ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ Vážení učitelé, milí žáci, Obsah: Pokyny pro školu. Pokyny pro žáky TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006. Vážení učitelé, milí žáci, Obsah: Pokyny pro školu. Pokyny pro žáky TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006 Vážení učitelé, milí žáci, držíte v rukou soubor srovnávacích testů pro 9. ročník základních škol a a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tyto testy pro Vás připravovaly desítky lidí po několik měsíců. Naší snahou bylo připravit je tak, aby Vám byly co možná nejužitečnější. Věříme, že Vám výsledky přinesou cenné informace o výsledcích výuky i o dalších perspektivách ve Vašem vzdělávání. Mottem společnosti Scio je Vím, co umím. právě informaci o tom, kolik toho umíte, Vám mohou tyto testy poskytnout. Nezbytnou podmínkou pro objektivitu výsledků je ovšem samozřejmě čestný a regulérní průběh testování i odpovědný přístup ze strany školy i žáků. Nejcennější jsou výsledky testování pro Vás samotné jejich kvalitu máte do značné míry ve svých rukou. Nechť se Vám podaří tuto odpovědnost unést a přistoupit k testování v duchu fair play, s čistou hlavou a vírou ve své schopnosti. Přejeme Vám mnoho úspěchů. Pokyny pro školu prvním krokem na samém začátku testování je rozebrání tohoto souboru na textovou část a jednotlivé testy textová část obsahuje text Průběh testování, Příklady úloh a text Jak na zkoušky žáci/studenti ji obdrží některý den před testováním ještě před prvním testem by jeden z vyučujících měl se žáky/studenty probrat příklady úloh a vysvětlit způsob záznamu odpovědi Pokyny pro žáky před prvním testem byste měli dostat textovou část souboru pro žáka obsahuje text Průběh testování, Příklady úloh a text Jak na zkoušky její prostudování Vám pomůže lépe se vyrovnat se situací během testování před samotným testováním si rozmyslete, zdali máte všechny potřebné informace (tj. víte, jak bude testování probíhat, jakou strategii řešení úloh zvolíte, jak budete zaznamenávat odpovědi apod.) během testování už na to bude pozdě! Obsah: TEXTOVÁ ČÁST Průběh testování Kapesní průvodce - Jak na zkoušky Příklady úloh SOUBOR TESTŮ Test obecných studijních předpokladů Test z matematiky Test z českého jazyka Scio 2006 Veškerá práva vyhrazena. Testy jsou určeny k jednorázovému použití ve školách v prosinci Žádná část tohoto materiálu nesmí být žádným způsobem reprodukována bez předchozího souhlasu společnosti Scio. s.r.o. Pobřežní Praha 8 telefon: , fax:

