VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

2 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? KTERÉ ÚČET ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? ÚČET PLUS ÚČET SPOŘENÍ PLUS a SPOŘENÍ PLUS SPOŘENÍ AUTOPILOT a SPOŘENÍ PLUS AUTOPILOT VKLAD VKLAD KARTA ZUNO KARTA Všeobecně ZUNO Všeobecně Kdo může ZUNO požádat o vydání KARTY? Kdo Kdy může ZUNO vydat požádat KARTU? o vydání KARTY? Kdy Vaše může první ZUNO kroky s vydat KARTOU KARTU? Vaše první používání kroky KARTY s KARTOU Vaše Zúčtování, používání limity KARTY a měna Zúčtování, Vaše závazky limity a měna Vaše Obnova závazky a opětovné vydání KARTY Obnova Problémy a s opětovné KARTOU vydání KARTY Problémy Blokování, s odblokování KARTOU a zrušení KARTY Blokování, NÁŠ ZPŮSOB odblokování KOMUNIKACE a zrušení KARTY NÁŠ Komunikační ZPŮSOB kanály KOMUNIKACE Komunikační Vaše komunikace kanály se ZUNO Vaše Komunikace komunikace ZUNO se s ZUNO Vámi Komunikace Reklamace ZUNO s Vámi Reklamace Informace, které Vám ZUNO poskytuje (výpisy) Informace, VÁŠ START které A ŽIVOT Vám ZUNO SE ZUNO/JAK poskytuje MŮŽETE (výpisy) VYUŽÍVAT PRODUKTY A SLUŽBY ZUNO VÁŠ Všeobecně START A ŽIVOT SE ZUNO/JAK MŮŽETE VYUŽÍVAT PRODUKTY A SLUŽBY ZUNO Všeobecně Vaše žádost nebo návrh ZUNO Vaše Prokazování žádost nebo Vaší totožnosti návrh ZUNO Prokazování Vaše pokyny Vaší a oznámení totožnosti ZUNO Vaše CO KDYŽ pokyny SE a OBJEVÍ oznámení PROBLÉMY? ZUNO CO Nepovolené KDYŽ SE přečerpání OBJEVÍ PROBLÉMY? Nepovolené Blokování prostředků přečerpání Blokování prostředků platebních prostředků Blokování Ukončení ÚČTU platebních (a služeb prostředků s ním spojených) Ukončení ÚČTU Smlouvy (a služeb ze strany s ním ZUNO spojených) Ukončení PLATEBNÍ Smlouvy SLUŽBY ze ZUNO/VAŠE strany ZUNO PLATBY PLATEBNÍ Všeobecná SLUŽBY ustanovení ZUNO/VAŠE týkající se platebních PLATBY služeb Všeobecná Odeslané platby ustanovení týkající se platebních služeb Odeslané Přijaté platby platby Přijaté Interní platby a Domácí platby Interní Zahraniční a Domácí platby platby Zahraniční Inkasa a Trvalé platby příkazy Inkasa Opravy a Trvalé příkazy Výplaty Opravy FINANČNÍ dávek ÚDAJE důchodového pojištění na ÚČET/ÚČET PLUS FINANČNÍ Úroky ÚDAJE Úroky Daně Daně Poplatky a Ceník Poplatky Cizí měny a a Ceník kurzovní lístek Cizí Ochrana měny vkladů a kurzovní lístek Ochrana Plnění závazků vkladů Plnění RŮZNÉ závazků RŮZNÉ Jiná práva a povinnosti ZUNO Jiná Vaše práva jiná práva a povinnosti a povinnosti ZUNO Vaše Podmínky, jiná práva které a musíte povinnosti splnit Podmínky, Důvěrné údaje které musíte splnit Důvěrné Odpovědnost údaje Odpovědnost Postoupení Postoupení ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ Náš vztah USTANOVENÍ Náš Ukončení vztah Smlouvy Ukončení Důsledky ukončení Smlouvy Smlouvy Důsledky Rozhodné ukončení právo, řešení Smlouvy sporů a jazyk Rozhodné Změny právo, řešení sporů a jazyk Změny Platnost a účinnost Platnost a účinnost 20

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 VOP VOP) mají přednost před těmito VOP VOP nedílnou součástí Smlouvy uzavírané distančním způsobem podle Občanského zákoníku mem: AUTOPILOT je zvláštní službou automatického převodu prostředků mezi Vaším ÚČTEM vedeným v CZK/ÚČTEM PLUS bez možnosti povoleného přečerpání a jedním Vámi zvoleným SPOŘENÍM v CZK. Bezkontaktní platba je platba KARTOU označenou logem, která Vám prostřednictvím bezkontaktní technologie poskytuje možnost provádět transakce u obchodníků, jejichž POS terminály jsou označené logem a/nebo označením Visa paywave. Ceník je dokument nebo jeho část, sestavený ZUNO, obsahující přehled všech poplatků za produkty a služby ZUNO, způsob jejich určení, případně tipy a doporučení ohledně poplatků za produkty a služby ZUNO. Ceník je nedílnou součástí Vaší Smlouvy. Den obnovy je poslední den doby vázanosti (časového období), na které jste si VKLAD otevřel/a, dohodnuté mezi Vámi a ZUNO. Dokumenty VOP, Ceník, kurzový lístek, dokument obsahující úrokové sazby zveřejněné na internetové stránce Reklamační řád, Informace o rámcové smlouvě o poskytování produktů a služeb. Domácí platba je platba, při které jsou účet odesílatele platby a účet příjemce platby vedeny dvěma různými poskytovateli platebních služeb se sídlem v České republice a platba má být provedena v CZK. Důvěrné údaje údaje o Vás tvořící předmět bankovního tajemství podle Zákona o bankách, Vaše osobní údaje podle Zákona o ochraně osobních údajů a jakékoli další informace nebo údaje, které jste ZUNO poskytl/a nebo které ZUNO o Vás získalo od třetích osob nebo jiným způsobem. Heslo Heslo jste oprávněn/a kdykoli změnit prostřednictvím některého z Komunikačních kanálů. jsou Heslo, jednorázový sms kód vygenerovaný pro jednotlivé platební transakce, Klientské číslo a PIN do Kontaktního centra. Inkaso je pokyn k úhradě zadaný příjemcem platby v případě, kdy jste ZUNO udělil/a předem souhlas (Souhlas s Inkav bance příjemce platby. Interní platba je platba, (i) při které ÚČET/ÚČET PLUS odesílatele platby i ÚČET/ÚČET PLUS příjemce platby jsou vedené v ZUNO a zároveň odesílatel platby a příjemce platby nejsou jedna a tatáž osoba, nebo (ii) mezi Vašimi ÚČTY/ÚČTEM PLUS/Podúčty. KARTA debetní platební karta VISA nebo jakákoli jiná mezinárodní platební karta vydaná ZUNO k Vašemu ÚČTU/ÚČTU PLUS v CZK. Klient (nebo Vy) je (i) fyzická osoba nepodnikatel, která vstoupila do závazkového vztahu/vztahů se ZUNO, přičemž předmětem tohoto vztahu je jakákoli bankovní činnost, tak jak je upravena v Zákoně o bankách, stejně jako (ii) fyzická osoba nepodnikatel, se kterou ZUNO jednalo o uzavření bankovního obchodu, a to i v případě, že tento obchod následně nebyl uzavřen, a (iii) osoba, se kterou ZUNO ukončilo závazkový vztah, nebo osoba, která se ZUNO ukončila závazkový vztah. Pojmy, jako je majitel ÚČTU/ÚČTU PLUS, plátce, držitel KARTY, se v těchto VOP používají pouze za účelem bližší Klientské číslo způsobem. Klientské číslo je oprávněno přidělit/měnit pouze ZUNO, o případné změně Klientského čísla Vás bude ZUNO informovat prostřednictvím Komunikačních kanálů. Komunikační kanály jsou Online Banking, Mobile Banking a Kontaktní centrum. Kontaktní centrum je jeden z Komunikačních kanálů ZUNO, prostřednictvím kterého můžete komunikovat se ZUNO a také naopak ZUNO s Vámi za podmínek dohodnutých v těchto VOP. ZUNO zveřejňuje detailní rozsah práv, které můžete uplatnit prostřednictvím Kontaktního centra, na své internetové stránce Limit VISA na internetové stránce Limity KARTY jsou limity, do jejichž výše je možné KARTU používat na (i) hotovostní výběry a (ii) bezhotovostní platby. Minimální a Maximální zůstatek AUTOPILOTA Vámi zvolený minimální a maximální zůstatek na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS v CZK, který je v souladu s podmínkami služby AUTOPILOT uvedenými na internetové stránce Mobile Banking je jedním z Komunikačních kanálů ZUNO. Je to nástroj na provádění plateb a další komunikaci se ZUNO, který je zároveň bezpečným prostředím ZUNO umístěným v mobilní síti Internet, který Vám je přístupný na základě Smlouvy a je dostupný prostřednictvím mobilní aplikace. Nepovolené přečerpání negativní (záporný) zůstatek na kterémkoli Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS a/nebo Podúčtu, který není zároveň kontokorentním spotřebitelským úvěrem poskytnutým ZUNO na základě zvláštní s Vámi uzavřené smlouvy. Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. - 3

4 Online Banking je jedním z Komunikačních kanálů ZUNO. Je to nástroj na provádění plateb a další komunikaci se ZUNO, který je Vám přístupný na základě Smlouvy a je umístěný v bezpečném prostředí ZUNO v síti Internet. OP zvláštní obchodní podmínky vydané ZUNO k jednotlivým produktům a/nebo službám. Osobní údaje jsou Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa, , PIN do Kontaktního centra m Online Bankingu a který používáte při provádění plateb a jiné komunikaci prostřednictvím Kontaktního centra. Podúčtem se rozumí SPOŘENÍ, SPOŘENÍ PLUS a/nebo VKLAD. Pracovní den banky je den, ve kterém ZUNO provádí svou činnost poskytovatele platebních služeb a který není dnem pracovního klidu v České republice. Příkaz je příkaz na Domácí platbu, příkaz na Interní platbu, Trvalý příkaz, příkaz na Inkaso a příkaz na Zahraniční platbu. Reklamační řád je dokument upravující reklamační řízení v ZUNO, t. j. proces podání, odeslání a vyřizování reklamací v ZUNO. Smlouva / Rámcová smlouva o poskytování Rámcová smlouva produktů o poskytování a služeb uzavřená produktů mezi a Vámi služeb a ZUNO. uzavřená mezi Vámi a ZUNO. SMS PLUS je zvláštní služba poskytovaná ZUNO zahrnující zasílání sms zpráv v rozsahu uvedeném na internetové stránce na Váš mobilní telefon. Služba SMS PLUS je zpoplatněna podle Ceníku. SPOŘENÍ je jiným než platebním účtem poskytovaným ZUNO, který je Vám k dispozici na základě Smlouvy a těchto připisován v souladu s článkem (ii) VOP. Aktuální výše úroků a podmínky pro jejich získání jsou uvedeny v těchto VOP a na internetové stránce SPOŘENÍ PLUS je jiným než platebním účtem poskytovaným ZUNO, který je Vám k dispozici na základě Smlouvy a těchje připisován v souladu s článkem (iii) VOP. Debetní transakce provedené v daném kalendářním měsíci ze SPOŘENÍ PLUS mají za následek nepřipsání úroku za tento kalendářní měsíc na SPOŘENÍ PLUS. Výše úroků a podmínky pro jejich získání jsou uvedeny v těchto VOP a na internetové stránce Standardní zahraniční platba nebo SZP je platba, (i) při které účty odesílatele platby a příjemce platby jsou vedeny dvěma poskytovateli platebních služeb se sídlem v Zemích SEPA a v měně USD, (ii) v rámci České republiky provedená v jiné měně než CZK, (iii) při které účty odesílatele platby a příjemce platby jsou vedeny dvěma poskytovateli platebních služeb se sídlem v Zemích PSD a v měnách těchto zemí. Trvalý příkaz je Váš pokyn k realizaci opakovaných plateb v konkrétní výši na Vámi určený účet příjemce plateb. ÚČET je platebním účtem poskytovaným ZUNO v souladu se Zákonem o platebním styku, který Vám ZUNO otevře podle Smlouvy a těchto VOP. ZUNO Vám na Vaši žádost může poskytnout jeden ÚČET v měně CZK a jeden ÚČET v následujících měnách: EUR, GBP a/nebo USD. ÚČET PLUS PLUS Vám bude zpoplatněn podle Ceníku. VKLAD je jiným než platebním účtem poskytovaným ZUNO, který je Vám na základě Smlouvy a těchto VOP k dispozici prostřednictvím podúčtu/-ů ke každému Vašemu ÚČTU/ÚČTU PLUS ve stejné měně a který Vám umožňuje uložení Vašich VOP a na internetové stránce v části Úroky. Ke VKLADU nejsou poskytovány žádné další dodatečné služby. VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky ZUNO BANK AG, organizační složka, pro fyzické osoby nepodnikatele. Zahraniční platba je platba SEPA a SZP. Zákon o bankách zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o ochraně osobních údajů zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o platebním styku zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon proti legalizaci příjmů z trestné činnosti zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů Země PSD Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko. ZUNO (nebo My) je společnost ZUNO BANK AG se sídlem Muthgasse 26, 1190 Vídeň, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN f, která v České republice jedná prostřednictvím své pobočky ZUNO BANK AG, organizační složka, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, ová adresa: IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: A, vložka č.: ZUNO poskytuje svoje služby v České republice na základě jednotného evropského povolení v souladu KI /0001-SYS /2009. Žádost o AUTOPILOTA Vaše žádost nebo Vaše přijetí nabídky na poskytnutí zvláštní služby AUTOPILOT doručené ZUNO prostřednictvím některého z Komunikačních kanálů. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použitý v těchto VOP, na internetové stránce a/nebo ve Smlouvě, má význam, který mu je přidělen v těchto VOP. 4

