ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ Vážení učitelé, milí žáci, Obsah: Pokyny pro školu. Pokyny pro žáky TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006. Vážení učitelé, milí žáci, Obsah: Pokyny pro školu. Pokyny pro žáky TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006 Vážení učitelé, milí žáci, držíte v rukou soubor srovnávacích testů pro 9. ročník základních škol a a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tyto testy pro Vás připravovaly desítky lidí po několik měsíců. Naší snahou bylo připravit je tak, aby Vám byly co možná nejužitečnější. Věříme, že Vám výsledky přinesou cenné informace o výsledcích výuky i o dalších perspektivách ve Vašem vzdělávání. Mottem společnosti Scio je Vím, co umím. právě informaci o tom, kolik toho umíte, Vám mohou tyto testy poskytnout. Nezbytnou podmínkou pro objektivitu výsledků je ovšem samozřejmě čestný a regulérní průběh testování i odpovědný přístup ze strany školy i žáků. Nejcennější jsou výsledky testování pro Vás samotné jejich kvalitu máte do značné míry ve svých rukou. Nechť se Vám podaří tuto odpovědnost unést a přistoupit k testování v duchu fair play, s čistou hlavou a vírou ve své schopnosti. Přejeme Vám mnoho úspěchů. Pokyny pro školu prvním krokem na samém začátku testování je rozebrání tohoto souboru na textovou část a jednotlivé testy textová část obsahuje text Průběh testování, Příklady úloh a text Jak na zkoušky žáci/studenti ji obdrží některý den před testováním ještě před prvním testem by jeden z vyučujících měl se žáky/studenty probrat příklady úloh a vysvětlit způsob záznamu odpovědi Pokyny pro žáky před prvním testem byste měli dostat textovou část souboru pro žáka obsahuje text Průběh testování, Příklady úloh a text Jak na zkoušky její prostudování Vám pomůže lépe se vyrovnat se situací během testování před samotným testováním si rozmyslete, zdali máte všechny potřebné informace (tj. víte, jak bude testování probíhat, jakou strategii řešení úloh zvolíte, jak budete zaznamenávat odpovědi apod.) během testování už na to bude pozdě! Obsah: TEXTOVÁ ČÁST Průběh testování Kapesní průvodce - Jak na zkoušky Příklady úloh SOUBOR TESTŮ Test obecných studijních předpokladů Test z matematiky Test z českého jazyka Scio 2006 Veškerá práva vyhrazena. Testy jsou určeny k jednorázovému použití ve školách v prosinci Žádná část tohoto materiálu nesmí být žádným způsobem reprodukována bez předchozího souhlasu společnosti Scio. s.r.o. Pobřežní Praha 8 telefon: , fax:

2 Vážení rodiče, milí žáci, v rámci projektů Srovnávací testování, Komplexní evaluační analýza, Evaluace a Optimalizace přijímacího řízení, které realizuje společnost Scio, dostáváte možnost absolvovat testování z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, případně z cizího jazyka. Účelem testování je poskytnout základním školám a víceletým gymnáziím analýzu výsledků vzdělávání žáků včetně doporučení pro zlepšení práce školy, a umožnit žákům srovnání s vrstevníky z ostatních škol. Scio, coby profesionální tvůrce testů, má vždy oproti škole výhodu v tom, že kvalitu testů umí prověřit předem pilotováním, pretestací a několikanásobnými oponenturami výsledkem jsou testy, které dokážou s vysokou přesností odlišit lepší žáky od horších, jsou odolné proti náhodným vlivům a obsahují pouze základní a probrané učivo. To vše jsou podmínky pro to, aby testování bylo spravedlivé a objektivní. Úspěšné vyřešení testu je sice podmíněno především znalostmi, do jisté míry (pro mnohé nečekaně velké) však záleží i na tom, jak umí zkoušený testy řešit zda se dokáže v testu orientovat, rozvrhnout si práci atd. Přinášíme vám proto v kapitole Průběh testování kromě popisu testování samotného i shrnutí dosavadních zkušeností s tím, jak se připravovat na test a jak jej řešit, aby výsledkem byla co možná největší úspěšnost. Vyhodnocením výsledků mnoha desítek tisíc studentů bylo prokázáno, že ti, kdo se mohli na testování připravit, dosahovali (při stejných vědomostech) lepších výsledků než jejich vrstevníci, kteří možnost seznámit se s obecnými radami a pokyny neměli. Abyste na testování byli dobře předem připraveni, je důležité seznámit se předem s tím, jak bude testování probíhat a jaké typy úloh můžete v testech očekávat. Věnujte proto, prosím, studiu ukázek odpovídající pozornost. Cílem testování není zjišťovat, jak se vyrovnáte s překvapením v podobě organizace nebo obsahu zkoušení, ale pouze a jen sledování toho, co umíte. Věříme, že toho není málo. Výsledky testů vám pomohou udělat si podrobnou představu o tom, kolik toho umíte, jen za předpokladu regulérního průběhu testování. Čím odpovědněji k testování přistoupíte, tím přesnější informaci o sobě se dozvíte. Přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem dalším studiu. Průběh testování Doma nebo ve škole před testováním 1. Důkladně si prostudujte tyto instrukce. 2. Prostudujte si část popisující typy úloh a návod, jak je řešit. V den testování 3. V době od 29. listopadu do 10. prosince budete řešit tyto testy obecné studijní předpoklady, matematiku a český jazyk, případně cizí jazyk (angličtina a němčina). Test z českého jazyka je připraven na 45 minut a obsahuje 40 úloh. Testy z cizího jazyka jsou připraveny také na 45 minut a angličtina obsahuje 40 úloh, němčina 49 úloh, test OSP je na 60 minut čistého času a má 60 úloh, test z matematiky je také na 60 minut a obsahuje 30 úloh. Před každým testem bude zařazena asi 15minutová instruktáž, v níž vám zadávající připomene nejdůležitější pokyny k řešení testu. Mezi testy budou 15minutové přestávky. 4. K řešení testů nebudete potřebovat žádné pomůcky kromě psacích potřeb (tužka, guma, pero) rozhodně ne kalkulačku ani pravítko ani tabulky. Volný list papíru na poznámky obdržíte spolu s prvním testem. 5. Odpovědi se zaznamenávají přímo do zadání testu, a to zakroužkováním písmene, které vybranou odpověď označuje. 6. Každá úloha má právě jednu správnou odpověď. Pokud ji vyberete jako vaši odpověď, získáváte za úlohu jeden bod. Pokud v úloze vyznačíte nesprávnou odpověď, odečte se vám část bodu, proto pokud neumíte úlohu vyřešit, netipujte pravděpodobnost, že vyberete špatnou odpověď je téměř vždy větší než šance, že správnou odpověď uhádnete. 7. V testech českého jazyka i matematiky najdete na začátku a na konci testu vždy několik jednodušších úloh, obtížnější úlohy jsou zejména na konci první třetiny testu. 8. Úlohy nemusíte řešit přesně v tom pořadí, v jakém následují v testu za sebou. Pokud úlohu nejste schopni vyřešit během 3-4 minut, pokračujte další úlohou. Pokud budete mít čas, můžete se k nevyřešeným úlohám vrátit. 9. Rozmyslete si, jak budete sledovat čas, který vám na řešení testu ještě zbývá počítejte s tím, že ve třídě nemusejí být viditelné hodiny. Učitel vás na čas upozorní až pět minut před koncem stanovené doby. Instruktáž před testem 10. Smyslem patnáctiminutové instruktáže před každým testem je připomenout vám nejdůležitější pokyny pro řešení testu. Nepodléhejte pocitu, že všechno víte a nemusíte poslouchat po zahájení řešení se už nebudete mít možnost zeptat. 11. Zadávající učitel vám nejprve připomene, že úlohy v testu mají pouze a právě jedno správné řešení, že za každou správnou odpověď získáváte jeden bod, zatímco za špatnou odpověď část bodu ztrácíte, a proto je namísto tipování správné odpovědi lepší nechat úlohu bez odpovědi. 12. Na tabuli vám poté zadávající předvede způsob označování vámi vybrané odpovědi a způsob, kterým můžete vyznačenou odpověď změnit. Mějte na zřeteli, že nebudou-li vaše odpovědi označeny stanoveným způsobem, mohou být považovány za neplatné. 13. Zadávající vám dále připomene, že úlohy nemusíte řešit popořádku. Naopak je lepší nejdříve rychle projít celý test a řešit pouze úlohy, které (aspoň podle vašeho pocitu) umíte. Teprve ve druhém kole řešte i úlohy, které se vám zdají být těžší, ale ani tehdy ještě neztrácejte řešením jedné úlohy víc než dvě nebo tři minuty úlohy, které by vám podle vašeho odhadu zabraly tolik času, nechte na konec. 14. Zadávající vás upozorní, abyste si během řešení hlídali čas, který zbývá do konce stanovené doby, na čas vás upozorní až 5 minut před koncem. 15. Nakonec dostanete příležitost položit před testováním poslední dotazy. Vyplnění jména, třídy a čísla žáka 16. Jakmile zadávající odpoví na případné dotazy, upozorní vás, že nyní rozdá testy, které vy ale necháte ležet na lavici, aniž byste je otevírali, obraceli nebo jimi listovali, a poté testy rozdá. 17. Na titulní stranu každého testu na vyhrazené místo napíšete čitelně tiskacím písmem vaše jméno a příjmení, označení vaší třídy a číslo ve třídním výkazu. Protože je pravděpodobné, že toto číslo neznáte, zadávající vždy během podepisování testů přečte seznam všech žáků i s jejich čísly jakmile vaše jméno a číslo uslyšíte, vepište jej na určené místo. 18. Jakmile budete mít všichni testy podepsané, zadávající napíše na tabuli čas začátku doby vymezené na řešení testu a čas, kdy stanovená doba vyprší. Poté vás vyzve Nyní můžete začít řešit úlohy v testu. na tento pokyn můžete otevřít test a začít řešit úlohy. 19. Během řešení testu se řiďte všemi radami, které jste se dočetli v těchto instrukcích i v dalších materiálech v tomto souboru. Ukončení práce 20. Pět minut před vypršením stanovené doby vás zadávající upozorní Do konce stanovené doby zbývá 5 minut. Věnujte zbývající čas buď řešení úloh, které se vám zdají být nejjednodušší, nebo kontrole vašich odpovědí. Pokud ještě nejste na konci testu, prohlédněte rychle zbytek úloh, zda mezi nimi nejsou takové, které byste uměli rychle vyřešit, případně si kontrolujte vaše odpovědi. 21. Jakmile stanovený čas vyprší, zadávající vás vyzve Stanovený čas vypršel odložte, prosím, psací potřeby. Pokud jste během řešení listy v testu poskládali jinak, než byly na začátku, vraťte test do původního stavu (titulní stránkou nahoru). Zadávající testy vybere, vyhlásí patnáctiminutovou přestávku a oznámí vám, v kolik hodin začne instruktáž k dalšímu testu. Buďte na konci přestávky dochvilní! Výsledky testování 22. Po ukončení testování škola převede vaše odpovědi do formy počítačové databáze a ihned může vytisknout výsledky v nich je možné vyčíst, které úlohy jste vyřešili správně a které špatně a jaký je váš celkový bodový zisk. 23. Poté, kdy nám škola odešle výsledky k centrálnímu porovnání, obdržíte i informaci o tom, jakých výsledků jste v testech dosáhli ve srovnání s ostatními testovanými žáky. Scio Pokyny

