Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties"

Transkript

1 Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties Some Hints Daži ieteikumi Několik tipů Βιβλίο Συμβουλών Overvejelser ved anvendelse Agreement n CP LV-COMENIUS-C / SO2 Riga, Latvia 2009.

2 Some Hints for using ICT in the core subjects are based on the sources and ideas of the authors that prepared the learning material The integration of ICT in the study process for children with hearing difficulties It is designed to give a brief insight into the use of ICT in general and then how to work with children who have hearing problems. Editorial board Prof. Dr.paed. Ilze Ivanova,Latvia Prof. Venetta Lampropoulou,Greece Prof. Milan Pol, Czech Republic Asoc. prof.. Jiri Zounek,Czech Republic Georgious Panopoulos, Greece Asoc. prof. Steen Hilling, Denmark Ph.D. Charles Kejeh, United Kingdom Mag.paed. Zigrida Zagurilo, Latvia Mag.oec. Ricards Ivanovs, Latvia Mag. Edu. sc. Ireta Cekse, Latvia Dzintars Stepans, Latvia Designer Mag. Edu. sc. Ireta Cekse, Latvia Reviewers Dr.phil.,Dr.oec. Ineta Kristovska, Latvia Asoc. prof. Danguole Rutkauskiene, Lithuania ISBN Printed by SIA Mācību grāmata University of Latvia

3 Some hints for using ICT in the core subjects Daži ieteikumi IKT izmantošanai pamata mācību priekšmetos Overvejelser ved anvendelse af IT som undervisningsmiddel Několik tipů pro využití ICT v práci učitelů Συμβουλές για την χρήση των ΤΠΕ στα βασικά γνωστικά αντικείμενα Designed in the frame of SOCRATES Comenius 2.1. TICTC Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties, Agreement n CP LV-COMENIUS-C / SO2 Project coordinator: University of Latvia (Latvia) Partners: Research Academic Computer Technology Institute (Greece) Munkholm Course and Project Centre (Denmark) Masaryk University, Brno (Czech Republic) De Charles Resources Ltd. (United Kingdom) University of Patras (Greece) School for children with hearing difficulties (Latvia) Riga, Latvia 2009.

4 Vážení učitelé, budoucí učitelé a studenti, Jistě budete souhlasit s tvrzením, že informační technologie se staly neopomenutelnou součástí naší každodenní práce. Použití počítačů, videa, televize, rozhlasu, kompaktních disků i internetu hraje velkou roli při obměňování metod v rámci procesu učení. Používají-li se informační technologie v procesu učení dovedně a účelně, napomáhá to jeho zintenzivňování, a tedy i zvyšuje jeho úspěšnost. Všichni si uvědomujeme, že inteligentního a tvořivého s rozvinutým potenciálem lze charakterizovat pozitivním postojem k vědění a k myšlení a přáním rozšiřovat a obohacovat své znalosti v průběhu života účastí v procesu celoživotního vzdělávání. Školy, vzdělávací instituce a různá výuková střediska se stávají učícími se organizacemi. Nové technologie nastartovaly změny nejen ve výrobě, ale i v ekonomické sféře, ve sféře sociální, v politice a ve vzdělávání. V jednadvacátém století se musí nejvyšší hodnotou stát vzdělávání, které umožňuje získávat nové znalosti a dovednosti coby základ konkurenceschopnosti na trhu práce. Vzdělání a informace, které přináší, vždy musí být nejdůležitějším intelektuálním vlastnictvím, které je zárukou blahobytu a prosperity společnosti.má-li být proces výuky a vzdělávání úspěšný, je třeba, aby učitelé byli hlavními protagonisty vyvolávajícími změny v procesu učení. To je však možné, jedině jsou-li učitelé kompetentními odborníky a mají-li dovednosti a kompetence potřebné k realizaci procesu výuky. Kompetence v souvislosti s ICT jsou nesmírně důležité, avšak u učitelů pracujících s mladou generací jsou důležité dvojnásob. Učiteli umožňují proces učení zintenzívnit, učinit jej aktivnějším, zajímavějším a atraktivnějším a tak podpořit motivaci studentů k učení a získávání dovedností pro život.dnes je také velmi důležité zahrnout do procesu vzdělávání všechny bez výjimky a bez ohledu na jejich pohlaví, rasovou příslušnost nebo handicapy a tak naplnit myšlenku humanismu Vzdělání pro všechny. Cílem projektu TICTC (Teacher's ICT Competences; ICT kompetence pro učitele) cesta k efektivnímu učení u dětí s poruchami sluchu v rámci programu EU SOCRATES Comenius 2.1 bylo vybavit učitele ICT dovednostmi, zlepšit a rozvinout proces výuky, který u studentů s poruchami sluchu zvyšuje motivaci k učení a vytváří studijní dovednosti, nezbytné pro každého člena společnosti založené na informacích a znalostech. Cílová skupina projektu sestávala z praktikujících a budoucích učitelů se zaměřením na práci s dětmi s poruchami sluchu. Realizace projektu proběhla od 1. října 2006 do 1. října Hlavní výstupy zahrnují popisy kurzů a studijní materiály a příručky pro učitele na téma využití ICT v základních předmětech. Učitelé zapojení do testování studijních materiálů a příručky tyto materiály hodnotili jako užitečný materiál pro využití ve školní praxi, a to nejen v základních předmětech a u dětí s poruchami sluchu, ale i jako materiál pro obecné využití a speciální účely. My, účastníci projektu Pedagogickopsychologická fakulta Lotyšské univerzity v roli koordinátora projektu i další partneři - Katedra sluchových postižení Univerzity v Patrasu (Řecko), Masarykova univerzita Brno (Česká republika), Ústav počítačových technologií Univerzity v Patrasu (Řecko), Munkholm Course and Project Centre (Dánsko), Charles Resource Centre (Velká Británie), Internátní škola pro děti se sluchovým postižením v Rize (Lotyšsko) doufáme, že i vy tyto materiály shledáte užitečnými ve své praxi. Příručka Několik tipů pro využití ICT v základních předmětech poskytuje velmi stručný obecný úvod do využití ICT a dále se věnuje práci s dětmi se sluchovým postižením v základních předmětech a pravidlům etiky při využití ICT. Tým tříletého projektu vám při získávání dovedností pro práci s ICT přeje hodně úspěchů.

