StručnýpřehledpříkazůL A TEXu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "StručnýpřehledpříkazůL A TEXu"

Transkript

1 StručnýpřehledpříkazůL A TEXu Mgr. Jiří Pech, Ph.D. 2. dubna

2 OBSAH 2 Obsah 1 Úvod 4 2 Příprava a překlad dokumentu Linux TEXonWeb Windows StručnýpřehledL A TEXu Kostradokumentu Dalšípříkazyvzáhlaví Pravidlapropsanívlastníhotextu Úvodnístránka Stylystránky Nadpisy Obsahapřílohy Znakyapříkazy Speciálníznaky Speciálníjinaknezařaditelnépříkazy Dělěníslov Písma Druhypísem Použití Velikostpísma Poznámky Odstavce Mezery Textová prostředí Výčtovéprostředí Prostředíenumerate Prostředídescription Odkazyvtextu Citaceaodkazynaliteraturu Rejstřík Křížovéodkazy

3 OBSAH Poznámkypodčarou Sazba mezer a pomlček Psaní tabulek Sazba matematiky Příklady Maticeadeteminanty Grafika Prostředípicture Balíkgraphics

4 1 ÚVOD 4 1 Úvod Tento text slouží pro přípravu studentů Jihočeské univerzity z předmětu DTP. 2 Příprava a překlad dokumentu 2.1 Linux S dokumentem pracujeme v Linuxu. Na učebně je použit Arch Linux. Doporučuji používat grafický manažér KDE. 1. Příprava dokumentu Dokument si připravíme pomocí textového editoru gedit anebo kate abychom měli správně češtinu. Lze použít i jiné libovolné linuxové editory(vim, joe, nano, emacs a editor programu mc(mcedit)), ale nelze pak zaručit správné zobrazení češtiny. Základní kostru dokumentu neleznete v následující kapitole. 2. Překlad dokumentu V příkazové řádce, pomocí příkazu: cslatex dokument.tex Pokud nám program ohlásí nějakou chybu můžeme stisknout tyto klávesy: Enter překladdodalšíchyby x ukončení překladu r nonstop překlad i se všemi chybami(nejistý výsledek) h nápovědakdanéchybě(vangličtiněamálokdyskutečněpomůže) 3. Prohlížení dokumentu. V příkazové řádce pomocí příkazu: xdvi dokument.dvi POZOR NA PŘÍPONU! A tak dále dokola, pokud nejsme spokojeni. 2.2 TEXonWeb Web adresa Postupujte dle návodu na stránce.

5 3 STRUČNÝ PŘEHLED LATEXU Windows Použit Tex live Pro jeho použití je nutné nemít účet s omezeným přístupem nelzepoužítnaučebnáchpf.návodjenaeamosu.imagedvdjena \\raid\forall. 3 StručnýpřehledL A TEXu 3.1 Kostra dokumentu \documentclass[11pt]{report} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage{czech} \pagestyle{headings} Další formátovací příkazy a balíky \begin{document} Vlastní text \end{document} První řádek \documentclass[volby]{třída} Třídy Volby Třída Použití book kniha report zpráva article článek letter dopis slides fólie Volba Význam 11pt Velikost písma jedenáct bodů 12pt Velikost písma dvanáct bodů twoside Oboustranný tisk(u knih) a4paper, a5paper, b5paper Formáty papíru landscape Sazba na šířku

6 3 STRUČNÝ PŘEHLED LATEXU Další příkazy v záhlaví \usepackage[utf8]{inputenc} nastavení kódování. Další možnosti jsou cp1250 pro Windows nebo latin2 pro některé(starší) verze Linuxu a UNIXu. \usepackage{czech} použít česká pravidla pro dělení slov, psaní uvozovek apod. 3.3 Pravidla pro psaní vlastního textu Vlastní text píšeme běžným způsobem s následujícími výhradami: Libovolná kombinace mezer a tabelátorů za sebou se v přeloženém textu nahradí jednou mezerou. Pro vložení větší mezery použijeme pravidla pro vložení mezer(viz kapitola 6.1). Jeden stisk klávesy Enter je v přeloženém textu rovněž nahrazen jednou mezerou. Pro ukončení odstavce stiskneme dvakrát za seobou klávesu Enter. Propřechodnanovouřádku(bezukončeníodstavce atedybezsvislé mezery a odsazení následujícího řádku) napíšeme dvojici znaků\\. 3.4 Úvodní stránka Sází se na začátku dokumentu. Příklad generování úvodní stránky z tohoto dokumentu: \author{mgr. Jiří Pech, Ph.D.} \title{stručný přehled příkazů \LaTeX u} \date{\today} \maketitle \newpage Je možné rovněž použít styl titlepage.(viz. kapitola o stylech.) Tyto stranky se necisluji. Význam příkazů \author{} Autor textu \title{} Název dokumentu \date{} Datum vydání \today Dnešní datum \thanks{} Poznámka pod čarou \maketitle Pokyn pro generování titulní stránky