5 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 2.1 ÚČET V případě, že jste splnil/a všechny podmínky podle článku 9.3 VOP, ZUNO Vám na základě Smlouvy může otevřít ÚČET v CZK. ÚČET bude veden pod (i) číslem, které Vám přidělí ZUNO, a pod (ii) Vaším jménem a příjmením, pokud není dohodnuto jinak. Pro větší přehlednost máte možnost pojmenovat si svoje ÚČTY podle vlastní preference. Na základě Vaší žádosti může být ÚČET otevřen a veden v měně CZK a v zahraniční měně USD, GBP nebo EUR. Máte právo otevřít si pouze jeden ÚČET v každé měně, pro kterou ZUNO nabízí vedení ÚČTU ZUNO Vám může poskytovat další služby v rámci ÚČTU na základě Vaší žádosti nebo na základě přijetí naší nabídky prostřednictvím Komunikačních kanálů v souladu se Smlouvou a těmito VOP ZUNO má právo stanovit výši minimálního vkladu a minimálního zůstatku na ÚČTU, která bude zveřejněna na internetové stránce Jste povinen/povinna dodržovat minimální vklad a minimální zůstatek na ÚČTU, v opačném případě není ZUNO povinno realizovat platby z ÚČTU, pokud není mezi námi dohodnuto jinak ÚČET může obsahovat Podúčty. Práva a povinnosti vůči ZUNO ve vztahu k Podúčtům budete mít výlučně Vy, pokud není uvedeno ve Smlouvě či VOP jinak. 2.2 ÚČET PLUS Máte možnost změnit svůj ÚČET vedený v CZK na ÚČET PLUS. Pokud prostřednictvím některého z Komunikačních kanálů požádáte o ÚČET PLUS, ZUNO Vám (i) začne poskytovat služby zahrnuté v rámci balíku služeb ÚČTU PLUS nejpozději od nejbližšího následujícího Pracovního dne banky za předpokladu, že jste si aktivoval/a svůj ÚČET PLUS a/nebo jednotlivé služby zahrnuté v balíku služeb ÚČET PLUS, a (ii) zpoplatní Váš ÚČET PLUS od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ZUNO přijalo Vaši žádost o ÚČET PLUS bez ohledu na to, zda jste ÚČET PLUS skutečně využíval/a Pokud (i) jste si neaktivoval/a ÚČET PLUS, avšak aktivoval/a jste si službu/-y zahrnutou/-é v balíku služeb ÚČTU PLUS nebo (ii) máte aktivovaný ÚČET PLUS, avšak aktivoval/a jste si jiné službu/-y, které nejsou zahrnuté v balíku služeb ÚČTU PLUS, budou Vám tyto poskytnuty samostatně na základě Vašich individuálních žádostí a budou Vám zpoplatněny podle Ceníku V případě, že požádáte o změnu ÚČTU PLUS na ÚČET, ZUNO (i) zruší Vámi zvolené služby zahrnuté v balíku služeb ÚČTU PLUS bez zbytečného odkladu a zároveň (ii) přestane zpoplatňovat Váš ÚČET PLUS od měsíce následujícího po přijetí žádosti o změnu ÚČTU PLUS. Od měsíce následujícího po přijetí žádosti o změnu ÚČTU PLUS můžete využívat služby zpoplatněné podle Ceníku. O změnu podle tohoto článku můžete požádat jen prostřednictvím Kontaktního centra V jednom kalendářním měsíci můžete požádat buď o (i) změnu ÚČTU na ÚČET PLUS, nebo (ii) změnu ÚČTU PLUS na ÚČET v CZK. Požádat o obě změny v jednom kalendářním měsíci není možné. 2.3 SPOŘENÍ A SPOŘENÍ PLUS SPOŘENÍ pro Vás ZUNO otevře v rámci Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS ve stejné měně bez jakýchkoli dodatečných služeb. SPOŘENÍ Vám umožní získat úroky za podmínek a ve výši uvedené na internetové stránce v části Úroky. Jste oprávněn/a mít otevřeno současně nejvýše 10 SPOŘENÍ, pokud není na internetové stránce uvedeno jinak ZUNO otevře první SPOŘENÍ k Vašemu ÚČTU automaticky, pokud tím nepřesáhnete maximální počet SPOŘENÍ ve smyslu článku Další SPOŘENÍ otevře ZUNO na základě Vaší žádosti podané prostřednictvím Komunikačních kanálů s výjimkou Mobile Bankingu SPOŘENÍ ve stejné měně můžete provádět také prostřednictvím Trvalého příkazu S výjimkou převodů podle článku a VOP nemůžete uskutečnit žádné jiné platby, Inkasa ani Trvalé příkazy ze/na SPOŘENÍ V případě, že máte aktivovánu službu AUTOPILOT, prostředky na Vašem připojeném SPOŘENÍ budou zahrnuty do Vašeho použitelného zůstatku určeného k úhradě plateb a jakýchkoli jiných debetních transakcí z příslušného ÚČTU/ÚČTU PLUS Před zrušením ÚČTU, ke kterému je zřízeno SPOŘENÍ, (i) bude SPOŘENÍ zrušeno okamžitě po doručení žádosti o zrušení ÚČTU do ZUNO, ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Vám byla doručena výpověď ze strany budou automaticky převedeny na příslušný ÚČET Máte právo zrušit SPOŘENÍ i bez zrušení ÚČTU/ÚČTU PLUS. ZUNO Vám zruší SPOŘENÍ bezodkladně po doručení Vaší žádosti prostřednictvím Komunikačních kanálů s výjimkou Mobile Bankingu SPOŘENÍ PLUS pro Vás ZUNO otevře v rámci Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS (i) v CZK, (ii) bez jakýchkoli dodatečných služeb. SPOŘENÍ PLUS Vám umožní získat úroky za podmínek a ve výši uvedené na internetové stránce v části Úroky Máte možnost mít otevřené jedno SPOŘENÍ PLUS, pokud není na internetové stránce uvedeno jinak. SPOŘE- NÍ PLUS si můžete otevřít na základě žádosti přes Komunikační kanály kromě Mobile Bankingu střednictvím Trvalého příkazu S výjimkou převodů podle článku nemůžete uskutečnit žádné jiné platby, Inkasa nebo Trvalé příkazy ze/na SPOŘENÍ PLUS Před zrušením ÚČTU, ke kterému je zřízeno SPOŘENÍ PLUS, (i) bude SPOŘENÍ PLUS zrušeno okamžitě po doručení žádosti o zrušení ÚČTU do ZUNO, ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Vám byla doručena výpověď SPOŘENÍ PLUS budou automaticky převedeny na příslušný ÚČET a (iii) nebude Vám připsán úrok z prostředků uložených na SPOŘENÍ PLUS za měsíc, ve kterém byla doručena Vaše žádost o zrušení ÚČTU nebo Vám byla doručena výpověď Smlouvy/doručeno odstoupení od Smlouvy Máte právo zrušit SPOŘENÍ PLUS i bez zrušení ÚČTU/ÚČTU PLUS. ZUNO Vám zruší SPOŘENÍ PLUS bezodkladně po doručení Vaší žádosti prostřednictvím Komunikačních kanálů s výjimkou Mobile Bankingu. 5

6 2.4 AUTOPILOT AUTOPILOT Vám ZUNO poskytne na základě Vaší Žádosti o AUTOPILOT V Žádosti o AUTOPILOT jste povinen/povinna uvést (i) SPOŘENÍ, ke kterému bude AUTOPILOT poskytnut, a (ii) Minimální/ Maximální zůstatek AUTOPILOTA v souladu s podmínkami služby AUTOPILOT uvedenými na internetové stránce Minimální a Maximální zůstatek AUTOPILOTA můžete v souladu s Pravidly služby AUTOPILOT měnit prostřednictvím Komunikačních kanálů kromě Mobile Bankingu kdykoli po přijetí Žádosti o AUTOPILOT ze strany ZUNO v souladu s podmínkami služby AUTOPILOT, uvedenými na internetové stránce AUTOPILOT funguje následujícím způsobem: (i) při překročení Maximálního zůstatku AUTOPILOTA na ÚČTU V CZK/ÚČTU PLUS AUTOPILOT automaticky převede prostředky převyšující Maximální zůstatek AUTOPILOTA z ÚČTU V CZK/ÚČTU PLUS na Vámi zvolené SPOŘENÍ v CZK; (ii) při poklesu zůstatku na ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS pod Minimální zůstatek AUTO- PILOTA ZUNO automaticky převede prostředky z Vámi zvoleného SPOŘENÍ v CZK na příslušný ÚČET v CZK/ÚČET PLUS, a to ve výši rozdílu mezi Maximálním zůstatkem AUTOPILOTA a aktuálním zůstatkem na ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS nebo ve výši celkového zůstatku na SPOŘENÍ v CZK podle toho, která z uvedených částek bude nižší ZUNO na své internetové stránce zveřejní (i) nejnižší Minimální zůstatek AUTOPILOTA, (ii) minimální rozdíl mezi Minimálním a Maximálním zůstatkem AUTOPILOTA a (iii) minimální částku automatického převodu mezi ÚČTEM v CZK/ÚČTEM PLUS a příslušným SPOŘENÍM v CZK. Pokud je na Vašem ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS, pro který byla aktivována služba AUTOPILOT, blokována jakákoli částka, může ZUNO zvýšit Váš Minimální a Maximální zůstatek AUTOPILOTA o tuto blokovanou částku Při realizaci jakýchkoli debetních transakcí, zejména prostřednictvím KARTY nebo prostřednictvím plateb z příslušného ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS, Vám služba AUTOPILOT též umožní zahrnout do použitelného zůstatku příslušného ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS prostředky uložené na zvoleném SPOŘENÍ v CZK. 2.5 VKLAD Otevřít si můžete maximálně 50 VKLADŮ, pokud není na internetové stránce uvedeno jinak Termínovaný podúčet VKLAD si můžete otevřít (i) podáním žádosti o VKLAD prostřednictvím Komunikačních kanálů, která ve stejné měně na VKLAD, a (ii) přijetím žádosti ze strany ZUNO. ÚČET/ÚČET PLUS, z něhož nebo jehož prostřednictvím uložené na VKLADU a případný příslušný čistý úrok při zrušení nebo uplynutí doby vázanosti VKLADU. Pro VKLAD není možné zadat Inkaso nebo Trvalý příkaz VKLAD si můžete otevřít výlučně na dohodnutou dobu bez možnosti ZUNO s Vámi dohodne dobu trvání VKLADU, určenou počtem dní (minimum je 30 dní a maximum 365 dní) nebo počtem měsíců (například 1, 3, 6, 12, 24 a 36 měsíců). ZUNO prostřednictvím své internetové stránky nebo jinými vhodnými způsoby zveřejní nabízené podmínky VKLADU nad rámec podmínek stanovených v těchto VOP. VKLAD s dohodnutou dobou vázanosti určenou počtem dní může být otevřen pouze bez obnovy a pouze prostřednictvím Kontaktního centra. VKLAD s dohodnutou dobou vázanosti určenou počtem měsíců může být otevřen s obnovou nebo bez obnovy Pokud si otevřete VKLAD s obnovou, původně dohodnutá doba vázanosti bude automaticky obnovena na další stejné časové období v Den obnovy. V žádosti o VKLAD a v průběhu VKLADU si můžete zvolit jeden z následujících dvou způmůžete způsob obnovy změnit, nejpozději však jeden Pracovní den banky přede Dnem obnovy V případě předčasného zrušení VKLADU před uplynutím dohodnuté doby ZUNO nevyplatí výnos z úroků od otevření/ /obnovy VKLADU, pokud není v Ceníku uvedeno jinak. Předčasné zrušení jen části VKLADU není možné Před zrušením ÚČTU/ÚČTU PLUS, ke kterému je zřízen VKLAD, (i) bude zrušen VKLAD, a to bezodkladně po doručení Vaší žádosti o zrušení ÚČTU/ÚČTU PLUS do ZUNO, ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Vám byla prostředky z tohoto VKLADU budou automaticky převedeny na příslušný ÚČET/ÚČET PLUS a (iii) nebude Vám připsán úrok uplynutím dohodnuté doby vázanosti VKLADU nebo pokud Vám bude doručena výpověď/odstoupení od Smlouvy před uplynutím dohodnuté doby vázanosti VKLADU. 3. KARTA ZUNO 3.1 Všeobecně Tyto VOP se vztahují na používání debetní platební karty VISA (KARTA) nebo jakýchkoli jiných mezinárodních platebních karet vydaných ZUNO (případně platebních karet vydávaných v budoucnosti) na účely: (i) hotovostních výběrů z bankomatů nebo na pobočkách bank, (ii) nákupu zboží a služeb v rozsahu služeb mezinárodních karetních společností a (iii) jiné účely. 3.2 Kdo může ZUNO požádat o vydání KARTY? Majitel ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS může požádat ZUNO o vydání jedné KARTY k ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS. Žádost o vydání KARTY musíte podat prostřednictvím Komunikačních kanálů kromě Mobile Bankingu; pokud Vám to ZUNO umožní, můžete o ní požádat přímo ve Smlouvě Pokud jste převzal/a KARTU, jste povinen/povinna dodržovat všechny povinnosti držitele KARTY podle těchto VOP. 3.3 Kdy může ZUNO vydat KARTU? ZUNO může vydat KARTU poté, (i) co jste si otevřel/a ÚČET v CZK/ÚČET PLUS a (ii) co jste podal/a žádost o vydání KARTY. Na vydání KARTY není automatický nárok, ZUNO má právo odmítnout Vaši žádost o vydání KARTY V případě, že (i) ZUNO vyhoví žádosti o vydání KARTY, nebo pokud (ii) přijmete nabídku na vydání KARTY učiněnou ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů, čímž dojde mezi Vámi a ZUNO k uzavření smlouvy o vydání KARTY, dostanete od ZUNO jednu KARTU k jednomu ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS a k ní přidělený PIN kód (a) stanovený ZUNO a doručený v bezpečnostní obálce nebo (b) Vámi určený v žádosti o vydání KARTY. 6