2 Vážení rodiče, milí žáci, v rámci projektů Srovnávací testování, Komplexní evaluační analýza, Evaluace a Optimalizace přijímacího řízení, které realizuje společnost Scio, dostáváte možnost absolvovat testování z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, případně z cizího jazyka. Účelem testování je poskytnout základním školám a víceletým gymnáziím analýzu výsledků vzdělávání žáků včetně doporučení pro zlepšení práce školy, a umožnit žákům srovnání s vrstevníky z ostatních škol. Scio, coby profesionální tvůrce testů, má vždy oproti škole výhodu v tom, že kvalitu testů umí prověřit předem pilotováním, pretestací a několikanásobnými oponenturami výsledkem jsou testy, které dokážou s vysokou přesností odlišit lepší žáky od horších, jsou odolné proti náhodným vlivům a obsahují pouze základní a probrané učivo. To vše jsou podmínky pro to, aby testování bylo spravedlivé a objektivní. Úspěšné vyřešení testu je sice podmíněno především znalostmi, do jisté míry (pro mnohé nečekaně velké) však záleží i na tom, jak umí zkoušený testy řešit zda se dokáže v testu orientovat, rozvrhnout si práci atd. Přinášíme vám proto v kapitole Průběh testování kromě popisu testování samotného i shrnutí dosavadních zkušeností s tím, jak se připravovat na test a jak jej řešit, aby výsledkem byla co možná největší úspěšnost. Vyhodnocením výsledků mnoha desítek tisíc studentů bylo prokázáno, že ti, kdo se mohli na testování připravit, dosahovali (při stejných vědomostech) lepších výsledků než jejich vrstevníci, kteří možnost seznámit se s obecnými radami a pokyny neměli. Abyste na testování byli dobře předem připraveni, je důležité seznámit se předem s tím, jak bude testování probíhat a jaké typy úloh můžete v testech očekávat. Věnujte proto, prosím, studiu ukázek odpovídající pozornost. Cílem testování není zjišťovat, jak se vyrovnáte s překvapením v podobě organizace nebo obsahu zkoušení, ale pouze a jen sledování toho, co umíte. Věříme, že toho není málo. Výsledky testů vám pomohou udělat si podrobnou představu o tom, kolik toho umíte, jen za předpokladu regulérního průběhu testování. Čím odpovědněji k testování přistoupíte, tím přesnější informaci o sobě se dozvíte. Přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem dalším studiu. Průběh testování Doma nebo ve škole před testováním 1. Důkladně si prostudujte tyto instrukce. 2. Prostudujte si část popisující typy úloh a návod, jak je řešit. V den testování 3. V době od 29. listopadu do 10. prosince budete řešit tyto testy obecné studijní předpoklady, matematiku a český jazyk, případně cizí jazyk (angličtina a němčina). Test z českého jazyka je připraven na 45 minut a obsahuje 40 úloh. Testy z cizího jazyka jsou připraveny také na 45 minut a angličtina obsahuje 40 úloh, němčina 49 úloh, test OSP je na 60 minut čistého času a má 60 úloh, test z matematiky je také na 60 minut a obsahuje 30 úloh. Před každým testem bude zařazena asi 15minutová instruktáž, v níž vám zadávající připomene nejdůležitější pokyny k řešení testu. Mezi testy budou 15minutové přestávky. 4. K řešení testů nebudete potřebovat žádné pomůcky kromě psacích potřeb (tužka, guma, pero) rozhodně ne kalkulačku ani pravítko ani tabulky. Volný list papíru na poznámky obdržíte spolu s prvním testem. 5. Odpovědi se zaznamenávají přímo do zadání testu, a to zakroužkováním písmene, které vybranou odpověď označuje. 6. Každá úloha má právě jednu správnou odpověď. Pokud ji vyberete jako vaši odpověď, získáváte za úlohu jeden bod. Pokud v úloze vyznačíte nesprávnou odpověď, odečte se vám část bodu, proto pokud neumíte úlohu vyřešit, netipujte pravděpodobnost, že vyberete špatnou odpověď je téměř vždy větší než šance, že správnou odpověď uhádnete. 7. V testech českého jazyka i matematiky najdete na začátku a na konci testu vždy několik jednodušších úloh, obtížnější úlohy jsou zejména na konci první třetiny testu. 8. Úlohy nemusíte řešit přesně v tom pořadí, v jakém následují v testu za sebou. Pokud úlohu nejste schopni vyřešit během 3-4 minut, pokračujte další úlohou. Pokud budete mít čas, můžete se k nevyřešeným úlohám vrátit. 9. Rozmyslete si, jak budete sledovat čas, který vám na řešení testu ještě zbývá počítejte s tím, že ve třídě nemusejí být viditelné hodiny. Učitel vás na čas upozorní až pět minut před koncem stanovené doby. Instruktáž před testem 10. Smyslem patnáctiminutové instruktáže před každým testem je připomenout vám nejdůležitější pokyny pro řešení testu. Nepodléhejte pocitu, že všechno víte a nemusíte poslouchat po zahájení řešení se už nebudete mít možnost zeptat. 11. Zadávající učitel vám nejprve připomene, že úlohy v testu mají pouze a právě jedno správné řešení, že za každou správnou odpověď získáváte jeden bod, zatímco za špatnou odpověď část bodu ztrácíte, a proto je namísto tipování správné odpovědi lepší nechat úlohu bez odpovědi. 12. Na tabuli vám poté zadávající předvede způsob označování vámi vybrané odpovědi a způsob, kterým můžete vyznačenou odpověď změnit. Mějte na zřeteli, že nebudou-li vaše odpovědi označeny stanoveným způsobem, mohou být považovány za neplatné. 13. Zadávající vám dále připomene, že úlohy nemusíte řešit popořádku. Naopak je lepší nejdříve rychle projít celý test a řešit pouze úlohy, které (aspoň podle vašeho pocitu) umíte. Teprve ve druhém kole řešte i úlohy, které se vám zdají být těžší, ale ani tehdy ještě neztrácejte řešením jedné úlohy víc než dvě nebo tři minuty úlohy, které by vám podle vašeho odhadu zabraly tolik času, nechte na konec. 14. Zadávající vás upozorní, abyste si během řešení hlídali čas, který zbývá do konce stanovené doby, na čas vás upozorní až 5 minut před koncem. 15. Nakonec dostanete příležitost položit před testováním poslední dotazy. Vyplnění jména, třídy a čísla žáka 16. Jakmile zadávající odpoví na případné dotazy, upozorní vás, že nyní rozdá testy, které vy ale necháte ležet na lavici, aniž byste je otevírali, obraceli nebo jimi listovali, a poté testy rozdá. 17. Na titulní stranu každého testu na vyhrazené místo napíšete čitelně tiskacím písmem vaše jméno a příjmení, označení vaší třídy a číslo ve třídním výkazu. Protože je pravděpodobné, že toto číslo neznáte, zadávající vždy během podepisování testů přečte seznam všech žáků i s jejich čísly jakmile vaše jméno a číslo uslyšíte, vepište jej na určené místo. 18. Jakmile budete mít všichni testy podepsané, zadávající napíše na tabuli čas začátku doby vymezené na řešení testu a čas, kdy stanovená doba vyprší. Poté vás vyzve Nyní můžete začít řešit úlohy v testu. na tento pokyn můžete otevřít test a začít řešit úlohy. 19. Během řešení testu se řiďte všemi radami, které jste se dočetli v těchto instrukcích i v dalších materiálech v tomto souboru. Ukončení práce 20. Pět minut před vypršením stanovené doby vás zadávající upozorní Do konce stanovené doby zbývá 5 minut. Věnujte zbývající čas buď řešení úloh, které se vám zdají být nejjednodušší, nebo kontrole vašich odpovědí. Pokud ještě nejste na konci testu, prohlédněte rychle zbytek úloh, zda mezi nimi nejsou takové, které byste uměli rychle vyřešit, případně si kontrolujte vaše odpovědi. 21. Jakmile stanovený čas vyprší, zadávající vás vyzve Stanovený čas vypršel odložte, prosím, psací potřeby. Pokud jste během řešení listy v testu poskládali jinak, než byly na začátku, vraťte test do původního stavu (titulní stránkou nahoru). Zadávající testy vybere, vyhlásí patnáctiminutovou přestávku a oznámí vám, v kolik hodin začne instruktáž k dalšímu testu. Buďte na konci přestávky dochvilní! Výsledky testování 22. Po ukončení testování škola převede vaše odpovědi do formy počítačové databáze a ihned může vytisknout výsledky v nich je možné vyčíst, které úlohy jste vyřešili správně a které špatně a jaký je váš celkový bodový zisk. 23. Poté, kdy nám škola odešle výsledky k centrálnímu porovnání, obdržíte i informaci o tom, jakých výsledků jste v testech dosáhli ve srovnání s ostatními testovanými žáky. Scio Pokyny