5 OBSAH ÚVOD: VÝUKA A UČENÍ S PODPOROU ICT...7 VYUŽITÍ INTERNETU JAKO ZDROJE...9 JAK NAHLÍŽET NA WEBOVÉ STRÁNKY VE VÝUCE NĚKOLIK RAD A POZNÁMEK...11 JAK POSUZOVAT WEBOVÉ STRÁNKY...13 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY A JEJICH USKUTEČNĚNÍ VE TŘÍDĚ...16 PROJEKTOVÉ UČENÍ...18 MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ A UČENÍ...19 TECHNOLOGIE PRO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ...26 ZAPOJENÍ ODBORNÍKŮ DO UČEBNÍ KOMUNITY...29 VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY...37 RADY A DOPORUČENÍ PRO UČITELE ŽÁKŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM...45 ICT JAKO PODPORA PŘI VÝUCE JAZYKŮ...52 VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE MATEMATIKY U NESLYŠÍCÍCH DĚTÍ...60 ETICKÉ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE A UČENÍ...63

6

7 ÚVOD: VÝUKA A UČENÍ S PODPOROU ICT Ve své učitelské praxi neustále hledáme různé způsoby, strategie a přístupy, které bychom mohli použít k zaujetí a motivaci studentů a k zefektivnění procesu výuky a učení. Je známo, že využití ICT má na učení pozitivní vliv a že příležitost využívat při učení ICT studenty pozitivně motivuje. Než však začnete připravovat a využívat aktivity do hodin, kde chcete technologií využít, měli byste si položit několik otázek: Jak často budu mít přístup k počítačům? Kolik počítačů máme k dispozici? Bude muset být u jednoho počítače víc studentů? Bude zapotřebí speciální vybavení? (videoprojektor, velké obrazovky, jiné speciální zařízení?) Jaké další vybavení je zapotřebí? (tabule pro psaní fixami, digitální fotoaparát, skener apod.) Jaký software je na počítačích k dispozici? Je k dispozici širokopásmový přístup k internetu? Jaký software budu používat? Budou mé vlastní počítačové dovednosti stačit? Jakou úroveň počítačových dovedností mají studenti? Bude zapotřebí další podpora (např. technická)? Mám naplánovánu náhradní aktivitu pro případ, že by byl problém s počítači? O co se moji studenti zajímají? Organizování zdrojů Když jste vytvořili nebo získali více dokumentů, obrázků a jiných typů souborů, měli byste je zorganizovat tak, abyste je našli, až je příště budete potřebovat. Téma organizování souborů ve Windows je rozsáhlé, proto ho zde jen ve stručnosti načrtneme: 7