7 3.3.3 Na základě smlouvy o vydání KARTY Vám ZUNO zašle KARTU a případně i PIN kód samostatně poštou/kurýrem na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o vydání KARTY. Můžete požádat o expresní doručení KARTY (do tří Pracovních dní banky), ZUNO má v takovém případě právo vydání KARTY a její expresní doručení zpoplatnit podle Ceníku. Rovněž můžete požádat o jakékoli jiné služby související s KARTOU podle těchto VOP, které mohou být zpoplatněné podle Ceníku. Jakékoli poplatky za KARTU se v době jejich splatnosti zúčtují na vrub Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS, a to i v případě, že tímto zúčtováním dojde k Nepovolenému přečerpání dle čl. 6.1 VOP, se kterým budou spojeny všechny důsledky v článku 6.1 VOP stanovené. 3.4 Vaše první kroky s KARTOU Jste povinen/povinna bezodkladně informovat ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů kromě Mobile Bankingu, pokud jste nedostal/a KARTU a/nebo PIN kód do 30 dní od podání žádosti o vydání KARTY Jste povinen/povinna (i) po doručení KARTY ověřit, zda obálka s KARTOU a/nebo PIN kódem nejsou poškozeny, a v případě poškození obálky nebo KARTY tuto skutečnost okamžitě oznámit ZUNO, (ii) ihned po doručení KARTY podepsat KARTU na podpisový pásek na zadní straně KARTY a (iii) aktivovat KARTU prostřednictvím Komunikačních kanálů s výjimkou Mobile Bankingu. KARTA je i po Vašem přijetí KARTY nadále majetkem ZUNO a ZUNO má v případech stanovených Smlouvou nebo VOP právo požádat Vás o vrácení KARTY. KARTA je platná do posledního dne v měsíci, který je na ní uveden, pokud nebyla zrušena nebo blokována již dříve. 3.5 Vaše používání KARTY S KARTOU a PIN kódem/podpisem jste oprávněn/a k výběru hotovosti (i) v bankomatech v České republice a v zahraničí, které jsou označeny logem VISA, jež je uvedeno i na KARTĚ, (ii) v obchodních místech jiných bank nebo (iii) u obchodníků, a to až do výše celkového denního/měsíčního limitu KARTY pro hotovostní výběry, který jsme si s Vámi dohodli. ZUNO Vám nezaručuje výplatu Vámi požadované částky jedním výběrem z bankomatu. Možnost volby částky pro jednotlivé výběry a způsob vydání hotovosti jsou ovlivněny typem bankomatu Použitím KARTY a zadáním kódu/podpisu/cvv (trojmístný bezpečnostní kód uvedený na zadní straně KARTY) nebo jakéhokoli dalšího údaje (číslo KARTY nebo datum ukončení platnosti) jste oprávněn/a platit za zboží a služby (i) prostřednictvím POS terminálů označených logem VISA instalovaných u obchodníků s tímto zbožím a službami v České republice a v zahraničí a (ii) u obchodníků na internetu označených logem VISA do výše celkového denního/měsíčního limitu za nákup, který jsme si s Vámi jako majitelem ÚČTU dohodli. Zadáním PIN kódu a potvrzením klávesou OK nebo poskytnutím podpisu/cvv kódu nebo jiného dodatečného údaje podle potřeby udělujete ZUNO zmocnění k zaplacení částky příslušnému obchodníkovi v rámci Limitů KARTY, který jsme si s Vámi dohodli, a potvrzujete částku transakce a autorizujete ji. Jako držitel KARTY jste oprávněn/a zapnout/vypnout funkci umožňující platby u obchodníků na internetu, a to prostřednictvím Komunikačních kanálů. Vypnutí/zapnutí této funkce bude účinné bezodkladně poté, co ZUNO přijme Vaši žádost. Pro vyloučení pochybností, tento článek se nevztahuje na Bezkontaktní platby KARTA vydaná po datu uvedeném na internetové stránce a označená logem a/nebo Visa paywave Vám umožňuje provádět Bezkontaktní platby (i) bez použití PIN kódu do částky ve výši Limitu Visa, jehož aktuální výše je vždy uvedena na internetové stránce (ii) s použitím PIN kódu v případě, že Vaše Bezkontaktní platba KAR- TOU u obchodníků přesáhne Limit VISA a/nebo Vaše Bezkontaktní platby přesáhnou celkový limit pro Bezkontaktní platby stanovený ZUNO a uvedený na internetové stránce Pokud Bezkontaktní platby nebudete chtít využívat, můžete požádat o jejich deaktivaci prostřednictvím Kontaktního centra. 3.6 Zúčtování, limity a měna ZUNO zaúčtuje všechny (i) hotovostní výběry a (ii) bezhotovostní platby KARTOU na vrub Vašeho ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS v příslušné výši ke dni zúčtování. Pokud je transakce KARTOU realizovaná v jiné měně než v měně, ve které je vedený ÚČET v CZK/ÚČET PLUS, ZUNO zaúčtuje na vrub Vašeho ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS částku transakce stanovenou společností VISA na základě jejího výměnného kurzu v zúčtovací měně EUR. Na přepočítání sumy transakce ze zúčtovací měny (EUR) do měny účtu ZUNO použije směnný kurz prodej ZUNO. Částka transakce může být zvýšena o poplatky společnosti VISA KARTU můžete používat v rámci Limitů KARTY dohodnutých mezi Vámi a ZUNO za určitou jednotku času (např. den a/ /nebo měsíc). Jako držitel KARTY jste oprávněn/a kdykoli požádat ZUNO o změnu Limitů KARTY. ZUNO má právo jednostranně stanovit maximální Limity KARTY a informovat Vás o tom prostřednictvím internetové stránky KARTA Vám umožňuje (i) vybírat hotovost z bankomatů, (ii) vybírat hotovost na pobočkách jiných bank a (iii) provádět bezhotovostní platby jen v rámci příslušných Limitů KARTY a jen do výše použitelného zůstatku nacházejícího se na ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS ZUNO Vás jako držitele KARTY bude informovat o zúčtovaných transakcích a o příslušných poplatcích prostřednictvím výpisů z ÚČTU v souladu s článkem 4.5 VOP. Výpis obsahuje detailní informace o datu a místu transakce, příjemci, datu zúčtování, sumě transakce v měně, v níž byla realizována (původní suma transakce), sumě transakce v zúčtovací měně EUR, sumě transakce v měně účtu CZK, směnném kurzu VISA, směnném kurzu banky a poplatcích. 3.7 Vaše závazky Jste povinen/povinna ve svém vlastním zájmu (i) pečlivě uchovávat KARTU, chránit ji před krádeží, ztrátou, poškozením nebo zneužitím třetí osobou, (ii) neposkytovat KARTU třetím osobám ani jim neumožnit KARTU použít, (iii) uchovávat PIN kód v tajnosti, zejména (a) nezaznamenávat PIN kód ve snadno rozeznatelné podobě, zejména na samotnou KARTU nebo na jiný předmět, který uchováváte společně s KARTOU, (b) nesvěřit ho žádné jiné třetí osobě včetně Vašich příbuzných, zaměstnanců ZUNO nebo jiných klientů, (iv) zajistit, aby žádná třetí osoba neviděla PIN kód při jeho zadávání, (v) otevřít obálku, v níž Vám je doručen PIN kód, bez zbytečného odkladu poté, co Vám byla doručena, a (vi) zničit obálku s PIN kódem okamžitě po přečtení. Jste povinen/povinna dodržovat principy ochrany při používání KARTY, které jsou zveřejněny na internetové stránce Jste oprávněn/a používat KARTU výhradně během doby její platnosti. Nejste oprávněn/a používat blokované nebo zrušené KARTY ani KARTY po datu ukončení platnosti. Jste povinen/povinna zničit KARTU, kterou už není možné použít, jejím přestřihnutím alespoň na dvě části přes magnetický pásek ZUNO nezkoumá, zda transakce realizované KARTOU, u nichž proběhla autorizace, jsou oprávněné, nebo ne. ZUNO zkoumá oprávněnost transakcí realizovaných KARTOU pouze na základě Vámi podané reklamace nebo stížnosti za podmínek stanovených v Reklamačním řádu a všeobecně závazných právních předpisech. 7

8 3.8 Obnova a opětovné vydání KARTY ZUNO obnoví KARTU automaticky vydáním a doručením nové KARTY s novým datem ukončení platnosti ve lhůtě 3 týdnů přede dnem ukončení platnosti původní KARTY za předpokladu, že (i) jste neinformoval/a ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů kromě Mobile Bankingu ve lhůtě pěti týdnů před datem ukončení platnosti, že již nechcete KARTU obnovit, (ii) původní KARTA není trvale blokována ani zrušena a (iii) není dán důvod pro odmítnutí automatické obnovy KARTY ze strany ZUNO ZUNO může během platnosti smlouvy o vydání KARTY z důležitých důvodů zablokovat KARTU a doručit Vám novou KAR- TU Můžete ZUNO požádat o výměnu KARTY a opětovné vydání náhradní KARTY a o poskytnutí nového PIN kódu. ZUNO je oprávněno výměnu KARTY a opětovné vydání náhradní KARTY zpoplatnit podle Ceníku V případě obnovy KARTY podle článku VOP, pokud Vám KARTA nebyla doručena, jste povinen/povinna okamžitě informovat ZUNO o této skutečnosti prostřednictvím Komunikačních kanálů kromě Mobile Bankingu nejpozději do 3 týdnů od data ukončení platnosti KARTY. V případě znovuvydání KARTY podle článku VOP, pokud Vám KARTA nebyla doručena, jste povinen/povinna okamžitě informovat ZUNO o této skutečnosti prostřednictvím Komunikačních kanálů kromě Mobile Bankingu, nejpozději do 3 týdnů od podání žádosti o znovuvydání náhradní KARTY. 3.9 Problémy s KARTOU Obchodník stejně jako banka na pobočce, na které má být hotovostní výběr KARTOU realizován, může v odůvodněných případech (a) od Vás požadovat doklad totožnosti nebo (b) zadržet KARTU, která je blokovaná, po datu platnosti, zrušená nebo opakovaně nesprávně použitá při bezhotovostních platbách prostřednictvím POS terminálu. V takových případech jste povinen/povinna prokázat svoji totožnost a umožnit obchodníkovi nebo bance na pobočce, na které má být hotovostní výběr KARTOU realizován, zaznamenat si Vaše osobní údaje podle potřeby. KARTA může být zadržená i bankomatem v případě, že se opakovaně nesprávně použije v bankomatu. Jste povinen/ /povinna (i) okamžitě oznámit ZUNO zadržení Vaší KARTY ve všech v tomto článku uvedených případech nebo i v případech jakýchkoli jiných problémů s bankomatem/pos terminálem a (ii) snášet všechny náklady související se zadržením KARTY v souladu s příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy Spory a vzájemné nároky vyplývající ze vztahu mezi Vámi a obchodníkem v souvislosti se zbožím a službami, za které jste zaplatil/a KARTOU, jste povinen/povinna řešit přímo s příslušným obchodníkem. Uvedené se vztahuje především na zúčtovanou bezhotovostní platbu u obchodníka. ZUNO nepřebírá žádnou zodpovědnost za obchodníkovo vyrovnání dotčené transakce. Jestliže nemůžete problém s obchodníkem vyřešit, je ZUNO povinno přijmout reklamaci a podniknout potřebné kroky k vyřešení problému v souladu s pravidly VISA Europe (VISA Europe Operating Regulations) nebo pravidly jiné mezinárodní karetní společnosti ZUNO není odpovědné za nerealizování transakce v případě, že z technických příčin nebude možné transakci uskutečnit, a to z důvodů, které není možné ze strany ZUNO ovlivnit Bez zbytečného odkladu po zjištění ztráty, krádeže, zneužití nebo jakéhokoli neoprávněného použití KARTY jste povinen/ /povinna (i) ohlásit ZUNO tuto skutečnost a (ii) požádat o okamžité blokování KARTY prostřednictvím Kontaktního centra na telefonním čísle: , nebo Online Bankingu postupem podle článku 3.10 VOP. Pokud byla KARTA ztracena či ukradena, máte kromě povinností podle předchozí věty též povinnost ohlásit tuto skutečnost příslušným státním orgánům (např. policii) a na požádání předložit ZUNO originál nebo kopii takového hlášení. Jste povinen/povinna ohlásit datum narození). V opačném případě se ohlášení považuje za nerealizované a ZUNO nenese odpovědnost za neprovedení blokace KARTY. Nikdy nesmíte nahlásit svůj PIN kód ZUNO je oprávněno informovat obchodníky o číslech KARET, (i) které byly ztraceny nebo odcizeny, na základě Vašeho hlášení, nebo (ii) které byly zrušeny nebo zadrženy, a to v souladu s těmito VOP ZUNO neodpovídá za odmítnutí přijetí KARTY k zaplacení za zboží či služby ze strany obchodníka. Pokud je Vaše KARTA blokovaná, po datu platnosti nebo zrušená, obchodník je oprávněn ji zadržet Blokování, odblokování a zrušení KARTY KARTA může být blokovaná dočasně i trvale na základě (i) Vaší žádosti nebo (ii) na základě rozhodnutí ZUNO, a to i bez Vašeho předchozího souhlasu z důvodů uvedených v článku a v případě výpovědi Smlouvy KARTA může být dočasně blokována maximálně na dobu tří měsíců, během nichž jste však oprávněn/a využívat (i) Online Banking, Mobile Banking a Kontaktní centrum (pokud jejich využívání nebylo též omezeno); po jejím uplynutí bude KARTA automaticky odblokována, pokud nedojde k trvalé blokaci KARTY nebo k jejímu zrušení ZUNO je oprávněno zrušit KARTU v případě, že (i) KARTA byla trvale blokována a nemůže být odblokována, (ii) KARTA/ /PIN kód byly vráceny ZUNO jako nedoručitelné, (iii) jste si neaktivoval/a KARTU do dvou měsíců ode dne doručení KARTY, (iv) byl zrušen Váš ÚČET v CZK/ÚČET PLUS, ke kterému byla KARTA vydána. Po zrušení KARTY máte právo žádat ZUNO o vydání nové KARTY prostřednictvím nové žádosti o vydání KARTY. 4. NÁŠ ZPŮSOB KOMUNIKACE 4.1 Komunikační kanály Komunikační kanály jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kromě času nezbytného na údržbu systémů, o čemž vždy budete informován/a ze strany ZUNO, s výjimkou neočekávaných a neovlivnitelných technických problémů, které se mohou vyskytnout ZUNO může použít pro komunikaci s Vámi sms zprávy v souvislosti s poskytovanými produkty a službami. Sms zprávy mohou obsahovat informace, oznámení nebo varování. ZUNO je oprávněno zasílat sms zprávy na registrované, resp. Vámi poskytnuté telefonní číslo. 8

9 4.2 Vaše komunikace se ZUNO Jste oprávněn/a komunikovat se ZUNO a zadávat ZUNO pokyny prostřednictvím jednotlivých Komunikačních kanálů ZUNO splní Vaše pokyny za podmínky, že (i) jste prokázal/a svou totožnost podle článku VOP a ZUNO nebude mít důvodnou pochybnost o Vaší totožnosti, (ii) ZUNO nemá důvodné podezření, že došlo/mohlo by dojít k porušení ustanovení Smlouvy, VOP a/nebo všeobecně závazných právních předpisů, a (iii) technický charakter příslušného Komunikačního kanálu to umožňuje. V odůvodněných případech může ZUNO odmítnout splnit Vaše pokyny přijaté prostřednictvím komunikaci tam, kde to všeobecně závazné právní předpisy připouštějí Se ZUNO můžete uzavřít, změnit nebo ukončit smlouvu/smlouvy včetně těch, které vyžadují písemnou formu, prostředky dálkové komunikace za podmínky, že (i) jste prokázal/a svou totožnost podle článku VOP, (ii) ZUNO nemá důvodné podezření, že došlo/mohlo by dojít k porušení ustanovení Smlouvy/VOP a/nebo všeobecně závazných právních předpisů, a (iii) technický charakter příslušného Komunikačního kanálu to umožňuje Jste povinen/povinna vyrozumět ZUNO o jakékoli změně ve Vašich údajích, které jste poskytl/a ZUNO, a to bez zbytečného odkladu. Porušení této povinnosti může ovlivnit fungování jednotlivých Komunikačních kanálů, a proto v takovém případě ZUNO neodpovídá za chyby vzniklé při provozu Komunikačních kanálů. ZUNO rovněž neodpovídá za škodu či jinou újmu, která vznikne z důvodu nesplnění Vaší povinnosti dle tohoto článku Odpovídáte za to, že všechny Vaše pokyny doručené ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů jsou správné, úplné, pravdivé a v souladu s ustanoveními Smlouvy, těchto VOP, příslušných všeobecně závazných právních předpisů a běžné obchodní praxe Při komunikaci se ZUNO jste oprávněn/a používat pouze jedinečnou ovou adresu a telefonní číslo k mobilnímu telefonu, které používáte pouze Vy. Telefonní číslo a ovou adresu, které máte registrované, nesmí využívat ani mít v ZUNO registrované jiná osoba. 4.3 Komunikace ZUNO s Vámi ZUNO je oprávněno ke komunikaci s Vámi používat Komunikační kanály, ové zprávy, sms zprávy nebo jiné prostředky používat ZUNO, ZUNO team nebo naskenované podpisy jako mechanické prostředky náhrady podpisu v jakékoli komunikaci, kterou Vám zašle Všechna oznámení, dokumenty a informace, které je ZUNO povinno Vám jako Klientovi poskytnout (zejména výpisy z účtu), Vám budou zasílány elektronickými prostředky za podmínek, které jsou stanoveny právními předpisy. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, informace, které Vám ZUNO poskytne ve formátu pdf a/nebo zašle prostřednictvím ové zprávy na Váš registrovaný v ZUNO, budou považovány za informace poskytnuté na trvalém nosiči dat Jestliže uskutečníte (i) výběr v hotovosti nebo (ii) bezhotovostní transakci, ZUNO Vám zašle oznámení prostřednictvím (i) sms zprávy, pokud máte aktivovanou službu SMS PLUS, (ii) Online Bankingu a/nebo (iii) Vám doručeného výpisu v souladu s čl VOP ZUNO si vyhrazuje právo informovat Vás o právně relevantních skutečnostech podle všeobecně závazných právních předpisů, jakož i o jiných skutečnostech souvisejících s výkonem bankovních činností na internetové stránce nebo jiným způsobem stanoveným těmito VOP V případech, kdy to právní předpisy umožňují, Vám bude ZUNO doručovat dokumenty elektronickými prostředky ( nebo jiná elektronická média), v opačném případě osobně, kurýrní službou, běžnou poštou zasláním na Vaši adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na jinou adresu, která je ZUNO známá V případech, kdy to právní předpisy umožňují, budete doručovat dokumenty Komunikačními kanály, běžnou poštou na naši adresu nebo na jinou adresu ZUNO uvedenou na naší internetové stránce pokud ZUNO neurčí konkrétní způsob a formu doručení dokumentů ZUNO Účinky jinak spojené s doručením nastávají u dokumentů zaslaných em nebo jinými prostředky elektronické komunikace okamžikem, kdy ZUNO obdrží potvrzení o přečtení odeslaného u, nejpozději dnem následujícím po jeho odeslání, pokud neprokážete, že jste se z důvodů nezávislých na Vaší vůli nemohl/a po celou tuto dobu s obsahem dokumentů seznámit Při osobním doručení se dokumenty považují za doručené v okamžiku jejich odevzdání adresátovi Při doručení kurýrní službou se dokumenty považují za doručené v den přijetí zásilky adresátem. Pokud doručujete některé oznámení prostřednictvím kurýra ZUNO, má se za to, že bylo doručeno v den doručení zásilky na adresu ZUNO uvedenou na internetové stránce Pokud se vrátí dokument zaslaný ze strany ZUNO na Vaši adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na jinou korespondenční adresu, která je ZUNO známá, poštou nebo kurýrem jako nedoručený z toho důvodu, že adresát nebyl zastižen nebo že si adresát zásilku nepřevzal, má se za to, že účinky jinak spojené s doručením nastaly třetí den od jejich odeslání, pokud není důkaz o pozdějším doručení. Dokumenty doručené běžnou poštou na zahraniční adresy budou považovány za doručené patnáctý den od jejich odeslání, pokud není důkaz o pozdějším doručení. 4.4 Reklamace Máte právo podat reklamaci postupem podle Reklamačního řádu. O vyřízení Vaší reklamace budete informován/a do 30 dnů od jejího doručení ZUNO nebo ve složitějších případech (např. v případě zahraničních plateb nebo plateb KARTOU v zahraničí) nejpozději do 6 měsíců od doručení reklamace ZUNO. 4.5 Informace, které Vám ZUNO poskytuje (výpisy) Není-li mezi ZUNO a Vámi dohodnuto jinak, ZUNO Vás bude informovat o úhradě poplatků, plateb a o stavu a transakcích na kterémkoli Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS a podúčtech SPOŘENÍ/SPOŘENÍ PLUS doručením elektronického výpisu vždy jednou měsíčně prostřednictvím (i) Online Bankingu a/nebo (ii) ové zprávy. Výpis v papírové formě Vám ZUNO poskytne, pokud o to požádáte. Jestliže požádáte o výpis zaslaný v papírové formě nebo o dodatečné a častější poskytování informací o úhradě poplatků, plateb a o stavu na účtu, ZUNO má právo zpoplatnit takovéto poskytnutí informací podle Ceníku. Máte právo požádat o změnu způsobu doručování výpisů v rámci možností poskytovaných ZUNO. 9

