ZPRÁVA O ODBORNÉ PRAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ODBORNÉ PRAXI"

Transkript

1 ZPRÁVA O ODBORNÉ PRAXI Projekt inovace kvalifikace profesní přípravy IQ Industry AKTIVITY OLOMOUCKÉHO KAJE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Učitelé na odborné stáži: Jiří Ženožička, SŠT Mohelnice, učitel OV obory elektro Pavel Hampl, SŠT Mohelnice, učitel OV obory strojní Termín konání: 5.3. až Místo konání: HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o., Družstevní ul. 16, Mohelnice

2 Klíčovou aktivitou projektu IQ Industry je odborná praxe pedagogických pracovníků v odborné firmě. Jejím cílem je bližší propojení odborných středních škol s odbornou praxí a to zejména v procesu tvorby školních vzdělávacích plánů a výukových tématických celků. Tento proces je stěžejní pro vytváření odpovídajícího portfolia absolventů technických oborů a jejich následné uplatnění na trhu práce, nebo jejich schopnost integrovat se do pracovního prostředí ve firmě Hella. Firma HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. Mohelnice byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost německého koncernu HELLA KGaA Hueck & Co. Strategickým rozhodnutím vedení HKG bylo založit zde závod na výrobu světelné techniky pro nové typy vozů Škody Auto, a.s. Tento strategický cíl byl realizován v průběhu let , kdy byl vystavěn závod v Mohelnici a zavedena výroba světlometů, zadních svítilen, blinkrů a ostřikovačů. Úspěšné zvládnutí tohoto projektu bylo odrazovým můstkem pro získání dalších zakázek pro zákazníky z celé automobilové branže. Dnes se již firma Hella nezabývá pouze výrobou, ale stěžejní činností je vývoj a projektování světlometů, výroba linek. Firma HELLA Autotechnik s.r.o. Mohelnice je v současnosti nejsilnější dceřinou společností v rámci celého koncernu. PŘEDVÝROBA Naše odborná praxe proběhla ve výrobním závodě Hella v souladu s osnovou odborné praxe. První den jsme byly přivítáni výrobním ředitelem Ing. Miroslavem Burešem, Csc. Po úvodním slovu nás Ing. Bureš předal panu Stanislavu Montágovi, který působí na pracovní pozici vedoucího předvýroby. Na jeho pracovišti nám bylo vytvořeno výborné zázemí pro dobu trvání celé praxe. Zde jsme se seznámily s celkovým výrobním programem předvýroby a to od 2

3 lisování termoplastů a duraplastů přes lakování, pokovení, výroba termosetů. Důraz zde byl kladen také na naši informovanost v oblasti materiálů a jejich zpracování. Pan Montág postupně delegoval jednotlivé vedoucí středisek, kteří nám na vysoké odborné úrovni přibližovali procesy činností na středisku předvýroby. Během jednotlivých instruktáží nám bylo zdůrazňováno, které odborné činnosti daná práce vyžaduje a které učební obory jsou schopné tyto činnosti obsáhnout. Na závěr této části praxe jsme absolvovaly pohovor s panem Montágem, kde jsme formou zpětné vazby mu sdělovali své postřehy a on zase vyzdvihoval nutnost, kladení vyšších nároků na žáky zejména v moderních výukových přístupech, výuce nových automatizačních technologií a zejména jazykovou vybavenost absolventů, která je nezbytná pro jejich další profesní růst a uplatnění v nadnárodních firmách. MONTÁŽ 1,2 Na tomto výrobním středisku jsme byli svěřeni dvěma garantům. Jedním z nich byl pan Pavel Jirků vedoucí Montáže 1 a druhým Ing. Roman Kráčal vedoucí Montáže 2. Na těchto pracovištích jsme mohly nahlédnout do prostředí automatizační techniky a technologií, které jsou v rámci firmy Hella na nejvyšší úrovni a plně modernizovány podle nejnovějších výzkumných trendů. Sympatické na řízení firmy je zejména to, že nešetří náklady na rozvoj a strojní vybavení. Na velmi vysoké úrovni je zde zejména dodržování bezpečnosti práce a péče o zaměstnance. Profesní rozvoj zaměstnanců je zajišťován pomocí pravidelných školení a instruktáží. I zde na závěr jsme absolvovali závěrečný pohovor, kde oba vedoucí jednoznačně kladli důraz na kvalitu a úroveň vzdělávání studentů a to zejména na nových technických zařízeních s využíváním nových technologií pro výrobní procesy. Vyrozuměli jsme z jejich slov, že 3

