Výroční zpráva 2008 akciové společnosti Viamont DSP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008 akciové společnosti Viamont DSP"

Transkript

1

2 Výroční zpráva 2008 akciové společnosti Viamont DSP

3 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Základní údaje o společnosti 9 Představenstvo 9 Správní rada 9 Dozorčí rada 9 Prokura 9 Vedení společnosti 10 Technické vedení projektů 10 Obchodní vedení projektů 10 Vedoucí oddělení a středisek 11 Soudní spory 11 Předmět podnikání 11 Vybavenost společnosti 13 Ekonomická situace 14 Výsledky hospodaření 16 Stavební výkony 18 Přírůstky a stavy zakázek, výkony na zaměstnance 19 Personální politika 20 Vybrané provozní výkony 28 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 29 Zpráva Dozorčí rady 30 Výrok nezávislého auditora 32 Sponzoring

4 5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, předkládám Vám výroční zprávu o činnosti společnosti Viamont DSP a.s. za rok Krize, krize, krize.., to je slovo, které slyšíme v současné době ze všech stran, z médií, z úst politiků, ekonomů a finančních analytiků, tedy vděčné téma dnešní doby, při všech možných i nemožných příležitostech, k hodnocení ekonomických výsledků již od léta roku A právě proto bych se nechtěl v úvodu naší výroční zprávy tomuto tématu obsáhle věnovat a lze i s mírnou nadsázkou říci, že přes všechny ekonomické ukazatele, ať pravdivé, či uměle prezentované, může za současnou krizi a neklid spotřebitelů, velkou měrou, právě neustálá prezentace v médiích všeho druhu, aneb jak řekl nejmenovaný ekonomický analytik nejmenované renomované finanční instituce cituji: Krize skončí, až to řeknou v televizi. Tato slova byla uvedena, jak již jsem řekl, s mírnou nadsázkou, a i když vnímáme toto téma velmi vážně, pojďme se raději věnovat činnosti a výsledkům hospodaření naší společnosti Viamont DSP a.s. v uplynulém roce 2008 a současně očekáváním a předpokladům vývoje ekonomické situace v období právě probíhajícím a nadcházejícím. Jako každý rok, i tentokrát jsem přemýšlel, jakým způsobem nejlépe a nejvýstižněji ohodnotit a shrnout dosud vždy poměrně úspěšná období etapy činnosti naší společnosti. Vzhledem k tomu, že úvodní slovo k výroční zprávě nepíši poprvé, nechci svá slova a hodnocení často opakovat, ale i tak v jednom musím, v poděkování všem našim zaměstnancům a spolupracovníkům, bez jejichž vynaložené práce a celoročního úsilí by jistě nebylo dosaženo tak úspěšných a kvalitních výsledků. Potvrzuje se, že kvalitní personální obsazení a spokojení zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi jsou základem úspěchu, a toto se v zásadní míře projevuje jak v kvalitě, tak v kvantitě a sortimentu realizovaných zakázek a prací. Neustále se ukazuje, a v reálném číselném vyjádření i potvrzuje, že systém práce a rozvoj naší společnosti přináší své zdravé ovoce, které nás opravňuje k udržení se, i přes některé nepříznivé okolní vlivy, na úrovni střízlivého, ale reálného optimismu.