8 Stejně jako při třídění tištěných složek poznámek z přednášek zvolte jednoduché, ale srozumitelné názvy pro složky na pevném disku a rozdělte je dále, když už budou příliš obsáhlé na to, aby se s nimi pohodlně manipulovalo. Když chcete vytvořit novou složku, klikněte pravým tlačítkem nad volným místem a mělo by se vám zobrazit menu začínající tlačítkem Zobrazit. Jeďte dolů na Nový a klikněte na něj, potom vyberte Složka. Objeví se symbol složky se jménem zvýrazněným jako Nová složka zde napište její jméno (07-08). Když jste vytvořili složku, můžete ji dále rozdělit např. Školní rok může obsahovat složky Matematika, Literatura, Fyzika, apod. Můžete také měnit názvy složek nebo souborů: vyberte složku nebo soubor, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte Přejmenovat (druhé od konce v nabídce) 8

9 VYUŽITÍ INTERNETU JAKO ZDROJE Internet se dá využít ke spoustě aktivit, ale jejich příprava je časově náročná. Jakmile je však již vytvoříte, většinou je lze upravit i pro jiné studenty. Pokud mají vaši studenti problém s obrovským množstvím informací dostupných na internetu, můžete použít cvičení s konkrétními webovými stránkami, ve kterém získají potřebnou jistotu. Vyhledávání informací online Vyhledávače web prohledávají a databáze si budují pomocí automatických softwarových programů známých jako pavouci nebo roboti. Tyto programy si webové dokumenty ukládají a analyzují je. Data získaná z jednotlivých webových stránek si pak vyhledávač doplní do rejstříku. Když do vyhledávače zadáte požadavek na vyhledávání, vyhledávač to, co jste zadali, porovná se svým rejstříkem všech webových stránek, které analyzoval. URL adresy, které nejlépe odpovídají, se vám pak zobrazí jako výsledky hledání, přičemž výsledky s nejlepší shodou jsou umístěny nahoře. Google Pro vyhledávání menších webových stránek věnovaných specifickým tématům je zvláště vhodný Google. Vyhledávání můžete omezit na webové stránky ve své zemi výsledků hledání pak nebude nepříjemně mnoho! AltaVista - je další velice užitečný vyhledávač. Pokud chcete vyhledávat přesný text (např. Byl pozdní večer, první máj, nezapomeňte jej dát do uvozovek. Jinak vám vyhledávač najde stránky s kterýmikoli ze zadaných slov, takže jich mnohou být celé milióny! Při vyhledávání informací je zcela zásadní zvolit si pro daný typ informace nejlepší zdroj a pro tento zdroj nejefektivnější metodu 9

10 vyhledávání. Než se do vyhledávání informací pustíte, je dobré ujasnit si předmět vyhledávání a otázky, které k tématu máte. Při vyhledávání informací je nutné rozpoznat ústřední pojmy vašeho tématu a to, jak spolu navzájem souvisejí. Dvě nejdůležitější metody vyhledávání jsou vyhledávání podle klíčových slov a vyhledávání podle předmětu neboli vyhledávání v adresářích. Při vyhledávání podle klíčových slov se v databázi hledá materiál, jehož popis v některém z daných polí obsahuje slovo, které jste zadali. Příklady těchto polí u článků a knih jsou název, autor, předmět, abstrakt, plné znění textu nebo rok zveřejnění. Při vyhledávání podle předmětu se vaše hledání řídí pouze polem předmět, takže se dostanete pouze k materiálu souvisejícímu s konkrétním tématem. Další instrukce k vyhledávání na internetu najdete na těchto volně přístupných stránkách English Online: 10

