2) Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo. 3) Územní rozsah licence je neomezený. 4) Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané v ustanovení čl. III. této smlouvy. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku. 5) Objednatel není povinen licenci využít. 6) Porušením povinností zhotovitele dle tohoto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. X. Závěrečná ustanovení 1) Výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 16/10 ze dne a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu Jihovýchod. 2) V případě pochybností o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli, nebo jestliže zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, bude písemnost považována za doručenou třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele ke dni doručení písemnosti bez ohledu na skutečnost zda se zhotovitel v tomto sídle zdržuje či nikoli. 3) Tato smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele. 4) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků průběžně číslovaných, datovaných a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 5) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 6) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 specifikace díla. 8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17 V dne. V Jihlavě dne za zhotovitele: za objednatele: Ing. Tomáš Čihák ředitel

18 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo SPECIFIKACE PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ: Uvedený počet vnitřních stran u jednotlivých titulů je orientační, případné navýšení počtu stran po grafickém zpracování podkladů nepřesáhne 1 tiskový arch (4 strany). Jazykové mutace jsou označeny těmito zkratkami: ČJ = čeština, AJ = angličtina, NJ = němčina. Podíl textové a obrazové části tištěných materiálů představuje cca polovinu. Cizojazyčné mutace budou realizovány jako plnobarevná varianta (celobarevně CMYK). Mapové podklady zajistí zhotovitel. Základní obsah mapového díla bude zahrnovat: všechna sídla a jejich části, silnice, železnice, označení vrcholů, turistické body zájmu, vyhlídková místa. Území kraje Vysočina bude barevně výraznější oproti ostatnímu. 1. etapa do Aktuality z Vysočiny Zimní turistické noviny Motivace k prodloužení pobytu hostů, nabídka volnočasových aktivit pro místní obyvatele pozvánky na zimní akce (masopust, zabijačkové hody, výstavy), přehled/pozvánka do sjezdových areálů, čtení o novinkách v turistické nabídce, lidových vánočních zvycích. Doplněno fotografiemi. - formát A4 - rozsah 8 stran - náklad 100 tis. ks ČJ 2. etapa do Katalog turistických produktů Nabídkový katalog turistických produktů pro individuální klientelu zaměřený na aktivní odpočinek a rekreaci, na poznávání památek a tradic, řemesel, kulturních akcí a přírodního bohatství kraje Vysočina. Doplněno fotografiemi. - karty formátu A5 - papír křída mat, gramáž 350 g/m 2, oboustranný potisk - rozsah: 5 tematických souborů zahrnujících vždy 25 karet - vazba: v jednom rohu kovovým nýtkem - náklad 10 tis. ks ČJ, 5 tis. ks NJ, 5 tis ks. AJ (celkový počet souborů) 3. OUTDOOR to je Vysočina Informační mapa s vyznačenými adrenalinovými volnočasovými aktivitami, na rubové straně s jejich stručným popisem, nabídkou služeb a kontakty. Doplněno fotografiemi.

19 - mapa v měřítku 1: složená na formát A5 - náklad 20 tis. ks ČJ 4. Památky UNESCO Publikace propagující památky UNESCO na Vysočině. Popis všech tří památek s nabídkou doprovodných služeb. Doplněno fotografiemi. - formát A5 - papír křída mat, gramáž 250 g/m 2 - rozsah 12 stran - náklad 10 tis. ks ČJ, 5 tis. ks AJ, 5 tis. ks NJ 3. etapa do Pexeso kraje Vysočina Pexeso s fotografiemi turistických atraktivit kraje Vysočina včetně úvodního textu. - formát: tiskový 72 x 22 cm; výsledný 26 x 22 cm - papír křída lesk, gramáž 350 g/m 2 + 1/1 lak - rozsah 2 x 30 čtverečků, každý o rozměru 4,2 x 4,2 cm - knihařské zpracování: ořez, 3x ryl (20 cm + 26 cm + 26 cm), skládání na výsledný formát - náklad 5 tis. ks ČJ 6. Pohlednice DL Propagační pohlednice kraje Vysočina, dva typy. - formát 21 x 10,5 cm - papír pohlednicový karton, gramáž papíru 280 g/m 2 - barevnost 4/1 (cmyk/k) - knihařské zpracování: ořez - náklad 2 x 25 tis. ks 7. Aktuality z Vysočiny Letní turistické noviny Motivace k prodloužení pobytu hostů, nabídka volnočasových aktivit pro místní obyvatele pozvánky na letní akce, výstavy, městské slavnosti, poutavé čtení o novinkách v turistické nabídce, o tradicích, legendách, zajímavých osobnostech a dalších zajímavostech. - formát A4