7 3 STRUČNÝ PŘEHLED LATEXU Styly stránky Nastavují se příkazem\pagestyle{styl}. Možné styly jsou: Styl Význam plain (defaultní) Číslo dokumentu dole veprostřed Tyto styly lze empty Prázdné, bez čísla headings V hlavičce číslo a název kapitoly v dokumentu libovolně měnit.(pozor styl dokumentu chapter si tyto styly přenastavuje.) 3.6 Nadpisy \titul[text v obsahu]{text nadpisu} nebo \titul*{text nadpisu} Význam titul Druh nadpisu(viz. následující tabulka) Textvobsahu Tentotextjeuvedenvobsahunamístotextunadpisu Text nadpisu Vlastní text nadpisu * Nečíslovaný nadpis nezařazený do obsahu Druhy nadpisů Nadpis Význam \part Nejvyšší nadpis(část), jen u knihy, samostatná stránka s nadpisem \chapter Jen u knihy, začátek na nové stránce, vysázen text kapitola číslo \section Nadpis 1. úrovně \subsection Nadpis 2. úrovně \subsubsection Nadpis 3. úrovně \paragraph Nadpis odstavce \subparagraph Podnadpis odstavce 3.7 Obsah a přílohy Obsah se generuje příkazem\tableofcontents. Někdy je nutné přeložit dokument vícekrát po sobě pro správné vygenerování obsahu.(latexnás na to upozorní.) Generuje se soubor s jménem stejným jako dokument a příponou toc, který obsahuje informace o obsahu.

8 4 ZNAKYAPŘÍKAZY 8 Příkaz\appendix způsobí, že namísto číslování kapitol jsou použita písmena abecedy a namísto textu kapitola je použit text příloha. 4 Znakyapříkazy 4.1 Speciální znaky Znak Zápis v LATEXu \ $\backslash$ $\sim$ # \# % \% $ \$ & \& Logo TEX \TeX Logo LATEX \LaTeX 4.2 Speciální jinak nezařaditelné příkazy Příkaz Význam \\ Nový řádek \noindent Potlačení odsazení prvního odstavce \newpage Nová stránka ~ Nedělitelná mezera 4.3 Dělění slov V textu je možné nastavit dělení slov pouze na požadovaném místě takto: orga\-ni\-zace. Pomocí speciálního příkazu\hyphenation{seznam slov} zapsaného na začátku dokumentu pak takto:\hyphenation{orga-ni-zace knihov-na}.

9 5 PÍSMA 9 5 Písma 5.1 Druhy písem Typ písma Příkaz Výsledek Normální text \textrm Abcdef Tučné písmo \textbf Abcdef Kurzíva \textit Abcdef Skloněné písmo \textsl Abcdef Strojopis \texttt Abcdef Bezpatkové písmo \textsf Abcdef Kapitálky \textsc Abcdef Použití \textbf{tučný text }\textit{kurzíva \textbf{tučná kurzíva}} dá Tučný text Kurzíva Tučná kurzíva 5.2 Velikost písma Sází se způsobem{\footnotesize Tento úsek je malým písmem (petitem)} Příkaz Velikost Ukázka \tiny 5 pt Abcdef \scriptsize 7 pt Abcdef \footnotesize 8 pt Abcdef \small 9 pt Abcdef \normalsize 10 pt Abcdef \large 12 pt Abcdef \Large 14,4 pt Abcdef \LARGE 17,28 pt Abcdef \huge 20,74 pt Abcdef \Huge 24,88 pt Abcdef Poznámky Je závažným typografickým prohřeškem měnit velikost písma v rámci jednoho odstavce. Pokudměnímevelikostpísmamělobytobýtalespoňo20%.