11 JAK NAHLÍŽET NA WEBOVÉ STRÁNKY VE VÝUCE NĚKOLIK RAD A POZNÁMEK Webové stránky lze chápat jako učební pomůcku, jejíž využívání mnohdy ještě nepatří ve vyučovacím procesu k běžné záležitosti. Následující teze představují jakousi základní filozofii práce s webovými stránkami. Možná, že zde najdete, z vašeho pohledu, některé polemické či rozporuplné body nic nebrání tomu, abyste si níže uvedené teze přeformulovali v souladu se svojí filozofií vyučování. o Využívejte internetu ke splnění vzdělávacího cíle jako možné učební pomůcky, tzn. stanovte si nejprve vzdělávací cíl a pak posuzujte, zda je pro jeho dosažení určitá webová stránka adekvátní. Nehledejte vzdělávací cíl na základě toho, co je na webové stránce k dispozici! o Nespoléhejte na webové stránky jako na klíčový didaktický prostředek. Mějte na paměti, že web obsahuje také mnoho nekorektních i zcela zavádějících informací. Využívejte tedy web jako jednu z učebních pomůcek. o Ověřte si před každou vyučovací hodinou, zda je Vámi vybraný web dostupný. o Pracujte vždy s webovými stránkami, jejichž kvalitu jste si dopředu pro daný účel posoudili. Věnujte zvýšenou pozornost hypertextovým odkazům, prověřujte je mohou být prospěšné, ale taky značně zavádějící. o Projděte si před použitím webu ve výuce pečlivě celou jeho strukturu. Všímejte si všech jeho zákoutí. 11

12 o Nenechávejte v hodině žáky surfovat, vyhledávat či jinak marnit čas. Žáci musí pracovat takovým způsobem, který vede k naplnění Vašeho vzdělávacího cíle. o Nepodceňujte znalosti žáků při práci s internetem. Mnohdy umí po technické stránce zacházet s tímto médiem lépe než Vy, což nemusí být na závadu. Snažte se být lepší v užitečném zacházení s internetem, které vede k získávání smysluplných vědomostí. K tomuto přístupu veďte i své žáky. o Využívejte přednostně specifických vzdělávacích webových stránek. Ve valné většině případů jsou na nich materiály didakticky upravené. Usnadní to práci Vám i vašim žákům. o Tvořte si vlastní databáze. Uchovávejte si v písemné nebo elektronické formě informace o tom, kterých webů jste kdy a s jakým vzdělávacím cílem využívali, jak dopadla provedená evaluace, zda se podařilo dosáhnout vzdělávacího cíle, jaký jste měli z vyučování pocit Vy a jaký vaši žáci atd. Vlastní zkušenosti jsou nejcennější, avšak rádi se zapomínají. 12

13 JAK POSUZOVAT WEBOVÉ STRÁNKY V případě, že jste nalezli webovou stránku, jejíž obsah chcete využít pro doplnění výkladu nebo ji hodláte doporučit žákům, měli byste vždy kriticky zhodnotit, zda je příslušná stránka opravdu vhodná ke vzdělávacím účelům. Na internetu může publikovat prakticky kdokoliv a může tak činit s různými cíli, které nemusejí být vždy zcela čestné. Proto je důležité mít na paměti alespoň základní charakteristiky nebo kritéria, podle nichž je možné webové stránky prověřit. V následující části textu najdete několik základních kritérií, která Vám pomohou při rozhodování, zda webovou stránku lze využít ve výuce. Správnost, věrnost, výstižnost V tomto případě jde o problém, že prakticky kdokoliv může publikovat na webu a mnohé zdroje (ani autory) nelze nijak zkontrolovat. V podstatě neexistují žádné standardy, které by musely stránky splňovat a jejichž dodržení by zajišťovalo správnost či hodnověrnost informací na dané webové stránce. Zkuste si tedy odpovědět na následující otázky: Jak spolehlivé (hodnověrné) a bezchybné jsou informace na daném webu? Je možné kontrolovat/prověřit fakta (např. odkazy na použité zdroje apod.), popř. autora zprávy uvedené na webových stránkách? Vzdělání (odbornost) autora Problémem bývá zjistit autorství informací nalezených na internetu. Je-li uveden seznam autorů, pak například chybí jejich kvalifikace. V mnoha případech lze těžko zjistit zodpovědnost (a také 13

