MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA"

Transkript

1 MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/ HARDWARE Co je to Hardware? Co je to PC? Co jsou přenosná multimediální zařízení? Popište hlavní části PC. Popište komunikační porty PC. Popište parametry PC, které mají vliv na jeho výkon. Popište parametry procesoru. Popište rozdíly mezi RAM a ROM. Setřiďte jednotky podle velikosti Vyjmenuj média pro ukládání dat Popiš vstupní a výstupní zařízení PC. Popiš obojetné zařízení Popište rozdíl mezi HDD-SATA a HDD-SSD. Popište produkty SMART? 2. SOFTWARE Co je to software? Popište OS a druhy OS Popište součásti MS OFFICE Popište rozdíly aplikací, systémové a uživatelské. Popište aplikace pro usnadnění přístupu Popište aplikaci OCR. 3. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Popište pojmy LAN, WAN a WLAN Popište rozdíly mezi peer-to-peer a klient server sítěmi Popište, co je to internet Popište intranet a jeho užití Popište rozdíly mezi download a upload Popište jednotky přenášení dat Popište způsoby připojování k internetu Popište technické prostředky připojení Popište rizika výkonného připojení k internetu 4. IKT V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ Co je to ICT? Popište služby uživatelům internetu Co je to e-learning? Co je to teleworking? Co je to videokonference? Co je to ? Popište aplikace pro hlasovou komunikaci Co je to RSS? Co je to blog, blogování? Co je to podcast? Co je to chat? Popište rozdíly mezi rajče.net, youtube a blog Popište způsob registrace do diskuzní skupiny Co to je ergonomie s PC? Popište vhodný způsob pracoviště s PC Popište vhodné chování při práci s PC Popište produkty PC technologie vhodné k recyklaci Jaké prostředky má OS k šetření el. Energie Popište dálkovou správu PC

2 5. BEZPEČNOST SW Co je to uživatelské ID a heslo Popište správné zabezpečení ID a hesla Jakým způsobem lze zabezpečit důležitá data? Co je to Firewall? Kdy je vhodné zabezpečit data heslem? Co je to virus v PC? Co je to antivirus Co to je MALWARE? Co to je SPYWARE? Co to je ADWARE? 6. PRÁVO Kde najdete ochranu ochranných práv Co je to software, shareware, freeware Co jsou to licenční ujednání? Co je to open-source? Co to je CLOUD-SOURCE? Která je hlavní norma na ochranu osobních údajů? 7. OPERAČNÍ SYSTÉM Jak se správně zapne PC? Jak se správně restartuje PC? Jakým způsobem se ukončuje běh aplikací, které nereagují? Jak se správně vypíná PC? Jak vyvolat a použít nápovědu v OS? Popište zjištění základních informací o PC? Jak se nastavuje čas, pozadí, rozlišení, spořič? Kde všude najdete nastavení jazyků? Jak správně instalovat a odinstalovat aplikaci? Využití funkce Prt Sc? Využití funkce Alt+ Prt Sc? Popište ikony v PC? Jak se označují a přesouvají ikony? Popište rozdíl mezi zástupcem a ikonou? Jaké znáte způsoby spuštění aplikací? Popište prostředí okna v OS a způsob využití? Popište způsoby přepnutí mezi otevřenými okny? Popište způsoby přepnutí mezi spuštěnými aplikacemi? 8. SPRÁVA SOUBORŮ Popište, jakým způsobem vytvořit složku a systém podsložek Jaká zařízení používá OS k ukládání souborů? Z čeho vycházejí výpočty objemu dat? Vysvětlete potřebu zálohování dat Popište výhody a nevýhody webdisku Popište, jak zobrazit vlastnosti složky, velikost, umístění Popište, jak se zobrazuje stromová struktura ve složce Kolika způsoby lze vytvořit složku? Stanovte, jaké koncovky přísluší typickým souborům Jakým způsobem lze změnit atribut souboru na pouze pro čtení? V jakém nastavení okna lze setřiďovat soubory podle různých atributů? Popište, kolika způsoby lze přejmenovat složka Jakým způsobem lze označit složky (soubory) při souvislém a nesouvislém označení? Popište, jaké manipulace můžete provést se složkou (souborem)? Popište složku koš Popište, jak lze obnovit soubory ze složky koš Popište, jak lze vysypat koš a důsledky této operace Jaký nástroj je používán v OS (WXP, W7) k vyhledávání složek a souborů? Popište práci s vyhledávačem souborů a nastavení vyhledávacího mechanismu