3 ZKOUŠKY KAPESNÍ PRŮVODCE Jak dosáhnout v testu co nejlepšího skóre Tato krátká příručka je určena všem, které v brzké době čeká významný písemný test nebo zkouška, například přijímací zkouška na střední školu nebo nějaký klasifikační písemný test. Nemáte-li s podobnými druhy testů zkušenosti, pomůže vám tato příručka výrazně zlepšit váš výsledek v dané zkoušce, budete-li se alespoň rámcově řídit jejími pokyny. A to samozřejmě není k zahození. Většina z uvedených rad platí obecně pro všechny typy testů. Příprava Možná se vám zdá, že jakékoli zvláštní přípravy na zkoušku jsou zbytečné buď předmět ovládám a potom zkoušku udělám, anebo neovládám a zkouška to určitě odhalí. Jediné, co je potřeba před zkouškou dělat, je učit se, učit se, učit se. To ale není pravda. Je mnoho případů, kdy vám ani dokonalé ovládnutí látky předmětu nepomůže, abyste ve zkoušce uspěli, a naopak jsou situace, kdy nedostatky ve znalostech můžete vyvážit promyšleným a dobře zvoleným postupem při zkoušce. Není rozhodně pravidlem, že velkou bitvu vždycky vyhrává početnější armáda, daleko více záleží na správném prozkoumání bojiště, vhodném zvolení strategických a taktických cílů, nervech velícího generála, pružnosti velících důstojníků, morálce mužstva a na vhodné výzbroji. Zkouška zásadního významu se opravdu dá s trochou nadsázky přirovnat právě k velké bitvě. Podívejme se tedy na to, co zejména můžete udělat pro vítězství, aniž byste museli obtížně stavět do pole další a další regimenty. (Nezapomínejte ale, že ani Napoleon se neobešel zcela bez vojáků.) Ještě dříve, než se začnete učit a učit, je pro váš úspěch nezbytně nutné, abyste si o dané zkoušce zjistili co nejvíce informací. Ty se dají získat z mnoha zdrojů. Pokud se dá sehnat cvičná verze zkoušky nebo zadání z minulého roku, sežeňte si ji. Pokud znáte někoho, kdo zkoušku skládal loni, podrobně ho vyzpovídejte. Pokud existuje ke zkoušce doporučená sbírka příkladů, sežeňte si ji. Sežeňte si všechny možné brožury a informační letáky, které k dané zkoušce existují. Čím více se vám podaří sehnat, tím lépe. Dobrá informovanost základ úspěchu. U každé zkoušky vždy alespoň část zúčastněných uspěje hůř, než by mohli, protože je podoba zkoušky zaskočila. Pokud máte dostatek podkladů, odpovězte si na tyto otázky: Jak zkouška probíhá a jak vypadá? V jakém pořadí budou jednotlivé předměty za sebou následovat? Jak dlouhé budou přestávky? Budu se moci mezi jednotlivými testy občerstvit, kontaktovat s rodiči nebo kamarády? Jak bude vypadat zadání úloh? Budou na výběr nějaké možné odpovědi, anebo budu muset celou odpověď napsat sám? Je správná vždy jen jedna odpověď, nebo mohou být správné všechny? Může se stát, že ani jedna z nabízených možností není správná? Kam a jak se budou zapisovat odpovědi? Lze vyznačenou špatnou odpověď ještě změnit? Jaké všechny pomůcky si mohu vzít s sebou a používat je během testování? Jaký je rozsah předpokládaných znalostí? Z jakých učebnic se mám učit? Budou mi stačit znalosti ze školy, nebo se po mně bude chtít i něco, s čím jsem se ve škole nesetkal? Z jakých částí se test skládá? Musím řešit úlohy v tom pořadí, v jakém jsou v testu, anebo mohu postupovat libovolně? Kolik úloh v testu bude? Budou všechny zhruba stejně těžké, anebo budou některé těžší a některé lehčí? Dá se už ze zadání poznat (např. podle počtu bodů), jak je která úloha těžká? Je mezi částmi testu nějaká přestávka? Kolik času je na test? Je to hodně, nebo málo? Je možné si to nějak ověřit, případně vyzkoušet? Jak je test bodován a hodnocen? Kolik bodů za co dostanu? Odečítají se body za špatnou odpověď? Kolik? Kolik bodů je potřeba k úspěšnému absolvování zkoušky? Je možné získat nějaké body předem, např. u některých přijímaček za prospěch nebo předmětovou olympiádu? Jak si mohu ověřit, že můj test byl správně vyhodnocen a obodován? Dostanu zadání po testu domů? Dozvím se pouze, zda jsem prošel nebo neprošel, nebo obdržím i podrobnější výsledek? Dozvím se, jak jsem zodpověděl jednotlivé otázky a kolik jsem za každou dostal bodů? Můžu se podívat na svůj opravený test? Cvičná verze Jde-li opravdu o důležitou zkoušku a máte-li k dispozici cvičnou verzi nebo jiné ukázky úloh, dobře si je prostudujte. Hledejte, zda se nelze dozvědět něco o myšlení těch, kteří zkoušku sestavovali. V mnoha případech autoři zkoušek nejsou profesionální tvůrci zkoušek (a to většinou ani na středních nebo vysokých školách) a dopouštějí se řady různých chyb, užívají, aniž si to uvědomují, různých stereotypů. Pokud se vám je podaří odhalit, můžete správné odpovědi poznávat, i když otázkám vůbec nerozumíte. Pochopitelně jen málokdy máte záruku, že zkoušku budou připravovat stejní lidé jako loni; na většině středních škol však buď zkoušku připravují každoročně stejní lidé, nebo se úlohy vybírají stále ze stejné banky (seznamu) úloh, ostatně i na to se můžete na příslušné škole zeptat. Zjistěte si, zda se v testech vyskytují neustále stejná témata ve stejném poměru (například u testu z matematiky každoročně jedna úloha z geometrie a dvě slovní úlohy apod.). Nevyskytují se každý rok úlohy na tutéž věc, tytéž chytáky? Pokud v úlohách vybíráte z nabídky odpovědí, jsou správné odpovědi rozloženy rovnoměrně [přibližně stejný počet (A), (B), (C),...]? Scio Zkoušky kapesní průvodce

