Výroční zpráva 2008 akciové společnosti Viamont DSP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008 akciové společnosti Viamont DSP"

Transkript

1

2 Výroční zpráva 2008 akciové společnosti Viamont DSP

3 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Základní údaje o společnosti 9 Představenstvo 9 Správní rada 9 Dozorčí rada 9 Prokura 9 Vedení společnosti 10 Technické vedení projektů 10 Obchodní vedení projektů 10 Vedoucí oddělení a středisek 11 Soudní spory 11 Předmět podnikání 11 Vybavenost společnosti 13 Ekonomická situace 14 Výsledky hospodaření 16 Stavební výkony 18 Přírůstky a stavy zakázek, výkony na zaměstnance 19 Personální politika 20 Vybrané provozní výkony 28 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 29 Zpráva Dozorčí rady 30 Výrok nezávislého auditora 32 Sponzoring

4 5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, předkládám Vám výroční zprávu o činnosti společnosti Viamont DSP a.s. za rok Krize, krize, krize.., to je slovo, které slyšíme v současné době ze všech stran, z médií, z úst politiků, ekonomů a finančních analytiků, tedy vděčné téma dnešní doby, při všech možných i nemožných příležitostech, k hodnocení ekonomických výsledků již od léta roku A právě proto bych se nechtěl v úvodu naší výroční zprávy tomuto tématu obsáhle věnovat a lze i s mírnou nadsázkou říci, že přes všechny ekonomické ukazatele, ať pravdivé, či uměle prezentované, může za současnou krizi a neklid spotřebitelů, velkou měrou, právě neustálá prezentace v médiích všeho druhu, aneb jak řekl nejmenovaný ekonomický analytik nejmenované renomované finanční instituce cituji: Krize skončí, až to řeknou v televizi. Tato slova byla uvedena, jak již jsem řekl, s mírnou nadsázkou, a i když vnímáme toto téma velmi vážně, pojďme se raději věnovat činnosti a výsledkům hospodaření naší společnosti Viamont DSP a.s. v uplynulém roce 2008 a současně očekáváním a předpokladům vývoje ekonomické situace v období právě probíhajícím a nadcházejícím. Jako každý rok, i tentokrát jsem přemýšlel, jakým způsobem nejlépe a nejvýstižněji ohodnotit a shrnout dosud vždy poměrně úspěšná období etapy činnosti naší společnosti. Vzhledem k tomu, že úvodní slovo k výroční zprávě nepíši poprvé, nechci svá slova a hodnocení často opakovat, ale i tak v jednom musím, v poděkování všem našim zaměstnancům a spolupracovníkům, bez jejichž vynaložené práce a celoročního úsilí by jistě nebylo dosaženo tak úspěšných a kvalitních výsledků. Potvrzuje se, že kvalitní personální obsazení a spokojení zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi jsou základem úspěchu, a toto se v zásadní míře projevuje jak v kvalitě, tak v kvantitě a sortimentu realizovaných zakázek a prací. Neustále se ukazuje, a v reálném číselném vyjádření i potvrzuje, že systém práce a rozvoj naší společnosti přináší své zdravé ovoce, které nás opravňuje k udržení se, i přes některé nepříznivé okolní vlivy, na úrovni střízlivého, ale reálného optimismu.