3 K čemu se používá komprimační sw? Popište způsoby dekomprimace souborů 9. SPRÁVA DISKU Popište, jak nastavit výchozí tiskárnu? Jakým způsobem nainstalujete tiskárnu? Popište, jak tisknout textový dokument? Co je to tisková fronta a jak se zobrazí její obsah? Jak se pracuje uvnitř tiskové fronty? Co to je DEFRAGMENTACE a k čemu slouží? Co to je OBNOVENÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU a k čemu slouží? Co to je PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK a k čemu slouží? Co to je VYČIŠTĚNÍ DISKU a k čemu slouží? Co to je FAT32? (souborový systém, max. 3 GB) Co to je NTFS? (WNT, W2k, 10. Použití textového editoru Kolika způsoby lze otevřít dokument textového editoru? Jakým způsobem vytvoříte nový textový dokument založený na šabloně? Jakou funkci použijete při uložení dokumentu na disk? Uložit dokument v souboru jiného typu. Ovládat vlastnosti dokumentu. Měřítko zobrazení dokumentu. Pracovat s lištou záložek. Psaní textu. Vkládat do textového dokumentu symboly nebo speciální znaky. Zobrazit a skrýt netisknutelné formátovací značky. Vybírat znak, slovo, řádek, větu, odstavec a celý text. Upravovat obsah zadáváním a mazáním textu, znaků a slov. Používat nástroj pro hledání určitých slov a pro nahrazování slov. Kopírovat a přesouvat text uvnitř textového dokumentu. Mazat text. Používat příkazy Zpět a Znovu. Změnit velikost a typ písma. Používat automatické dělení slov. Vytvářet a spojovat odstavce. Vkládat a odstraňovat značku pro zalomení řádku. Zarovnávat a odsazovat text. Zarovnávat a odsazovat odstavce. Používat zarážky tabulátoru. Oddělovat odstavce. Používat mezery před a za odstavcem. Vkládat a odstraňovat odrážky. Vložit rámeček a stínovat odstavce. Používat existující styly písma. Používat existující styly odstavce. Používat nástroj pro kopírování formátů. Vyvářet tabulky. Vkládat a upravovat data v tabulce. Vybírat řádky, sloupce, buňky a celé tabulky. Vkládat a odstraňovat řádky a sloupce v tabulce. Upravovat šířku sloupců a výšku řádků v tabulce. Upravovat styl ohraničení buněk, šířku a barvu čárek. Volit stínování, barvu pozadí buněk tabulky. Vkládat objekty (obrázky, kliparty, grafy ) na konkrétní místa v dokumentu. Vybírat objekty. Kopírovat a přesouvat objekty. Měnit velikost objektů a odstraňovat je. Otevřít a připravit dokument pro hromadnou korespondenci. Vybrat seznam adres pro použití hromadné korespondence. Vkládat slučovací pole do dokumentu pro hromadnou korespondenci.

4 Změnit orientaci dokumentu. Změnit okraje dokumentu. Vložit konec stránky. Vložit a upravit text v záhlaví a v zápatí. Vkládat pole do záhlaví a zápatí. Používat automatické číslování stránek. Kontrolovat pravopis. Přidávat slova do slovníku. Zobrazit náhled dokumentu před tiskem. Tisknout dokument 11. Tabulkový procesor Spustit a ukončit aplikaci tabulkové procesoru. Vytvořit novou tabulku. Uložit tabulku na konkrétní místo nebo pod jiným názvem. Uložit tabulku v souboru jiného typu. Přepínat mezi dvěma tabulkami. Nastavit základní možnosti tabulkového procesoru. Používat různá měřítka. Pracovat s lištou panely nástrojů. Zadávat do buněk čísla, datum a text. Vybrat buňku, oblast sousedící buňky, oblast nesousedících buněk a celý list tabulky. Opravovat obsah buněk. Používat příkazy Zpět a Znovu. Používat vyhledávací nástroje pro hledání a nahrazení určitého textu. Řadit oblast buněk podle kritérií. Kopírovat obsah buňky. Používat nástroj pro automatické vyplňování dat, používat úchyt buněk pro kopírování. Přesouvat obsah buňky. Mazat obsah buněk. Vybrat řádek, oblast sousedících řádků a oblast nesousedících řádků. Vybrat sloupec, oblast sousedících sloupců a oblast nesousedících sloupců. Vložit a odstranit řádky a sloupce. Nastavit šířku sloupců a výšku řádků na konkrétní hodnotu, přizpůsobit šířku sloupců a výšku řádků šířce. Ukotvit a uvolnit řádky a sloupce. Přepínat mezi dvěma listy tabulky. Vložit nový list tabulky a odstranit list tabulky. Pojmenovávat listy tabulek. Kopírovat, přesouvat a přejmenovávat listy tabulky. Vytvářet vzorce (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Rozpoznat standardní chybová hlášení. Rozumět relativním a absolutním odkazům ve vzorci. Používat funkce. (SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX ) Používat funkci KDYŽ. Formátovat buňky. Měnit vzhled buňky. Formátovat obsah buněk. Používat různé barvy pro obsah. Kopírovat formát buňky. Zalomit textový obsah buňky. Zarovnat obsah buňky. Sloučit buňky a zarovnat obsah na střed. Používat různá ohraničení buňky. Vytvářet různé typy grafů. Měnit typ grafu. Přesouvat a měnit velikost grafu a odstranit ho. Zadávat, mazat a upravovat název grafu. Přidat popisky dat do grafu. Měnit barvu pozadí grafu a legendy. Měnit barvu sloupců, pruhů, čar a výsečí grafů. Měnit velikost písma a barvu názvu grafu, os a legendy.