5 7 To, že pokračování v nastoupené cestě se stále jeví úspěšné, je vyjádřeno i dalším meziročním navýšením obratu, a to na trakčního vedení, pořízeny nové stavební stroje (tahač, 2x bagr Liebherr), zahájena výstavba (rekonstrukce) skladové a opravárenské haly na základně v Chabařovicích a dokončena kompletní rekonstrukce správní budovy sídla vedení společnosti. 4,02 miliardy Kč za rok 2008, což znamená navýšení cca o 14,8 % oproti roku V tomto, ale i dalších ekonomických V dubnu 2009 plánujeme převzetí a zahájení provozu podbíječky UNIMAT S, a nadále pokračujeme ve výstavbě ukazatelích, byl opět zaznamenám posun vpřed a tedy lze konstatovat, že naše společnost se úspěšně stabilizuje na pozicích základny v Chabařovicích opravárenské haly. mezi nejsilnějšími stavebními společnostmi na českém stavebním trhu. Zde je třeba zmínit i to, že s rozvojem a nárůstem objemu i druhu činností se zvyšuje i potřeba obsazení nově vznikajících pracovních pozic a v roce 2008 došlo k meziročnímu navýšení v průměrném počtu zaměstnanců z 275 na 350, což je nárůst o 27 %. Tím se také naše společnost stává jedním Závěrem mi ještě dovolte poděkovat také všem našim obchodním partnerům, investorům a zákazníkům za důvěru a možnost prokázání našich schopností při realizacích zakázek. Věřím, že jsme jejich důvěru nezklamali. Také děkuji akcionářům z největších zaměstnavatelů v našem regionu. V rámci navýšení objemu činností i počtu zaměstnanců bylo nutné provést a členům statutárních orgánů společnosti za aktivní spolupráci a pomoc při veškerých našich aktivitách v uplynulém roce. i restrukturalizaci v řízení a členění jednotlivých výrobních i nevýrobních složek a přesné vymezení činnosti jednotlivých Zároveň chci znovu potvrdit, že všichni učiníme vše potřebné pro zdárné a úspěšné pokračování v nastoupené cestě tak, výrobních divizí, které tvoří základní kameny činnosti a vytváření zisku naší společnosti. Nutno zde také uvést nově vzniklé aby byl i tento rok 2009 minimálně stejně pracovně příjemný a úspěšný jako roky předchozí a hospodářské ukazatele, i přes obchodní zastoupení v Praze a Ostravě a také vznik organizační složky na Slovensku, kde plánujeme v příštích letech rozvoj úvodem zmiňovanou krizi, měly nadále stoupající tendenci. Po materiální, personální a organizační stránce jsme na toto její činnosti, s cílem etablovat se na slovenském stavebním trhu. již plně připraveni. Přes dnes již komplexní výrobní program, byla a je, stejně jako v letech předchozích, nosným výrobním programem společnosti realizace železničních staveb. V roce 2008 jsme se znovu významně podíleli, jako generální zhotovitel, či člen sdružení, Ještě jednou Vám všem děkuji za Vaši práci a spolupráci, věřím v její úspěšné pokračování v roce 2009 a zvu Vás k příjemnému listování naší výroční zprávou. na akcích přesahujících svým významem hranice ČR. Jedná se zejména o železniční koridory projekty financované z fondů Evropské unie. V průběhu roku probíhala a na podzim byla slavnostně otevřena stavba Elektrizace trati Letohrad Lichkov, zahájeny byly např. stavby Modernizace žst. Sokolov, Optimalizace trati České Velenice Veselí nad Lužnicí aj. Tím nechci nijak snižovat význam menších místních a regionálních železničních, silničních, inženýrských a pozemních staveb, které tvoří nemalý podíl našeho obratu. Nelze však vyjmenovat všechny, ale některé z nich jsou uvedeny dále ve výroční zprávě. Ing. Ondřej Novák předseda představenstva Stejně, jako v předchozích letech, zmíním i rozvoj a investice naší společnosti do mechanizace i technického a administrativního zázemí. V průběhu roku 2008 byl, mimo jiné, uveden do provozu druhý elektromontážní vlak pro výstavbu a údržbu

6 9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Viamont DSP a.s. Sídlo společnosti: Ústí nad Labem, Železničářská čp PSČ IČ: DIČ: CZ (VATID: CZ ) Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ústí nad Labem č.ú /0100 ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem č.ú /0300 Raiffeisenbank, č.ú /5500 Základní jmění: Kč Telefon: Fax: http: Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 dnem 9. května SPRÁVNÍ RADA Ing. Miroslav Plíhal předseda Ing. Luděk Peleška člen Ing. Jaroslav Katzer člen Ing. Tomáš Hajič člen DOZORČÍ RADA JUDr. Stanislav Fikač předseda JUDr. Vladimír Mašek člen Martin Hůlka člen PŘEDSTAVENSTVO Ing. Ondřej Novák předseda Ing. Jiří Klier místopředseda Ing. Luboš Tomášek člen PROKURA Ing. Zdeněk Vybíral Ing. Luboš Tomášek Ing. Michal Šerák Ing. Jaroslav Dlouhý Ing. David Rúža Vladimír Litera Ing. Ondřej Novák Ing. Jiří Klier Ing. Michal Mokrý VEDENÍ SPOLEČNOSTI Ing. Ondřej Novák Generální ředitel Ing. Jiří Klier Výrobní ředitel Ing. Luboš Tomášek Obchodní ředitel Ing. Michal Šerák Finanční ředitel