10 4.5.2 Prostřednictvím Online Bankingu Vás bude ZUNO informovat o nerealizovaných platbách nebo o odmítnutí realizace Příkazu včetně důvodů odmítnutí realizace Příkazu, pokud to neodporuje všeobecně závazným právním předpisům a, je-li to možné, o navrhovaném způsobu odstranění chyb. ZUNO má právo zpoplatnit oznámení podle tohoto článku, jestliže odmítnutí realizace Příkazu bylo způsobeno objektivními příčinami na Vaší straně ZUNO Vám bude oznamovat zůstatek na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS ke konci kalendářního roku v rámci výpisu z ÚČTU. Pokud správnost zůstatku neschválíte ve lhůtě 14 kalendářních dní od doručení výpisu, bude ZUNO považovat zůstatek za správný. Vaše právo uplatnit následnou reklamaci podle Zákona o platebním styku tímto není dotčeno V případě potvrzení o Vašem úmrtí poskytnutého ZUNO nebo v případě, že se zásilka obsahující výpis z účtu v papírové formě opakovaně (aspoň ve třech za sebou bezprostředně následujících případech) vrátí ZUNO jako nedoručitelná, je ZUNO oprávněno pozastavit zasílání výpisů z účtu. 5. VÁŠ START A ŽIVOT SE ZUNO/JAK MŮŽETE VYUŽÍVAT PRODUKTY A SLUŽBY ZUNO 5.1 Všeobecně Nemáte automatický nárok na otevření jakéhokoli ÚČTU/ÚČTU PLUS, Podúčtu, produktu ani poskytnutí jakékoli služby bez ohledu na to, zda Vám ZUNO už otevřelo ÚČET/ÚČET PLUS či Podúčet, resp. poskytlo jiný produkt nebo službu V případě, že Vám ZUNO otevřelo ÚČET/ÚČET PLUS, jste za podmínek stanovených Smlouvou, VOP a všeobecně závaznými právními předpisy oprávněn/a disponovat svým ÚČTEM/ÚČTEM PLUS a prostředky na svém ÚČTU/ÚČTU PLUS v plném rozsahu a bez omezení, avšak s Vaším ÚČTEM/ÚČTEM PLUS není oprávněna disponovat žádná jiná osoba kromě Vás. 5.2 Vaše žádost nebo návrh ZUNO Prostřednictvím Komunikačních kanálů, pokud jsme se nedohodli jinak, můžete ZUNO kdykoli požádat o poskytnutí jakéhokoli produktu a/nebo služby poskytované ZUNO nebo třetí osobou, které jsou k dispozici klientům ZUNO Splníte-li podmínky pro poskytnutí konkrétního produktu a/nebo služby, je ZUNO oprávněno Vám zaslat příslušný návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí takového produktu a/nebo služby prostřednictvím Komunikačních kanálů i bez Vaší předchozí žádosti s výjimkou, že ZUNO informujete, že si nepřejete dostávat takovéto návrhy. Návrh ZUNO na uzavření příslušné smlouvy můžete přijmout prostřednictvím Komunikačních kanálů, pokud jsme se nedohodli jinak. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy jste ji přijal bez jakýchkoli výhrad nebo změn textu z Vaší strany Od Smlouvy uzavřené prostředky dálkové komunikace mezi Vámi a ZUNO můžete odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakýchkoli sankcí do 14 kalendářních dní od data jejího uzavření nebo ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy Vám byly předány informace v souladu s Občanským zákoníkem, nastal-li tento den později. Toto právo na odstoupení od Smlouvy nemůžete uplatnit v případě, že bylo v rámci příslušného produktu nebo služby plněno na Vaši výslovnou žádost předtím, než jste uplatnil/a své právo na odstoupení od Smlouvy podle tohoto článku. Písemné oznámení o odstoupení nám musí být doručeno na následující adresu: Hvězdova 1716/2b, Praha 4, případně na jinou adresu oznámenou přímo Vám, resp. oznámenou prostřednictvím Komunikačních kanálů. Pro zaslání oznámení o odstoupení od Smlouvy můžete využít formulář dostupný na internetové stránce Za produkty a služby, které Vám byly poskytnuty s Vaším souhlasem do okamžiku odstoupení od Smlouvy podle článku VOP, jste povinen/povinna zaplatit bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy. 5.3 Prokazování Vaší totožnosti Při podpisu Smlouvy, žádosti o poskytnutí produktu nebo služby adresované ZUNO nebo před jakoukoli transakcí nebo nebo prokázat svoji totožnost. V opačném případě ZUNO odmítne uzavřít Smlouvu nebo jinou dohodu, přijmout Vaši žádost nebo uskutečnit transakci Vaši totožnost pro účely těchto VOP prokazujete prostřednictvím: (i) svého Klientského čísla, (ii) Hesla, (iii) dodatečného sms kódu zaslaného na číslo Vašeho mobilního telefonu ve formě sms zprávy od ZUNO pro konkrétní transakci, (iv) PINu do Kontaktního centra, (v) jakýchkoli jiných dodatečných otázek týkajících se Vás nebo Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS, (vi) jednoho nebo více průkazů totožnosti, které určí ZUNO, a/nebo (vii) jiných bezpečnostních nástrojů na základě žádosti ZUNO tak, jak je uvedeno níže. 5.4 Vaše pokyny a oznámení ZUNO Z bezpečnostních důvodů má ZUNO právo, zejména v případě pokynů zadávaných prostřednictvím Komunikačních kanálů, žádat o potvrzení takového pokynu před jeho realizací prostřednictvím stejného, případně jiného prostředku komunikace. Jste povinen/povinna zajistit, aby Vaše příkazy a pokyny ZUNO byly jasné, úplné a jednoznačné Jestliže zadáváte pokyny nebo zasíláte oznámení prostřednictvím Komunikačních kanálů, jste povinen/povinna dodržovat přiměřenou opatrnost v zájmu předcházení zneužití a chybám v přenosu. 6. CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY? 6.1 Nepovolené přečerpání V případě Nepovoleného přečerpání jste povinen/povinna okamžitě vyrovnat Nepovolené přečerpání a obnovit kladný zůstatek na příslušném ÚČTU/ÚČTU PLUS. ZUNO má právo upozornit Vás prostřednictvím ové zprávy, sms zprávy, dopisu, Kontaktního centra, Online Bankingu nebo Mobile Bankingu na potřebu vyrovnání Nepovoleného přečerpání na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS v rámci lhůty určené ZUNO a takovéto úkony zpoplatnit podle Ceníku ZUNO je oprávněno účtovat si úroky z prodlení z částky Nepovoleného přečerpání a poplatky stanovené ze strany ZUNO ode dne vzniku Nepovoleného přečerpání v souladu s příslušným Ceníkem a úrokovými sazbami, tak jak jsou zveřejněné na internetové stránce Pokud jsme se nedohodli jinak, ZUNO si uplatní úroky z prodlení z Nepovoleného přečerpání jednou za měsíc, a to k poslednímu kalendářnímu dni. Úroky z prodlení se počítají na bázi 365 dní/rok Pokud nevyrovnáte Nepovolené přečerpání na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS ve lhůtě stanovené ZUNO, (i) pohledávka ZUNO vyplývající z Nepovoleného přečerpání se stane okamžitě splatnou, (ii) ZUNO bude oprávněno vyrovnat pohledávku 10

11 z Nepovoleného přečerpání započtením proti Vaší pohledávce z jiného ÚČTU/Podúčtu, (iii) zároveň bude mít ZUNO právo zrušit Vaši KARTU a zrušit Vám poskytované dodatečné služby, a to především služby AUTOPILOT, ÚČET PLUS a SMS PLUS. 6.2 Blokování peněžních prostředků ZUNO je oprávněno (i) blokovat používání peněžních prostředků uložených na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS až do výše požadované částky a/nebo (ii) blokovat částky připsané ve prospěch Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS na požadované období nebo trvale v případě (a) nuceného výkonu rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky z účtu v ZUNO nařízené soudem, soudním exekutorem nebo jiným příslušným úřadem nebo v případě zřízení zástavního práva k pohledávkám z ÚČTU/ÚČTU PLUS, (b) jestliže byl na Váš majetek prohlášen konkurz nebo nastala jiná skutečnost, se kterou právní předpisy upravující úpadek/insolvenci spojují omezení Vašich dispozičních oprávnění, (c) jestliže jste o to požádal/a nebo jste se na tom dohodl/a se ZUNO, (d) jestliže má ZUNO důvodné podezření, že prostředky na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS jsou určeny ke spáchání trestného činu, pocházejí z trestné činnosti nebo z účasti na trestné činnosti nebo že jednáte v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy nebo těmito VOP, (e) jestliže existuje pro Vás nebezpečí vzniku okamžité škody, (f) příčin souvisejících s bezpečností plateb nebo v případě podezření z neoprávněných nebo podvodných plateb, (g) jestliže jste zapříčinil/a Nepovolené přečerpání ÚČTU/ÚČTU PLUS, nebyl ve lhůtě stanovené v článku VOP vyrovnán tak, aby dosahoval kladného zůstatku, (h) opravného zúčtování, (i) stanoví-li tak všeobecně závazné právní předpisy V průběhu exekučního řízení nebo výkonu rozhodnutí je ZUNO oprávněno uskutečňovat platby z blokovaných prostředků pouze za předpokladu, že je to možné v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy a za podmínky, že k Příkazu připojíte dokumenty/informace jasně prokazující, že platba má být realizována z blokovaných prostředků. ZUNO má v tomto případě právo zrušit Vám poskytované služby, a to především služby AUTOPILOT, ÚČET PLUS a SMS PLUS. 6.3 Blokování platebních prostředků ZUNO je oprávněno blokovat platební prostředky, které Vám byly vydány, v případě, že (i) existují důvody vyplývající z objektivních příčin souvisejících s bezpečností platebních prostředků nebo systémů přístupných prostřednictvím platebních prostředků, (ii) existuje podezření z neoprávněného a podvodného použití platebních prostředků, bude dán důvod pro blokaci peněženích prostředků dle článku VOP. O této skutečnosti Vás bude ZUNO informovat telefonicky prostřednictvím Kontaktního centra, sms zprávy a/nebo u, a to pokud možno ještě před blokováním platebního prostředku, jinak vždy ihned po něm. V případě (i) blokace KARTY je ZUNO oprávněno snížit Limity KARTY bez Vašeho souhlasu Jestliže byl platební prostředek blokován na Vaši žádost, ZUNO zabezpečí okamžité odblokování platebního prostředku po skončení důvodů blokování. 6.4 Výpověď Smlouvy o ÚČTU/Zrušení ÚČTU (a služeb s ním spojených) Kdykoli bez uvedení důvodu můžete (i) požádat ZUNO o zrušení kteréhokoli z Vašich ÚČTŮ/ÚČTU PLUS s výjimkou Vašeho posledního ÚČTU v CZK nebo kterékoli služby s nimi spojené podle tohoto článku 6.4 VOP nebo (ii) vypovědět Smlouvu a celý vztah se ZUNO prostřednictvím Komunikačního kanálu podle článku 10.2 VOP Bez ukončení Smlouvy máte právo požádat ZUNO o zrušení kteréhokoli Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS/Podúčtu s výjimkou Vašeho ÚČTU v CZK, jehož zrušení je upraveno v článku 6.4.3, nebo kterékoli služby s nimi spojené. ZUNO zruší Váš ÚČET vedený v jiné měně než v CZK spolu s veškerými Podúčty a veškeré dodatkové služby s takovým ÚČTEM spojené v den přijetí Vaší žádosti, případný kladný zůstatek na rušeném ÚČTU ZUNO převede na Váš ÚČET/ÚČET PLUS v CZK. Případnou ztrátu způsobenou konverzí měny snášíte Vy. Na základě Vaší žádosti o zrušení ÚČTU PLUS a změnu na ÚČET v CZK ZUNO změní Váš ÚČET PLUS na ÚČET od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po podání Vaší žádosti. Za kalendářní měsíc, ve kterém jste podal/a žádost o změnu ÚČTU PLUS, jste povinen/povinna zaplatit ZUNO poplatek za ÚČET PLUS podle Ceníku. ZUNO zruší Vámi určené Podúčty v den přijetí Vaší žádosti, případný kladný zůstatek na rušeném Podúčtu ZUNO převede na Váš ÚČET/ÚČET PLUS ve stejné měně. Případnou ztrátu způsobenou nedodržením podmínek úročení Podúčtu snášíte Vy. ZUNO Vám přestane poskytovat případné dodatečné služby (především, avšak nejen AUTOPILOT nebo SMS PLUS) v den přijetí Vaší žádosti o zrušení těchto služeb. Za kalendářní měsíc, ve kterém jste podal/a žádost o zrušení služby/služeb, jste povinen/povinna zaplatit ZUNO poplatky podle Ceníku Žádost o zrušení Vašeho ÚČTU v CZK/žádost o zrušení Vašeho ÚČTU PLUS bez jeho změny na ÚČET v CZK je současně považována za výpověď Smlouvy z Vaší strany. V takovém případě ZUNO zruší (i) Váš ÚČET v CZK/ÚČET PLUS po uplynutí 30 dnů ode dne přijetí výpovědi Smlouvy, (ii) Vaši KARTU v den přijetí výpovědi Smlouvy, (iii) Vaše Podúčty a případné, dosud neuzavřené ÚČTY v ostatních měnách v den přijetí Vaší výpovědi a (iv) poskytované dodatečné služby (především, avšak nejen AUTOPILOT nebo SMS PLUS) v den přijetí Vaší výpovědi. Kladné zůstatky na Vašich Podúčtech/ÚČTECH v ostatních měnách ZUNO převede v den přijetí Vaší výpovědi Smlouvy na Váš ÚČET v CZK/ÚČET PLUS. Případnou ztrátu způsobenou nedodržením podmínek úročení Podúčtu nebo konverzí měny snášíte Vy Po uplynutí 30 dnů ode dne přijetí Vaší výpovědi Smlouvy ZUNO naloží se zůstatkem na vašem ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS podle Vašich pokynů, které jste doručil ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů. Pokud nezašlete tento pokyn, ZUNO bude zůstatek bez povinnosti platit z něj úroky evidovat ve svém účetnictví i po zrušení vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS v CZK až do uplynutí promlčecí doby stanovené všeobecně závaznými právními předpisy. 6.5 Ukončení Smlouvy ze strany ZUNO ZUNO je oprávněno vypovědět Smlouvu s Vámi v souladu s článkem 10.2 VOP. V takovém případě ZUNO zruší (i) Váš ÚČET v CZK/ÚČET PLUS po uplynutí 2 měsíců ode dne doručení výpovědi Smlouvy, (ii) Vaši KARTU v den doručení výpovědi Smlouvy, (iii) Vaše ÚČTY v cizích měnách a na ně navázané Podúčty ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď, a (iv) ÚČTY poskytované dodatečné služby (především, avšak nejen AUTOPILOT nebo SMS PLUS) v den doručení výpovědi. Kladné zůstatky na Vašich Podúčtech/ÚČTECH v ostatních měnách ZUNO převede v den doručení výpovědi Smlouvy na Váš ÚČET v CZK/ÚČET PLUS ZUNO je oprávněno odstoupit od Smlouvy s Vámi v případech uvedených v článku VOP. V takovém případě ZUNO 11