3 ZKOUŠKY KAPESNÍ PRŮVODCE Jak dosáhnout v testu co nejlepšího skóre Tato krátká příručka je určena všem, které v brzké době čeká významný písemný test nebo zkouška, například přijímací zkouška na střední školu nebo nějaký klasifikační písemný test. Nemáte-li s podobnými druhy testů zkušenosti, pomůže vám tato příručka výrazně zlepšit váš výsledek v dané zkoušce, budete-li se alespoň rámcově řídit jejími pokyny. A to samozřejmě není k zahození. Většina z uvedených rad platí obecně pro všechny typy testů. Příprava Možná se vám zdá, že jakékoli zvláštní přípravy na zkoušku jsou zbytečné buď předmět ovládám a potom zkoušku udělám, anebo neovládám a zkouška to určitě odhalí. Jediné, co je potřeba před zkouškou dělat, je učit se, učit se, učit se. To ale není pravda. Je mnoho případů, kdy vám ani dokonalé ovládnutí látky předmětu nepomůže, abyste ve zkoušce uspěli, a naopak jsou situace, kdy nedostatky ve znalostech můžete vyvážit promyšleným a dobře zvoleným postupem při zkoušce. Není rozhodně pravidlem, že velkou bitvu vždycky vyhrává početnější armáda, daleko více záleží na správném prozkoumání bojiště, vhodném zvolení strategických a taktických cílů, nervech velícího generála, pružnosti velících důstojníků, morálce mužstva a na vhodné výzbroji. Zkouška zásadního významu se opravdu dá s trochou nadsázky přirovnat právě k velké bitvě. Podívejme se tedy na to, co zejména můžete udělat pro vítězství, aniž byste museli obtížně stavět do pole další a další regimenty. (Nezapomínejte ale, že ani Napoleon se neobešel zcela bez vojáků.) Ještě dříve, než se začnete učit a učit, je pro váš úspěch nezbytně nutné, abyste si o dané zkoušce zjistili co nejvíce informací. Ty se dají získat z mnoha zdrojů. Pokud se dá sehnat cvičná verze zkoušky nebo zadání z minulého roku, sežeňte si ji. Pokud znáte někoho, kdo zkoušku skládal loni, podrobně ho vyzpovídejte. Pokud existuje ke zkoušce doporučená sbírka příkladů, sežeňte si ji. Sežeňte si všechny možné brožury a informační letáky, které k dané zkoušce existují. Čím více se vám podaří sehnat, tím lépe. Dobrá informovanost základ úspěchu. U každé zkoušky vždy alespoň část zúčastněných uspěje hůř, než by mohli, protože je podoba zkoušky zaskočila. Pokud máte dostatek podkladů, odpovězte si na tyto otázky: Jak zkouška probíhá a jak vypadá? V jakém pořadí budou jednotlivé předměty za sebou následovat? Jak dlouhé budou přestávky? Budu se moci mezi jednotlivými testy občerstvit, kontaktovat s rodiči nebo kamarády? Jak bude vypadat zadání úloh? Budou na výběr nějaké možné odpovědi, anebo budu muset celou odpověď napsat sám? Je správná vždy jen jedna odpověď, nebo mohou být správné všechny? Může se stát, že ani jedna z nabízených možností není správná? Kam a jak se budou zapisovat odpovědi? Lze vyznačenou špatnou odpověď ještě změnit? Jaké všechny pomůcky si mohu vzít s sebou a používat je během testování? Jaký je rozsah předpokládaných znalostí? Z jakých učebnic se mám učit? Budou mi stačit znalosti ze školy, nebo se po mně bude chtít i něco, s čím jsem se ve škole nesetkal? Z jakých částí se test skládá? Musím řešit úlohy v tom pořadí, v jakém jsou v testu, anebo mohu postupovat libovolně? Kolik úloh v testu bude? Budou všechny zhruba stejně těžké, anebo budou některé těžší a některé lehčí? Dá se už ze zadání poznat (např. podle počtu bodů), jak je která úloha těžká? Je mezi částmi testu nějaká přestávka? Kolik času je na test? Je to hodně, nebo málo? Je možné si to nějak ověřit, případně vyzkoušet? Jak je test bodován a hodnocen? Kolik bodů za co dostanu? Odečítají se body za špatnou odpověď? Kolik? Kolik bodů je potřeba k úspěšnému absolvování zkoušky? Je možné získat nějaké body předem, např. u některých přijímaček za prospěch nebo předmětovou olympiádu? Jak si mohu ověřit, že můj test byl správně vyhodnocen a obodován? Dostanu zadání po testu domů? Dozvím se pouze, zda jsem prošel nebo neprošel, nebo obdržím i podrobnější výsledek? Dozvím se, jak jsem zodpověděl jednotlivé otázky a kolik jsem za každou dostal bodů? Můžu se podívat na svůj opravený test? Cvičná verze Jde-li opravdu o důležitou zkoušku a máte-li k dispozici cvičnou verzi nebo jiné ukázky úloh, dobře si je prostudujte. Hledejte, zda se nelze dozvědět něco o myšlení těch, kteří zkoušku sestavovali. V mnoha případech autoři zkoušek nejsou profesionální tvůrci zkoušek (a to většinou ani na středních nebo vysokých školách) a dopouštějí se řady různých chyb, užívají, aniž si to uvědomují, různých stereotypů. Pokud se vám je podaří odhalit, můžete správné odpovědi poznávat, i když otázkám vůbec nerozumíte. Pochopitelně jen málokdy máte záruku, že zkoušku budou připravovat stejní lidé jako loni; na většině středních škol však buď zkoušku připravují každoročně stejní lidé, nebo se úlohy vybírají stále ze stejné banky (seznamu) úloh, ostatně i na to se můžete na příslušné škole zeptat. Zjistěte si, zda se v testech vyskytují neustále stejná témata ve stejném poměru (například u testu z matematiky každoročně jedna úloha z geometrie a dvě slovní úlohy apod.). Nevyskytují se každý rok úlohy na tutéž věc, tytéž chytáky? Pokud v úlohách vybíráte z nabídky odpovědí, jsou správné odpovědi rozloženy rovnoměrně [přibližně stejný počet (A), (B), (C),...]? Scio Zkoušky kapesní průvodce