7 11 Technické vedení projektů Ing. Zdeněk Vybíral Ing. Lukáš Babický Ing. Michal Mokrý Ing. Marek Fifka Ing. Bedřich Šafařík Ing. Roman Pešta Ing. Petr Semeniuk Ing. Petr Ondrášek Radek Otto Tomáš John Zdeněk Pavel Petr Sodomka Obchodní vedení projektů Ing. Zdeněk Vybíral Ing. Lukáš Babický Ing. Petr Ondrášek Ing. Lukáš Přibyl Ing. Petra Soukupová Zdeněk Pavel Petr Sodomka Stanislav Zámečník Vedoucí oddělení a středisek Jana Součková Hlavní ekonom Alena Janotová, BBS Vedoucí právního úseku Ing. Richard Bauer Vedoucí kanceláře obch. ředitele, Public relations Vladimír Litera Vedoucí úseku nákupu Ing. David Rúža Vedoucí divize projekce Bc. Tomáš Olšan Vedoucí úseku technologie výroby František Horr Vedoucí úseku mechanizace Karel Černý Vedoucí divize kolejové mechanizace Ing. Jaroslav Dlouhý Vedoucí oddělení nabídek Ing. Jiří Klobouček Vedoucí oddělení získávání zakázek Alois Tlustý Vedoucí oddělení zahraničních vztahů Ing. Tomáš Pavel Vedoucí oddělení HR Marie Danihlíková Vedoucí oddělení personální agendy Karel Pospíšil Vedoucí úseku QMS Radka Šmegrová Ekolog společnosti PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ - velkoobchod - povrchové úpravy a svařování kovů - skladování zboží a manipulace s nákladem - pronájem a půjčování věcí movitých - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - inženýrská činnost v investiční výstavbě - výkon zeměměřičských činností - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - opravy silničních vozidel - revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu - opravy pracovních strojů - silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní bez omezení hmotnosti - provozování drážní dopravy dle vydaných licencí a provozování drah dle vydaných úředních povolení - provozování drah dle vydaných úředních povolení VYBAVENOST SPOLEČNOSTI - montážní základna v Chabařovicích o ploše m 2 s vlastním vlečkovým kolejištěm - kolejová mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí a vleček - mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu trakčního vedení - mobilní, stavebně montážní čety, vybavené kvalitní drobnou mechanizací - středisko pro svařování kolejnic v EMĚ Mělník - projekční a geodetické středisko v Ústí nad Labem