14 důvěryhodnost) nakladatele či toho, kdo informace publikoval. Bohužel informace o autorech nebývají na webových stránkách velmi často k dispozici vůbec. Zkuste si odpovědět na následující otázky: Jsou na stránce nějaké informace o autorovi/autorech? (jméno, pracoviště) Jaká je kvalifikace autora webových stránek pro to, aby mohl psát o daném tématu? (vzdělání v oboru, další publikační činnost) Jak renomovaný je ten, kdo informace publikuje? (soukromé stránky, univerzitní stránky, stránky institucí) Pokud nejsou na webové stránce žádné informace o autorech, neznamená to automaticky, že jde o špatný projekt. Všechny knihy ale mají uvedeného autora, tak proč by měl být internet výjimkou? Objektivita Často nejsou jasně stanovené cíle či zaměření autorů, kteří prezentují dané informace. Stránky mohou sloužit i jako virtuální tribuna určená k šíření jednostranných názorů či jinak zkreslených informací. Položte si následující otázky: Jsou prezentované informace bez předsudků, nebo jsou jednostranně zaměřené? Nejsou informace záměrně zkreslené či jinak upravené? Nezamlčují důležité informace? Aktuálnost Na webových stránkách někdy nebývají žádná data. Pak lze jen těžko zjistit, jak staré jsou publikované informace, nebo zda jsou ještě vůbec platné. Webové stránky by měly obsahovat přinejmenším datum poslední změny (aktualizace). 14

15 Je obsah webových stránek aktuální (časově i obsahově)? Je zřejmé datum publikování informace? Záběr, rozsah, zaměření Někdy je rovněž těžké určit, komu je webová stránka určena, jaká témata vlastně pokrývá, nebo co je jejím hlavním tématem. Je proto vhodné položit si například následující otázky: Jaká témata zachycuje dílo publikované na webové stránce? Do jaké hloubky je téma zpracováno? Komu je webová stránka určena? 15

16 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY A JEJICH USKUTEČNĚNÍ VE TŘÍDĚ Samoregulované učení? Termín samoregulované učení můžeme definovat jako proces učení, v jehož průběhu žáci samostatně určují své vlastní cíle, plány, vypracovávají regulační pravidla a evaluační strategie. Učení může být efektivní pouze tehdy, když žáci aktivně zpracovávají dostupné informace. Ovšem když učitel poskytuje počítačové prostředí k učení, vzniká dojem, že počítač navozuje u žáků chování pokus-omyl namísto orientace na problémy nebo cíle. Důležité je, že žáci jsou vedeni v procesu zpracování materiálu a vyvíjejí vlastní strategie, aby se vyhnuli úskalím samoregulovaného učení. Navíc množství informací poskytované na webu může vést k informačnímu přesycení, nekonzistenci díky nelineární strukrtuře, nekoherenci funkčnosti různých prostředí. Nicméně, klíčem k efektivnímu učení je motivace žáků Je všeobecně známo, že existují dva hlavní typy motivů: Vnitřní motivace: Je známo, že vnitřní motivace vede k velmi kvalitnímu učení a kreativitě. Zájem o učební aktivitu se zvnitřňuje, když žák shledává úkol prospěšným. Vnější motivace: Žák, motivovaný k učební aktivitě zvnějšku, pracuje, aby dosáhl cílů stanovených někým jiným, nikoli jím samotným. Využití webových nástrojů a obsahu ve třídě musí býrt organizováno takovým způsobem, aby podporovalo samoregulační učení cestou nárůstu vnitřní motivace žáků. 16