4 Někdy lze správnou odpověď mezi nabídnutými poznat podle určitých náznaků. Dost často to bývá ze všech nejdelší odpověď či taková odpověď, která se jinak liší od ostatních, například jako jediná obsahuje sloveso, obsahuje cizí a odborná slova... Jsou-li dvě odpovědi blízko sebe a třetí vzdálená, pak to ta třetí většinou nebývá. Někdy můžete podle určitých náznaků naopak některou možnost vyloučit, např. pokud je odpověď gramaticky nesprávným pokračováním otázky nebo hovoří o něčem jiném, než na co se otázka ptá. Jak postupovat při zkoušce Jestliže jste si o zkoušce zjistili, co se dalo, je třeba promyslet, jak při řešení testu postupovat tak, abyste vaše vědomosti a schopnosti uplatnili co nejlépe. Dosáhnete pak lepšího skóre než ten, který má stejné či lepší znalosti, ale nic si o zkoušce nezjistil a ani si nijak nepromyslel svůj postup při zkoušce. Celková strategie Pokud si můžete zvolit, v jakém pořadí budete řešit úlohy testu, zapamatujte si základní pravidlo: začít tou částí, kde za nejméně času mohu získat co nejvíce bodů, a na konec nechat to, co vyžaduje nejvíce času. Znamená to buď začít lehkou úlohou, na níž získáte sebedůvěru, anebo úlohou na téma, které máte v oblibě a které ovládáte. Ve většině případů autoři testu zařazují na úvod lehkou úlohu, ovšem nedá se na to plně spoléhat. Tady můžete plně uplatnit to, co jste zjistili z cvičné verze nebo loňského zadání testu. V každém případě se tedy vyplatí na začátku testu věnovat chvilku na prohlédnutí celého testu a určení, kterými úlohami začnete. Pokud víte, že některou část umíte hůře než ostatní, rozhodně s ní nezačínejte, mohli byste ztratit cenné minuty. Nezačínejte ani s částí, kterou pokládáte za nejtěžší, při jejím řešení můžete znervóznět, což se vám ve výsledku může stát osudným. Tipování při výběru odpovědi z nabídky Většina zkoušek rozhodně není koncipována tak, aby průměrný účastník znal odpovědi na všechny otázky. Snadno se vám tedy může stát, že na otázku neznáte odpověď. Pokud jste si přesně zjistili, jak se zkouška boduje a jestli se za špatné odpovědi odečítají body, je třeba zvážit, kdy přesně se vám vyplatí správnou odpověď z výběru tipnout. 1) Pokud se odpověď vybírá z nabídky možností a za špatnou odpověď se body vůbec neodečítají, bylo by velkou chybou nechat nějaké otázky nezaškrtnuté, i když nemáte ani nejmenší tušení o správné odpovědi. S tipováním je dobré vyčkat až na závěr zkoušky, protože některé testy jsou tak špatně sestavené, že zadání některých otázek úplně prozradí, nebo alespoň napoví odpovědi na otázky předcházející. Toho je třeba samozřejmě využít. Navíc někomu může tipování narušovat soustředění, protože mu stále nejdou z hlavy úlohy, které jen tak tipnul. Na hádání odpovědí je ovšem potřeba vyhradit dostatek času. Tipování může totiž při troše štěstí přinést cenné body, nezapomínejte, že ze čtyř náhodných tipů (při čtyřech možných nabízených odpovědích) průměrně získáte jeden bod a nemůžete nic ztratit. Většinou se nechte vést vlastním instinktem a pokuste se určit nejlogičtější a nejvhodnější odpověď. Samozřejmě využijte i všech svých znalostí a zkušeností a hledejte, zda některé z odpovědí nedokážete vyloučit, hledejte souvislosti mezi zadáním a odpověďmi (teď vám také přijde vhod, co jste předem zjistili při studiu zkoušky). 2) Pokud se odpověď vybírá z nabídky možností a za špatnou odpověď se odečítají body, případně poloviny nebo čtvrtiny bodů, je třeba dobře si spočítat, vyplatí-li se hádat, nebo ne. Ve většině přijímacích testů na střední školy se ale body neodečítají, a tak je třeba odpověď tipnout u všech nevyřešených úloh. Kupříkladu v testech Scio se ale vždy odečítá taková část bodu, že hádat se nevyplatí jen tehdy, když o úloze nevíte vůbec nic. Když ale můžete s jistotou vyloučit alespoň jednu z odpovědí jako chybnou, už se tipovat vyplatí. Výjimečně se můžete setkat se zkouškami, kde se za chybnou odpověď odečítá stejně, kolik lze za správnou získat. V takové situaci rozhodně nehádejte, naopak odpovědi zapisujte jen tam, kde jste si naprosto jisti. Zkušenost učí, že většina z nás se přeceňuje, a tudíž odpovíte- -li i tam, kde to víte skoro jistě, určíte více nesprávných než správných řešení a ztratíte cenné body. 3) Pokud odpověď tvoříte sami (např. máte vypočítat úlohu z matematiky a zapsat celý postup), za špatnou odpověď se obvykle nic neodečítá, naopak často se dávají nějaké body nebo jejich části i za neúplné řešení. V takovém případě je dobré ponechat si úlohy, kterým nerozumíte nebo které nedokážete vyřešit, na konec a pak se o řešení aspoň pokusit. Je to rozhodně lepší, než to rovnou vzdát, pokud vám ještě zbývá nějaký čas. V některých případech můžete dostat nějaké body i za nákres, zápis vztahu nebo část správného řešení. Využijte veškerý čas, který máte k dispozici! Rychlost Pokud víte, kolik času na test máte, jak bude test těžký a kolik má úloh, měli byste si předem určit, jakou rychlostí budete test vypracovávat. Když zjistíte, že máte spoustu času, je zbytečné pospíchat a dělat zbytečné chyby. Naopak když dojdete k závěru, že test nemůžete stejně celý stihnout, je třeba pracovat rychle a obtížné úlohy přeskakovat. Ideální je získat cvičnou verzi, která má všechny parametry ostrého testu, a změřit si, jak dlouho trvá její vypracování. Pak snadno zvolíte ideální tempo. Při vlastní zkoušce je sice potřeba průběžně sledovat čas, rozhodně si ale nevypracovávejte podrobný rozpis, kolik času vám která úloha má zabrat, zbytečně byste znervózněli. Přeskakování Spousta dobrých studentů neuspěje v testu, protože se zaseknou u nějaké obtížnější otázky, kterou nemohou za žádnou cenu rozlousknout. Ztrácejí tím samozřejmě spoustu času, který by mohli využít na získání snadných bodů z lehčích úloh. I když se nakonec rozhodnou obtížnou úlohu neřešit, strašák nevyřešené otázky zůstává v jejich hlavě natolik, že udělají zbytečné chyby i v dalších částech testu. Proto je nezbytně nutné, nevíte-li si s otázkou rady, přeskočit ji a dál řešit ostatní úlohy, jako kdyby se nic nestalo. Až takhle projdete celý test a vyřešíte všechny jednodušší otázky, vraťte se k obtížnějším úlohám. Z těch se snažte opět nejdříve řešit ty, u kterých si myslíte, že máte šanci je vyřešit. Jestliže se dostanete do časové tísně, nezapomeňte těsně před koncem zbývající odpovědi tipnout. Ovšem pozor, nesmí se vám stát, že zmateně skáčete od otázky k otázce. Otázky čtěte jednu po druhé, při prvním čtení vyřešte všechny jednodušší otázky, při druhém ty obtížnější, jen výjimečně vám zbude čas ještě na třetí čtení testu. Systém značek Ještě před testem je přínosné zamyslet se nad systémem značek, protože je dobré označovat si v průběhu testu otázky, abyste pak věděli, ke kterým otázkám se vrátit, jak jsou přibližně těžké apod. Značek k otázkám se dá vymyslet celá řada, jako např. nepochopil jsem, zabere hodně času, chápu, ale potřebuje Scio Zkoušky kapesní průvodce