8 13 EKONOMICKÁ SITUACE ROKU 2008 A VÝHLED NA ROK 2009 EU Poslední čtvrtletí loňského roku se nese ve znamení celosvětové finanční a hospodářské krize, která samozřejmě, i když se zpožděním, dopadá i na státy EU a odráží se v jednotlivých ekonomických ukazatelích. Hrubý domácí produkt Evropské unie i zemí eurozóny klesl v posledních třech měsících loňského roku mezičtvrtletně o 1,5 %. Meziročně HDP EU klesl o 1,3 %. Na propadu evropské ekonomiky se, mimo jiné, podílel propad výdajů na spotřebu domácností o 0,9 % v eurozóně a o 0,8 % v celé EU ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Investice v eurozóně v posledním čtvrtletí loňského roku mezičtvrtletně klesly o 2,7 % v eurozóně a o 2,5 % v evropské sedmadvacítce. ČESKÁ REPUBLIKA Krize se nevyhnula ani České republice. Český průmysl zaznamenal v prosinci loňského roku druhý nejhorší výsledek za víc než 14 let. Meziročně se propadl o 14,6 % a klesal tak už třetí měsíc po sobě. Propadu vévodil automobilový průmysl, kde se objem výroby snížil o víc než 20 %. Za celý loňský rok si průmysl polepšil jen o 0,4 %. Průmyslová produkce v lednu 2009 meziročně klesla o 23,3 %. Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla ve 4. čtvrtletí 4,4 %, což je stále jedna z nejnižších měr nezaměstnanosti v posledním desetiletí. STAVEBNICTVÍ Přes krizi, která se projevila především v průmyslu a stavebnictví, státní výdaje do infrastruktury pokračovaly v nastaveném tempu. Dotace z evropských fondů jsou stále určitou jistotou i přes toto nepříznivé období. K celkovému poklesu stavební výroby přispělo především pozemní stavitelství. Stavební produkce v lednu 2009 meziročně klesla ve stálých cenách o 11,1 %, po očištění od vlivu pracovních dnů klesla o 10,0 %. Meziroční pokles stavební produkce zčásti ovlivnily méně příznivé klimatické podmínky (průměrná denní teplota byla v lednu 2009 o 5 C nižší ve srovnání s lednem 2008). Podobně jako v předchozích měsících pokračoval pokles produkce v pozemním stavitelství (-16,4 %) a růst produkce inženýrského stavitelství (+14,2 %). V roce 2008 se celková stavební produkce zvýšila o 0,6%. Orientační hodnota povolených staveb byla 390,8 mld. Kč (růst o 9,3 %). K růstu přispělo inženýrské stavitelství. - Stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukci a modernizaci byly nižší o 0,7 %, - Pozemní stavitelství pokleslo o 10,7 %, - Inženýrské stavitelství vzrostlo o 17,8 % (příspěvek 5,0 p.b.). - Opravy a údržba zaznamenaly zvýšení o 9,5 %, - Ostatní práce snížení o 18,4 %. - Stavební práce v zahraničí klesly o 33,4 % (příspěvek -2,7 p.b.). Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2008 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,7 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 7,7 % a inženýrské o 1,3 %. I přes tyto nepříznivé informace je náš výhled do dalšího roku pozitivní. Z již dříve uzavřených smluv máme zajištěn výkon 3 mld. Kč. Zatím se neočekává, že dojde ke snížení státních výdajů do infrastruktury, spíše naopak. V době krize je potřeba, aby stát podpořil HDP a fiskální politika je v tomto případě účinnou metodou jak napumpovat do ekonomiky více peněz.

9 15 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V LETECH ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA a.s. VIAMONT DSP k (období ) ROZVAHA v tis. Kč netto AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý fi nanční majetek C. Oběžná aktiva celkem I. Zásoby a nedokončená výroba II. Dlouhodobé pohledávky III. Krátkodobé pohledávky IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA A. Vlastní kapitál celkem I. Základní kapitál II. Zákonný rezervní fond III. Ostatní fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy II. Dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasiva PASIVA CELKEM CASH FLOW v tis. Kč Stav peněžních prostředků k Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výsledek z běžné činnosti před zdaněním Nepeněžní operace Odpisy stálých aktivit a pohledávek Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení Výsledek z prodeje stálých aktiv -125 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky Ostatní nepeněžní operace 0 Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti Změna stavu zásob Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitálových úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně Čistý peněžní tok z mimořádné činnosti 0 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti Stav peněžních prostředků k VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Ostatní provozní výnosy Spotřeba materiálu Ostatní služby Osobní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní náklady Výnosové úroky a ostatní fi nanční výnosy Nákladové úroky a ostatní fi nanční náklady Daně a poplatky Hospodářský výsledek z běžné činnosti Hospodářský výsledek z mimořádné činnosti Daň z příjmů Zisk / Ztráta Přenos nerozděleného zisku / ztráty z minulých let Bilanční zisk / ztráta

10 17 STAVEBNÍ VÝKONY V LETECH 2001 AŽ 2008 V MIL. KČ STAVBY KOLEJOVÉ STAVBY KOLEJOVÉ STAVBY MOSTŮ MECHANIZACE STAVBY MOSTŮ STAVBY TRAKCE STAVBY POZEMNÍ PROJEKČNÍ A GEODETICKÁ ČINNOST MECHANIZACE STAVBY TRAKCE STAVBY POZEMNÍ STAVEBNÍ VÝKON CELKEM PROJEKČNÍ A GEODETICKÁ ČINNOST