10 6 ODSTAVCE 10 6 Odstavce 6.1 Mezery Vodorovné mezery \hspace{velikost} nebo\hspace*{velikost}. Velikost(viz. následující tabulka) musí být udána. Zadání velikosti musí udávat číslo a vyjádření jednotky. Příkaz bez hvězdičky nevytvoří mezeru na začátku a konci řádku. Příkaz s hvězdičkou vždy. Jednotka Význam pt anglosaský typografický bod(0,351 mm) pc pica=12pt bp big point(1/72 palce) in inch(palec)=25,4mm cm centimetr mm milimetr dd Didôtův bod(0,3759 mm) cc cicero=12dd sp scaledpoint(nejmenšíjednotka(1pt=65536sp) em velikost malého písmene m ex velikost velkého písmene X Svislé mezery \vspace{velikost} nebo\vspace*{velikost}. Obdobně jako v předchozím případě. Navíc existují následující příkazy pro tvorby svislých mezer Příkaz Význam \smallskip čtvrtina řádkování \medskip polovina řádkování \bigskip celé řádkování

11 7 TEXTOVÁPROSTŘEDÍ 11 Vyplnění řádky Pro vyplnění volných míst mezi slovy a roztáhnutí do šířky stránky se používají následující příkazy: Příkaz Význam \hfill vyplnění mezerami \dotfill vyplnění tečkami \hrulefill vyplnění čárou Příklad: \noindent Slovo1 \hfill slovo2 \dotfill slovo3 \hrulefill slovo4 \\ je vysázeno jako: Slovo1 slovo2...slovo3 slovo4 Obdobně pro natažení stránky se používá\vfill. Tento příkaz je použit pod tímto řádkem. 7 Textová prostředí Sazí se postupem: \begin{prostředí} Text \end{prosředí}, kde prostředí je jedno z následující tabulky.

12 7 TEXTOVÁPROSTŘEDÍ 12 Seznam a vlastnosti Prostředí Vlastnosti flushleft Text zarovnaný vlevo flushright Text zarovnaný vpravo center Text zarovnaný doprostřed verse quote Sazba veršů. Řádky odděleny\\. Sloky prázdnou řádkou Text posunutý o 1.5 cm vpravo, začátky odstavců neodsazené, mezery mezi odstavci quotation Text posunutý o 1.5 cm vpravo, začátky odstavců odsazené, bez mezer mezi odstavci verbatim Přepis text tak jak je včetně všech řídících znaků itemize Výčtové prostředí(odrážky) enumerate Výčtové prostředí(čísla) description Popisné prostředí titlepage Titulní nečíslované stránky Více o prostředích a detailní popisy naleznete v knize Rybička[4]. 7.1 Výčtové prostředí \TeX je: \begin{itemize} \item Skvělý \item Zábavný \item [--] Složitý \end{itemize} TEXje: Skvělý Zábavný Složitý 7.2 Prostředí enumerate \TeX je: \begin{enumerate} \item Skvělý \item Zábavný \item [5b] Složitý \end{enumerate} TEXje: 1. Skvělý 2. Zábavný 5b Složitý

13 8 ODKAZYVTEXTU Prostředí description \begin{description} \item [\TeX] -- Skvělý sázecí program, mnohem lépší než WISYWIG editory typu M\$ Wordu \item [Linux] -- Operační systém z~rodiny UNIXových operačních systému. Existuje více distribucí Linuxu. \end{description} TEX Skvělý sázecí program, mnohem lépší než WISYWIG editory typu M$ Wordu Linux Operační systém z rodiny UNIXových operačních systému. Existuje více distribucí Linuxu. 8 Odkazyvtextu 8.1 Citace a odkazy na literaturu Prostředí thebibliography. Tvar stejný jako u prostředí enumerate. Položky jsou uvedeny pomocí příkazu\bibitem{návěští}. Na tyto položky se z textu můžeme odkázat příkazem\cite{návěští}. Návěští může obsahovat písmena a číslice v libovolném pořadí. Jak uvádí profesor Fiedler ve své knize \cite{fiedler}. \begin{thebibliography}{9} \bibitem{fiedler} Fiedler prof: Cimrman - diletant oder Fachman, Wien, 1985 \end{thebibliography} Jak uvádí profesor Fiedler ve své knize[1]. Reference [1] Fiedler prof: Cimrman- Diletant oder Fachman, Wien, 1985 Číslo za thebibliography udává maximální počet položek, tzn. kolikaciferné se má generovat číslo knihy.