5 BECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 9. TŘÍDA Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! Až zahájíš práci, nezapomeň: každá úloha má jen jedno správné řešení test obsahuje 60 úloh sleduj během řešení čas, který ti zbývá jméno třída číslo žáka kód školy Scio 2006 Veškerá práva vyhrazena. Testy jsou určeny k jednorázovému použití ve školách v prosinci Žádná část tohoto materiálu nesmí být žádným způsobem reprodukována bez předchozího souhlasu společnosti Scio. s.r.o. Pobřežní Praha 8 telefon: , fax:

6 OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY pro žáky 9. tříd základní školy V každé z následujících úloh vyberte slovo, které nejlépe odpovídá popisu v zadání. 1. udělat něco celkově dokonalejším a lepším (A) zvelebit (B) povýšit (C) obohatit (D) vymalovat (E) zpestřit 2. pro nás výhodný, nám nakloněný (A) osudový (B) zlevněný (C) výjimečný (D) příznivý (E) zvýhodněný 3. získat na základě lsti nebo boje (A) dostat (B) dobývat (C) ukořistit (D) ukrást (E) koupit V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. 4. NEOHRABANÝ (A) mladý (B) sportovní (C) ohleduplný (D) samostatný (E) obratný 5. VYCHLADLÝ (A) rozmražený (B) ohřátý (C) vypařený (D) chutný (E) uvařený 6. ZNESNADNIT (A) ulehčit (B) nepřekážet (C) urychlit (D) nekontrolovat (E) pustit 7. PRUŽNÝ (A) nesklonný (B) ztužený (C) tuhý (D) nehybný (E) neměnný 8. NEÚMYSLNÝ (A) smyslný (B) zaměřený (C) promyšlený (D) mlsný (E) záměrný Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 2 Obecné studijní předpoklady 9. třída

7 V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání. 9. HLAD : NAJÍST (A) únava : běhat (B) nemoc : vyléčit (C) samota : nemluvit (D) zpoždění : zmeškat (E) smutek : plakat 10. MLÉKO : MASO (A) stonek : květina (B) pomeranč : okurka (C) kniha : příběh (D) chléb : mouka (E) sklenice : voda 11. ŽEBŘÍK : VÝŠ (A) kalhoty : lépe (B) letadlo : níž (C) lev : hlasitěji (D) prádlo : čistěji (E) dalekohled : dál 12. LÁSKA : NENÁVIST (A) radost : smutek (B) vztek : hádka (C) vylekaný : vystrašený (D) nadšení : dojetí (E) odvaha : šílenství V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, která se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. 13. Není třeba mít žádné, je to postup dobře a vyzkoušený. (A) připomínky vymyšlený (B) předsudky prodiskutovaný (C) obavy prověřený (D) pochybnosti prozkoušený (E) komplikace zavedený 14. Pokud nemáme jistotu, že voda, kterou chceme použít, je, měli bychom ji raději. (A) průhledná vylít (B) nezávadná zahodit (C) převařená vypít (D) naše vrátit (E) pitná převařit 15. Břehy a pláže ostrova jsou hotely i nekonečnými řadami slaměných stříšek, kde se davy turistů ukrývají před sluncem. (A) obsypány nezkrotným (B) lemovány palčivým (C) ozdobeny kulatým (D) posázeny rozsvíceným (E) zničeny spalujícím 16. Podle lidé rozhodují o více než polovině celého nákupu teprve v. (A) odborníků tramvaji (B) televize hlavě (C) výzkumů obchodě (D) statistik duchu (E) dotazů supermarketu 17. Lesní studánka nebo potůček přímo k tomu, aby se člověk osvěžil chladnou tekutinou. (A) průzračný lákají (B) luční tečou (C) zurčící nabízejí (D) znečištěný vábí (E) bublající křičí Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 3 Obecné studijní předpoklady 9. třída