5 7 To, že pokračování v nastoupené cestě se stále jeví úspěšné, je vyjádřeno i dalším meziročním navýšením obratu, a to na trakčního vedení, pořízeny nové stavební stroje (tahač, 2x bagr Liebherr), zahájena výstavba (rekonstrukce) skladové a opravárenské haly na základně v Chabařovicích a dokončena kompletní rekonstrukce správní budovy sídla vedení společnosti. 4,02 miliardy Kč za rok 2008, což znamená navýšení cca o 14,8 % oproti roku V tomto, ale i dalších ekonomických V dubnu 2009 plánujeme převzetí a zahájení provozu podbíječky UNIMAT S, a nadále pokračujeme ve výstavbě ukazatelích, byl opět zaznamenám posun vpřed a tedy lze konstatovat, že naše společnost se úspěšně stabilizuje na pozicích základny v Chabařovicích opravárenské haly. mezi nejsilnějšími stavebními společnostmi na českém stavebním trhu. Zde je třeba zmínit i to, že s rozvojem a nárůstem objemu i druhu činností se zvyšuje i potřeba obsazení nově vznikajících pracovních pozic a v roce 2008 došlo k meziročnímu navýšení v průměrném počtu zaměstnanců z 275 na 350, což je nárůst o 27 %. Tím se také naše společnost stává jedním Závěrem mi ještě dovolte poděkovat také všem našim obchodním partnerům, investorům a zákazníkům za důvěru a možnost prokázání našich schopností při realizacích zakázek. Věřím, že jsme jejich důvěru nezklamali. Také děkuji akcionářům z největších zaměstnavatelů v našem regionu. V rámci navýšení objemu činností i počtu zaměstnanců bylo nutné provést a členům statutárních orgánů společnosti za aktivní spolupráci a pomoc při veškerých našich aktivitách v uplynulém roce. i restrukturalizaci v řízení a členění jednotlivých výrobních i nevýrobních složek a přesné vymezení činnosti jednotlivých Zároveň chci znovu potvrdit, že všichni učiníme vše potřebné pro zdárné a úspěšné pokračování v nastoupené cestě tak, výrobních divizí, které tvoří základní kameny činnosti a vytváření zisku naší společnosti. Nutno zde také uvést nově vzniklé aby byl i tento rok 2009 minimálně stejně pracovně příjemný a úspěšný jako roky předchozí a hospodářské ukazatele, i přes obchodní zastoupení v Praze a Ostravě a také vznik organizační složky na Slovensku, kde plánujeme v příštích letech rozvoj úvodem zmiňovanou krizi, měly nadále stoupající tendenci. Po materiální, personální a organizační stránce jsme na toto její činnosti, s cílem etablovat se na slovenském stavebním trhu. již plně připraveni. Přes dnes již komplexní výrobní program, byla a je, stejně jako v letech předchozích, nosným výrobním programem společnosti realizace železničních staveb. V roce 2008 jsme se znovu významně podíleli, jako generální zhotovitel, či člen sdružení, Ještě jednou Vám všem děkuji za Vaši práci a spolupráci, věřím v její úspěšné pokračování v roce 2009 a zvu Vás k příjemnému listování naší výroční zprávou. na akcích přesahujících svým významem hranice ČR. Jedná se zejména o železniční koridory projekty financované z fondů Evropské unie. V průběhu roku probíhala a na podzim byla slavnostně otevřena stavba Elektrizace trati Letohrad Lichkov, zahájeny byly např. stavby Modernizace žst. Sokolov, Optimalizace trati České Velenice Veselí nad Lužnicí aj. Tím nechci nijak snižovat význam menších místních a regionálních železničních, silničních, inženýrských a pozemních staveb, které tvoří nemalý podíl našeho obratu. Nelze však vyjmenovat všechny, ale některé z nich jsou uvedeny dále ve výroční zprávě. Ing. Ondřej Novák předseda představenstva Stejně, jako v předchozích letech, zmíním i rozvoj a investice naší společnosti do mechanizace i technického a administrativního zázemí. V průběhu roku 2008 byl, mimo jiné, uveden do provozu druhý elektromontážní vlak pro výstavbu a údržbu

6 9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Viamont DSP a.s. Sídlo společnosti: Ústí nad Labem, Železničářská čp PSČ IČ: DIČ: CZ (VATID: CZ ) Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ústí nad Labem č.ú /0100 ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem č.ú /0300 Raiffeisenbank, č.ú /5500 Základní jmění: Kč Telefon: Fax: http: Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 dnem 9. května SPRÁVNÍ RADA Ing. Miroslav Plíhal předseda Ing. Luděk Peleška člen Ing. Jaroslav Katzer člen Ing. Tomáš Hajič člen DOZORČÍ RADA JUDr. Stanislav Fikač předseda JUDr. Vladimír Mašek člen Martin Hůlka člen PŘEDSTAVENSTVO Ing. Ondřej Novák předseda Ing. Jiří Klier místopředseda Ing. Luboš Tomášek člen PROKURA Ing. Zdeněk Vybíral Ing. Luboš Tomášek Ing. Michal Šerák Ing. Jaroslav Dlouhý Ing. David Rúža Vladimír Litera Ing. Ondřej Novák Ing. Jiří Klier Ing. Michal Mokrý VEDENÍ SPOLEČNOSTI Ing. Ondřej Novák Generální ředitel Ing. Jiří Klier Výrobní ředitel Ing. Luboš Tomášek Obchodní ředitel Ing. Michal Šerák Finanční ředitel