17 Problémové učení Problémové učení (angl. PBL) je pedagogickou strategií aktivního učení, která však může být adaptována k využití v oblasti základního a středního vzdělání. Hlavními charakteristikami této pedagogické strategie jsou : problém:...učení je posouváno kupředu posuzováním problémů s otevřenýmm řešením. proces spolupráce:...žáci se učí v malých skupinách na bázi spolupráce. role učitele:...učitel je spíše pomocníkem, nežli tím, kdo dodává hotové znalosti. Při vytváření PBL aktivity je důležité zpočátku použít zjednodušené verze skutečných světových problémů. Učitel může postupně přidávat další složky. Tato progrese a postupné prolínaní motivují žáky, takže tito postupně získávají odborné znalosti. V průběhu tohoto procesu učení je velmi důležité poskytovat žákům zpětnou vazbu a reflexi. Schopnost řešit problémy je v dnešní době základní znalostí. Řešením problémů žáci rozvíjí poznávací strategie, aby byli schopni analyzovat nepředpokládané, obtížné situace a vytvářet smysluplná řešení. Zapojíme-li žáky do řešení takových problémů, budeme rozvíjet jejich schopnost kritického myšlení, což jim pomůže v interakci se skutečným životem. Naproti tomu dobře strukturované problémy s jediným řešením, předkládané žákům v tradičních třídách, poučí žáky o samotném řešení, méně však o způsobu jak k němu dospět. Ve skutečném životě zřídkakdy opakujeme tytéž kroky vedoucí k řešení problémů; tudíž ustrnulá posloupnost řešení vyučovaná v dobře strukturované třídě je stěží přenositelná. Místo toho problémy skutečného života poskytují věčně proměnlivé množství cílů, kontextů, obsahů, překážek a neznámých, které ovlivňují náš přístup k nim. Aby byli úspěšní na své životní dráze, žáci potřebují procvičovat řešení obtížných problémů odrážejících život mimo školní lavice. Tato dovednost je hlavním cílem problémového učení. 17

18 PROJEKTOVÉ UČENÍ Projektové učení (angl. PBL) zdůrazňuje v procesu učení aktivity, které jsou dlouhodobé, mezipředmětové a zaměřené na žáka. S ohledem na tuto metodu musí žáci organizovat svou práci a řídit svůj volný čas. V rámci projektového učení žáci spolupracují a dávají tak smysl svému konání. Projektové vyučování se liší od aktivit založených na pouhém zjišťování informací právě svým důrazem na spolupráci v učení. Navíc dalším výraznýmm rozdílem je produkce žákovských výtvorů za účelem prezentace naučeného. Web je velmi dobrým rámcem pro navrhování projektových aktivit. Tipy pro využití projektového učení Učitel si musí uvědomit některé problémy dříve, než začne navrhovat projekt pro své žáky. Přiložená tabulka uvádí přehled výše zmíněných problémů Kdy použít projektové učení: Projektové učení je navrhováno pro komplexní problémy, které nutí žáky bádat, aby porozuměli. Nemá smysl používat projektové učení pro usnadnění učení faktickýmm informacím. Například žáci mohou být požádáni, aby sledovali kvalitu vody v místní řece a naučili se tak něco o místním ekosystému a ekologických problémech, které ho ovlivňují. Název projektu: vyberte jako název projektu něco skutečného, co má význam v životě vašich žáků. Použití technologie: poskytujte technologicky zaměřené pomůcky, které rozvinou u vašich žáků schopnost bádat. Spolupráce: založte svůj projekt na žákovské spolupráci. Čas: projekt musí trvat dostatečně dlouho, aby se žáci mohli zapojit (minimálně 3 týdny). Požadavek na výstupy: žáci musí připravit výstup jako výsledek svého výzkumu (prezentační soubor, textový dokument, shrnutí atd.). 18

19 MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ A UČENÍ Co je Webquest? WebQuest je formát lekce založené na zjišťování informací, v jejímž rámci většina informací, s nimiž žáci pracují, pochází z webu. Žáci informace čtou, analyzují a syntetizují. Jedná se o vysoce konstruktivní výukovou metodu, v jejímž rámci se žáci aktivně dobírají vlastního chápání problému. Výzkum je obvykle založen na otázkách a problémech ze skutečného života. Internet tak přenáší současné události do třídy. Samotné vyhledávání (angl. quest) je obvykle rozděleno do následujících úseků: Úvod Úkol Zpracování Evaluace Závěr Učitelova stránka Typické je to, že žáci dokončují WebQuests v kooperativních skupinách. Každý žák v každé skupině má přidělenu roli nebo specifickou oblast výzkumu. WebQuesty se často vyskytují ve formě scénářů pro hraní rolí profesionálních výzkumníků nebo historických osobností. WebQuesty jsou skvělou pomůckou pro využití ve třídě. Učitel může vyhledat určité téma nebo vytvořit své vlastní webquesty s využitím programů Microsoft Frontpage nebo Microsoft Word. Učitelem vytvořený WebQuest dovoluje žákům dokončit nejrůznější úkoly s využitím kancelářských programů jako např. Microsoft Word, PowerPoint, Access, Excel a Publisher. Učitelé mohou používat tento nástroj a vytvářet webquestový projekt. Na projektu můžeme hodnotit použití Microsoft Office, webu a dokončení webquestových úkolů. WebQuest je skvělý způsob, jak integrovat technologii do výuky. Webquesty mohou být vytvářeny a spouštěny i bez internetu, uchovány na pevném disku počítače. 19