5 Měnit okraje listu s tabulkou. Měnit orientaci listu. Přizpůsobit obsah listu počtu tiskových stran. Zadávat upravovat a mazat text v záhlaví a zápatí. Skládat a odstraňovat pole v záhlaví a zápatí. Provádět kontrolu a úpravu výpočtu a textu. Vypnout a zapnout zobrazení mřížky pro účely tisku. Používat automatický tisk hlavičky na každé stránce. Zobrazit náhled listu. Tisknout vybranou oblast buněk. 12. Prezentace Vytvořit novou prezentaci. Uložit prezentaci na konkrétní místo na disku. Uložit prezentaci v souboru jiného typu. Používat různá měřítka zobrazení. Zobrazit a skrýt panely nástrojů. Standardní zobrazení. Řazení snímků. Předloha snímků. Vybírat různé předefinované předlohy snímků. Používat dostupné šablony. Měnit barvu pozadí snímku. Rozložení snímků. Odstranění a přesouvání snímků. Vyjmout a vložit grafické objekt. Záhlaví a zápatí vlastnosti. Formátování textu v prezentaci. Práce s tabulkou. Formát tabulky. Vkládání grafů. Formátovat graf. Organizační diagram. Formátovat organizační diagram. Obraz. Formátování obrazu. Objekty (čtverec, šipka) Formátování objektů. Nastavení mezisnímkové dynamiky. Formátovat mezisnímkovou dynamiku. Nastavení vnitřní mezisnímkové dynamiky. Nastavení výstupních parametrů prezentace (nekonečná smyčka) Práce v běžící prezentaci. Formátování snímků (na šířku/výšku) Nastavení pro tisk podkladů (3 snímky) Způsoby spuštění prezentace (F5) Tlačítka akcí. Hypertextové skoky. 13. Pojmy internetu Popište všechny části a názvy světové počítačové sítě i z hlediska historie. Popište zkratku www. Popište zkratku PROVIDER. Popište zkratku URL. Popište zkratku http. Popište zkratku https. Popište zkratku RSS. Popište části adresy: Popište části adresy: LAN WAN

6 INTERNET INTRANET EXTRANET CLOUD SERVER HTML FTP DOMÉNA PROVIDER WIFI SERVER KLIENT POP3 SMTP DNS (Domain Name System) SERVER DNS PRACOVNÍ STANICE 14. Práce s daty na internetu Vyjmenujte a popište portály s video soubory. Vyjmenujte a popište portály se zvukovými soubory. Vyjmenujte a popište portály s obrazovými soubory. Vyjmenujte názvy internetových prohlížecích softwarů. Popište OPEN SOURCE prostředí, uveďte příklad. Popište hlavní principy prostředí CLOUD. Popište vazby některých OS na CLOUD. 15. Bezpečnostní hlediska práce na internetu Popiš, jakým způsobem se řídí internetové bankovnictví. Vyjmenujte bezpečnostní hrozby na internetových stránkách. Popište pojem spyware. Popište pojem malware. Popište pojem rootkit a backdoor. Popište pojem trojský kůň. Popište pojem počítačový červ. Popište pojem počítačový virus. Popište pojem BKLACKHAT? Popište pojem HACKER? Popište pojem CRACKER? Popište pojem WHITEHAT? Jak zvýšit zabezpečení PC proti bezpečnostním hrozbám. Popište pojem firewall. Jak zabezpečit přístup uživatele do počítačové sítě. Jaká rizika nese připojení k internetu? Popište pojem rodičovská kontrola a její možnosti zabezpečení. Jakými způsoby lze aktualizovat internetová stránka? Vysvětlete pojem pop-up okno. Popište pojem cookies. Popište vyrovnávací pamět CACHE. Tisk a nastavení PC pro tisk. Jaké jsou možnosti tisku? 16. Elektronická komunikace Popište pojem . Popište pojem SMS. Popište pojem MMS. Popište pojem VoIP a jeho přínosy. Popište pojem IM. Popište pojem online viral community.