4 Někdy lze správnou odpověď mezi nabídnutými poznat podle určitých náznaků. Dost často to bývá ze všech nejdelší odpověď či taková odpověď, která se jinak liší od ostatních, například jako jediná obsahuje sloveso, obsahuje cizí a odborná slova... Jsou-li dvě odpovědi blízko sebe a třetí vzdálená, pak to ta třetí většinou nebývá. Někdy můžete podle určitých náznaků naopak některou možnost vyloučit, např. pokud je odpověď gramaticky nesprávným pokračováním otázky nebo hovoří o něčem jiném, než na co se otázka ptá. Jak postupovat při zkoušce Jestliže jste si o zkoušce zjistili, co se dalo, je třeba promyslet, jak při řešení testu postupovat tak, abyste vaše vědomosti a schopnosti uplatnili co nejlépe. Dosáhnete pak lepšího skóre než ten, který má stejné či lepší znalosti, ale nic si o zkoušce nezjistil a ani si nijak nepromyslel svůj postup při zkoušce. Celková strategie Pokud si můžete zvolit, v jakém pořadí budete řešit úlohy testu, zapamatujte si základní pravidlo: začít tou částí, kde za nejméně času mohu získat co nejvíce bodů, a na konec nechat to, co vyžaduje nejvíce času. Znamená to buď začít lehkou úlohou, na níž získáte sebedůvěru, anebo úlohou na téma, které máte v oblibě a které ovládáte. Ve většině případů autoři testu zařazují na úvod lehkou úlohu, ovšem nedá se na to plně spoléhat. Tady můžete plně uplatnit to, co jste zjistili z cvičné verze nebo loňského zadání testu. V každém případě se tedy vyplatí na začátku testu věnovat chvilku na prohlédnutí celého testu a určení, kterými úlohami začnete. Pokud víte, že některou část umíte hůře než ostatní, rozhodně s ní nezačínejte, mohli byste ztratit cenné minuty. Nezačínejte ani s částí, kterou pokládáte za nejtěžší, při jejím řešení můžete znervóznět, což se vám ve výsledku může stát osudným. Tipování při výběru odpovědi z nabídky Většina zkoušek rozhodně není koncipována tak, aby průměrný účastník znal odpovědi na všechny otázky. Snadno se vám tedy může stát, že na otázku neznáte odpověď. Pokud jste si přesně zjistili, jak se zkouška boduje a jestli se za špatné odpovědi odečítají body, je třeba zvážit, kdy přesně se vám vyplatí správnou odpověď z výběru tipnout. 1) Pokud se odpověď vybírá z nabídky možností a za špatnou odpověď se body vůbec neodečítají, bylo by velkou chybou nechat nějaké otázky nezaškrtnuté, i když nemáte ani nejmenší tušení o správné odpovědi. S tipováním je dobré vyčkat až na závěr zkoušky, protože některé testy jsou tak špatně sestavené, že zadání některých otázek úplně prozradí, nebo alespoň napoví odpovědi na otázky předcházející. Toho je třeba samozřejmě využít. Navíc někomu může tipování narušovat soustředění, protože mu stále nejdou z hlavy úlohy, které jen tak tipnul. Na hádání odpovědí je ovšem potřeba vyhradit dostatek času. Tipování může totiž při troše štěstí přinést cenné body, nezapomínejte, že ze čtyř náhodných tipů (při čtyřech možných nabízených odpovědích) průměrně získáte jeden bod a nemůžete nic ztratit. Většinou se nechte vést vlastním instinktem a pokuste se určit nejlogičtější a nejvhodnější odpověď. Samozřejmě využijte i všech svých znalostí a zkušeností a hledejte, zda některé z odpovědí nedokážete vyloučit, hledejte souvislosti mezi zadáním a odpověďmi (teď vám také přijde vhod, co jste předem zjistili při studiu zkoušky). 2) Pokud se odpověď vybírá z nabídky možností a za špatnou odpověď se odečítají body, případně poloviny nebo čtvrtiny bodů, je třeba dobře si spočítat, vyplatí-li se hádat, nebo ne. Ve většině přijímacích testů na střední školy se ale body neodečítají, a tak je třeba odpověď tipnout u všech nevyřešených úloh. Kupříkladu v testech Scio se ale vždy odečítá taková část bodu, že hádat se nevyplatí jen tehdy, když o úloze nevíte vůbec nic. Když ale můžete s jistotou vyloučit alespoň jednu z odpovědí jako chybnou, už se tipovat vyplatí. Výjimečně se můžete setkat se zkouškami, kde se za chybnou odpověď odečítá stejně, kolik lze za správnou získat. V takové situaci rozhodně nehádejte, naopak odpovědi zapisujte jen tam, kde jste si naprosto jisti. Zkušenost učí, že většina z nás se přeceňuje, a tudíž odpovíte- -li i tam, kde to víte skoro jistě, určíte více nesprávných než správných řešení a ztratíte cenné body. 3) Pokud odpověď tvoříte sami (např. máte vypočítat úlohu z matematiky a zapsat celý postup), za špatnou odpověď se obvykle nic neodečítá, naopak často se dávají nějaké body nebo jejich části i za neúplné řešení. V takovém případě je dobré ponechat si úlohy, kterým nerozumíte nebo které nedokážete vyřešit, na konec a pak se o řešení aspoň pokusit. Je to rozhodně lepší, než to rovnou vzdát, pokud vám ještě zbývá nějaký čas. V některých případech můžete dostat nějaké body i za nákres, zápis vztahu nebo část správného řešení. Využijte veškerý čas, který máte k dispozici! Rychlost Pokud víte, kolik času na test máte, jak bude test těžký a kolik má úloh, měli byste si předem určit, jakou rychlostí budete test vypracovávat. Když zjistíte, že máte spoustu času, je zbytečné pospíchat a dělat zbytečné chyby. Naopak když dojdete k závěru, že test nemůžete stejně celý stihnout, je třeba pracovat rychle a obtížné úlohy přeskakovat. Ideální je získat cvičnou verzi, která má všechny parametry ostrého testu, a změřit si, jak dlouho trvá její vypracování. Pak snadno zvolíte ideální tempo. Při vlastní zkoušce je sice potřeba průběžně sledovat čas, rozhodně si ale nevypracovávejte podrobný rozpis, kolik času vám která úloha má zabrat, zbytečně byste znervózněli. Přeskakování Spousta dobrých studentů neuspěje v testu, protože se zaseknou u nějaké obtížnější otázky, kterou nemohou za žádnou cenu rozlousknout. Ztrácejí tím samozřejmě spoustu času, který by mohli využít na získání snadných bodů z lehčích úloh. I když se nakonec rozhodnou obtížnou úlohu neřešit, strašák nevyřešené otázky zůstává v jejich hlavě natolik, že udělají zbytečné chyby i v dalších částech testu. Proto je nezbytně nutné, nevíte-li si s otázkou rady, přeskočit ji a dál řešit ostatní úlohy, jako kdyby se nic nestalo. Až takhle projdete celý test a vyřešíte všechny jednodušší otázky, vraťte se k obtížnějším úlohám. Z těch se snažte opět nejdříve řešit ty, u kterých si myslíte, že máte šanci je vyřešit. Jestliže se dostanete do časové tísně, nezapomeňte těsně před koncem zbývající odpovědi tipnout. Ovšem pozor, nesmí se vám stát, že zmateně skáčete od otázky k otázce. Otázky čtěte jednu po druhé, při prvním čtení vyřešte všechny jednodušší otázky, při druhém ty obtížnější, jen výjimečně vám zbude čas ještě na třetí čtení testu. Systém značek Ještě před testem je přínosné zamyslet se nad systémem značek, protože je dobré označovat si v průběhu testu otázky, abyste pak věděli, ke kterým otázkám se vrátit, jak jsou přibližně těžké apod. Značek k otázkám se dá vymyslet celá řada, jako např. nepochopil jsem, zabere hodně času, chápu, ale potřebuje Scio Zkoušky kapesní průvodce

5 BECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 9. TŘÍDA Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! Až zahájíš práci, nezapomeň: každá úloha má jen jedno správné řešení test obsahuje 60 úloh sleduj během řešení čas, který ti zbývá jméno třída číslo žáka kód školy Scio 2006 Veškerá práva vyhrazena. Testy jsou určeny k jednorázovému použití ve školách v prosinci Žádná část tohoto materiálu nesmí být žádným způsobem reprodukována bez předchozího souhlasu společnosti Scio. s.r.o. Pobřežní Praha 8 telefon: , fax:

6 OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY pro žáky 9. tříd základní školy V každé z následujících úloh vyberte slovo, které nejlépe odpovídá popisu v zadání. 1. udělat něco celkově dokonalejším a lepším (A) zvelebit (B) povýšit (C) obohatit (D) vymalovat (E) zpestřit 2. pro nás výhodný, nám nakloněný (A) osudový (B) zlevněný (C) výjimečný (D) příznivý (E) zvýhodněný 3. získat na základě lsti nebo boje (A) dostat (B) dobývat (C) ukořistit (D) ukrást (E) koupit V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. 4. NEOHRABANÝ (A) mladý (B) sportovní (C) ohleduplný (D) samostatný (E) obratný 5. VYCHLADLÝ (A) rozmražený (B) ohřátý (C) vypařený (D) chutný (E) uvařený 6. ZNESNADNIT (A) ulehčit (B) nepřekážet (C) urychlit (D) nekontrolovat (E) pustit 7. PRUŽNÝ (A) nesklonný (B) ztužený (C) tuhý (D) nehybný (E) neměnný 8. NEÚMYSLNÝ (A) smyslný (B) zaměřený (C) promyšlený (D) mlsný (E) záměrný Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 2 Obecné studijní předpoklady 9. třída