20 Co je Web 2.0 neboli sociální internet? Web 2.0 odkazuje na druhou generaci webových komunit a hostovaných služeb (jako např. sociální sítě, wiki, folksonomy) zaměřených na podporu tvořivosti, spolupráce a sdílení mezi uživateli. Přestože termín označuje novou verzi webu, neznamená to v praxi aktualizaci technických specifikací, ale změny ve způsobech využití internetu developery a koncovými uživateli. Výraz "Web 2.0" může také označovat přeměnu webových stránek z izolovaných zásobníků informací na vzájemně propojené výpočetní platformy, které ve vztahu k uživateli působí jako software. Web 2.0 také obsahuje sociální prvek umožňující uživatelům vytvářet a distribuovat obsah, který je často možno bez omezení sdílet a znovu používat. Je třeba si povšimnout, že roste ekonomická hodnota webu, protože uživatelé mohou zvládnout větší množství on line činností. Někteří považují technologie Web 2.0 za dobře použitelné v oblasti výuky cizích jazyků. Technologie jako např. on-demand video, file-sharing, blogy, wiki a podcasting se staly velmi populárními mezi učiteli jazyků a studenty. Využitím těchto nových nástrojů uživatelé zdůrazňují aspekty spolupráce a společenství. Co je del.ic.ious web site? Webová stránka del.icio.us (v angl vyslovováno jako "delicious") je sociální záložková webová služba určená pro uchování, sdílení a objevování webových záložek. Nehierarchický kategorizační systém klíčových slov je používán na del.icio.us, kde mohou uživatelé každou svoji záložku označit tagem číselně nebo pomocí libovolných klíčových slov. Je zde umožněn kombinovaný pohled na záložky s tagy libovolného uživatele; kolektivní charakter aplikace umožňuje vidět záložky podobně zaměřených uživatelů. Veškerý materiál umístěný na del.icio.us je standardně nastaven jako veřejně přístupný, třebaže uživatel může označit specifické záložky jako soukromé; importované záložky jsou nastaveny jako soukromé. Je zdůrazňovánn aspekt veřejnosti; 20

21 aplikace není primárně zaměřena na shromažďování soukromých ( nesdílených ) kolekcí záložek. Co je YouTube? YouTube je webová stránka zaměřená na sdílení videa, kde uživatelé mohou nahrávat a sdílet videoklipy. Tato stránka používá technlogii Adobe Flash k zobrazení široké palety videa včetně filmových klipů, televizních klipů a hudebních klipů stejně jako amatérského materiálu, jako jsou např. videoblogy a původní videonahrávky. Neregistrovaní uživatelé mohou zhlédnout větší část videoobsahu stránky, zatímco registrovaným uživatelům je povoleno nahrávat neomezený rozsah videomateriálů. Část materiálů je přístupná pouze uživatelům starším 18 let (např. videa s potenciálně urážlivým obsahem). Nahrávání pornografie není povoleno. Související videa, označená názvem a tagem, se na monitoru objevují napravo od daného videa. Během druhého roku existence byly na YouTube přídány funkce umožňující uživatelůmm odesílat videoodpovědi a subskribovat si přísun materiálu s určitým obsahem. Co je RSS? RSS označuje skupinu webfeedových formátů používaných k publikování pravidelně aktualizovaného obsahu jako např. zápisy do blogů, hlavní titulky zpráv nebo podcasty. Dokument RSS, který bývá nazýván jako "feed," "web feed" nebo "channel", obsahuje buď shrnutí obsahu asociovaného webu, nebo úplný text. RSS lidem umožňuje držet krok s jejich oblíbenými webovými stránkami automaticky, což je snazší než manuální kontrola. Obsah RSS může být čten pomocí softwaru nazvaného "RSS reader," "feed reader" nebo "aggregator." Uživatel si zajistí přísun z feedu vložením feedového odkazu do čtecího softwaru nebo kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči, což zahájí celý proces. Čtecí program pravidelně kontroluje nový obsah uživatelem subskribovaných feedů a stahuje všechny nalezené aktualizace. 21