8 V následujících úlohách vycházejte pouze z informací uvedených v úvodním textu. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. TEXT K ÚLOHÁM 18 AŽ 21 Austrálie Při příletu do Austrálie ve vás pohled z okénka letadla na australský kontinent vyvolá nejspíše vzrušující očekávání, ale také úlevu, že máte úmorný let konečně za sebou. Jaké budou asi vaše pocity, když možná z téhož letiště budete po několika měsících odlétat? Austrálie už samo její jméno vyvolává představu dálek a neznáma. Záleží především na vás, co si ze svého pobytu odvezete a zda necháte Austrálii, aby změnila váš pohled na svět. Možná se vám budou pak lidé jinde zdát úseční, nevstřícní či chladní srdečnost Australanů nasadí laťku vysoko. Zároveň vám asi bude scházet i kosmopolitní atmosféra největších australských měst. Zcela jistě budete postrádat vůni grilujících se steaků při barbecue na pobřeží moře a nostalgicky vzpomínat na teplé letní večery strávené v otevřených barech. Pro nás stále tak exotický kontinent vám vydá svědectví o sobě obrazy, vůněmi a zvuky. Pravděpodobně si přivezete několik krabic fotografií. Kamarádi, jimž budete o svých zážitcích vyprávět, najdou na záběrech přírodní unikáty - rudou horu Uluru (Ayers Rock), útesy Twelve Apostels u Melbourne, vodopády Baron Falls v Alhertonské vysočině či světélkující útesy Great Barrier i nepřehlédnutelné symboly australské architektury Opera House a Harbour Bridge v Sydney či důmyslné konstrukce podmořských akvárií. Možná se rádi pochlubíte snímkem křepčícího aborigina domorodého obyvatele Austrálie, kterého jste vyfotografovali v tematickém parku Tjapukai. A snad si v paměti uchováte i tón domorodé trouby didgeridoo nebo tajemné zvuky noční buše. (Magazín , 14 / 2006) 18. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Domorodý obyvatel je v Austrálii jen jeden a jmenuje se Aborigin. (B) V Austrálii se prodávají krabice s fotografiemi. (C) V Austrálii můžete obdivovat nejen přírodní krásy, ale také australskou architekturu. (D) Do Austrálie se nedá dostat jinak než letadlem. (E) Pokud navštívíte Austrálii, zaručeně se vám změní pohled na svět. 19. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, zda odpovídá informacím v uvedeném textu. 20. ano(a) ne(b) Australské buše jsou v noci velmi tiché. 21. ano(a) ne(b) Tjapukai patří mezi skvosty australské architektury. Co je hlavním cílem uvedeného textu? (A) popsat podrobně všechny přírodní unikáty Austrálie (B) odradit čtenáře od návštěvy Austrálie, protože cesta tam je až příliš úmorná (C) popsat stravovací návyky Australanů (D) nalákat čtenáře na řadu nevšedních zážitků, které ho v Austrálii čekají (E) zdůraznit, že Australané jsou nejvstřícnější národ na světě Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 4 Obecné studijní předpoklady 9. třída

9 TEXT K ÚLOHÁM 22 AŽ 26 Nakupování s hudbou Hudební kulisa v obchodních domech nebo restauracích má vytvářet příjemné prostředí pro zákazníky a podněcovat jejich zájem o nabízené služby nebo výrobky. Cílem je zvýšení tržeb a přilákání dalších zájemců. Hudba může také zvyšovat produktivitu práce nebo zpříjemňovat pracovní prostředí. Využívání hudební produkce ve veřejných prostorách není novou myšlenkou. Poprvé ji propagoval George Squier, který již v roce 1922 vyrobil vlastní systém reprodukce hudby ve velkých místnostech. V roce 1934 si dal svůj vynález patentovat a založil firmu s názvem Muzak. Toto označení se v angličtině dodnes používá pro označení hudební kulisy. Nápad se setkal s velkým úspěchem a kancelářské podniky a banky si objednávaly hudbu podle svých potřeb. Ve čtyřicátých letech projevili zájem také majitelé restaurací a obchodů, neboť z průzkumů vyplynulo, že hudební kulisa podporuje zájem zákazníků. Využívání hudby v nákupních zónách je součástí marketingové strategie. Neustálý příval melodií však může působit i kontraproduktivně a hudební kulisu pak zákazníci vnímají jako rušivý element. Připomeňme například vánoční koledy pronásledující nakupující na každém kroku po všech evropských městech. Se zajímavým pokusem proto přišel nizozemský řetězec obchodních domů Albert Heijn. V 67 supermarketech přestal vysílat jakoukoliv hudbu. Pokud budou ohlasy zákazníků a pracovníků pozitivní, zavládne ticho ve všech 700 prodejnách firmy. Odpadly by navíc náklady spojené s placenými dodávkami hudební produkce. (Magazín , 14 / 2006) 22. Které z následujících tvrzení je podle uvedeného textu pravdivé? (A) V bankách se začala hrát hudba dříve než v restauracích. (B) V Nizozemsku v 700 prodejnách zrušili hudební kulisu. (C) Zákazníci vnímají hudební kulisu za každých okolností jako příjemnou. (D) Nápad používat hudební kulisu ve veřejných prostorách nebyl zpočátku příliš úspěšný. (E) Ve čtyřicátých letech byla zavedena hudební kulisa ve všech restauracích na světě. 23. Co můžeme podle uvedeného textu říci o slovu Muzak? (A) Muzak byla firma zabývající se patentováním. (B) Muzak je firma založená Georgem Squierem, která stále existuje a je velmi úspěšná. (C) Muzak je firma založená Georgem Squierem a zároveň anglické označení pro hudební kulisu. (D) Slovo Muzak se v textu vůbec nevyskytuje. (E) Muzak je firma, kterou je možno založit pouze po patentování nějakého vynálezu. 24. Který z následujících výroků týkajících se hudební kulisy ve veřejných prostorách není zmíněn v uvedeném textu? (A) Může zvyšovat produktivitu práce. (B) Může na zákazníky působit i nepříjemně. (C) Má vytvářet příjemné prostředí. (D) Nepoužívala se vždy, zavedla se až na začátku 20. století. (E) Zvyšuje v restauracích chuť k jídlu. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, zda odpovídá informacím v uvedeném textu. 25. ano(a) ne(b) 26. ano(a) ne(b) Pokud zavedeme ve svém obchodě hudební kulisu, rozhodně se nám tržby několikanásobně zvýší. Reprodukované vánoční koledy mohou zákazníky obtěžovat. Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 5 Obecné studijní předpoklady 9. třída