12 zruší (i) Váš ÚČET v CZK/ÚČET PLUS okamžitě po doručení odstoupení od Smlouvy, (ii) Vaši KARTU v den doručení odstoupení od Smlouvy, (iii) Vaše Podúčty a případné, dosud neuzavřené ÚČTY v ostatních měnách v den doručení odstoupení od Smlouvy a (iv) poskytované dodatečné služby (především, avšak nejen AUTOPILOT nebo SMS PLUS) v den doručení odstoupení od Smlouvy V případě ukončení Smlouvy ze strany ZUNO naloží ZUNO se zůstatkem na vašem ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS podle Vašich pokynů, které jste doručil/a ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů. Pokud nezašlete tento pokyn, ZUNO bude zůstatek bez povinnosti platit z něj úroky evidovat ve svém účetnictví i po zrušení Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS v CZK až do uplynutí promlčecí doby stanovené všeobecně závaznými právními předpisy. 7. PLATEBNÍ SLUŽBY ZUNO/VAŠE PLATBY 7.1 Všeobecná ustanovení týkající se platebních služeb Můžete uskutečňovat hotovostní a bezhotovostní transakce včetně převodů prostředků z Vašeho ÚČTU nebo na Váš ÚČET prostřednictvím: (a) Příkazů, (b) KARTY nebo jiného platebního prostředku. Za správnost a úplnost Vašich Příkazů odpovídáte Vy. ZUNO ověří formu Příkazu, ale ne správnost informací uvedených v Příkazu. Obecně je možné platební služby poskytované ZUNO popsat takto: Informace o platbách pro Vás jako klienta ZUNO Typ platby Interní platby v rámci ZUNO Domácí platby Zahraniční platby Zaúčtování na Váš účet během Pracovních dní banky Platby ve prospěch účtů jiných klientů ZUNO a mezi vlastními účty v ZUNO Odeslané Přijaté Odeslané Přijaté Zaúčtování na Váš účet během nepracovních dní banky Zaslání platby bance příjemce Datum platby na Vašem ÚČTU Informace pro příjemce Připsání na účet příjemce Okamžitě Okamžitě N/A D Okamžitě Okamžitě V den přijetí platby z platebního systému Okamžitě V den uvedený v instrukci poskytovatele platebních služeb příkazce Nezpracované (realizace nejbližší PDB 1 ) Aktuální PDB, je-li odesláno do hod.; nejpozději následující PDB, je-li odesláno po hod. N/A N/A D N/A Nezpracované (realizace nejbližší PDB 1 ) N/A, zaúčtování bude vykonané nejbližší PDB Aktuální PDB, je-li odesláno do hod.; nejpozději následující PDB, je-li odesláno po hod. N/A D D Den přijetí platby od banky plátce Nejpozději následující PDB Nejpozději D+1 při SEPA platbách, nejpozději D+3 při ostatních platbách, negarantované v případě SZP 1 PDB Pracovní den banky, D datum připsání prostředků na účet/odepsání prostředků z účtu v ZUNO, N/A neaplikuje se/ /nehodí se. Všechny lhůty uvedené v tabulce pro odeslané platby se počítají od doručení Příkazu, pokud v Příkazu není uvedeno jinak. N/A Celková částka (a) Interních plateb a (b) bezhotovostních plateb mezi ZUNO a jinými poskytovateli platebních služeb nepřesáhne celkový denní limit uvedený na internetové stránce ZUNO může stanovit limity pro jednotlivé platební transakce a zveřejnit je internetové stránce ZUNO je oprávněno změnit denní limit za podmínky, že tuto informaci oznámí na své internetové stránce Příkaz nad denní limit nebo transakční limit je možné zadat jen prostřednictvím Kontaktního centra, a jestli bude doručen po čase uvedeném na internetové stránce považuje se za doručený ZUNO v druhý Pracovní den banky po zadání přes Kontaktní centrum ZUNO je oprávněno odmítnout realizaci platby, pokud (i) existuje důvodné podezření, že platba je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy, (ii) míra nesprávnosti, nečitelnosti nebo nesrozumitelnosti údajů neumožňuje realizaci platby, (iii) na zemi/banku příjemce nebo příjemce je vyhlášeno moratorium, embargo nebo pokud existuje podezření, že platba může být blokována příslušnými zahraničními úřady, (iv) jste již před realizací platby překročil/a nebo byste realizací platby překročil/a denní limit nebo (v) na ÚČTU/ÚČTU PLUS není dostatek prostředků ke krytí platby a poplatků s ní souvisejících právné údaje o příjemci a/nebo bance příjemce nebo pokud nebylo možné uskutečnit platbu z jiných příčin a poskytovatel platebních služeb příjemce platbu vrátil, ZUNO (i) neodpovídá za nerealizování nebo chybné realizování platby, (ii) vynaloží přiměřené úsilí, aby zabezpečilo, že částka platby bude vrácena na Váš ÚČET/ÚČET PLUS nebo Vás požádá o nové pokyny a (iii) bude oprávněno zpoplatnit Vám tuto službu podle Ceníku V případě že je ZUNO členem více než jednoho platebního systému, je ZUNO oprávněno zvolit si platební systém, prostřednictvím něhož bude uskutečňovat platby. 12

13 7.2 Odeslané platby Váš bezpodmínečný a jednoznačný Příkaz na Domácí platbu a Příkaz na Interní platbu musí obsahovat (i) Vaše bankovní spojení a bankovní spojení příjemce platby, (ii) částku převodu, (iii) měnu a (iv) datum realizace. Příkaz může obsahovat i jiné informace stanovené ZUNO. Pokud vyžadujete, aby příkaz na Domácí platbu a příkaz na Interní platbu obsahoval u pro příjemce, zadejte tyto údaje ve svém Příkazu. Příkaz na Interní platbu mezi Vašimi ÚČTY/ÚČTEM PLUS/Podúčty v ZUNO musí obsahovat (i) ÚČET/ÚČET PLUS/Podúčet, ze kterého má být platba zrealizovaná, a ÚČET/ÚČET PLUS/Podúčet, na který žádáte platbu provést (ii) částku převodu, (iii) měnu a (iv) datum realizace Vy jako majitel ÚČTU/ÚČTU PLUS jste povinen/povinna mít dostatek prostředků na ÚČTU/ÚČTU PLUS, které jsou potřebné k zúčtování platby a souvisejících poplatků, a opravňujete ZUNO k zúčtování této částky (tj. částky rovnající se platbě, poplatkům a jiným nákladům ZUNO, pokud je to potřebné) na vrub ÚČTU/ÚČTU PLUS Pokud podáte Příkaz splňující všechny podmínky podle (i) těchto VOP, (ii) ustanovení příslušných všeobecně závazných právních předpisů a (iii) pokynů ZUNO, které Vám byly zaslány prostřednictvím Komunikačních kanálů nebo jiným způsobem, udělujete tím ZUNO svůj souhlas k uskutečnění konkrétní platby nebo ke sledu vícerých plateb v rámci Vašeho Příkazu. Jestliže se nedohodneme jinak, svůj souhlas s Příkazem můžete odvolat pouze do doby, než bude ze strany ZUNO Váš Příkaz realizován Příkaz můžete podat ZUNO pouze prostřednictvím Kontaktního centra nebo v elektronické formě prostřednictvím Online jiného bezpečnostního klíče, jenž Vám byl ze strany ZUNO poskytnut. ZUNO může odmítnout přijmout a uskutečnit Příkaz, který nesplňuje podmínky uvedené v těchto VOP nebo vyplývající z všeobecně závazných právních předpisů ZUNO realizuje Váš Příkaz v Pracovní den banky uvedený v Příkazu jako datum realizace Příkazu. ZUNO realizuje Příkazy pouze tehdy, pokud zajistíte na svém ÚČTU/ÚČTU PLUS dostatek prostředků k jejich odepsání k datu realizace. Pro účely realizace Příkazu představuje dostatek prostředků takový použitelný zůstatek na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS v okamžiku zpracování, který není menší než celková částka Příkazu a poplatků ZUNO Jestliže je na ÚČTU/ÚČTU PLUS k datu realizace Příkazu nedostatek prostředků, ZUNO Příkaz nerealizuje, pokud není ve Smlouvě vysloveně dohodnuto nebo v těchto VOP uvedeno jinak Jestliže datum realizace Příkazu nepřipadá na Pracovní den banky, ZUNO realizuje převod v následující Pracovní den banky kromě (i) interních trvalých plateb (převod je realizován i v den, který nepřipadá na Pracovní den banky), (ii) Trvalých příkazů v rámci ZUNO (převod je realizován okamžitě) nebo (iii) ostatních Trvalých příkazů (převod je realizován v předchozí Pracovní den banky) Jestliže je ZUNO doručen víc než jeden Příkaz s identickým datem realizace a na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS není dostatek prostředků, ZUNO je oprávněno rozhodnout o pořadí realizace Příkazů ZUNO je oprávněno ověřit Váš Příkaz telefonicky, dříve než ho realizuje. 7.3 Přijaté platby poplatky podle Ceníku, pokud všeobecně závazné právní předpisy nestanoví jinak. Po ukončení smluvního vztahu mezi ÚČET/ÚČET PLUS na Váš jiný ÚČET/ÚČET PLUS vedený v ZUNO. Pokud nemáte již u ZUNO vedený žádný ÚČET/ÚČET PLUS, vrátí ZUNO platbu zpět plátci takové platby V případě příchozích plateb připíše ZUNO platbu na ÚČET/ÚČET PLUS uvedený v Příkazu. Jestliže existuje nesoulad mezi číslo ÚČTU/ÚČTU PLUS uvedené v Příkazu, podat stížnost poskytovateli platebních služeb plátce nebo vrátit platbu zpět poskytovateli platebních služeb plátce Příchozí platby přijaté ZUNO budou připsány na Váš ÚČET/ÚČET PLUS v tentýž den, kdy ZUNO dostane prostředky od poskytovatele platebních služeb plátce. 7.4 Interní a Domácí platby Pokud jde o Interní platbu, (i) příchozí platba v CZK a v jakékoli cizí měně bude zpracována (převod uskutečněn a zaúčtován) a připsána na Váš ÚČET/ÚČET PLUS v tentýž den, kdy ZUNO přijalo Příkaz, nebo v den data realizace Příkazu na Interní platbu a (ii) odchozí platba v CZK a v jakékoli jiné cizí měně bude zpracována (převod uskutečněn a zaúčtován) a připsána na vrub Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS v tentýž den, kdy ZUNO přijme Váš Příkaz V případě Domácí platby, realizuje ZUNO všechny úkony tak, aby bylo zajištěno, že (i) částka platby na základě Vašeho příkazu na Domácí platbu bude připsána na účet příjemce nejpozději v Pracovní den banky bezprostředně následující po datu odepsání platby z Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS a (ii) suma platby bude připsána na Váš ÚČET/ÚČET PLUS nejpozději v den, kdy ZUNO přijalo platbu od poskytovatele platebních služeb plátce. 7.5 Zahraniční platby Platby SEPA jsou Zahraničními platbami, jestliže (i) účty plátce a příjemce jsou vedeny dvěma poskytovateli platebních služeb se sídlem v zemích SEPA (tj. v zemích PSD, ve Švýcarsku a v Monaku) a (ii) jsou vedeny v EUR (Platby SEPA) Příkazy na Platby SEPA musí obsahovat (i) bankovní spojení platitele, (ii) BIC/SWIFT kód poskytovatele platebních služeb a IBAN příjemce, (iii) jméno, adresu a stát příjemce, (iv) částku převodu, (v) data realizace, (vi) zprávu pro příjemce. V případě příkazu na platbu SEPA hradí plátce poplatky účtované poskytovatelem platebních služeb plátce a příjemce hradí poplatky účtované poskytovatelem platebních služeb příjemce. Jestliže plátce uvede pokyny jiné než SHA nebo nedá žádné pokyny k platbě související s poplatky, Příkaz SEPA bude realizován v souladu s platebními pokyny SHA, jestliže není mezi námi dohodnuto jinak Standardní zahraniční platby jsou Zahraničními platbami, (i) jestliže účty plátce a příjemce jsou vedeny dvěma poskytovateli platebních služeb se sídlem v Zemích SEPA a v měně USD (např. včetně převodů v cizí měně v rámci České republiky) a (ii) jestliže účet plátce nebo příjemce je veden poskytovatelem platebních služeb se sídlem v zemi mimo členské státy PSD v měně CZK, USD, GBP nebo EUR. 13