22 Co je blog nebo WebBlog? Blog je webová stránka, kam jsou záznamy zapisovány chronologicky a běžně zobrazovány s obrácenou chronologií. Slovo "blog" také může být užíváno jako sloveso s významem udržovat nebo doplňovat obsah blogu. Mnohé blogy komentují události nebo určitá témata, jiné fungují jako osobněji zaměřené on line deníky. Typický blog kombinuje text, obrázky a odkazy na jiné blogy, webové stránky a jiná média vztahující se k jehom tematickému zaměření. Důležitou součástí mnoha blogů je možnost zanechávat komentáře v interaktivním formátu. Většina blogů má primárně textový charakter, třebaže některé jsou zaměřeny na umění (artblog), fotografie (photoblog), skeče (sketchblog), videa (videoblog), hudbu (MP3 blog), audio (podcasting) a stávají se tak součástí širší sítě sociálních médií. Co je Wiki? Wiki je druh počítačového softwaru umožňující uživatelům snadno vytvářet, editovat a propojovat webové stránky. Wiki jsou často používány ke tvorbě spolupracovních webových stránek, komunitních stránek a stále více instalovány firmami k poskytování finančně dosažitelných a efektivních intranetových sítí nebo pro využití v oblasti znalostního managementu. Lze říci, že se jedná nejjednodušší on-line databázi, která vůbec může fungovat. Jedním z nejznámějších příkladů wiki je Wikipedia. Co je podcast? Podcast je digitální mediální soubor nebo vybraná kolekce takovýchto souborů distribuovaných po internetu s využitím sdružování přenosných mediálních přehrávačů nebo osobních počítačů. Termíny jako radio mohou označovat buď samotný obsah nebo metodu, kterou je sdružován; posledně zmíněné je také 22

23 nazýváno jako podcasting. Hostitel nebo autor podcastu je často nazýván podcasterem. Termín "podcast" je složeninou ze slov "ipod" a "broadcast". ipod firmy Apple je přenosný mediální přehravač, pro který byly vyvinuty první podcastingové skripty (viz historie podcastingu). Přestože podcasterské webové stránky mohou často nabízet přímé stahování nebo nasměrování datového toku se svým obsahem, podcast odlišuje od ostatních digitálních mediálních formátů jeho schopnost být sdružován, subskribován a stahován automaticky po zjištění nového obsahu, s využitím aggregátorů nebo feed readerů schopných přečíst feed formáty jako RSS nebo Atom. Co jsou mind mappingové nástroje? Mind map je diagram zastupoující slova, myšlenky, úkoly nebo jiné položky připojené a uspořádané radiálně okolo ústředního klíčového slova nebo myšlenky. Tato metoda se využívá pro generování, vizualizaci, strukturování a klasifikaci myšlenek a také jako pomoc při studiu, organizaci, řešení problémů a psaní. Je to diagram s vyobrazením, který reprezentuje sémantické a jiné souvislosti mezi jednotlivými dávkami informací. Nelineární, radiální povaha grafické prezentace podporuje brainstormingový přístup k jakémukoli organizačnímu úkolu a eliminuje tak překážky stanovení skutečně vhodného nebo relevantního koncepčního rámce. Mind map se podobá sémantické síti nebo kognitivní mapě, druhy používaných spojení však nepodléhají žádné formální restrikci. Jednotlivé složky jsou uspořádány intuitivně s ohledem na důležitost koncepce a jsou organizovány do skupin, větví nebo oblastí. Uniformní grafické vyjádření sémantické struktury informace metodou hromadění vědomostí může pomoci znova vybavit existující paměťové stopy. 23

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Soubor otázek Anketa pro učitele

Soubor otázek Anketa pro učitele Soubor otázek Anketa pro učitele Nabídka všech otázek základní verze nástroje pro vyučující ZŠ či SŠ NÁZORY NA VÝUKU: Vyberte prosím pět položek, které označují to, co ve své praxi považujete za jvýznamnější,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) Ústav pedagogických věd Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) tů) Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv hil i / 0 http://www.zounek.cz/ Č A P V 2 0 1 0 Východiska výzkumu

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více