11 19 PŘÍRŮSTEK ZAKÁZEK 7774,89 V roce 2008 činil přírůstek zakázek 7 774,89 mil. Kč, což je způsobeno vysoutěžením významných akcí (např. Optimalizace 5829,15 trati Planá u Mariánských Lázní - Cheb; Optimalizace trati Horní Dvořiště státní hranice - České Budějovice; Modernizace žst. 4368,15 Sokolov; Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1. stavba; Optimalizace trati Beroun - Zbiroh; Rekultivace Radovesické výsypky VIII. etapa - terénní úpravy; I/30 Ústí nad Labem, 2263,74 dopr. opatř. - povodň. hráz; I/13 - Hostomice 1628, ,85 - Kost. - silnice; I/9 Sosnová - MÚK; 472,70 722,95 I/21 Velká Hleďsebe; I/13 Děčín most ev.č Pravobř. est.) Profesní, věková a vzdělanostní struktura zaměstnanců v roce 2008 Dělnické profese 185 Top management 3 Management 87 Administrativně správní personál 75 STAV ZAKÁZEK 4229,96 Věková struktura zaměstnanců Stav zakázek k dosáhl hodnoty 4 299,96 mil. Kč. nad 60 let 2 % do 20 let 1 % 2929, , let 14 % let 25 % 1800, ,11 563,47 321,93 23, let 22 % let 36 % VÝKON NA ZAMĚSTNANCE Výkon na zaměstnance v mil. Kč. 12,60 11,49 Vzdělanostní struktura zaměstnanců 9,20 Základní vzdělání 9 % 3,55 3,62 3,87 4,90 5,25 Vysokoškolské 14 % Úplné střední odborné 35 % Střední odborné 42 % PERSONÁLNÍ POLITIKA Průměrný počet zaměstnanců v letech MANAGEMENT KVALITY Společnost Viamont DSP a.s. je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9002 (ISO 9001:2001), ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008 pro stavebně montážní práce, včetně projektování na železničním svršku, pro stavby železničního spodku, včetně tramvajových tratí, pro pozemní komunikace, včetně pokládky asfaltových směsí a litých asfaltů, pro provádění mostních a betonových konstrukcí, včetně jejich rekonstrukcí a sanací, pro provádění a rekonstrukce vodních a ekologických staveb, pro provádění a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb a pro montáž silnoproudých rozvodů a trakčního vedení.

12 21 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY STAVBY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A SPODKU - Rekonstrukce koleje Šlapanov - Havlíčkův Brod pro SŽDC - Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1. stavba pro SŽDC - Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr., 1. stavba Letohrad (mimo) - Lichkov st. hr. pro SŽDC - Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor pro SŽDC - Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní - Cheb pro SŽDC - Optimalizace trati Horní Dvořiště státní hranice - České Budějovice pro SŽDC - Modernizace žst. Sokolov pro SŽDC

13 23 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY STAVBY MOSTNÍ - Optimalizace trati Horní Dvořiště státní hranice - České Budějovice pro SŽDC - Modernizace žst. Sokolov pro SŽDC - I/14 Smržovka viadukt, č pro ŘSD - Komplexní oprava tratě Praha Smíchov - Zdice - Hostivice pro SŽDC - I/13 Děčín most ev. č Pravobřežní estakáda pro ŘSD

14 25 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY STAVBY ELEKTRO A TRAKCE - Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem pro SŽDC - Optimalizace trati Horní Dvořiště státní hranice - České Budějovice pro SŽDC - Modernizace žst. Sokolov pro SŽDC - Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1. stavba pro SŽDC - Optimalizace trati Beroun - Zbiroh pro SŽDC