14 7.5.4 Příkazy SZP musí obsahovat (i) bankovní spojení plátce a příjemce, (ii) částku převodu, (iii) měnu, (iv) Datum realizace, (v) Vaše kontaktní údaje z Online Bankingu, (vi) údaj o tom, kdo hradí poplatky (SHA poplatky platí plátce i příjemce, nebo OUR poplatky hradí jen plátce), a (vii) Datum realizace Příkazu. 7.6 Inkasa a Trvalé příkazy Váš bezpodmínečný a jednoznačný Trvalý příkaz musí obsahovat (i) Vaše bankovní spojení a bankovní spojení příjemce platby, (ii) částku převodu, (iii) měnu a (iv) Datum první platby, (v) opakování Trvalého příkazu, (vi) datum ukončení Trvalého příkazu a (vii) název Trvalého příkazu. Příkaz může obsahovat i další informace stanovené ZUNO. Pokud požadujete, aby Příkaz obsahoval také konstantní, variabilní nebo specifický symbol nebo zprávu pro příjemce, uveďte tyto údaje ve svém Příkazu Váš bezpodmínečný a jednoznačný Inkasní příkaz musí obsahovat (i) Vaše bankovní spojení a bankovní spojení příjemce platby, (ii) maximální částku platby, (iii) měnu, (iv) Datum ukončení Inkasa a (v) název Inkasa. ZUNO může stanovit dodatečné obsahové náležitosti Inkasního příkazu pro individuální druhy Inkasa. Maximální částka platby podle (ii) předchozí věty je považovaná za částku platební transakce, která nepřevyšuje částku, kterou odesílatel platby odůvodněně očekává se zřetelem ke všem okolnostem Zadat Trvalý příkaz a udělit souhlas s Inkasem jste oprávněn/a do částky uvedené na internetové stránce a to jen prostřednictvím Online Bankingu a Kontaktního centra, jestliže není dohodnuto jinak. Inkaso a/nebo Trvalý příkaz jsou platné a účinné od okamžiku zadání prostřednictvím Online Bankingu/Kontaktního centra, není-li dohodnuto jinak. Změnit Inkaso a/nebo Trvalý příkaz jste oprávněn/a jen prostřednictvím Online Bankingu a Kontaktního centra, není-li dohodnuto jinak. Inkaso a/nebo Trvalý příkaz můžete zrušit jen prostřednictvím Online Bankingu a Kontaktního centra bez udání důvodu. Inkaso a/nebo Trvalý příkaz bude zrušen s účinností od okamžiku podání žádosti o zrušení prostřednictvím Online Bankingu nebo Kontaktního centra, není-li dohodnuto jinak Jste povinen/povinna zajistit (i) dostatek prostředků na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS, aby bylo možné správně a včas uskutečnit Inkaso/Trvalý příkaz a (ii) minimální požadovaný zůstatek na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS po uskutečnění Inkasa/ Trvalého příkazu V případě nedostatku prostředků ZUNO Inkaso/Trvalý příkaz nerealizuje. ZUNO může opakovat Inkaso/Trvalý příkaz v souladu s Vaším Inkasem/Trvalým příkazem po dobu nepřesahující pět Pracovních dní banky, není-li dohodnuto jinak. V případě nedostatku prostředků pro provedení Inkasa SIPO z Vašeho účtu v prvním inkasním termínu (do 12. dne v měsíci) ZUNO může provést Inkaso v druhém inkasním termínu téhož měsíce (do 20. dne v měsíci). Když tento den připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního volna, provede ZUNO Inkaso SIPO poslední Pracovní den banky před stanoveným termínem ZUNO Vás bude informovat o úspěšně realizovaných Inkasech/Trvalých příkazech ve výpisu a historii Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS, případně formou SMS, pokud si tuto službu aktivujete. Poplatky za zřízení, změnu a zrušení Trvalého příkazu a Inkasa jsou uvedeny v Ceníku. Poplatek je splatný a má být uhrazen okamžitě po zřízení, změně nebo zrušení Inkasa/Trvalého příkazu a ZUNO je oprávněno započítat pohledávku na takový poplatek proti prostředkům nacházejícím se na Vašem ÚČTU/ /ÚČTU PLUS Nejste oprávněn/a na vrácení prostředků uhrazených z Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS na základě Inkasa, jestliže (i) jste udělil/a ZUNO souhlas k realizaci budoucích plateb prostřednictvím Inkasa a (ii) tam, kde to připadá v úvahu, Vás příjemce nebo ZUNO informovali o přesné částce budoucí platby nejméně čtyři týdny před datem odepsání částky z Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS. 7.7 Opravy ZUNO odpovídá za správnou realizaci plateb za předpokladu, že jste splnil/a všechny podmínky stanovené ve Smlouvě, v těchto VOP a právních předpisech. Na Vaši žádost vynaloží ZUNO přiměřené úsilí ke zjištění nerealizovaných nebo chybně realizovaných plateb a bude Vás o výsledku informovat ZUNO bude hradit jakékoli poplatky nebo úroky uplatněné vůči Vám v důsledku nerealizace platby zaviněním ze strany ZUNO V případě Domácí platby ZUNO opraví chybné zúčtování bez zbytečného odkladu (i) z vlastní iniciativy za předpokladu, že ZUNO uskutečnilo chybný převod prostředků na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS, nebo (ii) na podnět jiného poskytovatele platebních služeb, který ZUNO upozorní na své chybné zúčtování Jestliže jste plátcem a ZUNO jako Váš poskytovatel platebních služeb odpovídá za nerealizování nebo chybné realizování Příkazu, potom Vám ZUNO nahradí bezodkladně sumu nerealizované nebo chybně realizované platby, a jestliže je to možné, zabezpečí, že na Vašem ÚČTU bude obnoven zůstatek, jako by se chybná platba neuskutečnila Jste-li příjemcem a ZUNO jako Váš poskytovatel platebních služeb odpovídá za nerealizování nebo chybné realizování platby, potom Vám ZUNO umožní bezodkladně disponovat sumou platby, a je-li to možné, připíše sumu platby na Váš ÚČET/ÚČET PLUS Jste-li příjemcem a přicházející platba ze zahraničí byla připsána na Váš ÚČET/ÚČET PLUS a zahraniční banka nebo pobočka zahraniční banky žádá ZUNO o vrácení uhrazené částky, ZUNO Vás bude kontaktovat a požádá o Váš souhlas s vrácením platby. Jestliže budete souhlasit, ZUNO je oprávněno zatížit Váš ÚČET PLUS sumou připsanou na Váš ÚČET/ ÚČET PLUS se zpětnou platností k datu připsání platby. Ekvivalent zahraniční měny takto vrácené sumy bude záviset na směnném kurzu ke dni vrácení platby V případě chybného zúčtování nebo chybné realizace platby v důsledku zavinění na Vaší straně ZUNO neuskuteční opravu chybného zúčtování. V takovém případě jste oprávněn/a požadovat od ZUNO spolupráci při zprostředkování vrácení prostředků nebo při získání údajů potřebných ke zjištění příjemce. 7.8 Výplaty dávek důchodového pojištění na ÚČET/ÚČET PLUS Jste-li příjemcem dávek důchodového pojištění od orgánu správy sociálního zabezpečení, můžete ZUNO požádat o souhlas s poukazováním dávek z důchodového pojištění na ÚČET/ÚČET PLUS. ZUNO je oprávněno Vaší žádosti nevyhovět zejména v případě, že (i) žádost podávate jako manžel (manželka) majitele ÚČTU/ÚČTU PLUS nebo (ii) ZUNO nemá s orgánem správy sociálního zabezpečení uzavřenou smlouvu upravující podmínky poukazování dávek důchodového pojištění Jsou- li na ÚČET/ÚČET PLUS poukazovány dávky sociálního zabezpečení je ZUNO oprávněno odepsat peněžní prostředky poukázané na ÚČET/ÚČET PLUS po úmrtí klienta jako příjemce důchodu a zaslat je zpět odesílateli plateb- orgánu správy sociálního zabezpečení, a to i z podúčtů ÚČTU/ÚČTU PLUS. ZUNO je oprávněno provést zúčtování ve smyslu tohoto článku pouze na základě sdělení orgánu správy sociálního zabezpečení, který provádí výplatu dávek důchodového pojištění podle příslušných právních předpisů. 14

15 8. FINANČNÍ ÚDAJE 8.1 Úroky ZUNO bude platit úrok z prostředků uložených na ÚČTU/ÚČTU PLUS, Podúčtech (i) v souladu s úrokovými sazbami stanovenými pro ÚČET/ÚČET PLUS a Podúčty tak, jak jsou oznámeny prostřednictvím Komunikačních kanálů a na internetové stránce a (ii) v měně příslušného ÚČTU/ÚČTU PLUS a Podúčtu. Berete na vědomí, že ZUNO je oprávněno kdykoli změnit úrokové sazby a podmínky pro jejich stanovení pro ÚČET/ÚČET PLUS a SPOŘENÍ/SPOŘENÍ PLUS, tzn. změna bude považována za účinnou od okamžiku oznámení nebo od uvedeného dne účinnosti. Kromě výše úrokové sazby je ZUNO oprávněno kdykoli měnit i výši maximální úročené částky na ÚČTU/ÚČTU PLUS a SPOŘENÍ/SPOŘENÍ PLUS. Také tuto změnu Vám ZUNO oznámí prostřednictvím Komunikačních kanálů a internetové stránky Úroková sazba základního vkladu na VKLADU bude aktualizovaná ke Dni obnovy a nové doby vázanosti ode Dne obnovy změny v úrokových sazbách a podmínkách pro jejich stanovení prostřednictvím Komunikačních kanálů a na své internetové stránce resp. jakýmkoli jiným vhodným způsobem podle dohody s uvedením data účinnosti změny. Změna v úrokové sazbě nebo změna v úrokové sazbě, která je pro Vás jako klienta ZUNO výhodnější, může být účinná okamžitě bez povinnosti předcházejícího upozornění Úrok se počítá ode dne připsání prostředků na ÚČET/ÚČET PLUS, Podúčty do dne odepsání prostředků z příslušného ÚČTU/ÚČTU PLUS či Podúčtu. Kreditní úroky se počítají na bázi 365 dní/rok. ZUNO připíše (i) kreditní úrok z prostředků na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS na Váš ÚČET/ÚČET PLUS jednou měsíčně, k poslednímu kalendářnímu dni daného kalendářního měsíce, jestliže jsme se nedohodli jinak; (ii) kreditní úroky z prostředků na SPOŘENÍ se počítají na denní bázi, ZUNO připíše kreditní úrok z peněžních prostředků na SPOŘENÍ jednou denně; (iii) kreditní úroky z prostředků na SPOŘENÍ PLUS se počítají na měsíční bázi, ZUNO připíše kreditní úrok z peněžních prostředků na SPOŘENÍ PLUS jednou do měsíce, v poslední den daného měsíce, pokud jste neuskutečnil/a žádnou platbu ze SPOŘENÍ PLUS během daného měsíce nebo jestli jsme se nedohodli jinak; (iv) kreditní úrok z prostředků na VKLADU na VKLAD ke dni ukončení dohodnuté doby vázanančních prostředků uložených na VKLAD bez příslušného úroku, ZUNO převede čistý úrok z VKLADU na ÚČET/ÚČET PLUS ve stejné měně ZUNO je oprávněno stanovit individuální úrokové sazby v případě, že suma prostředků uložených na jednom ÚČTU/ÚČTU PLUS, jednom SPOŘENÍ/SPOŘENÍ PLUS nebo na jednom VKLADU přesáhne částku uvedenou na internetové stránce 8.2 Daně ZUNO vybere srážkou daň z příjmu z úroků získaných z prostředků na ÚČTU/ÚČTU PLUS, Podúčtu v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, jestliže není mezinárodními dohodami stanoveno jinak. Jste povinen/povinna poskytnout ZUNO všechny dokumenty prokazující důležité okolnosti pro stanovení výše daně z příjmu z úroků. Jestliže nedodržíte tuto povinnost a ZUNO srazí nesprávnou částku z Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS, Podúčtu, jste povinen/povinna ZUNO nahradit jakékoli částky, které je ZUNO povinné zaplatit v důsledku úpravy daně a k jejichž úhradě nepostačuje zůstatek na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS, Podúčtu, a/nebo v důsledku uložení pokuty za chybné sražení sumy. 8.3 Poplatky a Ceník ZUNO zpoplatňuje své standardní produkty a služby v souladu s Ceníkem, který je k dispozici na internetové stránce ZUNO je oprávněno v závislosti na změnách příslušných právních předpisů, požadavků ze strany České národní banky a dalších relevantních orgánů veřejné správy, zavedení nového produktu nebo služby, změny parametrů aktuálních produktů a služeb, změny pravidel VISA a MasterCard, změny na trhu poskytování bankovních služeb nebo své obchodní politiky změnit rozsah poskytovaných produktů a služeb, stejně jako i výši poplatků a cen za produkty a služby uvedené v Ceníku podle článku VOP. Produkty a služby, které nejsou uvedené v Ceníku, může ZUNO zpoplatnit individuálně dohodnutými poplatky Poplatky budou účtovány měsíčně zpětně za měsíc, ve kterém byly produkty/služby poskytovány ZUNO, po uskutečnění jednotlivých úkonů a/nebo v jiném dohodnutém čase. Měsíční poplatky za služby (i) AUTOPILOT a (ii) SMS PLUS Vám budou účtovány (a) za první měsíc v den aktivace těchto služeb a (b) za každý další měsíc v poslední den příslušného měsíce Kromě poplatků má ZUNO právo na náhradu nákladů služeb, nákladů spojených s uplatňováním svých nároků a práv. Těmito částkami je ZUNO oprávněno zaúčtovat na vrub Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS, neuhradíte-li je řádně a včas, a to i v případě, že tímto postupem dojde k Nepovolenému přečerpání dle čl. 6.1 VOP, se kterým budou spojeny všechny důsledky v článku 6.1 VOP stanovené nebo jestliže ZUNO musí vůči Vám uskutečnit opatření v důsledku uplatnění práv třetích osob, především orgánů státní správy, je oprávněno účtovat Vám přiměřenou jednorázovou náhradu nákladů podle Ceníku. 8.4 Cizí měny a Kurzovní lístek ZUNO je povinno zúčtovat platby z ÚČTU/ÚČTU PLUS, resp. na ÚČET/ÚČET PLUS pouze v té měně, ve které je příslušný ÚČET/ÚČET PLUS veden. V případě, že je to potřebné, ZUNO provede konverzi příslušné částky s použitím směnného kurzu zveřejněného na internetové stránce platného ke dni, v němž se realizuje platba v cizí měně. ZUNO je oprávněno jednostranně měnit kurzovní lístek ZUNO je oprávněno vykonávat platby a jiné transakce v měnách odlišných od měny, v níž je veden ÚČET/ÚČET PLUS, podle směnného kurzu stanoveného ZUNO, platného v okamžiku zpracování platby/transakce a zveřejněného na V případě účtování poplatků na ÚČTU/ÚČTU PLUS/Podúčtu v jiné měně než CZK se suma poplatku uvedená v Ceníku převede do měny ÚČTU/ÚČTU PLUS a Podúčtu výměnným kurzem deviza střed. 15