7 11 Technické vedení projektů Ing. Zdeněk Vybíral Ing. Lukáš Babický Ing. Michal Mokrý Ing. Marek Fifka Ing. Bedřich Šafařík Ing. Roman Pešta Ing. Petr Semeniuk Ing. Petr Ondrášek Radek Otto Tomáš John Zdeněk Pavel Petr Sodomka Obchodní vedení projektů Ing. Zdeněk Vybíral Ing. Lukáš Babický Ing. Petr Ondrášek Ing. Lukáš Přibyl Ing. Petra Soukupová Zdeněk Pavel Petr Sodomka Stanislav Zámečník Vedoucí oddělení a středisek Jana Součková Hlavní ekonom Alena Janotová, BBS Vedoucí právního úseku Ing. Richard Bauer Vedoucí kanceláře obch. ředitele, Public relations Vladimír Litera Vedoucí úseku nákupu Ing. David Rúža Vedoucí divize projekce Bc. Tomáš Olšan Vedoucí úseku technologie výroby František Horr Vedoucí úseku mechanizace Karel Černý Vedoucí divize kolejové mechanizace Ing. Jaroslav Dlouhý Vedoucí oddělení nabídek Ing. Jiří Klobouček Vedoucí oddělení získávání zakázek Alois Tlustý Vedoucí oddělení zahraničních vztahů Ing. Tomáš Pavel Vedoucí oddělení HR Marie Danihlíková Vedoucí oddělení personální agendy Karel Pospíšil Vedoucí úseku QMS Radka Šmegrová Ekolog společnosti PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ - velkoobchod - povrchové úpravy a svařování kovů - skladování zboží a manipulace s nákladem - pronájem a půjčování věcí movitých - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - inženýrská činnost v investiční výstavbě - výkon zeměměřičských činností - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - opravy silničních vozidel - revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu - opravy pracovních strojů - silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní bez omezení hmotnosti - provozování drážní dopravy dle vydaných licencí a provozování drah dle vydaných úředních povolení - provozování drah dle vydaných úředních povolení VYBAVENOST SPOLEČNOSTI - montážní základna v Chabařovicích o ploše m 2 s vlastním vlečkovým kolejištěm - kolejová mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí a vleček - mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu trakčního vedení - mobilní, stavebně montážní čety, vybavené kvalitní drobnou mechanizací - středisko pro svařování kolejnic v EMĚ Mělník - projekční a geodetické středisko v Ústí nad Labem