10 Následující úlohy se vztahují k textu a uvedeným podmínkám. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 31 4 spolužačky (Dáda, Eva, Terka a Olga) se sešly a v průběhu večera si objednávaly nápoje. Na výběr byla sodovka, jablečný a pomerančový džus, kofola, káva nebo čaj. Každá nakonec vypila tři různé nápoje a každý z nabízených nápojů byl objednán dvakrát. Víme, že: Dáda si neobjednala jablečný džus ani kofolu. Sodovku si objednaly jen Eva a Olga. Terka si objednala jablečný džus a kávu. Eva si objednala pomerančový džus. 27. Které tři nápoje si mohla objednat Dáda? (A) jablečný džus, kávu, pomerančový džus (B) sodovku, kávu, čaj (C) kofolu, čaj, pomerančový džus (D) sodovku, čaj, kofolu (E) kávu, čaj, pomerančový džus 28. Která ze spolužaček si mohla dát kofolu? (A) jen Terka (B) jen Terka nebo Olga (C) jen Terka, Olga nebo Eva (D) jen Eva nebo Olga (E) jen Olga 29. Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? (A) Jablečný džus si daly Terka a Olga. (B) Eva si neobjednala jablečný džus. (C) Spolužačky, které si objednaly jablečný džus, si neobjednaly čaj. (D) Terka si neobjednala sodovku. (E) Dáda si objednala jablečný džus. 30. Které z nápojů si určitě objednaly jak Dáda, tak Eva? (A) Dáda a Eva si nemohly objednat žádný stejný nápoj. (B) jen pomerančový džus (C) jen čaj a pomerančový džus (D) jen čaj (E) jen pomerančový džus, čaj a kávu 31. Víme-li, že Terka si objednala kofolu a Eva jablečný džus, které tři nápoje si objednala Olga? (A) sodovku, pomerančový džus, čaj (B) sodovku, kávu, jablečný džus (C) sodovku, pomerančový džus, jablečný džus (D) kofolu, jablečný džus, čaj (E) sodovku, kofolu, čaj TEXT K ÚLOHÁM 32 AŽ 34 Čtyři kamarádky (Pavla, Soňa, Karolína, Eliška) upekly koláče. Každý koláč byl s jiným druhem ovoce (višně, ostružiny, rybíz, borůvky) a pečení trvalo jinou dobu (30 minut, 45 minut, 60 minut, 90 minut). Víme, že: Pečení višňového koláče netrvalo 90 minut. Rybízový i borůvkový koláč se pekl déle než koláč, který pekla Soňa. Borůvkový koláč pekla Eliška a jeho pečení trvalo 60 minut. Rybízový koláč pekla Karolína, ale jeho příprava netrvala 30 minut. 32. Která z kamarádek mohla péct višňový koláč? (A) jen Soňa, Pavla nebo Eliška (B) jen Soňa (C) jen Pavla nebo Eliška (D) jen Pavla (E) jen Pavla nebo Soňa 33. Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? (A) Rybízový koláč se pekl 45 minut. (B) Višňový koláč se pekl 90 minut. (C) Pavla pekla koláč 30 minut. (D) Eliška pekla koláč 60 minut. (E) Soňa pekla ostružinový koláč. 34. Pokud víme, že Pavla pekla ostružinový koláč, které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé? (A) Soňa pekla višňový koláč. (B) Soňa pekla koláč 45 minut. (C) Karolína pekla rybízový koláč. (D) Pavla pekla koláč nejdelší dobu. (E) Soňa pekla borůvkový koláč. Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 6 Obecné studijní předpoklady 9. třída

11 volná stránka na vaše poznámky: (volný list papíru na poznámky si z testu vyjměte)

12 volná stránka na vaše poznámky: (volný list papíru na poznámky si z testu vyjměte)

13 9. TŘÍDA Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! Až zahájíš práci, nezapomeň: každá úloha má jen jedno správné řešení test obsahuje 30 úloh sleduj během řešení čas, který ti zbývá jméno třída číslo žáka kód školy Scio 2006 Veškerá práva vyhrazena. Testy jsou určeny k jednorázovému použití ve školách v prosinci Žádná část tohoto materiálu nesmí být žádným způsobem reprodukována bez předchozího souhlasu společnosti Scio. s.r.o. Pobřežní Praha 8 telefon: , fax:

14 MATEMATIKA pro žáky 9. tříd základní školy , , , Které z následujících přirozených čísel je rovno uvedenému součtu? (A) 150 (B) 950 (C) 3050 (D) Který z obrázků odpovídá následujícímu postupu? Zvolte si libovolný bod B. Bodem B veďte přímku p. Dále zvolte bod A, který neleží na přímce p. Bodem A veďte kolmici k na přímku p. (A) (B) 3. Dvě kružnice mají poloměry 3 cm a 5 cm. Vzdálenost jejich středů je 8 cm. Kolik mají společných bodů? (A) žádný (B) jeden, kružnice mají vnější dotek (C) jeden, kružnice mají vnitřní dotek (D) dva 4. Počet červených, modrých a žlutých korálků je v poměru 2 : 3 : 5. Celkem máme 50 korálků. Kolik korálků je modrých? (A) 15 (B) 10 (C) 8 (D) 5 5. Z řady čísel 124, 132, 146, 232, 246, 321, 346, 416, 432, 623 vyberte nejmenší číslo dělitelné šesti a největší číslo dělitelné čtyřmi. Jaký je jejich součet? (A) 540 (B) 548 (C) 556 (D) Kterému z následujících výrazů je roven výraz w+ w+ w+ w? (A) w 4 4 (B) w (C) 4w (D) 2w. 2w 7. (C) Z uvedeného obrázku určete velikost úhlu α: (A) 30º (B) 70º (C) 80º (D) 100º (D) Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 2 Matematika 9. třída

15 volná stránka na vaše poznámky: (volný list papíru na poznámky si z testu vyjměte)

16 volná stránka na vaše poznámky: (volný list papíru na poznámky si z testu vyjměte)

17 9. TŘÍDA Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! Až zahájíš práci, nezapomeň: každá úloha má jen jedno správné řešení test obsahuje 40 úloh sleduj během řešení čas, který ti zbývá jméno třída číslo žáka kód školy Scio 2006 Veškerá práva vyhrazena. Testy jsou určeny k jednorázovému použití ve školách v prosinci Žádná část tohoto materiálu nesmí být žádným způsobem reprodukována bez předchozího souhlasu společnosti Scio. s.r.o. Pobřežní Praha 8 telefon: , fax:

18 ČESKÝ JAZYK pro žáky 9. tříd základní školy 1. [svječí potporousem aňi nepočítal] Ve které z následujících možností je pravopisně správně přepsána uvedená věta? (A) S větší podporou jsem ani nepočítal. (B) S větší podporou sem ani nepočítal. (C) S větčí podporou sem ani nepočítal. (D) Svědčí podporou jsem ani nepočítal. 2. Ve které z následujících možností jsou pravopisně i mluvnicky správně přiřazena vlastní jména ke jménům obecným? (A) území Podkrušnohoří, ulice Na Výsluní, obyvatelé Lužičtí Srbové (B) ostrov Nový Zéland, obec Nový Jičín, stavba Pražský Hrad (C) dynastie Lucemburkové, člen řádu - Jezuita, řeka Divoká Orlice (D) dokument Zlatá Bula sicilská, výrobek auto Škoda, oddíl Světlušky TEXT K ÚLOHÁM 3 AŽ 7 Rudolf Těsnohlídek: Liška Bystrouška Přem tajíc liška zakusovala kačeny postupně a bylo jich rovněž víc, než potřebovala. A když dob la všechny kačeny, měla v očích vlhko a v ňadrech žal. Jaro se bl ží, a ona nemá nikoho ráda. Podzime, podzime teskný, samotářský, kterak ty jsi přec krásný, oč krásnější jara! To se ani lišce nevkrádají do duše podivné, zmatené m šlenky. Není ostatně na ně v podzimu kdy, poněvadž kožich líne. Teď však rozkvete zanedlouho l kovec, objev se sněženky, čemeřice, zazp vá drozd, zahvízdá kos. Tolik bude veselí, jen Bystrouška bude sama, samotinká, s nevylínalým srdcem. 4. Není na ně v podzimu kdy, poněvadž kožich líne. Které z následujících vyjádření je svým významem nejbližší k uvedené větě? (A) Na podzim je liška zmatená, protože bude mít nový kožich. (B) Na podzim je tolik jiné práce, že kožich musí počkat. (C) Líný kožich na podzim lišku zdržuje od jiného uvažování. (D) Na takové úvahy není na podzim čas, protože se mění kožich. 5. Která z následujících charakteristik lišky nevyplývá z uvedeného textu? (A) je neodbytná (B) je citlivá (C) je jí smutno (D) trpí osamělostí 6. Které z následujících souvětí má stejný význam jako souvětí Tolik bude veselí, jen Bystrouška bude sama z uvedeného textu? (A) Aby nebylo tolik veselí, Bystrouška bude sama. (B) Tolik bude veselí, a proto bude Bystrouška sama. (C) Bude tolik veselí, že i Bystrouška bude sama. (D) Tolik bude veselí, Bystrouška však bude sama. 7. Které z následujících slov v uvedeném textu není tvořeno předponou? (A) podivné (B) samotářský (C) zmatené (D) podzime 3. Ve které z následujících skupin slov z uvedeného textu se píší na vynechaných místech pouze i/í, aby byla slova napsána pravopisně správně? (A) objev, dob la, m šlenky (B) l kovec, objev, zazp vá (C) objev, zazp vá, přem tajíc (D) dob la, přem tajíc, l kovec Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 2 Český jazyk 9. třída