16 8.4.3 V případě, že poskytovatel platebních služeb plátce platby uskuteční platbu pro ZUNO v měně jiné než CZK, USD, GBP nebo EUR, takovéto platby mohou být odmítnuty nebo převedeny na CZK, USD, GBP nebo EUR směnným kurzem zprostředkovatelské/korespondenční banky. 8.5 Ochrana vkladů Vaše prostředky uložené na účtech v ZUNO jsou chráněny rakouským systémem ochrany vkladů, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace jsou uveřejněny na internetové stránce 8.6 Plnění závazků ZUNO je oprávněno na vrub kteréhokoli Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS/Podúčtu započítat své splatné pohledávky, které má vůči Vám proti Vašim pohledávkám a prostředkům uloženým v ZUNO včetně prostředků uložených na Vašem ÚČTU/ ÚČTU PLUS a/nebo Podúčtech bez ohledu na to, zda takové pohledávky vznikly v souvislosti s vedením Vašeho ÚČTU. ÚČTU PLUS/Podúčtu, i když to má za následek Nepovolené prečerpání nebo jeho další prohloubení. Nejste oprávněn/a postoupit jakékoli své pohledávky vůči ZUNO bez předchozího souhlasu ZUNO ZUNO je oprávněno započíst své pohledávky vzniklé v souvislosti se Smlouvou, kterou má vůči Vám, proti Vašim pohledávkám vůči ZUNO, v pořadí, které stanoví ZUNO. ZUNO je oprávněno započíst vzájemné pohledávky znějící na různé měny. Pohledávky znějící na různé měny jsou způsobilé k započtení bez ohledu na to, zda takové měny jsou nebo nejsou volně směnitelné. Informace uvedené ve výpisu z ÚČTU/ÚČTU PLUS/Podúčtu jsou považovány zároveň za oznámení o započtení ZUNO je oprávněno sjednat si s Vámi inkasní oprávnění k Vašemu ÚČTU/ÚČTU PLUS/Podúčtům za účelem řádného splácení Vámi čerpaných spotřebitelských úvěrů v ZUNO nebo jiných pohledávek ZUNO za Vámi V případě započtení několika pohledávek znějících na různé měny bude pro určení započitatelné výše těchto pohledávek rozhodující kurz cizí měna deviza prodej, který ZUNO uveřejní pro den, kdy se pohledávky stanou způsobilými k započtení Na základě těchto VOP jste povinen/povinna uhradit jakoukoli pohledávku ZUNO vůči Vám v plné výši. Jestliže nedodržíte svoje závazky vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto VOP, ZUNO je oprávněno prohlásit svoje pohledávky vůči Vám za okamžitě splatné Jestliže ZUNO nestanoví jinak, nejprve budou Vaše platby započítány na úhradu Vašich závazků vůči ZUNO v pořadí (i) nejdříve na příslušenství a následně jistinu jakékoli pohledávky ZUNO. V případě existence více pohledávek ZUNO plníte pohledávku nejdříve splatnou, pokud není dohodnuto jinak. Pro odstranění jakýchkoli pochybností, pohledávky ZUNO za Vámi není možné splatit pomocí směnky nebo šeku Jestliže den splatnosti závazku, který máte vůči ZUNO, nebo jakékoli jeho části připadne na jiný den, než je Pracovní den banky, za den splatnosti Vašeho závazku vůči ZUNO nebo jakékoli jeho části se považuje bezprostředně předcházející Pracovní den banky. 9. RŮZNÉ 9.1 Jiná práva a povinnosti ZUNO ZUNO je oprávněno (a) vyrobit neomezené množství kopií dokumentů (zejména dokladů totožnosti), které ZUNO poskytnete, (b) jednostranně zavést nové identifikační údaje, změnit nebo zrušit platnost Vašeho Identifikačního údaje, za předpokladu, že Vám ZUNO tuto skutečnost oznámí, (c) blokovat Komunikační kanál v případě, že Váš Identifikační údaj není správný nebo úplný nebo v případě použití Komunikačního kanálu v rozporu se Smlouvou, s VOP a/nebo všeobecně závaznými právními předpisy. Blokovaný Komunikační kanál může být odblokován prostřednictvím jiného Komunikačního kanálu nebo jiným způsobem, který je zveřejněn na naší internetové stránce (d) vycházet z informací/doku- dokumentů, které které jste ZUNO jste ZUNO poskytl/a, poskytl/a, (e) žádat, (e) žádat, aby kopie aby kopie dokumentů dokumentů a podpisy a podpisy byly ověřeny byly ověřeny notářem notářem nebo nebo jiným jiným příslušným orgánem, příslušným (f) orgánem, žádat, aby (f) jakékoli žádat, aby zahraniční jakékoli dokumenty, zahraniční dokumenty, které jste předložil/a které jste ZUNO, předložil/a byly ZUNO, úředně byly přeloženy úředně do přeloženy českého jazyka, do českého (g) žádat, jazyka, aby (g) Vámi žádat, předložené aby Vámi zahraniční předložené dokumenty zahraniční vydané dokumenty nebo vydané potvrzené nebo zahraničními potvrzené zahraničními soudy nebo úřady soudy obsahovaly nebo úřady předepsané obsahovaly předepsané autorizační údaje autorizační (legalizaci, údaje superlegalizaci, (legalizaci, superlegalizaci, apostilu), (h) apostilu), zhodnotit, (h) zda zhodnotit, údaje Vámi zda poskytnuté údaje Vámi jsou poskytnuté dostatečné jsou a dostatečné věrohodné, a věrohodné, (i) požadovat (i) informace, požadovat vysvětlení informace, a dokumenty vysvětlení a za dokumenty účelem plnění za účelem požadavků plnění Zákona požadavků proti legalizaci Zákona proti příjmů legalizaci z trestné příjmů činnosti, z trestné a pokud činnosti, je to a potřebné pokud je z to hlediska potřebné opatrnosti z hlediska a/nebo opatrnosti provedení a/nebo kontroly provedení klienta kontroly podle klienta podle Zákona proti legalizaci příjmů z trestné činnosti, požadovat i dodatečné identifikační údaje, informace a o dokumenty, původu peněžních zejména prostředků, údaje o původu údaje peněžních o povaze a prostředků, účelu obchodu údaje a/nebo o povaze obchodního a účelu obchodu vztahu, a/nebo včetně písemného obchodního potvrem, nebo první žádat platby provedení prostřednictvím první platby účtu, prostřednictvím který máte účtu, který otevřený máte v jiné otevřený bance, v jiné (j) zaznamenávat bance, (j) zaznamenávat Vaše telefonáty Vaše prostřednictvím telefonáty prostřednictvím Kontaktního Kontaktního centra, (k) postoupit centra, (k) nebo postoupit převést nebo převést na třetí osobu na třetí svoje osobu splatné svoje i nesplatné i nesplatné pohledávky, pohledávky, práva, nároky práva, nebo nároky závazky nebo závazky vůči Vám, vůči (l) Vám, vyhlásit (l) vyhlásit Vaše závazky Vaše závazky za za okamžitě splatné splatné v případě v případě porušení Vašich Vašich povinností podle podle Smlouvy, těchto těchto VOP. VOP ZUNO má právo pozastavit funkčnost Komunikačních kanálů a/nebo (ii) nebezpečí a/nebo podezření z jejich neoprávněného nebo podvodného použití a nebo (iii) vyplývajících ze všeobecně závazných právních předpisů, dokud nepominou důvody pozastavení funkčnosti. O této skutečnosti Vás bude ZUNO informovat, pokud to není v rozporu s těmito VOP nebo platnými všeobecně závaznými právními předpisy Pokud bezpečnostní monitorovací systémy vyhodnotí jakékoli Vaše jednání jako neobvyklé, ZUNO si vyhrazuje právo plateb. ZUNO je oprávněno používat automatizované stejně jako i neautomatizované bezpečnostní monitorovací systémy zaměřené na odhalování podvodných aktivit v prostředí elektronických médií (jakým je například porovnání IP adres). 9.2 Vaše jiná práva a povinnosti Podle těchto VOP (i) nemáte automatické právo na poskytnutí žádného produktu ani služby ze strany ZUNO, (ii) odpovídáte za využívání Vašich produktů a služeb ZUNO v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy, se Smlouvou, s těmito VOP a s všeobecně závaznými právními předpisy a nejste oprávněn/a používat ÚČET/ÚČET PLUS v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností. vztahu, výpis z účtu, vedeného na Vaše jméno u jiné banky a žádat provedení 16

17 něním a zneužitím ze strany třetích osob. Pokud zjistíte, že by mohlo dojít ke zneužití Komunikačního kanálu nebo Vašich cky kontaktovat ZUNO prostřednictvím Kontaktního centra a požádat o blokování přístupu. Stejným způsobem jste povinen/p ztratil/a a nebo Vám byly odcizeny /Podúčtu prostřednictvím Komunikačních kanálů, případně jste oprávněn/a požádat o změnu Hesla a/nebo blokaci platebních nástrojů Musíte bezodkladně informovat ZUNO o všech změnách v právních skutečnostech týkajících se Vás, především o změně Vašeho jména, příjmení, adresy a/nebo Vašich dokladů totožnosti, a to prostřednictvím formulářů přístupných v Online Bankingu, Kontaktního centra nebo jinak na základě vzájemné dohody. Změnu/změny podle tohoto článku jste zároveň povinen/povinna prokázat a požádat ZUNO o provedení příslušné změny. Za účelem prokázání změny/změn je ZUNO oprávněno od Vás žádat ověřené kopie dokumentu/-ů nebo čestné prohlášení o těchto skutečnostech s Vaším ověřeným podpisem, potvrzující příslušnou změnu/změny, které jste povinen/povinna doručit ZUNO Jste oprávněn/a ve formě stanovené ZUNO informovat ZUNO bezodkladně po nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo zahájení insolvenčního řízení o skutečnosti, že prostředky uložené na jakémkoli Vašem účtu ÚČTU/ÚČTU PLUS/ Podúčtu jsou vyloučené nebo nepodléhají výkonu rozhodnutí nebo exekuci, v opačném případě ZUNO neodpovídá za případné vzniklé škody Máte právo požádat ZUNO o poskytnutí informace o osobních údajích uchovávaných o Vaší osobě v databázi ZUNO ze strany ZUNO oprávněn/a realizovat transakce pouze vlastním jménem V případě, že jste v době uzavření Smlouvy osobou se zvláštním vztahem k ZUNO ve smyslu 19 Zákona o bankách nebo se takovou osobou stanete v průběhu trvání smluvního vztahu, jste povinen/povinna tuto skutečnost ihned oznámit ZUNO Jste povinen/povinna poskytnout ZUNO pouze takové informace/dokumenty, které jsou aktuální, úplné, přesné a správné. Nesmíte ZUNO zamlčet žádné informace, které jsou/by mohly být podstatné pro náš smluvní vztah. 9.3 Podmínky, které musíte splnit V době uzavření Smlouvy stejně jako během celé doby trvání smluvního vztahu jste povinen/povinna splňovat všechny následující podmínky: - jste fyzickou osobou, která je starší 18 let - jste plně svéprávný/svéprávná - jste českým daňovým rezidentem s daňovou povinností na území České republiky podle 2 odst. 2 ve spojení s 2 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - jste občanem České republiky nebo občanem Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky nebo občanem státu mimo Evropskou unii s trvalým pobytem na území České republiky 9.4 Důvěrné údaje Jste obeznámen/a a souhlasíte s tím, že ZUNO ve svém informačním systému zpracovává Důvěrné údaje. Máte právo požádat ZUNO o poskytnutí informace o Důvěrných údajích uchovávaných o Vaší osobě v databázi ZUNO. ZUNO důsledně zachovává mlčenlivost o Důvěrných údajích ZUNO bude zpracovávat Vaše Důvěrné údaje k následujícím účelům: (A) prokázání a kontrola Vaší totožnosti, (B) zhodnoces Vámi v rámci obchodních aktivit ZUNO, (E) ochrana zájmů ZUNO v souladu s příslušnými právními předpisy (např. vymáhání pohledávek, uplatňování práv soudní a mimosoudní cestou), (F) správné zúčtování plateb, (G) boj proti praní špičinnosti Podpisem Smlouvy výslovně a dobrovolně souhlasíte s tím, že ZUNO může během našeho smluvního vztahu a po jeho ukončení, poskytnout Vaše Důvěrné údaje v nezbytném rozsahu níže určeným osobám za účelem uvedeným v přiložené tabulce. 17

18 ZUNO může poskytnout Důvěrné údaje následujícím osobám: (a) osobám, které mají majetkový podíl v ZUNO; (b) osobám, v nichž osoba splňující podmínku uvedenou v bodě a) má majetkový podíl; (c) osobám, v nichž má ZUNO majetkový podíl; (d) osobám, v nichž osoba splňující podmínku uvedenou v bodě c) má majetkový podíl; (e) osobám, v nichž osoba splňující podmínku uvedenou v bodě b) nebo d) má majetkový podíl (Skupina RZB); (f) osobám, s nimiž ZUNO spolupracuje při výkonu a zabezpečování výkonu svých činností (např. (i) osobám realizujícím platební styk, (ii) subjektům, v jejichž prospěch ZUNO poskytuje Inkaso z Vašeho ÚČTU, (iii) kartovým společnostem a společnostem, s nimiž ZUNO spolupracuje v oblasti karet, operátorům provozů akceptujících karty, RPC Regional Card Processing Centre, s. r. o. Hodžovo nám. 3, Bratislava, (iv) S.W.I.F.T. Belgie, a americkým vládním institucím na základě žádosti a CRISP Centralised Raiffeisen International Services 8 Payments S.R.L., B-dul Dimitrie Pompei, 9-9ª Central Operational Pipera, Bukurešť, Rumunsko; (v) spolupracujícím pojišťovnám např. UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136, Praha 6, (g) osobám, pro něž ZUNO uskutečňuje zprostředkovatelské činnosti, např. spolupracujícím pojišťovnám a správcovským společnostem); (h) osobám s existujícími smlouvami se ZUNO pro podporu výkonu bankovních činností (např. tiskařské společnosti, kurýrské společnosti, správcové informačních systémů, správcové záznamů registratury, osoby spolupracující se ZUNO na základě smluv o vyslání zaměstnance uzavřených podle Zákoníku práce); (i) osobám, se kterými ZUNO konzultuje obchodní případy a/nebo které vyhledává kvůli jejich stanovisku k obchodnímu případu (např. svým auditorům, externím právním poradcům, tlumočníkům), pokud je to ze strany ZUNO považováno za potřebné; (j) společnostem, které vymáhají pohledávky ZUNO; subjektu, který vede rejstřík zástavních práv, dražebníkovi, České obchodní inspekci; (m) Sdružení pro bankovní KARTY ČR, (n) podniku pomocných bankovních služeb odpovědnému za vedení Společného rejstříku bankovních informací na základě Zákona o bankách a jeho zpracovatelům; (o) příjemcům plateb a jejich poskytovatelům platebních služeb; (p) zájemcům o postoupení pohledávky a osobám spolupracujícím se zájemcem či určeným zájemcem o postoupení pohledávky v souvislosti s rozhodováním o nabytí pohledávky. Na účel: (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H) (A), (C), (D), (E), (G), (H) (A), (C), (D), (E) (C), (D), (E) (E) (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H) (A), (D), (F), (G) (E) Souhlasíte s poskytnutím Vašich osobních údajů do zemí, které poskytují přiměřenou úroveň ochrany (zejména do Rakouska, Polska a Rumunska), za podmínek upravených příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy Odpovídáte za nepravdivost osobních údajů, které jste poskytl/a ZUNO, a za jejich aktualizaci. Osobní údaje třetí osoby můžete ZUNO poskytnout, jen pokud (i) máte písemný a neodvolatelný souhlas třetí osoby k poskytnutí jejích osobních údajů ZUNO v souladu s tímto článkem 9.4 VOP; v opačném případě budete povinen/povinna nahradit ZUNO případné škody, které v důsledku použití osobních údajů bez souhlasu příslušné osoby ZUNO vzniknou Berete na vědomí, že (i) jste byl/a informován/a o svých zákonných právech souvisejících se zpracováním Důvěrných údajů, zejména Vašich osobních údajů, a (ii) Vaše Důvěrné údaje mohou být poskytnuty i bez Vašeho předcházejícího souhlasu třetím osobám v souladu se Zákonem o bankách a jinými příslušnými právními předpisy ZUNO Vás bude informovat o zpracování Vašich osobních údajů včetně všech zpracovatelů Vašich osobních údajů prostřednictvím internetové stránky Jste kdykoli oprávněn/a písemně svůj souhlas odvolat V souvislosti s uzavřením nebo žádostí o uzavření smlouvy o úvěru mezi Vámi a ZUNO (Smlouva o úvěru) souhlasíte s tím, aby ZUNO za níže uvedeným účelem shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje včetně Vašeho rodného čísla (osobní údaje), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (Informační Memorandum). Účelem zpracování Vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací (BRKI) a Nebankovního registru klientských informací (NRKI) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu. Tento souhlas udělujete na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO byla nebo bude uzavřena Smlouva o úvěru, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších čtyř let (i) od data sp o úvěru, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, nebo (ii) od zániku Smlouvy o úvěru, Memorandem, které obsahuje i poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před udělením tohoto souhlasu Vás rovněž ZUNO informovalo, že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na na klientském centru provozovatele BRKI nebo internetových stránkách Souhlasíte s tím, aby: 1. ZUNO shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen Poučení ), zejména Vaše rodné číslo; 2. ZUNO Vaše osobní údaje dále předávalo k dalšímu zpracování Sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ: (dále jen Sdružení SOLUS ), které je správcem Pozitivního registru sdružení SOLUS (dále jen Pozitivní registr ) a Registru FO Sdružení SOLUS (dále jen Registr FO ) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů; 3. Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor Vašich osobních údajů od všech svých členů, případně též společně s dalšími Vašimi veřejně dostupnými osobními údaji (např. osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru Vašich osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení Vaší bonity a důvěryhodnosti; 4. Sdružení SOLUS Vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaší bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou online dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i ZUNO, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení; 5. ZUNO získávalo informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru FO; 6. všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny Vaše osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími Vašimi osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají; účelem zpracování osobních údajů je: (a) splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů ZUNO; (b) zajištění vzájemného informování oprávněných 18