8 13 EKONOMICKÁ SITUACE ROKU 2008 A VÝHLED NA ROK 2009 EU Poslední čtvrtletí loňského roku se nese ve znamení celosvětové finanční a hospodářské krize, která samozřejmě, i když se zpožděním, dopadá i na státy EU a odráží se v jednotlivých ekonomických ukazatelích. Hrubý domácí produkt Evropské unie i zemí eurozóny klesl v posledních třech měsících loňského roku mezičtvrtletně o 1,5 %. Meziročně HDP EU klesl o 1,3 %. Na propadu evropské ekonomiky se, mimo jiné, podílel propad výdajů na spotřebu domácností o 0,9 % v eurozóně a o 0,8 % v celé EU ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Investice v eurozóně v posledním čtvrtletí loňského roku mezičtvrtletně klesly o 2,7 % v eurozóně a o 2,5 % v evropské sedmadvacítce. ČESKÁ REPUBLIKA Krize se nevyhnula ani České republice. Český průmysl zaznamenal v prosinci loňského roku druhý nejhorší výsledek za víc než 14 let. Meziročně se propadl o 14,6 % a klesal tak už třetí měsíc po sobě. Propadu vévodil automobilový průmysl, kde se objem výroby snížil o víc než 20 %. Za celý loňský rok si průmysl polepšil jen o 0,4 %. Průmyslová produkce v lednu 2009 meziročně klesla o 23,3 %. Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla ve 4. čtvrtletí 4,4 %, což je stále jedna z nejnižších měr nezaměstnanosti v posledním desetiletí. STAVEBNICTVÍ Přes krizi, která se projevila především v průmyslu a stavebnictví, státní výdaje do infrastruktury pokračovaly v nastaveném tempu. Dotace z evropských fondů jsou stále určitou jistotou i přes toto nepříznivé období. K celkovému poklesu stavební výroby přispělo především pozemní stavitelství. Stavební produkce v lednu 2009 meziročně klesla ve stálých cenách o 11,1 %, po očištění od vlivu pracovních dnů klesla o 10,0 %. Meziroční pokles stavební produkce zčásti ovlivnily méně příznivé klimatické podmínky (průměrná denní teplota byla v lednu 2009 o 5 C nižší ve srovnání s lednem 2008). Podobně jako v předchozích měsících pokračoval pokles produkce v pozemním stavitelství (-16,4 %) a růst produkce inženýrského stavitelství (+14,2 %). V roce 2008 se celková stavební produkce zvýšila o 0,6%. Orientační hodnota povolených staveb byla 390,8 mld. Kč (růst o 9,3 %). K růstu přispělo inženýrské stavitelství. - Stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukci a modernizaci byly nižší o 0,7 %, - Pozemní stavitelství pokleslo o 10,7 %, - Inženýrské stavitelství vzrostlo o 17,8 % (příspěvek 5,0 p.b.). - Opravy a údržba zaznamenaly zvýšení o 9,5 %, - Ostatní práce snížení o 18,4 %. - Stavební práce v zahraničí klesly o 33,4 % (příspěvek -2,7 p.b.). Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2008 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,7 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 7,7 % a inženýrské o 1,3 %. I přes tyto nepříznivé informace je náš výhled do dalšího roku pozitivní. Z již dříve uzavřených smluv máme zajištěn výkon 3 mld. Kč. Zatím se neočekává, že dojde ke snížení státních výdajů do infrastruktury, spíše naopak. V době krize je potřeba, aby stát podpořil HDP a fiskální politika je v tomto případě účinnou metodou jak napumpovat do ekonomiky více peněz.

9 15 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V LETECH ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA a.s. VIAMONT DSP k (období ) ROZVAHA v tis. Kč netto AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý fi nanční majetek C. Oběžná aktiva celkem I. Zásoby a nedokončená výroba II. Dlouhodobé pohledávky III. Krátkodobé pohledávky IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA A. Vlastní kapitál celkem I. Základní kapitál II. Zákonný rezervní fond III. Ostatní fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy II. Dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasiva PASIVA CELKEM CASH FLOW v tis. Kč Stav peněžních prostředků k Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výsledek z běžné činnosti před zdaněním Nepeněžní operace Odpisy stálých aktivit a pohledávek Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení Výsledek z prodeje stálých aktiv -125 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky Ostatní nepeněžní operace 0 Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti Změna stavu zásob Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitálových úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně Čistý peněžní tok z mimořádné činnosti 0 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti Stav peněžních prostředků k VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Ostatní provozní výnosy Spotřeba materiálu Ostatní služby Osobní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní náklady Výnosové úroky a ostatní fi nanční výnosy Nákladové úroky a ostatní fi nanční náklady Daně a poplatky Hospodářský výsledek z běžné činnosti Hospodářský výsledek z mimořádné činnosti Daň z příjmů Zisk / Ztráta Přenos nerozděleného zisku / ztráty z minulých let Bilanční zisk / ztráta

10 17 STAVEBNÍ VÝKONY V LETECH 2001 AŽ 2008 V MIL. KČ STAVBY KOLEJOVÉ STAVBY KOLEJOVÉ STAVBY MOSTŮ MECHANIZACE STAVBY MOSTŮ STAVBY TRAKCE STAVBY POZEMNÍ PROJEKČNÍ A GEODETICKÁ ČINNOST MECHANIZACE STAVBY TRAKCE STAVBY POZEMNÍ STAVEBNÍ VÝKON CELKEM PROJEKČNÍ A GEODETICKÁ ČINNOST