7 V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání. 9. HLAD : NAJÍST (A) únava : běhat (B) nemoc : vyléčit (C) samota : nemluvit (D) zpoždění : zmeškat (E) smutek : plakat 10. MLÉKO : MASO (A) stonek : květina (B) pomeranč : okurka (C) kniha : příběh (D) chléb : mouka (E) sklenice : voda 11. ŽEBŘÍK : VÝŠ (A) kalhoty : lépe (B) letadlo : níž (C) lev : hlasitěji (D) prádlo : čistěji (E) dalekohled : dál 12. LÁSKA : NENÁVIST (A) radost : smutek (B) vztek : hádka (C) vylekaný : vystrašený (D) nadšení : dojetí (E) odvaha : šílenství V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, která se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. 13. Není třeba mít žádné, je to postup dobře a vyzkoušený. (A) připomínky vymyšlený (B) předsudky prodiskutovaný (C) obavy prověřený (D) pochybnosti prozkoušený (E) komplikace zavedený 14. Pokud nemáme jistotu, že voda, kterou chceme použít, je, měli bychom ji raději. (A) průhledná vylít (B) nezávadná zahodit (C) převařená vypít (D) naše vrátit (E) pitná převařit 15. Břehy a pláže ostrova jsou hotely i nekonečnými řadami slaměných stříšek, kde se davy turistů ukrývají před sluncem. (A) obsypány nezkrotným (B) lemovány palčivým (C) ozdobeny kulatým (D) posázeny rozsvíceným (E) zničeny spalujícím 16. Podle lidé rozhodují o více než polovině celého nákupu teprve v. (A) odborníků tramvaji (B) televize hlavě (C) výzkumů obchodě (D) statistik duchu (E) dotazů supermarketu 17. Lesní studánka nebo potůček přímo k tomu, aby se člověk osvěžil chladnou tekutinou. (A) průzračný lákají (B) luční tečou (C) zurčící nabízejí (D) znečištěný vábí (E) bublající křičí Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 3 Obecné studijní předpoklady 9. třída

8 V následujících úlohách vycházejte pouze z informací uvedených v úvodním textu. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. TEXT K ÚLOHÁM 18 AŽ 21 Austrálie Při příletu do Austrálie ve vás pohled z okénka letadla na australský kontinent vyvolá nejspíše vzrušující očekávání, ale také úlevu, že máte úmorný let konečně za sebou. Jaké budou asi vaše pocity, když možná z téhož letiště budete po několika měsících odlétat? Austrálie už samo její jméno vyvolává představu dálek a neznáma. Záleží především na vás, co si ze svého pobytu odvezete a zda necháte Austrálii, aby změnila váš pohled na svět. Možná se vám budou pak lidé jinde zdát úseční, nevstřícní či chladní srdečnost Australanů nasadí laťku vysoko. Zároveň vám asi bude scházet i kosmopolitní atmosféra největších australských měst. Zcela jistě budete postrádat vůni grilujících se steaků při barbecue na pobřeží moře a nostalgicky vzpomínat na teplé letní večery strávené v otevřených barech. Pro nás stále tak exotický kontinent vám vydá svědectví o sobě obrazy, vůněmi a zvuky. Pravděpodobně si přivezete několik krabic fotografií. Kamarádi, jimž budete o svých zážitcích vyprávět, najdou na záběrech přírodní unikáty - rudou horu Uluru (Ayers Rock), útesy Twelve Apostels u Melbourne, vodopády Baron Falls v Alhertonské vysočině či světélkující útesy Great Barrier i nepřehlédnutelné symboly australské architektury Opera House a Harbour Bridge v Sydney či důmyslné konstrukce podmořských akvárií. Možná se rádi pochlubíte snímkem křepčícího aborigina domorodého obyvatele Austrálie, kterého jste vyfotografovali v tematickém parku Tjapukai. A snad si v paměti uchováte i tón domorodé trouby didgeridoo nebo tajemné zvuky noční buše. (Magazín , 14 / 2006) 18. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Domorodý obyvatel je v Austrálii jen jeden a jmenuje se Aborigin. (B) V Austrálii se prodávají krabice s fotografiemi. (C) V Austrálii můžete obdivovat nejen přírodní krásy, ale také australskou architekturu. (D) Do Austrálie se nedá dostat jinak než letadlem. (E) Pokud navštívíte Austrálii, zaručeně se vám změní pohled na svět. 19. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, zda odpovídá informacím v uvedeném textu. 20. ano(a) ne(b) Australské buše jsou v noci velmi tiché. 21. ano(a) ne(b) Tjapukai patří mezi skvosty australské architektury. Co je hlavním cílem uvedeného textu? (A) popsat podrobně všechny přírodní unikáty Austrálie (B) odradit čtenáře od návštěvy Austrálie, protože cesta tam je až příliš úmorná (C) popsat stravovací návyky Australanů (D) nalákat čtenáře na řadu nevšedních zážitků, které ho v Austrálii čekají (E) zdůraznit, že Australané jsou nejvstřícnější národ na světě Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 4 Obecné studijní předpoklady 9. třída

