Stanovení BMI a optimální energetické spotřeby CAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení BMI a optimální energetické spotřeby CAL"

Transkript

1 2014/15 Stanovení BMI a optimální energetické spotřeby CAL Teoretický úvod Index tělesné hmotnosti, obvykle označovaný zkratkou BMI (z anglického body mass index) je číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, umožňující statistické porovnávání tělesné hmotnosti lidí s různou výškou. Index se spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky: BMI = hmotnost ( kg) / výška (m 2 ) Do tohoto vzorečku se dosazuje hmotnost v kilogramech a výška v metrech a výsledná jednotka kg/m² se často vynechává. Pro stanovení hodnoty BMI se také používají tabulky, nomogramy nebo počítačové programy. Index tělesné hmotnosti vytvořil někdy v letech belgický matematik a statistik Adolphe Quetelet, proto se BMI někdy označuje také jako Queteletův index. BMI se obecně dá považovat pouze za statistický nástroj, u konkrétního jedince je BMI příliš jednoduchým prostředkem, který ignoruje velké množství důležitých faktorů (např. stavbu těla, množství svalstva apod.). V klinické praxi se proto obvykle používají přesnější testy jako měření tloušťky podkožního tuku, impedanční měření atd. Výpočet BMI pro konkrétního jednotlivce nelze proto brát jako absolutní ukazatel, spíše jen jako přibližné vodítko, které by mělo být použito jen jako jeden z více prostředků. Tyto hranice platí pro dospělé starší 20 let. Kategorie Rozsah BMI kg/m 2 těžká podvýživa 16,5 podváha 16,5 18,5 ideální váha 18,5 25 nadváha mírná obezita střední obezita morbidní obezita > 40 Úkol: Stanovení BMI a optimální energetické spotřeby CAL

2 Přístroje a pomůcky: 1) osobní váha Provedení: 1. BMI spočítejte dle uvedeného vzorce. 2. V průběhu týdne před praktikami si zvolte jeden den v týdnu a zaznamenejte si Váš jídelníček, včetně přibližné gramáže jídla. Např. na pod odkazem zdravý životní styl je E-kalkulačka, zde si můžete spočítat svůj denní energetický příjem z Vámi zaznamenaného jídelníčku. Jídelníček a výpočet přineste na praktika (viz protokol). 3. Nastavení osobních údajů na váze Stiskněte tlačítko SET, na displeji začne blikat číslo např. 1, potvrďte stisknutím tlačítka SET. Tlačítkem nastavte výšku, potvrďte SET, po té stejným způsobem nastavte pohlaví a věk a úroveň pohybové aktivity LEVEL LEVEL : 1-sedavý,malý nebo žádný pohyb 2-lehká aktivita, mentálně pracující 3-střední aktivita, pravidelné stání či chůze 4-vysoká aktivita, manuálně pracující 5-velmi vysoká aktivita, sportovci 4. Pokud máte vše správně nastaveno (oprava SET a postupovat dle výše uvedeného návodu), klepněte nohou na váhu, vyčkejte až se zobrazí 0.0, stoupněte si na váhu (prosíme z hygienických důvodů v ponožkách). Po chvilce se pod hodnotou hmotnosti zobrazí energetická spotřeba a BMI. 5. Porovnejte zjištěné hodnoty energetické spotřeby s Vámi spočtenou energetickou spotřebou ze svého denního jídelníčku, ev. navrhněte pro Vás vhodné úpravy jídelníčku. 6. Zaznamejte si svůj BMI a porovnejte ho s BMI zjistěným výpočtem.