11 19 PŘÍRŮSTEK ZAKÁZEK 7774,89 V roce 2008 činil přírůstek zakázek 7 774,89 mil. Kč, což je způsobeno vysoutěžením významných akcí (např. Optimalizace 5829,15 trati Planá u Mariánských Lázní - Cheb; Optimalizace trati Horní Dvořiště státní hranice - České Budějovice; Modernizace žst. 4368,15 Sokolov; Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1. stavba; Optimalizace trati Beroun - Zbiroh; Rekultivace Radovesické výsypky VIII. etapa - terénní úpravy; I/30 Ústí nad Labem, 2263,74 dopr. opatř. - povodň. hráz; I/13 - Hostomice 1628, ,85 - Kost. - silnice; I/9 Sosnová - MÚK; 472,70 722,95 I/21 Velká Hleďsebe; I/13 Děčín most ev.č Pravobř. est.) Profesní, věková a vzdělanostní struktura zaměstnanců v roce 2008 Dělnické profese 185 Top management 3 Management 87 Administrativně správní personál 75 STAV ZAKÁZEK 4229,96 Věková struktura zaměstnanců Stav zakázek k dosáhl hodnoty 4 299,96 mil. Kč. nad 60 let 2 % do 20 let 1 % 2929, , let 14 % let 25 % 1800, ,11 563,47 321,93 23, let 22 % let 36 % VÝKON NA ZAMĚSTNANCE Výkon na zaměstnance v mil. Kč. 12,60 11,49 Vzdělanostní struktura zaměstnanců 9,20 Základní vzdělání 9 % 3,55 3,62 3,87 4,90 5,25 Vysokoškolské 14 % Úplné střední odborné 35 % Střední odborné 42 % PERSONÁLNÍ POLITIKA Průměrný počet zaměstnanců v letech MANAGEMENT KVALITY Společnost Viamont DSP a.s. je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9002 (ISO 9001:2001), ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008 pro stavebně montážní práce, včetně projektování na železničním svršku, pro stavby železničního spodku, včetně tramvajových tratí, pro pozemní komunikace, včetně pokládky asfaltových směsí a litých asfaltů, pro provádění mostních a betonových konstrukcí, včetně jejich rekonstrukcí a sanací, pro provádění a rekonstrukce vodních a ekologických staveb, pro provádění a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb a pro montáž silnoproudých rozvodů a trakčního vedení.

12 21 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY STAVBY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A SPODKU - Rekonstrukce koleje Šlapanov - Havlíčkův Brod pro SŽDC - Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1. stavba pro SŽDC - Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr., 1. stavba Letohrad (mimo) - Lichkov st. hr. pro SŽDC - Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor pro SŽDC - Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní - Cheb pro SŽDC - Optimalizace trati Horní Dvořiště státní hranice - České Budějovice pro SŽDC - Modernizace žst. Sokolov pro SŽDC

13 23 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY STAVBY MOSTNÍ - Optimalizace trati Horní Dvořiště státní hranice - České Budějovice pro SŽDC - Modernizace žst. Sokolov pro SŽDC - I/14 Smržovka viadukt, č pro ŘSD - Komplexní oprava tratě Praha Smíchov - Zdice - Hostivice pro SŽDC - I/13 Děčín most ev. č Pravobřežní estakáda pro ŘSD

14 25 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY STAVBY ELEKTRO A TRAKCE - Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem pro SŽDC - Optimalizace trati Horní Dvořiště státní hranice - České Budějovice pro SŽDC - Modernizace žst. Sokolov pro SŽDC - Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1. stavba pro SŽDC - Optimalizace trati Beroun - Zbiroh pro SŽDC

15 27 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY STAVBY POZEMNÍ - DOLNÍ LABE, skupina opatření č. 1 - rekonstrukce ČOV, Projekt č. 4, Želénky - rekonstrukce ČOV pro SVS - Rekultivace Radovesické výsypky VIII. a X. etapa pro MF ČR - Rekultivace zbytkové jámy Milada Petri pro MF ČR - Labe, Ústí nad Labem, zvýšení ochrany městské části Střekov pro SMP CZ - Cyklistická stezka Prostřední Žleb pro Město Děčín (nominováno na titul Česká dopravní stavba 2008) - SPŠ strojní a elektrotechn. Ústí nad Labem, Resslova - REKO 2. a 3. etapa pro Ústecký kraj - Průmyslová zóna Triangle Žatec pro Ústecký kraj