20 - rozsah 8 stran - náklad 30 tis. ks ČJ 4. etapa do Pěší výlety po Vysočině (průvodce s mapou) Výstup se skládá z mapy výletů a brožury průvodce. Podrobně zpracované výlety pro pěší turistiku - 45 tras (popis průběhu trasy, mapa, kilometráž, stupeň náročnosti) včetně popisu služeb na trase (ubytování, stravování, památky, infocentra). Doplněno fotografiemi. - náklad 30 tis. ks ČJ d. mapa - mapa v měřítku 1: složená na formát 100 x 210 mm - knihařské zpracování: ořez, skládání e. brožura - formát 100 x 210 mm výsledný - papír: obálka křída lesk, gramáž 170 g/m 2 ; vnitřní listy LWC lesk, gramáž 80 g/m 2 - rozsah 92 stran f. obal - formát: 233 x 211 mm tiskový, 101 x 211 mm výsledný - papír křída mat, gramáž 200 g/m 2 - barevnost 4/0 - lamino 1/0 lesklé - knihařské zpracování: výsek, lepení, 4 x ryl 9. Cyklovýlety po Vysočině (průvodce s mapou) Výstup se skládá z mapy výletů a brožury průvodce. Podrobně zpracované cyklovýlety po Vysočině (40 tras, popis průběhu trasy, mapa, kilometráž, stupeň náročnosti) včetně popisu služeb na trase (ubytování, stravování, památky, infocentra). Doplněno fotografiemi. - náklad 30 tis. ks ČJ d. mapa - mapa v měřítku 1: složená na formát 100 x 210 mm - knihařské zpracování: ořez, skládání e. brožura

21 - formát 100 x 210 mm výsledný - papír: obálka křída lesk, gramáž 170 g/m 2 ; vnitřní listy LWC lesk, gramáž 80 g/m 2 - rozsah 80 stran f. obal - formát: 233 x 211 mm tiskový, 101 x 211 mm výsledný - papír křída mat, gramáž 200 g/m 2 - barevnost 4/0 - lamino 1/0 lesklé - knihařské zpracování: výsek, lepení, 4 x ryl 10. Výlety na běžkách po Vysočině (průvodce s mapou) Výstup se skládá z mapy výletů a brožury průvodce. Podrobně zpracované lyžařské výlety po Vysočině (22 tras, popis průběhu trasy, mapa, kilometráž, stupeň náročnosti) včetně popisu služeb na trase (ubytování, stravování, památky, infocentra). Doplněno fotografiemi. - náklad 15 tis. ks ČJ d. mapa - mapa v měřítku 1: složená na formát 100 x 210 mm - knihařské zpracování: ořez, skládání e. brožura - formát 100 x 210 mm výsledný - papír: obálka křída lesk, gramáž 170 g/m 2 ; vnitřní listy LWC lesk, gramáž 80 g/m 2 - rozsah 44 stran f. obal - formát: 233 x 211 mm tiskový, 101 x 211 mm výsledný - papír křída mat, gramáž 200 g/m 2 - barevnost 4/0 - lamino 1/0 lesklé - knihařské zpracování: výsek, lepení, 4 x ryl 11. Cesta piva Informační mapa s vyznačenými pivovary v kraji Vysočina, na rubové straně s jejich stručným popisem, nabídkou služeb a kontakty. Doplněno fotografiemi. - mapa v měřítku 1: složená na formát A5 - náklad 5 tis. ks ČJ

22 5. etapa do Propagační materiály v elektronické podobě 12. Multimediální průvodce DVD Průvodce představuje programovou aplikaci obsahující mapu kraje Vysočina doplněnou o pěší výlety po Vysočině, cyklovýlety po Vysočině, výlety na běžkách po Vysočině zpracované v atraktivní formě ovládané interaktivním prostředím. DVD nosiče budou dodány včetně potisku a včetně obalu. Obal: - formát: 496 x 175 mm tiskový, 126 x 175 mm výsledný - papír křída mat, gramáž 300 g/m 2 - barevnost 4/0 - lamino 1/0 lesklé - knihařské zpracování: výsek, lepení, 3 x ryl (122 mm mm mm mm) - náklad 20 tis. ks ČJ 13. DVD digitalizovanými propagačními materiály DVD bude obsahovat propagační materiály vyrobené žadatelem v rámci této zakázky (vyjma průvodců specifikovaných ve 4. etapě pod bodem 8, 9 a 10). DVD bude dále obsahovat propagační materiály vyrobené v tištěné podobě žadatelem v posledních dvou letech, a to jejich aktualizovanou verzi. Všechny brožury budou zpracovány pomocí nástroje PageFlip. DVD nosiče budou dodány včetně potisku a včetně obalu. Obal: - formát: 496 x 175 mm tiskový, 126 x 175 mm výsledný - papír křída mat, gramáž 300 g/m 2 - barevnost 4/0 - lamino 1/0 lesklé - knihařské zpracování: výsek, lepení, 3 x ryl (122 mm mm mm mm) - náklad 20 tis. ks ČJ