3 STANOVENÍ TĚLESNÉHO POVRCHU Teoretický úvod: Rychlost tělesného metabolizmu, potřebná pro udržení nezbytně nutných životních pochodů a udržení tělesné teploty se nazývá bazální metabolizmus. Jeho stanovení se provádí za přesně určených podmínek (na lačno, po nejméně půlhodinovém klidu, vleže za bdělého stavu a za stálé okolní teploty 20 º C). Velikost bazálního metabolizmu je důležitou veličinou, neboť umožňuje vzájemné porovnávání u různých jedinců i různých živočišných druhů navzájem. Bazální metabolizmus však nekoreluje s tělesnou hmotností, ale pouze s tělesným povrchem u různých živočišných druhů. U lidí stejné rasy, věku a pohlaví, žijících ve stejném klimatickém pásmu, je poměr bazálního metabolizmu k tělesnému povrchu konstantní. S věkem se tento poměr snižuje a u žen, ve srovnání s muži dosahuje nižších hodnot (tab. 1). Velikost tělesného povrchu je rovněž nezbytné znát při dávkování některých léků, a to zvláště u novorozenců, kojenců a batolat. Určení tělesného povrchu lze provést výpočtem z naměřené tělesné výšky a hmotnosti podle empirického vztahu: S = 0, m 0,425. l 0,725 kde S - tělesný povrch (v m 2 ) m - tělesná hmotnost (v kg) l - tělesná výška (v cm ).

4 Bazální metabolizmus (kj.m-2.hod-1) věk (v létech) muži ženy Tab. 1: Rozdíly v bazálním metabolizmu podle věku a pohlaví ( Boothby a Du Boise: Standart Values in Nutrition and Metabolizm, Saunders, Philadelphia, 1954 ) Výpočet pomocí Faustova vzorce muži > BM (kcal) = hmotnost (v kg) x 24 ženy > BM (kcal) = hmotnost (v kg) x 23 Výpočet pomocí Faustova vzorce není přesný, jedná se pouze o orientační předpoklad energetického výdeje. Výpočet pomocí Harris-Benedictovy rovnice muži > BM[kcal] = 66,5+13,8 x hmotnost(v kg)+ 5,0 x výška(v cm)- 6,8 x věk(v letech) ženy > BM[kcal] = 655+9,6 x hmotnost(v kg)+ 1,8 x výška(v cm)- 4,7 x věk (v letech) Výpočet pomocí Harris-Benedictovy rovnice je přesnější než výše zmíněný vzorec, nicméně nerespektuje některé odchylky, které je nutno zohlednit pro přesný výpočet. Rovnice není vhodná pro lidi s abnormální tělesnou stavbou - svalnatou či obézní. V případě kulturisty či obézního člověka výpočet není relevantní.

5 Přístroje a pomůcky: 2) osobní váha 3) metr Úkol: Z naměřených hodnot tělesných hmotností a výšek vypočítejte tělesný povrch všech členů skupiny. Provedení: 1. Zjištěné hodnoty tělesných hmotností a výšek zaznamenejte do tabulky a uveďte věk a pohlaví. 2. Vypočítejte tělesný povrch všech členů skupiny. 3. S použitím tab.1 a vzorců určete hodnoty Vašeho denního bazálního metabolizmu (v kj/den). 4. Porovnejte hodnoty bazálního metabolismu s hodnotou CAL doporučenou a Vámi spočítanou z jídelníčku. 5. Vypočítejte, jaký příjem potravy (v g/den) je nutný k udržení vašeho bazálního metabolizmu za předpokladu, že jíte smíšenou potravu, obsahující: 15 % bílkovin 30 % tuků 55 % sacharidů přičemž metabolickou přeměnou vzniká z 1 g : bílkovin - 17, 2 kj / den tuků - 39, 0 kj / den sacharidů - 17, 2 kj / den Měřící jednotky metabolismu: 1000 cal = 1 kcal = 4190 J = 4,19 kj = 0,042 MJ 1000 J = 1 KJ = 239 cal = 0,239 kcal Kontrolní otázky: 1. Jaké fyzikální faktory ovlivňují bazální metabolizmus. 2. Jak lze vypočítat bazální metabolismus a tělesný povrch