16 29 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI SPOLEČNOSTI Osoby ovládající podíl ovládající osoby v % 1) VIAMONT a.s., Ústí nad Labem, Železničářská čp IČ: , základní kapitál: Kč 2) Dálniční stavby Praha, a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21 IČ: , základní kapitál: Kč Osoby ovládané stejnou ovládající osobou č. 1 Viamont DSP a.s., Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč VIATECH s.r.o., Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč VIAMONT sport s.r.o., Teplice, Na Letné čp. 412, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč V-TROLL, s.r.o., Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29 IČ: , základní kapitál: Kč VIAMONT Servis a.s. (do VIAMONT doprava), Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč VIAMONT oil s.r.o., Olomouc, Albertova 229/21, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč N+V Litoměřice s.r.o., Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč VIAMONT Cargo a.s., Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč VIAMONT Development a.s., Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč... (od ) 100 VIAMONT Regio a.s., Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč... (od ) 100 Osoby ovládané stejnou ovládající osobou č. 2 Viamont DSP a.s., Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ IČ: , základní kapitál: Kč Plzeňská obalovna, spol. s r.o., Šlovice 122 IČ: , základní kapitál: Kč... (do ) 50 Diaľničné stavby Slovensko, s r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 61/A IČ: , základní kapitál: Sk

17 VÝROK AUDITORA 31

18 SPONZORING PŘÍJEMCE KOMPAKT spol. s r.o. Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice ÚL Nadační fond Kapka Naděje TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. ARS umělecká agentura Dream Production MP, s.r.o. Dream Production MP, s.r.o. Media Marketing Services a.s. Mgr. Zdeněk Kymlička, agentura For Mgr. Zdeněk Kymlička, agentura For Mgr. Zdeněk Kymlička, agentura For Mgr. Zdeněk Kymlička, agentura For Mgr. Zdeněk Kymlička, agentura For Občanské sdružení KULT Ortopedické centrum s.r.o. AGENTURA ENS, s.r.o. Železniční spolek Klub M 131.1, o.s. BK Děčín s.r.o. BK Mladá Boleslav a.s. HC Lasselsberger Plzeň s.r.o. HC SLOVAN Ústí nad Labem a.s. ÚČEL Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Podpora činnosti Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem Zajištění léčebných, školních, kulturních a sociálních potřeb nemocných dětí Podpora pro nevidomé a slabozraké občany Kulturně - společenská akce Krása pomáhá dětem Vinobraní Litoměřice Dětský den - Ústí nad Labem, Střekov Hudební festival Labské Léto 2008 Divadelní přehlídka Ústecká forbína IV. bál na kolejích Ústí nad Labem Kulturně - společenská akce Ústí se baví Koncert bratrů Ebenových v Ústí nad Labem Mezinárodní taneční festival Ústí nad Labem 10. a 11. ročník ústeckého divadelního artfestivalu KULT Výstava Vinařské Litoměřice 2008 Oslavy výročí 150 let Ústecko - teplické dráhy Oslavy 110. Výročí Tepelské dráhy Mattoni NBL liga Staropramen extraliga ledního hokeje Staropramen extraliga ledního hokeje 1. liga ledního hokeje grafika a design 2009 VIAMONT DSP a. s. Železničářská čp Ústí nad Labem foto: Jan Čížek, Miloš Stloukal, Miroslav Oros

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 NÁSKOK DÍKY TRADICI VIZE: NADÁLE STAVĚT NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STAVBY V PODZEMÍ I NA POVRCHU, DOMA I V ZAHRANIČÍ, S DYNAMICKÝM RŮSTEM VÝKONŮ A V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ MISE: OTEVÍRÁNÍM

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s.

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. I Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. II 1 Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. 1 2 3 4 Profil společnosti 5 Základní ukazatele Metrostav a.s. 2010 až 2014 6 Úvodní slovo 7 Podnikání společnosti v roce 2014 12

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Základní identifikační údaje Složení orgánů společnosti Ostatní všeobecné a zákonné informace Hlavní údaje roční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. GW Train Regio a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. GW Train Regio a. s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 GW Train Regio a. s. obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Představenstvo... 6 Dozorčí rada... 6 Vedení společnosti... 6 Základní údaje o společnosti...

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Organizační struktura

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více