4 firma má neustálý nedostatek kvalitních a dobře zaškolených pracovníků zejména v oborech elektro, nástrojař, obsluha a seřizování pracovních strojů CNC. VÝROBA A KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ A PŘÍPRAVKŮ Na tomto středisku nám bylo umožněno blíže se seznámit zejména s vývojem a konstrukcí výroby linek, přípravků a strojních zařízení. Toto středisko je klíčové pro další růst firmy Hella právě s ohledem na rostoucí požadavky produktivity strojů, linek a podpůrných strojních systémů. Požadavky na studenty, kteří by chtěli vykonávat tuto práci jsou směřovány zejména do oblasti automatizačních technologií, programování a znalosti cizích jazyků. Zaměstnanci tohoto střediska jsou firmou vysíláni k odborným montážním a servisním činnostem v rámci celého koncernu. ÚDRŽBA A INSPEKCE STROJŮ V této části praxe, jsme byli svěřeni vedoucímu střediska panu Kupčíkovi. Pan Kupčík nám zcela vyčerpávajícím způsobem přiblížil jak funguje chod údržeb. Rozčlenil nám jednotlivé druhy údržby podle požadavků firmy Hella. Měli jsme možnost nahlédnout do centrálního plánování údržeb, způsobu řízení a zajišťování náhradních dílů. Pan Kupčík velmi fundovaně hovořil o požadavcích na studenty, kteří chtějí svůj profesní život spojit právě s pracovním prostředím údržby zařízení a strojů. Na tomto středisku nám prostřednictvím pana Morávka dovolil nahlédnout do činnosti inspektora strojů. Dozvěděli jsme se jakým způsobem probíhá kontrola a příprava dokumentací, revizí a požadavků na provoz jednotlivých strojních zařízení. ZÁVĚR Závěrem můžeme říci, že díky bezproblémovému přístupu všech zaměstnanců se kterými jsme se během praxe setkali a kteří nám umožnili poodkrýt roušku moderně fungující firmy, jsem si mohly utvořit názor na požadavky kladené na vzdělávání našich studentů. Byli nám nabídnuty nové modely pro odborné vzdělávání a to nejen ve sféře středního školství, ale i 4

5 v rámci podpory vzdělávání dospělých a to zejména formou pořádání rekvalifikačních kurzů a odborných instruktáží při zaškolování pracovníků. Na závěr shrnul Ing. Bureš požadavky na současné studenty do následujících bodů : Při výuce klást větší důraz na funkci a princip činnosti jednotlivých automatizačních prvků a moderní technologie strojního vybavení. Učivo o materiálech doplnit o nové materiály a specifika jejich dalšího možného zpracování (vrtání, ohýbání, svařování). Žáci by měli mít větší znalosti v oblasti technického kreslení, zejména logiku kótování. Seznamovat žáky se základními požadavky certifikovaných systémů (kvalita, ekologie, bezpečnost práce), se zákonem č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky, zákonem č. 59/1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a s principy zákoníku práce. Udržovat a dále rozvíjet vztahy výrobních podniků a školy, vzájemně konzultovat požadavky firem, možnosti školy a opatření provedená k realizaci navržených změn. Klást do popředí zejména jazykovou vybavenost studentů (Aj, Něj). Při závěrečné rozpravě byla oboustranně kladně hodnocena vstřícnost a otevřenost všech zúčastněných, která napomohla garantům firmy Hella k rozšíření pohledu na problematiku výuky a vzdělávání na středních technických školách a zároveň poukázala na nedostatky, které absolventi mají. Jednoznačně jsme se shodly na další spolupráci a nutnosti získané poznatky aplikovat do učiva. V Mohelnici dne Vypracoval: Jiří Ženožička a Pavel Hampl, učitelé odborných předmětů SŠT Mohelnice 5

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

39-41-L/01 AUTOTRONIK

39-41-L/01 AUTOTRONIK Školní vzdělávací program pro obor 39-41-L/01 AUTOTRONIK Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice Zřizovatel : Pardubický kraj Název RVP: Autotronik Název ŠVP: Autotronik

Více

Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb

Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Sestavena vedením školy 10/2012 OBSAH Obsah... 2 1. úvodní část... 4 2. Teoretické vyučování... 5 2.1. Materiální podmínky... 5 2.2. Personální zabezpečení

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU Publikace vznikla v rámci projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 http://www.skola.mesit.cz 572 433 621, 572 433 637 reditel@skolamesit.cz 1. OBSAH OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ 1. OBSAH 2 2. ÚVOD 3 3. AKCE

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Organizace výuky Studium je organizované jako čtyřleté denní, výchovně-vzdělávací proces je naplánován na období září až červen v prvním až třetím ročníku, ve 4. ročníku

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více

IInstrukt nstrukt or 2015 or 2015 P P ř ortr íběhéty instrukt y instrukt orů orů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu

IInstrukt nstrukt or 2015 or 2015 P P ř ortr íběhéty instrukt y instrukt orů orů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu Instruktor2015 2015 Instruktor Portréty instruktorů Příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu Autorský kolektiv: Taťána Vencovská, Martina Kaňáková, Lenka Bečvářová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO A.S.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO A.S. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO A.S. Employee Training in Škoda Auto a.s. Karel Chadt Škoda Auto a.s. karel.chadt@skoda-auto.cz Anotace Škoda Auto a.s. je mezinárodně úspěšný podnik se stoletou tradicí.

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Polygrafie čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář od 1.9.2012 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář Datum 10.4.2012 Platnost od 1.9.2012 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma vzdělávání Miloslav

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více