14 REFERENCE Rejstřík Pro tvorbu rejstříku je nutné použít balík index. Ten zavedeme v hlaviččce příkazem: \usepackage{index} Dále je nutné rejstřík v hlavičce inicializovat. To se provede například příkazem: \newindex{default}{idx}{ind}{rejstřík} Význam parametrů je následující: default jménorejstříku.pokudmátejenjeden,nechtezdeslovodefault. idx jméno pomocného souboru do kterého se zapisují položky rejstříku ind jménosouboruvekterémjehotovýrejstřík Rejstřík nadpis rejstříku v dokumentu Jednotlivé položky do tohoto rejstříku v textu přidáme pomocí příkazu \index{heslo}anebo\index*{heslo}(vdruhémpřípaděseslovo heslo zobrazí v textu. Po překladu se vytvoří soubor s názvem soubor.idx(jeho jméno je identické s jménem souboru soubor.tex). Nyní musíme vytvořit vlastní rejstřík příkazem: \makeindex soubor.idx Rejstřík vložíme do dokumentu na požadované místo příkazem\printindex a dokument musíme ještě jednou přeložit. Pokud používáme rejstřík pak po každé změně v dokumentu musíme použít trojici příkazů: cslatex dokument.tex makeindex dokument.idx cslatex dokument.tex Více v literatuře, např.[5]. 8.3 Křížové odkazy Návěští(cíl, kotva) se nastaví příkazem\label{navěští} a odkaz se uvede pomocí příkazu\ref{návěští}(je-li label v číslovaných prostředích) anebo \pageref{návěští}(odkaz na stránku). Viz příklad:

15 9 SAZBA MEZER A POMLČEK 15 Tlak v~kapalinách řeší \label{pascal} Pascalův zákon Jak se píše v~pascalově zákoně na straně (\pageref{pascal}) Tlak v kapalinách řeší Pascalův zákon JaksepíševPascalovězákoněna straně Poznámky pod čarou Řeší se příkazem\footnote[symbol]{text poznámky}, kde nepovinný parametr symbol dovoluje nastavit symbol poznámky. Není-li tento parametr uveden číslují se poznámky od jedničky a číslo se automaticky zvyšuje po jedné. Jak píše profesor Fiedler \footnote{ on to je středoškolský profesor - tedy učitel} ve své knize. JakpíšeprofesorFiedler 1 vesvé knize 2 nastránce Sazbamezerapomlček Mezery Význam Zápis v LATEXu ukázka Normální mezera Jedna nebo více mezer nebo jedno odřádkování A B Zúžená mezera \, A B Nezlomitelná mezera ~ A B Rozšířenámezera \quad A B Dvojnásobná mezera \qquad A B Pomlčky Význam Zápis v LATEXu ukázka Spojovník - A-B Pomlčka -- A B Rozdělovník(divis) --- A B Minus(v matematickém textu) $-$ A B 1 onjetovlastněstředoškolskýprofesor-tedyučitel 2 onajetospíšebrožurkanežknihatedyspíšesešit

16 10 PSANÍTABULEK 16 Rozdělovník se používá v americké typografii. Minus v matematickém textubymělomítvelikostapozicivodorovnéčárkyvznaménku+. 10 Psaní tabulek Pro psaní tabulek se používá prostředí tabular. Jeho formát je následující: \begin{tabular}{popis sloupců} popis jednotlivých řádků \end{tabular} Popis jednotlivých sloupců- Svislé čáry jsou vyznačeny symbolem. Jednotlivé sloupce jsou pak posány takto: Symbol Význam l Sloupec zarovnaný vlevo c Sloupec zarovnaný na střed r Sloupec zarovnaný vpravo p{délka} Sloupec o přesné šířce Chceme-li některé sloupce oddělit jiným symbolem než svislou čarou pak v pipisu napíšeme místo znaku kde parametr znak určuje znak, který bude použit jako oddělovač. Jednotlivé řádky tabulky se ukončují příkazem\\. Jednotlivé položky se oddělují symbolem&. Vodorovné čáry se sází příkazem\hline. Například předchozí tabulka je sázena takto: \begin{tabular}{ l l } \hline Symbol & Význam \\ \hline \texttt{l} & Sloupec zarovnaný vlevo \\ \texttt{c} & Sloupec zarovnaný na střed \\ \texttt{r} & Sloupec zarovnaný vpravo \\ & Sloupec o~přesné šířce \\ \hline \end{tabular} Pokud chceme někde text přes více sloupců použijeme příkaz \multicolumn{počet}{zarovnání}{text}, kde číslo počet udává přes kolik sloupců umístíme text s uvedeným zarovnáním. Chceme-li naopak vložit