19 uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, (c) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně, a (d) ochrana práv ZUNO a ostatních členů sdružení SOLUS. Doba trvání souhlasu: Tento souhlas udělujete na dobu šesti měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO bude uzavřena smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších tří let od splnění veškerých Vašich závazků vůči ZUNO. Prohlášení: Prohlašujete, že před udělením tohoto souhlasu jste měl/a možnost detailně se seznámit s dokumentem POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubo dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru o Vašich právech ( 11 a 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění) a nárocích ( 21 téhož zákona) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci Pozitivního registru SOLUS. Prohlašujete, že jste byl/a informován/a, že aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na na informační lince Sdružení SOLUS a na 9.5 Odpovědnost Jestliže máte zůstatek na ÚČTU/Podúčtu v cizí měně, snášíte jakoukoli ztrátu vyplývající ze změn výměnných kurzů ovlivňujících hodnotu celkového zůstatku na ÚČTU/Podúčtu Pokud není stanoveno jinak, jste povinen/povinna snášet ztráty až do výše odpovídající částce 150 EUR, které souvisejí se všemi neautorizovanými platbami v důsledku použití ztracenéh Jestliže však byla neautorizovaná platba způsobena Vaším podvodným jednáním, úmyslným neplněním jedné nebo více Vašich povinností předepsaných Smlouvou, těmito VOP, příslušnými právními předpisy nebo nedodržením těchto povinností v důsledku hrubé nedbalosti (např. nedodržením povinností podle článku VOP a VOP), snášíte všechny ztráty v plné výši ztracené, ukradené nebo zneužité KARTY (příp. jiného platebního prostředku) pouze za předpokladu, že škoda nebyla způsobena Vaším podvodným jednáním ZUNO odpovídá jen za škody (nezahrnující ušlý zisk ani jakoukoli nemajetkovou újmu), které zaviní. Za jakoukoli škodu způsobenou Vaším zaviněním nebo zanedbáním povinností z Vaší strany odpovídáte Vy ZUNO neodpovídá za škody nebo jiné následky, které byly zapříčiněny: (a) falšováním nebo nesprávným vyplněním Příkazů nebo jiných dokumentů, (b) neuskutečněním transakce z důvodu nedostatku prostředků na ÚČTU/ÚČTU PLUS nebo chyb v Příkazu, (c) falšováním nebo úpravou průkazu totožnosti a/nebo jiných dokumentů, (d) neohlášením ztráty nebo odcizení průkazů totožnosti ZUNO, (e) změnou nominální hodnoty platebních prostředků, (f) přijetím jednání osob, které jsou či všeobecně závaznými právními předpisy, (i) v dalších případech sjednaných mezi ZUNO a Vámi a v případech stanovených právními předpisy Odpovídáte za škody způsobené použitím KARTY, pokud ZUNO prokáže, že transakce KARTOU byla řádně autorizována, zaznamenána v systému a zaúčtována a že na ni neměla vliv žádná technická porucha nebo jiný nedostatek na straně ZUNO, pokud není v článku až uvedeno jinak. ZUNO neodpovídá za škody způsobené v souvislosti s použitím KARTY v důsledku okolností nezávislých na vůli ZUNO, např. při odmítnutí nebo nesprávné autorizaci v důsledku selhání zpracovatelského systému autorizačního centra nebo telekomunikačních linek, výpadku dodávky elektrického proudu, selhání bankomatu apod. ZUNO též neodpovídá za žádné škody vzniklé Vám v případech, kdy obchodník uplatní svoje právo vůči Vám v souladu se smluvními nebo obchodními podmínkami, které byly mezi Vámi dohodnuty (zejména transakce za objednané zboží a služby, které nebyly Vámi náležitě zrušeny v souladu se smlouvou s obchodníkem) ZUNO neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s jakýmikoli náležitě ohlášenými nebo plánovanými odstávkami zpracovatelského systému autorizačního centra nebo Komunikačních kanálů. 9.6 Postoupení ZUNO je oprávněno postoupit své splatné i nesplatné pohledávky, které má ZUNO vůči Vám Nejste oprávněn/a postoupit své pohledávky vůči ZUNO bez předchozího souhlasu ZUNO. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 10.1 Náš vztah Z hlediska hierarchie smluvní dokumentace má nejvyšší právní sílu příslušná smlouva uzavřená mezi ZUNO a Vámi, která má vždy přednost před obchodními podmínkami příslušného produktu nebo služby (pokud jsou aplikovatelné), a ty mají vždy přednost před těmito VOP Ukončení Smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Smlouva může být ukončena (i) vzájemnou dohodou, (ii) výpovědí z Vaší strany nebo ze strany ZUNO bez uvedení důvodu, (iii) odstoupením od Smlouvy ze strany ZUNO, (iv) okamžitým ukončením Smlouvy z Vaší strany podle článku a VOP nebo (v) odstoupením od Smlouvy z Vaší strany v případě uzavření Smlouvy prostředky dálkové komunikace ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření Smlouva může být ukončena výpovědí z Vaší strany nebo ze strany ZUNO doručené druhé straně prostřednictvím Komunikačních kanálů, a to i bez uvedení důvodu. V případě výpovědi z Vaší strany počíná výpovědní doba běžet ode dne doručení výpovědi ze strany ZUNO a končí uplynutím 30 dní po doručení výpovědi. V případě výpovědi ZUNO počíná výpovědní doba běžet ode dne, kdy Vám bude doručena výpověď, a končí uplynutím dvou měsíců po doručení výpovědi. 19

20 ZUNO je oprávněno odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, pokud podstatným způsobem porušíte Smlouvu, především pokud (i) jste poskytl/a nepravdivé informace nebo zamlčel/a podstatné informace potřebné pro uzavření a a pokračování smluvního vztahu; (ii) (ii) po po dobu 6 jednoho měsíců jste roku neuskutečnil/a jste neuskutečnil/a žádnou žádnou transakci transakci na ÚČTU/ÚČTU na ÚČTU/ÚČTU PLUS; PLUS; (iii) došlo (iii) k Nepovolenému došlo k Nepovolenému přečerpání přečerpání na Vašem na ÚČTU/ÚČTU Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS a nevyrovnal/a PLUS a nevyrovnal/a jste záporný jste zůstatek záporný ve zůstatek lhůtě stanovené lhůtě stanovené (iv) jste ZUNO; opakovaně (iv) jste porušil/a opakovaně Smlouvu porušil/a a/nebo Smlouvu tyto VOP; a/nebo (v) tyto ZUNO VOP; má (v) důvodné ZUNO má podezření, důvodné že podezření, jste jednal/a že jste v rozporu jednal/a nebo ZUNO; v jste rozporu obcházel/a nebo jste všeobecně obcházel/a závazné všeobecně právní předpisy závazné právní nebo jste předpisy jednal/a nebo v rozporu jste jednal/a s dobrými v rozporu mravy s dobrými nebo se mravy zásadami nebo se zásadami poctivého poctivého obchodního obchodního styku; (vi) styku; se ZUNO (vi) se dozví ZUNO o Vašem dozví úmrtí o Vašem a na úmrtí Vašem a na ÚČTU/ÚČTU Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS došlo PLUS k Nepovolenému došlo k Nepovolenému přečerpání; přečerpání; (vii) používáte (vii) používáte ÚČET/ÚČET ÚČET/ÚČET PLUS na PLUS podnikatelské na podnikatelské účely; (viii) účely; bylo (viii) zahájeno bylo zahájeno insolvenční insolvenční řízení ohledně řízení ohledně Vaší Vaší osoby osoby nebo nebo (ix) existuje (ix) existuje důvodné důvodné podezření, podezření, že jste že jste přestal/a přestal/a splňovat splňovat podmínky podmínky podle podle článku článku VOP. VOP ZUNO Vás bude informovat o odstoupení od Smlouvy prostřednictvím Komunikačních kanálů a zároveň i oznámením na trvalém nosiči dat Důsledky ukončení Smlouvy Tyto VOP zůstávají platné i po ukončení Smlouvy, dokud nebudou všechna naše vzájemná práva a všechny naše vzájemné povinnosti úplně a řádně splněny Rozhodné právo, řešení sporů a jazyk Všechny právní vztahy mezi Vámi a ZUNO se budou řídit českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a jinými příslušnými všeobecně závaznými předpisy v rozsahu, v jakém nemění účel a/anebo záměr vyjádřený ve Smlouvě, s výjimkou kogentních ustanovení. Není-li mezi ZUNO a Vámi písemně dohodnuto jinak nebo nestanoví-li zákon jinak, tímto sjednáváme změnu místní soudní příslušnosti tak, že k rozhodování o jakýchkoli sporech vyplývajících ze smluvních vztahů mezi námi je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu Celá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce, kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto VOP mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi bude mít přednost české znění Změny ZUNO je oprávněno z důvodu (i) změn příslušných všeobecně závazných právních předpisů, (ii) zavedení nového produktu/ /služby, (iii) změn parametrů dosavadních produktů/služeb, (iv) změn rozsahu Komunikačních kanálů, (v) požadavků České národní banky a dalších relevantních orgánů veřejné správy, (vi) nové judikatury, (vii) změn pravidel společnosti VISA a/nebo MasterCard, (viii) změn na trhu poskytování bankovních služeb nebo (ix) změn faktického stavu a/nebo zpřesnění jazykové korektury změnit nebo úplně nahradit tyto VOP. ZUNO Vám poskytne informace o změně VOP a datu jejich účinnosti prostřednictvím zprávy odeslané na ovou adresu zaregistrovanou v ZUNO (tedy na trvalém nosiči dat), dále prostřednictvím Vašeho Online Bankingu a na internetové stránce a to nejméně dva měsíce před dnem účinnosti nových VOP, pokud všeobecně závazné právní předpisy nestanoví jinak. Pokud nesouhlasíte s návrhem nových VOP, je nutné Váš nesouhlas oznámit ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů před navrhovaným dnem nabytí účinnosti změn VOP. Pokud neoznámíte ZUNO svůj nesouhlas v této lhůtě, má se za to, že jste navrhované změny přijal/a. Pokud informujete ZUNO o Vašem nesouhlasu s navrhnutými změnami VOP, bude tento nesouhlas zároveň považován za Vaši výpověď Smlouvy s okamžitou účinností v souladu se Zákonem o platebním styku; tímto okamžikem se naše vzájemné pohledávky stanou okamžitě splatnými. V tomto případě nebudou ze strany ZUNO uplatněny jakékoli sankce ZUNO je oprávněno provést jednostrannou změnu obchodního názvu produktu či služby, o které je povinno Vás informovat vhodným způsobem bez zbytečného odkladu. Změna obchodního názvu produktu nebo služby nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy, proto taková změna nepředstavuje změnu Smlouvy ZUNO je oprávněno, především z důvodů uvedených v článku , jednostranně změnit Ceník. ZUNO Vás informuje o změně Ceníku a datu jeho účinnosti prostřednictvím zprávy odeslané na ovou adresu zaregistrovanou v ZUNO (tedy na trvalém nosiči dat), dále prostřednictvím Vašeho Online Bankingu a na internetové stránce a to v dostatečném předstihu, tak aby byly dodrženy požadavky všeobecně závazných právních předpisů, především Zákona o platebním styku. Pokud nesouhlasíte s návrhem nového Ceníku, je nutné Váš nesouhlas oznámit ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů před navrhovaným dnem nabytí účinnosti změn Ceníku. Pokud neoznámíte ZUNO svůj nesouhlas v této lhůtě, má se za to, že jste navrhované změny přijal/a. Pokud informujete ZUNO o Vašem nesouhlasu s navrhnutými změnami Ceníku, bude tento nesouhlas zároveň považován za Vaši výpověď Smlouvy s okamžitou účinností v souladu se Zákonem o platebním styku; tímto okamžikem se naše vzájemné pohledávky stanou okamžitě splatnými. V tomto případě nebudou ze strany ZUNO uplatněny jakékoli sankce Platnost a účinnost Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne , přičemž ruší a nahrazují VOP ze dne ZUNO BANK AG, organizační složka 20

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 VOP... 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?...5 2.1 ÚČET... 5 2.2 ÚČET

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl/a

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty v cizí měně Zrušení účtu Vedení faxové tabulky

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET Tyto Podmínky debetních karet obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní platební karta v souladu s pravidly příslušné Karetní společnosti.

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 27. ŘÍJNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Dohoda o stanovení individuálních cen

Dohoda o stanovení individuálních cen Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a právnická osoba (dále jen Klient ) Obchodní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB Fio banka, a.s. IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B 2704 CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB Obecná ustanovení: Poplatky

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY O B S A H 1. ÚVOD... 2 2. ZMĚNY PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 2 4. TERMÍNOVANÝ VKLAD... 3 5. SPOŘICÍ ÚČET - ARTESA UNIVERSAL...

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr 30 000-49 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 50 000-74 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 75 000-99 000 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 100 000-149 000 13,99%

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více