6 MĚŘENÍ KOŽNÍ TEPLOTY TERMISTOREM Teoretický úvod: Tělesná teplota lidského těla závisí na místě měření: v podpaží se pohybuje v rozmezí 34,7 37,3 C, v ústech 35,5 37,5 C, v konečníku 36,6 38,0 C, v uchu 35,8 38,0 C. Teplota má svůj denní cyklus (nejvyšší je obvykle kolem 17. hodiny, u dětí se mění až o 2 C, v dospělosti méně) a mění se i v dlouhodobých cyklech. Pokud teplota překročí 37 C může se jednat o přehřátí organismu, či o obranou reakci imunitního systému. O subfebrilii (zvýšené teplotě) hovoříme při teplotě C, o febrilii (horečce) při zvýšení teploty nad 38 C. Za podchlazení se považuje nechtěný pokles teploty tělesného jádra pod 35 C. Dříve se používali nejvíce rtuťové teploměry, které se od roku 2009, ale již nesmí prodávat, protože rtuť zatěžuje životní prostředí. V současné době se více uplatňují bezrtuťové nebo digitální teploměry. Na Jednotkách intenzivní péče (JIP) však někdy potřebujeme teplotu nemocného sledovat trvale. Pro tento účel se často využívá k měření kožní teploty termistorů. Obr.1 Termistorový teploměr Kontaktní teploměr, použitý v úloze má jako čidlo termistor. Termistor je polovodič, který je i s vývody zataven ve skleněné tyčince. Odpor polovodiče se s teplotou významně mění; závislost je exponenciální. Měření teploty se tedy převádí na měření odporů. Protože nejcitlivější metodou měření odporu je metoda Wheatstoneova můstku, je termistor zapojen jako odpor do jedné z větví tohoto můstku (obr.1). Na obrázku R1, R3 a Rš značí pevné odpory, R2 termistor, µa je mikroampérmetr a Z zdroj stejnosměrného proudu. Výhodou můstku je, že jej lze vyvážit pro určitou teplotu a měřit pak odchylky teploty na obě strany, nebo vyvážený stav posunout na konec stupnice a měřit odchylky pouze jedním směrem. Kontaktní teploměr s termistorem má proti kontaktnímu teploměru s termočlánkem výhodu větší přesnosti. Protože termistor je malých rozměrů, je možno odečítat teplotu ihned po přiložení čidla k měřenému místu.

7 Obr. 2 Schéma zapojení termistoru Přístroje a pomůcky: 1) Termistor 2) Můstek teploměru 3) Zdroj napětí 4) Voltmetr 5) Kádinka 6) Magnetická míchačka 7) Rtuťový teploměr 8) Elektrický vařič 9) Spojovací dráty, buničitá vata Úkol: Provedení: Změřte povrchovou teplotu několikaurčených míst lidského těla. 1) Zapojte termistor, zdroj napětí a voltmetr do můstku. Zapojení je provedeno správně, bude-li voltmetrem zobrazovat větší napětí při přiložení termistoru na teplejší místo (např. na prst ruky). Termistor Wheatstoneův můstek

8 2) Proveďte kalibraci termistoru pro teplotní rozmezí 25ºC až 40ºC, tj. změřte hodnoty elektrického napětí, pro teploty 25 ºC, 26ºC, až 40ºC. Pro kalibraci použijte kádinku do ¾ naplněnou vodou, vodu míchejte magnetickou míchačkou (feromagnetický drátek, zatavený ve skle opatrně vhoďte do kádinky s vodou) a termistor ponořte tak, aby jeho špička byla v úrovni rezervoáru ponořeného rtuťového teploměru. Nastavte na voltmetru rozsah měření do 2 V (DC stejnosměrné napětí). Ovládacím prvkem B na Wheatstoneově můstku vyvažte (jeho otáčením) můstek tak, aby na voltmetru bylo přibližně 0 V. Proveďte kalibraci. Kádinka s magnetickou míchačkou Uspořádání termistoru 3) Po ukončení kalibrace osušte termistor. 4) Změřte kožní teplotu u dvou osob na těchto místech lidského těla: volární strana pravého a levého předloktí dorzální strana pravého a levého předloktí pravá a levá dlaň hřbet pravé a levé ruky pravá a levá tvář čelo špička nosu brada 5) Sestrojte kalibrační křivku termistoru a z kalibrační křivky vyčtěte teploty měřených míst. Kontrolní otázky: 1. Jaká je závislost elektrického odporu termistoru na teplotě? 2. Co je subfebrilie a febrilie? 3. Jaké jsou hlavní a vedlejší jednotky teploty?

HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA

HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA 1 HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA Kontrolní otázky: 1. Co je to aktivní tělesná hmota? 2. Jaký je rozdíl mezi zásobním a strukturním tukem? 3. Které hormony působí lipolyticky? 4. V čem se liší

Více

Výklad výsledků a jejich aplikace

Výklad výsledků a jejich aplikace Výklad výsledků a jejich aplikace ÚVOD Tato příručka poskytuje podrobný popis analyzátor složení těla InBody720 a jeho funkce. Tato příručka zpracovává použití skutečných výsledků u vyšetřovaných osob,

Více

Krok za krokem k sestavení jídelníčku

Krok za krokem k sestavení jídelníčku Krok za krokem k sestavení jídelníčku Základní předpoklady Tvorba jídelníčku má kvantitativní a kvalitativní část: a) výpočet energie a nutričních hodnot - tomu je věnována tato přednáška b) skladba jídelníčku

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. Vypracovala: Táňa Wasserbauerová Regenerace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Romana Leciánová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta tělesné kultury Diplomová práce (magisterská) Autor: Bc. Romana

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze

Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze Voděodolný multifunkční přístroj CX-401 Návod k obsluze Před započetím práce si prosím pozorně přečtěte tento návod. Stránka 1 z 1 Obsah I. Úvod...5 1. Poznámky k použití...5 2. Charakteristika přístroje...6

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU

I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU 1. Úvod Funkční vyšetření dýchacího ústrojí řadíme mezi objektivní, jednoduché a časově nenáročné sledování. Hodnocením vybraných parametrů zevních dechových funkcí

Více

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost Bc. Jitka Hadrbolcová Diplomová práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat)

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat) Úvod do teorie měření (stručný výběr otázek a témat) Obsah 1. LOGICKÉ SCHÉMA EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 2. METROLOGIE 3. ZÁKLADNÍ POJMY POČTU PRAVDĚPODOBNOSTI 4. ZÁKLADY TEORIE CHYB 5. NEJISTOTY MĚŘENÍ 6. METODY

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Kateřina Hajná TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny.

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 1. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 2. Co je to systolický a diastolický

Více

Experimenty se systémem Vernier

Experimenty se systémem Vernier Experimenty se systémem Vernier Tuhnutí vody Petr Kácovský, KDF MFF UK Tyto experimenty vznikly v rámci diplomové práce Využívání dataloggerů ve výuce fyziky, obhájené v květnu 2012 na MFF UK v Praze.

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 OBEZITA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Marie Kunešová Pavel Hlubik Vojtěch Hainer Svatopluk Býma Oponenti: Tomáš Brychta Rudolf Červený Karel Horký

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu... 11 Základem je

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Disertační práce

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Disertační práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Disertační práce Únor, 2012 Ing. Vratislav Fabián České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky NEINVAZIVNÍ

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

JEDNU HODINU CHŮZE V ZÁVISLOSTI

JEDNU HODINU CHŮZE V ZÁVISLOSTI 7 / 2013 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // POVÍDÁNÍ O TICHÉM NEBEZPEČÍ / VYSOKÝ KREVNÍ TLAK / CHOĎTE PĚŠKY / JAK VZNIKÁ DIABETES? / RECEPT Obezita a energie

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více