17 11 SAZBAMATEMATIKY 17 vodorovnou čáru pouze přes některé sloupce, použijeme příkaz\cline{x-y}, kde namísto x a y napíšeme číslo počátečního a koncového sloupce. Další podrobnosti k tabulkám v Rybičkovi[4]. 11 Sazba matematiky Pro sazbu matematického textu se používají následující prostředí Prostředí Význam Náhradní zápis math Matematický text v řádku $ na konci i začátku displaymath Rovnice na zvláštní řádek $$ na konci i začátku equation Rovnice na zvláštní řádek číslovaná není eqnarray Více vzorců pod sebou, všechny číslované není Použití symbolu $ má zajímavou historii Knuth jej zavedl proto, že sazba matematického textu byla dražší než zbytek textu. Pravidla pro psaní matematických symbolů si najděte v Rybičkovi[4] 11.1 Příklady Složený zlomek \begin{displaymath} \frac{x+1}{\displaystyle1+\frac{x}{x+1}} \end{displaymath} x+1 1+ x x+1 Odmocnina \begin{displaymath} y=\sqrt[3]{x^2-1} \end{displaymath} y= 3 x 2 1 Suma \begin{displaymath} \sum_{i=1}^\infty {\frac{1}{x^i}} \end{displaymath} i=1 1 x i Integrál

18 11 SAZBAMATEMATIKY 18 \begin{displaymath} \int\limits _1^2 f(x)\,\mathrm{d}x \end{displaymath} 2 1 f(x)dx Limity \begin{displaymath} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x}=0 \end{displaymath} 1 lim x x =0 Kombinační čísla \begin{displaymath} {n \choose k} = \frac{n!}{(n-k)! \displaystyle \cdot k!} \end{displaymath} ( ) n = k n! (n k)! k! 11.2 Matice a deteminanty Sází se pomocí prostředí array. Má dva parametry. První volitelný určuje, zda bude přiléhat objekt středem(defaultně), horním(t = top) nebo dolním (b = bottom) okrajem. Povinný určuje počet a zarovnání sloupců. Typy parametrů(l,car)jsoustejnéjakovprostředítabular.abyzávorkybyly přes celou výšku matice používají se příkazy\left a\right. Příklad: \begin{displaymath} \left( \begin{array}{cc} a^2+b^2 & -a \\ -b & 1 \end{array} \right) \end{displaymath} ( a 2 + b 2 a b 1 )

19 12 GRAFIKA Grafika VTEXunenímožnévkládatlibovolnéobrázkyjakjsteasizvyklízjiných programů. Kromě jiného za to může i doba vzniku(konec sedmdesátých let), kdy tato vlastnost nebyla zcela běžná. Přesto jsou tu tři možnosti: TEX obsahuje jednak prostředí picture, které umožňuje přímo ve zdrojovém textu pomocí jednoduchých příkazů vytvářet vektorové obrázky. Pomocí prostředí graphics lze vkládat obrázky ve formátu Encapsulated PostScript(přípona souboru eps). Do tohoto formátu je nutné vaše obrázky nejprve zkonvertovat. Pomocí programu bm2font je možné bitmapový obrázek převést na písmena, která se vloží do dokumentu speciálním příkazem Prostředí picture Pomocí tohoto prostředí lze přímo v dokumentu nakreslit jednoduchý vektorový obrázek. Obsahuje příkazy pro kreslení přímých čar, šipek, kružnic, oválů, textu a Beziérových křivek. Všechny tyto objekty se osazují pomocí příkazů\put a\multiput. Prostředí picture začíná úvodním příkazem ve kterém je definována velikost obrázku(první parametr) a počáteční bod(druhý parametr- nepovinný) ve vztahu k levému dolnímu rohu obrázku. Celý obrázek se chová jako jedno velké písmeno. \begin{picture}(60,40)(5,10) Obrázekbudeširoký60avysoký40jednotek,alevýdolnírohjena pozici(5,10) od aktuální pozice. Viz. Rybička strana 118[4]. Jednotka je implicitně nastaven na 1pt. Je možné zvolit jinou příkazem\unitlength např\unitlength=1mm.