9 TEXT K ÚLOHÁM 22 AŽ 26 Nakupování s hudbou Hudební kulisa v obchodních domech nebo restauracích má vytvářet příjemné prostředí pro zákazníky a podněcovat jejich zájem o nabízené služby nebo výrobky. Cílem je zvýšení tržeb a přilákání dalších zájemců. Hudba může také zvyšovat produktivitu práce nebo zpříjemňovat pracovní prostředí. Využívání hudební produkce ve veřejných prostorách není novou myšlenkou. Poprvé ji propagoval George Squier, který již v roce 1922 vyrobil vlastní systém reprodukce hudby ve velkých místnostech. V roce 1934 si dal svůj vynález patentovat a založil firmu s názvem Muzak. Toto označení se v angličtině dodnes používá pro označení hudební kulisy. Nápad se setkal s velkým úspěchem a kancelářské podniky a banky si objednávaly hudbu podle svých potřeb. Ve čtyřicátých letech projevili zájem také majitelé restaurací a obchodů, neboť z průzkumů vyplynulo, že hudební kulisa podporuje zájem zákazníků. Využívání hudby v nákupních zónách je součástí marketingové strategie. Neustálý příval melodií však může působit i kontraproduktivně a hudební kulisu pak zákazníci vnímají jako rušivý element. Připomeňme například vánoční koledy pronásledující nakupující na každém kroku po všech evropských městech. Se zajímavým pokusem proto přišel nizozemský řetězec obchodních domů Albert Heijn. V 67 supermarketech přestal vysílat jakoukoliv hudbu. Pokud budou ohlasy zákazníků a pracovníků pozitivní, zavládne ticho ve všech 700 prodejnách firmy. Odpadly by navíc náklady spojené s placenými dodávkami hudební produkce. (Magazín , 14 / 2006) 22. Které z následujících tvrzení je podle uvedeného textu pravdivé? (A) V bankách se začala hrát hudba dříve než v restauracích. (B) V Nizozemsku v 700 prodejnách zrušili hudební kulisu. (C) Zákazníci vnímají hudební kulisu za každých okolností jako příjemnou. (D) Nápad používat hudební kulisu ve veřejných prostorách nebyl zpočátku příliš úspěšný. (E) Ve čtyřicátých letech byla zavedena hudební kulisa ve všech restauracích na světě. 23. Co můžeme podle uvedeného textu říci o slovu Muzak? (A) Muzak byla firma zabývající se patentováním. (B) Muzak je firma založená Georgem Squierem, která stále existuje a je velmi úspěšná. (C) Muzak je firma založená Georgem Squierem a zároveň anglické označení pro hudební kulisu. (D) Slovo Muzak se v textu vůbec nevyskytuje. (E) Muzak je firma, kterou je možno založit pouze po patentování nějakého vynálezu. 24. Který z následujících výroků týkajících se hudební kulisy ve veřejných prostorách není zmíněn v uvedeném textu? (A) Může zvyšovat produktivitu práce. (B) Může na zákazníky působit i nepříjemně. (C) Má vytvářet příjemné prostředí. (D) Nepoužívala se vždy, zavedla se až na začátku 20. století. (E) Zvyšuje v restauracích chuť k jídlu. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, zda odpovídá informacím v uvedeném textu. 25. ano(a) ne(b) 26. ano(a) ne(b) Pokud zavedeme ve svém obchodě hudební kulisu, rozhodně se nám tržby několikanásobně zvýší. Reprodukované vánoční koledy mohou zákazníky obtěžovat. Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 5 Obecné studijní předpoklady 9. třída

10 Následující úlohy se vztahují k textu a uvedeným podmínkám. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 31 4 spolužačky (Dáda, Eva, Terka a Olga) se sešly a v průběhu večera si objednávaly nápoje. Na výběr byla sodovka, jablečný a pomerančový džus, kofola, káva nebo čaj. Každá nakonec vypila tři různé nápoje a každý z nabízených nápojů byl objednán dvakrát. Víme, že: Dáda si neobjednala jablečný džus ani kofolu. Sodovku si objednaly jen Eva a Olga. Terka si objednala jablečný džus a kávu. Eva si objednala pomerančový džus. 27. Které tři nápoje si mohla objednat Dáda? (A) jablečný džus, kávu, pomerančový džus (B) sodovku, kávu, čaj (C) kofolu, čaj, pomerančový džus (D) sodovku, čaj, kofolu (E) kávu, čaj, pomerančový džus 28. Která ze spolužaček si mohla dát kofolu? (A) jen Terka (B) jen Terka nebo Olga (C) jen Terka, Olga nebo Eva (D) jen Eva nebo Olga (E) jen Olga 29. Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? (A) Jablečný džus si daly Terka a Olga. (B) Eva si neobjednala jablečný džus. (C) Spolužačky, které si objednaly jablečný džus, si neobjednaly čaj. (D) Terka si neobjednala sodovku. (E) Dáda si objednala jablečný džus. 30. Které z nápojů si určitě objednaly jak Dáda, tak Eva? (A) Dáda a Eva si nemohly objednat žádný stejný nápoj. (B) jen pomerančový džus (C) jen čaj a pomerančový džus (D) jen čaj (E) jen pomerančový džus, čaj a kávu 31. Víme-li, že Terka si objednala kofolu a Eva jablečný džus, které tři nápoje si objednala Olga? (A) sodovku, pomerančový džus, čaj (B) sodovku, kávu, jablečný džus (C) sodovku, pomerančový džus, jablečný džus (D) kofolu, jablečný džus, čaj (E) sodovku, kofolu, čaj TEXT K ÚLOHÁM 32 AŽ 34 Čtyři kamarádky (Pavla, Soňa, Karolína, Eliška) upekly koláče. Každý koláč byl s jiným druhem ovoce (višně, ostružiny, rybíz, borůvky) a pečení trvalo jinou dobu (30 minut, 45 minut, 60 minut, 90 minut). Víme, že: Pečení višňového koláče netrvalo 90 minut. Rybízový i borůvkový koláč se pekl déle než koláč, který pekla Soňa. Borůvkový koláč pekla Eliška a jeho pečení trvalo 60 minut. Rybízový koláč pekla Karolína, ale jeho příprava netrvala 30 minut. 32. Která z kamarádek mohla péct višňový koláč? (A) jen Soňa, Pavla nebo Eliška (B) jen Soňa (C) jen Pavla nebo Eliška (D) jen Pavla (E) jen Pavla nebo Soňa 33. Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? (A) Rybízový koláč se pekl 45 minut. (B) Višňový koláč se pekl 90 minut. (C) Pavla pekla koláč 30 minut. (D) Eliška pekla koláč 60 minut. (E) Soňa pekla ostružinový koláč. 34. Pokud víme, že Pavla pekla ostružinový koláč, které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé? (A) Soňa pekla višňový koláč. (B) Soňa pekla koláč 45 minut. (C) Karolína pekla rybízový koláč. (D) Pavla pekla koláč nejdelší dobu. (E) Soňa pekla borůvkový koláč. Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 6 Obecné studijní předpoklady 9. třída

11 volná stránka na vaše poznámky: (volný list papíru na poznámky si z testu vyjměte)

12 volná stránka na vaše poznámky: (volný list papíru na poznámky si z testu vyjměte)

13 9. TŘÍDA Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! Až zahájíš práci, nezapomeň: každá úloha má jen jedno správné řešení test obsahuje 30 úloh sleduj během řešení čas, který ti zbývá jméno třída číslo žáka kód školy Scio 2006 Veškerá práva vyhrazena. Testy jsou určeny k jednorázovému použití ve školách v prosinci Žádná část tohoto materiálu nesmí být žádným způsobem reprodukována bez předchozího souhlasu společnosti Scio. s.r.o. Pobřežní Praha 8 telefon: , fax:

14 MATEMATIKA pro žáky 9. tříd základní školy , , , Které z následujících přirozených čísel je rovno uvedenému součtu? (A) 150 (B) 950 (C) 3050 (D) Který z obrázků odpovídá následujícímu postupu? Zvolte si libovolný bod B. Bodem B veďte přímku p. Dále zvolte bod A, který neleží na přímce p. Bodem A veďte kolmici k na přímku p. (A) (B) 3. Dvě kružnice mají poloměry 3 cm a 5 cm. Vzdálenost jejich středů je 8 cm. Kolik mají společných bodů? (A) žádný (B) jeden, kružnice mají vnější dotek (C) jeden, kružnice mají vnitřní dotek (D) dva 4. Počet červených, modrých a žlutých korálků je v poměru 2 : 3 : 5. Celkem máme 50 korálků. Kolik korálků je modrých? (A) 15 (B) 10 (C) 8 (D) 5 5. Z řady čísel 124, 132, 146, 232, 246, 321, 346, 416, 432, 623 vyberte nejmenší číslo dělitelné šesti a největší číslo dělitelné čtyřmi. Jaký je jejich součet? (A) 540 (B) 548 (C) 556 (D) Kterému z následujících výrazů je roven výraz w+ w+ w+ w? (A) w 4 4 (B) w (C) 4w (D) 2w. 2w 7. (C) Z uvedeného obrázku určete velikost úhlu α: (A) 30º (B) 70º (C) 80º (D) 100º (D) Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 2 Matematika 9. třída

15 volná stránka na vaše poznámky: (volný list papíru na poznámky si z testu vyjměte)

16 volná stránka na vaše poznámky: (volný list papíru na poznámky si z testu vyjměte)

17 9. TŘÍDA Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! Až zahájíš práci, nezapomeň: každá úloha má jen jedno správné řešení test obsahuje 40 úloh sleduj během řešení čas, který ti zbývá jméno třída číslo žáka kód školy Scio 2006 Veškerá práva vyhrazena. Testy jsou určeny k jednorázovému použití ve školách v prosinci Žádná část tohoto materiálu nesmí být žádným způsobem reprodukována bez předchozího souhlasu společnosti Scio. s.r.o. Pobřežní Praha 8 telefon: , fax:

18 ČESKÝ JAZYK pro žáky 9. tříd základní školy 1. [svječí potporousem aňi nepočítal] Ve které z následujících možností je pravopisně správně přepsána uvedená věta? (A) S větší podporou jsem ani nepočítal. (B) S větší podporou sem ani nepočítal. (C) S větčí podporou sem ani nepočítal. (D) Svědčí podporou jsem ani nepočítal. 2. Ve které z následujících možností jsou pravopisně i mluvnicky správně přiřazena vlastní jména ke jménům obecným? (A) území Podkrušnohoří, ulice Na Výsluní, obyvatelé Lužičtí Srbové (B) ostrov Nový Zéland, obec Nový Jičín, stavba Pražský Hrad (C) dynastie Lucemburkové, člen řádu - Jezuita, řeka Divoká Orlice (D) dokument Zlatá Bula sicilská, výrobek auto Škoda, oddíl Světlušky TEXT K ÚLOHÁM 3 AŽ 7 Rudolf Těsnohlídek: Liška Bystrouška Přem tajíc liška zakusovala kačeny postupně a bylo jich rovněž víc, než potřebovala. A když dob la všechny kačeny, měla v očích vlhko a v ňadrech žal. Jaro se bl ží, a ona nemá nikoho ráda. Podzime, podzime teskný, samotářský, kterak ty jsi přec krásný, oč krásnější jara! To se ani lišce nevkrádají do duše podivné, zmatené m šlenky. Není ostatně na ně v podzimu kdy, poněvadž kožich líne. Teď však rozkvete zanedlouho l kovec, objev se sněženky, čemeřice, zazp vá drozd, zahvízdá kos. Tolik bude veselí, jen Bystrouška bude sama, samotinká, s nevylínalým srdcem. 4. Není na ně v podzimu kdy, poněvadž kožich líne. Které z následujících vyjádření je svým významem nejbližší k uvedené větě? (A) Na podzim je liška zmatená, protože bude mít nový kožich. (B) Na podzim je tolik jiné práce, že kožich musí počkat. (C) Líný kožich na podzim lišku zdržuje od jiného uvažování. (D) Na takové úvahy není na podzim čas, protože se mění kožich. 5. Která z následujících charakteristik lišky nevyplývá z uvedeného textu? (A) je neodbytná (B) je citlivá (C) je jí smutno (D) trpí osamělostí 6. Které z následujících souvětí má stejný význam jako souvětí Tolik bude veselí, jen Bystrouška bude sama z uvedeného textu? (A) Aby nebylo tolik veselí, Bystrouška bude sama. (B) Tolik bude veselí, a proto bude Bystrouška sama. (C) Bude tolik veselí, že i Bystrouška bude sama. (D) Tolik bude veselí, Bystrouška však bude sama. 7. Které z následujících slov v uvedeném textu není tvořeno předponou? (A) podivné (B) samotářský (C) zmatené (D) podzime 3. Ve které z následujících skupin slov z uvedeného textu se píší na vynechaných místech pouze i/í, aby byla slova napsána pravopisně správně? (A) objev, dob la, m šlenky (B) l kovec, objev, zazp vá (C) objev, zazp vá, přem tajíc (D) dob la, přem tajíc, l kovec Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 2 Český jazyk 9. třída