15 27 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY STAVBY POZEMNÍ - DOLNÍ LABE, skupina opatření č. 1 - rekonstrukce ČOV, Projekt č. 4, Želénky - rekonstrukce ČOV pro SVS - Rekultivace Radovesické výsypky VIII. a X. etapa pro MF ČR - Rekultivace zbytkové jámy Milada Petri pro MF ČR - Labe, Ústí nad Labem, zvýšení ochrany městské části Střekov pro SMP CZ - Cyklistická stezka Prostřední Žleb pro Město Děčín (nominováno na titul Česká dopravní stavba 2008) - SPŠ strojní a elektrotechn. Ústí nad Labem, Resslova - REKO 2. a 3. etapa pro Ústecký kraj - Průmyslová zóna Triangle Žatec pro Ústecký kraj

16 29 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI SPOLEČNOSTI Osoby ovládající podíl ovládající osoby v % 1) VIAMONT a.s., Ústí nad Labem, Železničářská čp IČ: , základní kapitál: Kč 2) Dálniční stavby Praha, a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21 IČ: , základní kapitál: Kč Osoby ovládané stejnou ovládající osobou č. 1 Viamont DSP a.s., Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč VIATECH s.r.o., Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč VIAMONT sport s.r.o., Teplice, Na Letné čp. 412, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč V-TROLL, s.r.o., Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29 IČ: , základní kapitál: Kč VIAMONT Servis a.s. (do VIAMONT doprava), Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč VIAMONT oil s.r.o., Olomouc, Albertova 229/21, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč N+V Litoměřice s.r.o., Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč VIAMONT Cargo a.s., Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč VIAMONT Development a.s., Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč... (od ) 100 VIAMONT Regio a.s., Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč... (od ) 100 Osoby ovládané stejnou ovládající osobou č. 2 Viamont DSP a.s., Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč Plzeňská obalovna, spol. s r.o., Šlovice 122 IČ: , základní kapitál: Kč... (do ) 50 Diaľničné stavby Slovensko, s r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 61/A IČ: , základní kapitál: Sk

17 VÝROK AUDITORA 31

18 SPONZORING PŘÍJEMCE KOMPAKT spol. s r.o. Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice ÚL Nadační fond Kapka Naděje TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. ARS umělecká agentura Dream Production MP, s.r.o. Dream Production MP, s.r.o. Media Marketing Services a.s. Mgr. Zdeněk Kymlička, agentura For Mgr. Zdeněk Kymlička, agentura For Mgr. Zdeněk Kymlička, agentura For Mgr. Zdeněk Kymlička, agentura For Mgr. Zdeněk Kymlička, agentura For Občanské sdružení KULT Ortopedické centrum s.r.o. AGENTURA ENS, s.r.o. Železniční spolek Klub M 131.1, o.s. BK Děčín s.r.o. BK Mladá Boleslav a.s. HC Lasselsberger Plzeň s.r.o. HC SLOVAN Ústí nad Labem a.s. ÚČEL Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Podpora činnosti Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem Zajištění léčebných, školních, kulturních a sociálních potřeb nemocných dětí Podpora pro nevidomé a slabozraké občany Kulturně - společenská akce Krása pomáhá dětem Vinobraní Litoměřice Dětský den - Ústí nad Labem, Střekov Hudební festival Labské Léto 2008 Divadelní přehlídka Ústecká forbína IV. bál na kolejích Ústí nad Labem Kulturně - společenská akce Ústí se baví Koncert bratrů Ebenových v Ústí nad Labem Mezinárodní taneční festival Ústí nad Labem 10. a 11. ročník ústeckého divadelního artfestivalu KULT Výstava Vinařské Litoměřice 2008 Oslavy výročí 150 let Ústecko - teplické dráhy Oslavy 110. Výročí Tepelské dráhy Mattoni NBL liga Staropramen extraliga ledního hokeje Staropramen extraliga ledního hokeje 1. liga ledního hokeje grafika a design 2009 VIAMONT DSP a. s. Železničářská čp Ústí nad Labem foto: Jan Čížek, Miloš Stloukal, Miroslav Oros

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výroční zpráva 2010. Viamont DSP a.s.

Výroční zpráva 2010. Viamont DSP a.s. Výroční zpráva 2010 Viamont DSP a.s. obsah... a máte to postavené Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Základní údaje o společnosti 6 Akcionáři společnosti 7 Představenstvo 7 Dozorčí rada 7 Prokura 7

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA. Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA. Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, jsem rád, že Vám mohu představit Výroční zprávu společnosti

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více