20 12 GRAFIKA 20 Příklad Učitel je vysázen pomocí následujících příkazů: \unitlength=1mm \begin{picture}(200,100)(10,-30) \put(10,10){\line(1,1){30}} \put(10,10){\line(1,0){30}} \put(40,10){\line(0,1){30}} \put(40,10){\framebox(50,30){}} \put(50,20){\huge{učitel}} \thicklines \put(35,28){\circle{5}} \put(35,28){\circle{0.2}} \thinlines \put(40,10){\line(-1,-2){10}} \put(40,10){\line(1,-2){10}} \put(90,10){\line(-1,-2){10}} \put(90,10){\line(1,-2){10}} \put(90,40){\qbezier(0,0)(15,15)(-10,10)} \end{picture}

21 12 GRAFIKA 21 Elementy prostředí Picture Význam jednotlivých příkazů je v následující tabulce: Příkaz Význam text včetně formátování obyčejný text \framebox(a,b) rámeček ohraničený plnou čarou o rozměrech a,b \dashbox(a,b) rámeček ohraničený čárkovanou čarou o rozměrech a,b \makebox(a,b) rámeček bez ohraničenío rozměrech a,b \line(x,y){délka} úsečka(x,y)- směrový vektor x, y 6, 6 \vector(x,y){délka} šipka(zde x, y 4, 4 ) \circle{průměr} kroužek o daném průměru \circle*{průměr} plný kroužek o daném průměru(max. 6 mm) \oval(šířka,výška)[část] ovál \qbezier(a,b)(c,d)(e,f) Beziérova křivka, řízená třemi body \thicklines Silná čára \thinlines Slabá čára(defaultní) Bližší popis jednotlivých objektů na přednášce anebo v Rybičkovi[4] Balík graphics Je nutné jej vložit v hlavičce dokumentu příkazem\usepackage{graphics}. Obrázky je nutné převézt do PostScriptu(přípona souboru.ps). Například v Linuxu pomocí programu Gimp a ve Windows pomocí Microsoft Photo Editor. Obrázek se vloží do textu pomocí příkazu\includegraphics{obrazek.ps}. Pozor standardní dvi prohlížeč obrázek nezobrazí. Výsledný dokument je nutné převést do PostScriptu(např. pomocí dvi2ps nebo dvips) anebo do PDF(např. pomocí dvipdf). Pokud je obrázek malý anebo velký upravíme jej pomocí následujících příkazů: Příkaz Význam \scalebox{číslo} Násobek velikosti obrázku \resizebox{x}{y} Obrázek upraven do obdélníka o dané velikosti \rotatebox{číslo} Otočení o daný úhel číslo ve stupních. \reflectbox Zracdlové převrácení Zdexayjsourozměryobrázku(např.4cm).Místojednohozrozměru lze napsat vykřičník, pak je tento rozměr dopočítán, tak aby byl zachován původní poměr stran.

22 12 GRAFIKA 22 Například předchozí obrázek je sázen takto: \scalebox{7}{\includegraphics{montage.ps}}

23 REFERENCE 23 Reference [1] Knuth D.E., The TEXbook, Addison-Wesley, Massachusetts, 1994 [2] Lomtatidze Lenka, Plch Robert, Sázíme v LATEXu diplomovou práci z matematiky, Skripta MUNI, Brno, 2003 [3] Olšák Petr, Typografický systém TEX, Konvoj, Brno, 2000 [4] Rybička Jiří, LATEXpro začátečníky, Konvoj, Brno, 2003 [5] ŠVAMBERG, Michal. Seriál jak na LaTeX [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.root.cz/serialy/jak-na-latex/>. ISSN

Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu

Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu Petr Sadovský a kolektiv Obsah 1 První dokument 2 1.1 Předdefinované styly dokumentu................ 3 1.2 Nadpisy.............................. 3

Více

Píšeme dokumenty v L A TEXu II

Píšeme dokumenty v L A TEXu II Píšeme dokumenty v L A TEXu II Jakub Št astný, Root.cz 21.1.2008 Obsah 1 Hlavička 2 1.1 Třídy dokumentu....................................... 2 1.2 Balíčky.............................................