7 Popište pojem SOCIÁLNÍ SÍŤ. Uveďte příklady SOCIÁLNÍCH SÍTÍ. Popište pojem spam. Popište pojem phishing. Co je to elektronický podpis a kde se používá? Jaké jsou výhody komunikace elektronickou poštou. Popište základní náležitosti u. Na co musíte brát zřetel při odesílání příloh em. Popište pojmy Komu, Kopie (CC) a Skrytá (BCC). 17. Koncepce digitálních obrázků Kde všude lze najít digitální obrazová data? Popište rozdíly mezi bitmapovým a vektorovým obrazem. Popište typy souborů nekomprimovaných dat. Popište typy souborů komprimovaných dat. Co je bezeztrátová komprese? Kde v obrazových datech byste hledal (a) pole k popisu autorských práv? Popište koncovky souborů bitmapové a vektorové grafiky. Popište formát psd. Popište barevné prostory RGB a CMYK. Popište pojem barevná paleta. Popište pojem barevná hloubka. Popište pojem odstín a sytost. Popište pojem histogram. Popište pojem křivky. Popište pojem kontrast, jas a gama. Popište pojem průhlednost. Popište princip současného fotoaparátu. Jakým způsobem zachytíte obraz z obrazovky? Vyjmenujte známá webová úložiště obrazů. Popište způsob scanování obrazů. Vyjmenujte grafické editory. Jaké jsou důležité parametry obrazu? Co se stane ve fotoeditoru vložením dat ze schránky? Jaké formáty používají fotoeditory? Popište výhody a nevýhody používaných obrazových formátů. Který z nástrojů umožňuje zvětšit nebo zmenšit zobrazení v editoru? Kterými nástroji lze označit část obrazu k dalšímu zpracování? 18. Tvorba www stránek Které aplikace umožňují instant messaging? Co znamená www? Ve vztahu klient/server, co je klient a co server? Co znamená zkratka URL? (Uniform Resource Locator) Popište TCP/IP. Popište http. Popište FTP. Jaké jsou výhody publikování na internetových stránkách? Jaké kroky musím udělat, abych měl svoje www stránky? Jakým způsobem se optimalizují stránky pro vyhledávače? Které typy souborů omezují rychlost stahování www stránky? Jaké typy souborů jsou vhodné k umisťování na web? Co to je html? Co je to konsorcium W3C a jakou pozici zaujímá ve světě internetu? Jakým způsobem zobrazuji zdrojový kód webové stránky? Popište základní tagy webové stránky. Popište tagy pro definici vzhledu stránky. Popište nejzákladnější schéma standardní webové stránky. Vyjmenujte fonty nejvhodnější pro www stránku. Jakými aplikacemi lze vytvořit webovskou stránku? Popište způsob, jak pomocí aplikace Front Page, Share Point vytvoříte www stránku ve vašem PC.

8 Popište způsoby mazání textu. Popište rozdíl mezi absolutním a relativním hypertextovým odkazem. Jaké tagy lze nalézt v souvislosti s vloženou tabukou? Popište definici barev v html kódu. 19. Styly Popište pojem css. Popište výhody a nevýhody použití css. V jakém typu souboru je definován css? Popište, ve kterém místě html kódu je příkazem připojován soubor css? Jakým způsobem odhalíte chyby v html kódu? Popište úkon, kterým znovu načtete webovou stránku ze zdroje. 20. Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií Popište pojem počítačová kriminalita. Popište pojem hacking. Popište pojem cracking. Popište pojem etický hacking. Jak mohou být data ohrožena vyšší mocí? Vysvětlete pojem ochrana osobních údajů. Vysvětlete pojem sociální inženýrství, jeho metody a důsledky. Popište pojem krádež identity. Popište pojem information diving. Popište pojem skimming. Popište pojem pretexting. Jak lze zabezpečit komprimované archivy, soubory Popište výhody a nevýhody šifrování souborů. Vysvětlete pojem adware. Vysvětlete pojem spyware. Vysvětlete pojem malware. Vysvětlete pojem botnet. Vysvětlete pojem karanténa a její funkce. Vyjmenujte možnosti připojení k síti. Vyjmenujte typy zabezpečení. Jaké zásady musíte dodržovat při volbě hesla. Popište zabezpečení pomocí biometrických údajů. Vysvětlete pojem pharming. Vysvětlete pojem digitální certifikát. Vysvětlete pojem jednorázové heslo. Vysvětlete pojem grooming, internetová šikana, falešná totožnost Popište zásady správného zálohování. Popište rozdíl mezi mazáním a trvalým odstraněním dat. Popište metody pro trvalé odstranění dat Školní rok 2014/2015 Zpracoval Ing. Petr Fiala

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials New SYLABUS 1.0 (M2) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M7)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials New SYLABUS 1.0 (M7) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M7) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na webových

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí Ing. Jana Červová RADIMOVICE 01-02 2015 I. 6.1. Základní ovládání počítače a. Počítač, Monitor,

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více