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

c# KUJIP00SXYŤ2 I. Smluvní strany ll. Předmět a účel smlouvy

c# KUJIP00SXYŤ2 I. Smluvní strany ll. Předmět a účel smlouvy c# KUJIP00SXYŤ2 -OV -\> \0 ^ Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle pravidel ROP NUTS II Severovýchod VZMR III. kategorie Veřejná zakázka Tvorba předmětů určených pro

Více

Zajištění vyhotovení propagačních brožur

Zajištění vyhotovení propagačních brožur Zadávací dokumentace k otevřenému zadávacímu řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnicí č.3

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany Objednatel: Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Článek I. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. IČ: 27744485 DIČ: CZ27744485, neplátce DPH Sídlo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně poskytnutí zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně poskytnutí zadávací dokumentace Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-31091-7/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 6/19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:,,TISK A PUBLICITA PROJEKTU,, pro projekt: Marketingová opatření partnerských měst Annaberg-Buchholz a Chomutov ČÍSLO

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň Identifikační Specifikace předmětu údaje zakázky zakázka

Více

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/oddělení/linka V Praze dne VZ1/2016/OKSVV Vinogradová/OKSVV/4183 30. 3. 2016 V Ý Z V A

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/oddělení/linka V Praze dne VZ1/2016/OKSVV Vinogradová/OKSVV/4183 30. 3. 2016 V Ý Z V A ODBOR KANCELÁŘ STAROSTKY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/oddělení/linka V Praze dne VZ1/2016/OKSVV Vinogradová/OKSVV/4183 30. 3. 2016 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: 17. 6. 2011 Sejmuto: 24. 6. 2011 Výzva

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace )

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/330/18

Více

I. Specifikace zadavatele. II. Předmět veřejné zakázky

I. Specifikace zadavatele. II. Předmět veřejné zakázky Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky s názvem Vytvoření grafického návrhu, zhotovení a dodání brožur, desek s chlopněmi a šanonů určených k propagaci Královéhradeckého kraje I. Specifikace zadavatele

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 1.6.2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 08-2015 Výzva k podání

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

*MUSPX019V7FJ I. SMLUVNÍ STRANY. 1.1. Objednatel

*MUSPX019V7FJ I. SMLUVNÍ STRANY. 1.1. Objednatel Naše čj.: MUSP 70982/2013 Naše sp. zn.: *MUSPX019V7FJ * SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo 1. Údaje o zadavateli Identifikace

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. a) zákona

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Zadavatel: Město Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov zastoupené Ing. Petrem

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail Kontaktní osoba Martin Jandík Telefon 734 522 683 Fax E-mail jandik@iss-cheb.cz Datum 16.05.2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ dle ustanovení 44

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie)

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

FINANCOVÁNÍ AKCE "REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO KOMPLEXU STARS V TŘINCI

FINANCOVÁNÍ AKCE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO KOMPLEXU STARS V TŘINCI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky FINANCOVÁNÍ AKCE "REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO KOMPLEXU STARS V TŘINCI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

III. Doba plnění. IV. Cena plnění

III. Doba plnění. IV. Cena plnění Úřad vlády České republiky ev. č. 15/268-0 SMLOUVA o zajištění služeb čistírny uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU Příloha č. 2 - Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU uzavřená níže psaného

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Kroměřížská nemocnice a.s.

Kroměřížská nemocnice a.s. IČ: 27660532 DIČ:CZ27660532 Telefon: 573 322 111, e-mail: post@nem-km.cz Registrace vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4416 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Věc: Veřejná zakázka

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění MĚSTO ŠUMPERK Nám.Míru 1, 787 93 Šumperk správce majetku: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21 Šumperk NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka Odůvodnění

Více

! MMOPP00A9YUJ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

! MMOPP00A9YUJ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Strana 1 (celkem 6) STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00A9YUJ SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více