19 TEXT K ÚLOHÁM 8 AŽ 10 Vaše možnosti Po skončení školy můžete například - pokračovat ve studiu na jiné škole - nastoupit do vhodného zaměstnání - začít podnikat - odjet do zahraničí jako au-pair - najít si krátkodobé zaměstnání - ucházet se o studium či práci v cizině - evidovat se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání Některé z uvedených možností jsou pro vás více, jiné méně reálné. Pro vaše rozhodování o dalším postupu je dobré znát, co je to status studenta. Status studenta trvá do 31. srpna toho roku, kdy bylo ukončeno středoškolské vzdělání formou denního studia. U vysokoškoláků končí dnem složení státních zkoušek, nicméně zaopatřeni jsou ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém složili státní závěrečné zkoušky. To především znamená zdravotní i sociální pojištění hrazené státem a pobírání přídavků na dítě, pokud na ně je nárok. 8. Které z následujících skupin lidí je uvedený text nejspíše určen? (A) žákům základních škol (B) studentům středních škol (C) žákům podnikatelských škol (D) nezaměstnaným 9. Ve které z následujících možností je uveden mluvnicky i pravopisně správně tvar z uvedeného cizího slova? (A) status statusu (B) evidovat evidueme (C) forma formamy (D) au-pair au-paira 10. U vysokoškoláků končí dnem složení státních zkoušek, nicméně zaopatřeni jsou ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém složili státní závěrečné zkoušky. Kterým z následujících spojovacích výrazů můžeme nejvhodněji nahradit podtržený spojovací výraz, aby zůstal smysl souvětí zachován? (A) proto (B) přitom (C) proti (D) přesto TEXT K ÚLOHÁM 11 AŽ 13 Titulek v novinách: Astronaut si bere hvězdu 1. Otvírače mysli v této knížce jsou tady k tomu, aby byly působivé a aby se daly snadno zapamatovat. Ani jeden z nich nepředstavuje dlouhý, složitý problém. 2. Mnoho lidí se vyhýbá pokusům o vyřešení dlouhých, komplikovaných problémů, protože mají strach, že si o nich budou ostatní lidé myslet, že jsou hloupí, když se jim to nepodaří. 3. Anebo se jim prostě zdá, že by na to museli vynaložit příliš mnoho úsilí vypadá to jako otázka k vysokoškolské zkoušce anebo těžký hlavolam. Lidé si uzavírají svou vlastní mysl vůči možnosti vyřešit problém. 4. Potřebujeme takové otvírače mysli, které jsou tak stručné a působivé jako rébusy, hádanky, slogany či přísloví. 11. Které z následujících vyjádření vyplývá z myšlenek obsažených v uvedeném textu? (A) Zbytečně mnoho úsilí bylo doposud věnováno dlouhým a složitým problémům. (B) Velmi stručné otvírače mysli působí pozitivně na rébusy a slogany. (C) Lidé se předem brání řešit zdánlivě těžké problémy. (D) Těžké hlavolamy a vysokoškolské zkoušky vyřeší snadno každý. 12. Která z následujících skupin slov obsahuje pravopisnou nebo tvaroslovnou chybu? (A) titulcích, novinami, v myslích (B) příslovími, rébusy, astronauté (C) hádankami, o strachách, úsilím (D) rébusy, hlavolamy, knížkami 13. Který z následujících odstavců uvedeného textu byl od předchozího nevhodně a zbytečně oddělen? (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) žádný Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 3 Český jazyk 9. třída

20 TEXT K ÚLOZE 14 A 15 Složkou ovlivňující náš společenský úspěch a neúspěch je komunikace, přesně řečeno naše komunikativní dovednosti. Nazývali bychom tak sdělování zpráv v mezilidském styku. Můžeme hovořit o komunikaci JEDNOSTRANNÉ A OBOUSTRANNÉ. Platí následující schéma komunikace: TEXT K ÚLOHÁM 16 AŽ 19 Jakým způsobem tedy lidé mezi sebou komunikují? Údaje procházejí v procesu komunikace (kterým je i přednáška nebo rozhovor) řadou transformací: 1. výběr informací ke sdělování 2. sestavení zprávy 3. zakódování do kódu známého příjemci 4. přenos kanálem 5. zpětný proces dekódování a uložení informace do vědomí příjemce. 14. Které z následujících slov je svým významem nejbližší ke slovu transformace z uvedeného textu? (A) zvětšení (B) znásobení (C) přeměna (D) přesun 15. Pod kterou z následujících částí komunikace v uvedeném schématu zahrneme nejspíše pojmy čeština, Morseova abeceda, kouřové signály, nářečí, slang, čísla? (A) pod kód (B) pod zdroj (C) pod adresáta (D) pod vysílač Komunikace může probíhat nejen sdělováním slov, řečí, psaním apod. tzv. VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ale také beze slov, dokonce vůbec bez vydání jakýchkoli zvuků tzv. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE. Přitom neverbální komunikace je historicky starší, a dá se dokonce říci, že k ní dochází při mezilidském styku dříve a častěji než ke komunikaci verbální. Aby se dva lidé dali spolu do řeči, musí proběhnout nejprve určitá výměna informací mimoslovním způsobem. Člověk výrazem své tváře, ale i jinými pohyby dává najevo, v jakém emočním stavu se momentálně nachází, a podle toho přitahuje nebo odpuzuje zájemce o komunikaci. NEZAUJMEME PROSTŘEDKY BEZE SLOV, K ŘEČI SE DOSTANEME OBTÍŽNĚJI! 16. Které z následujících vyjádření je svým významem nejbližší ke spojení neverbální komunikace je historicky starší z uvedeného textu? (A) Bezeslovní komunikace se už přežila, dnes ji už nepoužíváme. (B) Komunikace beze slov je v současné době na ústupu. (C) Většina rozumných lidí dnes neverbální komunikaci nepoužívá. (D) Komunikaci beze slov lidé používali dříve než vznikla řeč. 17. Která z následujících spojek byla vypuštěna z poslední věty uvedeného textu? (A) ale i (B) pokud (C) protože (D) poněvadž 18. Které z následujících slov má pouze jeden význam? (A) psaní (B) vydání (C) komunikace (D) momentálně 19. Které z následujících slov z uvedeného textu není příslovcem? (A) dříve (B) dokonce (C) častěji (D) nejprve Scio Testy jsou určeny výhradně k jednorázovému použití ve školách v prosinci Jiné použití je v rozporu se zákonem. 4 Český jazyk 9. třída

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní, 86 00 Praha 8 tel.: 0 fax: 0 0 e-mail: scio@scio.cz www.scio.cz

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

MATEMATIKA. základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGZD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! Didaktický test obsahuje 20 úloh.