19 TEXT K ÚLOHÁM 8 AŽ 10 Vaše možnosti Po skončení školy můžete například - pokračovat ve studiu na jiné škole - nastoupit do vhodného zaměstnání - začít podnikat - odjet do zahraničí jako au-pair - najít si krátkodobé zaměstnání - ucházet se o studium či práci v cizině - evidovat se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání Některé z uvedených možností jsou pro vás více, jiné méně reálné. Pro vaše rozhodování o dalším postupu je dobré znát, co je to status studenta. Status studenta trvá do 31. srpna toho roku, kdy bylo ukončeno středoškolské vzdělání formou denního studia. U vysokoškoláků končí dnem složení státních zkoušek, nicméně zaopatřeni jsou ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém složili státní závěrečné zkoušky. To především znamená zdravotní i sociální pojištění hrazené státem a pobírání přídavků na dítě, pokud na ně je nárok. 8. Které z následujících skupin lidí je uvedený text nejspíše určen? (A) žákům základních škol (B) studentům středních škol (C) žákům podnikatelských škol (D) nezaměstnaným 9. Ve které z následujících možností je uveden mluvnicky i pravopisně správně tvar z uvedeného cizího slova? (A) status statusu (B) evidovat evidueme (C) forma formamy (D) au-pair au-paira 10. U vysokoškoláků končí dnem složení státních zkoušek, nicméně zaopatřeni jsou ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém složili státní závěrečné zkoušky. Kterým z následujících spojovacích výrazů můžeme nejvhodněji nahradit podtržený spojovací výraz, aby zůstal smysl souvětí zachován? (A) proto (B) přitom (C) proti (D) přesto TEXT K ÚLOHÁM 11 AŽ 13 Titulek v novinách: Astronaut si bere hvězdu 1. Otvírače mysli v této knížce jsou tady k tomu, aby byly působivé a aby se daly snadno zapamatovat. Ani jeden z nich nepředstavuje dlouhý, složitý problém. 2. Mnoho lidí se vyhýbá pokusům o vyřešení dlouhých, komplikovaných problémů, protože mají strach, že si o nich budou ostatní lidé myslet, že jsou hloupí, když se jim to nepodaří. 3. Anebo se jim prostě zdá, že by na to museli vynaložit příliš mnoho úsilí vypadá to jako otázka k vysokoškolské zkoušce anebo těžký hlavolam. Lidé si uzavírají svou vlastní mysl vůči možnosti vyřešit problém. 4. Potřebujeme takové otvírače mysli, které jsou tak stručné a působivé jako rébusy, hádanky, slogany či přísloví. 11. Které z následujících vyjádření vyplývá z myšlenek obsažených v uvedeném textu? (A) Zbytečně mnoho úsilí bylo doposud věnováno dlouhým a složitým problémům. (B) Velmi stručné otvírače mysli působí pozitivně na rébusy a slogany. (C) Lidé se předem brání řešit zdánlivě těžké problémy. (D) Těžké hlavolamy a vysokoškolské zkoušky vyřeší snadno každý. 12. Která z následujících skupin slov obsahuje pravopisnou nebo tvaroslovnou chybu? (A) titulcích, novinami, v myslích (B) příslovími, rébusy, astronauté (C) hádankami, o strachách, úsilím (D) rébusy, hlavolamy, knížkami 13. Který z následujících odstavců uvedeného textu byl od předchozího nevhodně a zbytečně oddělen? (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) žádný Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 3 Český jazyk 9. třída

20 TEXT K ÚLOZE 14 A 15 Složkou ovlivňující náš společenský úspěch a neúspěch je komunikace, přesně řečeno naše komunikativní dovednosti. Nazývali bychom tak sdělování zpráv v mezilidském styku. Můžeme hovořit o komunikaci JEDNOSTRANNÉ A OBOUSTRANNÉ. Platí následující schéma komunikace: TEXT K ÚLOHÁM 16 AŽ 19 Jakým způsobem tedy lidé mezi sebou komunikují? Údaje procházejí v procesu komunikace (kterým je i přednáška nebo rozhovor) řadou transformací: 1. výběr informací ke sdělování 2. sestavení zprávy 3. zakódování do kódu známého příjemci 4. přenos kanálem 5. zpětný proces dekódování a uložení informace do vědomí příjemce. 14. Které z následujících slov je svým významem nejbližší ke slovu transformace z uvedeného textu? (A) zvětšení (B) znásobení (C) přeměna (D) přesun 15. Pod kterou z následujících částí komunikace v uvedeném schématu zahrneme nejspíše pojmy čeština, Morseova abeceda, kouřové signály, nářečí, slang, čísla? (A) pod kód (B) pod zdroj (C) pod adresáta (D) pod vysílač Komunikace může probíhat nejen sdělováním slov, řečí, psaním apod. tzv. VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ale také beze slov, dokonce vůbec bez vydání jakýchkoli zvuků tzv. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE. Přitom neverbální komunikace je historicky starší, a dá se dokonce říci, že k ní dochází při mezilidském styku dříve a častěji než ke komunikaci verbální. Aby se dva lidé dali spolu do řeči, musí proběhnout nejprve určitá výměna informací mimoslovním způsobem. Člověk výrazem své tváře, ale i jinými pohyby dává najevo, v jakém emočním stavu se momentálně nachází, a podle toho přitahuje nebo odpuzuje zájemce o komunikaci. NEZAUJMEME PROSTŘEDKY BEZE SLOV, K ŘEČI SE DOSTANEME OBTÍŽNĚJI! 16. Které z následujících vyjádření je svým významem nejbližší ke spojení neverbální komunikace je historicky starší z uvedeného textu? (A) Bezeslovní komunikace se už přežila, dnes ji už nepoužíváme. (B) Komunikace beze slov je v současné době na ústupu. (C) Většina rozumných lidí dnes neverbální komunikaci nepoužívá. (D) Komunikaci beze slov lidé používali dříve než vznikla řeč. 17. Která z následujících spojek byla vypuštěna z poslední věty uvedeného textu? (A) ale i (B) pokud (C) protože (D) poněvadž 18. Které z následujících slov má pouze jeden význam? (A) psaní (B) vydání (C) komunikace (D) momentálně 19. Které z následujících slov z uvedeného textu není příslovcem? (A) dříve (B) dokonce (C) častěji (D) nejprve Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 4 Český jazyk 9. třída

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2013 Ž Á K O V S K Ý P R Ů V O D C E M AT U R I T N Í Z K O U Š K O U P R O J A R N Í Z K U Š

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU CO V PRŮVODCI NAJDETE? 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE ZKOUŠKÁM... 2 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ... 2 POVOLENÉ POMŮCKY... 3 DIDAKTICKÝ TEST... 3 2. PŘEDMĚTY A DÍLČÍ ZKOUŠKY... 6 ČESKÝ

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7

CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7 CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7 3. UJASNĚTE SI, CO OD NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ ČEKÁTE... 9 4. JAKOU PRÁCI HLEDÁTE?...

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

skauting Umět mluvit dvouměsíčník pro skautskou výchovu Obsah čísla 2014 říjen listopad

skauting Umět mluvit dvouměsíčník pro skautskou výchovu Obsah čísla 2014 říjen listopad skauting dvouměsíčník pro skautskou výchovu Umět mluvit Obsah čísla 2014 říjen listopad Editorial 2 Instant Rozhodování sedmkrát jinak 3 Stezka Stíhat stezku a nezbláznit se 4 Instant Ztracené pohádky

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství.

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Andrzej Batko Umění persvaze aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Obsah O autorovi Předmluva Proč někteří obchodnici téměř pokaždé vydělají

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

Nechte se přijmout před podáním přihlášky

Nechte se přijmout před podáním přihlášky Oficiální bulletin společnosti Kde studovat, jak se připravit, jak uspět leden 2014 Nepřehlédněte Zvyšte své šance na přijetí... 2 Fakulty s NSZ a uzávěrky přihlášek... 3 Chyby v přijímačkách a jak se

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 7. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2010/11 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2011

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com brno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 713000

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Kurz komunikačních a prezentačních dovedností

Kurz komunikačních a prezentačních dovedností Kurz komunikačních a prezentačních dovedností Studijní texty a pracovní listy Nataša Kužníková Gabriel Juchelka 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání v

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

---------------- 4.část ---------------------

---------------- 4.část --------------------- ---------------- 4.část --------------------- Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více