Více

DTP v systému LATEX. www.gymkrom.cz/ict

DTP v systému LATEX. www.gymkrom.cz/ict DTP v systému LATEX úvodní informace RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříˇz, březen 2012 Beznákladové ICT protento učitele projekt je

Více

Přílohy. \appendix zahájí sazbu příloh

Přílohy. \appendix zahájí sazbu příloh Přílohy \appendix zahájí sazbu příloh třída article: \section budou číslovány písmeny třída report, book: \chapter generují Příloha A místo Kapitola 1 Titulky dokumentu základem jsou deklarace \title{název

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011 Úvod do TeXu Jan Vaněk Nové Hrady 2011 Organizace kurzu Úvodní přednáška Co to je? K čemu se hodí/nehodí Tex vs. Word Instalace Základy TeXu Individuální tvorba Závěrečná práce TeX co to je? TeX je typografický

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Prezentační prostředky v matematice

Prezentační prostředky v matematice Seminární práce z předmětu: Grafika na počítači Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v Praze 2012 Obsah seminární práce 1 Cíle seminární práce 2 Microsoft Office PowerPoint 2000, 2007 OpenOffice

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Stránka s vhodně voleným formátem odstavce působí dobře i z estetického hlediska. Vzhled dokumentu vypovídá vždy mnohé o kultivovanosti

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Úvodní stránka s logem fakulty

Úvodní stránka s logem fakulty Úvodní stránka s logem fakulty ABSTRAKT Abstrakt je stručné vyjádření obsahu textu, které kopíruje strukturu práce. Jeho cílem je podat potencionálnímu čtenáři práce představu o obsahu práce, na jejímž

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Příručka k sázecímu systému L A TEX

Příručka k sázecímu systému L A TEX Příručka k sázecímu systému L A TEX Tomáš Zdráhal 22. června 2004 Příručka k sázecímu systému L A TEX 2 1 Úvod Cílem této práce bylo napsat příručku k sázecímu systému LATEX. Snahou není vytvořit úplnou

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

TEXY IS SEXY. Obsah: - 1 -

TEXY IS SEXY. Obsah: - 1 - TEXY IS SEXY Pro tvorbu článků a blogů na webu www.vypravy-s-cestovateli.cz lze využít konvenci TEXY. Zde je několik tipů a triků, jak vytvářet graficky zajímavé články. Obsah: 1. Odstavce, odřádkování...2

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Drsný úvod do L A TEXu aneb Moc se s tím nemazlete

Drsný úvod do L A TEXu aneb Moc se s tím nemazlete Drsný úvod do L A TEXu aneb Moc se s tím nemazlete Obsah 1 Úvod k TEXu 2 1.1 TEX, L A TEX, tetex,........................................ 2 1.2 Uspořádání souborů.......................................

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Novinka ve Wordu 2007. Rychlé části. Vlastnosti dokumentu. Pole. Stavební bloky

Novinka ve Wordu 2007. Rychlé části. Vlastnosti dokumentu. Pole. Stavební bloky Word Rychlé části Novinka ve Wordu 2007 Rychlé části Vlastnosti dokumentu Pole Stavební bloky Rychlé části Titulní strany Záhlaví Zápatí Čísla stránek Vodoznak Tabulky Formuláře Automatický text Bibliografie

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Popis základní obrazovky Wordu 2013

Popis základní obrazovky Wordu 2013 Popis základní obrazovky Wordu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 5 Vyberte složku, ve které je soubor uložený, a označte ho. Poté klepněte na tlačítko Otevřít nebo na soubor poklepejte. Poslední

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign.

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Zlom stránek Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Podle svých skic, ve kterých se rozhodneme pro formát knihy, si vytvoříme v tomto programu dokument. Stanovíme

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více