MATEMATIKA. základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGZD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! Didaktický test obsahuje 20 úloh. MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MAGZD0C0T0 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI MA1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 12 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Zde v testovém sešitě si můžete

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 16 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE: psací

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013 ILUSTRAČNÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 203 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 6 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (00%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE: psací

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Pánem svého času Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pánem svého času Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka nabízí žákům možnost samostatně

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 6. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 4, 186 Praha 8 tel.: 24 75 555 fax: 24 75 55 e-mail: scio@scio.cz

Více

Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia?

Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia? nebo alespoň ne tolik, kolik byste sami chtěli. Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia? Jedním z nejprozaičtějších

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SCIO. informace pro uchazeče

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SCIO. informace pro uchazeče PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SCIO informace pro uchazeče 2016 Milí uchazeči, v tomto školním roce vás čeká důležitý krok na cestě za vzděláním přijímací zkoušky na střední školu. Společnost Scio připravuje testy

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2 Pravidla správného zápisu řešení. 3.2 Pokyny k uzavřeným úlohám 7-15 DIDAKTICKÝ TEST

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2 Pravidla správného zápisu řešení. 3.2 Pokyny k uzavřeným úlohám 7-15 DIDAKTICKÝ TEST MTEMTIK PŘIJÍMCÍ ZKOUŠKY IKTICKÝ TEST TS-MMCINT Maximální bodové hodnocení: 0 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky idaktický test obsahuje 1 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je 60

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA PŘIJÍMAČKY MSK 2011 DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 15 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je

Více

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy.

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. Úvodní slovo Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. E-learningové prostředí najdete na webové stránce http://elearning.socialnidialog.cz.

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy oblast Člověk a příroda Název lekce (téma) Písemná práce z matematiky Časový rozsah lekce 35 minut Věková skupina

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list Jsem asertivní, mám právo... Metodický list samostatná a skupinová práce - jaké pocity chci vzbuzovat v ostatních, jaké vzbuzuji, jaké vzbuzují ostatní ve mně práce s interaktivní tabulí a sešitem - asertivní

Více

1BMATEMATIKA. 0B9. třída

1BMATEMATIKA. 0B9. třída BMATEMATIKA 0B. třída. Na mapě v měřítku : 40 000 je vyznačena červená turistická trasa o délce cm. Za jak dlouho ujde tuto trasu turista, který se pohybuje stálou rychlostí 4 km/h? (A) za minut (B) za

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013. Informační seminář pro koordinátory škol

Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013. Informační seminář pro koordinátory škol Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013 Informační seminář pro koordinátory škol TERMÍNY PZ 1. kolo přijímacího řízení dva řádné termíny (22. 4., 23. 4.) jeden náhradní termín (6. 5. dát do pozvánek k řádným termínům)

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

MATEMATIKA 9 M9PZD15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PZD15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Bakalářské studium 10:00 11:20 hod. Vencovského aula Přijímací řízení Studijní oblast obecně Magisterské studium 11:30 12:20 hod. Posluchárna

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Globální Test Technického Uvažování CVIČNÝ TEST

Globální Test Technického Uvažování CVIČNÝ TEST Czech PRACTICE TEST Brožura č Globální Test Technického Uvažování CVIČNÝ TEST DŮVĚRNÝ MATERIÁL Copyright 2011, Procter & Gamble Cincinnati, OH 45202 U.S.A. UPOZORNĚNÍ: Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

DOVEDNOSTI V MATEMATICE

DOVEDNOSTI V MATEMATICE Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ 2006 MA1ACZZ906DT DOVEDNOSTI V MATEMATICE didaktický test A Testový sešit obsahuje 13 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Všechny odpovědi pište do záznamového

Více

Manuál úspěšného studenta

Manuál úspěšného studenta Manuál úspěšného studenta Jak správně studovat online jazykové kurzy ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o. Do kurzu se přihlásím, co teď? Do kurzu se přihlásíte pomocí svých přihlašovacích údajů,

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Název: Mentální testy

Název: Mentální testy Název: Mentální testy Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

( 4) 2.2.12 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III. Předpoklady: 2211

( 4) 2.2.12 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III. Předpoklady: 2211 2.2.2 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III Předpoklady: 22 Pedagogická poznámka: Většina příkladů z této hodiny patří do skupiny příkladů na společnou práci. Termín nezavádím. Existují příklady,

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

DOVEDNOSTI V MATEMATICE

DOVEDNOSTI V MATEMATICE Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ 2006 MA2ACZZ906DT DOVEDNOSTI V MATEMATICE didaktický test B Testový sešit obsahuje 13 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Všechny odpovědi pište do záznamového

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

Monika Cihelková, Jolana Nováková, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. ročník

Monika Cihelková, Jolana Nováková, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. ročník Hodina matematiky 21. 12. 2011 Monika Cihelková, Jolana Nováková, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. ročník 1. Úvod uvítání, představení vyučujících studentek (1min.) 2. Rozcvička (3min) 3. Hra Riskuj (15min)

Více

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

( ) ( ) 9.2.10 Binomické rozdělení. Předpoklady: 9209

( ) ( ) 9.2.10 Binomické rozdělení. Předpoklady: 9209 9..1 Binomické rozdělení Předpoklady: 99 Př. 1: Basketbalista hází trestný hod (šestku) s pravděpodobností úspěchu,9. Urči pravděpodobnosti, že z pěti hodů: a) dá košů; b) dá alespoň jeden koš; c) dá nejdříve

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. SD1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 18 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu.

Více

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku Poměry a úměrnosti Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku S poměrem lze pracovat jako se zlomkem a : b = a b porovnávat,

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE

INFORMACE PRO UCHAZEČE INFORMACE PRO UCHAZEČE Přihlašování Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2016. Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MATEMATIKA M9PID14C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA M9PID14C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST M9PID14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 35 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 14 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut.

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 3. Rozvoj

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída ČLOVĚK A JEHO SVĚT 3. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax:

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v hodinách matematiky a těšíme se na shledanou v 2. ročníku této soutěže.

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v hodinách matematiky a těšíme se na shledanou v 2. ročníku této soutěže. Drazí matematičtí přátelé, v úvodu tohoto sborníku Vás chceme pozdravit a v ucelené podobě předat řešené příklady 1. ročníku Malého matematického šampionátu pro žáky 5. tříd. K uspořádání této soutěže

Více

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VEKTOR 16. 9. 25. 10.

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VEKTOR 16. 9. 25. 10. I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VEKTOR 16. 9. 25. 10. Vážíme si vaší spolupráce a úsilí vynaloženého na testování se společností Scio. Následující instrukce vás krok za krokem provedou

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

3. Přečtěte si události na stránce za vaší kapitolou s názvem CO PES ASI NEVĚDĚL, popovídejte si o tom, zda vy jste to všechno věděli.

3. Přečtěte si události na stránce za vaší kapitolou s názvem CO PES ASI NEVĚDĚL, popovídejte si o tom, zda vy jste to všechno věděli. Centrum čtení Tentokrát si v centru čtení přečtete knihu od psa. Ne že by ji napsal přímo pes. Podívejte se, která paní spisovatelka ji napsala a zapamatujte si její jméno. Ale kniha vypráví o tom, co

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Ve staré

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální City Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - city a pocity (práce s textem), rozdělení citů a pocitů, nálady, afekty, vášně podklady ke kopírování Obecné informace k řadě pracovních listů

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Určování tlaku v praktických životních situacích Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (nemusí

Více